Februar 2014 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014 Nr. 1 37. årgang"

Transkript

1 Februar 2014 Nr årgang

2 Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 11. april. Nr. 3 d. 6. juni. Nr. 4 d. 5. september. Nr. 5 d. 28. november Deadline for tekst og billeder til bladet 3 uger før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil (Nyt nr.) Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og produktion: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7, 8210 Århus V Tlf Eftertryk: ikke uden tilladelse. Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Bestyrelsesmøde... 4 Nyt tilbud til klubbens medlemmer... 6 Udlejning af Egå Sejlklubs klubhus???...7 Ny næstformand i ES!... 8 Kapsejladsudvalget Storjolleudvalget...12 Opslagstavlen...16 Dansk Sejlunion skriver...18 Ungdomsafdelingen...21 Seniorgruppen På grise jagt i Svendborg havn Turudvalget...24 Husketavle Egå marina...28 EM - Pladshavermøde...29 Nye medlemmer...30 Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Egå Sejlklubs sekretariat, Runetoften 14 st., 8210 Aarhus V, tlf , er åbent mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl Ny næstformand i Egå Sejlklub Risskov Afdeling Vejlby Centervej nordea.dk Bliv kunde nu på eller nordea.dk/velkommen Sejlerskole og duelighedsbevis. Mads Trøstrup Kristensen, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Internet: Egå Marinas sekretariat For åbningstider, se EM s hjemmeside Tlf , Fax Havnemester Lars Kock Andersen Hverdage: kl Tlf

3 Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Formand Claus Dalbøge Strandmarksvej Risskov Tlf Kasserer Flemming Rost Prins Knuds Vej 22a 8240 Risskov. Tlf / Næstformand Kirsten Rambøll. Vandbækvej 42, 8960 Randers SØ Tlf Fmd. Sejlerskolen Mads Trøstrup Kristensen Hybenhaven 12, 8520 Lystrup Tlf Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Ungdomsudvalg-Optimister Jesper Heegaard Skolevej 2 A 8250 Egå Tlf.: Mail: Jolleudvalgsformand: (Storjolle) Pernille Bülow Bech Toftevej Egå Tlf.: / Mail: Husudvalg Ole Østergaard Solbærhaven Lystrup Tlf / Tur- og Motorudvalg Peter Petersen Brobjerg Parkvej 99, 1.mf Egå Tlf / Bestyrelsesmøde d. 27. november Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Jesper Afbud: Ole Ø. Referent: Flemming. Sidste referat Ingen bemærkninger Møde m/em Flemming fremlægger oplæg. Steen ønsker tilføjet, at vi bør spørge til uddybning, da der ikke altid er dybt nok. ABBR er i 2014 i Pinsen 7+8. juni Afklar holdning omkring eventuel bådudstilling i Bed om forklaring vedr. Spejderarrangement i Vi har muligvis ikke sørget for maling af toilet ombord på Mette. Hvad er status omkring sportsredskaber på de grønne områder. Båken/hjemmeside Claus nedsætter et udvalg, hvori han selv deltager. Udvalget udarbejder et konkret forslag til ny hjemmeside. I udvalgets arbejde indgår tillige en plan for Båkens overgang fra papirbaseret til digital version, som introduceres når vi er klar, senest næste sommer. Sejlsportsligaen Egå Sejlklub er en del af den nyetablerede Sejlsportliga i Kirsten indkalder til informationsmøde om Sejlsportligaen. Mødet afholdes snarest muligt, dels for at orientere, dels for at løje interessen for at deltage i ligaen. Øl-automat Strømforbruget i den nuværende automat er af ekstern rådgiver anslået til kr årlig, og de penge vil vi gerne forsøge at spare. Derfor er der forslag om udskiftning af ølautomat. Vi nedlægger automaten i 2014 og erstatter den med en løsning, hvor øl og sodavand tages i køleskabet, og at man selv lægger penge i en pengekasse. Mål Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i Bordet bestyrelsen rundt bliver i dette projekt brugt som Samarbejde indikator for, med hvor øl/vand-leverandør mange kvinder der overvåges, specialforbundets og tages til ledelse. efterretning, Målet at er der at de opleves 5 deltager i visse (udvalgte) udfordringer specialforbund med den øger nye andelen leverandør. af kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men Mads udgangspunktet gennemgår er nye i sagens tanker natur om annoncering forskelligt af fra Sejlerskolen, forbund til forbund. og får inspiration bordet rundt. Mads En rettesnor har frie er, hænder at i 2010 til at har genopbygge de 5 forbund Sejlerskolen. gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det i ene forbund har fx øget andelen af ES kvinder har i samarbejde fra 1 til 3 ud af med en KDY bestyrelse på i medlemmer, Praktisk skal detarrangementet an- af- budt på ORC Worlds vikles det fx fra fra Tuborg 0 til 2 ud Havn. af en bestyrelse på 7 medlemmer. Andre Endelig faktorer beslutning så som arbejde om værtsskab for træffes på ISAFs flere kvinder årsmøde blandt i efteråret trænere, øvrige ledere og dommere kan også tælle med i bedømmelsen, men vigtigt er det, at forbundet udviser vilje og handlinger, der trækker i retning af ønsket om mere ligestilling i forbundets ledelse. Foredrag om Østersøen rundt trak over 50 deltagere. Hej alle kvinder/piger Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I Viseaften vil blive inviteret næste til arrangement et underholdende se hjemmesiden. i forbindels med DS generalforsamling i seminar Odense. 2 Så Laser snart Weekends der er en er dagsorden, afholdt med vil der stor blive succes. Næsten sendt en alle invitation vore Laser-sejlere ud elektronisk drager til inden medlemmer, til der Gran er Canaria på vores nyhedsmail. stævne + træning. Det vil længe også blive slået op i klubhuset og komme Vintertræning på hjemmesiden. for Optimist hver søndag, efterfulgt af familiesvømning på Sølystskolen. Mange sejlerhilsner Næste møde: 21/1-14 Lone Kirketerp Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 4 5 9

4 Nyt tilbud til klubbens medlemmer Der kommer jævnligt forespørgsler på leje af klubhuset, samtidig ønsker vi at skabe flere attraktive fordele ved medlemskab af ES og skabe mere liv i klubben og omkring klubhuset. Bestyrelsen har derfor vedtaget, at det nu skal være muligt for klubbens medlemmer at leje klubhuset. Vi venter os meget af initiativet og glæder os over at kunne imødekomme de anmodninger om leje af klubhuset til runde fødselsdage, konfirmationer og mindehøjtideligheder, som vi i mange år har modtaget, og som de fleste finder både oplagt og til god nytte. I første omgang laves en prøveperiode på 1 år, hvor udlejningen foretages i begrænset omfang. Bestyrelsen håber at alle vil tage godt imod det nye tilbud og ser frem til at indhente positive erfaringer ved brugen af klubhuset. Vi havde en ophedet debat om initiativet for år tilbage og håber på at modstanderne har sundet sig ovenpå den meget voldsomme kritik, bestyrelsen dengang blev udsat for, og at man nu forhåbentlig kan se det fornuftige og glædelige i at dele huset med vores medlemmer i festlige anledninger. Faste aktiviteter skal naturligvis respekteres og skulle der være et medlem der ønsker at benytte klubhuset mens det er lejet ud, beder vi om forståelse for dette og henviser til brug af kahytten på 1. sal. Vi håber at medlemmer, som flertallet sidst, vil støtte op omkring initiativet Se mere om lejebetingelser, anvendelse og booking under klubhuset på hjemmesiden. Bestyrelsen Udlejning af Egå Sejlklubs klubhus??? Bestyrelsen blev for nogle år siden udsat for voldsom kritik for udtalelser om dette emne. Mon ikke det er derfor, at denne ES Nyhedsmail (10.jan) er gemt til det nye år 2014; bestyrelsen ønskede ikke en demokratisk diskussion af dette ømfindtlige emne ved generalforsamlingen for kun to måneder siden. Det indebærer så, at drøftelsen af udlejningsproblemet bliver udskudt til november 2014, hvis ikke vi efter klubbens vedtægter vil benytte os af muligheden for en ekstraordinær generalforsamling for at afgøre spørgsmålet! Mig forekommer det, at bestyrelsen snigløber klubbens medlemmer ved at træffe en afgørelse om prøveperiode for udlejning her i Jeg vil 6 gerne være med til at skabe mere liv i klubhuset, men ikke ved at klubbens bestyrelse tromler en sådan beslutning ned over os. Vi er mange der værdsætter bestyrelsens, og her specielt kapsejladsudvalgets arbejde. Vi har hidtil haft en rimelig tilslutning af frivillige til vore arrangementer, men vi skal undgå splid og misnøje i vores sejlklub. Emnet udlejning af klubhuset skal kunne drøftes ordentligt, og ikke gennemtrumfes af en måske enig bestyrelse. Sejlerhilsen fra et fuldgyldigt seniormedlem i det herrens år Per Priess 7

5 Ny næstformand i ES! Hvis du kunne tænke dig, at vide lidt mere om hende den lille rødhårede, der blev næstformand for ES på sidste generalforsamling, kan du jo læse videre... Hun har lavet mange ting før hun fandt ud på vandet. Spejder, sprunget trampolin, trænet hunde, redet, fået 4 børn og haft et nedlagt landbrug, startet en svømmeklub, været formand for en rideklub, været spejdermor, ridemor, bokse mor, roadracemor, nå ja og tjent penge til det hele. Hun startede i optimistjollen da hun var 46år sammen med hendes yngste søn på 8år. Det viste sig hurtigt, at hun brændte mere for sejlsport end sønnen gjorde. Hun har både sejlet optimisten ned, væltet med den mange gange og haft et blåt øje et par vintermåneder på grund af noget vindspring og en bom på Mariager Fjord. Efter 10 måneder i sejlsporten og et duelighedsbevis, havde hun ofte masten opad på vandet, men hun havde fået en rorpind mere i hånden, hun var pludselig blevet formand for Bønnerup Strand Sejlklub. Samme forår oplevede hun sit 8 første sejlerstævne som gast og arrangør, det var et lille Juniorbådsstævne. Så et lille ungdoms kredsstævne og så var sejlklubben klar til at prøve noget nyt, om efteråret fik de med 3 ugers varsel et DM for Europa joller. I løbet af vinteren blev hun formand for Nordøst Jysk Kreds og var en aktiv del af Windkids, nu mere i RIB end i opti. Windkids var en samling af sejlglade børn og unge og deres forældre, der på tværs af klubber samledes og sejlede, trænede, hyggede, overnattede i klubberne og støttede hinanden. Windkids var mest aktiv om vinteren, om sommeren mødtes man til stævnerne. Siden er det blevet til nogle TORM stævner m.m., et ungdomsinstruktør kursus, en baneleder 1, et surfinstruktør-kursus (eleverne når ofte noget længere end hun selv gør lige her, måske fordi hun sjældent selv når andet end at hjælpe de andre), deltagelse i Dansk Sejlunions strategiarbejde i 2011 og sådan lidt. De sidste par år har hun hjulpet til ved stævner i ES. Optimistjollen voksede en overgang til en forslidt Europajolle, som dog nemt væltede på læns når vinden øgede. Hun er vild med at være gast på en 470 er, hun kæmper noget med at tumle en Spækhugger (også som gast), hun har i Uggelhuse været onsdagsgast på en Dehler 34 og da skipper selv var spilergast var hun rorsmand på alle spilerben. Hun er turgast på en 3/4tonner. Hun har haft en Juniorbåd og har nu en yngling og en Drabant 22 begge med antikt præg :-) Hun er fortsat ikke nogen god rorsmand (på vandet i hvert fald) det der med vinden driller stadig, selv om der ikke har været blå øjne siden første vinter. Hun vil gerne lærer meget mere om at sejle, og skulle der vise sig en skipper i ES der tør, vil hun gerne arbejde hårdt på, at blive en god gast i f.eks. pointsejladserne. Dog har hun lovet at være om bord på Mette, når hun har Vagten. Hvis du har noget på hjertet, noget du gerne vil i ES eller noget ES kan gøre bedre, så mail eller ring til hende. Hvis det er noget positivt er hun ikke så svær at få med i vognen, hvis det er negativt, må vi jo alle i fællesskab vende det til noget positivt. Lige i øjeblikket bruger hun lidt tid på Laser EM stævnet i juni og så er der den nye sportsbådsliga, læs om begge dele i andre artikler! Kirsten Rambøll 9

6 Kapsejladsudvalget Den kommende kapsejladssæson Her i vintertiden, er der nok ikke mange, der tænker på kapsejlads, men i udvalget er vi allerede begyndt at planlægge den kommende sæson. Flere detaljer kommer i næste nr. men her er datoerne for 2014: Båkebane/Easy-sejlads: - tune-up 29/4 - forårsserie 6/5 17/6 - efterårsserie 5/8 16/9 Single hand: 19/5, 2/6, 16/6, 11/8, 25/8, 8/9 Pointsejladser: - forårsserie 29/4 24/6 - efterårsserie 5/8 30/9 Midsommersejlads: 20/6 Hovedkapsejlads: 21/9 Forårsarrangement 1. april Som optakt til sæsonen holder vi et arrangement 1. april. Der vil vi gennemgå sejladsbestemmelserne for Båkebanen og Easy-Sejlads. Kort om de mest almindelige kapsejladsregler, desuden taler vi lidt om det at lægge protest, og hvordan en sådan afvikles. Derefter vil Kim Christensen tale noget om forberedelse til kapsejlads, herunder vejr, strøm, tænke start og placering på banen. Til sidst vil Kim fortælle lidt om hans deltagelse i DM og VM for Melges 24, hvor han fik guld hhv. bronze. Husk allerede nu at reservere denne aften i kalenderen. Udtagelses stævnet finder sted søndag Der sejles x sejladser i de 2 skolebåde (da ES jo Sejlsportsliga altså ikke har sportsbåde :-)). Der lægges en bane Vedr. deltagelse i sejlsportsligaen for Egå Sejlklub (kort op/ned) at sejle på og en RIB transpor- se andet indlæg og husk, at det er både Fredag formiddag kan holdet træne i sportsbåden. terer besætninger til og fra bådene. Alle delta- for unge og gamle så hop bare med. Fredag eftermiddag, lørdag og søndag afvikgere skal sejle på forskellige hold og i flere sejterer les ca. 30 sejladser af 10 til 15 minutters varighed. ladser. Alle sejlere har bibs (en elastisk vest der ES Ligaudvalg arbejder på at finde en sponsor til Hjælpere besætninger byttes på vandet. Der er 2 opmands kan trækkes uden på sejltøj af yderst forskellig at betale holdets ens bibs og holdhækflag med Vi har stadig brug for hjælpere til både Aarhus hold på vandet, alt er afgjort på målstregen. størrelse) i 8 forskellige farver så opmænd, baneleder klublogo. Big Boat Race og til Laser EM så skriv jer på listerne Hver ligaklub skal udtage et ligabruttohold. Til med flere kan skrive positive observatio- i klubhuset eller kontakt os, så vi kan for- stævnerne meddeler man, formentlig fredag ner ned på liste over sejladser mærket med Ligaudvalget blev nedsat på det infomøde der dele små og store opgaver imellem os. morgen, hvilke sejlere fra bruttoholdet der deltager bibs- farvekoder. Hvert hold evaluerer også selv blev holdt i december, det rummer unge og Steen Jepsen denne gang, 3 til 4 personer i hver stævne deres indsats efter hver sejlads i skema. modne, bestyrelse og menige og arbejder tæt besætning, der er ingen vægt grænser. Alle der melder sig til udtagelsesstævnet træner sammen med kapsejladsudvalg, storjolleudvalg Sejlsportsliga - Årets store nyhed. Vi skal altså have udtaget et bruttohold til Sejlsportsliga lørdag den med deres udtagelseshold i og sejlerskole. Dansk Sejlunion har taget initiativ til en sports- Egå Sejlklub skolebådene. Holdene er sat af Egå ligaudvalg På Ligaudvalgets vegne Kirsten Rambøll 10 Bestyrelsesmøde 11 bådsliga. Tyskerne startede samme i 2013 og det ser ud til, at vi lægger os tæt op ad deres regler, selv om det hele knapt er på plads. Hvem ved, om vi får en Eurosportsbådsliga i kommende år. Målet med ligaen er, at skabe en PR-venlig aktivitet for at få presse på, tiltrække sejlere i alderen godt konfirmeret til knapt pensioneret til sporten, samt at give en platform for klubsammenhold. Dansk Sejlunion køber 6 sportsbåde (det ser ud til at blive J70 ere) og en reserve båd. Ligaen sejles kun i disse både. Når bådene ikke skal bruges til Ligastævner, kan landets klubber låne en båd til PR, sejlsportsfremme af mange slags og ligatræning. Der er plads til 18 deltagende sejlklubber i ligaen. Egå Sejlklub er en af de 18! Hvert år rykker de nederste 5 klubhold ud af ligaen for at give plads til de 5 bedste sejlklubhold uden for ligaen. Der bliver i 2014 sejlet 4 ligastævner, alle er 3 dages stævner: KDY Sønderborg Hellerup Aarhus (festugen) ALLE I ES, FRA DEM DER NÆRMER SIG VALGRETS- ALDER TIL DEM DER ENDNU IKKE HAR FÅET EF- TERLØN, BEDES MELDE SIG TIL DETTE UDTAGEL- SESSTÆVNE. Vi, ganske få, der ikke skal sejle, skal jo så passe land og bane for sejlerne :-) Denne weekend skal hele ES hjælpe hinanden med at finde vores ligabruttohold. Flest muligt skal sejle med i udtagelsesstævnet, fordi vi skal have en sjov weekend med hinanden, der ryster os sammen i hele klubben, fordi vi skal lave noget der støjer nok til, at vi kommer i den lokale presse og folk i oplandet kommer på havnen og på sigt begynder at sejle, for at slutte op om det ligabruttohold der bliver vores og give dem medvind og sparring. Det bliver kun vores ligahold, hvis vi alle har været med i vores projekt, og alle giver deres bidrag. Vi skal dele ud af visdom og lære af hinanden. Hvis vi bare sender dagens dygtige sejlere af sted, har vi intet gjort for også at kunne stille et ligahold om 5 år. på forhånd, 3-4 på hvert hold. Vi vil have en foto RIB på vandet, der sender film / billeder ind til klubhuset, så man kan følge lidt med herinde. Banen lægges så tæt på land som muligt. Vi håber på - og arbejder lidt på lokalradioens dækning, det bliver foromtalt i lokalblade og oplandet opfordres til at kigge ned. I klubhuset har vi en til at sælge lidt kaffe, the, varm kakao med flødeskum... til dem der venter på sejlads og hepper. Det skal være en klubfest for de fleste! Når alle har sejlet, samles panelet og sætter bruttoholdet. De udfyldte skemaer, både fra sejlholdene og fra officials, tages til hjælp i dette arbejde. Bruttohold offentliggøres før folk går hjem. Som sejler på ES bruttoligahold kan man forvente at sejle mindst 2af de 4 ligastævner. Ingen træer vokser ind i himlen, der findes en økonomi i dette. ES skal jo ikke sætte kapitalen over styr, derfor er vi nød til at opkræve 200 kr for sejlads lørdag og søndag i udtagelsesstævnet. Bliver man udtaget til bruttoligaholdet på ca. 10 deltagere, må man lægge 1500 kr for at være med (og aktivt medlemskab af ES). Man vælger selv om man vil betale eller finde sponsor. Det er faktisk slet ikke dyr taskesejlads, og Dansk Sejlunion knokler da også med at finde sponsorer til både og logistik m.v.

7 Storjolleudvalget European Laser Radial Youth Championship 2014 Egå er også i 2014 vært for et meget stort jolle stævne. Vi skal nok forvente, at invasionen starter så småt omkring den 20 juni, med at unge Laser sejlere under 19år og deres forældre begynder at ankomme med jolle, telt og campingvogn. Der forventes ca. 250 sejlere fra omkring 25 europæiske lande. Campingområderne vil fyldes langsomt op og liv på havnen tiltage hen mod den 26 juni, hvor bureauet åbner for alvor, og målingen af jollerne begynder. Der vil blive talt alle mulige sprog på vores havn og i vores klub, de er alle vores gæster og de skal gerne tage fra os med en følelse af, at de har oplevet det bedste stævne nogensinde og anbefale deres organisation at lave flere aftaler med ES! Der bliver opsat et stort telt, som den juni bliver brugt til måling af joller, master, sejl, ror og svær. Senere i stævnet bliver det til spise sted, samlingssted for sejlere, pårørende og os fra ES, og der vil være en storskærm med billeder fra vandet m.m. Den 28 juni til den 3 juli går det hele løs for alvor. Der skal sejles i puljer på ca. 60 sejlere ad gangen og piger og drenge hver for sig. Der bliver masser af sejladser, masser af mennesker, masser af joller og mange gummibåde. Den sidste aften sluttes der af med en middag og en fest i teltet. Det er godt nok sejlernes fest i teltet, men mon ikke alle vi andre så kunne feste lidt i klubhuset oven på et godt næsten overstået og velafviklet stævne? Der er selvfølgelig behov for mange hjælpere på vandet til startbåde, mærkebåde, målbåde, liniebåde, pressebåde, tilskuerbåd, stafbåd og sikkerhedsbåd. Men der skal også søges sponsorer, laves campingområder, jollepladser, vaskeplads, sættes telt op og tages ned, laves mad, serveres, tages i mod, vises på plads, hjælpes i måling, registreres, tælles point, tastes ind, ryddes op gøres rent... Det gode er, at der altid er en fantastisk stemning til disse store internationale stævner. Specielt når værtsklubben har gjort deres forarbejde og har styr på tingene. Så kære ES medlem, hjælp din sejlklub med at lave et kanonstævne for disse unge sejlglade mennesker og få selv en super oplevelse. Det er ikke kun de unge sejlere og deres familier der vinder på et arrangement som dette. ES skulle gerne ende med at kunne lægge en klat i klubkassen og på den måde få en skærv til klubaktivitet og minimering af kontingentet. Vi i sejlklubben kan næsten ikke undgå at lære hinanden bedre at kende, vi får klubliv og klubsammenhold og en masse gode fælles oplevelser som vi senere kan fordøje med hinanden. Et stævne af denne art vil også kunne mærkes omkring havnen og give opmærksomhed på sejlads. Det kan fint tænkes, at der kunne bliver en ny sejler eller to, eller nogen der kommer i tanke om at tage sporten op igen. Det er Jonas Döpping, Flemming Rost og Kirsten Rambøll der har taget ansvaret for dette arrangement. Der er nedsat et udvalg på ca. en snes mennesker der alle er underdirektør for et område, og disse skal bruge mange hjælpere! Jeg glæder mig meget til vores store oplevelse og samarbejde! Fortæller Kirsten Rambøll European Youth Championship 2014 i EGÅ Snyd ikke dig selv for at opleve den fantastiske stemning der er ved et internationalt sejlstævne! Du har chancen fra ca. 26 juni til 3 juli i år. Der skal bruges hjælp på vandet i RIB, Kølbåde og Mette. For further information Go to

8 Desuden på land til forplejning, camping, trans- port, på jolleplads i bureau og til måling.. Der er helt uden tvivl en opgave der passe til netop dig! Send mail til eller ring til fortæl hvad du vil hjælpe med og hvornår, giv navn, mobiltelefon nr. og mail adr. eller skriv dig på listen i klubhuset. Du bestemmer, hvor længe du vil være en del af denne fantastiske oplevelse, ved at skrive på hvornår du gerne vil. Ud over at gøre noget godt for en ung europæisk samling Laser sejlere og for at stævnet meget gerne skulle give lidt i klubkassen (så kontingenterne kan holdes nede) samt at disse herlige stævner er en fantastisk mulighed for at opbygge klubsammenhold på tværs af alder og vanlig aktivitet, så er det bare dejligt at være en del af en succes! Så husk nu at maile, ringe eller skrive dig på :-) Kirsten Rambøll Egå Sejlkub Centrum for Danmarks lasersejlere Hvad laver lasersejlere i den kolde danske vinter? Her er en beretning om den seneste tids aktiviteter i Egås laserafdeling, der kan give dig et bedre indblik i hvad der sker. I starten af december rejste 8 af Egås lasersejlere til Gran Canaria for at få noget god træning og deltage i stævnet Olympic Sailing Week. Vi var afsted i 10 dage i alt, hvor vi blev trænet af Dansk Sejlunion træneren Piotr Wojevski og sparrede med nogle af de allerbedste i verden heriblandt irske Analise Murphy, danske Sarah Gunni og Anne Marie Rindom fra Egå. Til stævnet leverede Anne Marie et topresultat, hun endte 2er pga. en ærgerlig glemt udcheckning fra slæbestedet, der resulterede i, at guldmedaljen glippede. Stævnet blev afsluttet i form af en stor fest for alle de deltagende sejlere. Vi havde et brag af en fest, som endte med badning i måneskinnet på stranden sammen med de norske og svenske sejlere. Dagen efter holdt vi alle en velfortjent fridag. 14 Marine e og Lund... in r a M or Flo en skabt har samm Udover det sejladsmæssige havde vi det også sjovt til lands. Boldspillet Padel (en blanding mellem tennis og squash) er et kæmpe hit blandt alle sejlerne, og blev nærmest spillet hver dag. Andre aktiviteter vi fik tiden til at gå med i det dejlige vejr inkluderede beach volley, bølgesurfing, løbeture på stranden og ikke mindst styrketræning i sejlklubbens eksklusive fitnesscenter. Den sidste dag inden vi skulle hjem, havde jeg fødselsdag, og det blev brugt som en anledning til at samle alle. Jeg blev vækket af alle de danske sejlere med sang og gaver på sengen efterfulgt af en dejlig morgenmad lavet af pigerne. Det meste af dagen gik med sejlads i de største bølger vi havde haft i løbet af turen, og derefter pakning af jollerne. Om aftenen tog vi på italiensk restaurant, og sluttede aftenen af med god is i lejligheden på Torres Quevedo. Årets julefrokost for laserklassen blev selvfølgelig afholdt i Egå Sejlklub, og den fik ikke for lidt. Fordelingen af pladser ved det lange julebord, havde sjællænderne sørget for i form af en sjov leg om, hvem der havde alt fra de største fødder til den mindste hånd. Julemaden havde alle bidraget med, flæskestegen kom fra Fyn, leverpostejen fra Sjælland og den brune sovs fra Jylland, og der blev spist - til vi sprækkede. Til slut havde Céline været flittig, og lagt et stort arbejde i at lave et super flot nomineringsshow, hvor alle mindeværdige oplevelser for året 2013 blev samlet og set tilbage på. Der var mange gode grin og hyggelige stunder at se tilbage på. Snart starter forårssæsonen, og det bliver godt at komme tilbage til, samt sejle i vores vante rammer. JYLLANDS BEDSTE CENTER FOR SmåBåDE, motorbåde OG SEJLBåDE! Her finder du: maritimt tilbehør aut. Volvo Penta, Mercury og Mercruiser salg og service aut. forhandler af Bavaria, dufour og Greenline forhandler af Quicksilver og Bayliner kæmpe udstillingshal med nye og brugte både 5 servicevogne, der kører overalt i danmark eget værksted/klargøringscenter, der klarer alle opgaver aktiv service uden for normal åbningstid Vi hjælper med at hol de dig godt sejlende! PANTONE 286 CMYK: RGB: PANTONE 7460 CMYK: RGB: PANTONE 376 CMYK: RGB: PANTONE COOL GRAY 8 CMYK: RGB: Stokagervej Risskov Hovednummer Servicetelefon Carsten Faubel 15

9 Forårets arrangementer Egå Sejlkl ub Standerski fte lørdag den 26. ap ril kl Båken n Deadline for Båke ts ar m 21. d. g da nr. 2 fre Turudvalget æller om Lars Aaby fort Kraka og a in Rosal kl d. 27. februar lørdag Fastelavnsfest.00. kl d. 1. marts 11 sudvalget d a l j e s p a K regler emmelser, Sejladsbest d. 1. april kl g a d rs ti..v m ds /Easy-sejla Båkebane d. 6/5 s d a jl. 29/4, 1. se tune-up d dser Pointsejla. 29/4 d s d a jl 1. se d Single han. 19/5 d s d a jl se 1. ersejlads Midsomm d. 20/6 Opslagstavlen 16 Ungdomsudvalget Introduktion for ny e optimister d. 8. og 10. april kl avigation Elektronisk N 0.. marts kl d. ine, ved Palby Mar rtæller -way, Lene fo Atlanten One 0..0 marts kl. 19 torsdag d. 20 Seniorg ruppen Hyggea ftener o nsdag d. 13. feb ruar ved onsdag Peter P. o d. 13. m g Begge a arts om Samsø. ftener k l Træning for øved e beg. 1. april kl ,00 Træning for super C og øvede beg. 1. maj kl Egå Marina Pladshavermøde kl Tirsdag d. 8. april 17

10 Dansk Sejlunion skriver Så skal vi snart til at tænke på sommersejlerferie. Hvor skal den føre os hen? Skal vi sejle sammen med andre? Har du tænkt på at sejle i Flotille? Enten som deltager eller som andemor. Mange sejlere ønsker at sejle med andre, måske ikke tre uger i træk, men i en del af deres sommerferie. Dansk Sejlunion arrangerer igen i år, forskellige flotille sejladser: Børneflotille Især børnefamilier har behovet. Mens børn godt kan lide at sejle, så kommer de hurtigt til at kede sig, hvis der ikke er nogle legekammerater. Som en mor til to sagde til mig, børnene lærer hurtigt andre børn på havnen at kende, men de sejler videre næste dag, og det er næsten aldrig i samme retning som os. Det betyder børnene skal dyrke ny venskaber hver dag. Det er der dog råd for, som sagt så gjort og børneflotillen er skabt. Flotillen ledes af en andemor som sørger for, at bådene holder sammen, laver tur planlægning, og får sat nogle aktiviteter for børnene i gang (skattejagt, snobrød m.m.). De fleste af de godt 20 både, der var med i vores Børneflotille sidste år, sejlede med i en uge eller to og sejlede så selv i resten af ferien. Men både forældre og børn kunne ikke få armene ned af bare begejstring. Alle sagde, at det havde været en kæmpe succes. Det vil vi gerne gøre igen i år. Så vi sørger for TJ-MARINE Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Autoriseret forhandler af nogle andemor både, som vil føre en Børneflotille i en uge eller to og vi søger deltagere, som gerne vil sejle med. En uge eller to i det sydfynske eller i smålandsfarvandet. En uge eller to i Limfjorden, måske en i Øresund, eller til den Svenske skærgård. Voksen Flotille Det samme gjaldt de to voksen flotiller vi sendte af sted til henholdsvis Bornholm og Rügen. Bådene der sejlede til Rügen, sejlede sammen alle tre uger, hvorimod dem til Bornholm delte sig, da de kom derover. Det er sejlerne selv, der bestemmer hvor meget de vil sejle i flok. Vi mangler altid flere andemor både. En uge eller to i de nævnte områder. Mange sejlere vil gerne denne form for fællesskab, så meld jer endeligt til. Lige nu har vi tilsagn om en andemor der gerne sejler i Lillebælt ned langs Sønderjylland til Flensborg (måske lidt videre), og en der sejler i det sydfynske. Motorbådsflotille Det er lykkes at finde en andemor til motorbådsflotille sejlads. Dog bliver det udenfor industriferien, da denne sejler ønsker at tage med til Baltikum (se langtursflotille nedenstående). Så han vil gerne føre en flotille i enten juni eller august. Indtil videre er der ikke besluttet en destination så hvis du har motorbåd og kunne tænke dig dette så kan du være med til at bestemme. Har du lyst til at være andemor, enten for en børneflotille, voksen flotille eller en motorbådsflotille, så skriv til så får du flere oplysninger. Langturs Flotille Carsten fører selv en flotille til de Baltiske lande næste sommer, det bliver noget med åben havsejlads i et par dage, for derefter at følge kysten hjem fra Estland og videre langs Letland, Litauen, Polen og Tyskland. Her er mulighed for at få Klar til sæsonen! Sejl og rigning Foråret er snart over os, så vi skal til at tænke på at gøre vores både i stand. Har du kigget dine sejl efter? Jeg mener virkeligt kigget dem efter. Ud på et stort gulv og ned på knæ. Alle syninger skal gennemgås. Er de beskidte? Almindelig snavs kan tages med en blød børste og lidt håndsæbe (skal dog skylles bagefter med lunkent vand). Hvis ikke du selv har mulighed for at tjekke dine sejl, så tag dem til en sejlmager. Det koster lidt, men så bliver de eftergået af en professionel, samt syet hvis der er skader. Det kan godt betale sig. Når du så sætter din mast på igen kan du passende tjekke at den er rigget ordentligt. Hvis du tog dine fald og skøder af i efteråret, så kan du med fordel tage dem til et møntvaskeri med en (meget) stor vaskemaskine. Kom al tovværket i gamle hovedpudebetræk og vask det ved 40 grader med lidt vaskepulver. Tovværket blive da smidigt igen (faktisk lige som nyt) og det er derved en fornøjelse at arbejde med. Følg denne link: Motorrummet Så er der din motor. Jeg skifter min impeller hvert år. Det er ikke nødvendigt siger du. Nej, det er det vel ikke. Tager du impelleren ud om efteråret og lægger den i en plasticpose, et mørk og køligt sted, kan den genbruges. Men hvis du nogensinde har skullet skifte din impeller ude på søen i lidt langturs erfaring samt en hel del wow effect på dit sejler CV- så hvis du vil med, skriver du bare til Carsten. Carsten Breuning Tursejler konsulent/cruising Consultant Dansk Sejlunion/Danish Sailing Association Mobil: Web: hårdt vejr (spørg ikke hvordan jeg ved dette), så er kr. 125 for en ny impeller hver år en meget lille udgift. Vil du vide mere om motorvedligehold? Kig på vores hjemmeside og læs vores minimotorkursus. Her kan du lære alt hvad du har behov for mht. motorvedligeholdelse. Når du nu er i gang, kan du tømme vandudskilleren (evt. udskifte den). Kig godt efter på vandet der kommer ud. Er det klart? Grumset? Måske skal du tænke på at rengøre din tank. Følg denne link: Men det er jo alt sammen noget vi skal gøre når det bliver lidt varmere. Hvis du savner sejladsen og syntes at vinterens aftener er lidt lange, så kan du med fordel kigge lidt på vores videoguides om sejladsteknikker. Her er alt fra havnemanøvre til sejltrim, gennaker sejlads, knob og meget mere. Professionelle videoer med dansk tale. Følg linket her. Selv gamle søulke siger de lærer noget når de ser dem. Til sidst hvis intet af ovenstående frister, jamen så kan du passende tænke over hvor turen går hen, når sommeren kommer. Det har vi også nogle forslag til. Læs vores turbeskrivelse her: turbeskrivelser 18 19

11 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE PULTERK AMMER.D K BOOK PÅ ER.DK PULTERKAMM SPAR 10% Ungdomsafdelingen Juleafslutning 16.december 2013 Juleafslutningen blev afholdt søndag den 15.december 2013 med skønt vejr og op til 8 grader med let vind, dog var der ikke meget julevejr over det. Men optimistsejlerne og forældrene gjorde deres med at komme i julestemning. Dagen startede med pyntning af optimistjollerne, og det blev gjort med stor kreativitet. Herefter blev der sejlet 2 sejladser i havnebassinet, hvor det ikke drejede sig om at komme først men at forsøge at sejle de 2 sejladser på samme tid (uden ur). Herefter blev der dækket op i jollehuset (naturligvis med juletræ) til æbleskiver, pebernødder m.v.. Meget spændende for både børn og voksne at høre en gammel Egå Sejler opnå så meget med sin sejlads. Der blev ved denne lejlighed uddelt præmier for bedst udsmykkede båd og sejlads på tid m.v.. Sidst på eftermiddagen fik vi besøg af Martin Kirketerp, som fortalte spændende om sin OL guldmedalje og Volvo Ocean Race deltagelse. Introduktionsaftener for nye sejlere og forældre afholdes den 8. og 10. april kl Træning for øvede starter d. 1. april kl Super C og øvede første gang d. 1. maj kl Jesper. Anerkendelse fra Dansk Sejlunion Som anerkendelse for at få børn og unge på vandet, har Egå Sejlklubs Ungdomsafdeling modtaget 6 nye super seje sejlerveste fra Dansk Sejlunion. Planlægningen af den nye sæson er skudt godt i gang, og vi glæder os allerede til at byde nye og gamle sejlere velkommen til den kommende sæson. Jesper. LAND I SIGTE! Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, gummibåd, kalecher, påhængsmotor og hvad ved vi. AARHUS NORD AARHUS SYD AARHUS VEST RANDERS KOLDING TELEFON

12 Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius DEN Seniorgruppen Vi fik en meget hyggelig viseaften med Bente Buch torsdag den 16.januar. Torsdag den 13.februar kl vil Peter P. og Per P. via den store skærm i klublokalet demonstrere nogle muligheder for brug af internet m.h.t. sejlads. Der er links, som nok vil interessere de 60-80årige med de mange gode minder fra et langt sejlerliv. Hjælp ved uheld Du har behov for bugsering til nærmeste værft? Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til DKK ,00! Inspektionsomkostninger Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret? Pantaenius dækker inspektionen uden selvrisiko! Kontakt os Har du spørgsmål til dine forsikringer? Du kan ringe eller skrive til os på Ingen selvrisiko Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade? Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos Pantaenius! Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro Skive Tel Torsdag den 13.marts kl er aftenens emne SAMSØ. Det var dejligt at se vore damer møde op til en sangaften; de vil også være velkomne den 13.februar og den 13.marts. Sejlerhilsen Per Priess Vi kom sejlende til Svendborg Industri Havn. Der lægger de flydebror ud om sommeren. Der er som regel bedst plads og så er vi lige midt i byen. Vi havde rundet flydedokken og var kommet lidt længere ind i havnen. Vi kunne se, at folk stimlede sammen på molen, vi sejlede nærmere og så hvad der var galt. En gris svømmede rundt ude i havnen. Den var smuttet fra vognmanden, som skulle læsse den af ved slagteriet, den var sprunget ned på en motorbåd og ud i vandet. Jeg skyndte mig at fortøje vores båd, tog et stykke tov og sprang over på fordækket af en motorbåd der lige var kommet ind. Vi sejlede hen til grisen, den baskede vildt i vandet, fuldstændig panikslagen. Jeg bandt et glide knob på tovet og listede det forsigtig ned omkring halsen på den vilde gris. Vi En god gammel tradition Ca. 25 var mødt frem for at ønske GODT NYTÅR, tirsdag den 31.dec ved 12-tiden. - Måske der er flere, som ikke er opmærksom på denne tradition, som har været holdt ved lige næsten helt fra Egå Sejlklubs start i 1978 På grise jagt i Svendborg havn sejlede hen til et slæbested og så smed jeg tovet i land. Vognmanden og grisehandleren halede grisen op på kajen, grisen gik til angreb på dem, men de klarede den, de kendte deres arbejde. Vi glædede os, nu skulle vi alle ha en kasse øl på kajen, ovenpå den tur. Men det ville Grisehandleren ikke høre tale om, han var en nærig jyde tamp, han sagde, at han var forsikret og at han var ligeglad med den gris. Vi sagde det var helt i orden, så beholder vi grisen. Nå - efter lidt parlamentering frem og tilbage fik vi endelig en kasse øl på kajen, som vi drak med glæde, den var ærlig fortjent. Grisehandleren fik ingen øl, det havde han ikke fortjent, han var en nærig pløk. Børge Kehlet 22 23

13 Turudvalget På sejltur med Roselina Torsdag den 27. februar, kl Ude for enden af bro 7 ligger der en dejlig sejlbåd på ca. 60, bygget i mahogni og teak og utrolig velholdt. En gang imellem er den væk i perioder, men den har haft sit faste tilholdssted i Egå Marina i mange år. Primus motor i projektet Roselina er bådebygger Lars Åby, som det er lykkedes at få til at komme og fortælle historien om Roselina samt den forudgående historie om sejlbåden Kraka, der var starten på det hele for godt 40 år siden. Sæt kryds i kalenderen Og kom ned i klubhuset og hør en spændende beretning med mange billeder. Fastelavnsfest med tøndeslagning Lørdag den 1. marts, kl i klubhuset Igen i år bliver der en festlig tøndeslagning med fastelavnsboller, pølser og godter. Tur & Motor med sædvanlige støtter står for arrangementet. For medlemmernes børn og børnebørn. Vi glæder os til at se børnene festligt udklædte og med masser af energi ved klubhuset. Elektronisk navigation Nu er det jo ikke fordi der er noget galt med pejlekompasset og de gamle dyder, men vi må nok erkende, at GPS og moderne søkortplottere er kommet for at blive. 24 Atlanten one-way Torsdag den 20. marts, kl i klubhuset. Ned til Kanarieøerne, der hvor smørret smelter og så til højre. Det har været god latin i mange år, og når man nu ikke selv har en båd, hvad gør man så. Lene fra Egå Sejlklub fandt en ledig plads på en Hanse 531 der skulle turen alligevel, og tog med fra Tenerife, videre til Kap Verde over Atlanten til Barbados. Kom og hør Lenes beretning om en utrolig spændende sejlads, ledsaget af mange billeder fra de steder mange af os gerne vil hen. Peter P. Det er lykkedes at få Lars Svendsen fra Palby Marine til at komme på besøg og fortælle dels grundlæggende om elektronisk navigation, dels om de seneste nyheder indenfor søkortplottere og AIS. Lars tager udgangspunkt i fabrikaterne B&G og Simrad. Dette er ikke et salgsshow, men grundig information om de mange muligheder, der i dag kan gøre navigationen lettere. Kom ud i klubhuset onsdag den 12. marts kl og få i tilgift en rabatkupon, der giver 10% rabat på elektronik ved netbaad.com i den efterfølgende uge. 25

14 Netbaad visitkort:layout 1 Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Aarhus Sea Shop Aps GP Cover Laser Time Aps, Risskov Sparekassen Kronjylland elingen og Ungdomsafd nsorer mangler spo n le o k rs e jl e S 15/03/ :05 Side 1 H u s k e tav l e 20. ES-aften Atlanten One-Way Turudvalget Februar 21. Deadline for Båken nr. 2 Redaktionen 07. Båken nr. 1 udkommer Redak. 22. Lørdagsfrokost Husudvalget 08. Lørdagsfrokost Husudv. 29. Lørdagsfrokost Husudvalget 13. Hyggemøde, P.P. fortæller Seniorgruppen 15. Lørdagsfrokost Husudvalget April 15. Frist for oplysninger Egå Marina 01. ES-aften, sejladsbest., m.v. kapsejladsudv. 22. Lørdagsfrokost Husudvalget Lisborg OS Træning,Sæt øvede kl Ungdomsudvalget 27. ES.Peter Lars Aa. om Roselina m.v. OffShOre/COaSt Turudvalget Offshore/coastal sæt til tur- og 05. kapsejladssejlads. Lørdagsfrokost Husudvalget 3-lags kvalitet med alle funktioner og flot pasform. 08. Nye optimister, introduktion Ungdomsudv. Marts Mobil Vejl. 10. pris Nye optimister, introduktion Ungdomsudv. 01. Fastelavnsfest kl herre model Turudvalget 11. Båken nr udkommer Redaktionen 08. Lørdagsfrokost Jakke rød,husudvalget gul eller grafit 2.499,12. Lørdagsfrokost Husudvalget 12. ES-aften: Palby om elektr.nav Turudvalget Buks grafit 1.499,netbaad.com Egå Havvej 25 Marina 8250 Egå 13. Egå Udtagelse til Ligabruttohold Kapsejladsudv. 13. Hyggaften om Samsø aps Seniorgruppen 26. Standerskift kl Reminder om Båken nr. 2 uds Redaktionen Tlf Bestyrelsen 15. Lørdagsfrokost Husudvalget 20% Netbaad visitkort:layout 1 15/03/ :05 Side 1 Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole GP Cover Støt vore sponsorer de støtter os! Dame model Vejl. pris Jakke rød eller grafit 2.499,- Buks grafit 1.499,- % 0 2 PåOS21 Peter Lisborg OffShOre/COaSt Sæt har vi altid et godt tilbud til dig. Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 3-lags Mobil kvalitet med alle funktioner og flot pasform. herre model Vejl. pris Du er selvfølgelig meget velkommen Jakke rød,også gul eller grafit 2.499,- til at kigge forbi vores flotte butik på Egå Marina, Egå Havvej 25, 8250 Egå Buks grafit 1.499,- netbaad.com aps Egå Havvej 25 Egå Marina 8250 Egå Tlf Damebuks kan lynes ned i bag 20% netbaad.com Egå Havvej Egå tlf Netbaad A4 Sep.indd /08/

15 egå marina EGÅ MARINA- Nye tiltag VIGTIG INFORMATION Fremover skal du ikke længere returnere tilmeldingsbrevet, som du modtager sammen med den årlige opkrævning for havneafgift. Du skal blot se efter, om der er ændringer i det fremsendte (udfyldte) tilmeldingsbrev, såsom nyt telefonnummer, ny adresse, ændrede bådoplysninger o.s.v. Er der ændringer, skal du meddele os ændringerne på mail hurtigst muligt og senest 15. februar. Du vil på dit tilmeldingsbrev modtage en internet-kode til havnens gratis trådløse net. Husk at det er en personlig kode. Hvis din båd ikke allerede står i et af havnens stativer, og du ønsker leje af et stativ i den kommende vinter 2014 / 2015 og fremover, så reserver leje af stativ pr. mail senest den 1. marts Du kan fra den 1. maj 2014 tilmelde dig nyhedsbrev på EGÅ MARINA s hjemmeside. Du vil da få tilsendt nyhedsbreve på ca. 4 6 gange om året. Vi udsender opkrævninger vedrørende den årlige havneafgift for den kommende sæson omkring udgangen af januar. Opkrævningen udsendes på , i det omfang vi har adressen. Fra og med 2015 pålægges gebyr for de pladshavere, hvor opkrævningen pga. manglende adresse sker pr. brev. På havnekontoret er det nu muligt at købe måtte samt stige / trappe, som havnens personale vil monterer på broen se fotos nedenfor. Alle gamle måtter samt stiger / trapper vil blive fjernet, da vi ønsker at det skal se pænt og ens ud på broerne. Måtter, stiger og trapper koster følgende: Måtte kr. 300,00 Stige / trappe med 2 trin kr ,00 Stige / trappe med 3 trin kr ,00 Nedgangs stige kr ,00 Grundet det store el-forbrug har bestyrelsen besluttet, at betalings-modulerne i el-standerne skal tilsluttes, der hvor det er muligt. Det betyder at de pladshavere, som ligger ud for en stander med betalingsmodul, fremover selv skal betale for el via standeren. Dette berører følgende pladshavere: Bro 1 Alle pladshavere Bro 2 Pladshaverne beliggende på numrene og Bro 3 Pladshaverne beliggende på numrene og Alle pladshavere har lov til at bruge ca. 100 kwh til opladning af batterier om året, og dette er medregnet i den årlige havneafgift. For at retfærdiggøre, at nogle pladshavere nu selv skal betale for brug af strøm, mens andre Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon , Fax Web: fortsat ikke skal, kan de berørte pladshavere få refunderet kr. 200,00 af havneafgiften. Kontakt havnekontoret for udbetaling af kr. 200,00, eller for indsættelse af kr. 200,00 på dit røde medlemskort, som du fremover skal bruge ved køb af strøm i el-standeren. Fremover vil det være mulig at fastlåse sin stige til de nye og dertil indrettede stativer, som vil stå færdige ca. den 1. april Yderligere information om placering af stige-stativerne vil blive tilgængelig på havnens hjemmeside, når stativerne er sat op. Forår og efterår opdateres Praktiske Informationer på vor hjemmeside. Her kan man finde krantider, hvornår P-pladserne skal ryddes for overvintrende både, el og vand, master m.v. Opdatering for foråret 2014 sker medio februar. Nogle computere skal hjælpes lidt på vej, så prøv med Ctrl + F5 for opdatering af hjemmesiden. Der indbydes til vedtægtsbestemt pladshavermøde EM - Pladshavermøde Tirsdag den 8. april 2014 kl i Egå Sejlklubs lokaler Hilsen Havnemesteren. Lars Kock Andersen Dagsorder: 1: Valg af ordstyrer. 2: Bestyrelsens beretning for 2013 og orientering om sæsonen : Fremlæggelse af regnskabet for : a: Valg af formand for 2 år Bjarne Robl modtager genvalg. b: Valg af pladshaverrepræsentant for 4 år Lars Østergaard modtager genvalg. c: Præsentation af bestyrelsesrepræsentant for HEI Rosport. d: Afsked med Keld Danielsen, bestyrelsesrepræsentant for Aarhus Kommune. e: Præsentation af ny bestyrelsesrepræsentant for Aarhus Kommune. 5: Pause hvor der serveres en øl eller vand. 6: Overrækkelse af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal. 7: Høringsproces om miljøaffald lovbefalet. 8: Eventuelt herunder åben debat om havnerelevante emner. Bestyrelsen / Egå Marina erhvervsdrivende fond 28 29

16 Nye medlemmer Bora Basbayraktar Vestbovej Kjellerup Jette Juhl Christensen Højager Hjortshøj Eva Nielsen Ormslevvej Viby J Elsebeth Robl Skolevej Egå Lars Bonde Ubbesen Strandtoften Egå Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima MP Sejl Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T: Tel: Kontakt os for et uforpligtende tilbud 30 31

17 Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Værdifuldt partnerskab med sejlsport

Værdifuldt partnerskab med sejlsport Værdifuldt partnerskab med sejlsport HVORFOR SEJLSPORTSLIGAEN Attraktiv konkurrence Personlig udvikling Klubfølelse Fællesskab for puls og action Skabe vækst, energi og ressourcer Synliggøre sejlsporten

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern!

Pantaenius FORDELE. Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius. anfordern! Pantaenius FORDELE Dine fordele ved forsikring hos Pantaenius Få Jetzt dit Angebot tilbud nu! anfordern! Indhold Pantaenius - Nr. 1 til bådforsikringer 3 Dine fordele ved bådforsikring 4 Dine fordele ved

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima www.gpcovers.com Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere