Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes?"

Transkript

1 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer (foreløbig opsamling) 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SKIVE KOMMUNE... 4 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SKIVE KOMMUNE... 4 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SØNDERBORG KOMMUNE... 7 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SØNDERBORG KOMMUNE... 8 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I SKANDERBORG KOMMUNE... 1 SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I SKANDERBORG KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I MIDDELFART KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I MIDDELFART KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I HERNING KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I HERNING KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I REBILD KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I REBILD KOMMUNE... 2 VIRKSOMHEDSPLACERINGER I VESTHIMMERLAND KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I RANDERS KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I RANDERS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I HALSNÆS KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I HALSNÆS KOMMUNE VIRKSOMHEDSPLACERINGER I VEJLE KOMMUNE SÅDAN ARBEJDES DER VIRKSOMHEDSRETTET I VEJLE KOMMUNE

3 Indledning Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, har bedt mploy udarbejde et overblik over hvilke 1 kommuner, der er bedst til at skaffe virksomhedsplaceringer og hvilke ressourcer og organisering der skaber grundlaget for succes. I processen har mploy i samarbejde med København udvalgt de kommuner hvis indsats skal afdækkes. De er valgt gennem en rangordning af landets jobcentre udfra hvor mange virksomhedsplaceringer de skaber ift. hvor mange borgere der arbejdes med. Med afsæt i den rangordning, er det valgt at kontakte følgende 1 kommuner: 1. Skive 2. Sønderborg 3. Skanderborg 4. Middelfart 5. Herning 6. Rebild 7. Vesthimmerland 8. Randers 9. Halsnæs 1. Vejle Alle kommuner har ønsket at deltage og har stillet sig til rådighed for et interview over telefonen og til udfyldelse af et mindre spørgeskema om ressourceforbrug og opgaver hos virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Undersøgelsen er gennemført over en periode på 3 uger og dette dokument samler op på den indhentede viden om hver enkelt kommune. For hver kommune indgår der følgende materiale: Et faktaark om virksomhedsplaceringer i kommunen og udvalgte benchmark-tal sat ift. København. En opsamling på telefoninterview, hvor der er indhentet oplysninger om: o Hvordan kommunen organiserer indsatsen? o Hvordan der samarbejdes og hvilken specialisering der er af indsatsen? o Hvilken styring der er af indsatsen? o Hvilke faktorer kommunen vurderer har været afgørende for succes? En opsamling fra spørgeskema om ressourceforbrug i det virksomhedsrettede arbejde. Data fra spørgeskemaet er sat ind i grå faktabokse, der kan ses sammen med opsamlingen fra telefoninterview. Ikke alle kommuner har kunnet nå, at bidrage til spørgeskemaundersøgelsen. Telefoninterviewene er gennemført med en leder fra den pågældende kommuner typisk en arbejdsmarkedschef eller jobcenterchef. Interviewene har haft fokus på hvad kommunen er lykkedes med, og hvad der er baggrunden for succesen. Opsamlingen fra interviewene er således ikke helt ensartet, da lederens fokus og vurderinger delvist har styret interviewet. 3

4 Virksomhedsplaceringer i Skive kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 2% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 5% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 47% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 11,3 9,3 11,3 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: 8,4 15,7 1,3 16,4 Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Ress. 2% Fleks. 6% UDH 7% Led.yd. 7% KTH 12% SDP 1% AMY mv. 3% DGP 53% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Skive København Skive København Skive København Skive København A-dagpenge % 15% 5% 58% 59% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 65% 57% 66% 58% Kontanthjælp % 13% 31% 41% 87% 65% Uddannelseshjælp % 26% 41% 15% 8% 8% Ressourceforløb % 5% 35% 14% 6% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 64% 27% 51% 54% Sygedagpenge % 5% 57% 26% 23% 12% I alt % 14% 44% 42% 48% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 4

5 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Skive Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Skive det virksomhedsrettede arbejde? Jobcentret er organiseret i tre afdelinger: 1) sygedagpenge, 2) unge (Jobstart) og 3) job og kompetence Der er job eller virksomhedskonsulenter i alle afdelinger. En særlig task-force i 211 har etableret fundamentet for en beskæftigelsesindsats der har udgangspunkt i intensivt arbejde med virksomhedskontakt og arbejdsformidling i jobcenteret Jobcentret har en virksomhedsservice placeret i Job og Kompetence. Her er ansat konsulenter, der alene arbejder med virksomhedsopsøgning og ikke med udplaceringer samt konsulenter hvis primære opgave er at etablere virksomhedsrettede udplaceringer ift. a-dagpengemodtagere samt kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er der to specialkonsulenter der arbejder med CSR, socialøkonomiske virksomheder og tiltrækning af højtuddannet og udenlandsk arbejdskraft. Der er prioriteret en tidlig indsats for de jobparate og dagpengemodtagerne og et stort netværk af offentlige virksomheder med åbne placeringsmuligheder har gjort det muligt. Offentlige institutioner har stillet praktikpladser og løntilskud til rådighed. Det har ført til en høj volumen. Jobcentret går væk fra det nu, hvor der er lav ledighed, og beskæftigelsesmulighederne især ligger i de private virksomheder. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Skive gennemfører årligt besøg på virksomheder Jobcentret har 25 årsværk, der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent Hos virksomhedskonsulenterne fylder Udplacering, virksomhedsbesøg og håndtering af selvfundne jo mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret Virksomhedscentre Virksomhedsplaceringer til de øvrige målgrupper sygedagpenge, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere m.v. tager udgangspunkt i borgerne. Kommunen har været blandt de første kommuner til at arbejde med virksomhedscentre. To medarbejdere uddanner mentorer på virksomheder og der er nu et stort netværk af mentorer på de involverede virksomheder. Skive har igennem mange år haft både G1 virksomhedscentre og har også deltaget i G2 virksomhedscentrene. Samarbejdet og snitfladerne omkring det virksomhedsrettede arbejde i Skive I Skive bygger den gode relation til virksomhederne på en effektiv formidling på ordinære jobordrer. Der er etableret et samarbejde med andre vest-jobcentre for at sikre, at virksomhederne har let adgang til kvalificeret arbejdskraft. Den person, der betjener hotline har fuld adgang til formidling af ledige. Virksomheder kan kun ringe ind og afgive ordinære jobordrer. Støttede jobs kan virksomhederne kun stille sig til rådighed for. Der har været en periode med forventningsafstemning, men der er generelt accepteret iblandt virksomheder. Støttede job besættes med udgangspunkt i den lediges behov. Her opsøger virksomhedskonsulenter placeringsmuligheder dels offensivt i virksomhedsservice og dels med udgangspunkt i den enkelte ledige for de virksomhedskonsulenter, der er knyttet til hver afdeling. 5

6 Virksomhedskonsulenterne følger op på virksomhedernes oplevelse af forløbet og ordner godkendelse og det praktiske omkring forløbet. Den enkelte lediges jobkonsulent følger op på den lediges progression. For dagpengemodtagere især er uddannelse og opkvalificering primært knyttet op på en virksomhed og aftalt i samarbejde med virksomheden. Erhvervsskolerne er en vigtig samarbejdspartner i hurtigt at sætte kurser sammen, og der er etableret et tæt samarbejde. En samarbejdsaftale med de faglige organisationer har også understøttet et godt fundament for et tillidsbaseret samarbejde med virksomheder. Sådan styrer Jobcenter Skive det virksomhedsrettede arbejde Jobcentret har en hotline til virksomheder med en daglig åbningstid fra kl Fra en virksomhed henvender sig, må det maksimalt gå tre timer før virksomheden har en konkret kandidat, CV er eller en tidsramme for processen. Samarbejde med 7 øvrige Vest-jobcentre i Jylland. Der er fælles retningslinjer. Jobcentrene har hver deres hotline og ringer rundt til andre kommuner, hvis der er kvalificerede kandidater i andre kommuner. Jobcenteret har etableret et digitalt virksomhedsmodul, der skulle imødegå, at jobcentret kontakter samme virksomhed flere gange. Det har krævet stort ledelsesfokus at sikre ensartet og konsekvent anvendelse af systemet. Jobcentret arbejder kontinuerligt med CV-optimering. Et søgbart CV kræves desuden af borgeren for at få registreret fremmøde. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Samspillet med virksomhederne: Tillid og troværdighed, samt at vise, at jobcentret gør, hvad de siger. Jobcentret skal følge op og være til rådighed. Det rigtige hold af medarbejdere: Ansatte i virksomhedsservice er ansat, fordi de har været ude på det private arbejdsmarked. Personlige kompetencer og relationer til virksomheder er vigtige. Der har været gjort en ekstra indsats for at rekruttere et virksomhedsrettet team i jobcenteret, og de skal have viden om virksomhederne og tale deres sprog. Systematik i indsatsen for de forskellige målgrupper sikrer, at jobcentrets indsats er virksomhedsrettet. Sådan udvikler Skive i øjeblikket indsatsen. Skive har for 215 arbejdet med udvikling af en strategi for virksomhedsområdet, som nu er meget styrende for retningen i det virksomhedsrettede arbejde. For at sikre, at de ledige får andel i jobvæksten, vil jobcentret arbejde for at planlægge mere langsigtet og med udgangspunkt i virksomhedernes fremtidige behov. Jobcentret har udpeget 4 virksomheder, som de ikke har arbejdet med i 12 måneder, samt 6 andre fokusvirksomheder, som nu skal kontaktes om bevægelser ift. behov for arbejdskraft. Sammen med de 1 særligt udpegede virksomheder, afdækkes alle virksomheder som Virksomhedsservice er i kontakt med. Jobcentret opsøger på denne vis mere viden om udviklingen på det lokale arbejdsmarked og deltager samtidig i fora og netværk hvor erhvervslivet er repræsenteret. Der er kommet mere samspil mellem erhvervskontoret, erhvervsfremme og bosætningstrategier. Nye månedlige informations og vidensmøder, hvor virksomhedskonsulenter deler ud af viden til alle i jobcentret. 6

7 Virksomhedsplaceringer i Sønderborg Kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 2% 15% Ledighedsprocent, år: 4% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 45% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 49% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 9,4 9,3 1,3 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 1,7 15,7 1,6 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Led.yd. 9% Fleks. 7% SDP 6% DGP 37% UDH 11% KTH 24% AMY mv. 6% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Sønderborg København Sønderborg København Sønderborg København Sønderborg København A-dagpenge % 15% 58% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 69% 57% 7% 58% Kontanthjælp % 13% 43% 41% 69% 65% Uddannelseshjælp % 26% 33% 15% 71% 8% Ressourceforløb % 5% 1% 14% 8% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 59% 27% 59% 54% Sygedagpenge % 5% 59% 26% 11% 12% I alt % 14% 49% 42% 4% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 7

8 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Sønderborg Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Sønderborg det virksomhedsrettede arbejde? Alle jobkonsulenter har både borgerkontakt og virksomhedskontakt. Der er således ikke en særskilt virksomhedsservice i form af særlige virksomhedskonsulenter. Der er lavet en særskilt jobbørs, hvor ordrer (løntilskud og virksomhedspraktikker) lægges ind. Der er allokeret to medarbejder til at vedligeholde denne jobbørs på daglig basis. De fleste placeringer kommer i stand ved at borger selv finder praktik, eller der udsøges placeringsmuligheder i jobbørsen. Derudover laves kampagner af fleksjobambassadører og jobkonsulenter. En jobkonsulent kan se, hvad der ligger i jobbørsen, så konsulenten i fm. samtaler kan vejlede en borger mod en specifik praktik. Herefter reserveres praktikken i jobbørsen, og der tages kontakt til arbejdsgiver. Jobkonsulenten står for selve udplaceringen og opfølgningen på forløbet. Jobbørsens medarbejer står for opfølgning på virksomhedens tilfredshed med samarbejdet med jobcenteret og dyrker muligheder for mersalg. De to opfølgninger sammen med kampagner sikrer, at der løbende er de åbninger, der er behov for. FAKTABOKS oplyst af jobcentret Jobcenter Sønderborg gennemfører årligt 4 besøg på virksomheder 7,3 årsværk i jobcentret er virksomhedskonsulenter som primær funktion. Derudover bidrager yderligere 17 årsværk til virksomhedssamarbejdet. Hos virksomhedskonsulenterne fylder vedligeholdelse af jobbørsen, udplacering og håndtering af selvfundne placeringer mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem: Virksomhedssamarbejde i jobcentret 67% Virksomhedscentre 9% Egne beskæftigelsestilbud 24% Udfordringen i jobbørsens stående pladser er at lave en god forventningsafstemning, så en udplacering ikke kommer til at erstatte et ordinært job det kræver tilvænning af virksomheder og medarbejdere. Samtidig er der løbende et arbejde med at målrette brugen af den enkelte udplacering ift. en sammenhængende plan for borgeren. 1. generation er veletableret, hvor der er hul igennem til virksomhederne og næsten altid er stående pladser nok. I 2. generation arbejdes der med mere målrettede praktikker og at sikre høj effekt af placeringerne. Samarbejde og specialisering i Sønderborg s virksomhedsrettede arbejde Der er klare og skriftlige samarbejdsbeskrivelser for de enkelte trin i processen med udplacering dvs. afdækning af den ledige, brug af praktik, tilvejebringelse af praktik, aftale med arbejdsgiver, samt opfølgning. I beskrivelserne er også defineret kerneopgaver for jobkonsulent og jobbørsansvarlig i fm. udplaceringer. Der arbejdes med udplacering for alle borgere, der kan komme i udplacering, da det opleves som et effektivt redskab. Borgeren mødes fra start med en forventning om, at de selv finder en virksomhed, eller at jobcenteret alternativt hjælper med at finde en praktik fra jobbørsen. 8

9 Det har været vigtigt, at køre en medarbejderinvolverende proces ifm. udarbejdelse af arbejdsprocesser/samarbejdsbeskrivelser mhp. en tilstrækkelig forankring og forståelse for den samlede opgaveløsning. Sådan styrer Sønderborg det virksomhedsrettede arbejde Der styres i høj grad efter virksomhedernes ønsker. Der er overvejelser om at lave opsøgende kampagner målrettet udvalgte brancher og områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er systematisk opfølgning på alle udplaceringer både på borger og på virksomhed mhp. efterfølgende job, løntilskud, opkvalificeringsjobs mv. Det kræver tid at bygge en database, som fungerer. Det har taget flere år og en allokeret medarbejder at bygge basen op, så den reelt kan bruges til at styre efter både som værktøj for ledelse og medarbejdere De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Administrative forretningsgange der definerer standarder for parternes ansvarsområde og serviceniveau Systematisk anvendelse af Jobbørs (ordrebank) af alle medarbejdere Ledelsestilsyn og opfølgning på om de administrative forretningsgange bliver fulgt Stor og koordineret kontaktflade til virksomhederne vha. alle jobcentrets medarbejdere Sådan udvikler Sønderborg i øjeblikket indsatsen Der arbejdes lige nu på udvikling og implementering af en ny strategi for virksomhedsservice, med det formål at: Virksomhederne i Sønderborg Kommune skal opleve en professionel service og et beredskab der sikrer, at de nemt og hurtigt kan få den arbejdskraft de efterspørger. Virksomhedsservice leverer professionelt samarbejde med virksomhederne som tager udgangspunkt i et differentieret ønske om social ansvarlighed og fremadrettede behov for arbejdskraft. 8 pct. af indsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse bygger på en virksomhedsrettet tilgang. Jobcentret leverer serviceydelser med respekt for helheden jobcentret styrker det interne samarbejde på tværs, så det bliver nemt, hurtigt og professionelt at udføre kerneopgaverne. Ovenstående er således en drejning hen imod en mere efterspørgselsorienteret tilgang. 9

10 Virksomhedsplaceringer i Skanderborg kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 15% 15% Ledighedsprocent, år: 2% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 44% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 41% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 1,1 9,3 9,8 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 15,7 15,7 15,9 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Fleks. 9% Led.yd. 7% UDH 8% SDP 13% KTH 19% AMY mv. 4% DGP 4% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Skanderborg København Skanderborg København Skanderborg København Skanderborg København A-dagpenge % 15% 55% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 62% 57% 67% 58% Kontanthjælp % 13% 38% 41% 93% 65% Uddannelseshjælp % 26% 24% 15% 83% 8% Ressourceforløb % 5% 5% 14% 56% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 36% 27% 71% 54% Sygedagpenge % 5% 58% 26% 16% 12% I alt % 14% 45% 42% 4% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 1

11 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Skanderborg Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Jobcenter Skanderborg det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret kører den virksomhedsrettede indsats i to spor i en Udefra-ind-indsats (efterspørgselsstyret) og en indefra-ud-indsats (udbudsstyret). Indsatsen ligger forankret i to enheder - Udvidet erhvervsservice og Kompetencecentret. Udvidet Erhvervsservice står for den efterspørgselsstyrede del af indsatsen og det er knyttet til indsatsen for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Virksomhedskonsulenterne i udvidet erhvervsservice- og jobkonsulenter sidder sammen i arbejdsmarkedsserviceafdelingen. Det er en fordel for Skanderborg at have et lille hold, hvor interaktion mellem medarbejdere er let. Kompetencecentret udfører virksomhedsplaceringsopgaver på tværs i Jobcentret og er primært aktør ift. den udbudsstyrede indsats. Kompetencecentret samarbejder således i særlig grad med de øvrige enheder i jobcentret i en bestiller-udfører model. Borgerne visiteres til kompetencecentret og kompetencecentret står herefter for at finde rette placeringsmulighed for aktivitetsparate, sygemeldte, personer i ressourceforløb m.v. Kompetencecentret arbejder med et netværk af virksomhedscentre der leverer en del af placeringsmulighederne. Samarbejde og specialisering Skanderborg s indsats Udvidet erhvervsservice tilbyder én indgang til kommunens service ift. jobrettet rekruttering og fastholdelse med ét telefonnummer og svar indenfor 24 timer. Virksomhedskonsulenterne rolle er at sikre kommunikation om ordrer, screene ledige til ordren og hjælpe med alt papirarbejdet ift. placeringe. Der er en forpligtelse for virksomhedskonsulenten til at afslutte jobordrer, når den er åbnet. Tydelighed om rollefordeling ift. virksomhedsplaceringer er vigtigt men også vigtigt at medarbejderne sidder tæt på hinanden. Jobcentret har rollebeskrivelser, spørgeguides og hjælperedskaber i alle dele af arbejdet med virksomhedsplaceringer for forskellige målgrupper. Jobcentret arbejder efter, at sikre det god match. Tilgangen er, at det er bedre service overfor virksomheden at melde fra end at have en jobordre hængende alt for længe, eller skabe et forkert match. Der er en hyppig kontakt og koordination imellem kompetencecentret og Udvidet erhvervsservice på løbende samspilsmøder, hvor der laves aftaler om nye tiltag, kampagner m.v. For de borgere der skal visiteres til kompetencecentret er der en særlig bestillingsprocedure, hvor sagsbehandleren har udfyldt et visitationskema og et progressionsskema med målpunkter i forhold til den enkelte borger. Virksomhedskonsulenterne i kompetencecentret opsøger virksomhederne i forhold til at finde en egnet virksomhedsrettet aktivitet til borgeren. I det virksomhedsopsøgende arbejde investeres der i at udvælge metoder til opsøgning og hvilke virksomheder der opsøges. Fx har kommunen lavet telefoniske kampagner rettet mod virksomheder, der har ansatte og jobåbninger, der overlapper med de lediges kompetenceprofiler. 11

12 De kommunale arbejdspladser er forpligtiget til at tage et aftalt antal borgere i virksomhedsplacering. Jobcentre overvejer strategisk hvilke netværk der skal deltages i. Netværkene skal åbne muligheder i en balance mellem fokus på jobåbninger og branding. Jobcentret er begyndt at tage mere kritisk stilling til, hvilke netværk der bærer frugt at deltage i. Derudover bruges byggesagsmøder også til at åbne nye muligheder for jobordrer ved fx at rådgive om sociale klausuler. Sådan styrer Skanderborg det virksomhedsrettede arbejde Det er en klar politik, at en virksomhedsplacering altid er første trin/første redskabet i indsatsen for ledige. Jobcentret har stort fokus på resultatstyring og at give mulighed for at følge resultaterne med indsatsen helt ned på medarbejderniveau o Hver uge gøres de ledige op i 1) aktiveringsgrad, 2) omsætningshastighed og 3) afgang. o For virksomhedsindsats bliver antal af besøg, ordrer etc. opgjort It-systemet Jobunivers organiserer jobåbninger og profiler for konsulenterne Jobunivers sikrer åbenhed og overblik i jobcentret omkring muligheder ift. ordinære og støttede job. Det virksomhedsopsøgende arbejde registreres i FACIT og dels på den måde med hele organisationen. Der har særligt i Udvidet Erhvervsservice været stort fokus på datadisciplin og at aktiviteter kun er sket, hvis de er registreret. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Turde have et klart koncept for udvidet erhvervsservice, hvor det også er en del af virksomhedsservices rolle at kunne forventningsafstemme med virksomhederne på, hvad kommunen kan hjælpe med. Klar arbejdsfordeling: klare rammer om, hvem der gør hvad Konstant ledelsesmæssigt fokus: ledelsens taler på alle ledermøder om det virksomhedsrettede fokus og jobcentrets rolle som serviceorgan. Mål- og resultatorienteret styring: Har styrket den løbende dialog og fokus på virksomhedsplaceringer og effekten af det. Det rigtige hold: Når andre jobcentre har skåret ned, så har Skanderborg jobcenter investeret. Der har været politisk og administrativ opbakning til investeringer, og de nye profiler af medarbejdere har givet nye kompetencer. Sådan udvikler Skanderborg i øjeblikket indsatsen Jobcentret arbejde på at styrke kompetencerne og hjælpeværktøjerne til at blive bedre til at udfordre virksomhederne på de bestillinger virksomhederne kommer med. Det handler om at åbne virksomhedernes øjne for andre muligheder, men også om at kunne afdække, om der kan findes en vej til formidling, eller det er bedre, at jobcentret siger fra. Jobcentret har indledt samarbejde med et rekrutteringsfirma for at udfordre jobcentret på det felt. Fokus på før-tidlig indsats, fordi særligt dagpengemodtagerne ofte har gået ledige op til 6 måneder før, at jobcentret får kontakt. 12

13 Virksomhedsplaceringer i Middelfart kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 18% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 42% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 45% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 11,1 9,3 11,9 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 9,1 15,7 1,7 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Ress. 2% Led.yd. 8% Fleks. 6% UDH 7% SDP 13% KTH 25% DGP 35% AMY mv. 4% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Middelfart København Middelfart København Middelfart København Middelfart København A-dagpenge % 15% 63% 58% 39% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 88% 57% 52% 58% Kontanthjælp % 13% 66% 41% 74% 65% Uddannelseshjælp % 26% 23% 15% 63% 8% Ressourceforløb % 5% 75% 14% 39% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 1% 27% 52% 54% Sygedagpenge % 5% 81% 26% 15% 12% I alt % 14% 61% 42% 35% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 13

14 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Middelfart Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Middelfart kommune det virksomhedsrettede arbejde. Middelfart s virksomhedskonsulenter er samlet i én virksomhedsserviceenhed og arbejder i en matrixorganisation, hvor de er knyttet til forskellige målrettede projekter overfor forskellige målgrupper (jobparate, aktivitetsparate, sygemeldte ledige osv.). På de målrettede projekter bliver virksomhedskonsulenterne knyttet til et samarbejde med social faglige medarbejdere for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for målgrupperne. Strategi, indsats og metode varierer meget afhængig af målgruppen. Indsatsen for jobparate er opbygget så den tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og at skabe hurtig formidling af jobparate til virksomheder. Opsøgningen af udplaceringsmuligheder for ledige sygedagpengemodtagere tager i stedet udgangspunkt i den enkelte sygemeldte lediges behov. Vejledning og opkvalificeringstilbud i form af kompetenceudvikling, mentor m.v. sker stort set udelukkende i sammenhæng med placeringer i praktik og/eller løntilskud. Hele indsatsen er rykket ud til virksomheden. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Middelfart gennemfører årligt 1.8 besøg på virksomheder. Jobcentret har 12 årsværk der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent Hos virksomhedskonsulenterne fylder virksomhedsbesøg, udplacering og håndtering af selvfundne placeringer mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret 3% Virksomhedscentre 4% Egne beskæftigelsestilbud 3% En ordrevagt sikrer, at der bliver formidlet med det samme og leveret en hurtig og effektiv service på jobordrer. Ordrevagten sikrer, at kommunens servicestandarder ift. tilbagemelding og formidling overholdes Middelfart har aftale med 45 virksomhedscentre og 135 pladser herunder er også G2 virksomhedscentre. Middelfarts virksomhedsservice og indsats er produktet af et langvarigt udviklingsarbejde de sidste 6-7 år. Samarbejde og specialisering i Middelfart s virksomhedsrettede arbejde. I opsøgningen af de åbne jobordrer, er det en væsentlig samarbejdsflade, at jobordren overdrages til ordrevagten, der forestår den egentlige formidling. Ordrevagten har ledelsesmæssig opbakning til at udsøge de ledige, som er egnede til den relevante placering. For andre grupper er det virksomhedskonsulenten og sagsbehandler der samarbejder mere direkte, fordi der kan være hensyn ift. f.eks. behandling, der skal tages højde for og derfor er formidlingen mere håndholdt. Det har krævet en del arbejde i en medarbejderinvolverende proces at skabe en entydig ansvarsplacering og accept af den specialisering der ligger i indsatsen. Der har også været et udviklingsområde at sikre, at jobcentret har rette kompetenceprofiler på de forskellige opgaver. 14

15 For ledige sygedagpengemodtagere i virksomhedsplacering er den opfølgende samtale flyttet ud på virksomheden. Det er tidskrævende men en god investering, som medarbejderne er blevet meget glade for den. Jobkonsulenterne bliver bedre klædt på til en virksomhedsnær samtale, og virksomheden tager mere ansvar for slutresultatet. 6 medarbejdere er fordelt på virksomhedscentrene som en del af projekterne. De støtter op med en socialfaglig opfølgning. Den koordinerende sagsbehandler, som står for myndighedsopfølgning. 14 dages opfølgning. Jobcentret har tæt samarbejde med mentorer og kører løbende uddannelse. Det er kompleks at få til at virke for de tungere grupper, men det kan lade sig gøre. Sådan styrer Middelfart det virksomhedsrettede arbejde. Det har været væsentligt at medarbejderne skal have et klart succeskriterie og specialiseres til en afgrænset opgave. En velfungerende ledergruppe, der klart kan formidle kerneopgaven og ambitionerne er væsentlig, for at få det til at fungere. Det fælles ledelsesfokus har også betydet, at jobcentrets medarbejdere er blevet bedre til at støtte hinanden på tværs. Det er prioriteret, at teamlederne skal kunne bedrive en tæt faglig ledelse, så de bakker op med sparring på hvordan indsatsen bliver mere effektiv og målrettet. For 3 år siden gik nogle jobordrer til spilde. Det undgås med ordrevagten på tre personer. De sikrer, at ordrer håndteres hurtigt og effektivt, hvilket er fundamentet for et godt samarbejde. Jobcentret har brugt mange kræfter på at optimere CV et, så der kan ske en effektiv udsøgning af ledige. Der er dedikeret konsulenter til opfølgning på alle specialiserede indsatser. For virksomhedscentrene er der som en del af projektet f.x. afsat 6 medarbejdere til social faglig opfølgning. Opfølgning skal bidrage til at placeringerne munder ud i progression og ikke i cirkulær aktivering. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes. Den politiske opbakning: Fuld politisk opbakning til den virksomhedsrettede indsats. Fokus og arbejdsro gennem hele perioden: 3-4 år med et entydigt fokus i jobcenteret At opnå respekt fra virksomhederne: Der skal laves et stort benarbejde for at levere hurtigt og præcist til virksomhederne, så der opnås respekt fra virksomhederne og et godt grundlag for et bredt samarbejde. Sådan udvikler Middelfart i øjeblikket det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret arbejder nu med yderligere målrettede indsatser for udvalgte målgrupper. Der arbejdes med en investeringstankegang i indsatsen for at opnå besparelser på forsørgelsesudgifterne. Jobcentret arbejder på at blive bedre på at evaluere effektmål. Der mangler et ordentligt ledelsesinformationssystem. Konsulenter i stabsfunktionen måler på området. 15

16 Virksomhedsplaceringer i Herning kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 18% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 41% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 44% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 7, 9,3 5,8 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 12,7 15,7 13, 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Fleks. 5% 5% UDH 12% Led.yd. SDP 12% KTH 14% AMY mv. 3% DGP 49% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Herning København Herning København Herning København Herning København A-dagpenge % 15% 68% 58% 49% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 5% 57% 51% 58% Kontanthjælp % 13% 45% 41% 8% 65% Uddannelseshjælp % 26% 36% 15% 69% 8% Ressourceforløb % 5% 2% 14% 33% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 5% 27% 53% 54% Sygedagpenge % 5% 7% 26% 19% 12% I alt % 14% 54% 42% 42% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 16

17 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Herning Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Herning Kommune det virksomhedsrettede arbejde Herning Kommune, har siden 27 arbejdet målrettet med en 1 årig plan - vision 217 hvor den virksomhedsrettede indsats er sat i centrum for udviklingen af Hernings indsats. Herning har samlet det virksomhedsrettede arbejde på få enheder i jobcentret under samme leder. Disse enheder går samlet under navnet jobcentret og er jobcentrets ansigt udadtil. Her arbejdes der med de borgere, der er formidlingsparate og vurderes at kunne deltage i en indsats på en virksomhed. Det er både ledige, sygemeldte og fleksjobbere. Modtagelsen og de øvrige enheder der arbejder med borgerne visiterer til jobcentret så snart en borger er klar til virksomhedsplacering. Et team på 4 tager sig af den direkte virksomhedsopsøgende og servicerende indsats. De står for det opsøgende arbejde ift. virksomheder og betjening af hotline. Resten af den virksomhedsorienterede kontakt sker med udgangspunkt i den enkelte ledige, sygemeldte m.v. Her foregår kontakten til virksomheder pr. tlf. Herning har x virksomhedscentre Samarbejde og specialisering i det virksomhedsrettede arbejde I Herning bygger den gode relation til virksomhederne bl.a. på en effektiv formidling på ordinære jobordrer. Der er etableret et samarbejde med andre vest-jobcentre for at sikre, at virksomhederne har let adgang til kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne får en løsning indenfor 24 timer og den person, der betjener hotline har fuld adgang til formidling af ledige. En enkelt virksomhedskonsulent er alene strategisk opsøgende og behovsafdækkende. Det har typisk afsæt i viden opnået via netværk eller lokalnyheder Virksomhedsenheden følger op på om virksomhedens behov er blevet dækket. Jobkonsulenterne i jobcentret følger op på den enkelte borgers forløb. For ledige der er knyttet til virksomhedscentrene er der opfølgning hver 14 dag. For forsikrede ledige er det typisk efter lovgivningskrav. Der er procesbeskrivelser på langt de fleste områder, men det ligger meget på rygraden hos medarbejderne, da det har været en del af organisationen i lang tid. For Herning Kommune betyder det meget, at kommunen har en god størrelse til løbende at koordinere og samarbejde på tværs. Der er en meget direkte kontakt, og kort responstid mellem forskellige områder. Fx ved møder mellem erhvervskontoret og virksomheder Der er et godt samarbejde med andre kommuner og især Ikast-Brande kommune både på embedsmandsniveau og overordnede projekter. Det giver gode vilkår for videndeling både på medarbejder og ledelsesniveau. Styring af det virksomhedsrettede arbejde Der er en fælles målstyring og vision, der blev fastsat i 27. Den arbejdes der ud fra, og er blevet en integreret del af det løbende arbejde med planlægning og styring af Hernings indsats. En gang om måneden holdes der performance-møder, hvorefter lederne går ud til deres mellemledere, og på den måde når det helt ud i organisationen. 17

18 Herning bruger mål for placeringer og tilfredshed blandt virksomheder, der har været i kontakt med kommunen, som opfølgningspunkter, Kommunen har et virksomhedspanel, som løbende bidrager med viden om hvor der forventes jobåbninger. Det er med til at styrer virksomhedsopsøgningen. Netværk og hvor toneangivende virksomheder rådgiver og giver deres råd til kommunens virksomhedsrettede arbejde. Bruger virksomhedsmodul i Workbase til at registrere virksomhedskontakt. De 3-5 væsentligste faktorer for at have opnået succes Langsigtet planlægning: Den nuværende plan med virksomhedsorienteret indsats, startede tilbage i 27. Det har været en lang udviklingsproces og det tager bl.a. lang tid at opbygge den tillidsrelation, som er vigtig for et godt samarbejde. Vidensdeling: Der er en høj grad af vidensdeling i kommunen, men også på tværs af nabokommunerne. Det muliggør en højere grad af samarbejde fx i forbindelse med udsøgning af ledige til virksomheder. Netværk: et solidt netværk med virksomhederne, fagbevægelse, arbejdsgiverforeninger og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen er prioriteret meget højt. Det bruges til at opbygge relationer, der kan bidrage til udviklingen beskæftigelsesområdet og underbygge tilliden til kommunen som samarbejdspartner. Sådan udvikler Herning i øjeblikket indsatsen Den virksomhedsvendte indsats undergår ikke større ændringer pt. Udviklingen er især fokuseret på implementering af beskæftigelsesreformens nye samtale forløb. 18

19 Virksomhedsplaceringer i Rebild kommune Nøgletal Kom. Anm.: Offentlig forsørgelse (DGP,AMY,SUY,KTH,UDH,REVA,FORREVA, SDP, Ress, Ledyd, Fleks, Ftp) Samlet antal virksomhedsplaceringer fordelt på målgrupper i 214 Kbh. Indbyggere i kommunen, år: Offentlig forsørgelsesgrad, år: 15% 15% Ledighedsprocent, år: 3% 5% påbegyndte virksomhedsplaceringer: Virksomhedsplaceringer som andel af berørte: 41% 25% Samarbejdsgrad med kommunens virksomheder: 43% 29% Økonomi Regnskab Budget kr. pr. fuldtidsperson på ydelse Kom. Kbh. Kom. Kbh. Driftsudgifter til jobcenterdrift: 9,8 9,3 9,9 9,7 Driftsudgifter på vejledning og opkvalificering: Anm.: Jobcenterdrift ( ). Vejl.&opkval. (5.68.9). 1,4 15,7 9,4 16,4 påbegyndte i virksomhedsaktivering i 214, fordelt på privat, og offentligt løntilskud og virksomhedspraktik. Led.yd. 7% Fleks. 6% UDH 9% SDP 8% DGP 48% KTH 17% AMY mv. 5% Virksomhedspraktik Privat Løntilskud Offentlig 4 2 Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. For fleksjob, antal påbegyndte i perioden. Anm.: påbegyndte i virksomhedspraktik eller løntilskud i 214. Alle ydelser, ekskl. Fleksjob. Oversigt over jobcentermålgrupper i 214 Virksomhedsplaceringers andel fuldtidspersoner Aktiveringsgrad Ydelsesgruppe af aktiveringsgraden Dækningsgrad Komunne Rebild København Rebild København Rebild København Rebild København A-dagpenge % 15% 38% 58% 56% 51% Arbejdsmarkedsydelse mv % 32% 75% 57% 52% 58% Kontanthjælp % 13% 47% 41% 73% 65% Uddannelseshjælp % 26% 29% 15% 66% 8% Ressourceforløb % 5% % 14% 38% 27% Fleksjob Ledighedsydelse % 1% 67% 27% 56% 54% Sygedagpenge % 5% 79% 26% 12% 12% I alt % 14% 43% 42% 39% 45% Hvad er? Samarbejdsgrad med kom. virksomheder: Aktiveringsgrad: Dækningsgrad: Hvor stor en andel af kommunens virksomheder, der har været i samarbejde med jobcentrene om ansættelser på særlige vilkår Hvor mange fuldtidsaktiverede (37 timer ugentlig) kommunen har ift fuldtidspersoner på ydelse. Hvor stor en andel af dem der er berørt af ydelse i løbet af 214 der har fået et eller flere aktiveringsforløb. 19

20 Sådan arbejdes der virksomhedsrettet i Rebild Kommune Opsamling fra telefoninterview Sådan organiserer Rebild det virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret er organiseret, så jobcentrets medarbejdere håndterer alle funktioner omkring indsatsen. De løfter således både myndighedsopgaver, laver virksomhedsopsøgning og jobformidling. Der har været politisk opbakning til investering i virksomhedsindsatsen i jobcentret. Det betyder, at der er en god normering i jobcentret, hvilket også bidraget til, at der er overskud til at gå ind i de forskellige roller To medarbejdere er alene dedikeret til at lave det opsøgende virksomhedsarbejde. Herudover har 7 medarbejdere den opsøgende virksomhedskontakt som en del af deres arbejdsfunktioner. En matrixstruktur koordinerer kontakter til virksomheder. Ift. det opsøgende arbejde, som er beskrevet i Jobcentrets virksomhedsservicestrategi. Herudover skabes overblik over virksomhedskontakten ved at anvende fagsystemet, herunder ved kontakt ifm. forsøg på udplacering af borger. Jobcentret var med i G1 virksomhedscentre og har pt. 5 virksomhedscentre. I starten virkede det godt, men det er ikke ligeså virksomt i dag i forhold til anvendelse af tilbuddet som rekrutteringsgrundlag. FAKTABOKS Jobcentrets egne oplysninger Jobcenter Rebild gennemfører årligt 36 rent opsøgende besøg på virksomheder Jobcentret har 3 årsværk, der er tilknyttet funktionen som virksomhedskonsulent og derudover har 45 sagsbehandlere virksomhedskontakt. Hos virksomhedskonsulenterne fylder vedligeholdelse udplacering, virksomhedsbesøg og vedligeholdelse/indgåelse af samarbejdsaftaler mest. Udplaceringsmulighederne tilvejebringes gennem Virksomhedssamarbejde i jobcentret 7% Virksomhedscentre 1% Egne beskæftigelsestilbud 2% Rebild overvejer løbende, hvordan konceptet videreudvikles for at kunne skabe effektivt virksomhedsrettet tilbud for de svageste grupper i jobcentret. Samarbejde og specialisering i Rebild s virksomhedsrettede arbejde. Jobcentret er båret af en stærk fælles kultur, hvor samarbejde og koordination er helt naturligt. Matrixstrukturen, som sikrer samarbejde omkring det virksomhedsrettede arbejde, er brancherettet og bidrager til, at jobcentrets medarbejdere hjælper til at klæde hinanden på med hvad der rør sig i branchen, hvad der virker, hvordan man sælger til branchen osv. I virksomhedskontakten sælger jobcentrets medarbejdere tre servicepakker til virksomhederne guld, sølv og bronze. Servicepakkerne rummer forskellige niveauer af service fra jobcentret afhængigt af virksomhedens interesse for samarbejde. Den enkelte sagsbehandler ringer rundt på vegne af borgeren, men virksomhedskonsulenten tager også rundt og følger op overfor virksomhederne og skaber nye muligheder for samarbejde. Desuden har vi arbejdet med empowerment ift. at borgeren selv søger praktik det er ofte første prioritet. Rebild vægter virksomhedsrettede aktiviteter og har derfor ikke mange tilbud i form af vejledning og opkvalificering. De vejlednings- og opkvalificeringsforløb job- 2

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 10 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer

Top 10 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 10 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer 215 Top 1 kommuner til virksomhedsplaceringer Hvordan opna s succes? Indsatsen i de 1 kommuner der er bedst til at skabe virksomhedsplaceringer 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 VIRKSOMHEDSPLACERINGER

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks

Det gode match. - et lidt bedre liv. Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Det gode match Oplæg af: Rune Bech Teamleder for jobparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt fleks Helle Thorsson Teamleder for virksomhedsindsatsen Oktober 2016 - et lidt bedre liv Lidt fakta om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt

Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Jobrettede samtaler for Jobparate kontanthjælpsmodtagere Erfaringer fra Jobcenter Skanderborg v. Daniel Bomholt Reformer skaber brændende platform Nye fokuspunkter i vores arbejde Stiller krav om hyppigere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice

Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Job- og personprofil for leder af Virksomhedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. januar 2017 en leder til Virksomhedsservice. I denne job- og personprofil beskriver vi de nødvendige personlige og faglige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Organisering af et serviceberedskab Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Virksomhedsservice Alle virksomhedskonsulenter samlet i et team Styrken ved denne organisering er: At

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

360 grader eftersyn af Langeland s arbejdsmarkedsområde - foreløbig status

360 grader eftersyn af Langeland s arbejdsmarkedsområde - foreløbig status NOTAT (UDKAST) MPLOY A/S GOTHERSGADE 103, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL. +45 32 97 97 87 MPLOY@MPLOY.DK WWW.MPLOY.DK 360 grader eftersyn af Langeland s arbejdsmarkedsområde - foreløbig status 5.1.2016 1.1.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder

Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 7. februar 2011 Til inspiration: Jobcenter Slagelse har høj samarbejdsgrad og 170 aktive partnerskabsaftaler med private og offentlige virksomheder Baggrund/formål

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder.

KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. N O TAT KL-undersøgelse af samarbejdet mellem jo b- centre og virksomheder KL har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Spørgeskemaet

Læs mere

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder

Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Workshop 1 Indslusningsforløb for udsatte ledige i virksomheder Carsten Kjærgaard og Bente Nissen ERST-konference den 27-5-2015 Det vil vi tale om 1. Hvem, hvor mange og hvilke effekter? 2. Innovation

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status juni 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Erhvervsrådet besluttede i januar 2017 at målsætningerne

Læs mere