Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?"

Transkript

1 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SKIVE KOMMUNE... 4 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SKIVE KOMMUNE... 4 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SØNDERBORG KOMMUNE... 7 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SØNDERBORG KOMMUNE... 8 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SKANDERBORG KOMMUNE... 1 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SKANDERBORG KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I MIDDELFART KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I MIDDELFART KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I HERNING KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I HERNING KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I REBILD KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I REBILD KOMMUNE... 2 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I VESTHIMMERLAND KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I RANDERS KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I RANDERS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I HALSNÆS KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I HALSNÆS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I VEJLE KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I VEJLE KOMMUNE

3 Indledning Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, har bedt mploy udarbejde et overblik over hvilke 1 kommuner, der er bedst til at skaffe virksomhedsplaceringer og hvilke ressourcer og organisering der skaber grundlaget for succes. I processen har mploy i samarbejde med København udvalgt de kommuner hvis indsats skal afdækkes. De er valgt gennem en rangordning af landets jobcentre udfra hvor mange virksomhedsplaceringer de skaber ift. hvor mange borgere der arbejdes med. Med afsæt i den rangordning, er det valgt at kontakte følgende 1 kommuner: 1. Skive 2. Sønderborg 3. Skanderborg 4. Middelfart 5. Herning 6. Rebild 7. Vesthimmerland 8. Randers 9. Halsnæs 1. Vejle Alle kommuner har ønsket at deltage og har stillet sig til rådighed for et interview over telefonen og til udfyldelse af et mindre spørgeskema om ressourceforbrug og opgaver hos virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Undersøgelsen er gennemført over en periode på 3 uger og dette dokument samler op på den indhentede viden om hver enkelt kommune. For hver kommune indgår der følgende materiale: Et faktaark om virksomhedsplaceringer i kommunen og udvalgte benchmark-tal sat ift. København. En opsamling på telefoninterview, hvor der er indhentet oplysninger om: o Hvordan kommunen organiserer indsatsen? o Hvordan der samarbejdes og hvilken specialisering der er af indsatsen? o Hvilken styring der er af indsatsen? o Hvilke faktorer kommunen vurderer har været afgørende for succes? En opsamling fra spørgeskema om ressourceforbrug i det virksomhedsrettede arbejde. Data fra spørgeskemaet er sat ind i grå faktabokse, der kan ses sammen med opsamlingen fra telefoninterview. Ikke alle kommuner har kunnet nå, at bidrage til spørgeskemaundersøgelsen. Telefoninterviewene er gennemført med en leder fra den pågældende kommuner typisk en arbejdsmarkedschef eller jobcenterchef. Interviewene har haft fokus på hvad kommunen er lykkedes med, og hvad der er baggrunden for succesen. Opsamlingen fra interviewene er således ikke helt ensartet, da lederens fokus og vurderinger delvist har styret interviewet. 3

4 Virksomhedsplaceringer i Skive kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 2% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 5% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 47% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 11,3 9,3 11,3 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: 8,4 15,7 1,3 16,4 Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Ress. 2% Fleks. 6% UDH 7% Led.yd. 7% KTH 12% SDP 1% AMY mv. 3% DGP 53% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Skive København Skive København Skive København Skive København A-dagpenge % 15% 5% 58% 59% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 65% 57% 66% 58% Kontanthjælp % 13% 31% 41% 87% 65% Uddannelseshjælp % 26% 41% 15% 8% 8% Ressourceforløb % 5% 35% 14% 6% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 64% 27% 51% 54% Sygedagpenge % 5% 57% 26% 23% 12% I alt % 14% 44% 42% 48% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 4

5 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Skive Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Skive det virksomhedsrettede arbejde? Jobcentret er organiseret i tre afdelinger: 1) sygedagpenge, 2) unge (Jobstart) og 3) job og kompetence Der er job eller virksomhedskonsulenter i alle afdelinger. En særlig task-force i 211 har etableret fundamentet for en beskæftigelsesindsats der har udgangspunkt i intensivt arbejde med virksomhedskontakt og arbejdsformidling i jobcenteret Jobcentret har en virksomhedsservice placeret i Job og Kompetence. Her er ansat konsulenter, der alene arbejder med virksomhedsopsøgning og ikke med udplaceringer samt konsulenter hvis primære opgave er at etablere virksomhedsrettede udplaceringer ift. a-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er der to specialkonsulenter der arbejder med CSR, socialøkonomiske virksomheder og tiltrækning af højtuddannet og udenlandsk arbejdskraft. Der er prioriteret en tidlig indsats for de jobparate og dagpengemodtagerne og et stort netværk af offentlige virksomheder med åbne placeringsmuligheder har gjort det muligt. Offentlige institutioner har stillet praktikpladser og løntilskud til rådighed. Det har ført til en høj volumen. Jobcentret går væk fra det nu, hvor der er lav ledighed, og beskæftigelsesmulighederne især ligger i de private virksomheder. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Skive gennemfører årligt besøg på virksomheder Jobcentret har 25 årsværk, der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent Hos virksomhedskonsulenterne fylder Udplacering, virksomhedsbesøg og håndtering af selvfundne jo mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret Virksomhedscentre Virksomhedsplaceringer til de øvrige målgrupper sygedagpenge, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere m.v. tager udgangspunkt i borgerne. Kommunen har været blandt de første kommuner til at arbejde med virksomhedscentre. To medarbejdere uddanner mentorer på virksomheder og der er nu et stort netværk af mentorer på de involverede virksomheder. Skive har igennem mange år haft både G1 virksomhedscentre og har også deltaget i G2 virksomhedscentrene. Samarbejdet og snitfladerne omkring det virksomhedsrettede arbejde i Skive I Skive bygger den gode relation til virksomhederne på en effektiv formidling på ordinære jobordrer. Der er etableret et samarbejde med andre vest-jobcentre for at sikre, at virksomhederne har let adgang til kvalificeret arbejdskraft. Den person, der betjener hotline har fuld adgang til formidling af ledige. Virksomheder kan kun ringe ind og afgive ordinære jobordrer. Støttede jobs kan virksomhederne kun stille sig til rådighed for. Der har været en periode med forventningsafstemning, men der er generelt accepteret iblandt virksomheder. Støttede job besættes med udgangspunkt i den lediges behov. Her opsøger virksomhedskonsulenter placeringsmuligheder dels offensivt i virksomhedsservice og dels med udgangspunkt i den enkelte ledige for de virksomhedskonsulenter, der er knyttet til hver afdeling. 5

6 Virksomhedskonsulenterne følger op på virksomhedernes oplevelse af forløbet og ordner godkendelse og det praktiske omkring forløbet. Den enkelte lediges jobkonsulent følger op på den lediges progression. For dagpengemodtagere især er uddannelse og opkvalificering primært knyttet op på en virksomhed og aftalt i samarbejde med virksomheden. Erhvervsskolerne er en vigtig samarbejdspartner i hurtigt at sætte kurser sammen, og der er etableret et tæt samarbejde. En samarbejdsaftale med de faglige organisationer har også understøttet et godt fundament for et tillidsbaseret samarbejde med virksomheder. Sådan styrer Jobcenter Skive det virksomhedsrettede arbejde Jobcentret har en hotline til virksomheder med en daglig åbningstid fra kl Fra en virksomhed henvender sig, må det maksimalt gå tre timer før virksomheden har en konkret kandidat, CV er eller en tidsramme for processen. Samarbejde med 7 øvrige Vest-jobcentre i Jylland. Der er fælles retningslinjer. Jobcentrene har hver deres hotline og ringer rundt til andre kommuner, hvis der er kvalificerede kandidater i andre kommuner. Jobcenteret har etableret et digitalt virksomhedsmodul, der skulle imødegå, at jobcentret kontakter samme virksomhed flere gange. Det har krævet stort ledelsesfokus at sikre ensartet og konsekvent anvendelse af systemet. Jobcentret arbejder kontinuerligt med CV-optimering. Et søgbart CV kræves desuden af borgeren for at få registreret fremmøde. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Samspillet med virksomhederne: Tillid og troværdighed, samt at vise, at jobcentret gør, hvad de siger. Jobcentret skal følge op og være til rådighed. Det rigtige hold af medarbejdere: Ansatte i virksomhedsservice er ansat, fordi de har været ude på det private arbejdsmarked. Personlige kompetencer og relationer til virksomheder er vigtige. Der har været gjort en ekstra indsats for at rekruttere et virksomhedsrettet team i jobcenteret, og de skal have viden om virksomhederne og tale deres sprog. Systematik i indsatsen for de forskellige målgrupper sikrer, at jobcentrets indsats er virksomhedsrettet. Sådan udvikler Skive i øjeblikket indsatsen. Skive har for 215 arbejdet med udvikling af en strategi for virksomhedsområdet, som nu er meget styrende for retningen i det virksomhedsrettede arbejde. For at sikre, at de ledige får andel i jobvæksten, vil jobcentret arbejde for at planlægge mere langsigtet og med udgangspunkt i virksomhedernes fremtidige behov. Jobcentret har udpeget 4 virksomheder, som de ikke har arbejdet med i 12 måneder, samt 6 andre fokusvirksomheder, som nu skal kontaktes om bevægelser ift. behov for arbejdskraft. Sammen med de 1 særligt udpegede virksomheder, afdækkes alle virksomheder som Virksomhedsservice er i kontakt med. Jobcentret opsøger på denne vis mere viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarked og deltager samtidig i fora og netværk hvor erhvervslivet er repræsenteret. Der er kommet mere samspil mellem erhvervskontoret, erhvervsfremme og bosætningstrategier. Nye månedlige informations og vidensmøder, hvor virksomhedskonsulenter deler ud af viden til alle i jobcentret. 6

7 Virksomhedsplaceringer i Sønderborg Kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 2% 15% Ledighedsprocent, år: 4% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 45% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 49% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 9,4 9,3 1,3 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 1,7 15,7 1,6 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Led.yd. 9% Fleks. 7% SDP 6% DGP 37% UDH 11% KTH 24% AMY mv. 6% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Sønderborg København Sønderborg København Sønderborg København Sønderborg København A-dagpenge % 15% 58% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 69% 57% 7% 58% Kontanthjælp % 13% 43% 41% 69% 65% Uddannelseshjælp % 26% 33% 15% 71% 8% Ressourceforløb % 5% 1% 14% 8% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 59% 27% 59% 54% Sygedagpenge % 5% 59% 26% 11% 12% I alt % 14% 49% 42% 4% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 7

8 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Sønderborg Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Sønderborg det virksomhedsrettede arbejde? Alle jobkonsulenter har både borgerkontakt og virksomhedskontakt. Der er således ikke en særskilt virksomhedsservice i form af særlige virksomhedskonsulenter. Der er lavet en særskilt jobbørs, hvor ordrer (løntilskud og virksomhedspraktikker) lægges ind. Der er allokeret to medarbejder til at vedligeholde denne jobbørs på daglig basis. De fleste placeringer kommer i stand ved at borger selv finder praktik, eller der udsøges placeringsmuligheder i jobbørsen. Derudover laves kampagner af fleksjobambassadører og jobkonsulenter. En jobkonsulent kan se, hvad der ligger i jobbørsen, så konsulenten i fm. samtaler kan vejlede en borger mod en specifik praktik. Herefter reserveres praktikken i jobbørsen, og der tages kontakt til arbejdsgiver. Jobkonsulenten står for selve udplaceringen og opfølgningen på forløbet. Jobbørsens medarbejer står for opfølgning på virksomhedens tilfredshed med samarbejdet med jobcenteret og dyrker muligheder for mersalg. De to opfølgninger sammen med kampagner sikrer, at der løbende er de åbninger, der er behov for. FAKTABOKS oplyst af jobcentret Jobcenter Sønderborg gennemfører årligt 4 besøg på virksomheder 7,3 årsværk i jobcentret er virksomhedskonsulenter som primær funktion. Derudover bidrager yderligere 17 årsværk til virksomhedssamarbejdet. Hos virksomhedskonsulenterne fylder vedligeholdelse af jobbørsen, udplacering og håndtering af selvfundne placeringer mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem: Virksomhedssamarbejde i jobcentret 67% Virksomhedscentre 9% Egne beskæftigelsestilbud 24% Udfordringen i jobbørsens stående pladser er at lave en god forventningsafstemning, så en udplacering ikke kommer til at erstatte et ordinært job det kræver tilvænning af virksomheder og medarbejdere. Samtidig er der løbende et arbejde med at målrette brugen af den enkelte udplacering ift. en sammenhængende plan for borgeren. 1. generation er veletableret, hvor der er hul igennem til virksomhederne og næsten altid er stående pladser nok. I 2. generation arbejdes der med mere målrettede praktikker og at sikre høj effekt af placeringerne. Samarbejde og specialisering i Sønderborg s virksomhedsrettede arbejde Der er klare og skriftlige samarbejdsbeskrivelser for de enkelte trin i processen med udplacering dvs. afdækning af den ledige, brug af praktik, tilvejebringelse af praktik, aftale med arbejdsgiver, samt opfølgning. I beskrivelserne er også defineret kerneopgaver for jobkonsulent og jobbørsansvarlig i fm. udplaceringer. Der arbejdes med udplacering for alle borgere, der kan komme i udplacering, da det opleves som et effektivt redskab. Borgeren mødes fra start med en forventning om, at de selv finder en virksomhed, eller at jobcenteret alternativt hjælper med at finde en praktik fra jobbørsen. 8

9 Det har været vigtigt, at køre en medarbejderinvolverende proces ifm. udarbejdelse af arbejdsprocesser/samarbejdsbeskrivelser mhp. en tilstrækkelig forankring og forståelse for den samlede opgaveløsning. Sådan styrer Sønderborg det virksomhedsrettede arbejde Der styres i høj grad efter virksomhedernes ønsker. Der er overvejelser om at lave opsøgende kampagner målrettet udvalgte brancher og områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er systematisk opfølgning på alle udplaceringer både på borger og på virksomhed mhp. efterfølgende job, løntilskud, opkvalificeringsjobs mv. Det kræver tid at bygge en database, som fungerer. Det har taget flere år og en allokeret medarbejder at bygge basen op, så den reelt kan bruges til at styre efter både som værktøj for ledelse og medarbejdere De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Administrative forretningsgange der definerer standarder for parternes ansvarsområde og serviceniveau Systematisk anvendelse af Jobbørs (ordrebank) af alle medarbejdere Ledelsestilsyn og opfølgning på om de administrative forretningsgange bliver fulgt Stor og koordineret kontaktflade til virksomhederne vha. alle jobcentrets medarbejdere Sådan udvikler Sønderborg i øjeblikket indsatsen Der arbejdes lige nu på udvikling og implementering af en ny strategi for virksomhedsservice, med det formål at: Virksomhederne i Sønderborg Kommune skal opleve en professionel service og et beredskab der sikrer, at de nemt og hurtigt kan få den arbejdskraft de efterspørger. Virksomhedsservice leverer professionelt samarbejde med virksomhederne som tager udgangspunkt i et differentieret ønske om social ansvarlighed og fremadrettede behov for arbejdskraft. 8 pct. af indsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse bygger på en virksomhedsrettet tilgang. Jobcentret leverer serviceydelser med respekt for helheden jobcentret styrker det interne samarbejde på tværs, så det bliver nemt, hurtigt og professionelt at udføre kerneopgaverne. Ovenstående er således en drejning hen imod en mere efterspørgselsorienteret tilgang. 9

10 Virksomhedsplaceringer i Skanderborg kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 15% 15% Ledighedsprocent, år: 2% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 44% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 41% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 1,1 9,3 9,8 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 15,7 15,7 15,9 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Fleks. 9% Led.yd. 7% UDH 8% SDP 13% KTH 19% AMY mv. 4% DGP 4% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Skanderborg København Skanderborg København Skanderborg København Skanderborg København A-dagpenge % 15% 55% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 62% 57% 67% 58% Kontanthjælp % 13% 38% 41% 93% 65% Uddannelseshjælp % 26% 24% 15% 83% 8% Ressourceforløb % 5% 5% 14% 56% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 36% 27% 71% 54% Sygedagpenge % 5% 58% 26% 16% 12% I alt % 14% 45% 42% 4% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 1

11 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Skanderborg Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Jobcenter Skanderborg det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret kører den virksomhedsrettede indsats i to spor i en Udefra-ind-indsats (efterspørgselsstyret) og en indefra-ud-indsats (udbudsstyret). Indsatsen ligger forankret i to enheder - Udvidet erhvervsservice og Kompetencecentret. Udvidet Erhvervsservice står for den efterspørgselsstyrede del af indsatsen og det er knyttet til indsatsen for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Virksomhedskonsulenterne i udvidet erhvervsservice- og jobkonsulenter sidder sammen i arbejdsmarkedsserviceafdelingen. Det er en fordel for Skanderborg at have et lille hold, hvor interaktion mellem medarbejdere er let. Kompetencecentret udfører virksomhedsplaceringsopgaver på tværs i Jobcentret og er primært aktør ift. den udbudsstyrede indsats. Kompetencecentret samarbejder således i særlig grad med de øvrige enheder i jobcentret i en bestiller-udfører model. Borgerne visiteres til kompetencecentret og kompetencecentret står herefter for at finde rette placeringsmulighed for aktivitetsparate, sygemeldte, personer i ressourceforløb m.v. Kompetencecentret arbejder med et netværk af virksomhedscentre der leverer en del af placeringsmulighederne. Samarbejde og specialisering Skanderborg s indsats Udvidet erhvervsservice tilbyder én indgang til kommunens service ift. jobrettet rekruttering og fastholdelse med ét telefonnummer og svar indenfor 24 timer. Virksomhedskonsulenterne rolle er at sikre kommunikation om ordrer, screene ledige til ordren og hjælpe med alt papirarbejdet ift. placeringe. Der er en forpligtelse for virksomhedskonsulenten til at afslutte jobordrer, når den er åbnet. Tydelighed om rollefordeling ift. virksomhedsplaceringer er vigtigt men også vigtigt at medarbejderne sidder tæt på hinanden. Jobcentret har rollebeskrivelser, spørgeguides og hjælperedskaber i alle dele af arbejdet med virksomhedsplaceringer for forskellige målgrupper. Jobcentret arbejder efter, at sikre det god match. Tilgangen er, at det er bedre service overfor virksomheden at melde fra end at have en jobordre hængende alt for længe, eller skabe et forkert match. Der er en hyppig kontakt og koordination imellem kompetencecentret og Udvidet erhvervsservice på løbende samspilsmøder, hvor der laves aftaler om nye tiltag, kampagner m.v. For de borgere der skal visiteres til kompetencecentret er der en særlig bestillingsprocedure, hvor sagsbehandleren har udfyldt et visitationskema og et progressionsskema med målpunkter i forhold til den enkelte borger. Virksomhedskonsulenterne i kompetencecentret opsøger virksomhederne i forhold til at finde en egnet virksomhedsrettet aktivitet til borgeren. I det virksomhedsopsøgende arbejde investeres der i at udvælge metoder til opsøgning og hvilke virksomheder der opsøges. Fx har kommunen lavet telefoniske kampagner rettet mod virksomheder, der har ansatte og jobåbninger, der overlapper med de lediges kompetenceprofiler. 11

12 De kommunale arbejdspladser er forpligtiget til at tage et aftalt antal borgere i virksomhedsplacering. Jobcentre overvejer strategisk hvilke netværk der skal deltages i. Netværkene skal åbne muligheder i en balance mellem fokus på jobåbninger og branding. Jobcentret er begyndt at tage mere kritisk stilling til, hvilke netværk der bærer frugt at deltage i. Derudover bruges byggesagsmøder også til at åbne nye muligheder for jobordrer ved fx at rådgive om sociale klausuler. Sådan styrer Skanderborg det virksomhedsrettede arbejde Det er en klar politik, at en virksomhedsplacering altid er første trin/første redskabet i indsatsen for ledige. Jobcentret har stort fokus på resultatstyring og at give mulighed for at følge resultaterne med indsatsen helt ned på medarbejderniveau o Hver uge gøres de ledige op i 1) aktiveringsgrad, 2) omsætningshastighed og 3) afgang. o For virksomhedsindsats bliver antal af besøg, ordrer etc. opgjort It-systemet Jobunivers organiserer jobåbninger og profiler for konsulenterne Jobunivers sikrer åbenhed og overblik i jobcentret omkring muligheder ift. ordinære og støttede job. Det virksomhedsopsøgende arbejde registreres i FACIT og dels på den måde med hele organisationen. Der har særligt i Udvidet Erhvervsservice været stort fokus på datadisciplin og at aktiviteter kun er sket, hvis de er registreret. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Turde have et klart koncept for udvidet erhvervsservice, hvor det også er en del af virksomhedsservices rolle at kunne forventningsafstemme med virksomhederne på, hvad kommunen kan hjælpe med. Klar arbejdsfordeling: klare rammer om, hvem der gør hvad Konstant ledelsesmæssigt fokus: ledelsens taler på alle ledermøder om det virksomhedsrettede fokus og jobcentrets rolle som serviceorgan. Mål- og resultatorienteret styring: Har styrket den løbende dialog og fokus på virksomhedsplaceringer og effekten af det. Det rigtige hold: Når andre jobcentre har skåret ned, så har Skanderborg jobcenter investeret. Der har været politisk og administrativ opbakning til investeringer, og de nye profiler af medarbejdere har givet nye kompetencer. Sådan udvikler Skanderborg i øjeblikket indsatsen Jobcentret arbejde på at styrke kompetencerne og hjælpeværktøjerne til at blive bedre til at udfordre virksomhederne på de bestillinger virksomhederne kommer med. Det handler om at åbne virksomhedernes øjne for andre muligheder, men også om at kunne afdække, om der kan findes en vej til formidling, eller det er bedre, at jobcentret siger fra. Jobcentret har indledt samarbejde med et rekrutteringsfirma for at udfordre jobcentret på det felt. Fokus på før-tidlig indsats, fordi særligt dagpengemodtagerne ofte har gået ledige op til 6 måneder før, at jobcentret får kontakt. 12

13 Virksomhedsplaceringer i Middelfart kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 18% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 42% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 45% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 11,1 9,3 11,9 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 9,1 15,7 1,7 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Ress. 2% Led.yd. 8% Fleks. 6% UDH 7% SDP 13% KTH 25% DGP 35% AMY mv. 4% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Middelfart København Middelfart København Middelfart København Middelfart København A-dagpenge % 15% 63% 58% 39% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 88% 57% 52% 58% Kontanthjælp % 13% 66% 41% 74% 65% Uddannelseshjælp % 26% 23% 15% 63% 8% Ressourceforløb % 5% 75% 14% 39% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 1% 27% 52% 54% Sygedagpenge % 5% 81% 26% 15% 12% I alt % 14% 61% 42% 35% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 13

14 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Middelfart Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Middelfart kommune det virksomhedsrettede arbejde. Middelfart s virksomhedskonsulenter er samlet i én virksomhedsserviceenhed og arbejder i en matrixorganisation, hvor de er knyttet til forskellige målrettede projekter overfor forskellige målgrupper (jobparate, aktivitetsparate, sygemeldte ledige osv.). På de målrettede projekter bliver virksomhedskonsulenterne knyttet til et samarbejde med social faglige medarbejdere for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for målgrupperne. Strategi, indsats og metode varierer meget afhængig af målgruppen. Indsatsen for jobparate er opbygget så den tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og at skabe hurtig formidling af jobparate til virksomheder. Opsøgningen af udplaceringsmuligheder for ledige sygedagpengemodtagere tager i stedet udgangspunkt i den enkelte sygemeldte lediges behov. Vejledning og opkvalificeringstilbud i form af kompetenceudvikling, mentor m.v. sker stort set udelukkende i sammenhæng med placeringer i praktik og/eller løntilskud. Hele indsatsen er rykket ud til virksomheden. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Middelfart gennemfører årligt 1.8 besøg på virksomheder. Jobcentret har 12 årsværk der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent Hos virksomhedskonsulenterne fylder virksomhedsbesøg, udplacering og håndtering af selvfundne placeringer mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret 3% Virksomhedscentre 4% Egne beskæftigelsestilbud 3% En ordrevagt sikrer, at der bliver formidlet med det samme og leveret en hurtig og effektiv service på jobordrer. Ordrevagten sikrer, at kommunens servicestandarder ift. tilbagemelding og formidling overholdes Middelfart har aftale med 45 virksomhedscentre og 135 pladser herunder er også G2 virksomhedscentre. Middelfarts virksomhedsservice og indsats er produktet af et langvarigt udviklingsarbejde de sidste 6-7 år. Samarbejde og specialisering i Middelfart s virksomhedsrettede arbejde. I opsøgningen af de åbne jobordrer, er det en væsentlig samarbejdsflade, at jobordren overdrages til ordrevagten, der forestår den egentlige formidling. Ordrevagten har ledelsesmæssig opbakning til at udsøge de ledige, som er egnede til den relevante placering. For andre grupper er det virksomhedskonsulenten og sagsbehandler der samarbejder mere direkte, fordi der kan være hensyn ift. f.eks. behandling, der skal tages højde for og derfor er formidlingen mere håndholdt. Det har krævet en del arbejde i en medarbejderinvolverende proces at skabe en entydig ansvarsplacering og accept af den specialisering der ligger i indsatsen. Der har også været et udviklingsområde at sikre, at jobcentret har rette kompetenceprofiler på de forskellige opgaver. 14

15 For ledige sygedagpengemodtagere i virksomhedsplacering er den opfølgende samtale flyttet ud på virksomheden. Det er tidskrævende men en god investering, som medarbejderne er blevet meget glade for den. Jobkonsulenterne bliver bedre klædt på til en virksomhedsnær samtale, og virksomheden tager mere ansvar for slutresultatet. 6 medarbejdere er fordelt på virksomhedscentrene som en del af projekterne. De støtter op med en socialfaglig opfølgning. Den koordinerende sagsbehandler, som står for myndighedsopfølgning. 14 dages opfølgning. Jobcentret har tæt samarbejde med mentorer og kører løbende uddannelse. Det er kompleks at få til at virke for de tungere grupper, men det kan lade sig gøre. Sådan styrer Middelfart det virksomhedsrettede arbejde. Det har været væsentligt at medarbejderne skal have et klart succeskriterie og specialiseres til en afgrænset opgave. En velfungerende ledergruppe, der klart kan formidle kerneopgaven og ambitionerne er væsentlig, for at få det til at fungere. Det fælles ledelsesfokus har også betydet, at jobcentrets medarbejdere er blevet bedre til at støtte hinanden på tværs. Det er prioriteret, at teamlederne skal kunne bedrive en tæt faglig ledelse, så de bakker op med sparring på hvordan indsatsen bliver mere effektiv og målrettet. For 3 år siden gik nogle jobordrer til spilde. Det undgås med ordrevagten på tre personer. De sikrer, at ordrer håndteres hurtigt og effektivt, hvilket er fundamentet for et godt samarbejde. Jobcentret har brugt mange kræfter på at optimere CV et, så der kan ske en effektiv udsøgning af ledige. Der er dedikeret konsulenter til opfølgning på alle specialiserede indsatser. For virksomhedscentrene er der som en del af projektet f.x. afsat 6 medarbejdere til social faglig opfølgning. Opfølgning skal bidrage til at placeringerne munder ud i progression og ikke i cirkulær aktivering. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes. Den politiske opbakning: Fuld politisk opbakning til den virksomhedsrettede indsats. Fokus og arbejdsro gennem hele perioden: 3-4 år med et entydigt fokus i jobcenteret At opnå respekt fra virksomhederne: Der skal laves et stort benarbejde for at levere hurtigt og præcist til virksomhederne, så der opnås respekt fra virksomhederne og et godt grundlag for et bredt samarbejde. Sådan udvikler Middelfart i øjeblikket det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret arbejder nu med yderligere målrettede indsatser for udvalgte målgrupper. Der arbejdes med en investeringstankegang i indsatsen for at opnå besparelser på forsørgelsesudgifterne. Jobcentret arbejder på at blive bedre på at evaluere effektmål. Der mangler et ordentligt ledelsesinformationssystem. Konsulenter i stabsfunktionen måler på området. 15

16 Virksomhedsplaceringer i Herning kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 18% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 41% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 44% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 7, 9,3 5,8 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 12,7 15,7 13, 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Fleks. 5% 5% UDH 12% Led.yd. SDP 12% KTH 14% AMY mv. 3% DGP 49% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Herning København Herning København Herning København Herning København A-dagpenge % 15% 68% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 5% 57% 51% 58% Kontanthjælp % 13% 45% 41% 8% 65% Uddannelseshjælp % 26% 36% 15% 69% 8% Ressourceforløb % 5% 2% 14% 33% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 5% 27% 53% 54% Sygedagpenge % 5% 7% 26% 19% 12% I alt % 14% 54% 42% 42% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 16

17 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Herning Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Herning Kommune det virksomhedsrettede arbejde Herning Kommune, har siden 27 arbejdet målrettet med en 1 årig plan - vision 217 hvor den virksomhedsrettede indsats er sat i centrum for udviklingen af Hernings indsats. Herning har samlet det virksomhedsrettede arbejde på få enheder i jobcentret under samme leder. Disse enheder går samlet under navnet jobcentret og er jobcentrets ansigt udadtil. Her arbejdes der med de borgere, der er formidlingsparate og vurderes at kunne deltage i en indsats på en virksomhed. Det er både ledige, sygemeldte og fleksjobbere. Modtagelsen og de øvrige enheder der arbejder med borgerne visiterer til jobcentret så snart en borger er klar til virksomhedsplacering. Et team på 4 tager sig af den direkte virksomhedsopsøgende og servicerende indsats. De står for det opsøgende arbejde ift. virksomheder og betjening af hotline. Resten af den virksomhedsorienterede kontakt sker med udgangspunkt i den enkelte ledige, sygemeldte m.v. Her foregår kontakten til virksomheder pr. tlf. Herning har x virksomhedscentre Samarbejde og specialisering i det virksomhedsrettede arbejde I Herning bygger den gode relation til virksomhederne bl.a. på en effektiv formidling på ordinære jobordrer. Der er etableret et samarbejde med andre vest-jobcentre for at sikre, at virksomhederne har let adgang til kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne får en løsning indenfor 24 timer og den person, der betjener hotline har fuld adgang til formidling af ledige. En enkelt virksomhedskonsulent er alene strategisk opsøgende og behovsafdækkende. Det har typisk afsæt i viden opnået via netværk eller lokalnyheder Virksomhedsenheden følger op på om virksomhedens behov er blevet dækket. Jobkonsulenterne i jobcentret følger op på den enkelte borgers forløb. For ledige der er knyttet til virksomhedscentrene er der opfølgning hver 14 dag. For forsikrede ledige er det typisk efter lovgivningskrav. Der er procesbeskrivelser på langt de fleste områder, men det ligger meget på rygraden hos medarbejderne, da det har været en del af organisationen i lang tid. For Herning Kommune betyder det meget, at kommunen har en god størrelse til løbende at koordinere og samarbejde på tværs. Der er en meget direkte kontakt, og kort responstid mellem forskellige områder. Fx ved møder mellem erhvervskontoret og virksomheder Der er et godt samarbejde med andre kommuner og især Ikast-Brande kommune både på embedsmandsniveau og overordnede projekter. Det giver gode vilkår for videndeling både på medarbejder og ledelsesniveau. Styring af det virksomhedsrettede arbejde Der er en fælles målstyring og vision, der blev fastsat i 27. Den arbejdes der ud fra, og er blevet en integreret del af det løbende arbejde med planlægning og styring af Hernings indsats. En gang om måneden holdes der performance-møder, hvorefter lederne går ud til deres mellemledere, og på den måde når det helt ud i organisationen. 17

18 Herning bruger mål for placeringer og tilfredshed blandt virksomheder, der har været i kontakt med kommunen, som opfølgningspunkter, Kommunen har et virksomhedspanel, som løbende bidrager med viden om hvor der forventes jobåbninger. Det er med til at styrer virksomhedsopsøgningen. Netværk og hvor toneangivende virksomheder rådgiver og giver deres råd til kommunens virksomhedsrettede arbejde. Bruger virksomhedsmodul i Workbase til at registrere virksomhedskontakt. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Langsigtet planlægning: Den nuværende plan med virksomhedsorienteret indsats, startede tilbage i 27. Det har været en lang udviklingsproces og det tager bl.a. lang tid at opbygge den tillidsrelation, som er vigtig for et godt samarbejde. Vidensdeling: Der er en høj grad af vidensdeling i kommunen, men også på tværs af nabokommunerne. Det muliggør en højere grad af samarbejde fx i forbindelse med udsøgning af ledige til virksomheder. Netværk: et solidt netværk med virksomhederne, fagbevægelse, arbejdsgiverforeninger og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er prioriteret meget højt. Det bruges til at opbygge relationer, der kan bidrage til udviklingen beskæftigelsesområdet og underbygge tilliden til kommunen som samarbejdspartner. Sådan udvikler Herning i øjeblikket indsatsen Den virksomhedsvendte indsats undergår ikke større ændringer pt. Udviklingen er især fokuseret på implementering af beskæftigelsesreformens nye samtale forløb. 18

19 Virksomhedsplaceringer i Rebild kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 15% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 41% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 43% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 9,8 9,3 9,9 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 1,4 15,7 9,4 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Led.yd. 7% Fleks. 6% UDH 9% SDP 8% DGP 48% KTH 17% AMY mv. 5% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig 4 2 Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Rebild København Rebild København Rebild København Rebild København A-dagpenge % 15% 38% 58% 56% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 75% 57% 52% 58% Kontanthjælp % 13% 47% 41% 73% 65% Uddannelseshjælp % 26% 29% 15% 66% 8% Ressourceforløb % 5% % 14% 38% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 67% 27% 56% 54% Sygedagpenge % 5% 79% 26% 12% 12% I alt % 14% 43% 42% 39% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 19

20 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Rebild Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Rebild det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret er organiseret, så jobcentrets medarbejdere håndterer alle funktioner omkring indsatsen. De løfter således både myndighedsopgaver, laver virksomhedsopsøgning og jobformidling. Der har været politisk opbakning til investering i virksomhedsindsatsen i jobcentret. Det betyder, at der er en god normering i jobcentret, hvilket også bidraget til, at der er overskud til at gå ind i de forskellige roller To medarbejdere er alene dedikeret til at lave det opsøgende virksomhedsarbejde. Herudover har 7 medarbejdere den opsøgende virksomhedskontakt som en del af deres arbejdsfunktioner. En matrixstruktur koordinerer kontakter til virksomheder. Ift. det opsøgende arbejde, som er beskrevet i Jobcentrets virksomhedsservicestrategi. Herudover skabes overblik over virksomhedskontakten ved at anvende fagsystemet, herunder ved kontakt ifm. forsøg på udplacering af borger. Jobcentret var med i G1 virksomhedscentre og har pt. 5 virksomhedscentre. I starten virkede det godt, men det er ikke ligeså virksomt i dag i forhold til anvendelse af tilbuddet som rekrutteringsgrundlag. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Rebild gennemfører årligt 36 rent opsøgende besøg på virksomheder Jobcentret har 3 årsværk, der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent og derudover har 45 sagsbehandlere virksomhedskontakt. Hos virksomhedskonsulenterne fylder vedligeholdelse udplacering, virksomhedsbesøg og vedligeholdelse/indgåelse af samarbejdsaftaler mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret 7% Virksomhedscentre 1% Egne beskæftigelsestilbud 2% Rebild overvejer løbende, hvordan konceptet videreudvikles for at kunne skabe effektivt virksomhedsrettet tilbud for de svageste grupper i jobcentret. Samarbejde og specialisering i Rebild s virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret er båret af en stærk fælles kultur, hvor samarbejde og koordination er helt naturligt. Matrixstrukturen, som sikrer samarbejde omkring det virksomhedsrettede arbejde, er brancherettet og bidrager til, at jobcentrets medarbejdere hjælper til at klæde hinanden på med hvad der rør sig i branchen, hvad der virker, hvordan man sælger til branchen osv. I virksomhedskontakten sælger jobcentrets medarbejdere tre servicepakker til virksomhederne guld, sølv og bronze. Servicepakkerne rummer forskellige niveauer af service fra jobcentret afhængigt af virksomhedens interesse for samarbejde. Den enkelte sagsbehandler ringer rundt på vegne af borgeren, men virksomhedskonsulenten tager også rundt og følger op overfor virksomhederne og skaber nye muligheder for samarbejde. Desuden har vi arbejdet med empowerment ift. at borgeren selv søger praktik det er ofte første prioritet. Rebild vægter virksomhedsrettede aktiviteter og har derfor ikke mange tilbud i form af vejledning og opkvalificering. De vejlednings- og opkvalificeringsforløb job- 2

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 10 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 10 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 VIRKSOMHEDSPLACERINGER

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder PROJEKTRAPPORT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Oversigt over de vigtige læringstemaer... 4 Workshops i 16 jobcentre om matchning... 6 Organisering af

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Løsninger til forandringer

Løsninger til forandringer Løsninger til forandringer Siden 1995 har Cabi rådgivet og løst opgaver for eller i samarbejde med jobcentre om deres kerneopgaver. Kontakt os, hvis I ønsker: klare mål og konkrete handlingsplaner for

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere