delårsrapport 1. halvår 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "delårsrapport 1. halvår 2011"

Transkript

1 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i 1. halvår 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning delårsrapport 1. halvår 2011

2 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Indholdsfortegnelse Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Indholdsfortegnelse Beretning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. halvår Forventninger til Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning delårsregnskab 12 Totalindkomstopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Balance, aktiver 15 Balance, passiver 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter 20 Supplerende information Brødrene Hartmann A/S delårsrapport for 1. halvår 2011 er offentliggjort den 25. august 2011 på dansk og engelsk via NASDAQ OMX Copenhagen A/S som selskabsmeddelelse nr. 10/2011. Den danske tekst er gældende, hvis misforståelser måtte opstå i den engelske oversættelse. Meddelelsen er tilgængelig på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig Hartmanns e- mailservice. Spørgsmål vedrørende delårsrapporten eller investorspørgsmål i øvrigt kan rettes til Investor Relations (s. 20). Spørgsmål kan også rettes til CEO Michael Rohde Pedersen eller CFO Claus Frees Sørensen på telefon (+45)

3 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Kort Forventninger fortalt til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Kort fortalt Udviklingen i 1. halvår 2011 har været positiv, og både Hartmanns omsætning og drifts resultat er steget som følge af et øget salg af ægemballage samt positive effekter af allerede gennemførte driftsforbedringer og omkostningsreduktioner. Hartmann fastholder forventningerne til I 1. halvår 2011 realiserede Hartmann en omsætning på 727 mio. kr. (2010: 706 mio. kr.) og et driftsresultat* på 57 mio. kr. (2010: 31 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad* på 7,8% (2010: 4,3%). I 2. kvartal 2011 havde Hartmann en omsætning på 352 mio. kr. (2010: 326 mio. kr.) og et driftsresultat på 21 mio. kr. (2010: -7 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 6,1% (2010: -2,0%). Den europæiske forretning opnåede i 1. halvår 2011 en omsætning på 622 mio. kr. (2010: 599 mio. kr.) og et driftsresultat på 65 mio. kr. (2010: 47 mio. kr.). I 2. kvartal 2011 udgjorde omsætningen 300 mio. kr. (2010: 271 mio. kr.) og driftsresultatet 26 mio. kr. (2010: 3 mio. kr.). Forretningsområdet Nordamerika havde i 1. halvår 2011 en omsætning på 104 mio. kr. (2010: 107 mio. kr.) og et driftsresultat på 8 mio. kr. (2010: 5 mio. kr.). I 2. kvartal 2011 opnåede den nordamerikanske forretning en omsætning på 52 mio. kr. (2010: 54 mio. kr.) og et driftsresultat på 4 mio. kr. (2010: 2 mio. kr.). Hartmann fastholder forventningerne om en omsætning på niveau med 2010 (1,5 mia. kr.) og et driftsresultat på mio. kr. (2010: 73 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 7-8,5% (2010: 4,9%). * I denne rapport refererer driftsresultat til resultat af primær drift før særlige poster og overskudsgrad til overskudsgrad før særlige poster, med mindre andet er anført. 3

4 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Hoved- Forventninger og nøgletal til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster 21 (7) Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) 21 (7) Finansielle poster, netto (1) (2) (9) (9) Resultat før skat (EBT) 21 (9) Periodens resultat (EAT) 16 (6) Totalindkomst 9 (20) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4) (12) (9) (21) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (49) (16) (55) (22) Pengestrømme i alt (40) (2) (8) 3 Balance Aktiver Investeret kapital (IC) Nettoarbejdskapital (NWC) Rentebærende gæld (netto) Egenkapital Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 11,9 4,7 13,5 10,5 Overskudsgrad før særlige poster 6,1 (2,0) 7,8 4,3 Overskudsgrad (EBIT) 6,1 (2,0) 7,8 4,3 Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC, 12 mdr.) 13,3 10,5 Egenkapitalforrentning (ROE, 12 mdr.) 12,9 8,4 Egenkapitalandel 50,3 42,8 Gearing 41,8 66,8 Aktierelaterede nøgletal Antal aktier, stk. (ultimo, ekskl. egne aktier) Antal aktier, stk. (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Resultat pr. aktie, kr. (EPS) 2,3 (0,9) 5,3 2,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie, kr. 2,0 3,8 8,2 6,6 Indre værdi pr. aktie, kr. 82,9 74,8 Børskurs pr. aktie, kr. 79,0 86,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,0 1,2 Price/earnings 15,0 36,7 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal 2010, jf. note 39 i årsrapporten for

5 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår Udviklingen Forventninger i til 1. halvår 2011 Risikoforhold 2011 Ledelsespåtegning Udviklingen i 1. halvår 2011 I 1. halvår 2011 er der blevet arbejdet målrettet med at opbygge en stærkere og mere handlekraftig organisation med fokus på faglig kompetence og en klarere ansvars- og rollefordeling på tværs af virksomheden. Efter ansættelsen af to Vice Presidents for henholdsvis produktion og udvikling samt salg og markedsføring i april er der sket en reorganisering af de pågældende områder, og der er blevet indført en funktionel organisationsstruktur i virksomheden. Styrkelsen af organisationen fortsætter i 2. halvår 2011 og er et vigtigt led i strategien Competitive edge driving growth. Indsatsen for at forbedre konkurrenceevnen gennem øget effektivitet, sikring af et højt og ensartet kvalitetsniveau samt en styrkelse af forholdet til kunderne har været højt prioriteret i 1. halvår 2011, og disse indsatsområder vil også fremover være i fokus. De gennemførte aktiviteter har haft en positiv effekt på både omsætning og driftsresultat i perioden. Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning I 1. halvår udgjorde Hartmanns samlede omsætning 727 mio. kr. (2010: 706 mio. kr.). I 2. kvartal 2011 var omsætningen 352 mio. kr. (2010: 326 mio. kr.). Europa I forretningsområdet Europa udgjorde omsætningen 622 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: 599 mio. kr.), og i 2. kvartal 2011 var omsætningen 300 mio. kr. (2010: 271 mio. kr.). Den stigende omsætning i 1. halvår 2011 skyldes blandt andet et øget salg af ægemballage. Omsætningsvæksten blev realiseret trods tyske og hollandske forbrugeres reaktion på en afsløring af brug af dioxinholdigt vegetabilsk fedt i foderstof til blandt andet fjerkræ. Dioxinskandalens effekt på salget blev kompenseret af et øget salg af højværdi- og standardprodukter i øvrige markeder. Derudover steg efterspørgslen efter transportemballage som følge af en øget ægproduktion. Den højere omsætning i forretningsområdet Europa kan også henføres til et højere aktivitetsniveau i Hartmann Technology som følge af øget investeringslyst i de markeder, hvor Hartmann sælger maskiner. Derudover steg omsætningen på Hartmanns kraftvarmeværk i 1. halvår 2011 i forhold til samme periode sidste år, hvor produktionen af el var lavere som følge af reparation af en turbine. Nordamerika Omsætningen i 1. halvår 2011 udgjorde 104 mio. kr. (2010: 107 mio. kr.), og i 2. kvartal 2011 var omsætningen 52 mio. kr. (2010: 54 mio. kr.). Et øget salg af ægemballage og en højere andel af højværdiprodukter bidrog positivt til omsætningen, mens valutakursudviklingen havde en negativ effekt. Driftsresultat Driftsresultatet i 1. halvår 2011 udgjorde 57 mio. kr. (2010: 31 mio. kr.), og i 2. kvartal 2011 var driftsresultatet 21 mio. kr. (2010: -7 mio. kr.). Driftsresultatet for 1. halvår 2011 var positivt påvirket af effekten af tilpasningen af organisationen i 4. kvartal Derudover bidrog det øgede salg af ægemballage samt en stigning i den øvrige omsætning Udvikling i driftsresultat 1. halvår 2010 til 1. halvår 2011 Europa Nordamerika Driftsresultat for 1. halvår Valutakurseffekt 7 (5) Driftsforbedringer, ændring i volumen samt produkt- og prismiks Effekt af udsving i råvarepriser samt transportomkostninger (17) (3) Driftsresultat for 1. halvår

6 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår Udviklingen Forventninger i til 1. halvår 2011 Risikoforhold 2011 Ledelsespåtegning Udviklingen i Europa i 1. halvår 2011 skyldes en særdeles positiv samlet effekt af gennemførte driftsforbedringer, omkostningsreduktioner og et øget salg af æg emballage. positivt til resultatet. Forbedringen af driftsresultatet kan også henføres til, at der i samme periode sidste år blev afholdt væsentlige meromkostninger. Udviklingen i driftsresultatet var samlet set særdeles positiv til trods for højere priser på returpapir og øget konkurrence. Europa I Europa var driftsresultatet 65 mio. kr. i 1. halvår (2010: 47 mio. kr.) og 26 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: 3 mio. kr.). Udviklingen i 1. halvår 2011 skyldes en særdeles positiv samlet effekt af gennemførte driftsforbedringer, omkostningsreduktioner og et øget salg af ægemballage. Dertil kommer en stigning i den øvrige omsætning og en positiv valutakurseffekt. Priskonkurrencen på det europæiske marked er øget, og priserne har derfor været uændrede i perioden. Efterspørgslen efter den billigere transportemballage er steget som følge af øget ægproduktion, hvilket har medført en lavere gennemsnitspris pr. produkt i 1. halvår Resultatet var endvidere påvirket af den højere pris på returpapir og øgede transportomkostninger. udvikling i driftsresultatet kan primært henføres til den øgede andel af højværdiemballage samt effekten af de omkostningsreduktioner og effektiviseringstiltag, der er blevet gennemført i 2010 og Disse effekter mere end opvejede en ugunstig valutakursudvikling og højere råvarepriser. Koncernomkostninger Koncernomkostninger indeholdt i drifstresultatet udgjorde 16 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: 21 mio. kr.) og 8 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: 12 mio. kr.). Finansielle poster I 1. halvår 2011 udgjorde finansielle poster -9 mio. kr. (2010: -9 mio. kr.). I 2. kvartal 2011 var finansielle poster -1 mio. kr. (2010: -2 mio. kr.). Periodens resultat Periodens resultat udgjorde 37 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: 16 mio. kr.) og 16 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: -6 mio. kr.). Nordamerika Driftsresultatet i Nordamerika var 8 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: 5 mio. kr.) og 4 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: 2 mio. kr.). Den positive Driftsresultat KONCERN 40 EUROPA 50 NORDAMERIKA kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt

7 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår Udviklingen Forventninger i til 1. halvår 2011 Risikoforhold 2011 Ledelsespåtegning Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 57 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: 46 mio. kr.) og 13 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: 26 mio. kr.). Pengestrømme fra driftsaktivitet er positivt påvirket af forbedringen i driftsresultatet samt reducerede skattebetalinger i forhold til 1. halvår Ændring i driftskapitalen har primært som følge af udviklingen i tilgodehavender fra salg, leverandørgæld og anden gæld haft en negativ påvirkning i 1. halvår Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet var -9 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: -21 mio. kr.) og -4 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: -12 mio. kr.). Den lave investeringsaktivitet i 1. halvår 2011 kan henføres til, at visse investeringsprojekter er udskudt til 2. halvår Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -55 mio. kr. i 1. halvår 2011 (2010: -22 mio. kr.) og -49 mio. kr. i 2. kvartal 2011 (2010: -16 mio. kr.). Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er påvirket af øget udbyttebetaling til Hartmanns aktionærer. Endvidere har Hartmann, som omtalt i årsrapporten for 2010, indfriet eksisterende langfristede lån samt optaget et nyt lån. I denne forbindelse har Hartmann ikke gjort brug af den samlede trækningsret på virksomhedens langfristede lån. Hartmanns uudnyttede trækningsfaciliteter på langfristede lån udgør 62 mio. kr. pr. 30. juni Balance Kapitalberedskab Koncernens nettorentebærende gæld pr. 30. juni 2011 udgjorde 240 mio. kr. mod 275 mio. kr. pr. 31. december Hartmann har reduceret den nettorentebærende gæld med 106 mio. kr. fra 30. juni 2010, hvor denne udgjorde 346 mio. kr. Koncernens finansielle gearing var 42% pr. 30. juni 2011 mod 50% ved årets begyndelse. Ledelsen finder det finansielle beredskab tilfredsstillende. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde 574 mio. kr. pr. 30. juni 2011, hvilket er en stigning på 24 mio. kr. i forhold til årets begyndelse. Hartmanns egenkapitalandel er steget fra 45% ved årets begyndelse til 50% pr. 30. juni Hartmann-aktien Kursen på Hartmann-aktien var 76 ved udgangen af 2010 og 79 ved udgangen af juni Udviklingen i Hartmann-aktien kan følges i investorsektionen på Efter udløbet af 1. halvår 2011 er der sket væsentlige ændringer i Hartmanns ejerstruktur. Den 13. juli 2011 meddelte Hartmann, at ATP solgte alle aktier i Hartmann, samt at EDJ-Gruppen reducerede sin aktiebeholdning til under 5%. Samtidig opkøbte Thor Stadil og Thornico A/S aktier, så de samlet ejede 28,95% af aktiekapitalen pr. 13. juli Væsentlige bestyrelsesbeslutninger I perioden er der ikke truffet væsentlige bestyrelsesbeslutninger, som ikke er omtalt i denne delårsrapport eller i periodens selskabsmeddelelser. 7

8 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår 2011 Forventninger til 2011 til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Forventninger til 2011 Hartmann fastholder forventningerne om en omsætning for året på niveau med 2010 (1,5 mia. kr.). Driftsresultatet forventes fortsat at udgøre mio. kr. (2010: 73 mio. kr.). Det forventede driftsresultat svarer til en overskudsgrad på 7-8,5% (2010: 4,9%). Forudsætninger Hartmanns forventninger til omsætning og driftsresultat i 2011 er baseret på den nuværende sammensætning af koncernens aktiviteter. Derudover forudsættes det, at de samlede omkostninger til råvarer og salgspriserne forbliver relativt stabile på niveauet ved aflæggelsen af denne delårsrapport. Afvigelser i forhold til disse forudsætninger kan få indflydelse på resultatet i Driftsresultatet er primært eksponeret mod amerikanske og canadiske dollar, engelske pund, euro, polske zloty, schweiziske franc, svenske kroner og ungarsk forint. Hartmanns primære valutaeksponering er afdækket for resten af Udsagn om fremtiden Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler Hartmanns nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er blandt andet men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i love og regler på Hartmanns markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt råvarepriser. Forventninger til 2011 og finansielle målsætninger på mellemlangt sigt 2011 Mellemlangt sigt Vækst i omsætning 0-2% 4-7% Overskudsgrad 7-8,5% 7-10% ROIC >15% >15% Udviklingen i prisen på returpapir Indeks (2006 = 100) Stigningen i prisen på returpapir fortsatte i 1. halvår Hartmann arbejder løbende med at standardisere og effektivisere produktionen med henblik på at imødegå den effekt, som svingende råvarepriser har på en global, råvareintensiv virksomhed som Hartmann Kilde: BvSE (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.v.) 8

9 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår Risikoforhold Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Risikoforhold Der henvises til afsnittet om risikoforhold og note 35 i årsrapporten for 2010 for en samlet beskrivelse af Hartmanns risikoforhold. Råvarer Hartmann er afhængig af indkøbspriserne på de råvarer, som indgår i produktionen. I særdeleshed er Hartmann eksponeret for udsving i indkøbsprisen på returpapir og energi (elektricitet og gas), som er de væsentligste råvarer i produktionen. Muligheden for at begrænse Hartmanns resultatfølsomhed i forhold til prisudviklingen på returpapir er begrænset, hvis leverancerne af de fornødne mængder skal sikres og fastholdes. Hartmann anvender andre typer papir i produktionen og substituerer i et vist omfang mellem papirtyperne, når det er prismæssigt fordelagtigt. Hartmann indgår løbende fastprisaftaler med energileverandører for typisk 12 måneder for en væsentlig del af energiforbruget. Det er dog ikke muligt at indgå fastprisaftaler med energileverandører i alle de lande, hvor Hartmann opererer. Hartmann arbejder målrettet på at nedbringe følsomheden over for udsving i råvarepriser gennem løbende implementering af teknologiske forbedringer og optimering af arbejdsprocesser. Hartmann er udsat for transaktionsrisiko som følge af transaktioner på tværs af landegrænser, hvorved der opstår kontraktuelle pengestrømme i udenlandsk valuta. Valutaeksponeringen i USD/CAD repræsenterer en af koncernens største enkeltstående transaktionsrisici. Eksponeringen er en følge af, at størstedelen af Hartmanns omsætning i Nordamerika er denomineret i USD, mens den største del af omkostningerne er denomineret i CAD. Det primære driftsresultat er endvidere eksponeret mod transaktionsrisici i valutaerne CHF, EUR, GBP, HUF, PLN og SEK. Hartmann er som følge af udenlandske dattervirksomheder udsat for valutarisici i form af translationsrisici, idet en stor del af indtjeningen stammer fra disse udenlandske dattervirksomheder og derfor omregnes og indgår i koncernens resultat målt i DKK. Den største translationseksponering har Hartmann over for udenlandske dattervirksomheder, der aflægger regnskab i valutaerne CAD, EUR, HRK og HUF. Likviditet Hartmanns primære bankforbindelse har ydet et lån, der er betinget af sædvanlige vilkår (covenants), som Hartmann skal overholde for at opretholde lånet, herunder særlige finansielle covenants. Aftalen indeholder endvidere bestemmelser, der medfører, at væsentlige kreditfaciliteter kan tilbagekaldes, såfremt kontrollen med selskabet ændres. Valuta Hartmanns valutaeksponering følger af, at der ikke er valutarisk balance mellem koncernens indtægter og udgifter (transaktionsrisiko) samt af Hartmanns internationale forretningsprofil med udenlandske dattervirksomheder (translationsrisiko). 9

10 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. i halvår 1. halvår Ledelsespåtegning Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2011 for Brødrene Hartmann A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første halvår Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Gentofte, den 25. august 2011 Direktion: Michael Rohde Pedersen Claus Frees Sørensen Chief Executive Officer Chief Financial Officer Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen Walther V. Paulsen Jan Peter Antonisen Formand Næstformand Niels Hermansen Jørn Mørkeberg Nielsen Niels Christian Petersen Peter-Ulrik Plesner 10

11 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i 1. halvår 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning DELÅRS- REGNSKAB

12 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Totalindkomstopgørelse Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Totalindkomstopgørelse 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning 351,9 325,5 726,8 706,1 Produktionsomkostninger 257,3 (247,5) (523,7) (511,0) Bruttoresultat 94,6 78,0 203,1 195,1 Salgs- og distributionsomkostninger (59,4) (56,4) (115,9) (115,1) Administrationsomkostninger (14,3) (28,7) (31,1) (50,3) Andre driftsindtægter 0,4 0,6 1,0 1,0 Andre driftsomkostninger 0,0 (0,1) (0,1) (0,1) Resultat af primær drift før særlige poster 21,3 (6,6) 57,0 30,6 Særlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af primær drift (EBIT) 21,3 (6,6) 57,0 30,6 Finansielle indtægter 1,2 0,8 1,4 1,0 Finansielle omkostninger (1,8) (2,7) (10,3) (10,0) Resultat før skat (EBT) 20,7 (8,5) 48,1 21,6 Skat af periodens resultat (5,0) 2,1 (11,6) (5,4) Periodens resultat (EAT) 15,7 (6,4) 36,5 16,2 Valutakursregulering, udenlandske dattervirksomheder (4,4) (8,2) 3,7 11,9 Regnskabsmæssig sikring af nettoinvesteringer 1,6 (5,8) 4,6 (14,5) Valutakursregulering, egenkapitallignende lån til dattervirksomheder (0,7) 5,9 (4,0) 12,8 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til nettoomsætning (1,2) (13,8) (1,9) (10,3) Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster 0,0 0,7 0,0 1,8 Værdiregulering af sikringsinstrumenter (2,5) 4,7 0,6 (1,2) Pensionsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0 Skat af anden totalindkomst 0,9 2,5 0,3 3,3 Anden totalindkomst (6,3) (14,0) 3,3 3,8 Totalindkomst i alt 9,4 (20,4) 39,8 20,0 Resultat pr. aktie i kr. (EPS) 2,3 (0,9) 5,3 2,3 Resultat pr. aktie i kr., udvandet (DEPS) 2,3 (0,9) 5,3 2,3 12

13 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Pengestrømsopgørelse Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Pengestrømsopgørelse 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Resultat af primær drift før særlige poster 21,3 (6,6) 57,0 30,6 Afskrivninger 20,7 21,8 41,3 43,9 Regulering for andre ikke-kontante poster 0,0 (0,2) (0,2) (0,1) Ændring i driftskapital (22,1) 29,2 (22,3) 4,1 Pengestrømme fra primær drift 19,9 44,2 75,8 78,5 Indbetalinger af renter mv. 0,0 1,2 0,2 1,4 Udbetaling af renter mv. (4,2) (4,1) (10,3) (9,6) Betalte restruktureringsomkostninger mv. (0,6) 0,0 (1,2) 0,0 Betalt selskabsskat, netto (1,7) (14,9) (8,0) (24,6) Pengestrømme fra driftsaktivitet 13,4 26,4 56,5 45,7 Salg af materielle aktiver 0,0 0,7 0,3 0,7 Køb af materielle aktiver (3,9) (13,5) (9,5) (22,4) Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 0,2 0,2 0,2 0,2 Modtaget offentlige tilskud 0,0 0,2 0,0 0,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (3,7) (12,4) (9,0) (21,3) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 9,7 14,0 47,5 24,4 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser 120,4 0,0 120,4 0,0 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (154,2) (5,6) (159,8) (11,2) Udbetalt udbytte (15,6) (10,4) (15,6) (10,4) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (49,4) (16,0) (55,0) (21,6) Pengestrømme i alt (39,7) (2,0) (7,5) 2,8 Likvide beholdninger og bankgæld primo 41,5 (44,4) 6,1 (39,2) Valutakursregulering 0,5 (5,8) 3,7 (15,8) Likvide beholdninger og bankgæld ultimo 2,3 (52,2) 2,3 (52,2) Likvide beholdninger og bankgæld ultimo indregnes således: Likvide beholdninger 56,4 48,3 56,4 48,3 Kreditinstitutter (kortfristede forpligtelser) (54,1) (100,5) (54,1) (100,5) Likvide beholdninger og bankgæld i alt 2,3 (52,2) 2,3 (52,2) Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 13

14 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Balance, Forventninger aktiver til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Balance, aktiver 30. juni 30. juni 31. dec Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill 10,7 10,7 10,7 Øvrige immaterielle aktiver 7,5 8,9 8,8 Immaterielle aktiver i alt 18,2 19,6 19,5 Materielle aktiver Grunde og bygninger 173,0 163,7 171,4 Produktionsanlæg og maskiner 382,9 425,1 405,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,3 12,5 10,3 Produktionsanlæg under opførelse 9,3 22,6 13,4 Materielle aktiver i alt 573,5 623,9 600,8 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 3,7 3,6 3,8 Andre tilgodehavender 9,2 28,6 8,8 Udskudt skat 88,7 92,2 95,6 Andre langfristede aktiver i alt 101,6 124,4 108,2 Langfristede aktiver i alt 693,3 767,9 728,5 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 111,3 126,2 108,8 Tilgodehavender fra salg 226,0 203,6 266,8 Tilgodehavende selskabsskat 8,3 11,8 6,5 Andre tilgodehavender 35,5 37,9 39,9 Periodeafgrænsningsposter 8,8 11,4 5,3 Likvide beholdninger 56,4 48,3 69,1 Kortfristede aktiver i alt 446,3 439,2 496,4 Aktiver i alt 1.139, , ,9 14

15 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Balance, Forventninger passiver til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Balance, passiver 30. juni 30. juni 31. dec Egenkapital Aktiekapital 140,3 140,3 140,3 Reserve for sikringstransaktioner (0,7) 3,4 0,2 Reserve for valutakursreguleringer (18,1) (22,7) (22,3) Foreslået udbytte 0,0 0,0 15,6 Overført resultat 452,1 396,0 415,6 Egenkapital i alt 573,6 517,0 549,4 Langfristede forpligtelser Udskudt skat 14,7 13,0 14,1 Pensionsforpligtelser 24,7 28,6 25,1 Lån 240,8 5,1 118,3 Offentlige tilskud 21,3 44,4 21,5 Langfristede forpligtelser i alt 301,5 91,1 179,0 Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af lån 1,1 288,3 162,4 Kortfristet del af offentlige tilskud 2,1 3,9 2,4 Kreditinstitutter 54,1 100,5 63,0 Forudbetalinger fra kunder 17,8 2,1 5,0 Leverandørgæld 80,1 87,4 127,7 Gæld til associerede virksomheder 1,5 1,8 3,2 Selskabsskat 0,1 1,2 0,8 Hensatte forpligtelser 1,3 0,7 1,1 Anden gæld 106,4 113,1 130,9 Kortfristede forpligtelser i alt 264,5 599,0 496,5 Forpligtelser i alt 566,0 690,1 675,5 Passiver i alt 1.139, , ,9 15

16 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår EgenkapitalopgØrelse Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning EgenkapitalopgØrelse Reserve for Reserve for sikrings- valutakurs- Foreslået Overført Egenkapital Aktiekapital transaktioner reguleringer udbytte resultat i alt Egenkapital 1. januar ,3 0,2 (22,3) 15,6 415,6 549,4 Periodens resultat ,5 36,5 Anden totalindkomst for perioden - (0,9) 4,2-0,0 3,3 Periodens totalindkomst 0,0 (0,9) 4,2 0,0 36,5 39,8 Udbetalt udbytte (15,6) - (15,6) Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 (0,9) 4,2 (15,6) 36,5 24,2 Egenkapital 30. juni ,3 (0,7) (18,1) 0,0 452,1 573,6 Egenkapital 1. januar ,3 10,2 (33,3) 10,5 379,8 507,5 Periodens resultat ,2 16,2 Anden totalindkomst for perioden - (6,8) 10,6-0,0 3,8 Periodens totalindkomst 0,0 (6,8) 10,6 0,0 16,2 20,0 Udbetalt udbytte (10,5) - (10,5) Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 (6,8) 10,6 (10,5) 16,2 9,5 Egenkapital 30. juni ,3 3,4 (22,7) 0,0 396,0 517,0 16

17 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Noter Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er modervirksomhedens funktionelle valuta. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2010, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Der henvises til årsrapporten for 2010 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Nye regnskabsstandarder i 2011 Hartmann har implementeret alle nye og reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af EU, og som har virkning for regnskabsåret, der begyndte 1. januar 2011 eller senere. Hartmann har vurderet, at de nye og reviderede standarder og fortolkningsbidrag, der har virkning fra 2011, enten ikke er relevante eller ikke har nogen væsentlig betydning. Ændring i anvendt regnskabspraksis Der er gennemført en ændring i den interne økonomistyring og ledelsesrapportering, som har medført, at segmentet Andre forretningsområder er nedlagt og aktiviteterne i Hartmann Technology og kraftvarmeværket samt en række omkostninger, som tidligere henhørte under Andre forretningsområder, fremover allokeres til segmentet Europa. Sammenligningstal er tilrettet i overenstemmelse med ændringen i segmentrapporteringen. Den gennemførte ændring har ingen indvirkning på koncernens resultat, totalindkomst og pengestrømme samt aktiver, forpligtelser og egenkapital. 2. væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger samt øvrige forhold Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis er det nødvendigt, at ledelsen foretager vurderinger og skøn af, samt opstiller forudsætninger for, den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart kan udledes fra andre kilder. De foretagne vurderinger, skøn og forudsætninger baseres på historiske erfaringer og andre relevante faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger vurderes løbende. Ændringer til de foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted samt fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder. Øvrige forhold Koncernens nettoomsætning og resultat er påvirket af sæsonudsving. 3. Segmentoplysninger Segmentinformation Rapporteringen af forretningssegmenter er i overensstemmelse med den interne rapportering til koncerndirektion og bestyrelse. Koncerndirektion og bestyrelse udgør Hartmanns øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker). Hartmanns aktiviteter segmenteres med baggrund i de indrapporterende enheders geografiske placering. Ingen operative driftssegmenter er sammenlagt for at udgøre de rapporteringspligtige segmenter. Den interne ledelsesrapportering følger koncernens anvendte regnskabspraksis. Forretningsmæssige beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatevaluering for de enkelte segmenter træffes på baggrund af segmentets resultat af primær drift før særlige poster. Finansierings- og skattemæssige beslutninger træffes ud fra oplysninger for Hartmann som helhed og allokeres ikke ud på de rapporteringspligtige segmenter. Prisfastsættelse af transaktioner mellem segmenter sker på markedsvilkår. Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der i den interne ledelsesrapportering direkte er henført til det enkelte segment, samt de poster der indirekte er allokeret til det enkelte segment på et pålideligt grundlag. Resultat af associerede virksomheder, finansielle poster, indkomstskatter, kapitalandele i associerede virksomheder, skatteaktiver og -passiver samt likvider og bankgæld allokeres ikke til rapporteringspligtige segmenter. De rapporteringspligtige segmenter er: Europa omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres på fabrikker i Europa (herunder Israel) og afsættes primært til ægproducenter, ægpakkerier og detailkæder samt aftagere af industriemballage. Endvidere omfatter segmentet salg af maskiner til produktion af støbepapemballage samt kraftvarmeværket i Tønder. Nordamerika omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres primært på den nordamerikanske fabrik og afsættes til ægproducenter, ægpakkerier og detailkæder. 17

18 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Noter Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Noter 3. Segmentoplysninger, fortsat Sum af rapporteringspligtige 1. HALVÅR 2011 Europa Nordamerika segmenter Ekstern nettoomsætning Støbepap 568,8 104,4 673,2 Øvrig omsætning 53,6 0,0 53,6 I alt 622,4 104,4 726,8 Resultat af primær drift før særlige poster 64,7 7,5 72,2 Øvrige segmentoplysninger Af- og nedskrivninger 35,6 6,0 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver 5,1 4,4 Nettoarbejdskapital 133,6 16,7 Investeret kapital 609,3 121,5 ROIC, % (12 mdr.) 21,3 2,6 Segmentaktiver 838,4 152,1 990,5 Sum af rapporteringspligtige 1. HALVÅR 2010 Europa Nordamerika segmenter Ekstern nettoomsætning Støbepap 561,8 106,7 668,5 Øvrig omsætning 37,6 0,0 37,6 I alt 599,4 106,7 706,1 Resultat af primær drift før særlige poster 46,5 4,8 51,3 Øvrige segmentoplysninger Af- og nedskrivninger 37,8 6,6 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver 18,5 3,9 Nettoarbejdskapital 111,9 39,4 Investeret kapital 590,0 163,9 ROIC, % (12 mdr.) 19,2 0,6 Segmentaktiver 827,2 191, ,0 18

19 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Noter Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Noter 3. Segmentoplysninger, fortsat 1. halvår 1. halvår AFSTEMNINGER Nettoomsætning Ekstern nettoomsætning for rapporteringspligtige segmenter 726,8 706,1 Nettoomsætning i alt jf. delårsregnskab 726,8 706,1 Resultatmål Resultat af primær drift før særlige poster for rapporteringspligtige segmenter 72,2 51,3 Ikke allokerede koncernfunktioner (15,5) (21,2) Elimineringer 0,3 0,5 Resultat af primær drift før særlige poster, jf. delårsregnskab 57,0 30,6 Finansielle indtægter 1,4 1,0 Finansielle omkostninger (10,3) (10,0) Resultat før skat, jf. delårsregnskab 48,1 21,6 30. juni 30. juni Aktiver Aktiver for rapporteringspligtige segmenter 990, ,0 Ikke fordelte aktiver 152,1 191,8 Elimineringer (3,0) (3,7) Aktiver i alt, jf. delårsregnskab 1.139, ,1 4. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke siden balancedagen i delårsrapporten for 1. halvår 2011 indtruffet væsentlige begivenheder, der ikke er omtalt i denne delårsrapport, som påvirker Hartmanns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt Hartmanns resultat og pengestrømme for 1. halvår

20 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen 1. halvår i 1. halvår Supplerende Forventninger til information 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Supplerende information Finanskalender 2011 Torsdag den 24. november 2011: Delårsrapport 3 kvartaler 2011 På Hartmanns hjemmeside findes historisk og aktuel information om Hartmanns aktiviteter, selskabsmeddelelser, regnskaber, investorpræsentationer m.m. Her er det også muligt at tilmelde sig Hartmanns service, hvorved alle selskabsmeddelelser bliver sendt pr. samtidig med, at de tilgår markedet. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende delårsrapporten kan rettes til: CEO Michael Rohde Pedersen Telefon: (+45) CFO Claus Frees Sørensen Telefon: (+45) Investor Relations Ann-Louise Elkjær, IR Manager Telefon: (+45) eller (+45) Ruth Pedersen, executive secretary Telefon: (+45) eller (+45)

21 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i 1. halvår 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning Brødrene Hartmann A/S Ørnegårdsvej 18 DK-2820 Gentofte Danmark Telefon: (+45) Telefax: (+45) CVR nr

delårsrapport 1. kvartal 2011

delårsrapport 1. kvartal 2011 delårsrapport 1. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beretning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2011 8 Forventninger til 2011 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

delårsrapport 3 kvartaler 2011

delårsrapport 3 kvartaler 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i de første 3 kvartaler 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning delårsrapport 3 kvartaler 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3 kvartaler 2012

Delårsrapport 3 kvartaler 2012 Delårsrapport 3 kvartaler 2012 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i de første 3 kvartaler 2012 8 Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2012 8 Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

delårsrapport 1. kvartal 2014

delårsrapport 1. kvartal 2014 delårsrapport 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

delårsrapport 2. kvartal 2014

delårsrapport 2. kvartal 2014 delårsrapport 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

delårsrapport 3. kvartal 2014

delårsrapport 3. kvartal 2014 delårsrapport 3. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 Delårsrapport 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. halvår 2012 8 Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

delårsrapport 1. halvår 2013

delårsrapport 1. halvår 2013 Totalindkomstopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Kort om Hartmann delårsrapport 1. halvår 2013 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

delårsrapport 3 kvartaler 2013

delårsrapport 3 kvartaler 2013 Totalindkomstopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Kort om Hartmann delårsrapport 3 kvartaler 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2. KVARTAL 2016 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2016 8 Forventninger 9 Risikoforhold 10

Læs mere

Delårsrapport 1. Halvår 2010

Delårsrapport 1. Halvår 2010 Delårsrapport 1. Halvår 2010 2 Indholdsfortegnelse DelÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Indholdsfortegnelse Beretning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. halvår 2010 8 Pengestrømme og kapitalberedskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 INDHOLD Indhold Beretning Kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Udviklingen i 1. kvartal 2010 5 Pengestrømme og kapitalberedskab 8 Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september

Delårsrapport pr. 30. september Delårsrapport pr. 30. september 2 indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT 3. kvt. 2009 Indhold Beretning Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i årets første ni måneder 2009 6 Pengestrømme og kapitalberedskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 3. KVARTAL 2016 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2016 8 Forventninger 9 Risikoforhold 10

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Global Reports LLC. Delårsrapport for 1. kvartal

Global Reports LLC. Delårsrapport for 1. kvartal Delårsrapport for 1. kvartal 2 indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVT. 2009 Indhold Beretning Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i første kvartal 2009 6 Pengestrømme og kapitalberedskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere