Mødet holdes tirsdag den 22. september 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet holdes tirsdag den 22. september 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Sundheds- og Velfærdsudvalget Møde nr. 46 Mødet holdes tirsdag den 22. september 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Flemming Villadsen (A), Næstformand - Bitten Bloch (C), Jens Grønne (R), Jørn Nyegaard Poulsen (V), Jørgen Dich (V) 1. Bemærkninger til dagsordenen 1 2. Meddelelser 2 3. Kostkoncept i Allerød Kommune 3 4. Servicepakker på plejecentrene 5 5. Økologi og madservice til hjemmeboende Embedslægetilsyn Senarier for sundhedscenter Sundheds- og Velfærdsudvalgets pulje Sag fra Venstre om undersøgelser i forbindelse med renovering af svømmehaller Orientering om LEV bofælleskabet på Frederiksborgvej 18

2

3 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 09/41185 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Fraværende Nej

4 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 2. Meddelelser Sagsnr.: 09/40912 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Fraværende Nej

5 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 3. Kostkoncept i Allerød Kommune Sagsnr.: 08/9447 Punkttype Tema Beslutning Allerød Kommune samarbejder med BDO KR om opbygning af et kostkoncept for kommunen. Kostkonceptet beskriver rammerne for forplejningen på plejecentrene, og danner dermed grundlag for, hvordan den fremtidige madproduktion skal foregå. Konceptet forelægges til beslutning. Produktionskapaciteten, kapacitetsbehovet og omkostninger for det fremtidige kostkoncept er blevet belyst og lagt op til politisk beslutning. En endelig stillingtagen til dimensionering og ombygning af nuværende køkken ventes i forbindelse med vedtagelsen af budget Brigitta Pranov deltager under behandlingen af dette punkt. Sagsbeskrivelse Projektet har beskæftiget sig med 3 hovedområder: 1. Kostkonceptet 2. Produktionsbehov- og kapacitet 3. Driftsøkonomi Kostkonceptet Kostkonceptet tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og Måltidspolitik samt i kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelsen for Mad og måltider i plejecenter, der er gennemgået i arbejdsgruppen og efterfølgende godkendt i Sundheds- og Velfærdsudvalget på møde den 25. marts Der er foretaget en afdækning af modtagerforholdene hos modtagerne af mad fra køkkenet på Engholm samt af snitfladen mellem plejen og køkkenet. Dernæst er der taget stilling til hvilke opgaver køkkenet fremover skal varetage i forbindelse med forplejning af plejecenterbeboere, og hvilke opgaver der skal udføres af plejepersonalet i afdelingerne.

6 Kostkonceptet er blevet opbygget ud fra ønske om, at borgerne på plejecentrene skal modtage sund og nærende mad af høj kvalitet tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Konceptet understøtter en harmonisering af forplejningstilbuddet i Allerød Kommune, dvs. at alle borgere på plejecenter skal opleve samme serviceniveau. Væsentlige elementer i konceptet er: Døgnkost bestående af 6 daglige måltider, der tilsammen dækker de ernæringsmæssige behov Sanseoplevelse i forbindelse med måltiderne Fleksibilitet til gavn for borgerne Løbende afstemning med borgerens behov Brugerindflydelse Høj faglighed i køkkenet Kostfaglig vejledning af plejepersonalet Produktionsbehov og -kapacitet samt driftsøkonomi Rapporten beskriver ligeledes disse forhold. Dette blev drøftet i Sundheds- og Velfærdsudvalget den 1. september 2009, og en endelig stillingtagen til dimensionering og ombygning af nuværende køkken ventes i forbindelse med vedtagelsen af budget Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Administrationen foreslår, at udvalget med baggrund i den udarbejdede rapport tager beslutning om kostkonceptet i Allerød Kommune. Omfordeling af forskellige arbejdsopgaver mellem køkken- og plejepersonale. Ældrerådet Rapport Kostkoncept Allerød Kommune

7 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 4. Servicepakker på plejecentrene Sagsnr.: 09/42193 Punkttype Beslutning Tema For at arbejde hen imod et ensartet serviceniveau på kommunens plejecentre, er der foretaget en udredning af forskellige serviceydelser og beboernes betaling herfor. I udredningen er der udover betalingen fokuseret på plejepersonalets medvirken til ydelserne, med det formål at medarbejderne i centrene i fremtiden bruger mest muligt af deres tid til pleje og aktiviteter sammen med beboerne, samt har et godt arbejdsmiljø. Arbejdet er mundet ud i forslag til servicepakker, som giver alle beboere adgang til samme ydelser og til samme pris indenfor de beskrevne områder, og som betyder mere tid til pleje og aktiviteter. Brigitta Pranov deltager under behandlingen af sagen. Sagsbeskrivelse Kommunens 4 plejecentre har tidligere tilhørt 3 forskellige virksomheder, som har håndteret en række serviceydelser forskelligt, og der er samtidigt fastsat forskellig betaling herfor. Der er gennemgående lignende forhold i Lyngehus, Solvænget og Engholm Pleje 2, mens Mimosen og Engholm Pleje 1 allerede i dag har en række fælles ydelser som afregnes via servicepakker, omend til forskellig pris. I udredningen heraf er følgende ydelser undersøgt: Rengøring i boligerne Nogle steder anvendes beboernes egne rengøringsmidler og redskaber, mens der i andre centre anvendes professionelt udstyr til rengøring, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Sidstnævnte centre opkræver en fast månedlig betaling herfor, omend den er forskellig. Betalingen opkræves her dels via huslejen og dels som servicepakker. Indkøb

8 På Lyngehus og i Solvænget sørger plejepersonalet for indkøb af beboernes mad og drikkevarer, samt rengøringsmidler, toiletpapir, køkkenruller mm. hos de lokale handlende, og afregner med de enkelte beboere fra gang til gang. Engholm og Mimosen foretager fælles storindkøb for visse varer, og afregner med beboerne 1 gang pr. måned via servicepakker eller husleje. Når kvalitetsstandarden for Mad og måltider på plejecentrene er implementeret, leveres mad og drikkevarer fra Engholm Køkken som kolonialvarer til alle centre, og betalingen er indeholdt i prisen for fuld forplejning. Tøjvask Alle centre er i dag indrettet til at udføre tøjvask i en eller anden grad. Mimosen og Engholm Pleje 1 har mindre maskiner i boenhederne, hvor kapaciteten er tilstrækkelig til at vaske beboernes kropstøj, men ikke sengelinned mm. Lyngehus, Solvænget og Engholm Pleje 2 vasker såvel kropstøj som linned i husenes vaskerier. I forbindelse med etablering af nye fællesarealer for Engholm Pleje 2, er det planen at der opsættes vaskemaskiner med kapacitet til kropstøj. Det vil også være nødvendigt at nedlægge Engholms vaskeri i forbindelse med en evt. ombygning af køkkenet. I projekteringen af det kommende center er disse faciliteter ikke planlagt. Her er det planen, at alt vasketøj sendes til et eksternt vaskeri, hvorved tøjvask ikke bliver en opgave for plejepersonalet. Tøjvask i centrene foretages i dag af plejepersonalet. Der er forskellige måder at afregne herfor, og beboerne betaler forskellige beløb herfor pr. måned. Mimosen og Engholm Pleje 1 lejer sengelinned, håndklæder og viskestykker mm og får det vasket i et eksternt vaskeri. For at få ensartede tilbud og forhold på alle kommunens plejecentre foreslås følgende: Forslag 1 Grundpakke Alle beboere modtager en grundpakke, som indeholder rengøringsredskaber og -midler, affaldsposer, toiletpapir,

9 engangshåndklæder/køkkenruller, håndsæbe samt engangsvaske klude til beboernes individuelle forbrug. Herudover indeholder den lys, duge, servietter og blomster til beboernes fælles spisestuer. Grundpakken er ikke valgfrit, da den dels er væsentlig for at kunne overholde de krævede hygiejnestandarder og dels indeholder udgifter til fællesarealerne, som beboerne automatisk får del i. Prisen er fastsat ud fra et estimeret forbrug, samt et varekøb, hvor kommunens særlige indkøbsaftaler udnyttes. Pris: 176 kr. pr. måned. Konsekvenser Servicepakken betyder en øget udgift: for beboerne i Engholm Pleje 1 på 82 kr. pr. md. for beboerne i Mimosen på 105 kr. pr. md. Til gengæld får beboerne nu engangsvaskeklude og varer til spisestuen, som de ellers skal betale særskilt for. For de øvrige beboere betyder det en fast udgift, der skal sammenholdes med deres nuværende individuelle udgifter. Medarbejderne vil få et forbedret arbejdsmiljø, idet der anvendes professionelt rengørings udstyr og miljøvenlige rengøringsmidler. Herudover skal medarbejderne ikke foretage individuelle indkøb af disse varer, som er en tung og tidskrævende opgave. For plejecentrene betyder det at budget og forbrug stemmer overens, idet kommunen ikke giver tilskud hertil. Forslag 2 Leje og vask af linned Servicepakken indeholder leje og vask af sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude og spisestykker. Prisen er fastsat i forhold til kommunens indkøbsaftale på området. Der er fratrukket et beløb svarende til plejepersonalets sparede arbejdstid i forbindelse med tøjvask. Servicepakken er valgfri, idet beboerne kan vælge en vaskeordning for deres private linned. For at sikre kravene til hygiejnen, skal der vælges én af de to mulige ordninger. Pris: 131 kr. pr. måned.

10 Konsekvenser Valg af denne servicepakke betyder en mindre udgift: for beboerne i Engholm Pleje 1 på 58 kr. pr. md. for beboerne i Mimosen på 157 kr. pr. md. For de øvrige beboere betyder det en fast udgift pr. md. der skal sammenholdes med deres nuværende individuelle udgifter. Desuden betyder det, at beboerne ikke bruger deres private sengelinned og håndklæder. For medarbejderne bortfalder en tung arbejdsopgave. Samtidig sikres, at der altid er tilstrækkelig med linned til den enkelte beboer. Forslag 3 Vask af privat linned i eksternt vaskeri Servicepakken indeholder vask af eget sengelinned og håndklæder. Prisen er fastsat på baggrund af en forhåndstilkendegivelse fra en leverandør på området. Der er fratrukket et beløb svarende til plejepersonalets sparede arbejdstid i forbindelse med tøjvask. Servicepakken er valgfri, idet beboerne kan vælge leje og vask af linned. For at sikre kravene til hygiejnen, skal der vælges én af de to mulige ordninger. Pris: 188 kr. pr. måned ved vask hver 2. uge Pris: 289 kr. pr. måned ved vask 1 gang pr. uge Konsekvenser: Valg af denne servicepakke betyder en øget udgift: for beboerne i Engholm Pleje 1 på 0 kr. / 100 pr. md. Valg af denne servicepakke betyder en mindre udgift: for beboerne i Mimosen på 99 kr. / -2 kr. pr. md. Beboerne har mulighed for at benytte eget sengelinned og håndklæder. Det er 57 kr. hhv. 158 kr. dyrere pr. md. for beboerne i forhold til en at leje det. Plejeartikler Beboerne vil fremover have mulighed for at foretage individuel bestilling af plejeartikler som shampoo, tandpasta og cremer mm., som som leveres og opkræves af leverandøren, og betales fra gang til gang. Administrationens Administrationen foreslår, at byrådet beslutter hvorvidt ét eller flere af

11 forslag de anførte servicepakker skal indføres. Som evt. starttidspunkt foreslås 1. september Afledte konsekvenser Indførelse af servicepakkerne medfører en ændring af de vedtagne takster for Indførelse af servicepakkerne i forbindelse med tøjvask medfører en mindre nedjustering af personalenormeringerne i de plejecentre, hvor dette indføres som noget nyt. I bemandingen i Mimosen og Engholm Pleje 1 er der i forvejen taget højde for at linned sendes ud af huset. For de øvrige steder anslås en tidsbesparelse på 5 minutter pr. beboer pr. uge - tid der nu bruges til at lægge tøj i maskinen og tage det ud igen. Når besparelsen ikke bliver større, er det fordi linnedet fortsat skal samles sammen og lægges på plads samt at der vaskes kropstøj. Tidsbesparelsen er modregnet i brugerbetalingen, da beboerne ellers ville have fået den som en visiteret ydelse efter serviceloven, som der ikke må opkræves betaling for. I forbindelse med bortfald af indkøb frigøres der nogen tid til pleje. Når denne tidsbesparelse ikke foreslås modregnet i normeringen, er det fordi de foreslåede indkøbsordninger ikke indebærer en merudgift for beboerne eller kommunen for levering af varerne. Tværtimod vil beboerne opleve en besparelse, idet varerne kan fås til en billigere pris. Økonomi og finansiering Udgifterne finansieres ved brugerbetaling gennem faste månedlige takster for servicepakker. Brugerbetalingen er reguleret for den sparede personaletid med i alt kr. pr. år. Dette betyder en samlet reduktion i plejenormeringen på i alt 9 timer pr. uge. Ved en opstart i september udgør reduktionen kr. for Dialog/høring Bilag Ældrerådet Handicaprådet Beboerpårørende råd i centrene MED-udvalget i Sundhed & Omsorg. Beregning af udgifter for beboerne mv.

12 Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den Fraværende Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Genoptages med beregning, der viser konsekvensen for en beboer på de enkelte centre.

13 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 5. Økologi og madservice til hjemmeboende Sagsnr.: 09/39947 Punkttype Tema Beslutningspunkt. Madservice er en del af den praktiske hjælp. Opgaven har hidtil været udbudt til en privat leverandør, og der er således ikke en kommunal leverandør til denne ydelse. Aktuelt er opgaven på ny i udbud. Allerød Kommune er medlem af Green Cities samarbejdet. Et af målene er, at det kommunale fødevareforbrug skal være økologisk. Konkret er det formuleret, at 75 % af det kommunale fødevareforbrug skal være økologisk inden Sagsbeskrivelse Det aktuelle udbud indeholder prisefterspørgsel på almindelig madservice samt madservice, der indeholder minimum 40 % økologi. Prisen for minimum 40 % økologi er % højere end almindelig madservice, svarende til 6,50 kr./dag ved en normalportion. Da prisen for madservice til hjemmeboende er procentvis nedsat svarende til prisloftet for plejecenterbeboere, vil den øgede pris som udgangspunkt være en øget kommunal udgift. Der kan således vælges mellem to typer madservice: 1. Almindelig madservice til billigste tilbudspris. 2. Økologisk madservice med minimum 40 % økologi til en % højere pris. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Administrationen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget vælger madservice 2 med 40 % økologi, da dette vil være i tråd med kravene i Green Cities samarbejdet. Vælges madservice med 40 % økologi, vil kommunen være tættere på Green Cities målet med 75 % økologi i fødevare i 2012, men samtidig vil det betyde en øget kommunal udgift. Vælges madservice med 40 % økologi, vil kommunens udgifter til madservice hos hjemme boende stige med ca kr. årligt for hver borger, der visiteres til daglig madservice. Således vil udgiften stige

14 afhængig af antallet af borgere, der visiteres til madservice. Aktuelt er ca. 100 borgere visiteret til madservice, hvilket betyder en øget årlig kommunal udgift på ca kr. årligt. Dialog/høring Bilag Fraværende Ældrerådet og Handicaprådet Nej

15 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 6. Embedslægetilsyn 2009 Sagsnr.: 09/47615 Punkttype Tema Orienteringspunkt Hidtil har Sundhedsstyrelsen ved Embedslægerne gennemført mindst et uanmeldt tilsyns besøg om året på alle plejehjem. Også i 2009 vil alle plejehjem få tilsyn. Med ændring af sundhedsloven i 2008 blev det vedtaget, at Sundhedsstyrelsen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed. I forbindelse med tilsynene i 2009 vil der således blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2010, og beslutningen vil blive indføjet i tilsynsrapporten. De plejehjem, der ikke får tilsyn i 2010, vil få tilsyn i I 2009 er årets tema plejehjemmenes registrering af og opfølgning på fejl og mangler inden for medicinhåndteringen. Formålet er udelukkende at belyse området og temaet indgår ikke i beskrivelse af fejl og mangler ved tilsynet. Sagsbeskrivelse Der er i perioden juni/juli 2009 gennemført Embedslægetilsyn på kommunens 4 plejecentre. Alle tilsynene viser meget flotte resultater, med kun få bemærkninger om fejl og mangler, der i ingen tilfælde er vurderet til at være alvorlige. Årets tema vedrørende registrering af og opfølgning på fejl og mangler inden for medicin håndtering, samt stikprøver gennemført med fokus på medicin, viser ingen fejl på medicin området. Enkelte steder er der fundet mangler vedrørende oplysninger om navn på den praktiserende læge, og hvornår denne sidst har gennemgået beboerens medicin. Der er gennemført tilsyn vedrørende sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og sundheds relaterede forhold. Disse viser, at der endnu er enkelte steder, hvor der er potentiale for at optimere de sygeplejefaglige optegnelser. For Engholm og Solvænget betyder de flotte resultater, at Embedslægen først planlægger at komme på tilsyn igen i 2011.

16 Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Administrationen forslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget tager Embedslægetilsynet til efterretning... Ældrerådet og Handicaprådet. Endelig Tilsynsrapport 2009 Solvænget, Allerød Kommune og Servicestyrelsen Ældreboligcentret Solvænget.pdf Endelig Tilsynsrapport 2009 Solvænget, Allerød Kommune og Servicestyrelsen Ældreboligcentret Solvænget Skema.pdf Implementeringsplan Solvænget Tilsynsrapport mv AOC Engholm - endelig - Tilsynsrapport AOC Engholm.pdf Tilsynsrapport mv AOC Engholm - endelig Allerød Omsorgscenter Engh.pdf Tilsynsrapport mv Mimosen - endelig - Tilsynsrapport Mimosen.pdf Tilsynsrapport mv Mimosen - endelig Demenscenter Mimosen.pdf Vedr. Tilsynsrapport mv. Lyngehus - endelig - Tilsynsrapport Lyngehus.pdf Vedr. Tilsynsrapport mv. Lyngehus - endelig Ældrecentret Lyngehus.pdf

17 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 7. Senarier for sundhedscenter Sagsnr.: 09/48819 Punkttype Tema Beslutningspunkt Ved Sundheds- og Velfærdsudvalgets drøftelse af forebyggelsesstrategien i foråret 2009 blev der valgt en model, hvor forebyggelsesenheden har base på rådhuset og fungerer med udgående funktioner i den eksisterende kommunale struktur. Efter drøftelse af 2. generations sundhedsaftaler, herunder evt. planer om sundhedscenter, har Sundheds- og Velfærdsudvalget ønsket at få belyst forskellige senarier for et sundhedscenter i Allerød. Sundhedschef Lisbeth Pedersen deltager under behandlingen af dette punkt. Sagsbeskrivelse I Danmark findes forskellige modeller for sundhedscentre. Ønsker Allerød Kommune at etablere et sundhedscenter på en fast adresse, hvor aktiviteterne primært skal foregå, må der tages udgangspunkt i indbyggertal, kommunens areal, sundhedsprofil og sundhedsaftaler samt et fagligt og økonomisk rationale. Et sundhedscenter i Allerød skal varetage såvel borgerrettede som patientrettede indsatser. Der skal være mulighed for at tilbyde sygdomsvejledning, rygestop, diætvejledning og træning, såvel individuelt som i hold, samt at udvikle og tilbyde de indsatser der prioriteres fagligt og politisk samt de, der gradvist tænkes ind i sundhedsaftalerne. En del indsatser vil skulle varetages af sundhedscenterets personale i samarbejde med andre i den eksisterende organisation i kommunen, og dermed være udgående, ligesom det må forventes, at enkelte indsatser skal løses i samarbejde med eller løses/købes af andre kommuner eller regionen. Et sundhedscenter i Allerød bør placeres centralt med gode adgangsforhold for alle. Det vil være optimalt, at et sundhedscenter placeres tæt på træningsfaciliteter, så der kan opnås samarbejde og synergi i indsatserne. Da kommunens geografiske område er meget stort, kan der være brug for etablering af decentrale tilbud i Lynge og Blovstrød.

18 På denne baggrund vil konkrete bud på etablering af et sundhedscenter i Allerød være Stationsbygningen, Kirkehavegård eller FH-hallen. Uanset placering vil etablering af et sundhedscenter forudsætte fysisk indretning, etablering af it og kontorer, diverse faciliteter til brug for indsatser, herunder udstyr mm samt adgang til toiletter og tekøkken. Etablering af et sundhedscenter på en fast adresse vil forudsætte en nærmere analyse og et egentlig "projekt sundhedscenter" for at få opgaven optimalt belyst, og dermed træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende Administrationen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget afsætter midler til en grundigere analyse af muligheder og indhold af et sundhedscenter samt, at der vedtages et egentlig projekt til etablering af et sundhedscenter. - Udgiften til en analyse og et egentlig "projekt sundhedscenter" foreslås dækket af Sundheds- og Velfærdsudvalgets puljemidler. Ældrerådet og Handicaprådet. Nej

19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 8. Sundheds- og Velfærdsudvalgets pulje 2009 Sagsnr.: 09/50136 Punkttype Tema Beslutning. I 2009 er Sundheds- og Velfærdsudvalget tildelt et puljebeløb på kr. indenfor budgettet. Sundhedschef Lisbeth Pedersen deltager under SVU s behandlig af dette punkt. Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Aktuelt har Sundheds- og Velfærdsudvalget ikke anvendt puljepengene for Beløbet skal anvendes i indeværende kalenderår. Administrationen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget drøfter evt. anvendelse af puljebeløbet på kr. Formanden foreslår at ca anvendes til en "motionslegeplads for voksne", der kan placeres nede bag pensionisthuset, op mod skoven. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Fraværende. Beløbet er afsat i budget Nej

20 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 9. Sag fra Venstre om undersøgelser i forbindelse med renovering af svømmehaller Sagsnr.: 09/48600 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Venstre ønsker nedenstående punkt optaget på byrådets dagsorden. "De eksisterende svømmehaller står foran en renovering. De fremtidige behov og muligheder afdækkes i forbindelse hermed, således at byrådet får mulighed for at udnytte eventuelle synergifordele. Det kan eksempelvis være tale om etablering af varmtvandsbassin og/eller tilskuerfaciliteter." Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Et forslag om at forslaget oversendes til Samordningsudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget blev énstemmigt tiltrådt.

21 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET 10. Orientering om LEV bofælleskabet på Frederiksborgvej Sagsnr.: 09/49802 Punkttype Tema Orientering Allerød Kommune har september 2008 modtaget brev fra Rudersdal Kommune, hvor de varsler opsigelse af LEV bofællesskabet på Frederiksborgvej, så snart der er fundet erstatningsboliger til de nuværende borgere. Gitte Overgård deltager under behandlingen af dette punkt. Sagsbeskrivelse I forbindelse med kommunalreformen valgte Allerød Kommune ikke at anmode om driften af LEV bofællesskabet på Frederiksborgvej, og driften overgik således til Rudersdal Kommune, da bofællesskabet var en del af Støtte og Aktivitetscentrene som SKAL opgave fra amtet til kommunerne. Rudersdal Kommune har efter tilsyn i august 2008 efterfølgende i brev af 18. september 2008 oplyst, at de påtænker en lukning af bofællesskabet den 31. marts 2009, såfremt de nuværende beboere er tilbudt nye boliger. Voksenrådgivningen har i samarbejde med Rudersdal Kommune arbejdet på at finde nye egnede boformer til de 3 involverede borgere og den sidste flytter nu pr. 1. oktober 2009, hvorefter bofællesskabet er nedlagt. Bofællesskabet ejes af LEV. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Handicaprådet

22 Bilag Fraværende Tilsynsrapport Brev til bofællesskabet Allerød Rådhus den 17. september 2009 Flemming Villadsen Formand

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre 2 Indhold Servicepakken 3 Valgfri ydelser oversigt og indhold 4 Obligatoriske ydelser oversigt og indhold 5 Fravalg af ydelser og ændring i aftaler 6 Takster

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 23. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 23. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 14 Mødet blev holdt tirsdag den 23. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 28. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 28. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 33 Mødet holdes tirsdag den 28. august 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR.: 16 SAGSTYPE: DAGSORDEN MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 28. marts 2011 MØDESTED: Lokale H MØDETID: Kl. 10:00-12:00 TILSTEDE: Lisa Dahl Christensen, Karin Mørch, Gunner Svendsen,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde. tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 8. Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde. tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 8 Sundheds- og Velfærdsudvalget holder møde tirsdag den 15. august 2006 kl. 16.00 Ældrerådet er inviteret til spisning kl. 19.00 på rådhuset. Mødet foregår på rådhuset i Mødelokale

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 28. marts 2006 kl Ingen afbud.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 5. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 28. marts 2006 kl Ingen afbud. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 5 Sundheds og Velfærdsudvalget holdt møde Ingen afbud. tirsdag den 28. marts 2006 kl. 7.30 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: Mødet sluttede kl. 11.20 1. Bemærkninger

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik

Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Aktivitetsplan mad- og måltidspolitik Politikken på mad- og måltidsområdet indeholder aktiviteter med udgangspunktet i visionen og målsætningerne. Nedenstående overordnede forslag til aktiviteter uddybes

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 30 Mødet blev holdt mandag den 23. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Jesper

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 17. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 17. Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde. mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 17 Sundheds- og Velfærdsudvalget holdt møde mandag den 10. april 2007 kl. 7:30 til kl. 11.40 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri - Kost, vask og servicepakker for rengørings- og personlige hygiejneartikler // Juni 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Besparelser på ældreområdet

Besparelser på ældreområdet Besparelser på ældreområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på ældreområdet. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 19 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSUDVALGET Analyser

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008.

Kostpolitik. Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009. Ældreområdet Kostpolitik. Side 1. 14. februar 2008. 14. februar 2008 Kontaktperson Leder af køkken og Madservice Revideret kostpolitik, godkendt i byrådet d. 28. maj 2009 Mona Carøe www.syddjurs.dk Side 1 Indledning Med etableringen af Syddjurs Kommune

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere