DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige"

Transkript

1 DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se o tænke i muliheder. Det med at se o tænke forhindriner er noet, de lærer af voksne. På den måde er opaven for voksne at blive som børn ien. I hvert fald når det ælder indstillinen til, hvilke muliheder vi hver især har. 1

2 Aldersrelateret trænin? Aldersrelateret trænin er baseret på DBUs Holdniner o Handliner. Aldersrelateret trænin er forsvarli o målrettet trænin af børn o une. Aldersrelateret trænin siter på at udvikle alle børn. Vi ønsker altså på sit både at tiltrække o fastholde mane spillere, der er lade for at spille fodbold uanset niveau - o at udvikle fremtidie landsholdsspillere. DBU fra le til landshold DBUs Aldersrelateret trænin 1 iver en masse ode idéer til di, der er træner (ny eller rutineret) i fodbold fra U/5 til U/14 om, hvordan træninen øres endnu bedre o sjovere. Således sikrer vi, at spilleren udvikler sine kompetencer på de ritie tidspunkter i forhold til sin udviklin. Der findes mane fodboldfalie emner. Vi har bevidst valt kun at koncentrere os om dem, som vi anser for de mest relevante i relation til aldersrelateret trænin. 2

3 Aldersrelateret trænin Hvilke mål er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Aldersrelateret trænin -Målrettet o forsvarli trænin af børn b o une LÆRINGSMILJØ TRADITIONSRUM - Trænerstyret - Inen inddraelse - Intet ansvar - Tilpasnin METODER - Deduktiv induktiv - Instruktion coachin - Envejs tovejs manevejs-kommunikation UDVIKLINGSRUM - Medansvar o inddraelse - Refleksion - Kompetenceudviklin - Anerkendende - Dialoorienteret Inen Fleksibel Bold selektion niveaudelin Bold, medspiller o Beyndende Beyndende Bold niveaudelin o holdselektionrolle, spillestil o -system, trænin, kamp, hverdaens stress, livsstil, restitution o modspiller ernærin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 3

4 Gode fodboldmiljøer Så mane som mulit så læne som mulit, får adan til miljøer, som har betydnin for udviklinen af den enkelte spiller. Hvad er det vi vil skabe? Gode fodboldmiljøer Et tryt udviklinsmiljø. Et miljø hvor børnene kan o tør præstere så odt deres evner tillader det. Et miljø hvor børnene føler si velkomne. Et miljø hvor fodbolden ennemføres på børnenes præmisser. Et miljø hvor man kan dytiøre si. Et miljø hvor far o mor er en naturli del af åranens hverda. 4

5 Forskerne om det optimale lærinsmiljø Har spillerne tilstrækkelit initiativ i hverdaen? Er spillerne tilstrækkeli odt socialt forankrede? Lærer spillerne tilstrækkeli effektivt? Er spillerne tilstrækkeli kreative? Er dét, spillerne lærer, tilstrækkeli brubart? Er hverdaen tilstrækkeli nydelsesfuld for spillerne? Er hverdaen tilstrækkeli meninsfuld for spillerne? 2003 Hans Henrik Knoop Gode fodboldmiljøer Det ode fodboldmiljø er kendetenet ved: Tryhed Tilknytnin Variation Både o Planlænin o oranisation 5

6 Gode fodboldmiljøer Tryhed: Rammen skal være både enkendeli, try o stabil. Tilknytnin: Spillerne får altid lov at være i samme ruppe med deres kammerater til trænin o stævner inen selektion Variation: Indholdet af træninen skal varieres o udvikles Miljøet skal opleves udfordrende o meninsivende Både o: Hvis man skal skabe et odt miljø, er det både o i stedet for enten eller. Planlænin o oraniserin: Cheftræner Assistenter forældre - Stationstrænin Station 1: Mi o min bold Station 2: Vendiner Station 4: Pasniner Station 3: Finter Station 5: Ailitybane 6

7 Station 1: 1v1 Station 2: 2v1 Station 3: 2v2 Station 4: 3v3 Station 5: 4v4 Stationstrænin 7

8 Stationstrænin Stationstrænin i hele årane Slå evt. flere årane sammen (evt. pie-drene) F.eks. 3 store r. på spillere i den første del af træninen med færdihedstrænin dribliner, vendiner, skud på mål osv. Derefter differentieres i A-B-C-D spillere o deles i mindre r. 6-8 spillere når der skal spilles små kampe 1v1, 2v2 2v1, 3v2 osv. Kampe spilles udfra samme niveaudelin A-B-C-D spillere Differentierin vs. Selekterin! Alle i åranen(e) træner sammen. Inen faste rupper, hverken til trænin eller kamp. Opdelin af spillerne i A-B-C-D rupper, men kun til eet bru (overblik). Inen offentliørelse til spillere o forældre. A-B-C-D rupperne er ikke en oranisatorisk enhed, dvs. der vil meet sjældent være lie mane spillere i hver ruppe. Eks: Åran med 40 spillere = 2 x A, 20 x B, 12 x C o 6 x D spillere. Differentierin i forhold til alder o kammerater Nærmeste udviklinszone. Princip 8

9 Differentierin A B C D Opdelin af de forskellie årane U5-U8 i hele årane. (socialdelin i træninen) U8-U11 i hele årane (social-/differentierin i trænin) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U12 først fælles der efter min i tre stationer i tre opdeliner AB, BC, CD (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U13 samme måde (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U14 o U15 1 første hold o en stor ruppe under hvor man i princippet ør det samme som med U13 9

10 Kampe/Stævner (Formål/mål)! Formål/m l/mål l med kampe/stævner vner Inen resultatmål i børnefodbold Glæde, erfariner o ode oplevelser Arbejde med spillernes udviklin Opstil tekniske/spilintelliensmæssie mål i kampene, o arbejd med dem evaluer på målene med spillerne efter kampene.. Se de enkelte kampe som afsluttede seancer, fokuser på den enkelte aktivitet, ikke på sammenhænen Alle behøver ikke spille kampe/stævner hver weekend! Tid til le, venner, familie, osv. Lad spillerne/familierne selv væle Matchnin! 25% 50% 50% på eet niveau 25% over niveau 25% under niveau 25% 10

11 Det optimale lærinsmiljø Det er vekslinen mellem spændinen i det ukendte o tryheden i det kendte, som er rundlaet for flow o fascinationen ved spillet. Flow Tilfredshed Glæde U D F O R D R I N G E R Frustration (for svært o for ukendt ) 25 % 50 % F Æ R D I G H E D E R 25 % Kedsomhed (for let o for kendt ) En passende balance mellem varierende o tilpassede udfordriner o færdiheder ør, at fodbold er sjovt o det sikrer det optimale lærinsmiljø! Hvornår skal vi vinde o hvordan! Vi skal altid forsøe at vinde, men - altid ud fra følende parametre: HAK princippet overholdes, oså i det sidste spændende minut. Rotation på pladserne, alle skal prøve at spille alt, oså i de tætte kampe. Rotation på målmandspladsen. Udviklin af spillernes færdiheder ennem erfarin, kommer ALTID før resultater. Vi skal forsøe vinde de enkelte kampe, sammenhænen mellem flere kampe er principielt lieyldi. 11

12 Hvornår skal vi vinde o hvordan! U5-U8 Det handler om at have det sjovt, men selvføleli er der en vinder o en taber U8-U11 Det handler om at vinde, men på den tilpasset måde Tilpasse sit hold efter den situation det står i. U12-U13 Bredde AGF Ølstykke (licensklubber) U14-U15 Elite Brede AGF - Ølstykke (licensklubber) Stadi tænke på i kampe o trænin Hvordan rykker vi op o ned? Pie - drene Hvis man kan se tabeller o resultater fra U9 hvad kan man brue det til? Forklar lærinsmiljø o vindereenskaber Jo ynre Jo mere lie meet spilletid. Jo mindre topkampe. Jo mindre specialiserin i kampene o mellem kampene. Jo større rotation i o mellem kampene. Optimal sportsli udviklin opnås ved at tilrettelæe træninen ud fra den enkeltes udviklinsstadie ikke alder Aldersrelateret trænin, udivet af Team Danmark

13 Træneradfærd Som rollemodel skaber træneren et odt træninsmilj ninsmiljø, hvor spillerne bakker hinanden op o viser respekt for den enkelte. Som træner kan du ikke lære l noen noet, men du kan understøtte tte lærinen. l Traditionsrum (udøveren er overvejende passiv/modtaende) Træneren opdaer et problem. Træneren finder løsninen på problemet. Træneren lærer udøveren løsninen. Udøveren øver si på løsninen. Udøveren udfører løsninen efter bedste evne. Udviklinsrum (udøveren er mere aktiv/deltaende) Træner o udøver opdaer et problem. Udøveren accepterer problemet. Udøveren arbejder med hjælp fra træneren med problemet. Udøveren knytter problemet til ene erfariner med hjælp fra træneren. Udøveren afprøver o anvender nye strateier i praksis. 13

14 Træneradfærd Inddraelse (U10) Træneradfærd Overraske Forstyrrelser 14

15 Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Skab menin med læreprocesserne sammen med udøveren. Lærin kan være svær o frustrerende. Det kræver din støtte o tilstedeværelse. Meninen har større perspektiv end den næste konkurrence o idrætsli succes. Lærin er en koblin, som kræver deltaelse o involverin af udøveren. Giv udøveren mane udfoldelsesmuliheder i læreprocessen, arbejd f.eks. med åbne opaver, hvor udøveren selv skal komme med en løsnin frem for at få den serveret. Veksel mellem instruktion, forevisnin, samtale o refleksion. Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Tal med udøverne om målet med læreprocessen o den enkelte aktivitet. Bru billeder til at sætte ord på bevæelser o aktiviteter. Skab et træninsmiljø, hvor udøverne taler sammen o iver deres meniner til kende. Ha fokus på udøvernes selvværd. Lad udøverne tænke over lærinen. 15

16 Trænerbud at have udarbejdet et træninsproram at al trænin foreår med bold at der er én bold til rådihed pr. spiller at spilleren er i centrum at der spilles på små områder at træninen foreår i mindre rupper at sikre mane boldberøriner at forældrene har mulihed for at hjælpe til i træninen at udvikle spilintelliens at der er en od stemnin DBU s 10 trænerbud Fordi børnene har krav på en forberedt træner mane boldberøriner styrker indlærinen det stimulerer børnene til bl.a. at jonlere, drible o finte o dermed øe deres boldkontrol hver enkelt barn udvikler si forskellit, o alle har krav på et træninsproram der stimulerer o udvikler barnet teknisk, psykisk o socialt. Et undervisninsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelatit små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold det involverer børnene. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil, o bru meet erne stationstrænin den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdiheder på er at have så mane boldberøriner som mulit forældrene kan være en stor hjælp i træninen, bl.a. ved at stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstrænin ved at stille åbne spørsmål o lade spillerne selv finde svarene på banen stimuleres børnene bedst. De skal udvikle deres sans for spilo rumopfattelse, uden at trænere eller forældre råber løsniner til børnene i spilsituationer. En sammenlinin kan taes fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavnin, matematik mm., men selv lader dem finde løsninerne børnene føler si trye i et odt miljø, hvor der er plads til masser af fejltaelser o vildskud, men absolut ikke til mobnin 16

17 Spillerudviklinsmodel Teknisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Mi o min bold Høj prioriterin: Heade Teknisk trænin Boldkoordination - Sparkeformer Pasniner m. udanspunkt Teknisk basis - Første berørin Afslutniner I DBUs Alsidi trænin - Driblin Første berørin udviklinssystem Koordination - Finter Indlæ Anvendt teknik i - Heade 1:1-situationer højt tempo U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 17

18 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade o korte afleveriner, samt præcise skud på mål fra nært hold. Teknisk udførelse Tilløb kontaktfase efterspil (f.eks. at bevæe si i ny position) Spilleren skal: Tilløb ovurdere boldens hastihed (hård eller blød bold) Støtteben obøje i knæet o en anelse i hoften (iver bedre balance). Sparkefod ospænde i fodleddet ved boldkontakt. Differentierin/sværhedsrad: Spark til en bold der lier stille. Indersidespark til en bold der kommer imod di (modløbsbold). Sæt selv bolden i kort bevæelse o ennemfør sparket. Indersidespark til en bold der kommer imod di med vinkel (9-14 år). Tips o ode råd Ved et inderside spark kan man bede spilleren om at sætte sparkefoden således den peer ud til siden (vinkelret til støttebenet). På den måde får spilleren overdrevet placerinen af sparkefoden o sikrer at bolden spilles liefrem o ikke ud til siden. Afslutniner er et forsømt område i dansk fodbold!!!!! Afslutniner Det er vitit at indlæe så mane øvelser med afslutniner i hvert træninspas som mulit. Det kan bl.a. foreå via stationstrænin, hvor en til to af øvelserne er med fokus på afslutniner. Dette vil ive mindre rupper o dermed flere afslutniner til den enkelte spiller 18

19 Teknisk trænin Gentaelser, entaelser, entaelser Øvelse ør r faktisk ikke mester, kun optimal øvelse ør r mester Spillerudviklinsmodel Taktisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Spillet er træneren! 1:1 4:4 Boldbasis Individuelle taktiske færdiheder m. udanspunkt i småspil (1:1 7:7) Holdtaktik: - Forsvarsspil - Erobrinsspil - Opbyninsspil Taktisk trænin med udanspunkt i DBUs Over- o undertals- -Afslutninsspil udviklinssystem situationer -omstillinsspil 19

20 Spillet er træneren 1v1-4-4 Taktisk trænin 5-8 år Der er ikke noet taktisk fokus for de 5-8 årie. Men de miljøer/småspil vi skaber, bør fremme deres rumopfattelse, perceptionsevne (opfattelsesevne) o tidsfornemmelse o taktikken udvikles som kropsli viden ennem småspillene. Taktisk trænin 9-14 år Individuel taktisk trænin 20

21 Fra 1v1 til det færdie spil Trænin Taktik / spilforståelse U5-9 U U Atomer Molekyler Helhed Individ Struktur (relation) Formation (hold) Spilformer 1v1, 2v1, 2v2 3v1-4v4 5v2-9v9 Fokus Udfordre, vende, beskytte sin bold, å selv eller aflevere, øre si spilbar Skabe trekanter, dybde o bredde Skabe flere la o vinkler, spille ind centralt for at vende spillet, possession At kunne håndtere 1v1 situationen er en af de rundlæende tekniske/taktiske færdiheder i fodbold. Den forekommer i situationer for den enkelte spiller i hver kamp. 21

22 Sidevendt 1v1 U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Taktiske instruktionsmomenter til Sidevendt 1v1 Sidevendt 1v1 er normalt efter en retvendt udfordrin, hvor spilleren ikke har fået sat sin modspiller. Varierende rytmer odet er vitit, at dribleren kan variere sin rytme. Når forsvareren således har fundet rytmen, så bryder dribleren rytmen ien o taer derved initiativet. Eks. vende-vende Udfordrinen odribleren forsøer med fart o vendiner frem o tilbae i banen at komme forbi sin modstander til afslutnin/indlæ. Temposkift oaltaførende i 1v1 situationer. Når dribleren har lavet udfaldet (finten) mod sin modstander, så skal temposkiftet komme. Fødder ovitit at kunne brue bee fødder for at kunne brue den fod, der er lænst væk fra modstanderen (se billederne). Spilleren beskytter derved bolden bedst mulit ved at holde kroppen mellem bold o modstander. Afstand til bold oom bolden er tæt på eller lant fra har betydnin for, hvilken vendin/cut man udfører. (se vendiner s?) Tips til træneren: Bru passiv modstander på et tidspunkt i træninen, derved får spillerne et billede af, hvordan de bedst beskytter bolden. Trænin er den vitiste faktor på vejen til at opnå ekspertise i fodbold Der er kun to måder at fejle på som spiller/menneske: Hvis du ikke forsøer, o hvis du ikke lærer. 22

23 Intereret fysisk trænin Micro Børn Undom Unsenior Fundament Træne for at træne Perfektionerin Optimerin Fysisk trænin foreår i le o spil. Udviklin af hele kroppen, specielt kropskernen er viti Hurtihed Styrke (een kropsvæt) Bevæelihed Kropskerne, stabilitet o balance Sprin, sprint o hurtie fødder! Opbynin af fysik Træninsmænde op Bru een kropsvæt.. Vættrænin først teknisk udviklin, siden fysisk udviklin Skadesforebyende trænin Optimerin af præstationsparametre Intereret fysisk trænin m. udans-punkt i DBUs udviklinssystem. Kronoloisk alder er ikke bioloisk alder Vi kan først meet sent aføre en spillers reelle potentiale. 23

24 Fysisk trænin 5-14 år By en atlet samtidi med du byer en fodboldspiller Fysisk trænin for børn o une Kroppens ABC: Fysisk trænin ennem le o bevæelse Aility - le o bevæelse (behændihedstrænin) U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Aility, evnen til at starte, stoppe o bevæe kroppen hurtit i forskellie retniner Aility for de 5-8 årie Le o bevæelse der simulerer spillernes almene bevæelsesrepertoire (løb, hop, hink, rullefald, koldbøtter ect.) Aility for de 9-14 årie fodboldhurtihed Bevæelserne bliver mere fodboldspecifikke 24

25 Ailitybane Hurtihedstrænin Stabilitetstrænin Aility Frekvenstrænin (Klip) 25

26 Spillerudviklinsmodel Mentalt Micro Børn Undom Unsenior Fundament Lære at træne Perfektion Optimerin Indre motivation Trivsel Glæde Indre motivation Målsætnin Parathed Fokuserin Visualiserin Indre dialo Selvtillid Spændinsreulerin Præstere under pres Stresshåndterin Parathed/fokuserin Målsætnin Motivation Konkurrencestrateier Topspillerattitude Vinderadfærd Je har ikke verdens største boldtalent, men vilje o indstillin tæller oså. Thomas Helve 26

27 God kultur o et fodboldmiljø, der skaber trivsel o læde, iver barnet o den une lant større muliheder for at udvikle kompetence Fokuserin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Måske er det forfænelihed, men je har altid haft det sådan, at je ikke ville å hjem fra trænin o noen kunne sie, at je ikke havde jort det odt nok. Thomas Helve De ode vaner er altaførende Det er vitit, at man tidlit beynder at udvikle spillernes ode vaner. Ikke kun med at huske drikkedunk o benskinner, men oså hvad fx. Anår parathed o fokuserin, til trænin o kamp! 27

28 Træninsmænde timers relen (Ericsson 1993) Kinesiske badmintonspillere har trænet timer, når de er 18 år. Danske badmintonspillere har trænet timer, når de er 27 år. Profil af elitefodboldspillere Slutniveau er direkte proportional med antal træninstimer Professionelt niveau 9332 træninstimer Semiprof. niveau 7449 træninstimer Amatører 5079 træninstimer (Belisk undersøelse, Helsen et al. 1998) 28

29 Træninsmænde 5-8 årie, 8-10 timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin v3 stævner Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 i skolen 30 i SFO en 30 før trænin 30 i skolen 30 i skolen 30 efter stævnet 30 i haven Træninsmænde årie, timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin (Teknikskol e) v7 9v9 kampe Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 før tr. 30 i skolen 60 i haven 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 60 ba hallen 90 ba hallen 29

30 Træninsmænde Thomas Kahlenber, åran 1983 Daniel Aer, åran beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Herunder bordtennis, basketball o tennis! - beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Entusiast-tilbud (frivilli ekstra trænin): Teknikskole (U11-12) Selektion på motivation Talentskole (U12-13) Selektion på motivation o potentiale 30

31 Træninsuen U5-6 U7-8 U9 U10 U11 U12 U13 Elite U14 Elite Man Tir Ons Tor Fre Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin (Teknik -skole) Trænin Trænin (Teknik -skole) (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin Trænin Øvelseseneratoren Der er mane veje ind i øvelseseneratoren, hvilket kan illustreres ved følende eksempler. Dine spillere er 8-9 år, o efter at du har læst i DBUs bo om aldersrelateret trænin, ved du hvilke færdiheder, spillerne skal udvikle o i hvilken rækkeføle. Du væler nu den færdihed, der står næst i rækken. Du har i forbindelse med en kamp set, at det for flere spillere kniber med at spille bolden præcist foran en spiller, der er i løb; det ønsker du at øre noet ved. Du oplever i forbindelse med træninen at flere spillere ikke prøver at, eller ikke kan, lave finter. Du har netop startet et beynderhold op o der er naturlivis en del færdiheder, de skal lære som den første færdihed spillerne skal lære, væler du vristspark. 31

32 Øvelsesenerator 1. Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? 2. Opstil situationer i spillet, hvor færdiheden brues. 3. Udvikl hver situation til fire øvelser (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo). 4. Hver af de fire øvelser laves i tre sværhedsrader (let, middel, svær) 5. Opstil et øvelsesmål for spillerne 6. Evaluér øvelsen/målet Øvelsesdatabase Navn på øvelsen. Primært formål (o evt. et sekundært formål.) Hvad er øvelsen od til at træne? Hvorfor er øvelsen viti? Hvilken type øvelse er der tale om (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo)? Øvelsesbeskrivelse (med fiur). Hvilke justerinsmuliheder er der for at øre øvelsen lettere eller sværere? Hvilke mål kan stilles op for spillerne/holdet? Hvordan skal de evalueres? 32

33 Aldersrelateret trænin Hvilke mål l er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår r (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Tak for opmærksomheden! Spørsmål? Kommentarer? 33

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

Aldersrelateret træning -Målrettet

Aldersrelateret træning -Målrettet Aldersrelateret træning Thomas Frank 36 år, gift med Nanna, har Freja, Bertram og Alba. Cand. Scient. ved institut for idræt, speciale i coachingbaseret ledelsesstil i fodbold Underviser påp fodboldlinien

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis o professionsudviklin 2014 Bila 2 Undervisninsforløb for pierne fra 2. åran Ueda Indhold

Læs mere

Aldersrelateret træning -Målrettet

Aldersrelateret træning -Målrettet Aldersrelateret træning Børns naturlige instinkter starter altid med mulighederne. Børn B gør g r uden at vide det ting, de slet ikke har lært l endnu. Børn B fokuserer helt naturligt altid påp at se og

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U10 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination Løbeskoling Boldmestering mig og bold Modtagninger og afleveringer Ældste miniput begyndende arbejde

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang

Uddannelsesplan Praktik 4.årgang Uddannelsesplan Praktik 4.åran 2016 2017 Hadsten Skole Hadbjervej 12 8370 Hadsten Tlf. 8964 4720 1 Om Hadsten Skole Hadsten Skole åbnede i 1969 o er i da overbyninsskole for Bavnehøjskolen i Hadsten o

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Daginstitutionen Pilehaven

Daginstitutionen Pilehaven Freda den 28. januar 2011. Dainstitutionen Pilehaven Evaluerin af specifik indsats 2010 i et tema i.h.t. lov om læreplan kompetenc Spro Krop o bevæels e. Målruppe: ½ 2 år: 3 6 år: o erfariner lærinsproces

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD?

HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? HVORNÅR SKAL VI LÆRE HVAD? Aldersrelateret træning -Målrettet og forsvarlig træning af børn b og unge Det er vigtigt at spillerne udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling.

Læs mere

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste

Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste 21. august 2011 Forståelse og interesse for taktiske elementer Koncentrationsevnen i god udvikling Vil lære nyt og er meget lærevillige Meget retfærdighedsbevidste Fantastiske udviklingsmuligheder mht.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

F(ælles)-camps Manual

F(ælles)-camps Manual F(ælles)-camps Manual Forberedelse til stationstræning: (stationskoordinatoren tager stilling til) Stationsindhold (hvilke tema vil vi træne efter på den enkelte station). Gruppekonstituering: antal spillere

Læs mere

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring:

I lærervejledningen har vi formuleret læringsmål, som i det følgende er omsat til en række tegn på læring: Lærinsmål Kompetenceområdet Tal o alebra i forenklede Fælles Mål omfatter på trin tre færdiheds- o vidensområder. I evaluerinen til 1. kap. Tal o målin ser vi på det område, som omhandler elevens opnåelse

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Halvliggende vristspark

Halvliggende vristspark Halvliggende vristspark Anvendes til afleveringer over lange distancer, sideskift, indlæg fra siden, målspark, hjørnespark og skud på mål. Tilløb Tilløbet skal være vinklet i forhold til sparkeretningen

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U9 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (5-mands)

Silkeborg IF spillestil (5-mands) Silkeborg IF spillestil (5-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

U11 og U10 organisering af træning

U11 og U10 organisering af træning Mandag trænes der efter model B. Der trænes fra 17 til 18.30. Tirsdag trænes der efter model A. Der trænes fra 17 til 18.30. Torsdag er der holdtræning i gruppe A-B-C fra 17 til 18.30. Der er udarbejdet

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementerin af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementerin af folkeskolereformen 1 1 Barund 1 2 Vi vil skabe

Læs mere

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære.

DEN GRØNNE TRÅD. Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. DEN GRØNNE TRÅD 1 BØRNEFODBOLD U9-10 Den motoriske guldalder starter og mottoet er: Lære at træne træne for at lære. At lære nyt bliver motiverende for spillerne og den fysiske opbygning af kroppen begynder,

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Kære trænere i EFB s børneafdeling

Kære trænere i EFB s børneafdeling Træning U11 Kære trænere i EFB s børneafdeling Hvert år betræder massevis af små og større fodboldspillere banerne i EFB alle i håbet om at have det sjovt og blive bedre fodboldspillere. Nogle drømmer

Læs mere

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.3 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U8 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Er jeg klam, hvis jeg er til slam?

Er jeg klam, hvis jeg er til slam? ft her Er je klam, hvis je er til slam? older Jesper Lassen KU Lektor i fødevaresocioloi Sektion for Forbru, Bioetik & Reulerin Institut for Fødevare o Ressourceøkonomi Københavns Universitet jlas@ifro.ku.dk

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering

Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min. Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering Opvarmning (15 min) Der laves 4 baner (temaer) og spillerne fordeles med lige mange på hver bane skift hver 3-4 min Bane 1 Kanal træning - berøring 2 + aflevering Aflevering De første 10 aflevering skal

Læs mere

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl Fakta o udsan om de muliheder o trusler, kommunerne står over for netop nu o om at løse dem 2011 7 SKARPE TIL TRØJBORG Mater kommunerne at væle fra - eller forstår de kun at bye til? Læs svaret på dette

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Team Hørning Den røde tråd

Team Hørning Den røde tråd Team Hørning Den røde tråd Hørning IF Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Undomsskole EUD 10 er en ny erhvervsrettet 10. klasses linie, som alle kommuner tilbyder fra auust 2015. I Næstved tilbydes den på undomsskolen, Skellet 29. Den

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål. Nr.9155 Alder: 4-6 år - Tid: 8 min. Nr.9152 Find dit dyr af et af 3 dyr. Spillerne deles i tre hold. Hvert hold får et dyrenavn. Hvert hold leder en efter Bowling række bag en kegle i passende afstand

Læs mere

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer

Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: Funktionærer Medarbejdetrivselsanalyse Delrapport: er TOP De spørsmål, hvor der er opnået de højeste ennemsnit Je har et odt forhold til mine kolleer, De interne EDB-systemer er velfunerende?, Mine arbejdsopaver o

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Spillerudviklingsprogram.

Spillerudviklingsprogram. Spillerudviklingsprogram. Introduktion - HIKs fodboldmiljø rammer og målsætninger. I Hellerup Idrætsklub findes der en lang tradition for at børn, unge og voksne mødes og finder glæden ved at spille verdens

Læs mere

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD.

DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DEN DER IKKE VIL VÆRE BEDRE, HOLDER OP MED AT VÆRE GOD. DE FEM FINGRE: TEKNISK TAKTISK FYSISK PSYKISK SOCIALT MOTTO: SÅ MANGE SOM MULIGT, SÅ LÆNGE SOM MULIGT. Glæde, tryghed og bevægelse. Koordination.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Den blå tråd. Kastrup Boldklub

Den blå tråd. Kastrup Boldklub Den blå tråd Kastrup Boldklub Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 FORMÅL, VÆRDIER, OG VISION... 3 Formål... 3 Værdier... 3 Vision... 4 NIVEAUDELING OG SELEKTION... 4 OMKLÆDNING OG BAD... 4 GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til færdighedstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Afleveringer. Variation

Afleveringer. Variation Afleveringer Der opstilles en række kegler i to forskellige farver. Der stilles en spiller ved hver kegle, resten stiller sig ved start keglen. Første spiller skal nu spille bolden frem til første spiller

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 17.

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

Med venlig hilsen Svend. Husk: Det er ikke pinligt at have lus, men meget pinligt ikke at gøre noget ved det.

Med venlig hilsen Svend. Husk: Det er ikke pinligt at have lus, men meget pinligt ikke at gøre noget ved det. Uebrev Freda den 16. september 2011 Kære forældre! Så fik vi et Folketinsval, noet der har været talt om i riti lan tid. På nuværende tidspunkt ved je ikke hvad det kommer til at betyde for os. Rød blok

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Mindre øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de mindre øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne.

Læs mere

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF

Varde IF Den lille hvide tråd. MÅLSÆTNING for Ungdomsafdelingen i Varde IF Varde IF Den lille hvide tråd Denne manual giver en beskrivelse af, hvordan Varde IF ønsker, at klubbens ungdomsspillere skal udvikle sig. Manualen skal også give ny inspiration til ungdomstræningen i

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Anbefalinger på baggrund af slutevaluering af Projekt Science-kommuner.

Anbefalinger på baggrund af slutevaluering af Projekt Science-kommuner. Sparrinsruppe-møde d. 18. Maj 2011 f older Anbefaliner på barund af slutevaluerin af Projekt Science-kommuner. KU Ved erhvervsphd-stipendiat Ane Jensen Dansk Naturvidenskabsformidlin/ Institut for Naturfaenes

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Kolofon Pensée Lasagne etc. Soufflé Kasper Hesselbjerg 2012 Forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten Nørre Farimagsgade 33A, 1.th 1364 København K

Kolofon Pensée Lasagne etc. Soufflé Kasper Hesselbjerg 2012 Forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten Nørre Farimagsgade 33A, 1.th 1364 København K Kolofon Pensée Lasane etc. Soufflé Kasper Hesselbjer 2012 Forlaet emancipa(t/ss)ionsfruten Nørre Farimasade 33A, 1.th 1364 København K emancipatssionsfruten.or Chr. Jørensens Botrykkeri ISBN 978-87-92371-09-6

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen MSC Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved

Læs mere

Den grønne tråd i SH:

Den grønne tråd i SH: Den grønne tråd i SH: Fed skrift = Fuld fokus Den grønne tråd i Skjern Håndbold er et hjælpeværktøj med vejledninger og oversigt over fokusområder i klubben til Skjern Håndbolds børne- og ungdomstrænere.

Læs mere

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union TRÆNERSPIREN Modul 1 Trænerspiren Består af: Modul 1 - Opbygning og afvikling af stationstræning (3 timer) Teori og praktik Modul 2 - Planlægning/opbygning af træning (3 timer) Teori og praktik Modul 3

Læs mere

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18

Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016. Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Målsætning og årsplan for FC-Sønderborg U13 talent træning 2015/2016 Gustavo Molina, Rassmus Holm Nielsen og Preben Holm Nielsen 2015-09-18 Trænere Gustavo Molina Preben Holm Nielsen Mobil: 20677759 E-Mail:

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (7-mands)

Silkeborg IF spillestil (7-mands) Silkeborg IF spillestil (7-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 12.

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse.

Koordinationstræning. Formål: Børnene skal lære grundlæggende motorik og bevægelse. Koordinationstræning Abekatte streger: Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige god ved alle spillerne, men man kan

Læs mere

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER

KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Koordination: kaosøvelse med servere KOORDINATION / HURTIGE FØDDER Der løbes fra midterkegle (startkegle) til server i rundkreds, hvor der udføres teknisk øvelse. Derefter løbes retur til midterkegle og

Læs mere

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015

Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Basistrænerkursus Næstved SUW 2015 Jesper Nielsen Holbæk Træner siden 1977 Trænet det meste Pt U12 træner Diplom-træner (1996) BU-formand Basistrænerkurset - indhold Grundlæggende teknikker Træning af

Læs mere