Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. februar 2007 kl i Kulturhuset, Flodvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. februar 2007 kl i Kulturhuset, Flodvej"

Transkript

1 Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. februar 2007 kl i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget og kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. I nærværende omdelte dokument indgår bestyrelsens beretning, regnskab for 2007, budget for 2008 samt de indkomne forslag. Se for opdateret information på Informationskanalen og Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side

2 Til dagsordenens pkt. 2 Smørum Kabelnet Bestyrelsens beretning for året har været et travlt år for bestyrelsen i Smørum Kabelnet. Vi har fået tilsluttet flere nye områder til vores net, forhandlet ny serviceaftale med Canal Digital på plads, fået opført nyt antennehus, renoveret og stabiliseret nettet, kørt en lokalplanssag mod kommunen, forhandlet Internet priser, holdt ekstraordinær generalforsamling om TV2 Sport, forhandlet med samtlige programleverandører om et nyt TV-program koncept og meget mere, så vi har ikke kedet os. Det har i 2007 stadigt været billigt at være medlem af Smørum Kabelnet. Faktisk har sammenligninger med andre foreninger med nogenlunde samme programudbud vist, at Smørum Kabelnet har været en af landets billigste. På trods af store udgifter i år til nyt antennehus og en del kabeludskiftninger, er årets resultat blevet meget tilfredsstillende med kun et mindre underskud i forhold til budgettet. Vi har en fin egenkapital på 1,5 mio. kr., og er godt rustet til fremtiden. Nye medlemmer Vi har i 2007 fået tilsluttet grundejerforeningen Vestre Tvillinggård med 143 nye medlemmer, et område i Irishaven med 6 parcelhuse, 1. etape med 60 boliger i Kong Haralds Park er under etablering og vi har nye entrepriser på vej i Brændekær 2, Flodvej 13 og i Smørum Center. Hermed velkommen til de nye medlemmer! Service Vi opsagde vores serviceaftale med Canal Digital i juni måned til udløb 31/12, da aftalen ikke længere var tidssvarende og for uklar i sin formulering. Vi har så i løbet af efteråret fået forhandlet en ny og bedre aftale på plads, som er en smule dyrere, men også en del bedre. Du behøver nu som medlem ikke være nervøs for at få en regning hvis du tilkalder Canal Digital til fejlretning af dit signal. Serviceaftalen dækker frem til 1. antennestik i din bolig, og du vil ikke blive faktureret for tilkald du selv har foretaget. Hvis Canal Digital finder at en evt. fejl skyldes din interne installation, vil du få et tilbud på udbedring af dette. Nyt antennehus Vi havde i år planlagt at udskifte vores gamle og udtjente antennehus med et nyt og moderne teknikhus med meget bedre plads til det tekniske udstyr, og dermed også bedre plads til servicering af udstyret. Canal Digital afsluttede denne opgave den 4. oktober, så vi har nu fået meget velordnet og velfungerende teknikhus. Det ny teknikhus er faktisk en specielt indrettet container som er meget bestandig overfor vind og vejr. På taget af containeren er der placeret 4 nye paraboler, så alle signaler fremover modtages optimalt. Vi har således fjernet den gamle parabolmast, og har nu kun en enkelt mast tilbage med antenner. Renovering af nettet Der er foretaget en del kabeludskiftninger for at få renoveret og stabiliseret nettet, og der er samtidig blevet tilsluttet 2 nye længere strækninger med fiberkabel, der opdeler nettet i flere såkaldte øer. Optimalt set bør der ikke være mere end 200 brugere på en fiberø, og vi tilstræber at nå dette mål i løbet af de næste par år. I øjeblikket er nettet opdelt i 11 af disse øer. Lokalplanssag I den nye bebyggelse Kong Haralds Park, skulle Smørum Kabelnet ifølge områdets lokalplan forsyne boligerne med TV-signaler mv. Bygherren ville hellere lave aftale med Dong Fibernet og forsøgte via kommunen at få ændret lokalplanen. Det lykkedes med hjælp fra vores lokale advokat Jantzen at få kommunens planudvalg til at stadfæste lokalplanen, så nu leverer vi også til denne bebyggelse, dog i konkurrence med Dong Fibernet. Nyt Kabel-TV koncept Vi er især hvad angår TV hurtigt på vej ind i den digitale tidsalder, og vi er nødt til at tilpasse vores programudbud derefter. Mange har allerede udskiftet deres gamle analoge TV med et nyt digitalt fladskærms TV, og den udvikling vil fortsætte i hastigt tempo. Fladskærms TV får absolut det bedste billede med et digitalt signal, Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 2

3 og Smørum Kabelnet har derfor også udsendt de digitale DVB-T signaler for DR1, DR2 og TV2, siden DVB-T signalernes start i På seneste generalforsamling blev der efterlyst mulighed for flere programpakker, og bestyrelsen har gennem hele 2007 arbejdet med løsning omkring dette. Vi er gået efter en løsning med en så høj grad af valgfrihed som muligt, og at der i denne løsning også indgik et digitalt TV-udbud. De forskellige programleverandører har hver især barslet med en digital løsning, og bestyrelsen har talt med hver af leverandørerne, og vurderet deres løsninger nøje. Vi er nået frem til, at Canal Digital har det koncept, der pt. er mest fordelagtigt for Smørum Kabelnet, og vi har forhandlet et godt tilbud på plads til vores medlemmer. Konceptet fra Canal Digital er beskrevet i separat materiale, og går i korte træk ud på, at vi stadig har to pakker, men tillige også en lang række nye muligheder. Den lille pakke, grundpakken, som er sammensat af bestyrelsen, bevares på nær et par kanaler, der ikke længere er plads til, men de digitale DVB-T signaler for DR1, DR2 og TV2 indgår stadig i denne pakke. I den store pakke med 12 programmer, FAMILY MIX pakken, er der i forhold til den nuværende store pakke udskiftet nogle kanaler, men til gengæld vil der være yderligere to valgfri Mix TV-kanaler, som man selv kan bestemme. Alle programmer i denne pakke udsendes både analogt og digitalt, dog kan de valgfri programmer kun modtages digitalt. Bestyrelsen har ud over Canal Digitals 12 faste kanaler fået indlagt TV3, 3+ og TV2 Sport i pakken. Oven på FAMILY MIX pakken kan tilkøbes flere Mix TV-kanaler og SELECT pakker, f.eks. en pakke med programmer udelukkende i High Definition (HD) kvalitet. Der kræves en digital HD-dekoder til at afkode de digitale signaler, og denne vil blive udleveret i forbindelse med FAMILY MIX. Man kan godt vælge at have grundpakken og FAMILY MIX pakken uden dekoder, men så får man ikke glæde af de nye digitale muligheder i FAMILY MIX. FAMILY MIX til kr. 179 kr./md. er sammen med grundpakken på 510 kr. /år lidt dyrere end vores nuværende store pakke, men indeholder til gengæld også Canal Digitals mindste Internet forbindelse uden beregning, værdi 99 kr./md., så der kan være en pæn besparelse på ca. 500 kr. at hente i forhold til 2008 prisen for vores nuværende store pakke, hvis man lægger prisen for Internet og TV sammen. Internet forbindelsen kan opgraderes til højere hastigheder hvor de 99 kr./md. bliver modregnet, så de højere hastigheder bliver rigtig billige. Læs mere om Canal Digitals løsning på Canal Digital vil være på plads og demonstrere FAMILY MIX fra kl , og vil også fortælle om konceptet før forslaget kommer til afstemning. Hvis det skulle vise sig at forslaget omkring FAMILY MIX ikke bliver vedtaget, har bestyrelsen udarbejdet et forslag, hvori de nuværende pakker suppleres af en mellempakke og 3 nye programmer i den store pakke, men i dette forslag indgår ikke de digitale muligheder, og forslaget er ikke så fremtidssikret som FAMILY MIX. Du kan se forslagene på eller på Informationskanalen. Generalforsamling I 2007 har vi ud over den ordinære generalforsamling også på begæring af et antal medlemmer afholdt ekstraordinær generalforsamling omkring indlæggelse af TV2 Sport i nettet. Det blev noget af et tilløbsstykke, og bestyrelsen havde ikke forudset at så mange medlemmer ville møde op. Det tog alt for lang tid inden alle var registreret, og generalforsamlingen blev meget forsinket og lettere kaotisk. Det beklager bestyrelsen meget, vi har lært af dette og vil forsøge at få afviklet den ny generalforsamling den 21. februar 2008 lidt mere smidigt. Der vil blive opsat valgborde lige som til et folketingsvalg, og man vil også kunne afgive sin stemme uden at overvære selve generalforsamlingen. Kom og afgiv din stemme, hvis du vil have indflydelse på programudbudet i Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 3

4 Programafstemning Der var oprindelig planlagt en vejledende programafstemning i løbet af efteråret 2007, men denne blev fravalgt i forbindelse forhandlingerne om et nyt programkoncept. Da der i det ny koncept på forhånd er fastlagt en del programmer som traditionelt altid bliver valgt, samtidig med at konceptet indeholder tilvalgsmuligheder, har bestyrelsen vurderet, at en programafstemning ikke gav den store mening. Information Vi har i anden halvdel af 2007 forsøgt at informere lidt bedre om aktiviteterne i Smørum Kabelnet og lavet et par nyhedsbreve, som har været tilgængelige på vores hjemmeside. Man vil fremover også kunne abonnere på nyhedsbrevet og modtage dette i en , hvis man tilmelder sig via hjemmesiden. Man vil også kunne få SMS-beskeder omkring fejl i nettet mv., hvis man tilmelder sig denne SMS-service på hjemmesiden. Infokanalen har også i 2007 være flittigt brugt af foreninger til annoncering af diverse arrangementer, og vi håber at flere vil benytte sig af denne mulighed. Internet produkter Vores 2 Internet leverandører har begge kørt kampagner på deres produkter. Canal Digital har lavet ny og billigere priser og samtidigt tilpasset hastighederne. De nye priser og hastigheder har været gældende fra 1. januar 2008, og alle nuværende kunder hos Canal Digital har modtaget brev om dette. De nye priser fra Canal Digital: 256/64 Kbit/s 99 kr./md. 1024/256 Kbit/s 49 kr./md. 2048/256 Kbit/s 219 kr./md. 4096/512 Kbit/s 269 kr./md. 8192/512 Kbit/s 339 kr./md. A+ Arrownet har i deres kampagne tilbudt 3 måneders gratis opgradering til højere hastighed, og A+ lancerer nu også nye billigere priser og højere hastigheder pr. 1. april Det vil bl.a. nu for første gang i Smørum Kabelnet blive muligt at få en Internet forbindelse med 10 Mbit download og 1 Mbit upload. De nye priser fra A+: 128/64 Kbit/s 49 kr./md. 1024/256 Kbit/s 49 kr./md. 2048/512 Kbit/s 99 kr./md. 2048/1024 Kbit/s 239 kr./md. 4096/1024 Kbit/s 289 kr./md. 4096/512 Kbit/s 249 kr./md. 6144/512 Kbit/s 274 kr./md. 6144/1024 Kbit/s 314 kr./md /512 Kbit/s 299 kr./md /1024 Kbit/s 339 kr./md. Telefoni Begge vore Internet leverandører tilbyder IP telefoni. Du kan se links til både A+Arrownet og Canal Digital på vores hjemmeside Programmer På sidste års generalforsamling blev der stemt om et forslag, hvor TV2 Sport skulle indgå i kanaludbudet. Forslaget blev ikke vedtaget, og efterfølgende var der blandt mange medlemmer stor utilfredshed med dette. Et tilstrækkeligt antal bad om en ekstraordinær generalforsamling kun om dette, og kanalen blev igen fravalgt med et meget lille flertal af de fremmødte. TV2 Sport er efterfølgende blevet mere etableret på markedet, og bestyrelsen mener ikke vi kan udelade kanalen i vores fremtidige udbud. TV2 Sport vil derfor være at finde i både Forslag A: Canal Digital FAMILY MIX samt i Forslag B: En ny pakkestruktur: - den nuværende lille pakke til 520 kr./år. - en mellempakke der supplerer den lille pakke med TV3, 3+, CNN, Disney Channel, Eurosport, Discovery, TV2 Zulu, Kanal 4 og TV2 Charlie til kr./år. - en stor pakke som den nuværende suppleret med de 3 nye programmer TV2 Sport, TV2 News og TV2 Film til kr./år. Bemærk! Hvis ingen af de to forslag vedtages, fortsætter den nuværende lille og store pakke uændret. Forslagene til generalforsamlingen er vedlagt beretningen. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 4

5 Prisstigninger i 2008 Igen i år kan vi konstatere at de forskellige programudbydere sætter deres priser op. Der er for 2008 prisstigninger på 6 af betalingsprogrammerne i vores nuværende store pakke, og det vil sammen med prisstigninger på service og administration i 2008 betyde en stigning i prisen for både den lille og den store pakke, hvis de nuværende pakker fortsætter uændret. Den lille pakke vil stige med 95 kr. og vil i 2008 koste 520 kr. Den store pakke vil stige med 320 kr. og vil koste 2320 kr. Fremtiden HDTV (High Definition TV) med betydeligt bedre billedkvalitet er ønsket og ventet af mange af vores medlemmer, som har investeret i dyre fladskærme. Canal Digital har i øjeblikket det største udbud af HD-kanaler på markedet, og i første halvdel af 2008 vil det blive muligt at tilkøbe en HDprogrampakke der pt. indeholder 8 programmer, men kun hvis FAMILY MIX konceptet fra Canal Digital bliver godkendt af generalforsamlingen. I 2009 vil de traditionelle analoge signaler ikke længere blive udsendt fra senderne, men vi vil stadig i en rum tid fortsætte med at omsætte de digitale signaler til analoge signaler i kabelnettet, så man stadig kan benytte de gamle fjernsyn. Nye vedtægter Bestyrelsen har det seneste år arbejdet på at ajourføre vedtægterne for Smørum Kabelnet. Der er tale om mindre ajourføringer, som de fleste vil betegne som tekniske justeringer. For at vedtage disse vedtægtsændringer skal de godkendes på den kommende generalforsamling, og eventuelt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Kommende periodes fokusområder I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen i Smørum Kabelnet fokusere på: - At følge op på servicen fra vores leverandører - At opretholde høj driftsstabilitet i nettet - At følge med i udviklingen på teknologi og marked og vurdere nye muligheder - Udskiftning af kabler i mindre omfang i forbindelse med konstaterede kabelfejl - At forbedre informationsniveauet til vores medlemmer Det er bestyrelsens håb at alle har oplevet en stabil driftsperiode uden for mange fejl og at det må fortsætte sådan i Information om programmer, driftsstatus mv. findes på vores hjemmeside Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 5

6 til dagsordens pkt. 3 SMØRUM KABELNET - RESULTATOPGØRELSE 2007 Note Realiseret Budget Indtægter Kontingenter , ,74 Signalsalg - Æblevangen , ,00 Lejeindtægter , ,00 Tilslutningsafgifter , , , ,74 Renteindtægter , , , ,74 1 Øvrige indtægter ,00 - Indtægter i alt , ,74 Omkostninger 2 Programkøb , ,80 3 Antennedrift , ,00 4 Bestyrelse , ,00 Bestyrelseshonorar , ,00 Konsulenthonorar r , 00 5 Foreningsmøder , ,00 6 Foreninger , ,00 7 Kontorhold 1.495, ,00 8 Renter og Gebyrer , ,00 9 Udbygningsomkostninger , ,00 10 Øvrige omkostninger , ,00 Omkostninger i alt , ,80 Årets resultat - overført til henlæggelser (79.540,44) ,94 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 6

7 SMØRUM KABELNET - BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 AKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender hos medlemmer , ,00 Andre tilgodehavender , ,00 Likvider Bankkonto , ,30 Kassebeholdning 352,00 352, , ,30 AKTIVER I ALT , ,30 PASSIVER Kreditorer Canal Digital ,56 - Andre kreditorer , , ,08 Moms Indgående moms ( ,56) ( ,64) Udgående moms , ,00 Momsafregning (0,88) 1.357,77 ( ,16) (71.054,87) Copydan COPY-Dan fra 2006 (9.285,71) (45.349,68) COPY-Dan - opkrævet i , ,51 COPY-Dan - betalt i 2007 ( ,96) ( ,54) ,39 (9.285,71) Egenkapital Egenkapital pr. 1. januar , ,82 Årets resultat (79.540,44) ,98 Egenkapital pr. 31. december , ,80 PASSIVER I ALT , ,30 Egenkapitalens andel pr. Medlem (2.733) 567,27 607,94 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 7

8 SMØRUM KABELNET - NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note 1 - Andre indtægter Realiseret Budget Øvrige incl. pakkeskift , ,00 - Note 2 - Programkøb Telenor ,53 TV3/ ,80 Discovery , ,80 Note 3 - Antennedrift Serviceaftale , ,00 Forsikring 1.033, ,00 NESA - el , ,00 Reparationer 1.300, ,00 Diverse , , , ,00 Note 4 - Bestyrelse Bestyrelsesmøder 4.088,96 Udvalgsmøder 7.511,71 Kørselsomkostninger 1.765,45 Bestyrelsessamling , , ,00 Note 5 - Foreningsmøder Generalforsamling 573, ,00 Information og omdeling , , , ,00 Note 6 - Foreninger Forenede Danske Antenneforeninger , , , ,00 Note 7 - Kontorhold Porto 1.187, ,00 Kontorartikler 307, ,00 Udbringning/omdeling , , ,00 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 8

9 Note 8 - Renter og gebyrer Gebyrer - Bank og Giro 876, ,00 Gebyr - PBS Danmark , , , ,00 Note 9 - Udbygningsomkostninger Ny hovedstation ,81 Kabelskader ,00 Node til Kirsebærvangen ,00 Udstyr til BBC Prime ,00 CD SMATV , , ,00 Note 10 - Øvrige omkostninger Anskaffelser , ,00 Afskrivning på tilgodehavender ,00 Lukninger og genåbninger 7.920, ,00 Webside , ,00 Smørumnedre, den 3. februar 2008 Henrik Dagø kasserer Revisorpåtegning Foranstånde regnskab er revideret og fundet ioverensstemmelse med de for mig forelagte bilag, ligesom de anførte likvide midler er konstateret tilstede. Regnskabet viser et retvisende billede af Smørum Kabelnets drift for regnskabsåret Smørumnedre, den 3. februar 2008 Mogens Palsbjørn revisor Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 9

10 til dagsordens pkt. 4 Indkomne forslag: Forslag A, Canal Digital FAMILY MIX. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at beslutte om Canal Digital FAMILY MIX sammen med grundpakken skal være det fremtidige programudbud. Grundpakken koster 510 kr. per medlem om året og FAMILY MIX koster 179 kr. per medlem om måneden. Samlet bliver prisen 2658 kr om året. Oven i denne pris skal lægges en kortafgift på 290 kr. om året, hvis man ønsker at benytte den digitale dekoder. Smørum Kabelnet vil, hvis forslaget vedtages, være bundet af aftale med Canal Digital om FAMILY MIX i 2 år. FAMILY MIX vil være klar senest 1. juli Da forslaget må siges at være en væsentlig ændring af anlægget, kræves ifølge vedtægterne 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede. Hvis disse ikke er til stede, kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende, for at forslaget efterfølgende kan vedtages med 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling Forslag B, en ny pakkestruktur. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at beslutte om der skal indføres en mellempakke som supplement til den lille og store pakke. Den ny pakkestruktur består af: - den nuværende lille pakke til 520 kr./år. - en mellempakke der supplerer den lille pakke med TV3, 3+, CNN, Disney Channel, Eurosport, Discovery, TV2 Zulu, Kanal 4 og TV2 Charlie til kr./år. - en stor pakke som den nuværende suppleret med de 3 nye programmer TV2 Sport, TV2 News og TV2 Film til kr./år. Mellempakken vil kræve opsætning af et pakkefilter ligesom ved den lille pakke, og der vil for dem der vælger mellempakken være en engangsudgift på 600 kr. til montering af filter. Forslaget er et alternativ til forslag A, og vil kun blive aktuelt hvis forslag A bliver forkastet. Der stemmes dog under alle omstændigheder om forslaget, der kun kræver almindeligt flertal, da det ikke er til at forudse hvad en evt. ekstraordinær generalforsamling bestemmer vedrørende forslag A. Forslag C, ajourføring af vedtægterne. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen at vedtage de i bilag C beskrevne vedtægtsændringer. Der er tale om mindre ajourføringer, som de fleste vil betegne som tekniske justeringer. Forslaget kræver ligesom beskrevet under forslag A et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 10

11 bilag C Indledning Bestyrelsen har det seneste år arbejdet på at ajourføre vore vedtægter for Smørum Kabelnet. Der er tale om mindre ajourføringer, som de fleste vil betegne som tekniske justeringer. For at vedtage disse vedtægtsændringer skal de besluttes på en generalforsamling, og eventuelt på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Dette er nærmere beskrevet i 9 Beslutninger og afstemninger. Bestyrelsen har gennemgået de aktuelle vedtægter, og anbefaler at disse ændringer vedtages: 1 Navn og hjemsted Korrigere hjemsted fra Ledøje-Smørum kommune til Egedal Kommune. Denne rettelse skal foretages flere steder i vedtægterne. 2 Formål Skal ajourføres, så der nu tales om kabelnet i stedet for antenneanlæg. Forslag Foreningens formål er at eje og drive kabelnet i Egedal Kommune til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester, eksempelvis TV- og radio signaler og internet. Foreningen skal varetage medlemmernes fælles interesser i denne sammenhæng. Aktuel tekst Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg i Ledøje-Smørum Kommune til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio- og TV-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio- og TV-programmer og sekundært om andre digitale signaler samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. 3 Medlemskreds Ikke behov for ændringer. 4 Kapital og drift Ikke behov for ændringer. 5 Udtrædelse af foreningen Ikke behov for ændringer. 6 Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer Ikke behov for ændringer, dog udelades henvisningen til straffelovens 276 i 2). Så er der ikke behov for opdatering af vedtægterne, hvis Folketinget ændrer straffeloven. Forslag 1) Uforandret tekst 2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri. [udelades..efter Straffelovens 276.] 3) Uforandret tekst 4) Uforandret tekst Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 11

12 5) Uforandret tekst 7 Generalforsamling Forslag afsnit 1) Generalforsamlingen afholdes i Egedal Kommune ellers uforandret tekst. afsnit 2) Uforandret tekst afsnit 3) Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen, og være denne i hænde senest 15. januar. Dette for at sikre, at alle forslag kan udsendes samtidig med materiale til generalforsamlingen. Aktuel tekst:..., og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling Ikke behov for ændringer. 9 Beslutninger og afstemninger Ikke behov for ændringer. afsnit 3) Fuldmagter Aktuelt kan ét medlem kun repræsentere én fuldmagt. Dette fastholdes, så vi undgår situationer med mange fuldmagter til én person. 10 Ekstraordinær generalforsamling Forslag: 200 medlemmer kan begære ekstraordinær generalforsamling. Aktuelt kan 25 medlemmer begære ekstraordinær generalforsamling. Flere har givet udtryk for, at det må være en fejl/overlevering fra fortiden, hvor den enkelte forening var meget mindre. Forslag til tilføjelse: Bestyrelsen er dog ikke forpligtiget til at afholde en medlemsinitieret ekstraordinær generalforsamling mere end én gang inden for samme generalforsamlingsår, dersom forslag og forsalgsstillende personkreds er den samme eller med rimelighed må kunne siges at være det. Forslaget er stillet for at undgå at der indkaldes til flere ekstraordinære generalforsamlinger med samme tema i løbet af året. 11 Referater Ikke behov for ændringer. 12 Bestyrelse Ikke behov for ændringer. 13 Tegning hæftelse Ikke behov for ændringer. 14 Regnskab og revision Ikke behov for ændringer. 15 Opløsning af foreningen Ikke behov for ændringer. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 12

13 SMØRUM KABELNET POSTBOKS SMØRUM VEDTÆGTER FOR SMØRUM KABELNET Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 13

14 Foreningens navn og vedtægter er ændret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. marts 2001 i forbindelse med fusionering af Smørumnedre Antennelaug og Smørum Antenneforening. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Smørum Kabelnet med hjemsted i Ledøje-Smørum kommune. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg i Ledøje-Smørum Kommune til forsyning af medlemmerne med kabeldrevne tjenester. Det drejer sig primært om radio- og Tv-signaler fra de af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte radio- og Tv-programmer og sekundært om andre digitale signaler samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. 3. Medlemskreds Som medlem kan optages enhver ejer, lejer eller andelshaver af fast ejendom mod betaling af tilslutningsafgift og kontingent. Øvrige omkostninger til etablering m.v. afholdes af det enkelte medlem. 4. Kapital og drift 1) Den til foreningen nødvendige kapital tilvejebringes gennem tilslutningsafgift og kontingent fra medlemmerne. 2) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, mens tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen. 3) Kontingentet skal kunne dække foreningens direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligeholdelse samt eventuelle afgifter, der måtte blive pålagt foreningen. 4) For medlemmer, som efter bestemmelser i byplanvedtægter, lokalplaner, deklarationer eller lignende har tilslutningspligt, men ikke ønsker at modtage radio- og Tv-signaler, fastsættes et beløb til driften af fællesantenneanlægget af generalforsamlingen. 5. Udtræden af foreningen 1) Udmeldelse af Smørum Kabelnet, eller for medlemmer med tilslutningspligt jf. 4 stk. 4, opsigelse af signalmodtagelse, kan kun ske med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. 2) Udmeldelse, henholdsvis opsigelse af signalmodtagelsen, skal ske skriftligt til foreningens formand. 3) Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen andel af foreningens eventuelle formue. 4) Ved fraflytning overdrages forpligtelserne til den nye ejer, lejer eller andelshaver. 5) Omkostninger ved frakobling og eventuelt senere gentilslutning afholdes af medlemmet. 6. Frakobling af signalforsyning og eksklusion af medlemmer 1) Ved kontingentrestance er bestyrelsen efter 14 dages frist fra påkrav bemyndiget til uden yderligere varsel at afbryde forbindelsen til antenneanlægget. Senere genetablering af forbindelsen kan kun ske ved indbetaling af restance samt de ved afbrydelsen og genetableringen forbundne omkostninger. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 14 2

15 2) Medlemmer, der efter afbrydelse af forbindelsen selv tiltvinger sig adgang til fordelerbokse og genetablerer signalforsyningen, anmeldes til politiet for tyveri efter Straffelovens ) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af stk. 2, eller hvis medlemmet holder sine installationer i så dårlig forfatning, at øvrige medlemmers brug af det fælles antenneanlæg generes. 4) Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endeligt og bindende afgørelse på førstkommende generalforsamling. 5) Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af det skyldige beløb og berettiger ikke et medlem til udbetaling af noget beløb. 7. Generalforsamling 1) Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i Ledøje-Smørum Kommune. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske via lokalpressen med mindst 21 dages varsel. 2) Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen. 3) Forslag fra medlemmer skal stiles skriftligt til bestyrelsen, og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget og kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. 9. Beslutninger og afstemning 1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Hvert medlem, også medlemmer uden signal, har én stemme pr. registreret tilslutning. Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, for så vidt der ikke efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal. 2) Medlemmer i kontingentrestance fortaber stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen. 3) Et stemmeberettiget medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt af et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmægtigen kan højst repræsentere et medlem. Det skal af fuldmagten fremgå, til hvilke punkter på dagsordenen fuldmagten gælder. Fuldmagter kan ikke bruges under behandling af uventede forslag/afstemninger. 4) Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller mindst 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det, ske skriftligt. 5) Ved vedtægtsændringer, større ombygning og væsentlige ændringer af anlægget, kræves det, mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen, og at ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 15 3

16 10. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling udover det i 9, stk. 5 nævnte tilfælde afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer, også medlemmer der ikke modtager signal, bilagt dagsorden fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling til afholdelse senest 21 dage fra indkaldelsen. Indkaldelsen varsles via lokalpressen. 11. Referater De på generalforsamlingen behandlede forslag og vedtagne beslutninger nedskrives i et generalforsamlingsreferat, der underskrives af dirigenten. 12. Bestyrelsen 1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år i forholdet 4:3. Efter første generalforsamling afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 2) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fastsætter selv sin forretningsorden. Konstituerende møde skal afholdes senest 4 uger efter generalforsamlingen. 3) Bestyrelsen udfærdiger referat over forhandlinger med de af bestyrelsen trufne beslutninger. 4) Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, programudvalg m.m. med et bestyrelsesmedlem som formand. 13. Tegning - hæftelse 1) Bestyrelsen repræsenterer Smørum Kabelnet og leder og bestyrer dets anliggender, herunder dets formue. 2) Smørum Kabelnet hæfter kun for sine forpligtelser med den til hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 3) Smørum Kabelnet tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. 14. Regnskab og revision 1) Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle udgifter, der skal attesteres af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Kassereren skal føre regnskab og medlemsliste. 2) Kassebeholdning udover kr ,00 skal henstå på bankkonti. På disse konti kan der kun hæves af kassereren eller formanden. 3) Foreningens egenkapital kan efter bestyrelsens skøn investeres i værdipapirer med lav risiko. 4) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest den 1. februar efter regnskabsårets afslutning, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen. 15. Opløsning af foreningen Opløsning af Smørum Kabelnet kan kun vedtages på en generalforsamling i henhold til reglerne i 9, stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning skal de fremmødte medlemmer tage stilling til anvendelsen af foreningens midler samt udvælgelse af likvidator. oooooooooo 4 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 16

17 til dagsordens pkt. 5 SMØRUM KABELNET - BUDGET 2008 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Realiseret Budget 2008 Kontingenter , ,62 Signalsalg - Æblevangen , ,00 Lejeindtægter , ,00 Tilslutningsafgifter , , , ,62 Renteindtægter , , , ,62 Øvrige indtægter ,00 - Indtægter i alt , ,62 Omkostninger Programkøb , ,00 Antennedrift , ,00 Bestyrelse , ,00 Bestyrelseshonorar , ,00 Konsulenthonorar r , 00 Foreningsmøder , ,00 Foreninger , ,00 Kontorhold 1.495, ,00 Renter og Gebyrer , ,00 Udbygningsomkostninger , ,00 Øvrige omkostninger , ,00 Henlæggelser ,00 Omkostninger i alt , ,00 Årets resultat - overført til henlæggelser (79.540,44) ,62 Kontingentforslag for 2008 Stor pakke 2.320,00 Lille pakke 520,00 Medlem uden signalforsyning 350,00 Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 17

18 til dagsordens pkt. 6 Bestyrelsen i Smørum Kabelnet: Mikael Schrøder, formand Carsten Frederiksen, næstformand Henrik Dagø, kasserer Steen Eget, daglig drift Flemming Jørgensen, daglig drift/info-kanal Leif Nielsen, teknik/hjemmeside Torben Trans Berg, sekretær - modtager genvalg - IKKE på valg - modtager genvalg - Imodtager genvalg - IKKE på valg - modtager genvalg - IKKE på valg Radio Frekvens Station Art 88,20 Mhz Radio City lokalradio 89,40 Mhz DR P1 lands radio 91,10 Mhz Radio100 Soft lokalradio 91,70 Mhz DR P4 Københavns radio lands radio 92,60 Mhz RTL Radio satelit radio 93,10 Mhz DR P3 lands radio 93,50 Mhz Radio100 Soft lokal radio 95,60 Mhz Svensk P1 lands radio 97,90 Mhz Svensk P2 lands radio 99,60 Mhz Svensk P3 lands radio 100,60 Mhz Radio Ballerup lokal radio 101,40 Mhz Radio 100FM lands radio 103,10 Mhz DR P2 musik/kultur lands radio 103,50 Mhz WDR 4 satelit radio 103,80 Mhz Radio Jazz m.fl. lokal radio 104,20 Mhz DR Klassisk satelit radio 105,00 Mhz Jam Radio satelit radio 105,80 Mhz Klassisk Radio satelit radio 106,30 Mhz TV2 Radio lokal radio 107,25 Mhz Sputnik satelit radio Oversigten er sidst opdateret Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 18

19 TV Program Kanal Frekvens Stereo/TekstTV Pakke Digitale tjenester - bl.a. data lille DR 1 S9 61,25 Mhz S / T lille DR 2 K5 75,25 Mhz S / T lille TV 2 K7 89,25 Mhz S / T lille SK - Information K10 210,25 Mhz T lille Viva K11 217,25 Mhz S / T lille Sverige TV 1 S11 231,25 Mhz S / T lille Sverige TV 2 S13 245,25 Mhz S / T lille Kanal København S15 259,25 Mhz S / T lille SBS-net S17 273,25 Mhz S / T lille TV 4 S19 287,25 Mhz S / T lille Digitale kanaler S21 - S40 dekoder DVB-T danske kanaler K21 479,25 Mhz DV-T digitalt ZDF K23 487,25 Mhz S / T lille RTL K25 503,25 Mhz S / T lille DR Update K26 511,25 Mhz S/ T lille Sat 1 K27 519,25 Mhz S / T lille Prøvekanal pt. Showetime K Mhz lille TV5 monde K29 535,25 Mhz S / T lille Videomaskiner mm K33 - K40 lille TV 3 K41 631,25 Mhz S / T stor 3+ K42 639,25 Mhz S stor CNN K43 647,25 Mhz S / T stor Cartoon/TCM K45 663,25 Mhz S / T stor Eurosport K46 671,25 Mhz S / T stor Discovery K47 679,25 Mhz S / T stor TV2 zulu K48 687,25 Mhz S / T stor Kanal 5 K49 695,25 Mhz S / T stor Viasat History K50 703,25 Mhz S stor Viasat Explorer K52 719,25 Mhz S stor National Geographic K54 735,25 Mhz S / T stor Disney channel K55 743,25 Mhz S / T stor Animal Planet K56 751,25 Mhz S / T stor The VoiceTV K57 759,25 Mhz S stor Kanal4 K58 767,25 Mhz S / T stor TV2 charlie K59 775,25 Mhz S / T stor BBC Prime K61 791,25 Mhz S / T stor BBC World K62 799,25 Mhz S / T stor DVB-T svenske kanaler K64 815,25 Mhz DVB-T dekokoder DVB-T svenske kanaler K66 831,25 Mhz DVB-T digitalt TestKanal (Pilottone) K68 847,25 Mhz S / T stor Oversigten er sidst opdateret Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 19

20 Problemskema Jeg har problemer med mit: tv-signal radiosignal Internet ip-telefoni Navn: Adresse: Telefonnummer Jeg har kontaktet vores service udbyder Canal Digital ja nej Min internet-udbyder er: A+ arrownet Canal Digital Min ip-telefon har jeg hos: A+ arrownet Canal Digital Mit problem er: Denne seddel udfyldes og afleveres til Smørum Kabelnets drift på generalforsamlingen eller i postkassen hos Steen Eget, Nøddelunden 316 eller Flemming Jørgensen, Nøddelunden 140. Ordinære generalforsamling i Smørum Kabelnet 2008 side 20

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Torsdag d. 22. februar 2007 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst

Læs mere

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2009 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej

Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2009 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Smørum Kabelnet holder ordinær generalforsamling Onsdag d. 25. februar 2009 kl. 19.30 i Kulturhuset, Flodvej Dagsorden ifølge vedtægterne 8. Dagsorden For den ordinære generalforsamling gælder mindst følgende

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere