Markedsrapport Japan. Baggrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport Japan. Baggrund"

Transkript

1 Markedsrapport Japan UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Japan er verdens tredjestørste økonomi efter USA og Kina, og landet ligger højt på ranglisten over verdens rigeste økonomier målt på købekraftsjusteret BNP pr. indbygger. Her lå Japan på IMF s opgørelse nr. 29 i 2015 med 38,000 USD pr. indbygger, mens Danmark eksempelvis lå nr. 22 med 45,000 USD pr. indbygger. Selv om Japan overordnet set er en fri markedsøkonomi, eksisterer der stadig en vis grad af korporatisme, der går tilbage til landets forcerede genindustrialisering efter Anden Verdenskrig. Op gennem 1980 erne befandt den japanske økonomi sig i en boble med en hastig vækst i banklån og investeringer, hvilket skabte voldsomme prisstigninger på bolig- og aktiemarkedet. Boblen sprang med store økonomiske konsekvenser i 1989, og Japan har efterfølgende oplevet to årtier med stagnation, lav kapitaludnyttelse, faldende realløn, høj statslig gældskvote og deflation. Det høje investeringsniveau i 80 erne medførte endvidere en betydelig overkapacitet inden for fremstillingsindustrien og byggesektoren, som har udgjort en klods om benet siden. Det kollaps i priserne på det japanske værdipapirmarked, der lå som en tung dyne over økonomien mellem 1989 og 2000, indebar, at 130 trillioner yen, eller hvad der svarer til tre gange det japanske BNP i 2001, forsvandt ud af den private sektor henover disse 11 år. En nærmest ufattelig værdinedskrivning set med danske øjne. Denne destruktion af velstand efterlod ejendomsbesiddere med store nedskrivninger og fik mange japanske forbrugere og virksomheder til at spare overdrevent op, hvilket hæmmede den økonomiske vækst yderligere. Med den sprængte boble stod japanske banker tilbage med et hav af dårlige lån til virksomheder, der ikke kunne betale renterne som følge af nedskrivninger på den sikkerhed eller pant, som de havde stillet til rådighed. Som konsekvens blev bankerne nødt til at bogføre kæmpe tab i løbet af 90 erne svarende til 15 pct. af deres totale låneportefølje i Det resulterede igen i en høj grad af ustabilitet i banksektoren og en særdeles konservativ udlånspolitik efterfølgende. Denne dynamik, der har ført til en mangeårig kreditklemme i Japan, har været en vigtig medvirkende årsag til deflationen og det lave økonomiske aktivitetsniveau.

2 Økonomiske nøgletal for Japan Real BNP-vækst (pct.) Inflation (pct.) Statsfinanser, saldo af BNP (pct.) Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) Arbejdsløshed (pct.) Valutakurs Y:DKK Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt & inflation.eu Japansk politik 2016 (skøn) Det liberaldemokratiske parti (LDP) har været nærmest altdominerende i japansk politik gennem lange perioder af efterkrigstiden. Trods navnet har partiet traditionelt kun været en lunken tilhænger af markedsøkonomiske reformer, hvilket har hæmmet væksten op igennem 90 erne. Under premierminister Junichiro Koizumi, der kom til magten i 2001, indledte regeringen imidlertid en gradvis reformproces, som bl.a. omfattede en reorganisering af banker, en reduktion af subsidier til industrien og et behersket privatiseringsprogram. Koizumis mere konservative støtter i LDP trak deres opbakning væk fra ham pga. hans reformdagsorden, og en række kortvarige og skandaleombruste regeringer fulgte efter. I 2009 oplevede LDP et chokerende stort valgnederlag til Det Demokratiske Parti (DJP). Partiets oppositionsperiode varede dog kun kort, da DJP-regeringen udviste ringe økonomisk lederskab og relativt hurtigt måtte gå af. I december 2012 blev det LDP s tur til at vinde en stor valgsejr, da den karismatiske politiker Shinzo Abe forinden var vendt tilbage som partileder på en kampagne med fokus på mere bastante økonomiske reformer kaldet Abenomics. LDP vandt 294 ud af underhusets 475 mandater, mens DJP kollapsede fuldstændigt med kun 57 mandater. I december 2014 genvandt Abe regeringsmagten, og det lykkedes ham også at fastholde et 2/3-dels flertal i parlamentet til LDP og dets koalitionspartnere. Japans handelsforhold til Danmark 2017 (skøn) 1,8 1,4-0,1 0,6 0,6 0,6-0,03 0,35 2,76 0,8-0, ,6-8,5-6,2-5,4-5,7-6,6 215,3 221,4 227,7 230,0 233,0 238,0 1,0 0,9 0,8 3,3 3,9 3,8 4,3 4,0 3,6 3,4 3,0 2,7 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Mulighed for præferencetold ift. Japan som dansk eksportør/importør Japanske investeringer i Danmark 2015 Danske investeringer i Japan 2015 Dansk vareeksport til Japan 2015 Dansk vareimport fra Japan 2015 Ja Nej/Nej 44,9 mia. DKK 7,7 mia. DKK 12,2 mia. DKK 2,6 mia DKK Gennemsnitlig anvendt MFN-toldsats på industrivarer (2015) 2,5% Gennemsnitlig anvendt MFN-toldsats på landbrugsvarer (2015) 14,3% MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 2

3 Økonomisk politik For at imødegå lavvækst og deflation har den japanske centralbank (BOJ) kørt med nulrenter siden slutningen af 90 erne. Da det viste sig ikke at have nævneværdig effekt gik centralbanken over til en endnu løsere pengepolitik i 2003 med såkaldt quantitative easing, hvor man opkøbte statsobligationer med nyligt trykte penge for at holde hånden under likviditeten, holde renterne i ro og understøtte aktiekurserne. BOJ opgav denne politik i 2006 pga. bekymringer om spirende inflation og visse forhåbninger om en mere selvbærende økonomi, men den globale finanskrise i 2008 tvang centralbanken tilbage til nulrenter og kvantitative forøgelser af pengemængden. Centralbanken har fortsat og accelereret den lempelige pengepolitik i Abe s regeringstid, hvor BOJ har iværksat mere aggressive opkøb af flere forskellige aktivklasser for at bekæmpe en truende deflation. Denne særdeles ekspansive pengepolitik er blevet døbt den første pil i Abenomics. Japansk finanspolitik har igennem flere år udgjort en reel bekymring ikke bare for landet selv, men for den globale økonomi som helhed. Kombinationen af en yderst negativ demografisk udvikling set med økonomiske briller Japan har verdens største ældrebyrde og verdens højeste andel af folk over 60 år og vedvarende økonomisk lavvækst har skabt meget store årlige underskud på de offentlige budgetter og en dramatisk akkumulation af statsgæld. Denne nåede 230 pct. af BNP i Som den såkaldt anden pil i Abenomics har Shinzo Abe s regering forsøgt sig med skatte- og afgiftsforhøjelser, idet den japanske moms traditionelt har været ret lav. Momsen blev hævet til 8 pct. i 2014, hvilket sendte det japanske forbrug ned. Det var egentlig planlagt, at momsen skulle hæves yderligere til 10 pct. i 2017, men dette er blevet udskudt til slutningen af 2019 af frygt for de kortsigtede økonomiske konsekvenser. Dernæst har skiftende regeringer arbejdet med en pensionsreform, der kunne absorbere udgiftspresset fra den voldsomt aldrende befolkning. Den største tilpasning kom i 2004, hvor man lancerede en makroindeksering, der automatisk justerer folkepensionen i henhold til den demografiske udvikling i landet. Man har også indført øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet. De fleste eksperter er imidlertid enige om, at der er brug for betydeligt mere robuste reformer både på pensions- og sundhedsområdet, hvis de to udgiftsposter ikke skal slå et endnu større hul i de offentlige finanser, end det allerede er tilfældet. Udover de kroniske problemer på efterspørgselssiden er den japanske økonomi også udfordret på forsyningssiden, idet den aldrende og faldende befolkning lægger en strukturel dæmper på den økonomiske vækst. Der har været udfoldet bestræbelser på at fastholde ældre på arbejdsmarkedet, ligesom man har undersøgt mulighederne for at øge immigrationen til Japan og styrke kvindernes beskæftigelsesandel. Begge dele er politisk sensitive. Den tredje pil i Abenomics er øget konkurrenceudsættelse især inden for servicesektoren og landbruget, men også det er en varm kartoffel i japansk politik, hvor velfinansierede lobbygrupper stritter imod. MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 3

4 Japan på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) i 3 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Index ii 16 (ud af 128) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) iii 34 (ud af 190) Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 89 (ud af 90) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) 82 (ud af 190) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) 53 (ud af 190) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) 49 (ud af 190) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 48 (ud af 190) World Economic Forum s Global Competitiveness Index iv 8 (ud af 138) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 18 (ud af 168) Den økonomiske struktur Selv om Japan kun råder over et relativt beskedent dyrkningsareal, er det japanske landbrug rimeligt effektivt med et højt høstudbytte, og landet er stort set selvforsynende med fødevarer. Landbrugssektoren er imidlertid tungt subsidieret og toldbeskyttet samtidig med, at sektoren er underlagt en robust myndighedsregulering, der tilgodeser småbrug i stedet for større produktionsenheder. Fremstillingsindustrien udgør omkring 30 pct. af BNP, og den har op gennem 70 erne og 80 erne været stimuleret af en stærk vækst inden for forbrugerelektronik og bilproduktion, mens ældre virksomheder i sværindustrien, herunder ikke mindst stålværker og skibsværfter, har været i tilbagegang. Det meste af industrien er fokuseret på det japanske hjemmemarked, mens der er en høj eksportintensitet på visse varegrupper såsom transportmidler, maskiner til industrien, elektronik og metalvarer. Servicesektoren udgør ca. 65 pct. af BNP, og her fylder banker, forsikringsselskaber, detailsektoren, transport og it-sektoren meget. Det er primært serviceerhvervene, som har stået for den smule økonomisk vækst, der trods alt har været op gennem 90 erne og 0 erne. MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 4

5 10 største danske eksportvarer til Japan 1. Kød af tamsvin, udbenet, frosset 2,14 mia. kr. 2. Lægemidler m. indhold af hormoner el. steroider 1,5 mia. kr ,07 mia. kr. 4. Kød af tamsvin, udbenet, fersk/kølet 883 mio. kr. 5. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 428 mio. kr mio. kr. 7. Høreapparater, undt. dele og tilbehør 212 mio. kr. 8. Reagensmidler til diagnostisk el. laboratoriebrug 188 mio. kr. 9. Generatorer, elektriske, vinddrevne 163 mio. kr mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik Dansk vareeksport til Japan fra august 2015 til august 2016 med vekselkurs Mia. kr. 1,6 DKK pr. 100 JPY 8 1,4 7 1, ,8 4 0,6 3 0,4 2 0, Eksport Vekselkurs Kilde: Danmarks Statistik og US Forex MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 5

6 Betalingsbalancen og handelspolitikken USA har været Japans største handelspartner i mange år, men Kina har placeret sig som en stadig større aftager af japanske eksportvarer og er stort set på niveau med USA i dag. Fra 2000 til 2014 faldt USA s andel af den japanske eksport fra 30 pct. til 18 pct., mens Kina bevægede sig den modsatte vej fra 6 pct. i 2000 til 18 pct. i EU28 er Japans tredjestørste eksportdestination, idet vi aftog ca. 10 pct. af landets eksport i 2014, mens Japan er EU s sjettestørste handelspartner. Japan er centralt placeret som geografisk hub for mange asiatiske forsyningskæder. Det skyldes ikke mindst, at Japan importerer mange naturressourcer og råvarer fra emerging markets i Asien såsom Kina, Indien, Vietnam, Indonesien og Thailand samtidig med, at Japan producerer halvfabrikata af høj kvalitet højere oppe i værdikæden. Japanske halvfabrikata bliver ofte eksporteret til Kina med henblik på den endelige samling til færdigvarer. Udover at ligge i skarp konkurrence på verdensmarkedet med USA og Tyskland konkurrerer japanske virksomheder også intensivt med virksomheder i Sydkorea og Taiwan. Japan har kørt med store og vedvarende overskud på betalingsbalancen gennem de sidste to årtier primært takket være store overskud på handelsbalancen. Jordskælvet i 2011, der førte til lukningen af de japanske atomreaktorer og en efterfølgende eksplosiv vækst i landets gasimport for at opveje tabet af atomenergien, skabte for første gang et underskud på handelsbalancen. I takt med at atomreaktorerne er kommet tilbage i brug og som følge af store, hjemtagne formueindkomster på japanske investeringer i udlandet, er den japanske handelsbalance på vej tilbage mod et mindre overskud. Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Japan fra januar til august 2016 Færdigvarer og andre varer 12% Maskiner og transportmidler 11% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 32% Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 2% Kemikalier, kemiske produkter og medicin 41% Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 2% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Japan MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 6

7 Dansk vareeksport til Japan fra 2012 til 2017 med vekselkurs Mia. DKK. 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 DKK. pr. 100 JPY Skøn Basisvareeksport fra Danmark DKK pr. 100 JPY Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt. Eksportudsigten er en vægtet økonomisk model baseret på den historiske udvikling i dansk vareeksport, antagelser om valutakursudviklingen og en vurdering af makroøkonomiske nøgletal. Skønnet er derfor behæftet med usikkerhed og særligt for relativt små markeder med stor variation i den årlige danske vareeksport. Udviklingen i den japanske valutakurs fra 2010 til november 2016 DKK pr. 100 JPY USD pr. 100 JPY 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, DKK pr. 100 JPY USD pr. 100 JPY Kilde: US Forex MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 7

8 Den seneste udvikling Det reale japanske BNP steg med 0,8 pct. i tredje kvartal af 2016, mens privatforbruget igen er begyndt at stige efter de hårde konsekvenser af momsforhøjelsen i Ingen af disse niveauer forventes dog at stige meget mere, og det har skabt bekymringer for den økonomiske udvikling. Disse bekymringer ligger sandsynligvis også til grund for udskydelsen af en momsforhøjelse fra 2017 til slutningen af IMF, Verdensbanken og OECD ser en fortsættelse af landets yderst svage vækst i 2016, 2017 og 2018 med skøn for BNP-væksten på under 1 pct. Det er ikke mindst privatforbruget, som skranter, hvilket er bemærkelsesværdigt i lyset af centralbankens nulrentepolitik. Den manglende købelyst hos japanerne er den p.t. største hæmsko for væksten. Derudover har den faldende oliepris presset inflationen mod nul. De negative bankrenter er samtidig begyndt at trykke bankaktierne, og der er eksempler på finansielle institutioner, som er lukningstruede på grund af det negative rentemiljø. Hvis man skal pege på et lyspunkt på kort sigt, så må det være, at den hjemlige investorbase fortsat er robust, hvilket medvirker til at holde renterne på statsobligationer nede, og det dæmper udviklingen i statsgælden. Toldprofil EU og Japan har forhandlet om en frihandelsaftale siden 2013, og der har foreløbigt været afholdt 14 forhandlingsrunder. Det er meningen, at aftalen både skal omfatte varer og tjenesteydelser. Ambitionen er også, at den skal sikre et mere strømlinet regulatorisk system på begge sider, så virksomheder eksempelvis hurtigere kan få godkendt deres produkter og serviceudbydere kan få anerkendt deres autorisation. Aftalen er imidlertid fortsat ikke lige om hjørnet, og det er ikke mindst på landbrugsområdet, i forhold til offentlig indkøbspolitik samt på geografiske indikatorer, at der er knaster, som det har vist sig vanskeligt at høvle af i forhandlingerne. Forhåbningerne om, at forhandlingerne hurtigt kunne afsluttes, da Japan indgik TPP-frihandelsaftalen i februar 2016 med 12 stillehavsnationer, herunder USA, har vist sig at være for optimistiske. Derfor bliver eksportvarer fra EU pålagt Japans gældende MFN-toldsatser, jf. tabellen nedenfor. Der er ikke mulighed for at opnå præferencetold hverken på eksport til Japan eller import fra Japan. Som det fremgår, er der en prohibitiv høj japansk toldbeskyttelse på mejeriprodukter, sukker og korn. MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 8

9 Japans toldsatser: Produktgrupper MFN anvendte toldsatser Gns. Toldfri andel i pct. Import Andel i pct. Toldfri andel i pct. Animalske produkter Mejeriprodukter Frugt og grønsager Kaffe og te Korn og præparater Olieholdige frø, fedtstoffer og olier Sukker, sukkerprodukter og honning Drikkevarer og tobak Bomuld Andre landbrugsprodukter Fisk og Fiskeprodukter Mineraler og metaller Petroleum Kemikalier og kemiske produkter Træ, papir, etc. Tekstiler Beklædning Fodtøj, læder, etc. Ikke-elektrisk maskineri Elektrisk maskineri Transport udstyr Fremstillede varer Kilde: WTO s World Tariff Profiles 2015 MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 9

10 Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Japan Vareeksport i alt, mia. kr Jan- Aug , , , , ,5 Vækst mio. År-t-dato - Vækst mio.kr. Vækst i pct. Hovedkomponenter i eksporten Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. Kød og kødvarer Mejeriprodukter og fugleæg Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n. Huder,skind og pelsskind, uberedte Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. Kemikalier og kemiske produkter Medicinske og pharmaceutiske produkter Kemiske materialer og produkter i.a.n. Organiske kemikalier Forarbejdede varer, primært halvfabrikata Metalvarer, i.a.n. Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n. Læder og lædervarer i.a.n.; beredte pelsskind Maskiner og transportmidler Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. Specialmaskiner til forskellige industrier Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehø Færdigvarer og andre varer Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. Diverse forarbejdede varer, i.a.n. Møbler Kilde: Udenrigsministeriet/Danmarks Statistik 1.622, ,3 424, ,3 871,9 871,9 15,5% -9,2% 3,9% 9,1% 10,5% 10,5% 4.595, , , , ,8 149, , , , , ,9 235,7 352,8 307,1 351,8 399,6 290,2 26,9 222,4 203,4 231,4 248,0 92,7-26,0 321,2 280,2 299,8 314,3 182,9-26,4 301,2 251,1 261,5 286,6 165,4-24,4 7,7 16,2 16,8 11,1 4, ,4 0,7 0,7 1,1 0,7-0, , , , , ,8 736, , , , , ,5 700,8 402,3 552,3 508,4 515,0 278,5-89,2 279,1 187,0 248,0 265,6 244,1 69,7 184,5 217,9 206,3 227,7 155,5-1,9 49,1 56,5 56,6 65,2 57,2 12,1 64,5 42,8 42,4 50,8 30,5-0,9 14,6 29,6 23,0 40,1 14,2-15, , , , , ,0-303,1 353,3 266,4 418,2 456,3 306,8-5,1 313,6 338,8 243,9 288,6 186,3 28,3 154,6 244,6 314,9 340,4 190,6-26, , , , , ,0 314,2 869,3 526,2 429,3 442,1 322,9 40,4 421,4 348,5 326,8 359,1 484,6 261,7 281,9 246,6 245,1 413,1 194,5 8,1 MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 10

11 Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: Eksport Kredit Fonden ( The British Chamber of Commerce in Denmark ( Dansk-Tysk Handelskammer ( Embassy of the United States of America ( Udenrigsministeriet ( Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf / For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: i Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: ii The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 100 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: iii For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, klik her: iv World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 140 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: iv MARKEDSRAPPORT JAPAN DANSK ERHVERV & EKSPORT KREDIT FONDEN 11

Markedsrapport Japan. Baggrund

Markedsrapport Japan. Baggrund Markedsrapport Japan UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Japan er verdens tredjestørste økonomi efter USA og Kina, og landet ligger højt på ranglisten over verdens

Læs mere

2018 (skøn) 2,0 0,3 1,1 1,0 1,4 1,3 0,34 2,75 0,80-0,13 0,62 0,97 -7,6-5,4-3,5-4,6-5,2-5,6 208,5 214,7 219,3 222,3 225,3 225,9

2018 (skøn) 2,0 0,3 1,1 1,0 1,4 1,3 0,34 2,75 0,80-0,13 0,62 0,97 -7,6-5,4-3,5-4,6-5,2-5,6 208,5 214,7 219,3 222,3 225,3 225,9 Markedsrapport Japan UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Japan er verdens tredjestørste økonomi efter USA og Kina, og landet ligger højt på ranglisten over verdens

Læs mere

Markedsrapport Mexico

Markedsrapport Mexico Markedsrapport Mexico UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Der er gode eksportmuligheder til Mexico, der nyder godt af nærheden til det store amerikanske marked og NAFTA-frihandelsaftalen.

Læs mere

Markedsrapport Brasilien

Markedsrapport Brasilien Markedsrapport Brasilien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Brasilien er i krise, både økonomisk og politisk, men som verdens 7.-største økonomi er det stadig et marked

Læs mere

Markedsrapport Chile. Baggrund

Markedsrapport Chile. Baggrund Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile

Læs mere

Markedsrapport Chile. Baggrund

Markedsrapport Chile. Baggrund Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination. Chile

Læs mere

Markedsrapport Israel

Markedsrapport Israel Markedsrapport Israel UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Israel er det eneste højindkomst OECD-land i regionen og skiller sig da også ud på mange punkter sammenlignet

Læs mere

Markedsrapport Brasilien

Markedsrapport Brasilien Markedsrapport Brasilien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT Baggrund Brasilien er i krise, både økonomisk og politisk, men som verdens 7.-største økonomi er det stadig et marked med

Læs mere

Markedsrapport Argentina

Markedsrapport Argentina Markedsrapport Argentina UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Med et befolkningstal på 43 mio. er Argentina et stort marked. Mange års fejlslagen økonomisk politik og

Læs mere

Markedsrapport Finland

Markedsrapport Finland Markedsrapport Finland UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Finland er en lille, åben økonomi, der er meget afhængig af eksport. Træ- og papirindustrien har typisk domineret eksporten med undtagelse af i

Læs mere

Markedsrapport Mexico

Markedsrapport Mexico Markedsrapport Mexico UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Der er gode eksportmuligheder til Mexico, der nyder godt af nærheden til det store amerikanske marked og NAFTA-frihandelsaftalen.

Læs mere

Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco)

Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco) Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco) UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Frankrig er med ca. 66,5 mio. mennesker den 6. største økonomi i verden. Landet eksporterer meget, især til andre EU-lande, men

Læs mere

Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater

Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund De Forenede Arabiske Emirater er et mindre land i Golfen med gode muligheder, men også

Læs mere

Markedsrapport Argentina

Markedsrapport Argentina Markedsrapport Argentina UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Med et befolkningstal på 44 mio. er Argentina et stort og interessant marked, men Argentina er også et

Læs mere

Markedsrapport Chile. Baggrund

Markedsrapport Chile. Baggrund Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination.

Læs mere

Markedsrapport Australien

Markedsrapport Australien Markedsrapport Australien UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Australien er et af de rigeste lande i verden. Landets BNP pr. indbygger lå i 25 på 5.3 USD, og det skyldes i høj grad en længerevarende transformation

Læs mere

Markedsrapport Brasilien

Markedsrapport Brasilien Markedsrapport Brasilien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Brasilien er i krise, både økonomisk og politisk, men som verdens 7.-største økonomi er det stadig

Læs mere

Markedsrapport Mexico

Markedsrapport Mexico Markedsrapport Mexico UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Der er gode eksportmuligheder til Mexico, der nyder godt af nærheden til det store amerikanske marked

Læs mere

Markedsrapport Estland

Markedsrapport Estland Markedsrapport Estland UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Estland blev uafhængig var Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og har siden udviklet nære forbindelser til Skandinavien og resten af EU, kulminerende

Læs mere

Markedsrapport Spanien

Markedsrapport Spanien Markedsrapport Spanien UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Spanien har siden landet blev medlem af EU haft en solid vækst i takt med de øvrige store europæiske økonomier. Især i de sidste år før finanskrisen

Læs mere

Markedsrapport Iran BAGGRUND

Markedsrapport Iran BAGGRUND Markedsrapport Iran UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN BAGGRUND Den 14. juli 2015 nåede Iran og P5+1 frem til en aftale omkring det iranske atomprogram, og medio januar 2016

Læs mere

Markedsrapport Saudi-Arabien

Markedsrapport Saudi-Arabien Markedsrapport Saudi-Arabien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Saudi-Arabien er Golfens og Mellemøstens stormagt, men efter flere år med historisk høje oliepriser,

Læs mere

Markedsrapport Filippinerne

Markedsrapport Filippinerne Markedsrapport Filippinerne UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Den filippinske økonomi har høje vækstrater og har kun i mindre grad været påvirket af de globale økonomiske

Læs mere

Markedsrapport Chile. Baggrund

Markedsrapport Chile. Baggrund Markedsrapport Chile UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Chiles stabile politiske klima og en åben og stærk økonomi gør landet til en oplagt eksportdestination.

Læs mere

Markedsrapport Thailand

Markedsrapport Thailand Markedsrapport Thailand UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Demokratiet i Thailand har lidt skade under militærstyret, der har siddet på magten siden 2014, men økonomisk

Læs mere

Markedsrapport Israel

Markedsrapport Israel Markedsrapport Israel UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Israel er det eneste højindkomst OECD-land i regionen og skiller sig da også ud på mange punkter sammenlignet

Læs mere

Markedsrapport Saudi-Arabien

Markedsrapport Saudi-Arabien Markedsrapport Saudi-Arabien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Saudi-Arabien er Golfens og Mellemøstens stormagt, men efter flere år med historisk høje oliepriser,

Læs mere

Markedsrapport Libanon

Markedsrapport Libanon Markedsrapport Libanon UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Libanon var for få år siden et foregangsland i Mellemøsten med økonomisk liberalisering og høje vækstrater

Læs mere

Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco)

Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco) Markedsrapport Frankrig (Inkl. Monaco) UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Frankrig er med ca. 66,5 mio. mennesker den 6. største økonomi i verden. Landet eksporterer meget, især til andre EU-lande, men

Læs mere

Markedsrapport Tyskland

Markedsrapport Tyskland Markedsrapport Tyskland UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED DANSK-TYSK Baggrund Tyskland er Danmarks største og vigtigste eksportmarked, som aftager af knap 20 % af den danske eksport. Dansk eksport

Læs mere

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsrapport Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Norge er en lille og åben økonomi med en stor eksport af energi- og naturressourcer. Landet råder over betydelige naturressourcer såsom råolie, vandkraft,

Læs mere

Markedsrapport Taiwan

Markedsrapport Taiwan Markedsrapport Taiwan UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Taiwan er et højtudviklet samfund med et veludviklet og velreguleret marked med tætte politiske og økonomiske

Læs mere

Markedsrapport Sverige

Markedsrapport Sverige Markedsrapport Sverige UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Sverige er en åben økonomi, der handler meget med andre lande. Økonomien står stærkt, efter at have klaret sig relativt godt igennem finanskrisen,

Læs mere

Markedsrapport Holland

Markedsrapport Holland Markedsrapport Holland UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Holland er med en befolkning på 17 millioner verdens 17. største økonomi. Finanskrisen i 2008 ramte hårdt, og siden da har der været både op- og

Læs mere

Markedsrapport Libanon

Markedsrapport Libanon Markedsrapport Libanon UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Libanon var for få år siden et foregangsland i Mellemøsten med økonomisk liberalisering og høje vækstrater

Læs mere

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV (skøn) (skøn)

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV (skøn) (skøn) Markedsrapport Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Norge er en lille og åben økonomi med en stor eksport af energi- og naturressourcer. Landet råder over betydelige naturressourcer såsom råolie, vandkraft,

Læs mere

Markedsrapport USA. Baggrund

Markedsrapport USA. Baggrund Markedsrapport USA UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund USA er som verdens største økonomi og Danmarks tredjestørste eksportmarked et meget interessant marked for danske

Læs mere

Markedsrapport Iran BAGGRUND

Markedsrapport Iran BAGGRUND Markedsrapport Iran UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT BAGGRUND Den 14. juli 2015 nåede Iran og P5+1 frem til en aftale omkring det iranske atomprogram, og medio januar

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Storbritannien

Markedsrapport Storbritannien Markedsrapport Storbritannien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Storbritannien er det fjerde største danske eksportmarked. Danske virksomheder eksporterede i

Læs mere

Markedsrapport Kina. Baggrund

Markedsrapport Kina. Baggrund Markedsrapport Kina UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Kinas økonomiske vækst er faldet til det laveste niveau i 25 år i 2015 og landet gennemgår for øjeblikket en

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Baggrund og økonomisk udvikling

Baggrund og økonomisk udvikling Markedsrapport Polen UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund og økonomisk udvikling Polen er blandt Danmarks ti største eksportmarkeder, og der er potentiale for endnu

Læs mere

Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater

Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater Markedsrapport Forenede Arabiske Emirater UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund De Forenede Arabiske Emirater er et mindre land i Golfen med gode muligheder, men

Læs mere

Markedsrapport Saudi-Arabien

Markedsrapport Saudi-Arabien Markedsrapport Saudi-Arabien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Saudi-Arabien er Golfens og Mellemøstens stormagt, men efter flere år med historisk høje oliepriser,

Læs mere

Markedsrapport Sverige

Markedsrapport Sverige Markedsrapport Sverige UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland. Danske virksomheder eksporterer for fem

Læs mere

Markedsrapport Sverige

Markedsrapport Sverige Markedsrapport Sverige UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Sverige er en lille, men åben økonomi med en eksportorienteret og højteknologisk fremstillingssektor. Privatejede virksomheder står for ca. 90%

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Taiwan

Markedsfokus på Taiwan Markedsfokus på Taiwan September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Sydkorea

Markedsrapport Sydkorea Markedsrapport Sydkorea UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Sydkorea rangerer som verdens 15. største økonomi og kan være et oplagt marked for danske virksomheder.

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) 35,4 33,4 39,2 42,8 45,7 50,3

Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) 35,4 33,4 39,2 42,8 45,7 50,3 Markedsrapport Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV Baggrund Norge er en lille og åben økonomi med en stor eksport af energi- og naturressourcer. Landet råder over betydelige naturressourcer såsom råolie, vandkraft,

Læs mere

Markedsfokus på Tjekkiet

Markedsfokus på Tjekkiet Markedsfokus på Tjekkiet September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Saudi-Arabien

Markedsfokus på Saudi-Arabien Markedsfokus på Saudi-Arabien September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Baggrund og økonomisk udvikling

Baggrund og økonomisk udvikling Markedsrapport Polen UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund og økonomisk udvikling Polen er blandt Danmarks ti største eksportmarkeder, og der er potentiale for endnu

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Singapore

Markedsrapport Singapore Markedsrapport Singapore UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Singapore er på mange måder en økonomisk succeshistorie. Foruden en vigtig position inden for skibsfart

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Tyskland

Markedsrapport Tyskland Markedsrapport Tyskland UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED DANSK-TYSK HANDELSKAMMER Baggrund Tyskland er Danmarks største og vigtigste eksportmarked, som aftager knap 20 % af den danske eksport.

Læs mere

Markedsrapport Tyrkiet

Markedsrapport Tyrkiet Markedsrapport Tyrkiet UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT BAGGRUND Tyrkiet er med sine ca. 80 millioner indbyggere, stigende indkomster og en geografisk beliggenhed på

Læs mere

Markedsfokus på Rumænien

Markedsfokus på Rumænien Markedsfokus på Rumænien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Italien

Markedsrapport Italien Markedsrapport Italien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Italien er verdens 8. største økonomi. Landet har historisk været en af Europas stærkeste økonomier,

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Real BNP-vækst 1,7 2,6 2,9 1,5 2,2 2,2 2,2. Inflation 1,5 0,7 0,7 2,1 1,8 2,1 1,7. Offentlig budgetbalance / BNP -4,1-2,8-2,4-3,2-3,4-3,7-4,1

Real BNP-vækst 1,7 2,6 2,9 1,5 2,2 2,2 2,2. Inflation 1,5 0,7 0,7 2,1 1,8 2,1 1,7. Offentlig budgetbalance / BNP -4,1-2,8-2,4-3,2-3,4-3,7-4,1 Markedsrapport USA UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund USA er som verdens største økonomi og Danmarks tredjestørste eksportmarked et meget interessant marked for

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

Markedsfokus på Kroatien

Markedsfokus på Kroatien Markedsfokus på Kroatien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Iran BAGGRUND

Markedsrapport Iran BAGGRUND Markedsrapport Iran UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF - DANMARKS EKSPORTKREDIT BAGGRUND Den 14. juli 2015 nåede Iran og P5+1 frem til en aftale omkring det iranske atomprogram, og medio januar

Læs mere

Markedsrapport Iran BAGGRUND

Markedsrapport Iran BAGGRUND Markedsrapport Iran UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF - DANMARKS EKSPORTKREDIT BAGGRUND Den 14. juli 2015 nåede Iran og P5+1 frem til en aftale omkring det iranske atomprogram, og medio januar

Læs mere

Markedsfokus på Mexico

Markedsfokus på Mexico Markedsfokus på Mexico December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Rusland

Markedsrapport Rusland Markedsrapport Rusland UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Rusland har de seneste 3 år lidt under olieprisens styrtdyk og nu lavere prisniveau, mens Vestens økonomiske

Læs mere

Markedsrapport Sydafrika

Markedsrapport Sydafrika Markedsrapport Sydafrika UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Sydafrika har i en årrække været plaget af udfordringer og støj på den økonomiske og politiske front.

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien Juli 20 Bemærk: Alle tal er indhentet inden resultatet fra EU-afstemningen var kendt. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovenien

Markedsfokus på Slovenien Markedsfokus på Slovenien August 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Portugal

Markedsfokus på Portugal Markedsfokus på Portugal September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge

Markedsrapport Norge. Økonomiske nøgletal for Norge Markedsrapport Norge UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKF DANMARKS EKSPORTKREDIT Baggrund Norge er som det tredjestørste danske eksportmarked (varer og tjenester) et af de vigtigste eksportmarkeder

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Frankrig

Markedsfokus på Frankrig Markedsfokus på Frankrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Indonesien

Markedsrapport Indonesien Markedsrapport Indonesien UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Indonesien er verdens tredjestørste demokrati med en kvart milliard indbyggere og store naturressourcer.

Læs mere

Markedsfokus på Belgien

Markedsfokus på Belgien Markedsfokus på Belgien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsrapport Kina. Baggrund

Markedsrapport Kina. Baggrund Markedsrapport Kina UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED EKSPORT KREDIT FONDEN Baggrund Kinas økonomiske vækst er faldende og landet gennemgår en økonomisk tilpasning og omstilling fra eksport- og

Læs mere