Brugsanvisning OPUS 5 hospitalsseng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning OPUS 5 hospitalsseng"

Transkript

1 KR HOSPITALSUDSTYR A/S Brugsanvisning OPUS 5 hospitalsseng

2

3 KR HOSPITALSUDSTYR A/S Brugsanvisning OPUS 5 hospitalsseng KR Hospitalsudstyr A/S Mågevej 16 DK 8370 Hadsten

4 Indhold 1. Indledning Definitioner Inden sengen tages i brug Garanti Levetid Vigtige dokumenter Tiltænkt anvendelse Anvendelsesområde Maksimal belastning Begrænsninger Sikkerhedsregler Klemfare Faldrisiko Vælterisiko Madrasændringer El-sikkerhed Anvendelse og betjening Vedligeholdelse Samling, installation og opsætning Modtagelse Kompetencer installation, service og vedligehold Installation og opsætning Batterier Madras Tilbehør Tilbehør Funktioner og anvendelse Generel beskrivelse Hjul, bremser og retningsstyr Flytning af seng Sengeheste Dropstativholder (kun hospitalsseng) Nødfir (mekanisk CPR-Funktion) (kun hospitalsseng) Elektrisk CPR-funktion Dødmandsfunktion Tohåndsbetjent personalebetjening Trendelenburg (kun hospitalsseng) Anti-Trendelenburg Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

5 6.12 Sidekipfunktion Udstigningsposition Hvileposition Spiseposition Håndbetjeninger Rengøring Sikkerhedsinformationer ved rengøring Rengøringsmidler Daglig rengøring Manuel rengøring mellem patienter Desinficering Tæthed Service og vedligehold Driftsforhold, transport og opbevaring Driftsforhold Transportforhold Opbevarings- og lagerforhold Symboler og forklaring Symboler Fejlfinding Fejlfinding Bortskaffelse Miljøforhold og bortskaffelse Teknisk data Samlet oversigt Teknisk information EMC Elektromagnetisk konformabilitet Godkendelser og test Godkendelser og test CE-overensstemmelseserklæring Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 5

6 1. Indledning 1.1 Definitioner SENG TILBEHØR RESERVEDELE FABRIKANT FORHANDLER PATIENT PÅRØRENDE PERSONALE Sengen i den form, den er beskrevet i denne brugsanvisning. Elementer, som kan være monteret på sengen, men som ikke er en del af standardsengen, som den er beskrevet i denne brugsanvisning. Originale dele fra fabrikanten, der skal bruges til at servicere og reparere sengen. Producenten af sengen. Den virksomhed, som sengen er købt af. Den person, der ligger i sengen. Personer med tilknytning til patienten, men som ikke er tilknyttet hospitalet. Personer, der er arbejdsmæssigt tilknyttet hospitalet. 1.2 Inden sengen tages i brug Læs brugsanvisningen, inden sengen tages i brug. Brugsanvisningen beskriver vigtige forholdsregler og punkter, man skal være opmærksom på for sikker anvendelse af sengen. Forkert brug af sengen kan føre til farlige situationer. Kontroller, at alle bestilte dele er uden fejl og mangler, når du modtager sengen. Skader, der er opstået under transport, skal anmeldes straks ved levering. Kontakt leverandøren, hvis produktet er beskadiget eller ikke fungerer. Inden sengen tages i brug, følges retningslinjerne under punkt 4.3 Installation og opsætning. Det er personalets ansvar at foretage den endelige test af sengen, inden den anvendes af en patient. Senge, som ikke er i god kvalitets- og sikkerhedsmæssig stand, må ikke benyttes af patienter. Personale skal læse brugsanvisningen eller være instrueret og trænet i korrekt anvendelsen af sengen. Patienter og andre, der benytter sengen, skal læse brugsanvisningen eller instrueres af personalet i korrekt og sikker anvendelse af sengen og de tilførende funktioner. 6 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

7 1.3 Garanti Der er to års garanti på sengen, gældende fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Fejl og mangler, der opstår inden for garantiperioden, skal omgående indberettes til forhandler eller fabrikant, der afgør, om sengen skal repareres, udskiftes eller kasseres. Hvis der foretages reparation af sengen, uden at det på forhånd er aftalt med forhandler eller fabrikant, dækkes sådanne omkostninger ikke heller ikke selvom det er inden for garantiperioden. Garantien dækker ikke: forkert anvendelse af sengen overbelastning manglende eller forkert vedligeholdelse fejl og mangler opstået som følge af vask eller rengøring, hvor fabrikantens rengøringsvejledning ikke er fulgt hvis elektriske dele har været åbnet eller har været anvendt forkert almindeligt slid. 1.4 Levetid Sengen har en forventet levetid på 10 år, baseret på service én gang årligt. Sengens levetid afhænger af anvendelse, rengøring, vedligehold og service efter producentens anvisninger. Levetiden afhænger også af, at sliddele udskiftes ved behov og/eller i henhold til producentens anvisninger. Anvendelse af sengen ud over producentens forventede levetid kræver løbende vurdering af produktets kvalitets- og sikkerhedsmæssige tilstand. Person, som foretager kvalitets- og sikkerhedsmæssig vurdering, skal være kompetent og trænet i produkt i forhold til service og teknik, samt være kompetent i forhold til sikkerhedsvurdering af udstyr i henhold til gældende version af Sengestandarden EN Brug af senge, der ikke er i forsvarlig kvalitets- og sikkerhedsmæssig stand, kan føre til farlige situationer. Service- og vedligeholdelsesintervaller og -forskrifter findes i Servicevejledningen. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 7

8 1.5 Vigtige dokumenter Der er til dette produkt udarbejdet følgende dokumenter: BRUGSANVISNING Brugsanvisningen beskriver alle aspekter ved brug af sengen. Generelle forhold omkring service og vedligehold er medtaget, ligesom funktionsbeskrivelser, sikkerhedsanvisninger og rengøring fremgår af Brugsanvisning. Brugsanvisningen er tiltænkt personale, som gennem grundigt kendskab til produktet og dets funktioner vil være i stand til at anvende sengen sikkert og informere, vejlede og træne patienten i sikker anvendelse af sengen. QUICK GUIDE Quick Guiden er en kort og koncentreret information/brugsanvisning, hvor kun de mest anvendte funktioner er beskrevet. Quick Guiden er tiltænkt bruger/ patient og kan ligge ved sengen og være tilgængelig i daglig anvendelse. HÅNDBETJENING Betjening af håndbetjening fremgår af en kort 1-siders beskrivelse. Dokument om betjening af personale håndbetjening er målrettet personale. Dokument om betjening af patient håndbetjening er målrettet patient/bruger. MADRASMONTERINGSGUIDE Guide til montering og afmontering af madras. SERVICEVEJLEDNING Servicevejledningen indeholder yderligere information om service og vedligehold af sengen. Servicevejledningen er tiltænkt teknisk personale. Se mere på 8 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

9 2. Tiltænkt anvendelse 2.1 Anvendelsesområde Sengen er beregnet til anvendelse på hospitaler. I henhold til standard for hospitals- og plejesenge EN ISO er sengens tiltænkte anvendelsesmiljø følgende: ANVENDELSESMILJØ 1. ( ) Intensiv eller kritisk behandling og pleje på hospital med 24-timers overvågning og opsyn, og hvor konstant overvågning og måling er krævet, og hvor anvendelse af livsunderstøttende, systemer og udstyr har afgørende betydning som hjælp til opretholdelse eller forbedring af patientens vitale funktioner ANVENDELSESMILJØ 2. ( ) Akut pleje på hospital eller anden medicinsk facilitet, hvor der er behov for medicinsk opsyn og overvågning, og hvor medicinsk udstyr anvendes til at opretholde eller forbedre patientens tilstand. ANVENDELSESMILJØ 3. ( ) Langvarig pleje i medicinsk område, hvor overvågning og måling kan udføres med andet medicinsk udstyr. Dette omfatter også plejehjem, rehabiliteringscentre og lignende behandlingscentre. ANVENDELSESMILJØ 5. ( ) Ambulant behandling på hospital eller anden medicinsk facilitet, hvor udstyr er nødvendigt til behandling, diagnosticering eller monitorering af personer med sygdom, skader eller handicap. 2.2 Maksimal belastning Maksimal belastning på sengen er 250 kg (SWL) Dette er beregnet ud fra følgende: Maksimal brugervægt = 185 kg Maksimal madrasvægt = 20 kg Maksimal vægt af diverse tilbehør = 45 kg =185 kg =250 kg Maks. belastning må ikke overskrides Mærkat på seng med oplysning om maksimal belastning (SWL) og brugervægt Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 9

10 2.3 Begrænsninger Produktet er kun beregnet til personer over 12 år eller personer, hvis kropsstørrelse svarer til eller er større end en gennemsnitlig 12-årigs. Kropsstørrelse for en gennemsnitlig 12-årig er mindre end 146 cm. Patienter under 146 cm må ikke anvende produktet. Personer med fysiske eller psykiske begrænsninger må ikke anvende sengen uden opsyn og/eller passende oplæring i anvendelse af sengen. Personale skal altid risikovurdere patient i forhold til, om patient kan anvende sengen korrekt og sikkert. Personer, som vurderes at være selvmordstruede, må ikke anvende sengen uden KONSTANT opsyn. 10 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

11 3. Sikkerhedsregler Nedenunder er der beskrevet mulige farer ved brug af sengen og anvisninger for at undgå dem. 3.1 Klemfare Der er klemfare mellem sengens bevægelige dele, når den betjenes. Pas på, at ingen kommer i klemme, når sengen betjenes. Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningen. Vær særligt agtpågivende, når sengen sænkes fra hævet position. Kravl aldrig ind under sengen. Vær særligt agtpågivende, når sengen køres i udstigningsposition. Hold god afstand, så fødderne ikke kommer i klemme. Vær opmærksom på klemfaren ved nedfældning af sengehesten. Hold kun på overrøret. Vær opmærksom på klemfaren ved utilsigtet aktivering af funktionsknapper, pedaler mm. 3.2 Faldrisiko Efterlad aldrig sengen med patienten i højeste position. Sænk den til laveste position, så risikoen for, at patienten kommer til skade som følge af fald, reduceres. Sænk sengen til laveste position før udstigning eller benyt udstigningsfunktionen. Brug sengeheste, hvor der er risiko for at patient kan falde ud af seng Lås altid hjulene efter transport. Kontroller, at hjulene er låst, før patienten forflyttes i sengen. Ledning til strøm og håndbetjening kan udgøre en risiko for fald (snuble). Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 11

12 3.3 Vælterisiko Transporter aldrig sengen i højeste position eller på skrånende eller ujævnt underlag. Overhold sengens maksimale tilladte belastninger (SWL). 3.4 Madrasændringer Brug af madrasser, der ikke er godkendt til sengen, kan udgøre en væsentlig risiko for, at sengen ikke fungerer som tiltænkt, og der kan opstå risiko for klemnings- og faldulykker. Ved brug af andre madrasser end dem, der er godkendt til sengen, eller ved brug af supplerende overmadras er det vigtigt at sørge for, at alle risici i forhold til klemning, kvælning og fald er identificeret og håndteret. Eksempler på risici, som kan forekomme ved ændring af madras eller ved brug af supplerende overmadras: Madras ligger ikke fast: Madras flytter sig eller falder af patient falder ned. Supplerende overmadras anvendt: Overmadras ligger ikke fast, når der er belastning på ved anvendelse glider overmadrassen og falder af patient falder ned. Uhensigtsmæssig madrasdimension og blødhed: Patient synker ned i den bløde madras med hovedet nedad, eller kommer i klemme mellem madras og sengehest og kan ikke komme op patienten klemmes eller kvæles. Ukurant madrashøjde: Ved anvendelse af højere madras bliver sengehesten lavere patient kan kravle over og falde ned. Ved valg af en meget høj madras vil det være muligt at påsætte sengehestforhøjer, så risikoen for, at patient falder ud af sengen minimeres. Listen er ikke fyldestgørende, og det er personalets ansvar at foretage en fyldestgørende analyse og risikovurdering ved ændring af madrastype eller -højde. 12 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

13 3.5 El-sikkerhed Sengen må kun tilsluttes forsyningsnet 230VAC med beskyttende jord. Bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr (RF) kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. Undgå at bruge RF-udstyr i nærheden af sengen, hvis dette påvirker sengen. Følg fabrikantens anvisninger i forhold til EMC. Kontroller, at sengen og andet elektrisk udstyr ikke påvirker hinanden, men fungerer efter hensigten, hvis det er nødvendigt at anvende andet elektrisk udstyr i eller i umiddelbar nærhed af sengen (EMC d). Brug af andet tilbehør, anden strømforsyning eller andre kabler end det, som fabrikanten har specificeret, kan resultere i manglende overensstemmelse med CE-godkendelse, øget emission eller ændring af el-sikkerhed (EMC ). Ved anvendelse af andet elektrisk udstyr i eller ved sengen skal man sørge for, at ledninger o.l. ikke kommer i klemme, når sengens indstil linger ændres. Hæng håndbetjeningen på sengen, når den ikke anvendes, så den ikke ødelægges af slag eller stød, tabes på gulvet eller kommer i klemme. Sørg også for, at håndbetjeningens ledninger ikke kommer i klemme. Pas på ikke at lægge håndbetjening i sengen, da dette kan resultere i, at person/patient kan sætte sig på håndbetjening og utilsigtet aktivere sengens bevægelser. Sørg for, at alle elektriske ledninger, strømforsyning og tilslutninger er uden knæk, revner og andre mekaniske skader. Sengens elektriske udstyr må ikke ændres. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 13

14 3.6 Anvendelse og betjening Læs brugsanvisningen og følg anvisningerne i den. Foretag altid en risikovurdering af patientens psykiske og fysiske tilstand og formåen i relation til sengens funktioner og muligheder. De enkelte funktioner må kun benyttes på og af patienter, som efter personalets vurdering er i stand til at håndtere dem. Funktioner, som efter personalets vurdering er uhensigtsmæssige, skade lige eller farlige i forhold til patientens psykiske og fysiske tilstand og formåen, skal ikke benyttes af patienten. Funktionsknapperne skal låses af på personalebetjeningen, så det sikres, at disse funktioner ikke bliver benyttet utilsigtet. Overlad kun håndbetjeningen til personer, som du ved kan bruge den. 3.7 Vedligeholdelse Overhold serviceintervaller. Brug ikke sengen, hvis der er mistanke om, at den er i stykker. 14 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

15 4. Samling, installation og opsætning 4.1 Modtagelse Sengen leveres samlet og klar til anvendelse fra leverandøren. Kontroller, at alle bestilte dele er uden fejl og mangler, når du modtager sengen. Skader, der er opstået under transport, skal anmeldes straks ved levering. Kontakt leverandøren, hvis produktet er beskadiget eller ikke fungerer. 4.2 Kompetencer installation, service og vedligehold Det er kun personer med relevant uddannelse, passende træning og kendskab til produktets funktioner og sikkerhedsmæssige krav, der må udføre installation, service og vedligehold på sengen. 4.3 Installation og opsætning Sørg inden anvendelse og idriftsættelse for, at seng og elektronik har en temperatur på mellem +5 til +40 C og at kabler og ledninger ikke er beskadiget. Ved installation skal det sikres, at der er let adgang til stikkontakt og at man ikke kan falde/snuble i netledning, som går fra seng til stikkontakt. Ved opsætning og installation af seng på anvendelsesstedet isættes netkabel til stikkontakt med jord. Kontroller følgende efter installationen: At sengen kan bremse. RØD pedal helt ned i begge ender af sengen. Hjulene er låst og sengen står fast. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 15

16 At sengen bevæger sig frit op og ned, uden at ledninger kommer i klemme. At sengen kan køres helt ud i alle indstillinger/funktioner. At der ikke forekommer usædvanlige lyde, lugte eller uens kørsel. At alle funktioner på håndbetjening (-er) testes og fungerer korrekt. Vær særlig opmærksom på knapper, som låser visse funktioner fungerer korrekt. At der er adgang til let at kunne afbryde strømmen til sengen. At det ikke ved en fejl er muligt at afbryde strømmen til sengen. Vær eksempelvis opmærksom på, at ledninger ikke ligger i vejen på gulv, så man ved en fejl kan komme til at trække stik ud af kontakten, eller at der står ting foran stikkontakt, som kan blive skubbet ind og utilsigtet komme til at slukke for strømmen. At sengens afstand til stikkontakt er passende og afstemt i forhold til netledningens længde. Hvis sengen ikke fungerer optimalt efter modtagelse, installation og kontrol: Stop sengen og kontakt leverandøren med det samme. 4.4 Batterier OPLADNING FØRSTE GANG Batteriet skal oplades i 24 timer, for at det er fuldt opladet og for at levetiden forlænges. LØBENDE OPLADNING For at sikre optimal levetid for batteriet skal sengen tilsluttes 230V så ofte som muligt. Batteriet skal minimum hver 3. måned genoplades fuldt ud for at forebygge fuld afladning. Det anbefales at teste batterifunktionen mindst én gang årligt. STRØM OVER TID Batteriets evne til at holde strøm forringes over tid. Se Servicevejledningen vedrørende levetid og skift af batteri. Batteriskrift må kun foretages af trænet personale. Reparation af batterier må kun foretages af batteriproducenten. LADEINDIKATOR Når batteriet trænger til opladning, afgiver det en akustisk lyd (hyletone). Når batteriet når laveste niveau, lyder der en hyletone, når man trykker på håndbetjeningerne. Hyletonen stopper, når man slipper knappen på håndbetjeningen eller når sengen igen tilsluttes 230V. 16 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

17 4.5 Madras ANBEFALEDE MADRASSPECIFIKATIONER: Anbefalet madrastykkelse: Anbefalet madraslængde: Anbefalet madrasbredde: cm 210 cm 85 cm Hvis sengens siddepositioner skal benyttes, kræver det en madras og et madrasbetræk, som kan fastgøres til sengens madrasbeslag, og som er designet til at kunne følge sengens bevægelser. Ved anvendelse af andre madrasser end de fra fabrikanten leverede, MÅ SENGENS HVILE-, SPISE-, UDSTIGNINGS- OG SIDEKIPFUNKTION IKKE ANVENDES. Madrasbetrækket fastgøres til beslagene på sengens fod-, sæde- og rygdel. Ved anvendelse af andre madrasser end den, fabrikanten anbefaler, eller ved anvendelse af supplerende overmadras, skal personalet sikre sig, at alle risici i forhold til klemning eller fald er identificeret og håndteret. Forhold, som kan udgøre en risiko ved ændring af madras, se under punkt 3.4. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 17

18 OPUS 5 MADRAS-GUIDE MATRATZENFÜHRUNG MATTRESS ASSEMBLY GUIDE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 Click TD 5.7_1480-HV-02_DK-UK-DE-J ( )

19 5. Tilbehør 5.1 Tilbehør Sengen kan leveres med forskelligt tilbehør. Følgende tilbehør kan tilkøbes: ARTIKELNUMMER BETEGNELSE OPUS 5 Stimulitemadras OPUS 5 Skummadras (Waterlily) Sengehestovertræk Navneholder Kortholder (kun hospital) Dropstativ med 2 kroge og stopring (kun hospital) Dropstativ med 3 kroge og stopring (kun hospital) Nedfældbart dropstativ (kun hospital) Holder til nedfældbart dropstativ Fodendeskærm Ved anvendelse af andet tilbehør end det, som KR Hospitalsudstyr anbefaler, kan brugersikkerheden blive forringet og farlige situationer opstå, fordi tilbehøret ikke er afstemt i forhold til sengens funktioner og anvendelse. Ved bestilling af tilbehør modtages egen brugsanvisning for montering og anvendelse af det enkelte tilbehør. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 19

20 6. Funktioner og anvendelse 6.1 Generel beskrivelse CPR Sengen består af en underramme med hjul, bremser og retningsstyr, en patenteret løfteanordning (saksen), en liggeflade, to sengeheste, hoved- og fodgavl, en styreboks og tre håndbetjeninger. Sengens liggeflade er 4-delt i ryg-, sæde- lår- og foddel. Sengens trinløse bevægelser styres af aktuatorer (små motorer), som er placeret under liggefladen. Sengen kan bevæges fra liggende som almindelig seng til siddende stilling, hvor patient kan sidde og spise og en stilling, hvor patient kan sidde og se TV samt en funktion, hvor patient kan stå ud af sengen i fodenden. Sengen kan tilte/kippe til begge sider med en vinkel på max. 10 grader og således ændre trykpåvirkning på patient. Sengens bevægelser styres elektronisk ved anvendelse af håndbetjening. Visse af sengens funktioner kan låses, således at disse ikke anvendes hvis disse kan være til fare/gene for patient. Bremsefunktion er manuel, med centralbremse og retningsstyr. 20 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

21 6.2 Hjul, bremser og retningsstyr VANDRET = HJULENE FRI RØD PEDAL NED = HJULENE BREMSET GRØN PEDAL NED I FODENDE = RETNINGSSTYR AKTIVERET NEUTRAL Hjulene er frie og bevægelige i alle retninger. LÅST Hjulene er låst og sengen står fast. RETNINGSSTYR Bremsen er frigjort og hjulene låser i køreretningen. Sengens bremser skal altid aktiveres, når sengen ikke skal flyttes, for at undgå ulykker. 6.3 Flytning af seng Tag stikket ud af stikkontakten før sengen flyttes. Hvis stikkontakten har en afbryder, sluk først for denne og tag stikket ud. Vær opmærksom på, at hvis batteriet ikke er afladt, kan der fortsat være strøm på sengen, og håndbetjeningerne kan derfor fortsat aktivere funktionerne. Brugerbetjeningerne bør låses mod aktivering. Sørg for, at ledninger (netledning, ledninger til håndbetjeninger eller kabler fra andet udstyr) ikke kan komme i klemme eller på anden vis blive beskadiget under flytningen. Hvis sengen er forsynet med ledningsholdere, rulles ledninger op omkring disse inden flytning. Vær opmærksom på at dropstativ o.l. ikke hænger fast, hvis det er monteret på sengen. Transporter aldrig sengen i højeste position, da dette øger risikoen for, at sengen vælter. Hjulene sættes i neutral eller retningsstyr, når sengen flyttes. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 21

22 Sengens bremser skal altid genaktiveres, når sengen er flyttet, for at undgå ulykker. Hvis sengen flyttes med en patient i, bør patienten informeres om, hvad der skal ske, i det omfang vedkommende er vågen og klar til at modtage informationer. Bed patienten om at ligge stille. 6.4 Sengeheste Sengehestene sikrer patienten mod fald fra sengen. Hold fast i sengehestens overrør og træk den sorte udløserknap opad for at fælde sengehesten ned. Før sengehesten forsigtig nedad i én bevægelse. Pas på, at hænder, fingre o.l. ikke kommer i klemme, når sengehesten nedfældes. Hold kun fast i sengehestens overramme. Brug ikke andre sengeheste end de af fabrikanten anbefalede. Ved brug af andre sengeheste kan der forekomme klemningsrisici til fare for bruger. Sengeheste kan fjernes ved brug af værktøj. 6.5 Dropstativholder (gælder kun hospitalsseng) Der kan monteres dropstativer på hver side af sengens hovedgavl i de påsvejsede dropstativholdere. Maks. belastning for dropstativholderen er 10 kg. Ved anvendelse af andet tilbehør end det, som KR Hospitalsudstyr anbefaler, kan brugersikkerheden blive forringet og farlige situationer opstå som følge af, at tilbehør ikke er afstemt i forhold til sengens funktioner og anvendelse. 22 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

23 6.6 Nødfir (mekanisk CPR-Funktion) (gælder kun hospitalsseng) Nødfiret sikrer hurtig sænkning af rygdelen i tilfælde af hjertestop eller andre akutte situationer, som kræver, at patientens overkrop kommer hurtigt ned i vandret stilling. CPR FUNCTION Træk i det røde bøjlehåndtag for at koble rygmotoren fri. Tryk rygdelen tilbage, hvis vægten af patienten ikke er tilstrækkelig til at trykke rygdelen ned. Efter aktivering skal rygmotoren køres helt i bund med el-funktion. 6.7 Elektrisk CPR-funktion Den elektriske CPR-funktion får sengen ned i laveste højde i tilfælde af hjertestop eller andre akutte hændelser, som kræver nem og hurtig adgang til patienten. CPR Funktionsknappen for CPR-funktionen findes kun på personalebetjeningen. Hold funktionsknappen inde, indtil sengen stopper i laveste højde. Kombiner eventuelt med Nødfir-funk tionen. (se punkt 6.6) 6.8 Dødmandsfunktion For at forhindre utilsigtede hændelser stopper alle sengens elektriske funktioner automatisk, når man slipper funktionsknapperne. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 23

24 6.9 Tohåndsbetjent personalebetjening For at forhindre, at man utilsigtet kommer til at aktivere en funktion, og i særdeleshed Trendelenburg-funktionen, er personalebetjeningen tohåndsbetjent. Reset Tablet Opus OPUS 5 Hospital KR Hospitalsudstyr + VÆLG FUNKTION CPR Hold aktiveringsknappen inde samtidigt med, at du trykker på en funktionsknap, for at aktivere den pågældende funktion. Dette gælder samtlige funktioner med undtagelse af den elektriske CPR-funktion, som kan aktiveres alene i akutte situationer Trendelenburg (gælder kun hospitalsseng) Trendelenburg vipper sengen i længderetningen fra Funktionsknappen for Trendelenburg-funktionen findes kun på personalebetjeningen. Hold funktionsknappen inde for at vippe sengen. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig vinkel. For at gå tilbage til vandret position holdes funktionsknappen inde. 24 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

25 Vær opmærksom på følgende, når funktionerne benyttes: Efter Trendelenburg-funktionen har været i anvendelse, bliver sengen returneret til vandret position, når en ny funktion aktiveres. Trendelenburg-positionen kan medføre øget sundhedsrisiko for visse patientgrupper. Patienten skal altid være under opsyn, når Trendelenburg funktionen anvendes. Trendelenburg må kun anvendes i henhold til hospitalets sikkerhedsregler Anti-Trendelenburg Anti-Trendelenburg vipper sengen i længderetningen fra 0 til 12 procent. Funktionsknappen for anti-trendelenburg-funktionen findes kun på personalebetjeningen. Hold funktionsknappen inde for at vippe sengen. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig vinkel. For at gå tilbage til vandret position holdes funktionsknappen inde Sidekipfunktion Sengens liggeflade kan kippes sideværts fra 0-10 grader til hver side. Sengen kan stoppes i en vilkårlig vinkel og køres direkte tilbage til vandret position fra alle vinkler. Derudover stopper funktionen automatisk på fem graders hældning for at sikre patientens komfort og fornemmelse af tryghed Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 25

26 Sidekipfunktionen anvendes til forflytning og lejring i forbindelse med pleje eller trykaflastning. Den kan også anvendes, når personalet hjælper patienten ud af sengen fra siden. / Funktionsknapperne for sidekipfunktionen findes på personalebetjeningen og på brugerbetjeningen: Specialfunktioner. Hold funktionsknappen inde for at kippe sengen. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig vinkel. Hvis du ønsker at øge hældningen, efter at funktionen er stoppet i fem grader, så slip funktionsknappen og tryk den ind igen. Bliv ved med at holde funktionsknappen inde. For at gå tilbage til vandret position holdes funktionsknappen inde. Vær opmærksom på følgende, når sidekipfunktionen benyttes: Nogle patienter oplever, at det er ubehageligt, at sengen kippes og bliver utrygge. Informer derfor patienten om, hvad der skal ske. Vurder hvor stor patienten er, hvis sidekipfunktionen skal bruges til omlejring. Hvis patienten er meget stor, bør man kippe gradvist og eventuelt bruge sidekipfunktionen og en spilerdug til at forflytte patienten over i den ene side af sengen, inden omlejringen foretages. Sengehesten SKAL være opslået i den side, man kipper til. Læg eventuelt dynen over sengehesten for at reducere udsynet. Det skaber tryghed for patienten. Foretag altid en risikovurdering i forhold til den enkelte patients tilstand og formåen i forhold til varighed, grader o.l. ved brug af sidekipfunktionen. Sidekipfunktionen er udviklet med flere formål: FORBEDRE FYSISK ARBEJDSMILJØ Tyngdekraften hjælper personalet, når patienten skal vendes, liftes, omlejres eller vaskes, så arbejdet bliver mindre fysisk belastende. GIVE MERE SKÅNSOM OMLEJRING Strategisk og bevidst brug af sidekipfunktionen kan give trykaflastning og forebygge tryksår, f.eks. manuel indstilling af kip fra side til side i nattens løb. Arbejdet med patienten bliver mere skånsomt. Når tyngdekraften hjælper personalet i omlejringen, opstår der mindre slid og træk i patienten og dermed mindre share og friktion. 26 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

27 FORBEDRE PATIENTENS FØLELSE AF SELVHJULPENHED Tyngdekraften gør det nemmere for patienten selv at styre og hjælpe til, når denne skal vendes, liftes, omlejres eller vaskes Udstigningsposition Sengen kan gå fra horisontalt liggende til vertikal siddeposition i én trinløs bevægelse. Herfra kan patienten stige ud i fodenden af sengen. Funktionen kan startes og stoppes, uanset hvordan sengen i øvrigt er indstillet. Derudover skubber funktionens sidste del patienten opad, så vedkommende får hjælp til at rejse sig. Funktionen anvendes til at mobilisere patienten fra liggende til siddende og videre op i stående stilling. Funktionen kan også anvendes ved påklædning og lette mobiliseringer over i toiletstol eller kørestol. Funktionsknappen for udstigningspositionen findes på personalebetjeningen og på brugerbetjeningen: Specialfunktioner. Hold funktionsknappen inde for at køre sengen fra liggende til udstignings position. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig position. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 27

28 Hvis patienten har brug for yderligere hjælp til at komme helt op i stående stilling, efter at funktionen er stoppet i udstigningsposition og patienten har begge fødder i gulvet, slippes funktionsknappen og trykkes ind igen. Dette vil få sædet til at køre 8 cm opad, så patienten bliver skubbet op- og udad i en stående stilling. Bliv ved med at holde funktionsknappen inde, indtil funktionen stopper eller patienten selv står på gulvet. For at køre sengen ned i laveste udstigningsposition igen, holdes funktionsknappen inde igen. Hvis patienten bliver utryg eller ikke ønsker at stige ud, kan man til enhver tid køre patienten tilbage ved at trykke på funktionsknapperne Plan, Spise eller Hvile, til patienten er klar til at forsøge igen. Man behøver altså ikke køre sengen helt ned i liggende for at reversere funktionen, men blot køre sengen tilbage til den position, som patienten føler sig tilpas i. Vær opmærksom på følgende, når udstigningspositionen benyttes: Rygdelen kan til enhver tid justeres separat for at optimere siddestillingen. Hvis patienten ikke kan nå gulvet, skal vedkommende instrueres i at skinke ud (vippe fra balde til balde) til kanten af sengen. Benyt gangstativ, når patienten skal op og stå, hvis vedkommende selv ikke har kræfter nok til at hjælpe til. Af hensyn til hygiejne, sørg for, at madras og lagen ikke rører gulvet, når udstigningspositionen benyttes. Fjern ledninger eller andre ting, som ligger i vejen på gulvet, inden udstigningspositionen benyttes. Sengehesten SKAL slås op for at forhindre, at patienten falder til siden. Sengehesten bør også bruges som støttegreb for patienten, når vedkommende rejser sig. Fodgavlen SKAL altid fjernes, inden udstigningspositionen benyttes. Patienten må aldrig forlades, når sengen står i udstigningsposition. Sørg altid for, at patienten har god kontakt med gulvet inden udstigning. Lave personer kan opleve udstigningsprocessen som usikker, hvis det er svært at få fodfæste. Foretag altid en risikovurdering i forhold til den enkelte patients tilstand og formåen, bemanding, varighed osv., når positionen bruges til udstigning. Udstigningspositionen er udviklet med flere formål: FORBEDRE FYSISK ARBEJDSMILJØ Funktionen giver lettere håndtering af patienten, når denne skal ud af sengen. Personalet skal blot vejlede og støtte patienten, mens sengen skubber vedkommende op i stående stilling. 28 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

29 FORBEDRE PATIENTENS FØLELSE AF SELVHJULPENHED Patienten kommer i øjenhøjde med personalet og pårørende og kan kommunikere på lige vilkår. Funktionen gør det også lettere for patienten, eventuelt med hjælp fra pårørende, at komme ud af sengen eller delvist mobilisere sig selv. Det er med til at fremme fornemmelsen af ikke at være sengeliggende. FORBEDRE MOBILISERINGSSARBEJDET Funktionen understøtter mobiliseringsarbejdet, som i mange tilfælde kan igangsættes tidligere og med mindre gener for patienten Hvileposition Hvilepositionen er en siddeposition, hvor patienten kommer op fra liggende til hvilende siddeposition. Stillingen egner sig til hvile, dialog o.l., og kan anvendes som en indledende del af mobiliseringsarbejdet. Funktionsknappen for hvilepositionen findes på personalebetjeningen og på brugerbetjeningen: Specialfunktioner. Hold funktionsknappen inde for at køre sengen fra liggende til hvilestilling. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig position Spiseposition I spisepositionen kommer patienten op fra liggende til siddende. Positionen er god til patienter, der spiser i sengen, både almindelige måltider og sondemad. Positionen kan også anvendes som en indledende del af mobiliseringsarbejdet. Funktionsknappen for spisepositionen findes på personalebetjeningen og på brugerbetjeningen: Specialfunktioner. Hold funktionsknappen inde for at køre sengen fra liggende til spiseposition. Slip funktionsknappen for at stoppe i en vilkårlig position. Vær opmærksom på følgende, når spisestillingen benyttes: Rygdelen kan til enhver tid justeres separat for at tilpasse siddestillingen til den enkelte patient, afhængig af om patienten selv kan holde overkroppen eller ej. Indtagelse af føde i sengen må kun finde sted efter hospitalets retningslinjer. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 29

30 7. Håndbetjeninger Sengen indstilles ved hjælp af håndbetjeningerne. Der er tre håndbetjeninger: to til patienten (brugerbetjeninger) og en til personalet (personalebetjeningen). Knapperne er taktile, så man fornemmer tydeligt, hvornår man har aktiveret en knap. Ikonerne på knapperne beskriver de forskellige funktioner. Når håndbetjeningerne ikke anvendes, hænges personalebetjeningen på en af gavlene, så den er udenfor patientens umiddelbare rækkevidde. Brugerbetjeningerne hænges på sengehesten eller gavlene, afhængigt af hvad personalet finder mest hensigtsmæssigt. Håndbetjeningerne kan holde til op til 1000 fald fra en meters højde. BRUGERBETJENING SPECIALFUNKTIONER BRUGERBETJENING FINJUSTERING OP NED UDSTIGNING PLAN SAMKØRSEL RYG, SÆDE, LÅR OG BEN HVILE SPISE RYG SIDEKIP (venstre) SIDEKIP (højre) LÅR OP NED BEN TÆND/SLUK LYS* HØJDE KR Hospitalsudstyr KR Hospitalsudstyr * Kun i tilfælde af installeret lys-option Visse funktioner kan spærres med personalebetjening. Alle funktioner kan spærres med personalebetjening. 30 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

31 PERSONALEBETJENING OP NED RYG LÅR FOD HØJDE UDSTIGNING PLAN Reset Tablet OPUS 5 Hospital KR Hospitalsudstyr SIDEKIP (venstre) SIDEKIP (højre) TREND. ANTI-TREND. SPISE HVILE CPR: Kører til fladt leje og sænker til laveste højde. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 31

32 FORKLARING PÅ SYMBOLER: SYMBOL BESKRIVELSE POSITION Nøgle/låse funktion/spærring Ønsker man at begrænse adgang til forskellige funktioner, kan alle de funktioner som er forsynet med en lille hængelås låses således at de ikke aktiveres ved tryk. Når funktionen er låst vil den lille lampe i hængelåsen lyse. Når funktion IKKE er låst, vil der IKKE være lys i hængelåsen. + = Låse funktion Tryk på nøgle samtidig med at der trykkes på den funktion som ønskes låst/begrænset. Lys i hængelås betyder at funktion er låst. Låse op Tryk på nøgle, samtidig med at der trykkes på den knap/funktion som ønskes aktiveret. Ikke lys = ikke låst funktion kan anvendes Låsefunktioner på patientbetjening Låsefunktioner på personalehåndbetjening spærrer tilsvarende funktioner på patientbetjening. + Indstilling af liggeflade Ved tryk aktiveres den liggeflade som ønskes. Tryk for oven hæver, mens tryk for neden, sænker. + Hvileposition + Spiseposition + Plan liggeposition CPR Quick sænke-funktion/cpr funktion CPR funktion Tryk for at få liggeflade i plan og sænke sengen til laveste niveau. Får seng til at nivellerer og kører sengen ned i højde så man kan give hjertemassage 32 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

33 SYMBOL BESKRIVELSE POSITION + + Udstigningsposition Seng indstiller sig til siddende stilling, hvor patient sidder mere og mere oprejst, med fødderne ned til gulv. Når seng er kommet i position udstigning kan man ved at blive ved med at aktivere knappen, få sengen til at kører lidt op, så højden bliver bedre for patient. Det vil få siddefladen hvor patienten sidder, til at kører lidt op, og løfte patienten op, så patient mærker en støtte i forhold til at blive skubbet op og lettere kunne rejse sig. Sengen kan bevæge sig 8 cm op/ned i forbindelse med denne funktion. Tilbage fra udstigningspositionen Hvis patient ikke ønsker at stige ud, eller er utryg, kan man kører patient tilbage ved at trykke på ligge ned knappen, til patient er tryg, og man kan prøve at rejse patient op igen senere. Eller man kan vælge TV funktion eller SPISE funktion. OBS! Sengegavl i fodende fjernes inden stå ud funktion anvendes. Man behøver således ikke kører patient helt ned i liggende, men kan køre tilbage til den position som patient føler sig tilpas ved. / + / + Sidekipfunktion Aktivere at seng kipper til den ene eller den anden side. Kan max kippe med en hældning på 10 grader. Kan stoppes i en vilkårlig vinkel, og kan kører direkte tilbage til 0-grader fra alle vinkler. Trendelenburg/Anti trendelenburg Trendelenborg: Aktivere at seng indstilles i en vinkel så patient har hovedet ned af i en vinkel på max. 12 grader. Antitrendelenburg: Seng kører i en vinkel på max. 8 grader, med fødderne nedad. Batterifunktion Batteri lyser når seng er tilsluttet spænding = batteri lader. Batteri giver en hyletone fra sig, når der ikke er strøm nok på/trænger til at lade op. Hyletonen kommer, når man forsøger at aktivere håndbetjeningensknapper, og holder op igen, når man slipper knappen. Sæt sengens netstik i stikkontakt og tænd for strømmen. Seng lader håndbetjening holder op med at hyle. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 33

34 FORKLARING PÅ SYMBOLER: SYMBOL BESKRIVELSE POSITION Tablet funktion Tilslutter håndbetjening til tablet via bluetooth (kun til senge med tilkøbt bluetooth-option) + = 2 X BIP! OBS! Foretages kun når sengen er uden patient RESET/0-/O-stilling ved fejl Tryk på viste knapper på personalehåndbetjening. Tryk og hold samtidig på begge knapper (konstant lydsignal i ca. 10 sek). Bliv ved at holde knapperne inde imens sengen kører alle motorer til deres ydre position. Sengen kvitterer med 2 bip når sekvensen er færdig. Sengen er nu nulstillet og du kan bruge sengens funktioner igen. OBS! Sekvensen stiller sengen i højeste position på alle motorer og liggefladen kipper 10 grader til højre 34 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

35 8. Rengøring 8.1 Sikkerhedsinformationer ved rengøring Undgå, at der kommer vand ind i elektriske komponenter og sørg for, at der ikke står rester af vand tilbage i rør- eller plastdele efter rengøringen. Hvis der er mistanke om, at der er kommet vand ind i de elektriske dele, fjernes netledningen fra stikkontakten og der sørges for, at der bliver foretaget en grundig test af alle elektriske dele, inden sengen anvendes igen. Anvendelse af andre rengøringsmetoder end dem, der er angivet af fabrikanten, medfører stor risiko for beskadigelse af sengens elektriske komponenter og øvrige dele. 8.2 Rengøringsmidler Der anvendes almindelige rengøringsmidler til at rengøre sengen. De rengøringsmidler, der benyttes, må ikke: Være stærkt alkaliske eller syreholdige (de skal have en ph-værdi på mellem 5 og 8) Indeholde ætsende præparater Ændre sengens overfladestruktur eller plastikkens klæbeevne Være fedtnedbrydelige 8.3 Daglig rengøring Daglig rengøring af seng, som benyttes af én og samme patient: Denne form for daglig rengøring foregår typisk ude på sengestuerne. Følgende aftørres med almindelige rengøringsmidler og en hårdt opvredet klud: Synlig snavs og kontaminering Flader, der er i kontakt med patienten, så som håndbetjeninger, sengeheste og gavle Områder, hvor støv og skidt naturligt samler sig Aftørrede områder tørres efter med en tør og ren klud. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 35

36 8.4 Manuel rengøring mellem patienter Rengøring af seng, når den skal anvendes af en ny patient: Denne form for rengøring kan foregå i serviceafdelingen eller foretages af servicepersonale på stuerne. Sengen kan løftes med en sengeløfter for at give servicepersonalet bedre adgang til sengens nedre konstruktion. Liggefladens rygstykke kan løftes op for at give nemmere adgang til konstruktionen under liggefladen. Følgende rengøres: Alle sengens flader, underramme, overramme, saks, liggeflade, gavle Sengeheste Betjeningsbokse Ledninger Styrebokse (plastdele) Hjul Madras Alle elektriske dele og mekaniske funktioner efterses og kontrolleres, inden sengen anvendes igen. 8.5 Desinficering Desinficering af sengen skal foregå iht. Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark, Central Enhed for Infektionshygiejne, 7. juni Kategorisering af aktivstoffer i kemiske desinfektionsmidler til brug ved desinfektion af overflader: Medium antimikrobiel effekt ( intermediatelevel ) Alkohol*** 70-85% v/v ~ 63-80% w/w Spild: Overflader forurenet med vegetative bakterier, mykobakterier, kappebærende og visse ikke-kappebærende virus, samt de fleste svampe Minimal antimikrobiel effekt ( low-level ) Produkter med lav koncen tration af klor. Diverse blandingsprodukter der fx. indeholder hydrogenperoxid, biguanider og kvaternære (kvartære) ammonium-forbindelser <100 ppm hypoklorsyre Tvivlsom indikation da produkter i denne gruppe skønnes at have sparsom supplerende effekt i forhold til rengøring med almindelige rengøringsmidler *** I henhold til Arbejdstilsynets substitutionsprincip foretrækkes ethanol frem for propanol på grund af mindre akut toxicitet ved indånding. Ovennævnte desinfektionsmidler kan anvendes ved desinficering af sengen. 36 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

37 8.6 Tæthed Sengens elektriske dele er vandtætte efter IPX6. Se punkt 11 Symboler og forklaring. 9. Service og vedligehold Service og sikkerhedseftersyn foretages mindst én gang årligt. Kun personer med relevant uddannelse, passende træning og kendskab til produktets funktioner og sikkerhedsmæssige krav må udføre service og vedligehold på sengen. Se Servicevejledningen for yderligere informationer. 10. Driftsforhold, transport og opbevaring 10.1 Driftsforhold Temperatur Relativ luftfugtighed +5 til +40 C 20% to 30 C ingen kondensation Atmosfærisk tryk 800 to 1060 hpa (altitude 2000 m) Nettilslutning Strømforbrug Driftsintermittens Isolationsklasse Tæthedsklasse Lydniveau Driftsfrekvens 230V ~ Nul + 1 fase + 1 jord < 2A 10%: Max 2 min.on/18 min OFF Jordtilslutning IPX6 >50 db Sengens elektriske funktioner kan aktiveres i max. 2 minutter, efterfulgt af 18 minutter hvor de ikke er i brug. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 37

38 10.2 Transportforhold Temperatur -10 til +50 C Relativ luftfugtighed 20% to 30 C ingen kondensation Atmosfærisk tryk 800 to 1060 hpa (altitude 2000 m) 10.3 Opbevarings- og lagerforhold Temperatur -10 til +50 C Relativ luftfugtighed 20% to 30 C ingen kondensation Atmosfærisk tryk 800 to 1060 hpa (altitude 2000 m) 38 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

39 11. Symboler og forklaring 11.1 Symboler Forklaring på anvendte symboler: CE-godkendelsesdirektiv 93/42/EC om medicinsk udstyr Type B-udstyr (EN ) Producent Type BF udstyr (EN ) Brugsanvisning skal læses vigtig information vedrørende sikkerhed. Max last: 250 kg Personvægt max: 185 kg Tilbehør max: 65 kg Vægt seng egenvægt + SWL Fremstillingsdato Madrasser, som ikke er tilpasset, kan udgøre en risiko. Læs brugsanvisningen. GIV AGT! se tilhørende dokumentation Aftagelig sengehest, dimensioner. SN Til indendørs brug Serienummer Dropstativ kan skubbes sammen og lægges ned, ved at man trykker knap ind øverst på dropstativet og efterfølgende vipper dropstativet. Klasse I udstyr med jordtilslutning Max brugervægt WEEE bortskaffelse af elektronik EU-direktiv vedrørende bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Produktet kan indeholde stoffer, der kan være skadelige for miljøet, hvis de ikke bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Max sikker belastning (Safe Working Load = SWL) (samlet vægt i kg = Bruger + madras + evt. andet ekstra udstyr). IPX6 Vask med børste og vand Vand kan være under tryk, men produktet må ikke rengøres direkte med en højtryksrenser. Vaskeanvisning SKAL følges. Typeskilt CE IP26 2 tallet betyder: Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med en diameter på mere end 12,5 mm (EN 60529) Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 39

40 12. Fejlfinding RESET-funktion + = 2 X BIP! 12.1 Fejlfinding SYMPTOM MULIG ÅRSAG HÅNDTERING 1 Seng reagerer ikke på tryk på håndbetjening 2 Håndbetjening er tilsluttet, men reagerer ikke 3 Håndbetjening giver en hyletone, når jeg trykker på den Håndbetjeningen er ikke tilsluttet sengen Er defekt Funktioner er låst Sengens motorer er ikke justeret ind og kan derfor ikke køre. Kan forekomme efter service eller hvis motorstik har været taget ud Batteri er under mindste ladeniveau Håndbetjening sættes i stik på kontrolboks. Udskift håndbetjening og tilhørende ledning Lås funktionerne op ved at trykke på nøgle + funktion. Tjek, at alle stik sidder korrekt monteret, at der er strøm til produktet og tryk på brugerhåndbetjeningens reset-funktion". Hold begge knapper inde på reset-knap, hvorefter seng automatisk begynder at køre motorerne i endepositioner efter et fast program. Hold reset-knap inde, indtil der lyder 2 bip, som angiver at programmet er færdigt. Alle motorer er nu nulstillet, og sengen kan igen anvendes. Oplad batteri, ved at tilslutte sengen til en stikkontakt Kun nogle af de elektriske Funktioner er låst 4 funktioner fungerer, når man trykker på håndbetjening Ledning er forkert påsat i kontrolboks Motor er beskadiget Styring håndbetjening er defekt Kontrolboks er defekt Lås funktionerne op ved at trykke på nøgle + funktion. Påsæt ledning korrekt i kontrolboks Defekt del udskiftes Defekt del udskiftes Defekt del udskiftes 5 Sengen siger en mærkelig lyd, når den indstilles med håndbetjeningen 6 Seng holder ikke strøm i mere end kort tid Motor er beskadiget Der er ledninger eller dele, som er kommet i klemme Batteri er slidt/ for gammelt Defekt del udskiftes Kontroller ledning og/eller om der er kommet ting i klemme. Fjern disse og lav sikkerhedstjek af seng. Hvis ledning eller dele af seng er beskadiget, udskiftes beskadiget del. Seng sendes til service. Batteri udskiftes 7 Seng kan ikke køre op eller ned Motor har mistet sin position Tjek, at alle stik sidder korrekt monteret, at der er strøm til produktet, og tryk på brugerhåndbetjeningens reset-knap. Hold begge knapper inde på reset-knap, hvorefter sengen automatisk begynder at køre ALLE motorerne i endepositioner efter et fast program Hold reset-knap inde, indtil der lyder 2 bip, som angiver, at programmet er færdigt. Alle motorer er nu nulstillet, og sengen kan igen anvendes. 40 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

41 Hvis der er tvivl om sikkerheden, må sengen IKKE anvendes! Kontakt servicetekniker og brug ikke sengen, før denne er kontrolleret og vurderet sikker at anvende. 13. Bortskaffelse 13.1 Miljøforhold og bortskaffelse Bortskaffelse af enheder eller dele heraf skal foregå på en måde, der ikke skader miljøet og i henhold til national lovgivning. Kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om, hvor og hvordan man kan aflevere udtjent udstyr. Produktet kan opdeles i følgende affaldsfraktioner: Metal, plast, elektronik, batteri, kabler. Batterier er blysyrebatterier og kan returneres til KR Hospitalsudstyr A/S eller bortskaffes på samme måde som bilbatterier. Elektronik og batterier skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Ved bortskaffelse kan seng opdeles i følgende materialegrupper: PRODUKT MATERIALETYPE HÅNDTERING HOSPITALSSENG Elektronik Ledninger og kabler Metal Plast Træ Batterier Elektronikaffald Elektronikaffald Genanvendelse Brandbart Brandbart Batteriaffald SENGEHESTOVERTRÆK Plast Brandbart MADRAS Plast Koldskum Stof Brandbart Brandbart Brandbart Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 41

42 14. Teknisk data 14.1 Samlet oversigt VINKLER: E A C B D A = 70 B = 15 C > 90 D = 20 E > 180 VÆGT OG BELASTNING SWL (Max belastning) Brugervægt max Seng uden gavle Hovedgavl/fodgavl Samlet vægt Madras Andet tilbehør LIGGEFLADE (4-delt og elektrisk indstillelig) Længde madrasmål Rygdel Sædedel Lårdel Foddel Bredde madrasmål SENG (ydermål) Ydermål længde Ydermål bredde Friafstand over gulv Liggeflade højde min./max. HJULSYSTEM Centralbremse Retningsstyr Hjuldiameter = 250 kg maks. last = 185 kg = 158,6 kg = 5,7 kg/4,7 kg = 169 kg = 20 kg = 45 kg 2100 mm 870 mm 320 mm 290 mm 620 mm 850 mm 2300 mm 1010 mm 150 mm 400 mm/830 mm (målt fra gulv til liggeflade) JA JA Ø150 mm 42 Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02

43 Højde fra hjulkrans til sekskantaksel Diameter indvendig i hjørnerør Tente Linea hjul 150 mm Antistatisk 34 mm Ø32 mm 4 stk. heraf 2 med retningsstyr. ELEKTRISK DATA Linak el-system Kontrolboks 1 x CB20 Actuator 3 x LA31 Actuator 3 x LA34 Håndbetjening 2 x HB85 Personalebetjening 1 x ACO Nettilslutning Strømforbrug Driftsinterval Driftstemperatur Isolationsklasse Tæthedsklasse 230V AC, 50 Hz < 2A 10% max 2 min. ON efterfulgt af 18 min. pause +5 til +40 C (Sengerammen er jordet) IPX6 STØJNIVEAU Sengen støjer mindre end 50 db ved normal brug i henhold til ISO3746, Teknisk information 15.1 EMC Elektromagnetisk konformabilitet Bærbar og mobilt radiofrekvens kommunikationsudstyr (RF) kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. Sengen er konstrueret til at modstå disse påvirkninger i frekvensområder op til 2GHz (20 V/m) i henhold til gældende standarder for dette produkt. Oplever man elektromagnetisk interferens, kan denne reduceres eller fjernes ved at øge afstanden mellem sengen og disse produkter eller ved at slukke for dem. Elektriske dele må kun udskiftes med originale dele fra fabrikanten. Anvendelse af andre elektriske komponenter eller kabler end de specificerede kan resultere i øget emission eller reduceret immunitet. Elektriske komponenter må ikke åbnes af hensyn til ESD-påvirkning. Brugsanvisning OPUS 5 Hv02_DA rev02 43

Brugsanvisning OPUS 5-seng

Brugsanvisning OPUS 5-seng KR Hospitalsudstyr A/S Brugsanvisning OPUS 5-seng OPUS 5 CARE OPUS 5 HOSPITAL Brugsanvisning OPUS 5 Pv03 + OPUS 5 Hv03 - DA - 20170323 2017 KR Hospitalsudstyr A/S Kopiering, gengivelse eller ændring af

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

OPUS 1-plejesengen. Den solide og driftsikre plejeseng, der skaber optimale forhold for både borgere, plejere og driftspersonalet.

OPUS 1-plejesengen. Den solide og driftsikre plejeseng, der skaber optimale forhold for både borgere, plejere og driftspersonalet. Delbar uden brug af værktøj Pladsbesparende transport- og lagerstilling Fire forskellige sengebredder Kan maskinvaskes Godkendt i henhold til EN 60601-2-52 OPUS 1 Plejeseng www.krbed.dk OPUS 1-plejesengen

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Bedre velfærd til alle

Bedre velfærd til alle OPUS 5 CARE: Den intelligente seng OPUS 1: Den delbare seng i fire forskellige bredder OPUS 1-K180: Den delbare korte seng OPUS S: Den del- og justerbare sengeindsats KR 1495: Den bariatriske seng Plejesenge

Læs mere

Brugsanvisning OPUS 1CW-plejeseng

Brugsanvisning OPUS 1CW-plejeseng KR Hospitalsudstyr A/S Brugsanvisning OPUS 1CW-plejeseng OPUS 1-085CW OPUS 1-090CW OPUS 1-110CW OPUS 1-120CW Brugsanvisning OPUS 1CW_DA rev 01 20170202 2017 KR Hospitalsudstyr A/S Kopiering, gengivelse

Læs mere

Brugsanvisning OPUS 1-plejeseng

Brugsanvisning OPUS 1-plejeseng KR Hospitalsudstyr A/S Brugsanvisning OPUS 1-plejeseng OPUS 1-085 OPUS 1-090 OPUS 1-110 OPUS 1-120 Brugsanvisning OPUS 1_DA rev 01 20161221 2016 KR Hospitalsudstyr A/S Kopiering, gengivelse eller ændring

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

OPUS 5 HOSPITAL OPUS 5 CARE KR OPUS 5. Fra koldt stål til varme hænder.

OPUS 5 HOSPITAL OPUS 5 CARE KR OPUS 5. Fra koldt stål til varme hænder. OPUS 5 HOSPITAL OPUS 5 CARE KR OPUS 5 Fra koldt stål til varme hænder www.krbed.dk OPUS 5 Den innovative hospitals- og plejeseng, der letter plejearbejdet og gør borgerne mere motiverede og selvhjulpne.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30)

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion... 3 2. Udpakning... 3 3. Generelle forsigtigheds regler... 4 4. Anvendelsesområde... 5 5. Levetid for

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje

Betjeningsvejledning Bruseleje Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehab-care.dk Indholdsfortegnelsen 1. Introduktion... 3 2. Udpakning... 3 3. Generelle forsigtigheds regler... 4 4. Anvendelsesområde... 5 5. Levetid for

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Elektrisk indstillelig plejeseng ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugervejledning Olympus 2004

Brugervejledning Olympus 2004 Brugervejledning Olympus 2004 31.07.2007 - Version 3 Indhold 1. Sikkerhed introduktion OLYMPUS 2004....3 1.1 Beskrivelse af dele...4 1.4 Formål...5 1.5 Brug...5 1.6 Generelle bemærkninger vedr. brug...6

Læs mere

Betjeningsvejledning To-delt Hvile- og Transportleje på søjler

Betjeningsvejledning To-delt Hvile- og Transportleje på søjler Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehab-care.dk Indholdsfortegnelsen 1. Introduktion... 3 2. Udpakning... 3 3. Generelle forsigtigheds regler... 4 4. Anvendelsesområde... 5 5. Levetid for

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Bruksanvisning RotoCare

Bruksanvisning RotoCare Bruksanvisning RotoCare Betjeningsvejledning til RotoCare Fjernbetjeningen har den fordel, at man kan aktivere flere taster samtidigt. På den måde kan sengens indstillinger tilpasses den enkelte bruger.

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug.

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Solar/175 Personløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

"Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning

Antilope Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning "Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/07 Side 1 af 5 UM-312040-DK Vigtigt! Læs denne brugervejledning grundigt før rollatoren tages i brug. Vær opmærksom

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Fremtidens Intelligente Hospitalsseng er dansk

Fremtidens Intelligente Hospitalsseng er dansk Opus 5 Fremtidens Intelligente Hospitalsseng er dansk KR har sammen med Region Midtjylland, Regionshospitalet i Randers og en række andre partnere udviklet fremtidens intelligente hospitalsseng en seng,

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha Alpha, Delta og Kappa Madrasser Delta Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Kappa Brugermanual henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Alpha, Delta og Kappa

Alpha, Delta og Kappa Alpha, Delta og Kappa Madrasser Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden madrassen tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE

LASAL & MOBILIA TRANSPORTERE LASAL & Mobilia TRANSPORTERE til: Hvile Afslapning Komfort Stabilisering Støtte Transport 1 LASAL Transporter 6800/6900 Mobilia Transporter MT5 Mini LASAL Transporter MT6 6800/6900 MT5 Mini MT6 Transportere

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger.

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Opfylder krav i standard 716:2008 Tillykke med jeres nye Laura barneseng. Sengens

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere