DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Aldersrelateret træning - for 9-14 årige"

Transkript

1 DBU Aldersrelateret trænin - for 9-14 årie Børns naturlie instinkter starter altid med mulihederne. Børn ør uden at vide det tin, de slet ikke har lært endnu. Børn fokuserer helt naturlit altid på at se o tænke i muliheder. Det med at se o tænke forhindriner er noet, de lærer af voksne. På den måde er opaven for voksne at blive som børn ien. I hvert fald når det ælder indstillinen til, hvilke muliheder vi hver især har. 1

2 Aldersrelateret trænin? Aldersrelateret trænin er baseret på DBUs Holdniner o Handliner. Aldersrelateret trænin er forsvarli o målrettet trænin af børn o une. Aldersrelateret trænin siter på at udvikle alle børn. Vi ønsker altså på sit både at tiltrække o fastholde mane spillere, der er lade for at spille fodbold uanset niveau - o at udvikle fremtidie landsholdsspillere. DBU fra le til landshold DBUs Aldersrelateret trænin 1 iver en masse ode idéer til di, der er træner (ny eller rutineret) i fodbold fra U/5 til U/14 om, hvordan træninen øres endnu bedre o sjovere. Således sikrer vi, at spilleren udvikler sine kompetencer på de ritie tidspunkter i forhold til sin udviklin. Der findes mane fodboldfalie emner. Vi har bevidst valt kun at koncentrere os om dem, som vi anser for de mest relevante i relation til aldersrelateret trænin. 2

3 Aldersrelateret trænin Hvilke mål er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Aldersrelateret trænin -Målrettet o forsvarli trænin af børn b o une LÆRINGSMILJØ TRADITIONSRUM - Trænerstyret - Inen inddraelse - Intet ansvar - Tilpasnin METODER - Deduktiv induktiv - Instruktion coachin - Envejs tovejs manevejs-kommunikation UDVIKLINGSRUM - Medansvar o inddraelse - Refleksion - Kompetenceudviklin - Anerkendende - Dialoorienteret Inen Fleksibel Bold selektion niveaudelin Bold, medspiller o Beyndende Beyndende Bold niveaudelin o holdselektionrolle, spillestil o -system, trænin, kamp, hverdaens stress, livsstil, restitution o modspiller ernærin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 3

4 Gode fodboldmiljøer Så mane som mulit så læne som mulit, får adan til miljøer, som har betydnin for udviklinen af den enkelte spiller. Hvad er det vi vil skabe? Gode fodboldmiljøer Et tryt udviklinsmiljø. Et miljø hvor børnene kan o tør præstere så odt deres evner tillader det. Et miljø hvor børnene føler si velkomne. Et miljø hvor fodbolden ennemføres på børnenes præmisser. Et miljø hvor man kan dytiøre si. Et miljø hvor far o mor er en naturli del af åranens hverda. 4

5 Forskerne om det optimale lærinsmiljø Har spillerne tilstrækkelit initiativ i hverdaen? Er spillerne tilstrækkeli odt socialt forankrede? Lærer spillerne tilstrækkeli effektivt? Er spillerne tilstrækkeli kreative? Er dét, spillerne lærer, tilstrækkeli brubart? Er hverdaen tilstrækkeli nydelsesfuld for spillerne? Er hverdaen tilstrækkeli meninsfuld for spillerne? 2003 Hans Henrik Knoop Gode fodboldmiljøer Det ode fodboldmiljø er kendetenet ved: Tryhed Tilknytnin Variation Både o Planlænin o oranisation 5

6 Gode fodboldmiljøer Tryhed: Rammen skal være både enkendeli, try o stabil. Tilknytnin: Spillerne får altid lov at være i samme ruppe med deres kammerater til trænin o stævner inen selektion Variation: Indholdet af træninen skal varieres o udvikles Miljøet skal opleves udfordrende o meninsivende Både o: Hvis man skal skabe et odt miljø, er det både o i stedet for enten eller. Planlænin o oraniserin: Cheftræner Assistenter forældre - Stationstrænin Station 1: Mi o min bold Station 2: Vendiner Station 4: Pasniner Station 3: Finter Station 5: Ailitybane 6

7 Station 1: 1v1 Station 2: 2v1 Station 3: 2v2 Station 4: 3v3 Station 5: 4v4 Stationstrænin 7

8 Stationstrænin Stationstrænin i hele årane Slå evt. flere årane sammen (evt. pie-drene) F.eks. 3 store r. på spillere i den første del af træninen med færdihedstrænin dribliner, vendiner, skud på mål osv. Derefter differentieres i A-B-C-D spillere o deles i mindre r. 6-8 spillere når der skal spilles små kampe 1v1, 2v2 2v1, 3v2 osv. Kampe spilles udfra samme niveaudelin A-B-C-D spillere Differentierin vs. Selekterin! Alle i åranen(e) træner sammen. Inen faste rupper, hverken til trænin eller kamp. Opdelin af spillerne i A-B-C-D rupper, men kun til eet bru (overblik). Inen offentliørelse til spillere o forældre. A-B-C-D rupperne er ikke en oranisatorisk enhed, dvs. der vil meet sjældent være lie mane spillere i hver ruppe. Eks: Åran med 40 spillere = 2 x A, 20 x B, 12 x C o 6 x D spillere. Differentierin i forhold til alder o kammerater Nærmeste udviklinszone. Princip 8

9 Differentierin A B C D Opdelin af de forskellie årane U5-U8 i hele årane. (socialdelin i træninen) U8-U11 i hele årane (social-/differentierin i trænin) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U12 først fælles der efter min i tre stationer i tre opdeliner AB, BC, CD (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U13 samme måde (åranene træner på samme tid) Kampe ud fra det princip at man spiller AB, BC, CD U14 o U15 1 første hold o en stor ruppe under hvor man i princippet ør det samme som med U13 9

10 Kampe/Stævner (Formål/mål)! Formål/m l/mål l med kampe/stævner vner Inen resultatmål i børnefodbold Glæde, erfariner o ode oplevelser Arbejde med spillernes udviklin Opstil tekniske/spilintelliensmæssie mål i kampene, o arbejd med dem evaluer på målene med spillerne efter kampene.. Se de enkelte kampe som afsluttede seancer, fokuser på den enkelte aktivitet, ikke på sammenhænen Alle behøver ikke spille kampe/stævner hver weekend! Tid til le, venner, familie, osv. Lad spillerne/familierne selv væle Matchnin! 25% 50% 50% på eet niveau 25% over niveau 25% under niveau 25% 10

11 Det optimale lærinsmiljø Det er vekslinen mellem spændinen i det ukendte o tryheden i det kendte, som er rundlaet for flow o fascinationen ved spillet. Flow Tilfredshed Glæde U D F O R D R I N G E R Frustration (for svært o for ukendt ) 25 % 50 % F Æ R D I G H E D E R 25 % Kedsomhed (for let o for kendt ) En passende balance mellem varierende o tilpassede udfordriner o færdiheder ør, at fodbold er sjovt o det sikrer det optimale lærinsmiljø! Hvornår skal vi vinde o hvordan! Vi skal altid forsøe at vinde, men - altid ud fra følende parametre: HAK princippet overholdes, oså i det sidste spændende minut. Rotation på pladserne, alle skal prøve at spille alt, oså i de tætte kampe. Rotation på målmandspladsen. Udviklin af spillernes færdiheder ennem erfarin, kommer ALTID før resultater. Vi skal forsøe vinde de enkelte kampe, sammenhænen mellem flere kampe er principielt lieyldi. 11

12 Hvornår skal vi vinde o hvordan! U5-U8 Det handler om at have det sjovt, men selvføleli er der en vinder o en taber U8-U11 Det handler om at vinde, men på den tilpasset måde Tilpasse sit hold efter den situation det står i. U12-U13 Bredde AGF Ølstykke (licensklubber) U14-U15 Elite Brede AGF - Ølstykke (licensklubber) Stadi tænke på i kampe o trænin Hvordan rykker vi op o ned? Pie - drene Hvis man kan se tabeller o resultater fra U9 hvad kan man brue det til? Forklar lærinsmiljø o vindereenskaber Jo ynre Jo mere lie meet spilletid. Jo mindre topkampe. Jo mindre specialiserin i kampene o mellem kampene. Jo større rotation i o mellem kampene. Optimal sportsli udviklin opnås ved at tilrettelæe træninen ud fra den enkeltes udviklinsstadie ikke alder Aldersrelateret trænin, udivet af Team Danmark

13 Træneradfærd Som rollemodel skaber træneren et odt træninsmilj ninsmiljø, hvor spillerne bakker hinanden op o viser respekt for den enkelte. Som træner kan du ikke lære l noen noet, men du kan understøtte tte lærinen. l Traditionsrum (udøveren er overvejende passiv/modtaende) Træneren opdaer et problem. Træneren finder løsninen på problemet. Træneren lærer udøveren løsninen. Udøveren øver si på løsninen. Udøveren udfører løsninen efter bedste evne. Udviklinsrum (udøveren er mere aktiv/deltaende) Træner o udøver opdaer et problem. Udøveren accepterer problemet. Udøveren arbejder med hjælp fra træneren med problemet. Udøveren knytter problemet til ene erfariner med hjælp fra træneren. Udøveren afprøver o anvender nye strateier i praksis. 13

14 Træneradfærd Inddraelse (U10) Træneradfærd Overraske Forstyrrelser 14

15 Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Skab menin med læreprocesserne sammen med udøveren. Lærin kan være svær o frustrerende. Det kræver din støtte o tilstedeværelse. Meninen har større perspektiv end den næste konkurrence o idrætsli succes. Lærin er en koblin, som kræver deltaelse o involverin af udøveren. Giv udøveren mane udfoldelsesmuliheder i læreprocessen, arbejd f.eks. med åbne opaver, hvor udøveren selv skal komme med en løsnin frem for at få den serveret. Veksel mellem instruktion, forevisnin, samtale o refleksion. Børn, une o læreprocesserl 10 ode råd r Tal med udøverne om målet med læreprocessen o den enkelte aktivitet. Bru billeder til at sætte ord på bevæelser o aktiviteter. Skab et træninsmiljø, hvor udøverne taler sammen o iver deres meniner til kende. Ha fokus på udøvernes selvværd. Lad udøverne tænke over lærinen. 15

16 Trænerbud at have udarbejdet et træninsproram at al trænin foreår med bold at der er én bold til rådihed pr. spiller at spilleren er i centrum at der spilles på små områder at træninen foreår i mindre rupper at sikre mane boldberøriner at forældrene har mulihed for at hjælpe til i træninen at udvikle spilintelliens at der er en od stemnin DBU s 10 trænerbud Fordi børnene har krav på en forberedt træner mane boldberøriner styrker indlærinen det stimulerer børnene til bl.a. at jonlere, drible o finte o dermed øe deres boldkontrol hver enkelt barn udvikler si forskellit, o alle har krav på et træninsproram der stimulerer o udvikler barnet teknisk, psykisk o socialt. Et undervisninsprincip som vis-forklar-vis kan være fordelatit små fodboldben skal spille fodbold, ikke løbe fodbold det involverer børnene. Spil ikke mere end 6-10 børn i samme spil, o bru meet erne stationstrænin den bedste måde at udvikle spillerens tekniske færdiheder på er at have så mane boldberøriner som mulit forældrene kan være en stor hjælp i træninen, bl.a. ved at stå for et par øvelser, når der praktiseres stationstrænin ved at stille åbne spørsmål o lade spillerne selv finde svarene på banen stimuleres børnene bedst. De skal udvikle deres sans for spilo rumopfattelse, uden at trænere eller forældre råber løsniner til børnene i spilsituationer. En sammenlinin kan taes fra klasselokalet, hvor læreren vejleder børnene i stavnin, matematik mm., men selv lader dem finde løsninerne børnene føler si trye i et odt miljø, hvor der er plads til masser af fejltaelser o vildskud, men absolut ikke til mobnin 16

17 Spillerudviklinsmodel Teknisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Mi o min bold Høj prioriterin: Heade Teknisk trænin Boldkoordination - Sparkeformer Pasniner m. udanspunkt Teknisk basis - Første berørin Afslutniner I DBUs Alsidi trænin - Driblin Første berørin udviklinssystem Koordination - Finter Indlæ Anvendt teknik i - Heade 1:1-situationer højt tempo U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 17

18 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade o korte afleveriner, samt præcise skud på mål fra nært hold. Teknisk udførelse Tilløb kontaktfase efterspil (f.eks. at bevæe si i ny position) Spilleren skal: Tilløb ovurdere boldens hastihed (hård eller blød bold) Støtteben obøje i knæet o en anelse i hoften (iver bedre balance). Sparkefod ospænde i fodleddet ved boldkontakt. Differentierin/sværhedsrad: Spark til en bold der lier stille. Indersidespark til en bold der kommer imod di (modløbsbold). Sæt selv bolden i kort bevæelse o ennemfør sparket. Indersidespark til en bold der kommer imod di med vinkel (9-14 år). Tips o ode råd Ved et inderside spark kan man bede spilleren om at sætte sparkefoden således den peer ud til siden (vinkelret til støttebenet). På den måde får spilleren overdrevet placerinen af sparkefoden o sikrer at bolden spilles liefrem o ikke ud til siden. Afslutniner er et forsømt område i dansk fodbold!!!!! Afslutniner Det er vitit at indlæe så mane øvelser med afslutniner i hvert træninspas som mulit. Det kan bl.a. foreå via stationstrænin, hvor en til to af øvelserne er med fokus på afslutniner. Dette vil ive mindre rupper o dermed flere afslutniner til den enkelte spiller 18

19 Teknisk trænin Gentaelser, entaelser, entaelser Øvelse ør r faktisk ikke mester, kun optimal øvelse ør r mester Spillerudviklinsmodel Taktisk Micro Børn Undom Unsenior Fundamentet Lære at træne Perfektionerin Optimerin Spillet er træneren! 1:1 4:4 Boldbasis Individuelle taktiske færdiheder m. udanspunkt i småspil (1:1 7:7) Holdtaktik: - Forsvarsspil - Erobrinsspil - Opbyninsspil Taktisk trænin med udanspunkt i DBUs Over- o undertals- -Afslutninsspil udviklinssystem situationer -omstillinsspil 19

20 Spillet er træneren 1v1-4-4 Taktisk trænin 5-8 år Der er ikke noet taktisk fokus for de 5-8 årie. Men de miljøer/småspil vi skaber, bør fremme deres rumopfattelse, perceptionsevne (opfattelsesevne) o tidsfornemmelse o taktikken udvikles som kropsli viden ennem småspillene. Taktisk trænin 9-14 år Individuel taktisk trænin 20

21 Fra 1v1 til det færdie spil Trænin Taktik / spilforståelse U5-9 U U Atomer Molekyler Helhed Individ Struktur (relation) Formation (hold) Spilformer 1v1, 2v1, 2v2 3v1-4v4 5v2-9v9 Fokus Udfordre, vende, beskytte sin bold, å selv eller aflevere, øre si spilbar Skabe trekanter, dybde o bredde Skabe flere la o vinkler, spille ind centralt for at vende spillet, possession At kunne håndtere 1v1 situationen er en af de rundlæende tekniske/taktiske færdiheder i fodbold. Den forekommer i situationer for den enkelte spiller i hver kamp. 21

22 Sidevendt 1v1 U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Taktiske instruktionsmomenter til Sidevendt 1v1 Sidevendt 1v1 er normalt efter en retvendt udfordrin, hvor spilleren ikke har fået sat sin modspiller. Varierende rytmer odet er vitit, at dribleren kan variere sin rytme. Når forsvareren således har fundet rytmen, så bryder dribleren rytmen ien o taer derved initiativet. Eks. vende-vende Udfordrinen odribleren forsøer med fart o vendiner frem o tilbae i banen at komme forbi sin modstander til afslutnin/indlæ. Temposkift oaltaførende i 1v1 situationer. Når dribleren har lavet udfaldet (finten) mod sin modstander, så skal temposkiftet komme. Fødder ovitit at kunne brue bee fødder for at kunne brue den fod, der er lænst væk fra modstanderen (se billederne). Spilleren beskytter derved bolden bedst mulit ved at holde kroppen mellem bold o modstander. Afstand til bold oom bolden er tæt på eller lant fra har betydnin for, hvilken vendin/cut man udfører. (se vendiner s?) Tips til træneren: Bru passiv modstander på et tidspunkt i træninen, derved får spillerne et billede af, hvordan de bedst beskytter bolden. Trænin er den vitiste faktor på vejen til at opnå ekspertise i fodbold Der er kun to måder at fejle på som spiller/menneske: Hvis du ikke forsøer, o hvis du ikke lærer. 22

23 Intereret fysisk trænin Micro Børn Undom Unsenior Fundament Træne for at træne Perfektionerin Optimerin Fysisk trænin foreår i le o spil. Udviklin af hele kroppen, specielt kropskernen er viti Hurtihed Styrke (een kropsvæt) Bevæelihed Kropskerne, stabilitet o balance Sprin, sprint o hurtie fødder! Opbynin af fysik Træninsmænde op Bru een kropsvæt.. Vættrænin først teknisk udviklin, siden fysisk udviklin Skadesforebyende trænin Optimerin af præstationsparametre Intereret fysisk trænin m. udans-punkt i DBUs udviklinssystem. Kronoloisk alder er ikke bioloisk alder Vi kan først meet sent aføre en spillers reelle potentiale. 23

24 Fysisk trænin 5-14 år By en atlet samtidi med du byer en fodboldspiller Fysisk trænin for børn o une Kroppens ABC: Fysisk trænin ennem le o bevæelse Aility - le o bevæelse (behændihedstrænin) U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Aility, evnen til at starte, stoppe o bevæe kroppen hurtit i forskellie retniner Aility for de 5-8 årie Le o bevæelse der simulerer spillernes almene bevæelsesrepertoire (løb, hop, hink, rullefald, koldbøtter ect.) Aility for de 9-14 årie fodboldhurtihed Bevæelserne bliver mere fodboldspecifikke 24

25 Ailitybane Hurtihedstrænin Stabilitetstrænin Aility Frekvenstrænin (Klip) 25

26 Spillerudviklinsmodel Mentalt Micro Børn Undom Unsenior Fundament Lære at træne Perfektion Optimerin Indre motivation Trivsel Glæde Indre motivation Målsætnin Parathed Fokuserin Visualiserin Indre dialo Selvtillid Spændinsreulerin Præstere under pres Stresshåndterin Parathed/fokuserin Målsætnin Motivation Konkurrencestrateier Topspillerattitude Vinderadfærd Je har ikke verdens største boldtalent, men vilje o indstillin tæller oså. Thomas Helve 26

27 God kultur o et fodboldmiljø, der skaber trivsel o læde, iver barnet o den une lant større muliheder for at udvikle kompetence Fokuserin U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Måske er det forfænelihed, men je har altid haft det sådan, at je ikke ville å hjem fra trænin o noen kunne sie, at je ikke havde jort det odt nok. Thomas Helve De ode vaner er altaførende Det er vitit, at man tidlit beynder at udvikle spillernes ode vaner. Ikke kun med at huske drikkedunk o benskinner, men oså hvad fx. Anår parathed o fokuserin, til trænin o kamp! 27

28 Træninsmænde timers relen (Ericsson 1993) Kinesiske badmintonspillere har trænet timer, når de er 18 år. Danske badmintonspillere har trænet timer, når de er 27 år. Profil af elitefodboldspillere Slutniveau er direkte proportional med antal træninstimer Professionelt niveau 9332 træninstimer Semiprof. niveau 7449 træninstimer Amatører 5079 træninstimer (Belisk undersøelse, Helsen et al. 1998) 28

29 Træninsmænde 5-8 årie, 8-10 timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin v3 stævner Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 i skolen 30 i SFO en 30 før trænin 30 i skolen 30 i skolen 30 efter stævnet 30 i haven Træninsmænde årie, timer: Manda Tirsda Onsda Torsda Freda Lørda Sønda Holdtrænin Gruppetrænin Individuel trænin (Teknikskol e) v7 9v9 kampe Selvtrænin/streetfodbo ld/ Specifik trænin/alsidi trænin 30 før tr. 30 i skolen 60 i haven 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 30 før tr. 30 i skolen 60 ba hallen 90 ba hallen 29

30 Træninsmænde Thomas Kahlenber, åran 1983 Daniel Aer, åran beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Herunder bordtennis, basketball o tennis! - beyndte at spille fodbold som 4- åri - var fysisk aktiv i 24 timer om uen som 12-åri Entusiast-tilbud (frivilli ekstra trænin): Teknikskole (U11-12) Selektion på motivation Talentskole (U12-13) Selektion på motivation o potentiale 30

31 Træninsuen U5-6 U7-8 U9 U10 U11 U12 U13 Elite U14 Elite Man Tir Ons Tor Fre Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin Trænin (Teknik -skole) Trænin Trænin (Teknik -skole) (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin (Talent -skole) Grupp e- trænin Trænin Trænin Trænin Øvelseseneratoren Der er mane veje ind i øvelseseneratoren, hvilket kan illustreres ved følende eksempler. Dine spillere er 8-9 år, o efter at du har læst i DBUs bo om aldersrelateret trænin, ved du hvilke færdiheder, spillerne skal udvikle o i hvilken rækkeføle. Du væler nu den færdihed, der står næst i rækken. Du har i forbindelse med en kamp set, at det for flere spillere kniber med at spille bolden præcist foran en spiller, der er i løb; det ønsker du at øre noet ved. Du oplever i forbindelse med træninen at flere spillere ikke prøver at, eller ikke kan, lave finter. Du har netop startet et beynderhold op o der er naturlivis en del færdiheder, de skal lære som den første færdihed spillerne skal lære, væler du vristspark. 31

32 Øvelsesenerator 1. Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? 2. Opstil situationer i spillet, hvor færdiheden brues. 3. Udvikl hver situation til fire øvelser (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo). 4. Hver af de fire øvelser laves i tre sværhedsrader (let, middel, svær) 5. Opstil et øvelsesmål for spillerne 6. Evaluér øvelsen/målet Øvelsesdatabase Navn på øvelsen. Primært formål (o evt. et sekundært formål.) Hvad er øvelsen od til at træne? Hvorfor er øvelsen viti? Hvilken type øvelse er der tale om (formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo)? Øvelsesbeskrivelse (med fiur). Hvilke justerinsmuliheder er der for at øre øvelsen lettere eller sværere? Hvilke mål kan stilles op for spillerne/holdet? Hvordan skal de evalueres? 32

33 Aldersrelateret trænin Hvilke mål l er der for trænin? Hvad skal der trænes (teknisk, taktisk, fysisk, mentalt)? Hvornår r (optimal træninsalder)? Hvordan? Hvor meet? Hvorfor? Tak for opmærksomheden! Spørsmål? Kommentarer? 33

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

En adaptiv model til animering af væsker. Jens Egeblad, Michael Gram Haagensen og Marinus Rørbech

En adaptiv model til animering af væsker. Jens Egeblad, Michael Gram Haagensen og Marinus Rørbech En adaptiv model til animerin af væsker Jens Eeblad, Michael Gram Haaensen o Marinus Rørbech Den 4.juni 2002 INDHOLD 2 Indhold Forord 8 2 Indlednin 9 2. Rapportens indhold...............................

Læs mere

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt.

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Offensivt Struktur Defensivt Kreativitet Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Handlinger & holdninger

Handlinger & holdninger Handlinger & holdninger Debat oplæg Den nye vej den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold Af Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand Indhold Indledning....................................................................

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N 7-11 år www.dgi.dk/badminton DGIbadminton 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Den lille Levnedsmiddeltabel

Den lille Levnedsmiddeltabel Den lille Levnedsmiddeltabel Den lille levnedsmiddeltabel 4. reviderede udave Erlin Saxholt Sisse Fat Jeppe Matthiessen Tue Christensen Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Den lille levnedsmiddeltabel

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand.

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmandstræning Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmanden er det halve hold målmandspræstationen er væsentlig for kampens udfald - en målmand er aldrig stærkere

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere