Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning."

Transkript

1 17. oktober 2016 J.nr. SVANA Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Regioner, kommuner, kommunale organisationer og fællesskaber Danske Regioner Kommunernes Landsforening HK-Kommunal Miljøudvalg Foreninger, organisationer m.v. 3F Fagligt Fælles Forbund 92-gruppen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademirådet Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverne (Tidligere: DS Håndværk og Industri) Forbundet Arkitekter og Designere Arkitektforeningen Asfaltindustrien Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) BatteriForeningen Bekæmpelsesmiddelrådets medlemmer Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Biologiforbundet BL Danmarks almene Boliger Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Branchen ForbrugerElektronik (BFE) Brancheforeningen for Biogas Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme MORTALIN Brancheforeningen for kommunal skadedyrsbekæmpelse

2 Brancheforeningen SPT Bryggeriforeningen Bygherreforeningen By & Havn Byggeskadefonden Byggesocietetet Bygningskultur Danmark Bæredygtigt Landbrug Campingrådet Center for Fiskeri Dansk BilbrancheRåd Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri) Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) CO-industri COOP Danmark COWI A/S DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald) Danmarks Apotekerforening Danmarks Arbejdsgiverforening Danmarks Cykel Union Danmarks Farve- og Limindustri Danmarks Fiskeriforening Danmarks Idrætsforbund Danmarks Jægerforbund Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Rederiforening Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Statistik Danmarks Vindmølleforening Danmarks Vækstråd Dansk Affaldsforening Dansk Akvakultur Dansk Amatørfiskerforening Dansk Arkitektur Center Dansk Autogenbrug Dansk Automobil Sports Union (DASU) Dansk Blindesamfund Danske Boligadvokater Dansk Botanisk Forening Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektørforening Dansk Byplanlaboratorium Dansk Camping Union Dansk Cyklistforbund

3 Dansk Detail Dansk Design Center Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Energi Dansk Energi Brancheforening Dansk Erhverv Dansk ErhvervsFremme Dansk Firmaidræt Dansk Fjernvarme Dansk Fritidsfiskerforbund Dansk Fåreavl Dansk Gartneri Dansk Industri Dansk Jagt- & Skovbrugsmuseum Dansk Journalistforbund Dansk Juletræer Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR) Dansk Land- og Strandjagt Dansk Magisterforening Dansk Metal Dansk Miljøteknologi Dansk Mode og Textil Dansk Ornitologisk Forening Dansk Pattedyrforening Dansk Pelsdyravlerforening Dansk Planteværn Dansk Producentansvarssystem (DPAsystem) Dansk Retspolitisk Forening Dansk Rideforbund Dansk Sejlunion Dansk Skovforening Dansk Solvarme Forening Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Standard Dansk Transport og Logistik Dansk Træforening Dansk Træinformation Dansk Vand- og Spildevandsforening Dansk Vandrelaug Danske Advokater Danske Anlægsgartnere Danske Arkitektvirksomheder Danske Døves Landsforbund Danske Falkejagtklub

4 Danske Handicaporganisationer Danske Havne Danske Kloakmestre Danske Landskabsarkitekter Danske Maritime Danske Maskinstationer og Entreprenører Danske Medier Danske Museer Danske Møbelhandlere Danske Revisorer Danske Råstoffer Danske Speditører Danske Svineproducenter Danske Træindustrier Danske Udlejere Danske Vandløb DELTA De Danske Skytteforeninger De Samvirkende Købmænd Den Danske dommerforening Den Danske Dyrlægeforening Den Danske Landinspektørforening Den Danske Nationalkomité for Geologi De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George Det Centrale Handicapråd Det Danske Fjerkræråd Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA Det Økologiske Råd Det Økonomiske Råd DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DHI DJØF DONG Energy DR, att.: DR Jura, Politik og Strategi Dyrenes Beskyttelse Ejendomsforeningen Danmark Klagenævnet for Ejendomsformidling Elretur Emballageindustrien Energinet.dk Energi- og Olieforum.dk Energitilsynet Erhvervslejernes Landsorganisation og

5 Storkøbenhavns Erhvervslejer Forening ESH Foreningen af el-overfølsomme FAB Foreningen af byplanlæggere Feriehusudlejernes Brancheforening Ferskvandsfiskeriforeningen Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening FORCE Technology Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) Foreningen Bevaringsværdige Bygninger Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger Foreningen af Danske Brøndborere Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Foreningen af Danske Privathavne Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark Foreningen af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa) Foreningen af Lystbådehavne i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Foreningen af Statsforvaltningsjurister Foreningen af Vandværker i Danmark Foreningen for Dansk Internet Handel Danishfurniture.dk Fredningskomiteen Lillebælt v/bjørn Bennike Friluftsrådet Fritidshusejernes Landsforening FTVS Fællesrådet for tv-sendesamvirker i Danmark GEUS GI GenvindingsIndustrien Godkendt Teknologisk Service GTS Grakom Greenpeace Danmark Grønne Familier HedeDanmark Hedeselskabet Herregårdsjægerne HK Danmark / HK Handel HOFOR HORESTA Høreforeningen

6 Håndværksrådet Institut for menneskerettigheder Ingeniørforeningen IDA Institut for Center Planlægning, ICP A/S International Transport Danmark (ITD) DIGI-TV DI ITEK Kalk- og Teglværksforeningen Kanal Hovedstaden, Kanal 23 Kolonihaveforbundet Kommunalteknisk Chefforening Kommunekemi A/S Konpa Kyst, Land & Fjord LandBoUngdom Landbrug & Fødevarer Landdistrikternes Fællesråd Landsbyrådet Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter Landsforeningen af Landsbysamfund Landsforeningen Danske Fugleforeninger Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Landsforeningen for Gylleramte Landsforeningen Levende Hav Landsforeningen Praktisk Økologi Lejernes Landsorganisation i Danmark LO (Landsorganisationen i Danmark) Lægeforeningen Lægemiddelindustriforeningen (LIF) Lønmodtagernes Dyrtidsfond Mejeriforeningen Moesgård Museum Mærsk Olie & Gas A/S Nationalpark Thy, sekretariatet Nationalpark Mols Bjerge, sekretariatet Nationalpark Vadehavet, sekretariatet Natur og Ungdom NOAH Nordicom Nordisk konservatorforbund Nordjyllands Kystmuseum Novo Nordisk A/S Orbicon Parcelhusejernes Landsforening Plastindustrien

7 Praktiserende Landinspektørers Forening Pressens Fællesindkøb Rambøll Danmark RealDania Realkreditforeningen Realkreditnævnet Realkreditrådet ReturBat *Rigsrevisionen Rådet for Danske Campister Rådet for Sikker Trafik Rådet for Større Badesikkerhed Sammenslutningen af Danske Småøer SEGES Skovdyrkerforeningerne Skov & Landskab (Københavns Universitet) Småskovsforeningen Danmark Spildevandsteknisk Forening Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet) Teknologirådet Teknologisk Institut Turisterhvervets Samarbejdsforum Uniscrap Verdensnaturfonden (WWF) Verdens Skove Videnscenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi Vikingeskibsmuseet Vildtforvaltningsrådet Vindmølleindustrien Visit Denmark Ældresagen Øhavsmuseet Økologisk Landsforening Ålborg Portland Uddannelsesinstitutioner og professorer Aalborg Universitet Aarhus Universitet Danmarks Tekniske Universitet Københavns Universitet RUC Roskilde Universitetscenter Syddansk Universitet Arkitektskolen Aarhus 7

8 Kunstakademiets Arkitektskole Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet Helle Tegner Anker, Københavns Universitet Peter Pagh, Københavns Universitet 8

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 60 Offentligt 14. september 2015 J.nr. NST-100-00098 Høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og

Læs mere

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

NOTAT. Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) NOTAT 25. november 2015 Sag: 2015027106 Høringsliste vedr. forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov) Offentlige myndigheder mv. Beskæftigelsesministeriet Datatilsynet DanPilot Energi-, Forsynings-

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Høringsliste. Alle kommuner Alle regioner. 3F Fagligt Fælles Forbund. Akademikernes Centralorganisation. ATV Akademiet for de Tekniske Videnskaber Høringsliste Kommuner og regioner: Alle kommuner Alle regioner Foreninger, organisationer mv.: 3F Fagligt Fælles Forbund 92-gruppen Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald

Læs mere

Jura J.nr.: MST Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN

Jura J.nr.: MST Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN Jura J.nr.: MST-109-00180 Ref. KAVJE Den 24. november 2017 HØRINGSLISTE, UDKAST TIL NY DELEGATIONSBEKENDTGØRELSE FOR MILJØSTYRELSEN Foreninger, organisationer m.v. 15. juni fonden 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet. evm@evm.dk. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. letbyrder@erst.dk Høringsliste: J.nr. NST-100-00087 Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse

Læs mere

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015

Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Organisation & Jura J.nr. MST-109-00153 Ref. anlja Den 13. oktober 2015 Liste over høringsparter til ændring af bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. Forsvarets Bygnings- &

Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering. Forsvarets Bygnings- & Høringsliste til udkast til (i) vejledning om bygherres bidrag til udarbejdelse af planer, (ii) vejledning om delegation og (iii) vejledning om ophævelse af lokalplaner uden tilvejebringelse af ny lokalplan.

Læs mere

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk

evm@evm.dk letbyrder@erst.dk Høringsliste vedrørende udkast til vejledning om Nye muligheder i landdistrikterne Januar 2014 Ministerier & Styrelser: Arbejdstilsynet Banedanmark Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Erhvervs-

Læs mere

Høringsliste forslag til modernisering af planloven

Høringsliste forslag til modernisering af planloven Høringsliste forslag til modernisering af planloven Ministerier Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling Energi-, forsynings- og klimaministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet

Læs mere

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk

at@at.dk brs@brs.dk ens@ens.dk jm@jm.dk um@um.dk Offentlige myndigheder: Arbejdstilsynet Att: Liza Jensen Beredskabsstyrelsen Att. Ann Patricia Sparre Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Att: Camilla Brovang Forsvarsministeriet GEUS Indenrigs-

Læs mere

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark

Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Aalborg Universitet Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Apotekernes A/S Arbejdstilsynet Asfaltindustrien Astma-Allergi Danmark Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Høringsliste. abf@abf-rep.dk;

Høringsliste. abf@abf-rep.dk; Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de tekniske Videnskaber Akademirådet Alectia Altox A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Arbejdstilsynet

Læs mere

Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121

Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121 Høringsliste ændringsforslag over lov om ændring af lov om planlægning, L121 Ministerier Beskæftigelsesministeriet Børne- og Socialministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Finansministeriet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt. Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 82 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Forslag til ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love (ændringer på baggrund af evaluering af kommunalreformen,

Læs mere

Liste over hørte organisationer m.v.

Liste over hørte organisationer m.v. Liste over hørte organisationer m.v. 3F Advokatsamfundet Agri Nord Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademirådet Altox A/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien AutoBranchen Danmark Benzinforhandlernes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 346 Offentligt 2. august 2016 Sag nr.: 2016-6893 /louhom Høringsliste Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale

Læs mere

Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt: 11. januar :32 Til:

Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt: 11. januar :32 Til: Jørgen Damgaard Hansen AffaldGenbrug - Administration Teknik & Miljø Vejle Kommune Sendt:. januar 2065:32 MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse Cc: Emne: VS: journalnummer MST-9-00404 Høringsudkast

Læs mere

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Erhverv Ref. maesa Den 12. december 2016 Høringsliste Husdyrgødningsbekendtgørelse og bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Advokatsamfundet Akademiet

Læs mere

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg

Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Høringsliste Forslag til direktiv for mellemstore fyringsanlæg Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk Beskæftigelsesministeriet, bm@bm.dk Datatilsynet, dt@fatatilsynet.dk Energistyrelsen,

Læs mere

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen

Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Høringsliste 7. december 2015. Aalborg Universitet Aarhus Universitet Aarhus Universtitetshospital Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatrådet/Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademikernes

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

DASU (Dansk Automobil Sports Union) DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DELTA DHI DS Håndværk

DASU (Dansk Automobil Sports Union) DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DELTA DHI DS Håndværk Høringsliste Dansk Miljøteknologi Danske Maskinstationer og Entreprenører Danske Regioner Danske Træindustrier DS Håndværk & Industri FORCE Technology Foreningen af Auto- og Industrilakerere Foreningen

Læs mere

Høringsliste.

Høringsliste. Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de tekniske Videnskaber Akademirådet Alectia Altox A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Arbejdstilsynet

Læs mere

miljocenter@fyn-trekant.dk

miljocenter@fyn-trekant.dk Ministerier og styrelser: Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 17. juli 2013 om høring af ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny stofbekendtgørelse Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO

Læs mere

Forslag til lov om ændring af planloven (Midlertidig indkvartering af flygtninge)

Forslag til lov om ændring af planloven (Midlertidig indkvartering af flygtninge) Høringsliste: Forslag til lov om ændring af planloven (Midlertidig indkvartering af flygtninge) J.nr. NST-101-01955 Foreninger, organisationer mv.: 3F Fagligt Fælles Forbund 92-gruppen Advokatfirmaet Henning

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014

Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Jord & Affald J.nr. MST-029-00256 Ref. cespa 12. september 2014 Høringsliste til udkast til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov

Læs mere

Høringsliste. Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Arbejderbevægelsens Erhvervsrådssekretariat

Høringsliste. Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Arbejderbevægelsens Erhvervsrådssekretariat Høringsliste Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Danmark Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademirådet Altox A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Aquacircle Arbejderbevægelsens Erhvervsrådssekretariat

Læs mere

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse

Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse Bilag til Miljøstyrelsens brev af 29. august 2013 med høring af en ny delegationsbekendtgørelse 92-gruppen for bæredygtig udvikling Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Alectia Altox Andelsbolighavernes

Læs mere

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010)

Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) Liste over hørte organisationer vedrørende medarbejderklausuler (januar 2010) 3 F e-post: 3f@3f.dk Advokatsamfundet e-post: samfund@advocom.dk Akademikernes Centralorganisation e-post: ac@ac.dk Arbejderbevægelsens

Læs mere

ERST høringsliste, Planklagenævn

ERST høringsliste, Planklagenævn Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 42 Bilag 1 Offentligt ERST høringsliste, Planklagenævn Ministerier Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling Energi-, forsynings-

Læs mere

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep.

Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) abf@abf-rep. 12. oktober 2015 Høringsliste (udkast til ændring af bekendtgørelse om betaling af afledning af særlig forurenet spildevand særbidrag) Høringsliste Høringspart 3F Fagligt Fælles Forbund Aalborg Forsyning

Læs mere

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver 2012/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-101-00968 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014

NOTAT. Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 NOTAT Miljøteknologi J.nr. 001-10188 Ref. bomgo Den 30. juni 2014 Liste over høringsparter for Miljøtilstandsrapporten og Natur og Miljøpolitisk Redegørelse Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

Høringsliste til Nye muligheder i landdistrikterne 16. november 2012

Høringsliste til Nye muligheder i landdistrikterne 16. november 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 31 Offentligt Høringsliste til Nye muligheder i landdistrikterne 16. november 2012 Ministerier & Styrelser: Arbejdstilsynet Banedanmark Beredskabsstyrelsen

Læs mere

2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Forslag. til

2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts Forslag. til 2013/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035241 Fremsat den 27. november 2013

Læs mere

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling

3M Danmark 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Høringsliste vedrørende Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 3M Danmark 92-gruppen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 83 Folketinget Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 83 Folketinget Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring.

Ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er udsendt d.d. i en separat høring. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til

Læs mere

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013

Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Høringsliste Miljøministeriets udkast til Bekendtgørelse for miljøeffektiv teknologi Februar 2013 Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen

Læs mere

H Ø RI NGSLISTE 12. september 2016

H Ø RI NGSLISTE 12. september 2016 H Ø RI NGSLISTE 12. september 2016 Center for Forsyning Høringspart 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Plus Alle kommuner Allerød Spildevand A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Høringsliste (ekstern)

Høringsliste (ekstern) Høringsliste (ekstern) Kontor/afdeling Center for energiressourcer Dato 12. december 2016 Aalborg Portland A/S Aalborg Stift - Katastrofeberedskab Advokatrådet Advokatsamfundet Altinex Oil Denmark A/S

Læs mere

Ministerier og styrelser

Ministerier og styrelser Ministerier og styrelser Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Center for Kvalitet i Erhvervsregulering Finansministeriet Forbrugerrådet

Læs mere

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler

Høringsliste. Clean Clothes Campaign CO-Industri DAF Danmarks Automobilforhandler Dato: 11. juli 2016 Sag: POL-14/06431-111 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatsamfundet Akademikernes centralorganisation Alkohol og Samfund Amagerforbrænding AMGROS Arbejderbevægelsens

Læs mere

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2010/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-300-00031 Fremsat den 17. november 2010 af miljøministeren

Læs mere

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-149-00019 Fremsat den 28. november 2007 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen

Høringsliste. Side 1/5. Kontor/afdeling Center for forsyning. Dato 13. april 2016. J nr. 2016-2537 /NAL. Energistyrelsen Høringsliste Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 13. april 2016 J nr. 2016-2537 /NAL Aalborg Portland A/S Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Høringsliste. Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund

Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Høringsliste. Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund Udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Høringsliste Ministerium/Organisation 3F Fagligt Fælles Forbund Adoption og Samfund Advokatrådet Akademikerne Amnesty International

Læs mere

Koncern Jura August 2016

Koncern Jura August 2016 Koncern Jura August 2016 Høringsliste 3F Fagligt Fælles Forbund A-consult a/s Advokatsamfundet Akademirådet Akademikernes Centralorganisation Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) ALECTIA Alternativfondet

Læs mere

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Danmarks Rederiforening Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark) Danmarks Vindmølleforening Da

Danmarks Rederiforening Danmarks Sportsfiskerforbund Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Turistråd (nu Visit Denmark) Danmarks Vindmølleforening Da Høringspart 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatrådet/Advokatsamfundet Affald Plus Akademisk Arkitektforening Alle kommuner Alle regioner Allerød Spildevand A/S Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

Andelsboligforeningernes fælles repræsentation. Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde

Andelsboligforeningernes fælles repræsentation. Bips-Byggeri, Informationsteknologi, Produktivitet og Samarbejde Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

for Miljøministeriets udsendelse i høring af 2 lovforslag til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF)

for Miljøministeriets udsendelse i høring af 2 lovforslag til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 78 Offentligt Høringsliste for Miljøministeriets udsendelse i høring af 2 lovforslag til gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) Ministerier

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Navne. Aalborg Portland A/S. Aalborg Universitet. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Altinex Oil Denmark A/S. Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Navne. Aalborg Portland A/S. Aalborg Universitet. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Altinex Oil Denmark A/S. Akademiet for de Tekniske Videnskaber Navne Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet - Advokatsamfundet Altinex Oil Denmark A/S Akademiet for de Tekniske Videnskaber Akademisk Arkitektforening Ankenævnet på Energiområdet Arbejderbevægelsens

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark Høringsliste Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Høringsliste for rapporten fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høringsliste for rapporten fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Enhed ADMPOL, Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler DEPKHS Koordineret med Sagsnr. 2013-05751 Doknr. 68486 Dato 01-03-2013 Høringsliste for rapporten fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v.

Forslaget er sendt i høring den 7. juli 2010 med høringsfrist den 16. august til i alt 170 myndigheder, organisationer m.v. Boligudvalget 2010-11 L 40 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord

Læs mere

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation

Høringsliste. Akademikernes Centralorganisation Høringsliste Akademikernes Centralorganisation Advokatrådet Aerådet Ankestyrelsen ATP Beskæftigelsesministeriet Business Danmark Ministeriet for Børn og Undervisning Centralorganisationen Søfart CEPOS

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 42 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 42 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 42 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om Planklagenævnet 1. Indledning Med lovforslaget etableres et nyt klagesystem på

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 131 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 131 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 131 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om maritim fysisk planlægning Resumé Forslaget blev sendt i høring den 25.

Læs mere

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg H Ø RI NGSLISTE 5. november 2015 Center for Forsyning Fornyet høring over udkast til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk

Læs mere

Høringssvar fra kommuner og organisationer til bekendtgørelsen om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

Høringssvar fra kommuner og organisationer til bekendtgørelsen om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg Erhverv J. nr. MST- 1200-00046 Ref. TANAK Den 1. marts 2016 Høringssvar fra kommuner og organisationer til bekendtgørelsen om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg Høringssvar med bemærkninger

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 1 Offentligt Høringsliste - Høring over forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til. (Blandet boligsammensætning)

2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til. (Blandet boligsammensætning) 2014/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3414 Fremsat den 10.

Læs mere

Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen.

Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen. Høringsliste - Indkaldelse af ideer og forslag til to nye grønne kiler i Fingerplanen. Ministerier og styrelser Kystdirektoratet, Bertram Tobias Hacke (bth@kyst.dk) Miljøstyrelsen (Aar), Bo Møller Gottlieb

Læs mere

Høringsnotat. Februar Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Høringsnotat. Februar Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark Høringsnotat Februar 2015 Implementeringsredegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Høring... 3 2 Høringssvar...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.)

Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.) Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.) I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som senest ændret ved

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 240 Offentligt Til høringsparterne, jf. vedlagte liste Vand J.nr. BLS-400-00101 Ref. BHo Den 16. december 2010 Forslag til ændring af vandløbsloven

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014. Brev til interessenter og myndigheder

Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014. Brev til interessenter og myndigheder Brev til interessenter og myndigheder Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00184 Ref. biwen Den 10. oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag til etablering af landbaserede anlæg til Kriegers Flak Havmøllepark

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Bilag til høringsbrev

Bilag til høringsbrev Bilag til høringsbrev Kontor/afdeling FOR og ERH/EE Dato 26. oktober 2016 J nr. 2015-5534 /JNOE/MLHO/KWJ/MRA/ Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til bekendtgørelse om energivirksomheder

Læs mere

Høringsnotat. Februar Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst)

Høringsnotat. Februar Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) Høringsnotat Februar 2015 Tillæg til VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt (kyst til kyst) Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Høring... 3 2 Høringssvar... 5 2.1 Myndigheder...

Læs mere

Arbejderbevægelsens Ervhervsråd. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. hoeringssager@danskerhverv.dk

Arbejderbevægelsens Ervhervsråd. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. hoeringssager@danskerhverv.dk Høringsliste Navn Advokatrådet Akademiet for de Tekniske Videnskaber Altox Andelsbolighavernes LO Arbejderbevægelsens Ervhervsråd Arbejdstilsynet Astma-Allergi Forbundet Bane Danmark Bane Danmark, Finn

Læs mere

Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger

Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 384 Offentligt Notat Erhverv J.nr. MST-1222-00016 Ref. CHT/ASJ Den 16. december 2009 Resultat af høringen af udkastet til bekendtgørelse om visse

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Forslag. Lov om Planklagenævnet

Forslag. Lov om Planklagenævnet Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om Planklagenævnet Kapitel 1 Planklagenævnets kompetence og uafhængighed 1. Planklagenævnet er klageinstans for

Læs mere

Fremsat den xx 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Fremsat den xx 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Udkast Fremsat den xx 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg

Læs mere

Forslag. Lov om Planklagenævnet

Forslag. Lov om Planklagenævnet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 354 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om Planklagenævnet Kapitel 1 Planklagenævnets

Læs mere

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringsanlæg m.v.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringsanlæg m.v. Brev til interessenter Tværgående planlægning J.nr. NST-131-00141 Ref. biwen Den 20. maj 2014 Offentlig høring af vurdering af virkninger på miljøet for havvindmøllepark Horns Rev 3 samt forslag til tillæg

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger

Læs mere

mail@afrn.dk affald@avv.dk info@batteri.dk mail@bofa.dk bfe@bfe.dk dhs@dhs.dk elretur@elretur.dk post@esoe.dk feha@feha.dk mofa@mofa.

mail@afrn.dk affald@avv.dk info@batteri.dk mail@bofa.dk bfe@bfe.dk dhs@dhs.dk elretur@elretur.dk post@esoe.dk feha@feha.dk mofa@mofa. E-mail adresse Organisation 4 S, Skiveegnens Renovationsselskab I/S 4-s@4-s.dk Affaldsregion Nord I/S Affaldsselskab Vest mail@afrn.dk aff-vest@v-gammelby.dk Alle ministerier åå Alle ministerier AVV I/S

Læs mere

Forslag. Lov om Planklagenævnet

Forslag. Lov om Planklagenævnet 2016/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. Fremsat den 26. oktober 2016 af erhvervs

Læs mere

Forslag. Lov om Planklagenævnet

Forslag. Lov om Planklagenævnet Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. oktober 2016 af erhvervs og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om Planklagenævnet Kapitel 1 Planklagenævnets kompetence og uafhængighed

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere