Dagsorden for mødet den Kl i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for mødet den 14-3-2013 Kl. 16.00 i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium"

Transkript

1 Dagsorden for mødet den Kl i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) 4) Budget ) Meddelelser 6) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 7) Elevoptag og klassedannelse (TP) 8) Byggeri og ombygninger (FH, JE, TP) 9) Elevtrivselsundersøgelse 10) Ny Nordisk Skole / mål og strategi 11) Status over fraværsindsats (TP) 12) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) Venlig hilsen Britta Pihl Formand Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt.

2 Uddybning af dagsorden Regnskab 2012 Regnskabet bliver udsendt, så snart det er revideret færdigt. Henrik Eeg fra PWC kommer og fremlægger det. Budget 2013 Budgettet er tidligere fremlagt, men bliver nu justeret i forhold til klassetal m.m. Meddelelser Uddannelsespulje, kunst, vejarbejde, m.m.m Beslutninger fra sidste møde Der er ingen beslutninger fra sidste møde, som der skal følges op på. Elevoptag og klassedannelse Eleverne skal senest 1. marts aflevere deres ansøgninger til valg af ungdomsuddannelse. Vi håber på den 14/3 af have en idé om antallet af ansøgere, og hvilke klasser de udløser. Byggeri og ombygninger Byggeriet er langt og går planmæssigt, vi ser lidt billeder, og går en tur i byggeriet. Elevtrivselsundersøgelse Der er i det sene efterår 2012 blevet lavet en elevtrivselsundersøgelse, resultaterne er kommet, og Flemming vil bruge lidt tid på dem. Resultaterne og ratings er ikke signifikant forskellige fra sidste år, men vi skal gerne kunne uddrage noget konstruktivt ud fra disse data. Ny Nordisk Skole og mål og strategi Der blev på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe på 2 personer fra bestyrelsen (Inge og Thorbjørn) sammen med rektor, 2 elever og en fra administrationen. Denne gruppe skulle arbejde med at lave et oplæg til mål og strategi taget hensyn til NNS, elevernes trivselsundersøgelse, lærernes AM-undersøgelse, igangværende projekter m.m. Arbejdet pågår lige nu og der fremlægges et udkast på dette møde. Lærernes AMundersøgelse er ikke færdiggjort den 14/3, men kan først komme med i arbejdet derefter. Planen er at fremlægge en endelig mål og strategi for skoleåret 2013/14 på det sidste bestyrelsesmøde i dette skoleår. Arbejdspapiret forventes udsendt nogle få dage før dette bestyrelsesmøde. Fraværsindsats TP giver en kort status over fraværsindsatsen i år. Det bliver med en powerpoint, som nu går flere år tilbage. Forslag til mødedatoer næste skoleår: 18/9 2013, 27/ , 19/3 2014, 27/5 2014

3 Referat for mødet den Kl i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Til stede: Britta Pihl (BP) (mødeleder), Frede Blaabjerg (FB), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin Bech (MB), Steffen Hessellund (SH), Thorbjørn Lind (TL), Peter Schou (PE), Maja-Louise Munk Johansson, Magnus Kristiansen, Aase Jensen (JE), Torben Poulsen (TP), Flemming Hansen (FH) Skolens revisor, Henrik Eeg Knudsen, PWC til stede under pkt Dagsorden: 1) Underskrivelse af referat fra seneste møde Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2) Godkendelse af dagsorden Godkendt. Der blev dog ændret på rækkefølgen af nogle af dagsordenspunkterne. 3) Regnskab 2012 (revisor til stede) JE orienterede om resultatopgørelse 1. januar december 2012, balancen pr. 31. december samt pengestrømsopgørelsen for året. Revisor Henrik Eeg Knudsen gennemgik revisionsprotokollat til årsrapporten for Revisor har en blank påtegning til årsregnskabet, hvilket betyder, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger. Revisoren gennemgik nogle nøgletal for skolen og sluttede af med ros til skolens økonomistyring. 4) Budget 2013 (revisor til stede) JE gennemgik reguleringer af budget 2013, forudsætninger , resultatbudget 2013 og 2015, taxameterudviklingen i forhold til 2012 samt beregning af konsekvens af optag af en klasse mindre. Godkendelse af honorar til revisor: Bestyrelsen godkendte, at honoraret for 2013 til revisor er tilsvarende honoraret for Digital regnskabsindberetning: Bestyrelsen bemyndiger økonomichef Aase Jensen til på bestyrelsens vegne at indberette årsrapport og revisionsprotokollat for 2012 elektronisk, at signere den elektroniske indberetning digitalt samt at bestille medarbejdersignatur via Nets. Bestyrelsen har udarbejdet stillingtagen til revisionsprotokollen til årsrapporten for Denne er underskrevet af bestyrelsesformand og rektor. Referat af møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 14. marts 2013 Side 1

4 5) Meddelelser TP kom ind på følgende punkter: Uddannelsespulje, 3 ansøgninger: Virtuel undervisning (Aalborghus er tovholder), Digte i dansk (Katedralskolen er tovholder), Virksomheder (Brønderslev Gymnasium er tovholder). Kunst, vi har ikke kunnet skaffe penge til de store marmorfriser. Vejarbejde, vores af- og pålæsningssted foran gymnasiet er forsvundet. TP forhandler med kommunen om en løsning. Hashhund og narko, der er lavet en elevundersøgelse, fælles Aalborg Kommune ruspolitik. OK 13, hvad betyder det for lærerne og hvad gør vi her på Aalborghus. TP gjorde rede for sine overvejelser. Convitto i Rom (vores samarbejdsskole). Nye tiltag, AAU on Demand, elevudvekslinger, lærerudvekslinger, 4.gére på LUISS (universitet i Rom). Ny Nordisk Skole kører sin gang. Projekter med en del folkeskoler: Herningvejen, Klarup, Vejgaard Østre, Seminarieskolen og Vester Mariendal. Sidste skoledag på Aalborghus, en anderledes dag. Studierejser og ekskursioner uden alkohol. Sygdom: Flere ansatte langvarigt syge i år, vi har været ramt af uheld. BP orienterede om følgende: Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer. Ministeriet for børn og uddannelse anbefaler ikke nogen forsikring. Bestyrelsesmedlemmer er ikke personligt ansvarlige for skolens økonomi mv. BP deltager i bestyrelsesforeningsmøde (formandsmøde). 6) Opfølgning af beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Ingen bemærkninger. 7) Elevoptag og klassedannelse (TP) 421 ansøgere (18/3). Ca. 25 ansøgere skal til optagelsesprøve. Der forventes 2-3 hf klasser og 12 stx. klasser (sidste år 5 hf klasser). Sammensætning på studieretninger er lidt vanskelig. 8) Byggeri og ombygninger (FH, JE, TP) FH gennemgik udviklingen af og status for byggeriet. Byggeriet er næsten under tag, og tagbelægningsarbejde er indledt i uge 12. JE orienterede om den økonomiske status som konsekvens af det merarbejde, som byggeriet nødvendigvis medfører. Efterfølgende var der rundvisning på byggepladsen. 9) Elevtrivselsundersøgelse FH gennemgik en præsentation af elevtrivselsundersøgelsen lavet i efteråret Efterfølgende blev nævnt vigtigheden i, at undersøgelsen bliver anvendt i mål- og strategiformuleringen og i undervisningsmiljøvurderingen. Referat af møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 14. marts 2013 Side 2

5 10) Ny Nordisk Skole / mål og strategi Punktet udsat til kommende møde. 11) Status over fraværsindsats (TP) Punktet udsættes til kommende møde. 12) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) Der er rejsegilde fredag den 5. april kl Alle er velkomne! S. u. til undertegnede. TP udsender en Doodle for at få fastsat datoer for kommende møder. Referat den 18. marts 2013 v. Flemming Hansen Britta Pihl Frede Blåbjerg Steffen Hessellund Martin Bech Inge Kjær Andersen Peter Schou Thorbjørn Lind Magnus Kristiansen Maja-Louise Munk Johansson Torben Poulsen Referat af møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 14. marts 2013 Side 3

6 Referat af møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 14. marts 2013 Side 4

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium

Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium Dagsorden for mødet den 25-11-2014 Kl. 16:00 med efterfølgende julefrokost i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 2) Godkendelse af dagsorden 3) Meddelelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Referat af møde den 7/11 2012

Referat af møde den 7/11 2012 Nøvling Skole den 14/1 2013 Møde Tid Sted Deltagere Mødeleder Referent Skolebestyrelsesmøde Den 07.11.2012, kl. 17.00 19.00 Nøvling Skole Christina Thorsted Jensen, Sanne Hvid, Marina Sørensen, Michael

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab. Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15. Syddansk Universitet, Campus Odense, O 77 18. Marts 2015 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab Onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15 Syddansk Universitet, Campus Odense,

Læs mere