Sydhavnens By- og handelsliv. Potentialer og Anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sydhavnens By- og handelsliv. Potentialer og Anbefalinger"

Transkript

1 Sydhavnens By- og handelsliv Potentialer og Anbefalinger

2 Områdefornyelse Sydhavnen er en lokal forankret helhedsindsats, der i samarbejde med lokale kræfter arbejder for et mangfoldigt, sammenhængende kvarter med grøn vækst fysisk, kulturelt og socialt. Områdefornyelsens indsats løber fra og er finansieret af Københavns Kommune samt Udlændinge-, Integrations,- og Boligministeriet. Udgivet af: Københavns Kommune 2016 Områdefornyelsen Sydhavnen Wagnersvej 19, Opg. b, 1. sal, 2300 København S Telefon: Web: Facebook: Redaktion: Områdefornyelse Sydhavn Layout: TMF Grafisk Design Forsidebillede: Phillip Sem Dambæk indhold Borgmester forord 4-5 Anbefalinger 7 Baggrund for udvikling af Sydhavnen 9 Byliv, byliv og atter byliv Sydhavnen siger ja til verden Sydhavnskant bydelens særpræg 14 Sydhavnske handelsgader Butiksudbud og variation Ressourcekvarter Sydhavn 21 Sydhavnsk kulturliv Strategiske partnerskaber Tre sammenhængende indsatser 27 Lokale deltagere og eksperimenter 28 Deltagerdiagram Liste og beskrivelse af eksperimenter Litteraturliste 34-35

3 By- og handelslivet i Sydhavnen I København skal vi blive endnu bedre til at skabe byen sammen. Det er den eneste måde, vi kan skabe en by, der kan rumme alle de ting, som en god by er. En by med alt fra parker til handelsliv. En inkluderende og mangfoldig by med plads til alle. Et København, der giver de bedst mulige rammer om det gode liv for københavnerne. Derfor er det fantastisk at følge partnerskabet mellem AKB, København og Områdefornyelse Sydhavnens arbejde med by- og handelslivet. Det er en proces, der kommer til at tage lang tid, men med partnerskabet som ankerholdere i samarbejde med sydhavnerne, er jeg sikker på, at det kommer til at ende i et Sydhavn, der har muligheder for mange forskellige udgaver af det gode liv. Der er særligt tre ting ved denne strategiproces, som kommer til at skabe et bedre København: Den samskabende proces, hvor både borgere, grundejere, investorer, lokale erhvervsdrivende og de mange andre lokale aktører selv er aktive i analyserne og de mange eksperimenter, som er sat i gang. Det stærke fokus på fællesskab i analyserne og eksperimenternes indhold, for skal Sydhavnens by- og handelsliv blive bæredygtigt, kræver det at alle indgår i løsningerne. Viljen og modet til at eksperimentere og prøve nye veje, hvad enten det drejer sig om handelslivets organisering, energibesparelser eller fleksibel brug af tomme butikslokaler. Gennem det engagement, som Sydhavnen viser, kan området bygge videre på den inkluderende og mangfoldige ånd, som bydelen i forvejen er kendt for og udvikle sig med et levende handelsliv, stemningsfulde grønne opholdsrum og stærke fællesskaber på tværs af udlejere, butiksdrivende og beboere. På tværs af københavnerne. Tak til alle i Sydhavnen, som har bidraget! Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde! Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell 5

4 Anbefalinger Med udgangspunkt i de mange undersøgelser og initiativer, som enten vi i områdefornyelsen eller de mange andre aktører har gennemført, er det områdefornyelsens anbefaling, at der arbejdes videre med: Jeg siger til mine venner, at de skal flytte herud, for Sydhavnen er jo det sygeste! Lasse Skjønning Andersen Weekendavisen, 4. juni 2015 Fokus på byliv. Bylivet skal prioriteres fysisk og forankres socialt og kulturelt godt fra start. Det skal ske i form af lokale butikker i sydhavnens ånd, et levende og varieret byliv med handel, aktive kantzoner og plads til events. Alle skal med. Sammenhængskraften og det gode byliv opstår ikke på et planlægningskontor. Det kommer, når alle bliver set, hørt og sammen skaber fremtidens Sydhavn. Det betyder, at alle fra Aalborg Universitet København, over AKB, København, Sydhavn Teater til den enkelte butiksejer skal være med i processen. Tænk i partnerskaber og relationer. Fra bydel til gaden skifter skala og relationer. På bydelsniveau handler det om at samtænke strategier og sikre forankring i et innovationsdistrikt. På kvarterniveau er AKB, København godt på vej med en udlejermodel og på det helt lokale niveau er der udpeget fem særlige zoner i Musikbyen og Frederiksholm, mens der også arbejdes med lokale samarbejder i det nye Sydhavnen. Fremtidens nye økonomi. Med Aalborg Universitet København, stærke tele- og it-virksomheder i den ene ende af skalaen og kreative designere, genbrugstraditioner og iværksættere i den anden, har Sydhavnen potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser i en ny økonomi, hvor vi deler mere og (gen)bruger klodens ressourcer ansvarligt. Kultur og natur. Med sin placering tæt på motorvejsnettet og Øresundsbroen, god kollektive trafik og nærhed til Vesterbro og Valby for cyklisterne kan Sydhavnen blive en destination for byen og regionen. Lige nu har bydelen store herlighedsværdier i form af skov, mark og strand. Med de store byudviklingsområder rundt om Sydhavnsvej og Bådhavnsgade er det en optimal placering for den næste store kulturinstitution. Det kan være et teater, en koncertsal, et museum eller en dansehal. Måske det hele på en gang? 6

5 Baggrund for udvikling i Sydhavnen For få år siden var Sydhavnen, og særligt den gamle del af Sydhavnen, ikke noget at prale af. I løbet af få år lukkede bydelens to banker, en god tøjforretning og posthuset. I stedet kom genbrugsbutikker og spillehaller. Samtidig oplevede Sydhavnen i stigende grad, at bydelens omdømme skræmte investorer og butiksejere væk, lukket inde bag de store indfaldsveje og omgivet af forfalden industri. Den finansielle krise, som begyndte i 2008 og først nu er ved at klinge af, satte udviklingen i stå. Omvendt begynder kvarteret nu at se resultaterne af byudviklingen i det nye Sydhavn, hvor både boliger og erhvervsejendomme skyder op samtidig med, at der investeres i skoler, metro og skybrudsløsninger. I alt investeres der for milliarder i det nye og gamle Sydhavn. Sammen med den øvrige byudvikling har Aalborg Universitet København for alvor etableret sig og udgør med mere end studerende og ansatte i bydelens største arbejdsplads. Endelig har Københavns Kommune og AKB, København valgt at indgå i et partnerskab og etablere en områdefornyelse i Sydhavnen. Partnerskabet omfatter fem indsatsområder: Sammenhæng med den resterende by (f.eks. Scandiagade, Mozarts Plads, Borgbjergsvej og forbindelserne til havnen og kirkegården) Et styrket butiks- og byliv (f.eks. kvartermanager, udlejermodel, strategi planer mv.) Alsidig beboersammensætning (f.eks. studenterboliger og lejlighedssammenlægninger) Ressourcekvarter (f.eks. energistyring og renoveringer) Det gode samarbejde i Sydhavnen (f.eks. den boligsociale helhedsplan) Med Områdefornyelsen og partnerskabet er der sat særligt fokus på by- og handelslivet. 8

6 Byliv, byliv og atter byliv Tidligere gik man i byen for at handle eller feste på byens barer og kroer. Det gør man fortsat, men indkøb og handel er ikke længere den væsentligste grund til at gå i byen. Vi går i byen for oplevelsen i sig selv, og det vi efterspørger, er byliv i al sin mangfoldighed: Gadeteater, hyggelige opholdsmuligheder, eller mødet med en ven eller veninde. Tre centrale perspektiver i en god fysisk ramme Der er mange, som har indflydelse på bylivet, men i denne sammenhæng er der tre perspektiver og ikke mindst relationerne i mellem dem som er særligt vigtige: Butikkerne og caféerne de skal både bidrage til og leve af det gode byliv Udlejere og ejere af erhvervslokaler de skal sikre gode rammer for de erhvervs drivende med en aktiv udlejerstrategi Borgerne og kunderne for uden dem var der hverken byliv eller handel Den fysiske ramme for det gode byliv, og dermed for det gode handelsliv er handels gadernes indretning og kvalitet, hvilket primært er en kommunal opgave. 11

7 Sydhavnen siger ja til verden Synergi mellem steder og attraktioner Den internationalt anerkendte tænketank Project for Public Spaces (PPS) har siden 1975 udviklet metoder til at forbedre det offentlige rum. Det er deres erfaring, at et levende bykvarter skal have mindst 10 steder (f.eks. gadestrøg, parker eller pladser), som i sig selv rummer mere end ti aktiviteter (butikker, caféer, legepladser, opholdsrum mv) for at udgøre en destination, som andre vil besøge. Sydhavnen er tættere på end du tror Sydhavnen er velbetjent med veje, stationer og busser. Med de kommende metrostationer og planlagte forbedringer af cykel- og gangstier bliver det endnu enklere at komme til og fra bydelen. F.eks. tager det blot 5 minutter at køre med S-toget til Hovedbanegården, og Vesterbro ligger blot minutter væk på cykel. Hver dag kører cyklister til og fra byen, og mere end passagerer bruger bydelens S-togstationer. For Sydhavnen, herunder nabokvartererne Teglholmen og Sluseholmen, er der en række steder, strøg og institutioner, som kan forstærkes og dermed gøre Sydhavnen til en attraktion. (Se faktakortet) Udover en række interessante steder, har Sydhavnen også enkelte butikker og funktioner, som allerede i dag er lokale eller sågar regionale destinationer. Sydhavnen for dig og mig På samme måde som sydhavnerne gerne tager i Tivoli, på Fisketorvet eller hopper i et havnebad, så har Sydhavnen også brug for flere besøgende, for at visionen om bylivet kan virkeliggøres. Der er desuden også brug for kunder til de lokale kulturinstitutioner, caféer og butikker. Og nok kan vi i Sydhavnen drikke meget kaffe og se mange teaterforestillinger, men det vil fortsat være nødvendigt at trække andre kunder og besøgende til. Det giver det økonomiske grundlag for den brede vifte af tilbud, som skaber et robust handels- og oplevelsesliv. 13

8 Sydhavnskant bydelens særpræg Sydhavnen bør udvikles med respekt for bydelens karakter, diversitet og brogede befolkningsgruppe. Bydelen skal ikke genopfindes, men styrkes med de allerede eksisterende kvaliteter som pejlemærker for udviklingen. Sydhavnen er sgu sin egen Spørger du sydhavnerne, er Sydhavnen noget helt særligt og anderledes fra de andre københavnske bydele. I Sydhavnen hersker en stolthed over bydelen, en landsbystemning hvor kunderne taler med butiksejeren og en særlige sydhavnsk ånd, som de lokale værner om og ønsker at bevare. Sydhavnen har kant og er helt sin egen I det gamle Sydhavn findes en usædvanlig velbevaret bydel med et harmonisk arkitektonisk udtryk i en byplan med gode, veldisponerede byrum, med små forhaver, brede gader og lave bygninger der giver et godt afsæt for en troværdig historie. reteam group, som har undersøgt kvarterets ånd eller dna, som de kalder det, siger at kvarteret med sine lange arbejder- og industrihistorie netop tilbyder alt det den moderne by eller det moderne shoppingcenter savner: Patina, autenticitet, historie, sociale fællesskaber og skæve eksistenser. Forandringer på vej men med sydhavnsk styring Selvom bydelen ligger tæt på det resterende København, opfattes den som en lille enklave for sig selv, en opfattelse der forstærkes af indfalds vejenes massive afgrænsning. Når metroen åbner, vil den mentale barriere til resten af København blive mindsket, og menneskeflowet i gennem bydelen vil ændre sig markant. Der er en naturlig forandring på vej til Sydhavnen, og denne udvikling skal ikke bremses, men styres. Sydhavnerne ønsker ikke, at Sydhavnen skal ændre karakter og ånd, men den sydhavnske egenart og kant skal inspirere og vise retningen for udviklingen af bylivet og handelsstrøget. 15

9 En invitation til ophold Sydhavnske handelsgader som inviterende by og opholdsrum Sydhavnerne efterspørger mere byliv. Derfor skal ubenyttede byrum i handelsgaderne udnyttes bedre og gadeforløbet pirre nysgerrigheden. Godt halvdelen af kvarterets beboere anvender ugentligt Sydhavnens opholdssteder såsom bænke, pladser og parker, men der er stadig plads til og behov for flere steder til ophold. De lokale sydhavnere efterspørger flere muligheder for ophold og mødesteder i handelsgaderne: Borgbjergsvej, Mozartsvej, Hammelstrupvej og Stubmøllevej, der kan bidrage til mere byliv i det gamle kvarter. Muligheder er der nok af I Sydhavnens handelsgader er der rig mulighed for at etablere flere opholds- og aktivitetsmuligheder samt skabe byrum, der inviterer til, at de handlende og forbipasserende anvender byrummene på nye måder. Handelsgaderne rummer mange brede og ubenyttede hjørner, der er oplagte at udnytte til andre funktioner. På de solrige hjørner ses de første initiativer, hvor caféerne anvender byrummene til udeservering og lokale borgere har holdt picnic. Tiltagene har vist, at selv små initiativer kan have stor effekt, der giver bydelen en anden og mere livlig karakter. Sydhavnen skal pirre nysgerrigheden For at tiltrække flere handlende til det gamle Sydhavn har analyser vist, at handelsgaderne i det gamle Sydhavn med fordel kan udvikles, så de fremstår mere indbydende og i højere grad giver lyst til at udforske kvarteret. Tiltag, som åbne butiksfacader, gør at butikkerne spiller sammen med livet i gaden frem for at virke afskærmende. Med butiksindretning, facader, lys, byrumsinventar og skiltning i gadebilledet synliggøres indkøbsmulighederne, og giver indtryk af, at gaderne har noget at byde på. Det opfordrer til at dreje ned ad handelsgaderne. Handelsgadeforløbet skal være et sted, der pirrer nysgerrigheden til at undersøge, hvad der er på det næste hjørne og i den næste butik. 17

10 Butiksudbud og variation Sydhavnen har et stort kundegrundlag med potentiale for udvidelse Sydhavnens store kundegrundlag Størstedelen af sydhavnerne handler ugentligt i kvarterets butikker, og over halvdelen handler dagligt i bydelen. Men også de, der arbejder eller studerer i Sydhavnen benytter sig jævnligt af Sydhavnens butiksudbud, Sydhavnen har et solidt kundegrundlag. Muligheden for at udvide kundegrundlaget har et stort potentiale f.eks. viser en bylivstælling, at personer dagligt bevæger sig forbi Den Røde Plads og cyklister passerer Borgbjergsvej på Sydhavnsgade. På Sydhavnsgade og P. Knudsensgade passerer mere end potentielle kunder og besøgende fra Sjælland og Skåne hver dag Sydhavnen. En del stopper allerede op for at bruge en af bydelens mange benzinstationer. Mere variation i butiksudbuddet Udvidelsen af kundegrundlaget kan opnås ved at imødekomme efterspørgslen af større variation i butiksudvalget: specialbutikker, cafeer og spisesteder med flere, som efterspørges af sydhavnerne. Mulighed for at opnå et mere varieret udbud af butikker er god, blandt andet fordi mange kunstnere og iværksættere har stor interesse i butiks lokalerne i handelsgaderne med sydhavnens ånd, kvarterets unikke arkitektur og relativt lave husleje. Denne interesse giver udlejerne muligheden for at være strategisk i deres valg af lejer og dermed have indflydelse på butiksudbuddet og på bylivets karakter i Sydhavnen. Disse tiltag er under udvikling hos KAB og AKB, København, der udlejer størstedelen af erhvervslokalerne i bydelen. De er i færd med at udvikle en udlejermodel, som skal sikre et varieret butiksudbud, der vil styrke by- og handelslivet i handelsgaderne i det gamle Sydhavn. Sydhavnszoner Handelsgaderne i det gamle Sydhavn kan inddeles i zoner bevægelse, møde og marked. En inddeling, der beskriver zonernes potentialer, gør det mere enkelt at udvikle hver enkelt zone frem for hele handelsgadeforløbet på samme gang. Et madmarked er allerede i støbeskeen for at styrke markedszonerne. Madmarkedet vil kunne lokke besøgende til kvarteret og imødekomme sydhavnernes efterspørgsel på specialbutikker. Det vil give Sydhavnen en attraktion, hvor kunderne kan kombinere deres besøg på markedet, med at handle hos de lokale erhverv og derved styrke byog handelslivet i Sydhavnen. 18

11 ressourcekvarter Sydhavn integrerer energisystemer og udnyttelsen af lokale ressourcer København har sat sig som mål at blive CO2 neutral i En væsentlig del af målet nås gennem omlægning til vedvarende energi. Men skal den globale klima- og ressurceudfordring løses, så handler det ikke kun om energikilder, men også om at bruge verdens ressourcer langt mere ansvarligt og optimalt. Energioptimering Sydhavnen har potentialet til at vise byen og verden, hvordan et kvarter kan omstille sig fra den gamle oliebaserede økonomi til en ny økonomi, hvor vi ikke udnytter ressourcer men genbruger dem. I Sydhavnen er der potentiale for at koble borgeren eller den enkelte virksomhed/butik med bygningen eller ejendommen og med byen i form af forsyningsselskaber, universitetet og kommunen i et stærkt samarbejde. Det er en helt særlig mulighed, som Sydhavnen kan udnytte. Det kan konkret ske ved at reducere butiks- og erhvervslokalers energiforbrug ved at isolere lokalerne og gennemgå energiforbrugende inventar som køleanlæg, lys og andet produktionsudstyr. Cirkulær økonomi På samme måde er der i Sydhavnen en stærk og direkte sammenhæng fra råvareproducenter (genbrugsstationer og klunsere), designere og producenter (f.eks. Guldminen) til salgskanaler i form af Oplevelsescaféen 2450 på Borgbjergsvej, som både producerer og sælger istandsatte møbler og andet boligindretningsudstyr. Blandt bydelens iværksættere er netop bæredygtig produktion og design en brændende platform, som kan gøre Sydhavnen til en destination for et segment af forbrugere, der ikke længere ønsker blot at bruge mere, men bruge bedre. 20

12 Sydhavnsk kulturliv Det gamle Sydhavn er rig på kultursteder med adskillige kulturhuse, et teater, et bibliotek og aktivt foreningsliv. Mange af aktiviteterne og kulturstederne drives af frivillige, der engagerer sig i de lokale aktiviteter. Kvarteret byder på mange arrangementer såsom fællesspisning, koncerter, 1. maj arrangement, loppemarkeder, byvandringer og Sydhavn Teater, som for nylig er udnævnt til lille storbyteater. Sydhavnen i fokus innovationsdistrikt Sydhavn Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har udpeget Sydhavnen, som en af fire byudviklingszoner, med et særligt kommunalt fokus. Innovationsdistrikt Sydhavn er et samarbejde mellem Aalborg Universitet København og Økonomiforvaltningen med det formål at lave en attraktiv bydel, der tiltrækker flere erhverv. Der er en særlig opmærksomhed på udviklingsmulighederne for kulturområdet, da Sydhavnen har en placering og tilgængelighed for både biler og offentlig transport. En større kulturattraktion med beliggenhed i Sydhavnen vil derfor kunne tiltrække besøgende fra hele Storkøbenhavn og Skåne. Industritrekanten tilføres ny energi Mellem Scandiagade og Sydhavnsgade ligger et ældre industriområde. De funktions tomme bygninger skal fyldes med nyt socialt- og kulturelt liv med nonprofit organisationen GivRum. I samarbejde med grundejeren NPV, skal GivRum initiere og facilitere processer, der sikrer, at det forladte områdes ubenyttede ressourcer, bliver et aktiv i bydelen, inden en lokalplan for området udføres. I samskabelse med lokale kræfter får industrikanten midlertidigt nye kulturelle funktioner og aktiviteter, der vil fungere som socialt og kulturelt mødested for kvarteret. Den kreative energi kvarteret tilføres kan give afsæt til andre tiltag og blive inspiration til nye funktioner og kulturtilbud i kvarteret. 22

13 Strategiske partnerskaber er vejen frem International forskning viser, at forpligtende strategiske samarbejder på tværs af sektorer vinder mere og mere indpas i lokale byudviklingsstrategier. Det betyder, at når erhvervslivets interesser bliver tæt koblet til lokalsamfundets og kommunens, så opstår der stærke varige relationer. Den samme forskning viser også, at et bæredygtigt samarbejde inkorporerer mindst følgende fem aspekter: Samskabelse at parterne anerkender hinanden, og at både problemforståelsen og løsningerne er udviklet i fællesskab. Det skaber ejerskab og sikrer en god koordination, når løsningerne skal implementeres Erhvervsinteresser Kommunen Fleksibilitet at udfordringer og løsninger, som virker i dag, hurtigt forældes og erstattes af nye og ukendte. Det kræver en smidig og åben tilgang, så man ikke er låst i alt for detaljerede og ufleksible strategier og handlingsplaner Synergi at udnytte de lokale stordriftsfordele i form af at luge ud i dobbeltfunktioner og få mere ud af det samme Relationer ved at styrke de lokale fællesskaber, og fællesskaberne på tværs øges den sociale kapital, som er altafgørende for den lokale handlekraft og det lokale fællesskab Lokalområdets ressourcer og behov Ankervirksomheder store veletablerede virksomheder eller kommunale institutioner, som skoler og kulturhuse er afgørende aktører for at sikre partnerskabets drift og stabilitet 25

14 Tre sammenhængende indsatser I Sydhavnen arbejder vi med tre indsatser: Områdefornyelsen, Fælles udlejermodel og Innovationsdistrikt Sydhavn som tilsammen kan blive til et stærkt lokalt forpligtende fællesskab. AKB, København og KAB er ved at udvikle en fælles udlejermodel for AKB, Københavns femten lokale afdelinger med erhvervsudlejning. Udviklingsarbejdet sker i et partnerskab med Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer privatejede ejendomme, privat udlejning og andelsboligforeninger. Sammen med reteam group udvikler AKB, København og KAB en udlejningsstrategi. Arbejdet forventes færdigt primo Aalborg Universitet København og Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen arbejder med innovationsdistriktet, og samtidig sætter Aalborg Universitet København et toårigt udviklingsprojekt om forpligtende erhvervssamarbejder i byområder i gang i efteråret Her deltager Områdefornyelse Sydhavnen som en af seks andre områdefornyelser. Målet med arbejdet er at udvikle en række modeller for forpligtende samarbejder, som de deltagende parter kan implementere. Arbejdet forventes afsluttet medio I Områdefornyelsen samler vi trådene og engagerer de lokale kræfter i form af netværk blandt butikker og caféer, byrumsforbedringer og socialt-kulturelle indsatser. Målet med arbejdet er at forankre indsatserne i tre niveauer: Et bydelsniveau i form af f.eks. et forpligtende partnerskab på tværs af det nye og gamle Sydhavn Et kvartersniveau i form af f.eks. en fælles udlejermodel og karrésamarbejder Et netværksniveau i form af f.eks. cafénetværk, fortovshaveforeninger eller pladslaug Områdefornyelsen forventer at afslutte sit arbejde i sommeren

15 Lokale deltagere og eksperimenter Deltagere i udviklingen af by- og handelslivet i Sydhaven Der er stor opbakning til arbejdet med udviklingen og styrkelsen af by- og handelslivet i Sydhavnen. I vinteren 2016 blev der etableret en arbejdsgruppe for by- og handelsliv i Sydhavnen, hvor der ved første indledende arbejdsgruppemøde på Café Rallys, deltog omkring 40 personer. På borgermødet hos SydhavnsCompagniet deltog omkring 100 interesserede, og der har generelt været et flot deltagergennemsnit på de efterfølgende og mere forpligtende arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen består af lokale borgere, lokale aktører og samarbejdspartnere, der alle ønsker at bidrage til udviklingen af bylivet i Sydhavnen. Områdefornyelsen og arbejdsgruppen for by- og handelsliv har et godt samarbejde med Koordinationsforum fra Frederiksholm karreerne hos AKB, København. De deler interessen for at skabe et mere varieret butiksliv og blomstrende byliv i det gamle Sydhavn. De er en central samarbejdspartner i udviklingen af handelslivet i kvarteret, da boligforeningerne huser mange af kvarterets erhvervslejemål og derfor har stor indflydelse på butiksudbuddet. Eksperimenter til gavn for bylivet I løbet af foråret 2016 har arbejdsgruppe by- og handelsliv samt lokale aktører, igangsat flere eksperimenter, der retter sig mod at styrke og udvikle bylivet i Sydhavnens handelsgader. Eksperimenterne er startet på initiativ af lokale aktører, borgere eller Områdefornyelsen. Formålet har været at afprøve ideer og initiativer, som inspiration til konkrete tiltag, forud for en strategiplan for Sydhavnens by- og handelsliv, i efteråret 2016.

16 Deltagerdiagram Diagrammet viser en oversigt over et udvalg af de gennemgående deltagere i arbejdsgruppen for by- og handelsliv. Arbejdsgruppen består af lokale borgere, aktører og samarbejdspartnere. Copenhagen Innovation Entrepreneur Center Bavnehøj og Vesterbro ny skole I diagrammet fremgår ligeledes initiativtagerne og tovholderne af de opstartede eksperimenter. Bagerst findes en kort oversigt og beskrivelse af eksperimenterne. Merete Ganshorn Nielsen AKB, København Aalborg Universitet København Gul = Deltagere i arbejdsgruppen for by og handelsliv under Områdefornyelse Sydhavnen Grå = Initiativtagere og involverede i de igangsatte eksperimenter 30

17 Liste og beskrivelse af eksperimenter under arbejdsgruppen by- og handelsliv Eksperimenterne er igangsat på initiativ af lokale aktører, borgere eller Områdefornyelse Sydhavnen, af arbejdsgruppen for by- og handelslivet. Eksperimenterne er forsøg og afprøvninger af tiltag, forud for udarbejdelsen af strategi i efteråret Servicerejsen sætter fokus på brugeren af en service i centrum. I denne forbindelse undersøges hændelsesforløbet for iværksættere, i deres første Servicerejsen kontakt med udlejere, Teknik- og Miljøforvaltningen m.fl. frem til åbningen af butik eller virksomhed. Cafénetværk Eksperimentet er undervejs. Succeskriteriet er at skabe synergi og samarbejde mellem caféerne i Sydhavnen og derved styrke udbuddet af events, Sydhavnens ansigt udadtil og tiltrække kunder. Hensigten er ikke at konkurrere mod hinanden, men at stå samlet, skabe synergi og fælles organisering. Netværket skal blandt andet invitere nye erhvervsdrivende ind i fællesskabet. Eksperimentet tages op igen til efteråret 2016 Netværk for Iværksættere Mikrobutikker Den Røde Plads/ Borgbjergsvej Energioptimering af erhverv Områdefornyelse Sydhavnen og Guldminen afholdte et fyraftensarrangement for 20 iværksættere sammen med Københavns Erhvervshus. Arrangementet viste stor interesse for at udvikle nye forretningskoncepter, baseret på cirkulær økonomi, miljø og social bevidsthed. Fremtidige arrangementer er i støbeskeen med henblik på at styrke netværket mellem iværksættere, der har interesse eller tilknytning til Sydhavnen. AKB, København og KAB arbejder med at udvikle et koncept for mikrobutikker, der skal afprøves i Sydhavnen. En mikrobutik kan defineres som et meget lille erhvervslejemål på omkring m 2. Med et lille areal, kan erhvervslejeren tilbydes en meget lav husleje, og det skaber mulighed for at mindre, atypiske og kreative erhverv kan etablere sig og understøtte et godt byliv. Det afklares i øjeblikket, hvor og hvordan konceptet konkret skal etableres i Sydhavnen. Hensigten er, at synergi og samarbejde mellem aktørerne og erhverv omkring den Røde Plads og Borgbjergsvej skal bidrage til et styrket by- og handelsliv. Ønsket med eksperimentet var at udføre en energigennemgang af det enkelte erhverv for identifikation af potentielle energibesparelser. Eksperimentet blev afsluttet med mulighed for at blive genoptaget til efteråret Copenhagen Innovation entrepreneur center KBH SV rykker Sydhavn Teater frirum/through the ages kunstnerisk værk, pilot på Kulturbydel17 Er et forløb af praksisorienterede workshops med fokus på Sydhavnen. Dette skal give folkeskolelever innovative og entreprenante kompetencer til, og mod på, at bidrage til at forbedre lokalsamfundet. De unge har udviklet ideer og løsninger til problemstillinger i Sydhavnen, som de fremlagde for Områdefornyelse Sydhavnen i sommeren Følgende skoleår arbejder eleverne videre på at realisere ideerne, og det aftales, hvordan Områdefornyelsen kan støtte op om elevernes realisering af projekter og ideer. Er en testballon på storskalaprojektet kulturbydel17. Et hit and run kunstprojekt i den gamle cykelsmed, hvor vi tester effekten af pop-up-art i Sydhavnen Kunsten kitter kvarteret sammen, og levende byrum styrker lysten til at bruge og være i byen. Eksperimentet har midlertidigt pustet liv i kvarterets tomme butikslokaler, og tiltaget har vist, at små initiativer tilfører kvarteret ny energi og byliv. Industritrekanten Madmarked Fleksible byrum En borgergruppe, sammen med Giv Rum og NPV Development er ved at indgå en midlertidig lejeaftale af industritrekanten. Det kan få indflydelse på strategiarbejdet i Sydhavnen, da det åbner for nye og midlertidige aktiviteter i kvarteret, kulturelle arrangementer og flere kreative erhverv. Områdefornyelserne i København undersøger mulighederne for et madmarkedskoncept for København, hvor Sydhavnen er en vigtig destination. Madmarkedet skal rotere mellem de københavnske bydele med en fast dag hvert sted. Ønsket er, at markedet kan blive en attraktion i Sydhavnen, der bringer liv til handelsgaderne og med mulighed for deltagelse af lokale erhverv. Forsøget indebærer, at parkeringspladser på Borgbjergsvej anvendes som byrum i det tidsrum, hvor parkeringsbelægningen er lav. Det giver mulighed for, at de lokale og de handlende kan opholde sig i handelsgaderne, i håb om at det vil styrke atmosfæren af byliv i kvarteret. Det er endnu uvist, hvornår eksperimentet fysisk indtager Sydhavnens gader.

18 34 Litteraturliste Euroman. Det sidste København. Vilstrup, Jens. November Frederiksholmpartnerskabet. Københavns Kommune, Områdefornyelser & Boligselskabet AKB, København. Januar Fællesskab København. Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen GivRum. TREAKNTEN Et mødested i Sydhavnen. Marts Hausenberg. Alles Enghave, et kreativt kraftcenter med sydhavnsånd. Carlberg, Nicolai; Hauxner, Katinka & Mikkelsen, Gitte KKkort. Trafik og parkering. Kvarterplan Områdefornyelse Sydhavnen. Områdefornyelse Sydhavnen Megafon. Brugerundersøgelse Områdefornyelse Sydhavnen. juni Information. Vi er ikke ude på at lave Nørrebroløsningen. Cramon, Lærke. Marts 2015 Politiken. 15 artikler om Sydhavnen i uge 31, 2016: reteam group. Sydhavnen Detailhandelsanalyse. Maj Strategi for den koordinerede erhvervsudlejning i Sydhavnen. August 2016 The Origin of the Power of Ten. Project for Public Spaces. Weekendavisen. Plads til fornyerne. Mygind, Johanne & Stengaard, Pernille. Juni Weekendavisen. På kanten af det lækre. Mygind, Johanne & Stengaard, Pernille. Juni Weekendavisen. Undskyld! Steensgard, Pernille. September Andet litteratur Bedre plads til byliv. COWI, Openair Neighbourhood & Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Forår Local Enterprise Partnerships in England. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. Pike, Andy; Marlow, David; McCarthy, Anja; O Brien, Peter & Tomaney, John. Vol Centre for Cities. Beyond the high street : Why our city centres really matters. Swinney, Paul & Sivaev, Dmitry. September Developing resilient Town Centers. CLES, Department for Communities and Local Government & ATCM Economic Development Quarterly. Business Improvement Districts in New York City s Low-Income and High- Income Neighborhoods. Gross, Jill Simone. Vol. 19, nr Flexible byrum. Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, Vigør Urban Innovation & Københavns Kommune, Teknikog Miljøforvaltningen. November Furman Center Policy Brief. The Benefits of Business Improvement Districts: Evidence from New York City. Furman center for Real Estate & Urban Policy. Juli Furman Center Working Paper. The Impact of Business Improvement Districts on Property Values: Evidence from New York City. Ellen, Ingrid Gould; Schwartz, Amy Ellen & Voicu, Ioan. Furman Center for Real Estate & Urban Policy. Maj Planlægning for erhvervsudvikling i København. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Program for Scandiagade. Københavns Kommune Teknikog Miljøforvaltningen & Områdefornyelse Sydhavnen. Marts Public Performance & Management Review. Collaborative Network Management for Urban Revitalization : The Business Improvement District Model. Ruffin, Faye A. Vol. 33, nr. 3. Marts Public Performance & Management Review. Self- Determination, Accountability Mechanisms, and Quasi- Governmental Status of Business Improvement Districts in the United States. Becker, Carol Jean. Vol. 33, nr. 3. Marts Rambøll. Sikker skolevej til Teglholmen. August Resilient Towns and Town Centres. Manifesto for local economies. CLES, Department for Communities and Local Government & ATCM. Marts Successful town centres developing effective strategies. Gtfirst, Department for Business Innovation & Skills, Gloucesterhire LEP & ATCM Urban Research & Practice. Private initiatives in German urban development policy. Brenner, János. Vol. 3, Nr. 2. Juli Kommuneplan 2015, Københavns Kommune Living Cities: Business Improvement Districts i Danmark? Holck, Julie, november Københavns Kommune, Kommuneplan 2015, Living Cities: Business Improvement Districts i Danmark?, Julie Holck, 2013.

19 Bådehavnsgade Skibbroen KORT VASBYGADE Kortløb Tømmergravsgade Fiskerihavnsgade Tjæregade Enghave Brygge Ny Ellebjerg Station Strømmen Stubmøllevej Grønrisvej Spontinisvej ELLEBJERGVEJ Haydnsvej Händelsvej Damagervej Rubinsteinsvej Glinkasvej Tartinisvej Stradellasvej Rossinisvej Hammelstrupvej Spontinisvej Sjælør Station Rubinsteinsvej Händelsvej Stubmøllevej Wagnersvej Verdisvej Sjælør Boulevard Mozartsvej P. KNUDSENS GADE Offenbachsvej Wagnersvej Borgmester Christiansens Gade Straussvej Engholmen Thomas Koppels Allé Mozartsvej Schubertsvej Gustav Bangs Gade Sigvald Olsens Gade Louis Pios Gade Mozarts Plads Glucksvej Beethovensvej Wagnersvej Sydhavn Station P. KNUDSENS GADE Peter Sabroes Gade Harald Jensens Gade Scandiagade Borgbjergsvej K. M. Klausens Gade Scandiagade SYDHAVNSGADE SYDHAVNS PLADS SCANDIAGADE SYDHAVNSGADE Borgmester Christiansens Gade Olivia Nielsens Gade Bådehavnsgade VASBYGADE A.C. Meyers Vænge Molestien Teglholmsgade Støbegodsvej TEGLVÆRKSHAVNEN Frederikskaj FORDGRAVEN Richard Boones Vej Pladehals Allé Peter Holms Vej Teglholmens Sydkaj Dexter Gordons Vej Thad Jones Vej Otto Brandenburgs Vej Lone Kellermanns Vej Flydedokken Østre Teglkaj Teglholm Tværvej Teglværksbroen Kenny Drews Vej TEGLHOLMS- BELVEDEREKANALEN FREDERIKSHOLMSLØBET KANALEN Elværkskaj Belvederekaj Vestre Teglgade Vestre Teglgade Støberikaj Kulvej Nordre Teglkaj Teglholm Allé Teglholmens Vestkaj Støberigade Østre Teglgade Sluseholmen Ved Stigbordene Teglholmsgade Teglholmen Ben Websters Vej Ernie Wilkins Vej Teglholmens Nordkaj Havnebad Teglholmens Østkaj Oscar Pettifords Vej Elværksvej Topstykket Cylindervej Dieselvej Alliancevej TEGLVÆRKSLØBET SLUSELØBET Landvindingsgade Enghave Brygge Fragtvej FISKERHAVNEN Sejlklubvej 36 Speditørvej Sydløbsvej KALVEBODLØBET

20

21

STRATEGI SYDHAVNENS BY- OG HANDELSLIV

STRATEGI SYDHAVNENS BY- OG HANDELSLIV STRATEGI SYDHAVNENS BY- OG HANDELSLIV 2017-2020 1 STRATEGI FOR BY- OG HANDELSLIVET I SYDHAVNEN Formålet med denne strategi er at skabe ramme og retning for områdefornyelsens arbejde, herunder brug af den

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kvarterplan Områdefornyelse SYDHAVNEN

Kvarterplan Områdefornyelse SYDHAVNEN Kvarterplan Områdefornyelse SYDHAVNEN vision Sydhavnen skal være et mangfoldigt, sammenhængende og trygt kvarter, hvor der er plads til og brug for alle borgere. Derfor skal grøn vækst og livskvalitet

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn

Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Madmarkeder og byudvikling i Købenavn Program Baggrund og rammer Lokal forankring Erfaringer med madmarkeder Spørgsmål og svar Baggrund og behov En by med fokus på sundhed, mad og bæredygtighed, men uden

Læs mere

Frederiksholmpartnerskabet

Frederiksholmpartnerskabet Bilag 2 12. januar 2015 Frederiksholmpartnerskabet En partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune, Områdefornyelse Sydhavnen og Boligselskabet AKB, København en del af KAB fællesskabet Københavns Kommune,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Better Living with Efficient Energy. 4Dimensions ELFORSK. Besøg udstillingen. 23. november 18. december i Ørestad

Better Living with Efficient Energy. 4Dimensions ELFORSK. Besøg udstillingen. 23. november 18. december i Ørestad ELFORSK Besøg udstillingen Better Living with Efficient Energy 23. november 18. december i Ørestad SUSTAINABILITY IN 4Dimensions Officiel åbning den 23. november kl. 14.00 hvor vi byder på en forfriskning.

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune

Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode. Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune Byliv i Vejle, fra tanke til handling en kreativ metode Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen, Vejle Kommune VI VIL SES FRA MÅNEN Innovation og udvikling kræver at man er villig til forandring Vi vil gøre

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

MODELLER FOR BYSAMARBEJDER I DANMARK NETVÆRKSMØDE OM PRIVAT- OFFENTLIGE BYSAMARBEJDER 2. FEBRUAR 2018, VEJLE

MODELLER FOR BYSAMARBEJDER I DANMARK NETVÆRKSMØDE OM PRIVAT- OFFENTLIGE BYSAMARBEJDER 2. FEBRUAR 2018, VEJLE MODELLER FOR BYSAMARBEJDER I DANMARK NETVÆRKSMØDE OM PRIVAT- OFFENTLIGE BYSAMARBEJDER 2. FEBRUAR 2018, VEJLE Baggrund Forpligtende Erhvervspartnerskaber: SBi startede i 2016 et forsknings- og udviklingsprojekt

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt

Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt Holbæk bymidte sådan udnytter I mulighederne bedst muligt 7. maj 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Hvad jeg vil argumentere for Et godt butiksliv er afgørende for bymidtens attraktivitet

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant

Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen. Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg. Kære Borgerrepræsentant Københavns Kommune Att.: Medlemmer af Borgerrepræsentationen Lyrskovgade 4, 2 sal 1758 København V E-mail aeo@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Budgetønsker til budget 2015 fra Kgs. Enghave Lokaludvalg

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Den Flydende Læsesal

Projektbeskrivelse. Den Flydende Læsesal Projektbeskrivelse Den Flydende Læsesal Introduktion: Vi oplever et reelt behov for en læsesal i København for byens studerende. Der flytter omtrent 1000 nye indbyggere til byen hver måned, mange af disse

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Konkrete forslag til initiativer:

Konkrete forslag til initiativer: Konkrete forslag til initiativer: 1. At forsøge at involvere udvalgte erhvervsvirksomheder som kunne være relevante for projektet. Her drejer det sig om virksomheder indenfor lys, lyd og nye medier f.eks.

Læs mere