DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige"

Transkript

1 DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se o tænke i muliheder. Det med at se o tænke forhindriner er noet, de lærer af voksne. På den måde er opaven for voksne at blive som børn ien. I hvert fald når det ælder indstillinen til, hvilke muliheder vi hver især har. 1

2 Aldersrelateret trænin? Aldersrelateret trænin er baseret på DBUs Holdniner o Handliner. Aldersrelateret trænin er forsvarli o målrettet trænin af børn o une. Aldersrelateret trænin siter på at udvikle alle børn. Vi ønsker altså på sit både at tiltrække o fastholde mane spillere, der er lade for at spille fodbold uanset niveau - o at udvikle fremtidie landsholdsspillere. DBU fra le til landshold DBUs Aldersrelateret trænin 1 iver en masse ode idéer til di, der er træner (ny eller rutineret) i fodbold fra U/5 til U/14 om, hvordan træninen øres endnu bedre o sjovere. Således sikrer vi, at spilleren udvikler sine kompetencer på de ritie tidspunkter i forhold til sin udviklin. Der findes mane fodboldfalie emner. Vi har bevidst valt kun at koncentrere os om dem, som vi anser for de mest relevante i relation til aldersrelateret trænin. 2

3 Aldersrelateret trænin Hvilke mål er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Aldersrelateret trænin -Målrettet o forsvarli trænin af børn b o une LÆRINGSMILJØ TRADITIONSRUM - Trænerstyret - Inen inddraelse - Intet ansvar - Tilpasnin METODER - Deduktiv induktiv - Instruktion coachin - Envejs tovejs manevejs-kommunikation UDVIKLINGSRUM - Medansvar o inddraelse - Refleksion - Kompetenceudviklin - Anerkendende - Dialoorienteret Inen Fleksibel Bold selektion niveaudelin Bold, medspiller o Beyndende Beyndende Bold niveaudelin o holdselektionrolle, spillestil o -system, trænin, kamp, hverdaens stress, livsstil, restitution o modspiller ernærin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 3

4 Gode fodboldmiljøer Så mane som mulit så læne som mulit, får adan til miljøer, som har betydnin for udviklinen af den enkelte spiller. Hvad er det vi vil skabe? Gode fodboldmiljøer Et tryt udviklinsmiljø. Et miljø hvor børnene kan o tør præstere så odt deres evner tillader det. Et miljø hvor børnene føler si velkomne. Et miljø hvor fodbolden ennemføres på børnenes præmisser. Et miljø hvor man kan dytiøre si. Et miljø hvor far o mor er en naturli del af åranens hverda. 4

5 Forskerne om det optimale lærinsmiljø Har spillerne tilstrækkelit initiativ i hverdaen? Er spillerne tilstrækkeli odt socialt forankrede? Lærer spillerne tilstrækkeli effektivt? Er spillerne tilstrækkeli kreative? Er dét, spillerne lærer, tilstrækkeli brubart? Er hverdaen tilstrækkeli nydelsesfuld for spillerne? Er hverdaen tilstrækkeli meninsfuld for spillerne? 2003 Hans Henrik Knoop Gode fodboldmiljøer Det ode fodboldmiljø er kendetenet ved: Tryhed Tilknytnin Variation Både o Planlænin o oranisation 5

6 Gode fodboldmiljøer Tryhed: Rammen skal være både enkendeli, try o stabil. Tilknytnin: Spillerne får altid lov at være i samme ruppe med deres kammerater til trænin o stævner inen selektion Variation: Indholdet af træninen skal varieres o udvikles Miljøet skal opleves udfordrende o meninsivende Både o: Hvis man skal skabe et odt miljø, er det både o i stedet for enten eller. Planlænin o oraniserin: Cheftræner Assistenter forældre - Stationstrænin Station 1: Mi o min bold Station 2: Vendiner Station 4: Pasniner Station 3: Finter Station 5: Ailitybane 6

7 Station 1: 1v1 Station 2: 2v1 Station 3: 2v2 Station 4: 3v3 Station 5: 4v4 Stationstrænin 7

8 Stationstrænin Stationstrænin i hele årane Slå evt. flere årane sammen (evt. pie-drene) F.eks. 3 store r. på spillere i den første del af træninen med færdihedstrænin dribliner, vendiner, skud på mål osv. Derefter differentieres i A-B-C-D spillere o deles i mindre r. 6-8 spillere når der skal spilles små kampe 1v1, 2v2 2v1, 3v2 osv. Kampe spilles udfra samme niveaudelin A-B-C-D spillere Differentierin vs. Selekterin! Alle i åranen(e) træner sammen. Inen faste rupper, hverken til trænin eller kamp. Opdelin af spillerne i A-B-C-D rupper, men kun til eet bru (overblik). Inen offentliørelse til spillere o forældre. A-B-C-D rupperne er ikke en oranisatorisk enhed, dvs. der vil meet sjældent være lie mane spillere i hver ruppe. Eks: Åran med 40 spillere = 2 x A, 20 x B, 12 x C o 6 x D spillere. Differentierin i forhold til alder o kammerater Nærmeste udviklinszone. Princip 8

9 Differentierin A B C D Opdelin af de forskellie årane U5-U8 i hele årane. (socialdelin i træninen) U8-U11 i hele årane (social-/differentierin i trænin) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U12 først fælles der efter min i tre stationer i tre opdeliner AB, BC, CD (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U13 samme måde (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U14 o U15 1 første hold o en stor ruppe under hvor man i princippet ør det samme som med U13 9

10 Kampe/Stævner (Formål/mål)! Formål/m l/mål l med kampe/stævner vner Inen resultatmål i børnefodbold Glæde, erfariner o ode oplevelser Arbejde med spillernes udviklin Opstil tekniske/spilintelliensmæssie mål i kampene, o arbejd med dem evaluer på målene med spillerne efter kampene.. Se de enkelte kampe som afsluttede seancer, fokuser på den enkelte aktivitet, ikke på sammenhænen Alle behøver ikke spille kampe/stævner hver weekend! Tid til le, venner, familie, osv. Lad spillerne/familierne selv væle Matchnin! 25% 50% 50% på eet niveau 25% over niveau 25% under niveau 25% 10

11 Det optimale lærinsmiljø Det er vekslinen mellem spændinen i det ukendte o tryheden i det kendte, som er rundlaet for flow o fascinationen ved spillet. Flow Tilfredshed Glæde U D F O R D R I N G E R Frustration (for svært o for ukendt ) 25 % 50 % F Æ R D I G H E D E R 25 % Kedsomhed (for let o for kendt ) En passende balance mellem varierende o tilpassede udfordriner o færdiheder ør, at fodbold er sjovt o det sikrer det optimale lærinsmiljø! Hvornår skal vi vinde o hvordan! Vi skal altid forsøe at vinde, men - altid ud fra følende parametre: HAK princippet overholdes, oså i det sidste spændende minut. Rotation på pladserne, alle skal prøve at spille alt, oså i de tætte kampe. Rotation på målmandspladsen. Udviklin af spillernes færdiheder ennem erfarin, kommer ALTID før resultater. Vi skal forsøe vinde de enkelte kampe, sammenhænen mellem flere kampe er principielt lieyldi. 11

12 Hvornår skal vi vinde o hvordan! U5-U8 Det handler om at have det sjovt, men selvføleli er der en vinder o en taber U8-U11 Det handler om at vinde, men på den tilpasset måde Tilpasse sit hold efter den situation det står i. U12-U13 Bredde AGF Ølstykke (licensklubber) U14-U15 Elite Brede AGF - Ølstykke (licensklubber) Stadi tænke på i kampe o trænin Hvordan rykker vi op o ned? Pie - drene Hvis man kan se tabeller o resultater fra U9 hvad kan man brue det til? Forklar lærinsmiljø o vindereenskaber Jo ynre Jo mere lie meet spilletid. Jo mindre topkampe. Jo mindre specialiserin i kampene o mellem kampene. Jo større rotation i o mellem kampene. Optimal sportsli udviklin opnås ved at tilrettelæe træninen ud fra den enkeltes udviklinsstadie ikke alder Aldersrelateret trænin, udivet af Team Danmark

13 Træneradfærd Som rollemodel skaber træneren et odt træninsmilj ninsmiljø, hvor spillerne bakker hinanden op o viser respekt for den enkelte. Som træner kan du ikke lære l noen noet, men du kan understøtte tte lærinen. l Traditionsrum (udøveren er overvejende passiv/modtaende) Træneren opdaer et problem. Træneren finder løsninen på problemet. Træneren lærer udøveren løsninen. Udøveren øver si på løsninen. Udøveren udfører løsninen efter bedste evne. Udviklinsrum (udøveren er mere aktiv/deltaende) Træner o udøver opdaer et problem. Udøveren accepterer problemet. Udøveren arbejder med hjælp fra træneren med problemet. Udøveren knytter problemet til ene erfariner med hjælp fra træneren. Udøveren afprøver o anvender nye strateier i praksis. 13

14 Træneradfærd Inddraelse (U10) Træneradfærd Overraske Forstyrrelser 14

15 Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Skab menin med læreprocesserne sammen med udøveren. Lærin kan være svær o frustrerende. Det kræver din støtte o tilstedeværelse. Meninen har større perspektiv end den næste konkurrence o idrætsli succes. Lærin er en koblin, som kræver deltaelse o involverin af udøveren. Giv udøveren mane udfoldelsesmuliheder i læreprocessen, arbejd f.eks. med åbne opaver, hvor udøveren selv skal komme med en løsnin frem for at få den serveret. Veksel mellem instruktion, forevisnin, samtale o refleksion. Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Tal med udøverne om målet med læreprocessen o den enkelte aktivitet. Bru billeder til at sætte ord på bevæelser o aktiviteter. Skab et træninsmiljø, hvor udøverne taler sammen o iver deres meniner til kende. Ha fokus på udøvernes selvværd. Lad udøverne tænke over lærinen. 15

16 Trænerbud at have udarbejdet et træninsproram at al trænin foreår med bold at der er én bold til rådihed pr. spiller at spilleren er i centrum at der spilles på små områder at træninen foreår i mindre rupper at sikre mane boldberøriner at forældrene har mulihed for at hjælpe til i træninen at udvikle spilintelliens at der er en od stemnin DBU s 10 trænerbud Fordi børnene har krav på en forberedt træner mane boldberøriner styrker indlærinen det stimulerer børnene til bl.a. at jonlere, drible o finte o dermed øe deres boldkontrol hver enkelt barn udvikler si forskellit, o alle har krav på et træninsproram der stimulerer o udvikler barnet teknisk, psykisk o socialt. Et undervisninsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelatit små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold det involverer børnene. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil, o bru meet erne stationstrænin den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdiheder på er at have så mane boldberøriner som mulit forældrene kan være en stor hjælp i træninen, bl.a. ved at stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstrænin ved at stille åbne spørsmål o lade spillerne selv finde svarene på banen stimuleres børnene bedst. De skal udvikle deres sans for spilo rumopfattelse, uden at trænere eller forældre råber løsniner til børnene i spilsituationer. En sammenlinin kan taes fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavnin, matematik mm., men selv lader dem finde løsninerne børnene føler si trye i et odt miljø, hvor der er plads til masser af fejltaelser o vildskud, men absolut ikke til mobnin 16

17 Spillerudviklinsmodel Teknisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Mi o min bold Høj prioriterin: Heade Teknisk trænin Boldkoordination - Sparkeformer Pasniner m. udanspunkt Teknisk basis - Første berørin Afslutniner I DBUs Alsidi trænin - Driblin Første berørin udviklinssystem Koordination - Finter Indlæ Anvendt teknik i - Heade 1:1-situationer højt tempo U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 17

18 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade o korte afleveriner, samt præcise skud på mål fra nært hold. Teknisk udførelse Tilløb kontaktfase efterspil (f.eks. at bevæe si i ny position) Spilleren skal: Tilløb ovurdere boldens hastihed (hård eller blød bold) Støtteben obøje i knæet o en anelse i hoften (iver bedre balance). Sparkefod ospænde i fodleddet ved boldkontakt. Differentierin/sværhedsrad: Spark til en bold der lier stille. Indersidespark til en bold der kommer imod di (modløbsbold). Sæt selv bolden i kort bevæelse o ennemfør sparket. Indersidespark til en bold der kommer imod di med vinkel (9-14 år). Tips o ode råd Ved et inderside spark kan man bede spilleren om at sætte sparkefoden således den peer ud til siden (vinkelret til støttebenet). På den måde får spilleren overdrevet placerinen af sparkefoden o sikrer at bolden spilles liefrem o ikke ud til siden. Afslutniner er et forsømt område i dansk fodbold!!!!! Afslutniner Det er vitit at indlæe så mane øvelser med afslutniner i hvert træninspas som mulit. Det kan bl.a. foreå via stationstrænin, hvor en til to af øvelserne er med fokus på afslutniner. Dette vil ive mindre rupper o dermed flere afslutniner til den enkelte spiller 18

19 Teknisk trænin Gentaelser, entaelser, entaelser Øvelse ør r faktisk ikke mester, kun optimal øvelse ør r mester Spillerudviklinsmodel Taktisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Spillet er træneren! 1:1 4:4 Boldbasis Individuelle taktiske færdiheder m. udanspunkt i småspil (1:1 7:7) Holdtaktik: - Forsvarsspil - Erobrinsspil - Opbyninsspil Taktisk trænin med udanspunkt i DBUs Over- o undertals- -Afslutninsspil udviklinssystem situationer -omstillinsspil 19

20 Spillet er træneren 1v1-4-4 Taktisk trænin 5-8 år Der er ikke noet taktisk fokus for de 5-8 årie. Men de miljøer/småspil vi skaber, bør fremme deres rumopfattelse, perceptionsevne (opfattelsesevne) o tidsfornemmelse o taktikken udvikles som kropsli viden ennem småspillene. Taktisk trænin 9-14 år Individuel taktisk trænin 20

21 Fra 1v1 til det færdie spil Trænin Taktik / spilforståelse U5-9 U U Atomer Molekyler Helhed Individ Struktur (relation) Formation (hold) Spilformer 1v1, 2v1, 2v2 3v1-4v4 5v2-9v9 Fokus Udfordre, vende, beskytte sin bold, å selv eller aflevere, øre si spilbar Skabe trekanter, dybde o bredde Skabe flere la o vinkler, spille ind centralt for at vende spillet, possession At kunne håndtere 1v1 situationen er en af de rundlæende tekniske/taktiske færdiheder i fodbold. Den forekommer i situationer for den enkelte spiller i hver kamp. 21

22 Sidevendt 1v1 U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Taktiske instruktionsmomenter til Sidevendt 1v1 Sidevendt 1v1 er normalt efter en retvendt udfordrin, hvor spilleren ikke har fået sat sin modspiller. Varierende rytmer odet er vitit, at dribleren kan variere sin rytme. Når forsvareren således har fundet rytmen, så bryder dribleren rytmen ien o taer derved initiativet. Eks. vende-vende Udfordrinen odribleren forsøer med fart o vendiner frem o tilbae i banen at komme forbi sin modstander til afslutnin/indlæ. Temposkift oaltaførende i 1v1 situationer. Når dribleren har lavet udfaldet (finten) mod sin modstander, så skal temposkiftet komme. Fødder ovitit at kunne brue bee fødder for at kunne brue den fod, der er lænst væk fra modstanderen (se billederne). Spilleren beskytter derved bolden bedst mulit ved at holde kroppen mellem bold o modstander. Afstand til bold oom bolden er tæt på eller lant fra har betydnin for, hvilken vendin/cut man udfører. (se vendiner s?) Tips til træneren: Bru passiv modstander på et tidspunkt i træninen, derved får spillerne et billede af, hvordan de bedst beskytter bolden. Trænin er den vitiste faktor på vejen til at opnå ekspertise i fodbold Der er kun to måder at fejle på som spiller/menneske: Hvis du ikke forsøer, o hvis du ikke lærer. 22

23 Intereret fysisk trænin Micro Børn Undom Unsenior Fundament Træne for at træne Perfektionerin Optimerin Fysisk trænin foreår i le o spil. Udviklin af hele kroppen, specielt kropskernen er viti Hurtihed Styrke (een kropsvæt) Bevæelihed Kropskerne, stabilitet o balance Sprin, sprint o hurtie fødder! Opbynin af fysik Træninsmænde op Bru een kropsvæt.. Vættrænin først teknisk udviklin, siden fysisk udviklin Skadesforebyende trænin Optimerin af præstationsparametre Intereret fysisk trænin m. udans-punkt i DBUs udviklinssystem. Kronoloisk alder er ikke bioloisk alder Vi kan først meet sent aføre en spillers reelle potentiale. 23

24 Fysisk trænin 5-14 år By en atlet samtidi med du byer en fodboldspiller Fysisk trænin for børn o une Kroppens ABC: Fysisk trænin ennem le o bevæelse Aility - le o bevæelse (behændihedstrænin) U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Aility, evnen til at starte, stoppe o bevæe kroppen hurtit i forskellie retniner Aility for de 5-8 årie Le o bevæelse der simulerer spillernes almene bevæelsesrepertoire (løb, hop, hink, rullefald, koldbøtter ect.) Aility for de 9-14 årie fodboldhurtihed Bevæelserne bliver mere fodboldspecifikke 24

25 Ailitybane Hurtihedstrænin Stabilitetstrænin Aility Frekvenstrænin (Klip) 25

26 Spillerudviklinsmodel Mentalt Micro Børn Undom Unsenior Fundament Lære at træne Perfektion Optimerin Indre motivation Trivsel Glæde Indre motivation Målsætnin Parathed Fokuserin Visualiserin Indre dialo Selvtillid Spændinsreulerin Præstere under pres Stresshåndterin Parathed/fokuserin Målsætnin Motivation Konkurrencestrateier Topspillerattitude Vinderadfærd Je har ikke verdens største boldtalent, men vilje o indstillin tæller oså. Thomas Helve 26

27 God kultur o et fodboldmiljø, der skaber trivsel o læde, iver barnet o den une lant større muliheder for at udvikle kompetence Fokuserin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Måske er det forfænelihed, men je har altid haft det sådan, at je ikke ville å hjem fra trænin o noen kunne sie, at je ikke havde jort det odt nok. Thomas Helve De ode vaner er altaførende Det er vitit, at man tidlit beynder at udvikle spillernes ode vaner. Ikke kun med at huske drikkedunk o benskinner, men oså hvad fx. Anår parathed o fokuserin, til trænin o kamp! 27

28 Træninsmænde timers relen (Ericsson 1993) Kinesiske badmintonspillere har trænet timer, når de er 18 år. Danske badmintonspillere har trænet timer, når de er 27 år. Profil af elitefodboldspillere Slutniveau er direkte proportional med antal træninstimer Professionelt niveau 9332 træninstimer Semiprof. niveau 7449 træninstimer Amatører 5079 træninstimer (Belisk undersøelse, Helsen et al. 1998) 28

29 Træninsmænde 5-8 årie, 8-10 timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin v3 stævner Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 i skolen 30 i SFO en 30 før trænin 30 i skolen 30 i skolen 30 efter stævnet 30 i haven Træninsmænde årie, timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin (Teknikskol e) v7 9v9 kampe Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 før tr. 30 i skolen 60 i haven 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 60 ba hallen 90 ba hallen 29

30 Træninsmænde Thomas Kahlenber, åran 1983 Daniel Aer, åran beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Herunder bordtennis, basketball o tennis! - beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Entusiast-tilbud (frivilli ekstra trænin): Teknikskole (U11-12) Selektion på motivation Talentskole (U12-13) Selektion på motivation o potentiale 30

31 Træninsuen U5-6 U7-8 U9 U10 U11 U12 U13 Elite U14 Elite Man Tir Ons Tor Fre Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin (Teknik -skole) Trænin Trænin (Teknik -skole) (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin Trænin Øvelseseneratoren Der er mane veje ind i øvelseseneratoren, hvilket kan illustreres ved følende eksempler. Dine spillere er 8-9 år, o efter at du har læst i DBUs bo om aldersrelateret trænin, ved du hvilke færdiheder, spillerne skal udvikle o i hvilken rækkeføle. Du væler nu den færdihed, der står næst i rækken. Du har i forbindelse med en kamp set, at det for flere spillere kniber med at spille bolden præcist foran en spiller, der er i løb; det ønsker du at øre noet ved. Du oplever i forbindelse med træninen at flere spillere ikke prøver at, eller ikke kan, lave finter. Du har netop startet et beynderhold op o der er naturlivis en del færdiheder, de skal lære som den første færdihed spillerne skal lære, væler du vristspark. 31

32 Øvelsesenerator 1. Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? 2. Opstil situationer i spillet, hvor færdiheden brues. 3. Udvikl hver situation til fire øvelser (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo). 4. Hver af de fire øvelser laves i tre sværhedsrader (let, middel, svær) 5. Opstil et øvelsesmål for spillerne 6. Evaluér øvelsen/målet Øvelsesdatabase Navn på øvelsen. Primært formål (o evt. et sekundært formål.) Hvad er øvelsen od til at træne? Hvorfor er øvelsen viti? Hvilken type øvelse er der tale om (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo)? Øvelsesbeskrivelse (med fiur). Hvilke justerinsmuliheder er der for at øre øvelsen lettere eller sværere? Hvilke mål kan stilles op for spillerne/holdet? Hvordan skal de evalueres? 32

33 Aldersrelateret trænin Hvilke mål l er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår r (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Tak for opmærksomheden! Spørsmål? Kommentarer? 33

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR Psykosocialt arbejdsmiljø Hvem har indflydelse på sit arbejde, hvem får stillet hvilke krav, o hvordan er de sociale relationer? Både positiv o neativ udviklin

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl

7 SKARPE TIL TRØJBORG. Fakta og udsagn om de muligheder. over for netop nu. Lav flere fejl Fakta o udsan om de muliheder o trusler, kommunerne står over for netop nu o om at løse dem 2011 7 SKARPE TIL TRØJBORG Mater kommunerne at væle fra - eller forstår de kun at bye til? Læs svaret på dette

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole

EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Ungdomsskole EUD10: Nyt 10. klasse tilbud på Næstved Undomsskole EUD 10 er en ny erhvervsrettet 10. klasses linie, som alle kommuner tilbyder fra auust 2015. I Næstved tilbydes den på undomsskolen, Skellet 29. Den

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde

Fedtstoffer. Kemi B - Dansk A. Navne: Ugur Kitir, Devran Kucukyildiz og Mathias Turac. Vejleder: Anja Bochart og Birgitte Madsen. Skole: HTX Roskilde Fedtstoffer Kemi B - Dansk A Navne:, Devran Kucukyildiz o Vejleder: Anja Bochart o Biritte Madsen Skole: HTX Roskilde Klasse: 2.4 Dato: 06/05 2009 Indholdsfortenelse 1. Indlednin... 3 1.2 Definition af

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring

Det er historisk ganske nyt, at instanser uden for familien med øget styrke og øget ihærdighed søger at påvirke den retning, denne familielæring Lærin i familien for barnets bedste eller snæver investerinsloik? Niels Kryer, lektor ved Institut for Uddannelse o Pædaoik (DPU), Aarhus Universitet. Tilknyttet forskninsprorammet Barndom, Undom o Institution

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

EgebjergBLADET. Vind flotte præmier i vores hyggelige bankospil den 2. nov. Egebjergklubben inviterer igen til spaghetti og kødsovs

EgebjergBLADET. Vind flotte præmier i vores hyggelige bankospil den 2. nov. Egebjergklubben inviterer igen til spaghetti og kødsovs EebjerBLADET Nr. 9, oktober 2014, 46. åran Vind flotte præmier i vores hyelie bankospil den 2. nov. Eebjerklubben inviterer ien til spahetti o kødsovs Lokalruppen: Nyt navn o nyt tilsnit i hjælpen til

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.

Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel?

Vil du have en CSR-strategi, der gør en forskel? Vil du have en CSR-stratei, der ør en forskel? Væl Fairtrade Fairtrade Mærket er den største o mest kendte internationale etiske mærkninsordnin HVAD BETYDER FAIRTRADE MÆRKET? F airtrade Mærket er en international

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005

Arbejdstid. Hvem har skæve arbejdstider, og hvordan er balancen mellem privatliv og arbejdsliv? Arbejdsmiljø i Danmark 2005 Arbejdsmiljø i Danmark 2005 HERMANN BURR OG KAREN ALBERTSEN Arbejdstid Hvem har skæve arbejdstider, o hvordan er balancen mellem privatliv o arbejdsliv? Stabil balance mellem arbejdsliv o privatliv Denne

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver

Grundlag for anbefalinger for sund mad i vuggestuer og børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Grundla for anbefaliner for sund mad i vuestuer o børnehaver Udarbejdet af: Lene Møller Christensen Ulla Holmboe Gondolf Helle Kønerskov Ellen

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt

Holdninger & handlinger. DBUs Holdningshæfte. den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold. Fairplay for alle. Fodbold skal være sjovt Fairplay for alle DBUs Holdningshæfte Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration

Planen for i dag. Logiske og fysiske adresser. Systemarkitektur. Binding af programkode til lager. Hardware understøttelse af lageradministration Planen for i da Bindin af proramkode til laer Laerallokerin Sidebaseret laeradministration Sementer Sementer kombineret med sider Bindin af proramkode til laer De relative adresser i proramkoden kan bindes

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk AUTODATA ONLINE Teknisk information til professionelle værksteder 1 2 9 50 1 51 52 53 5 3 25 37 36 C C 2 35 C C 2 C C 3 B 18 3 17 B B 17 B B 1 w s sw n sw e r t e 5 6 B138 25 26 27 2 28 e sw e n C 2 13

Læs mere

HUI Sporten Kort 16. november 2014

HUI Sporten Kort 16. november 2014 Kære forældre og spillere i HUI. Fremover vil der udkomme et månedslig nyhedsbrev som samler op på de ting der rører sig i HUI fodboldafdeling på børne- ungdomssiden netop nu. I brevet vil vi rette fokus

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Potentiale. Scouting.

Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Potentiale. Scouting. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Potentiale Struktur Scouting Uddannelse Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Børnefodboldens organisation i Næstved IF Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/7-2013 vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 INDLEDNING AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF Rekruttering U13-U15 har til formål at skabe trygge scouting- og rekrutteringsrammer for de unge østjyske fodboldspillere.

Læs mere