Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne"

Transkript

1 Randers Havn STRØMNINGER 1. udgave april 2009 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt En stærk profil Verden venter Liv i spulefelterne 200 tatoveringer på havnen Hvad betyder Randers Havn for byen? Maritime udtryk SkyLine Hotspot,, STRØMNINGER Randers Havn lancerer et nyt magasin, Strømninger, som skal være med til at kaste lys over havnens rolle i byen. Det skal give byens borgere og alle interesserede et indblik i og bedre adgang til et af Østjyllands kraftcentre. En havn er, sammen med byens veje, adgangen til omverdenen. Og det går rigtig godt i byens maritime hjerte. Det pumper gods rundt og effektivt af sted til og fra resten af verden. Fremtiden ser lovende ud med rigtig gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. I kampen om at nedbringe CO 2 -udledningen indgår søtransport som et vigtigt alternativ. Effekten mærker vi allerede i dag i form af en stigende godsmængde både her i byen og i andre danske havne. Kontakt os: Randers Havn, Kulholmsvej 1, 8930 Randers NØ, Tlf , Fax , Det vil medføde stadig større krav til Randers Havn, derfor arbejder vi konstant med at forbedre forholdene ud fra en helhedsbetragtning. Havnen skal være attraktiv for virksomheder med adresse her og ikke mindst for dem, som bruger os enten via søvejen eller ad landevejen. Samarbejdet mellem Randers Havn, byens virksomheder og Randers Kommune har vores allerstørste opmærksomhed, for kun derigennem kan vi sikre en af regionens vækstområder og sætte Randers på søkortet. Læs mere om Randers Havns udvidelsesplaner inde i bladet. God læselyst! Havnedirektør John Morgen,, PERSONALE RANDERS HAVN Forrest fra venstre: Jette Brygger, Kai Rasmussen, Lene Wolf-Jürgensen, Erik Andersen Bagest fra venstre: Knud Boye, Lars Kjeldgaard, Anders Christensen, Ole Laursen, Per Møller, Ole G. Sørensen, Inga Pedersen, John Morgen, Bjarne Kehlet. Strømninger er gratis, det udkommer tre gange om året og kan rekvireres på havnekontoret. Ansvarshavende redaktør: Havnedirektør John Morgen Udgivelsedato: April 2009 Oplag: 1000 stk. Tekst: Konsekvens, Annemarie Winther Layout og produktion:tegnestuen Anne Dyrholm Foto: Jakob Lerche og Randers Havn

3 Interview med Energi Randers på havnen DSB gør det, Novo gør det - shopper CO 2 -neutral energi, og snart kommer der flere til. Som en anden naturlov ændrer forbrugets adfærd i forhold til de store supertankeres gøren og laden. I kraft af deres størrelse bliver deres handlinger tydeligere, og derfor skubber de til den generelle holdning i samfundet. Det er en tendens Energi Randers følger i kølvandet af. Jan Harding direktør for Energi Randers Produktion og Thomas Bornerup, direktør for Energi Randers Supply begrunder det med fire afgørende faktorer: Først at lovgivningen mod CO 2 -udledning skærpes, dernæst at kunderne efterspørger CO 2 -neutral energi, at det i øvrigt kan betale sig både i forhold til produktion og råvarer og sidst men ikke mindst, at den generelle tendens går i retning af vedvarende energi. Randers bliver grønnere I 2002 var produktionen af varme og strøm baseret primært på kul, olie samt en lille mængde bioenergi. I 2007 var 40 % erstattet med biomasse. Fjernvarmen og strømmen i Randers bliver altså grønnere og grønnere. Målet er inden udgangen af 2009 at have muligheden for at være 100 % CO 2 -neutral tons Men det kræver plads. Biobrændsel fylder mere end kul. Meget mere. Af et ton biomasse kommer der kun halvt så meget energi som af kul. Dertil kommer, at biomasse fylder tre gange så meget som kul, forklarer Thomas Bornerup tons flis om året er Energi Randers Produktions årsforbrug, hvis biomassen udelukkende er flis. I et stort skib er der 2500 tons, altså vil det kræve to skibe om ugen. Med eksemplet illustrerer direktørerne fremtidens scenario: Den øgede godsmængde afføder et væsentligt højere aktivitetsniveau på Randers Havn. Det kunne give anledning til flere arbejdspladser såvel internt som eksternt, konkluderer de samlet. Energi Randers Supply har derfor brug for et stort lager. Det er under opførsel på ca. halvdelen af den gamle kulplads. En lagerhal der i størrelse svarer til en fodboldbane og stikker 20 meter op i luften. Fra vandet og bysiden får man indtrykket af en flot voksende menneskeskabt bakke, og fra Kulholmsvej falder byggeriet ind i havnens øvrige byggerier, siger Jan Harding om byggeriet. På bagsiden af Kulholmsvej 22, adressen for Energi Randers Supply, gøres klar til at kunne modtage og forarbejde træstammer til træflis. Træflis som blandt andre Energi Randers Produktion vil aftage en stor del af. Dertil kommer en omfattende ombygning af kraftvarmeværket, så det kan klare den øgede mængde biobrændsel. Energi Randers byggeaktiviteter løber samlet op i en investering på 350 mio. kroner og forventes færdige inden udgangen af 2009, hvor det nye biolager tages i brug. Bliver til år 2036 Vores eksistens er baseret på en 100-årig udvikling inden for el, varme og vand. Infrastrukturen er bygget over en meget lang periode. Det kan man ikke sådan bare lave om. Og det er vores tilgang til at blive på Randers Havn sammenholdt med det fine samarbejde, vi har med havnen, den vandnære beliggenhed, og at vi kan nå kunder dybt ind i maven på Jylland. Derfor fremtidssikrer vi forsyningen og kan love, at vi er her mindst indtil år 2036, slutter Thomas Bornerup. Energi Randers Produktion leverer fjernvarme og strøm fra kraftvarmeværket på Randers Havn. De køber brændslet hos Energi Randers Supply. Energi Randers Supplys opgave er at købe, lagre, distribuere og sælge brændsel, såvel nationalt som internationalt. Læs i næste nummer: Artikel om Randers Stevedore gazellevirksomhed på havnen, 3

4 Udviklingen er gået stærkt på Randers Havn, der i perioden fra har oplevet en forøgelse af godsomsætningen på 75 %. Over 600 skibe anløb Randers Havn i Fuld kraft frem - krise eller ej De gode tider og byggeboomet frem til 2008 skal tilskrives en del af æren, blandt andet fordi havnen er en såkaldt bulkhavn, der er ideel til at håndtere materialer, som bruges i byggesektoren. Når det er sagt, mener havnedirektør John Morgen, at en anden væsentlig faktor er afgørende for væksten. En faktor som, han spår, vil holde også på den lange bane. At sejle gods er den mest klimavenlige transportform, hvilket netop bekræftes i Transportministeriets rapport fra december 2008 om bæredygtig transport. Alle Danske havne har oplevet en generel stigning af godsmængden. I Randers har det også trukket en del nye virksomheder til havnen. Alt er lejet ud, og der er stadig en efterspørgsel på m 2. Randers Havn har absolut et stort potentiale. Havnedirektøren illustrerer: Sammenholdt med tendensen hen imod bæredygtig transport og vores gode beliggenhed 10 minutter fra motorvejen, som forbinder havnen til landets overordnede infrastruktur, så er vores ambition at runde 2 mio. tons gods inden for fem-syv år. Den nuværende krise i verdensøkonomien kan, ifølge John Morgen, have indflydelse på denne tidshorisont, men vi er overbeviste om, at vi nok skal nå vores mål, derfor vil vi også fortsat have fuld kraft frem i vores udvidelsesplaner. Krise eller ej vi vil sikre os, at vi står godt rustet til, at udviklingen igen finder ind i en god gænge, fastslår han og fortæller, at to lokalplaner for en kommende udvidelse af havnen allerede er godkendt af et enigt byråd, hvilket han tolker som et klart og tydeligt signal om, at man også politisk ønsker, at havnen fortsat skal udvikles. 24/7 Et væsentligt parameter for havnens succes er også, ifølge John Morgen, at skibene kan blive losset og lastet 24 timer i døgnet. Vi ved, at skibene gerne vil til Randers Havn specielt i weekenden, fordi de kan få losset og lastet der. Det betyder, de har en ekstra last frem for at ligge stille. Skibene tjener ikke penge, når de ligger stille. De skal ud og arbejde. En døgnåben havn er et klart aktiv, han fremhæver, at mange af havnens egne virksomheder losser og laster deres eget gods, samt ikke mindst fordelen ved at have en professionel stevedorevirksomhed på havnen. Når det er i virksomhedernes egen interesse at få skibene ud og ind hurtigst muligt, bliver havnen automatisk effektiv., 4

5 1000 skibe i havnen om året Byens borgere kan måske få den opfattelse, at der kun er få skibe i havnen, fordi de ikke når at opleve dem, hvis de fx ankommer kl. 20 og er udlosset og væk igen kl. 4 om morgenen. Men det er ikke tilfældet. Over 600 anløb på et år betyder weekender med 10 til 13 skibe og en vanskelig skibskabale, som havnekontoret skal have til at gå op. En stor del af den indenlandske trafik vil i fremtiden overgå mere og mere til skibe. Eksempelvis transporterer man i dag gods fra Randers til Køge og Kalundborg. Vi har modtaget jern fra Frederiksværk, sejler skrot til København vi håber på, at den nationale transport udvikler sig. Havnedirektør John Morgen Et skib slider ikke på noget, det er klimarigtigt, og så er der i nogen udstrækning også en økonomisk og tidsmæssig fordel ved det. Transportministeriets rapport om bæredygtig transport findes på deres hjemmeside Syddansk Universitet har udarbejdet et program, der kan regne på, om det kan betale sig at anvende søtransport frem for landtransport. Linieruten (ro-ro ruten) mellem Esbjerg og Zeebrugge i Belgien, har fået sloganet: Sejl uden om Mauten (Mauten er den tyske vejskat, som er stadig stigende) og er en hensigtserklæring om at flytte gods fra vej- til søtransport. Cost-Map modellen kan regne på, hvilke omkostninger der er forbundet med henholdsvis sø- og vejtransport, og for hvilke ture det kan betale sig at bruge ro-ro forbindelsen. Jacob Kronbak, Lektor, Ph.D., Institut for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet., 5

6 Uddannelse En shippingmand kan skaffe alt Uddannelsesdagen for privatskolernes 8. og 9. klasser i Randers foregik den 6. november 2008 for en god håndfulds vedkommende på Randers Havn, hvor havneassistent Per Møller fortalte om havnes mange aktiviteter. Randers Havn og dens virksomheder er glade for skolebesøget. De vil nemlig gerne fortælle byens unge om alle de fantastisk spændende jobs, havnen rummer. Også privatskolerne synes, det er en god idé. Søren Kjær Rasmussen, lærer på Randers Realskole siger: Det er en god mulighed for at få et indblik i den virkelige verden. Det er jo skønt, hvis det fanger bare én, som kan tilrettelægge sin uddannelse derefter. En af eleverne, en dreng, har allerede indsnuset lidt af den ægte havluft. Han har været i praktik som kaptajn på et fragtskib, og det har givet mod på mere. Derfor foregår hans uddannelsesdag på havnen kroner i timen! Hey, ho let s go står der hen over en af elevernes t-shirts.tempo, spænding, oplevelser står højt på de unges jobønskelister, og det opfylder shippingfaget et langt stykke hen ad vejen, mener Rudi Pedersen, shippingelev hos Adolph Andersens Eftf.: Ingen dage er ens, vi arbejder altid under tidspres og hvert minut koster penge. Han kommer med et eksempel: Fire tanke skulle til Sct. Pedersborg. Det kræver kraner til lastning, lods til at lede ud ad havnen, havnearbejdere, specialister til surring af tankene på skibet og en surveyor, som sørger for, at alt gøres forsvarligt - sådan et set up koster kroner i timen! Hver dag er en udfordring, fordi man er nødt til at kunne påtage sig et stort ansvar og træffe beslutninger på egen hånd., 6

7 Gummiged i havnen Hans mester, Karsten Danielsen, supplerer ham: Når man bliver ringet op ti minutter før lukketid, fordi en gummiged er gledet i havnen for en uheldig lastbilschauffør, så er gode råd dyre her skal handles hurtigt pga. olieforurening med at finde kran, dykkere m.m. Eller når en lille coaster med lodsen ombord ringer kl. 18, om vi kan få fat i en smed, fordi de ikke kan starte og skal være i Sverige i morgen. Så skal man kende en venlig smed, der kan hjælpe nu og her. Man har vel sine pizza-forbindelser Også i fritiden i Randers Håndboldklub kommer mæglertalentet i spil: Vi skulle lande sent søndag aften i Kastrup og videre med en bus til Randers, så der var ikke tid til at gå på pizzarestaurant, som alle spillerne sukkede efter. Da vi landede, stod der 25 dampende varme pizzaer i Kastrup Lufthavn og tog imod - man har vel sine forbindelser, slutter Karsten Danielsen ikke helt uden faglig stolthed. Job og baggrund Havneassistent, Per Møller Fra 10. klasse tog han en gymnasieuddannelse. Derefter blev han matros, styrmand og skibsfører. Han har sejlet på de store have og arbejder nu med at få havnens trafik til at gå op i en højere enhed. Shippingelev, Rudi Pedersen Fra 9. klasse til handelsskolen, hvor han brugte sin 2-årige praktiktid i Tyskland. Derefter gik han i lære som shippingelev hos Adolph Andersens Eftf. Skibsmægler, Karsten Danielsen Fra 10. klasse gik han i gymnasiet og et år på HH. Derefter fik han en læreplads som shippingelev, og arbejder i dag som shippingmand hos Adolph Andersens Eftf. Film om Randers Havns aktiviteter kan ses på Randers Stevedore Tilbyder løsninger inden for losning, lastning, transport samt lagerhotel. Lastning og losning af skibe og lastbiler på havnen Transportopgaver Pakhus udlejning - lagerhotel Udlejning af gaffeltrucks, transportbånd, gummiged m.v. Konsulent- og rådgivningsopgaver i forbindelse med ovenstående Kontakt os: Randers Stevedore Tronholmen Randers SØ Tlf Fax www. randersstevedore.dk, 7

8 Morten Hejlskov Sponsorat En stærk profil En stærk profil Randers Havn sponsorerer i hvert nummer af Strømninger en stærk profil med kr Morten Hejlskov er 18 år. Han er talentfuld løber i Randers Freja og udtaget af Team Danmark til ungdomslandsholdet i atletik. På Elitesportscollege i Randers passer han sin ungdomsuddannelse ved siden af op til 10 gange træning om ugen. Mortens mål i 2009: At få medalje på 1500 m til DMU (danmarksmesterskaberne) At komme under 4 min på 1500 m At løbe 800 m på 1.56 min Randers Havn vil gerne hjælpe den unge atlet med at nå sine mål, derfor får Morten Hejlskov denne udgaves stærke profil plus kr. "Jeg er meget glad og stolt over, at Randers Havn har valgt at støtte mig. Som individuel eliteudøver har jeg mange ekstraudgifter forbundet med min sport, så denne støtte "falder på et tørt sted"! En stærk profil Kender du en stærk profil, der gør en ekstraordinær stor indsats for at nå sine mål, vil vi gerne lære personen at kende. Måske er hun/han en af de heldige, Randers Havn vælger at støtte i næste udgave af Strømninger. Jeg har valgt at bruge støtten til et specielt gps-ur, som er særdeles godt til min løbetræning." Morten Hejlskov Indsend forslag, gerne inkl. billede, til En stærk profil her: 8

9 Uddannelse Verden venter Med en af de mange uddannelser, der findes inden for det maritime område, i rygsækken, får man adgang til hele verden som arbejdsplads. Danmark har (også med internationale øjne) en høj standard på uddannelsesområdet, og det åbner døre for globale karrieremuligheder. Branchen er opdelt i fem områder: Skib, shipping, maritim industri, offshore, maritim service. Det Blå Danmark er altså ikke kun for sømænd og skibsredere, det er meget mere nuanceret der er et hav af muligheder, fx som kok, ingeniør, økonom, officer, maskinmester, steward, dispachør, bunker trader, kystskipper, offshore smed, akademiker og mange flere. Paula Larrain om karrierermuligheder: Som ansat i Det Blå Danmark får man en karriere for livet. Vi dækker nemlig hele den maritime sektor og den er rigtig stor. Ikke blot er vi en af verdens førende søfartsnationer, vi er også kendt for at være nogle af de dygtigste shippingfolk. Tager man en af vores uddannelser, så skal man gøre sig umage for ikke at få en spændende hverdag og skifte, hvis man gerne vil have nye udfordringer undervejs. Årsagen er, at de kompetencer, man får ved eksempelvis at blive skibsofficer, også er stærkt efterspurgte på land. Det kan være på et rederikontor eller i et forsikringsselskab. Så selvom vi meget gerne vil have unge mennesker ud at sejle som enten skibsførere eller maskinmestre, så kan vi også garantere dem, at de ikke behøver at sejle hele livet. De kan for eksempel sejle, mens de er unge. Så kan de komme hjem igen, få nogle andre indtryk og oplevelser og måske siden vende tilbage til havet. Det har vi rigtig mange eksempler på i vores branche. Det er i virkeligheden kun den enkelte medarbejder, der sætter begrænsningen, for det er ikke bare blær, når vi siger, at vi har et hav af muligheder, når man først har fået foden indenfor. Og så har jeg ikke engang nævnt, at man tjener rigtig godt som sømand i dag og kan få lov til at holde fri i halvdelen af året. Det Blå Danmark (det danske maritime erhverv) står for transporten af ca. 10 % af den samlede verdenshandel, hvilket betyder, at vi er Danmarks mest globaliserede erhverv ansatte bidrager samlet til ca. 15 % af Danmarks bruttonationalprodukt med en omsætning på hen ved 200 mia. kr. om året, og det er støt stigende. Der er ingen andre danske erhverv, der tilsvarende kan fremvise så betydende succes og fremdrift til nytte for hele det danske samfund derfor kalder vi os selv for vinderholdet! kilde: worldcareers.dk, 9

10 ,10 Randers Havn Liv i spulefelterne Pungmejsen er en lille tykmavet størrelse, der strutter med brystet og puster sig op, når den sidder i tagrørene, ligesom helt almindelige mejser. Forskellen er blot en sort bjørnebande-maske hen over øjnene, som får den til at ligne en lille bandit. Men fuglekender ved bedre, det er en sjælden fugl. Der til deres store fornøjelse nu har slået sig ned ved Randers Fjord. Den har nemlig fundet en helt ideel vandnær plet i landskabet. I gamle spulefelter som er groet til med tagrør. Her har den det godt. Aflejringer gør, at fjorden skal oprenses hvert fjerde år. Det er en større proces, men en betingelse for at Randers Havn kan eksistere. Man har altid kæmpet med at holde sejlrenden fri. Det er en fjord, som til alle tider har været svær at sejle på, som altid har sandet til. Man ved, at skibene før i tiden var nødt til at lægge til ved Støvring Gård i Albæk, det var selvfølgelig også i nogen udstrækning på grund af is, men hvis man skal have en havn i Randers, så det nødvendigt at oprense den. Det er den omkostning, der er ved at benytte den mest miljørigtige transportform. Sejlads med tungt gods er betydeligt mere miljøvenligt end at transportere det med lastbiler, tog eller at flyve det, forklarer naturvejleder Lars Maagaard. Sedimentet, det hedder det aflejrede materiale, suges op og pumpes ind i land på områder, der er udlagt til formålet. De såkaldte spulefelter er halvflydende bassiner, som langsomt bundfælder sig, så der står vand øverst. Jagtoplevelser Der findes tre aktive spulefelter langs fjorden. De gennemgår forskellige stadier. Første fase er et vandspejl, som primært trækker ænder og vadefugle til. Her holder de hvil og finder mad. Så længe der er vand på, vil ænderne være der. Derfor er disse områder lejet ud til lokale jagtforeninger, der har to jagter om året her. Mange mennesker har glæde af at bruge både de nye og gamle spulefelter til jagt, siger naturvejlederen og fortæller, at det er gode jagter med 25 til 30 jægere og hunde. Det åbne landskab gør, at man kan se, når andre skyder, når fasaner flyver op, og der er meget vildt og gode chancer for gevinst, afslører han. Godt skjulested for dyrene Et spulefelt er på hektar, hvilket svarer til et mere end 50 fodboldbaner-stort område. I næste fase fra år et til to er det pletvist groet til med tagrør. Efter år fire er det helt groet til med tagrør. Her er der fred og ro. Det betyder, at det har vokset sig til et godt skjulested for ræve, fasaner, rådyr, småfugle, og rørhøge. Der, hvor der er fuldstændig fred uden løse hunde og mennesker i foråret og sommerperioden, kan rørhøgen finde på at yngle. Det har vi set, et sted, hvor vi lod en sti gro til, fortæller han.

11 Oase for byens borgere Efter cirka seks, syv år gror et inaktivt spulefelt til med piletræer og birketræer. Ifølge Lars Maagaard skal de ligge i mange år og være inaktive, så vil de blive tørre, fordi de ligger højere end det omkringliggende niveau. Disse arealer har en stor værdi for mange. Romaltparken er sådan et område, hvor jagten er udfaset, og nu er et rekreativt område, man kan komme til via cykelsti. Her er opsat et fugletårn, der giver et kig ud over landskabet. En oase og plads til at byens indbyggere kan løbe, cykle på mountainbike og går tur med hunden. Oprensningen giver fornyet liv til Randers Havn, oplevelser til byens borgere, og den lille tykke pungmejse kigger tilfreds ud af sit bo, der har givet den sit navn - det ligner nemlig en pung, som er hængt op i tagrørene. Spulefelter langs Randers Fjord Man kan, men må ikke gå ud i aktive spulefelter. Det er farligt, fordi det er så blødt, og man kan sidde fast. Jægerne kender områderne godt og er mange på deres jagter, hvilket gør det mere sikkert. Naturvejleder Lars Maagaard. 200 tatoveringer på havnen Kong Frederik IX havde dem, og enhver 18-årig, der i dag følger med tiden, har dem også, tatoveringer. Indtil for ganske få år siden var kropsudsmykningen forbeholdt dem, som gik under kategorien de seje, sømænd, og altså også dem, der var konger. Vi har taget tatoo-temperaturen på Randers Havn og spurgt en håndfuld virksomheder, om man er tatoveret, når man arbejder på havnen. Mine to fik jeg som 16-årig i Bremerhafen i 1964, da jeg sejlede som maskinelev. Det var bare noget man gjorde, og det var et symbol på, at en mand er en mand, fortæller Henry Eskildsen smed hos Holvrieka Denmark. Ifølge Randers Havns hjemmebryggede statistik så har cirka 40 % af i alt 108 medarbejder en tusse. Holder denne fordeling, betyder det, at 200 ud af havnens 500 medarbejdere har en eller flere tatoveringer! Om man er konge, sømand, smed, eller hvis man bare engang har været 16 år og eventyrlysten, så tyder vores undersøgelse på, at man med ret stor sandsynlighed kunne ende op med en tatovering. Vi er stødt på flere tatoveringskategorier: Sømandstatovering typisk eget navn, kærestes navn eller barnets navn plus et symbol Fodboldstatoveringer navnet på favoritholdet De nye, moderne tatoveringer tribals - symboler ofte kun i sort I 60 erne var det kun hos Tatto Jack i København, man kunne få en tatovering. I 80 erne tog unge, seje fyre fra Randers til Tattoo Jim i Århus. 11,

12 ,12 Interview med borgmester Henning Jensen Nyhuus og bestyrelsesformand for Randers Havn Karsten Skjødt-Jakobsen. Hvad betyder Randers Havn for byen? Randers Havn har en afgørende sammenhængskraft for Randers by. Den er central i byens historie og afgørende for dét, byen er i dag. Havnen er vigtig for vores identitet, og så er den katalysator for vækst, udvikling og trivsel, der har en positiv afsmittende effekt i lokalsamfundet. Det mener byens borgmester og Randers Havns bestyrelsesformand der her giver deres bud på Randers Havns betydning og udvikling. Karsten Skjødt-Jakobsen lægger ud: Den betyder høj økonomisk omsætning og en væsentlig følgeindustri. Randers Havn er en stor arbejdsplads, som er en del af handelsbyen Randers. Og den afleder massiv trafik til havnen. Borgmesteren supplerer: Ja, Randers Havn skaber drift og trivsel via gode arbejdspladser i lokalsamfundet. Derfor vil jeg gerne sammen med byrådet have fuld fokus på havneområdet, og vi har netop nu besluttet at fremskynde undersøgelse af bolværkslinjeføringen samt udbygning af vej fra sydkaj, arealer med forbindelser ned til Clausholmsvej og Det Nordlige Hængsel, som ved evt. senere vedtagelse i byrådet kan fjerne den tunge trafik fra Randersbro inklusive muligheder for de store modulvogntog til Randers Havn. Hvordan vil det ske i praksis? Vi vil tage ned og snakke med havnens virksomheder og brugere, som sammen med kommunens teknikere kan komme med bud på, hvor den bedste placering vil være. Det er vigtigt, at kommunen kommer i gang med den linjeføring, så vi kender eventuelle opkøb af grundstykker og pris på en by bro, før vi kan vurdere, prioritere og beslutte. Hvad er årsagen til at Randers Havn fortsat vil vokse? Karsten Skjødt-Jakobsen: Inden for de sidste 5 til 10 år er coastertrafikken til andre byer i Danmark vokset. Det er der penge i: Hvis du skal flytte tons kul til Århus, kan du vælge mellem 10 skibe eller 2500 lastbiler, der skal køre begge veje. Jeg kan se på økonomien, at Randers Havn fortsætter sin udvikling. Samfundet har ikke råd til andet, desuden er det den mest klimarigtige transportform. Jeg er ikke i tvivl, Randers Havn fortsætter med at vokse. Og det er altså derfor, at der arbejdes på udflytningsplaner for Randers Havn? Ja og udflytningsplanen er i fuld gang, idet havnen med sin nuværende placering har nået sin grænse for yderligere vækst. Området i sydhavnen vil blive åben for nye virksomheder samt for de af havnens virksomheder, der har brug for udvidelser. Hvis der med årene viser sig et behov for yderligere plads, vil der inden for en 20 til 30-årig horisont være mulighed for yderligere udflytning til Assentoft. Relevansen af udbygningen er dog betinget af, at der kommer en bro eller tunnel og dermed motorvejsforbindelse via Det Nordlige Hængsel.

13 Fremtidens havn i midtbyen, hvordan ser den ud? Henning Jensen Nyhuus: Der vil være liv. Liv er nøgleordet. Stedet skal appellere til mange muligheder; erhverv- og turistmæssigt samt til byens borgere. Vi skal inddrage brugerne og lære af alle de havne, der har gjort det før os. Vi har allerede kigget på mange, og jeg kan fx varmt anbefale en tur til Malmø. Her er havnen fascinerende fyldt med liv og er fantastisk hyggelig. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. COWIs rapport omkring udflytningen præsenteres for Randers Byråd, som herefter skal tage stilling til de tekniske detaljer omkring udflytning til sydhavnen. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. Borgmester Henning Jensen Nyhuus Sydhavnen i fremtiden Kontakt os: Adolph Andersens Eftf. Kulholmsvej Randers NØ Tlf Fax www. adolph-andersen.dk Adolph Andersens Eftf. Siden 1851 har vi været kendt for et højt serviceniveau og tilbyder i dag en bred vifte af muligheder inden for shipping, befragtning, klarering, losning og lastning. Gennem mange års erfaring, et solidt og professionelt netværk og en kompetent besætning kan vi tilbyde konkurrencedygtige og målrettede løsninger inden for shipping og totaltransporter. Kontakt os allerede i dag med din transportopgave - vi står klar twenty four-seven med tilbud og rådgivning.,13

14 ,14 Maritime udtryk Hvad var det lige, han sagde? Af havneassistent Per Møller Om bord på skibene muntrer man sig traditionen tro over at kunne gøre lidt grin med de maritimt ukyndige personer i de nyuddannede besætninger eller blandt gæstesejlere og passagerer. Kølsvin At blive bedt om at gå ned og fodre kølsvinet med madrester fra kabyssen (køkkenet), kan for de fleste tage sin tid, for alene det at finde kølsvinet er ikke en opgave for alle og enhver. Et kølsvin er nemlig det tømmer, der ligger i skibets længderetning over bundstokkene og er boltet til skibets køl i træskibe. De fleste kommer efter nogen tid tilbage med madresterne og forklarer kokken, at de ikke kan finde kølsvinet. Abehånd Når skibet skal fortøjres, bruges kasteliner til at sørge for, at skibets trosse kan blive trukket ind til pullerterne. Kasteliner er tynde liner på tykkelse med flagliner og har i den ene ende fastgjort noget tungt for at kunne blive kastet længere. I den forbindelse kan man blive bedt om at hente kastelinen med en abehånd fastgjort i den ene ende. Det er klart, at man gør, som der bliver bedt om, for de erfarne ved jo, hvad de taler om. Det ender oftest med, at alle kasteliner bliver fundet frem, uden at den stakkels person har kunnet finde den med abehånden. Forklaringen ligger i, at en abehånd er et kugleformet knob. Inden i kuglen kan der ligge noget tungt. Maritime udtryk: Abehånd Kølsvin Et kugleformet knob. Tømmer i skibets længderetning over bundstokkene, der er boltet til kølen i træskibe. Køjesæk Sømandens kuffert. Kællingen En stor jernfod fæstnet i kølsvinet, som masten står i. Hun-gevind Gevindet i en møtrik. At fange en ugle Dødvande Ankeret er let Når en roer foretager sig noget uheldigt med åren. Hvis man sejler ind i et vandområde, hvor strømmen ophører eller begynder at løbe modsat - tæt ved land i fjorde. Et udtryk der bruges i det tidsrum, hvor ankeret ikke er på bunden. Lav en abehånd Trin 1, 2, 3, og Abehånd

15 Hyggesnak på havnen SkyLine Hotspot - service for sejlende Jeg ser unge mennesker nyde den første forårssol på Prinsessebroen samtidig med, at de klarer lektierne på deres bærbare computer. Havnedirektør John Morgen levendegør, hvordan han ser SkyLine Hotspot-internetadgangen kan skabe mere liv og miljø på havnen. Det er ELRO, der har etableret hotspot i havnen, så de sejlende via SkyLine kan surfe på internettet samtidig med at de anløber havnen. En sømand på et russisk skib kan med hotspot få en hyggelig og privat snak med familien fra sin egen kahyt i stedet for at skulle bruge skibets radiokommunikation. Det er, ifølge havnedirektøren, et trin op ad på servicebarometret for både private og professionelle, der nu kan klare s, chatte over webcam og nærstudere den kommende vejrudsigt i ro og mag, og når tiden passer den enkelte. SkyLine-projektet er et rigtig godt initiativ, der styrker den søfarendes velfærd. Den trådløse internetforbindelse gør det muligt for skibets kaptajn og styrmand at downloade informationer om vejr- og hav forhold bl.a. for planlægning af den videre rejse, ligesom det giver mulighed for at hente nødvendige data til brug for rettelser af søkort mv. Det sker ofte, at mandskabet søger op i byen for at finde en internet-café eller beder den stedlige mægler om at finde diverse emner for dem. Skibsmægler Peter A. Gettermann, PAGSHIP Først og fremmest er det en god service over for de skibe, der anløber havnen. Professionelt vil det blive lettere for skibets officerer at komme i kontakt med rederi og managementskontorer, men de enkelte besætningsmedlemmer vil også kunne få glæde af hotspot, så de slipper for at gå på internetcafé, når de skal benytte internet og .vi vil naturligvis også vurdere, om det kan optimere vores kommunikation internt og eksternt, men det er for tidligt at sige, hvor meget vi vil benytte os af tilbuddet. Shippingmand Karsten Danielsen, Adolph Andersens Eftf. Det er nemt komme på nettet med SkyLine Hotspot i Randers Havn. Du slår din trådløse forbindelse til og åbner din browser, fx Explorer. Så åbner hjemmesiden havnens SkyLine, og du kan købe internetforbindelse for en kortere eller længere periode.,15

16 Kulholmsvej Randers NØ Danmark Tel: Fax:

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic)

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Indlægsholdere: cand. polit. Henning L. Kristensen, Carl Bro as cand. tech. soc., ph. d. Kristen D. Nedergaard, Institut

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE

September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE September 2010 TILLÆG EN NY EPOKE I VENØS HISTORIE DEN 7. AUGUST 2010 VenøPosten tillæg Udgivet til erindring om Venø Færgens første måned, august 2010. Fotos: Preben Friis, Kai Rostrup Jensen, Peter Petersen,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Samfundets udvikling og trafik, transport & trængsel i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Februar 2015. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole.

Februar 2015. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole. Så er vi klar med den 2. udgave af skoleavisen Solsiderne skrevet af eleverne på Solhverv Privatskole. Siden sidst har vi haft en masse dejlige arrangementer på skolen, og sidst i november og hele december

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Tur til Hallandsåsen 31. maj

Tur til Hallandsåsen 31. maj Tur til Hallandsåsen 31. maj Maj måned 2015 har ikke været en af de lune og tørre, og forventningerne til vejrliget den 31. maj var derfor ikke de mest positive, men DMI lovede tørvejr det meste af dagen,

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Fakta og myter om stier

Fakta og myter om stier Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Søren Præstholm Emil Moreau Braunstein www.landskab.nu Fakta og myter om stier set med lodsejernes øjne Den grimme ælling baggrund for projekt Fakta og

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere