Forsikringsselskabet SEB Link A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsselskabet SEB Link A/S"

Transkript

1 Forsikringsselskabet SEB Link A/S Årsrapport 2011

2 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Doris Nielsen Markussen Alice Lykke Bjarne Fabienke (udtrådt af bestyrelsen den 18. april 2011) Direktion Peter Nilsson Kim Johansen (indtrådt den 10. februar 2011) Søren Lockwood (indtrådt den 10. februar 2011) Ansvarshavende aktuar Vivian Byrholt Revisorer Den uafhængige revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Jette Kjær Bach, revisionschef Ejerforhold SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige, ejer samtlige aktier i Forsikringsselskabet SEB Link A/S Adresse mv. Bernstorffsgade 50 Postboks København V Telefon Telefax Internet CVR-nr

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 1 Ledelsespåtegning 13 Den uafhængige revisors erklæringer 14 Resultatopgørelse 15 Balance pr. 31. december 16 Egenkapitalopgørelse 18 Noter til resultatopgørelse og balance 19

4 LEDELSENS BERETNING 1 Hovedtal i mio. kr Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Årets resultat Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Investeringskontrakter uden ret til bonus Præmier Forsikringsydelser Nøgletal i pct. Afkast før pensionsafkastskat (N 1 ) % -3,8-5,2 1,9-0,4 2,3 Afkast efter pensionsafkastskat (N 2 ) % -3,8-5,2 0,3-0,2 2,0 Omkostningsprocent af præmier (N 3 ) % 3,6 3,5 4,8 4,1 3,1 Omkostningsprocent af hensættelser (N 4 ) % 0,9 1,0 1,4 1,4 1,4 Omkostninger pr. forsikret i kr. (N 5 ) kr Omkostningsresultat (N 6 ) % -0,48-0,51-0,69-0,73-0,76 Forsikringsrisikoresultat (N 7 ) % 0,11-0,02 0,13 0,04 0,03 Solvensdækning (N 12 ) % Egenkapitalforrentning før skat (N 13 ) % 5,4-1,4 3,9 11,6 11,1 Egenkapitalforrentning efter skat (N 14 ) % 4,0-1,1 3,0 8,7 9,3 De anførte afkastnøgletal omfatter alene selskabets egne midler.

5 LEDELSENS BERETNING 2 Året der gik SEB Pension arbejder for tilfredse kunder og har med lancering af 3. generation af e- Pensionstjek og Pensionsoverblikket i 2011 givet vores kunder endnu bedre muligheder for at få overblik over deres pensionsordning både opsparingens størrelse, samtlige omkostninger og ikke mindst om dækningerne svarer til behovet. Forsikringsselskabet SEB Link A/S opnåede i 2011: En bruttopræmieindtægt fra forsikrings- og investeringskontrakter på i alt 2.505,5 mio. kr., hvilket er på niveau med Løbende præmier faldt med 2,5 %, mens engangspræmier er steget 1,5 % sammenlignet med Forsikringsmæssige driftsomkostninger på 89,5 mio. kr., hvilket er på niveau med Et resultat før skat på 9,3 mio. kr. mod -2,4 mio. kr. i Stigningen skyldes primært et forbedret risikoresultat i Kunder E-pension SEB Pension har i 2011 fortsat udviklingen af e-pension, der indeholder en lang række digitale muligheder for vores kunder. Administrationen af firmapensionsordninger kan med e-pension nu foregå på nettet. Med e-pension får virksomhederne mulighed for at håndtere alle dele af medarbejdernes pension på en nem og brugervenlig måde. Således kan f.eks. ændringer i løn, orlov samt tilog afmeldinger af medarbejdere nu ske på nettet. SEB Pension giver automatisk besked, når der er nye opgaver til den pensionsansvarlige. E-Pension sikrer på denne måde, at virksomhederne får en nem og omkostningseffektiv administration af deres pensionsordning. I 2011 lancerede vi også en række nye overbliksrapporter i e-pension. Rapporterne giver virksomheden et enkelt overblik over deres medarbejderes tilfredshed med den personlige rådgivning i SEB Pension, samt hvor mange af deres medarbejdere, der har gennemført det årlige e-pensionstjek. 3. generation af e-pensionstjek Vi lancerede i foråret generation af e- Pensionstjek på nettet, hvor alle kunder på få minutter kan få klart svar på, om deres pensionsopsparing og forsikringsdækning er i rød, gul eller grøn - dvs. om deres pensionsordning passer til deres livssituation og behov. Er resultatet gult eller rødt bliver kunden anbefalet at kontakte os for nærmere rådgivning og hjælp til at opdatere deres pensionsordning. 3. generation af e-pensionstjek blev lanceret i efteråret og giver vores kunder mulighed for at gå et skridt videre. Via e- Pensionstjekket kan kunderne nu selv beregne de økonomiske konsekvenser ved at justere deres pensionsordning fra f.eks. gul til grøn. Når kunden har besluttet sig, kan ændringerne ved hjælp af NemID underskrives online - præcis som i netbank. De nye digitale selvbetjeningsmuligheder i e-pensionstjek er blevet særdeles positivt modtaget af vores kunder. Pensionsoverblikket Pension er svært at forstå og få overblik over. Med formål at gøre det enklere og lettere for kunden at få overblik over pensionsordningen, introducerede vi primo 2011 Pensionsoverblikket. På én side viser vi her kunden opsparingens størrelse, hvordan opsparingen har udviklet sig, årets omkostninger og størrelsen af forsikringsdækninger. Pensionsoverblikket er tilgængeligt for alle kunderne via e-pension på nettet. Fokus på udbetalingsperioden - 55plus SEB Pension arbejder for langvarige relationer. Vi ønsker at sætte kunden i fokus og skabe nogle rammer, som giver høj kundetilfredshed igennem hele livet som kunde i SEB Pension. Det kræver fokus både i forhold til nye kunder, men især i forhold til den meget vigtige gruppe af kunder, som vi kalder 55plus. Det er typisk kunder, som har været hos os i mange år, og som, i takt med at de nærmer sig pensionering, har brug for målrettet rådgivning. Vi har i løbet af 2011 været i kontakt med mange af vores kunder i denne aldersgruppe. Fokus for den 55-årige er stadig opsparing, men for denne gruppe er det ved at være sidste chance for at nå at spare nok op til en god alderdom. Ofte er det vanskeligt for den enkelte at vide, præcis hvad målet bør være, men her har vi nogle enkle og klare anbefalinger til, hvor

6 LEDELSENS BERETNING 3 meget man bør have sparet op, når man går på pension. Når man som kunde nærmer sig pensionstidspunktet, er fokus ikke længere opsparing, men måden man skal bruge sin opsparing på. Hvilken del af opsparingen skal bruges først? Over hvor lang tid skal man have opsparingen udbetalt? Hvordan sikrer man sine arvinger? Det er bare nogle af de spørgsmål, som skal behandles. Vi har også her en klar anbefaling og rådgivningsværktøjer, der understøtter besvarelse af disse spørgsmål. Vores kunder kan allerede i dag finde mange nyttige informationer og værktøjer på sebpension.dk, f.eks. en enkel beregner, der ud fra nuværende løn fortæller, hvor meget man bør spare op. Man kan også finde et arveværktøj, som fortæller om reglerne for, hvem der arver hvad, og hvordan man kan påvirke det ved f.eks. et testamente. Og man kan prøve et Seniortjek, der kommer med SEB Pensions anbefalinger ud fra svar på nogle få spørgsmål. Men måske allervigtigst bør den enkelte kunde løbende sikre, at man gennemfører e- Pensionstjek, så man undervejs i opsparingsperioden får et klart svar på, om ens pensionsordning er i Rød, Gul eller Grøn. I 2012 vil vi yderligere øge vores fokus på 55plus kunder og komme med en række forbedrede muligheder og tilbud. Nyt fradragsloft 2011 har været præget af flere markante lovændringer, der har øget behovet for rådgivning og nye løsninger til kunderne. Den væsentligste ændring er, at fradragsloftet på kr. for indbetalinger til ratepension er sænket til kr. fra Da opsparingsbehovet ikke påvirkes af lovændringen og af hensyn til, at kunderne kan bevare deres skattefradrag, har vi sikret, at indbetalinger over fradragsloftet i 2012 automatisk overføres til en livslang pension. En livslang pension er en pensionsopsparing, der sikrer en udbetaling, så længe kunden lever. Da danskere heldigvis lever længere og længere, giver en livslang pension derfor økonomisk tryghed for, at kunden ikke løber tør for penge. SEB Pensions nye livslange pension ligner meget en ratepension - for i opsparingsperioden virker den på samme måde: dør kunden i opsparingsperioden, udbetales hele opsparingen til arvingerne. På pensionstidspunktet får kunden mulighed for at sikre sine arvinger bedst muligt i udbetalingsperioden. Det sker ved, at man tilknytter en ægtefælledækning (der også omfatter samlever) og/eller en garantiperiode på f.eks. 20 år. At kunden først skal træffe valget om dette på pensionstidspunktet har den fordel, at man her kender behovene i pensionsalderen bedst. Det giver fleksibilitet. Åbenhed og gennemsigtighed SEB Pension var som et af de første pensionsselskaber klar med en omkostningsberegner på vores hjemmeside, sebpension.dk, fra starten af Siden foråret 2011 har vores kunder desuden kunnet se de samlede omkostninger ÅOK og ÅOP (Årlige Omkostninger i Kroner og Årlige Omkostninger i Procent) i føromtalte Pensionsoverblik og SEB Pensions årsoversigt. Brancheorganisationen Forsikring & Pension har ultimo 2011 vedtaget en revisionsmodel for opgørelse og offentliggørelse af forsikringsselskabernes ÅOK og ÅOP. Formålet med revisionsmodellen er at sikre en ensartet opgørelse af ÅOK og ÅOP på tværs i branchen. Det skal betrygge kunderne i, at selskabets ÅOK og ÅOP er beregnet og beskrevet indenfor rammerne af Forsikring & Pensions indstilling. På sebpension.dk findes en beskrivelse af vores beregningsmetoder og revisionens erklæring herom. Opsparingsprodukter SEB Pension tilbyder kunderne en af markedets bredeste porteføljer af opsparingsprodukter. Det sikrer, at SEB Pension kan tilbyde netop det opsparingsprodukt, som bedst matcher kundens individuelle behov. SEB Pension tilbyder følgende produkter: Tidspension SEB Pension har som det eneste pensionsselskab Tidspension. Produktet blev i 2009 kåret som Årets nyskabelse af det engelske fagtidsskrift Life and Pensions. Det særlige ved Tidspension er, at en kombination af en individuel udjævningsmekanisme og garantier gør det muligt at have en aktivfordeling med et forventet højt afkast gennem hele opsparingsog udbetalingsperioden. Samtidig kan det ske

7 LEDELSENS BERETNING 4 med stabile udbetalinger uden store udsving, selvom investeringsmarkederne opfører sig som under finanskrisen. Opsparingen tegnes i SEB Pensionsforsikring A/S. Af samme grund er salget af Tidspension igen steget markant i % af al nytegning i firmapensioner og 56 % af al nytegning i privatpensioner er i 2011 sket i Tidspension. Den samlede præmie i Tidspension er isoleret set steget med 41 % i forhold til Afkastet for kunder, der igennem hele 2011 sparede op i Tidspension, udgjorde -3,9 % før pensionsafkastskat men efter omkostninger. Afkastet er naturligt præget af, at ca. 60 % af de opsparede midler har været investeret i aktier og lignende risikoaktiver, der har været hårdt ramt af finanskrisen. SEB Pension sænker med virkning fra 1. januar 2012 investeringsomkostningerne i Tidspension fra 0,91 % til 0,84 %. Markedspension Markedspension er SEB Pensions markedsrenteprodukt for kunder, der ikke selv ønsker at foretage investeringsvalget. Kunderne ønsker i stedet at have en investeringsprofil, der matcher deres alder og forventede pensionstidspunkt. Investeringsuniverset indeholder tre fonde: Markedspension Aktier+: Investerer i aktier, ejendomme samt andre finansielle produkter. Markedspension obligationer: Investerer i obligationer. Størstedelen af investeringerne består typisk af danske realkreditobligationer og statsobligationer. Derudover investerer fonden i europæiske stats- og realkreditobligationer. En mindre del af investeringen kan blive placeret i højrenteobligationer, ligesom der kan investeres i andre finansielle produkter. Markedspension Korte obligationer: Investerer overvejende i korte obligationer med højest mulig kreditvurdering. I Markedspension kan kunder vælge mellem tre risikoprofiler - Høj, Mellem eller Lav. Afhængig af den enkelte kundes valg af risikoprofil investeres der med forskellige andele i de tre fonde. Kunder i Markedspension har opnået et afkast på mellem 4,9 % og -7,0 % i 2011 afhængig af valg af risikoprofil og alder. Afkastet for samtlige aldersgrupper kan ses på sebpension.dk. SEB Pension sænker med virkning pr. 1. januar 2012 investeringsomkostningerne i Markedspension. Det betyder for en ung kunde i Markedspension Mellem aktieandel en omkostning på 0,84 % i 2012 mod 0,91 % i Unit-link Unit Link er opsparing, hvor kunden selv vælger, hvilke fonde opsparingen skal investeres i. SEB Pension udvælger og overvåger løbende de investeringsfonde, som vi tilbyder til Unit Link- kunderne. Kunderne har pt. mulighed for at vælge mellem 40 fonde udbudt af 14 forskellige kapitalforvaltere. Aktiemarkederne har generelt haft negative afkast i 2011, og aktiefondene har derfor givet et afkast på mellem +1 % og -30 % i de mest risikofyldte fonde. Når aktierne falder, søger investorer mod sikre investeringer, som f. eks. danske obligationer, der har givet et afkast på op til 10 % i Traditionel opsparing I traditionel opsparing garanteres kunderne en minimumsydelse ved pensionering. Opsparingen tegnes i SEB Pensionsforsikring A/S. Typisk er en stor del af investeringerne i traditionel opsparing investeret i obligationer, idet ydelsesgarantierne sætter begrænsninger for investeringsfriheden. SEB Pension vurderer dog løbende, hvor stor en andel, der kan investeres i aktier, ejendomme, virksomhedsobligationer mv. for derved at opnå risikospredning samt et forventet højere langsigtet afkast. I 2011 var kontorenten fastsat til 3,53 % før pensionsafkastskat i alle selskabets fire rentegrupper. For 2012 er kontorenten fastsat til 2,75 % før pensionsafkastskat i alle selskabets fire rentegrupper. I lighed med tidligere år vil SEB Pension løbende vurdere kontorenternes størrelse bl.a. i forhold til konkurrencesituationen og de økonomiske forhold. Eventuelle ændringer vil have virkning fra udgangen af den måned, hvori ændringen sker, og vil blive anmeldt til Finanstilsynet. Kontorenten kan blive forskellig i de fire rentegrupper.

8 LEDELSENS BERETNING 5 Risikoprodukter SEB Pension tilbyder traditionelle invalideog dødsdækninger, der etableres i SEB Pensionsforsikring A/S. Behandlingsforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme SEB Pension tegner på vegne af underleverandører behandlingsforsikringer, der sikrer kunden behandling og dækning af udgifter herved. SEB Pension tegner via Forenede Gruppeliv (FG) forsikring ved visse kritiske sygdomme. I løbet af 2011 er SEB Pensions kunder med forsikring ved visse kritiske sygdomme i Codan Forsikring blevet omtegnet til forsikringsdækning i Forenede Gruppeliv. Den 21. december 2011 vedtog Folketinget, at den tidligere skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ophæves fra 1. januar Den enkelte medarbejder bliver dermed nu skattepligtig af præmien til behandlingsforsikringen. Præmien til forsikringen ved visse kritiske sygdomme er skattepligtig som hidtil. Distribution SEB Pension distribuerer sine produkter gennem flere salgskanaler omfattende bl.a. assurandører, call-center, certificerede liv- og pensionsassurandører i Codan Forsikring samt gennem forsikringsmæglere og Skandinaviska Enskilda Banken. Bæredygtighed SEB Pension er en del af SEB-koncernen og arbejder ud fra en fælles koncernbeslutning om bæredygtighed - herunder social og miljømæssig ansvarlighed. Bæredygtig udvikling og socialt engagement Stigende mangel på ressourcer, en øget bevidsthed om menneskerettigheder og arbejdsforhold indebærer sammen med den nuværende økonomiske usikkerhed både risici og muligheder for vores kunder og os. Vores forretning skal understøttes af en stærk etik, god ledelse, langsigtede relationer og medarbejdere med højt engagement, der arbejder ud fra koncernens strategi og herunder forvalter de sociale og miljømæssige påvirkninger, som vores forretning skaber. Vores overordnede mål er at skabe værdi for vores kunder, SEB og andre interessenter. Ansvarlige investeringer SEB Pension er som en del af SEB-koncernen underlagt FN s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI). SEB forventer, at virksomheder, vi investerer i, følger de internationale retningslinjer og principper. SEB benytter sig af aktivt medejerskab til at påvirke udvalgte virksomheder, der ikke opfylder vores retningslinjer. Hvis en virksomhed undlader at opfylde disse standarder, kan SEB beslutte at udelukke den pågældende virksomhed fra investeringsuniverset. For at sikre, at arbejdet med ansvarlige investeringer foregår på en professionel baggrund, har SEB i 2011 samarbejdet med GES Investment Services. En vigtig milepæl i 2011 var SEB's beslutning om fælles stillingtagen til klimaændringer, ferskvand og børnearbejde samt vedtagelse af sektorpolitiker for våben- og forsvarsindustri, skovbrug, fossile brændstoffer, minedrift og metalindustri, vedvarende energi samt shipping. Disse dokumenter skaber en fælles ramme og en støtte for fremtidsorienteret dialog med vores kunder og de virksomheder, vi investerer i. Politikerne gælder for alle markeder og bliver implementeret trinvist i hele koncernen, division for division. Læs om omfanget af SEB's politik for ansvarlige investeringer på sebpension.dk. Et aktivt miljøarbejde På det miljømæssige område er det SEB's mål at reducere miljøpåvirkningen og bidrage til bæredygtige investeringer og finansiering. SEB blev inkluderet i Carbon Disclosure Leadership Index for andet år i træk og fik en A-rating og 81/100 point af Carbon Disclosure Project for vores måde at rapportere og levere på vores mål om reduktion af CO2-udslip og øvrige klimatiltag. SEB Pension har bidraget til koncernens mål ved at opføre og i 2010 flytte ind i et nyt domicil, der samler SEB s forretningsområder i Danmark. SEB-huset er bygget efter de nyeste miljøkrav. Antallet af kvadratmetre er reduceret betydeligt, og der er sikret en energirigtig og fremtidssikret bygning, hvor CO2- belastningen reduceres væsentligt, bl.a. ved at benytte havvand til køling. Forbruget og dermed reduktionerne kan først måles fra 2012, hvor huset er i ordinær drift. Der har fortsat i 2011 været byggeaktiviteter, der giver et anderledes energiforbrug end ved normal drift.

9 LEDELSENS BERETNING 6 SEB Pension bidrager også miljømæssigt via arbejdet i SEB Ejendomme, hvor vi løbende fokuserer på energioptimering af ejendomme i porteføljen. Heri indgår inddragelse af tagflader og parkeringsarealer til etablering af solcelleanlæg. Konkret er der i 2011 etableret Skandinaviens største solcelleanlæg på m2 svarende til en produktion af KWH i Teknikerbyen i Virum. Vi forventer, at anlægget er i drift i første kvartal Arbejdsmiljø Det er SEB Pensions mål at være en god og attraktiv arbejdsplads. Derfor arbejder vi for, at SEB Pension er en moderne arbejdsplads, der giver medarbejderne plads til individuel udvikling, mangfoldighed og balance i deres liv. Vi lægger vægt på, at medarbejderne oplever en god balance mellem arbejdstid og privatliv. I forskellige livsfaser kan der opstå forskellige behov og vi prøver derfor at understøtte den enkelte medarbejders behov for fleksibilitet i form af f.eks. flextid, deltid, frihed til pasning af syge børn samt diverse seniorordninger og orlovsmuligheder. I et tæt og konstruktivt samarbejde med SEB s kulturklub afholdes gå-hjem-møder og sundhedstemaer, hvor eksterne eksperter i sundhedsfremme kan støtte og vejlede medarbejderne til at blive naturligt inspireret til en sundere livsstil. Ved besvarelsen af den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) i 2011 gav mere end 60 % udtryk for, at de var tilfredse med indeklimaet i det nye hus, og mere end 80 % af undersøgelsens deltagere tilkendegav, at de var tilfredse med det psykiske arbejdsmiljø. SEB Pension har i 2011 besluttet en fremtidig sundhedspolitik. Vi tror på, at en aktiv sundhedspolitik vil bidrage til at fremme medarbejdernes fysiske og psykiske velvære og at sundhed, trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd og er medvirkende til at skabe en sund, inspirerende og motiverende arbejdsplads. SEB Pensions sundhedspolitik tager sit udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens KRAM anvisninger vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion. I den forbindelse er det besluttet at indføre rygeforbud i arbejdstiden fra 1. januar Forbuddet bliver suppleret af tilbud om rygestoptiltag til de berørte medarbejdere. Engagement i samfund SEB ønsker aktivt at støtte udviklingen i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret, bl.a. gennem støtte til børn og unge. En del af denne målsætning udtrykkes i SEB's sponsorstrategi, der indebærer sponsorat af de nationale tennisforbund i Norden. SEB i Danmark indgik i 2008 en 3-årig sponsoraftale med Dansk Tennis Forbund (DTF) for perioden På baggrund af de meget positive resultater med sponsoratet har vi valgt at forlænge aftalen i yderligere tre år. I 2011 har vi i samarbejde med DTF arbejdet videre med implementeringen af SEB Next Generation Play & Stay konceptet, således at i alt 80 klubber i hele Danmark nu er en del af konceptet. Herudover har vi i samarbejde med DTF skabt Danmarks største tennisturnering SEB Tennis Cup med deltagelse af mere end børn og unge i Aftalen mellem SEB i Danmark og DTF har primært til formål at støtte det brede ungdomsarbejde i dansk tennis gennem særlige SEB Next Generation Tennis-projekter. Det er vores mål med sponsoratet at fremme børn og unges glæde ved sport gennem motiverende træningsprincipper og læring om sund livsstil. SEB Pension yder via samarbejde med Landsforeningen Evnesvages Vel særlig rådgivning for at hjælpe foreningens medlemmer til at få en pensionsordning på særlige vilkår, der sikrer dem socialt og økonomisk ved overgangen til alderspension. Læs mere om Corporate Sustainability (CS) i SEB herunder CSR-rapport omhandlende hele SEB koncernen på sebgroup.com. Risikostyring SEB Link A/S har etableret metoder og procedurer, der sikrer, at risikofaktorer, der kan påvirke selskabet eller selskabets kunder, identificeres, kvantificeres, håndteres, overvåges og kontrolleres, ligesom der rapporteres på relevante risici. Selskabet har identificeret følgende risikokategorier: - Markedsrisici, hidrørende fra de investeringsmarkeder, hvor SEB Pension investerer for kundernes og for egne midler. Markedsrisici omfatter for eksempel aktierisiko, renterisiko, ejendomsrisiko, kreditrisiko, modpartsrisiko og koncentrationsrisiko;

10 LEDELSENS BERETNING 7 - Forsikringsrisici, hidrørende fra de tegnede forsikringer dækkende død, invaliditet og levetid samt katastroferisici og risici for, at kundernes engagement ophører før aftalt udløb; - Operationelle risici, herunder politiske, it-mæssige, legale, besvigelsesrisici og outsourcing-risici; - Forretningsmæssige risici, herunder strategiske risici, omdømmerisici og andre risici relaterede til eksterne faktorer. Selskabets bestyrelse fastlægger, hvilke maksimale risici selskabet kan påtage sig indenfor de enkelte områder. Selskabets bestyrelse har tillige nedsat en risikokomite til sikring af, at alle væsentlige risici identificeres, samt at der foreligger de nødvendige og tilstrækkelige rammer for en effektiv håndtering af disse risici. Identifikationen og overvågningen af de identificerede risici sikres gennem løbende afrapportering fra risikokomitéen til revisionsudvalget, direktionen og bestyrelsen. Markedsrisici Idet SEB Link A/S alene sælger forsikringer uden garanti, bærer kunderne selv investeringsrisikoen. Derved er den finansielle risiko for selskabet markedsrisikoen af egenkapitalens investeringer. Denne risiko styrer selskabet via en restriktiv investeringspolitik, hvor egenkapitalens midler er investeret i den korte ende af obligationsmarkedet. Forsikringsrisici SEB Pension arbejder med risikostyring af de forsikringsmæssige risici ud fra bl.a. helbredskrav ved antagelsen af en forsikringsrisiko og genforsikring. Forsikringsrisikoen i SEB Link A/S er primært præmiefritagelsesrisikoen for de forsikringer, hvor der er tilknyttet en ret til præmiefritagelse ved invaliditet. Endvidere har alle forsikringer en risiko ved død på 1 % af det opsparede beløb. For private forsikringer deltager selskabet i det fælles branchesamarbejde HEFO (Helbred og Forsikring), hvor branchens fælles erfaringer benyttes, når forsikringssøgendes helbred skal vurderes. På markedet for firmapensionsordninger er der ved fastlæggelsen af helbredskrav ved etablering af en forsikring ofte hensyn til bl.a. mobiliteten på arbejdsmarkedet. Derfor kan der være lempeligere krav end for private forsikringer. Modsat vil en pensionsordning etableret via en pensionsoverenskomst ofte have et betydeligt obligatorisk element, ligesom forsikringen ofte vil indgå i et risikofællesskab, så risikoen kan udjævnes. Selskabet benytter genforsikring ved styringen af forsikringsrisikoen. Selskabet genforsikrer enkeltrisici, der overstiger selskabets maksimale egen risiko på 5 mio. kr., ligesom selskabet har afdækket risikoen for større tab på enkeltbegivenheder via en katastrofedækning. Operationelle risici Operationel risiko er den risiko. som skyldes fejl i it-systemer, juridiske tvister, utilstrækkelige eller fejlagtige procedurer og bedrageri. SEB Link A/S har til imødegåelse af sådanne risici etableret interne kontroller og en funktionsadskillelse, som løbende opdateres og afstemmes med det givne forretningsomfang. Forretningsmæssige risici Forretningsmæssig risiko omfatter strategiske risici, omdømmerisici og andre risici relaterede til eksterne faktorer. SEB Link A/S følger nøje udviklingen på markedet for at sikre konkurrencedygtige priser og kundeserviceniveau og tilstræber en korrekt behandling af kunderne samt åbenhed og gennemsigtighed i sin kommunikation med henblik på at minimere disse risici. Kapitalkrav Selskabets individuelle solvensbehov udgør pr. 31. december ,3 mio. kr. Selskabets basiskapital udgør pr. 31. december ,7 mio. kr., hvilket giver en overdækning på 148,4 mio. kr. Det individuelle solvensbehov opgøres som det største af beløbene - solvenskravet opgjort efter Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) 126, 26,3 mio. kr. pr. 31. december 2011 og det individuelle solvensbehov opgjort efter selskabets egen opgørelsesmetode beskrevet nedenfor, pr. 31. december ,6 mio. kr. Selskabets individuelle solvensbehov opgøres ud fra principperne i EU s Quantitative Impact Studies (QIS). Påvirkningen af selskabets aktiver og passiver for en række definerede stressbegivenheder beregnes, og heraf op-

11 LEDELSENS BERETNING 8 gøres det individuelle solvensbehov. Som udgangspunkt anses disse begivenheder for ukorrelerede, idet der dog beregnes korrelationer mellem visse biometriske risici, svarende til det i QIS IV benyttede. Beregningerne tager afsæt i de nugældende regnskabsregler, herunder de nuværende markedsværdiopgørelser af selskabets passiver m.v. Selskabets model er vist skematisk nedenfor. Forretningsmæssige risici er ikke angivet særskilt, men indgår som en del af de angivne risici. Risikokategori Markeds risici 11,5 7,0 Biometriske risici 4,9 7,4 Operationelle risici 8,2 8,2 Individuel solvensbehov opgjort efter selskabets principper 24,6 22,6 Solvenskrav FIL ,3 26,3 Selskabets solvensbehov 26,3 26,3 Basiskapital 174,7 167,8 Selskabets overdækning pr. 31. december 2011 udgør 564,3 % mod 538,0 % pr. 31. december Selskabets bestyrelse har fastsat et sikkerhedsniveau således at selskabets basiskapital skal kunne modstå tab indenfor et år, der er så store, at de med statistisk sandsynlighed kun vil opstå hver 200. år. Til stress af markedsrisici har bestyrelsen fastlagt dette sikkerhedsniveau som det gule risikoscenarie kombineret med mulighed for ledelsesmæssige tiltag i et år med finansiel turbulens. Selskabets beregnede risici og er vist skematisk nedenfor. Solvens II SEB koncernen gennemfører på tværs af landegrænser et Solvens II-projekt for alle juridiske enheder i koncernens Liv-division. Solvens II bliver den fremtidige risikobaserede solvensopgørelse for forsikringsselskaber. Solvens II-projektet består af en række arbejdsgrupper, der skal sikre, at SEB Link A/S kan leve op til Solvens II-kravene i god tid inden regelsættes implementering. SEB Link A/S forventer at være i besiddelse af en kapitalstyrke samt know how, der muliggør en overholdelse af de nye solvensregler, og selskabet har således tilknyttet medarbejdere til Solvens II projektet i Danmark, der har den fornødne indsigt og ekspertise i Solvens II. Udover overholdelse af Solvens IIregelsættet er det selskabets målsætning at bruge de udviklede modeller, arbejdsrutiner og øgede kompetencer hos medarbejderne som et forbedret dagligt styringsværktøj. Revisionsudvalg I overensstemmelse med "Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet" har bestyrelsen oprettet en revisionskomité i SEB Pension. Mogens Andersen er udpeget som uafhængigt medlem af Revisionskomitéen. Mogens Andersen er uddannet cand. act. og har været direktør i Codan Pension indtil 1.

12 LEDELSENS BERETNING 9 juni Han har gennem sit virke i liv- og pensionsforsikringsbranchen siden 1963 erhvervet sig et solidt kendskab til branchen og har haft mange tillidsposter indenfor branchen, herunder som formand for Aktuarforeningen og medlem af Erhvervsankenævnet. Mogens Andersen har været medlem af SEB Pensions revisionsudvalg siden 2009 og været formand for udvalget fra Revisionskomitéen gennemgår og drøfter bl.a. regnskabs- og kontrolmæssige forhold med selskabets direktion, selskabets generalforsamlingsvalgte revision, intern revision og compliance-funktionen. Regnskabsberetning Indregning og måling I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten foretages en række skøn og vurderinger om fremtidige forhold, hvilket har indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Disse skøn er især vigtige hvad angår hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter samt værdiansættelsen af unoterede alternative investeringer. De skøn og vurderinger, som anvendes, hviler på forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige. Forudsætningerne kan dog være ufuldstændige, og uforudsete begivenheder kan opstå. På side 11 er følsomhedsoplysninger omkring en række af de indgående forudsætninger. Resultatsammensætning Årets resultat er et overskud på 9,3 mio. kr. før skat mod et underskud på 2,4 mio. kr. i Den samlede skatteudgift andrager 2,3 mio. kr. i 2011 mod en indtægt på 0,5 mio. kr. i Bruttopræmier Bruttopræmieindtægten er opgjort til 2.505,5 mio. kr. mod 2.519,1 mio. kr. i samme periode foregående år. Heraf indgår i resultatopgørelsen alene risikopræmien på 23,0 mio. kr. mod 25,1 mio. kr. i samme periode foregående år. I henhold til gældende regler skal præmier vedrørende opsparings- eller investeringskontrakter føres direkte i balancen. I præmieindtægten indgår engangspræmier på 1.270,2 mio. kr. mod 1.252,0 mio. kr. i Investeringsvirksomhed efter pensionsafkastskat Investeringsafkastet efter pensionsafkastskat udgør -397,4 mio. kr. mod 838,5 mio. kr. i samme periode foregående år. Af det opnåede afkast vedrører -6,4 mio. kr. egenkapitalens andel mod -8,8 mio. kr. foregående år, mens den resterende del tilfalder kunderne. Kundernes afkast Den positive udvikling på kapitalmarkederne fra slutningen af 2010 fortsatte ind i Den blev dog afløst af først naturkatastrofen i Japan, uroligheder i Mellemøsten og Nordafrika og endeligt gældskrisen i en del Sydeuropæiske lande, som fortsatte gennem resten af Usikkerheden omkring specielt Grækenlands vilje til at spare på de offentlige budgetter og indføre de reformer, der skulle medvirke til at landet fortsat kunne få støtte fra EU, medførte meget høje renter i Grækenland, hvilket også smittede af på andre Sydeuropæiske landes renter. EU ved Tyskland og Frankrig har i løbet af 2011 forsøgt at få markederne til at falde til ro, men usikkerheden i markederne er endnu ikke forsvundet, da løsningsforslagene mangler realiteter og detaljer. Dette har fået investorerne til at søge ly i sikre lande, og renterne i Tyskland er faldet kraftigt siden halvårsskiftet. Også danske stats- og realkreditobligationer er blevet brugt som sikker havn af investorer, og det har medført et betydeligt rentefald i Danmark. Mod slutningen af 2011 har den danske rente endda været under den tyske rente i udvalgte løbetider. På aktiemarkederne sluttede MSCI Verdens indeks året med et afkast på -2,6 %, mens det danske aktieindeks OMX Cap GI sluttede med et negativt afkast på 21,0 %. Fonden Maj Invest Value aktier opnåede det bedste resultat blandt de aktiefonde der udbydes i SEB Link A/S, med 1,0 % i afkast. Obligationsmarkederne var præget af pæne rentefald gennem året. I SEB Links udbud af lange danske obligationer opnås et afkast på 10,0 %, mens High Yield obligationer opnåede 5,0 % i afkast. Markedspension Markedspension blev introduceret på det danske marked i 2004, som det første livscyklus-

13 LEDELSENS BERETNING 10 produkt, hvor kundernes risikoprofil automatisk tilpasses efter alder. I 2011 har ca. 60 % af nye link-kunder valgt Markedspension. Kunder i Markedspension har opnået et afkast på mellem 4,9 % og -7,0 % i 2011 afhængig af valg af risikoprofil og alder. Afkastet for samtlige aldersgrupper kan ses på sebpension.dk. SEB Link A/S sænker med virkning pr. 1. januar 2012 investeringsomkostningerne i Markedspension. Det betyder for en ung kunde i Markedspension Mellem aktieandel en omkostning på 0,84 % i 2012 mod 0,91 % i SEB Link - eget investeringsvalg Aktiemarkederne har generelt haft negative afkast i 2011, og aktiefondene har derfor givet et afkast på mellem +1 % og -30 % i de mest risikofyldte fonde. Når aktierne falder, søger investorer mod sikre investeringer, som f. eks. danske obligationer, der har givet et afkast på op til 10 % i Forsikringsydelser Forsikringsydelser udgør 1.829,4 mio. kr. mod 965,3 mio. kr. i Stigningen vedrører primært tilbagekøb. Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter for forsikrings- og investeringskontrakter udgør i alt -229,5 mio. kr. mod ,4 mio. kr. i Forsikringsmæssige driftsomkostninger De forsikringsmæssige driftsomkostninger er opgjort til 89,5 mio. kr. i 2011 mod 89,3 mio. kr. i Erhvervelsesomkostningerne er brutto opgjort til 46,9 mio. kr. mod 57,4 mio. kr. i 2010 og netto 56,8 mio. kr. mod 57,8 mio. kr. i Nettoaktivering udgør -9,9 mio. kr. mod -0,4 mio. kr. i samme periode foregående år. De aktiverede omkostninger afskrives i takt med indtjeningen på de investeringskontrakter de vedrører. Faldet i bruttoomkostningerne skyldes primært et fald i provisioner. Administrationsomkostningerne udgør 32,7 mio. kr. mod 31,5 mio. kr. foregående år. De samlede bruttoomkostninger udgør 79,6 mio. kr. mod 88,9 mio. kr. i 2010 og er således reduceret med 9,3 mio. kr. Andre indtægter Andre indtægter omfatter provisionsindtægter fra investeringsforeninger samt indtægter fra administration af samtlige ejendomme i SEB Pension, som sker på markedsbaserede vilkår. Skat Der er i alt udgiftsført 2,3 mio. kr. i skat mod en indtægt på 0,5 mio. kr. i Egenkapital og overskudsdisponering Årets resultat på 6,9 mio. kr. efter skat, foreslås overført til overført overskud. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsperiodens udløb ikke indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets økonomiske stilling pr. 31. december Forventninger til 2012 Generelt forventer ledelsen en fremgang i præmieindtægter på firmapensionsmarkedet i 2012 i forhold til De samlede præmieindtægter forventes på niveau med Det samlede resultat for 2012 for SEB Link A/S forventes at blive på et lidt lavere niveau end resultatet i 2011.

14 LEDELSENS BERETNING 11 Følsomhedsoplysninger (mio. kr.) Hændelse Minimum påvirkningen af basiskapitalen Maksimum påvirkning af kollektivt bonuspotentiale Maksimum påvirkning af bonuspotentiale på fripoliceydelser før ændring i anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Maksimum påvirkning af anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser Rentestigning på 0,7 procentpoint Rentefald på 0,7 procentpoint Aktiekursfald på 12 % Ejendomsprisfald på 8 % Valutakursrisiko (VaR 99,5 %) Tab på modparter på 8 % Fald i dødelighedsintensiteten på 10 % Stigning i dødelighedsintensiteten på 10 % Stigning i invalideintensiteten på 10 % Kapitalandele, herunder kapitalandele i investeringsforeninger procentvis fordelt på brancher og regioner Danmark Øvrige Europa Nordamerika Japan Øvrige fjernøsten Øvrige lande I alt Ikke fordelt 75,8 17,3 4,4 2,5 0,0 0,0 100,0 I alt 75,8 17,3 4,4 2,5 0,0 0,0 100,0 Aktiver og deres afkast til markedsværdi Afkast i % p.a. før Regnskabsmæssig værdi Nettoinve- pensionsafkastskat Mio. kr. Primo Ultimo steringer og selskabsskat Børsnoterede danske kapitalandele ,9 Børsnoterede udenlandske kapitalandele ,6 Øvrige kapitalandele i alt ,2 Statsobligationer (Zone A) ,0 Realkreditobligationer ,8 Obligationer i alt ,2 Øvrige finansielle investeringsaktiver (19) 0,7

15 LEDELSENS BERETNING 12 Der oplyses om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre erhvervsvirksomheder, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 100% ejede datterselskaber. Bestyrelsen, direktionen og bestyrelsessammensætningen er identisk i selskaberne, SEB Pensionsforsikring A/S og Forsikringsselskabet SEB Link A/S. Bestyrelsen Anders Mossberg (bestyrelsesformand) SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige (administrerende direktør, bestyrelsesmedlem) Fondsförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Sverige (bestyrelsesformand) Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Sverige (bestyrelsesmedlem) Boviva AB, Sverige (bestyrelsesformand) SEB Kort AB, Sverige (bestyrelsesmedlem) Svensk Forsäkring, Sverige (næstformand, bestyrelsen) Mogens Andersen (næstformand, bestyrelsen) Invensure A/S (bestyrelsesmedlem) Invensure II A/S (bestyrelsesmedlem) Invensure Aktuar A/S (bestyrelsesmedlem) Pentatrade K/S (direktør og bestyrelsesformand) Pentatrade Invest Aps (direktør og bestyrelsesformand) Pentatrade Komplementar Aps (direktør og bestyrelsesformand) Peter Høltermand (bestyrelsesmedlem) Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej (bestyrelsesmedlem) Skandinaviska Enskilda Banken A/S (bestyrelsesformand) K/S Breda, Holland (bestyrelsesmedlem) Castaway Holding Aps (direktør) Anders Kvist (bestyrelsesmedlem) SEB AG (Tyskland) (bestyrelsesmedlem) Doris Nielsen Markussen (bestyrelsesmedlem) Ingen øvrige ledelseshverv Alice Lykke (bestyrelsesmedlem) Videncenter for Helbred & Forsikring (bestyrelsesmedlem) Direktionen Peter Nilsson (administrerende direktør) Forsikring & Pension (bestyrelsesmedlem) UAB SEB gyvybés draudimas, Lithauen (Chairman of Supervisory Board) AAS SEB dzivibas apdrosinasana, Letland (Chairman of Council) SEB Elu-ja Pensionsikindlustus, Estland (Chairman of Supervisory Board) SEB Life (Ireland) Assurance Co. Ltd., Ireland (Member of Board of Directors) Irish Life International Ltd., Ireland (Member of Board of Directors) SEB Trygg Life (USA) Assurance Co. Ltd. (Director) Closed Joint Stock Company Insurance company SEB Life Ukraine (Member of the Supervisory Council) Kim Johansen (direktør) Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (bestyrelsesmedlem) Søren Lockwood (direktør) Ingen øvrige ledelseshverv

16 LEDELSESPÅTEGNING 13 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Forsikringsselskabet SEB Link A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 8. februar 2012 Direktionen Peter Nilsson Kim Johansen Søren Lockwood /Thomas Dyhrberg Nielsen Bestyrelsen Anders Mossberg Mogens Andersen Peter Høltermand Formand Næstformand Anders Kvist Alice Lykke Doris Nielsen Markussen

17 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 14 Til aktionæren i Forsikringsselskabet SEB Link A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsselskabet SEB Link A/S for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udabejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 8. februar 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vibeke Bak Solok statsautoriseret revisor Preben Larsen statsautoriseret revisor

18 RESULTATOPGØRELSE 15 Note kr Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier for egen regning, i alt Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Forsikringsydelser for egen regning, i alt Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning, i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst - - ÅRETS TOTALINDKOMST Anvendt regnskabspraksis 2 Hoved- og nøgletal

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER 16 Note kr AKTIVER 11 Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Aktiverede omkostninger vedrørende indgåede investeringskontrakter ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

20 BALANCE PR. 31. DECEMBER 17 Note kr PASSIVER 15 Aktiekapital Overført overskud EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGS- KONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Værdi af unit-linked kontrakter 21 Koncerninterne transaktioner 22 Incitamentsprogrammer 23 Eventualforpligtelser 24 Koncernregnskab 25 Investeringsrisiko 26 Forsikringsrisici 27 Følsomhedsoplysninger 28 Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner 29 Aktiver og deres afkast til markedsværdi

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S Årsrapport 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Anders Kvist

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere