BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedpunkter 3 Nøgletal 4 Ledelse 5 Forord 6 Aktionærforhold 8 Corporate Governance 11 Miljø 15 Ledelsesberetning 18 Ledelses- og revisionspåtegning 37 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse 43 Aktiver 44 Passiver 45 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Noter 48 Ændring af regnskabspraksis Segmentoplysninger Kvartalsvis resultatudvikling 62 Selskabsoversigt 63 Ledelsesprofiler og -hverv 64 Fondsbørsmeddelelser i

3 Højeste resultat før skat i Gruppens historie (227,6 mio. kr.) Resultat af primær drift stiger med 19% til 245,8 mio. kr. Overskudsgrad øges til 8,8% mod 7,6% i 2001 Afkast på investeret kapital (ROIC) vokser til 8,5% Frit cash flow udgør 247 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 2001 Forventning til resultat før skat for 2003 er uændret mio. kr. før konsekvenserne af lukningen af bryggeriet i Randers Udbytte foreslås forøget til 7,50 kr. pr. aktie mod 4,50 kr. for 2001 Selskabet formulerer udbytte- og aktietilbagekøbspolitik 3

4 Nøgletal for Bryggerigruppen A/S (koncernen) Afsætning (mio. hl) 4,5 4,4 3,8 3,3 3,2 Hovedtal (mio. kr.) Resultat Nettoomsætning 2.777, , , , ,4 Resultat af primær drift 245,8 205,8 174,6 160,5 160,0 Resultat før finansielle poster 258,9 167,2 174,6 160,5 160,0 Finansielle poster, netto -31,4-47,0-0,8 57,4-6,2 Resultat før skat 227,6 120,1 173,9 218,0 153,8 Koncernresultat 153,5 80,5 123,0 169,1 112,2 Bryggerigruppen A/S andel af resultat 153,2 77,4 122,4 169,3 112,2 Balance Samlede aktiver 2.511, , , , ,6 Egenkapital 1.028,0 843,0 805,4 728,8 573,4 Netto rentebærende gæld 794, ,0 857,4 482,6 449,5 Frit cash flow 246,6 164,4 79,0-1,4 10,9 Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (DKK) 24,4 12,6 19,8 27,3 18,2 Cash flow pr. aktie (DKK) 53,1 47,3 33,7 38,2 33,3 Udbytte pr. aktie (DKK) 7,5 4,5 4,5 4,5 3,5 Kurs ultimo pr. aktie 206,9 198,1 202,6 187,6 245,0 Ansatte Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal (mio. kr.) EBIT 258,9 167,2 174,6 160,5 160,0 EBITDA 438,7 368,7 333,9 287,7 275,5 EBITA 272,7 180,6 188,1 167,3 164,8 Nøgletal (i %) Overskudsgrad 8,8 7,6 7,5 7,9 7,8 Afkastningsgrad 10,4 8,7 8,7 9,8 11,0 Aktivernes omsætningshastighed 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 Egenkapitalforrentning efter skat 16,4 9,8 16,0 26,0 19,1 Afkast på investeret kapital 8,5 7,4 7,4 8,5 10,7 Egenkapitalandel 40,8 32,3 32,5 37,3 33,5 Gearing 77,3 120,1 106,5 66,2 78,4 Nøgletalsdefinitioner Frit cash flow Resultat pr. aktie Cash flow pr. aktie EBIT EBITDA EBITA Overskudsgrad Afkastningsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalforrentning efter skat Afkast på investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Gearing Pengestrøm fra driftsaktivitet reduceret med netto investeringer i materielle anlægsaktiver. Bryggerigruppen A/S andel af årets resultat / antal cirkulerende aktier. Pengestrøm fra driftsaktivitet / antal cirkulerende aktier. Resultat før finansielle poster og skat. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger på goodwill. Resultat af primær drift i % af nettoomsætning. Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder. Nettoomsætning / aktiver i alt ultimo. Koncernresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Resultat af primær drift reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritetsinteresser + netto rentebærende gæld + hensættelser - finansielle anlægsaktiver). Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver. Netto rentebærende gæld ultimo i % af egenkapitalen ultimo. 4

5 BESTYRELSE K. E. Borup, direktør (formand) Steen Weirsøe, adm. direktør (næstformand) Holger Bagger-Sørensen, adm. direktør Henrik Brandt, adm. direktør Ulrik Bülow, adm. direktør Erik Christensen, materielchef* Flemming Hansen, specialarbejder* Niels Chr. Knudsen, professor, dr. oecon. Jens Nielsen, specialarbejder* Tommy Pedersen, adm. direktør Bent Ølgod, maskinmester* DIREKTION Poul Møller, adm. direktør Povl Friis, teknisk direktør Leif Rasmussen, salgs- og marketingdirektør Ulrik Sørensen, økonomidirektør *medarbejdervalgt 5

6 Administrerende direktør Poul Møller store udfordringer, men hidtil bedste resultat. 1. En ny stærk nationaløl - Royal 2. Ny international øl - Heineken 3. Bryggeriet i Randers lukker - men Thor består 4. Mere power på markedsføringen 5. Øget fokus på produktudvikling og innovation 6. Øget fokus på medarbejderudvikling 7. Ressourceoptimering 8. Øget satsning på nøglemarkeder FORORD Bedste resultat nogensinde har for Bryggerigruppen været et år, der bød på store udfordringer. Vi har i 2002 formået at skabe det højeste resultat før skat i Gruppens historie: knap 230 mio. kr. Desuden er afkastet på investeret kapital (ROIC) vokset til 8,5 procent, resultatet af den primære drift er steget med 19 procent til 245,8 mio. kr. og overskudsgraden er steget til 8,8 procent. Endvidere udgør det fri cash flow nu 247 mio. kr. Alt i alt det bedste resultat nogensinde. Derfor foreslår vi udbyttet forøget til 7,50 kr. pr. aktie mod 4,50 kr. for Endvidere vil Bryggerigruppen starte et opkøb af egne aktier i størrelsesordenen mio. kr. svarende til 3-7% af aktiekapitalen. 6

7 2002 var først og fremmest året, hvor Bryggerigruppen indgik alliancer både i nord og syd. I marts bekendtgjorde vi således samarbejdet mellem Bryggerigruppen, Borg Bryggerier (Norge) og Spendrup Invest (Sverige) om Hansa Borg Bryggerier ASA. Forventningerne til denne skandinaviske alliance inden for øl og læskedrikke var store - og i løbet af 2002 har de vist sig indfriet. Der er med alliancen skabt et stærkt alternativ i Skandinavien, hvor Bryggerigruppens konkurrencedygtighed er blevet forøget. Fem måneder senere i august kunne vi offentliggøre en aftale med Heineken N.V. om produktion salg og distribution af Heineken dåseøl i Danmark. Denne aftale dannede baggrund for en endelig, langvarig kontrakt med Heineken, der er verdens største internationale mærke, om en totaldækning af det danske marked. Således at vi fra foråret 2003 nu kan sælge Heineken ikke kun på dåser, men også på flasker og fra fad. Bryggerigruppens engelske bryggeri, Robert Cain & Co. Ltd., blev i juli solgt til RC Brewery Ltd. og Stanhill Investments Ltd. for 49 mio. kr. Dette vil forbedre vort resultat med 20 mio. kr. på helårsbasis. Bryggerigruppen fortsætter sin maltvirksomhed gennem selskabet Supermalt UK Ltd., der vil være et rent salgsselskab for Gruppens maltprodukter i England og have til huse nord for London i St. Alban. Med over 90 procent markedsandele af maltølsalget i England har Bryggerigruppen en stærk position, og denne aktivitet vil blive udbygget uafhængigt af afhændelsen af Robert Cain var også året, hvor dåserne blev introduceret i Danmark. Men salget af dåseøl skuffede, og blev kun halvt så stort som forventet. Det skyldes bl.a., at salget af dåserne først kunne begynde i efteråret altså efter højsæsonens afslutning. Det kunne naturligvis mærkes. Samkøringen af vores litauiske bryggerier, Tauras og Kalnapilis, gik ikke så gnidningsløst som forventet. Men trods hård priskonkurrence er det lykkedes Gruppen at genvinde vores markedsandele på det litauiske marked på omkring 30 procent. Vi er dermed den næststørste leverandør af øl på det litauiske marked. De to bryggerier fusioneres i 2003 med virkning fra 1. januar - med Tauras som det fortsættende selskab. Vi har i Bryggerigruppen udarbejdet en strategi- og handlingsplan, der skal sikre vækst i vores lønsomhed. Denne plan hedder V8, fordi det for det første er en stærk og kraftfuld plan, der både skal accelerere udviklingen og fastholde en kontinuerlig værditilvækst i Gruppen. For det andet består planen af 8 punkter. Ifølge V8 skal ROIC synligt forbedres til mindst 10 % i 2004 og det fri cash flow forventes at udgøre mindst 200 mio. kr. efter skat pr år. Vore forventninger for 2003 er som tidligere meddelt på mio. kr. før skat. Det er besluttet at lukke Gruppens bryggeri i Randers, hvilket i 2003 vil føre til nedlukningsomkostninger i størrelsesordenen 40 mio. kr., som reducerer det forventede resultat for 2003 tilsvarende. Fra 2004 forventes lukningen at forbedre Gruppens resultat før skat med ca. 15 mio. kr. Gennem V8 har vi lagt grundlaget for et spændende og skelsættende 2003 for Bryggerigruppen A/S. Poul Møller Administrerende direktør 7

8 AKTIONÆRFORHOLD Aktier. Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogsfører er Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services HH, Postboks 850, 0900 København C. Hver aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionærer kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for et aktiekøb på mere end 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Der er ca navnenoterede aktionærer, hvoraf de er nuværende og tidligere medarbejdere i selskabet. De navnenoterede aktionærer repræsenterede pr. 31. december 2002 en samlet kapital på mio. kr. svarende til 73,60% af aktiekapitalen. Bryggerigruppens aktier blev i årets løb handlet til en højeste kurs på 260,00 kr. og en laveste kurs på 195,00 kr. Handelskoder. Københavns Fondsbørs - DK Reuters - BRYG.CO Bloomberg - BRYG DC Omsætning MidCap+. Bryggerigruppen vil fra 1. april være registreret i Fondsbørsens nye MidCap+ segment. Registreringen i det nye segment vil kunne styrke likviditeten i Gruppens aktier, idet det forventes at synligheden af selskabet vil blive forøget. MidCap+ segmentet vil blive understøttet af et afkastindeks, som beregnes fra lanceringen 1. april Aktionærsammensætning. Fire aktionærer har hver anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen: 200 OMSÆTNING (1.000 AKTIER) Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, Købehavn K 150 Danske Bank Holmens Kanal København K ATP Kongens Vænge Hillerød BankInvest Danske Small Cap Aktie Toldbodgade 33 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1022 København K Bryggerigruppens aktionærkreds er i øvrigt sammensat som følger: Aktionærkreds Kapitalandel (%) LD 11 Danske Bank 9 ATP 6 BankInvest Danske Small Cap Aktie 5 Danske institutionelle investorer 2 Udenlandske investorer 14 Individuelle investorer (inkl. medarbejderaktionærer) 36 Ikke-navnenoterede 17 I alt 100 8

9 Aktiebeholdning Bestyrelse Navn Beholdning Direktør K.E. Borup (BF) Adm. direktør Steen Weirsøe (BNF) 617 Adm. direktør Holger Bagger-Sørensen (BM) Erik Christensen (medarbejdervalgt BM) 272 Flemming Hansen (medarbejdervalgt BM) 162 Professor Niels Chr. Knudsen (BM) 103 Jens Nielsen (medarbejdervalgt BM) 149 Adm. direktør Tommy Pedersen (BM) 414 Bent Ølgod (medarbejdervalgt BM) 284 Direktion Navn Beholdning Adm. direktør Poul Møller Teknisk direktør Povl Friis Salgs- og marketing direktør Leif Rasmussen Økonomidirektør Ulrik Sørensen Finanskalender Bryggerigruppen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelserne som følger: 19. marts: Årsrapport maj: Delårsrapport for 1. kvartal august: Halvårsrapport november: Delårsrapport for 3. kvartal 2003 Generalforsamling og aktionærmøder afholdes som følger: 23. april: Ordinær generalforsamling, Odense 29. april: Aktionærmøde, Randers 30. april: Aktionærmøde, Faxe Aktierelaterede nøgletal Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (kr.) 24,4 12,6 19,8 27,3 18,2 Cash flow pr. aktie 53,1 47,3 33,7 38,2 33,3 Kurs ultimo pr. aktie 206,9 198,1 202,6 187,6 245,0 Udbytte pr. aktie 7,5 4,5 4,5 4,5 3,5 9

10 Aktieperformance. Bryggerigruppens aktier sammenlignet med KFX-indekset og Peer-gruppen bestående af Carlsberg, Heineken, Scottish & Newcastle, SAB Miller og Interbrew. KURSUDVIKLING 01/01/01-01/03/03 125,00 100,00 75,00 50, BRYGGERIGRUPPEN COPENHAGEN KFX PEER GROUP Investor Relations aktiviteter. For direkte eller indirekte at sikre likviditet i Bryggerigruppens aktier tilstræbes det at være i nær kontakt med aktiemarkedet ved at holde et informationsniveau, der tilfredsstiller behovet hos investorer og analytikere. Der afholdes årligt en generalforsamling og to aktionærmøder. Desuden afholder Bryggerigruppen både analytiker- og investormøder i ind- og udland i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten og årsrapporten. Samtidig med at investormøderne afholdes lægges investorpræsentationen ud på Gruppens hjemmeside ( Bryggerigruppen deltog endvidere i Danske Equities Defensives seminar d. 24. og 25. september 2002, hvor mange inden- og udenlandske investorer deltog. BrygMagasinet, som er Bryggerigruppens aktionærmagasin, udkommer fire gange årligt og sendes til alle navnenoterede aktionærer og andre interessenter. Disponering af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 7,50 kr. pr. aktie à 10 kr. (udbyttet for regnskabet 2001 udgjorde 4,50 kr. pr. aktie à 10 kr.). Den forslåede udlodning udgør i alt 48,2 mio. kr. Den resterende del af overskuddet på 105,0 mio. kr. foreslås overført til næste år. Analytikere. Følgende institutioner følger løbende udviklingen i Bryggerigruppen: RESULTAT PR. AKTIE (DDK) UDBYTTE PR. AKTIE (DDK) Analysehus Alfred Berg ABN-Amro Carnegie Danske Equities Enskilda Securities Nordea Securities Sydbank ABG Sundal Collier, Oslo WestLB Panmure, London Analytiker Jesper Breitenstein Julie Quist Peter Kondrup Hans Gregersen Stig Frederiksen Stig Nymann Torgeir Vaage Stuart Price

11 Steen Poulsen - bryggeriarbejder på Ceres Bryggerierne. CORPORATE GOVERNANCE Københavns Fondsbørs A/S har anbefalet, at selskaber noteret på Fondsbørsen i årsrapporten tager stilling til det såkaldte Nørbyudvalgs anbefalinger vedrørende Corporate Governance, og med udgangspunkt heri beskrives i det følgende Bryggerigruppens politik og procedurer inden for Corporate Governance. Bryggerigruppens bestyrelse har i efteråret 2002 foretaget en omfattende vurdering af selskabets regler, politikker og praksis i relation til Corporate Governance. På basis af denne vurdering er det bestyrelsens opfattelse, at Bryggerigruppen i al væsentlighed følger Nørbyrapportens anbefalinger. På områder, hvor dette ikke vurderedes at være tilfældet, vil bestyrelsen regelmæssigt vurdere behovet for tilpasninger. Forholdet til aktionærerne. Bryggerigruppen udvikler og vedligeholder til stadighed sin hjemmeside for aktionærforhold på internettet således, at aktionærer og andre interessenter til enhver tid har adgang til ajourført information og let kan komme i kontakt med Gruppens aktionærsekretariat. Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en uges og højest fire ugers varsel, men det er bestyrelsens hensigt så vidt muligt at indkalde Gruppens generalforsamlinger med mindst tre ugers varsel. Det tilstræbes, at indkaldelse og 11

12 dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter begrænses til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Bryggerigruppens vedtægter indeholder en stemmebegrænsning, hvorefter en enkelt aktionær eller en gruppe af aktionærer, der samarbejder, ikke kan stemme for mere end 10% af det samlede antal stemmer. Bestyrelsen anser ikke denne bestemmelse som et værn mod, at en eventuel seriøs investor kan overtage kontrollen med selskabet, såfremt dette er i aktionærernes interesse. Det antages, at bestemmelsen i givet fald kan forhindre overtagelsen af den reelle kontrol på grundlag af en minoritet og vil i denne situation i stedet befordre et samlet bud på en kontrollerende post i selskabet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at varetage alle aktionærernes interesser og vil ikke på egen hånd søge at imødegå et seriøst overtagelsesforsøg, som kan være i aktionærernes interesse, gennem at træffe dispositioner, som afholder aktionærerne fra at tage stilling til et evt. overtagelsesforsøg. Interessenter. Bryggerigruppens væsentligste interessenter (stakeholders) er - udover aktionærerne medarbejderne, forbrugerne, kunderne, leverandørerne og samfundet både lokalt og generelt. Forholdet til interessenterne prioriteres højt af Bryggerigruppen, og betydelige ressourcer anvendes til at vedligeholde og videreudvikle disse relationer. Gruppens politik for relationerne til Gruppens interessenter vil blive detaljeret yderligere i forbindelse med den løbende ajourføring af strategierne i den kommende periode. Med hensyn til de overordnede visioner, mål og strategier er disse beskrevet yderligere på side i denne årsrapport. Åbenhed. Bryggerigruppen er af den overbevisning, at åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærernes og de øvrige interessenters vurdering af selskabet og dets fremtid. Bryggerigruppen ønsker derfor en fortsat udvikling af relationerne til aktionærerne og interessenterne gennem en udbygning af kommunikationen med disse grupper. Selskabets meddelelser til Fondsbørsen udfærdiges på såvel dansk som engelsk og Bo Kaaber Brandt - controller på Faxe Bryggeri. 12

13 offentliggøres yderligere på selskabets hjemmeside. Der afholdes møder i ind- og udland, dels i forbindelse med Gruppens halv- og helårsrapporter og dels efter behov med selskabets investorer, finansanalytikkere og repræsentanter for pressen. De præsentationer, der anvendes på disse møder, offentliggøres på nettet simultant med præsentationen. I forbindelse med optagelsen i MidCap+-indekset på Københavns Fondsbørs har Gruppen yderligere besluttet at deltage i to webcasts fra Gruppen har siden 1. januar 2000 offentliggjort kvartalsrapporter. Det forventes, at der vil ske en glidende implementering af International Financial Reporting Standards (IFRS) således, at disse standarder er fuldt implementeret fra 1. januar Bryggerigruppens danske bryggerier offentliggør årligt miljøredegørelser hhv. grønne regnskaber, hvor der redegøres for påvirkningerne af det eksterne miljø og udviklingen i arbejdsmiljøet. Bestyrelsen har besluttet, at selskabet - som et led i den løbende strategiudvikling - udarbejder en beskrivelse af Gruppens politik for information og kommunikation med selskabets aktionærer og interessenter. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde. Bestyrelsen udfører sit arbejde i.h.t. selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Denne forretningsorden gennemgås og ajourføres regelmæssigt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen søges stedse sammensat, så man som gruppe besidder den for opgavens løsning nødvendige kompetence. Kandidater til bestyrelsen indstilles til generalforsamlingens valg med bestyrelsens skriftlige begrundelse, baseret på de af bestyrelsen udstukne kriterier, der bl.a. omfatter viden om generel ledelse og kendskab til internationale forhold og forretningsdrift, til salg og markedsføring af mærkevarer, til finansiering og til produktions- og logistikforhold. Bestyrelsen består for nærværende af syv generalforsamlingsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en i forhold hertil relevant uddannelse. Bestyrelsen mødes årligt til fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er et to-dages seminar primært rettet mod selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov, og i 2002 afholdt bestyrelsen seks møder. Der anvendes ikke stående bestyrelsesudvalg i Bryggerigruppen, men alene ad hoc udvalg. For Bryggerigruppens bestyrelsesmedlemmer gælder en aldersgrænse på 65 år. Et be- 13

14 styrelsesmedlem, der ændrer hovederhverv i valgperioden, er i princippet indstillet på at stille sit mandat til rådighed, hvis den øvrige bestyrelse vurderer, at dette er ønskeligt. Der vil blive fastlagt en procedure for den fremtidige regelmæssige evaluering af bestyrelsens arbejde, mens direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres én gang årligt. Aflønning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsens medlemmer honoreres med et fast årligt beløb for det løbende bestyrelsesarbejde. I forbindelse med særligt omfattende ad hoc udvalgsarbejder kan bestyrelsen på basis af arbejdets omfang fastsætte et særligt honorar herfor. Det tilstræbes, at honoreringen af bestyrelsen svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Bestyrelsen er ikke omfattet af incitamentsprogrammer som f.eks. aktieoptionsprogrammer, bonusaflønning, el.lign. For 2002 er der som fast honorar til bestyrelsen udgiftsført kr. (ekskl. Albani på kr.). Der er herudover ikke udbetalt særlige honorarer. For direktionen og udvalgte ledende medarbejdere er etableret revolverende aktieoptionsprogrammer. For Bryggerigruppens ledergruppe (inkl. direktionen) og store dele af salgsorganisationerne etableres fra 2003 yderligere et bonusaflønningsprogram. Risikostyring. Bestyrelsen vurderer løbende de forskellige risici, som en internationalt opererende virksomhed, som Bryggerigruppen, står overfor. De væsentligste risici kan sammenfattes i følgende hovedområder: Finansielle risici (valuta, renter, likviditet) Skades- og ansvarsrisici Kreditrisici (finansielle institutioner og kommercielle tilgodehavender) Markedsrisici (indtjeningsfordeling) Miljømæssige risici Steffen Høgh - kok og kantineleder på Ceres Bryggerierne. De finansielle, kredit- og markedsmæssige risici vurderes i forbindelse med firmaets strategi og budgetteringsprocedurer. Skades- og ansvarsrisici (forsikringsafdækning) gennemgås årligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, mens de miljømæssige risici behandles i forbindelse med selskabets miljørapporter. Bestyrelsen følger yderligere de særlige risici, som selskabets involvering i fremstilling og salg af alkoholholdige drikke betyder. Specifikt for de finansielle og de miljømæssige risici henvises til side 30 henholdsvis side 15 i årsrapporten. 14

15 120 MILJØNØGLETAL 2002 (5 PRODUKTIONSSTEDER) Varmeforbrug pr. produceret hl (Mj/hl) MILJØ Elforbrug pr. produceret hl (kwh/hl) Vandforbrug pr. produceret hl (hl/hl) Udledt spildevand pr. produceret hl (hl/hl) Direkte miljøpåvirkninger. Miljøforholdene på bryggerierne er karakteriseret ved, at der produceres under anvendelse af store mængder emballager og vegetabilske råvarer, et væsentligt energi- og vandforbrug og anvendelse af lud (NaOH) til rengøring af procesanlæg. Alle bryggerier udleder spildevand indeholdende organisk stof, der problemfrit omsættes og renses i de kommunale rensningsanlæg. Bryggerierne har en meget effektiv kildesortering af affald, hvilket medfører, at over 90 procent af affaldet sendes til genanvendelse eller sælges som biprodukt. De store fraktioner, som sorteres og går til genanvendelse, er glas, aluminium, jern, pap/papir og plastic. Biprodukterne er primært mask og gærfløde. Endelig gælder det specielle forhold, at bryggerierne er placeret i byområder, hvorfor støj er en væsentlig miljøfaktor. I relation til bryggeriernes arbejdsmiljø er ulykker prioriteret som et indsatsområde, der sammen med bryggeriernes arbejdspladsvurderinger er i fokus i Bryggerigruppens miljøstyringssystem. I 2001 har Bryggerigruppens ledelse besluttet, at bryggerierne de næste tre år skal sætte fokus på og arbejde med miljøforbedringer inden for følgende indsatsområder: Ovenstående er fundet væsentlige at sætte fokus på, fordi de medfører et stort forbrug, et stort spild, en stor belastning eller er omfattet af et myndighedskrav. Indirekte miljøpåvirkninger. De indirekte miljøpåvirkninger er de forhold som organisationen ikke har fuld kontrol over, og som forekommer i produktets livscyklus fra vugge til grav. På baggrund af alment anerkendte livscyklusvurderinger om emballager til øl og læskedrikke er de største indirekte miljøpåvirkninger relateret til valget af emballagematerialer, vægten på engangsemballager og anvendelsen af engangsemballager på eksportmarkeder. Yderligere er miljøpåvirkninger hos underleverandører og distribution af varer væsentlige. Bryggerigruppen søger at arbejde med disse indirekte påvirkninger gennem miljøstyringssystemet samt gennem deltagelse i DanskRetursystem A/S. Miljødialog med leverandører. I blev miljødialogen med de væsentligste leverandører udvidet. Miljødialogen indgår nu som standardopfølgningspunkt i leverandørsamarbejdet. Det er karakteristisk, at Bryggerigruppen samarbejder med leverandører, som har udarbejdet miljøpolitikker og miljømål og arbejder systematisk med miljøforbedringer. Flere af Bryggerigruppens emballageleverandører arbejder målrettet med produktorienterede miljøforbedringer, der vil reducere de indirekte miljøpåvirkninger fra Bryggerigruppens emballager samt medvirke til at fastholde et acceptabelt omkostningsniveau. El-reduktion Varme-reduktion Spildevands-reduktion COD-reduktion (udtryk for organisk stof i spildevandet) Ulykker 15

16 Miljøstyring i Bryggerigruppen. Tre af Bryggerigruppens danske bryggerier Faxe, Ceres og Thor blev certificeret efter DS/EN ISO 14001:1996 i januar 1999 og har årligt offentliggjort en miljøredegørelse efter EU s forordning EF nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Ansvaret for miljøstyring i Bryggerigruppen ligger hos direktionen i regi af den tekniske direktør, som er formand for Bryggerigruppens miljøstyregruppe. Miljøstyringssystemet er opbygget gennem fælles politikker, målsætninger og procedurer for Bryggerigruppen kombineret med bryggeriernes egne mål, handlingsplaner og instruktioner. Bryggeriernes produktionsledelse er samlet i en miljøgruppe, der én gang pr. måned gør status på mål og handlingsplaner, behandler nye idéer til miljøforbedringer og er med til at sikre en effektiv miljøstyring. Endvidere er ansvar og kompetence inden for miljø og arbejdsmiljø uddelegeret til nøglemedarbejdere således, at der løbende er fokus på de vigtigste miljøområder. I 2001 blev det besluttet, at der skal være fokus på og arbejdes med miljøforbedringer inden for indsatsområderne: El, varme og spildevand. Det er med tilfredshed, at Merethe Mattson - laborant på Faxe Bryggeri. 16

17 400 ENERGIFORBRUG (T.GJ) (5 PRODUKTIONSSTEDER) 2,00 VANDFORBRUG OG UDLEDTE SPILDEVANDSMÆNGDER (PR. MIO. KUBIKMETER) (5 PRODUKTIONSSTEDER) , , , Varme El Varme El Varme El Vand Spildevand Vand Spildevand Vand Spildevand Gruppen i 2002 forsat kan fremlægge nye gode resultater og succeshistorier omkring effektiviseringer, investeringer i renere teknologi, el-, varme- og vandbesparende tiltag, minimering af spild, øget miljøbevidsthed og miljøbevidste indkøb. Albani Bryggerierne har i 2002 arbejdet målrettet på at implementere Bryggerigruppens kvalitet- og miljøstyringssystem og blive omfattet af certificeringerne. Dette mål blev delvis indfriet i 2002 gennem en kvalitetscertificering efter ISO Albani Bryggerierne forventes miljøcertificeret primo 2003 efter ISO og inkluderes i Bryggerigruppens miljøredegørelse for Maribo Bryghus har i en årrække registreret deres miljømæssige væsentlige forbrug, og gennem miljømål og miljøhandlingsplaner arbejdes der målrettet med at forbedre udnyttelsesgraden af de anvendte ressourcer samt reducere udledningen til omgivelserne. Oplysningerne er offentliggjort i bryggeriets grønne regnskab. På Bryggerigruppens litauiske bryggerier Tauras og Kalnapilis er der ligeledes fokus på medarbejdernes sikkerhed og minimering af bryggeriernes ressourceforbrug. Bryggerierne arbejder med miljøstyring gennem daglige målinger og overvågning. Der indføres løbende effektiviserende tiltag, optimering af ressource-, vand-, el- og gasforbrug og reduktion af udledninger til miljøet. For Bryggerigruppen er god miljøstyring en konkurrenceparameter, fordi miljøarbejdet sikrer, at ressourcerne udnyttes mere effektivt. Samtidig er miljøstyring med til at sikre, at alle væsentlige risici på miljøområdet minimeres. Bryggerigruppens miljøredegørelse for 2002 offentliggøres i april Miljøredegørelsen samt Maribo Bryghus grønne regnskab giver yderligere information om, hvordan bryggerierne arbejder med at reducere miljøpåvirkningerne og skabe et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. Miljøredegørelsen samt det grønne regnskab udleveres ved henvendelse til Bryggerigruppen eller kan findes på vores hjemmeside ( 17

18 BERETNING FOR BRYGGERIGRUPPEN 2002 Generelt. Bryggerigruppens hovedaktivitet er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt og læskedrikke. I Danmark omfatter Gruppen bryggerierne Albani, Ceres, Faxe, Maribo og Thor. I Litauen drives bryggerierne Vilniaus Tauras og Kalnapilis. Aktiviteterne (ekskl. maltdrikke) i Gruppens engelske bryggeri Robert Cain & Co. Ltd. blev afhændet ultimo juni 2002 (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 15/2002 af 2. juli 2002). Gruppens engelske aktiviteter omfatter herefter salg af maltdrikke produceret på Gruppens danske bryggerier. Bryggerigruppen overtog i foråret 2002 i samarbejde med Borg Bryggerierne Holding A/S (Norge) og Spendrup Invest AB (Sverige) samtlige aktier i Norges næststørste bryggerivirksomhed Hansa Borg Bryggerier ASA (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 06/2002 af 20. marts 2002). Bryggerigruppen besidder 25% af aktiekapitalen i Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S, der kontrollerer Hansa Borg Bryggerier ASA 100%. Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S indgår fra 1. maj 2002 i Bryggerigruppens regnskab som en associeret virksomhed. Alex Hylding Larsen - SAP basis konsulent i Bryggerigruppens IT-afdeling. 18

19 På basis af indstillinger fra de respektive bestyrelser (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 07/2002 af 22. marts 2002) besluttede generalforsamlingerne i Bryggerigruppen A/S og Albani Bryggerierne A/S at fusionere de to selskaber med virkning fra 1. januar 2002 med Bryggerigruppen som det fortsættende selskab. I 2002 har medarbejderne fået tilbudt medarbejderaktier til en kurs på 100 kr. pr. aktie à 10 kr. Tegningsperioden for aktierne løb indtil 15. august 2002, og der blev tegnet aktier for nominelt kr. (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 19/2002 af 27. august 2002). I forbindelse med Albani fusionen og udstedelsen af medarbejderaktier er Bryggerigruppens selskabskapital øget til kr. svarende til aktier à10 kr. Gruppens beholdning af egne aktier udgør stk. (svarende til ca. 2% af selskabskapitalen). Beholdningen forventes primært anvendt i forbindelse med aktieoptionsordningen for firmaets ledergruppe. Egne aktier nedskrives ved erhvervelse over egenkapitalen. Regnskabspraksis og segmentoplysninger. Regnskabet for 2002 er udarbejdet på basis af den nye årsregnskabslov. Den afledte ændring i regnskabspraksis har primært betydning for behandlingen af købt koncerngoodwill og ikke realiserede valutadifferencer på terminskontrakter. Erhvervet koncerngoodwill er med tilbagevirkende kraft til 1. januar 1995 aktiveret og afskrives efter følgende hovedprincipper: Erhvervede bryggeriaktiviteter: 20 år Erhvervede salgs- og distributionsaktiviteter: 10 år De enkelte erhvervelser vil løbende blive vurderet, og værdien af den aktiverede goodwill vil om fornødent blive nedskrevet. Ikke realiserede valutadifferencer relateret til valutasikringstransaktioner opgøres fremover løbende og korrigeres over selskabets egenkapital. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Effekten af den ændrede regnskabspraksis på koncernresultat og egenkapital i perioden fremgår af side I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur gives segmentoplysninger på geografiske områder baseret på salgsstedet for produkterne. De tilsvarende segmentoplysninger for de seneste fem år fremgår af side

20 Miroslavas Palinskij - bryggeriarbejder på Vilniaus Tauras. 5 AFSÆTNING (MIO. HL) NETTOOMSÆTNING (MIO.DDK) Resultat Afsætningen udgjorde i alt 4,5 mio. hl øl, malt og læskedrikke i 2002, hvilket er en stigning på 2% i forhold til Korrigeret for afviklingen af Robert Cainaktiviteterne og tilkøbet af AB Kalnapilis i oktober 2001 er afsætningen faldet med 2%. Afsætningen af øl og maltdrikke udgjorde 3,5 mio. hl (en stigning på 2% i forhold til 2001), mens læskedrikke udgjorde 1 mio. hl svarende til et fald på 1% i forhold til

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002 Til Københavns Fondsbørs 19. marts 2003 BG 06/2003 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2002 Højeste resultat før skat i Gruppens historie (227,6 mio. kr.) * * * Resultat af primær drift stiger med 19% til 245,8 mio.

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004

Bryggerigruppen A/S. Halvårsrapport 2004 Bryggerigruppen A/S Halvårsrapport 2004 1 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Halvårsrapport 2004 6. Forventninger for 2004 7. Økonomiske mål 8. Udbyttepolitik tog

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002

Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 Bryggerigruppen A/S Årsberetning 2002 1. Introduktion 2. Gruppens historie 3. Gruppens struktur 4. Strategi 5. Årsrapport 2002 6. Udbyttepolitik og tilbagekøbsordning 7. Forventninger for 2003 8. Mål 9.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2004

Delårsrapport for 1. kvartal 2004 19.05.04 Meddelelse nr. 14, 2004 Delårsrapport for 1. kvartal 2004 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2004. Delårsrapporten er

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004

Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 Til Københavns Fondsbørs 27. april 2004 BG 15/2004 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2004.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Strategiske perspektiver

Strategiske perspektiver Strategiske perspektiver Den Danske Finansanalytikerforenin 27. maj 24 Adm. direktør Poul Møller Økonomidirektør Ulrik Sørensen Maj 24 BRYGGERIGRUPPEN A/S 2 Program Bryggerigruppen i dag Den strategiske

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af årsregnskab 2000 23. marts 2001 Væsentlige hændelser 2000 Overtagelse af 91% af aktierne i Albani Bryggerierne A/S (Albani + Maribo) Resterende aktier i Drinktech Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2008

Delårsrapport for kvartal 2008 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2017

First North Meddelelse nr august 2017 First North Meddelelse nr. 93 18. august 2017 Halvårsmeddelelse for 2017 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2017 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2003

Delårsrapport for 1. kvartal 2003 28.05.03 Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2003 Delårsrapport for 1. kvartal 2003 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for første kvartal 2003. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003

Bryggerigruppen A/S Delårsrapport kvartal 2003 Bryggerigruppen A/S Delårsrapport 1.-3. kvartal 2003 Introduktion i Bryggerigruppen er den næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien. i Bryggerigruppen er Skandinaviens største eksportør af øl. i Ceres

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2016

First North Meddelelse nr august 2016 First North Meddelelse nr. 87 19. august 2016 Halvårsmeddelelse for 2016 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2016 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Strategiplan

Bryggerigruppen A/S Strategiplan Bryggerigruppen A/S Strategiplan 2005-2007 Presse- og analytikermøde København, 24. februar 2005 Økonomiske mål i V8 er nået Tocifret ROIC Cashflow på mere end 200 mio. kr. i gennemsnit Tocifret overskudsgrad

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Meddelelse nr. 07/2019 København, d. 24. april 2019 Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2013

First North Meddelelse nr august 2013 First North Meddelelse nr. 71 22. august 2013 Halvårsmeddelelse for 2013 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2013 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018

Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Meddelelse nr. 15/2018 c/o SmallCap Danmark A/S Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli december CVR-nr

ATHENA IT-GROUP A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli december CVR-nr ATHENA IT-GROUP A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2013 First North Meddelelse nr. 127, 2014 Vojens den 26. februar 2014 CVR-nr. 19 56 02 01 DELÅRSRAPPORT I 1. halvår 2013/2014 havde

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 23.11.24 Side: Vor ref.: Direktionen 1 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.24 Kvartalsrapport pr. 3.9.24 for Nordjyske Bank Nordjyske Banks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere