Kravspecifikation HPV oplysningsindsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation HPV oplysningsindsats"

Transkript

1 Version SUJA Sagsnr /1 Kravspecifikation HPV oplysningsindsats Baggrund Vaccination mod humant papillomavirus (HPV), som er et seksuelt overført virus, der kan give livmoderhalskræft, blev indført til piger i det danske børnevaccinationsprogram i Vaccinen er gratis, indtil pigerne fylder 18 år, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret i 12-årsalderen, sådan at man er beskyttet, når man begynder at dyrke sex. En stigning i indrapporterede formodede bivirkninger til HPV-vaccinen siden 2013 og kritisk medieomtale har medført en udbredt bekymring blandt forældre og piger og resulteret i en dramatisk nedgang i vaccinationsdækningen, således at kun omkring 44 % af den årgang af piger, der bliver 13 år i 2016, er blevet vaccineret med første dosis HPV-vaccine. Tidligere er op mod 90 % af pigerne i en årgang blevet vaccineret. Det fald i HPV-vaccinationsdækning, som er set i Danmark, er ikke set tilsvarende i de øvrige nordiske lande og er heller ikke en generel tendens på verdensplan, hvor vaccinen er givet i mere end 248 millioner doser. Sundhedsstyrelsen finder fortsat, at fordelene ved at blive vaccineret mod livmoderhalskræft langt overstiger mulige gener og bivirkninger efter vaccination, men vi har også erkendt, at vi ikke har været godt nok forberedt til at imødegå den omfattende kritik af vaccinen, og tilstrækkelig effektivt kommunikere til omverdenen, at HPV-vaccinen er effektiv og sikker. Sundhedsstyrelsen ser med stor bekymring på den faldende vaccinationsdækning, som vil betyde, at flere årgange af unge kvinder vil være i højere risiko end nødvendigt for at udvikle livmoderhalskræft de kommende år. Derfor er det målsætningen, at flere piger og unge kvinder, som har passeret 12 år, men som stadig er under 18, tager imod tilbuddet om HPV-vaccination, gerne inden seksuel debut, dels at forældre til piger, der er eller fylder 12 de kommende år, tilvælger vaccination. Med en målsætning om at hæve HPV-vaccinationsdækningen til det tidligere høje niveau igangsatte Sundhedsstyrelsen i foråret 2016 et større analysearbejde for at kortlægge bl.a. beslutningsprocesserne vedr. HPV-vaccination i danske familier, vidensniveauet blandt forældre samt platforme for informationssøgning og for at afprøve specifikke budskaber og vinkler for en eventuel oplysningsindsats. Analysen blev udført af et eksternt konsulenthus og faldt i fire faser, som beskrives i detaljer i bilagene vedlagt opfordringsskrivelsen: 1. Medieanalyse 2. Fokusgrupper med mødre 3. Survey 4. Duo-interviews med veninder og fokusgrupper med mødre

2 Surveyet identificerede, at 34 % af forældre til årige piger er i tvivl om, hvorvidt deres datter skal vaccineres. Resten inddeles i modstandere (14 %) og fortalere (52 %). Analysen viste desuden, at det primært er mødrene, der tager den endelige beslutning om vaccination, og tvivleren beskrives således: Har et lavere vidensniveau end vaccinefortalere og er meget i tvivl om essentielle fakta om HPV-smitte og vaccinen. Forstår, at der er en risiko for livmoderhalskræft, men ikke den relative risiko i forhold til bivirkninger. Var i udgangspunktet positiv overfor HPV-vaccination, men er blevet i tvivl efter den massive negative mediedækning. Vil gerne overbevises men afventer information og en klar udmelding og er ikke bevidste om, at det har betydning, at pigerne vaccineres før seksuel debut. Konklusionen på analysen var, at gruppen af modstandere formentlig ikke kan rykkes af en kommunikationsindsats med Sundhedsstyrelsen som afsender, og anbefalingen er derfor at fokusere på gruppen af tvivlere, samt at rette den primære kommunikation mod mødre. I fokusgrupper budskabstestede man en række vinkler på grupper bestående af mødre fra gruppen tvivlere. Analysen konkluderede, at følgende budskaber bør være i fokus i en oplysningsindsats: Tal på risiko for livmoderhalskræft vs. risiko for bivirkninger fra HPV-vaccination. Fælles stemme fra fagfolk, organisationer, m.fl.: Ikke flere bivirkninger end ved andre vacciner. Erfaring med anvendelse af vaccinen siden Mødre skal mindes om, at deres døtre kan blive smittet med HPV allerede første gang, de har sex hvilket gør det risikabelt at udskyde beslutningen om vaccination. Mange mødre har ikke været i tvivl om, at døtre skal vaccineres med øvrige vacciner i programmet HPV vaccinen har ikke flere bivirkninger. Henvisning til egen læge i forhold til afklaring virker positivt (kun lidt under halvdelen har allerede talt med lægen om beslutningen). Analysen afdækkede, at der er behov for en ekstraordinær, dedikeret og målrettet indsats for at hæve vaccinationsdækningen, og at der er behov for at anvende andre kommunikationskanaler og platforme end dem myndighederne normalt bruger, herunder tilstedeværelse på sociale medier, hvor debatterne ofte udfolder sig. Formål og målsætning Formålet med indsatsen er: at forældre til piger, der er eller fylder 12 de kommende år, tilvælger vaccination, således at dækningen for disse årgange når op mod 90 %, når de fylder 15 år. at flere piger og unge kvinder, som har passeret 12 år, tager imod tilbuddet om HPVvaccination, således at vaccinationsdækningen for disse årgange når op mod 90 %, inden de pågældende grupper fylder 18 år. 2

3 Delmål: At målgruppen modtager faktabaseret og nuanceret information om livmoderhalskræft, HPV og HPV-vaccination fra sundhedsfagligt troværdige kilder. At der skabes muligheder for nuanceret dialog med troværdige sundhedsprofessionelle. At informere og aktivere de faggrupper, der kan støtte forældre og unge i beslutningsprocessen vedr. HPV-vaccination. På baggrund af indsatsens design fastsættes en række yderligere kommunikative delmål og succeskriterier. Der fastsættes i samarbejde med udførende bureau keypoint indicators (KPI er), som kan bruges i den løbende monitorering af indsatsens fremgang, fx antal besøg på hjemmeside eller en gradvis øgning af vaccinationsdækningen. Målgrupper Der tilrettelægges en oplysningsindsats, der skal nå de forældre, som stadig er i tvivl om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres. Indsatsen skal være faktabaseret, nuanceret og velafbalanceret og skal klæde forældrene bedre på til at træffe beslutningen om HPV-vaccination. Oplysningsindsatsens målgrupper vil være: - Mødre til piger i alderen år i tvivl om, hvorvidt deres datter skal HPV-vaccineres (primær målgruppe). Det gennemførte survey viste, at mødrene er de primære beslutningstagere. - Fædre til piger i alderen år i tvivl om, hvorvidt deres datter skal HPV-vaccineres (sekundær målgruppe) - Unge uvaccinerede piger i alderen år i tvivl om, hvorvidt de skal HPV-vaccineres (sekundær målgruppe) - Piger omkring 12 år (indirekte målgruppe, se dog nedenfor under presseindsats) Indsatsen tænkes at være kontinuert og lavintensiv i den forstand, at den fx ikke får dedikerede kampagneuger. Således vil indsatsen løbe til og med 2018 med mulighed for at skrue op og ned for intensiteten samt have særlige fokusområder undervejs. Forankring og ejerskab Indsatsen vil være forankret i Sundhedsstyrelsen med inddragelse af en bred alliance af sygdomsbekæmpende organisationer som Kræftens Bekæmpelse m.v., faglige organisationer som Lægeforeningen m.v. samt andre myndigheder som Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsenm.v, jf. nedenfor om allianceopbyggende aktiviteter. Alliancen skal stå som afsender af informationen. Opgaven med at udvikle og koordinere selve informationsarbejdet lægges hos den leverandør, der vinder udbuddet. Leverandøren refererer til Sundhedsstyrelsen. Tilbuddets elementer Tilbuddet skal overordnet indeholde løsningsforslag til opgaver inden for en allianceopbyggende del og en kommunikativ del. Leverandøren må løbende under hele indsatsen forvente større eller mindre tilretning af strategi, indsatser og materialer, mv. 3

4 Det forventes, at målgrupperne samt alliancen løbende inddrages under udviklingen af materialerne, samt at materialerne testes i relevante modtagergrupper. Tilbudsgiver bedes anvende analyserne og konklusionerne i bilag 4B-F, samt redegøre for de yderligere strategiske og kreative overvejelser og valg, der ligger til grund for det endelige tilbud. Der ønskes tilbud på tilrettelæggelse og udførelse af den ovenfor beskrevne indsats med mulighed for følgende elementer: 1. Strategisk plan for indsatsen Der ønskes bud på en konkret omsætning af forundersøgelsernes resultater og anbefalinger til en strategisk kommunikationsplan for indsatsen. Herunder skal der redegøres for valg af tone og henvendelsesform, grafisk udtryk og de øvrige kommunikative valg. 2. Fælles grafisk/visuel og kommunikativ identitet for indsatsen Der ønskes bud på en visuel/grafisk identitet, som skal kunne genfindes i alle indsatsens elementer. På de elementer, hvor det giver mening, fx den digitale platform, vil det være en fordel, at alliancens logoer tillige kan indgå som en integreret del af identiteten. Der udarbejdes en designmanual, der kan ligge til grund for udvikling af øvrige materialer. 3. Rådgivning vedr. opbygning og løbende drift af partnerskab/alliance I forbindelse med indsatsen nedsættes en styregruppe bestående af få tætte samarbejdspartnere med Sundhedsstyrelsen for bordenden. Styregruppen forventes som udgangspunkt at mødes halvårligt. Leverandøren refererer til Sundhedsstyrelsen og indgår ikke i styregruppen, men bistår med forberedelse til, afholdelse af og opfølgning på møderne. Desuden vil en større alliance af interessenter, herunder myndigheder samt hhv. sygdomsbekæmpende og faglige organisationer, indgå i den opbyggede alliance. Den bredere gruppe af alliancepartnere vil fungere som en referencegruppe for oplysningsindsatsen, og særligt overvejelser vedr. inddragelse af de praktiserende læger og deres praksispersonale skal være en del af indsatsen. En gruppe af alliancepartnere har på nuværende tidspunkt mødtes et par gange, hvor analysen, som er omtalt ovenfor, er blevet præsenteret. Alliancen bidrager med sparring vedr. udformning af platform og informationspakke. Alliancen er ikke beslutningsdygtig. Alle alliancedeltagere giver tilsagn til, at deres logoer må fremgå i sammenhæng med den fælles identitet, når det giver mening. Tilbuddet skal dække løbende sparring med Sundhedsstyrelsen i forhold til opbygning og vedligeholdelse af alliancefællesskab, der sikrer et frugtigt samarbejde, som understøtter målsætningen om, at alle aktører kommunikerer med én stemme. Der må forventes opgaver i relation til løbende informering af alliancen både skriftligt og på møder. 4. Digitale elementer Der skal udvikles digitale elementer, som alle designes med udgangspunkt i den fælles visuelle identitet. Nedenstående elementer er forslag, men tilbudsgiver fremsætter selv forslag, der skønnes relevante, dog er det et krav, at opgaverne relateret til den digitale platform er en del af tilbuddet. 4

5 a. Digital platform bestående af facebookside og tilhørende hjemmeside. Facebooksiden bruges hovedsageligt til at drive trafikken videre til hjemmesiden men i et vist omfang også til dialog til målgrupperne. Formålet med hjemmesiden skal være at samle nuanceret og faktabaseret information og rådgivning ét sted med grene ud til de enkelte afsenderes hjemmesider. Det forventes, at man orienterer sig i relevant litteratur om kommunikation i relation til vaccination i forbindelse med opbygningen af platformen. Sundhedsstyrelsen vil stå til rådighed for sparring i denne forbindelse. Der skal afgives tilbud på: - Strategi - Design - Løbende drift inkl. content planning, interaktion med brugere, mv. - Produktion af content Målgruppe: forældre i tvivlergruppen. b. TV-spot der versioneres til brug på en række platforme primært sociale medier og Youtube. Skal også kunne versioneres til brug på fx infoskærme i kommuner, regioner og på apoteker mv., hvor der primært leveres basale fakta om HPV-vaccination og risikoen for bivirkninger, og som opfordrer forældre, der er i tvivl, til at søge mere information via platform, informationsmateriale eller hos egen læge.. Målgruppe: forældre i tvivlergruppen c. Element til brug på Praksisskærm (almen praksis) med samme fokus som ovenstående. Praksisskærm bruger stationære elementer. Målgruppe: forældre i tvivlergruppen 5. Fysiske elementer Tilbudsgiver kan som en del af indsatsen indtænke fysiske elementer. Nedenstående eksempler er forslag, men tilbudsgiver fremsætter selv forslag, der skønnes relevante. a. Borgerrettede materialer: - Pjece og plakat - Visitkort til uddeling hos læger, på skoler, mv. henviser til hjemmesiden b. Materiale målrettet sundhedsprofessionelle: - Skabeloner til breve, som almen praksis kan sende til forældre - Beslutningsstøtteværktøj, fx en FAQ, til at tale med forældre om HPV-vaccination - E-learningsmodul til sundhedsprofessionelle - Drejebog til afholdelse af informationsmøder fx til sundhedsplejersker 6. Koncept for netværksstrategi 5

6 Tilbudsgiver kan som en del af tilbuddet udarbejde et koncept for netværksarbejde rettet mod involvering af indsatsens målgruppe, dvs. forældre, primært mødre, på forskellig måde. Tilbudsgiver kan komme med forslag til, hvordan dette kan tænkes og konkret udføres. Det kunne fx være: - Afholdelse af dialogmøder ved sundhedsplejersker (leverancen vil her være en drejebog til brug for sundhedsplejersker) - Udvikling af ambassadørkoncept (peer-to-peer formidling): Min datter er blevet vaccineret Målgruppe: forældre i tvivlergruppen 7. Presseindsats Der bedes afgivet tilbud på tilrettelæggelse og udførelse af en PR-indsats, der understøtter den faktabaserede kommunikation omkring HPV-vaccination, som præger oplysningsindsatsen generelt. Tilbuddet skal indeholde strategiske overvejelser i forhold til mulige vinkler, medier og eksekvering. PR-indsatsen skal tilrettelægges, så den i særlig grad tilgodeser borgere med kortere uddannelse. Tilbuddet skal ligeledes dække en løbende medieovervågning, som kan føde ind til driften af platform og PR-indsatsen i øvrigt. Målgruppe: Forældre og uvaccinerede piger på år. 8. Projektorganisation og drift Sundhedsstyrelsen fungerer som projektejer, og den leverandør, der vælges på baggrund af udbuddet, referer entydigt til Sundhedsstyrelsen. Leverandøren nedsætter et sekretariat for indsatsen, som varetager alt i relation til strategi og løbende drift af informationsindsatsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som godkender større strategiske beslutninger mv. og inddrager styregruppe og øvrige alliancepartnere efter behov. Leverandøren udpeger en (projekt)leder for indsatsen samt relevante medarbejdere, der skal indgå i arbejdet med informationskampagnen. Der tilknyttes én eller flere sundhedsfaglige rådgivere til sekretariatet, som aflønnes af leverandøren, men udpeges i samarbejde Sundhedsstyrelsen. Rådgiveren har til opgave at klæde de øvrige medarbejdere i sekretariatet på til at kommunikere omkring det faglige indhold og sikre, at kommunikationen er i overensstemmelse med bl.a. Sundhedsstyrelsens faglige vurderinger og udmeldinger. Tilbuddet skal indeholde beskrivelse for set-up af bemanding og organisation hos tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal løse følgende opgaver: - Holde løbende kontakt med Sundhedsstyrelsen og sikre, at strategi mv. til enhver tid er afstemt med og godkendt i Sundhedsstyrelsen - Levering af leverancer jf. endelige tilbud, herunder overordnet ansvar for administration og løbende drift af platform og facebookside, tæt overvågning af mediebilledet samt løbende udvikling, produktion og distribution af oplysningspakke 6

7 - Opgaver relateret til opbygning og løbende pleje af alliancen efter nærmere aftale med Sundhedsstyrelsen - Bidrage til løbende information til styregruppe og alliance efter aftale med Sundhedsstyrelsen - Håndtering af henvendelser og spørgsmål - Mødeforberedelse og øvrige opgaver relateret til afholdelse af møder og opfølgning på møder med styregruppe og alliance - Ansvarlig for løbende faglig koordinering med Sundhedsstyrelsen (sikre at de faglige udmeldinger til enhver tid er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens) - Ansvarlig for koordinering af presseindsats med Sundhedsstyrelsens presseansvarlige - Redaktionelle opgaver vedr. drift af platformen. - Tilknytning og aflønning af sundhedsfaglig(e) rådgiver(e), der godkendes af Sundhedsstyrelsen og fungerer som primær sparringspartner i forbindelse med oplysningsindsatsen i tæt samarbejde med styrelsen. Sundhedsstyrelsen har følgende opgaver: - Overordnet ejerskab for indsatsen og løbende sparring med leverandøren ift. godkendelse af leverandørens strategi, informationsmateriale mv. - Opbygning og pleje af alliancen i samarbejde med leverandøren - Løbende sparring med de(n) sundhedsfaglige rådgiver(e), som tilknyttes sekretariatet hos leverandøren - Håndtering af henvendelser og spørgsmål, som ikke hensigtsmæssigt besvares af leverandøren fx folketingsspørgsmål og lignende myndighedsopgaver - Ledelse af møder i styregruppe og alliance og ansvar for at relevante ting løftes op til styregruppen/drøftes med den brede alliance ved behov - Sikre koordination af evalueringen af indsatsen. Tidsplan Indsatsen skal som udgangspunkt løbe fra begyndelsen af 2017 til udgangen af Den digitale platform bestående af facebookside og hjemmeside skal som udgangspunkt lanceres senest i slutningen af april 2017 i forbindelse med European Immunization Week. Milepæle for øvrige leverancer fastsættes i samarbejde med det valgte bureau, når omfanget og delelementerne af opgaven er besluttet. Som del af tilbuddet udarbejder tilbudsgiver et oplæg til en tidsplan. Den tilbudsgiver, der vinder opgaven, afsætter tid til drøftelse af oplægget med Sundhedsstyrelsen umiddelbart efter kontraktindgåelse. Der afsættes ligeledes tid til præsentation af tilbuddet for henholdsvis styregruppe og alliance i starten af 2017 endelig dato fastlægges ved aftaleindgåelse. Forinden afholdes et formøde med Sundhedsstyrelsen, hvor tilbuddet drøftes og møderne i de to grupper forberedes. 7

8 Som en del af opgaveløsningen forventes vindende tilbudsgiver at afholde jævnlige statusmøder med Sundhedsstyrelsen, ligesom medlemmer af sekretariatet forventes at deltage i nødvendigt omfang på styregruppe- og alliancemøder. Udgifter i relation til disse opgaver skal være indeholdt i det samlede tilbud. Økonomi Rammeaftalens budget er for de første 2 år forventeligt DKK eksklusiv moms. Det endelige beløb er endnu ikke fastsat, og det kan muligvis være lavere eller højere. Tilbuddet bedes opdelt i delelementer med prissættelser på de enkelte dele, der gør det muligt at til- og fravælge dem. Følgende opgaver skal som minimum være en del af løsningen: - Strategisk plan for indsatsen - Rådgivning vedr. opbygning og løbende drift af partnerskab/alliance - Fælles grafisk/visuel og kommunikativ identitet for indsatsen - Digital platform - Presseindsats - Projektorganisation og drift Eventuelle til- og fravalg af øvrige foreslåede elementer, jf. ovenfor, vil blive besluttet ved indgåelse af den endelige aftale. Det skal i de afgivne tilbud, så vidt det er muligt givet projektets varighed, specificeres, hvilke medarbejdere (på funktionsniveau) leverandøren vil tilknytte sekretariatet, deres kompetencer, forventede timeforbrug i angivne perioder af processen, og hvad timeprisen er for de enkelte. Vedlagte CV er på ansvarlig(e) konsulent(er)/projektleder(e) samt øvrigt involveret personale skal således indeholde de pågældendes uddannelsesmæssige baggrund og ansættelses-/arbejdsforhold samt liste over oplysningsindsatser/kampagner, hvor de har været involveret, og hvad deres rolle har været. 8

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Hvad gør vi for at sikre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet Overlæge Bolette Søborg Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab

Læs mere

HPV vaccinationsprogrammet i Danmark

HPV vaccinationsprogrammet i Danmark HPV vaccinationsprogrammet i Danmark Tilslutning til HPV vaccinationen - aktiviteter i Sundhedsstyrelsen Overlæge Bolette Søborg Enhed for Evidens, Uddannelse og Bredskab Sundhedsstyrelsen 11. september

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Dato 2. april 2014 Sagsnr / Bilag 2 Kravspecifikation Medieindkøb

Dato 2. april 2014 Sagsnr / Bilag 2 Kravspecifikation Medieindkøb Dato 2. april 2014 TRM Sagsnr. 2014023528 trm@dkma.dk / 4488 9344 Bilag 2 Kravspecifikation Medieindkøb Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 4 1.2 Instruktion til tilbudsgiver...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

Vidunderlivet. Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse

Vidunderlivet. Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse Vidunderlivet Iben Holten Overlæge, dr.med. Kræftens bekæmpelse Vidunderlivet.dk Human PapillomaVirus HPV Mere end 100 typer 15 højrisiko typer kan give cancer i ano-genital regionen Livstidsrisikoen for

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr.

KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek. 28. september 2015 Sagsnr. KRAVSPECIFIKATION Udvikling og udbredelse af et sikkerhedstjek 28. september 2015 Sagsnr. Kravspecifikation side 2/12 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen igangsætter et

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn]

Delindsatsplan Kommunikation. Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] Delindsatsplan Kommunikation Senest ajourført: [dec 2009 af Rene Bech] Senest afprøvet: [dato + navn] 1 Indholdsfortegnelse 1. Krisekommunikation...3 1.1. Målet med krisekommunikation...3 1.1.1. Krav til

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FOR KONDOMKAMPAGNE Indhold

UDBUDSMATERIALE FOR KONDOMKAMPAGNE Indhold UDBUDSMATERIALE FOR KONDOMKAMPAGNE 2012 Indhold 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan for udbuddet... 2 2. Kravspecifikation... 3 2.1 Indledning... 3 2.2 Baggrund...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje 1. Indsatsens titel: 2. Baggrund og vision for indsatsen: Gi røgen en pause udvikling af metoder til at styrke kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version

Lokalsamfundet bygger bro. Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Kommunikationsstrategi og -plan 1. version Lokalsamfundet bygger bro Formålet med denne kommunikationsstrategi og plan er at skitsere rammerne for Rudersdal Kommunes kommunikation

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Music Against Drugs/Roskilde Against Drugs: holdningsmarkerende kampagne mod stoffer målrettet publikum i alderen år

Music Against Drugs/Roskilde Against Drugs: holdningsmarkerende kampagne mod stoffer målrettet publikum i alderen år Kravspecifikation vedr. rusmiddelforebyggende festmiljøkampagne 2017 1. Samlet løsning af opgaven ønsker at gennemføre en rusmiddelforebyggende festmiljøkampagne på musikfestivaler og spillesteder i 2017.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler

Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler ag Bistand til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsbehandling Fagområderne spor og sikring, herunder tekniske sikkerhedsregler Tilbudsliste (TBL) Juni 2017 2 Bistand til Trafik-, Bygge- og Indhold

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere