Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne"

Transkript

1 Randers Havn STRØMNINGER 1. udgave april 2009 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt En stærk profil Verden venter Liv i spulefelterne 200 tatoveringer på havnen Hvad betyder Randers Havn for byen? Maritime udtryk SkyLine Hotspot,, STRØMNINGER Randers Havn lancerer et nyt magasin, Strømninger, som skal være med til at kaste lys over havnens rolle i byen. Det skal give byens borgere og alle interesserede et indblik i og bedre adgang til et af Østjyllands kraftcentre. En havn er, sammen med byens veje, adgangen til omverdenen. Og det går rigtig godt i byens maritime hjerte. Det pumper gods rundt og effektivt af sted til og fra resten af verden. Fremtiden ser lovende ud med rigtig gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. I kampen om at nedbringe CO 2 -udledningen indgår søtransport som et vigtigt alternativ. Effekten mærker vi allerede i dag i form af en stigende godsmængde både her i byen og i andre danske havne. Kontakt os: Randers Havn, Kulholmsvej 1, 8930 Randers NØ, Tlf , Fax , Det vil medføde stadig større krav til Randers Havn, derfor arbejder vi konstant med at forbedre forholdene ud fra en helhedsbetragtning. Havnen skal være attraktiv for virksomheder med adresse her og ikke mindst for dem, som bruger os enten via søvejen eller ad landevejen. Samarbejdet mellem Randers Havn, byens virksomheder og Randers Kommune har vores allerstørste opmærksomhed, for kun derigennem kan vi sikre en af regionens vækstområder og sætte Randers på søkortet. Læs mere om Randers Havns udvidelsesplaner inde i bladet. God læselyst! Havnedirektør John Morgen,, PERSONALE RANDERS HAVN Forrest fra venstre: Jette Brygger, Kai Rasmussen, Lene Wolf-Jürgensen, Erik Andersen Bagest fra venstre: Knud Boye, Lars Kjeldgaard, Anders Christensen, Ole Laursen, Per Møller, Ole G. Sørensen, Inga Pedersen, John Morgen, Bjarne Kehlet. Strømninger er gratis, det udkommer tre gange om året og kan rekvireres på havnekontoret. Ansvarshavende redaktør: Havnedirektør John Morgen Udgivelsedato: April 2009 Oplag: 1000 stk. Tekst: Konsekvens, Annemarie Winther Layout og produktion:tegnestuen Anne Dyrholm Foto: Jakob Lerche og Randers Havn

3 Interview med Energi Randers på havnen DSB gør det, Novo gør det - shopper CO 2 -neutral energi, og snart kommer der flere til. Som en anden naturlov ændrer forbrugets adfærd i forhold til de store supertankeres gøren og laden. I kraft af deres størrelse bliver deres handlinger tydeligere, og derfor skubber de til den generelle holdning i samfundet. Det er en tendens Energi Randers følger i kølvandet af. Jan Harding direktør for Energi Randers Produktion og Thomas Bornerup, direktør for Energi Randers Supply begrunder det med fire afgørende faktorer: Først at lovgivningen mod CO 2 -udledning skærpes, dernæst at kunderne efterspørger CO 2 -neutral energi, at det i øvrigt kan betale sig både i forhold til produktion og råvarer og sidst men ikke mindst, at den generelle tendens går i retning af vedvarende energi. Randers bliver grønnere I 2002 var produktionen af varme og strøm baseret primært på kul, olie samt en lille mængde bioenergi. I 2007 var 40 % erstattet med biomasse. Fjernvarmen og strømmen i Randers bliver altså grønnere og grønnere. Målet er inden udgangen af 2009 at have muligheden for at være 100 % CO 2 -neutral tons Men det kræver plads. Biobrændsel fylder mere end kul. Meget mere. Af et ton biomasse kommer der kun halvt så meget energi som af kul. Dertil kommer, at biomasse fylder tre gange så meget som kul, forklarer Thomas Bornerup tons flis om året er Energi Randers Produktions årsforbrug, hvis biomassen udelukkende er flis. I et stort skib er der 2500 tons, altså vil det kræve to skibe om ugen. Med eksemplet illustrerer direktørerne fremtidens scenario: Den øgede godsmængde afføder et væsentligt højere aktivitetsniveau på Randers Havn. Det kunne give anledning til flere arbejdspladser såvel internt som eksternt, konkluderer de samlet. Energi Randers Supply har derfor brug for et stort lager. Det er under opførsel på ca. halvdelen af den gamle kulplads. En lagerhal der i størrelse svarer til en fodboldbane og stikker 20 meter op i luften. Fra vandet og bysiden får man indtrykket af en flot voksende menneskeskabt bakke, og fra Kulholmsvej falder byggeriet ind i havnens øvrige byggerier, siger Jan Harding om byggeriet. På bagsiden af Kulholmsvej 22, adressen for Energi Randers Supply, gøres klar til at kunne modtage og forarbejde træstammer til træflis. Træflis som blandt andre Energi Randers Produktion vil aftage en stor del af. Dertil kommer en omfattende ombygning af kraftvarmeværket, så det kan klare den øgede mængde biobrændsel. Energi Randers byggeaktiviteter løber samlet op i en investering på 350 mio. kroner og forventes færdige inden udgangen af 2009, hvor det nye biolager tages i brug. Bliver til år 2036 Vores eksistens er baseret på en 100-årig udvikling inden for el, varme og vand. Infrastrukturen er bygget over en meget lang periode. Det kan man ikke sådan bare lave om. Og det er vores tilgang til at blive på Randers Havn sammenholdt med det fine samarbejde, vi har med havnen, den vandnære beliggenhed, og at vi kan nå kunder dybt ind i maven på Jylland. Derfor fremtidssikrer vi forsyningen og kan love, at vi er her mindst indtil år 2036, slutter Thomas Bornerup. Energi Randers Produktion leverer fjernvarme og strøm fra kraftvarmeværket på Randers Havn. De køber brændslet hos Energi Randers Supply. Energi Randers Supplys opgave er at købe, lagre, distribuere og sælge brændsel, såvel nationalt som internationalt. Læs i næste nummer: Artikel om Randers Stevedore gazellevirksomhed på havnen, 3

4 Udviklingen er gået stærkt på Randers Havn, der i perioden fra har oplevet en forøgelse af godsomsætningen på 75 %. Over 600 skibe anløb Randers Havn i Fuld kraft frem - krise eller ej De gode tider og byggeboomet frem til 2008 skal tilskrives en del af æren, blandt andet fordi havnen er en såkaldt bulkhavn, der er ideel til at håndtere materialer, som bruges i byggesektoren. Når det er sagt, mener havnedirektør John Morgen, at en anden væsentlig faktor er afgørende for væksten. En faktor som, han spår, vil holde også på den lange bane. At sejle gods er den mest klimavenlige transportform, hvilket netop bekræftes i Transportministeriets rapport fra december 2008 om bæredygtig transport. Alle Danske havne har oplevet en generel stigning af godsmængden. I Randers har det også trukket en del nye virksomheder til havnen. Alt er lejet ud, og der er stadig en efterspørgsel på m 2. Randers Havn har absolut et stort potentiale. Havnedirektøren illustrerer: Sammenholdt med tendensen hen imod bæredygtig transport og vores gode beliggenhed 10 minutter fra motorvejen, som forbinder havnen til landets overordnede infrastruktur, så er vores ambition at runde 2 mio. tons gods inden for fem-syv år. Den nuværende krise i verdensøkonomien kan, ifølge John Morgen, have indflydelse på denne tidshorisont, men vi er overbeviste om, at vi nok skal nå vores mål, derfor vil vi også fortsat have fuld kraft frem i vores udvidelsesplaner. Krise eller ej vi vil sikre os, at vi står godt rustet til, at udviklingen igen finder ind i en god gænge, fastslår han og fortæller, at to lokalplaner for en kommende udvidelse af havnen allerede er godkendt af et enigt byråd, hvilket han tolker som et klart og tydeligt signal om, at man også politisk ønsker, at havnen fortsat skal udvikles. 24/7 Et væsentligt parameter for havnens succes er også, ifølge John Morgen, at skibene kan blive losset og lastet 24 timer i døgnet. Vi ved, at skibene gerne vil til Randers Havn specielt i weekenden, fordi de kan få losset og lastet der. Det betyder, de har en ekstra last frem for at ligge stille. Skibene tjener ikke penge, når de ligger stille. De skal ud og arbejde. En døgnåben havn er et klart aktiv, han fremhæver, at mange af havnens egne virksomheder losser og laster deres eget gods, samt ikke mindst fordelen ved at have en professionel stevedorevirksomhed på havnen. Når det er i virksomhedernes egen interesse at få skibene ud og ind hurtigst muligt, bliver havnen automatisk effektiv., 4

5 1000 skibe i havnen om året Byens borgere kan måske få den opfattelse, at der kun er få skibe i havnen, fordi de ikke når at opleve dem, hvis de fx ankommer kl. 20 og er udlosset og væk igen kl. 4 om morgenen. Men det er ikke tilfældet. Over 600 anløb på et år betyder weekender med 10 til 13 skibe og en vanskelig skibskabale, som havnekontoret skal have til at gå op. En stor del af den indenlandske trafik vil i fremtiden overgå mere og mere til skibe. Eksempelvis transporterer man i dag gods fra Randers til Køge og Kalundborg. Vi har modtaget jern fra Frederiksværk, sejler skrot til København vi håber på, at den nationale transport udvikler sig. Havnedirektør John Morgen Et skib slider ikke på noget, det er klimarigtigt, og så er der i nogen udstrækning også en økonomisk og tidsmæssig fordel ved det. Transportministeriets rapport om bæredygtig transport findes på deres hjemmeside Syddansk Universitet har udarbejdet et program, der kan regne på, om det kan betale sig at anvende søtransport frem for landtransport. Linieruten (ro-ro ruten) mellem Esbjerg og Zeebrugge i Belgien, har fået sloganet: Sejl uden om Mauten (Mauten er den tyske vejskat, som er stadig stigende) og er en hensigtserklæring om at flytte gods fra vej- til søtransport. Cost-Map modellen kan regne på, hvilke omkostninger der er forbundet med henholdsvis sø- og vejtransport, og for hvilke ture det kan betale sig at bruge ro-ro forbindelsen. Jacob Kronbak, Lektor, Ph.D., Institut for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet., 5

6 Uddannelse En shippingmand kan skaffe alt Uddannelsesdagen for privatskolernes 8. og 9. klasser i Randers foregik den 6. november 2008 for en god håndfulds vedkommende på Randers Havn, hvor havneassistent Per Møller fortalte om havnes mange aktiviteter. Randers Havn og dens virksomheder er glade for skolebesøget. De vil nemlig gerne fortælle byens unge om alle de fantastisk spændende jobs, havnen rummer. Også privatskolerne synes, det er en god idé. Søren Kjær Rasmussen, lærer på Randers Realskole siger: Det er en god mulighed for at få et indblik i den virkelige verden. Det er jo skønt, hvis det fanger bare én, som kan tilrettelægge sin uddannelse derefter. En af eleverne, en dreng, har allerede indsnuset lidt af den ægte havluft. Han har været i praktik som kaptajn på et fragtskib, og det har givet mod på mere. Derfor foregår hans uddannelsesdag på havnen kroner i timen! Hey, ho let s go står der hen over en af elevernes t-shirts.tempo, spænding, oplevelser står højt på de unges jobønskelister, og det opfylder shippingfaget et langt stykke hen ad vejen, mener Rudi Pedersen, shippingelev hos Adolph Andersens Eftf.: Ingen dage er ens, vi arbejder altid under tidspres og hvert minut koster penge. Han kommer med et eksempel: Fire tanke skulle til Sct. Pedersborg. Det kræver kraner til lastning, lods til at lede ud ad havnen, havnearbejdere, specialister til surring af tankene på skibet og en surveyor, som sørger for, at alt gøres forsvarligt - sådan et set up koster kroner i timen! Hver dag er en udfordring, fordi man er nødt til at kunne påtage sig et stort ansvar og træffe beslutninger på egen hånd., 6

7 Gummiged i havnen Hans mester, Karsten Danielsen, supplerer ham: Når man bliver ringet op ti minutter før lukketid, fordi en gummiged er gledet i havnen for en uheldig lastbilschauffør, så er gode råd dyre her skal handles hurtigt pga. olieforurening med at finde kran, dykkere m.m. Eller når en lille coaster med lodsen ombord ringer kl. 18, om vi kan få fat i en smed, fordi de ikke kan starte og skal være i Sverige i morgen. Så skal man kende en venlig smed, der kan hjælpe nu og her. Man har vel sine pizza-forbindelser Også i fritiden i Randers Håndboldklub kommer mæglertalentet i spil: Vi skulle lande sent søndag aften i Kastrup og videre med en bus til Randers, så der var ikke tid til at gå på pizzarestaurant, som alle spillerne sukkede efter. Da vi landede, stod der 25 dampende varme pizzaer i Kastrup Lufthavn og tog imod - man har vel sine forbindelser, slutter Karsten Danielsen ikke helt uden faglig stolthed. Job og baggrund Havneassistent, Per Møller Fra 10. klasse tog han en gymnasieuddannelse. Derefter blev han matros, styrmand og skibsfører. Han har sejlet på de store have og arbejder nu med at få havnens trafik til at gå op i en højere enhed. Shippingelev, Rudi Pedersen Fra 9. klasse til handelsskolen, hvor han brugte sin 2-årige praktiktid i Tyskland. Derefter gik han i lære som shippingelev hos Adolph Andersens Eftf. Skibsmægler, Karsten Danielsen Fra 10. klasse gik han i gymnasiet og et år på HH. Derefter fik han en læreplads som shippingelev, og arbejder i dag som shippingmand hos Adolph Andersens Eftf. Film om Randers Havns aktiviteter kan ses på Randers Stevedore Tilbyder løsninger inden for losning, lastning, transport samt lagerhotel. Lastning og losning af skibe og lastbiler på havnen Transportopgaver Pakhus udlejning - lagerhotel Udlejning af gaffeltrucks, transportbånd, gummiged m.v. Konsulent- og rådgivningsopgaver i forbindelse med ovenstående Kontakt os: Randers Stevedore Tronholmen Randers SØ Tlf Fax www. randersstevedore.dk, 7

8 Morten Hejlskov Sponsorat En stærk profil En stærk profil Randers Havn sponsorerer i hvert nummer af Strømninger en stærk profil med kr Morten Hejlskov er 18 år. Han er talentfuld løber i Randers Freja og udtaget af Team Danmark til ungdomslandsholdet i atletik. På Elitesportscollege i Randers passer han sin ungdomsuddannelse ved siden af op til 10 gange træning om ugen. Mortens mål i 2009: At få medalje på 1500 m til DMU (danmarksmesterskaberne) At komme under 4 min på 1500 m At løbe 800 m på 1.56 min Randers Havn vil gerne hjælpe den unge atlet med at nå sine mål, derfor får Morten Hejlskov denne udgaves stærke profil plus kr. "Jeg er meget glad og stolt over, at Randers Havn har valgt at støtte mig. Som individuel eliteudøver har jeg mange ekstraudgifter forbundet med min sport, så denne støtte "falder på et tørt sted"! En stærk profil Kender du en stærk profil, der gør en ekstraordinær stor indsats for at nå sine mål, vil vi gerne lære personen at kende. Måske er hun/han en af de heldige, Randers Havn vælger at støtte i næste udgave af Strømninger. Jeg har valgt at bruge støtten til et specielt gps-ur, som er særdeles godt til min løbetræning." Morten Hejlskov Indsend forslag, gerne inkl. billede, til En stærk profil her: 8

9 Uddannelse Verden venter Med en af de mange uddannelser, der findes inden for det maritime område, i rygsækken, får man adgang til hele verden som arbejdsplads. Danmark har (også med internationale øjne) en høj standard på uddannelsesområdet, og det åbner døre for globale karrieremuligheder. Branchen er opdelt i fem områder: Skib, shipping, maritim industri, offshore, maritim service. Det Blå Danmark er altså ikke kun for sømænd og skibsredere, det er meget mere nuanceret der er et hav af muligheder, fx som kok, ingeniør, økonom, officer, maskinmester, steward, dispachør, bunker trader, kystskipper, offshore smed, akademiker og mange flere. Paula Larrain om karrierermuligheder: Som ansat i Det Blå Danmark får man en karriere for livet. Vi dækker nemlig hele den maritime sektor og den er rigtig stor. Ikke blot er vi en af verdens førende søfartsnationer, vi er også kendt for at være nogle af de dygtigste shippingfolk. Tager man en af vores uddannelser, så skal man gøre sig umage for ikke at få en spændende hverdag og skifte, hvis man gerne vil have nye udfordringer undervejs. Årsagen er, at de kompetencer, man får ved eksempelvis at blive skibsofficer, også er stærkt efterspurgte på land. Det kan være på et rederikontor eller i et forsikringsselskab. Så selvom vi meget gerne vil have unge mennesker ud at sejle som enten skibsførere eller maskinmestre, så kan vi også garantere dem, at de ikke behøver at sejle hele livet. De kan for eksempel sejle, mens de er unge. Så kan de komme hjem igen, få nogle andre indtryk og oplevelser og måske siden vende tilbage til havet. Det har vi rigtig mange eksempler på i vores branche. Det er i virkeligheden kun den enkelte medarbejder, der sætter begrænsningen, for det er ikke bare blær, når vi siger, at vi har et hav af muligheder, når man først har fået foden indenfor. Og så har jeg ikke engang nævnt, at man tjener rigtig godt som sømand i dag og kan få lov til at holde fri i halvdelen af året. Det Blå Danmark (det danske maritime erhverv) står for transporten af ca. 10 % af den samlede verdenshandel, hvilket betyder, at vi er Danmarks mest globaliserede erhverv ansatte bidrager samlet til ca. 15 % af Danmarks bruttonationalprodukt med en omsætning på hen ved 200 mia. kr. om året, og det er støt stigende. Der er ingen andre danske erhverv, der tilsvarende kan fremvise så betydende succes og fremdrift til nytte for hele det danske samfund derfor kalder vi os selv for vinderholdet! kilde: worldcareers.dk, 9

10 ,10 Randers Havn Liv i spulefelterne Pungmejsen er en lille tykmavet størrelse, der strutter med brystet og puster sig op, når den sidder i tagrørene, ligesom helt almindelige mejser. Forskellen er blot en sort bjørnebande-maske hen over øjnene, som får den til at ligne en lille bandit. Men fuglekender ved bedre, det er en sjælden fugl. Der til deres store fornøjelse nu har slået sig ned ved Randers Fjord. Den har nemlig fundet en helt ideel vandnær plet i landskabet. I gamle spulefelter som er groet til med tagrør. Her har den det godt. Aflejringer gør, at fjorden skal oprenses hvert fjerde år. Det er en større proces, men en betingelse for at Randers Havn kan eksistere. Man har altid kæmpet med at holde sejlrenden fri. Det er en fjord, som til alle tider har været svær at sejle på, som altid har sandet til. Man ved, at skibene før i tiden var nødt til at lægge til ved Støvring Gård i Albæk, det var selvfølgelig også i nogen udstrækning på grund af is, men hvis man skal have en havn i Randers, så det nødvendigt at oprense den. Det er den omkostning, der er ved at benytte den mest miljørigtige transportform. Sejlads med tungt gods er betydeligt mere miljøvenligt end at transportere det med lastbiler, tog eller at flyve det, forklarer naturvejleder Lars Maagaard. Sedimentet, det hedder det aflejrede materiale, suges op og pumpes ind i land på områder, der er udlagt til formålet. De såkaldte spulefelter er halvflydende bassiner, som langsomt bundfælder sig, så der står vand øverst. Jagtoplevelser Der findes tre aktive spulefelter langs fjorden. De gennemgår forskellige stadier. Første fase er et vandspejl, som primært trækker ænder og vadefugle til. Her holder de hvil og finder mad. Så længe der er vand på, vil ænderne være der. Derfor er disse områder lejet ud til lokale jagtforeninger, der har to jagter om året her. Mange mennesker har glæde af at bruge både de nye og gamle spulefelter til jagt, siger naturvejlederen og fortæller, at det er gode jagter med 25 til 30 jægere og hunde. Det åbne landskab gør, at man kan se, når andre skyder, når fasaner flyver op, og der er meget vildt og gode chancer for gevinst, afslører han. Godt skjulested for dyrene Et spulefelt er på hektar, hvilket svarer til et mere end 50 fodboldbaner-stort område. I næste fase fra år et til to er det pletvist groet til med tagrør. Efter år fire er det helt groet til med tagrør. Her er der fred og ro. Det betyder, at det har vokset sig til et godt skjulested for ræve, fasaner, rådyr, småfugle, og rørhøge. Der, hvor der er fuldstændig fred uden løse hunde og mennesker i foråret og sommerperioden, kan rørhøgen finde på at yngle. Det har vi set, et sted, hvor vi lod en sti gro til, fortæller han.

11 Oase for byens borgere Efter cirka seks, syv år gror et inaktivt spulefelt til med piletræer og birketræer. Ifølge Lars Maagaard skal de ligge i mange år og være inaktive, så vil de blive tørre, fordi de ligger højere end det omkringliggende niveau. Disse arealer har en stor værdi for mange. Romaltparken er sådan et område, hvor jagten er udfaset, og nu er et rekreativt område, man kan komme til via cykelsti. Her er opsat et fugletårn, der giver et kig ud over landskabet. En oase og plads til at byens indbyggere kan løbe, cykle på mountainbike og går tur med hunden. Oprensningen giver fornyet liv til Randers Havn, oplevelser til byens borgere, og den lille tykke pungmejse kigger tilfreds ud af sit bo, der har givet den sit navn - det ligner nemlig en pung, som er hængt op i tagrørene. Spulefelter langs Randers Fjord Man kan, men må ikke gå ud i aktive spulefelter. Det er farligt, fordi det er så blødt, og man kan sidde fast. Jægerne kender områderne godt og er mange på deres jagter, hvilket gør det mere sikkert. Naturvejleder Lars Maagaard. 200 tatoveringer på havnen Kong Frederik IX havde dem, og enhver 18-årig, der i dag følger med tiden, har dem også, tatoveringer. Indtil for ganske få år siden var kropsudsmykningen forbeholdt dem, som gik under kategorien de seje, sømænd, og altså også dem, der var konger. Vi har taget tatoo-temperaturen på Randers Havn og spurgt en håndfuld virksomheder, om man er tatoveret, når man arbejder på havnen. Mine to fik jeg som 16-årig i Bremerhafen i 1964, da jeg sejlede som maskinelev. Det var bare noget man gjorde, og det var et symbol på, at en mand er en mand, fortæller Henry Eskildsen smed hos Holvrieka Denmark. Ifølge Randers Havns hjemmebryggede statistik så har cirka 40 % af i alt 108 medarbejder en tusse. Holder denne fordeling, betyder det, at 200 ud af havnens 500 medarbejdere har en eller flere tatoveringer! Om man er konge, sømand, smed, eller hvis man bare engang har været 16 år og eventyrlysten, så tyder vores undersøgelse på, at man med ret stor sandsynlighed kunne ende op med en tatovering. Vi er stødt på flere tatoveringskategorier: Sømandstatovering typisk eget navn, kærestes navn eller barnets navn plus et symbol Fodboldstatoveringer navnet på favoritholdet De nye, moderne tatoveringer tribals - symboler ofte kun i sort I 60 erne var det kun hos Tatto Jack i København, man kunne få en tatovering. I 80 erne tog unge, seje fyre fra Randers til Tattoo Jim i Århus. 11,

12 ,12 Interview med borgmester Henning Jensen Nyhuus og bestyrelsesformand for Randers Havn Karsten Skjødt-Jakobsen. Hvad betyder Randers Havn for byen? Randers Havn har en afgørende sammenhængskraft for Randers by. Den er central i byens historie og afgørende for dét, byen er i dag. Havnen er vigtig for vores identitet, og så er den katalysator for vækst, udvikling og trivsel, der har en positiv afsmittende effekt i lokalsamfundet. Det mener byens borgmester og Randers Havns bestyrelsesformand der her giver deres bud på Randers Havns betydning og udvikling. Karsten Skjødt-Jakobsen lægger ud: Den betyder høj økonomisk omsætning og en væsentlig følgeindustri. Randers Havn er en stor arbejdsplads, som er en del af handelsbyen Randers. Og den afleder massiv trafik til havnen. Borgmesteren supplerer: Ja, Randers Havn skaber drift og trivsel via gode arbejdspladser i lokalsamfundet. Derfor vil jeg gerne sammen med byrådet have fuld fokus på havneområdet, og vi har netop nu besluttet at fremskynde undersøgelse af bolværkslinjeføringen samt udbygning af vej fra sydkaj, arealer med forbindelser ned til Clausholmsvej og Det Nordlige Hængsel, som ved evt. senere vedtagelse i byrådet kan fjerne den tunge trafik fra Randersbro inklusive muligheder for de store modulvogntog til Randers Havn. Hvordan vil det ske i praksis? Vi vil tage ned og snakke med havnens virksomheder og brugere, som sammen med kommunens teknikere kan komme med bud på, hvor den bedste placering vil være. Det er vigtigt, at kommunen kommer i gang med den linjeføring, så vi kender eventuelle opkøb af grundstykker og pris på en by bro, før vi kan vurdere, prioritere og beslutte. Hvad er årsagen til at Randers Havn fortsat vil vokse? Karsten Skjødt-Jakobsen: Inden for de sidste 5 til 10 år er coastertrafikken til andre byer i Danmark vokset. Det er der penge i: Hvis du skal flytte tons kul til Århus, kan du vælge mellem 10 skibe eller 2500 lastbiler, der skal køre begge veje. Jeg kan se på økonomien, at Randers Havn fortsætter sin udvikling. Samfundet har ikke råd til andet, desuden er det den mest klimarigtige transportform. Jeg er ikke i tvivl, Randers Havn fortsætter med at vokse. Og det er altså derfor, at der arbejdes på udflytningsplaner for Randers Havn? Ja og udflytningsplanen er i fuld gang, idet havnen med sin nuværende placering har nået sin grænse for yderligere vækst. Området i sydhavnen vil blive åben for nye virksomheder samt for de af havnens virksomheder, der har brug for udvidelser. Hvis der med årene viser sig et behov for yderligere plads, vil der inden for en 20 til 30-årig horisont være mulighed for yderligere udflytning til Assentoft. Relevansen af udbygningen er dog betinget af, at der kommer en bro eller tunnel og dermed motorvejsforbindelse via Det Nordlige Hængsel.

13 Fremtidens havn i midtbyen, hvordan ser den ud? Henning Jensen Nyhuus: Der vil være liv. Liv er nøgleordet. Stedet skal appellere til mange muligheder; erhverv- og turistmæssigt samt til byens borgere. Vi skal inddrage brugerne og lære af alle de havne, der har gjort det før os. Vi har allerede kigget på mange, og jeg kan fx varmt anbefale en tur til Malmø. Her er havnen fascinerende fyldt med liv og er fantastisk hyggelig. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. COWIs rapport omkring udflytningen præsenteres for Randers Byråd, som herefter skal tage stilling til de tekniske detaljer omkring udflytning til sydhavnen. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. Borgmester Henning Jensen Nyhuus Sydhavnen i fremtiden Kontakt os: Adolph Andersens Eftf. Kulholmsvej Randers NØ Tlf Fax www. adolph-andersen.dk Adolph Andersens Eftf. Siden 1851 har vi været kendt for et højt serviceniveau og tilbyder i dag en bred vifte af muligheder inden for shipping, befragtning, klarering, losning og lastning. Gennem mange års erfaring, et solidt og professionelt netværk og en kompetent besætning kan vi tilbyde konkurrencedygtige og målrettede løsninger inden for shipping og totaltransporter. Kontakt os allerede i dag med din transportopgave - vi står klar twenty four-seven med tilbud og rådgivning.,13

14 ,14 Maritime udtryk Hvad var det lige, han sagde? Af havneassistent Per Møller Om bord på skibene muntrer man sig traditionen tro over at kunne gøre lidt grin med de maritimt ukyndige personer i de nyuddannede besætninger eller blandt gæstesejlere og passagerer. Kølsvin At blive bedt om at gå ned og fodre kølsvinet med madrester fra kabyssen (køkkenet), kan for de fleste tage sin tid, for alene det at finde kølsvinet er ikke en opgave for alle og enhver. Et kølsvin er nemlig det tømmer, der ligger i skibets længderetning over bundstokkene og er boltet til skibets køl i træskibe. De fleste kommer efter nogen tid tilbage med madresterne og forklarer kokken, at de ikke kan finde kølsvinet. Abehånd Når skibet skal fortøjres, bruges kasteliner til at sørge for, at skibets trosse kan blive trukket ind til pullerterne. Kasteliner er tynde liner på tykkelse med flagliner og har i den ene ende fastgjort noget tungt for at kunne blive kastet længere. I den forbindelse kan man blive bedt om at hente kastelinen med en abehånd fastgjort i den ene ende. Det er klart, at man gør, som der bliver bedt om, for de erfarne ved jo, hvad de taler om. Det ender oftest med, at alle kasteliner bliver fundet frem, uden at den stakkels person har kunnet finde den med abehånden. Forklaringen ligger i, at en abehånd er et kugleformet knob. Inden i kuglen kan der ligge noget tungt. Maritime udtryk: Abehånd Kølsvin Et kugleformet knob. Tømmer i skibets længderetning over bundstokkene, der er boltet til kølen i træskibe. Køjesæk Sømandens kuffert. Kællingen En stor jernfod fæstnet i kølsvinet, som masten står i. Hun-gevind Gevindet i en møtrik. At fange en ugle Dødvande Ankeret er let Når en roer foretager sig noget uheldigt med åren. Hvis man sejler ind i et vandområde, hvor strømmen ophører eller begynder at løbe modsat - tæt ved land i fjorde. Et udtryk der bruges i det tidsrum, hvor ankeret ikke er på bunden. Lav en abehånd Trin 1, 2, 3, og Abehånd

15 Hyggesnak på havnen SkyLine Hotspot - service for sejlende Jeg ser unge mennesker nyde den første forårssol på Prinsessebroen samtidig med, at de klarer lektierne på deres bærbare computer. Havnedirektør John Morgen levendegør, hvordan han ser SkyLine Hotspot-internetadgangen kan skabe mere liv og miljø på havnen. Det er ELRO, der har etableret hotspot i havnen, så de sejlende via SkyLine kan surfe på internettet samtidig med at de anløber havnen. En sømand på et russisk skib kan med hotspot få en hyggelig og privat snak med familien fra sin egen kahyt i stedet for at skulle bruge skibets radiokommunikation. Det er, ifølge havnedirektøren, et trin op ad på servicebarometret for både private og professionelle, der nu kan klare s, chatte over webcam og nærstudere den kommende vejrudsigt i ro og mag, og når tiden passer den enkelte. SkyLine-projektet er et rigtig godt initiativ, der styrker den søfarendes velfærd. Den trådløse internetforbindelse gør det muligt for skibets kaptajn og styrmand at downloade informationer om vejr- og hav forhold bl.a. for planlægning af den videre rejse, ligesom det giver mulighed for at hente nødvendige data til brug for rettelser af søkort mv. Det sker ofte, at mandskabet søger op i byen for at finde en internet-café eller beder den stedlige mægler om at finde diverse emner for dem. Skibsmægler Peter A. Gettermann, PAGSHIP Først og fremmest er det en god service over for de skibe, der anløber havnen. Professionelt vil det blive lettere for skibets officerer at komme i kontakt med rederi og managementskontorer, men de enkelte besætningsmedlemmer vil også kunne få glæde af hotspot, så de slipper for at gå på internetcafé, når de skal benytte internet og .vi vil naturligvis også vurdere, om det kan optimere vores kommunikation internt og eksternt, men det er for tidligt at sige, hvor meget vi vil benytte os af tilbuddet. Shippingmand Karsten Danielsen, Adolph Andersens Eftf. Det er nemt komme på nettet med SkyLine Hotspot i Randers Havn. Du slår din trådløse forbindelse til og åbner din browser, fx Explorer. Så åbner hjemmesiden havnens SkyLine, og du kan købe internetforbindelse for en kortere eller længere periode.,15

16 Kulholmsvej Randers NØ Danmark Tel: Fax:

Randers Havn STRØMNINGER

Randers Havn STRØMNINGER Randers Havn STRØMNINGER 3. udgave december 2009 Agentur på havnen Holvrieka DR2 Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk Motionspark MHV 812 Hercules Evergreens INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10

Læs mere

Flere jobs på Havnen Randers Havneevent Ligger fremtiden på havnen Maritim sikring Unicef - Randers Open Water Vind billetter til Værket

Flere jobs på Havnen Randers Havneevent Ligger fremtiden på havnen Maritim sikring Unicef - Randers Open Water Vind billetter til Værket Randers Havn I www.randershavn.dk STRØMNINGER 7. udgave juni 2011 Flere jobs på Havnen Randers Havneevent Ligger fremtiden på havnen Maritim sikring Unicef - Randers Open Water Vind billetter til Værket

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Hvid brugskunst ved Limfjorden

Hvid brugskunst ved Limfjorden 2/2007 Indhold Hvid brugskunst ved Limfjorden 2 Leder 3 En typisk arbejdsdag i Tyskland 9 Profil af Anni Vejstrup - Unicon 10 Min første maraton 12 Status 14 Fælles løn-løsning 16 Hvid brugskunst ved Limfjorden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest

KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen. Nyt land i sigte. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland. Vilde jobmuligheder i vest SIDE 1 Nr. 8 november 2012 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland KRUSE VASK: 3. generation klar i kulissen Globalt udsyn: Nyt land i sigte XXXXXXXXX: DUELLEN: Lupti Folketing quidebit og banker

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune

Så er der gang i væksten i Holbæk Kommune Nr. 17 marts 2012 Prismodtager er allerede i gang med nye projekter... Krisen er det rigtige afsæt for et nyt center... Holbæk solgt til jyderne... Samarbejde mellem konkurrenter... Jagten på uniqueness...

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO.13 04 / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34

Læs mere