Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation"

Transkript

1 Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 10

2 1 Indledning Nærværende rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for udbud af elektroniske låsesystemer til Hjemmeplejen som udbudt af Rudersdal Kommune. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at alle forhold skal være inkluderet i den tilbudte pris og alle mindstekrav således skal opfyldes, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Som følge heraf bedes tilbudsgiver udfylde Rammeaftalebilag B og Tilbudsbesvarelse og Rammeaftalebilag C Prisskema som foreskrevet. Bemærk! Rudersdal Kommune henleder opmærksomheden på, at nedenstående mindstekrav kan blive ændret i forbindelse med besvarelsen af indkomne spørgsmål eller offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade, så længe dette sker indenfor de udbudsretlige rammer. 2 Kravspecifikation Nr Emne Mindstekrav 1 Generelt Tilbudsgiver skal kunne levere, initial opsætte og supportere låseenheder i perioden jf. implementeringsplanen. Dette tal kan variere med +/- 10 %. 2 Generelt Det elektroniske nøglesystem skal kunne anvendes på 95 % af alle døre i Rudersdal Kommune uden der skal ændres ved konstruktionen af døren. Ved de eventuelle 5 % af dørene, der ikke kan dækkes af nøglesystemet uden en ændring af dørens konstruktion, opsættes en nøgleboks. 3 Generelt Tilbudsgiver skal kunne levere reservedele til låsen i en periode på 6 år fra rammeaftalestart. 4 Generelt Montering af låseenheden ved opgangsdør må ikke have indvirkning på adgangen til opgangen for de øvrige beboere i bebyggelsen. 5 Generelt Tilbudsgiver skal gennemføre undervisning af brugerne, personer, således at disse efterfølgende kan ibrugtage brugern og administrere låseenheder og adgangsgivende enheder. Undervisningen gennemføres på 3 timer på en af Rudersdal Kommune fastsat adresse og tidspunkt. 6 Generelt Tilbudsgiver skal give udpeget personale (depotpersonale) den undervisning, der er nødvendig for, at de efterfølgende kan gennemføre på- og afmontering af låseenheder samt oplæring i at betjene nøglesystemet. Der er tale om maksimalt 10 medarbejdere. Side 2 af 10

3 Undervisningen gennemføres som sidemandsoplæring ved, at det udpegede personale deltager i initialopsætningen af op til 10 % af låseenhederne. Undervisningen finder sted i forbindelse med tilbudsgivers opsætning af låseenhederne i implementeringsfasen. 7 Generelt Tilbudsgiver skal i implementeringsfasen gennemføre en times introduktion til det elektroniske nøglesystem til alle distrikter (9 stk.) i Hjemmeplejen. Introduktionen finder sted i forbindelse med opsætningen af låseenhederne i og efter nærmere aftale med det enkelte distrikt. 8 Generelt Tilbudsgiver skal i implementeringsfasen stille en fast kontaktperson til rådighed for Rudersdal Kommune med henblik på at få en smidig implementering med færrest mulige gener og mindst muligt ressourceforbrug for begge parter 9 Generelt IT-systemet skal som minimum kunne håndtere: 5 systemadministratorer, 12 decentrale superbrugere, 25 lokale brugere, 600 adgangsgivende enheder, Samt op til låseenheder. 10 Generelt Tilbudsgiver skal i hele aftaleperioden levere vedligeholdelse og løbende itog systemsupport af det elektroniske nøglesystem. Det omfatter låseenheden og software. 11 Generelt Tilbudsgiver skal levere og løbende ajourføre dokumentation knyttet til det elektroniske nøglesystem. Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk. 12 Generelt Tilbudsgiver skal yde 2 års ubetinget garanti på den tilbudte låseenhed. Garantiperioden regnes fra leveringstidspunktet af den specifikke låseenhed. For initialordren er leveringspunktet det tidspunkt, hvor levering af samtlige låseenheder er godkendt af Rudersdal Kommune. Hver enkelt låseenhed skal derfor være forsynet med unik nummerering, der entydigt kan dokumentere leveringstidspunktet. Den unikke nummerering af den enkelte låseenhed skal fremgå af fakturaen, således at der er dokumentation for leveringsdatoen. I garantiperioden har Tilbudsgiver det fulde ansvar med hensyn til udbedring af fabrikationsfejl og mangler i konstruktion, materialer og udførelse i øvrigt, herunder justering, afprøvning og test af det leverede udstyr samt tilbehør og Side 3 af 10

4 ekstraudstyr, såfremt defekten ikke kan henføres til Rudersdal Kommunes fejlagtige brug, montering eller håndtering af udstyret. 13 Generelt Ved defekt låseenhed, skønnet af Rudersdal Kommune som værende omfattet af garantien, vurderer Rudersdal Kommune om Tilbudsgiver skal tilkaldes for at reparere låseenheden eller om låseenheden skal tages ned indsendes til reparation for Tilbudsgivers regning. Tilbudsgiver skal reparere og tilbagelevere låseenheden eller fremsende en ny låseenhed senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen af den defekte låseenhed. 14 Generelt Tilbudsgiver skal senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af en defekt låseenhed, der ikke er omfattet af garantien, kunne give Rudersdal Kommune et overslag over forventet reparationstid og omkostning. 15 Generelt I aftaleperioden skal der som minimum være vederlagsfri adgang til hotline support for superbrugere på alle hverdage i tidsrummet , hvor superbrugerne får hjælp til anvendelsen af det elektroniske nøglesystem og alle superbrugerens opgaver, herunder, men ikke begrænset til, generering af rapporter. Supporten skal gælde det samlede tilbudte elektroniske låsesystem. 16 Generelt Leverandøren skal, uden omkostninger for Rudersdal Kommune, stille den nødvendige ekspertise til rådighed i forbindelse med opsætning samt ibrugtagning af nøglesystemet i en implementeringsperiode, der forventes at vare 3 måneder. I denne periode skal systemet køre med en driftseffektivitet på min. 95 %, og Rudersdal Kommune skal kunne benytte sig af en telefonisk døgnsupport. 17 Generelt Fejl og mangler ved såvel software som hardware skal i implementeringsperioden udbedres vederlagsfrit inden for 48 timer. Dette gælder også for skader hos borgeren opstået i forbindelse med initialmonteringen. Skader skal være udbedret inden 5 hverdage, fra skaden er konstateret. Udbedringen skal være af en sådan karakter, at det beskadigede emne fremstår som før skaden, både visuelt og funktionelt. 18 Generelt Adgangen til borgere må ikke hindres på grund af vejrlig, strømafbrydelser og nedbrud af den hostede løsning, eksempelvis, men ikke begrænset til, servernedbrud. 19 Generelt Rudersdal Kommune sørger for at indhente de nødvendige tilladelser til at montere låseenhederne. Side 4 af 10

5 Tilbudsgiver skal i denne forbindelse vederlagsfrit og i fornødent omfang bistå Rudersdal Kommune i dialogen med borger og/eller ejendomsinspektør, eksempelvis i form af deltagelse i møder med ejendomsinspektører og/eller borgere med henblik på afklaring af, hvorledes nøglesystemet implementeres i det konkrete tilfælde. Det estimeres der maksimalt skal afholdes 20 møder af én times varighed. 20 Låseenhed Aktivering af låseenheden skal i 95 % af forsøgene kunne foretages på under 10 sekunder fra Hjemmeplejens kommando med adgangsgivende enhed, til døren er åben. 21 Låseenhed Den tilbudte standard låseenhed skal opsættes på indersiden af døren. Dette medfører tillige, at langskiltet på dørens yderside ikke må udskiftes i forbindelse med opsætningen af låseenheden. 22 Låseenhed Såfremt låseenheden kræver tilslutning til 230 volt i borgerens hjem, skal nødvendigt materiale til montering af låseenheden medfølge. Der påregnes i gennemsnit 5 meter ledning pr. installation. 23 Låseenhed Låseenheder, som påkræver 230v strømforsyning, skal have indbygget batteribackup med en strømforsyning på minimum 8 timer. 24 Låseenhed Såfremt der tilbydes en batteridrevet låseenhed skal batteriet kunne udskiftes af brugere uden brug af værktøj, udover hvad der kan være i en brystlomme. 25 Låseenhed Batteriskiftet må ikke nulstille låseenheden. 26 Låseenhed Borgeren og dennes pårørende skal kunne komme ind og ud af døren hvorpå låseenheden er monteret med brug af egen, eksisterende nøgle og egen eksisterende vrider. 27 Låseenhed Låseenheden må ikke ved fejl og-/eller driftsstrømafbrydelse blokere en flugtvej. 28 Låseenhed Der må ikke tilbydes en låseenhed, der anvender en fast telefonforbindelse. 29 Låseenhed Såfremt låseenheden ikke kan åbnes efter normal procedure, skal det være muligt for en faglært låsesmed at åbne døren. 30 Låseenhed For løsninger, hvor låsen/enheden der styrer låseenheden kræver simkort med mobilabonnement, skal Tilbudsgiver selv have indregnet udgiften til mobildata og mobilabonnement i den potentielle aftaleperiode (48 måneder) i den tilbudte pris, jf. Rammeaftalebilag C - Prisskema. 31 Låseenhed Låseenheden må ikke ved fejl og driftsstrømafbrydelse afgive alarm ved borgeren. Alarmsignaler i forbindelse med fejl og driftsstrømafbrydelse ved Side 5 af 10

6 låseenheden skal gå centralt til Hjemmeplejen. 32 Låseenhed Låseenheden skal kunne de-aktiveres i de tilfælde, hvor en borger ikke længere har behov for at have elektronisk adgang, men hvor Rudersdal Kommune stadig ønsker låseenheden monteret på døren. 33 Låseenhed Borgerens eksisterende cylinder må ikke tage skade ved opsætningen. 34 Låseenhed Opsætningen/nedtagningen af låsen skal ske uden der efterlades synlige mærker på dør, karm og vægge. Der accepteres dog maks fire små skruehuller til montering af låsen, samt små mærker som følger af trækning af kabler til eventuel strømforsyning. 35 Adgangsgivende enhed 36 Adgangsgivende enhed 37 Adgangsgivende enhed Den adgangsgivende enhed skal fungere således, at medarbejdere ved Hjemmeplejen kan møde direkte på arbejde hos borgeren, uden først at skulle møde ind hos Hjemmeplejen. Såfremt den tilbudte løsning kræver levering af en fysisk adgangsgivende enhed skal der leveres 600 adgangsgivende enheder. Det elektroniske nøglesystems primære adgangsgivende enhed må ikke baseres på anvendelse af en mobiltelefon eller en smartphone. 38 Systembruger 39 Systembruger 40 Systembruger 41 Systembruger 42 Systembruger 43 Systembruger Brugern skal være på dansk. Det skal være muligt at afbryde en medarbejders adgang eller tildele adgang til en borgers dør, maksimalt 5 minutter efter, at en super- og/eller lokal bruger har afbrudt henholdsvis tildelt adgangen i systemet. Det skal være muligt at tildele forskellige brugerrettigheder tilpasset den enkelte brugers behov. Med brugerrettigheder menes mulighed for at kunne tildele adgang på dørniveau, i bestemte tidsrum og/eller geografiske områder. Medarbejdere og eksterne brugere skal individuelt - eller i grupper - kunne få differentieret adgang til nærmere afgrænsede borgere, i et specifikt afgrænset tidsrum. Det skal være muligt at have mindst 5 systemadministratorer, 12 decentrale superbrugere og 25 lokalbrugere logget på systemet på samme tid. Det skal være muligt at administrere minimum 600 aktive adgangsgivende enheder samtidigt. Side 6 af 10

7 44 IT-system Softwareløsningen skal fungere i kommunens it-miljø. Softwareløsningen skal derfor være webbaseret, den skal understøtte Internet Explorer 9.0 og nyere, samt kunne tilgås fra de mest gængse browserversioner og smartphones med IOS og Android. Hvis softwareløsningen er applikationsbaseret, skal den kunne benyttes på en computer med Microsoft Windows 7, 32 bit, eller nyere. 45 IT-system Det elektroniske nøglesystem skal afvikles på en sikker linje i browseren fra borger til IT-system og fra bruger til IT-system (hvis webbaseret). Systemet skal anvende SSL eller eventuelt via en Token/SMS passkode, 2 faktortilkendegivelse eller tilsvarende. 46 IT-system Tilbudsgiver skal uden ugrundet ophold gennemføre de softwareopdateringer af det elektroniske nøglesystem, der er nødvendige for, at kravene i aftalen kan overholdes til enhver tid. 47 IT-system Udgifter i forbindelse med opdateringer af software skal være indeholdt i den tilbudte pris, og alle nødvendige opdateringer skal være inkluderet i rammeaftalens fulde løbetid. 48 IT-system Følgende informationer skal indgå i logningen: Det skal være muligt at fremfinde, hvilke låseenheder en given medarbejder har aktiveret inden for en given tidsperiode. Det skal være muligt at fremfinde, hvilke medarbejdere der har aktiveret en given låseenhed i en given tidsperiode. Det skal være muligt at fremfinde, hvilke brugere der har aktiveret en given låseenhed i en given tidsperiode. Det skal være muligt at finde frem til hvilken medarbejder, der har anvendt hvilke adgangsgivende enheder, også efter vedkommende er ophørt med at være bruger af det givne system / er rejst fra kommunen mv. Det skal være muligt at fremfinde, hvilke opslag/søgekriterier en bruger har foretaget. Det skal være muligt at fremfinde, hvilke brugere der har foretaget opslag på en person. Det skal være muligt at fremfinde, om der er forsøg på adgang, som bliver nægtet. Det skal være muligt at fremfinde, om en enhed ikke fungerer eller ikke har fungeret korrekt. Anvendelsen af loggen skal også logges. Loggen skal gemmes i 5 år. 49 IT-system IT-systemet skal kunne generere en log, således at superbrugerne dagligt kan trække dokumentation for de i mindstekrav 48 nævnte oplysninger. Side 7 af 10

8 Rapporterne skal indeholde medarbejdernavn, tidspunkter på døgnet med dato, adresse på låseenhederne. Disse data skal kunne eksporteres til csv-fil. 50 IT-system IT-Løsningen skal hostes af Leverandøren. 51 IT-system Opdateringer af it-systemet må ikke forhindre adgang til borgeren eller adgangen til at kunne de-aktivere en låseenhed / adgangsgivende enhed. Det skal endvidere under opdateringerne være muligt at oprette borgere og vikarer. 52 IT-system Systemet skal rapportere fejl og evt. svigtende batterikapacitet til centralt hold på sms eller mail, sådan at nødvendig udbedring kan sættes i gang umiddelbart, når fejlen konstateres. 53 IT-system Systemet skal have en garanteret oppetid på minimum 98%. Se punkt 26 i Bilag 1 - Rammeaftale for måling af oppetid. 54 IT-system Systemet skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til Persondataloven. Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at fremlægge dokumentation herfor på Rudersdal Kommunes foranledning. 55 IT-system Det skal i fem år efter rammeaftalens udløb være muligt for Kommunen at tilgå data, der er tilvejebragt i nøglesystemet i aftaleperioden. Adgang til data skal indeholde en søgefunktion. Søgefunktionen skal gøre det muligt direkte at søge på aktivitet på specifikke adgangsgivende enheder, medarbejdere og låseenheder i det ønskede tidsrum. 56 Adgangsstyring 57 Adgangsstyring Ved adgangsstyring skelner Rudersdal Kommune mellem: Brugere af IT-systemet til administration af forskellige brugergrupper og til at tildele/fratage enkeltpersoner eller medarbejdergrupper rettigheder til adgang til en eller flere borgeres hjem. Brugere af den adgangsgivende enhed som giver adgang til borgernes hjem. Følgende profiler skal være tilgængelige i IT-systemet: Systemadministratorer: Er den eneste brugergruppe, som har fuld databaseadgang og komplette transaktionsrettigheder Står for kontakten til leverandøren Opretter/nedlægger decentrale superbrugere Decentrale superbrugere: Side 8 af 10

9 Opretter og nedlægger lokalbrugere Opretter og nedlægger borgere i systemet Administrerer udelukkelser af adgangsgivende enheder ved tab/bortkomst Lokalbrugere, eksempelvis vagthavende natsygeplejerske eller lignende Opretter /nedlægger vikarer. Administrerer de adgangsgivende enheder, som udelukkende er til brug for vikarer. Brugerprofilerne skal kunne tildeles de nødvendige transaktionsrettigheder. Transaktioner, der tilgår databasen, skal kunne tildeles læse- og skriverettigheder. Det skal være muligt for såvel Systemadministratorer som Decentrale Superbrugere at ændre password for alle Lokalbrugere. 58 Servicetekniker Ved bestilling af servicetekniker inden kl (gælder både hverdage, lørdag, søndage og helligdage), skal serviceteknikeren senest være fremme ved låseenheden den næst kommende hverdag kl regnet fra det tidspunkt, hvor Rudersdal Kommune har bestilt en servicetekniker. 59 Data Der skal for Rudersdal Kommune være åben og omkostningsfri adgang til anvendelse af alle data (alle data er ejet af Kommunen) i det elektroniske nøglesystem. Medarbejdernes adgang til valide og aktuelle data skal udelukkende være afgrænset af, hvilke rettigheder medarbejderne har til data, ikke af tekniske eller andre forhindringer. 60 Data Rudersdal Kommune og tredjepart bemyndiget af Rudersdal Kommune skal have mulighed for og ret til umiddelbart og vederlagsfrit at udtrække og bruge alt data for eksempel ved konvertering til et andet system. Uddata skal være i csv-fil. 61 It-system Det elektroniske nøglesystem skal kunne håndtere en integration til Rudersdal Kommunes EOJ system Avaleo Caseflow. EOJ systemet indeholder alle relevante informationer vedrørende borgere og medarbejdere til brug for nøglesystemet. Integrationen skal automatisere så mange arbejdsgange som overhovedet muligt i nøglesystemet. Side 9 af 10

10 Efter opdatering af kørelister (jævnfør nedenstående punkt 4) skal ændringer være implementeret i nøglesystemet efter maksimalt 5 minutter. Eksisterende medarbejdere, og borgere der på nuværende tidspunkt er tildelt nøgleløsning i EOJ-systemet, skal automatisk overføres til nøglesystemet. I EOJ-systemet kan samtlige borgere der er tildelt nøgleløsning identificeres ved et nøglenummer. Når en medarbejder oprettes i EOJ-systemet, skal medarbejderen automatisk oprettes i nøglesystemet med alle nødvendige data, således at de får adgang til borgerne med nøglesystemet. Det fremgår af EOJsystemets dagligt opdaterede kørelister, hvilke medarbejdere der skal have adgang til hvilke borgere i forbindelse med udførelse af omsorgsopgaver. Når en borger oprettes i EOJ-systemet og tildeles nøgleløsning, skal borgeren automatisk oprettes i nøglesystemet med alle nødvendige data, således at borgeren kan tilgås med nøglesystemet. Når en borger eller medarbejder inaktiveres i EOJ systemet, skal disse automatisk inaktiveres i nøglesystemet. Opdateringer i EOJ-systemet skal med det samme slå igennem i nøglesystemet. Side 10 af 10

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af elektroniske dørlåse for Skanderborg Kommune ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kravspecifikation Kapitel 2 Udbud af elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation Kapitel 2 Udbud af elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Kravspecifikation Kapitel 2 Udbud af elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kravspecifikationens opbygning... 3 3. Generelt... 3 3. Låseenhederne...

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Ordregiver skal kunne foretage tilkøb af låsesystemerne samt de adgangsgivende enheder i løbet af kontraktperioden.

Ordregiver skal kunne foretage tilkøb af låsesystemerne samt de adgangsgivende enheder i løbet af kontraktperioden. 4. Kravspecifikation Med nærværende udbudsforretning ønsker ordregiver at udskifte låsesystemerne i 3 af ordregivers 8 plejedistrikter 4. Ordregiver ønsker som option, muligheden for at foretage en udskiftning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen. Daglig drift. dd. mm åå

Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen. Daglig drift. dd. mm åå Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen Daglig drift dd. mm åå Elektronisk nøglesystem for hjemmeplejen, daglig drift Systembeskrivelse Systembeskrivelse Det elektroniske nøglesystem er en ny type personalelås,

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 Udbud af elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Oktober 2015 Forord Rudersdal Kommune udbyder herved elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen

Læs mere

X. Kravspecifikation for Elektronisk Dørlåsesystem

X. Kravspecifikation for Elektronisk Dørlåsesystem X. Kravspecifikation for Elektronisk Dørlåsesystem Kravspecifikationen er minimumskrav, som skal efterleves. Hvis ikke andet fremgår af nedenstående, indgår samtlige ydelser i de afgivne pris, jf. bilag

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune Side 1 af 19 1 Indledning Nærværende EU-udbud vedrører en rammeaftale på anskaffelse af

Læs mere

Bilag 2 til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Bilag 2 til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Bilag 2 til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] KRAVSPECIFIKATION INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD ELEKTRONISK NØGLESYSTEM

OFFENTLIGT UDBUD ELEKTRONISK NØGLESYSTEM OFFENTLIGT UDBUD ELEKTRONISK NØGLESYSTEM INDHOLD Indledning... 2 Baggrund og formål... 2 Udbudsbetingelser... 2 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver. Disse skal ses i sammenhæng

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF ELEKTRONISK LÅSE-/ADGANGSSYSTEM TIL AALBORG KOMMUNE PRÆKVALIFIKATIONS-, FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN

SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF ELEKTRONISK LÅSE-/ADGANGSSYSTEM TIL AALBORG KOMMUNE PRÆKVALIFIKATIONS-, FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN SPØRGSMÅL & SVAR TIL UDBUD AF ELEKTRONISK LÅSE-/ADGANGSSYSTEM TIL AALBORG KOMMUNE PRÆKVALIFIKATIONS-, FORHANDLINGS- OG TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 171-307093 (Version 5. af 09. november 2016) Page

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPS-loggere. 17.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation

Spørgsmål og svar om tildeling. Rammeaftale Tele- og datakommunikation Spørgsmål og svar om tildeling Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Generel vejledning... 3 2. OBS ved køb af mobilsikkerhedsløsning... 4 3. Dækningsgrad... 5 3.1. Problemstilling...

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Ressource- og krisestyringssoftware Indhold Opgavebeskrivelse...2 Baggrund for opgaven...2 Opgavens indhold...2 Hovedtidsplan...3 Mindstekrav og ønsker til

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning

Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning Indhentning af tilbud på digital pas-, kørekort- og legitimationskort-løsning 1. Indledning Halsnæs Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud på en koncessionsaftale om levering

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune Spørgsmål og svar vedrørende annoncering på mobiltelefoner til Ikast-Brande Kommune 19.03.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale.

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag G SKIs E-katalog og E-handel. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag G SKIs E-katalog og E-handel Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Hvad er SKIs E-katalog og hvordan vedligeholdes

Læs mere

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent

Annoncering vedr. Autoritativt organisations- og klassifikationskomponent Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 19. februar 2015 Notat Login daj6 Sagsbehandler Daniel Mikael Johansen Telefon direkte 24 61 62 91 E-mail daj6@esbjergkommune.dk Annoncering vedr. Autoritativt organisations-

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok.

Stokerbot 1.0. Bruger vejledning. Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Stokerbot 1.0 Bruger vejledning Denne vejledning er stadig i et meget tidligt stadie, og mange ting er ikke forklaret grundigt nok. Har du spørgsmål der ikke er besvaret, bedes de oprettet i forumet så

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. KRAVSPECIFIKATION JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF RAMMEAFTALEN... 3 1.2 KRAVSPECIFIKATIONENS OPBYGNING...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. 16.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til

Læs mere

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice Dokumentet indeholder 8 checklister, som i punktform beskriver alle de aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med server til server tilslutning både i forhold til test og til produktion. Derudover

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Hjælp der hvor du er

Hjælp der hvor du er Hjælp der hvor du er Mange oplever problemer med deres computer, mobil eller tablet som man ikke altid selv kan løse. Såfremt det er nødvendigt, kan vi overtage styringen af dit produkt, så vi kan fejlsøge

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

I bilag 4 fremgår følgende: I bilag 4 står der nederst på siden: "Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014 - Bilag 1: Kravspecifikation"

I bilag 4 fremgår følgende: I bilag 4 står der nederst på siden: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2014 - Bilag 1: Kravspecifikation Rettelses blad nr. 5 Udbud af rammeaftale om levering af it-hjælpemidler (2015) Styrelsen skal præcisere: I spm./svar version 2 indgår spm/svar version 1 som offentliggjort tidligere. Ved en fejl var de

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Genudbud interaktive tavler og tilbehør

Genudbud interaktive tavler og tilbehør Genudbud interaktive tavler og tilbehør Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/25296617.aspx Udbudstype Udbud Dato for offentliggørelse 07-07-2010 14:31 Slutdato 01-09-2010 10:00 Dokumentfrist

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere