markedsrapport Historisk optur vil den fortsætte? Sænker omkostninger Enklere at investere Opfylder de tre U er Mænd og investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "markedsrapport Historisk optur vil den fortsætte? Sænker omkostninger Enklere at investere Opfylder de tre U er Mænd og investering"

Transkript

1 markedsrapport N U M M E R 3 J U N I S K A G E N F O N D E N E. D K 5 Sænker omkostninger Lavere honorar i SKAGEN Kon- Tiki 6 Enklere at investere Samarbejde med VP Securities 8 Opfylder de tre U er Russisk mobilgigant i SKAGEN Kon-Tiki L Æs porteføljeforvalternes beretning på side 10 Historisk optur vil den fortsætte? Øget optimisme og lave afkast i pengemarkedsfonde og i banken har givet kraftig tilstrømning af kapital til aktier og virksomhedsobligationer. Efter rekordtemperaturer de seneste måneder kan vi ikke udelukke midlertidige afkølinger, men på sigt er udsigterne gode. 28 Mænd og investering Banebrydende investormøde i august Filip weintr aub 7 Stimulanspakkerne fyrer op under Kina K Uk Nu Sn Ts EtN e n A T å Ab Nr Vu EkN e D se us nu n N D f of ro nr un fu tf T

2 Lavere honorar i SKAGEN Kon- Tiki Samarbejde med VP Securities Russisk mobilgigant i SKAGEN Kon-Tiki Banebrydende investormøde i august Stimulanspakkerne fyrer op under Kina k uk nu sn ts etn e n A t å Ab nr Vu ekn e D se us nu n D f of ro nr un fu tf t 2 I N D H O L D sk agen fondene Markedsrapport nr SKAGEN Fondene er en ledende nordisk investeringsforening. Forvaltningsselskabet bag fondene blev grundlagt i 1993 i Stavanger. SKAGEN Fondene åbnede kontor i Danmark i december 2006 og blev i december 2007 kåret som årets investeringsforening i Danmark af Dansk Aktie Analyse og Morgenavisen Jyllands-Posten. 13 En af de største bidragsydere i SKAGEN Globals portefølje var det amerikanske forsyningsselskab Calpine. Redaktion: Christian Jessen, Søren R. Rasmussen, SKAGEN søger efter bedste evne at sikre, at al information er korrekt gengivet i denne rapport, men tager forbehold for eventuelle fejl og udeladelser. Udtalelserne i rapporten afspejler porteføljeforvalternes vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Rapporten skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg af finansielle instrumenter. SKAGEN påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller udgifter, som skyldes anvendelse eller forståelse af rapporten SKAGEN anbefaler alle, som ønsker at investere i vores fonde, at tage kontakt med en af vores formuerådgivere på telefon eller via skagenfondene.dk. Ønsker du ikke længere at modtage rapporten, henvender du dig samme sted. I rapporten angives beløb og afkasttal i danske kroner, hvis andet ikke er angivet. Vil den historiske optur fortsætte? Faren er til stede for, at der kan opstå nye lokale bobler, særligt i de globale vækstmarkeder. Den russiske mobilgigant Sistema tilfredsstiller alle SKAGEN s tre U er. Foto: Bloomberg News 3 SKAGEN Fondenes udvikling 10 Porteføljeforvalternes beretning 5 sænker omkostninger 6 enklere at investere 8 opfylder de tre u er 28 Mænd og investering markedsrapport N U M M E R 3 J U N I S K A G E N F O N D E N E. D K LÆs porteføljeforvalternes beretning på side 10 Historisk optur vil den fortsætte? øget optimisme og lave afkast i pengemarkedsfonde og i banken har givet kraftig tilstrømning af kapital til aktier og virksomhedsobligationer. efter rekordtemperaturer de seneste måneder kan vi ikke udelukke midlertidige afkølinger, men på sigt er udsigterne gode. 4 Leder 5 Kommentar Lavere honorar i SKAGEN Kon-Tiki 6 Enklere for danske pengeinstitutter Billigere for danske investorer 7 Filip Weintraub: Stimulanspakkerne fyrer op under Kina 8 Russiske aktier styrtdykkede sammen med olien: Trak Sistema med i faldet 18 Porteføljerne 25 Afkast og risiko måling 26 SKAGEN Fondenes investeringsfilosofi 27 Her finder du os 28 Bagsidekommentar Mænd og investering filip weintr Aub 7 På forsiden: Katie Beachum (6 år) og onklen Walt Richardson på vej i vandet på Sunset Beach i North Carolina, USA. Stranden er populær for barnefamilier på grund af den afsidesliggende beliggenhed. Foto: Logan Wallace/Bloomberg News Kontorer: SKAGEN Fondene i Danmark Nyhavn 63A, København K Telefon: CVR-nummer: Stavanger - hovedkontor SKAGEN Fondene SKAGEN AS Postboks 160 NO-4001 Stavanger Skagen 3, Torgterrassen Telefon: Telefax: Organisationsnr: MARKEDSRAPPORTEN Oplag: 2000 Dansk sprogforvaltning: Adverbium Grafisk produktion: Schultz Grafisk Tryk og udsendelse: Schultz Grafisk

3 VORES FONDE 3 SKAGEN Fondenes afkast Nedenstående tabeller viser afkast for SKAGENs fonde sammenlignet med deres respektive referenceindeks målt i danske kroner. Tallene er opgjort siden fondenes start og siden årsskiftet. Tabellerne er opdateret den 29. maj SKAGEN Fondene har altid anvendt udbyttejusterede sammenligningsindeks, og fondenes afkast er opgjort efter omkostninger. AKTIEFONDEN SKAGEN Global AKTIEFONDEN SKAGEN kon-tiki Porteføljeforvalter: Filip Weintraub. Lancering: 7. august Porteføljeforvalter: Kristoffer Stensrud. Lancering: 5. april Afkast januar-maj 2009 Gennemsnitligt årligt afkast siden start Afkast januar-maj 2009 Gennemsnitligt årligt afkast siden start 20 19,0% ,8% 15,5% 42,7% ,2% ,0% 5,3% ,2% SKAGEN Global MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return) SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return) AKTIEFONDEN SKAGEN vekst OBLIGATIONSFONDEN SKAGEN tellus Porteføljeforvalter: Kristian Falnes. Lancering: 1. december Afkast januar-maj 2009 Gennemsnitligt årligt afkast siden start ,4% 15,7% ,8% ,6% SKAGEN Vekst Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) Porteføljeforvalter: Torgeir Høien. Lancering: 29. september Afkast januar-maj 2009 Gennemsnitligt årligt afkast siden start 2,5 2,2% 5 2,0 4,3% 1,5 4 1,0 0,5 3 0,0 2 1,9% -0,5-1,0 1-1,5-2,0-2,0% 0 SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index 3-5 år Ovenfor er vist udvalgte fonde, som SKAGEN har tilladelse til at markedsføre i Danmark. Obligationsfonden SKAGEN Avkastning, der overvejende har et norsk fokus, er ikke medtaget i denne rapport, men kan findes på hjemmesiden skagenfondene.dk. Al information om fondene i markedsrapporten er opgjort i danske kroner bortset fra værdipapirer i porteføljerne og fondenes regnskab efter første kvartal, der er opgjort i norske kroner.

4 4 l e d e r ko m m e n ta r lederen Kære Investor Jens Elkjær Adm. direktør, SKAGEN Fondene i Danmark Hvilken forskel et par stærke måneder i aktiemarkederne kan gøre. De globale aktiemarkeder nåede bunden i begyndelsen af marts. Siden da er SKAGEN Global steget med 36 pct. I samme periode er vækstmarkedsfonden SKA- GEN Kon-Tiki steget med 51 pct. Begge fonde udvikler sig i år betydeligt bedre end deres referenceindeks. Betyder det så, at fremgangen bare fortsætter herfra? Det bliver vi jævnligt spurgt om. Det korte svar er, at fremgangen kan fortsætte, men ikke med afkast på 10 pct. hver måned. Det vil svare til et årsafkast 213 pct., hvilket er langt over en rimelig forventning. I porteføljeforvalternes beretning fra side 10 kan du læse mere om, at vi fortsat ser gode muligheder for aktieudvælgelsen, ligesom vi vurderer, at der er en rimelig balance i markederne mellem trusler og muligheder for investorerne. Vi tror på et sundt aktiemarked fremover hvor finanskrisen er trængt i baggrunden, men afkastudviklingen bliver mere normal. Vores mission i SKAGEN Fondene er at skaffe vores investorer et merafkast i forhold til de generelle aktiemarkeder gennem en målrettet udvælgelse af enkeltaktier. Vi følger ikke modefænomener eller diktater fra sammensætningen af aktieindeks, men investerer kun i selskaber vi selv ønsker at eje. Vores ideelle investeringer er ofte både undervurderede, upopulære og underanalyserede når vi investerer. De opdaterede levetidsafkast for vores aktiefonde viser, at de alle har givet et gennemsnitligt årligt afkast (efter omkostninger) på mere end 15 pct. Vores investorer har derfor fået et godt udbytte af at vise os tillid. SKAGEN Global bliver ofte sammenlignet med en håndfuld anerkendte globale aktiefonde i det danske marked. Der er i Danmark interesse og viden om fordelene ved at sprede sine investeringer verden over, og vi står os godt i sammenligninger af det langsigtede afkast, som man kan finde på InvesteringsForeningsRådets hjemmeside. Vores fond SKAGEN Global udmærker sig ved det næsthøjeste tiårsafkast, idet 100 kr. investeret for 10 år siden er vokset til 277 kr. Øverst på listen står en fond, der er kategoriseret som global, selvom den også har et stærkt fokus på Norge vores egen SKAGEN Vekst har fået 100 kr. til at vokse til 308 kr. Gennemsnitlige fonde har i samme periode givet tab for investorerne det meget USA-tunge globale aktiemarked har klaret sig skidt de seneste ti år. Vi ser resultaterne som en understregning af, at det har været muligt for SKAGEN at skabe markante merafkast og holde risikoen under kontrol. Det har vi gjort med en aktiv og selvstændig investeringsproces, hvor vi ikke ligger under for modefænomener eller tilfældige sammensætning af aktieindeks, men går kompromisløst efter at sikre, at hver eneste investering i porteføljen giver et godt resultat til investorerne. Hvad med 2008 spørger den opmærksomme læser? Det var ikke noget godt år. Det globale aktiemarked var igennem et regulært krak og vores tre aktiefonde faldt i absolut regning med mellem 44 og 54 pct. Det minder os om, at aktieinvestering er en lønsom men også krævende opsparingsform. Aktier har historisk set givet de højeste årlige afkast for investorerne. Men aktieafkast kommer med en pris: De årlige udsving i aktiemarkederne er langt større end udsvingene i indtjeningen i selskaberne. År med negative afkast kommer med regelmæssighed, og det tager tid at komme sig oven på de særligt umulige år som Yale-investor legenden David Swensen var meget hård, da han talte for vores investorer på Nytårskonferencen i København i januar 2008: Som aktieinvestor skal man kunne tåle, at værdien af ens aktieportefølje bliver halveret uden at man tvinges til at ændre sin investeringsstrategi. Kan man ikke det så har man nok købt for mange aktier, forklarede han. Hans pointe er, at succesfuld aktieinvestering forudsætter, at man både vil og kan tænke langsigtet, og at man indretter sig, således at man kan fastholde sin strategi i dårlige tider. Ifølge Swensen er store tab en enorm udfordring for vores personlige instinkter, fordi vi kan føle os tvunget til at sælge ud for at begrænse yderligere tab. Og det vil vi da gøre, netop som det ser allermørkest ud og aktier derfor er billige. Derfor er den danske sædvane med at spare op i aktier via privattegnede rate- og kapitalpensioner nyttig. Vel kan man vælge at sløjfe disse ordninger før tid, hvis krisen kradser, men langt de fleste vælger alligevel at se tiden an, også under et krak. Det øger sandsynligheden for et godt langsigtet opsparingsresultat og vi har i de seneste måneder oplevet, at vores investorer er blevet belønnet for at holde fast i SKAGEN Fondene Over tid arbejder vi i SKAGEN Fondene på at rådgive og informere om opsparingsstrategier, der tillader den enkelte at få et godt resultat at være investeret i aktiefonde. Det vigtigste råd er ganske enkelt: Man skal være indstillet på at fastholde sin investering i vores aktiefonde i mindst fem år. Er man det, så har vi endnu ikke set nogen investorer komme ud med tab og mange er blevet særdeles godt belønnet for tålmodigheden. Et par nyheder fra vores verden skal nævnes. SKAGEN Kon-Tiki er blevet billigere. Som omtalt på næste side er det ikke mindst en betydelig tilstrømning af kundemidler, der har gjort det muligt. Læs mere om det på næste side. Mandag den 8. juni 2009 har SKAGEN Fondene i Danmark offentliggjort et samarbejde med VP Securities (Værdipapircentralen), som gør det væsentligt enklere og billigere at afvikle handel i vores fonde. Det er en fordel for dig som investor, og det er ikke mindst en fordel for danske pengeinstitutter, der bliver frigjort fra lejlighedsvist besværlige rutiner ved håndtering af transaktioner i vores fonde. Læs mere om det på side seks i denne markedsrapport.

5 a k t u e lt 5 kommentar Spændende fonde Christian Jessen Redaktør Markedsrapporten Hvornår kommer I med en ny aktiefond det kunne være spændende at være med fra start? Det bliver vi jævnligt spurgt om på SKAGEN Fondenes danske kontor. Vi svarer beredvilligt, at vi har tre, kun tre, meget stærke aktiefonde, som alle har leveret enestående resultater siden deres lancering. Sandsynligheden er altså stor for, at vores investorer faktisk har fået et godt resultat af en langsigtet aktieinvestering. Og, tilføjer vi, i vores langsigtede investeringsunivers i SKAGEN er det ikke længe siden, at vi lancerede vores seneste fond, SKAGEN Kon-Tiki i april Man skal som privat investor passe ualmindeligt på, hvad man egentlig beder om. Reklameslogans, som virker velplacerede og motiverede, når man køber bil, tøj og ferierejser, kan være meningsløse og nærmest vildledende, når man placerer sine sparepenge i en investeringsforening. En ny bil er som regel mere værd end en gammel; den er driftsikker, teknologisk opdateret og uden rust. Det samme gælder ikke for investeringsforeninger. Her søger de professionelle investorer efter gamle foreninger med gennemprøvede investeringsstrategier, der er udviklet og varetaget af de samme driftsikre porteføljeforvaltere i en årrække. Aktieinvesteringsforeninger køber i øvrigt ikke nye aktier vi handler i genbrugsmarkedet for selskaber, der alle har været noteret i aktiemarkedet i årevis. En spændende investeringsmulighed dækker ofte over, at man som privat vover pelsen med en investeringsstrategi, der ikke er testet på forhånd, hvor man kaster sig over udvalgte investeringsområder, der er særligt velegnede til markedsføring. Risikoen er, at man betaler opskruede priser for at løse kræftens gåde i konkurrence med fem hundrede andre medicinalselskaber eller betaler dobbelt op for en nyttig sammensætning af stål, elektronik og glasfiber, der kalder sig vindmølle. SKAGEN satser derimod på gennemprøvede strategier udført af erfarne porteføljeforvaltere, hvor vi investerer i pålidelige selskaber og lader os inspirere mest af afkast og risiko. Er vi så det modsatte af spændende, det vil sige kedelige og uinteressante? Det synes vi ikke selv, og som beskrevet på bagsiden af denne markedsrapport så holder vi et investormøde kun for mænd sidst i august, hvor vi fortæller om særligt udvalgte investeringer i SKAGEN Kon-Tiki. Er bagsiden satirisk? Måske vi bor jo i Danmark. Men bedøm selv. God læselyst! Lavere honorar i SKAGEN Kon-Tiki Det faste honorar i SKAGEN Kon-Tiki bliver 1. juli 2009 sat ned fra 2,5 til 2 procent. Det er billigere at forvalte en stor fond end en lille, og vi ønsker, at investorerne skal få del i denne stordriftsfordel, siger adm. direktør Harald Espedal. SKAGEN Kon-Tiki er vokset kraftigt de seneste år. Siden fonden blev oprettet den 5. april 2002, er kapitalen under forvaltning vokset fra 250 millioner norske kroner til nu 18 milliarder norske kroner, ligesom fonden har mere end kendte investorer. Tilstrømningen af kunder de seneste år giver stordriftsfordele, som fører til, at vi kan sænke det faste honorar, siger Harald Espedal, administrerende direktør i SKAGEN Fondene. SKAGEN afskaffede endeligt tegningsprovisioner i sommeren 2008, ligesom der ikke er indløsningsprovisioner i vores fonde. Ud over det faste forvaltningshonorar i SKAGEN Kon-Tiki har fonden et variabelt forvaltningshonorar, som udløses, når fonden præsterer bedre end sit referenceindeks (MSCI Emerging Marketsindekset), ligesom det faste honorar kan reduceres som følge af resultater lavere end referenceindekset.

6 6 a k t u e lt Enklere for danske pengeinstitutter Billigere for danske investorer Johannes Luef, adm. direktør i VP SECURITIES: Nye muligheder for udenlandske fonde i Danmark. Det bliver billigere og enklere for både danske investorer og for danske pengeinstitutter at gennemføre køb og salg af vores fonde via NASDAQ OMX: Det sker, efter at SKAGEN Fondene i juni 2009 har offentliggjort et samarbejde med VP SE- CURITIES (tidligere kendt som Værdipapircentralen). For SKAGEN er det den foreløbige afslutning på intet mindre end syv års bestræbelser på at få automatiseret og forenklet handel med vores fonde i Danmark, samtidig med at vi bevarer vores grundlæggende finansielle infrastruktur, som er administration via den norske Verdipapircentral (VPS). VP SECURITIES og SKAGEN har i den anledning udsendt en fælles meddelelse, som er tilgængelig via hjemmesiderne vp.dk og skagenfondene.dk. Vi er meget tilfredse med, at det nu bliver muligt at afvikle køb og salg af vores investeringsbeviser på en nem og effektiv måde via VP. Vores investorer sætter pris på den nye mulighed. Efter at også skattereglerne på investeringsforeningsområdet blev ændret i januar 2009, er vi nu ligestillet i konkurrencen med andre danske investeringsforeninger, siger Jens Elkjær, adm. direktør i SKAGEN Fondene i Danmark. Rent praktisk har VP SECURITIES indgået aftale med SKAGEN Fondene om at udstede en del af vores investeringsbeviser. Det giver danske investorer adgang til køb af de eftertragtede papirer på en nem og effektiv måde. Regler i hjemlandet kan gøre det vanskeligere for udenlandske udstedere at få en delmængde af deres udstedelse registreret i VP. Krav til VP om registeroplysninger over for hjemlandets myndigheder i forbindelse med bl.a. skattekontrol af egne borgere er ikke foreneligt med VP s tavshedsbestemmelser. Den udfordring har VP løst med en særlig model for udenlandske udstedere, som åbner et nyt marked for såvel de udenlandske udstedere som VP, siger Johannes Luef, adm. direktør i VP. YderligerE oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om samarbejdet med VP SECURITIES, så kontakt SKAGEN Fondene i Danmark ved formuerådgiverne Jonas Rasmussen og Søren Risager Rasmussen på henholdsvis telefon og telefon eller s og Handel via NASDAQ OMX som er den foretrukne handelsform i Danmark for investeringsbeviser har indtil nu medført manuelt arbejde for investorers køb og salg af SKAGEN-beviser i de danske pengeinstitutter. Omkostningerne derved er i en række tilfælde blevet sendt videre til investorerne, ligesom enkelte pengeinstitutter har valgt ikke at gøre køb og salg af SKAGEN Fondene muligt via deres netbanker. Alligevel har SKAGEN Fondene fået en stærk investorbase blandt private, fordi bankerne som oftest har efterlevet investorernes ønsker og gennemført handler. Med anvendelse af den nye VP-løsning er dette besvær fortid for bankerne, ligesom det er omkostningsfrit for bankerne at tilslutte sig løsningen, fordi forvaltningsselskabet bag SKAGEN Fondene bærer omkostningerne. Den danske deludstedelse af SKAGEN Fondene gennem VP gør det således både nemmere og billigere for danske investorer at investere i SKAGEN Fondene. Nykredit vil fortsat varetage rollen som market maker i Danmark for SKA- GEN Fondene.

7 Ko m m e n ta r 7 kommentar Filip Weintraub Porteføljeforvalter Stimulanspakkerne fyrer op under Kina Kinas andel af den globale økonomi vil både blive større og vokse i et hurtigere tempo, end hvad man troede for bare et år siden. Foråret bringer store forandringer i naturen, som atter bliver levende og smuk. Vi mennesker bliver gerne i bedre humør i denne tid og ser mere optimistisk på tingene. Interessen for botanik stiger naturligt. Både reelt og i beskrivelser af dagligdags ting og hændelser. Udbredelsen af grønne ord og positivt klingende udtryk er også nået frem til realøkonomien og kapitalmarkedet (var der nogen, der sagde noget om grønne spirer for nylig?). Hvordan vil den strukturelle økonomis udvikling så blive, når den værste forårskådhed har lagt sig? Hvad der er sikkert, er, at der vil blive en betydelig forskel på den økonomiske vækst i de enkelte lande og regioner. Efter en nærdødsoplevelse for det angelsaksiske finanssystem er traditionelle bekymringer for centrale temaer som moral hazard og fairdisclosure kastet over bord. Alt fokus ligger nu på de enorme stimulanspakker, som stater over hele verden pøser ind i banksystemet. Leave no bank behind er budskabet. Tiltagene vil accelerere forskellen på den strukturelle udvikling fremover mellem regionerne. Først og fremmest vil Kinas rolle i verdensøkonomien blive større. Tiltagene er i høj grad af ikke-diskriminerende art, samtidig med at behovet ikke altid er lige stort. At stifte stor gæld i forhold til egenkapitalen (høj gearing) er i dag først og fremmest et vestligt fænomen. Kort sagt reparerer de nævnte stimulanspakker i nogle tilfælde en del af den skadesramte soliditet, men giver en klækkelig vitaminindsprøjtning i andre. Kina er til dels en lukket økonomi, men modtager gerne gaver. Landets stimulanstiltag har været både effektive og hurtigvirkende. Kinesisk bilsalg ligger på rekordniveau, og der er mange tegn på, at det indenlandske forbrug accelererer. Vi har været på forkant og positioneret vores aktieporteføljer ud fra, at dette kunne ske. Globale aktiemarkeder, herunder Kina, er relativt frie, og kapitalen søger hen, hvor den kan få det bedste (risikojusterede) afkast. Troen på et højere potentiale for afkast i bestemte områder leder naturligt flere penge derhen. Mange af de nuværende globale stimulanser vil lede pengestrømmene over i de mest attraktive regionale områder (det er for øvrigt også sådan, bobler opstår). Denne proces vil accelerere den strukturelle udvikling yderligere. Historien viser, at en sådan udvikling må respekteres. En årsag til den lave vækst i det tidligere britiske imperium var, at kapitalens afkast var væsentligt højere i kolonierne end på de hjemlige kanter. Det fik betydelige konsekvenser i det lange løb. En tilsvarende proces er i øjeblikket i gang med forhøjet hastighed som følge af stimulanspakkerne. Kinas andel af den globale økonomi vil både blive større og vokse i et hurtigere tempo, end man troede for bare et år siden. Det er farligt som udenforstående at drage alt for vidtgående og bombastiske konklusioner angående Kina og investeringer fremover. Mange har brændt sig på det. Kina har i perioden 1842 til 1979 oplevet besættelse, borgerkrig, japansk invasion og kulturrevolution. Folk har faktisk en temmelig isoleret mentalitet. En gammel kinesisk talemåde lyder, at landet kun har fire naboer: barbarerne i nord, syd, øst og vest. Med undtagelse af forholdet til Taiwan afspejles dette i kinesisk udenrigspolitik. Økonomisk har Kina taget meget ved lære af historien og kan godt huske de katastrofer, der fulgte på den maoistiske planøkonomi og Asienkrisen Sidstnævnte har befæstet mistilliden til pengefonden IMF og lignende ideer fostret af den vestlige verden. Kina har derfor de seneste ti år opbygget sit eget sikkerhedsnet gennem store kapitalreserver. Man føler også, at statens rolle og overopsyn med økonomien er korrekt politik. Udviklingen sidste år har bestyrket denne overbevisning. Vi vil derfor kunne opleve en global situation, hvor stor kapital bliver koncentreret i et mere kontrolleret og muligvis mindre ekspansivt miljø. Vil det så betyde færre stimulanser globalt? Og kan denne koncentration af pengestrømmen trods pengetilførslen få global deflatorisk effekt? Uanset hvad der sker, er en sådan udvikling klart positiv for Asien, både for selskaberne og forbrugerne. Potentialet for værdiskabelse forøges. Det er imidlertid vigtigt for mig at påpege, at jeg ikke dermed slår et slag for en Kina-fond eller lignende. Historien har vist, at de hurtigst voksende regioner ikke altid leverer det bedste aktieafkast. Fokus bør i stedet ligge på de selskaber, som kan udnytte den økonomiske vækst til at skabe merværdi for aktionærerne.

8 8 N y h e d e r Russiske aktier styrtdykkede sammen med olien: Trak Sistema med i faldet De russiske olie- og energiaktiers kraftige fald sidste år trak stabile forbrugsorienterede selskaber som Sistema med i faldet. Vi har benyttet lejligheden til at hamstre udsalgsaktier. At også rublen er faldet kraftigt det seneste år, har ikke just gjort russiske aktier mere populære hos udlændingene. Især selskaber med stor gældsandel i vestlig valuta har fået deres sag for. Det har aktionærerne i Sistema smerteligt måttet erfare. Selskabet har over 60 pct. af sin gæld i dollar og euro, heraf størstedelen i førstnævnte valuta. Indtægtssiden domineres derimod af russiske rubler, der først og fremmest stammer fra telesektoren. Sistema opfylder oven på sidste års hårde medfart på børsen (se graf) alle vores tre U er, Upopulær, Undervurderet og Underanalyseret også i den grad! Kombinationen af betydelige aktiekøb til lave kurser og den seneste tids pæne opgang for Sistema har bragt det russiske selskab op mellem de fem største poster i SKAGEN Kon-Tiki. USD KRAFTIGT KURSFALD Fortsat god positivside Selv om Sistemas aktiekurs er steget meget siden bundskraberen i marts, får vi stadig en meget god risikopræmie for pengene. Selskabet er i skrivende stund i slutningen af maj prisfastsat til kurs 13,8 USD pr. aktie og til 6,9 gange årets indtjening, baseret på vores indtjeningsestimater. Fortsatte omstruktureringer af virksomheden og beskæringer af omkostninger har også givet et godt potentiale for indtjeningssiden. For ikke at snakke om den vækst, der vil blive hos Ruslands forbrugere igen, når den værste finanskrise er overstået. Sidste års stigning i olieprisen er god smørelse for det russiske maskineri. Daily Net TR USD EM USD Ne Russian RTS Index Sistema JSFC CLS -100 Jun 20 Aug 1 Sep 12 Okt 24 Des 5 Jan Feb 27 Apr 10 Mai 22 Kilde: Bloomberg Også mod markedet: Aktiekursen i Sistema (mørkeblåt) er faldet dramatisk det seneste år, både absolut og sammenlignet med det russiske aktiemarked (rød) og emerging markets-indekset (lyseblåt). Udviklingen er målt i amerikanske dollar. USD Sistema har også meget at hente på finansfronten, både gennem refinansiering af dyr, kortsigtet gæld samt reduktion af gældsforpligtelserne. Et godt eksempel på sidstnævnte er frasalget af ejendomsselskabet Sistema Hals til tyske VTB Bank, som fører til, at gæld for 1,4 milliarder dollars ikke længere konsolideres ind i Sistemas balance. Sistema Hals udgør blot en minimal del af værdierne i Sistema-koncernen (af net asset value NAV). Ved udgangen af første kvartal udgjorde den samlede bogførte gæld i Sistema 1,7 milliarder dollars. Ved indgangen til juni var børsværdien af selskabets egenkapital 6,6 millliarder dollars. Forholdet mellem Sistema-aktien og selskabets bogførte egenkapital ligger på det meget komfortable 1,0. Baseret på de underliggende værdier er rabatten procent. Sistema har en udbyttepolitik, som foreskriver, at mindst 40 procent af overskuddet skal uddeles til aktionærerne. Baseret på ovennævnte aktiekurs 13,8 USD pr. aktie, betyder det et direkte afkast på omkring seks procent. Udenlandske investorer er flygtet fra det russiske aktiemarked og kun i ringe grad vendt tilbage. Omkring 70 procent af Sistemas virksomhed ligger inden for telekommunikation. Resten er godt fordelt mellem detailhandel, rejsebranche, ejendom, finans og medicin. Selskabet har også andele i seks mindre børsnoterede olieselskaber (se boks). Porteføljeforvalterne i SKAGEN Kon-Tiki baserer kursmålet på summen af de underliggende værdier i Sistemas virksomheder og investeringer. Det ligger 74 procent over skrivende stunds kursniveau.

9 N y h e d e r 9 Mobilgigant: Russiske Sistema ejer 52,8 procent af Ruslands største mobiloperatør, MTS, og har desuden ejerandele i en række selskaber inden for telekommunikation, olie, handel, finans og medier. Politisk risiko og rubler At den politiske risiko i Rusland er højere end i mange andre civiliserede lande, skal ikke undervurderes. Bare spørg det norske selskab Telenor, som risikerer at miste Vimpelcom-aktier for mange milliarder kroner. Svenske IKEA har også fået den russiske uforudsigelighed og bureaukrati at føle. Et komplet varehus har siden julen 2008 været åbningsklart i millionbyen Samara, men kiv og knas med de russiske myndigheder om diverse formaliteter har ført til, at varehuset endnu ikke er åbnet. 269 har modtaget opsigelsesvarsel. Overvejelserne går på, om IKEAs overordnede målsætning ikke at betale bestikkelse kan være baggrunden for forsinkelserne. Knut Harald Nilsson, hvordan vurderer du som porteføljeforvalter i SKAGEN Kon-Tiki den politiske risiko i Rusland i almindelighed og for Sistemas virksomhed i særdeleshed? Inden for energiselskaber har vi som følge af risikoen knyttet til værdifastsættelsen valgt at holde os uden for Rusland. Striden mellem det globale energiselskab BP og russiske TNK viser, at der er en vis politisk risiko knyttet til energiselskaber i Rusland. For Sistema specifikt har den største risiko været relateret til gæld og refinansiering. En markant styrkelse af både olieprisen og rublen den seneste tid har, sammen med bedre forhold i kreditmarkedet og ændringer i porteføljen, gjort, at vi nu ikke er særligt bekymrede for, om Sistema klarer at overholde sine gældsforpligtelser, siger Knut Harald Nilsson. Efter at den russiske rubel er faldet kraftigt i løbet af det seneste år, og Sistemas gæld målt i lokal valuta er vokset tilsvarende, synes valutarisikoen nu at være relativt lav. Internationale investorer har forøget fokus på olie og andre råvarer, og sandsynligheden for en styrkelse af rublen virker derfor større fremover end for det modsatte. Indisk mobillicens En sidste afgørende risikofaktor i forbindelse med Sistema er selskabets investering på 74 procent i en indisk mobillicens foretaget gennem selskabet Shyam Telelink. Udbygningen af et telenet i Indien vil føre til store investeringer og øget belåning fremover. Tilbage står at konstatere resultatet heraf. At potentialet er stort i et land, hvor der bor over en milliard mennesker, og kun 35 pct. har mobiltelefon, hersker der ingen tvivl om. Heller ikke om, at konkurrencen mellem aktørerne på mobilmarkedet bliver stadig hårdere. Den russiske stat overvejer nu at købe sig ind med en ejerandel på 20 procent i Shyam Telelink til en pris på 680 millioner dollars. Det vil i givet fald prisfastsætte selskabets aktier til en samlet værdi af 3,4 milliarder dollars, hvilket er skyhøjt over SKAGENs værdifastsættelse på 250 millioner dollars. Om dette tager form af et rent salg eller en rettet emission er uvist, men det vil kunne finansiere udbygningsomkostninger i Indien og/eller reducere Sistemas gæld yderligere. Stol på oligarken Det faktum, at oligarken Vladimir Evtushenkov ejer 62 pct. af Sistema og dermed har den fulde kontrol, er selvfølgelig også en risikofaktor for, hvordan det videre vil gå selskabet. Den russiske oligark har indtil nu vist en god, lønsom og aktionærvenlig hånd på rattet både ved opkøb, salg og omstruktureringer. D e ce n t r a l e d e l e i S is t e m a 52,8 procent af MTS, Ruslands førende mobiloperatør (36 procents markedsandel), Ukraine og CIS. 91 millioner abonnenter i alt. 51 procent af det børsnoterede telefon- og internetselskab Comstar. Ejerandele i seks mindre børsnoterede olieselskaber. 74 procent i en indisk mobillicens gennem Shyam Telelink. Diverse unoterede selskaber inden for handel, telekommunikation, bank og medier.

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med?

SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? SKAGEN m² investerer i globale ejendomsselskaber - vil du være med? Tag del i det globale ejendomsmarked Med udgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheder for attraktive langsigtede investeringer

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skagens grå fyr. 1869. Udsnit. Af Christian Blache. Billedet tilhører Skagens Museum. Velkommen til SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft En introduktion til en anderledes kapitalforvalter SKAGEN

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Udvikling i 4. kvartal 2008

Udvikling i 4. kvartal 2008 DANSK Kvartalsrapport for 4. kvartal 2008 Aktieindeks Værdi Udvikling i 4. kvartal 2008 Værdi 30.09.08 31.12.08 Ændring i 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2008 OMX CPH* 324,48 227,98-96,50-29,74% -48,96%

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Introduktion til SKAGEN Fondene

Introduktion til SKAGEN Fondene Investormøde IDA huset 3. april 2013 Introduktion til SKAGEN Fondene Formuerådgivere Jonas Rasmussen og Henrik Rasmussen Agenda Kort om SKAGEN Status på fondene Bliv en bedre investor Pause Porteføljeteori

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Forvalter dropper de defensive aktier

Forvalter dropper de defensive aktier MANDAG 23. MARTS NR. 57 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Forvalter dropper de defensive aktier Fondsforvalter Christian Klarskov, Investeringsrådgivning

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere