Årsberetning for DANSK BIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for DANSK BIOTEK"

Transkript

1

2 Årsberetning for DANSK BIOTEK I 2009 viste DANSK BIOTEK, at vi vil og kan arbejde for, at Danmark fortsat er i front, når det gælder innovation og vækst. Vi mødte 2009 med åben pande. Vi stod over for et udfordrende år, hvor såvel DANSK BIOTEK som organisation som de enkelte medlemmer arbejdede hårdt for både at tilpasse sig de store finansielle udfordringer og samtidig drive udviklingen fremad blev præget af turbulens, negative forventninger og finansielle begrænsninger, men det blev også året, hvor begivenheder i de sidste måneder gav et begrundet håb om fremgang for biotekindustrien. DANSK BIOTEK holdt gennem hele året fanen højt og fik for alvor markeret sine synspunkter ved kontinuerlige bestræbelser på at åbne politikernes øjne for konsekvensen af den tiltagende mangel på risikovillig kapital: At innovationsmiljøerne ville blive udsultet og at potentielle vækstiværksættere ville blive frataget lysten til at etablere virksomheder. Vores store anstrengelser bar frugt. Regeringen offentliggjorde i november sin erhvervspakke, som rummede nye muligheder for finansiering af vækstvirksomheder. Danmark fik midler til at styrke markedet for risikovillig kapital og det brede forlig om globaliseringspuljen, som politikerne vedtog ved samme lejlighed, gav 240 millioner kr. ekstra til innovationsmiljøerne over de næste tre år. For nogle virksomheder ser det værste ud til at være overstået, medens andre virksomheder stadig kæmper med store finansielle udfordringer. Krisen skabte fokus på de væsentlige projekter og vi viste, at biotekindustrien i Danmark til trods for fortsatte problemer ikke lader sig slå ud. Vi ved, at der fremover vil være et stigende behov for biotekindustriens produkter. Søren Carlsen, formand for DANSK BIOTEK Nye fonde så dagens lys Ved årsskiftet 2009/10 var der igen investorer, som havde lyst til at finansiere biotekindustrien. Nogle af ventureselskaberne stod klar med kapital til nye fonde, og flere af dem vil få støtte fra regeringens erhvervspakke på 500 millioner kr. heriblandt Seed Capital, som har 750 millioner i kapital. Derudover etablerede Lundbeckfonden i 2009 en life science fond, LFI, der har til formål at investere i biotek og medtech. LFI, som allerede har offentliggjort sin første investering i Epitherapeutics, er i fuld gang med at opbygge sin portefølje. Herudover iværksatte Novo A/S endnu et initiativ: foruden Novo Seed og Novo Ventures er Novo Growth Equity programmet for modne selskaber nu en realitet. Disse Novoprogrammer udgør tilsammen verdens største dedikerede Life Sciences fond! 2

3 Fokus i 2009 var risikovillig kapital Hovedoverskriften for DANSK BIOTEKs aktiviteter i 2009 var behovet for risikovillig kapital. DANSK BIOTEK var i dialog med skatteministeriet, skatteudvalget, gjorde indsigelse mod de nye skatteregler og rettede henvendelse til økonomiog erhvervsministeren med forslag til vækstinitiativer, hvoraf nogle af dem på nuværende tidspunkt er imødekommet eller delvist i mødekommet: I Finansloven er afsat i alt 76 mio. kr. til proof of concept puljerne over de næste tre år. De er fordelt på 36 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i henholdsvis 2011 og Der kan bevilges op til kr. pr. projekt. I specielle projekter kan der bevilges yderligere kr. DANSK BIOTEKs forslag var, at man øgede puljen med 75 mio. kr. pr. år til i alt 100 mio. kr. årligt. Innovationsmiljøerne har fået mulighed for større investeringer. I Finansloven er der afsat op til 6 mio. kr. mod tidligere 4 mio. kr. Endvidere kan der nu i første fase investeres 1,5 mio. kr. mod tidligere kr. DANSK BIOTEK foreslog, at innovationsmijøernes bevillinger skulle øges til 250 mio. pr. år. I Finansloven er der afsat henholdsvis 210 mio. kr. i 2010, 192 mio. kr. i 2011 og 191 mio. kr. i Dette svarer til, at bevillingerne er øget med 200 mio. kr. fra DANSK BIOTEK foreslog, at Staten bevilger 500 mio. kr. mere i risikovillig kapital i årene I Finansloven er der afsat 500 mio. kr. i 2010 og yderligere 500 mio. kr. forventes ifølge regeringsgrundlaget bevilget i Der foreligger indtil videre intet vedrørende en eventuel bevilling i DANSK BIOTEK har ønsket skattemæssig ligestilling mellem koncerner og nystartede virksomheder i form af en fremrykket fradragsret for udgifter til forskning og udvikling. Dette ønske er ikke imødekommet. Andre finansieringskilder i 2010 er Højteknologifonden, der kan investere 509 mio. kr. og Vækstfonden, der kan investere 500 mio. kr. DANSK BIOTEK skrev til Videnskabsminister Helge Sander vedrørende finanskrisens indflydelse på mindre vækstvirksomheder og fulgte dette op med et indlæg i Berlingske Tidendes Business Sektion d med overskriften Stærkt behov for kapital til Danmarks biotekindustri. 3

4 Biotekbranchen i biotekselskaber i Danmark Ultimo 2009 havde Danmark 157 biotekselskaber, der forsker, udvikler eller producerer bioteknologiske produkter inden for lægemiddeludvikling eller industriel bioteknologi. Det var tre flere end året før, hvor tallet var 154. Så selv om nogle biotekselskaber må lukke, kommer der stadig flere til. Det samlede antal biotekvirksomheder stiger således stadig trods de økonomiske udfordringer. Antal virksomheder Bioteknologiske virksomheder i Danmark Indtil 1987 Figur 1. Bioteknologiske virksomheder i Danmark. Kilde: DANSK BIOTEK 10 nye biotekselskaber i nye selskaber blev etableret i Som det fremgår af grafen er der et stykke vej til antallet af nye virksomheder i 2001, hvor der var 20 nyetablerede virksomheder, men i 2009 blev der etableret et par virksomheder mere end i 2008, så det går den rigtige vej. De nyetablerede selskaber er alle stramt styret. De fokuserer på et enkelt projekt eller 2, og de er stort set virtuelle. Aktiviteterne dækker et bredt spektrum af sygdomsområder og teknologier, der spænder fra infektioner ved hospitalsindlæggelser til smertebehandling, vaccine, microrna, diagnostik, kamp mod epidemier og sjældne sygdomme. Antal start-ups Nyetablerede bioteknologiske virksomheder until 1925 Figur 2. Nyetablerede bioteknologiske virksomheder. Kilde: DANSK BIOTEK 4

5 Op mod ansatte i de danske biotekselskaber De sidste tal vedrørende ansatte i den danske biotekindustri er fra 2008 viser, at biotekselskaberne beskæftigede op mod medarbejdere, hvilket var samme antal som i Heraf beskæftiger DANSK BIOTEKs medlemmer mere end medarbejdere. Biotekselskaberne omsatte netto for mere end 56 milliarder kroner i 2008 Dansk biotekindustri omsatte i 2008 for lidt over 56 milliarder kr. netto, hvilket er en milliard mere end i Heraf står DANSK BIOTEKs medlemmer for mere end 50 mia. kr. svarende til omsætningen i Figur 3. Ansatte i biotekselskaber og nettoomsætning i Kilde: DANSK BIOTEK Stigende bruttoomsætning i de store danske biotekselskaber Danisco solgte sukkerdivisionen fra, hvilket afspejles i den lavere brutto omsætning i 2009, men ellers havde de store danske biotekselskaber en stigende omsætning i året, der gik. Virksomheder som Genmab og Bavarian Nordic havde en lavere omsætning, mens Neuro Search tegnede sig for en øget omsætning i Mia. kr Novo Nordisk H. Lundbeck Danisco * Novozymes LEO Pharma ALK Abelló Genmab 0,830 0,745 0,586 NeuroSearch 0,115 0,067 0,085 Bavarian Nordic 0,332 0,209 0,075 I alt Figur 4. Bruttoomsætning i de store danske biotekselskaber Kilde: DANSK BIOTEK 5

6 Lægemiddeleksporten steg fortsat i 2009 I 2009 steg den danske lægemiddeleksport med ca. 1 mia. kroner i forhold til året før og udgjorde dermed mere end 42 mia. kr. Den opadgående kurve, som har kendetegnet de sidste 13 år, fortsætter således. Figur 5. Dansk lægemiddeleksport Kilde: LIF og Danmarks Statistik Dansk forskning nåede EU's forskningsmål EU s forskningsmål er, at 1% af BNP skal anvenaf BNP skal des til offentlig forskning og at 2% anvendes til privat forskning. Statistikken for anvendelse af midler til forskning i 2008 blev publiceret ved årsskiftet Den viser, at den private sektor anvender 2,05 % af BNP til forskning og dermed har nået Barcelonamålet. Den offentligee sektor bruger lige omkring 0,97 %, så sammenlagt lever Danmark allerede i 2008 op til EU s mål for 2010 med mere end 3 % af BNP anvendt til forskning. Figur 6. Offentlig og privat forskning og udvikling % af BNP. Kilde: Danmarks Statistik 6 DANSK BIOTEK, Årsberetning

7 Flere succeshistorier i s nedskæringer, faldende kurser og andre begrænsninger til trods var der i årets løb flere eksempler på succeshistorier i dansk biotekindustri. Der blev etableret flere nye biotekvirksomheder end i 2008, den nedadgående kurve synes dermed at være vendt. Flere biotekvirksomheder formåede at rejse kapital eller etablerede partnerskaber med internationale farmavirksomheder. Nogle fik godkendelser til vigtige kliniske undersøgelser i hus, mens andre udvidede horisonten og åbnede datterselskaber i USA: Santaris Pharma og NeuroSearch A/S etablerede nye partnerskaber. Santaris Pharma med Wyeth ved årsskiftet og senere på året med Shire Plc. NeuroSearch indgik en aftale med Janssen Pharmaceutica Genmab fik FDA godkendelse til at gå videre med fase II studier på kræftmidlet zalutumumab samt en accelereret FDAgodkendelse af Arzerra til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Santaris Pharma og Symphogen åbnede datterselskaber i USA Bavarian Nordic A/S nåede en milepæl i lanceringen af selskabets koppevaccine, da Canada og senere USA godkendte produktet til vaccination af den almindelige befolkning Novozymes og Danisco placerede sig i verdenseliten med 2. generations bioethanol teknologi. Novo Nordisk lancerede Victoza for diabetikere i USA og Europa 7

8 DANSK BIOTEKS aktiviteter i Indlæg i dagspressen Berlingske Business Sektion 31. August 2009, Søren Carlsen: Stærkt behov for kapital til dansk biotekindustri. Børsen, 24. November, 2009: Poul Ruben Andersen, Novozymes og Bjarne Adamsen, Danisco: Ensidigt tilskud svækker dansk førerposition Klinisk forskning i Danmark samarbejde med LIF DANSK BIOTEK og Lægemiddelindustriforeningen (LIF) indledte i 2009 et samarbejde om, at analysere de danske biotek og farmaselskabers kliniske forskningsaktiviteter med det formål at følge og profilere den kliniske lægemiddelforskning. Derudover skal resultaterne bruges til at arbejde for bedre rammevilkår for den private biotekindustris kliniske arbejde. Ifølge analysen fra 2008 er antallet af kliniske studier i Danmark stagneret over de sidste fire år med et markant fald fra 2007 til Virksomhederne bruger færre penge på forsøg i Danmark, og de afsætter færre medarbejdere til nationale forsøg. Antallet af fase I, II og IV studier er faldet markant, mens antallet af fase III studier synes at være konstant. Partnerskab vedrørende 2. generations bioethanol DANSK BIOTEK var projektansvarlig i Partnerskabet vedrørende 2. generations bioethanol, som blev etableret af Miljøministeriet. Partnerskabets formål var at vurdere mulighederne for 2. generations biobrændstof i Danmark. I Partnerskabet deltog Danisco, Novozymes, DONG Energy, Biogasol, Statoil, Agrotech, Landbrugsrådet, Solumgruppen, Biologisk Institut og Københavns Universitet. Partnerskabet offentliggjorde Hvidbogen vedrørende 2. generations bioethanol ved en konference arrangeret af DANSK BIOTEK og Dansk Industri d. 4. november Rammeanalyse i Region Hovedstaden DANSK BIOTEK er aktiv partner i et igangværende samarbejde med Region Hovedstaden, der analyserer rammebetingelserne for Hovedstadens biotekindustri. Resultaterne af den indledende analyse blev præsenteret på DANSK BIOTEKS årsmøde i DANSK BIOTEK deltager nu sammen med Region Hovedstaden, Universiteter m.fl. i et fortsat arbejde med at udmønte analysens forslag til en operationel strategi. Fem konferencer i DANSK BIOTEK afholdt 5 konferencer i , som blev arrangeret i samarbejde med medlemmer og sponsorer, der sørgede for forplejning og lagde hus til. En stor tak til Danisco, Dansk Industri, LifeCycle Pharma og Santaris Pharma. DANSK BIOTEKS årsmøde, der blev afholdt d. 14. maj 2009, blev arrangeret i samarbejde med Danisco A/S og havde titlen: Dansk biotek et vigtigt element i fremtidens Danmark. Den 27. maj 2009 afholdt DANSK BIOTEK i samarbejde med Dansk Industri et gå hjemmøde om Biosikkerhed. Den 11. juni 2009 var LifeCycle Pharma medarrangør og lagde lokaler til et medlemsmøde med titlen: Hvordan henter din biotekvirksomhed risikovillig kapital fra Højteknologifonden? Den 4. november 2009 blev der afholdt konference om Forskning, produktion og anvendelse af 2. generations bioethanol i Danmark, arrangeret af DANSK BIOTEK i samarbejde med Partnerskabet for 2. generations biobrændstoffer og Dansk Industri. Den 19. januar 2010 var Santaris Pharma medarrangør og lagde lokaler til et medlemsmøde med titlen Exits set fra købernes side og venture fundenes side." 8

9 Europa Bio DANSK BIOTEK er medlem af EuropaBio og repræsenteret i EuropaBios National Associations Council og Industrial Biotech Council med fokus på at trække øgede europæiske forskningsmidler til dansk bioteknologi og at arbejde for at forenkle de administrative systemer i EU og derved opnå mindre bureaukrati. relanceret i maj 2010 DANSK BIOTEK har lanceret en ny mere brugervenlig website, hvor de vigtigste sider findes på både engelsk og dansk. Den er holdt i det kendte design, men tilbyder bedre funktioner til at ansøge om medlemskab og bedre overblik generelt, herunder en søgefunktion, for både medlemmer og eksterne brugere af siden. DANSK BIOTEK publicerer gerne medlemmernes nyheder på websitet. Alle medlemmer er velkomne til at sende pressemeddelelser og andre nyheder til e mail: 9

10 DANSK BIOTEKS bestyrelse Efter valg på generalforsamlingen den 18. maj 2010 er bestyrelsen for DANSK BIOTEK som følger: Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S (genvalg for en periode af to år) Christian Scheuer, VP, Business Development, LEO Pharma A/S (valgt for en periode af to år) Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S Peter Nordkild, CEO, Egalet A/S Peter Wulff, CEO, Sentinext A/S (valgt for en periode af to år) Søren Møller, VP, Research & Development, Exiqon A/S (valgt for en periode af to år) Rasmus von Gottberg, VP, Biobusiness Development & Acquisition Novozymes A/S (associeret til bestyrelsen) Bjarne Adamsen, VP Business Development, Danisco A/S er trådt ud af bestyrelsen. DANSK BIOTEK vil hermed sige tak til Bjarne Adamsen for det arbejde, han har lagt i arbejdet for DANSK BIOTEK og den måde, hvorpå han har varetaget interesserne for den industrielle bioteknologi i Danmark. DANSK BIOTEK har fået ny adresse Lige efter årsskiftet 2009/20 skiftede DANSK BIOTEK adresse fra Symbion til COBIS, den nye biotekforskerpark på Ole Maaløes Vej i København. COBIS åbnede i november som en rendyrket biotekforskerpark og inkubator i hovedstaden, og trods forventninger om det modsatte, har COBIS hurtigt formået at fylde de mange ledige kvadratmetre med virksomheder, der gerne vil være del af et spændende forskermiljø midt i det den københavnske universitetscampus. 10

11 Medlemstallet stiger i DANSK BIOTEK DANSK BIOTEKS medlemsskare er stigende og tæller nu 79 medlemmer, heraf er 20 associerede medlemmer. 27 nye medlemmer er kommet til i Kontingentet for 2010 er: Medlemmer med mere end ansatte kr. Medlemmer med mere end 200 ansatte kr. Medlemmer med mellem 10 og 199 ansatte kr. Medlemmer med mindre end 10 ansatte kr. Associerede medlemmer uanset størrelse kr. Medlemsliste Medicinsk bioteknologi 7TM Pharma A/S acronordic A/S Action Pharma A/S ALK Abelló A/S Alkalon A/S Aros Pharma A/S Azanta A/S Bavarian Nordic A/S Biogen Idec Manufacturing ApS Bioneer A/S Bridge BioResearch CMC Biologics A/S Cyncron CytoVac A/S Egalet a/s EpiTherapeutics ApS Evolva Biotech A/S Exiqon A/S Genmab A/S Genzyme A/S Gubra H. Lundbeck A/S INAGEN Aps LAB Research (Scantox) A/S LEO Pharma A/S LifeCycle Pharma A/S Meabco A/S Nensius Research A/S NeuroSearch A/S Niels Clauson Kaas A/S Nordic Vaccine A/S Novo Nordisk A/S NsGene A/S Nuevolution A/S Phlogo A/S Sanos Bioscience A/S Santaris Pharma A/S Sentinext Therapeutics ApS Serendex ApS Sophion Bioscience A/S Symphogen A/S Taconic Europe A/S TopoTarget A/S Unizyme Laboratories A/S Zealand Pharma A/S Zymenex A/S Industriel Biotek Biogasol A/S Danisco A/S Fluxome Sciences A/S Novozymes A/S Terranol A/S Unisense FertiliTech A/S Investorer CAT Manangement Inventure Capital A/S LFI A/S Novo A/S SEED Capital SLS Invest Sunstone Capital Life Science Ventures Associerede medlemmer BioAdvice A/S COBIS A/S Copenhagen Capacity Danske Bank LIFE, KU DAWA Consulting ApS Ernst & Young Høiberg A/S Inspicos A/S Jusmedico LBKPATENT ApS MTIC Norconsult Danmark A/S Nyborg & Rørdam Patrade A/S Plougmann & Vingtoft a/s Tectra RH Tech Trans Enhed Visiopharm Wiborg ApS World Courier ApS 11

12 Regnskab 2009 Indtægter (kr.) Budget 2009 Regnskab 2009 Medlemskontingent store virksomheder - 11 x kr mindre virksomheder - 32 x kr små virksomheder - 20 x kr ass. medlemmer - 10 x kr Gebyr for deltagelse i arrangementer Renter Indtægter i alt Udgifter (kr.) Personaleomkostninger Løn til personale m.v Andre eksterne omkostninger Udvikling og drift af hjemmeside Kontingent Europa Bio Kontorinventar/It-udstyr Adresseservice Symbion Kontorhold (telefon, bredbånd, porto m.v.) Ekstern kommunikation Revision og regnskabsmæssig assistance Rejseomkostninger Medlemsaktiviteter + repræsentation Diverse Udgifter i alt Årets resultat - overskud Kapitalkonto pr. 31. december

13 Fortsat fokus på, at investering i biotek er investering Danmarks fremtid DANSK BIOTEK vil også i det kommende år fokusere på risikovillig kapital som en vej til at sikre innovation og vækst for den danske biotekindustri. Vi vil vedblivende søge dialog med politikerne for at fremme industriens rammebetingelser og være med til at sætte bioteknologiske problemstillinger på dagsorden. Og der er fortsat meget at tage fat på: Vi skal have cementeret den opadgående kurve for nyetablerede virksomheder, vi skal have yderligere støtte til vækst og innovationsmiljøerne, og vi skal have politisk fokus på og forståelse for nytteværdien af at støtte brugen af 2. generations bioethanol. Alt sammen for at vi ikke taber højde i den globale konkurrence på viden og innovation. Årsberetningen er produceret af DANSK BIOTEK Maj 2010 Beretningen er offentliggjort på Herfra kan den frit downloades, printes og citeres med kildeangivelse. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N e mail:

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 1 Årsberetning for DANSK BIOTEK 2010-2011 2010 blev et spændende år, hvor det på flere måder lykkedes at skabe interesse for DANSK BIOTEKs mærkesager. En del større og mindre biotekvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012

Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 1 Formandens beretning Årsberetning for DANSK BIOTEK 2011-2012 En gryende forståelse Efter 25 år med DANSK BIOTEK overlader jeg ved Generalforsamlingen d. 8. maj 2012 formandsstolen til min afløser. I

Læs mere

DANSK BIOTEK, Årsberetning 2007-2008

DANSK BIOTEK, Årsberetning 2007-2008 Å R S B E R E T N I N G Gode resultater for biotekbranchen i en stormfuld periode 2007 blev et år med gode tendenser og resultater for dansk biotek, hvorimod krisen på de finansielle markeder også har

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK Marts 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Lægemiddeludvikling kommercielt set DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om lægemiddeludvikling kommercielt

Læs mere

NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007

NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007 NYT FRA DANSK BIOTEK August 2007 Til medlemmer og samarbejdspartnere Commercial aspects of drug development II DANSK BIOTEK og Danmarks farmaceutiske selskab inviterer til konference om kommercielle aspekter

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Venturekapital og bioteknologi i Danmark

Venturekapital og bioteknologi i Danmark Venturekapital og bioteknologi i Danmark - Perspektiver for fremtiden VÆKSTFONDEN Vækstfondens forretningsidé er at tilføre markedet risikovillig kapital dér, hvor markedets øvrige spillere tøver. Vores

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater

DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater Formandens beretning DANSK BIOTEKS indsats i 2012 gav resultater DANSK BIOTEK fejrede 25 års jubilæum i 2012, og Søren Carlsen lod stafetten gå videre til undertegnede efter han på glimrende vis havde

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner:

DANSK BIOTEK. læs inde i bladet MAGASINET FOR DANSK BIOTEK. Mediepartner: DANSK BIOTEK Nr. 1 juli 2010 6. årgang ISSN Nr. 1903-0940 MAGASINET FOR DANSK BIOTEK Mediepartner: læs inde i bladet LEDER Perspektiverne i anden generation biobrændstoffer Af klima- og energiminister,

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1

Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1 Formandens beretning DANSK BIOTEKS GENERALFORSAMLING 2014 10-05-2014 1 DANSK BIOTEKS formål Fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats

Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats Til Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser København d. 18. februar 2013 Vedr.: Invitation til dialog om fremtidens innovationsindsats DANSK BIOTEK takker for invitationen til

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Mandag 23. maj 2016, Børsen Lifescience & Healthcare Konference Gå ikke glip af denne konference om en sundhedssektor, som netop nu forandres

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

Innovation indenfor sundhedsteknologi

Innovation indenfor sundhedsteknologi Region Midtjylland Innovation indenfor sundhedsteknologi Science: conversion og money to knowledge Innovation: conversion of knowledge to money Jens K. Gundersen24. august 2007 Struktur Baggrund Hvorfor

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

MedTech Innovation!Center. Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø

MedTech Innovation!Center. Kickoff møde!18!november!2008 v.!trine!winterø MedTech Innovation!Center Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø Forudsætning for MTIC Region Midtjylland er et kraftcenter på sundhedsområdet Høj kvalitet af forskningen!! Stort kommercialiseringspotentiale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Mandag 23. maj 2016, Børsen Lifescience & Healthcare Konference Gå ikke glip af denne konference om en sundhedssektor, som netop nu forandres

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering

Højteknologifonden. Forberedelse af teknologi til kommercialisering Højteknologifonden Forberedelse af teknologi til kommercialisering Få informationer om kommende ansøgningsrunder ved tilmelding til nyhedsbrev: send e-mail til taa@hoejteknologifonden.dk Trine Aabo Andersen

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016

Det danske marked for venturekapital. Årsopgørelse 2016 Det danske marked for venturekapital Årsopgørelse 2016 Hovedkonklusioner: Det danske marked for venturekapital Markedet for venturekapital De danske venturefonde holder det høje investeringsniveau fra

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Benchmark af venturemarkedet 2017

Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmark af venturemarkedet 2017 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet

Om patentering og kommercialisering. 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet gratis KURSUS FOR FORSKERE Om patentering og kommercialisering 22.-23. januar 2007 på Rigshospitalet Forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel er rigtige plusord i dagens

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Dansk biotek gennem 25 år Ventureinvesteringer, afkast og exitter

Dansk biotek gennem 25 år Ventureinvesteringer, afkast og exitter Dansk biotek gennem 25 år Ventureinvesteringer, afkast og exitter 1 Vækstfonden December 2014 Tryk: Kailow Oplag: 1.000 2 Forord Positive takter for dansk biotek Dansk biotek har gennemgået en markant

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Innovation X 29. marts 2012

Innovation X 29. marts 2012 Innovation X 29. marts 2012 Aktiviteter hvad laver vi? Fremme udviklingen af nye virksomheder via: - Kvalificeret assistance til iværksættere og virksomheder - Forretningsudvikling Styrke de eksisterende

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

- et internationalt økosystem

- et internationalt økosystem VÆKSTFONDEN ANALYSE Venturemarkedet - et internationalt økosystem Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen

Program for dagen 2015.05.07. 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen Program for dagen 13.00-13.10 Velkomst v/ Borgmester i Frederikssund John Schmidt Andersen 13.10-13.20 Direktør i REG LAB Bjarne Jensen sætter scenen og præsenterer den industrielle stjerne 13.20-14.30

Læs mere

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder

DECEMBER 2013. Danske venturefinansierede it-virksomheder DECEMBER 2013 Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske venturefinansierede it-virksomheder Danske ventureinvestorer har de seneste 10-15 år investeret milliarder af kroner i danske it-virksomheder.

Læs mere

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare

Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Gå ikke glip af nye chancer for vækst i lifescience og healthcare Mandag 23. maj 2016, Børsen Lifescience & Healthcare Konference Gå ikke glip af denne konference om en sundhedssektor, som netop nu forandres

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet?

Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? Kapitalmarkedsseminar - Mangler du investeringsidéer i Pharma- & Biotek-segmentet? 25. november 2015 Dagens program 15:15 Velkomst v/ Steen Albrechtsen, AktieUgebrevet 15:20 Sektor-opdatering v/peter Aabo,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009

LDs fremtid og udfordringer. Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 20 Offentligt LDs fremtid og udfordringer Folketingets arbejdsmarkedsudvalg d. 28. oktober 2009 Agenda LDs historie Medlemmer LDs omdannelse og fremtid

Læs mere