Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point?"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg denmark Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point? Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point? en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner Jane Thostrup Jagd ISSN ISBN Ph.d.-serie The PhD School of Economics and Management Ph.d.-serie CBS PhD nr Jane Thostrup Jagd_A4 omslag.indd 1 15/06/

2 Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point?

3 Jane Thostrup Jagd Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point? en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner 1. udgave 2011 Ph.d. serie Forfatteren ISBN: ISSN: PhD-skolen for Økonomi og Ledelse (Economics and Management EM) er et aktivt nationalt og internationalt forskningsmiljø på CBS for ph.d.-stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med økonomi og ledelse på virksomheds-, brancheog lande-niveau. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover the tipping point? - en empirisk analyse af information og kognitioner om fusioner Jane Thostrup Jagd 1 1 Privately funded PhD Student, Control Compliance Officer, A. P. Møller-Mærsk A/S,

5 Tak Først og fremmest vil jeg gerne takke A.P. Møller-Mærsk A/S, som har sponsoreret denne afhandling. Det har været en exceptionel chance, som jeg er dybt taknemmelig for. Men afhandlingen var naturligvis ikke blevet til det, den er i dag, hvis ikke der havde været gode rådgivere og samarbejdspartnere undervejs. Derfor vil jeg gerne takke de 26 erhvervsledere, erhvervsrådgivere, investorer, erhvervsjournalister og forskere, der beredvilligt har ladet sig interviewe på en anderledes måde, end de er vant til. Dernæst vil jeg gerne takke de tre medier: Berlingske Nyhedsmagasin, Jyllands Posten og Dagbladet Børsen, som alle uden tøven har godkendt, at jeg har brugt deres artikler i min forskning. Fagligt har jeg haft en fantastisk hjælp i Lektor Annette Risberg (CBS, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse), der i den sidste fase gav god feedback og sparring på mine bestræbelser. Tak til Århus Universitets Institut for Økonomi, som indtil flere gange har ladet mig gæsteforelæse, og som også har arrangeret et seminar for mig, hvor jeg fik lejlighed til at sparre med andre forskere fra instituttet om min afhandling. Det var meget spændende og lærerigt. Tak til Kingston Universitys Dr. Stephen Gourlay (The Department of Leadership, HRM and Organisation), som med sin indsigt i tacit knowledge guidede mig under og efter mit EDAMBA 2 ophold, således at jeg begyndte at fokusere på subjektivitet og Q-methodology. Tak også til Lektor Constance Kampf (ASB Institut for Sprog og Erhvervskommunikation), som fik min skrivning, og ikke mindst min proces, ind i en mere fokuseret form. Tak til Lektor Jens Gammelgaard for råd og vejledning og til Professor Ari Kokko (CBS Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse) som indvilgede i at tage afhandlingen ind til defence. Alle har hjulpet og været gode at sparre med. Og endelig vil jeg gerne takke min mand, Peter Vestergaard Thomsen, som i alle år har supportet mig moralsk. Uden din kærlighed, din utrættelige tro på projektet og altid beredvillige hjælp med det praktiske i det daglige, var det aldrig gået. Jane Thostrup Jagd 2 European Doctoral Programmes Association for Management and Business Administration 2

6 Indholdsfortegnelse Tak... 2 Indholdsfortegnelse Diagramoversigt Tabeloversigt Introduktion Afhandlingens struktur Paradigmevalg For-forståelse af problematikkens reference-ramme Fusionsbølge-teori Fusionsbølgetiming Fusionsbølgens opstart Fusionsbølgens midte Fusionsbølgens udfasning Sammenfatning om fusionsbølger Konformitets-teori Konformitet mellem grupper Konformitet i forhold til sig selv som gruppe Konformitet i en gruppe Herding Informationens læringsværdi med særligt fokus på fusioner Første videnskabelige erkendelsesrunde: Er der mere og mere negativ information om fusioner op til en fusionsbølgedal? Auster & Sirowers fusionsbølgemodel Hypoteseudvikling Sprogets betydning for menneskers forståelse af deres sociale realiteter Metaforers betydning Mediers betydning for menneskers forståelse Erhvervsmediernes særlige ståsted Hypotese 1 s konsekvenser Overordnet forskningsstrategi Metodevalg og beskrivelser Korpuslingvistik Design af et egnet korpus Afgrænsning af korpus Erhvervsmedierne i Danmark Mediebeskrivelser incl målgruppe-beskrivelse Dataindsamling Indholdsanalyse Hvad er indholdsanalyse Design af indholdsanalysen Metaforanalyse Design af metaforanalysen Dataindsamling Valg af software Analyse Fusionsbølgen i denne afhandling

7 3.7 Analyse af information om tidligere fusioner Antal artikler View Skrivestil Attitude View kombineret med attitude Samlet overblik over indholdsanalysens variable Verifikation eller falsifikation af hypotese 1.a s konsekvenser Metaforanalyse af information om tidligere fusioner Metaforerne og deres størrelse Identifikation af metaforkoncepter Den Store Ridderturnering Spis eller bliv spist Vinderen tager det hele Kausalitet fra negative del-koncepter ifht fusionsbølgedalen Metaforbrug og indholdsanalysens variable Verifikation eller falsifikation af hypotese 1.b s konsekvenser Verifikation eller falsifikation af hypotese 1 i sin helhed Anden videnskabelige erkendelsesrunde: Afdækning af framen i det framede sekventielle fusions-spil? Ny undren Præsentation af anvendt konceptuel framet spilteori Den opdaterede hypotese, basis det vi ved nu Hypotese 2 s konsekvenser Metoder til afdækning af framen Kognitive mapninger Q metoden kortlægning af kognitioner Hvad er Q-metoden Design af Q Udvælgelse af Q-sample Pilottest Udvælgelse af P-set Dataindsamling Software-valg Analyser til afdækning af framen Afdækning af framen i informationen om fusioner Hvad ved vi allerede om informationen generelt Kognitive mapninger Verifikation eller falsifikation af hypotese 2.a s konsekvenser Q metode-analyser Simpel korrelation mellem sorteringerne Udledning af Factor Arrays Beskrivelse af Factor Arrays Generelle holdninger Factor Array 1 Den Ekspansionssøgende Factor Array 2 Fusionsskeptikeren Factor Array 3 Den Globaliserede Monopolist Beskrivelse af P-settets sammenhæng til Factor Array

8 4.4.8 Verifikation eller falsifikation af hypotese 2.bs konsekvenser Verifikation eller falsifikation af hypotese 2 i sin helhed Samlende konklusion, med refleksioner på konklusionernes praktiske og teoretiske betydning Diskussion af resultater Kritik af afgrænsningerne Teoretiske implikationer af pointer Praktiske implikationer af pointer Fremtidige forskningsmuligheder på basis af pointer Referencer Resumé - dansk Summary - English Appendix A: Oversigt over forskellige fusionsbølge-forståelser Appendix B: Beskrivelse af Access-databasens attributter med tilhørende kodnings-instruktion Appendix C: Statistik vedr. samlet indholdsanalyse givet ved multivariabel korrespondance analyse Appendix D: Metafordomæne-oversigt Appendix E: Multivariable korrespondanceanalyse af metaforbrugen kombineret med indholdsanalysens variable Appendix F: Q-sample Appendix G: P-set Appendix H: Faktiske besvarelser Appendix I: Q Eigenvalues & Scree plot Appendix J, Definitioner: Appendix K: Litteratur review om kommunikationsforskning ifbm fusioner

9 1.1 Diagramoversigt Diagram 1, Afhandlingens struktur Diagram 2 Bikhchandani & Sharmas spilletræs-model for kaskader af information i dansk version Diagram 3 Auster & Sirower's Fusionsbølgemodel i dansk version Diagram 4: Den præciserede undren: Hvorfor fortsætter fusionsbølgen udover The tipping point? Diagram 5: Moderne metaforforståelse i et netværk Diagram 6: Indholdsanalysens faser Diagram 7: Moderne metaforforståelse i et netværk Diagram 8, Metaforanalysens faser Diagram 9, Anvendt software til Hypotese 1 afdækning Diagram 10, Antallet af danske virksomhedshandler Diagram 11, Antal hovedartikler Diagram 12, Artikelstørrelse - hovedartikler Diagram 13, Udviklingen i ex post historier vs. antal handler Diagram 14, Udviklingen i patos-skrevne artikler vs udviklingen af fusionsbølgen Diagram 15, Total Attitude over tid Diagram 16, Korrespondanceanalyse af år og attitude Diagram 17: Attitude-fordelingen i ex post artikler Diagram 18, 3D kube over Periode, View, Attitude og skrivestil Diagram 19, Metaforkoncepters korrespondancer Diagram 20, Den Store Ridderturnering - år for år Diagram 21: Spis eller bliv spist - år for år Diagram 22: Brugen af konceptet "spis eller bliv spist" vs antal handler Diagram 23: Vinderen tager det hele - år for år Diagram 24: Artikeludviklingen med "Krig & Sport & Spil" domæner vs antal handler Diagram 25: Udviklingen i Sygdom og Mad & drikke-artikler vs antal handler Diagram 26: Udviklingen i brugen af Fare & Bil vs antal handler Diagram 27, 3D kube over alle indholdsanalysens variable kombineret med metafordomænerne. 109 Diagram 28: Den moderne metaforforståelse Diagram 29, Q-metodens faser Diagram 30, Q-sorterings-skema Diagram 31, Anvendt software til Hypotese 2 afdækning Diagram 32, Kognitiv mapning af metaforer for fusionsaktører Diagram 33, Kognitiv mapning af metaforer på fusions-processen Diagram 34, Kognitiv mapning over metaforer for følelser omkring fusioner Diagram 35, Factor Array 1 (grå felter er generelle holdninger) Diagram 36, Factor Array 2 (grå felter er generelle holdninger) Diagram 37, Factor Array 3 (grå felter er generelle holdninger) Diagram 38, Scatterplot af Den Ekspansionssøgende mod Fusionsskeptikeren Diagram 39, Scatterplot af Den Ekspansionssøgende mod Den Globaliserede Monopolist Diagram 40, Scatterplot af Fusionsskeptikeren mod Den Globaliserede Monopolist Diagram 41, 3D-kube over alle tre Factor Arrays Diagram 42, Den kvalificerede undren

10 1.2 Tabeloversigt Tabel 1: Fusionsbølge timing Tabel 2: Fusionsbølgernes karakteristika og resultater Tabel 3: Forklaringer på fusionsbølgers start Tabel 4: Forklaringer på fusionsbølgers udfasning Tabel 5: Konformitets-tendenser, baseret på Baron & Kerr, Tabel 6: Skrevne erhvervsmedier i Danmark, Kilde: Dansk Oplagskontrol Tabel 7, View pr medie pr år Tabel 8: Skrivestil pr medie pr år Tabel 9, Attitude pr medie pr år Tabel 10, Metafordomænernes attitude Tabel 11, Frekvens af metaforer (samlet antal ord BNY: , Børsen: og JP: Samlet: ) Tabel 12, Metaforartikelfrekvens Tabel 13, Metaforkoncept for Bryllup, Krig og Sport & Spil Tabel 14, Metaforkoncept for Magt, Sygdom og Mad & Drikke Tabel 15, Metaforkoncept for Bil, Fare, helt, Penge, eventyr og Antihelt Tabel 16, Korrelationsoversigt mellem alle besvarelser Tabel 17, Faktor-oversigt Tabel 18, Z-scorer og tilhørende factor arrays

11 1.3 Introduktion Denne afhandling er inspireret af en undren, som er udtrykt i adskillige fusionsforsknings-artikler f.eks.: If Most Mergers Fail Why Are They so Popular? (Brouthers, Hastenburg & Ven, 1998) Why are there so many mergers when most of them perform so dismally? (Berggren, 2003) Given the failure of so many mergers, the question of why mergers continue to occur in large numbers remains (Bogan & Just 2009) Selve denne undren har indbygget en logik i sig, hvor fusioner antages at foregå sekventielt en logik som medfører, at den næste fusionsaktør i sekvensen antages at kende udfaldene fra de forrige fusioner, for derigennem at kunne beslutte om han eller hun skal fortsætte sekvensen. Men sagen er, at vi ikke ved, blot ved at blive præsenteret for denne undren, om fusioner vitterligt ofte er uprofitable, vi ved heller ikke, om der er et tidsmæssigt mønster for, hvornår fusionerne holder op med at være profitable. Kan man overhovedet forestille sig, at man kan lære noget ved at høre om tidligere udfald? Og ved den næste fusionsaktør noget om egne eller andres forrige udfald? Er det sådan, at fusionsaktøren fortsætter fusions-sekvensen, fordi de andre har gjort det? Det skal denne afhandling handle om. 1.4 Afhandlingens struktur Denne afhandling er struktureret efter paradigmet Pragmatismens indre logik (se beskrivelse af paradigmet i afsnit 1.5). I pragmatismen har man en særlig videnskabelig metode, en særlig slutningsform, som er forsøgt understreget af den måde, som afhandlingen er struktureret på. Det betyder bl.a., at afhandlingens indre logik er afhængig af, hvornår hvilken information er tilgængelig i den logiske slutningsform. Pragmatismen benytter sig af følgende videnskabelige metode (Peirce, 1901, 1903, Kirkeby, 2002, Stefansen, 1982 og Teddlie & Tashakkori, 2009): 8

12 Der erkendes et overraskende forhold, en anomali, et for videnskaben uløst problem. Dette er indledningen til den videnskabelige erkendelsesrunde omkring forholdet i denne afhandling er der to erkendelsesrunder. Abduktion: Der søges en hypotese til forklaring af det overraskende forhold eller fænomenet. Hypotesen kan kun være baseret på allerede kendte og relevante erkendelser, og derfor vil hver videnskabelig erkendelsesrunde blive tilføjet den reference-ramme, som er nødvendig for at forstå abduktionen. At hypotesen skal forklare det overraskende forhold, betyder ikke, at hypotesen er den endelige forklaring det er én forklaring, sandsynligvis blandt mange, da der kan være utallige andre hypoteser, der også kan forklare det overraskende forhold. Hypotesen kan derfor kun antages forsøgsvis, og må derfor efterprøves (Peirce, 1901) Deduktion: De logiske, nødvendige og sandsynlige empiriske konsekvenser af hypotesen udledes. Hvis hypotesen er sand, må en kontrolleret observation eller et forsøg føre til et bestemt resultat hvis den er falsk, må der være et andet resultat. Hermed udelukker man også metafysiske hypoteser, da de ikke har nogen empiriske konsekvenser. Induktion: Der foretages en eller flere analyser, der afprøver hypotesens rigtighed givet deduktionens pejlemærker. For at forstå induktionens konstruktion præsenteres metoderne, når de er relevante. Verifikation eller falsifikation af hypotesens konsekvenser. Ved falsifikation bør abduktionen gentages, nu med udvidet erkendelse, så der kan søges en ny hypotese, der kan forklare det overraskende forhold. Som det fremgår, så er Peirces definition af de klassiske slutningsformer en lidt anden, end den man traditionelt ser. Normalt vil deduktion være en empirisk afprøvning af en allerede given teori, og induktion er teori-udledning basis empiri, hvor man slutter sig til en regel ud fra et tilfælde og et resultat. Ofte nævnes abduktion end ikke som slutningsform. Men som Peirce (1878) skriver: åndens maskineri kan kun omforme viden, men aldrig frembringe den, medmindre det får tilført fakta fra erfaringen. Hypotesen, som skal testes, kan altså ikke opstå fuldstændig uafhængigt af vore erfaringer, men som Peirce gør opmærksom på, ser man ofte en sammenblandet induktion og abduktion, hvorved abduktionsleddet ofte helt er glemt defineret i den videnskabelige procesbeskrivelse (Peirce, 1903). Men for pragmatismen, hvor det er essentielt, at man kun kan udlede nye 9

13 tanker via allerede tilegnede forståelser, da bliver abduktionen netop pragmatismens hjørnesten og alle tre slutningsformer skal indgå i en videnskabelig erkendelse. Enhver hypotese kan derfor tillades, hvis der ikke er særlige grunde til det modsatte, forudsat at den kan underkastes en eksperimentel verifikation og kun under forudsætning af, at den kan det. Dette er tilnærmelsesvis pragmatismens doktrin. Men netop her viser der sig et stort spørgsmål foran os. Hvad skal vi forstå ved eksperimentel verifikation? Svaret på det involverer hele induktionens logik. (Peirce, 1903) Den pragmatiske videnskabelige erkendelsesrunde må altså bestå af alle de nævnte trin. Metoden er særdeles proces-orienteret og det er valgt, at afhandlingens struktur afspejler denne proces. Afhandlingen vil have to videnskabelige erkendelsesrunder, hvorfor der ikke er et samlet referenceramme-afsnit eller et samlet metodeafsnit - informationen indgår, når det er relevant. Illustrativt ser afhandlingens struktur ud som følger i Diagram 1, Afhandlingens struktur: 10

14 Introduktion incl. valg af paradigme For-forståelse af problematikkens reference-ramme: Fusionsbølgeteori Konformitetsteori Herding Informationens læringsværdi Første videnskabelige erkendelsesrunde: Abduktion: Auster & Sirowers fusionsbølgemodel og hypoteseudvikling Deduktion: Sprogets betydning for menneskers forståelse af deres sociale realiteter, metaforers særlige kraft, mediers betydning for menneskers forståelse af deres sociale realiteter, og erhvervsmediers særlige ståsted og dermed hypotesens konsekvenser Induktion: Praktiske metoder; herunder Indholdsanalyse og Metaforanalyse vha korpuslingvistik samt udførelsen af analyserne basis deduktionens pejlemærker Verifikation eller falsifikation af hypotesen Anden videnskabelige erkendelsesrunde: Abduktion: Konceptuel framet spilteori og hypoteseudvikling Deduktion Kognitive mapninger og hypotesens konsekvenser Induktion: Praktiske metoder; herunder Kognitive mapninger og Q- metoden samt udførelsen af analyserne basis deduktionens pejlemærker Verifikation eller falsifikation af hypotesen Samlende konklusion med refleksioner Diagram 1, Afhandlingens struktur 1.5 Paradigmevalg Afhandlingens primære formål er at forklare et overraskende fænomen; således som det forekommer en del fusions-forskere modstridende, at virksomhedsledere fortsætter med at fusionere 11

15 deres virksomheder, samtidig med, at man, i hvert fald forskningsmæssigt, sætter spørgsmålstegn ved, om performance ved fusionerne berettiger denne fortsatte popularitet. Forskerne spørger sig selv og hinanden, hvorfor holder fusionssekvensen ikke op? Afhandlingen søger dermed at finde endnu en erfaring, som kan bringe disse elementer ind i et ordnet erfarings-system - at binde enderne sammen så de giver praktisk mening i den videre forståelse af fusionsbølgers længde og udfasning (mere om fusionsbølger i næste afsnit). Med et sådan formål er det valgt at arbejde inden for pragmatismen, hvor al erkendelse er slutninger, som enten er bevidste eller ubevidste mentale processer baseret på erfaringer (Stefansen, 1982). Pragma er græsk og betyder handling eller gerning, hvoraf det danske ord praksis er opstået, hvilket er grund-essensen af pragmatismen. En pragmatiker er fuldt ud koncentreret om det praktiske og om at få erfarings-enderne til at mødes i en forståelse, som kan bruges fremdeles. Pragmatikeren søger ikke sandheden, men en bedre forståelse af virkeligheden. Dermed antager pragmatikeren også, at der er en sandhed ellers ville vi ikke være utilfredse med vores viden. Men vi kan ikke forvente at vide, hvornår vi har den sande erkendelse om virkeligheden men da det heller ikke har nogen praktisk betydning, er det ikke væsentligt. (Stefanson, 1982). Nogle pragmatikere mener ikke, at man kan arbejde med noget så abstrakt som epistemologisk sandhed. Atter andre fastholder, at det epistemiske i sig selv er et gode, idet det skaber basis for nye løsninger på problemer (Talisse & Aikin, 2008). Jf. Talisse & Aikin (2008), så har pragmatismens epistemologi tre grund-teser: Viden hverken har eller kræver et fundament (Antifoundationalism) Alle overbevisninger er åbne for revision (Fallibalism) Viden og kvaliteten af menneskets slutninger er afhængig af menneskets interesser (Instrumentalism) Hvis viden hverken har eller kræver et fundament, så betyder det, at viden altid er ufærdig, men samtidig er plausibel. Hvis alle overbevisninger er åbne for revision, så betyder det, at alle overbevisninger potentielt er falske, og at mennesket til enhver tid er åben for at revidere hele slutningskæden. Hvis viden og kvaliteten af menneskets slutninger er afhængig af menneskets interesser, indikerer vi også, at viden er systematisk. Hvis du mener at vide p, så gælder q som det følgende. De erkendelser og de praktiske færdigheder, som mennesket har, er den base som al ny 12

16 erkendelse skal basere sig på, og som dermed er basen for videre handlinger. I en sådan epistemologi er der altså ikke en endelig sandhed, men lokale tidsbestemte sandheder, der virker for det menneske, der handler basis disse sandheder. Fakta og værdier er begge tankemæssige slutninger på erfaringer, og værdien af en tanke, er de handlinger, den medfører. (Talisse & Aikin, 2008). Om pragmatisme er et paradigme kan diskuteres men bør nok ikke diskuteres længe, fordi det ikke har nogen praktisk betydning. Men således mener nogle, at det er en metode, andre en holdning og atter andre en form for intellektuel terapi. Talisse & Aikin har valgt at kalde det for en filosofi en levende filosofi som netop udmærker sig ved ikke at være færdigdefineret. (Talisse & Aikin, 2008). Pragmatismen opstår som en bevægelse i USA i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor William James erklærer sandhed for dynamisk, og at denne dynamiske sandhed skal findes i det, der har nyttige konsekvenser, hvilket skal ses som en modsætning til den daværende standende filosofi om den rene fornuft med evigt gyldige sandheder (Stefansen, 1982). I en række forelæsninger fra tilskriver James dog selv oprindelsen til Pragmatismen til Peirce, idet han er inspireret af en artikel af Peirce fra 1878 (How to make Our Ideas Clear) (James, 1908). Peirce selv betragter dog mere sine egne idéer som en analyseteknik i almen teori om tegn og sprog, og for at lægge en lille distance til vennen James Pragmatisme, som mest omhandler overordnede moralske og religiøse problemer, kalder han derfor senere sine egne idéer for Pragmaticisme (Talisse & Aikin, 2010 og Stefanson, 1982). Ho (1994) mener dog, at det lille opgør skyldtes, at Peirce havde den epistemiske logik, at det er bedre at tro end at tvivle uden at mennesket af den grund skulle holde op med at søge nye sandheder, fordi vi ikke kan vide, hvornår noget er sandt. Dette er iflg. Ho en af de væsentligste forskelle mellem James og Peirce. James overså Peirces kamp med sin tro mod tvivlen på sandheden og udledte, at sandhed er, hvad vi beslutter er sandt 3. Dermed sondrede Peirce mellem sandhed og virkelighed. Sandhed er forståelsen af virkeligheden opnået gennem selvkorrigerende spørge-processer (enquiries) gennemført af det intellektuelle samfund over tid og samtidig er virkeligheden uafhængigt af menneskets forståelse. Ontologisk er der altså én virkelighed virkeligheden er, mens sandheden vil blive. Denne afhandling funderer sine pragmatiske betragtninger ud fra en Peirceansk synsvinkel, hvilket også kan ses af den måde som forskningsstrategien (se afsn.3.4) og afhandlingens struktur (se afsn.1.4) knytter sig til hans måde at forstå viden, sandhed, virkelighed og forskning på. 3 Og dermed opstod også basis for vulgærpragmatismen med anything goes, hvor man antager sandhed om det, der er fordelagtigt at tro (Gullvåg, 1972) 13

17 2 For-forståelse af problematikkens reference-ramme Nu da den indledende undren og paradigmet for afhandlingen er fastlagt, skal vi, inden vi går til hypoteseudviklingen, have for-forståelserne af forskellige emner belyst. Det er vigtigt for at forstå den indledende undren, som denne afhandling skal finde en forklaring på. Derfor er der i dette afsnit inddraget de del-elementer, som denne undren baserer sig på. Som nævnt i paradigme-afsnittet, så er for-forståelsen vigtig i pragmatismen, for det er kun med denne, at vi kan udføre abduktionen, hvorved vi kan etablere en hypotese om, hvorfor et givent fænomen opstår. Afsnittet vil bestå af en præsentation af fusionsbølgeteori, konformitetsteori, herding samt blive rundet af med et afsnit omkring informations læringsværdi med særligt fokus på fusioner. Fusionsbølgeteori behandles, fordi den indledende undren fokuserer på det element, at fusioner foregår i sekvenser. Konformitetsteori og herding behandles, fordi det er emner, der behandler tanken om, at man som aktør gør ligesom forgængerne i sekvensen altså en forlængelse af forklaringen omkring fusionsbølger. Endelig skal vi fokusere på informationens læringsværdi, fordi forskerne i deres undren lægger op til, at en given aktør skal kunne lære noget af de forrige handler (enten foretaget af andre eller virksomheden selv). Definitioner af begreber er placeret som appendix til afhandlingen. 2.1 Fusionsbølge-teori I de sidste mere end 100 år har der været seks fusionsbølger på globalt plan. En fusionsbølge er en periode, hvor der foregår abnormt mange fusioner ifht tidligere, efterfulgt af en periode med betydeligt færre fusioner. Hver af de seks fusionsbølger har nogle bestemte karakteristika, og der er en del forskning med forklaringer på, hvorfor bølgerne er opstået, og hvad de resulterede i. Der er knapt så meget forskning i, hvad der sker midt i bølgen og hvad der får en fusionsbølge til at stoppe Fusionsbølgetiming Ifølge de fleste forskere og andre markedsobservatører, så foregår fusioner i bølger. Timingen, længden og forklaringen på bølgerne det er man så mindre enige om. I nedenstående model er et 14

18 udsnit af de forskellige forståelser af bølgernes timing, samt et bud på en vægtet vurdering af bølgernes start og sluttidspunkt Lipton (1980) (1973) 1989 Kleinert & Klodt Scherer & erne Ross Martynova & Renneboog 1903(1905) Vægtet Tabel 1: Fusionsbølge timing De to første fusionsbølger foregår primært i USA, derefter inddrages Europa og resten af verden fra 3-4. bølge, hvilket også har været gældende for Danmark (Madsen, 1982) 4. Madsen indikerer også, at Europa (bortset fra UK) ofte halter lidt bagefter USA tidsmæssigt, så det kan være en medforklaring til, hvorfor forskerne har lidt divergerende forståelse af timing og længde af bølgerne. De seks forskellige fusionsbølger har endvidere haft forskellige karakteristika og resultater. Disse kan opsummeres som følger i Tabel 2: Fusionsbølgernes karakteristika og resultater: 4 Bemærk i øvrigt, at der først fra 1984 blev indsamlet fusionsdata om danske forhold i systematisk form via det daværende Monopoltilsyn (nu Konkurrencerådet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Indsamlingen og udgivelse af statistiske fusionsdata blev i øvrigt stoppet igen i 1999, hvorfor Konkurrenceredegørelserne efter 2001 alene omhandler afgørelser i enkeltsager og udviklingen i retspraksis ifbm anti-trustlovgivning i Danmark og EU. Inden da arbejdede danske fusions-forskere med en database kaldet FusData, som indeholdt informationer om fusioner i Danmark Den blev vedligeholdt af Chr. Estrup, som sammenstillede informationerne via forskellige åbne kilder. Det kan også forklare, hvorfor der ikke findes ret meget generisk regnskabs- eller eventforskning på danske forhold, som går længere tilbage (Sørensen, 1996). 15

19 Periode Navn Karakteristika Resultat The Great Merger Wave/ Primært horisontale Monopoler The Railroad Wave fusioner Merger Movement/ The Primært vertikale Oligopoler Automobile Wave fusioner med diversifikation som drivkraft Conglomerate Wave Primært Diversifikation Konglomerater The Wave of the 80s/ Primært drevet af Sektor-clustering The Mega Merger Wave relaterede produktteknologier The Globalisation Wave Primært internationale Globale monopoler og horisontale fusioner The Globalisation Wave - Primært internationale Globale monopoler continued og horisontale fusioner Tabel 2: Fusionsbølgernes karakteristika og resultater Fusionsbølgens opstart Udover forskel i forståelsen af timing og længden på bølgerne, så er der også divergens omkring forståelsen af bølgernes forløb, og hvad der driver bølgerne. Således mener nogle (se f.eks. Andrade, Mitchell & Stafford (2001), Gregoriou & Renneboog (2007) eller Blunck, Bartholdy & Poulsen, (2009)), at bølgerne er forårsaget af industrichoks, hvilket kan bestå af eksempelvis økonomiske choks, lovgivningsmæssige ændringer eller teknologiske udviklinger. Dette karakteriserer de førnævnte forskere som den ene af to neoklassiske årsagsforklaringer. Den anden er Tobin s q, som Gugler, Mueller & Weichselbaume (2006) har to forklaringer på: Tobin s q indebærer, at i økonomiske fremgangstider, så er det potentielt billigere at købe brugte aktiver via et virksomhedsopkøb, end at købe aktiverne individuelt. Dette vil oftest medføre horisontale investeringer. Tobin s q kan også forklares med, at man simpelthen køber ledelsesevner. I økonomiske opgangstider er det dyrt at hyre nye ledere det antages altså at være billigere at købe 16

20 en eksisterende virksomhed med ledere. Her kan investeringerne være bredere end blot horisontalt orienteret. Gugler, Mueller & Weichselbaume (2006) undersøger om fusionsbølger opstår som følge af industri-chok, tobin s q, overvurderinger og endelig for managerialisme (ledelsen suboptimerer ved at maksimere egen gevinst fremfor virksomhedens gevinst (pengemæssigt og/eller prestigemæssigt)). For begge neoklassiske årsager, vil hypotesernes validitet kræve, at logikken må gælde for både noterede som unoterede virksomheder, således at de bør fusionere samtidig. Dette kan ikke bekræftes fusionsbølgerne foregår primært blandt noterede virksomheder fusioner blandt unoterede aktier foregår mere jævnt. Derfor koncentrerer forfatterne sig om de manageriale forklaringer. Da unoterede aktier pr definition ikke er overvurderede af aktiemarkedet, da de jo kun indgår i et marked, når der handles, er der jvf. forfatternes deduktion kun manageriale særhensyn tilbage som valid hypotese. De finder desuden, at der er stor forskel på udfaldene af handlerne afhængig af, om der er handlet i eller udenfor en bølge. Jo længere tid der går fra handelen blev indgået, jo stærkere er udfaldet (positivt som negativt). En tilsvarende analyse har Golbe & White (1988) foretaget, hvor de også afviser tobin s q som valid forklaring. De kan heller ikke vise men heller ikke afvise at det er industrichoks, der er initiator på en bølge. Til gengæld kan de vise, at lav rente har en positiv indvirkning samt størrelsen på økonomien som sådan har en betydning. Det sidste forklares med, at en stor økonomi skaber basis for flere muligheder for fusioner. Blunck, Bartholdy & Poulsen (2009) påviser ikke overraskende, at fusionerne blandt unoterede aktier ikke er korreleret med fusionerne blandt noterede aktier. De mener endvidere at kunne påvise, at de unoterede handler er drevet af industri-choks men det er de noterede ikke; de er drevet af overvurdering. Ifølge Gugler, Mueller & Weichselbaume (2006), så er det snarere det faktum, at manageren har personlig økonomisk eller prestigemæssig vinding ud af at fusionen finder sted, som er den drivende faktor. Optimismen i økonomiske opgangstider tillader, at vækstsøgende ledere foretager fusioner, som under normale omstændigheder ikke kan få lov at ske, fordi aktiepriserne på den købende virksomhed i så fald vil falde yderligere. I aktie-boom-tider er dette fald i aktiekurser kun moderat. En sådan adfærd mener forfatterne derimod ikke tillades i ikke-noterede selskaber, da ejerne typisk vil være tættere på virksomheden, og derfor ikke tillader usikre aktiviteter i det omfang, man ser hos virksomheder med mange aktionærer. 17

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to

WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS. essays on interpretation. By ANNA GERSTRØM. A PhD thesis submitted to ABSTRAKT - LÆRING (ANVENDELSE) WORLD DISRUPTION HOW BANKERS RECONSTRUCT THE FINANCIAL CRISIS essays on interpretation By ANNA GERSTRØM A PhD thesis submitted to School of Business and Social Sciences,

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst?

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere