BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 BRYGGERIGRUPPEN A/S ÅRSRAPPORT 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedpunkter 3 Nøgletal 4 Ledelse 5 Forord 6 Aktionærforhold 8 Corporate Governance 11 Miljø 15 Ledelsesberetning 18 Ledelses- og revisionspåtegning 37 Anvendt regnskabspraksis 38 Resultatopgørelse 43 Aktiver 44 Passiver 45 Egenkapitalopgørelse 46 Pengestrømsopgørelse 47 Noter 48 Ændring af regnskabspraksis Segmentoplysninger Kvartalsvis resultatudvikling 62 Selskabsoversigt 63 Ledelsesprofiler og -hverv 64 Fondsbørsmeddelelser i

3 Højeste resultat før skat i Gruppens historie (227,6 mio. kr.) Resultat af primær drift stiger med 19% til 245,8 mio. kr. Overskudsgrad øges til 8,8% mod 7,6% i 2001 Afkast på investeret kapital (ROIC) vokser til 8,5% Frit cash flow udgør 247 mio. kr. mod 164 mio. kr. i 2001 Forventning til resultat før skat for 2003 er uændret mio. kr. før konsekvenserne af lukningen af bryggeriet i Randers Udbytte foreslås forøget til 7,50 kr. pr. aktie mod 4,50 kr. for 2001 Selskabet formulerer udbytte- og aktietilbagekøbspolitik 3

4 Nøgletal for Bryggerigruppen A/S (koncernen) Afsætning (mio. hl) 4,5 4,4 3,8 3,3 3,2 Hovedtal (mio. kr.) Resultat Nettoomsætning 2.777, , , , ,4 Resultat af primær drift 245,8 205,8 174,6 160,5 160,0 Resultat før finansielle poster 258,9 167,2 174,6 160,5 160,0 Finansielle poster, netto -31,4-47,0-0,8 57,4-6,2 Resultat før skat 227,6 120,1 173,9 218,0 153,8 Koncernresultat 153,5 80,5 123,0 169,1 112,2 Bryggerigruppen A/S andel af resultat 153,2 77,4 122,4 169,3 112,2 Balance Samlede aktiver 2.511, , , , ,6 Egenkapital 1.028,0 843,0 805,4 728,8 573,4 Netto rentebærende gæld 794, ,0 857,4 482,6 449,5 Frit cash flow 246,6 164,4 79,0-1,4 10,9 Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (DKK) 24,4 12,6 19,8 27,3 18,2 Cash flow pr. aktie (DKK) 53,1 47,3 33,7 38,2 33,3 Udbytte pr. aktie (DKK) 7,5 4,5 4,5 4,5 3,5 Kurs ultimo pr. aktie 206,9 198,1 202,6 187,6 245,0 Ansatte Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal (mio. kr.) EBIT 258,9 167,2 174,6 160,5 160,0 EBITDA 438,7 368,7 333,9 287,7 275,5 EBITA 272,7 180,6 188,1 167,3 164,8 Nøgletal (i %) Overskudsgrad 8,8 7,6 7,5 7,9 7,8 Afkastningsgrad 10,4 8,7 8,7 9,8 11,0 Aktivernes omsætningshastighed 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 Egenkapitalforrentning efter skat 16,4 9,8 16,0 26,0 19,1 Afkast på investeret kapital 8,5 7,4 7,4 8,5 10,7 Egenkapitalandel 40,8 32,3 32,5 37,3 33,5 Gearing 77,3 120,1 106,5 66,2 78,4 Nøgletalsdefinitioner Frit cash flow Resultat pr. aktie Cash flow pr. aktie EBIT EBITDA EBITA Overskudsgrad Afkastningsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalforrentning efter skat Afkast på investeret kapital (ROIC) Egenkapitalandel Gearing Pengestrøm fra driftsaktivitet reduceret med netto investeringer i materielle anlægsaktiver. Bryggerigruppen A/S andel af årets resultat / antal cirkulerende aktier. Pengestrøm fra driftsaktivitet / antal cirkulerende aktier. Resultat før finansielle poster og skat. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger. Resultat før finansielle poster, skat og afskrivninger på goodwill. Resultat af primær drift i % af nettoomsætning. Resultat af primær drift i % af gennemsnitlige operative aktiver. Operative aktiver omfatter aktiver i alt fratrukket likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder. Nettoomsætning / aktiver i alt ultimo. Koncernresultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital. Resultat af primær drift reduceret med skat heraf i % af gennemsnitlig investeret kapital, (egenkapital + minoritetsinteresser + netto rentebærende gæld + hensættelser - finansielle anlægsaktiver). Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver. Netto rentebærende gæld ultimo i % af egenkapitalen ultimo. 4

5 BESTYRELSE K. E. Borup, direktør (formand) Steen Weirsøe, adm. direktør (næstformand) Holger Bagger-Sørensen, adm. direktør Henrik Brandt, adm. direktør Ulrik Bülow, adm. direktør Erik Christensen, materielchef* Flemming Hansen, specialarbejder* Niels Chr. Knudsen, professor, dr. oecon. Jens Nielsen, specialarbejder* Tommy Pedersen, adm. direktør Bent Ølgod, maskinmester* DIREKTION Poul Møller, adm. direktør Povl Friis, teknisk direktør Leif Rasmussen, salgs- og marketingdirektør Ulrik Sørensen, økonomidirektør *medarbejdervalgt 5

6 Administrerende direktør Poul Møller store udfordringer, men hidtil bedste resultat. 1. En ny stærk nationaløl - Royal 2. Ny international øl - Heineken 3. Bryggeriet i Randers lukker - men Thor består 4. Mere power på markedsføringen 5. Øget fokus på produktudvikling og innovation 6. Øget fokus på medarbejderudvikling 7. Ressourceoptimering 8. Øget satsning på nøglemarkeder FORORD Bedste resultat nogensinde har for Bryggerigruppen været et år, der bød på store udfordringer. Vi har i 2002 formået at skabe det højeste resultat før skat i Gruppens historie: knap 230 mio. kr. Desuden er afkastet på investeret kapital (ROIC) vokset til 8,5 procent, resultatet af den primære drift er steget med 19 procent til 245,8 mio. kr. og overskudsgraden er steget til 8,8 procent. Endvidere udgør det fri cash flow nu 247 mio. kr. Alt i alt det bedste resultat nogensinde. Derfor foreslår vi udbyttet forøget til 7,50 kr. pr. aktie mod 4,50 kr. for Endvidere vil Bryggerigruppen starte et opkøb af egne aktier i størrelsesordenen mio. kr. svarende til 3-7% af aktiekapitalen. 6

7 2002 var først og fremmest året, hvor Bryggerigruppen indgik alliancer både i nord og syd. I marts bekendtgjorde vi således samarbejdet mellem Bryggerigruppen, Borg Bryggerier (Norge) og Spendrup Invest (Sverige) om Hansa Borg Bryggerier ASA. Forventningerne til denne skandinaviske alliance inden for øl og læskedrikke var store - og i løbet af 2002 har de vist sig indfriet. Der er med alliancen skabt et stærkt alternativ i Skandinavien, hvor Bryggerigruppens konkurrencedygtighed er blevet forøget. Fem måneder senere i august kunne vi offentliggøre en aftale med Heineken N.V. om produktion salg og distribution af Heineken dåseøl i Danmark. Denne aftale dannede baggrund for en endelig, langvarig kontrakt med Heineken, der er verdens største internationale mærke, om en totaldækning af det danske marked. Således at vi fra foråret 2003 nu kan sælge Heineken ikke kun på dåser, men også på flasker og fra fad. Bryggerigruppens engelske bryggeri, Robert Cain & Co. Ltd., blev i juli solgt til RC Brewery Ltd. og Stanhill Investments Ltd. for 49 mio. kr. Dette vil forbedre vort resultat med 20 mio. kr. på helårsbasis. Bryggerigruppen fortsætter sin maltvirksomhed gennem selskabet Supermalt UK Ltd., der vil være et rent salgsselskab for Gruppens maltprodukter i England og have til huse nord for London i St. Alban. Med over 90 procent markedsandele af maltølsalget i England har Bryggerigruppen en stærk position, og denne aktivitet vil blive udbygget uafhængigt af afhændelsen af Robert Cain var også året, hvor dåserne blev introduceret i Danmark. Men salget af dåseøl skuffede, og blev kun halvt så stort som forventet. Det skyldes bl.a., at salget af dåserne først kunne begynde i efteråret altså efter højsæsonens afslutning. Det kunne naturligvis mærkes. Samkøringen af vores litauiske bryggerier, Tauras og Kalnapilis, gik ikke så gnidningsløst som forventet. Men trods hård priskonkurrence er det lykkedes Gruppen at genvinde vores markedsandele på det litauiske marked på omkring 30 procent. Vi er dermed den næststørste leverandør af øl på det litauiske marked. De to bryggerier fusioneres i 2003 med virkning fra 1. januar - med Tauras som det fortsættende selskab. Vi har i Bryggerigruppen udarbejdet en strategi- og handlingsplan, der skal sikre vækst i vores lønsomhed. Denne plan hedder V8, fordi det for det første er en stærk og kraftfuld plan, der både skal accelerere udviklingen og fastholde en kontinuerlig værditilvækst i Gruppen. For det andet består planen af 8 punkter. Ifølge V8 skal ROIC synligt forbedres til mindst 10 % i 2004 og det fri cash flow forventes at udgøre mindst 200 mio. kr. efter skat pr år. Vore forventninger for 2003 er som tidligere meddelt på mio. kr. før skat. Det er besluttet at lukke Gruppens bryggeri i Randers, hvilket i 2003 vil føre til nedlukningsomkostninger i størrelsesordenen 40 mio. kr., som reducerer det forventede resultat for 2003 tilsvarende. Fra 2004 forventes lukningen at forbedre Gruppens resultat før skat med ca. 15 mio. kr. Gennem V8 har vi lagt grundlaget for et spændende og skelsættende 2003 for Bryggerigruppen A/S. Poul Møller Administrerende direktør 7

8 AKTIONÆRFORHOLD Aktier. Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogsfører er Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services HH, Postboks 850, 0900 København C. Hver aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionærer kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for et aktiekøb på mere end 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Der er ca navnenoterede aktionærer, hvoraf de er nuværende og tidligere medarbejdere i selskabet. De navnenoterede aktionærer repræsenterede pr. 31. december 2002 en samlet kapital på mio. kr. svarende til 73,60% af aktiekapitalen. Bryggerigruppens aktier blev i årets løb handlet til en højeste kurs på 260,00 kr. og en laveste kurs på 195,00 kr. Handelskoder. Københavns Fondsbørs - DK Reuters - BRYG.CO Bloomberg - BRYG DC Omsætning MidCap+. Bryggerigruppen vil fra 1. april være registreret i Fondsbørsens nye MidCap+ segment. Registreringen i det nye segment vil kunne styrke likviditeten i Gruppens aktier, idet det forventes at synligheden af selskabet vil blive forøget. MidCap+ segmentet vil blive understøttet af et afkastindeks, som beregnes fra lanceringen 1. april Aktionærsammensætning. Fire aktionærer har hver anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af aktiekapitalen: 200 OMSÆTNING (1.000 AKTIER) Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, Købehavn K 150 Danske Bank Holmens Kanal København K ATP Kongens Vænge Hillerød BankInvest Danske Small Cap Aktie Toldbodgade 33 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1022 København K Bryggerigruppens aktionærkreds er i øvrigt sammensat som følger: Aktionærkreds Kapitalandel (%) LD 11 Danske Bank 9 ATP 6 BankInvest Danske Small Cap Aktie 5 Danske institutionelle investorer 2 Udenlandske investorer 14 Individuelle investorer (inkl. medarbejderaktionærer) 36 Ikke-navnenoterede 17 I alt 100 8

9 Aktiebeholdning Bestyrelse Navn Beholdning Direktør K.E. Borup (BF) Adm. direktør Steen Weirsøe (BNF) 617 Adm. direktør Holger Bagger-Sørensen (BM) Erik Christensen (medarbejdervalgt BM) 272 Flemming Hansen (medarbejdervalgt BM) 162 Professor Niels Chr. Knudsen (BM) 103 Jens Nielsen (medarbejdervalgt BM) 149 Adm. direktør Tommy Pedersen (BM) 414 Bent Ølgod (medarbejdervalgt BM) 284 Direktion Navn Beholdning Adm. direktør Poul Møller Teknisk direktør Povl Friis Salgs- og marketing direktør Leif Rasmussen Økonomidirektør Ulrik Sørensen Finanskalender Bryggerigruppen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelserne som følger: 19. marts: Årsrapport maj: Delårsrapport for 1. kvartal august: Halvårsrapport november: Delårsrapport for 3. kvartal 2003 Generalforsamling og aktionærmøder afholdes som følger: 23. april: Ordinær generalforsamling, Odense 29. april: Aktionærmøde, Randers 30. april: Aktionærmøde, Faxe Aktierelaterede nøgletal Pr. aktie Bryggerigruppen A/S andel af resultat pr. aktie (kr.) 24,4 12,6 19,8 27,3 18,2 Cash flow pr. aktie 53,1 47,3 33,7 38,2 33,3 Kurs ultimo pr. aktie 206,9 198,1 202,6 187,6 245,0 Udbytte pr. aktie 7,5 4,5 4,5 4,5 3,5 9

10 Aktieperformance. Bryggerigruppens aktier sammenlignet med KFX-indekset og Peer-gruppen bestående af Carlsberg, Heineken, Scottish & Newcastle, SAB Miller og Interbrew. KURSUDVIKLING 01/01/01-01/03/03 125,00 100,00 75,00 50, BRYGGERIGRUPPEN COPENHAGEN KFX PEER GROUP Investor Relations aktiviteter. For direkte eller indirekte at sikre likviditet i Bryggerigruppens aktier tilstræbes det at være i nær kontakt med aktiemarkedet ved at holde et informationsniveau, der tilfredsstiller behovet hos investorer og analytikere. Der afholdes årligt en generalforsamling og to aktionærmøder. Desuden afholder Bryggerigruppen både analytiker- og investormøder i ind- og udland i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapporten og årsrapporten. Samtidig med at investormøderne afholdes lægges investorpræsentationen ud på Gruppens hjemmeside (www.bryggerigruppen.dk). Bryggerigruppen deltog endvidere i Danske Equities Defensives seminar d. 24. og 25. september 2002, hvor mange inden- og udenlandske investorer deltog. BrygMagasinet, som er Bryggerigruppens aktionærmagasin, udkommer fire gange årligt og sendes til alle navnenoterede aktionærer og andre interessenter. Disponering af årets resultat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 7,50 kr. pr. aktie à 10 kr. (udbyttet for regnskabet 2001 udgjorde 4,50 kr. pr. aktie à 10 kr.). Den forslåede udlodning udgør i alt 48,2 mio. kr. Den resterende del af overskuddet på 105,0 mio. kr. foreslås overført til næste år. Analytikere. Følgende institutioner følger løbende udviklingen i Bryggerigruppen: RESULTAT PR. AKTIE (DDK) UDBYTTE PR. AKTIE (DDK) Analysehus Alfred Berg ABN-Amro Carnegie Danske Equities Enskilda Securities Nordea Securities Sydbank ABG Sundal Collier, Oslo WestLB Panmure, London Analytiker Jesper Breitenstein Julie Quist Peter Kondrup Hans Gregersen Stig Frederiksen Stig Nymann Torgeir Vaage Stuart Price

11 Steen Poulsen - bryggeriarbejder på Ceres Bryggerierne. CORPORATE GOVERNANCE Københavns Fondsbørs A/S har anbefalet, at selskaber noteret på Fondsbørsen i årsrapporten tager stilling til det såkaldte Nørbyudvalgs anbefalinger vedrørende Corporate Governance, og med udgangspunkt heri beskrives i det følgende Bryggerigruppens politik og procedurer inden for Corporate Governance. Bryggerigruppens bestyrelse har i efteråret 2002 foretaget en omfattende vurdering af selskabets regler, politikker og praksis i relation til Corporate Governance. På basis af denne vurdering er det bestyrelsens opfattelse, at Bryggerigruppen i al væsentlighed følger Nørbyrapportens anbefalinger. På områder, hvor dette ikke vurderedes at være tilfældet, vil bestyrelsen regelmæssigt vurdere behovet for tilpasninger. Forholdet til aktionærerne. Bryggerigruppen udvikler og vedligeholder til stadighed sin hjemmeside for aktionærforhold på internettet således, at aktionærer og andre interessenter til enhver tid har adgang til ajourført information og let kan komme i kontakt med Gruppens aktionærsekretariat. Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes med mindst en uges og højest fire ugers varsel, men det er bestyrelsens hensigt så vidt muligt at indkalde Gruppens generalforsamlinger med mindst tre ugers varsel. Det tilstræbes, at indkaldelse og 11

12 dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter begrænses til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Bryggerigruppens vedtægter indeholder en stemmebegrænsning, hvorefter en enkelt aktionær eller en gruppe af aktionærer, der samarbejder, ikke kan stemme for mere end 10% af det samlede antal stemmer. Bestyrelsen anser ikke denne bestemmelse som et værn mod, at en eventuel seriøs investor kan overtage kontrollen med selskabet, såfremt dette er i aktionærernes interesse. Det antages, at bestemmelsen i givet fald kan forhindre overtagelsen af den reelle kontrol på grundlag af en minoritet og vil i denne situation i stedet befordre et samlet bud på en kontrollerende post i selskabet. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at varetage alle aktionærernes interesser og vil ikke på egen hånd søge at imødegå et seriøst overtagelsesforsøg, som kan være i aktionærernes interesse, gennem at træffe dispositioner, som afholder aktionærerne fra at tage stilling til et evt. overtagelsesforsøg. Interessenter. Bryggerigruppens væsentligste interessenter (stakeholders) er - udover aktionærerne medarbejderne, forbrugerne, kunderne, leverandørerne og samfundet både lokalt og generelt. Forholdet til interessenterne prioriteres højt af Bryggerigruppen, og betydelige ressourcer anvendes til at vedligeholde og videreudvikle disse relationer. Gruppens politik for relationerne til Gruppens interessenter vil blive detaljeret yderligere i forbindelse med den løbende ajourføring af strategierne i den kommende periode. Med hensyn til de overordnede visioner, mål og strategier er disse beskrevet yderligere på side i denne årsrapport. Åbenhed. Bryggerigruppen er af den overbevisning, at åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærernes og de øvrige interessenters vurdering af selskabet og dets fremtid. Bryggerigruppen ønsker derfor en fortsat udvikling af relationerne til aktionærerne og interessenterne gennem en udbygning af kommunikationen med disse grupper. Selskabets meddelelser til Fondsbørsen udfærdiges på såvel dansk som engelsk og Bo Kaaber Brandt - controller på Faxe Bryggeri. 12

13 offentliggøres yderligere på selskabets hjemmeside. Der afholdes møder i ind- og udland, dels i forbindelse med Gruppens halv- og helårsrapporter og dels efter behov med selskabets investorer, finansanalytikkere og repræsentanter for pressen. De præsentationer, der anvendes på disse møder, offentliggøres på nettet simultant med præsentationen. I forbindelse med optagelsen i MidCap+-indekset på Københavns Fondsbørs har Gruppen yderligere besluttet at deltage i to webcasts fra Gruppen har siden 1. januar 2000 offentliggjort kvartalsrapporter. Det forventes, at der vil ske en glidende implementering af International Financial Reporting Standards (IFRS) således, at disse standarder er fuldt implementeret fra 1. januar Bryggerigruppens danske bryggerier offentliggør årligt miljøredegørelser hhv. grønne regnskaber, hvor der redegøres for påvirkningerne af det eksterne miljø og udviklingen i arbejdsmiljøet. Bestyrelsen har besluttet, at selskabet - som et led i den løbende strategiudvikling - udarbejder en beskrivelse af Gruppens politik for information og kommunikation med selskabets aktionærer og interessenter. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde. Bestyrelsen udfører sit arbejde i.h.t. selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Denne forretningsorden gennemgås og ajourføres regelmæssigt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen søges stedse sammensat, så man som gruppe besidder den for opgavens løsning nødvendige kompetence. Kandidater til bestyrelsen indstilles til generalforsamlingens valg med bestyrelsens skriftlige begrundelse, baseret på de af bestyrelsen udstukne kriterier, der bl.a. omfatter viden om generel ledelse og kendskab til internationale forhold og forretningsdrift, til salg og markedsføring af mærkevarer, til finansiering og til produktions- og logistikforhold. Bestyrelsen består for nærværende af syv generalforsamlingsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en i forhold hertil relevant uddannelse. Bestyrelsen mødes årligt til fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er et to-dages seminar primært rettet mod selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov, og i 2002 afholdt bestyrelsen seks møder. Der anvendes ikke stående bestyrelsesudvalg i Bryggerigruppen, men alene ad hoc udvalg. For Bryggerigruppens bestyrelsesmedlemmer gælder en aldersgrænse på 65 år. Et be- 13

14 styrelsesmedlem, der ændrer hovederhverv i valgperioden, er i princippet indstillet på at stille sit mandat til rådighed, hvis den øvrige bestyrelse vurderer, at dette er ønskeligt. Der vil blive fastlagt en procedure for den fremtidige regelmæssige evaluering af bestyrelsens arbejde, mens direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres én gang årligt. Aflønning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsens medlemmer honoreres med et fast årligt beløb for det løbende bestyrelsesarbejde. I forbindelse med særligt omfattende ad hoc udvalgsarbejder kan bestyrelsen på basis af arbejdets omfang fastsætte et særligt honorar herfor. Det tilstræbes, at honoreringen af bestyrelsen svarer til niveauet i sammenlignelige selskaber. Bestyrelsen er ikke omfattet af incitamentsprogrammer som f.eks. aktieoptionsprogrammer, bonusaflønning, el.lign. For 2002 er der som fast honorar til bestyrelsen udgiftsført kr. (ekskl. Albani på kr.). Der er herudover ikke udbetalt særlige honorarer. For direktionen og udvalgte ledende medarbejdere er etableret revolverende aktieoptionsprogrammer. For Bryggerigruppens ledergruppe (inkl. direktionen) og store dele af salgsorganisationerne etableres fra 2003 yderligere et bonusaflønningsprogram. Risikostyring. Bestyrelsen vurderer løbende de forskellige risici, som en internationalt opererende virksomhed, som Bryggerigruppen, står overfor. De væsentligste risici kan sammenfattes i følgende hovedområder: Finansielle risici (valuta, renter, likviditet) Skades- og ansvarsrisici Kreditrisici (finansielle institutioner og kommercielle tilgodehavender) Markedsrisici (indtjeningsfordeling) Miljømæssige risici Steffen Høgh - kok og kantineleder på Ceres Bryggerierne. De finansielle, kredit- og markedsmæssige risici vurderes i forbindelse med firmaets strategi og budgetteringsprocedurer. Skades- og ansvarsrisici (forsikringsafdækning) gennemgås årligt i henhold til bestyrelsens forretningsorden, mens de miljømæssige risici behandles i forbindelse med selskabets miljørapporter. Bestyrelsen følger yderligere de særlige risici, som selskabets involvering i fremstilling og salg af alkoholholdige drikke betyder. Specifikt for de finansielle og de miljømæssige risici henvises til side 30 henholdsvis side 15 i årsrapporten. 14

15 120 MILJØNØGLETAL 2002 (5 PRODUKTIONSSTEDER) Varmeforbrug pr. produceret hl (Mj/hl) MILJØ Elforbrug pr. produceret hl (kwh/hl) Vandforbrug pr. produceret hl (hl/hl) Udledt spildevand pr. produceret hl (hl/hl) Direkte miljøpåvirkninger. Miljøforholdene på bryggerierne er karakteriseret ved, at der produceres under anvendelse af store mængder emballager og vegetabilske råvarer, et væsentligt energi- og vandforbrug og anvendelse af lud (NaOH) til rengøring af procesanlæg. Alle bryggerier udleder spildevand indeholdende organisk stof, der problemfrit omsættes og renses i de kommunale rensningsanlæg. Bryggerierne har en meget effektiv kildesortering af affald, hvilket medfører, at over 90 procent af affaldet sendes til genanvendelse eller sælges som biprodukt. De store fraktioner, som sorteres og går til genanvendelse, er glas, aluminium, jern, pap/papir og plastic. Biprodukterne er primært mask og gærfløde. Endelig gælder det specielle forhold, at bryggerierne er placeret i byområder, hvorfor støj er en væsentlig miljøfaktor. I relation til bryggeriernes arbejdsmiljø er ulykker prioriteret som et indsatsområde, der sammen med bryggeriernes arbejdspladsvurderinger er i fokus i Bryggerigruppens miljøstyringssystem. I 2001 har Bryggerigruppens ledelse besluttet, at bryggerierne de næste tre år skal sætte fokus på og arbejde med miljøforbedringer inden for følgende indsatsområder: Ovenstående er fundet væsentlige at sætte fokus på, fordi de medfører et stort forbrug, et stort spild, en stor belastning eller er omfattet af et myndighedskrav. Indirekte miljøpåvirkninger. De indirekte miljøpåvirkninger er de forhold som organisationen ikke har fuld kontrol over, og som forekommer i produktets livscyklus fra vugge til grav. På baggrund af alment anerkendte livscyklusvurderinger om emballager til øl og læskedrikke er de største indirekte miljøpåvirkninger relateret til valget af emballagematerialer, vægten på engangsemballager og anvendelsen af engangsemballager på eksportmarkeder. Yderligere er miljøpåvirkninger hos underleverandører og distribution af varer væsentlige. Bryggerigruppen søger at arbejde med disse indirekte påvirkninger gennem miljøstyringssystemet samt gennem deltagelse i DanskRetursystem A/S. Miljødialog med leverandører. I blev miljødialogen med de væsentligste leverandører udvidet. Miljødialogen indgår nu som standardopfølgningspunkt i leverandørsamarbejdet. Det er karakteristisk, at Bryggerigruppen samarbejder med leverandører, som har udarbejdet miljøpolitikker og miljømål og arbejder systematisk med miljøforbedringer. Flere af Bryggerigruppens emballageleverandører arbejder målrettet med produktorienterede miljøforbedringer, der vil reducere de indirekte miljøpåvirkninger fra Bryggerigruppens emballager samt medvirke til at fastholde et acceptabelt omkostningsniveau. El-reduktion Varme-reduktion Spildevands-reduktion COD-reduktion (udtryk for organisk stof i spildevandet) Ulykker 15

16 Miljøstyring i Bryggerigruppen. Tre af Bryggerigruppens danske bryggerier Faxe, Ceres og Thor blev certificeret efter DS/EN ISO 14001:1996 i januar 1999 og har årligt offentliggjort en miljøredegørelse efter EU s forordning EF nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Ansvaret for miljøstyring i Bryggerigruppen ligger hos direktionen i regi af den tekniske direktør, som er formand for Bryggerigruppens miljøstyregruppe. Miljøstyringssystemet er opbygget gennem fælles politikker, målsætninger og procedurer for Bryggerigruppen kombineret med bryggeriernes egne mål, handlingsplaner og instruktioner. Bryggeriernes produktionsledelse er samlet i en miljøgruppe, der én gang pr. måned gør status på mål og handlingsplaner, behandler nye idéer til miljøforbedringer og er med til at sikre en effektiv miljøstyring. Endvidere er ansvar og kompetence inden for miljø og arbejdsmiljø uddelegeret til nøglemedarbejdere således, at der løbende er fokus på de vigtigste miljøområder. I 2001 blev det besluttet, at der skal være fokus på og arbejdes med miljøforbedringer inden for indsatsområderne: El, varme og spildevand. Det er med tilfredshed, at Merethe Mattson - laborant på Faxe Bryggeri. 16

17 400 ENERGIFORBRUG (T.GJ) (5 PRODUKTIONSSTEDER) 2,00 VANDFORBRUG OG UDLEDTE SPILDEVANDSMÆNGDER (PR. MIO. KUBIKMETER) (5 PRODUKTIONSSTEDER) , , , Varme El Varme El Varme El Vand Spildevand Vand Spildevand Vand Spildevand Gruppen i 2002 forsat kan fremlægge nye gode resultater og succeshistorier omkring effektiviseringer, investeringer i renere teknologi, el-, varme- og vandbesparende tiltag, minimering af spild, øget miljøbevidsthed og miljøbevidste indkøb. Albani Bryggerierne har i 2002 arbejdet målrettet på at implementere Bryggerigruppens kvalitet- og miljøstyringssystem og blive omfattet af certificeringerne. Dette mål blev delvis indfriet i 2002 gennem en kvalitetscertificering efter ISO Albani Bryggerierne forventes miljøcertificeret primo 2003 efter ISO og inkluderes i Bryggerigruppens miljøredegørelse for Maribo Bryghus har i en årrække registreret deres miljømæssige væsentlige forbrug, og gennem miljømål og miljøhandlingsplaner arbejdes der målrettet med at forbedre udnyttelsesgraden af de anvendte ressourcer samt reducere udledningen til omgivelserne. Oplysningerne er offentliggjort i bryggeriets grønne regnskab. På Bryggerigruppens litauiske bryggerier Tauras og Kalnapilis er der ligeledes fokus på medarbejdernes sikkerhed og minimering af bryggeriernes ressourceforbrug. Bryggerierne arbejder med miljøstyring gennem daglige målinger og overvågning. Der indføres løbende effektiviserende tiltag, optimering af ressource-, vand-, el- og gasforbrug og reduktion af udledninger til miljøet. For Bryggerigruppen er god miljøstyring en konkurrenceparameter, fordi miljøarbejdet sikrer, at ressourcerne udnyttes mere effektivt. Samtidig er miljøstyring med til at sikre, at alle væsentlige risici på miljøområdet minimeres. Bryggerigruppens miljøredegørelse for 2002 offentliggøres i april Miljøredegørelsen samt Maribo Bryghus grønne regnskab giver yderligere information om, hvordan bryggerierne arbejder med at reducere miljøpåvirkningerne og skabe et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. Miljøredegørelsen samt det grønne regnskab udleveres ved henvendelse til Bryggerigruppen eller kan findes på vores hjemmeside (www.bryggerigruppen.dk). 17

18 BERETNING FOR BRYGGERIGRUPPEN 2002 Generelt. Bryggerigruppens hovedaktivitet er at markedsføre, sælge, distribuere og producere kvalitetsdrikkevarer med fokus på mærkevarer primært inden for øl, malt og læskedrikke. I Danmark omfatter Gruppen bryggerierne Albani, Ceres, Faxe, Maribo og Thor. I Litauen drives bryggerierne Vilniaus Tauras og Kalnapilis. Aktiviteterne (ekskl. maltdrikke) i Gruppens engelske bryggeri Robert Cain & Co. Ltd. blev afhændet ultimo juni 2002 (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 15/2002 af 2. juli 2002). Gruppens engelske aktiviteter omfatter herefter salg af maltdrikke produceret på Gruppens danske bryggerier. Bryggerigruppen overtog i foråret 2002 i samarbejde med Borg Bryggerierne Holding A/S (Norge) og Spendrup Invest AB (Sverige) samtlige aktier i Norges næststørste bryggerivirksomhed Hansa Borg Bryggerier ASA (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 06/2002 af 20. marts 2002). Bryggerigruppen besidder 25% af aktiekapitalen i Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S, der kontrollerer Hansa Borg Bryggerier ASA 100%. Hansa Borg Skandinavisk Holding A/S indgår fra 1. maj 2002 i Bryggerigruppens regnskab som en associeret virksomhed. Alex Hylding Larsen - SAP basis konsulent i Bryggerigruppens IT-afdeling. 18

19 På basis af indstillinger fra de respektive bestyrelser (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 07/2002 af 22. marts 2002) besluttede generalforsamlingerne i Bryggerigruppen A/S og Albani Bryggerierne A/S at fusionere de to selskaber med virkning fra 1. januar 2002 med Bryggerigruppen som det fortsættende selskab. I 2002 har medarbejderne fået tilbudt medarbejderaktier til en kurs på 100 kr. pr. aktie à 10 kr. Tegningsperioden for aktierne løb indtil 15. august 2002, og der blev tegnet aktier for nominelt kr. (jf. Fondsbørsmeddelelse BG 19/2002 af 27. august 2002). I forbindelse med Albani fusionen og udstedelsen af medarbejderaktier er Bryggerigruppens selskabskapital øget til kr. svarende til aktier à10 kr. Gruppens beholdning af egne aktier udgør stk. (svarende til ca. 2% af selskabskapitalen). Beholdningen forventes primært anvendt i forbindelse med aktieoptionsordningen for firmaets ledergruppe. Egne aktier nedskrives ved erhvervelse over egenkapitalen. Regnskabspraksis og segmentoplysninger. Regnskabet for 2002 er udarbejdet på basis af den nye årsregnskabslov. Den afledte ændring i regnskabspraksis har primært betydning for behandlingen af købt koncerngoodwill og ikke realiserede valutadifferencer på terminskontrakter. Erhvervet koncerngoodwill er med tilbagevirkende kraft til 1. januar 1995 aktiveret og afskrives efter følgende hovedprincipper: Erhvervede bryggeriaktiviteter: 20 år Erhvervede salgs- og distributionsaktiviteter: 10 år De enkelte erhvervelser vil løbende blive vurderet, og værdien af den aktiverede goodwill vil om fornødent blive nedskrevet. Ikke realiserede valutadifferencer relateret til valutasikringstransaktioner opgøres fremover løbende og korrigeres over selskabets egenkapital. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse med den ændrede regnskabspraksis. Effekten af den ændrede regnskabspraksis på koncernresultat og egenkapital i perioden fremgår af side I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur gives segmentoplysninger på geografiske områder baseret på salgsstedet for produkterne. De tilsvarende segmentoplysninger for de seneste fem år fremgår af side

20 Miroslavas Palinskij - bryggeriarbejder på Vilniaus Tauras. 5 AFSÆTNING (MIO. HL) NETTOOMSÆTNING (MIO.DDK) Resultat Afsætningen udgjorde i alt 4,5 mio. hl øl, malt og læskedrikke i 2002, hvilket er en stigning på 2% i forhold til Korrigeret for afviklingen af Robert Cainaktiviteterne og tilkøbet af AB Kalnapilis i oktober 2001 er afsætningen faldet med 2%. Afsætningen af øl og maltdrikke udgjorde 3,5 mio. hl (en stigning på 2% i forhold til 2001), mens læskedrikke udgjorde 1 mio. hl svarende til et fald på 1% i forhold til

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 24. august 05 RU24 / 2005 HALVÅRSRAPPORT 2005 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere