Månedsrapporten for rustfrit stål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsrapporten for rustfrit stål"

Transkript

1 Månedsrapporten for rustfrit stål - et indblik i de tyske, engelske, danske, svenske & norske markeder - Indhold Resumé & branchenyt Markedsudvikling Råmaterialer Månedens fokus: Økonomisk udvikling K1/08 Blandet start på året Fremtidsudsigter 20. udgave, maj / juni 2008 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group This report was published by Damstahl, Neumo Ehrenberg Group. It may not be copied without the permission of the publisher.

2 Overvejende solrigt med nogle lokale byger. er det en nedgang eller blot normalisering? Global økonomi: Det globale BNP 2008 falder i forhold til Skandinaviens Nordea Bank forventer, at BNP globalt stiger med kun 3,4% efter 4,5% i Efter et stærkt K1 ( meldte om den største kvartalsvise BNP-vækst i årevis pga. en mild vinter med højere bygge- og anlægsaktivitet end normalt) indtraf et fald i forretningsklimaet i april / maj i hele Europa samt i Japan. Den globale produktion af rustfrit råstål 2007 var under 27,7 mio. t (et fald på næsten 3 %), men den faktiske efterspørgsel var mere end 1 mio. t højere pga. massiv lagernedskæring. For dette år forventer de mest optimistiske analytikere stadig, at markedet vokser til over 30 mio. t råstål (+10%). SMR forudsiger til gengæld en moderat vækst på ca. 5% for dette år. De anfører, at 2008 vil blive endnu et år i konsolideringens tegn - efter det bedste år nogensinde i 2006 og det største prisfald nogensinde i 2007 nøgleordet er normalisering. Europa: I april og maj stagnerede efterspørgslen efter rustfrit stål efter den robuste start på Pga. visse sæsonmæssige effekter (ferieperiode i mange lande), usikre priser på råmaterialer (det vides ikke, i hvilken retning legeringstillægget bevæger sig) og globale økonomiske bekymringer (vedvarende og omsiggribende finansiel krise, rekordhøje oliepriser, som stadig stiger, og en stadig stærkere ), var køberne fortsat forsigtige. Der er også forskellige prissignaler fra producenterne, hvilket også bidrager til at gøre køberne forvirrede. Kina: Det kinesiske marked led også under en nedgang i april / maj. Eftersom produktionskapaciteten overstiger efterspørgslen med mere end 2 mio. t, er markedet ikke længere i balance. Det fører til et stærkt pres for at øge eksporten til andre lande, som i stadig større omfang søger beskyttelse gennem anti-dumping-sager. Inden for Kinas grænser er grossisterne ikke glade for den aktuelle prissituation. Værkernes salgspriser er delvist højere end grossisternes indkøbspriser. De største kinesiske værker er heller ikke glade for den stigende konkurrence fra producenter i den uorganiserede sektor, hvilket tvinger regeringen til at regulere markedet. Ydermere står markedet over for en stigende mangel på ferrokrom og endda strømmangel i det sydlige Kina. Lagre: De europæiske grossisters lagre er stadig små. De har ikke planer om i nær fremtid at supplere lagrene op. Det forventes, at et stærkt prissignal - enten et fald i nikkelprisen eller en væsentlig stigning i basispriserne er nødvendig, før de ændrer deres strategi. Begge dele er temmelig usandsynligt på denne side af sommerferieperioden. Råmaterialer: Det er i øjeblikket usikkert, om prisen på nikkel stiger eller falder, men det bliver stadig mere klart, at markedet er i overskud. Til gengæld vil forventede kromprisstigninger (K2: 1,92 $/lb) kompensere for noget af det fald i legeringstillæggene, som et fald i nikkel ville forårsage. Forbrugerne af ferritiske kvaliteter og specialiserede grossister har allerede øget deres lagre og går dermed imod den generelle tendens, der går ud på at holde lagrene på et lavt niveau. De ved, at prisen for 400-serien stiger gennem hele året. Nikkel: The International Nickel Study Group forventer i år et Ni-overskud på ca t. Det skulle være tilstrækkeligt til at sikre en relativ stabil prisudvikling i 2008 uden ekstrem omskiftelighed som i Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -2-

3 Indhold 1. Resumé & branchenyt Resumé Branchenyt Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -3-

4 Branchenyt: Europa I Markedsudvikling Basispriserne er stabile i øjeblikket. De fleste prisændringer er et resultat af, at legeringstillægget varierer. Det er ikke klart, hvilken vej det bevæger sig. Tillæggene steg med 50 til 70 pr. t i maj (Outokumpu, U&A), mens TKStillæggene fortsat næsten ikke ændrede sig. Der kompenseres delvist for lavere nikkel gennem stigende krompriser. Legeringstillæg og prisudvikling (plader) Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -4-

5 Branchenyt: Europa II Økonomi og virksomhedsnyt Økonomisk udvikling og baggrund Europa-kommissionen har reduceret sin prognose for Eurozonen til en BNP-vækst på 2,2% i For hele EU forventes en vækst på ca. 2,4%. Stigende varepriser får inflationen til at stige, men det vil aftage fra medio 2008 og frem, hvor den gennemsnitlige årlige inflation forventes at være 2,1% i Euro-området og 2,4% i EU under et. Det forventes, at beskæftigelsessituationen i 2008 igen vil udvikle sig positivt. Et stigende problem er Euroens styrke, hvilket allerede har haft en negativ indvirkning på de europæiske økonomiers eksportaktiviteter. I forventer finansielle institutter, at BNP stiger med 1,4-1,5% for 2008 og kun 1,0% for Der er mange årsager til denne reducerede prognose som f.eks. ændrede kreditforhold hos banker, og at der er blevet vanskeligere for tyske leverandører at eksportere til Asien og Nordamerika. Virksomhedsnyt Outokumpu har for nyligt underskrevet en aftale om at erhverve SoGePar (italiensk grossist) ejet af Borromeo-familien for 195 mio.. kontant. Det forventes, at transaktionen vil være tilendebragt inden udgangen af K2/08. SoGePar driver servicecentrer i Italien og i UK (Rotherham). De er også repræsenteret i andre europæiske lande. I 2007 udgjorde overskuddet 44 mio. baseret på en salgsmængde på t (alt rustfrit). SoGePar var tidligere hovedsagelig en salgskanal for U&Amateriale. Det vil nu kunne ændres. TKN Germany har planer om at omorganisere sin salgs- og marketingafdeling. De vil i højere grad fokusere på at udvikle nye materialer (især ferritiske) og har oprettet en selvstændig afdeling til dette formål. For at understrege vigtigheden af dette mål bliver TKN s tidligere salgsdirektør (Dr. Alfred Otto) ny leder af denne afdeling, som for nyligt er blevet oprettet. Acerinox Group har stabiliseret sin produktion i første kvartal Selskabets smelteproduktion steg til t efter blot t og t i K3 og K4/07. Nettosalget faldt dog til 1,6 mia. (K1/07: 2,1 mia. - minus 27%), resultatet efter skatter og afgifter endda med 68% til 67 mio. (EBIT som % af salget: 7% sammenlignet med 16% i K1/07). BE Group (Sverige) har planer om at investere ca. 3 mio. for at omorganisere deres virksomhed i Sverige og Finland. I Sverige vil de installere nyt plasmaskæreudstyr inden udgangen af K De vil også ekspandere i Lapua (Finland) og lukke et af deres Lahti-anlæg inden udgangen af IMS har meldt om et lille fald i de solgte mængder rustfrit stål på 2,3% i K1/08 (sammenlignet med K1/07) og i salget på 9% til 394 mio.. Overskuddet faldt til 22 mio. (-46%). IMS har købt den litauiske stålgrossist Antera til et ikke oplyst beløb i april. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -5-

6 Branchenyt: Amerika, Asien og resten af verden Økonomisk udvikling og baggrund Kina er fortsat det økonomiske vækstlokomotiv for den globale stålindustri. Det forventes dog, at den kinesiske råstålproduktion (som tidligere var højere end væksten i efterspørgslen) vil være mere moderat i en størrelsesorden af kun ca. +10% i De stigende overkapaciteter har en negativ effekt på forretningsklimaet i Kina. Værkerne forsøger at stabilisere priserne gennem betydelige produktionsnedskæringer. Grossisterne forventer ikke desto mindre faldende priser. stålværker i hele verden giver forvirrende prissignaler, hvilket fører til en vis usikkerhed blandt forbrugerne. Europæerne stræber efter at sætte basispriserne op (som allerede er de højeste i verden), mens visse asiatiske værker frygter lavere nikkelpriser som et tegn på, at efterspørgslen falder, hvilket ikke understøtter prisstigninger i øjeblikket. Japanske værker sætter for tiden priserne op. Virksomhedsnyt Columbus Stainless: Columbus har meldt om det laveste resultat inden for Acerinox Group i K1/08. Smelteproduktionen faldt med over 30% til t (sammenlignet med næsten t i K1/07). Overskuddet efter skatter og afgifter faldt til 10 mio. (minus 74%). NAS måtte også melde om et minus på 14% i smelteproduktionen og et minus på 32% i overskuddet. Visse kinesiske producenter så som Shanxi Taigang, Jisco og ZPSS har reduceret produktionen af rustfrit stål, type 304, med 50% (sammenlignet med april 2008) pga. dårlige markedsbetingelser. Før det var produktionen allerede i april blevet reduceret. Markedsaktørerne anfører 2 årsager hertil. For det første den stærke konkurrence med andre dels bedre promoverede kvaliteter, så som kobber indeholdende 304 og 200-serien i Sydkina, og for det andet den generelle overforsyningssituation efter de sidste to års kapacitetsstigninger. Shanxi Taigangs nettooverskud faldt med 24% i K1/08 til ca. 115 mio.. Taigang har meddelt, at de vil øge deres årlige produktion til 2,6 mio. t i år, når kapaciteterne til produktion af råstål når op på fuld kapacitet. Tisco fremstillede ca. 1,7 mio. t sidste år i form af smelteprodukter. Posco har bestilt specialudstyr til deres nye integrerede koldvalse-, gløde- og bejdse- samt efterbehandlingslinje i deres anlæg i Pohang. Den nye linje gør dem i stand til at producere KV-båndstål mellem 600 og mm og i en tykkelse mellem 0,3 og 3,0 mm. Produktionen starter medio Indien: Jindal Stainless har sammen med PT Aneka Tambang planer om at bygge et stålværk og et ferro-nikkel-anlæg i Indonesien. Det skal efter planen stå færdig inden udgangen af Kapaciteten når op på t pr. år i form af stangstål. Den endelige beslutning er dog endnu ikke blevet taget med hensyn til produktmikset. Jindal planlægger at øge kapaciteten på sit anlæg til KV-plader i Indonesien til t inden udgangen af Facor fra Indien har bekræftet, at de har planer om at bygge et anlæg til rustfrit stål til t pr. år i Orissa. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -6-

7 Indhold 2. Markedsudvikling UK Danmark Sverige Norge Prisindeks Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -7-

8 - resumé Det tyske forretningsklima afkøles efter en midlertidig forbedring i februar Den aktuelle markedssituation betragtes dog som en blød landing man frygter ikke for alvor en reel recession. Tysk industri: Ordreindgangen er faldet med 0,5% i marts. Det skyldtes især den negative udvikling i boligsektoren i den milde vinter har der ikke været nogen afbrydelser i byggeaktiviteterne. Energiproduktionen er endda steget med 5,5% sammenlignet med foregående måned. K1 sæsonkorrigeret: Produktionen i fremstillingssektoren lå markant over samme kvartal foregående år. Investeringsgoder (+0,5%) udkonkurrerede igen varige forbrugsgoder (-0,5%). Bekymringer om stigende inflation fører på ny til et fald i forbruget. Rustfrit stål: Markedet var fortsat relativt roligt i april og maj. Der var ingen tilskyndelse til spekulative køb efter de relativt stabile maj-tillæg blev meddelt. Slutforbrugere og grossister tøvede fortsat med at afgive ordrer. I år forudses en rolig start på ferieperioden. Nøglekøberne forventer ingen positive eller negative overraskelser over sommeren mht. mængder. De ser dog en vis risiko for nikkelprisglidning, hvilket forklarer deres vent-og-se -holdning. Procesindustrien: Vanskelig situation for bio-brændsel-(ethanol)-anlæg pga. negativ offentlig diskussion. Visse projekter er de seneste uger blevet sat på hold. Efterspørgslen efter procesrør falder også. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -8-

9 Gode nyheder: Markedet blev bedre sammenlignet med K4/07 Dårlige nyheder: De 2 første måneder 2008 dårligere end sidste år! Import af rustfrit stål i (i t) Produkter Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør* Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Alle produkter *ekskl. Mother Tubes Produkter % ændr. Helt år År-t-d. År-t-d. År-t-d. VV-plader % KV-plader % Stangstål % Profiler % Sømløse rør* % Industrirør (runde) % Industrirør (firkantede) % Alle produkter % *ekskl. Mother Tubes Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -9- VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Gen.snit dec feb. 08 i forhold til 2006 Stigende / faldende kildelande Spanien, Italien Italien, Holland Italien Sverige > +25 % +10 til +25 % -10 til +10% -25 til -10 % < -25 %

10 Over t plader de vigtigste leverandører Frankrig, Finland, Spanien. Indien vinder inden for stangstål, men hvilken indflydelse har anti-dumping-sag? Import af rustfrit stål i (feb. 2008) Stangstål Sømløse Industrirør Industrirør VV-plade KV-plade Profiler Oprindelsesland rør (runde) (firkant). I ALT I ALT i t % Frankrig % Italien % Spanien % Finland % Sverige % Benelux % Holland % Indien % Østrig % Slovenien % USA % Schweiz % UK % Taiwan % Danmark % % I ALT % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -10-

11 Outokumpu: Vinder inden for plader pga. fortsat stærk efterspørgsel efter procesudstyr i. Importandel efter produkttype (dec feb. 08) Plader Stangstål Industrirør 12% U&A 36% 28% Spanien 30% Italien 76% TKS 7% Outokumpu 31% Acerinox 14% Indien 10% Ugitech 9% Italien 23% 10% Frankrig 5% Finland 6% Schweiz 6% Import dec feb. 08 i forhold til sidste års gennemsnit TKS Outokumpu Acerinox U&A -30% -20% -10% 0% 10% 20% Ø 2006 = 100 % Indien Ugitech Italien Spanien 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Ø 2006 = 100 % Frankrig Finland Schw eiz Italien -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% Ø 2006 = 100 % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -11-

12 Primo 2008 var den volumenmæssige efterspørgsel under efterspørgselsniveauet i 2007, men stadig lidt over 2006-gennemsnittet. Efterspørgsel: Tysk markedsvolumenindeks 150% 140% 130% Ø 2006 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Plader Stangstål 50% Ø 2006 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -12-

13 UK - resumé BNP steg med 0,4 procent i første kvartal 2008 sammenlignet med 0,6 procent i foregående kvartal. Der var en deceleration i både produktions- og servicebranchen sammenlignet med fjerde kvartal Det samlede produktionsresultat faldt med 0,1 procent i første kvartal 2008 sammenlignet med en vækst på 0,2 procent i fjerde kvartal. Mine- og stenbrudsdriften var hovedårsagen til, at produktionsresultatet faldt. Til gengæld styrkedes væksten inden for fremstilling. Byggeriet steg med 0,5 procent sammenlignet med en stigning på 1,1 procent i det foregående kvartal. Landbruget steg med 0,6 procent sammenlignet med en stigning på 2,1 procent i fjerde kvartal. De solgte stålmængder var generelt på et lavt niveau i april og maj. Selv stålværkerne har i de forgangne måneder sat deres basispriser op. Det er ikke i fuldt omfang muligt at viderebelaste disse stigninger til forbrugerne. Lagrene var fortsat uændrede, da mange købere stadig er tilbageholdende med at købe mere materiale end der umiddelbart bruges eller allerede er solgt. De ferritiske kvaliteter bliver i stadig større omfang et interessant emne for britiske forbrugere. Ferritiske kvaliteter fra Asien er væsentligt lavere prissat end produkter af europæisk oprindelse hvilket ansporer yderligere til at anvende ferritiske kvaliteter. Brancherne: Catering- og fødevareindustrien betragtes som vækstlokomotivet for det britiske forbrug af rustfri stålplader først på sommeren 2008, mens maskin- og industriapplikationer udviser en uventet nedgang. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -13-

14 Januar / februar Bedste importmængder siden marts 2007 men stadig under importen i januar og februar 2007 Import af rustfrit stål i UK (i t) Produkter Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør* Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Alle produkter Gen.snit dec feb. 08 i forhold til 2006 Stigende / faldende kildelande Produkter % ændr. Helt år År-t-d. År-t-d. År-t-d. VV-plader % KV-plader % Stangstål % Profiler % Sømløse rør* % Industrirør (runde) % Industrirør (firkantede) % Alle produkter % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis VV-plade KV-plade Stangstål Profiler Sømløse rør Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Italien > +25 % +10 til +25 % -10 til +10% -25 til -10 % < -25 % Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -14-

15 , Spanien og Italien leverer over 50% af det importerede materiale i UK. Import af rustfrit stål i UK (feb. 2008) Stangstål Sømløse Industrirør Industrirør VV-plade KV-plade Profiler Oprindelsesland rør (runde) (firkant). i t I ALT I ALT % % Spanien % Italien % Finland % Sydafrika % Benelux % Sverige % Frankrig % Taiwan % USA % Østrig % Holland % Danmark % Schweiz % % I ALT % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -15-

16 TKS øgede sin position i UK. Ugitech transporterede en mindre mængde stangstål i de første 2 måneder Importandel efter produkttype (dec feb. 08) Plader Stangstål Industrirør U&A 14% Outokumpu 24% Acerinox 10% Spanien 22% Italien 26% Finland 7% Italien 51% TKS 35% 17% 25% Ugitech 3% 24% 34% 6% Frankrig 2% Import dec feb. 08 i forhold til sidste års gennemsnit Acerinox Outokumpu U&A TKS -15% 0% 15% 30% 45% 60% Ø 2006 = 100 % Ugitech Italien Spanien -75% -50% -25% 0% 25% Ø 2006 = 100 % Frankrig Italien Finland Schw eiz -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Ø 2006 = 100 % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -16-

17 Januar: Bedste volumen siden K1/07 men en langsigtet negativ tendens i UK kan ikke overses. Efterspørgsel: UK markedsvolumenindeks 140% 130% 120% Ø 2006 = 100% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Plader Stangstål 40% Ø 2006 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -17-

18 Danmark - resumé Efter en lang periode med velstand, forventes det, at dansk økonomi kommer ind i en periode med kun moderat vækst. Den økonomiske udvikling i Danmark hænger nøje sammen med den økonomiske udvikling i de skandinaviske nabolande og i. De fremtidige forventninger for det danske boligmarked er lave. Der kommer dermed kun lidt incitament fra dette segment. Den spirende krise i USA har endnu ingen direkte indflydelse på den danske økonomi men højere pengemarkedssatser fører også til stigende udlånssatser i Danmark, som ikke kan undgå at lægge en dæmper på dansk industri. Forbrug: Til gengæld vil lavere skatter og en rekordlav arbejdsløshed have en positive effekt på forbruget i de kommende år. Stigende fødevare- og madpriser vil dog også have en vis indflydelse på forbruget. Rustfrit stål: Der er stor konkurrence på det danske marked. Grossistbranchens overskud er således faldet. Efterspørgsel: Lav af sæsonmæssige og også makroøkonomiske årsager. Lagrene er fortsat uændrede, da man ikke ved, i hvilken retning efterspørgslen vil bevæge sig i sommerens løb. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -18-

19 Januar: Højeste importmængder siden februar 2007 navnlig efterspørgslen efter KV-plader er stærk. Import af rustfrit stål i Danmark (i t) Produkter Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør* Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Alle produkter Gen.snit nov. 07- jan. 08 i forhold til 2006 Stigende / faldende kildelande Produkter % ændr. Helt år År-t-d. År-t-d. År-t-d. VV-plader % KV-plader % Stangstål % Profiler % Sømløse rør* % Industrirør (runde) % Industrirør (firkantede) % Alle produkter % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis VV-plade KV-plade Stangstål Profiler Sømløse rør Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Sverige Italien Finland > +25 % +10 til +25 % -10 til +10% -25 til -10 % < -25 % Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -19-

20 Finland og Sverige fortsat de vigtigste leverandører af rustfrit stål til Danmark efterfulgt af. Import af rustfrit stål i Danmark (jan. 2008) Stangstål Sømløse rør Industrirør (runde) Industrirør (firkant). Oprindelsesland VV-plade KV-plade Profiler I ALT I ALT i t % Finland % Sverige % % Frankrig % Italien Taiwan % Spanien % Indien % Holland % Benelux % UK % Østrig % Sydafrika % % 11% I ALT % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -20-

21 Outokumpu og U&A vandt fra november 2007 til januar 2008, mens Acerinox og TKS markedsposition blev ringere. Importandel efter produkttype (nov jan. 08) Plader Stangstål Industrirør Outokumpu 57% 19% Sverige 11% Spanien 13% Indien 6% Italien 53% Finland 11% 7% Acerinox 2% U&A 10% TKS 24% Ugitech 23% Italien 21% 7% 4% Frankrig 15% 17% Import nov jan. 08 i forhold til sidste års gennemsnit Acerinox TKS Outokumpu U&A -30% -20% -10% 0% 10% 20% Ø 2006 = 100 % Spanien Sverige Ugitech Italien -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% Ø 2006 = 100 % Frankrig Finland Italien -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% Ø 2006 = 100 % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -21-

22 Januar: Bedring i efterspørgslen efter plader efter lav volumen i december Efterspørgsel: Dansk markedsvolumenindeks Ø 2006 = 100% 180% 165% 150% 135% 120% 105% 90% 75% 60% 45% 30% Plader Stangstål 15% Ø 2006 Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -22-

23 Sverige resumé Den økonomiske vækst i Sverige ligger p.t. under det potentielle vækstniveau. Det skyldes især, at den amerikanske krise har en afsmittende virkning i Sverige med f.eks. et fald i eksporten til USA og stigende renteudgifter for låntagerne til følge. Tegn på en opbremsning i boligmarkedet: Priserne på fast ejendom for en- og tofamilieshuse er gennem de sidste tre måneder faldet med 1 procent på landsplan sammenlignet med de foregående tre måneder. Det skal på plussiden nævnes, at Sverige er mindre afhængig af USA end tidligere, da landet har en meget forskelligartet eksportportefølje. Ligeledes giver den sunde finansielle situation, som gælder for statsbudgettet, mulighed for økonomisk stimulering om nødvendigt. Aktivitetsindekset, som måler aktiviteten i den svenske økonomi, steg i marts 2008 med 0,2 procent, hvilket svarer til en årlig sats på 2,8 procent. Rustfrit stål: Købernes globale krise på det finansielle og købekraftsmæssige område har også en negativ indvirkning på efterspørgslen efter rustfrit stål i Sverige. Markedet bliver noget langsommere i øjeblikket men kan ikke betragtes som svagt. Det forventes, at 2008 vil være et normalt år uden nye rekordniveauer. Lagrene: Lagrene er stadig tilstrækkelige i Sverige. Det er ikke noget problem for køberne at få det ønskede materiale. Der er til gengæld ikke noget særligt stort ønske om at øge grossisternes lagre. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -23-

24 Januar 2008 fortsat på et gennemsnitligt niveau men var 1/3 under den meget høje import i januar Import af rustfrit stål i Sverige (i t) Produkter Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør* Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Alle produkter *ekskl. Mother Tubes Gen.snit nov. 07- jan. 08 i forhold til 2006 Stigende / faldende kildelande Produkter % ændr. Helt år År-t-d. År-t-d. År-t-d. VV-plader % KV-plader % Stangstål % Profiler % Sømløse rør* % Industrirør (runde) % Industrirør (firkantede) % Alle produkter % *ekskl. Mother Tubes Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis VV-plade KV-plade Stangstål Profiler Sømløse rør Industrirør (runde) Industrirør (firkantede) Sydafrika Sydafrika, Indien Finland Spanien > +25 % +10 til +25 % -10 til +10% -25 til -10 % < -25 % Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -24-

25 Acerinox fortsat dominerende leverandør til det svenske marked efterfulgt af Outokumpu Finland. Import af rustfrit stål i Sverige (jan. 2008) Stangstål Sømløse Industrirør Industrirør VV-plade KV-plade Profiler Oprindelsesland rør (runde) (firkantede) I ALT I ALT i t % Spanien % Finland % Sydafrika % % Italien % Danmark % Frankrig % Japan % Benelux % UK % Taiwan % Østrig % Indien % USA % % I ALT % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -25-

26 Alle værkers pladesalg er dog lavere end gennemsnittet mens stangstålsalget var højere. Især fra og Frankrig. Importandel efter produkttype (nov jan. 08) Plader Stangstål Industrirør Outokumpu U&A 7% 6% TKS Italien Spanien 8% 33% 21% Italien 28% Finland 38% Acerinox 37% 28% 22% UK 1% 23% 21% 13% Import nov jan. 08 i forhold til sidste års gennemsnit TKS U&A Outokumpu Acerinox -45% -30% -15% 0% 15% Ø 2006 = 100 % Ugitech Spanien Italien -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% Ø 2006 = 100 % Frankrig Finland Italien -90% -60% -30% 0% 30% 60% 90% Ø 2006 = 100 % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -26-

27 Blandet billede i januar: Plader op, stangstål ned. Efterspørgsel: Svensk markedsvolumenindeks 150% 140% 130% 120% Ø 2006 = 100% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Plader Stangstål 40% Ø 2006 Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -27-

28 Norge - resumé I modsætning til andre Damstahl-lande synes Norge at være mere isoleret fra ændringer i den globale økonomi. Analytikere forventer, at Norge vil være et af de lande, som er mindst berørt af recessionen i USA. De industrielle forretningsaktiviteter er steget væsentligt siden årets begyndelse. Norges eksport vil fortsat ligge på et stabilt niveau, eftersom den er sammenkædet med olieproduktion og udstyr til olieindustrien områder med en uafbrudt stærk efterspørgsel. Det forudses, at investeringerne i den norske olieindustri i år vil ligge væsentligt over niveauet i 2007, som allerede var højt. Rustfrit stål: Lavere aktivitetsniveau i marts, men stigende efterspørgsel igen i april / maj. Markedet er fortsat optimistisk. Konkurrencen fastholder dog markedspriserne på internationalt niveau. Konkurrence: Der er stadig visse leverandører, som afvikler lagre, hvilket har en negativ indvirkning på indtjeningen hos alle grossister. Det formodes, at disse selskaber vil subsidiere deres lave indtjening på salg af rustfrit stål via højere indtjening på andre produkter. Nye kvaliteter: Damstahl Norge tilbyder nu dupleks stangstål fra lager. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -28-

29 Langsom start på 2008: Synlig markedsvolumen 9% under K1/07, men bedring forventes. Import af rustfrit stål i Norge (i t) Produkter Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar VV-plader KV-plader Stangstål Profiler Sømløse rør* Industrirør (runde) Alle produkter Gen.snit jan. - marts 2008 i forhold til 2006 Stigende / faldende kildelande Produkter % ændr. Helt år År-t-d. År-t-d. År-t-d. VV-plader % KV-plader % Stangstål % Profiler % Sømløse rør* % Industrirør (runde) % Alle produkter % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis VV-plade KV-plade Stangstål Profiler Sømløse rør Industrirør (runde) Benelux Sverige Sverige Sverige Sverige, UK Finland, Sverige > +25 % +10 til +25 % -10 til +10% -25 til -10 % < -25 % Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -29-

30 Import ca t i marts 2008 kun lidt under gennemsnittet på lang sigt. Import af rustfrit stål i Norge (marts 2008) Stangstål Sømløse Industrirør VV-plade KV-plade Profiler Oprindelsesland rør (runde) I ALT I ALT i t % Sverige % Finland % % Benelux % UK % Frankrig % Danmark % Italien % Holland % Tjekkiet % Spanien % Østrig % Indien % Japan % % I ALT % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -30-

31 Stangstål: Relativt stærk efterspørgsel i K1/08 Plader: Outokumpus andel udgør næsten 60% af det norske marked. Importandel efter produkttype (jan. - marts 2008) Plader Stangstål Industrirør Outokumpu 59% 17% Ugitech 8% Italien 7% Spanien 2% 14% Finland 70% 14% TKS U&A 4% 23% UK 10% Sverige 42% 16% Italien 7% 7% Import jan. - marts 2008 i forhold til sidste års gennemsnit TKS U&A Outokumpu -60% -40% -20% 0% 20% 40% Ø 2006 = 100 % Spanien Italien Ugitech UK Sverige 0% 35% 70% 105% 140% Ø 2006 = 100 % Frankrig Italien Finland -30% -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% Ø 2006 = 100 % Kilder: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -31-

32 Det norske marked var igen i K1 fortsat meget ustabilt. Efterspørgsel: Norsk markedsvolumenindeks 180% 160% Plader Stangstål 140% Ø 2006 = 100% 120% 100% 80% 60% 40% Ø 2006 Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -32-

33 Lavere priser i hver måned siden medio Priserne i UK er tilbage tæt på gennemsnitsniveauet Prisindeks for KV-plader i rustfrit stål (austenitisk) 190% 175% Danmark Sverige UK Ø 2006 = 100% 160% 145% 130% 115% 100% 85% 70% Ø 2006 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -33-

34 Et splittet marked: Stabile priser i UK og Sverige mens priserne i og Danmark falder. Det indikerer, at konkurrencen der er stor. Prisindeks for rustfrit stangstål (austenitisk) 190% 180% 170% Danmark Sverige UK Ø 2006 = 100% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% Ø 2006 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Kilde: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -34-

35 Indhold 3. Råmaterialer Nikkel Krom Molybdæn Rustfrit skrot Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -35-

36 Nikkel: Markedspriserne langsomt på vej mod US$/t? Situationen på nikkelmarkedet var fortsat næsten uændret primo maj. LME-lagrene ligger fortsat på et niveau mellem t, mens LME-prisen fortsat lå mellem og US$/t. Incitamentet fra markedet var kun af midlertidig natur. Det forventes således, at prisen fortsat falder langsomt. Nye lagre kommer snart på markedet. BHP Billiton igangsætter f.eks. i denne måned sit Ravensthorpe-projekt i Australien. Et andet projekt, som allerede i denne måned kommer på markedet, er Albidons Munali-projekt i Zambia. Albidons produktion når op på ~ t, når man når det fulde kapacitetsniveau. Produktionen overstiger igen efterspørgslen efter nikkel i Den kinesiske producent Jinchuan har for nyligt meddelt, at de vil reducere deres nikkel-benchmarkpriser med 3%, vedrørende LME-noteringen, hvilket indikerer dårligere betingelser i Kina. Nikkelindustrien er dog langt fra i krise. Overskudssituationen vil fortsat være udmærket, selv ved priser på US$/t. De fleste producenter har produktionsomkostninger på under US$/t. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -36- i US$ / t Nikkelpris (3 måneder) måneders LME-pris & LME-lagre Kilder: LME LMElagre t

37 Krom: Priserne steg igen men stigningerne ser ud til at tage af. Krom er fortsat en risikofaktor for materialeindkøberne. Pga. den uløste energisituation i Sydafrika, er priserne steget dramatisk de seneste måneder. Spotmarkedspriserne ligger på et niveau på 2,75 US$ pr. lb. Den afdæmpede efterspørgsel i Kina fører imidlertid til, at prisstigningerne til en vis grad normaliseres. Ikke desto mindre er risikoen for yderligere prisstigninger fortsat åbenbar. Højere krompriser ville i teorien også kunne føre til stabile legeringstillæg selv med faldende nikkelpriser. En anden effekt er, at substitution af nikkelholdige kvaliteter bliver mindre attraktivt. Ferritiske kvaliteter var kendt for stabile priser men nu fører kromprisudviklingen også til en meget større ustabilitet for ferritiske kvaliteter. Chronimet Mining GmbH, en del af den tyske genbrugsgruppe Cronimet Group, har fået minedriftsrettighederne i det sydafrikanske Bushveld Complex. Aflejringen nær Northam har et gennemsnitligt kromindhold på 48% kromjernsten. Det forventes, at aflejringen kan bruges i 30 år Jän.04 Apr.04 Jul.04 Kilder: Metal Bulletin, press releases, SMR - Steel & Metals Market Research estimates Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -37- ct/lb Krom (spotmarkedspris) Forventet kontraktpris, K2 Okt.04 Jän.05 Apr.05 Jul.05 Okt.05 Jän.06 Apr.06 Jul.06 Okt.06 Jän.07 Apr.07 Jul.07 Okt.07 Jän.08 Apr.08

38 Molybdæn: Stabilitet på højt niveau. Sammenlignet med andre råmaterialer er markedsprisen for molybdæn fortsat meget mere stabil. Nedgangen i efterspørgslen efter rustfrit stål har en vis indvirkning på molybdæn rustfrit stål tegner sig dog kun for ca. 30% af den globale Mo-anvendelse. En nedgang i olie- og gasindustrien (pga. en flaskehals inden for offshorekonstruktionsanlæg og uddannet arbejdskraft ) og nogle udskudte biobrændstofprojekter førte til ordrenedgang for Mo-holdigt rustfrit stål, type 316, i marts, april og maj. Denne nedgang betragtes dog som midlertidig. Efterspørgslen efter Mo steg sidste år med ca. 5%. Meddelelsen om, at der vil komme nye projekter på markedet (inkl. Mo fra kobberproduktion) lagde et vist pres på markedspriserne. Mo-efterspørgslen fra legeringskonstruktionsstål og HSLA-stål, som overstiger efterspørgslen fra rustfrit stål, forventes fortsat at være meget sund i Moderate prisstigninger er således mulige senere i år. Kilder: Metal Bulletin, press releases, SMR - Steel & Metals Market Research estimates Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -38- $/kg Jän.04 Apr.04 Jul.04 Molybdæn Okt.04 Jän.05 Apr.05 Jul.05 Okt.05 Jän.06 Apr.06 Jul.06 Okt.06 Jän.07 Apr.07 Jul.07 Okt.07 Jän.08 Apr.08

39 Rustfrit skrot fortsat stærk i modsætning til primærnikkel men svagere efterspørgsel fra stålproducenterne i KIII slår igennem i løbet af sommeren. Skrotefterspørgslen fra europæiske, amerikanske og kinesiske stålværker har været dæmpet siden maj. De noterede mængder for KIII / leverancerne ligger under de tidligere prognoser men væsentligt over de (katastrofale) mængder i KIII / Rabatter på kvaliteter med et vist nikkelindhold i skrot er ifølge skrothandlere vendt tilbage til de normale niveauer. Der er dog et spring til priserne på primærnikkel, som stadig understøtter brugen af skrot. Værkerne har også planer om at holde skrotandelen høj i Høj skroteksport i USA. I februar eksporterede USA ifølge det amerikanske handelsministerium næsten over t rustfrit skrot, især til Asien. Den førende ekspert inden for branchen Barry Hunter tvivlede på, om disse meget høje tal inkluderede fejlklassificeret kulstofstålskrot. Kilder: Metal Bulletin, SMR - Steel & Metals Market Research Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -39- $/t Jän.04 Apr.04 Jul stykskrot Okt.04 Jän.05 Apr.05 Jul.05 Okt.05 Jän.06 Apr.06 Jul.06 Okt.06 Jän.07 Apr.07 Jul.07 Okt.07 Jän.08 Apr.08

40 Indhold 4 Månedens fokus: Økonomisk udvikling K1/08 Blandet start på året Amerikanske og europæiske værker udkonkurrerede tidligere asiatiske værker Hvem tjente penge inden for stålbranchen? 2008 begyndte på et lavere niveau Økonomisk udvikling K1/08: Kommentarer til selskaberne Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -40-

41 Overskudsmargin: Hvilken recession? Amerikanske og europæiske værker udkonkurrerede tidligere asiatiske værker. 14% Overskudsmargin efter region 12% Amerika Europa Asien 10% EBIT / Salg 8% 6% 4% 2% 0% Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -41-

42 Hvem tjener penge inden for stålbranchen? Råmaterialeleverandørerne indkasserer 3/4 af overskuddene, mens grossisterne kun får krummerne. Overskudsmargin Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -42-

43 Økonomisk udvikling K1/08: 2008 begyndte på et lavere niveau Stangstål udkonkurrerer plader! Sammenligning K1 Overskudsmargin Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -43-

44 K1/08 resultater: Kommentarer de enkelte stålproducenter ATI: Driftsindtægten faldt $88m fra K niveauet på $308,4m. Det betragtes dog stadig som en relativt stærk performance for selskabet. Alleghenys nøglemarkedssegmenter inkl. luftfart, forsvar, olie & gas, energi, kemisk forarbejdning og det medicinske område var fortsat stærke. Salget lå både kvantitets- og værdimæssigt fortsat tæt på K1/07, mens selskabet giver de høje materialeudgifter skylden for faldet i overskuddet. Carpenter: Carpenter er fortsat relativt homogen med en salgsnedgang på kun $ 6,2 mio. fra K1/07-niveauet på $516m og et fald i overskuddet på $ 17,2 m fra $ 92,5 m. Af dette fald på $17m skyldes ca. $ 7 m højere materialepriser, og $4m vedrører stigende salgsomkostninger. Salg til luftfart, energi og medicinalmarkedet gik frem i K1/07, mens salget til industrien, automobilbranchen og forbrugerne faldt. Sandvik: Følgerne af de ændrede markedsforhold har ramt Sandvik Materials Technology temmelig hårdt. Mens salget kun faldt med 2% til SEK 5.921m, faldt overskuddet 90% til SEK 82m. Ligesom ATI hævder Sandvik, at efterspørgslen fra specialsegmenter fortsat var høj, og efterspørgslen efter produkter med højt nikkelindhold har fundet sit normale leje. Det lavere driftsresultat skyldes lageropbygningen af nikkel, som tidligere var for stor (nu normaliseret), samt forsyningsproblemer til olie- og gasindustrien. Sandvik har gennemført et investeringsprogram for at forhindre en gentagelse heraf. ArcelorMittal Stainless: Det samlede salg var fortsat på samme niveau, $2,3B, sammenlignet med K4/07, mens mængden steg til m/t fra m/t et år før. Selv om ArcelorMittal Stainless (AMS) havde den samme salgsværdi ved en større mængde, var selskabet i stand til at øge driftsindtægten med $49m til $166m. Dette er et typisk eksempel på, at AMS i stadig højere grad er i stand til at kontrollere omkostningerne. Acerinox: Som gruppe lider Acerinox også under det omskiftelige marked. K1/08 salget på 1,57 mia. repræsenterer et fald på 27% i forhold til det foregående år, mens EBIT faldt 69% til blot 107,8m. NAS var den bedste performer, da salget og nettooverskuddet faldt med hhv. 14,3% og 32,4%. Acerinox (Spanien) og Columbus oplevede, at salget faldt med 24% og 30,7%, og at nettoindtægten faldt med 95,3% og 74,3%. Gruppens samlede produktion faldt kun 5,1%. Outokumpu: Salget og overskuddet faldt fra 2,13 mia. og 424m i K1/07 til 1,69 mia. og 100 m i K1/08. Outokumpu hævder, at overskuddet var 60 m højere før omvurdering af nikkellageret. Selskabet betragter første kvartal 2008 som en succes. Efter ustabiliteten sidst i 2007 repræsenterede K1/08 en stabil, stærk efterspørgsel samt langsomme prisstigninger, hvilket gav anledning til større forventninger til næste kvartal. TK Stainless: Mens overskuddet på kun 38m repræsenterer et fald på ca. 87%, er det en succes for TKS efter at have lidt tab i de to foregående kvartaler. TK VDM er fortsat stabil på trods af ustabiliteten ultimo 2007, mens Nirosta, AST og Shanghai Krupp Stainless alle oplevede markante turnarounds i de første tre måneder i Mexinox har forbedret resultatet lidt trods de fortsatte kampe på NAFTA-markedet, mens TK International fortsat falder, da det internationale marked ikke er i bedring. Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -44-

45 Indhold 5. Fremtidsudsigter. Purchasing Manager-indeks Valutakurser Makroøkonomisk prognose Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -45-

46 PMI Purchasing Manager-indeks: Europa faldt til et niveau tæt på Break Even Point, USA befinder sig allerede i det negative område. Manufacturing Purchasing Manager-indeks (januar 1999 april 2008) USA EU Indeks 50 = Break Even Point Jan-99 May-99 sep-99 Jan-00 May-00 sep-00 Jan-01 May-01 sep-01 * under 50 af kontrakterne / over 50: Det forventes at stige. Jan-02 May-02 sep-02 Jan-03 May-03 sep-03 Jan-04 May-04 sep-04 Jan-05 May-05 sep-05 Jan-06 May-06 sep-06 Jan-07 May-07 sep-07 Jan-08 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -46-

47 Valutakurser (historik & prognose) Fastsat til = 7,46 DKK men svinger 2,25% over for central sats ændringer sammenlignet med sidste udgave Grundtræk: Eurozonen: Den Europæiske Centralbank, ECB, har på sit møde i maj besluttet fortsat at holde rentesatserne på et uændret niveau. Efter at være nået op på næsten 1,61 US$ pr. 1 ultimo april faldt Euroen inden for en kort periode. Nogle analytikere ser allerede en mulighed i valutaevaluering med nedadgående pres på Euroen. Det lader til, at de 2 års opadgående tendens for Euroen måske slutter. Økonomiske data i EU indikerer en yderligere opblødning og høje inflationsrater (det højeste niveau i 16 år blev nået i april). Blandede nyheder fra : Der blev meldt om faldende forbrugertillid, men ekstraordinær BNP-vækst for K1/08 (+1,5% sammenlignet med forudgående kvartal). USA: De økonomiske markedsforhold bliver i det store og hele fortsat dårligere. Dårligste udvikling i husholdningernes forbrug og forretningsinvesteringerne siden Den lave indenlandske efterspørgsel holder også produktionsniveauet i USA nede. Det forventes, at der skal skattemæssige impulser til, herunder yderligere rentenedsættelser, for at stimulere forbrugernes købelyst. Forbrugerne må nu leve med strammere lånevilkår. Kilder: OANDA, Commerzbank, Danske Bank, BMO Nesbitt Burns, Scotia Capital, Dresdner Bank, Nordea Bank, ECB Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -47-

48 Makroøkonomiske prognoser lavere vækst forventet i de fleste lande Analytikere: Økonomiske data 2009 (BNP-vækst) vil endda være under 2008-væksten. Faktisk vækst i BNP (%, år-t-år år) Vækst i industriproduktionen (%, år-t-år år) Danmark Danmark UK UK Sverige Sverige Norge Norge -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 % Norge Sverige UK Danmark ,2 4,4 2,9 2,8 3, ,0 2,8 2,6 3,0 1, ,0 2,2 1,7 1,7 1, ,4 1,7 1,6 2,1 1,2-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Norge Sverige UK Danmark ,5 5,2 5,8 0,0 4, ,8 3,8 5,7 0,5 4, ,4 2,0 2,7 0,5 2, ,8 1,2 2,5 1,0 2,2 Kilder: Nordea Bank, Commerzbank, EIU, EU, IMF, BNP Paribas, Danske Bank, OECD, National Statistical Offices, Damstahl, Neumo Ehrenberg Group -48-

Briefing. Resumé af de vigtigste begivenheder i branchen 19. udgave - september 2009

Briefing. Resumé af de vigtigste begivenheder i branchen 19. udgave - september 2009 Briefing Resumé af de vigtigste begivenheder i branchen 19. udgave - september 2009 Indhold Rustfrit stål PMI Branchenyt Europa Relevante emner i Damstahl-land This report was published by Damstahl, Neumo

Læs mere

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 21. udgave - marts 2010

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 21. udgave - marts 2010 Briefing Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 21. udgave - marts 2010 Indhold Rustfrit stål Særlig fokus: Eksportanalyse Kina PMI Branchenyt Europa Relevante emner i Damstahl-land This report

Læs mere

Månedsrapporten for rustfrit stål

Månedsrapporten for rustfrit stål Månedsrapporten for rustfrit stål - et indblik i de tyske, engelske, danske, svenske og norske markeder - Indhold Resumé & branchenyt Markedsudvikling Råmaterialer Månedens fokus: Udsigterne for rustfrit

Læs mere

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen -

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Indhold Resumé Branchenyt Europa Branchenyt Amerika, Asien & resten af verden 17. udgave, januar 2009 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group This report

Læs mere

Rustfrit stål i -land

Rustfrit stål i -land Rustfrit stål i -land Markedsnyt 2. udgave, oktober 2009 Indhold Rustfrit stål Branchenyt & forretningsklima Markedsudvikling: - Tyskland -UK -Danmark - Sverige - Norge Råmaterialer Månedens fokus: : Kinas

Læs mere

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 24. udgave - december 2010

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 24. udgave - december 2010 Briefing Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 24. udgave - december 2010 Indhold Rustfrit stål PMI (økonomisk indikator) Kinas eksport Branchenyt Europa Relevante emner i Damstahl-land Damstahl,

Læs mere

Rustfrit stål i land

Rustfrit stål i land Rustfrit stål i land Markedsrapport Udgave 10, Januar 2012 Indhold Rustfrit stål Branchenyt og forretningsklima Markedsudvikling: - Tyskland - Storbritannien - Danmark - Sverige - Norge Råmaterialer Månedens

Læs mere

Markedsrapport Udgave 9, oktober 2011

Markedsrapport Udgave 9, oktober 2011 Rustfrit stål i -land Markedsrapport Udgave 9, oktober 2011 Indhold Rustfrit stål Branchenyt og forretningsklima Markedsudvikling: - Tyskland - Storbritannien - Danmark - Sverige - Norge Råmaterialer Månedens

Læs mere

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 23. udgave - september 2010

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 23. udgave - september 2010 Briefing Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 23. udgave - september 2010 Indhold Rustfrit stål Indirekte import af rustfrit stål (fra IKKE-EU-lande) PMI (økonomisk indikator) Branchenyt Europa

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål April 2012

Damstahl Briefing Rustfrit Stål April 2012 Damstahl Briefing Rustfrit Stål April 2012 Report: Bi-Monthly Briefing No. 29, April 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål 29. udgave,

Læs mere

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen -

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Indhold Resumé Branchenyt Europa Branchenyt Amerika, Asien & resten af verden 15. udgave, juni / juli 2008 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group This

Læs mere

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 28. udgave, februar 2012

Briefing. Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 28. udgave, februar 2012 Briefing Resume af de vigtigste begivenheder i branchen 28. udgave, februar 2012 Indhold Rustfrit stål et hurtigt blik PMI (økonomisk indikator) Eksport fra Kina Branchenyt Europa Relevante emner i Damstahl-land

Læs mere

Rustfrit stål i -land Markedsrapport Udgave 8, Maj 2011

Rustfrit stål i -land Markedsrapport Udgave 8, Maj 2011 Rustfrit stål i -land Markedsrapport Udgave 8, Maj 2011 Indhold Rustfrit stål Branchenyt og forretningsklima Markedsudvikling: - Tyskland - UK - Danmark - Sverige - Norge Råmaterialer Månedens fokus: Det

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål December 2012

Damstahl Briefing Rustfrit Stål December 2012 Damstahl Briefing Rustfrit Stål December 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål 32. udgave, december 2012 Indhold Rustfrit stål et hurtigt

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål Oktober 2012

Damstahl Briefing Rustfrit Stål Oktober 2012 Damstahl Briefing Rustfrit Stål Oktober 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål 31. udgave, oktober 2012 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt

Læs mere

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen -

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Indhold Resumé Branchenyt, Europa Branchenyt Amerika, Asien & resten af verden 12. udgave, februar 2008 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group This

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09

Markedet i dag. Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 Markedet i dag Leif Beck Fallesen Ansv. Chefredaktør, adm. Dir. Børsen, 04.05.09 AGENDA Det økonomiske forår Sommervejret er mere usikkert Den globale og danske kriseterapi Vækst i krisetider - mange kan

Læs mere

Damstahl markedsrapport marts 2012

Damstahl markedsrapport marts 2012 Damstahl markedsrapport marts 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Markedsrapport Udgave 11, marts 2012 Indhold Rustfrit stål et hurtigt blik Europæisk branchenyt

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2013

Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2013 Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2013 Report: Bi-Monthly Briefing No. 36, november 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål Udgave

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål Juni 2012

Damstahl Briefing Rustfrit Stål Juni 2012 Damstahl Briefing Rustfrit Stål Juni 2012 Report: Bi-Monthly Briefing No. 30, June 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål 30. udgave,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen -

Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Briefing - resumé af de vigtigste begivenheder i branchen - Indhold Resumé Branchenyt, Europa Branchenyt Amerika, Asien & resten af verden 6. udgave, oktober 2006 Damstahl, Neumo Ehrenberg Group This report

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Damstahl Markedsrapport nr. 117 november 2017

Damstahl Markedsrapport nr. 117 november 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Markedsrapport nr. 117 november 2017 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik 3 Europæisk branchenyt / PMI Status 6 Relevante temaer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Damstahl Markedsrapport - Briefing Marts 2017

Damstahl Markedsrapport - Briefing Marts 2017 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Markedsrapport - Briefing Marts 2017 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik 3 Europæisk branchenyt 6 Hvor befinder vi os i den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Damstahl Markedsrapport Briefing Oktober 2017

Damstahl Markedsrapport Briefing Oktober 2017 1 Damstahl 2017. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Markedsrapport Briefing Oktober 2017 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik 3 Europæisk branchenyt 6 Hvor befinder vi os i den

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 -

JANUAR LANDEANALYSER. Thailand. Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling. De økonomiske forventninger - 1 - JANUAR 2010 LANDEANALYSER Thailand Af Ascha Lychett Pedersen, Politisk Økonomisk Afdeling De økonomiske forventninger Dansk Erhverv forventer et fald i det Thailandske bruttonationalprodukt på -3,2 procent

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Damstahl markedsrapport februar 2013

Damstahl markedsrapport februar 2013 Damstahl markedsrapport februar 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Markedsrapport Udgave 15, februar 2013 Indhold Rustfrit stål et hurtigt blik Europæisk branchenyt

Læs mere

Damstahl Markedsrapport December 2014

Damstahl Markedsrapport December 2014 Damstahl Markedsrapport ember 2014 Rapport: Stainless Steel in Damstahl-Land, nr. 26, december 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Markedsrapport Udgave 26, december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Damstahl Markedsrapport - Briefing Maj 2016

Damstahl Markedsrapport - Briefing Maj 2016 1 Damstahl 2016. Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Markedsrapport - Briefing Maj 2016 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik 3 Europæisk branchenyt 6 Hvor befinder vi os i den

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Damstahl Markedsrapport - Briefing November 2015-1 -

Damstahl Markedsrapport - Briefing November 2015-1 - Damstahl Markedsrapport - Briefing November 2015 Damstahl Damstahl Stainless Markedsrapport Steel Briefing nr. No. 97 - november November 2015 Damstahl Damstahl 2015, 2015, Damstahl Damstahl - a member

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2014

Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2014 Damstahl Briefing Rustfrit Stål November 2014 Rapport: Rapport Damstahl Briefing nr. 40, november 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Damstahl Briefing Rustfrit Stål

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Damstahl markedsrapport august 2013

Damstahl markedsrapport august 2013 Damstahl markedsrapport august 2013 Rapport: Rustfrit stål i Damstahl-land, nr. 18. august 2013 Damstahl 2013, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Markedsrapport Udgave 18, august 2013 Indhold

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Damstahl markedsrapport August 2014

Damstahl markedsrapport August 2014 Damstahl markedsrapport ust 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 - Markedsrapport Udgave 24, august 2014 Indhold Rustfrit stål - et hurtigt blik Europæisk branchenyt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere