Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5. LAN-styring. 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5. LAN-styring. 6."

Transkript

1 Brugervejledning 1. Bemærkninger om anvendelse 2. Introduktion 3. Grundlæggende betjening 4. Brugerindstillinger 5. LAN-styring 6. Fejlfinding 7. Udskiftning af lampen 8. Bilag Læs denne vejledning grundigt, før du bruger denne maskine, og opbevar den tilgængeligt til eventuel senere brug. Af hensyn til sikker og korrekt brug skal du huske at læse Forholdsreglerne i denne vejledning, før du bruger maskinen.

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Forholdsregler...2 Sikkerhedsmærkater på dette apparat...8 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger...9 Andre oplysninger...15 Introduktion...16 Produktfunktioner...16 Pakkeindhold...17 Produktoversigt...18 Tilslutningsstik Kontrolpanel Fjernbetjening Batteri til fjernbetjeningen...24 Allerførste gang Skift batteriet ud Fjernbetjeningens betjeningsafstand Grundlæggende betjening...26 Tilslutning af projektoren...26 Tilslutning til computer/notebook Forbindes til AV-udstyr Tænd/sluk for projektoren...35 Tænd for projektoren Sådan slukkes projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...38 Justering af det fremviste billedes placering Indstilling af projektor-zoom og fokus Indstilling af det fremviste billedes størrelse Brugerindstillinger...42 Sådan bruger du skærmmenuen (OSD)...42 Sådan bruges skærmmenuen Billede Skærm Indstilling Lydstyrke Valgmuligheder D LAN-styring...55 Sådan bruges web-browseren til at tjekke projektoren...55 Tilslutning af enheder til projektoren Login Home (Startside) Projektorens kontrolpanel Network Settings (Netværksindstillinger) Alert Setting (Meddelelsesindstillinger) Logout (Log af) Betjen projektoren ved brug af projektorens betjeningsprogram...65 Installation af projektorens betjeningsprogram Registrér projektorer Styr projektoren ved brug af projektorens betjeningsprogram Fejlfinding...70 Udskiftning af lampen...75 Bilag...76 Liste over kompatible signaler...76 Konfiguraitioner af stikkene...80 Stik: Computer indgang 1/2 (Mini D-sub 15-ben) [Monitor Out] Stik: Pc-kontrol (D-sub 9-ben) Specifikationer...81 Kabinetdimensioner...83 Varemærker

4 Bemærkninger om anvendelse Forholdsregler Sørg for, at følge alle advarslerne, sikkerhedsforanstaltningerne og vedligeholdelsesoplysningerne, som anbefales i denne brugervejledning, så du maksimerer enhedens levetid. Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Advarsel - Dette apparat skal jordforbindes. Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Når lampen skiftes ud, skal den have lov at køle af i mindst én time, og alle anvisningerne til udskiftningen skal følges nøje. Når lampens levetid er udløbet, udbrænder den, hvilket kan give et stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen, før lampen er udskiftet. For at udskifte lampen, bedes du følge vejledningerne, som står i afsnittet "Udskiftning af lampen". Undgå, at tage kabinettet af, da dette kan udsætte dig for farlig spænding. Reparationer må kun udføres af kvalifficerede teknikere. Dette produkt med de strømkilde, som ikke overgår spændingsområdet, der er anført på mærkepladen, og på el-ledningen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning, du har i dit hjem, bedes du venligst kontakte din forhandler, eller dit lokale el-værk. Undgå, at bruge et polariseret stik sammen med en forlængerledning, stikdåse eller anden stikkontakt, medmindre benene kan indsættes helt med tre jordforbundede typer, for at forhindre eksponering af benene. Hvis ud ikke følger disse instruktioner kan det resultere i brand eller elektrisk stød. 2

5 Bemærkninger om anvendelse Advarsel - Advarsel - Plastposer kan være farlige; de må ikke efterlades inden for rækkevidde af babyer eller små børn. Hold dem væk fra deres næse eller mund for at undgå faren for kvælningsulykker. Væg- eller loftsmontering af projektoren: a) Forsøg ikke at rengøre eller udskifte dele på udstyr, der er monteret højt oppe på en væg eller i loftet. Det kan resultere, at det falder ned og derved forårsager en personskade. b) Lampeskærmen på væg- eller loftsmonteret udstyr må ikke åbnes. Det kan medføre, at lampeskærmen falder ned. Hvis lampen går itu, kan der falde glasskår ned og forårsage en personskade. c) Kontakt salgs- eller servicerepræsentanten for at få rengjort eller udskiftet dele til væg- eller loftsmonteret udstyr. d) Hvis udstyret er monteret forkert på væggen eller i loftet, kan det falde ned og forårsage en personskade. Kontakt salgs- eller servicerepræsentanten for at få monteret udstyr på væggen eller i loftet. e) Udstyrets udluftningsriste må ikke tildækkes. Det kan medføre risiko for brand som følge af overophedning af de indvendige dele. f) Brugere må ikke selv montere projektoren. Kontakt salgs- eller servicerepræsentanten for at få monteret projektoren på væggen eller i loftet. g) Gælder salgs- og servicerepræsentanter: - Anvend en konsol, der er tilstrækkelig kraftig til at bære projektoren. * PJ WX2240 serien vejer ca. 2,6 kg. * PJ WX5460 serien vejer ca. 3,0 kg. - Projektoren skal monteres et sted, som er robust nok til at bære projektorens og konsollens samlede vægt. - Anvend kun de medfølgende skruer (3 stk. M4-16 skruer) til at fastgøre konsollen til projektoren. 3

6 Bemærkninger om anvendelse - Anvend alle 3 skruehuller på projektoren til at fastgøre konsollen. Placering af skruehullerne vises på illustrationen nedenfor. Sørg for at spænde skruerne. Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Brug ikke linsedækslet, når projektoren er tændt. Projektoren udregner selv lampens levetid. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom. Brug aldrig denne enhed med vekselstrøm, når der er tordenvejr. Hvis det lyner eller tordner, bedes du lade være med at røre ved dette apparat, dets kabler og/eller andre eksterne enheder. Uvejret kan forårsage en elektrisk bølge, som kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet. Stik aldrig genstande af nogen art ind i produktet gennem åbningerne, da de kan komme i kontakt med farlige strømførende områder eller kortslutte dele, hvilket kan resultere i brand eller elektrisk stød. Undgå, at spille væsker af nogen form på produktet. Undgå, at stille eller opbevarer projektoren inden for rækkevidde af børn. Den kan ske af falde eller vælte, hvilket kan medføre alvorlig skade. Undgå, at stable andet udstyr ovenpå dette produkt, og stil ikke dette produkt på andet udstyr. Toppen og bunden på dette produkt bliver varm under brug, og kan derved beskadige andet udstyr. Der må ikke anvendes tilbehør, som ikke anbefales af RICOH. Brug af inkompatibelt tilbehør, kan medføre fare eller beskadigelse af produktet. Undgå, at stille dette produkt på en ustabil vogn, stativ, trefod, konsol eller bord. Produktet kan falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen, og selve produktet kan blive beskadiget. 4

7 Bemærkninger om anvendelse Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Forsigtig- Træk stikket ud af stikkontakten, og tag produktet til en tekniker, hvis du følgende sker: a) El-ledningen eller stikket bliver beskadiget. b) Der spildes vækse på enheden, eller en genstand er faldet ind i produktet. c) Produktet har været udsat for regn eller vand. d) Produktet virker ikke ordentligt, også selvom du følger brugervejledningerne. Juster kun på de knapper, som er beskrevet i brugsvejledningen. e) Produktet har været tabt på jorden, eller på anden måde er blevet beskadiget. (Hvis kabinettet går i stykker, bedes du venligst håndter produktet forsigtig, så du undgår yderligere skade). Dette produkt indeholder gladkomponenter, heriblandt en linse og en lampe. Hvis disse går i stykker, bedes du venligst være forsigtig, når du håndtere dem, og send produktet til reparation hos din lokale forhandler. Undgå alle glasskår, da disse kan forårsage skade. I det usandsynlige tilfælde, at lampen sprænger, bedes du rengøre området omkring projektoren omhyggeligt, og smid spiselige genstande, der eventuelt er i dette område, ud, da de kan indeholde glassplinter. Undgå, at stille noget foran linsen, når projektoren er i brug. Ting, som er placeret foran linsen, kan overophede og brænde, eller starte en brand. Uautoriseret udskiftning kan resulterer i brand, elektrisk stød eller andre farer. (brugeren bør kun udskifte selve lampen). Hvis der er blevet udført reparationsarbejde på dette produkt, skal du bede teknikeren om at udføre et sikkerhedstjek for, at kontrollere at produktet er i ordentligt driftstilstand. Undgå, at efterlade papirdokumenter eller genstande, som let deformeres, ovenpå enheden, eller i nærheden af udblæsningen i længere tid. 5

8 Bemærkninger om anvendelse Forsigtig- Forsigtig- Varmen fra enheden kan ske at slette oplysningerne på papiret, eller forårsage deformatino eller vridning. Undgå, at bruge dette produkt, på et indelukket sted. Undgå, at stille produktet i en kasse eller noget andet indelukket sted. Ellers kan den overophede, hvilket kan medføre risiko for brand. 6

9 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Læse vejledningen omhyggeligt, når du har pakket produktet ud, og følge brugsvejledningerne samt de andre instruktioner. Slukke for produktet, før det rengøres. Rengøre skærmkabinettet med en blød, fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Fjerne ledningen fra stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Du skal ikke: Blokere riller og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre enheden med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsninger. Bruge enheden under følgende forhold: - Ekstrem varme, kulde eller fugtighed. - I områder med megen støv og urenheder. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. Vigtigt: Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Virksomheden kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte, indirekte, bestemte, tilfældige eller efterfølgende skader, som følge af håndtering eller betjening af dette produkt. 7

10 Bemærkninger om anvendelse 1 Sikkerhedsmærkater på dette apparat 1 Før du udskifter lampen, skal du trække stikket ud af stikkontakten og vente i 60 minutter. 2 Undgå at kikke ind i linsen, når lampen er tændt. Det stærke lys fra lampen, kan skade dine øjnene. 3 Undgå, at stille noget foran linsen, når projektoren er i brug. Ting, som er placeret foran linsen, kan overophede og brænde, eller starte en brand. Hvis du ønsker at stoppe det fremviste billede midlertidigt, skal du bruge AV mute knappen på fjernbetjeningen, eller på tastaturet. 4 Dette produkt med de strømkilde, som ikke overgår spændingsområdet, der er anført på mærkepladen, og på elledningen

11 Bemærkninger om anvendelse Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger Dette bilag indeholder generelle bemærkninger vedrørende projektoren. Bemærkning: Brugere i USA FCC bemærkning MODELNAVN: RICOH PJ S2240 / RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX2240 / RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 / RICOH PJ HD5450 VAREMÆRKENAVN: PROJEKTOR MODELNAVN: RICOH PJ S2240 / RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX2240 / RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 / RICOH PJ HD5450 Testet til overholde FCC standarderne TIL HJEMMEBRUG OG KONTORBRUG Dette apparat er i overensstemmelse med styk 15 i FCC bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser: 1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og 2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusiv forstyrrelser som gør betjeningen uønsket. Dette apparat er blevet testet og findes at møde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en husstandsinstallation. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, foreslås brugeren at prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej eller flyt antennemodtageren. Øg afstanden mellem apparatet og modtageren. Forbind apparatet til en stikkontakt i et andet kredsløb end det modtageren er forbundet til. Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv teknikker. 9

12 Bemærkninger om anvendelse ANSVARLIG PART: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefon: Bemærkning: Afskærmede kabler Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne. Forsigtig Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere brugerens rettigheder, som er tildelt af Federal Communications Commission, til at betjene denne projektor. LAMPEN INDE I DETTE PRODUKT INDEHOLDER KVIKSØLV OG SKAL GENBRUGES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL LOKALE, STATSLIGE ELLER FØDERALE LOVE. Bemærkninger til brugere i Staten Californien Perchlorat materiale - der kræves evt. særlig håndtering; se nærmere: ADVARSEL: Ved berøring af ledningen udsættes brugeren for bly, der er et kemikalie, som er kendt af Staten Californien for at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. Vask hænder efter berøringen. 10

13 Bemærkninger om anvendelse Overensstemmelseserklæring for EU-lande EMC direktiv 2004/108/EC (inklusiv ændringer) Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC Bemærkning: Brugere i EU-landene CE-mærket og sporbar oplysninger (kun i EU-landene) Producent: Ricoh Co., Ltd. 3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo , Japan Importør: Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, Storbritannien Oplysninger til brugeren om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i de lande, hvor dette symbol vises i dette afsnit, er omfattet af den nationale lovgivning om indsamling og behandling af E-affald. Vores produkter indeholder højkvalitetskomponenter, og er fremstillet til at gøre genbrug lettere. Vores produkter og produktpakker er mærket med symbolet nedenfor. Dette produkt indeholder stoffer, som er skadelige for mennesker og miljøet. 11

14 Bemærkninger om anvendelse Lampen indeholder kviksølv. Du bedes venligst bortskaffe dette produkt og bruge lamper i overensstemmelse med lokale regler. Symboler betyder, at produktet skal behandles som kommunalt affald. Det skal bortskaffes separat via de egnede genbrugs- og affaldsdepoter. Når du følger disse vejledninger, sikre du at dette produkt behandles korrekt, og du hjælper med at formindske potientielt skade på miljøet og menneskeheden, som kan være resultatet af forkert behandling. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturlige ressourcer, og med at beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om genbrug- og affaldsdepoter til dette produkt, bedes du venligst kontakte forhandleren, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgs- eller servicerepræsentant. Bemærkning: Brugere i Tyrkiet Alle andre brugere Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du venligst kontakte enten din kommune, butikken hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgs- eller servicerepræsentant. 12

15 Bemærkninger om anvendelse BATTERI TIL FJERNBETJENINGEN Advarsel Batterier må aldrig kastes på åben ild. Forkert anvendelse af batteriet kan resultere i, at det eksploderer eller lækker, og kan medføre alvorlig personskade. Hvis batteri-lækkende væske kommer i kontakt med din hud, bedes du straks vaske væsken af med rent vand og kontakt herefter din læge. Hvis væsken spildes på et instrument, bedes du undgå at komme i kontakt med det, og tør det af med almindelig køkkenpapir. Bortskaf herefter papiret, som brandfarligt affald efter du har gjort det fugtigt med vand. Batteriet må ikke nedsvælges; fare for kemisk forbrænding. Den medfølgende fjernbetjening indeholder et knapbatteri. Hvis knapbatteriet nedsvælges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer og medføre døden. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke lukker helt til, må varen ikke anvendes og skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er mistanke om, at en person har slugt batterier, eller de er anbragt inden for en eller anden kropsdel, skal der straks opsøges lægelig bistand. Bemærk Sørg for at anvende et CR2025 litium 3 V knapbatteri. Batteriet bortkastes på et dertil indrettet bortskaffelsessted. Du bedes være opmærksom på de miljømæssige forhold, når du bortskaffer batterier. Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, eller hvis betjeningsrækkevidden mindskes, skal batteriet skiftes ud. Undgå kontakt med vand eller andre væsker. Undgå, at udsætte fjernbetjeningen for fugt og varme. Undgå, at tabe fjernbetjeningen. Hvis batterierne har lækket inden i fjernbetjeningen, skal du forsigtigt tørre hylsteret rent, og isæt nye batterier. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. Fjernbetjeningen holder muligvis op med at virke, hvis den infrarøde sensor udsættes for stærkt sollys eller fluorescerende lys. 13

16 Bemærkninger om anvendelse Bemærkning: Brugere i EU-landene Bemærkning til batteri- og/eller akkumulatorsymbolet I overensstemmelse med Batteridirektivet, direktiv 2006/66/EC, artikel 20 Oplysninger til slutbrugere, bilag 2, er ovenstående symbol påtrykt batterier og akkumulatorer. Symbolet betyder, at brugte batterier og akkumulatorer inden for EU skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffaldet. I EU findes der særskilte indsamlingssystemer ikke kun for brugte elektriske og elektroniske varer, men også for batterier og akkumulatorer. De skal bortskaffes korrekt på den lokale kommunale renovation/ genbrugsstation. Bemærkning: Brugere i Taiwan 請勿將電池當作一般垃圾丟棄 這個標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄 僅適用於台灣 14

17 Bemærkninger om anvendelse Andre oplysninger Ophavsret til billederne Når du fremviser billeder med denne projektor, bedes du være forsigtig med ikke at krænke ophavsretten til beskyttede materialer. Følgende er eksempler, der kan krænke ophavsretten til beskyttede materialer. Udsendelsesbilleder eller film, som er beregnet til kommercielt brug Ændring af billeder eller film, ved brug af funktion såsom at fryse, forstørre eller zoome, til at udsende billeder til kommercielt formål eller offentlig fremvisning Ændring af billedforholdet på billeder eller film, ved brug af funktioner, der ændrer skærmstørrelsen, til at sende billeder til kommercielle formål eller offentlig fremvisning Bemærkning til brugere, som skal se billeder i 3D Hold venligst øje med følgende ting, når du bruger briller, og se 3D billeder på projektoren: Det er forskelligt fra person til person, hvordan man opfatter 3D billeder. Undgå, at bruge 3D brillerne til andet, end at se 3D billeder med. Før du begynder at se i 3D, skal du sørge for at læse brugsvejledningerne til dine 3D briller og til dit 3D-kompatibelt indhold. Undgå, at se i 3D i lang tid ad gangen. Tag en pause på 15 minutter eller længere efter hver time. Hvis du begynder at føle ubehag, mens du ser 3D billeder, skal du holde op med at se dem. Hvis dit ubehag fortsætter, bedes du kontakte din læge. Hvis du ser 3D billeder i et lokale, som er oplyst af et LEDlyssystem eller af lysstofrør, vil du muligvis føle at lyset i lokalet flimrer. I dette tilfælde skal du dæmpe lyset, indtil flimren går væk, eller sluk helt for lyset. Hvis du eller et familiemedlem tidligere har oplevet anfald pga. lysfølsomhed, bedes du tage en snak med din læge før du begyder at se 3D billeder. 15

18 Introduktion Produktfunktioner Enestående funktioner omfatter: True RICOH PJ S SVGA /RICOH PJ TS100 - SVGA / RICOH PJ X XGA / RICOH PJ WX WXGA / RICOH PJ X XGA / RICOH PJ WX WXGA / RICOH PJ HD p adresserbare pixler Single chip DLP teknologi NTSC M (3,58 MHz)/NTSC 4,43 MHz/PAL (B/D/G/H/I/M/N)/SECAM (B/D/G/K/K1/L) og SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p/1080i/1080p) kompatibel Multi-Auto funktioner: Auto detektion, auto billede og automatisk gemmelse af justeringer Fuld funktionel fjernbetjening Brugervenlig skærmmenu i flere sprog Avanceret digital trapezkorrektion, og fuldbillledsgenskallering af høj kvalitet Indbygget mono 2-Watt højttaler (RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX2240) Indbygget mono 10-Watt højttaler (RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 / RICOH PJ HD5450) 16

19 Introduktion Pakkeindhold Denne projektor leveres med alle delene, som er vist forneden. Sørg venligst for, at alle delene er til stede. Kontakt din forhandler, hvis der mangler nogle dele. CR2025 3V På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. (*1) ikke tilgængelig på RICOH PJ S2240 og PJ TS100. Projektor Linsehætte (*1) Fjernbetjening (med batteri, se side 24) El-ledning Bæretaske (*1) Cd-rom Read This First RGB kabel Læs dette først Om cd-rommen Indeholder en brugervejledning i PDF-format. Understøtter engelsk, japansk og kinesisk. For andre sprog henvises til RICOHs websted. Projektorens betjeningsprogram kan kun bruges med RICOH PJ WX5460/X5460/HD

20 Introduktion Produktoversigt Zoomknap 2. Kontrolpanel 3. Tilslutningsstik 4. Ventilation (indsugning) 5. Åbning til sikkerhedskæde 6. Højttaler 7. Fjernbetjeningsmodtager 8. Justerbare fødder 9. Anti-tyveri låsehul (Kensington lås) 10. Linsehætte 11. Linse 12. Ventilation (udblæsning) 13. Fokusring

21 Introduktion Tilslutningsstik Grænsesnittet afhænger af modelspecifikationerne S-Video In Video In Monitor Out(Comp.1) Computer 1 In Computer 2 In RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX RICOH PJ S RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX Audio 2 In Audio Out LAN Audio 1 In PC Control Service HDMI

22 Introduktion RICOH PJ TS (*1) ikke tilgængelig på RICOH PJ S2240 (*2) tilgængelig 12 på RICOH PJ WX5460/ X5460/HD (*3) ikke tilgængelig på RICOH PJ TS100. RICOH PJ HD Tilslutningsstik(fortsæt) S-video indgangsstik(*3) 2. Skærmens udgangsstik(*1)(*3) 3. Computer 1 indgangsstik 4. Computer 2 indgangsstik(*1)(*3) 5. AC indgangsstik 6. HDMI-indgangsstik(*3) 7. Serviceudtag 8. Pc betjeningsstik 9. Lyd 1 indgangsstik (*1)(*3) 10. Lyd udgangsstik(*1)(*3) 11. Lyd 2 indgangsstik (til video og S-video) (*1)(*3) 12. Video indgangsstik(*3) 13. LAN stik(*2)

23 Introduktion Kontrolpanel Trapezkorrektion / Brug eller til at justerer billedet for at kompensere for billedforvrængning, som er forårsage af projektorens hældning. 2 Auto Set Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. 3 AV Mute Slår midlertidigt lyden og videoen fra/til. 4 Fire Retningsknapper Brug eller eller eller til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. 5 Temp-indikator Viser status for projektorens indvendige temperatur. 6 Power-idikator Viser projektorens strømstatus. 7 Lampeindikator Angiver status for projektorens lampe. 8 Strøm Der henvises til afsnittet "Tænd/Sluk projektoren". (Se siderne 35-36) 9 Menu Tryk på "Menu", for at åbne skærmmenuen (OSD), eller for at gå tilbage til forrige menu. (Se venligst side 42) 10 Input Vælg inddatakilde. 11 Enter Vælg eller bekræft en indstilling. 21

24 Introduktion Fjernbetjening Sender Sender signaler til projektoren. 2 Picture Vælg den forudindstillede billedtilstand. 3 Input Vælg inddatakilde. 4 AV Mute Slår midlertidigt lyden og videoen fra/til. 5 Fire retningsknapper Brug eller eller eller til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. 6 Auto Set Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. 7 Volume +/- Skruer op og ned for lydstyrken. 8 Magnify +/- Forstør en del af biledet. Reducer den forstørrede del af billedet. (Digital zoom) 22

25 Introduktion 9 Eco Vis menuen "Lampens strømtilstand". 10 Freeze Sæt afspilningen på pause. Tryk igen for, at genoptage afspilningen. 11 Menu Tryk på "Menu", for at åbne skærmmenuen (OSD), eller for at gå tilbage til forrige menu. (Se venligst side 33) 12 Enter Vælg eller bekræft en indstilling. 13 Trapezkorrektion / Juster billedet for, at kompenserer for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. 14 Aspect Brug denne funktion til at vælge det ønskede billedforhold. 15 Power Der henvises til afsnittet "Tænd/ Sluk projektoren". (Se siderne 35-36) 23

26 Introduktion Batteri til fjernbetjeningen Allerførste gang Inden fjernbetjeningen tages i brug allerførste gang, fjernes den gennemsigtige beskyttelsesplade. Skift batteriet ud Gennemsigtig beskyttelsesplade 1 Tryk på udløserknappen 2 Fjern det brugte batteri, 3 Skyd batteribakken til batterirummet, og og læg det nye batteri ind igen, indtil den skyd batteribakken ud. (CR2025) i batteribakken. klikker på plads. For at sikre en sikker betjeninge, bedes du venligst tage følgende forholdsregler i brug: Batterier må aldrig kastes på åben ild. Batteriet må ikke nedsvælges; fare for kemisk forbrænding. Opbevar nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Se side 13 for yderligere oplysninger. 24

27 Introduktion Fjernbetjeningens betjeningsafstand Ret fjernbetjeningen i retning af projektoren (fjernbetjeningsmodtageren), mens der trykkes på en hvilken som helst taste. 6 m ±30 (vandret), ±20 (lodret) Fjernbetjeningens maksimale betjeningsrækkevidde er ca. 6 m ±30 (vandret) og ±20 (lodret) foran projektoren. 25

28 Grundlæggende betjening Tilslutning af projektoren Tilslutning til computer/notebook RICOH PJ S2240 Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. (*) 3 2 På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. E62405SP R 1 (*) 1... El-ledning (medfølger) 2... HDMI/DVI kabel 3...RGB kabel (medfølger) For at sikre, at projektoren virker ordentligt med din computer, bedes du venligst sørge for, at timingen på skærmfunktionen er kompatibel med din projektor. (Se siderne 76-79) Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 26

29 Grundlæggende betjening Tilslutning til computer/notebook RICOH PJ TS100 Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. 2 (*) På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. E62405SP R 1 (*) 1... El-ledning (medfølger) 2...RGB kabel (medfølger) For at sikre, at projektoren virker ordentligt med din computer, bedes du venligst sørge for, at timingen på skærmfunktionen er kompatibel med din projektor. (Se siderne 76-79) Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 27

30 Grundlæggende betjening Tilslutning til computer/notebook RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX2240 Skærm Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. 2 5 (*) 4 3 På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. 2 E62405SP R 6 28 Når "Monitor Out (Standby)" stilles til "Fra", deaktiveres skærmudgangen og lydudgangen i standbytilstand. Når Lyd ud tilsluttes, høres den indbyggede højttaler ikke. Eldreven højttaler 1... El-ledning (medfølger) 2...Lydkabel 3... HDMI/DVI kabel 4...RGB kabel (medfølger) 5...RGB-kabel 6...Lydkabel For at sikre, at projektoren virker ordentligt med din computer, bedes du venligst sørge for, at timingen på skærmfunktionen er kompatibel med din projektor. (Se siderne 76-79) Brug kablerne, som følger med projektoren. (*)

31 Grundlæggende betjening Tilslutning til computer/notebook RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. 2 Skærm 5 (*) 4 3 På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. Audio Out Audio 2 In Video In S-Video In Audio 1 In LAN Monitor Out(Comp.1) Eldreven højttaler 6 Computer 1 In PC Control Computer 2 In Service HDMI 2 E62405SP R Når "Monitor Out (Standby)" stilles til "Fra", deaktiveres skærmudgangen og lydudgangen i standbytilstand. Når du sætter noget i lydudgangen, slukkes der for den indbyggede højttaler. 7 Router- / netværkskontakt 1... El-ledning (medfølger) 2...Lydkabel 3... HDMI/DVI kabel 4...RGB kabel (medfølger) 5...RGB-kabel 6...Lydkabel 7...LAN-kabel For at sikre, at projektoren virker ordentligt med din computer, bedes du venligst sørge for, at timingen på skærmfunktionen er kompatibel med din projektor. (Se siderne 76-79) Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 29

32 Grundlæggende betjening Tilslutning til computer/notebook RICOH PJ HD5450 Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. 2 (*) 4 3 På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. Eldreven højttaler E62405SP R 1 (*) 5 6 Router- / netværkskontakt 30 Når "Monitor Out (Standby)" stilles til "Fra", deaktiveres skærmudgangen og lydudgangen i standbytilstand. Når du sætter noget i lydudgangen, slukkes der for den indbyggede højttaler El-ledning (medfølger) 2...Lydkabel 3... HDMI/DVI kabel 4...RGB kabel (medfølger) 5...Lydkabel 6...LAN-kabel For at sikre, at projektoren virker ordentligt med din computer, bedes du venligst sørge for, at timingen på skærmfunktionen er kompatibel med din projektor. (Se siderne 76-79) Brug kablerne, som følger med projektoren. (*)

33 Grundlæggende betjening Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. Forbindes til AV-udstyr RICOH PJ S2240 Dvd-afspiller, HDTV-modtager HDMI Komponent E62405SP R På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør. 5 Video 6 S-Video 1 (*) 1... El-ledning (medfølger) 2... HDMI kabel 3... Komponent-RGB kabel 4...Komponent kabel 5... Video kabel 6...S-videokabel Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 31

34 Grundlæggende betjening Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. Forbindes til AV-udstyr RICOH PJ X2240 / RICOH PJ WX2240 Dvd-afspiller, HDTV-modtager HDMI Komponent E62405SP R 5 Eldreven højttaler På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør Video 1 Når HDMIindgang vælges, kan der være uddata på lydsignalet med HDMI. Når Lyd ud tilsluttes, høres den indbyggede højttaler ikke. S-Video 1... El-ledning (medfølger) 2... HDMI kabel 3... Komponent-RGB kabel 4...Komponent kabel 5...S-videokabel 6... Video kabel 7...Lydkabel 8...Lydkabel Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 32

35 Grundlæggende betjening Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. Forbindes til AV-udstyr RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 Dvd-afspiller, HDTV-modtager HDMI Komponent Audio Out Audio 2 In Audio 1 In LAN PC Control Service HDMI E62405SP R Video In S-Video In Monitor Out(Comp.1) Computer 1 In Computer 2 In 5 Eldreven højttaler På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør Video 1 (*) Når HDMIindgang vælges, kan der være uddata på lydsignalet med HDMI. Når Lyd ud tilsluttes, høres den indbyggede højttaler ikke. S-Video 1... El-ledning (medfølger) 2... HDMI kabel 3... Komponent-RGB kabel 4...Komponent kabel 5...S-videokabel 6... Video kabel 7...Lydkabel 8...Lydkabel Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 33

36 Grundlæggende betjening Sørg for, at elledningen sidder ordentlig i stikkontakten og i AC-stikket på projektoren. Sørg for, at der er en AC-stikkontakt i nærheden af projektoren, så den er nem at få adgang til. Forbindes til AV-udstyr RICOH PJ HD5450 Dvd-afspiller, HDTV-modtager HDMI Komponent Audio Out Audio 2 In Audio 1 In LAN PC Control Service HDMI E62405SP R Video In S-Video In Monitor Out(Comp.1) Computer 1 In Computer 2 In 5 Eldreven højttaler På grund af forskelle i programmer for hvert land, så kan der være nogle områder, der har forskelligt tilbehør Video 1 (*) Når HDMIindgang vælges, kan der være uddata på lydsignalet med HDMI. Når Lyd ud tilsluttes, høres den indbyggede højttaler ikke. S-Video 1... El-ledning (medfølger) 2... HDMI kabel 3... Komponent-RGB kabel 4...Komponent kabel 5...S-videokabel 6... Video kabel 7...Lydkabel 8...Lydkabel Brug kablerne, som følger med projektoren. (*) 34

37 Grundlæggende betjening Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren 1. Sørg for, at el-ledningen og signalkablet er ordentligt forbundet. Strømindikatoren begynder at lyse rødt. 2. Tag linsehætten af. Der er ingen linsehætte på RICOH PJ S2240/PJ TS Tænd for lampen, ved at trykke på " " på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Strømindikatoren begynder, at blinke blå. Startskærmen vises, og strømindikatoren lyser blå. 4. Første gang du bruger projektoren, vil du blive bedt om at vælge foretrukkent sprog og energisparetilstand. Tænd for dine kilder (computer, notebook, videoafspiller osv.). Herefter finder projektoren automatisk dine kilder. Kontroller, at "Automatisk kilde" står på "Til". Tryk på "Input" for at skifte inddata, hvis der kobles flere kilder til samtidigt. FORSIGTIG: Undgå at kikke ind i linsen, når lampen er tændt. Det stærke lys fra lampen, kan skade dine øjnene. Undgå, at blokere luft ind- og udgangene. Dette kan forårsage en brand på grund af indvendig overophedning. Placer ikke dine hænder, ansigt eller ande genstande i nærheden af udblæsningen, lampedækslet eller bunden af enheden. Dette kan resultere i skade og/eller beskadigelse af enheden. 2 Strøm ELLER Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. Linsehætte 1 35

38 Grundlæggende betjening Sådan slukkes projektoren 1. Tryk på " " knappen, hvorefter du vil se nedenstående besked i skærmmenuen. Sluk? Tryk på tænd/sluk-knappen igen. 2. Tryk på " " knappen for at slukke for projektorens lampe. 3. Ventilatoren fortsætter med at køre i ca. 30 sekunder for at nedkøle apparatet, og strømindikatoren begynder at blinke rød. Lyset holder op med at blinke, når projektoren har kølet ned, hvorefter den går i standby. Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Når den er i standbytilstand, skal du blot trykke på " " for at starte projektoren igen. 4. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra projektoren. 36

39 Grundlæggende betjening Advarselsindikator Når "Temp" indikatoren lyser rødt, betyder det, at projektoren er overophedet. Projektoren slukker automatisk for sig selv. Advarsel! TEMPERATUREN ER FOR HØJT Vennligst: 1. Sørg for at ventilationshullerne er frie. 2. Sørg for at rumtemperaturen er under 40 grader C. When the "Lamp" indicator lights red, and you see the message below displays on-screen, the projector has detected that the lamp is approaching its end of life. Skift venligst lampen så hurtigt som muligt, eller kontakt din lokale forhandler eller vores servicecenter. Advarsel! Lampe Lampen er næsten ved enden af dens levetid. Udskiftning anbefales! Når "Temp" indikatoren begynder, at blinke rød (0,5 sek. tændt, 0,5 sek. slukket), og beskeden nedenfor vises, indikerer det en ventilatorfejl. Hold op med, at bruge projektoren og træk stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller vores servicecenter. Advarsel! BLÆSER BLOKERET Projektoren slukker automatisk. Se side 73 for yderligere oplysninger om advarslen. 37

40 Grundlæggende betjening Indstilling af det projicerede billede Justering af det fremviste billedes placering Denne projektor er udstyret med justerbare fødder, til at hæve og sænke billedet, så det udfylder hele skærmen. 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren. 2. Drej den indstillelige ring mod uret for at løfte projektoren eller med uret for at sænke den. Gentag det på de øvrige fødder efter behov. Du kan hæve forenden på projektoren op til 6,5 ved at dreje på den justerbare fod. Justerbar fod foran på projektoren Maksimal længde: 20mm 38

41 Grundlæggende betjening Indstilling af projektor-zoom og fokus Du kan dreje på zoomknappen for at zoome ind og ud. Fokuser billedet ved at dreje på fokus-ringen indtil billedet er skarpt. RICOH PJ S2240/PJ TS100/PJ X2240/PJ X5460: Fokusere indenfor en afstand af 1,2 til 13,1 meter. RICOH PJ WX2240/PJ WX5460: Fokusere indenfor en afstand af 1,0 til 11,0 meter. RICOH PJ HD5450: Fokusere indenfor en afstand af 1,5-10 meter. Zoomknap Fokusring Indstilling af det fremviste billedes størrelse RICOH PJ S2240/PJ TS100/PJ X2240/PJ X5460: Størrelsen på det fremviste billede går fra 0,76 til 7,6 meter. RICOH PJ WX2240/PJ WX5460: Størrelsen på det fremviste billede går fra 0,76 til 7,6 meter. RICOH PJ HD5450: Størrelsen på det fremviste billede går fra 0,97 til 7,6 meter. Diagonal Højde Bredde Skærm Skærm (H) Set fra siden Forskydning (Hd) Fremvisningsafstand (D) 39

42 Grundlæggende betjening RICOH PJ S2240/PJ TS100/PJ X2240/PJ X5460 Størrelse (tommer) på 4:3 skærm Skærmstørrelse B x H Denne graf er kun til brugerens reference. Fremvisningsafstand (D) (m) (tommer) (m) (fod) Forskydning (Hd) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 30 0,6 0,5 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,07 0, ,8 0,6 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,09 0, ,2 0,9 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,14 0, ,4 1,1 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,16 0, ,6 1,2 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,18 0, ,8 1,4 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,21 0, ,0 1,5 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,23 0, ,4 1,8 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,27 0, ,1 2,3 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,34 1, ,1 3,1 160,0 120,0 7,9 8,7 26,0 28,7 0,46 1, ,1 3,8 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,57 1, ,1 4,6 240,0 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,69 2,25 RICOH PJ WX2240 / PJ WX5460 Størrelse (tommer) på 16:10 skærm Skærmstørrelse B x H Denne graf er kun til brugerens reference. Fremvisningsafstand (D) (m) (tommer) (m) (fod) Forskydning (Hd) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 30 0,7 0,4 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0, ,9 0,5 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0, ,3 0,8 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0, ,5 0,9 59,4 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0, ,7 1,1 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0, ,9 1,2 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,2 1,4 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,6 1,6 101,8 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,2 2,0 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,3 2,7 169,6 106,0 6,7 7,3 21,9 24,0 0,33 1, ,4 3,4 212,0 132,5 8,3 9,2 27,4 30,0 0,42 1, ,5 4,0 254,4 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,64 40

43 Brugerindstillinger RICOH PJ HD5450 Størrelse (tommer) på 4:3 skærm Skærmstørrelse B x H Denne graf er kun til brugerens reference. Fremvisningsafstand (D) (m) (tommer) (m) (fod) Forskydning (Hd) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 38 0,84 0,47 33,1 18,6-1,5-5,0 0,08 0, ,00 0,56 39,2 22,1 1,5 1,8 4,9 5,9 0,09 0, ,11 0,62 43,6 24,5 1,7 2,0 5,4 6,5 0,10 0, ,33 0,72 52,3 29,4 2,0 2,4 6,5 7,8 0,12 0, ,55 0,87 61,0 34,3 2,3 2,8 7,6 9,2 0,14 0, ,77 1,00 69,7 39,2 2,7 3,2 8,7 10,5 0,16 0, ,99 1,12 78,4 44,1 3,0 3,6 9,8 11,8 0,18 0, ,21 1,25 87,2 49,0 3,3 4,0 10,9 13,1 0,20 0, ,66 1,49 104,6 58,8 4,0 4,8 13,1 15,7 0,24 0, ,32 1,87 130,7 73,5 5,0 6,0 16,3 19,6 0,30 0, ,43 2,49 174,3 98,1 6,6 8,0 21,8 26,1 0,40 1, ,64 3,74 261,5 147,1 10,0-32,7-0,50 1,96 41

44 Brugerindstillinger Sådan bruger du skærmmenuen (OSD) Projektoren har en flersprogede skærmmenu til justering og ændring af en lang række indstillinger. Sådan bruges skærmmenuen 1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på "Menu" på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. 2. Når skærmmenuen ses, skal du bruge knapperne til at vælge et punkt i hovedmenuen. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du trykke på eller "Enter" for at åbne undermenuen. 3. Benyt tasterne til at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og tryk på eller tasten "Enter" for at vise flere indstillinger. Juster indstillingerne med tasterne eller. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på "Enter" eller "Menu" for at bekræfte, hvorefter skærmen vender tilbage til den forrige menu. 6. For at afslutte, skal du trykke på "Menu" igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hvis der ikke trykkes på nogle knapper i 3-10 sekunder, lukkes skærmmenuen automatisk. Hovedmenu Billede Billedfunktion Vægfarve Lysstyrke Kontrast Skarphed Farvemætning Standard Hvid Indstilling Farvetone Undermenu Vælg Indtast Forlad 42

45 Brugerindstillinger Billede Billedfunktion Vægfarve Standard Hvid Lysstyrke Kontrast Skarphed Farvemætning Farvetone Billede Vælg Indtast Forlad Billedfunktion Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Benyt eller til at vælge punktet. Lys: Til at forstærke lysstyrken. Standard: Bruges til at optimere balancen mellem lysstyrken og farvegengivelsen. Spil: Til spilindhold. Naturlig: Til at farvegengivelsen. Bruger: Brugerdefinerede indstillinger. Vægfarve Funktionerne "Skarphed", "Farvemætning" og "Farvetone" understøttes kun ved Video/S-Video/ komposit signalkilder. Brug denne funktion til, at vise et billed, som er optimeret i forhold til væggens farve. Tilgængelige valgmuligheder: Hvid/ Lysegul/ Lyseblå/ Lyserød/ Mørkegrøn. Vægfarve Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Hvid Lysegul Lyseblå Lyserød Mørkegrøn Lysstyrke Tryk på Tryk på for at gøre billedet mørkere. for at gøre billedet lysere. 43

46 Brugerindstillinger Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Ved justering af kontrasten ændres billedets mængde af sort og hvidt. Tryk på Tryk på Skarphed for at mindske kontrasten. for at øge kontrasten. Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på Farvemætning for at reducere skarpheden. for at øge skarpheden. Juster billedets farvemætning. Tryk på Tryk på Farvetone for at reducere antal farver på billedet. for øge antal farver på billedet. Juster billedets farvebalance. Tryk på Tryk på for at justere den grønne farvekomponent i billedet. for at justere den røde farvekomponent i billedet. 44

47 Brugerindstillinger Skærm Billedformat Auto Fase Ur H. Placering V. Position Digital zoom V. Keystone Projektortilstand RGB-inputområde Bagerste Kant Auto Skærm Vælg Indtast Forlad Billedformat Brug denne funktion til at vælge det ønskede billedforhold. Auto: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Når input er 4:3, vises billedet som 4:3. Når input er 16:9, vises billedet som 16:9. 4:3: Viser billedformat 4:3. 16:9: Viser billedformat 16:9. Fase Fjern flimmer på det viste billede. Benyt eller til at justere værdien. Ur Juster det samlede antal prikker på en vandret periode. Benyt eller til at justere tallet til at passe med PC-billedet. H. Placering (Horisontal position) Ændrer det projicerede billedes horisontale position. Funktionerne "H. Placering" og V. Position" understøttes kun ved kilden Computersignal. Tryk på Tryk på H. Placering for at flytte billedet til venstre. for at flytte billedet til højre. 45

48 Brugerindstillinger V. Position (Vertikal position) Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Position Tryk på Tryk på for at flytte billedet ned. for at flytte billedet op. Digital zoom Indstil det digitale zoomforhold på det projicerede billede. Digital zoom Tryk på Tryk på for at mindske billedstørrelsen. for at forstørre et billede på projektorskærmen. V. Keystone Tryk på eller for at justere billedforvrængningen lodret. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet firkantet. Projektortilstand Anvend funktionen til at vælge projektortilstand alt efter, hvordan projektoren er monteret. Front: Dette er standardvalget. Billedet fremvises lige på skærmen. 46 "RGB-inputområde" understøttes kun på en HDMI kilde. Front loftmonteret: Når det vælges, ses billedet på hovedet. Bagside: Når det vælges, ses billedet omvendt. Bagerste Kant: Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. RGB-inputområde Juster farveområdet på HDMI billedet. Auto: Find RGB området automatisk. Standard: Behandl indgangsbilledet som standard dataområde. Fuld: Vælg denne funktion, når computersignalet eller det fulde signal fra AV-udstyret er forbundet til indgangen.

49 Brugerindstillinger Indstilling Sprog Monitor Out (Standby) Network (Standby) Netwerk Nulstil Fra Fra Indstilling Vælg Indtast Forlad Menupunktet "Monitor Out (Standby)" er ikke tilgængeligt på RICOH PJ S2240 / RICOH PJ TS100. Menupunktet "Network (Standby)" er kun tilgængeligt på RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 / RICOH PJ HD5450. Sprog Vælg den flersprogede skærmmenu. Tryk på "Enter" for at åbne undermenen, og brug herefter,, eller til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på "Enter" til at bekræfte dit valg. Monitor Out (Standby) Aktiver/deaktiver skærmudgangsfunktionen. Monitor Out (Standby) Til Fra Til: Aktivér skærmudgangsfunktionen ved status Projektorstandby. Fra: Deaktivér skærmudgangsfunktionen ved status Projektorstandby. Network (Standby) (kun RICOH PJ X5460 / PJ WX5460 / PJ HD5450) Aktivér/Deaktivér netværksfunktionen. Network (Standby) Til Fra Til: Aktivér netværksfunktionen ved status Projektorstandby. Fra: Deaktivér netværksfunktionen ved status Projektorstandby. 47

50 Brugerindstillinger Menupunktet "Netwerk" er kun tilgængeligt på RICOH PJ X5460 / RICOH PJ WX5460 / RICOH PJ HD5450. Kontakt din netværksadministrator for oplysninger om netværksindstillinger. Netwerk (kun RICOH PJ X5460 / PJ WX5460 / PJ HD5450) Konfigurer netværksindstillingerne. LAN Network State DHCP IP Address Subnet mask Gateway Bruge Connected Til MAC Vælg Indtast Forlad Network State: Viser status for netværksforbindelse. DHCP: Vælg Til for at give projektoren tilladelse til automatisk at hente en IP-adresse fra netværket. Vælg Fra for at tildele IP-adresse, Subnet mask og Gateway konfiguration manuelt. DHCP Til Fra IP Address: Angiv en IP-adresse eller vis den IP-adresse, du har fået af DHCP-serveren, når DHCP står på Til. IP Address IP Address Subnet mask: Angiv undernetmaske eller vis den undernetmaske, du har fået af DHCP-serveren, når DHCP står på Til. Gateway: Vælg standard-gateway for det netværk, projektoren er tilsluttet, eller vis netværkets standard-gateway, som du har fået af DHCP-serveren, når DHCP står på Til. Bruge: Vælg Ja for at gemme ændringerne, der er foretaget i netværks-konfigurationsindstillingerne. Bruge Ja Nej MAC: Vis MAC-adresse. 48

51 Brugerindstillinger Nulstil Nulstiller justeringerne og indstillingerne til fabriksindstillingerne. Vælg "Ja" for at nulstille skærmparametrene i alle menuerne, bortset fra Sprog og Lampe-timer, til fabriksindstillingerne. LANindstillingerne nulstilles også til fabriksindstillingerne. Indstil dem igen efter nulstilingen. Nulstil Ja Nej Forlad 49

52 Brugerindstillinger Lydstyrke Lydløs Fra Lydstyrke Lydstyrke Vælg Indtast Forlad Menupunktet "Lydstyrke" er ikke tilgængeligt på RICOH PJ S2240/ RICOH PJ TS100. Funktionen "Lydløs" indvirker både på lydstyrke på den indbyggede og den eksterne højttaler. Lydløs Sluk midlertidigt for lyden. Vælg "Til" for at slå lyden fra. Vælg "Fra" for at slå lyden til. Lydstyrke Juster lydstyrken. Tryk på Tryk på for at skrue ned for lydstyrken. for at skrue op for lydstyrken. 50

53 Brugerindstillinger Valgmuligheder Automatisk kilde Indgang Automatisk slukning (min) Lampeindstillinger Stor højde Påmindelse om støvfilter Oplysninger Til Fra Valgmuligheder Vælg Indtast Forlad Automatisk kilde Når denne funktion er "Til", vil projektoren søge efter andre signaler, hvis det akutelle indgangssignal er tabt. Når denne funktion er "Fra", vil projektoren kun søge på et bestemt tilslutningsstik. Indgang Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på "Enter" til at bekræfte dit valg. Projektoren søger kun efter inddata, som er aktiveret. Indgang HDMI Standardindstillingen på "Automatisk slukning (min)" er 20 minutter. Computer1 Computer2 S-Video Video Vælg Forlad Indtast Automatisk slukning (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Når nedtællingen indstilles til "0", er automatisk sluk deaktiveret. Slukketimer aktiv 51

54 Brugerindstillinger Lampeindstillinger Anvend denne mulighed til at se statussen på lampelevetiden og konfigurere lampeindstillingerne. Tryk på for at gå til undermenuen og konfigurere de ønskede indstillinger. Lampeindstillinger Lampe-timer forbrugt (normal) Tilbageværende lampelevetid Lampens strømtilstand Eco (lysstyrke) Fra Normal Fra Når den omgivende temperatur overstiger 40 C under anvendelsen, slår projektoren automatisk over på "ØKO". Vælg Indtast Forlad Lampe-timer forbrugt (normal): Viser projiceringstid. Lampetimer forbrugt i tilstanden Eco eller "Eco (lysstyrke)" "Til" konvertes til lampetimer forbrugt i tilstanden "Normal". Tilbageværende lampelevetid: Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampepåmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer, før det anbefales at udskifte pæren. Lampens strømtilstand: Indstil tilstanden lysstyrke. Vælg "Normal" for at øge lysstyrken, eller vælg "ØKO" for at dæmpe projektorlampen, som mindsker strømforbruget og forlænger lampens levetid. Eco (lysstyrke): Vælg "Til" for at dæmpe lampens styrke alt efter billedernes lysstyrke, og derved sænke lampens strømforbrug væsentligt. Lampens levetid forlænges. Stor højde Når der vælge "Til", drejer ventilatorerne hurtigere. Stil Stor højde på "Til", hvis projektoren bruges i en højde på over 750 m. Stor højde Til Fra 52

55 Brugerindstillinger Påmindelse om støvfilter Anvend denne mulighed til at se status på filteret og konfigurere filterindstillingerne. Tryk på for at gå til undermenuen og konfigurere de ønskede indstillinger. Dette punkt er deaktiveret på projektorer, som sælges i visse lande. Påmindelse om støvfilter Filtre påmindelse (timer) Rydder påmindelser Vælg Indtast Forlad Filtre påmindelse (timer): Indstil den maksimale tid for brug af filter. Rydder påmindelser: Vælg funktionen til at vise eller skjule advarslen, når beskeden om at skifte filter vises. Hvis påmindelsesfunktionen aktiveres og brugstiden er ved at løbe ud, fremkommer der en skærmmeddelelse til påmindelse om at rengøre eller udskifte filteret. Advarsel! Støvfiltre Støvfilterets brugstid er udløbet. Rengør støvfiltrene for at opnå bedre ydeevne. Oplysninger Vis projektoroplysningerne. Oplysninger Kilde Opløsning Softwareversion Farveområde Billedformat Computer1 Ingen data Auto Forlad Kilde: Vis den inddatakilde, som i øjeblikket er tilsluttet. Opløsning: Vis opløsningsindstillingen på den aktuelle inddatakilde. Softwareversion: Viser firmwareversionen. Farveområde: Vis den farvematrixtype, der nu anvendes. Billedformat: Vis det anvendte billedformat. 53

56 Brugerindstillinger 3D 3D 3D synk. spejlvending 3D format Til Fra 3D Vælg Indtast Forlad Der kræves kompabitel 3D-kilde, 3D-indhold og optiske 3D-briller af type 2 til 3D-visning. "3D synk. spejlvending" er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. Denne indstilling skal muligvis ændres, hvis du ønsker at se film i 3D igen. 3D-funktionen slås automatisk til, når inddata er fra en Blu-ray 3D-kilde. 3D Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere 3D-funktionen. Fra: Vælg "Fra" for at vise det normale (2D) billede. Til: Vælg "Til" for at vise 3D-format. 3D synk. spejlvending Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere funktionen med 3D-synkroniseret spejlvending. Fra: Vælg "Fra" for standard billedindhold. Til: Vælg "Til" for at vende billedindholdet om. Vælg "Til", hvis billedet ikke er naturligt, eller 3D effekten virker forkert. 3D format Anvend denne funktion for at vælge det egnede 3Dformatindhold. Side om side: Anvend denne tilstand til 3D-indhold i formatet "Side om side". Top og bund: Anvend denne tilstand til 3D-indhold i formatet "Top og bund". Sekventielt: Anvend denne tilstand til 3D-indhold i formatet "Sekventielt". 54

57 Hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk, skal du henvende dig til netværksadministratoren vedr. netværksindstillinger. Netværksindstillinger som fx adgangskode nulstilles, hvis du vælger "Standardindstillinger 2" > "Nulstil alle" i projektorens menu. I sjældne tilfælde vil netværksfunktionen ikke fungere ordentligt på grund af elektrostatiske udladninger eller lignende. Vælg "Standardindstillinger 2" > "Nulstil alle" i disse tilfælde. LAN-styring Sådan bruges web-browseren til at tjekke projektoren Tilslutning af enheder til projektoren 1. Tjek projektorens IP-adresse Tjek IP-adressen under "Indstillinger" > "Netwerk" i projektorens menu. (Se side 44 i projektorens brugsanvisning). LAN Network State DHCP 2. Opret forbindelse Connected IP Address Subnet mask Gateway Bruge MAC Vælg Indtast Forlad Åbn din webbrowser, og indtast den IP-adresse, som du har valgt. Indtast f.eks. "http:// ", hvis IP-adressen er vist, som på ovenstående billede. Til Denne webside bruger Java Script. Aktivér Java Script i din browser. Login 1. Webbrowseren viser en loginside 55

58 LAN-styring 2. Vælg en bruger Du kan bruge alle funktioner (Kontrolpanel, Netværksindstillinger og Advarselsindstilling), når du vælger "Administrator". Og du kan kun bruge "Control Panel (Kontrolpanel)", når du vælger "User (Bruger)". Advarslen "Ugyldigt tegn" vises, hvis adgangskoden er forkert. "B01", der vises øverst på websiden, angiver softwareversionen for den pågældende webside. Der kan stå noget andet end "B01". 3. Indtast adgangskoden Hvis indstilling af adgangskode er aktiveret, skal du indtaste den korrekte adgangskode. Administratorens standardadgangskode: "admin" Brugerens standardadgangskode: "user" Hvis indstilling af adgangskode er deaktiveret, vil punktet "Password (Adgangskode)" være gråtonet. Klik på [Login] for at logge på. 4. Login Når du er logget på, vises styrefanerne. De indeholder Home (Startside), Control Panel (Kontrolpanel), Network Setting (Netværksindstilling), Alert Setting (Indstilling for advarsel) og Logout (Log af). Home (Startside) vælges automatisk efter login. 56

59 LAN-styring Home (Startside) Dette er en Home (Startside), som viser dig grundlæggende oplysninger om din projektor. Der er ingen knapper på denne side. 1. Projector Status (Projektorstatus) System Status (Systemstatus): Den viser projektorens aktuelle systemstatus. Dette omfatter Standby, Warm-up (Opvarmning), Power-on (Tænd), Cooling (Afkøling), Power-off (Sluk) og Unknown (Ukendt). -Input (Indgang): [PJ X5460][PJ WX5460] Den viser projektorens aktuelle indgangskilde. Dette omfatter Computer 1, Computer 2, S-Video, Video, HDMI, None (Ingen) og Unknown (Ukendt). -Lamp Hours (Lampetid): Den viser projektorens aktuelle lampetimer. -FW Version (FW-version): Den viser den nuværende firmwares version. 57

60 LAN-styring Projektorens kontrolpanel Denne side viser projektorens betjeningselementer. Brugeren kan styre projektoren fra denne side. Betjeningsknapper Udfør en funktion ved at trykke på knappen. [Power ON] (Tænd) [Power OFF] (Sluk) [Auto Set] (Auto-indstil) [Input] (Indgang) Indstillingsknapper Der tændes for projektoren. Der slukkes for projektoren. Automatisk justering af RGB signalet, som kommer fra computeren. Skift mellem Computer1, Computer2, Video, S-Video og HDMI. Du skifter indstillingmellem On (Til) og Off (Fra) ved at klikke på knappen. [Auto Source] (Automatisk kilde) Søg automatisk efter næste signalkilde, når det nuværende signal forsvinder. (Se side 47 i projektorens brugsanvisning) [AV Mute] (Slå lyd Slår øjeblikkeligt lyden og videoen fra. og video fra) [Freeze] (Fasthold) Sæt afspilningen på pause. [3D Projection] Aktivér 3D-projektion. (3D-fremvisning) [L/R Reverse] Inverter venstre og højre billedindhold ved (Omvendt V/H) 3D-projicering. (Se side 50). 58

61 LAN-styring Vælg input Vælg en indgangskilde fra rullemenuen. Justering af indstillingerne Image (Billede) [Brightness] (Lysstyrke) [Contrast] (Kontrast) [Sharpness] (Skarphed) [Picture mode] (Billedfunktion) Justér lysstyrken ved at klikke på [+] eller [-]. Klik på [Reset] (Nulstil) for at vende tilbage til standardværdien 0. (Se side 39 i projektorens brugsanvisning) Justér kontrasten ved at klikke på [+] eller [-]. Klik på [Reset] (Nulstil) for at vende tilbage til standardværdien 0. Justér skarpheden ved at klikke på [+] eller [-]. Klik på [Reset] (Nulstil) for at vende tilbage til standardværdien 0. Vælg en billedfunktion rullemenuen. Audio (Lyd) [Volume] (Lydstyrke) Justér lydstyrken ved at klikke på [+] eller [-]. Klik på [Reset] (Nulstil) for at vende tilbage til standardværdien 5. Management [Power off on No signal] (Sluk ved manglende signal) [Lamp Power] (Lampestrøm) [Aspect] (Billedformat) Vælg timerværdi i rullemenuen for at slukke, når der ikke har været signal efter det valgte tidsrum. Vælg lampestrøm fra rullemenuen. Vælg billedformat fra rullemenuen. 59

62 LAN-styring Network Settings (Netværksindstillinger) N ot e Dette projektornavn bruges også i PJLink betjeningen. Navnet kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn og symboler. Projector Settings (Projektorindstillinger) Projektornavnet, der vises på denne webside, kan ændres. Indtast et nyt projektornavn i feltet og klik på [Apply] (Bruge). PJLink setting (Indstilling af PJLink) Adgangskoden til PJLink kan ændres i dette afsnit. N ot e En adgangskode kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn og symboler. Hvis du ikke indtaster den samme adgangskode to gange, vises en fejlmeddelelse. Genindtast i givet fald adgangskoderne. 60 -Skift adgangskode. Tjek at "Enable (Aktivér)" er valgt ud for Adgangskode til PJLink. Indtast den nuværende adgangskode i feltet Nuværende adgangskode. Standard-adgangskoden er "admin". Indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge).

63 LAN-styring -Aktivér adgangskoden, hvis den er deaktiveret. Afkryds "Enable (Aktivér)" i adgangskode for PJLink. Indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge). -Deaktivér adgangskoden, hvis den er aktiveret. Afkryds "Disable (Deaktivér)" i adgangskode for PJLink. Indtast den nuværende adgangskode i feltet Nuværende adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge). Network setting (Netværksindstilling) Netværksindstillinger som fx IP-adressen kan indstilles her. DHCP, IP-adresse samt standard-gateway kan også angives fra projektorens skærmmenu. DNS-serverens adresse kan kun indstilles her. Denne er nødvendig, hvis adresserne angives med domænenavn. -Afkryds DHCP, hvis netværksindstillingerne leveres af netværkets DHCP-server. -Afkryds Manuel, hvis du vil angive netværksindstillingerne manuelt. Indtast herefter indstillingerne i de følgende felter. [IP Address] (IP-adresse), [Subnet Mask] (Undernetmaske), [Detault Gateway] (Standardgateway), [DNS server]. Når du har foretaget ændringerne, klikker du på [Apply] (Bruge) for at gemme indstillingerne. Password setting (Indstilling af adgangskode) Adgangskoden til websider kan ændres her. Du kan angive forskellige adgangskoder for "Administrator" og "User (Bruger)". -Skift adgangskode Tjek at "Enable (Aktivér)" er valgt ud for Administrator eller Bruger. Indtast den nuværende adgangskode i feltet Nuværende 61

64 LAN-styring adgangskode. Indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge). IPv6 understøttes ikke. -Aktivér adgangskoden, hvis den er deaktiveret. Afkryds "Enable (Aktivér)" i adgangskode for PJLink. Indtast den nye adgangskode i feltet Ny adgangskode og Bekræft adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge). -Deaktivér adgangskoden, hvis den er aktiveret. Vælg "Disable (Deaktivér)" ud for Administrator eller Bruger. Indtast den nuværende adgangskode i feltet Nuværende adgangskode. Klik på [Apply] (Bruge). Alert Setting (Meddelelsesindstillinger) Alert setting (Meddelelsesindstilling) Denne projektor kan sende en , hvis der opstår en fejl ved den. - setting ( indstillinger) Angiv indstillingerne i felterne. 62

65 LAN-styring En adgangskode kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn og symboler. Hvis du ikke indtaster den samme adgangskode to gange, vises en fejlmeddelelse. Genindtast i givet fald adgangskoderne. [To] (Til), [Cc] Indtast en modtager af meddelelsen. Der kan kun angives én destination i hvert felt. [Subject] (Emne) Indtast et emne for meddelelsen. [From] (Fra) Indtast en afsender af meddelelsen. Klik på [Apply] (Bruge) for at anvende indstillingerne. -SMTP Setting (SMTP-indstillinger) Indtast SMTP mailserveradressen i feltet. Klik på [Apply] (Bruge) for at anvende indstillingerne. -Alert Condition (Betingelse for meddelelse) Vælg de ønskede betingelser for meddelelsen. Fan Lock (Ventilatorlås) Der sendes en meddelelse, hvis ventilatoren stopper. ens indhold er "Fan Lock (Ventilatorlås):xxx.xxx.xxx.xxx*" Sørg for at indstillingerne og SMTP-indstillingen er korrekte. Det anbefales at teste afsendelse, når du har foretaget meddelelsesindstillinger. Over Temperature (Overophedning) Der sendes en meddelelse, hvis temperaturen i projektroen bliver for høj. ens indhold er "Over Temperature (Overophedning): xxx.xxx.xxx.xxx*" Lamp Hours Running Out (Lampetiden løber ud) Der sendes en meddelelse, hvis lampens levetid er ved at være slut. ens indhold er "Lamp Hours Running out (Lampetiden løber ud):xxx.xxx.xxx.xxx*" Lamp Fail (Lampefejl) Der sendes en meddelelse, hvis projektoren ikke kan tænde for lampen. ens indhold er "Lamp Fail (Lampefejl):xxx.xxx.xxx.xxx*" * "xxx.xxx.xxx.xxx" er projektorens IP-adresse. (f.eks ) 63

66 LAN-styring - test (Test af ) Der sendes en prøve- , når du klikker på [ Test] (Test af ). Dette bruges til at tjekke, at der kan sendes en i tilfælde af fejl. Tjek at prøve- en modtages i din indbakke. ens indhold er " Test (Prøve- ):xxx.xxx.xxx. xxx*" * "xxx.xxx.xxx.xxx" er projektorens IP-adresse. (f.eks ) Sørg for at indstillingerne og SMTP-indstillingen er korrekte. Det anbefales at teste afsendelse, når du har foretaget meddelelsesindstillinger. Indstil altid "Betjeningsmetode" til "LAN" i projektorens skærmmenu for at registrere fejlen. Standardværdien for indstillingerne er som følger. [To] (Til) [Cc] [Subject] (Emne) Project alert (Projektmeddelelse) [From] (Fra) Der er kun understøttelse for SMTP-protokollen. Logout (Log af) Klik på fanen Log af for at logge af projektorens betjeningswebsted. Denne side vises i 2 sekunder, hvorefter login-siden vises. 64

67 LAN-styring Betjen projektoren ved brug af projektorens betjeningsprogram Projektorens betjeningsprogram stemmer overens med PJLink klasse 1-standarderne, og er kompatibel med alle klasse 1 kommandoer. Det er muligt at betjene op til 100 projektorer på et netværk via en enkelt computer. Betjeningsmiljøet i projektorens betjeningsprogram er beskrevet nedenfor. Understøtede operativsystemer Windows Vista (32-bit/64-bit version) Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic Windows 7 (32-bit/64-bit version) Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise Windows 8 (32-bit/64-bit version) Pro, Enterprise Windows 8.1 (32-bit/64-bit version) Pro, Enterprise Windows Server 2008 SP2 (32-bit/64-bit version) Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (64-bit version) Hukommelsesstørrelse Anbefalet hukommelsesstørrelse til operativsystemet, på computeren du bruger. Skærmopløsning pixels eller højere Installation af projektorens betjeningsprogram Projektorens betjeningsprogram findes på den medfølgende cd-rom. Log på computeren som administrator, for at installere eller fjerne programmer. 1. Luk alle programmer. 2. Sæt cd-rom i cd-rom-drev på computeren, og klik herefter på [X] for at lukke vinduet med brugsanvisningen. 3. Højreklik på cd-rom-ikonet og vælg ÅBN. 4. Åbn "Projector Management Utility"-mappen på cd-rom. 65

68 LAN-styring 5. Dobbeltklik på "setup.exe", som ligger i "Projector Management Utility"-mappen. N ot e Dette software bruges til at betjene og overvåge projektorer, som er fremstillet af vores firma. Softwaret er ikke beregnet til at betjene andre projektorer. 6. Installer programmet, ved at følge vejledningerne på skærmen. 7. Når installationen er udført, skal du afslutte installationsprogrammet. Der dannes et genvejsikon på skrivebordet. Registrér projektorer 1. Registrér projektorerne med Automatisk søgning -Klik på knappen [Register Projector] (Registrér projektorer). -Klik på [Auto Search] (Automatisk søgning). N ot e For at afinstallere projektorens betjeningsprogram, skal du bruge afinstallationsprogrammet i kontrolpanelet og fjerne "Projector Management Utility". 66

69 LAN-styring -Liste med projektorer, som understøtter PJLink, vises i vinduet. Projektornavnet vises som "********", indtil den er autoriseret (såfremt adgangskode er aktiveret). -Vælg den ønskede projektor og klik på [Register] (Registrér). 67

70 LAN-styring Der kræves godkendelse af adgangskode, hvis adgangskode til projektoren er aktiveret. -Klik på [OK] for at vende tilbage til den oprindelige skærm. 2. Angiver direkte IP-adressen og registrerer projektoren. -Indtast IP-adressen til den ønskede projektor og klik på [Confirm] (Bekræft), hvorefter projektornavnet vises. Klik på [Register] (Registrér), når du har bekræftet projektornavnet. Styr projektoren ved brug af projektorens betjeningsprogram Klik på fanen [Remote Control] (Fjernbetjening) og vælg den ønskede projekter fra listen. Du kan betjene den valgte projektor ved at klikke på betjeningsknapperne i bunden af vinduet. [Power] (Strøm)-knap "On/Off" (Tænd/sluk) for strømmen til projektorerne eller grupperne, du har valgt fra listen Projektor(/Gruppe). 68

71 LAN-styring [Input]-knap Skifter indgangskilde for de projektorer eller grupper, du har valgt fra listen Projektor(/Gruppe). Indgangskilden ændres ikke, hvis projektoren ikke understøtter den valgte indgangskilde. Herunder vises en tabel over indgangskilde på projektoren og i projektorens betjeningsprogram. [PJ X5460][PJ WX5460] Projektor Projektorens betjeningsprogram Computer 1 RGB 1 Computer 2 RGB 2 Video Video 1 S-Video Video 2 HDMI Digital 1 Knappen [Mute] (Lydløs) Slå lyden "On/Off (Til/fra)" for projektorerne eller grupperne, du har valgt fra listen Projektor (/Gruppe). Projektoren understøtter kun muligheden for at slå video & lyd fra. Knappen [Detail Information] (Detaljerede oplysninger) Vis detaljerede oplysninger om den valgte projektor. 69

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5.

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5. Brugervejledning 1. Bemærkninger om anvendelse 2. Introduktion 3. Grundlæggende betjening 4. Brugerindstillinger 5. Fejlfinding 6. Udskiftning af lampen 7. Bilag Læs denne vejledning grundigt, før du bruger

Læs mere

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5.

Brugervejledning. 1. Bemærkninger om anvendelse. 2. Introduktion. 3. Grundlæggende betjening. 4. Brugerindstillinger. 5. Brugervejledning 1. Bemærkninger om anvendelse 2. Introduktion 3. Grundlæggende betjening 4. Brugerindstillinger 5. Fejlfinding 6. Udskiftning af lampen 7. Bilag Læs denne vejledning grundigt, før du bruger

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning

For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning For sikker og korrekt brug, bedes du venligst læse afsnittet Bemærkning om brug, før du tager projektoren i brug. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning. Bemærkninger om anvendelseí. Introduktion. Grundlæggende betjening. Brugerindstillinger. Fejlfinding. Udskiftning af lampen.

Brugervejledning. Bemærkninger om anvendelseí. Introduktion. Grundlæggende betjening. Brugerindstillinger. Fejlfinding. Udskiftning af lampen. Brugervejledning Bemærkninger om anvendelseí Introduktion Grundlæggende betjening Brugerindstillinger Fejlfinding Udskiftning af lampen Bilag Læs denne vejledning grundigt, før du bruger denne maskine,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD BRUGERVEJLEDNING PILOT HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart...5 5. Vedligeholdelse... 6 6. Øvrige oplysninger... 7 7. Tekniske specifikationer...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du modtaget... 2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart... 6 5. Vedligeholdelse... 7 6. Øvrige oplysninger... 8 7. Tekniske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere