BeMyGuest RIKKE LUND STEEN BACHELOR PROJEKT AF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeMyGuest RIKKE LUND STEEN BACHELOR PROJEKT AF"

Transkript

1 BeMyGuest BACHELOR PROJEKT AF RIKKE LUND STEEN Proffesionsbachelor i Webudvikling University College Nordjylland Vejleder Christian Wahl Efterårssemestret 2014 Projektaflevering 12. januar ,5 Normalsider ( tegn) SYNOPSIS I dette projekt udvikles prototypen for en app, der giver privatpersoner mulighed for at møde nye bekendskaber, ved at lade dem oprette og tilmelde sig events. I udviklingsprocessen analyseres den grundlæggende idé først med AOF metoden, hvorefter en fokusgruppe belyser hvilke funktioner målgruppen kunne ønske i appen. Herudfra produceres en kravspecifikation og en række brugscenarier, for at forstå hvilke informationer og funktioner brugeren har behov for i forbindelse med dens interaktion med appen, og hvornår. Derpå udvikles wireframes for interfacet, og disse evalueres ved en usabilitytest inden implementeringen. Appen udvikles med PhoneGap, det dokumentorienterede databasesystem Parse, HTML 5, JavaScript, Jquery Mobile og Google Maps. Rikke Lund Stten Date

2

3 Indhold 1 Indledning Tak Adgang til projektets prototype Udviklingsmetode Foranalyse Idé Det eksisterende markede Projektets relevans Målgruppe Personas Problemformulering Konceptudvikling AOF - Aktiviteter, sociale Objekter, Funktioner Funktionalitet Referat af fokusgruppe Diskusion af referatet Kravspecifikation Appens Struktur Brugssenarier Navigationsstruktur De enkelte vinduers struktur Test af brugerinterfacet Problemer ved brugerinterfacet Løsninger

4 6 Teknisk analyse Hvordan udvikles en app, til flere platforme? Valg af databasesystem Brugeridentificering via socialt medie Database design Domænebeskrivelse Klassernes relationer Indlejrede eller seperarte klasser Implementering Afgrænsning af prototypen Forbindelsen mellem appen og databasen Repræsentation af lokationer Asynkrone funtioner og javascript promises Refleksion og evaluering Opsumering Konklusion A Spørgsmål til fokusgruppen 59 B Opgaveark til usabilitytest af wireframes 61 4

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 Tak Tak til de repræsentanter af målgruppen, der har deltaget i fokusgruppen under designprocessen og sidenhen usabilitytesten af prototypens wireframes. Det har været en stor hjælp. Lideledes tak til vejleder for sit engagement, og til venner for gode ideer. 1.2 Adgang til projektets prototype Projektets prototype kan enden køres i en computers browser fra url en eller downloades og installeres som en app på Android eller Windows 8 smartphones og tablets fra websitet På sidst nævnte website findes også en.zip-fil med kildekoden til prototypen, samt dato for hvornår prototypen sidst er opdateret. Afsnit 8.1 beskriver prototypens indhold ved afleveringsdatoen. Vær opmærksom på at, der kan forekomme opdateringer mellem projektets afleveringsdato og eksamen. 1.3 Udviklingsmetode I dette projekt vil jeg benytte en tilpasset vandfaldsmodel [Kou14, kapitel 1], som udviklingsmethode for min udviklingprocess. Vandfaldsmodellen deler projektarbejdet op i en mængde faser, der udføres sekventielt. Først når en fase er fuldt afsluttet, fortsættes med den næste og beslutningerne taget i en afsluttet fase kan ikke ændres. Jeg vælger, at tilpasse metoden en anelse. Da jeg kan komme i situationer, hvor jeg afventer svar på et spørgsmål fra vejleder eller venter på, at afholde en brugertest vil jeg tillade faserne at overlappe hinanden tidsmæssigt. I praksis betyder det, at jeg kan have igangværende opgaver i mere end en fase. Jeg vil dog kun påbegynde opgaver, der ikke afhænger af andre uafsluttede opgaver. Det vandfaldsmodellen bidrager med, er 5

6 strukturen. Jeg har valgt ikke, at bruge en iterativ udviklingmetode som mange ellers anbefaler over en sekventiel metode, da perioden er så kort og det er begrænset hvad jeg har mulighed for af sparring. I mine øjne er den største fordel ved de agile metoder, sparring og evaluering efter hver iteration hvilket jeg ikke har mulighed for. Derfor udvikler jeg sekventielt, og involvere personer fra målgruppen når jeg har behov for deres indsigt. Faserne Scoping I denne fase fastlægges den grundlæggende idé bag produktet. Projektets formål defineres, og det besluttes hvad der skal udvikles. Scoping-fasens overvejelser er beskrevet i foranalysen kapitel 2, og afsluttes med en problemformulering der vil lægge grund for det videre projektarbejde. Build business case I anden fase analyseres problemet, der blev fastlagt i første fase, med det formål at nå frem til en plan for projektet. I denne face vil jeg analysere problemetområdet, for til slut at kunne konkludere en kravspecifikation for produktet (se kapitel 3). Development I tredje fase udvikles produktet, ved design og implementering ud fra de beslutninger der blev taget i de foregående faser. Denne fase vil blive dokumenteret i kapitel 4 til 8, hvor designprocessen af brugerinterfacet og datastrukturen og derefter de vigtigste dele af implementeringen beskrives. Jeg vil dog afgrænse mig fra i dette projekt, at udvikle et grafisk udtryk for produktet, der ellers ville ligge under denne fase. Testing and validation I den klassiske vandfaldsmetode er test og validering af produktet en fase for sig selv, der godkender produktet lige inden det sendes på gaden. I dette projekt har jeg valgt, at lægge en usabilitytest af brugerinterfacet i udviklingsfasen (se kapitel 5) før implementeringen for, at opdage eventuelle uhensigtsmæssigheder ved designet. På den måde kan det rettes, før der bruges tid på implementeringen. En tilsvarende test bør også foretages af det færdige produkt, før det sendes på gaden men det ligger ud over projektperioden. Launce I denne fase lanceres produktet, hvorefter den vedvarende drift og vedligeholdelse af produktet påbegyndes. Lanceringen af den færdige app finder først afsted engang efter eksamen, men eksamen kan opfattes som lanceringen af en tidlig prototype. 6

7 Kapitel 2 Foranalyse Dette kapitel beskrives den idé, der lægger baggrund for projektet. Herefter undersøges om, der er grundlag for idéen ved at redegøre for det eksisterende marked og idéens relevans. Kapitlet afsluttes med problemformuleringen, der ligger til grund for det videre projektarbejde. 2.1 Idé I en studieby som Aalborg er det normalt, at ens omgangskreds rødder ligger i andre landsdele og at familiebesøg derfor tager en hel weekend. Det hænder i nogle weekender, at det er svært at finde selvskab, da mange i ens omgangskreds er udenbys. Min roommate er i perioder flittig bruger af applikationen Tinder; et dating program, hvor brugere på kort tid kan swipe igennem en stor gruppe potientielle kontakter fra ens nærområde, og enden godkende eller afvise hver enkelt. Hvis to personer godkender hinanden, giver applikationen dem mulighed for skriftlig kontakt. Dette inspirerede mig til spørgsmålet: Kunne det være relevant, at lave en applikation hvor privatpersoner, der ikke kender hinanden, kan få kontakt med formålet at få flere (ikke nødvendigvis romantiske) bekendskaber? Det er mit indtryk, at den mest brugte kilde til at udvide ens omgangskreds blandt unge mennesker er igennem deres allerede eksisterende netværk. Samtidig har jeg hørt flere kommentere på begrænsninger i denne model. Et af de ofte brugte argumenter for, at prøve online dating er Hvis jeg skulle have mødt nogen igennem min omgangskreds, var det nok allerede sket, og jeg tror denne sætning kan overføres til situationen med bekendskaber. En af udfordringerne er, at det blandt unge opfattes som lidt rigeligt friskt eller lidt små sært at henvende sig til fremmede, med intensionen at være social. Folk får tanken, eller måske frygter vi bare at de gør: Hvad der der galt med dig, siden du ikke har nogle venner og derfor snakker til en fremmed som mig?. Der er 7

8 massevis af online platforme, hvor folk kan søge efter Den Store Kærlighed, en date eller et knald men er der en online platform, hvor unge kan få kontakt til andre udelukkende med bekendskab eller venskab for øje? 2.2 Det eksisterende markede Efter en søgning på internettet og App Store, har jeg fundet en håndfuld online kontaktsider og apps. Websites Dating og mødested for dig over 50 Et bredt forum-site Ventilen er en frivillig organisation, der hjælper ensomme unge til at finde en vej ind i fællesskabet Et forum-site til venne-søgning Hvis der er tyndet ud i rækken af familie og venner Søger du nye venner og gode oplevelser? Genfind gamle venner du har mistet kontakten til Kvinde-netvært til deling af tanker og ideer for kvinder over 25 Savner du en god veninde? Medlemsklub med kontingent og udelukkende arrangementer Apps MeetMe Badoo Skout Tagged Chat and meet new people Mød nye mennesker, Chat Mød mennekser, chat Meet new people, chat, flirt De fleste af disse sites og apps er chat-sider, og mange af disse henvender sig til en ældre målgruppe eller kun til det ene køn. Det er mit indtryk, at mange får kontakt til mennesker via chatsites og senere mødes i den fysiske verden, men jeg tror også at vejen dertil kan være lang. Man skal oprette en profil, finde en interessant person der gengælder interessen, opbygge tillid og et grundlag for at mødes via chatten, før aftalen om et fysiks møde kan laves. Fokus ligger på den skriftlige kontakt, og ikke på selve mødet. Sitet venskabsklubben.dk er et interessant koncept. Klubben er for betalende medlemmer, der jævnligt vil blive inviteret til forskellige arrangementer. Der er ingen mulighed for kontakt til andre medlemmer, udover ved deltagelse i arrangementer. Desværre er klubben døende, at dømme ud fra datoerne på sitet. Jeg kunne forestille mig, at det er 8

9 et problem for antallet af medlemmer at folk skal betale for et medlemskab, og at de ikke ved hvilken aldersgruppe der deltager i arrangementerne. Der findes umiddelbart ikke en velfungerende online platform, hvor hovedfokusset ligger på det fysiske møde mellem mennesker. Det er hvad, jeg vil udvikle i dette projekt. 2.3 Projektets relevans Vi har i årevis hørt om problemet med ensomhed blandt ældre, men ved en hurtig søgning på internettet bliver det klart, at problemet er langt mere generelt. En undersøgelse fra 2012 viser, at mere end hver femte dansker føler sig ensom [hb12] og en lidt ældre undersøgelse fra 2009 viser, at mellem fem og otte procent af alle unge er ensomme hele tiden eller en stor del af tiden skriver DR i 2009 [hdn09]. Alene i Aalborg findes 2 foreninger for ensomme unge: Ventilen og Ensom Ung. Men da ensom er et voldsomt og tabubelagt udtryk, at tage på sig [hkd03] er der sandsynligvis langt flere end 8% af unge, der er interesseret i at møde nye bekendskaber. Man kan godt mangle noget at lave, eller have svært ved at samle deltagere nok til en fest eller en spilaften uden, at omtale sig selv som ensom. 2.4 Målgruppe Jeg vil målrette projektet mod de årige, men forventer at det færdige produkt kan bruges af en bredere befolkningsgruppe. For at gøre appen intuitiv, bør den senere designprocess have brugerens behov for øje. For nemmere at kunne forestille sig brugerens interaktion med appen, beskrives her et personas der repræsenterer en typisk bruger fra målgruppen. Denne vil senere blive benyttet i forbindelse med udviklingen af appens struktur Personas Mathilde er 24 år, bor i en etværelses lejlighed og studere engelsk på Aalborg universitet. Hun elsker hunde, britiske filmkarakterer og er især glad for Doctor How og Sherlock Holmes, som hun tidligere har skrevet opgave om. Hendes SU supplere hun ved, at arbejde i Rema 1000 hvor også hendes tvillingebror arbejder. Mathilde er single, og bruger hendes fritid på venner, bøger, musik, film og playstation. Hun har tidligere gået til kor, men kontingentet var lidt rigeligt dyrt. Nu deltager hun i stedet i en gratis skuespiller gruppe, der hvert år øver, opsætter og fremviser et af Shakespeares stykker. Selvom at Mathilde ofte har flere aftaler end hun reelt har tid til, er der også dage hvor alle andre har travlt med andre ting og ikke har tid til at ses. Stort set alle i hendes daglige omgangskreds er studerende, og det hænder at der er weekender hvor mange af dem er på familiebesøg udenbys eller til fest i en kreds hun ikke er med i. 9

10 2.5 Problemformulering I dette projekt vil jeg udvikle prototypen for en app, hvis hovedfunktion er at give privatpersoner i alderen år, mulighed for at mødes. Det er første gang jeg forsøger, at udvikle en app og for at løse opgaven stiller jeg mig selv følgende spørgsmål: Hvordan udvikles en app? 1. Hvilke teknologier kan bruges til, at udvikle en app til flere platforme? 2. Hvilket databasesystem er velegnet til, at samarbejde med disse teknologier? 3. Hvordan sikres det, at det endelige produkt er intuitivt at interagere med for brugeren? 10

11 Kapitel 3 Konceptudvikling I dette kapitel vil produktets ide blive udviklet til et koncept, med en kravspecifikation til produktets funktionalitet. Først vil den grundlæggende ide blive analyseret, hvorefter et fokusgruppemøde vil belyse hvilke funktioner brugerne kunne ønske sig. Disse ønsker vil blive diskuteret, for til slut at kunne afgrænse kravspecifikationen. 3.1 AOF - Aktiviteter, sociale Objekter, Funktioner I dette afsnit benyttes AOF modellen [Por08, kapitel 2] til, at fastlægge den hovedaktivitet brugeren udfører ved interaktion med produktet, de sociale objekter samt de funktioner der direkte udspringer her af. Ved at holde disse for øje under resten af udviklingsprocessen, holdes fokus på hvilke funktioner der er relevante og dermed, nemmere sortere irrelevante funktioner fra så produktets interface ikke bliver for komplekst. Aktivitet For at finde appens hovedaktivitet, vil det være en fordel først at kigge på brugerens motivation for at bruge appen: brugeren ønsker selvskab. Dette opnår brugeren ved, at finde et event at deltage i sammen med andre brugere, ved hjælp af appen. Appens hovedaktivitet er dermed: Find relevant event. Sociale objekter Det objekt aktiviteten drejer sig om er events. Events er grunden til, at brugerne anvender appen og hvad der giver den sociale værdi, da det er events der i den sidste ende resultere i at brugerne måske mødes i den fysiske verden. 11

12 Funktioner Ved at undersøge hvilke udsagnsord, der naturligt lægger sig til det sociale objekt Event dannes et godt billede af hvilke funktioner der vil være relevante. 1. Opret event 2. Rediger event 3. Aflys event 4. Gennemse events 5. Tilmeld event 6. Afmeld event 7. Inviter til event 8. Kommenter event 3.2 Funktionalitet For at udvikle den grundlæggende ide, har jeg afholdt et fokusgruppemøde med 5 repræsentanter af målgruppen. Jeg ønskede, at blive klogere på følgende punkter: 1. Deres syn på og erfaring med samtaler med fremmede, chatforums og online dating for at bekræfte eller afkræfte min indgangsvinkel til projektet 2. Hvilke funktioner de kunne ønske sig i projektets app 3. Hvilke ord og symboler de associerer til appen og de funktioner der blev fundet i forrige punkt. Interviewet tog udgangspunkt i spørgearket i Bilag A. Først diskuterede fokusgruppen en række spørgsmål relateret til første ovenstående punkt. Hvorefter de blev introduceret til produktets grundlæggende ide, før de fortsatte med spørgsmålene hørende til de 2 andre punkter. Erfaringen fra første punkt har jeg anvendt i rapportens foranalyse 2, andet punkt anvendes i dette kapitel til udvikling af kravspecifikationen. Erfaringerne fra tredje punkt vil blive brugt til, udvikling af produktets identitet i form af logo/ikon og navn. Denne process vil ikke blive beskrevet i denne rapport, da det først vil blive fulgt op på efter projektaflevering. Herunder refereres diskussionen om produktets funktionalitet. 12

13 3.2.1 Referat af fokusgruppe Fokusgruppen havde en dyb og bred diskussion om appens mulige funktioner, forholdet mellem tillid til fremmede og egen sikkerhed, samt kompleksiteten af appens funktionalitet og interface. Diskussionens indhold kan opsummeres i følgende udsagn: 1. Alle brugere skal have en profil for, at give et billede af hvem de er og øge tilliden mellem brugere. Profilen kunne indeholde profilbillede, navn, og en beskrivelse af sig selv og sine interesser. (a) Der skal være mulighed for ikke at give sit fulde navn, men kælenavne frabedes da de bliver en facade og ikke indbyder til tillid. (b) Forbindelse til brugernes konto hos sociale medier, så det er muligt at finde yderligere informationer om folk og blive venner via de sociale medier efter, at have mødtes til et event. (c) Der skal være mulighed for, at logge ind uden tilslutning til sociale medier da nogle brugere ikke stoler på, at apps ikke spammer brugernes profil på sociale medier med reklame. (d) Det skal være muligt, at anmelde en anden bruger for upassende opførsel eller uoverensstemmelse imellem brugerens profil og den virkelige person, efter at have mødtes til et event. En sådan anmeldelse skal indeholde en begrundende tekst, som giver andre brugere mulighed for at vurdere om der var belæg for anmeldelsen. Ligeledes skal der være mulighed for, at klage over en anmeldelse. 2. Brugere skal kunne oprette og tilmelde sig grupper af brugere med bestemte interesser. 3. Man skal kunne gennemse events både på listeform og ud fra deres placering på et kort. Ved kort-visning åbner et events informationer, når man trykker på dets markering på kortet. 4. Et events synlighed skal kunne begrænses til, at omfatte en bestemt aldersgruppe og køn. Eventets vært, skal selv passe ind i denne begrænsning. 5. Værten af et event skal have mulighed for, at bestemme et maximalt antal deltagere. 6. Værten skal kunne gennemsøge brugere i nærområdet, og inviterer bestemte brugere til sit event. 7. Eventets præcise adresse skal kun gives til tilmelde for, at beskytte værtens private oplysninger i tilfælde af at eventet afholdes på en privat adresse. 8. Under events informationsside skal tilmeldte brugere, kunne skrive kommentarer og spørgsmål offenligt til de andre deltagere eller privat til værten. 13

14 9. Der skal være mulighed for push-beskeder, især ved oprettelse af et spontant event. 10. Kort før eventet skal deltagerene, kunne få vist vej til adressen. 11. Appen skal ud over, at fungere på mobiltelefoner også kunne åbnes på større skærme som tablets og computere, da en del af deltagerene foretrækker at se så store datamængder på disse skærmstørrelser. 12. Appens interface må ikke blive for kompleks og indviklet at bruge. Den skal holde sig til sine egne funktioner, og ikke forsøge at lappe ind over de sociale mediers funktioner Diskusion af referatet I dette afsnit beskrives, udbygges og diskuteres funktionerne der kan udledes fra fokusgruppemødet for, at konkludere hvilke funktioner der er hensigtsmæssige at implementerer i appen. Gennemse events Brugeren kan gennemse en mængde events, enden på listeform eller på et kort. Ved liste-visning er eventenes vigtigste oplysninger synlige i hver sin blok. Ved kort-visning er eventenes lokation markeret på et kort. Ved at klikke på markeringen af et event, åbnes en boks med eventets vigtigste oplysninger. Ved at klikke på eventets vigtigste oplysninger, åbnes en side med alle oplysninger om eventet og mulighed for tilmelding. I begge visnings-forme er eventsene filtreret efter brugerens indstillinger og profiloplysninger. Ønsker brugeren at se events der ikke passer til dens indstillinger, kan vedkommende benytte en søgefunktion. Søgefunktion må dog ikke overskrive filtreringen af events i forhold til brugerens profiloplysninger (alder og køn). Brugerprofil Alle brugere skal oprette en profil i systemet indeholdende profilbillede, navn, og personlig beskrivelse. Det skal være muligt for brugere, at identificere dem selv ved hjælp af deres profil ved andre sociale medier eller udelukkende ved at oprette en profil på appen. Det vil ikke blive muligt via appen, at se andre brugeres konto hos andre sociale medier da jeg mener dette overtræder deres privatliv, og ikke bidrager til appens grundlæggende aktivitet: Find relevant event. Brugere der deltager i samme event, kan se hinandens app-profil i en hvis periode før og efter eventet er fundet sted. Her kan de via en knap sende en venneanmodning til hinandens profiler på sociale medier, men altså ikke se denne profils indhold via appen. 14

15 Anmeldelse af bruger Skulle en bruger opfører sig upassende til et event, eller stemmer brugerens profil ikke overens med den virkelige person, er det muligt at anmelde den pågældende bruger. En sådan anmeldelse skal indeholde en begrundende tekst, der giver andre brugere mulighed for at vurdere om der var belæg for anmeldelsen. Ligeledes skal der være mulighed for at klage over en anmeldelse, og måske få den fjernet. Anmeldelser vil kun være synlige for brugeren der er objekt for anmeldelsen, og værter der afholder events hvor den anmeldte ønsker at deltage. Anmeldelsens dato skal registreres, så det er muligt at få et billede af, hvor ofte den anmeldte optræder upassende. Forfatteren til anmeldelsen skal være synlig, for at forebygge at folk bruger funktionen til at genere andre med. Brugerens indstillinger Disse oplysninger bruges til, at filtrerer hvilke events brugeren som udgangspunkt får vist når vedkommende gennemser events. Det er relevant at vide hvilke eventstyper brugeren er interesseret i, brugerens adresse så der kan findes lokale events, i hvilken radius fra adressen brugeren vil se events samt brugerens alder og køn da nogle events kan henvende sig til en bestemt befolkningsgruppe. Brugergrupper Fokusgruppen foreslog at brugere skal kunne oprette og tilmelde sig grupper af brugere med bestemte interesser. Jeg mener ikke at denne funktion vil understøtte hovedaktiviteten: Find relevant event. Da appen ikke skal være et chat forum, og det at invitere udvalgte brugere er en ineffektiv måde at skaffe deltagere til et event, mener jeg ikke at brugergrupper vil tilføje værdi til appen. Måden hvorpå brugere kan få kontakt til andre brugere med lignende interesser, vil være at deltage i events tilhørende en bestemt type. Event Brugeren der opretter et event er eventets vært, og har administrationsretten over eventet. Værten kan således også redigere og aflyse et event. Bliver et event ændret eller aflyst, får deltagerne en notifikation. Værten sætter ved oprettelse af eventet dets titel, beskrivelse, dato, lokation, eventtype (f.eks. fest, sportsarrangement, bræt og kortspil, spisearrangement) og eventuelle deltagerbegrænsninger. Eventets præcise adresse kan kun ses af deltagere, for at beskytte værtens personlige oplysninger i tilfælde af, at eventet holdes på en privatadresse. Det skal være muligt for deltagerne at kommentere på event for, at kunne stille spørgsmål til værten. Der bliver ikke mulighed for private kommentarer til værten, da de andre deltagere sagtens kunne sidde med samme spørgsmål. 15

16 Deltagerbegrænsning ved event Deltagerbegrænsninger afgør hvem der kan deltage i et event. Et event er kun synligt for mulige deltagere. Det kan være relevant for værten at begrænse deltagerne i forhold til aldergruppe, køn og et maksimalt antal deltagere for at opnå et bestemt type arrangement. Hvis værten f.eks. ønsker at afholde en sammenskudsmiddag er der måske størst sandsynlighed for en god samtale hvis deltagerne er nogenlunde jævnaldrene. Lige ledes er der måske kun plads til et vist antal personer i værtens bolig. Værten kan i øvrigt ikke sætte begrænsninger den selv falder uden for, for at sikre deltagernes sikkerhed og tillid. Inviter brugere til event Der var ønske fra fokusgruppen om at værten skal kunne gennemsøge brugere i nærområdet og inviterer bestemte brugere til sit event. Dette bliver ikke en mulighed, først og fremmest fordi det er upraktisk. Værten vil kunne bruge rigtig lang tid på at gennemse og invitere brugere, der måske ikke har tid den dato, eller lyst til det event. Jeg synes ikke det skal være muligt noget sted i appen, at gennemse listen af brugere da det ikke hænger sammen med appens hovedaktivitet: Find relevant event, og dermed bare vil tilføre unødvendig kompleksitet til appens brugerinterface. Spontant event Oprettes et event kort før det afholdes betegnes det som et spontant event. Hvis brugerene har tilladt det, vil oprettelsen af et sådan event der passer til deres profil og indstillinger udløse en push-besked på deres telefon. På den måde bliver det nemmere at skaffe deltagere til spontane events, der måske ellers ikke ville kunne nå at blive opdaget af nok deltagere. Funktionen vil også kunne bruges, hvis et event nærmer sig, men ikke har nogle deltagere. Mængden af push-beskeder skal dog reguleres, så brugere ikke spammes. Vejvisning Der vil ikke være vejvisning i appen, men nogle operativsystemer genkender adresser og giver brugeren mulighed for at åbne telefonens navigations-app ved at trykke på adressen, og få vist adressen og ruten dertil i navigations-appen. Kompabilitet Appen skal ud over at fungere på mobiltelefoner, også kunne åbnes på større skærme som tablets og computere, da en del brugere foretrækker at se så store datamængder på disse skærmstørrelser. Dette giver også flere potientielle brugere, og jo flere der bruger appen jo større værdi giver den brugerne i form af bedre mulighed for at finde selvskab. Appens funktionalitet bliver tilgængelig på smartphones og tablets med de mest brugte 16

17 operativsystemer i danmark: Windows, ios og Android samt via et website som kan tilgås fra almindelige computere. 3.3 Kravspecifikation Som konklusion på dette kapitel opsummeres appens funktionalitet her i en kravspecifikation. Kravspecifikationen gælder for det færdige produkt, og vil i implementeringskapitlet blive afgrænset for den prototype der er projektet produkt. Appen vil indeholdende: 1. Et brugersystem med (a) Login med sociale medier (b) Login uden sociale medier (c) Profil med brugeroplysninger (navn, beskrivelse og profilbillede) og indstillinger (adresse, radius, alder, køn og foretrukne eventtyper) 2. Brugere kan oprette events med titel, beskrivelse, dato, lokation og eventtype (a) Mulighed for deltagerbegrænsning som værten selv skal passe under: aldersgruppe, køn og et maksimalt antal deltagere (b) Push-beskeder om spontane events 3. Et events deltagere kan (a) Kommenterer på eventet (b) Se de andre deltageres og værtens profil (c) Se eventets præcise adresse (d) Anmelde værten for upassende opførsel 4. Et events vært kan (a) Kommenterer på eventet (b) Se deltagerenes profil (c) Anmelde en deltager for upassende opførsel (d) Ændre eventet hvilket sender deltagerne en notifikation (e) Aflyse eventet hvilket sender deltagerne en notifikation 5. Brugere kan gennemse events (a) Eventsene filtreres ud fra brugerens oplysninger og indstillinger (b) Events vises på listeform (c) Events markeres på kort 17

18 6. Brugere kan tilmelde og afmelde sig events 7. Appens funktionalitet vil være tilgængelig på smartphones og tablets med operativsystemerne Windows, ios og Android, samt et website. 18

19 Kapitel 4 Appens Struktur For at gøre appen intuitiv, bør dens design bygge på hvilke informationer og funktioner brugeren har behov for og hvornår. En sådan forståelse kan opnås ved, at gennemgå den ønskede brugeroplevelse og process i detaljer med brugsscenarier. Ud fra disse scenarier kan man derefter næsten direkte læse hvilke elementer brugerinterfacet skal bestå af. For at gøre brugsscenarierne realistiske, og nemmere kunne forestille sig hvordan brugeren reagere og hvad den ønsker, anvendes et personas der kan gennemleve scenarierne. Det anvendte personas er beskrevet i målgruppeanalysen i afsnit Brugssenarier Første brug Dette scenarie er meget vigtig, i forhold til brugernes videre deltagelse. Det er her førstegangs-brugere får deres første indtryk af appen, og de er sjældent så entusiastiske som udviklerne tror [Por08, kapitel 4]. Det er vigtigt, at forlange så lidt som muligt af dem indtil de har set, at appen kan tilbyde dem noget. Hvis ikke brugeren forstår hvad de selv får ud af, at oprette en konto risikere man at de forlader appen uden, og det er usandsynligt at de vender tilbage. Derfor vil jeg lade brugere, der ikke er logget ind få delvis adgang til appen og først forlange at de registrerer sig, når de prøver at tilgå visse funktioner. Mathilde kan ikke finde på noget, at lave fredag og lørdag den kommende weekend og beslutter sig for, at afprøve appen. Da Mathilde åbner den første gang, får hun vist en skærm med titlen Mine events. En tekst forklarer, at hun endnu ikke er vært for- eller deltager i et event og hvordan hun kan navigere til et vinduer, hvor hun kan oprette et event eller søge efter events andre har oprettet. Der står også, at hun skal være logget på for at kunne tilmelde sig eller oprette sit eget event, og hun ser en registrer brugerknap og en login-knap. Mathilde navigerer til vinduet hvor, der kan søges efter events. Her ser hun en række events (se brugsscenariet Find event), samt en tekst om at appen har behov for hendes informationer for, at kunne sortere irrelevante events fra. Hun 19

20 kigger eventsene lidt igennem for, at se om der er nogle interessante men mange af dem er for forkerte aldersgrupper eller af en type der ikke interessere hende. Hun navigere til vinduet hvor, der kan oprettes events og ser en del inputfelter, men det er gråt og der kan ikke interageres med det. En tekst forklarer, at det er nødvendigt at logge på for at kunne oprette et event. Ellers kan appen ikke huske, at eventet tilhører hende. Mathilde navigere til udgangspunktet Mine events, og trykker på registrer-knappen. Opret bruger uden facebooktilkobling Mathilde vælger at registrerer sig uden sin facebookkonto. Hun bruger af princip ikke facebook til, at registrerer med da hun er bange for, at blive spammet med notifikationer og reklame. Hun bliver bedt om, at udfylde kontooplysninger (brugernavn, password og gentagelse af password), brugeroplysninger (navn, profilbillede, og beskrivelse), samt valgfrie brugerindstillinger for eventsøgning (adresse, søgningens radius, alder, køn og foretrukne eventtyper). Efter hendes rundtur i appen forstår hun, at det at udfylde indstillingerne vil gøre det nemmere, at finde relevante events senere. Hun udfylder oplysningerne, og trykker på en knap for at gemme og fortsætte. Hun bliver sendt tilbage til skærmen, der viser events på listeform. Opret bruger med facebooktilkobling Mathilde vælger, at registrerer sig med sin facebookkonto da hun ikke gider, at holde styr på flere brugernavne og passwords end højest nødvendigt. Hun får vist en login-dialog tilknyttet facebook, og indtaster og password og trykker på loginknappen. Appen bekræfter, at hun er logget ind via facebook og beder hende udfylde de brugeroplysninger (beskrivelse), der ikke kunne hentes fra facebook samt indstillinger for eventsøgning (adresse, søgningens radius og foretrukne eventtyper). Resten af processen tilsvarer processen ved, at oprette bruger uden tilkobling til facebook. Find events Mathilde navigerer til vinduet med en liste af events. Eventsene bliver vist med titel, dato og tidspunkt, lokation, eventtype og eventuelle adgangsbegrænsninger, og er filtreret efter hendes indstillinger. Hun kører lidt op og ned på listen, der er sorteret efter dato. Hun trykker på et event med titlen Filmaften, og et vindue åbnes med alle eventets informationer. Hun kan se eventets titel, type, dato og tid, varighed, lokation, beskrivelse, antal deltagere, maksimalt antal deltagere, aldersgruppe og køn. Hun kan også se navn og profilbillede på de tilmeldte, og ved at trykke derpå få vist deres brugeroplysninger. Værten og et par af deltagerne har kommenteret på eventet, og er blevet enige om at aftenen skal bruges på at se alle Twilight-filmene. Det gider Mathilde ikke, Så hun navigerer tilbage til søgningen. Hun går til kortvisningen, hvor eventsene er markeret med små mærker. Hun opdager, at der er et mærke ved hendes kollegie og trykker på det. Eventets grundlæggende oplysninger bliver vist i en boks. Det er en fest, og da datoen passer hende trykker hun på boksen for, at se flere oplysninger. Et 20

21 vindue med alle eventets informationer åbner. Mathilde kender ikke værten, men det kan hun jo komme til så hun trykker på tilmeld-knappen. Special søgning Næste weekend har Mathilde lovet sin mor, at komme hjem til Thisted for at hjælpe med nogle praktiske ting i sommerhuset. Hun tænker, at det nok bliver lidt kedeligt at bruge hele weekenden på det, og åbner appen. Hun finder listen over events, men den viser kun resultater for Aalborg hvor hun bor. Hun finder søgefunktionen, hvor hun kan vælge dato, by, og eventstyper der ikke nødvendigvis passer med hendes normale indstillinger, og vælger Thisted og lørdag. En række events kommer frem, og hun vælger Hundedate i Eshøj Plantage. Det bliver mors 2 hunde glad for. Opret event Ingen af Mathildes venner føler lige så stærkt for tv-serien Doktor How, som hun gør så hun vil bruge appen til, at finde nogen der vil se den kommende sæsonpræmierer sammen med hende. Hun navigerer til vinduet, hvor der kan oprettes event og ser en række inputfelter. Øverst udfylder hun de grundlæggende oplysninger om eventet: titel, dato og tid, lokation, eventtype og den korte beskrivelse. Derefter kan hun vælge, at begrænse hvem der kan deltage i forhold til alder og køn og max antal deltagere. Hun vælger, at det kun skal være for årige og at der højest må deltage 6 gæster, da hendes lejlighed er lille. Hun trykker på opret-knappen, og får besked om at eventet er gemt. Rediger events Mathilde er vært for et event, der starter om nogle dage kl 20 men tænker, at det egentlig kunne være hyggeligt, hvis det også blev med spisning. I det vindue der viser de events, hun er tilknyttet trykker hun på eventet, og hun bliver sendt til et vindue med alle eventets oplysninger. Hun finder en aflys-knap og en rediger-knap, og trykker på den sidste. Nu ser skærmen ud, som da hun oprettede eventet med en del inputfelter der er udfyldt. Hun ændre tidspunktet, og trykker på gem-knappen. En tekst fortæller hende, at ændringerne er gemt og at deltagerne vil få en notifikation. Efter eventet Under et event møder Mathilde en del nye mennesker. Nogle af dem svinger hun godt med, andre gør hun ikke. Hun overvejer, at spørge et par stykker om deres kontaktoplysninger men da hun ikke vil give hendes egne oplysninger til alle, lader hun være. Det vil være akavet at afvise nogen. I dagene efter er eventet stadig tilgængeligt på appen. Her kan Mathilde stadig kommentere på eventet, og nu også ansøge om venskab via facebook. Mathilde ansøger de 2 hun snakkede bedst med. Det kan være de er friske på at mødes en anden gang. 21

22 Log ind Da Mathilde åbner appen nogle uger senere, ser hun at hun er blevet logget af. Det er sikkert efter at jeg opdaterede og genstartede min telefon, tænker hun. Normalt når hun åbner den, starter hun bare på siden der viser de events hun er tilmeldt, eller er vært for. Hun ser en facebook-login-knap og en almindelig login-knap, og vælger den der passer til hendes registrering. Hun bliver bedt om kontooplysninger, og indtaster brugernavn, password og trykker på login-knappen. Appen arbejder et øjeblik, og så dukker hendes liste af events op. 4.2 Navigationsstruktur Ud fra brugsscenarierne produceres wireframes for brugerinterfacets strukturelle design ved hjælp af gestaltlovene [Aab10]. Første skridt er at vælge hvilke funktioner der skal have deres eget vindue. 1. Registrer indeholder alle de inputfelter brugeren skal bruge for at oprette en profil 2. Login 3. Brugerprofil brugerens egen eller andre brugeres profil 4. Mine events liste over de events brugeren er tilknyttet som deltager eller vært, så brugeren kan holde overblik 5. Eventliste Liste af events brugeren kan tilmelde sig 6. Kortvisning Kort med markering af events brugeren kan tilmelde sig 7. Specialsøgning søgning efter events der ikke passer brugerens standartindstilling i forhold til lokation og eventtype. 8. Event - Information om det enkelte event 9. Opret event - indeholder alle de inputfelter brugeren skal bruge for at oprette et event. Samme visning vil blive brugt til at redigere et event. Hovedvinduerne I forbindelse med min daglige anvendelse af apps, har jeg erfaret at i apps hvor man navigerer ofte, men imellem få vinduer er det rarere at kunne swipe imellem vinduerne, end at skulle tilgå dem via en menu. I denne app vil vindue 1, kun blive brugt en gang pr bruger og vindue 2, 3, 7 og 8 vil blive brugt relativt sjældent i forhold til vindue 4, 5, 6 og 9. Med disse 4 vinduer (4, 5, 6 og 9), bliver det et overskueligt antal vinduer at swipe imellem. Når brugeren åbner appen, er det naturlige at få et overblik over brugerens 22

23 egne events (vindue 4). Hvis der skal være kortes mulig vej til de 3 andre vinduet herfra, skal vindue 4 placeres i midten (se figur??). Da vindue 5 og 6 er variationer af hinanden, bør de placeres sammen med vindue 6 yderst. Da appen i forevejen viser events, der foregår i en afstand brugeren finder rimelig, på grund af filtreringen ud fra brugerens indstillinger vil brugerne som det næste sorteringsparameter kigge på eventenes dato. Datoer er nemmere at vise på en liste med tekst, end ved markeringer på et kort og derfor giver vindue 5 et bedre overblik end vindue 6, og vil sandsynligvis blive anvendt oftere. Dermed bliver rækkefølgen som følger: Opret event, Mine events, Eventsliste og Kortvisning hvor brugeren starter på Mine Events. Figur 4.1: Denne figur illustrerer navigationsstrukturen mellem appens vinduer. Hver boks repræsenterer et vindue fra den foregående liste. De 4 vinduer med farvet baggrund forventes brugeren at anvende oftest, og er derfor placeret centralt. De dobbelte linjer imellem disse vinduer repræsenterer navigation ved at swipe, hvor de enkelte linjer fra disse vinduer til de hvide vinduer repræsenterer anden form for navigation. Da der er elementer i vindueren, brugeren kan interagere med vælger jeg, at lave en bar i bunden af skærmen til at swipe på. Hvis brugeren skulle swipe over det andet indhold, er der en hvis risiko for at det ved en fejl kan blive opfattet som et tryk, og det ville give en del frustration hvis den grundlæggende navigation ikke fungerede. I denne bar kan vinduets titel også placeres, for at give brugeren et hint om vinduets funktion. En række bobler kan give brugeren en ide om, hvor mange skærme der kan swipes imellem og hvor i rækken af skærme brugeren befinder sig. Sådanne bobler er efterhånden standart ved slideshows på websites, så de fleste brugere forstår dem intuitivt. Hvor der er behov for, at navigere fra et af de 4 hovedvinduer til et der ikke er en del 23

24 af hovednavigationen, vil det være hensigtsmæssigt at placere linket nær swipebaren. Swipebaren kan opfattes som navigation og en form for menu, og ved at placere linket nær baren vil linket blive associeret med baren, og den forståelse brugeren har af den ifølge Gestaltlovens teori om nærhed: Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfattes som hørende sammen. [Aab10]. Andre vinduer Da brugeren ikke skal tvinges til, at registrer sig som det første den åbner appen, skal vindue 1 (registrering) være tilgængeligt inde fra appens indhold og ligeledes med muligheden for at logge ind (vindue 2). Da brugeren starter på vindue 4, og det indhold dette vindue normalt ville have haft ikke kan hentes fra databasen, hvis brugeren ikke er registreret og logget ind kan der passende være adgang til registrering og login i vindue 4. Adgangen til brugerens egne brugeroplysninger og indstilling (vindue 3) kan også placeres i vindue 4, når de andre profil-orienterede vinduer tilgås fra dette vindue. Information om det enkelte event (vindue 8) vil være tilgængelig via vindue 4, 5 og 6 når brugeren trykker på et event på listen / kortet. Oplysninger om andre brugere vil kun være tilgængelig for en bruger, under oplysningerne om et event hvor begge brugere deltager. Specialsøgning (vindue 7) må nødvendigvis vise sine resultater på samme måde som brugerens standartfiltrering i vindue 5 og 6, og derfor giver det mening at placere specialsøgning som et værktøj i forbindelse hermed. 4.3 De enkelte vinduers struktur Registrer I forbindelse med registrering er der en del oplysninger, brugeren skal udfylde og det kan hurtigt virke umotiverende. For at få det til, at se ud af mindre er registreringsformen fordelt på 3 vinduer (se figur 4.2). Hvert vindue omhandler en seperat del at af appen: a) login for at brugeren kan identificeres, b) profiloplysninger andre brugere kan se, og c) indstillinger der gør det muligt at vise brugeren relevante events. Når den værdi brugeren opnår ved, at udfylde oplysningerne er klar, er det mindre sandsynligt at brugeren dropper ud ved dette punkt [Por08, kapitel 4]. Gem-knappen i hvert vindue er placeret nederst i højre hjørne, da det er her brugerens blik vil slutte, og dermed forvente knappen som følge af vestlig læseretning. Endnu en fordel ved opdelingen i de 3 skærme er, at ved fejlindtastning bliver det mere overskueligt for brugeren, at finde og rette det felt fejlmeddelelsen beskriver. Opret event I dette vindue er registreringsformen opdelt i 2, men beholdt i samme vindue i modsætning til opdelingen af brugerregistreringen. Dette gøres for, at undgå at sende brugeren 24

25 Figur 4.2: Denne figur illustrerer interfacets struktur, for de 3 vinduer der varetager brugerens registrering. Brugerregistreringen er opdelt i 3 vinduer, for at gøre det overskueligt for brugeren. væk fra kæden af hovedvinduer (Opret event, Mine events, Listevisning og Kortvisning). Her er de obligatoriske inputfelter synlige, mens de valgfrie (deltagerbegrænsningen) er gemt i en folde-boks (se figur 4.3). Boksens titel vil give brugeren et hint om dens indhold. Indholdet er selvforklarende, så efter brugeren første gang har åbnet boksen vil det være simpelt at bruge. Mine events Formålet med dette vindue er, at give brugeren overblik over de events vedkommende er tilmeldt som deltager, eller er vært for. Det event der er vigtigst for brugeren, at være opmærksom på er det snarest forestående event, og derfor sorteres de efter hvornår eventet afholdes (se figur 4.4). Hvert event er omkredset af en boks for, at afgrænse dem fra hinanden ud fra gestaltlovenes teori om lukkethed: Symboler, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen [Aab10]. Hvert event er beskrevet med flere elementer. Længst til venstre er eventets tidpunkt, og er dermed det første af et event der bliver læst. Tidspunktet er beskrevet med ugedag, dato og tidspunkt. Hvis eventet foregår inden for de næste 7 dage, er ugedagen fremhævet, da ugedagen er en hurtig måde for brugeren at få et indtryk af, hvornår 25

26 Figur 4.3: Denne figur illustrerer interfacets struktur, for vinduet til oprettelse af et event. Den lille boks til højre viser folde-boksen Deltagerbegrænsning, når den er foldet ud. eventet foregår. Alle har en fornemmelse af, hvor lang tid der er til lørdag eller mandag men ikke alle har den samme fornemmelse for datoer. Foregår et event om mere end 7 dage, er datoen i stedet fremhævet. Fremhævningen foregår ved, at lave grafisk forskel mellem ugedagen eller datoen og de omkringstående informationer, f.eks. med en større font for at bryde med Gestaltlovenes teori om lighed: Symboler, der ligner hinanden, opfattes som hørende sammen. [Aab10]. I dette tilfælde er princippet om lukkethed stærkere end princippet om lighed, så selvom at de forskellige events ugedage eller datoer ligner hinanden på grund af fremhævningen, opfattes de stadig som tilhørende eventet i den boks de er placeret i. Fremhævning bruges også på eventenes titler, for at brugeren nemt kan sætte sig ind i, hvad det er for et event. Hvis brugeren har brug for mere viden, kan vedkommende læse detaljerne med småt under titlen. Det er sammen princip der bruges i artikler i form af overskrifter, manchettekst og brødtekst. Artikler følger nyhedstrekanten, og fortæller det vigtigste først og detaljerne bagefter. Tekststørrelsen bruges til at gøre læseren opmærksom på hvor det vigtigste står. Brugerens profil og indstillinger Disse vinduer (se figur 4.4) ligner meget dem, der blev brugt ved brugerens registrering men de oplysninger brugeren ikke bør ændre (navn, alder og køn), er her statisk tekst 26

27 Figur 4.4: Denne figur illustrerer interfacets struktur for vinduerne Mine Events til venstre og Brugerens profil til højre. Mine Events giver brugeren overblik over de events vedkommende er tilmeld, eller er vært for. Under brugerens profil kan vedkommende ændre sine profiloplysninger og indstillinger. og ikke en værdi i et inputfelt. Brugeren kan igen swipe mellem de 2 vinduer. Swipes der til venstre, når brugeren befinder sig i det første vindue kommer vedkommende tilbage til vinduet Mine events. Eventsliste og søgefunktion Eventlisten er opbygget på samme måde som vinduet Mine events. I dette tilfælde fører linket over swipebaren til, at søgefunktionen åbnes i et pop-up vindue (se figur 4.5). Dennes indhold er i stor grad organiseret som brugerens registrering, men har 3 måder at lukke vinduet på: knapperne Søg, Nulstil søgning og X (luk). Søgeknappen finder events, der passer til søge-vinduets indstillinger og er placeret i bunden til højre. Denne placering er hvor godkend-knapper, som standart er placeret og vil derfor være den knap, brugeren drages imod efter at have udfyldt inputfelterne. Inputfelterne er som standart udfyldt med de indstillinger, brugeren udfyldte ved registreringen. Hvis brugeren kun vil ændre enkelte søge-parametre, og beholde resten svarende til dens indstillinger spares tid på indtastningen. Hvis brugeren vil ændre alle søgeparametre, tager det stort set ikke længere tid end hvis felterne var tomme. Hvis 27

28 brugeren efter at have foretaget en søgning, ønsker at vende tilbage til de oprindelige indstillinger trykkes på knappen Nulstil søgning. Denne er placeret samme sted, som en annuller-knap normalt vil sidde: til venstre for godkend-knappen (søge-knappen), og vil dermed forstærke brugerens forståelse af at denne knap annullere de indtastede søgeparametre. Den sidste knap lukker vinduet, uden at gøre andet. Den er udformet som et X, og placeret øverst i højre hjerne som det er standart for pop-up vinduer. Figur 4.5: Denne figur illustrerer interfacets struktur, for vinduet til eventlisten (til venstre), samt søgefunktionen (til højre) der åbnes ved at trykke på forstørrelsesglas-ikonet over swipebaren. Kortvisning I dette vindue er søgefunktionen tilgængelig som på eventlisten, og fungere på præcis samme måde (se figur 4.6). Dette vindue består af et kort, der kan zoomes ind og ud på samt navigeres rundt på med multitouch, på samme måde som man gør med f.eks. billeder i telefonenens filarkiv. Kortet er som standart centreret om adressen fra brugerens indstillinger, og zoomet ud svarende til den radius hvori brugeren ønsker events fra. Brugerens egen adresse er markeret med et hus, så brugeren har et punkt at orienterer sig ud fra. Events er markeret på kortet, og trykker brugeren på en af disse markeringer åbnes et pop-up vindue, svarende til repræsentationen af et event på eventlisten eller i vinduet Mine Events. Ved at bruge den samme opsætning i flere vinduer, bliver det genkendeligt for brugeren og den skal ikke lære, at forstår flere forskellige layouts. 28

29 Pop-up vinduet lukkes via et X i øverste højre hjørne, som søge-vinduet. Trykker brugeren på popup-vinduets indhold, føres vedkommende til et vindue der indeholder alle informationer om det pågældende event. Figur 4.6: Denne figur illustrerer interfacets struktur, for kortvisningen. Symboler En måde at spare plads på, der især er anvendt til små skærme som smartphones er, at erstatte tekst med symboler. Kender brugeren symbolet, er det en hurtigere måde at forklare vedkommende en funktion på, end med tekst. Kender brugeren derimod ikke symbolet, eller er symbolet brugt i en anden kontekst end brugeren er vand til, kan brugeren nemt blive forvirret. I løbet af de senere år hvor smartphones er blevet udbredt i befolkningen, er vi gradvist blevet vænnet til betydningen af flere og flere symboler. Det er mange år siden at vi lærte, at en konvolut betyder eller at en ludobrik betyder bruger, hvorimod at det er forholdsvist nyt at 3 vandrette streger over hinanden betyder menu. Hvis man er daglig bruger af smartphones, og i nogen grad også internettet, kender man sandsynligvis betydningen af flere symboler end hvis man ikke er. Målgruppen af dette projekt er storforbruger af smartphones og internettet, men dette kan kun udnyttes hvis denne apps funktioner kan beskrives med symboler de kender i forevejen. I vinduet Mine Events har jeg valgt, at bruge en ludobrik til at repræsentere brugerens profil og indstillinger. I samme vindue, ved det nederste event repræsenterer en gruppe af ludobrikker sammen med teksten 3/8, hvor mange brugere der er tilmeldt even- 29

30 tet (3) ud af det maksimale antal deltagere (8). Denne symbolik kendes også fra online spil, hvor den beskriver hvor mange spillere der er plads til. På eventlisten og kortvisningen bruges et forstørrelsesglas til, at repræsentere søgefunktionen hvilket også er bredt udbredt på internette generelt. På samme måde vil jeg gerne repræsentere eventyperne med symboler, men det kan næppe bygges på brugerens erfaring. Selvom at nogle af brugerne, skulle anvende et andet system hvor symboler repræsenterer eventtyper, stemmer de symboler højest sandsynligvis ikke overens med de typer og symboler, der vil blive brugt i denne app. Brugeren må altså lære symbolernes logik at kende. Dette kan gøres ved, når det er muligt både at bruge eventtypens navn og symbol, og så i øvrigt bruge gode dækkende symboler for eventtyperne. Et godt sted at introducere brugeren til disse symboler, er ved brugerregistreringen hvor brugeren vælger hvilke eventtyper vedkommende har interesse i. Ved både at vise teksten og symbolet begynder brugeren, at associere disse med hinanden. Den samme opsætning kan bruges under søgefunktionen, og på den måde kan søgefunktion næsten også fungere som reference for symbolernes betydning, da den er placeret tæt på eventlisten og kortvisningen hvor symbolerne hovedsagligt vil blive brugt. 30

31 Kapitel 5 Test af brugerinterfacet For at evaluere brugerinterfacets design inden påbegyndelse af implementeringen, har jeg valgt at udføre en usabilitytest af wireframesene. Jeg har indkaldt 2 personer fra målgruppen, der endnu ikke har set wireframesene, og sat dem til sammen at udfører en række opgaver. Bilag B indeholder den briefing og de opgaver, testdeltagerne modtog før testens start. Opgaverne var kortfattede, for ikke at lede testdeltagerne til et svar. Hvis testdeltagerne undervejs sprang et område af interfacet over, som jeg ønskede at de undersøgte, stillede jeg uddybende spørgsmål eller opgaver. De udførte opgaverne ved, at fortælle hvordan de opfattede indholdet på det skærmbillede hvorpå de befandt sig, fortalte hvad de ville gøre, og hvilken interaktion de forventede ville udføre deres handling. At de sad sammen, gav grundlag for at de af sig selv diskuterede tvivlsspørgsmål dybere, og argumenterede overfor hinanden for hvorfor de opfattede interfacet som de gjorde. Dette gav et bedre indblik i forsøgsdeltagernes tanker om interfacet, end jeg har oplevet i forbindelse med usabilitytests i tidligere projketer, hvor forsøgsdeltagerne udførte testen individuelt. I de tilfælde var jeg i højere grad nød til, at spørge ind til deres opfattelse, og baggrunden for dem. Under testens udførsel tog jeg løbende noter. Det følgende afsnit er en sammenfatning af de ting testdeltagerne undrede sig over, misforstod, eller som på anden vis er vær at overveje i forbindelse med den videre udvikling af appen. 5.1 Problemer ved brugerinterfacet Appens gennerelle struktur Testdeltagerne synes, at det er mærkeligt at startskærmen er vindue nr. 2 i slideren. Det er mere naturligt, at starte på vindue nr. 1. I stedet for vinduet Mine Events vil testdeltagerne foretrække, at starte med at se hvilke events der er tilgængelige for tilmelding. Derefter skal vindue nr. 2 være Mine Events, og i 3. vindue skal de kunne oprette events. Argumentet for denne 31

32 rækkefølge er, at de først vil se hvilke arrangementer der eksisterer, før de opretter et event for ikke at skabe dubleanter. Vindue nr. 1 skal være længst til venstre og sidste vindue længst til højre, grundet vores læseretning. Registrering af bruger Testdeltagerne synes, at der mangelede stjerner (*) ved de felter, der er krav til skal udfyldes. De er i tvivl om, alle felterne skal udfyldes og hvad der vil ske, hvis de f.eks. ikke vælger nogle eventtyper. Vinduet Opret Event Teksten ved inputfelterne til dato og tid forvirrede testpersonerne lidt. På wireframen er teksten til inputfeltet til events starttidspunkt Dato & tid, og teksten til inputfeltet til eventets sluttidspunkt slut (se figur 4.3). Det giver ikke sig selv, at eventet er åbent for alle selvom der ikke udfyldes nogen deltagerbegrænsning. Der kunne måske være en knap til det. Kortvisning Testdeltagerne savner muligheden for, at vælge dato i bunden over navigationsbaren men er uenige om, hvordan en sådan datovælger skal udformes. De 2 forslag de endte op med, er en slider hvor man kan gå en dag frem eller tilbage ved, at swipe eller muligheden for at vælge et interval, ved hjælp af en linje med 2 pile (se figur 5.2). Det blev også foreslået, at denne interval-vælger kan bruges ved oprettelse af et event, til at vælge aldersbegrænsning for deltagerne. Det er vigtigt, at man tydeligt kan se hvilken dag der bliver vist events for på kortet. Testdeltagerne understreger, at søgeindstillingerne for events ikke må nulstille, når man navigere væk fra appen for et kort tidsrum, f.eks. for at tage telefonen. Hvis den gør det, vil de blive forvirrede. Søgefunktionen En af testdeltagerne er kortvarigt forvirrede over, om adressefeltet er til vedkommendes egen adresse men de regnede hurtigt ud, at søgeindstillingerne er til hvis de vil finde events der ikke passer til deres standartindstillinger. Testdeltagerne foreslår, at eventlisten og kortet som standart bruger brugerens nuværende position, i stedet for den adresse man registrerer under bruger-registreringen. 32

33 Figur 5.1: Denne figur illustrerer testdeltagernes 2 forslag til en datovælgers udformning. Slideren til venstre fungerer lide som hovednavigationen, mens intervalgvælgerens til højre giver mulighed for at se events for en periode, ved at slide de 2 pile på linjen. Vindue med information om det enkelte event Man kan ikke finde information om eventets vært sammen med eventets øvrige informationer, da denne kun ligger under eventets deltagere. Citat fra testdeltager: Kan man ikke se hvad hosten hedder? Så man kan se hvad han er for en? Der var lidt forvirring omkring folde-boksen, der indeholder eventets deltagere og vært. Forsøgsdeltagerne er i tvivl om, pilen på boksen vil skjule de nedenstående kommentarer da pilen pegede ned mod kommentarerne, eller vil vise eventets deltagere som teksten over pilen indikerede. Efter at forsøgsdeltagerne fandt ud af hvordan foldeboksen fungerede, foreslog de at samme opstilling kunne bruges til eventets kommentarer. Det eneste der ikke må kunne gemmes væk, er informationerne om selve eventet. En af forsøgsdeltagerne vil meget gerne have en push besked, hvis der kommer en kommentar på et event vedkommende er tilknyttet som vært eller deltager, i tilfælde af at det er vigtigt. Begrundelsen er, at vedkommende ikke forventer at det er muligt, at rette i et event man har oprettet og at eventuelle rettelser vil blive kommunikeret via en kommentar til eventet. Ved deltagerlisten gætter testdeltagerne på, at man kan finde mere information 33

34 om en deltager ved, at trykke på deltagernes billeder da det er en afgrænset kasse. Ideen bag er, at det er muligt at trykke på hele deltagerens blok, indeholdende deltagerens navn og billede. Citat fra testdeltager: Alt hvad der er i kasser kan man klikke på. Vi klikkede på billede fordi den er i en kasse.. Der udover nævner de, at de plejer at genkende elementer som klik-bare, hvis de skiller sig ud grafisk med en anden font, størrelse eller farve. 5.2 Løsninger Appens gennerelle struktur Mit argument fra kapitel 4 for at starte i 2. vindue i slideren var, at man dermed ikke skulle slide så langt for at nå de yderste vinduer, men da testdeltagerne finder denne opbygning unaturlig ændres dette og rækkefølgen af vinduer til deres ønskede (fra venstre til højre): Eventliste, Kortvisning, Mine events, Opret event. Registrering af bruger Der bør tilføjes en markering af, hvilke felter der skal udfyldes og hvilke der er valgfri. Det vil være oplagt, at følge standarten og bruge stjernen * som testdeltagerne foreslår. Vinduet Opret Event Teksten ved inputfelterne for eventets dato, tid og afslutning skal ændres, så de passer bedre sammen end det nuværende Dato & tid og slut. IOS og muligvis også de andre operativsystemer til smartphones, har en type af inputfelt hvor det på en overskueligmåde er muligt, at vælge både dato og tid men da denne app ikke produceres som en native app, har den ikke adgang til enhedens egne interfaceelementer. I stedet må vi bruge webteknologiernes formelementer, og der er ikke som standart et sådan inputfelt. Derfor vælger jeg, at adskille dato og tid så der i alt bliver 4 inputfelter: dato for events start, tidspunkt for eventets start, dato for eventets afslutning og tidspunt for eventets afslutning. Teksten til felterne vil bliver: Dato*, Tid*, Slutdato, Sluttid. De sidste 2 vil blive valgfri. For at løse problemet med, at det ikke er indlysende at et event er åbent for alle, hvis der ikke sættes nogen deltagerbegrænsning kan folde-boksen til deltagerbegrænsning ændres. Den sammenfoldede boks kunne beskrive, hvem der kan deltage f.eks Alle kan deltage eller Mænd år efterfulgt af teksten Sæt deltagerbegrænsning. Inde i selve boksen vil jeg øverst placere en tjeckboks med labelen Alle kan deltage, der som standart er markeret. Hvis brugeren begynder, at sætte deltagerbegrænsningen vil markeringen i tjekboksen blive fjernet. Trykker brugeren efterfølgende på tjekboksen, vil indstillingerne for deltagerbegrænsning blive nulstillet. Teksten i toppen af foldeboksen, der beskriver hvem der kan deltage, vil løbende blive opdateret når brugeren vælger deltagerbegrænsning, og på den måde kommer der bedre respons på brugerens handlinger. 34

35 Figur 5.2: Denne figur illustrerer opdateringen af vinduet Opret event. Kortvisning Der skal placeres et element til valg af dato, over swipebaren til venstre for søgeknappen. Jeg tror, at den forslåede slider er nemmest at interagere med, da det andet forslags 2 markører kræver mere plads. Til gengæld giver slideren ikke mulighed for, at få vist events fra flere dage ad gangen som det andet forslag gør. Hvilken udformning der er mest hensigtsmæssigt, må afgøres ved forsøg under implementeringen. Uanset hvilken der vælges, vil den/de datoer der vises event fra blive vist sammen med datovælgeren. At søgeindstillingerne ikke må nulstilles ved, at brugeren navigere væk fra appen i et kortere tidsrum, kan løses ved at indstille, at appen ikke lukker når brugeren navigerer væk fra den. Dette gøres i filen config.xml, der indeholder de informationer telefonerne skal vide om appen. Her iblandt indstillinger, efterspørgsel på tilladelser om at tilgå andre dele af enheden (f.eks. kamera, eller filarkiv), og skrivebordsikoner og splash screens til de forskellige skærmstørrelser. Søgefunktionen Da forvirringen over feltet Adresse var kortvarigt, vil jeg nøjes med at ændre feltets tekst til Lokation, og i feltet skrive teksten by eller adresse som placeholder. Testdeltagernes forslag om, at eventlisten og kortet som udgangspunkt skal vise events for det område brugeren aktuelt befinder sig i, er en god ide hvis man ikke f.eks. arbej- 35

36 der langt fra hvor man bor, og leder efter events i en frokostpause. Brugeren får derfor valget mellem, at få vist events ud fra indtastet adresse eller aktuel position, ved oprettelsen i systemet. Vindue med information om det enkelte event Eventets vært vil blive tilføjet til de øvrige informationer om eventet med navn og profilbillede, men vil fortsat også være at finde blandt deltagerne. Der vil være adgang til værtens profiloplysninger begge steder ved, at trykke på værtens navn eller profilbillede på samme måde som på deltagerlisten. Jeg tror forvirringen over folde-boksen, vil blive løst når der ved implementeringen kommer større grafisk forskel mellem interfacets forskellige elementer. Jeg vil dog tilføje overskriften Kommentarer over listen af kommentarer. Det er bevidst, at kommentarerne ikke er gemt væk i en foldeboks. Det er lettere at ignorerer data, man ikke kan se. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, hvem der deltager i et event men der kan stå relativt vigtige oplysninger i eventets kommentarer. Derfor vil disse fortsat ligger fremme, på en liste i forlængelse af eventets oplysninger. Angående ønsket om push-beskeder tror jeg det er meget individuelt, om brugerene ønsker at modtage den slags beskeder. Brugeren kan få mulighed for selv, at vælge i hvilke situationer vedkommende ønsker at modtage push-beskeder, under oprettelsen af sin konto. Problemet med at testdeltagerne ved deltagerlisten troede, at en deltagers profiloplysninger kun kunne tilgås ved, at trykke på profilbilledet og ikke på vedkommendes navn er et godt eksempel på gestaltloven og lukkethed. En af testdeltagerne sagde direkte: Alt hvad der er i kasser kan man klikke på. Vi klikkede på billede fordi den er i en kasse.. Jeg vil løse dette problem ved, at indramme hver deltagers navn og profilbillede i en boks så det er forståeligt, at det er et samlet klikbart element. 36

37 Kapitel 6 Teknisk analyse I dette Kapitel undersøges en række tekniske spørgsmål der kan have betydning på designprocessen. 6.1 Hvordan udvikles en app, til flere platforme? Selvom platformene Windows phone, ios og Android alle bygger på programmeringssproget C, udvikles deres software i 3 forskellige sprog og kompileres via udviklingsmiljøer der kun kan køre på hver enkelt platform [Clo11]. Det vil i praksis sige, at for at distribuere en native app til alle 3 platforme skal appen skrives 3 gange i f.eks. i C++ eller C# ved hjælp af Visual Studio på Windows, Objektive C i Xcode på OSX og Java i Eclipse på Unix. Alene udviklingsarbejdet vil tage lang tid, og oven i det kommer den tid det tager at lære de 3 systemer at kende. En anden mulighed er, at udvikle en webapp; en hjemmeside pakket ind som en app. Dette spare en masse tid ved udviklingsarbejdet men en webapp har ikke adgang til telefonens funktioner som kamera, GPS, push-beskeder osv. Frameworket PhoneGap bruger platformenes specifikke SDK s til at give webapps adgang til de platformspecifikke funktioner. PhoneGap og det platformspecifikke SDK skal installeres på hver platform det ønskes at udvikle til, for at kunne kompilere webappen til den passende platform. PhoneGap Builder er en online service der varetager kompilationen til de forskellige platforme, så man ikke selv behøver at have adgang til både Windows, OSX og Unix. Sammen giver PhoneGap og PhoneGap Builder et stærkt værktøj til udvikling af apps. 6.2 Valg af databasesystem Da appen opbygges af HTML, CSS og JavaScript, er en klassisk SQL-baseret relationel database ikke det oplagte valg. Jeg er blevet foreslået, at anvende en dokumentorienteret database der er en undergruppe af nosql databaser. Disse er opbygget i JSON, 37

38 XML eller andre markup languages, og er derfor nemme at manipulere med JavaScript. Et typisk system består af 3 dele: brugerapplikationen (vores app), en database, og en webservice der varetager trafikken mellem applikationen og databasen. Jeg har fundet databasesystemet Parce, der tilbyder hosting af en dokumentorienteret database, en eksisterende webservice og blandt andre et JavaScript SDK til at kommunikere med webservicen. Der foruden stiller Parse også en HTTPS forbindelse til rådighed, samt en række sikkerhedsværktøjer [par]. Da jeg ikke har nogen erfaring med websikkerhed, synes jeg det er en god løsning at vælge et system der gør det nemt at sikre brugernes data. 6.3 Brugeridentificering via socialt medie Det ses ofte, at apps benytter brugersystemer fra de sociale medier til at identificere deres brugere. En af de største fordele er, at brugerne slipper for at oprette en ny konto hver, gang de vil prøve en ny app. Ved denne app kan oprettelsen af en konto ikke undlades fuldstændigt, da systemet har behov for oplysninger om brugerne der ikke er registreret ved andre sociale medier, men registreringsprocessen kan gøres kortere ved at genbruge de oplysninger der er registreret. Men alene det, at brugeren ikke skal huske endnu et brugernavn og password er en stor fordel. En undersøgelse fra 2013 viser, at 92% af amerikanske borgere har forladt et website da de ikke kunne huske deres login-oplysninger, og 31% gør det ofte [Jan13, side 5]. En anden stor fordel er muligheden for, at lade brugere dele sociale objekter og invitere deres bekendte til at bruge appen. Den personlige anbefaling er en meget stærk reklame. I vores moderne samfund bliver vi præsenteret for så store mængder tilgængelig information, at vi ikke slev kan nå at tage stilling til det hele. Når en bekendt anbefaler noget, f.eks. ved at dele eller like går vi ud fra, at de har taget et aktivt valg og dermed sparet os arbejdet med, at tage stilling til det aktuelle produkt[por08, side 10]. Valg af socialt medie Danskerne er flittige bruger af sociale medier, men hvilket eller hvilke skal man vælge til brugeridentificering for at imødekomme målgruppen? Ifølge en undersøgelse fortaget af Norstat for DR Medieforskning i 2013 [Med13, side 23] er Facebook langt det mest anvendte sociale medie blandt årige i Danmark med 91%, efterfulgt af Instagram med 38% og Twitter med 22% (se figur 6.1). Denne model dækker ikke fuldstændigt projektets målgruppe, men da Facebook også er langt det mest anvendte sociale medie blandt de årige med 72% deltagelse, tolker jeg at tendensen også gælder de 25-30årige. For at sikre at et socialt medier der er unævnt af DR s undersøgelse ikke er mere brugt end Facebook, Instagram og Twitter supplerer jeg med YouGov s undersøgelse [You13, side 9] der ligeledes viser at Facebook er danskernes mest anvendte sociale medie (se figur 6.1). 38

39 Figur 6.1: Denne figur illustrerer den procentvise andel af danskere, der anvender de sociale medier facebook, Instagram og twitter. Graf fra kilde [Med13, side 23] 39

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE Maja Maria Nielsen Arts Media Lab 1 S i d e Oversigt over oprettelse og basisfunktioner i Google Drive 1. TRIN: OPRETTELSE AF GOOGLE- KONTO 2. TRIN: LOGIN PÅ KONTO 3.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen

Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen 15. marts 2016 Instagrammanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Hvad kan man anvende Instagram til?... 2 2. Sådan oprettes en profil på Instagram... 2 3. Valg af brugernavn... 2 4. Valg af profilnavn...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

1-1 Usability evaluering af den simple udgave

1-1 Usability evaluering af den simple udgave BILAG 1 s. 2 af 19 Bilag 1 1-1 Usability evaluering af den simple udgave...5 1-2 Heuristisk inspektion af den simple udgave...6 1-3 Usability evaluering af den avancerede udgave...8 1-4 Heuristisk inspektion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Brugervejledning. UCPH Map Manager

Brugervejledning. UCPH Map Manager Brugervejledning UCPH Map Manager Dato: 15. januar 2015 Forfatter: Rasmus Steenberg Andersen, MapsPeople a/s Version: 1.0 Revisionsdato: Revideret af: Dokumenthistorik Dato Initialer Revision Beskrivelse

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015 Brugermanual FDAPP EN. 2. UDGAVE: JUNI 205 Indholdsoversigt 0. Om systemet...3 0. KONTAKT...3 0.2 TEKNISK INFO....3 0.3 TV KANALER...3 0.4 DRIFTSTATUS...3 0.5 HENT FDA PPEN TIL DIN SMARTPHONE...3. Login...4.

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

App manual. Android/ ios

App manual. Android/ ios i App manual Android/ ios Indhold Minuba App... 2 Indstillinger... 2 Min tid... 3 Registrering af arbejdstid... 3 Aflevering af timesedler... 1 Min plan... 1 På ordren... 2 Status... 2 Noter... 3 Materialeregistrering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Introduktion. Conventus. Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer

Introduktion. Conventus.  Workshop. Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder Adressebog Nye medlemmer www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Stamdata - opsætning Personlige indstillinger Brugere Rettigheder

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk

Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Vejledning i brug af BadmintonPeople.dk Læs grundigt denne vejledning igennem. BadmintonPeople.dk er skabt igennem et samarbejde imellem DGI og DBF. Meningen er at lette klubbernes ledere, administratorer

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN

DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN DSAs guide til LinkedIn: KOM GODT I GANG MED LINKEDIN INDHOLD DSA Danske Sundhedsorganisationers A-kasse Sankt Annæ Plads 30 1013 København K 3 gode grunde til at være på LinkedIn Hvorfor LinkedIn? Find

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Mini guide til Mobilize Me

Mini guide til Mobilize Me Mini guide til Mobilize Me Maj 2017 Login: Åben Mobilize Me på din telefon, tablet eller computer og indtast det brugernavn og den adgangskode, som du har modtaget fra Mobilize Me. Hvis du ønsker at bruge

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere