Projektansøgning til Region Midtjylland. Et digitalt netværk for musikskoler i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektansøgning til Region Midtjylland. Et digitalt netværk for musikskoler i Region Midtjylland"

Transkript

1 Projektansøgning til Region Midtjylland Et digitalt netværk for musikskoler i Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Formål med etablering af musikskolenetværket Projektets målgruppe Målsætninger Projektoversigt... 7 Bilag Projektets indhold, arbejdsmetode og hovedaktiviteter Projektfase I Projektfase II Samarbejde Succeskriterier og potentiale Projektafrapportering og forankring Bilag Projektorganisering Organisationsplan projektfase I Organisationsplan projektfase II Bilag Projektplan Projektplan for projektfase I Projektplan for projektfase II Bilag Budget Bilag Tilkendegivelser om opbakning til projektet

3 1. Baggrund Knap 98% af alle danske unge (13-18 år) har en profil på Facebook og ifølge Medierådet bruger 31% af de unge internetbrugere mere end 2 timer om dagen på at pleje deres sociale relationer online. Tallene understreger, at internettet for alvor er blevet modent. De unge digitale indfødte er i den grad blevet fortrolige med internettet og forstår intuitivt, at det - modsat traditionelle medier som tv, radio og tryksager - er interaktivt og socialt. Dette øgede online engagement opleves også i landets musikskoler. Her har mange elever og lærere med stor begejstring taget de nye medier til sig i forskellige musikskole sammenhænge, men det sker som oftest på en ukoordineret og tilfældig måde. Potentialet er enormt, men der savnes en gennemtænkt og sammenhængende strategi. En strategi for brugen af de nye medier i fremtidens musikskole og en online platform hvor musikskoleelever og lærere kan udfolde den musikalske læring på nye måder. Det er på denne baggrund, at Videnscenter For Musik har ønsket at fremsætte et forslag om etablering af et socialt online netværk for regionens musikskoler. Som baggrund for denne ansøgning ligger en forundersøgelse udarbejdet af innovationshuset Seismonaut for Region Midtjylland og Videnscenter for Musik i efteråret Rapporten peger på en række oplagte udviklingsmuligheder for regionens musikskoler. Musikskolerne giver lærere og elever mulighed for at mødes omkring musikken. Gennem aktiviteter som undervisning, sammenspilsgrupper og elevkoncerter skabes de fysiske rammer for, at den enkeltes passion for musikken fastholdes samtidig med, at man udvikles og dygtiggøres. Men mellem møderne på musikskolen kan det være sværere at fastholde begejstringen for musikken. Rapporten peger på behovet for, at musikskolerne fremadrettet arbejder på at finde nye måder for eleverne at være i kontakt med hinanden mellem undervisningsgangene. Hvis eleverne kunne mødes mellem undervisningsgangene og udveksle erfaringer og inspirere hinanden, vil det fremme deres engagement i musikskolen og deres musikalske udvikling. Rapporten foreslår, at musikskolerne får udviklet et stærkt online værktøj, der muliggør en digital interaktion blandt musikskolens lærere og elever, og således understøtter en allerede eksisterende online-kultur i samfundet. Bag denne ansøgning står Videnscenter for Musik; Et samarbejde mellem musikskolelederne i Region Midtjylland, Musikinstituttet på Aarhus Universitet, Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College. Videnscentrets formål er blandt andet at kortlægge behov og fostre nye ideer, som på baggrund af undersøgelser og empiri kan udmøntes i gennemarbejdede forslag til fremtidige tiltag for regionens musikskoler. 3

4 2. Formål med etablering af musikskolenetværket Det overordnede formål med projektet er at give elever og lærere i Region Midtjyllands musikskoler nogle tidssvarende digitale læringsredskaber og et endnu stærkere fællesskab omkring musikken. Det er ikke længere et spørgsmål om, udviklingen vil gå mod en social netbaseret kommunikationsform blandt de unge - vi er der allerede, og musikskolerne bør indtænke disse nye muligheder centralt i det undervisnings tilbud, som udbydes til regionens børn og unge. 3. Projektets målgruppe Region Midtjyllands musikskoler tilbyder undervisning til musikinteresserede i alle aldre. Den primære målgruppe for dette projekt er musikskoleelever i aldersgruppen mellem 9-18 år, som også repræsenterer den største gruppe af aktive elever i musikskolerne. På landsplan er der over musikskoleelever, der vil kunne få glæde af netværket ved en eventuel senere udvidelse. Dertil skal lægges musikskolelærerne og andre interessenter, der er tiltænkt en rolle på netværket. Eleverne i musikskolen indgår i dag som oftest i et forholdsvist begrænset socialt musikalsk fællesskab, der foruden de opmuntrende forældre ofte kun består af en stærk relation til underviseren samt samspilsgruppe. Med det foreslåede netværk er det målet, at eleverne kan udvide disse relationer til eksempelvis at omfatte relationer til elever på andre musikskoler i regionen, som spiller det samme instrument, eller måske deler en interesse for den samme musikgenre. Der kunne også være tale om relationer med musikalske forbilleder i den danske musikverden og branche, som kan inviteres med ind på netværket og her levere indhold og inspiration til musikskoleeleverne. Mere end musikken Af andre grupper, som er relevante at indtænke, kan nævnes andre kammerater end dem, eleverne har i musikskolen. De kan for eksempel inddrages ved, at musikskoleeleverne kan dele indhold fra musikskolenetværket på andre sociale netværk såsom Facebook. På den måde kan netværket også trække tråde ud til andre interesse-fællesskaber, som kunne have glæde af det indhold, der produceres. 4

5 Familien er også en stor og vigtig del af musikskoleelevens hverdag. Forældrene er interesserede i barnets aktivitet og udvikling i musikskolen, og eleverne vil gerne have muligheden for at vise noget af det frem, som forældrene normalvis ikke har indblik i. Derfor kan det være en mulighed at gøre dele af netværket offentligt, således at familien kan følge med på sidelinjen for også at give støtte ad den kanal. 4. Målsætninger Det er målsætningen for projektet via en to-årig periode at etablere et regionalt online netværk for Region Midtjyllands musikskoler. Det vil sige en samlende platform, som generelt skal gøre musikskolen tydeligere som institution, og hvor elever og lærere kan udfolde og udvikle sig kreativt, kan interagere med hinanden og - med et fokuseret, genrespecifikt netværk - kan mødes om deres fælles interesse: musikken. Opkvalificering af læringssituationen De mange nye digitale redskaber på anvendes flittigt af landets musikskoleelever, når de dyrker deres interesse for musikken. Derfor er det oplagt at integrere disse redskaber mere centralt i musikskolerne for også ad den vej at optimere læringssituationen. Projektet sigter således også efter at opkvalificere musikskolelærerne og tilbyde dem en online platform, som udnytter de nye muligheder på nettet, og dermed motiverer til at indtænke de digitale medier mere centralt i deres undervisning. Undervisningen eller læringssituationen vil også udvides fra kun at foregår i de 1X30 minutter om ugen til nu at kunne foregå på alle tider af døgnet, og inputtet vil ikke længere kun komme fra læreren men fra mange forskellige kilder styret i et samarbejde mellem netværkets brugere og Community Manageren (se faktaboks om Community Manager side 8) Det betyder også, at musikskolerne kan opnå en anden velkendt fordel ved et socialtbaseret online netværk; en konstant opbygning af relevant materiale for musikskoleelever og lærere. Der vil hele tiden blive tilført nye videoer, artikler, billeder fra den utrolige mænge information, der er på nettet. Men her er det eleverne selv, der er med til at kuratere, hvilket indhold der hører til på netværket, og netværket vil derfor virke som et filtrerende medie, der gradvist opbygger en database af relevant materiale for musikskoleleverne. Kontaktnetværk og kompetenceudvikling Der er i samfundet brug for kreative og innovativt tænkende unge - hvilket faciliteres igennem dette netværk. Et langsigtet mål med netværket er også at skabe et fagligt kreativt kontaktnetværk blandt unge. Det handler ikke kun om, at børn og unge i en tidlig alder skal kunne dyrke deres kreative interesser på nettet, men også om hvordan de kan lade sig inspirere af hinanden og dele 5

6 erfaringer. Dette sociale netværk er derfor også uddannelse og kompetenceudvikling, som de unge selv bedriver, men som er rammesat af musikskolerne. Musikskolernes digitale tilstedeværelse Det er et værktøj, der vil komme alle musikskoleeleverne til gode, uanset hvor de fysisk befinder sig. Musikskolerne vil med den øgede digitale tilstedeværelsen styrke sin synlighed overfor eleverne. Én gruppe elever vil ganske givet kunne bruge det i særlig grad til at opnå en endnu større tilknytning til deres musikskole. Det gælder de elever, der bor i yderområderne; der hvor man ikke har sin gang i musikskolens egne lokaler, men f.eks. bliver fjernundervist på den lokale folkeskole. Det er en målsætning, at netværket kan agere som et forstærkende bindeled mellem elev og musikskole. Musikskolens tilstedeværelse vil være at finde på nettet, i en form som ikke kun er en statisk hjemmeside, men også et dynamisk fællesskab eleven kan indgå i på alle tider af døgnet. Bred forankring Det er en målsætning, at projektet bliver bredt forankret i regionens musikskolerne, og at projektet ledes af et team som regionens musikskoler føler ejerskab for. Der projekteres med at minimum halvdelen af regionens musikskoler bliver tilknyttet netværket i løbet af den toårige projektperiode. Dette for at sikre et generelt stærkt online fællesskab for musikskolerne, men også for at sikre at netværket har en lang levetid, der ikke er afhængigt af enkelte ildsjæle. Region Midtjylland har i dette projekt også muligheden for at sætte et eksempel for den fremtidige form på den danske musikskole. Derved kan Region Midtjylland markere sig som innovativ motor i udviklingen af de kreative uddannelser. 6

7 5 Projektoversigt Projektet dækker følgende delopgave: - Konceptudvikling: Udvikling af et koncept for netværket. Herunder udarbejdelse af indholdskatalog, mockup, kravsspecifikation til communitiet og brugertests. Dette også for at sikre et netværk som er langtidsholdbart, og som genererer relevant materiale og aktivitet, der fastholder brugerne. I dette indledende arbejde skal det også sikres, at netværket på længere sigt kan udvides til at dække på nationalt og europæisk plan. - Udarbejdelse af platform: Teknisk udvikling og programmering af netværkets infrastruktur og funktioner. - Visuelt design: Udarbejdelsen af en identitet og visuelt design for netværket. - Community Manager: Præparation og kvalificering af en Community Manager. Community Manageren er et afgørende element i dette projekt, eftersom man kun sikrer et netværks nødvendige kvalitet og interaktion ved en konstant monitorering, kommunikation og indholdsgenerering (se faktaboks om Community Manager side 8). - Launch: Lancering af og markedsføring for netværket i Region Midtjylland. - Forankring: For at højne muligheden for at dette netværk etablerer sig som et af de bedste af sin art, er det et mål i projektet at sikre et 1,5 års observationsforløb. I denne periode skal det med hyppige evalueringer sikres, at netværkets design og funktionalitet udvikler sig i den mest hensigtsmæssige retning. Samtidig er det et mål, at projektets udviklingsarbejde kan danne baggrund for en række konferencer. Disse konferencer skal udvide den digitale horisont for regionens musikskoler og klargøre dem til at bruge dette netværk. - Forretningsmodel: Udarbejdelse af bæredygtig forretningsmodel for den fremadrettede drift af communitiet. Det er en højt prioriteret opgave i projektet at sikre at der findes en endelig bæredygtig økonomisk model for den fremtidige drift af netværket. Dette indgår således som et led i projektfase I, og videreudvikles i projektfase II. Udgangspunktet for forretningsmodellen er en model bestående af et samspil af tre finansierings kanaler: Abonnement En abonnementsordning hvor de deltagende musikskoler betaler et gebyr på kr. pr. elev, pr. undervisningssemester for at kunne benytte netværket. Det er ikke et urealistisk bud, at der er tilknyttet 8000 elever til netværket efter den toårige projektperiode. 7

8 Annoncesalg Der skal indgå annonceringsmuligheder for virksomheder. Her er det ikke uvæsentligt, at projektperioden bliver brugt til at opbygge et talstærkt brugernetværk, som kan tiltrække virksomheder. Med 8000 brugere i denne målgruppe er der tale om et stærkt produkt, hvor eksempelvis en bannerreklame kan koste kr ,- månedligt. Sponsorater Netværkets brugere er en interessant målgruppe for en lang række virksomheder og institutioner indenfor mode, kultur, musik og uddannelse. Derfor vil der også være et marked for etablering af længerevarende sponsoraftaler. Fakta boks om Community Manager rollen Et vigtigt element i bestræbelserne på at skabe en stærk social medie platform, er Community Manageren. Det er den eller de personer, der skaber gode betingelser for medlemmernes deltagelse online og er ansvarlig for den løbende udvikling af en social medie platform. Det kræver både gode sociale kompetencer, kommunikationsevner og langsigtet, hårdt arbejde. Et arbejde der kort beskrives i følgende punkter: Netværkets advokat: Community Manageren skal monitorere og lytte til brugerne, forstå deres behov og respondere på deres indlæg på netværket Community Manageren skal repræsentere brugerne og formidle deres synspunkter videre i systemet. Det gælder også, når det handler om at mægle mellem brugere i uenigheder og evt. fjerne brugere fra netværket. En god facilitator: Netværket skal promoveres, og Community Manageren skal sprede ordet om nye tiltag og aktiviteter online, men også pleje netværkets interesser i begivenheder og udvikling offline. Kommunikation: Community Manageren skal i høj grad være en dygtig kommunikator, og være bekendt med de mange værktøjer som online fora, blogs, podcasts, Facebook, Twitter og forstå det sprog og den jargon, der bruges på disse platforme. Strategisk udvikling: Community Manageren er ansvarlig for at registrere de behov, som netværket giver udtryk for. Brugerens behov og generelle forslag skal behandles ansvarsfuldt og omsættes til regulær udvikling og forbedring af netværkets funktioner og eventuelle produkter. 8

9 Bilag 1 Projektets indhold, arbejdsmetode og hovedaktiviteter Her følger en detaljeret beskrivelse af, hvordan projektets formål skal opfyldes igennem følgende hovedfaser og underpunkter Projektfase I Projekt fase I består af to forløb. Dels et konceptudviklingsforløb, og dels et teknisk udviklingsforløb. Disse to forløb strækker sig over 6 måneder (se bilag 4.1). Opgaven sendes i udbud og der søges efter rådgivere med ekspertise og projekterfaring fra lignende projekter. En organisatorisk enhed der kan sørge for projektstyring og udlicitering af opgaverne til relevante fagområder. Som det første led i projektfase I udvikles det grundlæggende koncept for netværket. Herunder udarbejdelse af indholdskatalog, mockup, kravsspecifikation etc. Dette sker på baggrund af den eksisterende undersøgelse, yderligere udvikling og opfølgende brugerworkshops. Sideløbende påbegyndes den grafiske udformning af netværket. Også i denne sammenhæng vil brugerne blive en del af udviklingsarbejdet for hele tiden at sikre et optimalt produkt. Næste led af projektfase I vil være den primære udvikling og programmering af netværkets infrastruktur. For at minimere udgifterne er målet at etablere netværket på en eksisterende platform, eksempelvis et social network management system som Buddypress. Derfor vil en del af funktionaliteten skulle strømlines og customizes. Som det sidste led i denne projektfase ansættes den kommende Community Manager. Vedkommende, der får denne arbejdsopgave, skal kvalificeres og oplæres til at være administrator på netværket og skal kunne fungere som rådgiver for de musikskoler, som skal være del af netværket. 9

10 1.2. Projektfase II Det er nødvendigt at sikre et kontinuerligt udviklingsforløb også efter projektfase I. En observation af de første 1,5 år af netværkets levetid vil være afgørende for netværkets vedvarende holdbarhed (se bilag 4.2). Kun ved at betragte den første implementering af netværket, løbende på flere og flere skoler, som en del af udformningen af det endelige netværks visualisering og funktionalitet, kan vi sikre et solidt og stabilt netværk. Under projektfase II er der indregnet en sekundær udvikling, som skal varetage supplerende programmering og eventuelt udvikling af yderligere funktioner. For at få inspiration til hvordan netværket skal udvikle sig, vil der i projektfase II blive tilknyttet en følgegruppe bestående af relevante aktører, der besidder en ekspertise indenfor deres felt. Følgegruppen kan mødes med styregruppen 4-6 gange i observationsperioden for at advisere og inspirere på baggrund af den seneste digitale og musikfaglige udvikling. Derudover vil eleverne inddrages i det forsatte udviklingsarbejde. Metoden med at inddrage brugere og interessenter i udviklingen af netværket sikrer en innovativ tilgang, hvor viden fra eksperter og interessenter forankres igennem hele processen. Det er også i denne fase, at Community Manageren vil fungere som rejsende rådgiver og som facilitator for, at musikskolerne én for én bliver fortrolige med netværkets muligheder Samarbejde I kraft af at Videnscenter for Musik allerede repræsenterer relevante samarbejdspartnere som Aarhus Universitet, VIA University og Det Jyske Konservatorium, er netværket sikret faglig stærk sparring. Men der er også et ønske om at tilknytte en følgegruppe til projektet. Et rådgivende organ bestående af repræsentanter fra musikbranchen, kulturinstitutioner, ensembler, erhvervsliv etc. Kapaciteter som ROSA, DAMUSA, Det Jyske Ensemble, Volcano Management og Danmarks Rockmuseum udtrykker allerede sin støtte til projektet, og disse er oplagte emner til en sådan følgegruppe. 10

11 Ydermere kan disse emner også have interesse i et senere reelt samarbejde med netværket. Dette også for at udvikle mulige sponsor- og forretningsmodeller som kan sikre driften af netværket i fremtiden Succeskriterier og potentiale Projektets succeskriterier og potentiale kan beskrives i følgende punkter: - Projektet er et nødvendigt og gennemarbejdet grundlag for at føre Region Midtjyllands musikskoler kompetent og sikkert ind i tidens foretrukne kommunikationskanaler. Herigennem vil de møde deres målgruppe dér, hvor deres informationssøgning, fordybelse og erfaringsudveksling også foregår i dag. Derfor er det hensigten at få et interaktivt netværk etableret i Region Midtjylland med udgangen af projektfase II. - Netværket skal bidrage til, at nye undervisningsmetoder kan blive udviklet og testet. Igennem muligheden for direkte udveksling af noder, vejledning, lyd og billede i en let forståelig teknologi, er forhåbningen, at projektet kan bidrage med nye innovative undervisningsformer og danne grundlag for nye digitale funktioner, som kan sætte standarden for fremtidens musikskole. - Dette projekt skal være det første skridt mod et nationalt kreativt netværk for børn og unge. Hvis først netværket har vokset sig til den størrelse, er springet til et nordisk samarbejde, og på længere sigt, et europæisk samarbejde ikke urealistisk Projektafrapportering og forankring Som beskrevet tidligere vil projektets proces og selve netværket blive evalueret løbende af en udvalgt følgegruppe. Projektet har yderligere til hensigt at arrangere en række konferencer med deltagelse fra regionens musikskoler. Dels for at informere om projektets fremdrift, men også for at vidensdele. Ved disse konferencer vil det også være oplagt at trække på de kapaciteter, som er engageret i følgegruppen. Region Midtjylland skal være en tæt samarbejdspartner i dette projekt, og derfor ønskes der en repræsentant fra regionen i styregruppen. Dette for at have en regelmæssig dialog men også for at understrege, at dette projekt er et regionalt tiltag, som skal kunne eksporteres nationalt og internationalt med Region Midtjylland som afsender. 11

12 Bilag 3 Projektorganisering Projektfase I Under projektfase I vil en styregruppe blive etableret. Det er denne, som skal være bindeleddet mellem Region Midtjylland og de involverede parter i udviklingen. Styregruppen vil som minimum bestå af repræsentanter fra Region Midtjylland, Videnscenter for Musik og Viborg Musikskole som den musikskole, der har det administrative ansvar og fungerer som det fysiske bosted for netværket. Derudover tilbydes pladser til en eller flere af de musikskoler, der går med i projektet fra projektets start. Denne gruppe skal foruden koordineringen af projektfase I også udarbejde et forslag til den endelige juridiske enhed, hvori initiativet skal forankres. Som udviklende led i projektfase I tilknyttes et konsulentfirma med konkrete projekterfaringer indenfor projektets fokusområde. Ansvarsområdet bliver det projektstyrende arbejde samt den konkrete udvikling af netværket og uddannelse af Community Manageren. (se bilag 3.1) Projektfase II Organisationen udvides i projektfase II, hvor en følgegruppe kobles på som et inspirations- og rådgivnings-organ, der ligeledes involveres i de påtænkte konferencer for musikskolerne. Følgegruppen skal bestå af repræsentanter fra Videncenter for Musiks interessegrupper, repræsentanter fra den danske musikbranche, repræsentanter fra andre kulturbrancher og evt. relaterede traditionelle erhverv. Følgegruppen skal fungere som et rådgivende organ for netværket. Under denne tidlige implementeringsfase kan det ydermere være en strategisk fordel at identificere en række superbrugere. Superbrugerne er elever og lærere, der ønsker at bidrage aktivt på netværket. Ved at inddrage dem direkte i udviklingsarbejdet, vil processen kunne opnå stor indsigt i de behov, som deltagerne på netværket måtte have (se punkt 3.2). 12

13 3.1 Organisationsplan projektfase I Styregruppe: Repræsentanter fra Region Midtjylland Videnscenter for Musik Viborg Musikskole + de musikskoler der implementerer netværket først Community Manager Konsulent firma Projektledelse konceptudvikling Musikskolerne Eleverne og lærerne Webudviklings firma Grafisk design og programmering 13

14 3.2 Organisationsplan projektfase II Rådgivende konsulent firma Styregruppe: Repræsentanter fra Region Midtjylland Videnscenter for Musik Viborg Musikskole + de musikskoler der implementerer netværket først Følgegruppe: Repræsentanter fra Musikbranchen Kulturinstitutioner Ensembler Erhvervsliv etc. Musikskolerne Community Manager Super bruger Super bruger Super bruger Musikskolernes sociale netværk 14

15 Bilag 4 Projektplan 4.1 Projektplan for projektfase I År Måned September Oktober November December Januar Februar Projekt-uge Projektledelse Ledelse og koordinering Procesdesign Klarlægning af forløb og arbejdsmetoder. Koncept udvikling Infrastrukturdesign Indholdskatalog Mockup Brugerworkshops Kravsspecifikation Udvikling af Forretningsmodel Udarbejdelse af platform Tekniske udvikling og primær programmering Visuelt design Udvikling af grafisk identitet Grafisk udvikling af brugergrænseflader Community manager Kvalificering af CM Launch Markedsføring lancering 15

16 4.2 Projektplan for projektfase II År Måned Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Community Manager Administration og indholdsgenerering til netværket + funktion som rejsende konsulent Sekundær udvikling Supplerende programmering og udvikling af add on funktioner. Konsulent bistand Rådgivning og fortsat konceptudvikling Diverse Markedsføring *Følgegruppemøder *Konferencer * Afkrydsningerne markerer at der i denne måned afholdes følgegruppemøder eller konferencer. 16

17 Bilag 5 Budget Projektfase I - Etablering (6 måneder) Aktivitet Uddybende informationer Timer Pris Til udbud PROJEKTUDVIKLING Procesdesign Klarlægning af forløb og arbejdsmetoder. 30 timer kr. Konceptudvikling Udvikling af det endelige koncept for communitiet. Herunder udarbejdelse af indholdskatalog, mockup, kravsspecifikation til communitiet etc. 140 timer kr. Brugerworkshops Forberedelse af, rekruttering til og afholdelse af brugerworkshops med henblik på ca. tre tests. 40 timer kr. Forretningsmodel Udarbejdelse af forretningsmodel for drift af communitiet. 60 timer kr. Projektledelse Opfølgning på projektplan, økonomi, afrapportering, etc. 24 uger a 8 timer = 192 timer kr. PROGRAMMERING, DESIGN OG LAUNCH: Primær udvikling og programmering Udvikling og programmering af communiteiets infrastruktur og funktioner etableret på eksisterende platform. 320 timer kr. Udvikling af grafisk Udvikling af grafisk identitet og identitet Brugergrænseflade (grafisk) Kvalificering af Community Manager Markedsføring DIVERSE: Mødeaktivitet Transport Forplejning kr. grundlæggende visuelt design. 75 timer kr. Udarbejdelse af den grafiske brugergrænseflade, som brugerne præsenteres for på communitiet 40 timer kr. Undervisning og præparation af community manager med henblik på at vedkommende skal kunne forstå og videreformidle tankegangen og opgaverne i projektet. 40 timer kr. Udvikling af markedsføringsplan, kontakt til mulige samarbejdspartnere, præparation af community launch kr kr kr kr kr kr. Projektfase 1 total: kr. Der er regnet med en gennemsnitlig time pris på 900 kr. for overskuelighedens skyld. Projektfase I er på 6 måneder Fortsættes på næste side 17

18 Projektfase II - Observation og videreudvikling (18 måneder) Aktivitet Note Timer Pris Til udbud NETVÆRKS UDGIFTER: Teknisk drift Domæne, server & teknisk support Årligt kr kr. Community Manager Sekundær udvikling Projektledelse og Konsulentbistand Markedsføring DIVERSE: Mødeaktivitet Transport Forplejning CM varetager administration og indholdsgenerering til communitiet. Desuden har CM funktion som rejsende konsulent der skal assistere regionens musikskoler i communitietes funktioner og muligheder. Fuldtidsstilling - årligt kr. Supplerende programmering og udvikling Afhængigt af af add on funktioner. brugerrespons og erfaringer fra den løbende brug af communitiet kr. Rådgivning og fortsat konceptudvikling for at bibeholde projektets gennemslagskraft. 280 timer kr. CM får som rejsende konsulent en del rejseudgifter Samlet budget for de to faser: kr. Udbud estimeres til: kr kr kr kr kr kr kr. Projektfase 2 total: kr. Der er regnet med en gennemsnitlig time pris på 900 kr. for overskuelighedens skyld. Projektfase II er på 1,5 år. 18

19 Bilag 6 Tilkendegivelser om opbakning til projektet. Med oprettelse af et landsdækkende socialt musikskolenetværk vil udveksling af digitalt materiale i form af lyd, video, noder m.m. blive helt centralt. Her vil elever og lærere i et lukket forum kunne skabe og vedligeholde kontakter på baggrund af fælles referencer inden for musik, og deres personlige profil på netværket vil typisk kunne suppleres med musikalske lyd- og videoklip, hvor de demonstrerer deres egne færdigheder. En sådan fremtidig kombineret udnyttelse af mulighederne inden for musikteknologi og et socialt netværk vil uden tvivl betyde en opkvalificering af læringssituationen for musikskoleelever. I et videre perspektiv er det naturligvis forhåbningen, at disse digitale musikalske møder også kan føre til egentlige fysiske møder omkring den analoge, klingende musik på tværs af regioner, kommuner og landeskel. Bjørn Petersen Docent, phd, Det Jyske Musikkonservatorium, Tovholder for projekt om computerstøttet musikundervisning. Aarhus Udviklingsprojektet omkring computerstøttet musikundervisning er iværksat på foranledning af Videnscenter for Musik og har til formål at afdække, hvordan forskellige former for teknologi kan inddrages som støtte til musikundervisning på musikskolerne. Jeg har med mit virke i Volcano Management og generelt i den danske musikbranche, altid arbejdet for at forbedre vilkårene for videndeling i, og uddannelse af, alle lagene i dansk musik. Jeg ser musikskolernes netværk som et naturligt tiltag for at styrke netop dette aspekt for de børn og unge, der dyrker deres musikalske interesse. Kristian Riis København Kristian Riis er en markant spiller i den danske musikbranche. Han er medstifter af Volcano Management, guitarist i Nephew, medlem af Rytmisk Musikkonservatoriums aftagerpanel og en af initiativtagerne til Music2business.dk 19

20 I ROSA glæder vi os over, at der i disse år - i alle lag af det danske musikliv - er en stigende forståelse for nytten og nødvendigheden af, at man øger sine faglige og kultursociale netværk. De digitale platforme er væsentlige redskaber i at udforske og afprøve. Een af dansk musiklivs forcer er den hurtighed, hvormed vi på forskellige områder samler, organiserer, synliggør og formidler vores potentialer og talenter. Denne force kan kun vedligeholdes gennem målrettet udvikling af vores fælles viden og evner for kommunikation. ROSA er en musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer. ROSA står bag fremtrædende tiltag som SPOT festivalen og MXD (Music Export Denmark) Danmarks Rockmuseum ønsker at støtte realiseringen af et netværk for eleverne på musikskolerne, da vi her ser en mulighed for at styrke Danmarks kommende musikhistorie og komme i tæt kontakt med de nyeste talenter, og et af de første led i det danske musikvækstlag. Lena Bruun Sekretariatsleder - Danmarks Rockmuseum Roskilde Danmarks Rockmuseum åbner i 2014, men arbejdet er allerede igangsat. Museet er sat i verden for, at historien bliver skrevet, før aktører og materialer er borte og dels for at sikre, at allerede indsamlet materiale ikke bare forsvinder. Og endelig skal materialet stilles til rådighed, så mange kan få glæde af det. Link-bilag: 7: Link til MinMusik -rapporten 8: Link til Ungdomskultur på facebook : 20

Projektansøgning til RegionMidt. Musikskolenetværket xxxxyyyy

Projektansøgning til RegionMidt. Musikskolenetværket xxxxyyyy Projektansøgning til RegionMidt Musikskolenetværket xxxxyyyy Indholdsfortegnelse 1. Præludium 2. 1. sats 3. 2. sats 4. Postludium 5. Budget 1. Præludium For et par år siden lod vi tankerne flyve frit.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community Lev Vel Sociale og digitale medier for ældre Kulturhuset Islands Brygge d. 30.08.2011 Præsentation af AgeForce netværk for 50+ Konceptudvikling og bæredygtighed af et både digitalt og fysisk Community

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Projektbeskrivelse - Pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner Punkt 1, Ansøgere: Kulturskibet (Tidl. Kerteminde Musikskole) Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Kulturskoleleder: Morten

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen

Til. Sagsnr Vision og strategi for digital daginstitution. Dokumentnr Sagsbehandler Sadedin Jepsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT Til Vision og strategi for digital daginstitution Indledning For noget tid siden blev der talt meget om it, og om hvilke muligheder

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere