RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE"

Transkript

1 RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives. Man har måske brug for en bil eller en større bil. Man har måske behov for større bolig med flere værelser og en have omkring. Et er sikkert: Det er dyrt at stifte familie. Det nuværende danske skatte- og afgiftssystem gør ikke den økonomiske situation nemmere for familierne. Det rummer nemlig flere skatter, som rammer familierne ekstra hårdt, ligesom det indeholder regler, der indsnævrer familiernes økonomiske handlerum. Dette udspil vil gøre det nemmere at være familie i Danmark. Dels vil udspillet sikre, at det bliver væsentligt billigere for familier at anskaffe sig nogle af de goder, der typisk er forbundet med at stifte familie, og som i dag er pålagt ekstraordinære strafskatter. Dels vil udspillet sikre, at familierne har bedre mulighed for at træffe netop de beslutninger om familie- og arbejdsliv, som, familierne selv mener, er de bedste. Udspillet vil således sikre, at danskerne får råd til at stifte og være familie. FORSIKRING MOD DE VOLDSOMME STIGNINGER I BOLIGSKATTERNE Boligen er det enkelte menneskes og den enkelte families frirum, hvor vi kan leve, som vi vil uden andres indblanding. Det betyder, at man som borger bør have sikkerhed for, at boligskatterne ikke stiger voldsomt som følge af boligmarkedets op- og nedture. Det skal være muligt ved køb af bolig at forudsige skatteudgifterne, så man ikke pludselig får store ekstra regninger som følge af en markedsudvikling, som man ikke har nogen indflydelse på. I Danmark beskattes ejendomme med ejendomsværdiskatten og med den kommunale grundskyld. Og selv om der i mange år har været ro om ejendomsværdiskatten med skattestoppet, så er grundskylden fortsat med at stige, for grundskylden har aldrig været omfattet af skattestoppet. De samlede ejendomsskatter er i de seneste 10 år steget betydeligt som konsekvens af stigende kommunal grundskyld. I perioden fra 2002 til 2011 er grundskylden steget med hele 58,6 pct. fra 12,9 mia. kr. til 20,4 mia. kr. Og stigningen i provenuet fra grundskylden er sidenhen fortsat med at stige, så den indbringer 22,4 mia. kr. i Fra vil grundskyldsopkrævningen blive hævet med yderligere 13,7 mia. kr. hos boligejerne. I de kommende år vil grundskylden fortsætte med at stige, så f.eks. en almindelig familie på Frederiksberg vil

2 skulle betale kr. mere om måneden! I Hvidovre vil en almindelig familie skulle betale kr. mere om måneden! I Skanderborg vil en almindelig familie skulle betale 507 kr. mere om måneden! Det er en urimelig skattestigning, og den er for mange familier en meget tung og med god grund helt uventet post i budgettet. De store grundskyldsstigninger betyder desuden, at det at have egen have, som familier typisk har brug for, er blevet et skatteobjekt, som var det et helt urimeligt luksusgode. I de kommende år vil en million kroners ejendomsværdi blive pålagt op til dobbelt så store ejendomsskatter pga. den stigende grundskyld, hvis millionen befinder sig i en villa med have sammenlignet med, hvis den er placeret i en lejlighed med central beliggenhed. Huse vil blive beskattet op til dobbelt så meget som lejligheder med nøjagtig den samme ejendomsværdi, fordi der ikke er skattestop for grundskyld, kun for ejendomsværdiskat. Liberal Alliance vil ikke medvirke til at øge boligbeskatningen, og vi vil således sikre familierne mod de voldsomme stigninger i boligskatterne, så familier, der bor i ejerbolig, har råd til at blive boende, ligesom nye familier, der måske skal købe deres første hus eller lejlighed, ikke skal frygte at få deres budgetter smadret af højere beskatning, efter at de har købt. Med dette oplæg skaffer Liberal Alliance den nødvendige finansiering til, at der ikke er behov for at opkræve ekstra 13,7 mia. kr. hos boligejerne frem mod AFSKAFFELSE AF REGISTRERINGSAFGIFTEN Danske bilister bliver årligt opkrævet ca. 43 mia. kr. til statsfinanserne via registreringsafgift, vægtafgift, ansvarsforsikringsafgift og brændstofafgifter, mens omkostningerne til anlæg, drift og vedligehold af veje i stat og kommuner i alt kun udgør ca. 10 mia. kr. (2011-tal). Danske bilister betaler altså for meget mere og andet end blot at købe og have bil. Samtidig betaler de danske bilister, og dermed i høj grad også de danske familier, væsentligt mere for at købe og have bil end borgere i de lande, som vi normalt sammenligner os med. Faktisk betaler danskerne mere for biler end noget andet folk i EU. Nemlig hele 67 pct. mere end gennemsnittet i EU. Og vi betaler 66 pct. mere end svenskerne og tyskerne. Begge lande har afskaffet registreringsafgiften. De høje danske priser skyldes ud over betydelige grønne afgifter især registreringsafgiften, som for personbiler er 105 pct. af værdien op til kr. og 180 pct. af resten. Rimeligt? Det synes vi ikke i Liberal Alliance. Vi mener i Liberal Alliance ikke, at det er politikeres rolle at bestemme, hvad familier skal bruge deres penge på. Derfor mener vi heller ikke, at det er retfærdigt, at biler gøres unødigt dyre gennem skatter og afgifter. Vi ønsker at afskaffe registreringsafgiften og lade familiernes egne prioriteringer være styrende for, hvordan de bruger deres penge. Det gælder også, hvis de vælger bilen til, fordi det får hverdagen til at hænge sammen, når børn skal hentes og bringes fra skole, daginstitutioner, fritidsaktiviteter, eller når der skal købes ind eller tages på ferie.

3 Ud over at fordyre biler urimeligt for danske familier er den høje registreringsafgift også uhensigtsmæssig i miljø- og sikkerhedsøjemed. Den reducerer tilskyndelsen til køb af nye biler og giver derfor en mere forurenende og mindre sikker bilpark af ofte forældede køretøjer. Ydermere viser tal fra Skatteministeriet, at der er en selvfinansiering på 95 pct. ved den første lettelse i registreringsafgiften*. Statskassen vil altså kun miste 5 pct. af provenuet fra den første lettelse i registreringsafgiften. Til gengæld vil de danske bilister være væsentligt bedre stillet. AFSKAFFELSE AF EJENDOMSVÆRDISKATTENS 3 MIO. -REGEL I Liberal Alliance mener vi, at den enkelte familie selv er bedst til at beslutte, hvordan den ønsker at bo. Familier består af flere personer, som naturligvis også har brug for større boliger end par eller singler. Men når man som familie har brug for en større bolig, så straffes man også med ekstra boligskat. Den særlige 3 millioner kroners-regel i ejendomsbeskatningen betyder, at ejendomsværdiskatten er tre gange så høj for den del af boligen, som overstiger kr. i værdi. På den måde kommer man til at betale ekstra skat, fordi familier har brug for en større og dermed ofte dyrere bolig. Denne særlige familieboligskat ønsker Liberal Alliance at afskaffe. AFSKAFFELSE AF BOAFGIFTEN De ca danskere, der dør hvert år, beskattes i den forbindelse i gennemsnit med ca kr. Det skyldes, at danske politikere har besluttet, at staten skal tjene penge på borgernes død. Vi mener i Liberal Alliance ikke, at staten skal tjene helt op til 36 pct. i afgift på det store menneskelige tab, som et familiemedlems død er. Efter et langt liv med verden højeste skatter bør man kunne overdrage sin bolig, sine personlige ejendele og sin formue til sine arvinger med værdighed i stedet for, at de skal bokse med skattesystemet i skifteretten. Skat af arv er en urimelig dobbeltbeskatning, og derfor skal den arv, som en afdød efterlader sig, tilfalde den eller de pågældende arvinger fuldt ud, uden om statens indkrævning. Hvis man ønsker at spare op for at give noget videre til sin familie, børn og børnebørn, skal man ikke straffes for det. Liberal Alliance mener, at det er principielt forkert, at staten skal tjene på tabet af danskernes familiemedlemmer og ønsker derfor at afskaffe boafgiftens skat på død. * Skatteministeriet oplyser i et svar til Folketinget, at der er selvfinansieringsgrad på 95 pct. ved at lette registreringsafgiften med 1 pct.. Kilde: SAU, alm. del, spørgsmål 231, samling

4 MULIGHED FOR OVERFØRSEL AF BUNDFRADRAG FOR TOPSKAT MELLEM ÆGTEFÆLLER OG REGISTREREDE PARTNERE I dag er skattesystemet indrettet således, at forskellige familieformer forskelsbehandles. Således kan to familier med samme husstandsindkomst betale vidt forskellige beløb i skat. Hvis den ene ægtefælle betaler topskat og tjener mere end den anden, skal denne familie betale markant mere i skat end et andet par, hvor ægtefællerne tjener lige meget, selvom de to pars husstandsindkomst er den samme. Det skyldes, at det ikke er tilladt at overføre bundfradraget for topskat fra den ene til den anden ægtefælle. På den måde diskriminerer skattesystemet familieformer, hvor den ene ægtefælle f.eks. har prioriteret at være hjemmegående og bruge mere tid med børnene. I Liberal Alliance ønsker vi i stedet, at familier bliver beskattet på samme måde, uanset hvordan de har indrettet sig i deres privatliv. Derfor ønsker vi at indføre sambeskatning for at rette op på den skattemæssige forskelsbehandling. Dette forslag er ikke ensbetydende med, at Liberal Alliance har droppet forslaget om at afskaffe topskatten. Men da der blandt de øvrige partier i Folketinget ikke på nuværende tidspunkt er stemning for en afskaffelse af topskatten, foreslår Liberal Alliance nu dette for at forbedre familiernes vilkår og øge deres valgfrihed. OMDANNELSE AF BØRNECHECK TIL FORÆLDRES RET TIL AT BENYTTE DERES BØRNS PER- SONFRADRAG Danske forældre modtager fire gange om året børnecheck fra deres bopælskommune, hvis de har børn under 18 år. Derimod kan forældre ikke benytte barnets personfradrag den grundindkomst, som alle i et samfund har ret til at tjene uden at blive beskattet, og som er nødvendig for at kunne klare sig. Men det er ikke billigere at leve i Danmark som barn end som voksen, og det giver ingen mening at give med den ene hånd for derefter at tage med den anden. Derfor ønsker vi i Liberal Alliance, at børnechecken afskaffes, og at forældre i stedet får adgang til at benytte deres børns personfradrag. Liberal Alliance vil samtidig øge personfradraget for personer under 18 år fra kr. årligt (2013-tal) til de kr. årligt, som personer, der er fyldt 18 år, har ret til. Det vil give et mere gennemskueligt skattesystem, hvor danskerne får lov at beholde flere af deres egne penge i stedet for at modtage lommepenge fra staten. Familierne under et kommer ud af denne byttehandel som vindere. Muligheden for at udnytte børnenes personfradrag til erstatning for børnechecken øger familiernes samlede rådighedsbeløb med 1,7 mia. kr. svarende til den umiddelbare omkostning for statskassen før indregning af tilbageløb og adfærd.

5 FINANSIERING Liberal Alliance ønsker at finde finansiering til ovenstående tiltag ved dels at have nulvækst i den offentlige sektor frem mod 2020 og dels ved at forhøje pensionsalderen til 68 år og afskaffe efterlønnen TILTAG FINANSIERINGSBEHOV TILTAG FINANSIERING Fastfrysning af grundskylden på 13,7 mia. kr. Nulvækst i den offentlige sek- 22 mia. kr niveau (i 2020) tor (frem mod 2020) Afskaffelse af registreringsafgiften 15,0 mia. kr. (ex. selvfinansiering) Folkepensionsalderen forhøjes 16 mia. kr. Afskaffelse af særskatten på fami- 0,08 mia. kr. til 68 år og efterlønnen afskaf- lieboliger fes Afskaffelse af boafgiften (før tilba- 4,0 mia. kr. geløb) Mulighed for overførsel af bund- 3,2 mia. kr. fradrag for topskat mellem ægtefæller og registrerede partnere Omdannelse af børnecheck til 1,35 mia. kr. forældres ret til at benytte deres børns personfradrag (efter tilbageløb og adfærd) I ALT 37,33 MIA. KR. I ALT 38 MIA. KR.

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar

Skat der virker. Grønnere stærkere sundere. Tag ansvar Skat der virker Grønnere stærkere sundere Tag ansvar Skat der virker Radikale Venstre ønsker en skat, der virker. Et skattesystem, der gør Danmark grønnere, stærkere og sundere. Regeringens skattereform,

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere