Atra 16/ Manual Version P00. Atra 16/9-800

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atra 16/ Manual Version P00. Atra 16/9-800"

Transkript

1 Atra 16/9-800 Atra 16/9-800 Manual Version P00 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 3 DK - Installationsmanual med tekniske data 6 SE - Installationsmanual med tekniska data 9 Atra 16/9-800

2 2

3 Innhold Installasjonsmanual med tekniske data 1.0 Forhold til myndighetene Tekniske data Installasjon Service...5 Figurer...12 Innhold Generell bruks- og vedlikeholdsmanual 6.0 Sikkerhetsregler 7.0 Valg av brensel 8.0 Bruk 9.0 Vedlikehold 10.0 Driftsforstyrrelser - feilsøking NORSK 1.0 Forhold til myndighetene Installasjonen av et ildsted må være i henhold til det enkelte lands lover og regler. Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjonen av produktet. Både en installasjonsmanual med tekniske data og en generell bruks- og vedlikeholdsmanual er vedlagt produktet. Manualene må leses grundig før installasjonen påbegynnes. Installasjonen kan først tas i bruk etter at den er kontrollert av kvalifisert kontrollør. Et godkjenningsskilt av varmebestandig materiale er plassert over døren på innsiden av på konveksjonskammeret. Det inneholder informasjon om identifikasjon og dokumentasjon av produktet. 2.0 Tekniske data Materiale: Platestål Overflatebehandling: Grå lakk Type brensel: Ved Maks. vedlengde: 50 cm Røykuttak: Topp Røykerørsdimensjon (utvendig): Ø 177 mm (Benytt medfølgende adapter (kat.nr.: )) Vekt produkt: 247 kg Produktmål og avstander: se fig. 1 & 2 Tekniske data i h.h.t. EN Nominell varmeavgivelse: 12 kw Røykgass massestrøm: 8,4 g/s Anbefalt skorsteinstrekk: 15 (+/- 2) Pa Virkningsgrad: 81 % CO emisjon (13% O2): 0,18 % Driftsform: Intermitterende Med intermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av et ildsted. Dvs. at det legges i et nytt ilegg straks brenselet har brent ned til passende mengde glør. NB: Produktet egner seg ikke som åpent ildsted. Forbruk av ved Atra 16/9-800 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse på 12 kw. Forbruk av ved, ved nominell varmeavgivelse: Ca. 3,3 kg/t. Størrelsen på veden bør være: Opptenningsved (finkløvd ved): Lengde: ca.50 cm Diameter: 2-4 cm Mengde pr. opptenning: 8-10 stk. Ved (kløvd ved): Anbefalt lengde: 50 cm Diameter: Ca 15 cm Mengde pr. ilegg: 2-3 stk. (3-4 kg) 3

4 NORSK 2.1 Gulv Fundamentering Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt. Gulv som ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulvanbefales fjernet under en installasjon. Krav til beskyttelse av tregulv under ildstedet Atra 16/9-800 har en skjermplate på undersiden som skjermer for stråling mot gulv. Produktet kan derfor plasseres direkte på et tregulv som er dekket av en plate av metall eller annet ikkebrennbart materiale. Anbefalt tykkelse minimum 0,9 mm og skal dekke hele gulvflaten inne i omrammingen. Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet Gulvet foran ildstedet må beskyttes av en plate i metall eller annet ikke-brennbart materiale. Anbefalt tykkelse er minimum 0.9 mm. Forplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler. For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsåpning, og bredde minimum lik ileggsåpningen. NB! Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner og installasjonskrav. 2.2 Nødvendige mål og avstander Avstand til brannmur - Avstand til brannmur skal være min. 100 mm. Se fig. 1. Avstand til sidevegg av brennbart materiale- Avstanden skal være min mm. Se fig. 1 Avstand til vegg eller møbler foran ildstedet: Avstanden skal være minimum 1300 mm. Avstand til tak: Dersom det benyttes omramming som avsluttes med luftrist i topp og hvor luften ledes rett opp, må avstanden til tak være min. 600 mm (fig. 1). Omramming som mures til tak må avsluttes min. 20 mm før taket. Ved montering av ventiler/rister i front eller sider, må avstand til tak være min. 600 mm fra ventilens overkant. Innvendig i omrammingen må det monteres en sperreplate (stålplate og 100 mm isolasjon) i henhold til fig.1. Mures peiskappe til taket og taket er av brennbart materiale, må det over toppen av varmekammeret og over kappens ventiler, lages en ekstra himling for å hindre oppvarming av taket. Bruk for eksempel: Steinull 100 mm tykk oppe på en stålplate min. 0,9 mm. Sørg for utlufting i toppen av peiskappen - f.eks. spalte mot tak på ca 20 mm (fig. 1 ). NB! Husk at installasjonen skal kunne feies og inspiseres. Omrammingen skal være selvbærende og ikke hvile på ildstedet. Det skal være et mellomrom på minimum 3 mm mellom omrammingen og ildstedet, slik at ildstedet kan utvide seg. 2.4 Luftsirkulasjon (fig. 1) Mellom innsatsen og murverket skal det strømme luft, og det er svært viktig at det er fri lufttilførsel til luftinntakene. De angitte luftareal angitt i tekst er minimumskrav. Nødvendige luftåpninger i omrammingen: Sokkel: Min.500 cm 2 Hette: Min. 750 cm 2 Dette som sikkerhet for at varmeoppbygging inne i omramningen ikke skal bli for stor og at varmeavgivelse til rommet blir tilstrekkelig. 2.5 Lufttilførsel Rommet der ildstedet er installert Advarsel! Sørg for at det er tilstrekkelig friskluftstilførsel utenfra til rommet der ildstedet befinner seg. NB! Hvis det ikke eksisterer et friskluftinntak fra før, skal det installeres et friskluftinntak (tverrsnitt på minimum 200 cm 2 til luftgjennomstrømning). 3.0 Installasjon Standardprodukt leveres i 1 kolli. 3.1 Før installasjon NB! Kontroller at peisinnsatsen er fri for skader. Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal løftes inn og monteres. Når produktet er pakket ut, tas posen med beindelene og skruene ut av brennkammeret. 2.3 Krav til peisomramming Peisomramming må lages i et ikke brennbart materiale. Merk at hele bakveggen innenfor omrammingen og annen tilstøtende bruk av brennbare materialer, må være dekket av isolasjon/brannmur. Isolasjonen skal ha en termisk konduktivitet (Lambda verdi) på 0,8 W/mK eller bedre. En lav Lambda verdi forteller at materialet har en god isoleringsevne. 4

5 3.2 Montering (fig. 3 & 4) Ta bort de fire dekslene som stenger inntakene for koveksjonsluften (fig. 3) Brett ut pappemballasjen på gulvet og legg ovnen forsiktig ned på ryggen. Monter beina. Se fig. 3. Monter deretter beina på produktet (fig. 3). Reis produktet forsiktig opp og plasser det der hvor det skal stå. Juster beina til ønsket høyde. Hevedøren er ved levering festet i åpen posisjon ved hjelp av skruer (se fig. 4 A). Fjern disse skruene (merket med en selvlysende etikett). 3.3 Skorstein og røykrør Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for fastbrenselsfyrt ildsted med røykgasstemperatur som angitt i «2.0 Tekniske data». Skorsteinstverrsnittet må minimum være lik røykrørstverssnitt. Bruk gjerne «2.0 Tekniske data» ved beregning av riktig skorsteinstverrsnitt. Flere fastbrenselsfyrte ildsteder kan tilknyttes samme pipeløp dersom skorsteinstverrsnittet er tilstrekkelig. Kontakt den stedlige feiermesteren for råd! Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger. Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen. Se fig. 1 for minimumsmål. Se til at røykrøret får stigning hele veien frem til skorsteinen. Bruk røykrørsbend med feieluke for å sikre feiemulighet. 3.5 Kontroll av funksjoner (fig. 5 & 6) Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningshåndtakene. Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende. Luftventil (fig. 5): Venstre posisjon: Høyre posisjon: Spjeld (fig. 6) Ytre posisjon: Indre posisjon: Åpen Stengt Åpen Stengt 3.6 Fjerning av aske NB! Fjern asken kun når ildstedet er kaldt. Se forøvrig beskrivelse av hvordan håndtere aske i Generell bruks-og vedlikeholdsanvisning (kat.nr.: ) under pkt. «6.1 Brannforebyggende tiltak». 4.0 Service NORSK Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig! Dersom dette skjer, fraskriver produsenten seg sitt ansvar og garantien bortfaller! Det må kun brukes originale reservedeler og bør utføres av fagkyndig servicepersonell! Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen fører til sprekkdannelser. NB! En korrekt og tett tilslutning er meget viktig for produktets funksjon. NB! Det må ikke overføres vekt fra peiskonstruksjonen til skorstein. Peiskonstruksjonen må ikke hindre skorsteinens mulighet for å kunne bevege seg, og må ikke forankres til skorsteinen. Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data». Ved for høy trekk, må det gjøres tiltak, f.eks. installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken. 3.4 Stålskorstein Skal toppmontert stålskorstein benyttes, monteres et uisolert rør fra innsatsen til ca.10 mm gjennom toppristen. Monter deretter stålskorsteinen etter bruksanvisningen. Dekkrør må ikke benyttes slik at luftåpningen tildekkes. 5

6 DANSK Indhold Innstallationsmanual med tekniske data 1.0 Forhold til myndighederne Tekniske data Installation Service...8 Figurer...12 Indhold 1.0 Forhold til myndighederne Installationen af et ildsted skal overholde det enkelte lands love og regler. Alle lokale forordninger, inkl. de der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installationen af produktet. Produktet er vedlagt både en installationsmanual med tekniske data og en generel brugs- og vedligeholdelsesmanual. Manualerne skal læses grundigt, før installationen påbegyndes. Installationen kan først tages i brug, når den er kontrolleret af en kvalificeret kontrollør. Over døren på indersiden af konvektionskammeret er der monteret et godkendelsesskilt af varmebestandigt materiale. Det indeholder oplysninger om identifikation og dokumentation af produktet. Generel brugs- og vedligeholdelsesmanual 6.0 Sikkerhedsregler 7.0 Valg av brændsel 8.0 Brug 9.0 Vedligeholdelse 10.0 Driftsforstyrrelser - fejlsøgning 2.0 Tekniske data Materiale: Pladestål Overflatebehandling: Grå lak Brænselstype: Træ Maks. trælengde: 50 cm Røgudtag: Topp Tøgrørsdimension (udvendig): Ø 177 mm (Brug den medfølgende adapter (kat.nr.: )) Vægt produkt: 247 kg Produktmål og afstande: se fig. 1 & 2 Tekniske data i h.h.t. EN Nominel varmeafgivelse: 12 kw Røggass massestrøm: 8,4 g/s Anbefalt skorstenstræk: 15 (+/- 2) Pa Virkningsgrad: 81 % CO emission (13% O2): 0,18 % Driftsform: Intermitterende Ved intermitterende forbrænding forstås her normal brug af et ildsted, dvs. der skal lægges nyt brændsel i, så snart det forrige er brændt ned til gløder. NB!: Produktet skal ikke bruges som åben pejs. Træforbrug Atra 16/9-800 har med sin virkningsgrad en nominel varmeafgivelse på 12 kw. Træforbrug ved nominel varmeafgivelse: Ca. 3,3 kg/t. Størrelsen på træet bør være: Optændingstræ (finkløvet træ): Længde: ca. 50 cm Diameter: 2-4 cm Mængde pr. optænding: 8-10 stk. Træ (kløvet træ): Anbefalet længde: 50 cm Diameter: Ca. 15 cm Mængde pr. ilægning: 2-3 stk. (3-4 kg) 6

7 DANSK 2.1 Gulv Fundament Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» vedr. angivelse af vægt. Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret på fundamentet såkaldte flydende gulve ved en installation. Krav til beskyttelse af trægulve under ildstedet Atra 16/9 har en underliggende skærmplade, der skærmer for stråling mod gulv. Produktet kan derfor placeres direkte på et trægulv, der er dækket af en plade af metal eller andet ikkebrændbart materiale i en anbefalet tykkelse på minimum 0,9 mm, og som skal dække hele gulvfladen inde i omramningen. Krav til beskyttelse af brændbart gulv foran ildstedet. Gulvet foran ildstedet skal beskyttes af en plade i metal eller andet ikke-brændbart materiale. Anbefalet tykkelse er minimum 0,9 mm. NB! Forpladen skal overholde nationale love og regler. For Danmark: 300 mm ud foran og 150 mm til siden af lågen på pejseovnen. Kontakt de lokale bygningsmyndigheder vedrørende restriktioner og installationskrav. 2.2 Nødvendige mål og afstande Afstand til brandmur: Afstanden til brandmuren skal være min. 100 mm. Se fig. 1. Afstand til sidevæg af brændbart material: Afstanden skal være min mm. Se fig. 1 Afstand til væg eller møbler foran ildstedet: Afstanden skal være min mm. Afstand til loft: Hvis der benyttes omramning, som afsluttes med luftrist i toppen og hvor luften ledes direkte op, skal afstanden til loft være min. 600 mm (fig. 1). Omramning som mures til loft skal afsluttes min. 20 mm før loftet. Ved montering af ventiler/riste i front eller på sider, skal afstanden til loft være min. 600 mm fra ventilens/ristens overkant. Indvendig i omramningen skal der monteres en spærreplade (stålplade og 100 mm isolation) i henhold til fig Krav til pejseomramning Pejseomramningen skal laves i et ikke-brændbart materiale. Bemærk, at hele bagvæggen inden for omramningen og anden tilstødende brug af brændbare materialer skal være dækket af isolation/brandmur. Isoleringsmaterialet skal have en termisk konduktivitet (Lambda værdi) på 0,8 W/mK eller bedre. En lav Lambda værdi forteller at materialet har en god isoleringsevne. Hvis pejsekappen føres til loftet, og loftet er af brændbart materiale, skal der over toppen af varmekammeret og over kappens ventiler, laves et ekstra loft inden i omramningen for at forhindre opvarmning af loftet. Brug for eksempel: Stenuld 100 mm tyk på en stålplade min. 0,9 mm. Sørg for udluftning i toppen af pejsekappen - f.eks. spalte mod loft på ca 20mm (fig. 1 ). NB! Husk, at installationen skal kunne fejes og inspiceres. Omramningen skal være selvbærende og må ikke hvile på ildstedet. Der skal være et mellemrum på mindst 3 mm mellem omramningen og ildstedet, så ildstedet kan udvide sig. 2.4 Luftcirkulation (fig. 1) Mellem indsatsen og murværket skal der strømme luft, og det er meget vigtigt, at der er fri lufttilførsel til luftindtagene. De luftarealer, der er angivet i teksten, er minimumskrav. Nødvendige luftåbninger (cirkulationsluft) i omramningen: Sokkel: Min. 500 cm 2 fri åbning. Hætte: Min. 750 cm 2 fri åbning. Dette giver sikkerhed for, at varmeakkumuleringen inde i omramningen ikke bliver for stor, og at varmeafgivelsen til rummet bliver tilstrækkelig. 2.5 Lufttilførsel Rummet, hvor ildstedet er installeret Advarsel! Sørg for, at det er tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til det rum, hvor ildstedet er placeret. NB! Hvis der ikke allerede forefindes et friskluftindtag, skal der installeres et (tværsnit på minimum 200 cm 2 til luftgennemstrømning). 3.0 Installation Standardproduktet leveres i 1 kolli. 3.1 Før installation NB! Kontrollér, at pejseindsatsen er fri for skader. Produktet er tungt! Sørg for hjælp, når det skal løftes ind og monteres. Advarsel! Brændkammeret har specialskårede, ildfaste sten. Disse sten kan kun bruges der, hvor de er placeret ved levering af produktet og bør ikke fjernes. Hvis der opstår en revne, bør fagkyndigt personale kontaktes. Når produktet er pakket ud, tages posen med bendelene og skruerne ud af brændkammeret. 7

8 DANSK 3.2 Montering (fig. 3 & 4) Fjern de fire utslåelige dæksler for indtag af konvektionsluft (fig. 3) Læg papemballagen ud på gulvet, og læg forsigtigt ovnen ned på ryggen. Montér benene, Se fig. 3. Montér derefter benene på produktet (fig. 3). Rejs forsigtigt produktet op, og anbring det der, hvor det skal stå. Justér benene til den ønskede højde. Hævedøren er ved levering fastgjort i åben position ved hjælp af skruer (se fig. 4 A). Fjern disse skruer (mærket med en selvlysende etiket). 3.3 Skorsten og røgrør Ildstedet kan tilknyttes skorsten og røgrør godkendt til et ildsted, der fyres med fastbrændsel, med en røggastemperatur som angivet i «2.0 Tekniske data». Skorstenstværsnittet skal minimum være det samme som røgrørstværsnittet. Brug gerne «2.0 Tekniske data» ved beregning af det korrekte skorstenstværsnit. Flere fastbrændselsfyrede ildsteder kan kobles til den samme skorsten, hvis skorstenstværsnittet er tilstrækkeligt. Kontakt den lokale skorstensfejermester for råd! Tilslutning til skorsten skal udføres i henhold til skorstensleverandørens monteringsanvisninger. Før der laves hul i skorstenen, bør ildstedet prøveopstilles med henblik på korrekt afmærkning for placering af ildsted og hul i skorstenen. Se fig. 1 for minimumsmål. Sørg for, at røgrøret stiger hele vejen frem til skorstenen. Brug røgrørsbøjning med fejedør for at sikre fejemulighed. 3.5 Kontrol af funktioner (fig. 5 & 6) Når produktet er stillet op, skal betjeningshåndtagene altid kontrolleres. Disse skal bevæge sig let og fungere tilfredsstillende. Luftventil (fig.5): Venstre position: Åben Højre position: Lukket Spjæld (fig. 6) Ydre position: Indre position: Åben Lukket 3.6 Fjernelse af aske NB! Asken må kun fjernes, når ildstedet er koldt. Se i øvrigt beskrivelse af, hvordan aske håndteres i Generel brugsog vedligeholdelsesanvisning (kat.nr.: ) under pkt. «6.1 Brandforebyggende tiltag». 4.0 Service Advarsel! Enhver ikke-autoriseret ændring af produktet er ulovlig! Hvis dette sker, fraskriver producenten sig sit ansvar, og garantien bortfalder! Der må kun bruges originale reservedel, og reparation bør udføres af fagkyndigt servicepersonale! Vær opmærksom på, at det er meget vigtigt, at tilslutninger har en vis fleksibilitet. Dette forhindrer, at bevægelser i installationen fører til revnedannelser. NB! En korrekt og tæt tilslutning er meget vigtig for produktets funktion. Der må ikke overføres vægt fra pejsekonstruktionen til skorstenen. Pejsekonstruktionen må ikke hindre skorstenens mulighed for at kunne bevæge sig og må ikke forankres til skorstenen. Anbefalet skorstenstræk, se «2.0 Tekniske data». Ved for højt træk skal der træffes foranstaltninger, f.eks. kan der installeres et røgrørsspjæld til regulering af trækket. 3.4 Stålskorsten Skal der benyttes en topmonteret stålskorsten, monteres et uisoleret rør fra indsatsen til minimum 10 mm gennem topristen. Montér derefter stålskorstenen efter brugsanvisningen. Der må ikke benyttes dækrør, så luftåbningen tildækkes. 8

9 Innehållsförteckning Installationsmanual med tekniska data 1.0 Gällande lagar och föreskrifter Tekniska data Installation Service...11 Tekningar - figurer SVENSKA 1.0 Kontroll och lagstiftning Installation av eldstad ska anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Alla lokala föreskrifter samt gällande nationella och europeiska standarder måste följas vid installation av produkten. En installationsmanual med tekniska data och en allmän användnings- och underhållsmanual medföljer produkten. Manualerna ska läsas noggrant innan installation påbörjas. Installationen ska kontrolleras av behörig kontrollant innan den får tas i bruk. Det finns en godkännandeskylt av värmebeständigt material ovanför luckan på konvektionskammarens insida. Den innehåller produktdata (serienummer, tillverkningsår etc.). Innehållsförteckning Allmänn använding- och underhållsmanual 6.0 Säkerhetsanvisningar 7.0 Bränsleval 8.0 Användning 9.0 Underhåll 10.0 Driftsproblem felsökning 2.0 Tekniska data Material: Tunnplåt Yta: Grå lack Bränsle: Ved Vedlängd, max.: 50 cm Rökutgång: Ovansida, baksida Rökrör, yttermått: Ø 177 mm (Använd den medföljande adaptern (kat.nr.: )) Ungefärlig vikt: 247 kg Mått, avstånd: Se fig. 1 & 2 Teknisk information enligt EN Nominell värmeavgivning: 12 kw Rökgas, massaflöde: 8,4 g/s Rekommenderat skorstensdrag: 15 (+/-2) Pa Effektivitet: 81 % CO-emission (13 % O 2 ): 0,18 % Drifttyp: Intermittent Intermittent förbränning betyder i den här kontexten normal användning av eldstaden, d.v.s. att nytt bränsle tillsätts så snart bränslet brunnit ned till en passande mängd glödande kol. Varning: Denna produkt är inte lämplig som öppen spis. Förbrukning av ved Atra 16/9-800 har en nominell värmeavgivning om 12 kw. Vedåtgång med nominell värmeavgivning: ca 3,3 kg/timme. En annan viktig faktor för låg bränsleförbrukning är att veden har rätt storlek. Vedens storlek ska vara: Tändved: Längd: ungefär 50 cm Diameter: 2 4 cm Mängd per brasa: 8 10 vedträn Kluven ved: Längd: 50 cm Diameter: Ungefär 15 cm Mängd per brasa: 2-3 vedträn (3-4 kg) 9

10 SVENSKA 2.1 Golv Fundament Fundamentet måste vara dimensionerat för kaminen. Se viktuppgift i tabellen under 2.1 Tekniska data. Vi rekommenderar att du tar bort golv som inte är förankrat i det bärande underlaget s.k. flytande golv under eldstaden. Erforderligt skydd av trägolv under kaminen Atra 16/9 har strålningsplattor på undersidan som skyddar golvet mot värmestrålning. Kaminen kan därför placeras direkt på ett trägolv som är täckt med en platta av metall eller annat oantändligt material. Rekommenderad tjocklek min. 0,9 mm. Plåten ska täcka hela golvytan inuti omramningen. Erforderligt skydd av brännbart golv framför kaminen Golvet framför kaminen måste skyddas med en platta av metall eller annat icke brännbart material. Rekommenderad tjocklek min. 0,9 mm. Golvplåten måste uppfylla kraven enligt gällande nationella lagar och föreskrifter. För Sverige: 300 mm framför och 100 mm til varje sida av kaminens öppning. Vid osäkerhet gällande föreskrivna lagar och säkerhetskrav som ställs, kontakta skorstensfejarmästaren eller byggnadsmyndigheten. 2.2 Nödvändiga mått och avstånd Avstånd till brandmur Avståndet till brandmur ska vara min. 100 mm. Se bild 1 Avstånd till sidovägg av brännbart material Avståndet ska vara minst 1000 mm. Se bild 1 Avstånd till vägg eller möbler framför kaminen Avståndet ska vara minst 1300 mm. Avstånd till tak Omramning som avslutas med ett toppgaller skall ha ett avstånd på minst 600 mm från toppgallret till innertaket (bild 1). Hög variant av omramningen skall avslutas minst 20 mm innan innertaket. Vid montering av ventiler/galler i fronten eller på sidorna måste avståndet till tak vara minst 300 mm från ventilens/ gallrets överkant. Invändigt i omramningen skall det monteras en avtätningsplåt och isolering enligt bild Erforderlig omramning Omramningen måste bestå av icke brännbart material. OBS! Hela bakväggen innanför omramningen och andra angränsande brännbara material måste var täckta med isolering/ brandmur. Isoleringen skall ha en termisk konduktivitet på 0,8 W/mK eller lägre. Om en spiskåpa muras upp till taket och taket är av brännbart material, måste en extra isolering installeras över förbränningskammarens överdel och spiskåpans ventiler för att förhindra uppvärmning av taket. Använd till exempel: Stenull (tjocklek 100 mm) ovanpå en stålplatta min. 0,9 mm. Säkerställ ventilation i spiskåpans överdel, genom t.ex. spalt tak till tak på ca. 20 mm (bild 1). OBS! Kom ihåg att installationen ska kunna sotas och inspekteras. Omramningen måste vara självbärande. Den får inte vila mot kaminen. Det måste vara minst 3 mm mellanrum mellan omramning och kamin, eftersom kaminen utvidgar sig av värmen. 2.4 Luftcirkulation (bild 1) Mellan insatsen och murverket ska det strömma luft, och det är mycket viktigt att det finns fri lufttillförsel till luftventilerna. Nedan angiven luftarea är minimikrav. Nödvändiga luftöppningar i omramningen: Sockel: Fri öppning på minst. 500 cm 2 Huv: Fri öppning på minst 750 cm 2 Detta krävs för att värmeuppbyggnaden inuti i omramningen inte ska bli för stor och att värmeavgivningen till rummet blir tillräcklig. 2.5 Lufttillförsel Rummet där kaminen installeras Varning! Säkerställ tillräcklig frisklufttillförsel till det rum där kaminen är installerad. OBS! Om rummet inte redan har friskluftsintag ska sådant installeras (min. tvärsnitt på röret: 200 cm 2 ). OBS! Skyddsgallret framför huvudluftintaget får inte övertäckas. Kontrollera regelbundet att luftintagen inte är igensatta. 3.0 Installation Produkten levereras som standard i 1 kolli. 3.1 Före installation OBS! Kontrollera att kamininsatsen inte är skadad. Kaminen är tung! Anlita hjälp vid hantering och montering. Ta ut påsen med bendelar och skruvar från förbränningskammaren när kaminen är uppackad. 10

11 3.2 Montering (bild 3 & 4) Ta ut dom fyra skydden för konvektionsluften (bild 3) Bred ut pappemballaget på golvet och lägg försiktigt ned eldstaden på rygg. Montera benen (bild 3). Montera därefter benen på kaminen (bild 3). Res kaminen upp försiktigt och placera den på sin plats. Justera kaminens höjd med dess ben. Vid leverans är skjutluckan fäst i öppet läge med hjälp av skruvar (se bild 4 A). Ta bort dessa skruvar (märkta med självlysande etikett). 3.3 Skorsten och rökrör Kaminen kan anslutas till skorsten och rökrör som är godkända för eldstäder för fasta bränslen, med den rökgastemperatur som anges under 2.0 Tekniska data. Skorstenens tvärsnitt måste vara minst lika stort som rökrörets tvärsnitt. Se 2.0 Tekniska data för beräkning av korrekt skorstenstvärsnitt. Flera kaminer för fast bränsle kan anslutas till samma skorstenspipa om skorstenstvärsnittet är tillräckligt. Kontakta din lokala sotare för rådgivning. Anslutning till skorsten måste utföras enligt skorstensleverantörens monteringsanvisningar. Innan du gör hål i skorstenen bör du ställa upp eldstaden på prov, för korrekt markering av eldstadens placering och hålet i skorstenen. Se bild 1 för minimimått. Kontrollera att rökröret har stigning hela vägen fram till skorstenen. Använd knärör med renslucka för att säkerställa sotningsmöjlighet. 3.5 Kontroll av funktioner (bild 5 & 6) Kontrollera alltid reglagen när kaminen är uppställd. Dessa ska röra sig lätt och fungera korrekt. Luftventil (bild 5) Venstra position: Høger position: Spjäll (bild 6) Yttersta position: Inre position: 3.6 Asktömning öppen stängd öppen stängd OBS! Töm endast askan när kaminen är kall. För övrig beskrivning av askhantering, se Allmän användningsoch underhållsmanual (kat.nr.: ) under punkt 6.1 Brandskyddsåtgärder. 4.0 Service SVENSKA Varning! Det är förbjudet att göra obehöriga ändringar av produkten! Om detta inte följs friskriver sig tillverkaren från sitt ansvar, och garantin upphör att gälla! Endast originaldelar får användas, och dessa bör endast monteras av fackman! OBS! Anslutningarna måste vara flexibla. I annat fall kan sprickor uppstå på grund av rörelser i installationen. OBS! Det är viktigt att kaminen ansluts korrekt och tätt, i annat fall kommer den inte att fungera korrekt. Kaminkonstruktionens vikt får inte belasta skorstenen. Kaminkonstruktionen får inte hindra skorstenens möjlighet att kunna röra sig och får inte förankras i skorstenen. Rekommenderat skorstensdrag, se 2.0 Tekniska data. Vid för stort drag måste ett rökrörsspjäll installeras så att draget kan regleras. 3.4 Stålskorsten Vid toppmonterad stålskorsten, monteras ett oisolerat rör från insatsen till minst 10 mm genom toppgallret. Montera därefter stålskorstenen enligt bruksanvisningen. Täckrör får inte användas på ett sådant sätt att luftöppningen täpps till. 11

12 Fig. 1 Atra 16/ cm cm mm brannmur eller 50mm JGA Firewall / 100 mm firewall or 50 mm JGA Firewall 750 cm2 750 cm cm2 500 cm Ikke brennbart materiale Non-combustible material Brennbart materiale Combustible material Isolasjon (50 mm Rockwoll m/alu.folie) eller 50 mm JGA Firewall Insulation (50 mm Rockwoll w/alu.foil) or 50 mm JGA Firewall min min min

13 Fig. 2 Front Topp A 780 Door width 792 Surround width A ,5 289, Side 107,5 1026, , , mm maks. overlapping under front hjørnedeksel. 5 mm avstand mellom primær luftinntaksristen og sokkelen. 420 Dør høyde Avstand ,5 Avstand 5 Limiter thickness 3 Omrammingshøyde 447,5 Hjørne tykkelse 2,5 Bunnplatens høyde : Standard : 163 mm Med beinstøtte alene : 245 Med justerbare bein: fra 285 til ,5 27,5 Vertikalt tverrsnitt A-A (1: 5) 13

14 Fig. 3 Avtagbare, regulerbare bein (4) Bein 2 Reguleringsarm for spjeld Røykuttak (utvendig Ø 177) Utslipp konveksjonsluft (Må være åpent!) Konveksjonskammer Godkjenningsskilt Bein 1 (regulerbart) Dørhåndtak Vedfanger Inntak konveksjonsluft : : - 2 stk på sidene - 2 stk på baksiden Plassering av regulerbare bein (1) Omrammingens grense Luftventil Inntak for konveksjonsluft Lås Plassering av bein Luftinntak Tverrsnitt Ø 80 14

15 Fig. 4 Fig. 5 A Luftventil Åpen Stengt Fig. 6 Reguleringsarm for spjeld Åpen Stengt 15

16 Cat. no P00 Jøtul AS, June 2012 Jøtul AS, P.o. box 1411 N-1602 Fredrikstad, Norway

Atraflam 750. NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 DK - Installationsmanual med tekniske data 6 SE - Installationsmanual med tekniska data 10

Atraflam 750. NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 DK - Installationsmanual med tekniske data 6 SE - Installationsmanual med tekniska data 10 Atraflam 750 Atraflam 750 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 DK - Installationsmanual med tekniske data 6 SE - Installationsmanual med tekniska data 10 Atraflam 750 SF Atraflam 750 DF Atraflam

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Aduro 5. Indbygningsvejledning. /

Aduro 5. Indbygningsvejledning.  / Aduro 5 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Asgård er en del af Aduro A/S Tillykke med din nye Asgård brændeovn! For at få mest mulig

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING PILAR 13 L PILAE 13 H

BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING PILAR 13 L PILAE 13 H BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING PILAR 13 L PILAE 13 H NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 FYR MILJØVENLIGT! 3 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding.

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

WIKING Pacific 04.05.2009

WIKING Pacific 04.05.2009 WIKING Pacific 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 3 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 21 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 39 2 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

WIKING Atlantic 04.05.2009

WIKING Atlantic 04.05.2009 WIKING Atlantic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 3 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 20 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 39 2 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Jøtul F 105 R B Jøtul F 105 R LL Jøtul F 105 R SL Jøtul F 105 B Jøtul F 105 LL Jøtul F 105 SL

Jøtul F 105 R B Jøtul F 105 R LL Jøtul F 105 R SL Jøtul F 105 B Jøtul F 105 LL Jøtul F 105 SL Jøtul F 105 R Jøtul F 105 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 6 DK - Monterings- og brugsanvisning 31 Jøtul F 105 R Jøtul F 105 R LL Jøtul F 105 R SL Jøtul F 105 Jøtul F 105 LL Jøtul

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS Rondo 92 & RAIS Rondo 120 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas,

Læs mere

WIKING Panoramic DK NO SV. Installations- og brugsvejledning... 3. Installasjons- og bruksveiledning...19. Installations- och bruksanvisning...

WIKING Panoramic DK NO SV. Installations- og brugsvejledning... 3. Installasjons- og bruksveiledning...19. Installations- och bruksanvisning... WIKING Panoramic DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 3 Installasjons- og bruksveiledning...19 Installations- och bruksanvisning...35 14.02.2012 / 97-9505 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

WIKING Arctic 04.05.2009

WIKING Arctic 04.05.2009 WIKING Arctic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 20 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 41 2 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 578 006 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 2 Installasjons- og bruksveiledning... 19 Installations- och bruksanvisning...38 14.11.2011 / 97-9504 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS 800 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt.

Læs mere

DK NO SV. Installations- og brugsvejledning... 4. Installasjons- og bruksveiledning...20. Installations- och bruksanvisning...35 13.02.

DK NO SV. Installations- og brugsvejledning... 4. Installasjons- og bruksveiledning...20. Installations- och bruksanvisning...35 13.02. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 4 Installasjons- og bruksveiledning...20 Installations- och bruksanvisning...35 13.02.2013 / 53-0682

Læs mere

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G DK NO Installations- og brugsvejledning... 3 Installasjons- og bruksveiledning...21 13.09.2011 / 97-9556 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS TOPAS & RAIS OPUS 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS Q-BIC & RAIS Q-BIC indsats 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas,

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS 2:1 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS - manual til MALTA, BANDO og BORA BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS MALTA, RAIS BANDO & RAIS BORA 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 05.01.2015 / 97-9646 www.hwam.com 578 006 3610 3620 3630 3640 3650 3660 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 3-7 Installationsvejledning...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk

Aduro 5. Brugsvejledning. Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240. www.aduro.dk Aduro 5 Brugsvejledning Ecolabel Sintef 110-0283 EN 13240 www.aduro.dk Tillykke med din nye Aduro 5 pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-pejseindsats, er det vigtigt, at du

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Monteringsvejledning C 850W.

Monteringsvejledning C 850W. Monteringsvejledning C 850W www.contura.eu 34 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS 600 & RAIS 80 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE DANSK RAIS - manual til Q-20 BRUGERMANUAL BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Q-20 NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 Ydeevnedeklaration... 2 Prestandadeklaration.... 6 Yteevnedeklarasjon.... 10 DK SE NO HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 02.09.2013 / 53-4003 www.hwam.com 1. Byggevaretype: HWAM 3630 IHS, HWAM 3650

Læs mere