Beretning Så er vi her igen, endnu et år er gået, og måske er det fordi jeg er blevet ældre, men jeg synes altså tiden flyver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Så er vi her igen, endnu et år er gået, og måske er det fordi jeg er blevet ældre, men jeg synes altså tiden flyver."

Transkript

1 Beretning 2016 Så er vi her igen, endnu et år er gået, og måske er det fordi jeg er blevet ældre, men jeg synes altså tiden flyver. Det er altid svært at lave en ny begyndelse på beretningen, for den lyder som sidst, nemlig at det har været et turbulent år. Et år med store udfordringer både i kommune og regionen. Et år med store udfordringer for medlemmerne, afdelingen og for mig selv. Jeg sidder ofte i afdelingen og taler med stressramte medlemmer, medlemmer som frygter opsigelser pga. deres stress sygdom, og som derved bliver endnu mere stressede. Det er dybt frustrerende både for medlemmerne, men også for os i afdelingen at se, at medarbejdere bliver syge med stress, og at det ofte skyldes forholdene på arbejdspladserne. Vi forsøger at støtte op om det enkelte medlem, og vi går i dialog med arbejdsgiverne, og påpeger de forhold, som måske er med til gøre forholdene stressende at arbejde under. At jeg selv pludselig skulle blive ramt voldsomt af stress i oktober sidste år, kom helt bag på mig, da jeg mener jeg har verdens bedste og mest spændende job. Et job som jeg brænder for, men man kan jo også brænde så meget, at ilden helst skal slukkes, inden den selv brænder ud. Min brandslukning tog godt 3 måneder, hvor næstformanden i sektoren, Anne Marie Jensen, blev frikøbt i de 2 måneder, til at være i afdelingen. Jeg vil gerne sige dig tak Anne Marie, for det kæmpearbejde du lagde i sektoren og afdelingen, da du blev kastet ind i jobbet. Og 1000 tak for alle hilsnerne jeg har fået. I kommunen er der sket store omvæltninger i det forgangne år. Der har været lukning af plejepladser på Solgaven, med deraf opsigelser og omplaceringer, en proces som har trukket tænder ud, på alle involverede, og med store personlige konsekvenser, for nogle af de berørte medarbejdere. Det nye rehabiliteringsteam startede i maj 2015, og der har virkelig været turbolens omkring dette. Man startede fra dag 1 uden at man vidste hvordan det skulle køre, og gennem resten af 2015 var der vrøvl og fejl med løn og arbejdsplaner. Der var udskiftning blandt ledelse og medarbejdere og ikke rart for nogen at være i. Det betød i en periode, at der næsten var 2 medarbejder fra FOA kontoret, som var konstant beskæftiget med at løse ansættelses og lønproblemer. Der er en fornemmelse af, at teamet er ved at finde sig selv, og der er ved at komme en positiv tilgang i teamet. Teamet er overgået fra Sundhed/Træning til distrikt 2, så personalet har skullet klare rigtig mange omstillinger i de 1 ½ år, teamet har eksisteret. Der er stadig længerevarende sygemeldinger, men vi håber der snart er fuld fast bemanding igen. Der er valgt både TR og AMR, så det gør samarbejdet nemmere. 1

2 I forbindelse med seneste ansættelse af ledelse i rehabiliteringsteamet, var sagsbehandlingen ifølge personalesiden, ikke korrekt behandlet i FagMED, og derfor måtte sagen gå om i FagMED. Stærkt gået af medarbejdersiden, og det er netop sådan vi ønsker MED arbejdet skal være, nemlig at medarbejderne siger stop og om igen, hvis noget ikke behandles korrekt. For ca. 3 år siden besluttede ledelse og arbejdsgruppe i kommunen, at der skulle være en ny fordeling af SSH og SSA i alle vagterne. Vi har talt om processen tidligere, og den var så uordentlig med opsigelser, og manglende opfyldelse af ledelsens beslutning om dækningen af SSA. Det har vist sig umuligt at opfylde kriteriet om 100 % dækning af SSA i nattevagter, dette på trods af behandling i FagMED, hvor medarbejdersiden udtrykte bekymring overfor beslutningen. Derfor har ledelsen taget en ny beslutning, som åbner op for SSH i nattevagter. Der går nok nogle opsagte tidligere SSH nattevagter rundt, og føler det ville være rart med en undskyldning fra ledelsen, over den forhastede proces, man gennemførte. I den forløbne periode har kommunen med røde løbere og festivitas, søsat projekt Fremtidens Plejehjem Nogle mener, at principperne i Fremtidens Plejehjem, er det man altid har brugt, og andre er blevet opmærksomme på hvordan man kan ændre nogle arbejdsgange og samvær med den ældre borger. Så det er meget forskelligt, hvordan det kører rundt om i kommunen. 1. januar 2016, blev Skovgården i Hadsund officielt demensplejehjem. Det har kostet hårdt arbejde, sved og masser af tårer. De hidtidige demensafdelinger rundt om i kommunen blev varslet nedlagt ved naturlig afgang, og beboere og personale skulle omplaceres. Mange omrokeringer og opsigelser senere, er der stadig udfordringer på Skovgården, så vi tager en dag og en sag af gangen. FOA Mariagerfjord og Mariagerfjord kommune var i FOA Bladet med en artikel om kørsel på scootere i hjemmeplejen. Da ideen med scooterkørsel i hjemmeplejen blev lanceret, gav det mange henvendelser til afdelingen, personalet var utrygge og angste ved udsigten til at køre scooter, og på et møde med ledelsen, efterlyste vi retningslinjer omkring arbejdsmiljø, beklædning, tidsregistrering m.m. Vi kan nu se, at der vist nok står 2 scootere et eller andet sted, og at alt ellers er ved det gamle. Jysk Hjemmepleje indgik overenskomst i det forløbne år, kort før der blev erklæret faglig strid med dem. Vi var klar til blokade, men aftalen blev underskrevet med deres arbejdsgiverforening, i sidste øjeblik. Vi har haft nogle faglige sager i firmaet, og jeg kan kun appellere til, at man gennemlæser ansættelseskontrakten og vilkårene godt, når man søger job hos alle private udbydere. For selvom der er indgået overenskomst, er der andre vilkår i mange private firmaer, end dem man har på kommunal og Regional FOA overenskomst. Vi oplever i kommunen, en hurtigere opsigelsesproces ved sygdom, end tidligere. Vi er desværre ikke den eneste kommune der har dette problem, som til dels skyldes den kortere 2

3 sygedagpengeret, som er vedtaget ved lov. Vi mener ikke det er ordentlighed, og det er ikke med til at fremme kommunens motto om, at Mariagerfjord kommune skal være et godt sted at bo, leve og arbejde i. Samtidig oplever vi, at medarbejdere som rent faktisk ville kunne vende tilbage og få et godt arbejdsliv, og derved bidrage med skattegrundlag i kommunen, hvis de fik lidt ekstra tid at komme sig i, bliver opsagt og måske ender på dagpenge og i værste fald kontanthjælp. I foråret/sommeren 2016, har jeg haft møde med flere ledere samt distriktsledere. Dels pga. henvendelser fra tillidsfolk, men også henvendelser fra medarbejdere. Vi fornemmer en skærpet tone på nogle af arbejdspladserne, både blandt ledere, men også blandt medarbejdere, og det er ikke rart at være vidne til. Vi vil gerne være med til at hjælpe den gode tone tilbage på arbejdspladsen, så man derved får tillid til, at det er ok at bringe problemer op, og så forvente, at man løser det på en god og respektfuld måde ude på arbejdspladsen. I regionen er der bestemt heller ikke ro og tilfredshed. Lukning af afdelinger på Ålborg universitetshospital Hobro, har givet meget arbejde i afdelingen. Personale fra lukkede afdelinger er i opsigelsesperioden forsøgt omplaceret, nogen har søgt udfordringer i kommunen, mens andre måske gået på efterløn. At regionen skærper tonen overfor personalet, ses bl.a. af, at der før ferien blev ophængt sedler om, at barnets 1. og 2. sygedag var suspenderet i 3 måneder. Jeg havde en lang og sej korrespondance med afdelingsledelsen om, at man IKKE kan suspendere overenskomsten, uanset årstiden. Jeg spurgte om, hvornår ledelsen fandt det belejligt at man havde barn 1. og 2. sygedag, det fik jeg ikke svar på. Man har også fået at vide, at hvis man er sygemeldt pga. en skade, skal man overveje om der er funktioner man kan varetage, ledelsen skriver at det vil være en hjælp for kollegerne, blot man dukker op. Jeg synes det er at spille kollegerne ud mod hinanden, at melde ud på denne måde. I det hele taget lyder meldinger fra tillidsrepræsentanten, at det er svært at dække vagter, og dage hvor der visse steder ikke er sygeplejebemandinger. Det er en rigtig syg spiral, for hvis det bliver hverdag, vil der snart være fokus på, om det er forsvarligt at sende patienter til Hobro, overhovedet. Portørerne har måttet sige farvel til 2 kollegaer, heldigvis er de ikke opsagte, men flyttet til sygehuset i Ålborg. Tidsregistreringer viste, at man havde flere ressourcer i Hobro end i Ålborg, og så valgte man denne løsning. På neurocenter Østerskoven har ledelsen valgt at opsige en arbejdstidsaftale om 16 timers vagter, da man ønsker større kontinuitet blandt medarbejderne, end dette giver. Da der så samtidig var en anmodning om en lokalaftale på nedsættelsen af den daglige arbejdstid, har jeg i samråd med tillidsrepræsentanten valgt, at skyde denne anmodning til hjørnespark. Det giver ingen mening, at man vil nedsætte arbejdstiden, og så ydermere bede folk om at have korte hviletid. 3

4 Visborggaard har alle nok hørt om efterhånden. Vi har siden januar faktisk været 2 personer beskæftiget med forholdene derude. Kenn og jeg har sagerne på Visborggaard sammen, da det er for sårbart kun med en person, ved ferie o.lign. Vi har haft en sag om organisationsforfølgelse/forfølgelse af vores tillidsrepræsentant. Regionen har efter inddragelse af Forbundet, frafaldet sagen. Vi har en sag på min. 8 medarbejdere der har lavet skadesanmeldelse på mobning/chikane fra en leders side. Jeg har haft alle 8 henvist til Arbejdsmedicinsk klinik, og Kenn er med i en arbejdsgruppe med personale, ledelse og 2 regions konsulenter, som skal forsøge at afdække hvad der går galt. En medarbejder er sygemeldt på ubestemt tid, pga. ovenstående, og så har vi hele sagen om en medarbejder som blev forsøgt kvalt.. Jeg har været bisidder til i alt 5 ½ times politiafhøringer, og stor ros til politiet, da der endelig kom gang i sagen. Jeg synes det var meget anerkendende og omssorgsfulde afhøringer Vi har haft FOA personalet til orientering i afdelingen, hvor de blev orienteret om Hovedaftalens 10, stk. 1, som omhandler liv-ære og velfærd. Status er, at beboeren er anklaget for vold mod tjenestemand i funktion. Vi ved stadig ikke om han vender tilbage til Visborggaard, men personalet sidder tilbage med en følelse af, at være ladt i stikken af ledelsen på alle planer. Både FOAs lokale tillidsrepræsentant, Kenn og jeg har forud for hændelsen, udtrykt medarbejdernes frygt og utryghed ved denne beboer. 1 måned før hændelsen, sad vi til et møde med ledelsen, og sagde, at vi frygtede han ville slå nogen ihjel, og der skete intet. Vi har opsummeret alle de tilfælde hvor vi og personalet føler, de ikke er blevet hørt, mobbet, negligeret m.m. og dette vil blive vendt på et møde med sektorchefen i regionen. Vi har afholdt møder med Regionsrådformand, regionsråds direktør, chefen for sektoren og den politiske ansvarlige, så det er et langt forløb, som slet ikke er afsluttet endnu. Men der sker også andre ting i Regionen. Det er der vi har færrest ansatte, men i perioder er det der, der bruges allerflest afdelings ressourcer. Lige nu forhandler FOA afdelingerne i Nordjylland i fællesskab, om sammenskrivninger af alle lokalaftalerne i hele Regionen. Vi har inddragelse af alle TR og FTR, så vi har grønt lys fra medlemmerne, til de aftaler der laves. Efter der er afsagt en højesteretsdom ifbm passiv hashrygning, hvor en borger IKKE havde røget, men kun været i nærhede af hashrøg, mistede kørekort, og fik en stor bøde, fandt jeg det nødvendigt at rejse problematikken overfor vores arbejdsgivere, både i Kommunen og Regionen. Det har resulteret i, at jeg, sammen med SL og DSR er indkaldt til et møde i Regionen med arbejdsmiljøkoordinatoren, om problemet, i morgen, den 14/9. Der er mange bosteder, hvor medarbejderne dagligt er i fare for at miste kørekort og få bøde, da der ryges hash og indtages andre stoffer. I kommunen var lederen af Social psykiatrien meget hurtig til at melde tilbage, at hvis der var mistanke om hashrygning, skulle kontakten med borgerne foregå udenfor. På 4

5 Solgaven blev det meldt ud, at en borger som af og til røg hash, skulle gøre det i fri luft. Min anbefaling her er til jer alle, at såfremt I har mistanke om hashrygning hos borgerne, så meld tilbage til ledelsen hurtigst, og sig at I forventer at ledelsen løser problemet, så i ikke risikerer at tage fra et besøg og miste kørekort m.m. Fælles for Region og kommune er, at vi desværre har haft nogle personalesager, om opslag på Facebook. Jeg kan kun sige endnu engang: STOP opslag som omhandler arbejdet, arbejdskolleger, eller som opfattes arbejdsrelateret. Det er tabersager for os. Efteråret vil stå i valgenes tegn, ikke det amerikanske præsidentvalg, men vores lokale tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant valg. Jeg vil kraftigt opfordre jer til at bakke op om disse valg, og der hvor i ikke har en TR, vil jeg opfordre jer til at gøre en ekstra indsats, for at få en valgt. Jeg tror vi kommer til at se et arbejdsmarked mere presset end nogensinde, og derfor er det så vigtigt at vi fastholder vores tillidsvalgte på Jeres arbejdspladser. Den nye uddannelsesreform på SOSU uddannelserne er trådt i kraft. Vi kan se på medlemsstatistikken, at vi har haft en kraftig nedgang i medlemstallet på elev området. Dette kan skyldes, at der er færre ansøgere til SSH uddannesen, da man først skal på grunduddannelse, med SU, og derfor ikke tænker på at melde sig i fagforening. FOA er på skolebesøg hver 14. dag, og vi forsøger at fortælle, at elever på grunduddannelsen har gratis medlemskab, så det må I også gerne fortælle eleverne, hvis i møder dem. FOA har også lavt elevkontingent for andre elever på ren elevløn. Da kommunen ikke får så mange elevansøgninger til SSH uddannelsen, kan vi på sigt faktisk komme til at mangle kvalificeret arbejdskraft, hvis vi ikke får vendt denne spiral. Vi har haft nogle sager, både i kommunen og regionen om brug af facebook. Jeg kan ikke kraftigt nok sige: HOLD JER FRA AT OMTALE KOLLEGER, LEDELSE ELLER JERES ARBJDPLADSER GENERELT på facebook. Det er tabersager for FOA, og det kan få store konsekvenser for Jeres ansættelser. Medlemstallene for Social og Sundhedssektoren i FOA Mariagerfjord, er meget nedslående. Vi har i vores sektor, som er den største i afdelingen, mistet 44 medlemmer på 1 år, så vi nu er nede på 916 medlemmer. Samtidig er der i kommunen opnormeret med 1,6 fuldtidsstillinger, så det hænger ikke helt sammen. Hvis denne nedgang fortsætter, er det en direkte trussel mod FOA Mariagerfjords fortsatte eksistens som selvstændig FOA afdeling. Forbundet har haft tillidsrepræsentanterne og organiseringen, som et indsatspunkt, men det har ikke hjulpet her i vores afdeling. Hvis man som tillidsvalgte eller kollega ikke føler en tilknytning eller mening med fagforeningen, så kan det jo 5

6 også være svært at tage snakken med kollegaerne om at man selvfølgelig står i FOA, da vi har en mindsteløn, ostår for alle forhandlinger. Hvis vi ikke har medlemsmajoriteten på arbejdspladserne, har vi ingen berettigelse, og så risikerer vi at ende i ingen mindsteløn, lavere pension, ingen seniordage, barns første og anden sygedag, 6. ferieuge og alle de andre ting vi som LO fagbevægelse er garanter for. Jeg kan kun på det kraftigste anbefale, at vores tillidsvalgte og alle I som sidder her i dag, tager en snak med de kollegaer, som deltager i festen, uden at bidrage til dem. Tag en snak om de nævnte ting, de kan takke bl.a. FOA for, og hjælp dem med en indmeldelse, så vi fortsat kan holde vores lokale FOA Mariagerfjord årsmøder. Med denne dystre afslutning, vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, gennem det sidste år. 6

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Beretning Så er der igen gået 1 år siden vi havde årsmøde i Social og Sundhedssektoren.

Beretning Så er der igen gået 1 år siden vi havde årsmøde i Social og Sundhedssektoren. Beretning 2013 Så er der igen gået 1 år siden vi havde årsmøde i Social og Sundhedssektoren. Og sikken et år. Et år med mange op og nedture, et år med megen travlhed og med store forandringer for mange

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Der er opgaver nok at tage fat på derude, uanset hvilket område der peges på.

Der er opgaver nok at tage fat på derude, uanset hvilket område der peges på. Beretning 2014. Det er i dag den 15. april 2015, det første kvartal er allerede gået i det nye år, men i dag skal vi have et tilbageblik på 2014. Et tilbageblik på det, som både var godt og mindre godt.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse

FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse FOA Social- og Sundhedsafdelingens Strategi for medlemsorganisering og fastholdelse Indledning: Vi har udarbejdet en strategi for: medlemsorganisering og fastholdelse, hvor der er blevet lagt vægt på en

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beretning Social- og sundhedssektoren 2011

Beretning Social- og sundhedssektoren 2011 Beretning Social- og sundhedssektoren 2011 2011 vil for mig, og sikkert også jer, blive husket for både noget positivt og negativt. Jeg vil starte med det positive. Vi fik tvillinger i kongehuset. Ja,

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Årsberetning. For. Teknik, Kost og Service sektoren. d

Årsberetning. For. Teknik, Kost og Service sektoren. d Årsberetning For Teknik, Kost og Service sektoren d. 9-11-2016. Endnu engang velkommen til sektorens årsmøde 2016. Der er nu gået 1 år siden sidste årsmøde. Jeg synes året er gået stærkt. Jeg vil gerne

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Til medarbejdere Fra stress til trivsel Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er stress? Stress er en reaktion, ikke en sygdom. Der findes flere former for stress - den

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning PMF AFDELING 1 Formandens beretning hed og organisering sk øg tillidsvalgte medundersøgelse fremtid dsmarkedspolitik inds ledige medlemmer u te grupper synlighed o ganisering skolebesøg svalgte medlemsund

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Region Hovedstaden TR netværksmøde

Region Hovedstaden TR netværksmøde Region Hovedstaden TR netværksmøde Referat fra den 6. april 2016 Dagsorden 1)Velkomst og kort nyt fra Danske Fysioterapeuter 2) Stress - forebyggelse, håndtering og om at afhjælpe stress v/ Stressekspert

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde.

4. Aktuelle emner: 4.1 Udkast til indsatsområder skal der arbejdes videre med Punktet udsættes til et senere møde. Nordjylland Sektorbestyrelsesmøde, Social og sundhedsområdet Dato: 7. juni 2017 Sted: Sydhavnsvej 13, 1., 7700 Thisted Tid: kl. 09.00 15.00 FIUSYS: 9501-17-24-02 Deltagere: Helle Pia R. Pedersen, Helle

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere