Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ 27.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK 18 79 95 10 - Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ www.kristrup.dk 27."

Transkript

1 Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ 27. maj 2009 Referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2009 Til stede: Palle Laugesen PL Peter Wolff PW Karl Sall - KS Jonna Styhm JS & Michael Mose MM Fraværende med afbud: Karen Pedersen KS bad om, i h.t. forretningsordenen, at få et nyt punkt på dagsordenen: drikkevandsautomater på skolerne. Punktet blev enstemmigt godkendt at de tilstedeværende, som nyt pkt. 7a. 1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Referaterne fra møderne i 2009 godkendt og protokollen blev underskrevet. 2. Vedtagelse af forretningsorden Der var kun en enkelt rettelse til den hidtil gældende forretningsorden. MM redegjorde for ændringen. Forretningsordenen blev godkendt. 3. Meddelelser fra formanden PW & PL havde deltaget i generalforsamlingen i Vandrådet i Randers Kommune. PW gav en grundig orientering om generalforsamlingen og vandrådet. Der havde deltaget to fra Randers Kommune, der gav et oplæg til kommunens krav til takstblad og om revision af vandforsyningsplanen. Der havde været en del kritik af kommunens krav i forbindelse med taksbladet. PL mente at dette til dels skyldes uvidenhed om egenkapital contra likvid kapital. Orienteringen gav anledning til debat om demokratiet i Vandrådet. Vi vil fremsætte et forslag til generalforsamlingen om den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Vandrådet. 4. Driftsrapport ved vandværksbestyreren bilag 6 MM gennemgik de udsendte bilag. Efter udsendelse af bilag er der udtaget prøve fra boring 2 og fra ledningsnettet (Rs. Hougårds Vej 44B). Analyseresultatet for prøven på ledningsnettet viser ingen overskridelser. MM gjorde opmærksom på at prøven havde en høj temperatur, men at det i dette tilfælde ingen betydning havde haft. Orienteringen taget til efterretning. Tlf fax kontortid mandag torsdag Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse til vandværksbestyreren på mobiltlf.: Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. konto Stiftet 24. april rent vand i 100 år

2 5. Status for i gangværende arbejder ved vandværksbestyreren Afbrydelsen af den ukendte 75 mm hovedledning på Kristrupvej trækker lidt ud, idet det formentlig skal koordineres med bybusserne, da der er meget trangt på stedet. Byrådet har haft byggeliner på dagsordenen. Det har betydning for værket på Gl. Clausholmvej. Der er stadig en tinglyst deklaration på ejendommen om byggelinjer. I sagen vedr. Ellegårds Alle 3 / P. Kornings Vej 1 er der kommet en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet. Da nævnet kun har kompetence til at klagebehandle sager, hvor der er indgået en forbrugeraftale, mellem forbruger og erhvervsdrivende, kan nævnet ikke træffe afgørelse i sagen. 6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren bilag 7 MM gav en orientering om det udsendte regnskab, herunder overskridelsen på konto Indkøb af dockingstation til bærbar, således at stationær PC kan udfases, blev godkendt. Dette vil medføre besparelser fremadrettet. Overskridelsen forventes at blive på ca. kr Ligeledes blev der orienteret om den aktuelle rentesats i Sparekassen, som er faldet en del siden aftalens indgåelse. Den nye opstilling blev godkendt. Bestyrelsen ønskede ikke kvartalsrapporter udsendt, så fremover udsendes de kun til PL. Bestyrelsen ønskede den af FVD udarbejdede kontoplan sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Orienteringen taget til efterretning 7. Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse bilag 8 MM gennemgik tilbuddet fra Rambøll. En enig bestyrelse afviste det af Rambøll fremsatte tilbud. A. drikkevandsautomater på skolerne bilag 9 KS gennemgik sit forslag. Alle var enige om at det var en god ide. Det blev besluttet at indkøbe to automater fra firmaet Water-logic en til hver skole til en pris af kr montering og installation at alle elever der starter i første klasse får udleveret en drikkedunk at der indgås en serviceaftale, som betales af vandværket, til kr /år at der indkøbes og leveres til skolerne drikkedunke med vort logo at skolerne får drikkedunke til salg for kostprisen KS sætter ovennævnte i værk. Bestyrelsen besluttede at man ikke ønskede andre logoer på drikkedunken end vort eget. MM udarbejder forslag til logo. 8. Fastsættelse af næste møde Tirsdag den 11. august 2009 kl med syn af værkerne. Der startes på Gl. Clausholmvej. 9. Eventuelt PL orienterede om at PW og MM har udarbejdet en artikel om kulstof 14 analysen af vort vand til Vandposten. Artiklen bringes i septembernumret.

3 Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ Referent: Michael Mose Godkendt på bestyrelsesmødet den 11. august 2009 af Palle Laugesen Karl Sall Peter Wolff Jonna Styhm Karen Pedersen Tlf fax kontortid mandag torsdag Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse til vandværksbestyreren på mobiltlf.: Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. konto Stiftet 24. april rent vand i 100 år

4 Pdf995: Read Me file://c:\programmer\pdf995\readme.html Page 1 of Welcome: Setup has successfully installed the pdf995 printer on your system. To create a PDF file: Print a document from any application choosing the PDF995 printer from the printer dialog. Do NOT select "print to file." You will be prompted to enter the name of the PDF file you wish to create. The PDF will be automatically launched in Acrobat (pdfedit995 may be used to configure this option). The free version of PDF995 will display a sponsor page in your web browser each time you create a PDF file. If you would prefer not to see sponsor pages, you may download a license key for $9.95. Please visit our site to see our FAQ, our software license or to contact us. Our FAQ contains instructions for installing Pdf995 on Citrix/Terminal Server and as a Shared Network Printer. To edit a PDF file and configure pdf995: pdfedit995 is a free tool available for download at With pdfedit995 you can customize your pdf995 output with an easy-to-use utility: Turn off auto-launch, preview and documents, insert bookmarks, add links, combine files, change page orientation, add "Confidential" stamps, create PDF stationery, adjust image resolution, summarize documents, create batch print jobs from Microsoft Office applications and choose from several file naming methods to bypass the Save As dialog in Pdf995. To add a Digital Signature or encrypt a PDF file: Signature995 is a free tool available for download at Signature995 uses Microsoft Cryptographic technologies to give you 128-bit DES encryption, offering a high level of protection for all your Internet communications, including legal documents and financial transactions. Signature995 employs Microsoft digital certificate technologies to create and validate digital signatures. Signature995 can be used to restrict printing, modifying, copying text and images for PDF documents. It is both powerful and easy to use. OmniFormat OmniFormat is a free document conversion utility which allows dynamic conversion and image manipulation of over 75 file formats including HTML, DOC, XLS, WPD, PDF, XML, JPG, GIF, TIF, PNG, PCX, PPT, PS, TXT, Photo CD, FAX, MPEG and more. PhotoEdit995 PhotoEdit995 allows you to create or edit graphic images, retouch photographs, and perform other alterations on image files including jpeg, gif, tiff, and Photoshop psd. When used with the free Photo Edit graphics module, it is a professional image editing solution whose capabilities rival those of similar programs. SearchWithin SearchWithin is a free full text index search engine that allows you to search inside the files on your drive or network. It looks beyond the titles and inside PDF, HTML, Text, Microsoft Word, Microsoft Excel, Word Perfect and Microsoft PowerPoint documents. SearchWithin works just like major search engines, using advanced querying and full-text search technologies to help you find the information you need fast. UltraPdf UltraPdf is an exciting, new way to publish and share digital photographs, PDF, HTML and Microsoft Office documents. UltraPdf binds multiple photos and documents into a single, indexed UPDF file making it easy to organize and distribute digital photo albums, project documents and presentations. PhotoShare is the first of our specialized products to take advantage of the UPDF format, specifically designed for managing and ing your digital images. BackUp995 Backup995 is a utility that protects against data loss from computer hardware failures and damage from malicious internet viruses. Backup995 is the quick and easy way to safeguard against loss of valuable files. Backup995's Incremental Backup Technology, its Backup Scheduler and its Data Archiving features mean that from now on backups can be done automatically, quickly and on a regular basis. Zip995

5 Pdf995: Read Me file://c:\programmer\pdf995\readme.html Page 2 of Zip995 is the fast, free way to open and create popular Zip Archive format files. It is fully compatible with other Zip Archive utilities. It includes advanced archiving features such as encryption, variable compression levels, file updating and the ability to create self-extracting zip files. Ftp995 Ftp995 is a powerful FTP-client for Windows 9x, ME, NT4, 2000 and XP. It provides access to many advanced FTP client features including: the ability to resume Uploads/Downloads (if the server supports it); site manager with folders; timeout detection; firewall support; SOCKS4/5 and HTTP1.1 Proxy support; SSL secured connections; SFTP support; upload/download queue; and drag&drop. OpenOffice995 Business Applications Suite The Business Applications Suite consists of professional quality applications for creating, viewing and editing Microsoft Word documents (.doc), PowerPoint presentations (.ppt), FrontPage WebPages (.html) and Excel spreadsheets (.xls). Included: a full featured word processor with professional formatting and layout tools, spell checking, autocomplete and auto-format as you type. a comprehensive spreadsheet with advanced functions and tools for data analysis. a presentation application with built in tools to: create and edit drawings, diagrams and pictures; add clipart and animation effects; create slideshows. epad995 Paperless Notes: epad995 allows you to create virtual sticky notes and reminders directly on your Windows desktop. epad notes are just like post-it notes for your computer. Jot down tasks, messages, ideas, appointments, phone numbers, birthdays, or just place a memorable quote in a note and stick it on the desktop. epad notes can be positioned anywhere you wish, or hidden in your task bar. Accessing them is simple, and the notes are even resizable. epad note contents can be formatted to include fonts, colors, transparency, display mode, effects, hyperlinks, bullets and numbering. You can paste a website URL or address in an epad note and have it right on your desktop. The Find feature allows you to quickly locate a note by content or title. WordBrowser995 Desktop Dictionary: WordBrowser995 is an English language dictionary and thesaurus for your PC desktop. It offers easy access to definitions, synonyms, antonyms, and compound phrases. WordBrowser995 quickly looks up text typed into the Word box in real time. It also looks up selected text in Internet Explorer or the Windows clipboard. It draws from a comprehensive collection of over 150,000 words and phrases to provide the most relevant results. ClipPad995 Clipboard Extension Utility: ClipPad995 helps increase productivity by installing a ClipPad utility that adds functions not available with the standard Windows clipboard. ClipPad helps you to access thousands of 'clips,' instead of just one. Pdf995 comes with absolutely no warranty. The free Converter includes a partial version of GPL Ghostscript, Copyright 2001 artofcode LLC installed in..\pdf995\res\convert. GPL Ghostscript comes with absolutely no warranty. GPL Ghostscript is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. For more details see the GNU General Public License. This is version 9.1s

6 Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ 27. maj 2009 Referat fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2009 Til stede: Palle Laugesen PL Peter Wolff PW Karl Sall - KS Jonna Styhm JS & Michael Mose MM Fraværende med afbud: Karen Pedersen KS bad om, i h.t. forretningsordenen, at få et nyt punkt på dagsordenen: drikkevandsautomater på skolerne. Punktet blev enstemmigt godkendt at de tilstedeværende, som nyt pkt. 7a. 1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Referaterne fra møderne i 2009 godkendt og protokollen blev underskrevet. 2. Vedtagelse af forretningsorden Der var kun en enkelt rettelse til den hidtil gældende forretningsorden. MM redegjorde for ændringen. Forretningsordenen blev godkendt. 3. Meddelelser fra formanden PW & PL havde deltaget i generalforsamlingen i Vandrådet i Randers Kommune. PW gav en grundig orientering om generalforsamlingen og vandrådet. Der havde deltaget to fra Randers Kommune, der gav et oplæg til kommunens krav til takstblad og om revision af vandforsyningsplanen. Der havde været en del kritik af kommunens krav i forbindelse med taksbladet. PL mente at dette til dels skyldes uvidenhed om egenkapital contra likvid kapital. Orienteringen gav anledning til debat om demokratiet i Vandrådet. Vi vil fremsætte et forslag til generalforsamlingen om den fremtidige sammensætning af bestyrelsen i Vandrådet. 4. Driftsrapport ved vandværksbestyreren bilag 6 MM gennemgik de udsendte bilag. Efter udsendelse af bilag er der udtaget prøve fra boring 2 og fra ledningsnettet (Rs. Hougårds Vej 44B). Analyseresultatet for prøven på ledningsnettet viser ingen overskridelser. MM gjorde opmærksom på at prøven havde en høj temperatur, men at det i dette tilfælde ingen betydning havde haft. Orienteringen taget til efterretning. Tlf fax kontortid mandag torsdag Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse til vandværksbestyreren på mobiltlf.: Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. konto Stiftet 24. april rent vand i 100 år

7 5. Status for i gangværende arbejder ved vandværksbestyreren Afbrydelsen af den ukendte 75 mm hovedledning på Kristrupvej trækker lidt ud, idet det formentlig skal koordineres med bybusserne, da der er meget trangt på stedet. Byrådet har haft byggeliner på dagsordenen. Det har betydning for værket på Gl. Clausholmvej. Der er stadig en tinglyst deklaration på ejendommen om byggelinjer. I sagen vedr. Ellegårds Alle 3 / P. Kornings Vej 1 er der kommet en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet. Da nævnet kun har kompetence til at klagebehandle sager, hvor der er indgået en forbrugeraftale, mellem forbruger og erhvervsdrivende, kan nævnet ikke træffe afgørelse i sagen. 6. Økonomisk status ved vandværksbestyreren bilag 7 MM gav en orientering om det udsendte regnskab, herunder overskridelsen på konto Indkøb af dockingstation til bærbar, således at stationær PC kan udfases, blev godkendt. Dette vil medføre besparelser fremadrettet. Overskridelsen forventes at blive på ca. kr Ligeledes blev der orienteret om den aktuelle rentesats i Sparekassen, som er faldet en del siden aftalens indgåelse. Den nye opstilling blev godkendt. Bestyrelsen ønskede ikke kvartalsrapporter udsendt, så fremover udsendes de kun til PL. Bestyrelsen ønskede den af FVD udarbejdede kontoplan sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Orienteringen taget til efterretning 7. Ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse bilag 8 MM gennemgik tilbuddet fra Rambøll. En enig bestyrelse afviste det af Rambøll fremsatte tilbud. A. drikkevandsautomater på skolerne bilag 9 KS gennemgik sit forslag. Alle var enige om at det var en god ide. Det blev besluttet at indkøbe to automater fra firmaet Water-logic en til hver skole til en pris af kr montering og installation at alle elever der starter i første klasse får udleveret en drikkedunk at der indgås en serviceaftale, som betales af vandværket, til kr /år at der indkøbes og leveres til skolerne drikkedunke med vort logo at skolerne får drikkedunke til salg for kostprisen KS sætter ovennævnte i værk. Bestyrelsen besluttede at man ikke ønskede andre logoer på drikkedunken end vort eget. MM udarbejder forslag til logo. 8. Fastsættelse af næste møde Tirsdag den 11. august 2009 kl med syn af værkerne. Der startes på Gl. Clausholmvej. 9. Eventuelt PL orienterede om at PW og MM har udarbejdet en artikel om kulstof 14 analysen af vort vand til Vandposten. Artiklen bringes i septembernumret.

8 Interessentskabet Kristrup Vandværk - SE. NR. DK Asser Rigs Vej 54 Kristrup 8960 Randers SØ Referent: Michael Mose Godkendt på bestyrelsesmødet den 11. august 2009 af Palle Laugesen Karl Sall Peter Wolff Jonna Styhm Karen Pedersen Tlf fax kontortid mandag torsdag Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse til vandværksbestyreren på mobiltlf.: Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd. konto Stiftet 24. april rent vand i 100 år

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Fedora Core 6 Installationsvejledning

Fedora Core 6 Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Suart Ellis Paul Frields Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Udgave 2.0 Forfatter Forfatter Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

g r a p h i c. b d c o m. c o m

g r a p h i c. b d c o m. c o m g r a p h i c. b d c o m. c o m G r a p h i c D e p a r t m e n t 69/K, KK Bhaban, Panthapath, Dhaka- 1205, Phone: +880 (02) 9670331; +880 171 3204641, Fax: +880-2-8122789 E-mail: kma@bdcom.com, web: graphic.bdcom.com

Læs mere

Digital Video Recorder Series EDNS4000 Series EDNS5000 Series EDNS6000 Series EDNS7000

Digital Video Recorder Series EDNS4000 Series EDNS5000 Series EDNS6000 Series EDNS7000 Digital Video Recorder Series EDNS4000 Series EDNS5000 Series EDNS6000 Series EDNS7000 4-8-16 camera system Installation, Programming, & User Manual DigiOpG2 Digital Video Recorder for 4-8-16 cameras Page

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM with ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM with ChannelCRM ChannelCRM CRM with ChannelCRM by ChannelCRM A/S The document in front of you is a pdf-version of the interactive help found in the ChannelCRM system. Her on paper you have the opportunity

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

OIOIDWS Overview and Installation

OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS Overview and Installation OIOIDWS overview Side 1 Indhold 1 Formål... 3 1.1 Formålet med OIOIDWS.JAVA-pakken... 3 1.2 Formålet med OIOIDWS.Net-pakken... 3 1.3 Forudsætninger... 3 1.4 Java-pakkens

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere

GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere GSM, GPRS, GPS modem/ dataloggere GreenMatic Lundeager 24, 2791 Dragoer Denmark www.greenmatic.dk GSM, GPRS, Tel: +45 7020 GPS 4840 modem/dataloggere Tango Dual Band GSM/GPRS 900/1800 eller 850/1900 Data,

Læs mere

Soccer Stamina: pt.2 Anaerobic Sprint Circuits - Download Read PDF EPUB

Soccer Stamina: pt.2 Anaerobic Sprint Circuits - Download Read PDF EPUB Soccer Stamina: pt.2 Anaerobic Sprint Circuits - Download Read PDF EPUB Anaerobic endurance is the 2nd of three key parts to stamina in soccer. Soccer Stamina Series Part 2 will show you how to train for

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Hacking and social media - controlling your data

Hacking and social media - controlling your data Welcome to Hacking and social media - controlling your data Henrik Lund Kramshøj hlk@solidonetworks.com http://www.solidonetworks.com c copyright 2011 Solido Networks, Henrik Lund Kramshøj 1 Goal of this

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective

The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective p æ y M i h Å S A G T u B E n W q The Online Library E17 and Adult Dyslexics - Investigating issues and values from a user perspective Bachelor Project IT-University of Copenhagen Digital Media & Design,

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere