Mundtlig beretning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2009"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var ikke mange dage gammelt, før det i et par dage optog pressen, at Dansk Golf Union ikke har overholdt den aftale, som for nogle år siden blev indgået med daværende miljøminister Connie Hedegaard. Desuden havde flere golfklubber opbevaret og formentlig anvendt kemiske produkter, som ikke er tilladt. Aftalen gik ud på at reducere forbruget af pesticider på golfbaner med 75 % inden udgangen af En reduktion fra 0.38 kg/ha til 0,1 kg/ha. Vi nåede ned på 0,23 kg/ha. Altså en reduktion 40 %. Det er en meget væsentlig reduktion over en meget kort årrække, men ikke helt svarende til den skriftlige aftale. Det har vi naturligvis beklaget og samtidig understreget, at vi fortsat arbejder for en reduktion, og det kan vi heldigvis med god ret sige, at vi gør. Der ofres mange kræfter og mange penge på at finde ud af, hvordan vi kan reducere forbruget af pesticider og stadig have gode golfbaner. 1

2 Vi kunne have givet pressen en masse yderligere forklaringer og oplysninger, men ofte er virkningen den modsatte af den tilstræbte. Så det undlod vi. Over for dette forum synes det dog relevant at dykke lidt længere ned i materien. Det er vel værd at nævne, at en del af de golfbaner, som havde brugt ulovlige midler, slet ikke passes af den lokale golfklub, men af ejeren. Det har altså slet ikke noget med DGU at gøre. Men den forskel synes pressen ikke at interessere sig for. Det forekommer også at være nyttig viden, at Danmark i internationale kredse så klart opfattes som foregangsland, når det gælder fokus på reduktion af forbruget af pesticider. Så sent som i foråret 2009 blev vi i St. Andrews nærmest skamrost på en international konference arrangeret af Royal & Ancient. Mine udenlandske kolleger har tit ønsket oplysninger om den indsats, der gøres i Danmark, og når de hører, hvor langt vi er nået, er det ofte mit indtryk, at de har svært ved at tro på det. Og endelig kunne det vel være interessant at vide, hvor meget vores forbrug egentlig udgør af det samlede forbrug, når det i pressemeddelelsen fra Miljøministeriet er nævnt, at vores golfbaner fylder lige så meget som hele Samsø (en oplysninger som vi faktisk selv fremkom med for et par år 2

3 siden i Dansk Golf). Samsø, som er på 112 kvm, udgør 0,26 % af Danmarks areal. Golf anvender 0,23 kg/ha på ha, altså kg, hvis vi regner med, at de klubber, som indsender grønne regnskaber, er repræsentative. Det samlede forbrug i Danmark er kg ifølge Danmarks Statistik. Det vil sige, at vores forbrug udgør 0,06 % af det samlede forbrug i Danmark, Og det interesserer man sig for at reducere. Måske ville effekten være større, hvis man interesserede sig for at reducere der, hvor der anvendes 99,94 % af det samlede forbrug. Hvis vi når målet om kun at anvende 0,1 kg/ha, bliver det samlede danske forbrug af pesticider reduceret med lige godt 0,03 %. Tilgængelige tal viser i øvrigt, at staten bruger mere pesticid på de statsligt ejede arealer, end vi bruger på golfbanerne. Og alene i de private villahaver bruges kg altså 35 gange mere end på golfbanerne. Og jeg er ret sikker på, at mange af de haveejere, som anvender pesticider, er forargede over forbrug af pesticider på golfbanerne. Hvis alle brugte den samme mængde pesticid pr. hektar, som vi bruger, ville forbruget falde til under kg, altså en reduktion på over 75 %. Det er virkelig noget, der batter. 3

4 Disse tal er jo meget talende, og man kan vel godt bruge udtrykket, at myndighederne ved at angribe os så hårdt skyder gråspurve med kanoner. Som sagt indledningsvis har denne dokumentation alene til formål at sætte tingene lidt i perspektiv. Det rokker ikke ved den kendsgerning, at vi fortsat har fokus på at nedbringe pesticidforbruget på vores golfbaner. Vi ønsker, at alle andre brugere af pesticider ville arbejde lige så ihærdigt på en reduktion. Det kan faktisk undre mig, at miljøministeren angriber os så hårdt for ikke at have nået hele målet om at spare 75 %. Det kunne måske være anderledes virkningsfuldt at fremhæve os, fordi vi faktisk har reduceret med 40 % og stadig arbejder benhårdt for yderligere reduktioner. Da vi i januar havde møde med ministeren lagde han ikke skjul på, at der vil blive lovgivet vedrørende brug af pesticider på golfanlæg, hvis ikke der indgås en frivillig aftale. I februar sendte vi en del materiale om golf og miljø til samtlige partiers politiske ordførere. I øvrigt det samme materiale, som samme dag sendtes til medlemsklubberne. Øvelsen havde til hensigt at understrege vores ihærdige og konstante arbejde med forbedring af miljøet. 4

5 For nogle få uger siden var der en ordentlig ministerrokade, og vi fik ny miljøminister, som vi for nærværende ikke har haft møde med, men det må vel antages, at dagsordenen ikke ændrer sig voldsomt, blot fordi ministeren er ny. Embedsmændene er jo de samme. Også dialogmøderne i begyndelsen af året skal have et par ord med på vejen ved denne lejlighed. Det var en stor fornøjelse for os at mærke det enorme engagement, der blev lagt for dagen. Når der er kontroversielle sager på dagsordenen viser det sig heldigvis, at klubberne er særdeles interesseret i at gøre deres demokratiske indflydelse gældende. Det er dejligt. Helt generelt var der meget stor opbakning til at ændre på de bestående forhold vedrørende optagelsesbetingelser og regler for udstedelse af DGUkort. Den positive ånd var slet ikke til at tage fejl af. Til gengæld var mange klubber i forskellig grad bekymret for, hvorledes ændrede regler kunne have indflydelse på netop deres økonomi. Og det kan vi naturligvis godt forstå. Den enkelte klubbestyrelse skal først og fremmest se på egne forhold. Vi har lyttet til de mange indlæg på dialogmøderne, og vi har studeret de indkomne ændringsforslag. Efterfølgende har vi prøvet at samle alle disse tanker og indtryk i et helt nyt forslag, som efter vores bedste mening tager rimeligt hensyn til, hvad vi tror, klubberne vil, og som samtidig er udtryk for væsentlige ændringer i de bestående forhold. Der bliver bedre tid til at gøre sig nogle erfaringer, og så er det værd at erindre, 5

6 at repræsentantskabsmødet afholdes hvert eneste år, og at der hvert eneste år kan fremsættes nye forslag. Kun én ting har generet os lidt på et par af møderne. Få ganske få har givet udtryk for, at vi i DGU s ledelse skulle have en skjult dagsorden i retning af at ville samle penge ind til DGU, og at vi i den forbindelse ikke interesserer os for klubbernes økonomi. Intet kunne være mere forkert. I al vores daglige gøren og laden er det naturligvis klubberne, vi tænker på. Vi er til for klubbernes skyld. Det er bestemt ikke omvendt. Vi er en serviceog interesseorganisation for danske golfklubber, og det er vi os meget bevidst. Vi arbejder også på at favne hele Golf Danmark. Til gavn for sporten, til gavn for golfspillerne og til gavn for medlemsklubberne. Principielt ønsker vi at blande os så lidt som muligt i klubbernes hverdag, og netop den tankegang kommer meget stærkt til udtryk i det fremlagte forslag. Vi ved, at mange klubber er nødlidende i økonomisk henseende, og vi håber, at vi har banet vejen for en bedre økonomi. Midt i februar havde vi et møde med Golf Klub Danmark, som hvert år samler betydelige beløb ind til DGU s elitearbejde. Og det er væsentligt for os, at den aktivitet fortsætter og meget gerne udvides. Imidlertid har også Golf Klub Danmark kunnet mærke finanskrisen, og derfor vil vi gerne benytte denne lejlighed, hvor vi henvender os direkte til så mange indflydelsesrige repræsentanter for de danske golfklubber, til at 6

7 slå et slag for Golf Klub Danmark. Jeg skal ikke bruge mange ord, men dog understrege, at sponsoratet indebærer, at man får et medlemskort, som giver ret til frit spil på de danske golfanlæg. Golf Klub Danmark refunderer udgiften fuldt ud. Der er altså reelt tale om, at sponsoratet er selvfinansierende, idet det dog skal understreges, at man ikke skal spille greenfee for alle pengene. Der skulle gerne blive nogen tilovers til vores elitearbejde. Jeg vil også benytte lejligheden til at slå et slag for Diplomuddannelsen i Golfmanagement, som netop har haft afsluttende eksamen i Organisation og Strategisk Forretningsudvikling og med meget flotte resultater. Uddannelsen er kommet i stand i et samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Golfsekretær Forening, Danmarks Idræts-forbund og University College Nord. Uddannelsen består af fem moduler og et afsluttende projekt og tager omkring 3 år at gennemføre. De 25, som netop har afsluttet første modul, skal til november i gang med næste modul, som omhandler Salg og Hospitality. Første hold blev meget hurtigt fyldt op til maksimale 25 deltagere, men skulle der være interesse for at starte et nyt hold, kan det lade sig gøre fra januar Når jeg nævner Diplomuddannelsen netop her, skyldes det naturligvis, at salen er fyldt med beslutningstagere på højeste niveau fra de danske golfklubber, og skulle nogen ønske information i tillæg til, hvad der står i den brochure, som ligger på bordene, kan man trække på såvel Michael Nielsen, der er 7

8 formand for Dansk Golfsekretær Forening, som Jonas Meyer Jensen fra DGU s sekretariat. Til slut et par ord om de grønne regnskaber. Årsagen er den, at vi i forrige uge havde et møde med repræsentanter for R&A og fra det firma, som har udviklet software til de indberetninger, som skal gøre det muligt at foretage benchmarking med såvel danske som udenlandske golfklubber. Systemet har ikke fungeret optimalt, og derfor har R&A, som betaler alle udviklingsomkostninger, indkaldt til møde. To chefgreenkeepere deltog i mødet, og de kunne med praktiske eksempler fortælle om systemets svagheder. Det virkede, og jeg var meget imponeret over den englænder, som skulle hjem og foretage de nødvendige rettelser. Han var meget lydhør, meget forstående, og så talte han et sprog, som selv jeg, der ved uendeligt lidt om EDB, kunne forstå. Når systemet er på plads, skal vi nok informere jer via en klubmeddelelse, og jeg vil opfordre alle til at bruge systemet i alle dets enkeltheder. Dels får man et fortrinligt overblik over, hvad man selv gør ved golfbanen til stor glæde for nuværende og kommende greenkeepere, og dels får man et fortrinligt sammenligningsmateriale med andre klubber. Rigtig brug af systemet vil givet øge viden om pasning af golfbaner og dermed bedre baner at spille på. Hvis nogen vil vide mere, er Torben Kastrup Petersen, DGU s banechef tilstede. 8

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Golf Union 24. marts 2007 Søren Clemmensen, formand Velkommen til mødet. Der skal vælges en dirigent vi foreslår Jørgen Lange, og skal høre om der er andre forslag.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1

47. møde. Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 Onsdag den 2. april 2008 (D) 1 47. møde Onsdag den 2. april 2008 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). I spørgetimen møder undervisningsministeren og transportministeren.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere