Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker."

Transkript

1 Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på 1. semester samt 1. del af 2. semester, hvor faget international markedsføring indgår. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne fra vores 1. og 2. semester for et godt og lærerigt semestre, samt Tina de Linde, Salgs og marketingchef i Randers Regnskov, som vi har haft et spændende interview med. Sidst men ikke mindst, vil vi gerne takke alle de adspurgte respondenter, fordi de tog sig tid til at hjælpe. 1

2 Executive summary Randers Rainforest is by far the biggest tourist attraction in Randers, and has more than 250,000 visitors every year. 50% of the visitors come from the local area. Most of the people in Randers have heard of the Rainforest, but does this mean that these people also have visited the attraction? And those who have not visited the Rainforest, what is their reason? What can the Rainforest do to get these people to visit the place? That is the objective of this project. Furthermore, the image of the Rainforest among local people will be examined. To answer the above questions, a questionnaire has been made and relevant people have been asked to answer the questions. The questionnaire has been posted on the internet, more precisely on Facebook. This is an easy way to get in contact with people, but the downside is that a lot of people outside the target group answer the questions as well, so many of the answers cannot be used in the analysis. The questionnaire has also been given out to people on the street in Randers, and in Randers Storcenter. This requires more time and effort than on the internet, but it is easier to get the right people to participate. The problem with this approach is that many people on the street do not want to answer the questions, maybe due to lack of time or lack of interest. 75 answers were collected, and out of this group, only one person said that he had never heard of the Rainforest. Nine of the respondents had never visited the Rainforest, so the visiting rate among locals in Randers is very high. It is mostly people without children, and men, who have not visited the attraction. But what is the reason why these people had not visited the Rainforest? There were to main reasons among the answers: they do not feel that they belong to the target group, or they just have not found the time for it yet. The group of people who has not visited the Rainforest is very small, and therefore, it can be difficult to say something general about this group. 2

3 The image of the Rainforest is very high among the people of Randers. Almost everybody has a positive view of the attraction, which is very good. This applies to both the visitors and the non-visitors, so there is not any connection between the image and why people do not visit the Rainforest. A recent survey made by Ugebrevet Mandag Morgen shows that many people in Denmark would be proud of working in the Rainforest. This also provides evidence of the good image. In order to get more visitors, Randers Rainforest has decided that, in 2012, they will try to focus on new segments outside the holiday season, when most families with children visit the attraction. One possible segment could be people without children. As mentioned before, the analysis shows that many of these people do not feel that they belong to the target group, and therefore, do not visit the place. They would therefore be an interesting segment to focus on, when the Rainforest wants to increase the visiting figure. To get a higher visiting rate from this segment, the Rainforest could arrange some events, made especially for people without children. This could for instance be dating events or romantic dinners for couples in the café, combined with a guided tour in the domes. Another idea could be evening events just for men, or just for women. When one considers the value chain by Porter, this is part of the research and development, and the human resources. Another part of the value chain to have focus on, is the marketing. This is used to get in contact with the new segment. It is important for the Rainforest to convince the new target group that this attraction can offer them something special and different, and that the Rainforest is for everybody, not only families with children. The new segment can be reached through brochures, radio ads and social media like Facebook. Many of the respondents have not visited the Rainforest s page on Facebook, so this could also be something to have focus on in the future. 3

4 Indhold Indledning... 1 Problemformulering... 1 Metode... 2 Afgrænsning... 2 Kildekritik... 3 Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov... 3 Analysedesign... 5 Validitet... 5 Reliabilitet... 6 Dataindsamling... 6 Databehandling... 7 Dataindsamlingsmetode... 7 Udvælgelse af respondenter... 8 Vurdering af undersøgelse... 8 Spørgeskemaets udvikling... 9 Analyse af data Vækststrategi Segmentering Positionering Konklusion Perspektivering Litteraturliste

5 Interview med Tina de Linde Bilag Spørgeskema Bilag Brochurer Randers Regnskov Bilag Aktivitetsplan Bilag Besøgstal Bilag Data analyse Bilag Svar på de åbne spørgsmål Bilag Planlægning af Projekt uge Bilag Logbog

6 Indledning Denne opgave tager udgangspunkt i Randers Regnskov. Regnskoven er Randers største turistattraktion og byens fyrtårn, som hvert år tiltrækker mange turister til byen. Det er en spændende virksomhed, i udvikling og fremgang. De seneste år har Randers Regnskov fået et større og større besøgstal. Allerede nu i 2012, er der slået besøgsrekord, 1 sammenlignet med sidste år. Derfor kunne det være spændende og interessant, at arbejde med lige netop denne virksomhed. 50 % af de besøgende kommer fra lokalområdet 2. Regnskoven mener selv, at de har en stor kendskabsgrad blandt de lokale, men måske ikke så stort et besøgstal blandt denne gruppe. Måske er dette et område, der skal være mere fokus på i fremtiden. Der vil derfor i denne opgave blive udarbejdet en analyse, af Regnskovens image og besøgstal blandt lokalbefolkningen, for at finde frem til om der i fremtiden skal satses mere på den gruppe, der ikke har besøgt Randers Regnskov. Problemformulering Der vil i denne opgave blive undersøgt, om den høje kendskabsgrad i Randers skaber tilstrækkeligt mange besøgende i Regnskoven. Vores hypotese er, at de fleste i Randers kender til Regnskoven, men at der stadig er mange, der ikke har besøgt stedet. Der vil derfor i denne opgave blive undersøgt, om denne hypotese holder, og i givet fald, hvad det skyldes. Der vil blive vurderet, hvilket image Regnskoven har blandt de lokale, der ikke har besøgt stedet. Samt om der er en sammenhæng mellem denne gruppes opfattelse af Regnskoven, og deres manglende besøg? For til sidst, at finde ud af hvad Regnskoven kan gøre for at få en højere besøgsrate blandt dette segment? 1 Se bilag 5 2 Se bilag 1 1

7 Metode Opgaven vil have fokus på faget International Markedsføring, og relevante teorier derfra vil blive anvendt. Der vil blive udformet et spørgeskema, som skal besvares af ca. 50 respondenter fra Randers kommune. Svarene vil derefter blive behandlet i programmet SPSS. Målet med spørgeskemaet er at finde frem til, hvorfor mange af de lokale ikke besøger Randers Regnskov. Skyldes det, at Regnskoven ligger lokalt, og folk derfor tænker, at de altid kan besøge stedet, eller skyldes det noget helt andet? Der vil i forbindelse med spørgeskemaet blive set på markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, spørgeskemaets udformning, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet. Desuden vil der blive analyseret ud fra CPV og Porters værdikæde for at belyse, hvad Regnskoven kan gøre for at forbedre sig i forhold til det valgte segment. Endelig vil der blive set på segmentering, positionering og Ansoffs vækst-strategi for at vurdere, hvordan Regnskoven i fremtiden kan øge markedspenetreringen overfor dette segment. Afgrænsning I et forsøg på at indskærpe fokusområdet, er der truffet nogle fravalg, som er med til at overskueliggøre opgaven. Der vil kun blive fokuseret på de folk, der kender til Regnskoven, men som ikke har besøgt stedet. Dette afgrænser dermed de folk, som allerede har besøgt Regnskoven, samt dem, som ingen kendskab har til Regnskoven. Der vil i markedsundersøgelsen desuden, for at afgrænse målgruppen, blive fokuseret på folk i Randers kommune i alderen år. Da Randers Regnskov er en servicevirksomhed, ses der i værdikæden bort fra produktion og ind- og udgående logistik. 2

8 Kildekritik Udover diverse teoribøger fra faget International Markedsføring, er der blevet anvendt materiale, udleveret af Randers Regnskov selv. Det formodes, at dette materiale er troværdigt, da det ikke forventes, at de uddeler forkerte tal. Noget af materialet er fortroligt, og er dermed ikke vedlagt som bilag i denne opgave. Der er foretaget et interview med Regnskovens markedsføring og salgschef, Tina de Linde. Dette interview vurderes at være troværdigt, da hun ikke kun fik Regnskoven til at fremstå positivt, men også kom ind på ting, de selv mener, der kunne forbedres. Regnskovens hjemmeside giver et meget positivt indtryk af stedet, og giver dermed kun et overfladisk billede af virkeligheden. Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov 3 Midt i 80 erne opstod ideen til en ny, spændende og anderledes turistattraktion i Randers. Engen ned mod Gudenåen ved Justesens plæne blev udpeget som den ideelle placering. Den 1. januar 1995 blev direktør Henrik Herold ansat og kort tid efter, blev flere af Randers Regnskovs nuværende medarbejdere ansat. Randers Regnskov åbnede i 1996, af protektor Grevinde Alexandra. Randers Regnskov blev allerede fra starten en stor publikumssucces. Inden udgangen af 1996 havde mere end mennesker besøgt Regnskoven. Siden da er det gået forrygende fremad, i dag har Regnskoven ca besøgende gæster om året. I forbindelse med opførelsen af en ny stor kuppel til dyr og planter fra den sydamerikanske regnskov, blev hovedindgang, café og butik flyttet og kraftig udvidet i I 2005 åbnede Regnskovens saltvands akvarier, med et stort antal fisk fra Caribien. I samme år blev Afrikakuplen renoveret og ombygget, så det bl.a. blev muligt 3 3

9 at se colobusaber i et nyt stort anlæg. Randers Regnskov har over 200 forskellige dyrearter, samt 75 forskellige fiskearter i saltvandsakvariet. Randers Regnskov er i dag en selvejende institution, der bliver drevet af fonden for Randers Regnskov. Bestyrelsen består af syv medlemmer og sidder for fire år ad gangen. Folk der kommer i Randers Regnskov er forholdsvis en bred målgruppe, idet interessen for at besøge dem er stor. De besøgende er primært børnefamilie eller bedsteforældre, der i ferien tager deres børnebørn med i Regnskoven, da forældrene selv har for travlt til det. Randers Regnskov adskiller sig markant fra andre aktiviteter i Randers by, dog føler de selv at konkurrencen er der, Regnskoven kæmper især om sommeren for at få gæster. Dette skyldes at folk hellere, vil være ved stranden eller lave andre udendørs aktiviteter. Hvis konkurrencen ikke kommer fra andre forlystelser som Randers Legeland, Graceland så føler Randers Regnskoven at især Randers Storcenter er deres største konkurrent i lokalområdet. Randers Storcenter er rigtig gode til at tiltrækker, mange mennesker med diverse aktiviteter og arrangementer. Disse aktiviteter er også tilrettet mod det segment, som er Randers Regnskovs primære målgruppe. De er væsentlig bedre til at tiltrække en bredere målgruppe gennem deres markedsføring, som er hyppigere og tiltænkt børnefamilierne. Det som gør Randers Storcenter til Regnskovens største konkurrent, er at kunderne kan opleve arrangementerne i storcentret gratis. Hvorimod det koster mellem kr. hos Randers Regnskov, med mindre man har investeret sig et sæsonkort. 4 4

10 Analysedesign Der vil i denne undersøgelse blive taget udgangspunkt i en deskriptiv analyse. Denne analyse type er valgt, da det vil være for omfattende at udarbejde en eksplorativ analyse, set i forhold til den afsatte tidshorisont. Formålet med den deskriptive analyse er, at få beskrevet omfanget, af problemet i den opstillede hypotese. For at gennemføre den deskriptive analyse, er der udarbejdet et spørgeskema, hvor de forskellige variabler der ønskes undersøgt er opstillet. Der er altså tale om en kvantitativ analyse, hvor resultatet kan måles i tal, for at finde frem til problemets omfang. Validitet Der vil i denne opgave blive målt, hvor stor en del af lokal befolkningen, der har kendskab til Regnskoven, men endnu ikke har besøgt stedet. For at sikre en høj statistisk validitet, vil der blive udformet et spørgeskema, som ønskes besvaret af tilfældige respondenter fra populationen. Der vil desuden blive udarbejdet et internetspørgeskema, som ligeledes er med til sikre en høj besvarelses procent blandt populationen. Selvom der er opnået svar fra 75 respondenter, har kun et lille udsnit svaret, at de ikke har besøgt Randers Regnskov, og det kan derfor være svært at konkludere på dette aspekt af undersøgelsen. For at sikre, at der findes begrebsvaliditet, er det blevet taget højde for, at definitioner og andre anvendte begreber, i spørgeskemaet er præcise. Samt at disse har en klar formulering, så de ikke vil blive misforstået af respondenterne. Spørgeskemaet er ydermere blevet testet, inden det er blevet delt ud til populationen. Dette er gjort for at sikre, at der bliver spurgt om det helt rigtige, samt for at finde de fejl og mangler, der måtte være i spørgeskemaet. 5

11 De adspurgte respondenter, er ikke blevet isoleret. Det har derfor ikke været muligt, at isolere eksterne faktorer, som evt. kan have påvirket respondenterne, og deres svar. Og dermed været med til at påvirke undersøgelsens resultat. De eksterne faktorer der ikke har været mulige at isolere, er faktorer som: Det at respondenterne, har mulighed for at tale sammen, og dermed være med til at påvirke hinanden, både negativt og positivt. Der er dermed ikke taget højde for at en høj intern validitet i denne analyse. Det er svært at sige, om denne undersøgelse kan bruges til en markedsundersøgelse, med en anden eller lignende situation. Da dette jo som bekendt er en, image analyse for Randers Regnskov blandt de lokale i Randers kommune. Det er derfor i praksis svært at bevise, om denne undersøgelse har en høj grad af ekstern validitet. Og dermed kan gennemføres igen, og med samme resultat. Reliabilitet For at være sikker på, at respondenterne forstår formuleringerne og begreberne i spørgeskemaet ens. Er der taget højde for, at disse er klare og præcise, så de ikke bliver fortolket forskelligt blandt respondenterne. For at finde frem til de fejl, der har måttet være i spørgeskemaet, er skemaet blevet testet grundigt igennem, inden det er blevet udsendt. Dette er sket gennem, et lille pilot projekt i SPSS. Hvor spørgeskemaet fik konstruktivt kritik, på hvad der kunne gøres bedre. Derefter blev spørgeskemaet revideret. Dernæst kom der igen respons på spørgeskemaet. Denne respons var med til at få et klarer syn på spørgeskemaet, og dets fejl og mangler. Spørgeskemaet blev endnu engang, revideret så det var klart til endelig udsendelse til respondenterne. Dataindsamling For at få de nødvendige data indsamlet, har vi været ude i Randers by, Randers Storcenter, samt rundt på akademiet med spørgeskemaer. Dette er gjort for at sikre at de adspurgte respondenter var lokale, samt en del af den ønskede målgruppe. 6

12 Der er ligeledes også lavet et internet spørgeskema. Dette har haft den fordel, at det har været nemt, at nå ud til mange respondenter på en gang, og på den måde få mange svar. Ulempen ved dette er, at 50 % af svarene ikke har været brugbare. Da respondenterne enten har været, udenfor den ønskede målgruppe. Eller fordi der simpelthen ikke er blevet opgivet hvilket postnummer respondenterne bor i. Det kan dermed ikke ses om de adspurgte respondenter, ligger indenfor det geografiske område, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. fravalgt i undersøgelsen. Derfor er disse respondenter Databehandling For at sikre at de indsamlede data bliver indtastet og behandlet korrekt i SPSS, er alle data blevet dobbelttjekket, efter indtastning, for at sikre, at der ikke er opstået tastefejl, da der er mange data at holde styr på. Dataindsamlingsmetode Det er i denne undersøgelse brugt primære kvantitative datakilder. Denne type datakilde er valgt, da det har været nødvendigt, at indsamle data specielt til at belyse den konkrete problemstilling. Det har i denne undersøgelse også været en nødvendighed, at benytte primære data, da der så vidt vides aldrig har været lavet en lignende analyse før om Regnskoven. Kvantitative data er ligeledes med til at give nogle bedre og mere repræsentative resultater. For at indsamle data, er det som tidligere nævnt, udarbejdet et spørgeskema, som er blevet uddelt i lokalområdet. Fordelen ved dette er, at der har været mulighed for at forklare hvad de forskellige spørgsmål går ud på, hvis de har været lidt uklare. Dette har ligeledes været med til at sikre en høj svarprocent. Denne indsamlingsmetode har været tidskrævende, der er derfor truffet beslutning om, at der også skulle udarbejdes et internetspørgeskema. Da denne metode er en effektiv indsamlingsmetode, fordi den når ud til mange respondenter på samme tid. Dette er ligeledes en billig indsamlingsmetode. Denne metode har dog den ulempe, at det ikke er alle svar der kan anvendes, da nogle respondenter, falder uden for den ønskede målgruppe. Disse 7

13 medtages dog alligevel, da der ellers er sandsynlighed for at undersøgelsen ikke vil blive repræsentativ. Udvælgelse af respondenter Populationen i denne undersøgelse, er gruppen af lokale mennesker i alderen år, i Randers kommune. Der er sigtet efter så højt et antal respondenter som muligt, men en stor del er blevet valgt fra pga. manglende opgivelse af postnummer. Der vil i denne opgave blive brugt en stikprøve, til udvælgelse af respondenterne, da dette er den mest hensigtsmæssige udvælgelses metode, til sådanne undersøgelse, da det ville være for omfattende, at benytte en totaltælling, i det alle respondenter ville skulle inddrages. De adspurgte respondenter er udvalgt ved hjælp af bekvemmelighedsmetoden, som er den nemmeste udvælgelsesmetode. Denne metode kan føre til en overrepræsentation af bestemte aldersgrupper og køn. I denne undersøgelse af Regnskoven er der for eksempel en meget stor andel af kvindelige respondenter. Folk på gaden er valgt ud fra en vurdering af deres tilhørsforhold til målgruppen, mens internet deltagerne er valgt ud fra screened internet samples, 5 hvor folk udenfor målgruppen er valgt fra efterfølgende. Vurdering af undersøgelse Der er i forbindelse med undersøgelsen taget højde for mange af de faldgruber, der kan opstå i denne proces. Dog er der ikke opnået så mange respondenter, der ikke har besøgt Regnskoven, og det kan derfor være svært at konkludere noget generelt om denne gruppe. Det kunne dermed have været nødvendigt med en større stikprøve. 5 Kompendium fra Jeppe Juncker 8

14 Spørgeskemaets udvikling Spørgeskemaet er stillet op, sådan at respondenterne får en præsentation af, hvad undersøgelsen handler om 6. Dette gøres for at respondenterne, bliver informeret, om hvad undersøgelsen går ud på. Det første spørgsmål lyder på om respondenterne har hørt om Randers Regnskov før? Det er stillet op som et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Respondenterne kan således kun svare ja og nej. Dette har den fordel, at det er godt til nemme emner, dog er der ikke så meget dybde i dem. Efter en måleskala er det nominalskala, da det anvendes til at kategorisere personerne. Det der også gør, at det er en god ide at begynde med et nominalskalaspørgsmål, er at respondenten har kendskab til og let ved at besvare spørgeskemaet. Spørgsmål to, handler om hvilke medier respondenterne har hørt om Randers Regnskov fra. Det er ligeledes et lukket spørgsmål, de har bare flere svarmuligheder. Spørgsmålet her er også nominalskala, da det sætter respondenterne i kategorier, alt efter hvor de har hørt om Randers Regnskov fra. Respondenterne må gerne sætte flere krydser, så der kan findes frem til om Randers Regnskov er god til at markedsføre sig i lokalområdet. Spørgsmål tre, handler om at respondenterne, har besøgt Randers Regnskovs hjemmeside. Dette er ligeledes et lukket spørgsmål med kun to svarmuligheder og nominalskala. Her ses det bare at, hvis respondenten svar nej, skal de gå videre til spørgsmål fem, eftersom spørgsmål fire høre sammen med spørgsmål 3, og derfor ikke kan besvares, hvis respondenten ikke har set hjemmesiden før. Spørgsmål 4 er lidt anderledes, end de andre spørgsmål der findes i spørgeskemaet. Hvis respondenterne har set hjemmesiden før, skal de her sætte kryds efter hvordan de opfatter hjemmesiden. Spørgsmål 4 er også et lukket spørgsmål, men det er et skalaspørgsmål i semantisk differentialeskala, hvor der er blevet valgt en række ord, som er modsætninger til hinanden. Respondenterne skal derfor markere på en skala 6 Spørgeskemaet findes i bilag 2 9

15 mellem, de modsætninger, hvad deres holdning er. Derefter kan der laves en profil af gennemsnittet for alle respondenter. Spørgsmål fem er om respondenterne har besøgt Randers Regnskov. Dette er stillet op, som nominalskala og et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Hvis respondenterne siger ja til at de har besøgt Randers Regnskov før, skal de gå til spørgsmål tolv. Spørgsmål seks er ligesom spørgsmål to, et lukket spørgsmål. Det handler om hvorfor respondenterne ikke har besøgt Randers Regnskov. Dog er der en mulighed der hedder eventuelt, som gør at spørgsmålet også kan blive et åbent spørgsmål. Dette er taget med hvis responderende, har andre ting som de vil tilføje, ang. hvorfor de ikke har besøgt Randers Regnskov. Spørgsmål otte er et åben spørgsmål, der handler om hvad der kan få respondenterne til at besøge Randers Regnskov. Dette er et åbent spørgsmål, så respondenternes forslag til evt. forbedringer, kan bruges i opgavens analysedel. Spørgsmål tolv er de demografiske spørgsmål. Her bliver respondenterne spurgt om deres køn, for at mænd og kvinder kan blive målt hver for sig. Der bliver ligeledes spurgt om alder, da det er godt at vide om respondenterne, passer til den målgruppe der ønskes undersøgt. Dette gør også at det kan analyseres hvordan holdningen til Randers Regnskov er, i de forskellige aldersgrupper. I de demografiske spørgsmål, bliver der også spurgt om respondenterne har børn, efter som målgruppen til Randers Regnskov, rammes bedst hvis respondenterne har børn. Hvis respondenterne har børn, kommer der et par underspørgsmål. Der handler om hvor mange børn de har, og hvor gamle de er. Til sidst bliver der spurgt om respondentens postnummer/by, for at finde ud af om respondenterne er fra lokalområdet. De demografiske spørgsmål kommer til sidst, da de kan være med til at fremkalde en stop effekt hos respondenterne. 10

16 Analyse af data Ud fra de indsamlede data, vil der blive analyseret på de vigtigste faktorer i undersøgelsen. Der startes med demografi. 7 Køn: Respondenter i undersøgelsen udgør 75 personer fordelt på begge køn. Af de adspurgte har flertallet været kvinder. Hele 75 % af respondenterne udgør kvinder og kun 25 % mænd. Kvinder har været mere tilbøjelige til at standse op og lytte omkring emnet, mens mænd var hurtige til at vise udtryk for enten ikke at have tid eller mindre interesseret i at blive standset på farten. Kvinderne har deltaget mere aktivt og givet deres mening til udtryk, mens mændene har været en smule og til tider overfladiske med deres svar. Derfor vil analysen bære mest præg af de kvindelige meninger og synspunkter. Alder: Aldersfordelingen er mellem 20 og 60 år. Den største gruppe er de årige. Dette kan blandt andet skyldes, at spørgeskemaet er blevet sendt ude via Facebook. Hele 20 % har undladt at angive alder, så aldersfordelingen er ikke helt retvisende. Har du børn: Ca. 56 % af de adspurgte har børn. 4 % har undladte at svare og indgår derfor i procentfordelingen. I betragtningen af Randers Regnskovs primære målgruppe er, børnefamilier, så vides det ikke om de 40 %, som ikke har børn, evt. har besøgt Randers Regnskov med mindre søskende, niecer eller nevøer, som de evt. har taget med i stedet. Dette skulle der have været taget forbehold for i spørgeskemaet, så der var noget konkret at forholde sig til. Geografiske områder: De fleste er fra Randers by, hvorimod ca. 7 % er udenbys. Dette kunne have været anderledes, hvis vi havde indsamlet data bevidst i forskellige postnumre eller sendt spørgeskemaet specifikt til respondenter udenfor byens postnumre. Dog afspejler kendskabsgraden ikke det, at dem udenfor byen kender Randers Regnskov i mindre eller højere grad end dem som bor i Randers by. 7 Se bilag 6 for dataanalyse 11

17 Kendskab til Randers Regnskov: Af de adspurgte respondenter så er kendskabet til Randers Regnskov mellem de lokale i Randers kommune meget høj, dog har én enkelt svaret nej og udgør derfor 1 % i undersøgelsen. Respondenten er en mand på 35 år og har ingen børn, og det vides ikke, om vedkommende er tilflytter til Randers. Kendskab til Randers Regnskov via medier: Kendskabsgraden til Randers Regnskov er i nogenlunde høj. Næsten 59 % af respondenterne har stiftet kendskab gennem tv udsendelserne, og 53 % af dem har det gennem Randers Regnskovs brochurer. Så som radio- og tv-spot er derimod på henholdsvis 43 % og 36 %. Mange af de adspurgte på gaden kunne kun mindes Randers Regnskovs tv-spot, dog kan flere huske radiospottene, fordi den alligevel kører i bilen eller i baggrunden på arbejdet. De få ude på gaden har forklaret, at de havde en tendens til at zappe videre, når der især kommer reklamer, og det gør man normalt ikke på samme måde, når det er i radio. Randers Regnskov kom på Facebook d. 10. juni 2010 og har til dags dato ca medlemmer 8. Det er meget få i forhold til at de hvert år har mere end besøgende gæster 9. Hele 92 % har ikke set Randers Regnskovs Facebook side, selvom størstedelen af respondenterne deltog via Facebook. Kendskabet til Randers Regnskovs hjemmeside er også i mindre grad kendt. Hele 60 % af de adspurgte har endnu ikke besøgt deres hjemmeside. Her kunne grundene være den, at idet det er et lokalt sted, har man ikke det samme behov for informationssøgning, som hvis det var man kom udenbys. Besøgt Randers Regnskov: Besøgstallet er høj blandt de lokale i kommunen. Af de adspurgte har 87 % besøgt Randers Regnskov og 12 % har endnu ikke besøgt den. Én enkelt har undladt at svare på spørgsmålet og udgør derfor den ene procent i undersøgelsen. Af dem som ikke har besøgt Randers Regnskov regner 44 % af dem med at besøge den i Kan man sige noget særligt om besøgstallet, når man kigger på fordelingen af besøgende og ikke-besøgende, og deler dem op på faktorer som køn, børn og alder? 8 9 Se bilag 5 12

18 Som sagt har ca. 87 % af respondenterne svaret, at de har besøgt Regnskoven. Hvis man deler det op på køn, ser man dog, at der er forskel på besøgsraten hos mænd og kvinder. Hos de adspurgte kvinder har hele 93 % besøgt stedet, mens det hos mændene drejer sig om 72 %. Man kan dermed se, at når det gælder de adspurgte i denne undersøgelse, er besøgsraten hos kvinder meget højere end hos mændene. Dette har muligvis noget at gøre med Regnskovens primære målgruppe, børnefamilierne, hvor det måske især er kvinderne, der tager med deres børn derind. Ligeledes kunne man nemt forestille sig, at mange kvinder tager i Regnskoven med veninder og kolleger, mens det samme nok ikke er gældende for mændene og deres venner. Som sagt er der i alt ni respondenter, der svarer, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de fordeler sig på fem mænd og fire kvinder, men når man samtidig tænker på, at 75 % af deltagerne er kvinder, ses det tydeligt, at der er stor forskel på mænd og kvinders besøg i Regnskoven, i hvert fald i denne undersøgelse. Når man så kigger på fordelingen mellem børnefamilier og folk uden børn, er tendensen igen klar. 95 % af respondenter med børn har besøgt Regnskoven, mens det er 79 % for folk uden børn. Kun to af respondenterne med børn har svaret, at de ikke har besøgt stedet. Igen viser det med stor tydelighed, at Regnskoven primært henvender sig til børnefamilier. Dette ses også på de svar, der er modtaget på spørgsmålet: Hvad kunne få dig til at besøge Regnskoven?, hvor en del har svaret, at de gerne vil besøge stedet, hvis deres børn har lyst, eller når deres børn får den rette alder. At det især er børnefamilier, der besøger stedet, ses endnu tydeligere, når man kigger på gruppen af deltagere, som har børn under tolv år. Denne gruppe udgøres af 25 respondenter, det vil sige 1/3 af den samlede gruppe, og her har alle 25 besøgt Regnskoven. Ingen af de ni, der ikke har besøgt stedet, har dermed børn under tolv år. Hvis der kigges på aldersfordelingen af respondenterne, kan der ikke rigtig ses en tydelig tendens. Et stort problem ved netop denne inddeling er som sagt, at en stor del af deltagerne ikke har oplyst deres alder, så der kun er fire deltagere med oplyst alder, der ikke har besøgt Regnskoven, og disse fordeles rimeligt lige ude på de enkelte aldersgrupper. 13

19 Årsag til manglende besøg: Der er som tidligere sagt ni respondenter, der har svaret, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de har givet forskellige grunde hertil. Da der er tale om meget få respondenter, kan det være svært at kigge på fordelingen imellem kønnene, aldersgrupper og børn/ikke-børn. Dog kan man se, at det udelukkende er folk uden børn, samt 75 % mænd, der ikke føler, de er en del af målgruppen. Regnskoven siger selv, at deres primære målgruppe er børnefamilier, men alle er velkomne 10, men måske er den generelle opfattelse hos folk, at Regnskoven kun er henvendt til børnefamilier, og derfor ikke føler, de vil få noget ud af at besøge stedet, så dette var måske noget, Regnskoven kunne prøve at ændre på. Sådan ser billedet også ud, når man ser på de folk, der endnu ikke har fået besøgt Regnskoven igen er det mænd (67 %) og folk uden børn (80 %), som dominerer billedet. Måske venter de, til de har fået børn, igen fordi de ikke føler, de er en del af målgruppen på nuværende tidspunkt. Anbefale Randers Regnskov til andre: Hos de adspurgte er anbefalinger fordelt således at 87,7 % vil anbefale Randers Regnskov for andre og kun 2,7 % siger nej. Ca. 10,7 % har ikke kunnet tage stilling til det. De to, der ikke vil anbefale Regnskoven, er begge mænd, og den ene har besøgt stedet, men siger, at det er spændende og en god oplevelse, så hvorfor han ikke vil anbefale den, står hen i det uvisse. Image: Det var egentlig kun meningen, at der skulle undersøges Regnskovens image blandt dem, der ikke havde besøgt stedet, men en del af dem, som har besøgt Regnskoven, valgte også at svare på den del, derfor er de besvarelser også inddraget i den nedenstående analyse. Der er omkring 30 respondenter, der har svaret på imagespørgsmålene nogle har kun givet deres mening til kende om nogle af spørgsmålene. Der bliver næsten ikke sagt noget negativt om Regnskoven ud over nogle enkelte negative meninger, er alle svar neutrale eller derover, så det ser rigtig godt ud for Regnskovens image. Især når det gælder spørgsmålet om Regnskoven er lærerig, er folk meget positive. Her har hele Interview med Tina de Linde, bilag 1 14

20 % svaret, at stedet er meget lærerigt, men også når det gælder serviceniveauet, og om Regnskoven er børnevenlig, er der et meget positivt indtryk. At Regnskoven har et godt image, ses også i en undersøgelse, lavet af Ugebrevet Mandag Morgen, som har spurgt folk, hvor de ville være mest stolte af at arbejde. På denne liste ligger Randers Regnskov på en flot 33. plads, som er den næsthøjeste placering for danske attraktioner, kun overgået af Københavns Zoologiske Have. 11 Hvis man så kigger på fordelingen blandt svarene for henholdsvis kvinder og mænd, ser man, at kvinderne er mere positive end mændene. Dette kan hænge sammen med det faktum, som der blev sagt tidligere, at end større del af kvinderne havde besøgt stedet frem for mænd. Det kan både sige noget om, at mænd ikke er så positive overfor stedet, og derfor ikke kommer der, men omvendt også, at mændene måske ikke ved så meget om stedet, hvis de ikke har besøgt det, og derfor er mere neutrale i deres holdning. Det kan dog også skyldes at mænd ikke viser deres begejstring så meget som kvinder. Størstedelen af de mænd, der har svaret på imagespørgsmålene synes dog, at Regnskoven er et spændende og meget lærerigt sted. Størstedelen af kvinderne har valgt at placere deres svar i den mest positive mulighed ved de fleste kategorier. Når det gælder opdelingen imellem folk med og uden børn, opdager man, at folk med børn generelt er mere positive overfor Regnskoven end dem uden børn, og dette hænger jo meget godt sammen med, at børnefamilier er Regnskovens primære målgruppe. Set i det lys, er resultatet af imageundersøgelsen meget positivt for Regnskoven. De positive svar gælder både for børnefamilier og familier med børn under tolv. Det interessante lige her er nok især, om børnefamilierne synes, at Regnskoven er børnevenlig, og det synes hele 80 % af børnefamilierne heldigvis. Dog har en enkelt respondent med børn under tolv sagt, at stedet ikke er børnevenligt. Hvad dette skyldes, kan der naturligvis kun gættes på, men denne person har måske haft en dårlig oplevelse på stedet. Det er dog ikke en generel tendens i undersøgelsen. Ligeledes kan nævnes, at 67 % af børnefamilierne synes, serviceniveauet er meget højt, ligesom hele 88 % af dem synes, at Regnskoven er meget lærerig. Dette er også to

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau C

Opgave til Salg og service niveau C Opgave til Salg og service niveau C Beskrivelse Eleverne skal i denne opgave arbejde med at planlægge og gennemføre en markedsanalyse. Markedsanalysen skal gennemføres i marken, således at eleverne måske

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik DEN GODE BORGERINDDRAGELSE Nana & Salik BORGERINDDRAGELSE DEFINITION Public participation is not just providing information to the public. There is interaction between the organization making de decision

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034

Nichlas Weber Fenst IT & Kommunikation Eksamensprojekt Kursist: 41034 Opgave 3: Kultur- og/eller samfundsfaglig formidling. Distortion Kampagne: Projektet kan omhandle oplysning og/eller promovering af kultur- eller Samfundsvidenskabelige forhold, i bred forstand. Der kan

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

2. Indledende sonderinger (eksplorative forundersøgelser) Sekundære data Kvantitative og kvalitative Desk research

2. Indledende sonderinger (eksplorative forundersøgelser) Sekundære data Kvantitative og kvalitative Desk research Mark edsanalyseproc essen 1. Problemerkendelse 2. Indledende sonderinger (eksplorative forr) Herunder: Sekundære interne og eksterne data samt primære interne data 3. Problemformulering og mål for n 4.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview

Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview Bilagsamling 2-4 Bilag 2: Interviewguide til fokusgruppeinterview INTRO: Velkommen til. Formålet med dette fokusgruppeinterview, er at indsamle date vedrørende kendskab til Primark og generelle opfattelser

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere