Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker."

Transkript

1 Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på 1. semester samt 1. del af 2. semester, hvor faget international markedsføring indgår. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne fra vores 1. og 2. semester for et godt og lærerigt semestre, samt Tina de Linde, Salgs og marketingchef i Randers Regnskov, som vi har haft et spændende interview med. Sidst men ikke mindst, vil vi gerne takke alle de adspurgte respondenter, fordi de tog sig tid til at hjælpe. 1

2 Executive summary Randers Rainforest is by far the biggest tourist attraction in Randers, and has more than 250,000 visitors every year. 50% of the visitors come from the local area. Most of the people in Randers have heard of the Rainforest, but does this mean that these people also have visited the attraction? And those who have not visited the Rainforest, what is their reason? What can the Rainforest do to get these people to visit the place? That is the objective of this project. Furthermore, the image of the Rainforest among local people will be examined. To answer the above questions, a questionnaire has been made and relevant people have been asked to answer the questions. The questionnaire has been posted on the internet, more precisely on Facebook. This is an easy way to get in contact with people, but the downside is that a lot of people outside the target group answer the questions as well, so many of the answers cannot be used in the analysis. The questionnaire has also been given out to people on the street in Randers, and in Randers Storcenter. This requires more time and effort than on the internet, but it is easier to get the right people to participate. The problem with this approach is that many people on the street do not want to answer the questions, maybe due to lack of time or lack of interest. 75 answers were collected, and out of this group, only one person said that he had never heard of the Rainforest. Nine of the respondents had never visited the Rainforest, so the visiting rate among locals in Randers is very high. It is mostly people without children, and men, who have not visited the attraction. But what is the reason why these people had not visited the Rainforest? There were to main reasons among the answers: they do not feel that they belong to the target group, or they just have not found the time for it yet. The group of people who has not visited the Rainforest is very small, and therefore, it can be difficult to say something general about this group. 2

3 The image of the Rainforest is very high among the people of Randers. Almost everybody has a positive view of the attraction, which is very good. This applies to both the visitors and the non-visitors, so there is not any connection between the image and why people do not visit the Rainforest. A recent survey made by Ugebrevet Mandag Morgen shows that many people in Denmark would be proud of working in the Rainforest. This also provides evidence of the good image. In order to get more visitors, Randers Rainforest has decided that, in 2012, they will try to focus on new segments outside the holiday season, when most families with children visit the attraction. One possible segment could be people without children. As mentioned before, the analysis shows that many of these people do not feel that they belong to the target group, and therefore, do not visit the place. They would therefore be an interesting segment to focus on, when the Rainforest wants to increase the visiting figure. To get a higher visiting rate from this segment, the Rainforest could arrange some events, made especially for people without children. This could for instance be dating events or romantic dinners for couples in the café, combined with a guided tour in the domes. Another idea could be evening events just for men, or just for women. When one considers the value chain by Porter, this is part of the research and development, and the human resources. Another part of the value chain to have focus on, is the marketing. This is used to get in contact with the new segment. It is important for the Rainforest to convince the new target group that this attraction can offer them something special and different, and that the Rainforest is for everybody, not only families with children. The new segment can be reached through brochures, radio ads and social media like Facebook. Many of the respondents have not visited the Rainforest s page on Facebook, so this could also be something to have focus on in the future. 3

4 Indhold Indledning... 1 Problemformulering... 1 Metode... 2 Afgrænsning... 2 Kildekritik... 3 Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov... 3 Analysedesign... 5 Validitet... 5 Reliabilitet... 6 Dataindsamling... 6 Databehandling... 7 Dataindsamlingsmetode... 7 Udvælgelse af respondenter... 8 Vurdering af undersøgelse... 8 Spørgeskemaets udvikling... 9 Analyse af data Vækststrategi Segmentering Positionering Konklusion Perspektivering Litteraturliste

5 Interview med Tina de Linde Bilag Spørgeskema Bilag Brochurer Randers Regnskov Bilag Aktivitetsplan Bilag Besøgstal Bilag Data analyse Bilag Svar på de åbne spørgsmål Bilag Planlægning af Projekt uge Bilag Logbog

6 Indledning Denne opgave tager udgangspunkt i Randers Regnskov. Regnskoven er Randers største turistattraktion og byens fyrtårn, som hvert år tiltrækker mange turister til byen. Det er en spændende virksomhed, i udvikling og fremgang. De seneste år har Randers Regnskov fået et større og større besøgstal. Allerede nu i 2012, er der slået besøgsrekord, 1 sammenlignet med sidste år. Derfor kunne det være spændende og interessant, at arbejde med lige netop denne virksomhed. 50 % af de besøgende kommer fra lokalområdet 2. Regnskoven mener selv, at de har en stor kendskabsgrad blandt de lokale, men måske ikke så stort et besøgstal blandt denne gruppe. Måske er dette et område, der skal være mere fokus på i fremtiden. Der vil derfor i denne opgave blive udarbejdet en analyse, af Regnskovens image og besøgstal blandt lokalbefolkningen, for at finde frem til om der i fremtiden skal satses mere på den gruppe, der ikke har besøgt Randers Regnskov. Problemformulering Der vil i denne opgave blive undersøgt, om den høje kendskabsgrad i Randers skaber tilstrækkeligt mange besøgende i Regnskoven. Vores hypotese er, at de fleste i Randers kender til Regnskoven, men at der stadig er mange, der ikke har besøgt stedet. Der vil derfor i denne opgave blive undersøgt, om denne hypotese holder, og i givet fald, hvad det skyldes. Der vil blive vurderet, hvilket image Regnskoven har blandt de lokale, der ikke har besøgt stedet. Samt om der er en sammenhæng mellem denne gruppes opfattelse af Regnskoven, og deres manglende besøg? For til sidst, at finde ud af hvad Regnskoven kan gøre for at få en højere besøgsrate blandt dette segment? 1 Se bilag 5 2 Se bilag 1 1

7 Metode Opgaven vil have fokus på faget International Markedsføring, og relevante teorier derfra vil blive anvendt. Der vil blive udformet et spørgeskema, som skal besvares af ca. 50 respondenter fra Randers kommune. Svarene vil derefter blive behandlet i programmet SPSS. Målet med spørgeskemaet er at finde frem til, hvorfor mange af de lokale ikke besøger Randers Regnskov. Skyldes det, at Regnskoven ligger lokalt, og folk derfor tænker, at de altid kan besøge stedet, eller skyldes det noget helt andet? Der vil i forbindelse med spørgeskemaet blive set på markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, spørgeskemaets udformning, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet. Desuden vil der blive analyseret ud fra CPV og Porters værdikæde for at belyse, hvad Regnskoven kan gøre for at forbedre sig i forhold til det valgte segment. Endelig vil der blive set på segmentering, positionering og Ansoffs vækst-strategi for at vurdere, hvordan Regnskoven i fremtiden kan øge markedspenetreringen overfor dette segment. Afgrænsning I et forsøg på at indskærpe fokusområdet, er der truffet nogle fravalg, som er med til at overskueliggøre opgaven. Der vil kun blive fokuseret på de folk, der kender til Regnskoven, men som ikke har besøgt stedet. Dette afgrænser dermed de folk, som allerede har besøgt Regnskoven, samt dem, som ingen kendskab har til Regnskoven. Der vil i markedsundersøgelsen desuden, for at afgrænse målgruppen, blive fokuseret på folk i Randers kommune i alderen år. Da Randers Regnskov er en servicevirksomhed, ses der i værdikæden bort fra produktion og ind- og udgående logistik. 2

8 Kildekritik Udover diverse teoribøger fra faget International Markedsføring, er der blevet anvendt materiale, udleveret af Randers Regnskov selv. Det formodes, at dette materiale er troværdigt, da det ikke forventes, at de uddeler forkerte tal. Noget af materialet er fortroligt, og er dermed ikke vedlagt som bilag i denne opgave. Der er foretaget et interview med Regnskovens markedsføring og salgschef, Tina de Linde. Dette interview vurderes at være troværdigt, da hun ikke kun fik Regnskoven til at fremstå positivt, men også kom ind på ting, de selv mener, der kunne forbedres. Regnskovens hjemmeside giver et meget positivt indtryk af stedet, og giver dermed kun et overfladisk billede af virkeligheden. Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov 3 Midt i 80 erne opstod ideen til en ny, spændende og anderledes turistattraktion i Randers. Engen ned mod Gudenåen ved Justesens plæne blev udpeget som den ideelle placering. Den 1. januar 1995 blev direktør Henrik Herold ansat og kort tid efter, blev flere af Randers Regnskovs nuværende medarbejdere ansat. Randers Regnskov åbnede i 1996, af protektor Grevinde Alexandra. Randers Regnskov blev allerede fra starten en stor publikumssucces. Inden udgangen af 1996 havde mere end mennesker besøgt Regnskoven. Siden da er det gået forrygende fremad, i dag har Regnskoven ca besøgende gæster om året. I forbindelse med opførelsen af en ny stor kuppel til dyr og planter fra den sydamerikanske regnskov, blev hovedindgang, café og butik flyttet og kraftig udvidet i I 2005 åbnede Regnskovens saltvands akvarier, med et stort antal fisk fra Caribien. I samme år blev Afrikakuplen renoveret og ombygget, så det bl.a. blev muligt 3 3

9 at se colobusaber i et nyt stort anlæg. Randers Regnskov har over 200 forskellige dyrearter, samt 75 forskellige fiskearter i saltvandsakvariet. Randers Regnskov er i dag en selvejende institution, der bliver drevet af fonden for Randers Regnskov. Bestyrelsen består af syv medlemmer og sidder for fire år ad gangen. Folk der kommer i Randers Regnskov er forholdsvis en bred målgruppe, idet interessen for at besøge dem er stor. De besøgende er primært børnefamilie eller bedsteforældre, der i ferien tager deres børnebørn med i Regnskoven, da forældrene selv har for travlt til det. Randers Regnskov adskiller sig markant fra andre aktiviteter i Randers by, dog føler de selv at konkurrencen er der, Regnskoven kæmper især om sommeren for at få gæster. Dette skyldes at folk hellere, vil være ved stranden eller lave andre udendørs aktiviteter. Hvis konkurrencen ikke kommer fra andre forlystelser som Randers Legeland, Graceland så føler Randers Regnskoven at især Randers Storcenter er deres største konkurrent i lokalområdet. Randers Storcenter er rigtig gode til at tiltrækker, mange mennesker med diverse aktiviteter og arrangementer. Disse aktiviteter er også tilrettet mod det segment, som er Randers Regnskovs primære målgruppe. De er væsentlig bedre til at tiltrække en bredere målgruppe gennem deres markedsføring, som er hyppigere og tiltænkt børnefamilierne. Det som gør Randers Storcenter til Regnskovens største konkurrent, er at kunderne kan opleve arrangementerne i storcentret gratis. Hvorimod det koster mellem kr. hos Randers Regnskov, med mindre man har investeret sig et sæsonkort. 4 4

10 Analysedesign Der vil i denne undersøgelse blive taget udgangspunkt i en deskriptiv analyse. Denne analyse type er valgt, da det vil være for omfattende at udarbejde en eksplorativ analyse, set i forhold til den afsatte tidshorisont. Formålet med den deskriptive analyse er, at få beskrevet omfanget, af problemet i den opstillede hypotese. For at gennemføre den deskriptive analyse, er der udarbejdet et spørgeskema, hvor de forskellige variabler der ønskes undersøgt er opstillet. Der er altså tale om en kvantitativ analyse, hvor resultatet kan måles i tal, for at finde frem til problemets omfang. Validitet Der vil i denne opgave blive målt, hvor stor en del af lokal befolkningen, der har kendskab til Regnskoven, men endnu ikke har besøgt stedet. For at sikre en høj statistisk validitet, vil der blive udformet et spørgeskema, som ønskes besvaret af tilfældige respondenter fra populationen. Der vil desuden blive udarbejdet et internetspørgeskema, som ligeledes er med til sikre en høj besvarelses procent blandt populationen. Selvom der er opnået svar fra 75 respondenter, har kun et lille udsnit svaret, at de ikke har besøgt Randers Regnskov, og det kan derfor være svært at konkludere på dette aspekt af undersøgelsen. For at sikre, at der findes begrebsvaliditet, er det blevet taget højde for, at definitioner og andre anvendte begreber, i spørgeskemaet er præcise. Samt at disse har en klar formulering, så de ikke vil blive misforstået af respondenterne. Spørgeskemaet er ydermere blevet testet, inden det er blevet delt ud til populationen. Dette er gjort for at sikre, at der bliver spurgt om det helt rigtige, samt for at finde de fejl og mangler, der måtte være i spørgeskemaet. 5

11 De adspurgte respondenter, er ikke blevet isoleret. Det har derfor ikke været muligt, at isolere eksterne faktorer, som evt. kan have påvirket respondenterne, og deres svar. Og dermed været med til at påvirke undersøgelsens resultat. De eksterne faktorer der ikke har været mulige at isolere, er faktorer som: Det at respondenterne, har mulighed for at tale sammen, og dermed være med til at påvirke hinanden, både negativt og positivt. Der er dermed ikke taget højde for at en høj intern validitet i denne analyse. Det er svært at sige, om denne undersøgelse kan bruges til en markedsundersøgelse, med en anden eller lignende situation. Da dette jo som bekendt er en, image analyse for Randers Regnskov blandt de lokale i Randers kommune. Det er derfor i praksis svært at bevise, om denne undersøgelse har en høj grad af ekstern validitet. Og dermed kan gennemføres igen, og med samme resultat. Reliabilitet For at være sikker på, at respondenterne forstår formuleringerne og begreberne i spørgeskemaet ens. Er der taget højde for, at disse er klare og præcise, så de ikke bliver fortolket forskelligt blandt respondenterne. For at finde frem til de fejl, der har måttet være i spørgeskemaet, er skemaet blevet testet grundigt igennem, inden det er blevet udsendt. Dette er sket gennem, et lille pilot projekt i SPSS. Hvor spørgeskemaet fik konstruktivt kritik, på hvad der kunne gøres bedre. Derefter blev spørgeskemaet revideret. Dernæst kom der igen respons på spørgeskemaet. Denne respons var med til at få et klarer syn på spørgeskemaet, og dets fejl og mangler. Spørgeskemaet blev endnu engang, revideret så det var klart til endelig udsendelse til respondenterne. Dataindsamling For at få de nødvendige data indsamlet, har vi været ude i Randers by, Randers Storcenter, samt rundt på akademiet med spørgeskemaer. Dette er gjort for at sikre at de adspurgte respondenter var lokale, samt en del af den ønskede målgruppe. 6

12 Der er ligeledes også lavet et internet spørgeskema. Dette har haft den fordel, at det har været nemt, at nå ud til mange respondenter på en gang, og på den måde få mange svar. Ulempen ved dette er, at 50 % af svarene ikke har været brugbare. Da respondenterne enten har været, udenfor den ønskede målgruppe. Eller fordi der simpelthen ikke er blevet opgivet hvilket postnummer respondenterne bor i. Det kan dermed ikke ses om de adspurgte respondenter, ligger indenfor det geografiske område, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. fravalgt i undersøgelsen. Derfor er disse respondenter Databehandling For at sikre at de indsamlede data bliver indtastet og behandlet korrekt i SPSS, er alle data blevet dobbelttjekket, efter indtastning, for at sikre, at der ikke er opstået tastefejl, da der er mange data at holde styr på. Dataindsamlingsmetode Det er i denne undersøgelse brugt primære kvantitative datakilder. Denne type datakilde er valgt, da det har været nødvendigt, at indsamle data specielt til at belyse den konkrete problemstilling. Det har i denne undersøgelse også været en nødvendighed, at benytte primære data, da der så vidt vides aldrig har været lavet en lignende analyse før om Regnskoven. Kvantitative data er ligeledes med til at give nogle bedre og mere repræsentative resultater. For at indsamle data, er det som tidligere nævnt, udarbejdet et spørgeskema, som er blevet uddelt i lokalområdet. Fordelen ved dette er, at der har været mulighed for at forklare hvad de forskellige spørgsmål går ud på, hvis de har været lidt uklare. Dette har ligeledes været med til at sikre en høj svarprocent. Denne indsamlingsmetode har været tidskrævende, der er derfor truffet beslutning om, at der også skulle udarbejdes et internetspørgeskema. Da denne metode er en effektiv indsamlingsmetode, fordi den når ud til mange respondenter på samme tid. Dette er ligeledes en billig indsamlingsmetode. Denne metode har dog den ulempe, at det ikke er alle svar der kan anvendes, da nogle respondenter, falder uden for den ønskede målgruppe. Disse 7

13 medtages dog alligevel, da der ellers er sandsynlighed for at undersøgelsen ikke vil blive repræsentativ. Udvælgelse af respondenter Populationen i denne undersøgelse, er gruppen af lokale mennesker i alderen år, i Randers kommune. Der er sigtet efter så højt et antal respondenter som muligt, men en stor del er blevet valgt fra pga. manglende opgivelse af postnummer. Der vil i denne opgave blive brugt en stikprøve, til udvælgelse af respondenterne, da dette er den mest hensigtsmæssige udvælgelses metode, til sådanne undersøgelse, da det ville være for omfattende, at benytte en totaltælling, i det alle respondenter ville skulle inddrages. De adspurgte respondenter er udvalgt ved hjælp af bekvemmelighedsmetoden, som er den nemmeste udvælgelsesmetode. Denne metode kan føre til en overrepræsentation af bestemte aldersgrupper og køn. I denne undersøgelse af Regnskoven er der for eksempel en meget stor andel af kvindelige respondenter. Folk på gaden er valgt ud fra en vurdering af deres tilhørsforhold til målgruppen, mens internet deltagerne er valgt ud fra screened internet samples, 5 hvor folk udenfor målgruppen er valgt fra efterfølgende. Vurdering af undersøgelse Der er i forbindelse med undersøgelsen taget højde for mange af de faldgruber, der kan opstå i denne proces. Dog er der ikke opnået så mange respondenter, der ikke har besøgt Regnskoven, og det kan derfor være svært at konkludere noget generelt om denne gruppe. Det kunne dermed have været nødvendigt med en større stikprøve. 5 Kompendium fra Jeppe Juncker 8

14 Spørgeskemaets udvikling Spørgeskemaet er stillet op, sådan at respondenterne får en præsentation af, hvad undersøgelsen handler om 6. Dette gøres for at respondenterne, bliver informeret, om hvad undersøgelsen går ud på. Det første spørgsmål lyder på om respondenterne har hørt om Randers Regnskov før? Det er stillet op som et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Respondenterne kan således kun svare ja og nej. Dette har den fordel, at det er godt til nemme emner, dog er der ikke så meget dybde i dem. Efter en måleskala er det nominalskala, da det anvendes til at kategorisere personerne. Det der også gør, at det er en god ide at begynde med et nominalskalaspørgsmål, er at respondenten har kendskab til og let ved at besvare spørgeskemaet. Spørgsmål to, handler om hvilke medier respondenterne har hørt om Randers Regnskov fra. Det er ligeledes et lukket spørgsmål, de har bare flere svarmuligheder. Spørgsmålet her er også nominalskala, da det sætter respondenterne i kategorier, alt efter hvor de har hørt om Randers Regnskov fra. Respondenterne må gerne sætte flere krydser, så der kan findes frem til om Randers Regnskov er god til at markedsføre sig i lokalområdet. Spørgsmål tre, handler om at respondenterne, har besøgt Randers Regnskovs hjemmeside. Dette er ligeledes et lukket spørgsmål med kun to svarmuligheder og nominalskala. Her ses det bare at, hvis respondenten svar nej, skal de gå videre til spørgsmål fem, eftersom spørgsmål fire høre sammen med spørgsmål 3, og derfor ikke kan besvares, hvis respondenten ikke har set hjemmesiden før. Spørgsmål 4 er lidt anderledes, end de andre spørgsmål der findes i spørgeskemaet. Hvis respondenterne har set hjemmesiden før, skal de her sætte kryds efter hvordan de opfatter hjemmesiden. Spørgsmål 4 er også et lukket spørgsmål, men det er et skalaspørgsmål i semantisk differentialeskala, hvor der er blevet valgt en række ord, som er modsætninger til hinanden. Respondenterne skal derfor markere på en skala 6 Spørgeskemaet findes i bilag 2 9

15 mellem, de modsætninger, hvad deres holdning er. Derefter kan der laves en profil af gennemsnittet for alle respondenter. Spørgsmål fem er om respondenterne har besøgt Randers Regnskov. Dette er stillet op, som nominalskala og et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Hvis respondenterne siger ja til at de har besøgt Randers Regnskov før, skal de gå til spørgsmål tolv. Spørgsmål seks er ligesom spørgsmål to, et lukket spørgsmål. Det handler om hvorfor respondenterne ikke har besøgt Randers Regnskov. Dog er der en mulighed der hedder eventuelt, som gør at spørgsmålet også kan blive et åbent spørgsmål. Dette er taget med hvis responderende, har andre ting som de vil tilføje, ang. hvorfor de ikke har besøgt Randers Regnskov. Spørgsmål otte er et åben spørgsmål, der handler om hvad der kan få respondenterne til at besøge Randers Regnskov. Dette er et åbent spørgsmål, så respondenternes forslag til evt. forbedringer, kan bruges i opgavens analysedel. Spørgsmål tolv er de demografiske spørgsmål. Her bliver respondenterne spurgt om deres køn, for at mænd og kvinder kan blive målt hver for sig. Der bliver ligeledes spurgt om alder, da det er godt at vide om respondenterne, passer til den målgruppe der ønskes undersøgt. Dette gør også at det kan analyseres hvordan holdningen til Randers Regnskov er, i de forskellige aldersgrupper. I de demografiske spørgsmål, bliver der også spurgt om respondenterne har børn, efter som målgruppen til Randers Regnskov, rammes bedst hvis respondenterne har børn. Hvis respondenterne har børn, kommer der et par underspørgsmål. Der handler om hvor mange børn de har, og hvor gamle de er. Til sidst bliver der spurgt om respondentens postnummer/by, for at finde ud af om respondenterne er fra lokalområdet. De demografiske spørgsmål kommer til sidst, da de kan være med til at fremkalde en stop effekt hos respondenterne. 10

16 Analyse af data Ud fra de indsamlede data, vil der blive analyseret på de vigtigste faktorer i undersøgelsen. Der startes med demografi. 7 Køn: Respondenter i undersøgelsen udgør 75 personer fordelt på begge køn. Af de adspurgte har flertallet været kvinder. Hele 75 % af respondenterne udgør kvinder og kun 25 % mænd. Kvinder har været mere tilbøjelige til at standse op og lytte omkring emnet, mens mænd var hurtige til at vise udtryk for enten ikke at have tid eller mindre interesseret i at blive standset på farten. Kvinderne har deltaget mere aktivt og givet deres mening til udtryk, mens mændene har været en smule og til tider overfladiske med deres svar. Derfor vil analysen bære mest præg af de kvindelige meninger og synspunkter. Alder: Aldersfordelingen er mellem 20 og 60 år. Den største gruppe er de årige. Dette kan blandt andet skyldes, at spørgeskemaet er blevet sendt ude via Facebook. Hele 20 % har undladt at angive alder, så aldersfordelingen er ikke helt retvisende. Har du børn: Ca. 56 % af de adspurgte har børn. 4 % har undladte at svare og indgår derfor i procentfordelingen. I betragtningen af Randers Regnskovs primære målgruppe er, børnefamilier, så vides det ikke om de 40 %, som ikke har børn, evt. har besøgt Randers Regnskov med mindre søskende, niecer eller nevøer, som de evt. har taget med i stedet. Dette skulle der have været taget forbehold for i spørgeskemaet, så der var noget konkret at forholde sig til. Geografiske områder: De fleste er fra Randers by, hvorimod ca. 7 % er udenbys. Dette kunne have været anderledes, hvis vi havde indsamlet data bevidst i forskellige postnumre eller sendt spørgeskemaet specifikt til respondenter udenfor byens postnumre. Dog afspejler kendskabsgraden ikke det, at dem udenfor byen kender Randers Regnskov i mindre eller højere grad end dem som bor i Randers by. 7 Se bilag 6 for dataanalyse 11

17 Kendskab til Randers Regnskov: Af de adspurgte respondenter så er kendskabet til Randers Regnskov mellem de lokale i Randers kommune meget høj, dog har én enkelt svaret nej og udgør derfor 1 % i undersøgelsen. Respondenten er en mand på 35 år og har ingen børn, og det vides ikke, om vedkommende er tilflytter til Randers. Kendskab til Randers Regnskov via medier: Kendskabsgraden til Randers Regnskov er i nogenlunde høj. Næsten 59 % af respondenterne har stiftet kendskab gennem tv udsendelserne, og 53 % af dem har det gennem Randers Regnskovs brochurer. Så som radio- og tv-spot er derimod på henholdsvis 43 % og 36 %. Mange af de adspurgte på gaden kunne kun mindes Randers Regnskovs tv-spot, dog kan flere huske radiospottene, fordi den alligevel kører i bilen eller i baggrunden på arbejdet. De få ude på gaden har forklaret, at de havde en tendens til at zappe videre, når der især kommer reklamer, og det gør man normalt ikke på samme måde, når det er i radio. Randers Regnskov kom på Facebook d. 10. juni 2010 og har til dags dato ca medlemmer 8. Det er meget få i forhold til at de hvert år har mere end besøgende gæster 9. Hele 92 % har ikke set Randers Regnskovs Facebook side, selvom størstedelen af respondenterne deltog via Facebook. Kendskabet til Randers Regnskovs hjemmeside er også i mindre grad kendt. Hele 60 % af de adspurgte har endnu ikke besøgt deres hjemmeside. Her kunne grundene være den, at idet det er et lokalt sted, har man ikke det samme behov for informationssøgning, som hvis det var man kom udenbys. Besøgt Randers Regnskov: Besøgstallet er høj blandt de lokale i kommunen. Af de adspurgte har 87 % besøgt Randers Regnskov og 12 % har endnu ikke besøgt den. Én enkelt har undladt at svare på spørgsmålet og udgør derfor den ene procent i undersøgelsen. Af dem som ikke har besøgt Randers Regnskov regner 44 % af dem med at besøge den i Kan man sige noget særligt om besøgstallet, når man kigger på fordelingen af besøgende og ikke-besøgende, og deler dem op på faktorer som køn, børn og alder? 8 9 Se bilag 5 12

18 Som sagt har ca. 87 % af respondenterne svaret, at de har besøgt Regnskoven. Hvis man deler det op på køn, ser man dog, at der er forskel på besøgsraten hos mænd og kvinder. Hos de adspurgte kvinder har hele 93 % besøgt stedet, mens det hos mændene drejer sig om 72 %. Man kan dermed se, at når det gælder de adspurgte i denne undersøgelse, er besøgsraten hos kvinder meget højere end hos mændene. Dette har muligvis noget at gøre med Regnskovens primære målgruppe, børnefamilierne, hvor det måske især er kvinderne, der tager med deres børn derind. Ligeledes kunne man nemt forestille sig, at mange kvinder tager i Regnskoven med veninder og kolleger, mens det samme nok ikke er gældende for mændene og deres venner. Som sagt er der i alt ni respondenter, der svarer, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de fordeler sig på fem mænd og fire kvinder, men når man samtidig tænker på, at 75 % af deltagerne er kvinder, ses det tydeligt, at der er stor forskel på mænd og kvinders besøg i Regnskoven, i hvert fald i denne undersøgelse. Når man så kigger på fordelingen mellem børnefamilier og folk uden børn, er tendensen igen klar. 95 % af respondenter med børn har besøgt Regnskoven, mens det er 79 % for folk uden børn. Kun to af respondenterne med børn har svaret, at de ikke har besøgt stedet. Igen viser det med stor tydelighed, at Regnskoven primært henvender sig til børnefamilier. Dette ses også på de svar, der er modtaget på spørgsmålet: Hvad kunne få dig til at besøge Regnskoven?, hvor en del har svaret, at de gerne vil besøge stedet, hvis deres børn har lyst, eller når deres børn får den rette alder. At det især er børnefamilier, der besøger stedet, ses endnu tydeligere, når man kigger på gruppen af deltagere, som har børn under tolv år. Denne gruppe udgøres af 25 respondenter, det vil sige 1/3 af den samlede gruppe, og her har alle 25 besøgt Regnskoven. Ingen af de ni, der ikke har besøgt stedet, har dermed børn under tolv år. Hvis der kigges på aldersfordelingen af respondenterne, kan der ikke rigtig ses en tydelig tendens. Et stort problem ved netop denne inddeling er som sagt, at en stor del af deltagerne ikke har oplyst deres alder, så der kun er fire deltagere med oplyst alder, der ikke har besøgt Regnskoven, og disse fordeles rimeligt lige ude på de enkelte aldersgrupper. 13

19 Årsag til manglende besøg: Der er som tidligere sagt ni respondenter, der har svaret, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de har givet forskellige grunde hertil. Da der er tale om meget få respondenter, kan det være svært at kigge på fordelingen imellem kønnene, aldersgrupper og børn/ikke-børn. Dog kan man se, at det udelukkende er folk uden børn, samt 75 % mænd, der ikke føler, de er en del af målgruppen. Regnskoven siger selv, at deres primære målgruppe er børnefamilier, men alle er velkomne 10, men måske er den generelle opfattelse hos folk, at Regnskoven kun er henvendt til børnefamilier, og derfor ikke føler, de vil få noget ud af at besøge stedet, så dette var måske noget, Regnskoven kunne prøve at ændre på. Sådan ser billedet også ud, når man ser på de folk, der endnu ikke har fået besøgt Regnskoven igen er det mænd (67 %) og folk uden børn (80 %), som dominerer billedet. Måske venter de, til de har fået børn, igen fordi de ikke føler, de er en del af målgruppen på nuværende tidspunkt. Anbefale Randers Regnskov til andre: Hos de adspurgte er anbefalinger fordelt således at 87,7 % vil anbefale Randers Regnskov for andre og kun 2,7 % siger nej. Ca. 10,7 % har ikke kunnet tage stilling til det. De to, der ikke vil anbefale Regnskoven, er begge mænd, og den ene har besøgt stedet, men siger, at det er spændende og en god oplevelse, så hvorfor han ikke vil anbefale den, står hen i det uvisse. Image: Det var egentlig kun meningen, at der skulle undersøges Regnskovens image blandt dem, der ikke havde besøgt stedet, men en del af dem, som har besøgt Regnskoven, valgte også at svare på den del, derfor er de besvarelser også inddraget i den nedenstående analyse. Der er omkring 30 respondenter, der har svaret på imagespørgsmålene nogle har kun givet deres mening til kende om nogle af spørgsmålene. Der bliver næsten ikke sagt noget negativt om Regnskoven ud over nogle enkelte negative meninger, er alle svar neutrale eller derover, så det ser rigtig godt ud for Regnskovens image. Især når det gælder spørgsmålet om Regnskoven er lærerig, er folk meget positive. Her har hele Interview med Tina de Linde, bilag 1 14

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN

DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN DET KONTANTLØSE SAMFUND: VIRTUELLE PENGE TIL BØRNEFAMILIEN Af Pernille Kanstrup Vejleder: Mia Olsen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse Uddannelse: Cand.ling.merc ved Copenhagen Business

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- ---

-~TJELE EFTERSKOLE ------------- --- ------------- --- -~TJELE EFTERSKOLE Karsten Bak, Line Vestergaard og Christina Livoni Pehrson Opdragsgiver: Michael Vendelboe Vejleder: Marianne Aardalsbakke Markedsføringsøkonom Mercantec Viborg 17.

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland

Oplevelsesøkonomi i Nordjylland COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Oplevelsesøkonomi i Nordjylland Maria Hasselgaard Pedersen Vejleder: Margrethe Mondahl Februar 2009 A N T A L N O R M A L S I D E R :77 Abstract: Experience Economy in Northern

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark

Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark Udbredelse af solceller iblandt private husstande i Danmark Bachelorprojekt med fokus på udarbejdelse af anbefalinger til en ikke-kommerciel kampagne på baggrund af interviews med boligejere og brancheeksperter

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på

Facebook. Videresalg af personlige oplysninger via cookies. 06-06-2014 Privatliv på 06-06-2014 Privatliv på Facebook Videresalg af personlige oplysninger via cookies Christian Schjødt Hays Thøgersen 52469 Jasmin Fanny Isabelle Jensen 53169 Gruppe 7 Hus 6.2 Vejleder: Stig Børsen 9.247

Læs mere