Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne"

Transkript

1 Randers Havn STRØMNINGER 1. udgave april 2009 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt Stærk profil i Randers Verden venter Liv i spulefelterne

2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Energi Randers på havnen Fuld kraft frem En shippingmand kan skaffe alt En stærk profil Verden venter Liv i spulefelterne 200 tatoveringer på havnen Hvad betyder Randers Havn for byen? Maritime udtryk SkyLine Hotspot,, STRØMNINGER Randers Havn lancerer et nyt magasin, Strømninger, som skal være med til at kaste lys over havnens rolle i byen. Det skal give byens borgere og alle interesserede et indblik i og bedre adgang til et af Østjyllands kraftcentre. En havn er, sammen med byens veje, adgangen til omverdenen. Og det går rigtig godt i byens maritime hjerte. Det pumper gods rundt og effektivt af sted til og fra resten af verden. Fremtiden ser lovende ud med rigtig gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i byen. I kampen om at nedbringe CO 2 -udledningen indgår søtransport som et vigtigt alternativ. Effekten mærker vi allerede i dag i form af en stigende godsmængde både her i byen og i andre danske havne. Kontakt os: Randers Havn, Kulholmsvej 1, 8930 Randers NØ, Tlf , Fax , Det vil medføde stadig større krav til Randers Havn, derfor arbejder vi konstant med at forbedre forholdene ud fra en helhedsbetragtning. Havnen skal være attraktiv for virksomheder med adresse her og ikke mindst for dem, som bruger os enten via søvejen eller ad landevejen. Samarbejdet mellem Randers Havn, byens virksomheder og Randers Kommune har vores allerstørste opmærksomhed, for kun derigennem kan vi sikre en af regionens vækstområder og sætte Randers på søkortet. Læs mere om Randers Havns udvidelsesplaner inde i bladet. God læselyst! Havnedirektør John Morgen,, PERSONALE RANDERS HAVN Forrest fra venstre: Jette Brygger, Kai Rasmussen, Lene Wolf-Jürgensen, Erik Andersen Bagest fra venstre: Knud Boye, Lars Kjeldgaard, Anders Christensen, Ole Laursen, Per Møller, Ole G. Sørensen, Inga Pedersen, John Morgen, Bjarne Kehlet. Strømninger er gratis, det udkommer tre gange om året og kan rekvireres på havnekontoret. Ansvarshavende redaktør: Havnedirektør John Morgen Udgivelsedato: April 2009 Oplag: 1000 stk. Tekst: Konsekvens, Annemarie Winther Layout og produktion:tegnestuen Anne Dyrholm Foto: Jakob Lerche og Randers Havn

3 Interview med Energi Randers på havnen DSB gør det, Novo gør det - shopper CO 2 -neutral energi, og snart kommer der flere til. Som en anden naturlov ændrer forbrugets adfærd i forhold til de store supertankeres gøren og laden. I kraft af deres størrelse bliver deres handlinger tydeligere, og derfor skubber de til den generelle holdning i samfundet. Det er en tendens Energi Randers følger i kølvandet af. Jan Harding direktør for Energi Randers Produktion og Thomas Bornerup, direktør for Energi Randers Supply begrunder det med fire afgørende faktorer: Først at lovgivningen mod CO 2 -udledning skærpes, dernæst at kunderne efterspørger CO 2 -neutral energi, at det i øvrigt kan betale sig både i forhold til produktion og råvarer og sidst men ikke mindst, at den generelle tendens går i retning af vedvarende energi. Randers bliver grønnere I 2002 var produktionen af varme og strøm baseret primært på kul, olie samt en lille mængde bioenergi. I 2007 var 40 % erstattet med biomasse. Fjernvarmen og strømmen i Randers bliver altså grønnere og grønnere. Målet er inden udgangen af 2009 at have muligheden for at være 100 % CO 2 -neutral tons Men det kræver plads. Biobrændsel fylder mere end kul. Meget mere. Af et ton biomasse kommer der kun halvt så meget energi som af kul. Dertil kommer, at biomasse fylder tre gange så meget som kul, forklarer Thomas Bornerup tons flis om året er Energi Randers Produktions årsforbrug, hvis biomassen udelukkende er flis. I et stort skib er der 2500 tons, altså vil det kræve to skibe om ugen. Med eksemplet illustrerer direktørerne fremtidens scenario: Den øgede godsmængde afføder et væsentligt højere aktivitetsniveau på Randers Havn. Det kunne give anledning til flere arbejdspladser såvel internt som eksternt, konkluderer de samlet. Energi Randers Supply har derfor brug for et stort lager. Det er under opførsel på ca. halvdelen af den gamle kulplads. En lagerhal der i størrelse svarer til en fodboldbane og stikker 20 meter op i luften. Fra vandet og bysiden får man indtrykket af en flot voksende menneskeskabt bakke, og fra Kulholmsvej falder byggeriet ind i havnens øvrige byggerier, siger Jan Harding om byggeriet. På bagsiden af Kulholmsvej 22, adressen for Energi Randers Supply, gøres klar til at kunne modtage og forarbejde træstammer til træflis. Træflis som blandt andre Energi Randers Produktion vil aftage en stor del af. Dertil kommer en omfattende ombygning af kraftvarmeværket, så det kan klare den øgede mængde biobrændsel. Energi Randers byggeaktiviteter løber samlet op i en investering på 350 mio. kroner og forventes færdige inden udgangen af 2009, hvor det nye biolager tages i brug. Bliver til år 2036 Vores eksistens er baseret på en 100-årig udvikling inden for el, varme og vand. Infrastrukturen er bygget over en meget lang periode. Det kan man ikke sådan bare lave om. Og det er vores tilgang til at blive på Randers Havn sammenholdt med det fine samarbejde, vi har med havnen, den vandnære beliggenhed, og at vi kan nå kunder dybt ind i maven på Jylland. Derfor fremtidssikrer vi forsyningen og kan love, at vi er her mindst indtil år 2036, slutter Thomas Bornerup. Energi Randers Produktion leverer fjernvarme og strøm fra kraftvarmeværket på Randers Havn. De køber brændslet hos Energi Randers Supply. Energi Randers Supplys opgave er at købe, lagre, distribuere og sælge brændsel, såvel nationalt som internationalt. Læs i næste nummer: Artikel om Randers Stevedore gazellevirksomhed på havnen, 3

4 Udviklingen er gået stærkt på Randers Havn, der i perioden fra har oplevet en forøgelse af godsomsætningen på 75 %. Over 600 skibe anløb Randers Havn i Fuld kraft frem - krise eller ej De gode tider og byggeboomet frem til 2008 skal tilskrives en del af æren, blandt andet fordi havnen er en såkaldt bulkhavn, der er ideel til at håndtere materialer, som bruges i byggesektoren. Når det er sagt, mener havnedirektør John Morgen, at en anden væsentlig faktor er afgørende for væksten. En faktor som, han spår, vil holde også på den lange bane. At sejle gods er den mest klimavenlige transportform, hvilket netop bekræftes i Transportministeriets rapport fra december 2008 om bæredygtig transport. Alle Danske havne har oplevet en generel stigning af godsmængden. I Randers har det også trukket en del nye virksomheder til havnen. Alt er lejet ud, og der er stadig en efterspørgsel på m 2. Randers Havn har absolut et stort potentiale. Havnedirektøren illustrerer: Sammenholdt med tendensen hen imod bæredygtig transport og vores gode beliggenhed 10 minutter fra motorvejen, som forbinder havnen til landets overordnede infrastruktur, så er vores ambition at runde 2 mio. tons gods inden for fem-syv år. Den nuværende krise i verdensøkonomien kan, ifølge John Morgen, have indflydelse på denne tidshorisont, men vi er overbeviste om, at vi nok skal nå vores mål, derfor vil vi også fortsat have fuld kraft frem i vores udvidelsesplaner. Krise eller ej vi vil sikre os, at vi står godt rustet til, at udviklingen igen finder ind i en god gænge, fastslår han og fortæller, at to lokalplaner for en kommende udvidelse af havnen allerede er godkendt af et enigt byråd, hvilket han tolker som et klart og tydeligt signal om, at man også politisk ønsker, at havnen fortsat skal udvikles. 24/7 Et væsentligt parameter for havnens succes er også, ifølge John Morgen, at skibene kan blive losset og lastet 24 timer i døgnet. Vi ved, at skibene gerne vil til Randers Havn specielt i weekenden, fordi de kan få losset og lastet der. Det betyder, de har en ekstra last frem for at ligge stille. Skibene tjener ikke penge, når de ligger stille. De skal ud og arbejde. En døgnåben havn er et klart aktiv, han fremhæver, at mange af havnens egne virksomheder losser og laster deres eget gods, samt ikke mindst fordelen ved at have en professionel stevedorevirksomhed på havnen. Når det er i virksomhedernes egen interesse at få skibene ud og ind hurtigst muligt, bliver havnen automatisk effektiv., 4

5 1000 skibe i havnen om året Byens borgere kan måske få den opfattelse, at der kun er få skibe i havnen, fordi de ikke når at opleve dem, hvis de fx ankommer kl. 20 og er udlosset og væk igen kl. 4 om morgenen. Men det er ikke tilfældet. Over 600 anløb på et år betyder weekender med 10 til 13 skibe og en vanskelig skibskabale, som havnekontoret skal have til at gå op. En stor del af den indenlandske trafik vil i fremtiden overgå mere og mere til skibe. Eksempelvis transporterer man i dag gods fra Randers til Køge og Kalundborg. Vi har modtaget jern fra Frederiksværk, sejler skrot til København vi håber på, at den nationale transport udvikler sig. Havnedirektør John Morgen Et skib slider ikke på noget, det er klimarigtigt, og så er der i nogen udstrækning også en økonomisk og tidsmæssig fordel ved det. Transportministeriets rapport om bæredygtig transport findes på deres hjemmeside Syddansk Universitet har udarbejdet et program, der kan regne på, om det kan betale sig at anvende søtransport frem for landtransport. Linieruten (ro-ro ruten) mellem Esbjerg og Zeebrugge i Belgien, har fået sloganet: Sejl uden om Mauten (Mauten er den tyske vejskat, som er stadig stigende) og er en hensigtserklæring om at flytte gods fra vej- til søtransport. Cost-Map modellen kan regne på, hvilke omkostninger der er forbundet med henholdsvis sø- og vejtransport, og for hvilke ture det kan betale sig at bruge ro-ro forbindelsen. Jacob Kronbak, Lektor, Ph.D., Institut for Maritim Forskning og Innovation, Syddansk Universitet., 5

6 Uddannelse En shippingmand kan skaffe alt Uddannelsesdagen for privatskolernes 8. og 9. klasser i Randers foregik den 6. november 2008 for en god håndfulds vedkommende på Randers Havn, hvor havneassistent Per Møller fortalte om havnes mange aktiviteter. Randers Havn og dens virksomheder er glade for skolebesøget. De vil nemlig gerne fortælle byens unge om alle de fantastisk spændende jobs, havnen rummer. Også privatskolerne synes, det er en god idé. Søren Kjær Rasmussen, lærer på Randers Realskole siger: Det er en god mulighed for at få et indblik i den virkelige verden. Det er jo skønt, hvis det fanger bare én, som kan tilrettelægge sin uddannelse derefter. En af eleverne, en dreng, har allerede indsnuset lidt af den ægte havluft. Han har været i praktik som kaptajn på et fragtskib, og det har givet mod på mere. Derfor foregår hans uddannelsesdag på havnen kroner i timen! Hey, ho let s go står der hen over en af elevernes t-shirts.tempo, spænding, oplevelser står højt på de unges jobønskelister, og det opfylder shippingfaget et langt stykke hen ad vejen, mener Rudi Pedersen, shippingelev hos Adolph Andersens Eftf.: Ingen dage er ens, vi arbejder altid under tidspres og hvert minut koster penge. Han kommer med et eksempel: Fire tanke skulle til Sct. Pedersborg. Det kræver kraner til lastning, lods til at lede ud ad havnen, havnearbejdere, specialister til surring af tankene på skibet og en surveyor, som sørger for, at alt gøres forsvarligt - sådan et set up koster kroner i timen! Hver dag er en udfordring, fordi man er nødt til at kunne påtage sig et stort ansvar og træffe beslutninger på egen hånd., 6

7 Gummiged i havnen Hans mester, Karsten Danielsen, supplerer ham: Når man bliver ringet op ti minutter før lukketid, fordi en gummiged er gledet i havnen for en uheldig lastbilschauffør, så er gode råd dyre her skal handles hurtigt pga. olieforurening med at finde kran, dykkere m.m. Eller når en lille coaster med lodsen ombord ringer kl. 18, om vi kan få fat i en smed, fordi de ikke kan starte og skal være i Sverige i morgen. Så skal man kende en venlig smed, der kan hjælpe nu og her. Man har vel sine pizza-forbindelser Også i fritiden i Randers Håndboldklub kommer mæglertalentet i spil: Vi skulle lande sent søndag aften i Kastrup og videre med en bus til Randers, så der var ikke tid til at gå på pizzarestaurant, som alle spillerne sukkede efter. Da vi landede, stod der 25 dampende varme pizzaer i Kastrup Lufthavn og tog imod - man har vel sine forbindelser, slutter Karsten Danielsen ikke helt uden faglig stolthed. Job og baggrund Havneassistent, Per Møller Fra 10. klasse tog han en gymnasieuddannelse. Derefter blev han matros, styrmand og skibsfører. Han har sejlet på de store have og arbejder nu med at få havnens trafik til at gå op i en højere enhed. Shippingelev, Rudi Pedersen Fra 9. klasse til handelsskolen, hvor han brugte sin 2-årige praktiktid i Tyskland. Derefter gik han i lære som shippingelev hos Adolph Andersens Eftf. Skibsmægler, Karsten Danielsen Fra 10. klasse gik han i gymnasiet og et år på HH. Derefter fik han en læreplads som shippingelev, og arbejder i dag som shippingmand hos Adolph Andersens Eftf. Film om Randers Havns aktiviteter kan ses på Randers Stevedore Tilbyder løsninger inden for losning, lastning, transport samt lagerhotel. Lastning og losning af skibe og lastbiler på havnen Transportopgaver Pakhus udlejning - lagerhotel Udlejning af gaffeltrucks, transportbånd, gummiged m.v. Konsulent- og rådgivningsopgaver i forbindelse med ovenstående Kontakt os: Randers Stevedore Tronholmen Randers SØ Tlf Fax www. randersstevedore.dk, 7

8 Morten Hejlskov Sponsorat En stærk profil En stærk profil Randers Havn sponsorerer i hvert nummer af Strømninger en stærk profil med kr Morten Hejlskov er 18 år. Han er talentfuld løber i Randers Freja og udtaget af Team Danmark til ungdomslandsholdet i atletik. På Elitesportscollege i Randers passer han sin ungdomsuddannelse ved siden af op til 10 gange træning om ugen. Mortens mål i 2009: At få medalje på 1500 m til DMU (danmarksmesterskaberne) At komme under 4 min på 1500 m At løbe 800 m på 1.56 min Randers Havn vil gerne hjælpe den unge atlet med at nå sine mål, derfor får Morten Hejlskov denne udgaves stærke profil plus kr. "Jeg er meget glad og stolt over, at Randers Havn har valgt at støtte mig. Som individuel eliteudøver har jeg mange ekstraudgifter forbundet med min sport, så denne støtte "falder på et tørt sted"! En stærk profil Kender du en stærk profil, der gør en ekstraordinær stor indsats for at nå sine mål, vil vi gerne lære personen at kende. Måske er hun/han en af de heldige, Randers Havn vælger at støtte i næste udgave af Strømninger. Jeg har valgt at bruge støtten til et specielt gps-ur, som er særdeles godt til min løbetræning." Morten Hejlskov Indsend forslag, gerne inkl. billede, til En stærk profil her: 8

9 Uddannelse Verden venter Med en af de mange uddannelser, der findes inden for det maritime område, i rygsækken, får man adgang til hele verden som arbejdsplads. Danmark har (også med internationale øjne) en høj standard på uddannelsesområdet, og det åbner døre for globale karrieremuligheder. Branchen er opdelt i fem områder: Skib, shipping, maritim industri, offshore, maritim service. Det Blå Danmark er altså ikke kun for sømænd og skibsredere, det er meget mere nuanceret der er et hav af muligheder, fx som kok, ingeniør, økonom, officer, maskinmester, steward, dispachør, bunker trader, kystskipper, offshore smed, akademiker og mange flere. Paula Larrain om karrierermuligheder: Som ansat i Det Blå Danmark får man en karriere for livet. Vi dækker nemlig hele den maritime sektor og den er rigtig stor. Ikke blot er vi en af verdens førende søfartsnationer, vi er også kendt for at være nogle af de dygtigste shippingfolk. Tager man en af vores uddannelser, så skal man gøre sig umage for ikke at få en spændende hverdag og skifte, hvis man gerne vil have nye udfordringer undervejs. Årsagen er, at de kompetencer, man får ved eksempelvis at blive skibsofficer, også er stærkt efterspurgte på land. Det kan være på et rederikontor eller i et forsikringsselskab. Så selvom vi meget gerne vil have unge mennesker ud at sejle som enten skibsførere eller maskinmestre, så kan vi også garantere dem, at de ikke behøver at sejle hele livet. De kan for eksempel sejle, mens de er unge. Så kan de komme hjem igen, få nogle andre indtryk og oplevelser og måske siden vende tilbage til havet. Det har vi rigtig mange eksempler på i vores branche. Det er i virkeligheden kun den enkelte medarbejder, der sætter begrænsningen, for det er ikke bare blær, når vi siger, at vi har et hav af muligheder, når man først har fået foden indenfor. Og så har jeg ikke engang nævnt, at man tjener rigtig godt som sømand i dag og kan få lov til at holde fri i halvdelen af året. Det Blå Danmark (det danske maritime erhverv) står for transporten af ca. 10 % af den samlede verdenshandel, hvilket betyder, at vi er Danmarks mest globaliserede erhverv ansatte bidrager samlet til ca. 15 % af Danmarks bruttonationalprodukt med en omsætning på hen ved 200 mia. kr. om året, og det er støt stigende. Der er ingen andre danske erhverv, der tilsvarende kan fremvise så betydende succes og fremdrift til nytte for hele det danske samfund derfor kalder vi os selv for vinderholdet! kilde: worldcareers.dk, 9

10 ,10 Randers Havn Liv i spulefelterne Pungmejsen er en lille tykmavet størrelse, der strutter med brystet og puster sig op, når den sidder i tagrørene, ligesom helt almindelige mejser. Forskellen er blot en sort bjørnebande-maske hen over øjnene, som får den til at ligne en lille bandit. Men fuglekender ved bedre, det er en sjælden fugl. Der til deres store fornøjelse nu har slået sig ned ved Randers Fjord. Den har nemlig fundet en helt ideel vandnær plet i landskabet. I gamle spulefelter som er groet til med tagrør. Her har den det godt. Aflejringer gør, at fjorden skal oprenses hvert fjerde år. Det er en større proces, men en betingelse for at Randers Havn kan eksistere. Man har altid kæmpet med at holde sejlrenden fri. Det er en fjord, som til alle tider har været svær at sejle på, som altid har sandet til. Man ved, at skibene før i tiden var nødt til at lægge til ved Støvring Gård i Albæk, det var selvfølgelig også i nogen udstrækning på grund af is, men hvis man skal have en havn i Randers, så det nødvendigt at oprense den. Det er den omkostning, der er ved at benytte den mest miljørigtige transportform. Sejlads med tungt gods er betydeligt mere miljøvenligt end at transportere det med lastbiler, tog eller at flyve det, forklarer naturvejleder Lars Maagaard. Sedimentet, det hedder det aflejrede materiale, suges op og pumpes ind i land på områder, der er udlagt til formålet. De såkaldte spulefelter er halvflydende bassiner, som langsomt bundfælder sig, så der står vand øverst. Jagtoplevelser Der findes tre aktive spulefelter langs fjorden. De gennemgår forskellige stadier. Første fase er et vandspejl, som primært trækker ænder og vadefugle til. Her holder de hvil og finder mad. Så længe der er vand på, vil ænderne være der. Derfor er disse områder lejet ud til lokale jagtforeninger, der har to jagter om året her. Mange mennesker har glæde af at bruge både de nye og gamle spulefelter til jagt, siger naturvejlederen og fortæller, at det er gode jagter med 25 til 30 jægere og hunde. Det åbne landskab gør, at man kan se, når andre skyder, når fasaner flyver op, og der er meget vildt og gode chancer for gevinst, afslører han. Godt skjulested for dyrene Et spulefelt er på hektar, hvilket svarer til et mere end 50 fodboldbaner-stort område. I næste fase fra år et til to er det pletvist groet til med tagrør. Efter år fire er det helt groet til med tagrør. Her er der fred og ro. Det betyder, at det har vokset sig til et godt skjulested for ræve, fasaner, rådyr, småfugle, og rørhøge. Der, hvor der er fuldstændig fred uden løse hunde og mennesker i foråret og sommerperioden, kan rørhøgen finde på at yngle. Det har vi set, et sted, hvor vi lod en sti gro til, fortæller han.

11 Oase for byens borgere Efter cirka seks, syv år gror et inaktivt spulefelt til med piletræer og birketræer. Ifølge Lars Maagaard skal de ligge i mange år og være inaktive, så vil de blive tørre, fordi de ligger højere end det omkringliggende niveau. Disse arealer har en stor værdi for mange. Romaltparken er sådan et område, hvor jagten er udfaset, og nu er et rekreativt område, man kan komme til via cykelsti. Her er opsat et fugletårn, der giver et kig ud over landskabet. En oase og plads til at byens indbyggere kan løbe, cykle på mountainbike og går tur med hunden. Oprensningen giver fornyet liv til Randers Havn, oplevelser til byens borgere, og den lille tykke pungmejse kigger tilfreds ud af sit bo, der har givet den sit navn - det ligner nemlig en pung, som er hængt op i tagrørene. Spulefelter langs Randers Fjord Man kan, men må ikke gå ud i aktive spulefelter. Det er farligt, fordi det er så blødt, og man kan sidde fast. Jægerne kender områderne godt og er mange på deres jagter, hvilket gør det mere sikkert. Naturvejleder Lars Maagaard. 200 tatoveringer på havnen Kong Frederik IX havde dem, og enhver 18-årig, der i dag følger med tiden, har dem også, tatoveringer. Indtil for ganske få år siden var kropsudsmykningen forbeholdt dem, som gik under kategorien de seje, sømænd, og altså også dem, der var konger. Vi har taget tatoo-temperaturen på Randers Havn og spurgt en håndfuld virksomheder, om man er tatoveret, når man arbejder på havnen. Mine to fik jeg som 16-årig i Bremerhafen i 1964, da jeg sejlede som maskinelev. Det var bare noget man gjorde, og det var et symbol på, at en mand er en mand, fortæller Henry Eskildsen smed hos Holvrieka Denmark. Ifølge Randers Havns hjemmebryggede statistik så har cirka 40 % af i alt 108 medarbejder en tusse. Holder denne fordeling, betyder det, at 200 ud af havnens 500 medarbejdere har en eller flere tatoveringer! Om man er konge, sømand, smed, eller hvis man bare engang har været 16 år og eventyrlysten, så tyder vores undersøgelse på, at man med ret stor sandsynlighed kunne ende op med en tatovering. Vi er stødt på flere tatoveringskategorier: Sømandstatovering typisk eget navn, kærestes navn eller barnets navn plus et symbol Fodboldstatoveringer navnet på favoritholdet De nye, moderne tatoveringer tribals - symboler ofte kun i sort I 60 erne var det kun hos Tatto Jack i København, man kunne få en tatovering. I 80 erne tog unge, seje fyre fra Randers til Tattoo Jim i Århus. 11,

12 ,12 Interview med borgmester Henning Jensen Nyhuus og bestyrelsesformand for Randers Havn Karsten Skjødt-Jakobsen. Hvad betyder Randers Havn for byen? Randers Havn har en afgørende sammenhængskraft for Randers by. Den er central i byens historie og afgørende for dét, byen er i dag. Havnen er vigtig for vores identitet, og så er den katalysator for vækst, udvikling og trivsel, der har en positiv afsmittende effekt i lokalsamfundet. Det mener byens borgmester og Randers Havns bestyrelsesformand der her giver deres bud på Randers Havns betydning og udvikling. Karsten Skjødt-Jakobsen lægger ud: Den betyder høj økonomisk omsætning og en væsentlig følgeindustri. Randers Havn er en stor arbejdsplads, som er en del af handelsbyen Randers. Og den afleder massiv trafik til havnen. Borgmesteren supplerer: Ja, Randers Havn skaber drift og trivsel via gode arbejdspladser i lokalsamfundet. Derfor vil jeg gerne sammen med byrådet have fuld fokus på havneområdet, og vi har netop nu besluttet at fremskynde undersøgelse af bolværkslinjeføringen samt udbygning af vej fra sydkaj, arealer med forbindelser ned til Clausholmsvej og Det Nordlige Hængsel, som ved evt. senere vedtagelse i byrådet kan fjerne den tunge trafik fra Randersbro inklusive muligheder for de store modulvogntog til Randers Havn. Hvordan vil det ske i praksis? Vi vil tage ned og snakke med havnens virksomheder og brugere, som sammen med kommunens teknikere kan komme med bud på, hvor den bedste placering vil være. Det er vigtigt, at kommunen kommer i gang med den linjeføring, så vi kender eventuelle opkøb af grundstykker og pris på en by bro, før vi kan vurdere, prioritere og beslutte. Hvad er årsagen til at Randers Havn fortsat vil vokse? Karsten Skjødt-Jakobsen: Inden for de sidste 5 til 10 år er coastertrafikken til andre byer i Danmark vokset. Det er der penge i: Hvis du skal flytte tons kul til Århus, kan du vælge mellem 10 skibe eller 2500 lastbiler, der skal køre begge veje. Jeg kan se på økonomien, at Randers Havn fortsætter sin udvikling. Samfundet har ikke råd til andet, desuden er det den mest klimarigtige transportform. Jeg er ikke i tvivl, Randers Havn fortsætter med at vokse. Og det er altså derfor, at der arbejdes på udflytningsplaner for Randers Havn? Ja og udflytningsplanen er i fuld gang, idet havnen med sin nuværende placering har nået sin grænse for yderligere vækst. Området i sydhavnen vil blive åben for nye virksomheder samt for de af havnens virksomheder, der har brug for udvidelser. Hvis der med årene viser sig et behov for yderligere plads, vil der inden for en 20 til 30-årig horisont være mulighed for yderligere udflytning til Assentoft. Relevansen af udbygningen er dog betinget af, at der kommer en bro eller tunnel og dermed motorvejsforbindelse via Det Nordlige Hængsel.

13 Fremtidens havn i midtbyen, hvordan ser den ud? Henning Jensen Nyhuus: Der vil være liv. Liv er nøgleordet. Stedet skal appellere til mange muligheder; erhverv- og turistmæssigt samt til byens borgere. Vi skal inddrage brugerne og lære af alle de havne, der har gjort det før os. Vi har allerede kigget på mange, og jeg kan fx varmt anbefale en tur til Malmø. Her er havnen fascinerende fyldt med liv og er fantastisk hyggelig. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. COWIs rapport omkring udflytningen præsenteres for Randers Byråd, som herefter skal tage stilling til de tekniske detaljer omkring udflytning til sydhavnen. At kigge på andre eksempler giver god inspiration til at skabe trivsel. Men hver by er sin egen. Det her er Randers, vi har vores egen identitet, som havnen skal udvikles omkring. Borgmester Henning Jensen Nyhuus Sydhavnen i fremtiden Kontakt os: Adolph Andersens Eftf. Kulholmsvej Randers NØ Tlf Fax www. adolph-andersen.dk Adolph Andersens Eftf. Siden 1851 har vi været kendt for et højt serviceniveau og tilbyder i dag en bred vifte af muligheder inden for shipping, befragtning, klarering, losning og lastning. Gennem mange års erfaring, et solidt og professionelt netværk og en kompetent besætning kan vi tilbyde konkurrencedygtige og målrettede løsninger inden for shipping og totaltransporter. Kontakt os allerede i dag med din transportopgave - vi står klar twenty four-seven med tilbud og rådgivning.,13

14 ,14 Maritime udtryk Hvad var det lige, han sagde? Af havneassistent Per Møller Om bord på skibene muntrer man sig traditionen tro over at kunne gøre lidt grin med de maritimt ukyndige personer i de nyuddannede besætninger eller blandt gæstesejlere og passagerer. Kølsvin At blive bedt om at gå ned og fodre kølsvinet med madrester fra kabyssen (køkkenet), kan for de fleste tage sin tid, for alene det at finde kølsvinet er ikke en opgave for alle og enhver. Et kølsvin er nemlig det tømmer, der ligger i skibets længderetning over bundstokkene og er boltet til skibets køl i træskibe. De fleste kommer efter nogen tid tilbage med madresterne og forklarer kokken, at de ikke kan finde kølsvinet. Abehånd Når skibet skal fortøjres, bruges kasteliner til at sørge for, at skibets trosse kan blive trukket ind til pullerterne. Kasteliner er tynde liner på tykkelse med flagliner og har i den ene ende fastgjort noget tungt for at kunne blive kastet længere. I den forbindelse kan man blive bedt om at hente kastelinen med en abehånd fastgjort i den ene ende. Det er klart, at man gør, som der bliver bedt om, for de erfarne ved jo, hvad de taler om. Det ender oftest med, at alle kasteliner bliver fundet frem, uden at den stakkels person har kunnet finde den med abehånden. Forklaringen ligger i, at en abehånd er et kugleformet knob. Inden i kuglen kan der ligge noget tungt. Maritime udtryk: Abehånd Kølsvin Et kugleformet knob. Tømmer i skibets længderetning over bundstokkene, der er boltet til kølen i træskibe. Køjesæk Sømandens kuffert. Kællingen En stor jernfod fæstnet i kølsvinet, som masten står i. Hun-gevind Gevindet i en møtrik. At fange en ugle Dødvande Ankeret er let Når en roer foretager sig noget uheldigt med åren. Hvis man sejler ind i et vandområde, hvor strømmen ophører eller begynder at løbe modsat - tæt ved land i fjorde. Et udtryk der bruges i det tidsrum, hvor ankeret ikke er på bunden. Lav en abehånd Trin 1, 2, 3, og Abehånd

15 Hyggesnak på havnen SkyLine Hotspot - service for sejlende Jeg ser unge mennesker nyde den første forårssol på Prinsessebroen samtidig med, at de klarer lektierne på deres bærbare computer. Havnedirektør John Morgen levendegør, hvordan han ser SkyLine Hotspot-internetadgangen kan skabe mere liv og miljø på havnen. Det er ELRO, der har etableret hotspot i havnen, så de sejlende via SkyLine kan surfe på internettet samtidig med at de anløber havnen. En sømand på et russisk skib kan med hotspot få en hyggelig og privat snak med familien fra sin egen kahyt i stedet for at skulle bruge skibets radiokommunikation. Det er, ifølge havnedirektøren, et trin op ad på servicebarometret for både private og professionelle, der nu kan klare s, chatte over webcam og nærstudere den kommende vejrudsigt i ro og mag, og når tiden passer den enkelte. SkyLine-projektet er et rigtig godt initiativ, der styrker den søfarendes velfærd. Den trådløse internetforbindelse gør det muligt for skibets kaptajn og styrmand at downloade informationer om vejr- og hav forhold bl.a. for planlægning af den videre rejse, ligesom det giver mulighed for at hente nødvendige data til brug for rettelser af søkort mv. Det sker ofte, at mandskabet søger op i byen for at finde en internet-café eller beder den stedlige mægler om at finde diverse emner for dem. Skibsmægler Peter A. Gettermann, PAGSHIP Først og fremmest er det en god service over for de skibe, der anløber havnen. Professionelt vil det blive lettere for skibets officerer at komme i kontakt med rederi og managementskontorer, men de enkelte besætningsmedlemmer vil også kunne få glæde af hotspot, så de slipper for at gå på internetcafé, når de skal benytte internet og .vi vil naturligvis også vurdere, om det kan optimere vores kommunikation internt og eksternt, men det er for tidligt at sige, hvor meget vi vil benytte os af tilbuddet. Shippingmand Karsten Danielsen, Adolph Andersens Eftf. Det er nemt komme på nettet med SkyLine Hotspot i Randers Havn. Du slår din trådløse forbindelse til og åbner din browser, fx Explorer. Så åbner hjemmesiden havnens SkyLine, og du kan købe internetforbindelse for en kortere eller længere periode.,15

16 Kulholmsvej Randers NØ Danmark Tel: Fax:

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.

5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,. 5HGXNWLRQDIPLOM EHODVWQLQJYHGIO\WQLQJDIJRGVWUDQVSRUWIUDODQGWLO V DI 7RP:LVPDQQGN7(.1,.,QGOHGQLQJ dk-teknik har for Miljøstyrelsen udført et projekt vedrørende Reduktion af miljøbelastning ved flytning

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere