INDSATS FOR UDSATTE BILAG ELEVTEKSTER. Den barmhjertige samaritaner + salme + Luthercitat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSATS FOR UDSATTE BILAG ELEVTEKSTER. Den barmhjertige samaritaner + salme + Luthercitat"

Transkript

1 INDSATS FOR UDSATTE - ANSVAR FOR ANDRE BILAG ELEVTEKSTER Velfærdsstatsfortællingen, skema Den barmhjertige samaritaner + salme + Luthercitat Kirkens diakonale opgave Interview med Bjarne Lenau Henriksen og Helle Christiansen, Kirkens Korshær Martha Christensen: Stranden rundt Dronningens nytårstale De ti bud + fire tekstuddrag Samfundsteorier, sentenser

2 Velfærdsstatsfortællingen Middelalderen Det var i den katolske kirke god gerning at give til de fattige. Det var hjælp, samtidig med at det gav giveren adgang til frelse i det hinsides. Altså win-win. Der blev ikke set ned på fattige/tiggere. Almisse og tiggeri hørte til denne verdens orden. Reformation Ideologisk skift i synet på de fattige. Luther afskaffede de gode gerninger. Mennesker skulle passe deres arbejde. Hvis man ikke ville arbejde, faldt man udenfor og havde ingen ret til hjælp. Dårlige økonomiske tider. Fattigforsørgelse blev en lokal opgave baseret på frivillige gaver, som kirken bad om. Kun de virkelig fattige og syge fik tiggertegn til at tigge i købstæderne og blev hjulpet. Enevælden Kongemagten forsøgte med tvangsarbejdsanstalter for løsgængere for at udnytte dem i kongens tjeneste. Ingen foranstaltninger lykkedes. På landet drev tiggere rundt i stort tal. Kongen indførte til sidst en egentlig fattigskat for at afhjælpe noget af presset, men det var vanskeligt at inddrive pengene. Oplysningstiden Oplysningstidens fremskridtstro blev præget af socialpolitiske tanker om forebyggelse, anerkendelse af ufrivilligt arbejdsløse og hjælp til nødstedte. Det skulle alt sammen fremme national velstand og velfærd for folket. Der blev lavet en række reformer om statens ansvar for de dårligst stillede. Kongen bød, de fattige nød, bonden betalte! Liberalismen Noget for noget -ideologi slog igennem sammen med dårlige økonomiske tider. Liberalismen opdragede til i individuel ansvarlighed at holde sig fri af behov for offentlig hjælp. De fattige, der modtog hjælp, blev frataget borgerlige rettigheder, f.eks. valgret og valgbarhed. Man indførte en skelnen mellem værdigt trængende og uværdigt trængende. Kirkeligt socialt arbejde blev startet som privat velgørenhed over for de udsatte. Reformtiden Hjælp-til-selvhjælp-ideer begyndte at slå igennem med en række sociale reformer om anerkendte sygekasser og arbejdsløshedsforsikringer med offentlige tilskud. Der indførtes en alderdomsunderstøttelse, som var uden for fattigloven. Reformarbejdet ender i K.K Steinckes Kanslergadeforlig 1933, der tog det afgørende skridt i retning af at gøre sociale ydelser til en borgerret i stedet for at være baseret på lokale myndigheders skøn. Velfærdsstaten Steinckes reformer lagde grunden til den moderne velfærdsstat med bl.a. folkepension til alle, der gradvist blev gennemført af socialdemokratiske regeringer i samarbejde med de radikale: social tryghed, øget lighed på alle områder, også mht. sociale ydelser, fuld beskæftigelse og stigende velstand baseret på en aktiv stat, der regulerer via skatter og indgriben i den økonomiske aktivitet. Bistandsloven 1976 var kronen på velfærdsstatens udvikling. Post-solidarisk samfund 2011? Siden oliekrisen, den ændrede politiske sammensætning af folketinget i 1973, indvandrerdebatten og forstærket med venstre-regeringen, der afløste den socialdemokratiske regering i 2001, har en ny noget for noget -politik ført til stramninger i den sociale lovgivning og individualisering af sociale ydelser, privatisering og optjeningsprincip for at modtage offentlige ydelser. Samfundet står måske i 2011 på tærsklen til at blive et post-solidarisk velfærdssamfund, der sikrer de grupper, der kan selv, men betyder øget fattigdom i en række andre sociale grupper.

3 Lignelsen om den barmhjertige samaritaner (Lukasevangeliet kapitel 10 vers 25-37) v25 Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham:»mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?«v26 Han sagde til ham:»hvad står der i loven? Hvad læser du dér?«v27 Manden svarede:»du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.«v28 Jesus sagde:»du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«v29 Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:»Hvem er så min næste?«v30 Jesus svarede og sagde:»en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. v31 Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. v32 Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. v33 Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. v34 Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. v35 Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. v36 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?«v37 Den lovkyndige svarede:»han, som viste ham barmhjertighed.«og Jesus sagde:»gå du hen og gør ligeså!«salme: Du satte dig selv i de nederstes sted Den danske salmebog nr.260 Mel.: Merete Wendler 1986 Du satte dig selv i de nederstes sted. Du satte dig op mod de stores fortræd. Du satte dig ind i de yderstes nød. Du satte dig ud over dødsangst og død. Nu taler du til os fra højeste sted, hvor ingen kan udsætte dig for fortræd, og lever og lider dog med os endnu, så ingen er mere i live end du. Du kæmper i verden for frihed og fred, når andre gir op, bliver du viljefast ved. Du følger os ind i den yderste nød og kalder os ud af den inderste død. Bibelen. Autoriseret oversættelse Bibelselskabets Forlag. Du sender os ned i de nederstes sted. Du sætter os op mod de stores fortræd. Du lever i os i de inderste lag. Vi lever i dig på den yderste dag. Hans Anker Jørgensen Luther-citat Gode gerninger gør ikke en mand god, men en god mand gør gode gerninger Martin Luther 1519

4 Kirkens diakonale arbejde. Interview. TEKST A - Fundamentet i diakonien er, at mennesket hjælper uden forbehold, uden betingelser, lige som den barmhjertige samaritaner, der hjalp den overfaldne op på dyret, rensede hans sår, forbandt ham og bragte ham til herberget, hvor han betaler for ham og endda sørger for, at hjælpen har lidt perspektiv ud i fremtiden, idet han lover at vende tilbage og betale en gang til, hvis det koster mere. Han følger sin omsorg til dørs, siger Bjarne Lenau Henriksen. Han opfatter lignelsen som eksemplet over alle eksempler, fordi ingen jøde på den tid ville forvente, at samaritaneren stoppede og hjalp. Samaritanerens status var, som nogle fremstiller de fremmede i Danmark. Han var uren og udstødt. - Alligevel stopper han op og sprænger alle grænser med sin gerning. Han yder den spontane, umiddelbare hjælp. Her tæller kun den nødstedtes nød og intet andet. Der er ingen bagtanker, ingen religiøs, politisk eller anden manipulation med i spillet den nødstedte er jo slået halvt fordærvet og kan ikke kommunikeres med. Det er det dybeste og det inderste i enhver form for hjælp. - Her er ingen dokumentation og evaluering. Han siger: Hvis du har brug for mere, så får du det. Men han vil ikke have sine penge tilbage, hvis manden dør eller udskrives fra herberget en dag før. Bjarne Lenau Henriksen har altid opfattet den spontane, aktive her og nu hjælp som Kirkens Korshærs opgave. TEKST B - Vi møder elendigheden, men vi ser, at elendigheden ikke er alene. Jeg har ikke mødt et menneske, hvor der ikke midt i det afsindigt smertefulde også har været noget andet. Håbet, lyspunktet, måske bare den lille prik. Det er evangeliet, der lyser, siger den afgående korshærschef. - Det er et privilegium at lære mennesker at kende, hvis liv er af en karakter, så man på overfladen synes, at det var nemmest at holde sig helt væk fra det. Men man bliver bundet til det på en eller anden led. Man bliver fanget af det lille bitte lys, som er så stærkt, fortæller Bjarne Lenau Henriksen. TEKST C - Et politisk flertal har fra valgt at holde et fintmasket socialt sikkerhedsnet under samfundets fattigste og meste udsatte mennesker. Man bruger ikke længere skatteinddrivelse som et redskab til at regulere velfærden på en måde, så fattigdommen holdes i ave. Tværtimod, den får lov at brede sig, forklarer Helle Christiansen. Et rigt flertal de mange der har for meget fordeler velfærdsgoderne indbyrdes uden hensyntagen til det mindretal, der har for lidt. Et samfund langt fra Grundtvigs beskrivelse af Danmark som et land, hvor få har for meget og færre for lidt. Det er så den virkelighed, Kirkens Korshær skal operere i nu. Ikke uden at pege på det forkerte i, at samfundet ikke tager sig af de svageste: - Vi vil blive ved at være provokerende, protesterende og solidariske, siger Helle Christiansen.

5 Martha Christensen: Stranden rundt Drengen sad tålmodigt på sin stol og ventede, mens han stirrede ufravendt på hende og hun smilede til ham. Ja, ja, vi skal nok. Om lidt. Det var spadsereturen stranden rundt efter aftensmaden han ventede på. Dagens højdepunkt. Hun trak det lidt ud. Fastholdt forventningen lidt mens hun røg sin cerut og drengen ventede tålmodigt videre, rokkede lidt frem og tilbage og sad så stille igen. Hun kaldte ham stadig i tankerne for drengen som hun altid havde gjort. Skønt han var over tredive nu. Tredive år. Alle disse uger og dage de havde levet sammen. Men i begyndelsen var de to om det. To ikke længere helt unge mennesker som havde glædet sig så meget til det barn der endelig omsider skulle komme og lagt så store planer og drømt så vilde drømme at de somme tider leende måtte standse sig selv og hinanden i på forskud at leve livet med det. Det havde været en sorg. Som de i begyndelsen var to om at dele. Helt enige om at han ikke skulle sendes væk, uanset slægtninge og venners gode råd. De havde også været to om at glæde sig over de uendeligt små fremskridt, der havde så stor en betydning. At han blev renlig, at han lærte at klæde sig af og på og at gå og spise selv. Det var ikke selvfølgeligheder, der var så store skred i hans udvikling at kun de selv fattede rækkevidden af dem. Men de var lidt efter lidt blevet ensomme med deres dreng. Vennerne trak sig tilbage fra dem, invitationerne blev færre og undskyldningerne flere og til sidst blev det for meget for drengens far. - Min karriere, sagde han mit liv. Mine forpligtelser overfor mig selv. Så blev de ene to, hun og drengen, i en ubrudt række af næsten ens dage med en indarbejdet rytme, som tilgodeså dem begge så vidt det nu lod sig gøre. Hun lærte ham op til at være alene de timer, hun nødvendigvis måtte være borte fra hjemmet på arbejde, mod at hun så tog sig dobbelt af ham når hun kom hjem. Hun lagde om og om igen de samme, enkle puslespil sammen med ham, hun sang alle de børnesange for ham hun kendte og spillede på sin guitar til og hun købte ham farvestrålende billedbøger han kunne sidde og kigge i. Hun lærte sig at forstå hans ordløse sprog og læse hans sindsstemning i øjnene og bevægelserne, overbevist om, at han som andre var i stand til at føle glæde og sorg, skuffelse og forventning, og tiden tog spørgsmålene og bekymringerne om hvad det skulle blive til med ham og hvordan det skulle gå når han blev voksen, for det skulle ikke gå anderledes til eller blive til andet. Han var barnet, der ikke blev voksent. Og hun var dets mor. Alle disse år, hun havde levet sammen med ham i en virkelighed der var afgrænset fra og anderledes end andres. Svære havde de været, men ikke glædesløse. Alene det at han kunne vise hende at han holdt af hende, komme hen og stryge hende over kinden eller puste hende i håret, når hun sad med en bog eller et håndarbejde. Alene det at han var så god og nem at have med at gøre. Og var det ikke en lykke, at hun havde fundet huset her, så nær stranden, at der var disse ture at gå med ham. Hvad havde de ikke betydet året rundt i al slags vejr. Så var der et par sejlbåde hun kunne udpege for ham eller en flok svaner de kunne stå stille og følge med øjnene til de vuggende op og ned på bugtens lave, rolige bølger forsvandt bag odden. Så var der svalernes hurtige smutten ud og ind af hullerne i den lerede skrænt eller vindens rillede mønster i vandspejlet. Eller en smuk og glinsende våd sten at samle op og holde i hånden. Og nu kom den gode tid med lysere aftner og varmere dage. 1

6 Om en måned havde de sommerfolket og alt det liv, det bragte med sig. Som tunge dyr, der havde ligget i dvale vinteren over, vågnede husene omkring dem op og blev levende. Snore blev trukket med festligt blafrende badetøj, duften af kaffe og grillmad blandede sig med lugten af sololie og luften fyldtes af alle slags stemmer, af kalden og latter og råb. Og så nær boede de sommerlandet at det var som sprøjtet af feriestemningen stænkede helt op på ruderne. Og hvad så om de unge mennesker nu og da larmede på vejen udenfor halve nætter igennem og de mindste af børnene plukkede de blomster hun havde groende foran huset. Når sommerlivet skyllede og strømmede forbi og gjorde stranden underholdende på en ny og festlig måde og fik ham til at le højt når de sad på stensætningen og betragtede badelivet i dets mange, farverige facetter. Somme tider måtte hun spørge sig selv hvad det var der fik hende til at føle sig beslægtet med disse lyse sommermennesker. Om det blot var en reaktion på de fastboendes reserverede afstandtagen fra tilflytteren eller om der dybt i hende sad en næsten glemt længsel efter bare nu og da at kunne dele deres sorgløse liv. Blandet med den taknemmelighed hun følte overfor dem når hun mente at høre at den hummende lyd der udgik fra ham blev gladere i klangen når sommerlivet foldede sig ud omkring ham, mere broget og strålende end billederne i de bøger hun gav ham. Han så ufravendt på hende og hun lagde sin cerut og rejste sig. - Ja, sagde hun - nu skal vi også gå vores aftentur, tag du bare din jakke på. Han gik lydigt ud i entreen og hentede ruskindsjakken og gik i forvejen ud og med sine forsigtige, stolprende skridt ned ad de to trappetrin og ventede på hende mens hun selv fik sin frakke på og låst efter dem. Et lydigt barn med forventning i øjnene og et halvt hoved højere end hun. Hun rakte op og strøg ham over håret og tog så hans altid varme og lidt fugtige hånd i sin og begyndte at gå mens hun vanemæssigt afpassede sine skridt efter hans ængstelige, stive måde at gå på og smilede ved lyden af den veltilfredse brummen lidt over hovedhøjde. Luften var endnu kølig, men det var den gode tid, der var på vej og når de rigtig lune aftner kom ville hun sætte sig med ham på stensætningen og se solen kaste sin lange, lysende stribe henover vandfladen, mere gyldent funklende jo dybere solskiven sank, og de ville nikke venligt godaften til hver eneste sommergæst, som var ude i samme ærinde. Og der var Jespersen med sin hund. Som sædvanligt flyttet ind som den første og som sædvanligt ude på sin tur på samme tid som de. Og både han og hunden lidt mere grå og stivbenede end forrige år. Den rytmiske hummen blev kraftigere, drengen havde også fået øje på parret lidt længere fremme på stranden. Hun bildte sig ind, at han var glad for Jespersen og endda i stand til at huske ham fra år til år. I hvert fald trak han af med hende i retning af manden og hunden hver gang han så dem, og stod rokkende stille under udvekslingen af bemærkningerne om vejret og badevandets temperatur og det liv der var ved at komme i husene. Jespersen havde engang klappet ham på ryggen og måske var det det, han ikke kunne glemme. Hun havde med en pludselig stivhed i kroppen tænkt at det næsten var på samme måde som han klappede hunden, men den stivhed var lige så pludseligt forsvundet igen, for drengen havde stået lyksaligt grinende ved det klap og ligesom krummet sig veltilpas under det. Jo, de var hyggelige, de små træf ved stranden og hun havde somme tider tænkt at hvis lejligheden bød sig ville hun sige at de var meget velkomne til at kigge indenfor en gang, han og konen og hunden selvfølgelig. For de måtte kunne snakke sammen om meget andet end vejret. Jespersen standsede og hilste godaften som han plejede og gjorde så noget som han ikke før havde gjort, han rakte hundesnoren hen mod drengen. - Har du lyst til at gå med den lidt? Drengens hånd krammede til om hendes og slap så tøvende og han stod usikker med hængende arme. 2

7 - Du kan gå lidt henad stranden med den. Han trak vejret hårdt og heftigt og rystede rådvild på hovedet. Så begyndte øjnene at lyse og den ene hånd nærmede sig snoren, der blev rakt frem mod ham, og greb så pludselig fat og han stolprede et par skridt mens hunden skikkeligt luntede med, stod et øjeblik stille og vendte et lykkeligt grinende ansigt imod dem og gik så videre med stivere skridt end nogen sinde, støttende sig til hundesnoren som han plejede at støtte sig til hende. - Der sker ham ikke noget, sagde det ved siden af hende og hun blev klar over at hun lidt bekymret havde fulgt forløbet og at der ikke var nogen grund til den bekymring. De gik godt sammen, drengen og hunden. Rettende sig ind efter og lige hensynsfulde mod hinanden, og hun kunne se på hans ryg hvor umådelig stolt han var. - Der sker heller ikke hunden noget, han skal nok passe på den. Det nikkede ved siden af hende. - Det var pænt af Dem. Kan De se hvor stolt han er? Det nikkede igen. - Han er så god, føjede hun til ved tanken om, hvordan han kunne stå og hule hænderne beskyttende om et firben eller en nøgen fugleunge, faldet for tidligt ud af reden - han kunne aldrig drømme om at gøre nogen skabning fortræd. Hun smilede til den høje, ældre mand med de grå tindinger og fangede en fremmed uro i hans øjne. Og huskede at han i efteråret havde snakket om sin kone som ikke var helt rask og vidste ikke om hun burde spørge, om det var at trænge sig for meget på, og gjorde det så alligevel. - Deres kone har det forhåbentlig godt igen? - Min kone? Han svarede underlig adspredt som var hans tanker helt andre steder - Åh, ja tak, hun har det udmærket. Det var ikke noget særligt. - Det var da godt. Han plejede ikke at være så fjern og samtidig så næsten afvisende og studs. Men han kunne naturligvis have mange slags bekymringer hun ikke kendte til, hvad vidste man om hinanden. En luftning strøg hen over vandet og krusede overfladen og hun løftede uvilkårligt ansigtet mod den og de dufte den bar med sig af hav og strand. - Men de er her jo, tænkte hun - de gode aftner er begyndt. Ingen burde have bekymringer nu. Og da slet ikke flinke hr. Jespersen. Hun måtte næsten tvinge sig selv til ikke at lægge hånden trøstende på hans arm og forsikre ham om at det nok skulle gå alt sammen. - De kommer med det gode vejr, sagde hun - som altid. Men De er jo også formand for sommergæsternes grundejerforening, så det er måske sådan en særlig forpligtelse De har? - Ja, grundejerforeningen, sagde han tungt og helt ude af trit med hendes forsøg på lidt venskabeligt drilleri og den tone de plejede at bruge hinanden imellem når de mødtes på stranden - ja, det er netop det - Hun så halvt undrende, halvt drillende på ham. Hvad pokker er det med dig, Jespersen, hvad er der blevet af al din venlige munterhed? - Er det da så tyngende et hverv? - Det kan være det. Kort, næsten vredt. - Folk kommer rendende med både det ene og det andet og mener, man skal tage sig af det. Både - ja, både det ene og det andet som ikke har en pind med deres husproblemer at gøre. Kommer bare rendende og mener at man skal tage sig af alt muligt. For man er jo så god til at snakke med alle slags mennesker. Ting og sager, som man ikke har den fjerneste lyst til at beskæftige sig med. 3

8 - Som faneme er en så inderligt imod. Han så bedende på hende og hun kom til at le, skønt det nok ikke var helt passende, så plaget han så ud, han lignede sin egen gamle hund når den havde alle panderynkerne fremme. - Jeg tror, De bare er altfor grundig og tager for tungt på det hele. Herregud, Jespersen, vi skal da ikke gøre tilværelsen tungere end den er for os selv og hinanden. Han stirrede på hende som måtte han gøre sig umage for at forstå ordene. Så rystede han på hovedet og smilet brød langsomt igennem og knuste den barriere, der måtte have spærret for det. - Siger De det. Nej, det skal vi heller ikke. Og med en pludselig lethed i stemmen - Se, nu vender de og kommer tilbage. Det går jo fint, det der. Hør - lad ham bare komme hen en gang imellem og gå en tur med hunden. - Det vil han være lykkelig for. - Meget lykkelig, tænkte hun da hun havde nikket farvel og fortsatte sin tur med drengens hånd i sin mens det hummede lyst og fornøjet over hendes hoved. Manden stod et øjeblik og så efter dem som de gik der. Moderen med sit voksne barn. En del af strandbilledet i al den tid, han var kommet her. Så bøjede han sig ned og klappede sin hund. - Det kunne vi to alligevel ikke klare, hva gamle dreng. Ved du hvad de kan - de kan gøre deres forbandede rakkerarbejde selv, hvis det skal gøres, det ligger nok bedre for os at støtte de to der. Som om deres forkælede unger kunne tage skade af at han færdes på stranden. Eller deres fine gæster. Gå og komme i tanker om man skal henstille at hun holder ham væk fra stranden i højsæsonen, fordi de ikke tåler synet af ham i deres ferie. Og det skulle vi så lige tage og ordne for dem. En anstændig hund og et ordentligt menneske. Som om vi ikke gerne skulle kunne blive ved med at se hinanden i øjnene, hva gamle dreng - 4

9 Uddrag af Dronningens nytårstale 31.december 2010 Men er der i disse år tegn på, at vi er blevet mere egoistiske, at vi er blevet tilbøjelige til først og fremmest at kræve ind og sikre os, at vi hver især får det vi selv mener at have krav på? Er vi ved at blive mistroiske overfor hinanden og tillægge hinanden mindre pæne motiver? Så er det ikke alene en økonomisk krise vi befinder os i, så er det vore holdninger, der er ved at komme i skred. Det er en krise, der kommer snigende og som kan forgifte vort forhold til hinanden. Så er vi ved at sætte noget over styr, som kan være uopretteligt. Den krise, der så at sige kan måles og vejes, som man kan sætte tal på og tegne kurver over, er ikke nær så alvorlig, som hvis det er vore værdier og holdninger, der vakler. Den økonomiske krise vi nu står i, skal vi nok finde vej ud af på kortere eller længere sigt; men vi skal ud af den med anstændigheden i behold og uden at sætte fællesskabet over styr. I løbet af det seneste par generationer har samfundet udviklet sig sådan, at vi kan leve mere og mere trygt, både økonomisk og socialt. Vi har vænnet os til frit at kunne vælge og vrage i stort som i småt. Vi har fået det så godt, at vi næsten har glemt, at vore valg også har konsekvenser, og at ikke alle livets vilkår kan vælges til eller fra. Vi mennesker lever i gensidige afhængighedsforhold. Det gælder i dag, som i går og til alle tider. Tidligere stod det måske mere klart, dengang man levede i de små landsbysamfund, hvor mange opgaver måtte løses i fællesskab, og da flere generationer ofte levede under samme tag, og enhver havde sine opgaver at varetage over for hinanden. Det var et afhængighedsforhold, der var tydeligt for enhver. I dag har vi overladt til samfundet at klare mange af de forpligtelser, som engang var hver enkelts opgave. Ofte går det så vidt, at vi helt glemmer eller overser, at samfundet jo egentlig er os selv, og at det slet ikke kan fungere, hvis vi ikke hver især gør en indsats og føler en forpligtelse over for såvel vore nærmeste, som for dem vi ikke lige løber på i det daglige. Vi har opnået en frihed til at forme vort eget liv, som tidligere generationer aldrig har kendt magen til, og det skal vi skønne på. Men vi bør også huske, at ingen kan klare sig selv helt alene. Derfor skal vi også passe på det samfund, som vi kender som en tryg ramme om den enkeltes udfoldelse, og have øjne og ører og hjerte åbne for vore medmennesker.

10 De ti Bud (2. Mosebog 20, 1-17) 1. Du må ikke have andre guder 2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn 3. Du skal holde hviledagen hellig 4. Du skal ære din far og din mor 5. Du må ikke slå ihjel 6. Du må ikke bryde ægteskabet 7. Du må ikke stjæle 8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste 9. Du må ikke begære din næstes hus 10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller kvæg eller hvad der er hans TEKST A 1. Mosebog 1, Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. og Gud velsigende dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden! TEKST B USA s uafhængighedserklæring, 1776 Vi regner disse sandheder for selvindlysende: At alle mennesker er skabt lige, og at deres Skaber har givet dem visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. TEKST C Den franske erklæring om menneskerettigheder, 1789 Mennesker fødes og forbliver frie og lige i rettigheder. Social forskel kan kun begrundes med hensynet til det almene vel. TEKST D Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, 1947, artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. Sammenlign teksterne A, B, C, D 1. Hvad lægger de hver for sig vægt på? 2. Hvilken rolle spiller Gud? 3. Hvordan vides det i den fjerde tekst Verdenserklæringen om Menneskerettighederne at alle er udstyret med fornuft og samvittighed, og hvem siger, at de skal handle mod hinanden i broderskabets ånd?

11 Thomas Hobbes, engelsk filosof ( ) Naturretten er den frihed, som ethvert menneske har til at bruge sine egne kræfter, som det selv vil, for at bevare sin egen natur ; dvs. sit eget liv. Så længe mennesket lever uden en fælles magt til at holde dem alle i ave, er de under et vilkår, som kaldes krig; og den slags krig, som vil være alles krig mod alle. John Locke, engelsk filosof ( ) Når hele menneskeheden. alle er lige og uafhængige, har ingen grund til at gøre skade på andres liv, helbred, frihed eller det, som andre ejer. En statsmagt har intet andet formål end sikring af ejendom. Karl Marx, tysk filosof ( ) Man kan sætte skel mellem menneskene og dyrene ved bevidstheden, religionen og hvad man ellers lyster. De begynder selv at adskille sig fra dyrene, så snart de begynder at producere deres livsfornødenheder, et skridt, der er betinget af deres legemlige organisation. Idet menneskene producerer deres livsfornødenheder, producerer de indirekte selv deres materielle liv. Friedrich Engels, tysk filosof ( ) Staten har altså ikke eksisteret evigt. Der har eksisteret samfund, der klarede sig uden den, der ikke havde nogen anelse om stat og statsmagt. På et bestemt trin i den økonomiske udvikling, der nødvendigvis var forbundet med samfundets spaltning i klasser, blev staten på grund af denne spaltning en nødvendighed. Vi nærmer os nu med raske skridt et udviklingstrin i produktionen, hvor disse klassers tilstedeværelse ikke alene er holdt op med at være en nødvendighed, men bliver til en positiv hindring for produktionen. De vil falde bort, ligeså uundgåeligt, som de tidligere er opstået. Sammen med dem falder staten uundgåeligt. Det samfund, der nyorganiserer produktionen på grundlag af fri og lige forbindelse mellem producenterne, anbringer hele statsapparatet der, hvor det så vil høre hjemme: på museet for oldsager, ved siden af spinderokken og bronzeøksen. Knud Ejler Løgstrup, dansk filosof ( ) Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej Fordringen er blandt andet formuleret i den gyldne regel: Alt hvad du vil, at de andre skal gøre imod dig, det skal du gøre imod dem. Den er alt andet end en lunken regel om at gøre gengæld Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted for så aktuelt at handle imod den anden på den måde Politisk kan og skal vi indrette samfundet, som om vi havde sympati for hinanden, vel vidende, at vi ikke har det

12

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst.

2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. 2 (mini)konfirmandforløb, hvor der arbejdes med bøn, billeder og bibeltekst. Forløb 1, den barmhjertige samaritaner. Udgangspunktet for timerne (2x45 min) var lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 13 s e Trin. 30.aug.2015. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 164-373- (510)/ 27- (475)- 728 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så vendte han sig til disciplene og sagde

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup Udklit Katekismus Udklit Katekismus Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup 2016 KONFIRMANDERNES TI BUD 1. Du skal elske dine medmennesker. 2. Du skal passe på dyrene og alt det andet,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis

1. søndag efter Trinitatis 1. søndag efter Trinitatis Tid og sted: 18/6 2017 kl. 9 og 10.30 i Højen og Ødsted Salmevalg Vågn op og slå på dine strenge, 745 O Jesus, du al nådens væld, 684 De dybeste lag i mit hjerte, 28 Far, verden,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække

Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. august 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 13. søndag efter trinitatis, Luk 10,23-27. 1. tekstrække Salmer DDS 369: Du, som gir os liv og gør os glade Dåb: DDS

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Gud lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne jord

Gud lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne jord PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 18.SEPTEMBER 2011 13.SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 14.00 Tekster: Gal.2,16-21; Luk.10,23-37 Salmer: 729,727,728,Nat med mørke Gud lad os leve af dit ord Som dagligt

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

måned kan det ske, at solstrålerne der stryger næsten vandret henover jorden har så megen kraft i sig, at de kan varme gennem jakken.

måned kan det ske, at solstrålerne der stryger næsten vandret henover jorden har så megen kraft i sig, at de kan varme gennem jakken. Salmer: Rødding: 739 Rind nu op, 7 Herre Gud, 720 Som året går (mel. Vor Herres Jesu mindefest), 728 Du gav mig o Herre, 438 Hellig, 477 Som korn557 Her vil ties. Lihme: 785 Tunge, mørke, 720 Som året

Læs mere

Diakoni aktivisme eller følgagtighed?

Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Diakoni aktivisme eller følgagtighed? Indlæg ved indvielsen af Videncenter for Diakoni og Pædagogik den 13. februar 2008 ved diakon, cand.scient.soc. Finn Pilgaard Beyer. En mand gik ned fra Jerusalem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 2. juni 2013 kl. 9.30 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 722 Nu blomstertiden komme2 DDS 447 Herren strækker

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere