Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker."

Transkript

1 Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på 1. semester samt 1. del af 2. semester, hvor faget international markedsføring indgår. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne fra vores 1. og 2. semester for et godt og lærerigt semestre, samt Tina de Linde, Salgs og marketingchef i Randers Regnskov, som vi har haft et spændende interview med. Sidst men ikke mindst, vil vi gerne takke alle de adspurgte respondenter, fordi de tog sig tid til at hjælpe. 1

2 Executive summary Randers Rainforest is by far the biggest tourist attraction in Randers, and has more than 250,000 visitors every year. 50% of the visitors come from the local area. Most of the people in Randers have heard of the Rainforest, but does this mean that these people also have visited the attraction? And those who have not visited the Rainforest, what is their reason? What can the Rainforest do to get these people to visit the place? That is the objective of this project. Furthermore, the image of the Rainforest among local people will be examined. To answer the above questions, a questionnaire has been made and relevant people have been asked to answer the questions. The questionnaire has been posted on the internet, more precisely on Facebook. This is an easy way to get in contact with people, but the downside is that a lot of people outside the target group answer the questions as well, so many of the answers cannot be used in the analysis. The questionnaire has also been given out to people on the street in Randers, and in Randers Storcenter. This requires more time and effort than on the internet, but it is easier to get the right people to participate. The problem with this approach is that many people on the street do not want to answer the questions, maybe due to lack of time or lack of interest. 75 answers were collected, and out of this group, only one person said that he had never heard of the Rainforest. Nine of the respondents had never visited the Rainforest, so the visiting rate among locals in Randers is very high. It is mostly people without children, and men, who have not visited the attraction. But what is the reason why these people had not visited the Rainforest? There were to main reasons among the answers: they do not feel that they belong to the target group, or they just have not found the time for it yet. The group of people who has not visited the Rainforest is very small, and therefore, it can be difficult to say something general about this group. 2

3 The image of the Rainforest is very high among the people of Randers. Almost everybody has a positive view of the attraction, which is very good. This applies to both the visitors and the non-visitors, so there is not any connection between the image and why people do not visit the Rainforest. A recent survey made by Ugebrevet Mandag Morgen shows that many people in Denmark would be proud of working in the Rainforest. This also provides evidence of the good image. In order to get more visitors, Randers Rainforest has decided that, in 2012, they will try to focus on new segments outside the holiday season, when most families with children visit the attraction. One possible segment could be people without children. As mentioned before, the analysis shows that many of these people do not feel that they belong to the target group, and therefore, do not visit the place. They would therefore be an interesting segment to focus on, when the Rainforest wants to increase the visiting figure. To get a higher visiting rate from this segment, the Rainforest could arrange some events, made especially for people without children. This could for instance be dating events or romantic dinners for couples in the café, combined with a guided tour in the domes. Another idea could be evening events just for men, or just for women. When one considers the value chain by Porter, this is part of the research and development, and the human resources. Another part of the value chain to have focus on, is the marketing. This is used to get in contact with the new segment. It is important for the Rainforest to convince the new target group that this attraction can offer them something special and different, and that the Rainforest is for everybody, not only families with children. The new segment can be reached through brochures, radio ads and social media like Facebook. Many of the respondents have not visited the Rainforest s page on Facebook, so this could also be something to have focus on in the future. 3

4 Indhold Indledning... 1 Problemformulering... 1 Metode... 2 Afgrænsning... 2 Kildekritik... 3 Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov... 3 Analysedesign... 5 Validitet... 5 Reliabilitet... 6 Dataindsamling... 6 Databehandling... 7 Dataindsamlingsmetode... 7 Udvælgelse af respondenter... 8 Vurdering af undersøgelse... 8 Spørgeskemaets udvikling... 9 Analyse af data Vækststrategi Segmentering Positionering Konklusion Perspektivering Litteraturliste

5 Interview med Tina de Linde Bilag Spørgeskema Bilag Brochurer Randers Regnskov Bilag Aktivitetsplan Bilag Besøgstal Bilag Data analyse Bilag Svar på de åbne spørgsmål Bilag Planlægning af Projekt uge Bilag Logbog

6 Indledning Denne opgave tager udgangspunkt i Randers Regnskov. Regnskoven er Randers største turistattraktion og byens fyrtårn, som hvert år tiltrækker mange turister til byen. Det er en spændende virksomhed, i udvikling og fremgang. De seneste år har Randers Regnskov fået et større og større besøgstal. Allerede nu i 2012, er der slået besøgsrekord, 1 sammenlignet med sidste år. Derfor kunne det være spændende og interessant, at arbejde med lige netop denne virksomhed. 50 % af de besøgende kommer fra lokalområdet 2. Regnskoven mener selv, at de har en stor kendskabsgrad blandt de lokale, men måske ikke så stort et besøgstal blandt denne gruppe. Måske er dette et område, der skal være mere fokus på i fremtiden. Der vil derfor i denne opgave blive udarbejdet en analyse, af Regnskovens image og besøgstal blandt lokalbefolkningen, for at finde frem til om der i fremtiden skal satses mere på den gruppe, der ikke har besøgt Randers Regnskov. Problemformulering Der vil i denne opgave blive undersøgt, om den høje kendskabsgrad i Randers skaber tilstrækkeligt mange besøgende i Regnskoven. Vores hypotese er, at de fleste i Randers kender til Regnskoven, men at der stadig er mange, der ikke har besøgt stedet. Der vil derfor i denne opgave blive undersøgt, om denne hypotese holder, og i givet fald, hvad det skyldes. Der vil blive vurderet, hvilket image Regnskoven har blandt de lokale, der ikke har besøgt stedet. Samt om der er en sammenhæng mellem denne gruppes opfattelse af Regnskoven, og deres manglende besøg? For til sidst, at finde ud af hvad Regnskoven kan gøre for at få en højere besøgsrate blandt dette segment? 1 Se bilag 5 2 Se bilag 1 1

7 Metode Opgaven vil have fokus på faget International Markedsføring, og relevante teorier derfra vil blive anvendt. Der vil blive udformet et spørgeskema, som skal besvares af ca. 50 respondenter fra Randers kommune. Svarene vil derefter blive behandlet i programmet SPSS. Målet med spørgeskemaet er at finde frem til, hvorfor mange af de lokale ikke besøger Randers Regnskov. Skyldes det, at Regnskoven ligger lokalt, og folk derfor tænker, at de altid kan besøge stedet, eller skyldes det noget helt andet? Der vil i forbindelse med spørgeskemaet blive set på markedsudvælgelsesprocessen, analysedesignet, spørgeskemaets udformning, samt undersøgelsens validitet og reliabilitet. Desuden vil der blive analyseret ud fra CPV og Porters værdikæde for at belyse, hvad Regnskoven kan gøre for at forbedre sig i forhold til det valgte segment. Endelig vil der blive set på segmentering, positionering og Ansoffs vækst-strategi for at vurdere, hvordan Regnskoven i fremtiden kan øge markedspenetreringen overfor dette segment. Afgrænsning I et forsøg på at indskærpe fokusområdet, er der truffet nogle fravalg, som er med til at overskueliggøre opgaven. Der vil kun blive fokuseret på de folk, der kender til Regnskoven, men som ikke har besøgt stedet. Dette afgrænser dermed de folk, som allerede har besøgt Regnskoven, samt dem, som ingen kendskab har til Regnskoven. Der vil i markedsundersøgelsen desuden, for at afgrænse målgruppen, blive fokuseret på folk i Randers kommune i alderen år. Da Randers Regnskov er en servicevirksomhed, ses der i værdikæden bort fra produktion og ind- og udgående logistik. 2

8 Kildekritik Udover diverse teoribøger fra faget International Markedsføring, er der blevet anvendt materiale, udleveret af Randers Regnskov selv. Det formodes, at dette materiale er troværdigt, da det ikke forventes, at de uddeler forkerte tal. Noget af materialet er fortroligt, og er dermed ikke vedlagt som bilag i denne opgave. Der er foretaget et interview med Regnskovens markedsføring og salgschef, Tina de Linde. Dette interview vurderes at være troværdigt, da hun ikke kun fik Regnskoven til at fremstå positivt, men også kom ind på ting, de selv mener, der kunne forbedres. Regnskovens hjemmeside giver et meget positivt indtryk af stedet, og giver dermed kun et overfladisk billede af virkeligheden. Virksomhedsbeskrivelse af Randers Regnskov 3 Midt i 80 erne opstod ideen til en ny, spændende og anderledes turistattraktion i Randers. Engen ned mod Gudenåen ved Justesens plæne blev udpeget som den ideelle placering. Den 1. januar 1995 blev direktør Henrik Herold ansat og kort tid efter, blev flere af Randers Regnskovs nuværende medarbejdere ansat. Randers Regnskov åbnede i 1996, af protektor Grevinde Alexandra. Randers Regnskov blev allerede fra starten en stor publikumssucces. Inden udgangen af 1996 havde mere end mennesker besøgt Regnskoven. Siden da er det gået forrygende fremad, i dag har Regnskoven ca besøgende gæster om året. I forbindelse med opførelsen af en ny stor kuppel til dyr og planter fra den sydamerikanske regnskov, blev hovedindgang, café og butik flyttet og kraftig udvidet i I 2005 åbnede Regnskovens saltvands akvarier, med et stort antal fisk fra Caribien. I samme år blev Afrikakuplen renoveret og ombygget, så det bl.a. blev muligt 3 3

9 at se colobusaber i et nyt stort anlæg. Randers Regnskov har over 200 forskellige dyrearter, samt 75 forskellige fiskearter i saltvandsakvariet. Randers Regnskov er i dag en selvejende institution, der bliver drevet af fonden for Randers Regnskov. Bestyrelsen består af syv medlemmer og sidder for fire år ad gangen. Folk der kommer i Randers Regnskov er forholdsvis en bred målgruppe, idet interessen for at besøge dem er stor. De besøgende er primært børnefamilie eller bedsteforældre, der i ferien tager deres børnebørn med i Regnskoven, da forældrene selv har for travlt til det. Randers Regnskov adskiller sig markant fra andre aktiviteter i Randers by, dog føler de selv at konkurrencen er der, Regnskoven kæmper især om sommeren for at få gæster. Dette skyldes at folk hellere, vil være ved stranden eller lave andre udendørs aktiviteter. Hvis konkurrencen ikke kommer fra andre forlystelser som Randers Legeland, Graceland så føler Randers Regnskoven at især Randers Storcenter er deres største konkurrent i lokalområdet. Randers Storcenter er rigtig gode til at tiltrækker, mange mennesker med diverse aktiviteter og arrangementer. Disse aktiviteter er også tilrettet mod det segment, som er Randers Regnskovs primære målgruppe. De er væsentlig bedre til at tiltrække en bredere målgruppe gennem deres markedsføring, som er hyppigere og tiltænkt børnefamilierne. Det som gør Randers Storcenter til Regnskovens største konkurrent, er at kunderne kan opleve arrangementerne i storcentret gratis. Hvorimod det koster mellem kr. hos Randers Regnskov, med mindre man har investeret sig et sæsonkort. 4 4

10 Analysedesign Der vil i denne undersøgelse blive taget udgangspunkt i en deskriptiv analyse. Denne analyse type er valgt, da det vil være for omfattende at udarbejde en eksplorativ analyse, set i forhold til den afsatte tidshorisont. Formålet med den deskriptive analyse er, at få beskrevet omfanget, af problemet i den opstillede hypotese. For at gennemføre den deskriptive analyse, er der udarbejdet et spørgeskema, hvor de forskellige variabler der ønskes undersøgt er opstillet. Der er altså tale om en kvantitativ analyse, hvor resultatet kan måles i tal, for at finde frem til problemets omfang. Validitet Der vil i denne opgave blive målt, hvor stor en del af lokal befolkningen, der har kendskab til Regnskoven, men endnu ikke har besøgt stedet. For at sikre en høj statistisk validitet, vil der blive udformet et spørgeskema, som ønskes besvaret af tilfældige respondenter fra populationen. Der vil desuden blive udarbejdet et internetspørgeskema, som ligeledes er med til sikre en høj besvarelses procent blandt populationen. Selvom der er opnået svar fra 75 respondenter, har kun et lille udsnit svaret, at de ikke har besøgt Randers Regnskov, og det kan derfor være svært at konkludere på dette aspekt af undersøgelsen. For at sikre, at der findes begrebsvaliditet, er det blevet taget højde for, at definitioner og andre anvendte begreber, i spørgeskemaet er præcise. Samt at disse har en klar formulering, så de ikke vil blive misforstået af respondenterne. Spørgeskemaet er ydermere blevet testet, inden det er blevet delt ud til populationen. Dette er gjort for at sikre, at der bliver spurgt om det helt rigtige, samt for at finde de fejl og mangler, der måtte være i spørgeskemaet. 5

11 De adspurgte respondenter, er ikke blevet isoleret. Det har derfor ikke været muligt, at isolere eksterne faktorer, som evt. kan have påvirket respondenterne, og deres svar. Og dermed været med til at påvirke undersøgelsens resultat. De eksterne faktorer der ikke har været mulige at isolere, er faktorer som: Det at respondenterne, har mulighed for at tale sammen, og dermed være med til at påvirke hinanden, både negativt og positivt. Der er dermed ikke taget højde for at en høj intern validitet i denne analyse. Det er svært at sige, om denne undersøgelse kan bruges til en markedsundersøgelse, med en anden eller lignende situation. Da dette jo som bekendt er en, image analyse for Randers Regnskov blandt de lokale i Randers kommune. Det er derfor i praksis svært at bevise, om denne undersøgelse har en høj grad af ekstern validitet. Og dermed kan gennemføres igen, og med samme resultat. Reliabilitet For at være sikker på, at respondenterne forstår formuleringerne og begreberne i spørgeskemaet ens. Er der taget højde for, at disse er klare og præcise, så de ikke bliver fortolket forskelligt blandt respondenterne. For at finde frem til de fejl, der har måttet være i spørgeskemaet, er skemaet blevet testet grundigt igennem, inden det er blevet udsendt. Dette er sket gennem, et lille pilot projekt i SPSS. Hvor spørgeskemaet fik konstruktivt kritik, på hvad der kunne gøres bedre. Derefter blev spørgeskemaet revideret. Dernæst kom der igen respons på spørgeskemaet. Denne respons var med til at få et klarer syn på spørgeskemaet, og dets fejl og mangler. Spørgeskemaet blev endnu engang, revideret så det var klart til endelig udsendelse til respondenterne. Dataindsamling For at få de nødvendige data indsamlet, har vi været ude i Randers by, Randers Storcenter, samt rundt på akademiet med spørgeskemaer. Dette er gjort for at sikre at de adspurgte respondenter var lokale, samt en del af den ønskede målgruppe. 6

12 Der er ligeledes også lavet et internet spørgeskema. Dette har haft den fordel, at det har været nemt, at nå ud til mange respondenter på en gang, og på den måde få mange svar. Ulempen ved dette er, at 50 % af svarene ikke har været brugbare. Da respondenterne enten har været, udenfor den ønskede målgruppe. Eller fordi der simpelthen ikke er blevet opgivet hvilket postnummer respondenterne bor i. Det kan dermed ikke ses om de adspurgte respondenter, ligger indenfor det geografiske område, som undersøgelsen tager udgangspunkt i. fravalgt i undersøgelsen. Derfor er disse respondenter Databehandling For at sikre at de indsamlede data bliver indtastet og behandlet korrekt i SPSS, er alle data blevet dobbelttjekket, efter indtastning, for at sikre, at der ikke er opstået tastefejl, da der er mange data at holde styr på. Dataindsamlingsmetode Det er i denne undersøgelse brugt primære kvantitative datakilder. Denne type datakilde er valgt, da det har været nødvendigt, at indsamle data specielt til at belyse den konkrete problemstilling. Det har i denne undersøgelse også været en nødvendighed, at benytte primære data, da der så vidt vides aldrig har været lavet en lignende analyse før om Regnskoven. Kvantitative data er ligeledes med til at give nogle bedre og mere repræsentative resultater. For at indsamle data, er det som tidligere nævnt, udarbejdet et spørgeskema, som er blevet uddelt i lokalområdet. Fordelen ved dette er, at der har været mulighed for at forklare hvad de forskellige spørgsmål går ud på, hvis de har været lidt uklare. Dette har ligeledes været med til at sikre en høj svarprocent. Denne indsamlingsmetode har været tidskrævende, der er derfor truffet beslutning om, at der også skulle udarbejdes et internetspørgeskema. Da denne metode er en effektiv indsamlingsmetode, fordi den når ud til mange respondenter på samme tid. Dette er ligeledes en billig indsamlingsmetode. Denne metode har dog den ulempe, at det ikke er alle svar der kan anvendes, da nogle respondenter, falder uden for den ønskede målgruppe. Disse 7

13 medtages dog alligevel, da der ellers er sandsynlighed for at undersøgelsen ikke vil blive repræsentativ. Udvælgelse af respondenter Populationen i denne undersøgelse, er gruppen af lokale mennesker i alderen år, i Randers kommune. Der er sigtet efter så højt et antal respondenter som muligt, men en stor del er blevet valgt fra pga. manglende opgivelse af postnummer. Der vil i denne opgave blive brugt en stikprøve, til udvælgelse af respondenterne, da dette er den mest hensigtsmæssige udvælgelses metode, til sådanne undersøgelse, da det ville være for omfattende, at benytte en totaltælling, i det alle respondenter ville skulle inddrages. De adspurgte respondenter er udvalgt ved hjælp af bekvemmelighedsmetoden, som er den nemmeste udvælgelsesmetode. Denne metode kan føre til en overrepræsentation af bestemte aldersgrupper og køn. I denne undersøgelse af Regnskoven er der for eksempel en meget stor andel af kvindelige respondenter. Folk på gaden er valgt ud fra en vurdering af deres tilhørsforhold til målgruppen, mens internet deltagerne er valgt ud fra screened internet samples, 5 hvor folk udenfor målgruppen er valgt fra efterfølgende. Vurdering af undersøgelse Der er i forbindelse med undersøgelsen taget højde for mange af de faldgruber, der kan opstå i denne proces. Dog er der ikke opnået så mange respondenter, der ikke har besøgt Regnskoven, og det kan derfor være svært at konkludere noget generelt om denne gruppe. Det kunne dermed have været nødvendigt med en større stikprøve. 5 Kompendium fra Jeppe Juncker 8

14 Spørgeskemaets udvikling Spørgeskemaet er stillet op, sådan at respondenterne får en præsentation af, hvad undersøgelsen handler om 6. Dette gøres for at respondenterne, bliver informeret, om hvad undersøgelsen går ud på. Det første spørgsmål lyder på om respondenterne har hørt om Randers Regnskov før? Det er stillet op som et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Respondenterne kan således kun svare ja og nej. Dette har den fordel, at det er godt til nemme emner, dog er der ikke så meget dybde i dem. Efter en måleskala er det nominalskala, da det anvendes til at kategorisere personerne. Det der også gør, at det er en god ide at begynde med et nominalskalaspørgsmål, er at respondenten har kendskab til og let ved at besvare spørgeskemaet. Spørgsmål to, handler om hvilke medier respondenterne har hørt om Randers Regnskov fra. Det er ligeledes et lukket spørgsmål, de har bare flere svarmuligheder. Spørgsmålet her er også nominalskala, da det sætter respondenterne i kategorier, alt efter hvor de har hørt om Randers Regnskov fra. Respondenterne må gerne sætte flere krydser, så der kan findes frem til om Randers Regnskov er god til at markedsføre sig i lokalområdet. Spørgsmål tre, handler om at respondenterne, har besøgt Randers Regnskovs hjemmeside. Dette er ligeledes et lukket spørgsmål med kun to svarmuligheder og nominalskala. Her ses det bare at, hvis respondenten svar nej, skal de gå videre til spørgsmål fem, eftersom spørgsmål fire høre sammen med spørgsmål 3, og derfor ikke kan besvares, hvis respondenten ikke har set hjemmesiden før. Spørgsmål 4 er lidt anderledes, end de andre spørgsmål der findes i spørgeskemaet. Hvis respondenterne har set hjemmesiden før, skal de her sætte kryds efter hvordan de opfatter hjemmesiden. Spørgsmål 4 er også et lukket spørgsmål, men det er et skalaspørgsmål i semantisk differentialeskala, hvor der er blevet valgt en række ord, som er modsætninger til hinanden. Respondenterne skal derfor markere på en skala 6 Spørgeskemaet findes i bilag 2 9

15 mellem, de modsætninger, hvad deres holdning er. Derefter kan der laves en profil af gennemsnittet for alle respondenter. Spørgsmål fem er om respondenterne har besøgt Randers Regnskov. Dette er stillet op, som nominalskala og et lukket spørgsmål, med to svarmuligheder. Hvis respondenterne siger ja til at de har besøgt Randers Regnskov før, skal de gå til spørgsmål tolv. Spørgsmål seks er ligesom spørgsmål to, et lukket spørgsmål. Det handler om hvorfor respondenterne ikke har besøgt Randers Regnskov. Dog er der en mulighed der hedder eventuelt, som gør at spørgsmålet også kan blive et åbent spørgsmål. Dette er taget med hvis responderende, har andre ting som de vil tilføje, ang. hvorfor de ikke har besøgt Randers Regnskov. Spørgsmål otte er et åben spørgsmål, der handler om hvad der kan få respondenterne til at besøge Randers Regnskov. Dette er et åbent spørgsmål, så respondenternes forslag til evt. forbedringer, kan bruges i opgavens analysedel. Spørgsmål tolv er de demografiske spørgsmål. Her bliver respondenterne spurgt om deres køn, for at mænd og kvinder kan blive målt hver for sig. Der bliver ligeledes spurgt om alder, da det er godt at vide om respondenterne, passer til den målgruppe der ønskes undersøgt. Dette gør også at det kan analyseres hvordan holdningen til Randers Regnskov er, i de forskellige aldersgrupper. I de demografiske spørgsmål, bliver der også spurgt om respondenterne har børn, efter som målgruppen til Randers Regnskov, rammes bedst hvis respondenterne har børn. Hvis respondenterne har børn, kommer der et par underspørgsmål. Der handler om hvor mange børn de har, og hvor gamle de er. Til sidst bliver der spurgt om respondentens postnummer/by, for at finde ud af om respondenterne er fra lokalområdet. De demografiske spørgsmål kommer til sidst, da de kan være med til at fremkalde en stop effekt hos respondenterne. 10

16 Analyse af data Ud fra de indsamlede data, vil der blive analyseret på de vigtigste faktorer i undersøgelsen. Der startes med demografi. 7 Køn: Respondenter i undersøgelsen udgør 75 personer fordelt på begge køn. Af de adspurgte har flertallet været kvinder. Hele 75 % af respondenterne udgør kvinder og kun 25 % mænd. Kvinder har været mere tilbøjelige til at standse op og lytte omkring emnet, mens mænd var hurtige til at vise udtryk for enten ikke at have tid eller mindre interesseret i at blive standset på farten. Kvinderne har deltaget mere aktivt og givet deres mening til udtryk, mens mændene har været en smule og til tider overfladiske med deres svar. Derfor vil analysen bære mest præg af de kvindelige meninger og synspunkter. Alder: Aldersfordelingen er mellem 20 og 60 år. Den største gruppe er de årige. Dette kan blandt andet skyldes, at spørgeskemaet er blevet sendt ude via Facebook. Hele 20 % har undladt at angive alder, så aldersfordelingen er ikke helt retvisende. Har du børn: Ca. 56 % af de adspurgte har børn. 4 % har undladte at svare og indgår derfor i procentfordelingen. I betragtningen af Randers Regnskovs primære målgruppe er, børnefamilier, så vides det ikke om de 40 %, som ikke har børn, evt. har besøgt Randers Regnskov med mindre søskende, niecer eller nevøer, som de evt. har taget med i stedet. Dette skulle der have været taget forbehold for i spørgeskemaet, så der var noget konkret at forholde sig til. Geografiske områder: De fleste er fra Randers by, hvorimod ca. 7 % er udenbys. Dette kunne have været anderledes, hvis vi havde indsamlet data bevidst i forskellige postnumre eller sendt spørgeskemaet specifikt til respondenter udenfor byens postnumre. Dog afspejler kendskabsgraden ikke det, at dem udenfor byen kender Randers Regnskov i mindre eller højere grad end dem som bor i Randers by. 7 Se bilag 6 for dataanalyse 11

17 Kendskab til Randers Regnskov: Af de adspurgte respondenter så er kendskabet til Randers Regnskov mellem de lokale i Randers kommune meget høj, dog har én enkelt svaret nej og udgør derfor 1 % i undersøgelsen. Respondenten er en mand på 35 år og har ingen børn, og det vides ikke, om vedkommende er tilflytter til Randers. Kendskab til Randers Regnskov via medier: Kendskabsgraden til Randers Regnskov er i nogenlunde høj. Næsten 59 % af respondenterne har stiftet kendskab gennem tv udsendelserne, og 53 % af dem har det gennem Randers Regnskovs brochurer. Så som radio- og tv-spot er derimod på henholdsvis 43 % og 36 %. Mange af de adspurgte på gaden kunne kun mindes Randers Regnskovs tv-spot, dog kan flere huske radiospottene, fordi den alligevel kører i bilen eller i baggrunden på arbejdet. De få ude på gaden har forklaret, at de havde en tendens til at zappe videre, når der især kommer reklamer, og det gør man normalt ikke på samme måde, når det er i radio. Randers Regnskov kom på Facebook d. 10. juni 2010 og har til dags dato ca medlemmer 8. Det er meget få i forhold til at de hvert år har mere end besøgende gæster 9. Hele 92 % har ikke set Randers Regnskovs Facebook side, selvom størstedelen af respondenterne deltog via Facebook. Kendskabet til Randers Regnskovs hjemmeside er også i mindre grad kendt. Hele 60 % af de adspurgte har endnu ikke besøgt deres hjemmeside. Her kunne grundene være den, at idet det er et lokalt sted, har man ikke det samme behov for informationssøgning, som hvis det var man kom udenbys. Besøgt Randers Regnskov: Besøgstallet er høj blandt de lokale i kommunen. Af de adspurgte har 87 % besøgt Randers Regnskov og 12 % har endnu ikke besøgt den. Én enkelt har undladt at svare på spørgsmålet og udgør derfor den ene procent i undersøgelsen. Af dem som ikke har besøgt Randers Regnskov regner 44 % af dem med at besøge den i Kan man sige noget særligt om besøgstallet, når man kigger på fordelingen af besøgende og ikke-besøgende, og deler dem op på faktorer som køn, børn og alder? 8 9 Se bilag 5 12

18 Som sagt har ca. 87 % af respondenterne svaret, at de har besøgt Regnskoven. Hvis man deler det op på køn, ser man dog, at der er forskel på besøgsraten hos mænd og kvinder. Hos de adspurgte kvinder har hele 93 % besøgt stedet, mens det hos mændene drejer sig om 72 %. Man kan dermed se, at når det gælder de adspurgte i denne undersøgelse, er besøgsraten hos kvinder meget højere end hos mændene. Dette har muligvis noget at gøre med Regnskovens primære målgruppe, børnefamilierne, hvor det måske især er kvinderne, der tager med deres børn derind. Ligeledes kunne man nemt forestille sig, at mange kvinder tager i Regnskoven med veninder og kolleger, mens det samme nok ikke er gældende for mændene og deres venner. Som sagt er der i alt ni respondenter, der svarer, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de fordeler sig på fem mænd og fire kvinder, men når man samtidig tænker på, at 75 % af deltagerne er kvinder, ses det tydeligt, at der er stor forskel på mænd og kvinders besøg i Regnskoven, i hvert fald i denne undersøgelse. Når man så kigger på fordelingen mellem børnefamilier og folk uden børn, er tendensen igen klar. 95 % af respondenter med børn har besøgt Regnskoven, mens det er 79 % for folk uden børn. Kun to af respondenterne med børn har svaret, at de ikke har besøgt stedet. Igen viser det med stor tydelighed, at Regnskoven primært henvender sig til børnefamilier. Dette ses også på de svar, der er modtaget på spørgsmålet: Hvad kunne få dig til at besøge Regnskoven?, hvor en del har svaret, at de gerne vil besøge stedet, hvis deres børn har lyst, eller når deres børn får den rette alder. At det især er børnefamilier, der besøger stedet, ses endnu tydeligere, når man kigger på gruppen af deltagere, som har børn under tolv år. Denne gruppe udgøres af 25 respondenter, det vil sige 1/3 af den samlede gruppe, og her har alle 25 besøgt Regnskoven. Ingen af de ni, der ikke har besøgt stedet, har dermed børn under tolv år. Hvis der kigges på aldersfordelingen af respondenterne, kan der ikke rigtig ses en tydelig tendens. Et stort problem ved netop denne inddeling er som sagt, at en stor del af deltagerne ikke har oplyst deres alder, så der kun er fire deltagere med oplyst alder, der ikke har besøgt Regnskoven, og disse fordeles rimeligt lige ude på de enkelte aldersgrupper. 13

19 Årsag til manglende besøg: Der er som tidligere sagt ni respondenter, der har svaret, at de ikke har besøgt Regnskoven, og de har givet forskellige grunde hertil. Da der er tale om meget få respondenter, kan det være svært at kigge på fordelingen imellem kønnene, aldersgrupper og børn/ikke-børn. Dog kan man se, at det udelukkende er folk uden børn, samt 75 % mænd, der ikke føler, de er en del af målgruppen. Regnskoven siger selv, at deres primære målgruppe er børnefamilier, men alle er velkomne 10, men måske er den generelle opfattelse hos folk, at Regnskoven kun er henvendt til børnefamilier, og derfor ikke føler, de vil få noget ud af at besøge stedet, så dette var måske noget, Regnskoven kunne prøve at ændre på. Sådan ser billedet også ud, når man ser på de folk, der endnu ikke har fået besøgt Regnskoven igen er det mænd (67 %) og folk uden børn (80 %), som dominerer billedet. Måske venter de, til de har fået børn, igen fordi de ikke føler, de er en del af målgruppen på nuværende tidspunkt. Anbefale Randers Regnskov til andre: Hos de adspurgte er anbefalinger fordelt således at 87,7 % vil anbefale Randers Regnskov for andre og kun 2,7 % siger nej. Ca. 10,7 % har ikke kunnet tage stilling til det. De to, der ikke vil anbefale Regnskoven, er begge mænd, og den ene har besøgt stedet, men siger, at det er spændende og en god oplevelse, så hvorfor han ikke vil anbefale den, står hen i det uvisse. Image: Det var egentlig kun meningen, at der skulle undersøges Regnskovens image blandt dem, der ikke havde besøgt stedet, men en del af dem, som har besøgt Regnskoven, valgte også at svare på den del, derfor er de besvarelser også inddraget i den nedenstående analyse. Der er omkring 30 respondenter, der har svaret på imagespørgsmålene nogle har kun givet deres mening til kende om nogle af spørgsmålene. Der bliver næsten ikke sagt noget negativt om Regnskoven ud over nogle enkelte negative meninger, er alle svar neutrale eller derover, så det ser rigtig godt ud for Regnskovens image. Især når det gælder spørgsmålet om Regnskoven er lærerig, er folk meget positive. Her har hele Interview med Tina de Linde, bilag 1 14

20 % svaret, at stedet er meget lærerigt, men også når det gælder serviceniveauet, og om Regnskoven er børnevenlig, er der et meget positivt indtryk. At Regnskoven har et godt image, ses også i en undersøgelse, lavet af Ugebrevet Mandag Morgen, som har spurgt folk, hvor de ville være mest stolte af at arbejde. På denne liste ligger Randers Regnskov på en flot 33. plads, som er den næsthøjeste placering for danske attraktioner, kun overgået af Københavns Zoologiske Have. 11 Hvis man så kigger på fordelingen blandt svarene for henholdsvis kvinder og mænd, ser man, at kvinderne er mere positive end mændene. Dette kan hænge sammen med det faktum, som der blev sagt tidligere, at end større del af kvinderne havde besøgt stedet frem for mænd. Det kan både sige noget om, at mænd ikke er så positive overfor stedet, og derfor ikke kommer der, men omvendt også, at mændene måske ikke ved så meget om stedet, hvis de ikke har besøgt det, og derfor er mere neutrale i deres holdning. Det kan dog også skyldes at mænd ikke viser deres begejstring så meget som kvinder. Størstedelen af de mænd, der har svaret på imagespørgsmålene synes dog, at Regnskoven er et spændende og meget lærerigt sted. Størstedelen af kvinderne har valgt at placere deres svar i den mest positive mulighed ved de fleste kategorier. Når det gælder opdelingen imellem folk med og uden børn, opdager man, at folk med børn generelt er mere positive overfor Regnskoven end dem uden børn, og dette hænger jo meget godt sammen med, at børnefamilier er Regnskovens primære målgruppe. Set i det lys, er resultatet af imageundersøgelsen meget positivt for Regnskoven. De positive svar gælder både for børnefamilier og familier med børn under tolv. Det interessante lige her er nok især, om børnefamilierne synes, at Regnskoven er børnevenlig, og det synes hele 80 % af børnefamilierne heldigvis. Dog har en enkelt respondent med børn under tolv sagt, at stedet ikke er børnevenligt. Hvad dette skyldes, kan der naturligvis kun gættes på, men denne person har måske haft en dårlig oplevelse på stedet. Det er dog ikke en generel tendens i undersøgelsen. Ligeledes kan nævnes, at 67 % af børnefamilierne synes, serviceniveauet er meget højt, ligesom hele 88 % af dem synes, at Regnskoven er meget lærerig. Dette er også to

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere