QIAamp DSP-viruskit Håndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QIAamp DSP-viruskit Håndbog"

Transkript

1 _DA :33 Uhr Seite 1 November 2007 QIAamp DSP-viruskit Håndbog Version 1 Σ 50 IVD QIAamp DSP-viruskit er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humant plasma eller serumprøver til in vitro-diagnostiske formål. Til in vitro-diagnosticering REF H B DA 11/2007 QIAGEN GmbH, D Hilden, Tel: R1 MAT DA Sample & Assay Technologies

2 _DA :33 Uhr Seite 2 Varemærker: QIAGEN, QIAamp, QIAvac, MinElute (QIAGEN Group); AMPLICOR HBV MONITOR, AMPLICOR HCV MONITOR, AMPLICOR HIV-1 MONITOR, COBAS, TaqMan (Roche Group); artus, RealArt (artus GmbH); Eppendorf (Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede. PCR-processen er dækket af amerikanskepatenter 4,683,195 og 4,683,202 og udenlandske ekvivalenter tilhørende Hoffmann-La Roche AG QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

3 _DA :33 Uhr Seite 3 Indholdsfortegnelse Kittet indeholder 4 Symboler 5 Opbevaring 6 Kvalitetskontrol 6 Formål 6 Begrænsninger af produktets anvendelse 7 Sikkerhedsoplysninger 7 Indledning 9 Princip og procedure 10 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger 14 Vigtige Bemærkninger 15 Vigtige punkter før start 15 Forberedelse af RNA 15 Opbevaring af prøver 16 Forberedelse af reagenser og buffere 16 Eluering af virale nukleinsyrer 19 Virale nukleinsyrers udbytte og kvalitet 19 Opsætning af QlAvac 24 Plus vakuumsystem 19 Protokol Isolering og oprensning af viral nukleinsyrer fra plasma og serum 22 QIAGEN-forhandlere 27 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007 3

4 _DA :33 Uhr Seite 4 Kittet indeholder QIAamp DSP-viruskit Katalognr Antal præparater 50 QIAamp MinElute QIAamp MinElute Kolonner COL 50 med vaskeglas (WT) (2 ml) EXT Kolonneforlængere (3 ml) COL EXT 50 ET Elueringsglas (1,5 ml) ELU TUBE 50 VC VacConnectors VAC CON 50 LT Lysisglas (2 ml) LYS TUBE 50 WT Vaskeglas (2 ml) WASH TUBE 50 AL Lysisbuffer* LYS BUF 33 ml AW1 Vaskebuffer 1* (koncentrat) WASH BUF 1 CON 19 ml AW2 Vaskebuffer 2 (koncentrat) WASH BUF 2 CON 13 ml AVE Elueringsbuffer (lilla hætter) ELU BUF 4 x 2 ml PS Proteasesolvent QPROT SOLV 4,4 ml Carrier Carrier RNA (røde låg) CAR RNA 310 µg QP QIAGEN Protease QPROT 1 hætteglas CD H B 1 Håndbog H B 1 * Indeholder guanidinhydrochlorid. Ikke kompatibel med desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel. For at få yderligere oplysninger, se side 7. Indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. Genopslæmningsmængde 4,4 ml. 4 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

5 _DA :34 Uhr Seite 5 2 C 8 C Symboler Σ 50 i IVD REF LOT MAT COMP VOL i Kit indeholder reagenser til 50 prøvepræparater Se informationen i håndbogen Skal anvendes inden Medicinsk udstyr til in vitro-diagnosticering Katalognummer Lotnummer Materialenummer Komponenter Volumen Temperaturbegrænsninger Juridisk fabrikant Ved ankomst Vigtig bemærkning Skift handsker efter protokoltrin med dette mærke Åbnes ved levering; opbevar QIAamp MinElute-kolonner ved 2 8 C? EtOH ADD CONT LYOPH RCNS EtOH GuHCI SUBT Skriv den aktuelle dato ned efter tilsættelse af ethanol til flasken Tilsætter Indeholder Frysetørret Rekonstituér i Ethanol Guanidinhydrochlorid Subtilisin Fører til QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007 5

6 _DA :34 Uhr Seite 6 Opbevaring QIAamp MinElute-kolonner bør opbevares ved 2 8 C ved ankomst. Alle buffere kan opbevares ved stuetemperatur (15 25 C). Frysetørret Carrier RNA kan opbevares ved stuetemperatur (15 25 C) indtil udløbsdatoen. Carrier RNA kan kun opløses i elueringsbuffer (AVE); opløst Carrier RNA bør straks tilsættes lysisbuffer (AL) som beskrevet på side 16. Denne opløsning bør tilberedes frisk og er stabil ved 2 8 C i op til 48 timer. Ubrugte portioner Carrier RNA opløst i elueringsbuffer (AVE) bør nedfryses i alikvoter ved 20 C. Frysetørret QIAGEN Protease (QP) (15 25 C) kan opbevares ved stuetemperatur (15 25 C) indtil udløbsdatoen uden forringelse af ydeevne. Rekonstitueret QIAGEN Protease (QP) er stabilt i op til 1 år, når det opbevares ved 2 8 C, men kun indtil udløbsdatoen. Rekonstitueret vaskebuffer 1 (AW1) og rekonstitueret vaskebuffer 2 (AW2) er stabileiop til 1 år, når de opbevares ved stuetemperatur (15 25 C), men kun indtiludløbsdatoen. Kvalitetskontrol I henhold til QIAGEN's certificerede totale kvalitetshåndteringssystem testes hvert lot QIAamp DSP-viruskit mod forudbestemte specifikationer for at sikre konstant produktkvalitet. Formål QIAamp DSP-viruskit er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humant plasma eller serumprøver til in vitro-diagnostiske formål. Alle diagnostiske resultater, der genereres vha. prøvepræparatproceduren sammen med efterfølgende diagnostisk NAT-analyse, bør tolkes under hensyntagen til andre kliniske eller laboratorieresultater. Produktet er beregnet til brug af professionelle brugere, såsom laboratoriepersonale og læger, der er uddannet i molekylærbiologiske teknikker. Det er beregnet til anvendelse sammen med enhver efterfølgende applikation, der anvender enzymatisk amplifikation eller anden enzymatisk modifikation af DNA eller RNA efterfulgt af signaldetektion eller amplifikation. De isolerede og oprensede virale nukleinsyrer kan anvendes i kvalitative (feks. blodscreening) så vel som kvantitative (feks. viral belastningsmonitorering), diagnostiske NAT-analyser. For at minimere uregelmæssigheder i diagnostiske resultater, er produktet beregnet til at blive anvendt sammen med en intern kontrol så vel som positive og negative kontroller i løbet af prøveforberedelsesprocessen og prøveamplifikation og detektion i henhold til den efterfølgende analyse, der anvendes. Produktet er designet til brug sammen med QIAvac 24 Plus-vakuumsystem eller et tilsvarende vakuumsystem. 6 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

7 _DA :34 Uhr Seite 7 Begrænsninger af produktets anvendelse Kittet må ikke anvendes til blod, væv, knoglemarv eller dyrkede celler. Kittet er heller ikke beregnet til isolering og oprensning af nukleinsyrer fra bakterier, svampe eller parasitter. Kittets ydeevne til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra andre cellefri kropsvæsker, såsom urin og cerebrospinalvæske, er ikke blevet evalueret. Sikkerhedsoplysninger Når der arbejdes med kemikalier skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. For at få yderligere oplysninger konsulteres det behørige sikkerhedsdatablad (MSDS). Dette fås online i praktisk og kompakt PDFformat hos hvor du kan finde, se og udskrive sikkerhedsdatabladet for hvert QIAGEN-kit og kit-komponent. FORSIGTIG: Der må IKKE tilsættes blegemiddel eller syreholdige opløsninger direkte i prøvepræparataffaldet. Lysisbuffer (AL) og vaskebuffer 1 (AW1) indeholder guanidinhydrochlorid, som kan danne højt reaktive forbindelser, når de kombineres med blegemiddel. Hvis væske, der indeholder disse buffere, deles, rengøres med egnet laboratoriedetergent og vand. Hvis den delte væske indeholder potentielt infektiøse midler, rengøres det påvirkede område først med laboratoriedetergent og vand og dernæst med 1% (v/v) natriumhypochlorit. Hvis bufferflaskerne er beskadigede eller lækker, bæres der handsker og beskyttelsesbriller, når flaskerne bortskaffes for at undgå personlig skade eller skade på andre. QIAGEN har ikke testet det flydende affald, der genereres af QIAamp DSPvirusproceduren mht. resterende infektiøse materialer. Kontaminering af det flydende affald med resterende infektiøse materialer er meget usandsynligt, men kan ikke helt udelukkes. Derfor skal flydende affald betragtes som infektiøst og håndteres og bortskaffes i henhold til lokale sikkerhedsbestemmelser. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007 7

8 _DA :34 Uhr Seite 8 De følgende risiko- og sikkerhedssætninger gælder komponenter af QIAamp DSP viruskit: Lysisbuffer (AL) og vaskebuffer I (AW1) Indeholder guanidinhydrochlorid: skadelig, irritament. Risiko- og sikkerhedssætninger:*r22-36/38, S QIAGEN Protease (QP) Indeholder subtilisin (frabacillus subtilis): sensibilisator, irritament. Risiko- og sikkerhedsfraser:*r37/ , S /37/ timers nødoplysninger Medicinske oplysninger vedrørende nødstilfælde kan fås på engelsk, fransk og tysk 24 timer i døgnet fra: Giftinformationscentralen, Mainz, Tyskland Tlf.: * R22: Farlig ved indtagelse; R36/38: Irriterer øjnene og huden; R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden; R41: Risiko for alvorlig øjenskade; R42: Kan give overfølsomhed ved indånding; S13: Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer; S22: Undgå indånding af støv; S24: Undgå kontakt med huden; S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes; S36: Brug særligt arbejdstøj; S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm; S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 8 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

9 _DA :34 Uhr Seite 9 Indledning QIAamp DSP viruskittet anvender veletableret teknologi til samtidig isolering og oprensning af viralt DNA og RNA. QIAamp DSP-virusproceduren kombinerer de selektive bindingsegenskaber for en silicabaseret membran med minimale elueringsmængder på 20 μl eller 60 μl. Det lineære værdiområde for QIAamp DSP-virusproceduren er blevet bestemt ved HIV RNA og HBV DNA i adskillige efterfølgende diagnostiske analyser (Tabel 1, Figur 1 og 2). Tabel 1. Efterfølgende diagnostiske analyser i hvilke det lineære værdiområde for QIAamp DSP-virusproceduren er blevet testet Analyse Real-time RT-PCR af HIV RNA Real-tids-PCR af HBV DNA Kit TaqMan analyser og COBAS AMPLICOR HIV-1 MONITOR test TaqMan-analyse og COBAS AMPLICOR HBV MONITOR test Lineært værdiområde for QIAamp DSP-virusprocedure vha. TaqMan-analyser A logresult IU/ml y = 1,0042x + 0, R 2 = 0, loginput IU/m l B logresult IU/ml y = 0,9725x + 0,0982 R 2 = 0, loginput IU/ml Figur 1 Det lineære værdiområde for QIAamp DSP-virusproceduren ved 60 μl elueringsmængde blev bestemt vha. TaqMan-analyser for A HIV RNA og B HBV DNA. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007 9

10 _DA :34 Uhr Seite 10 Lineært værdiområde for QIAamp DSP-virusprocedure vha. COBAS AMPLICOR MONITOR-tests A logresult IU/ml y = 1,0098x + 0,1234 R 2 = 0, loginput IU/ml B logresult IU/ml y = 0,8839x + 0,1718 R 2 = 0, loginput IU/ml Figur 2 Det lineære værdiområde for QIAamp DSP-virusproceduren ved 60 μl elueringsmængde blev bestemt vha. COBAS AMPLICOR MONITOR-tests for A HIV RNA og B HBV DNA. Proceduren er egnet til anvendelse sammen med plasma eller serum; begge kan indeholde citrat eller EDTA. Prøver kan være enten friske, frysetørrede eller frosne, hvis de ikke har været frosne og optøede mere end én gang. Proceduren kan anvendes til isolering af viralt RNA og DNA fra en bred række RNA- og DNA-vira. Proceduren er designet til at undgå prøve-til-prøve krydskontaminering og muliggør sikker håndtering af potentielt infektiøse prøver. Proceduren er meget velegnet til samtidig behandling af multiple prøver. Virale nukleinsyrer elueres i elueringsbuffer (AVE), klar til anvendelse i amplifikationsreaktioner eller opbevaring ved 20 C. Princip og procedure QIAamp DSP-virusproceduren består af 4 trin: Lysering af viruspartikler i prøven Binding af de virale nukleinsyrer i lysatet til membranen af en QIAamp MinElute Column Vask af membranen Eluering af de virale nukleinsyrer fra membranen Proceduren udføres vha. QIAamp MinElute Columns på et vakuummanifold. 10 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

11 _DA :34 Uhr Seite 11 Prøvevolumen Detektionsgrænsen (DL) og kvantificeringsgrænsen (QL) er blevet fastsat i henhold til ICH-retningslinjerne 2QA og 2QB, for QIAamp DSP-virusproceduren (med en startprøvemængde på 500 μl og elueringsmængder på 20 μl og 60 μl) vha. forskellige efterfølgende diagnostiske analyser (Tabel 2 og 3). Tabel 2. Detektionsgrænse for QIAamp DSP-virusproceduren Analyse Elutionsmængde 95% grænseværdi artus RealArt HBV DNA. 20 μl 2,31 IU/ml (n=240) artus RealArt HCV RNA 20 μl 24,31 IU/ml (n=192) AMPLICOR manuel HIV RNA 60 μl 90,92 IU/ml (n=209) TaqMan HBV DNA 60 μl 4,73 IU/ml (n=192) Tabel 3. Kvantifikationsgrænse for QIAamp DSP-virusproceduren Analyse QL CV TaqMan HBV DNA 5,7 IU/ml < 70% (n=88) TaqMan HIV RNA 52 IU/ml < 60% (n=88) COBAS AMPLICOR HIV RNA 100 IU/ml < 60% (n=88) COBAS AMPLICOR HBV DNA 30 IU/ml < 60% (n=88) COBAS AMPLICOR HCV RNA 700 IU/ml < 60% (n=66) Lysering af viruspartikler Prøver bliver lyseret under denatureringsforhold ved forhøjede temperaturer. Lyse blev udført ved tilstedeværelsen af QIAGEN Protease (QP) og lysisbuffer (AL), som sammen sikrer inaktivering af RNaser. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

12 _DA :34 Uhr Seite 12 Binding af nukleinsyrer til QIAamp MinElute-kolonnemembranen For at kunne optimere bindingen af viralt DNA og RNA til QIAamp MinElute kolonnemembranen, tilsættes der først ethanol til lysaterne. Hvert lysat bliver dernæst tilsat en QIAamp MinElute Column og virale nukleinsyrer adsorberes på silicagelmembranen samtidig med, at lysatet trækkes igennem via vakuumtryk. Fjernelse af restkontaminanter Mens de virale nukleinsyrer forbliver bundne til QIAamp MinElute-kolonnemembranen, bliver kontaminanter effektivt vasket bort vha. den første vaskebuffer 1 (AW1), dernæst vaskebuffer 2 (AW2) og dernæst ethanol. Eluering af rene nukleinsyrer Virale nukleinsyrer elueres fra QIAamp MinElute-kolonnemembranen vha. elueringsbuffer (AVE). QIAamp MinElute-kolonner muliggør elueringsmængder på 20 μl eller 60 μl. Afhængig af den efterfølgende analyse, der anvendes, kan nukleinsyre-eluatet bestå af op til 50% af reaktionsmængden uden nogen hæmningseffekter. 12 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

13 _DA :34 Uhr Seite 13 QIAamp DSP Virus-metod Prøve Lysér Læs protokollen (side 22) nøje før der startes Tilsæt 75 μl QP, 500 μl prøve og 500 μl AL til LT Vortex 15 sek. Inkubér 15 min (±1 min) ved 56 C (±1 C) Tilsæt 600 μl ethanol Vortex 15 sek. Inkubér 5 min. (±1 min.) ved stuetemperatur (15 25 C) Bind Overfør lysat til QIAamp MinElute-kolonne med tilknyttet EXT Vakuum Vask (AW1) Fjern EXT inden vakuum anvendes Tilsæt 600 μl rekonstitueret AW1 Fjern EXT Vakuum Vakuum Vakuum Vask (AW2) Vask (etanol) Tilsæt 750 μl rekonstitueret AW2 Tilsæt 750 μl ethanol Eluér Rene virale nukleinsyrer Tørcentrifugér Anbring QIAamp MinElute-kolonne i WT Centrifugér 1 min. ved o/min Anbring QIAamp MinElute-kolonne i WT Inkubér 3 min. ved 56 C Anbring QIAmp MinElute-kolonne i ET Tilsæt 20 μl eller 60 μl AVE Inkubér 3 min. ved stuetemperatur (15 25 C) Centrifugér 1 min. ved o/mi QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

14 _DA :34 Uhr Seite 14 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger Når der arbejdes med kemikalier skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. For at få yderligere oplysninger konsulteres det behørige sikkerhedsdatablad (MSDS), der fås fra produktets leverandør. Ethanol (96 100%) Pipetter* og pipettespidser (for at forhindre krydskontaminering anbefaler vi stærkt at anvende pipettespidser med aerosolskærme) Engangshandsker Varmeblok* til lysering af prøver ved 56 C (vi anbefaler Eppendorf Thermomixer comfort med thermoblok til 2,0 ml mikroprøveglas ) Mikrocentrifuge* Målecylinder (50 ml) Vortexer QIAvac 24 Plus-vakuumsystem (QIAvac 24 Plus, kat.nr , QIAvac forbindelsessystem, kat.nr og vakuumpumpe, kat.nr.84020) eller et tilsvarende generelt laboratorievakuumsystem * For at sikre, at prøver bliver behandlet korrekt i QIAamp DSP-virusproceduren, anbefaler vi på det kraftigste, at instrumenter (feks. pipetter og varmeblokke) kalibreres i henhold til fabrikantens anbefalinger. Dette er ikke en fuldstændig liste over forhandlere og omfatter ikke mange vigtige leverandører af biologiske forsyninger. Tilgængelig fra i midten af 2004; tjek venligst 14 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

15 _DA :34 Uhr Seite 15 Vigtige Bemærkninger Vigtige punkter før start Når du har modtaget kittet tjekkes kittets komponenter for beskadigelse. Hvis blisterpakningerne eller bufferflaskerne er beskadigede, kontaktes QIAGEN's tekniske service eller den lokale forhandler. Hvis der spildes væske, se "Sikkerhedsoplysninger" (side 7). Der må ikke anvendes beskadigede kitkomponenter, eftersom deres anvendelse kan føre til ringe ydeevne af kittet. Brug altid Rnase-frit udstyr. Opbevar ethanol (96-100%) på is under proceduren. Udskift altid pipettespidser mellem væskeoverførsler. For at undgå krydskontaminering anbefaler vi anvendelse af pipettespidser med aerosolskærme. Alle centrifugeringstrin udføres ved stuetemperatur (15 25 C). Anvend altid engangshandsker og tjek regelmæssigt, at de ikke er kontamineret med prøvemateriale. Bortskaf handsker, hvis de bliver kontamineret og i det mindste ved alle trin, der er markeret med handskesymbolet. For at undgå krydskontaminering åbnes der kun ét glas ad gangen. Anvend ikke kitkomponenter fra andre kits sammen med det kit, som du i øjeblikket anvender, medmindre lotnumrene er identiske. Undgå, at kitreagenserne udsættes for bakteriekontaminering. For at sikre sikkerhed mod potentielt infektiøst materiale, anbefaler vi at arbejde under laminare luftstrømsforhold, indtil prøverne er lyserede. Dette kit bør kun anvendes af personale, der er uddannet i in vitro diagnostisk laboratoriepraksis. Proceduren giver anvisninger på behandlingen af en enkelt plasma- eller serumprøve. Op til 24 prøver kan imidlertid behandles samtidig på QIAvac 24 Plus-vakuumsystemet. Forberedelse af RNA Forberedelse af RNA Når viralt RNA forberedes, skal der arbejdes hurtigt under de manuelle trin af proceduren. Elueringsbuffer (AVE) indeholder natriumazid*, et antimikrobielt middel, der forhindrer vækst af RNase-dannende organismer. Da denne buffer imidlertid ikke indeholder nogen Rnase-nedbrydende kemikalier, vil den ikke aktivt hæmme Rnaser, der introduceres pga. ukorrekt håndtering. Der skal udvises yderste forsigtighed for at undgå kontaminering med Rnaser, når elueringsbuffer (AVE) håndteres. * Når der arbejdes med kemikalier skal der altid bæres egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

16 _DA :34 Uhr Seite 16 Opbevaring af prøver Efter prøvetagning og centrifugering, kan plasma eller serum opbevares ved 2 8 C i op til 6 timer. Ved langtidsopbevaring anbefales det at fryse dem ned ved 20 C eller 80 C i alikvoter. Frosne plasma- eller serumprøver må ikke optøes mere end én gang. Gentagen fryse-optøning resulterer i denaturering og udfældning af proteiner, der resulterer i reducerede virale titre og derfor reduceret udbytte af virale nukleinsyrer. Cryopræcipitater, der er dannet under fryse-optøningen vil endvidere tilstoppe QIAamp MinElute kolonnemembranen. Hvis cryopræcipitater er synlige, bør de pelleteres via centrifugering ved ca xg i 3 minutter. Den rensede supernatant bør aspireres og behandles straks uden at forstyrre pelleten. Forberedelse af reagenser og buffere Forberedelse af QIAGEN Protease Tilsæt hele indholdet af hætteglasset med 4,4 ml Protease Solvent (PS) til hætteglasset med frysetørret QIAGEN Protease (QP) og bland grundigt. For at undgå, at det skummer, blandes det ved at vende hætteglasset på hovedet adskillige gange. Sørg for, at QIAGEN Protease (QP) er fuldstændigt opløst. i Tilsæt ikke QIAGEN Protease (QP) direkte til lysisbuffer (AL). Tilsæt Carrier RNA og intern kontrol til lysisbuffer Carrier RNA tjener to formål. Først forbedrer det bindingen af virale nukleinsyrer til QIAamp MinElute-kolonnemembranen, specielt hvis der er meget få målmolekyler i prøven. For det andet reducerer tilføjelsen af store mængder Carrier RNA chancen for viral RNA-nedbrydning i de sjældne tilfælde, hvor Rnase-molekyler ikke denatureres via de kaotropiske salte og detergenter i lysisbuffer (AL). Hvis Carrier RNA ikke bliver tilsat til lysisbuffer (AL), kan dette føre til reduceret viral RNA eller DNA-gendannelse. Carrier RNA kan også inkluderes i visse interne kontrolreagenser af kommercielle efterfølgende analyser. I disse tilfælde se de relevante brugsanvisninger fra fabrikanten af den efterfølgende analyse. Anvendelse af en intern kontrol anbefales på det kraftigste, når QIAamp DSP-viruskit anvendes sammen med diagnostiske amplifikationssystemer. Intern kontrol-rna eller DNA og rekonstitueret Carrier RNA bør tilsættes lysisbuffer (AL) og blandes grundigt ved at vende glasset på hovedet 10 gange. For at undgå skumning, må der ikke bruges vortex. Se fabrikantens anvisninger mht. at bestemme den optimale koncentration af intern kontrol. Anvendes der en anden koncentration end den anbefalede, kan det resultere i fejlagtige resultater. Når den korrekte mængde intern kontrol, der skal anvendes, beregnes, skal der tages højde for startmængden af prøven og elueringsmængden. Husk, at QIAamp DSP-viruskittet anvender en startprøvemængde på 500 μl. 16 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

17 _DA :34 Uhr Seite 17 For at kunne forberede Carrier RNA-opløsningen, tilsættes 310 μl elueringsbuffer (AVE) til glasset med 310 μg frysetørret Carrier RNA for at opnå en opløsning på 1 μg/μl. Opløs Carrier RNA grundigt, afmål den i alikvoter af praktisk størrelse og opbevar den ved 20 C. Alikvoter af Carrier RNA må ikke fryses-optøs mere end 2 gange. Bemærk, at Carrier RNA ikke opløses i lysisbuffer (AL). Det skal først opløses i elueringsbuffer (AVE) og dernæst tilsættes lysisbuffer (AL). Sørg for, at Carrier RNA er helt opløst i den korrekte mængde elueringsbuffer (AVE) før det blandes med lysisbuffer (AL). i Anvend altid den korrekte interne kontrol til efterfølgende analyse. Se fabrikantens anvisninger for yderligere oplysninger. Beregn mængden af lysisbuffer (AL)/Carrier RNA-blanding, der er nødvendig pr. portion prøver ved at vælge antallet af prøver, der skal behandles samtidigt fra Tabel 4 (side 18). Mængder beregnes vha. følgende prøveberegning: n x 0,55 ml = y ml y ml x 11,2 μl/ml = z μl hvor: n = antallet af prøver, der skal behandles samtidigt y = beregnet mængde lysisbuffer (AL) z = mængde Carrier RNA/elueringsbuffer (AVE) der skal tilføjes lysisbuffer (AL) QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

18 _DA :34 Uhr Seite 18 Tabel 4. Mængde lysisbuffer (AL) og Carrier RNA/elueringsbuffer (AVE), der er nødvendig til QIAamp DSP-virusproceduren Antal Vol. AL Vol. Carrier Antal Vol. AL Vol. Carrier prøver (ml) RNA/AVE (μl) prøver (ml) RNA/AVE (μl) 1 0,55 6,2 13 7,15 80,0 2 1,10 12,3 14 7,70 86,0 3 1,65 18,5 15 8,25 92,4 4 2,20 24,6 16 8,80 98,6 5 2,75 30,8 17 9,35 104,7 6 3,30 37,0 18 9,90 110,9 7 3,85 43, ,45 117,0 8 4,40 49, ,00 123,2 9 4,95 55, ,55 129,4 10 5,50 61, ,10 135,5 11 6,05 67, ,65 141,7 12 6,60 73, ,20 147,8 Forberedelse af vaskebuffer 1 Vha. en målecylinder tilsættes 25 ml ethanol (96-100%) til flasken med 19 ml Wash Buffer 1-koncentratet (AW1). Opbevar det rekonstituerede vaskebuffer 1 (AW1) ved stuetemperatur (15 25 C). i Bland altid det rekonstituerede vaskebuffer 1 (AW1) ved at vende flasken på hovedet adskillige gangen før proceduren startes. Forberedelse af vaskebuffer 2 Vha. en målecylinder tilsættes 30 ml ethanol (96-100%) til flasken med 13 ml vaskebuffer 2-koncentratet (AW2). Opbevar det rekonstituerede vaskebuffer 2 (AW2) ved stuetemperatur (15 25 C). i Bland altid det rekonstituerede vaskebuffer 2 (AW2) ved at vende flasken på hovedet adskillige gangen før proceduren startes. Forberedelse af elueringsbuffer Fire glas elueringsbuffer (AVE) er vedlagt kittet. Pas på ikke at kontaminere bufferen med RNaser. Hvis der foretages 4 oprensningsprocedurer eller mindre vha. et enkelt kit, anbefaler vi at bortskaffe glasset med elueringsbuffer (AVE) efter færdiggørelse af hver procedure. 18 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

19 _DA :34 Uhr Seite 19 Eluering af virale nukleinsyrer For efterfølgende anvendelser, der kræver små startmængder (feks. visse PCR og RT- PCR-analyser), kan anvendelse af virale nukleinsyrer elueret i 20 μl elueringsbuffer (AVE) forøge analysesensibiliteten. Mængden af virale nukleinsyrer elueret fra en QIAamp MinElute Column kan være op til 5 μl mindre end mængden af elueringsbuffer (AVE), der blev brugt til kolonnen. Elueres virale nukleinsyrer for eksempel med 60 μl elueringsbuffer (AVE) resulterer det i et eluat på ca. 55 μl, mens eluering med 20 μl resulterer i ca. 15 μl eluat. Mængden af gendannet eluat afhænger af prøvens beskaffenhed. Hvis mængden af gendannet eluat er for lav til den efterfølgende analyse, forøges mængden ved at tilføje mere elueringsbuffer (AVE). Eluerede virale nukleinsyrer indsamles i Elution Tubes (ET). Hvis virale nukleinsyrer skal opbevares i op til 24 timer, anbefaler vi opbevaring ved 2 8 C. Virale nukleinsyrers udbytte og kvalitet Udbyttet og kvaliteten af de isolerede virale nukleinsyrer er egnet til alle typer efterfølgende detektionsprocedurer i molekulære diagnostikker. Diagnostiske analyser bør udføres i henhold til fabrikantens anvisninger. Opsætning af QlAvac 24 Plus vakuumsystem Sørg for, at du opsætter Column Extender (kolonneforlænger) (EXT), QIAamp MinElutekolonne, VacConnector (VC) og VacValve korrekt (se figur 3) Figur 3 Samling af komponenterne til QIAamp DSP-viruskit til vakuumbehandling af prøver: 1: VacValve (vedlagt vakuumsystemet) 3: QIAamp MinElute Column 2: VacConnector (VC) 4: Column Extender (EXT) QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

20 _DA :34 Uhr Seite 20 Vi anbefaler at etikettere lysisglas (LT), elueringsglas (ET) og QIAamp MinElutekolonner til anvendelse sammen med QIAvac 24 Plus-vakuumsystemet i henhold til oversigten på figur 4 for at undgå forveksling af prøver. Denne figur kan fotokopieres og mærkes med navnene på prøverne QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

21 _DA :34 Uhr Seite 21 Dato: Bruger: Kørsels-ID: Figur 4 Etiketteringsoversigt over lysisglas (LT), elueringsglas (ET) og QIAamp MinElute-kolonner til anvendelse på QIAvac 24 Plus-vakuumsystemet. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

22 _DA :34 Uhr Seite 22 Protokol Protokol: Isolering og oprensning af viral nukleinsyrer fra plasma og serum Til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra 500 μl EDTA- eller citratbehandlet plasma og serum. Ting, der skal gøres før start Ekvilibrér prøver til stuetemperatur (15 25 C) og sørg for, at de er blandet godt. Tilsæt Carrier RNA rekonstitueret i elueringsbuffer (AVE) eller intern kontrol til lysisbuffer (AL) i henhold til anvisningerne på side 16. Sørg for, at vaskebuffer 1 (AW1), vaskebuffer 2 (AW2) og QIAGEN Protease (QP) er blevet forberedt i henhold til anvisninger i "Vigtige bemærkninger" på side 15. Ekvilibrér elueringsbuffer (AE) til stuetemperatur (15 25 C) til anvendelse på trin 18. Om muligt anvendes frisk elueringsbuffer (AVE) for hver procedure (4 glas er vedlagt). Indstil en varmeblok til 56 C til anvendelse på trin 4 og 17. For at undgå krydskontaminering isættes en VacConnector (VC) på hver lueradapter på vakuumsystemet. Sørg for, at affaldsflasken på vakuumsystemet er tom og at alle koblinger er forbundet korrekt. For at få yderligere oplysninger om vakuumsystemets drift, specielt vedligeholdelse, se den vedlagte håndbog. Procedure 1. Pipettér 75 μl QIAGEN Protease (QP) i en Lysis Tube (LT). Tjek udløbsdatoen på den rekonstituerede protease før anvendelse. 2. Tilsæt 500 μl plasma eller serum til Lysis Tube (LT). 3. Tilsæt 500 μl lysisbuffer (AL) (der indeholder 11,2 μg/ml Carrier RNA) til lysisglas (LT), luk låget og bland med impuls-vortex i 15 sekunder. For at sikre effektiv lysering, er det væsentligt, at prøven og lysisbuffer (AL) blandes grundigt for at give en homogen opløsning. Lysisbuffer (AL) indeholder intern kontrol. Eftersom lysisbuffer (AL) har en høj viskositet, sørges der for, at den korrekte mængde lysisbuffer (AL) tilsættes ved nøje pipettering eller ved hjælp af en egnet pipette såsom en Eppendorf multistep-pipette eller lignende. Tilsæt ikke QIAGEN Protease (QP) direkte til lysisbuffer (AL). 4. Inkubér ved 56 C (±1 C) i 15 min (±1 min). 22 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

23 _DA :34 Uhr Seite Centrifugér lysisglas (LT) i 5 sekunder ved fuld hastighed for at fjerne dråber fra den indvendige side af låget. 6. Skift handsker og åbn Lysis Tube (LT) forsigtigt. 7. Tilsæt 600 μl ethanol (96 100%) til lysisglasset (LT), luk låget og bland grundigt med impuls-vortexmixer i 15 sekunder. Inkubér 5 min. (±1 min.) ved stuetemperatur (15 25 C). 8. Centrifugér lysisglas (LT) i 5 sekunder ved fuld hastighed for at fjerne dråber fra den indvendige side af låget. 9. Isæt QIAamp MinElute-kolonnen i VacConnector (VC) på vakuumsystemet (se figur 3, side 19). Indsæt en Column Extender (EXT) i den åbne QIAamp MinElute Column. Protokol Behold Wash Tube (WT) til tørrecentrifugering på trin Skift handsker og åbn kun ét glas ad gangen. 11. Hæld forsigtigt hele lysatet fra trin 7 ind i Column Extender (EXT) på QIAamp MinElute Column uden at gøre kanten våd. Undgå at røre QIAamp MinElute Column-membranen med pipettespidsen. 12. Tænd for vakuumpumpen. Når lysatet er blevet trukket gennem QIAamp MinElute Column, åbnes ventilen på vakuumsystemet og vakuumet udløses. Hvis der behandles flere QIAamp MinElute Columns samtidig, anbefaler vi at lukke VacValve på hver kolonne, når lysatet er passeret igennem for at kunne reducere varigheden af dette vakuumtrin. Hvis lysatet ikke er passeret helt igennem membranen efter 15 min., bortskaffes QIAamp MinElute Column og proceduren med en ny prøve gentages. Vakuumsystemetets ventil bør anvendes til hurtig udløsning af vakuumtrykket. 13. Tilsæt 600 μl vaskebuffer 1 (AW1) til QIAamp MinElute-kolonne. Fjern forsigtigt og bortskaf Column Extender (EXT) og luk ventilen på vakuumsystemet. Når vaskebuffer 1 (AW1) er blevet trukket gennem QIAamp MinElute-kolonnen, åbnes ventilen og vakuumet udløses. For at undgå krydskontaminering sørges der for, at de fjernede kolonneforlængere (EXT) ikke krydser over til tilstødende QIAamp MinElute-kolonner. 14. Tilsæt 750 μl vaskebuffer 2 (AW2) til QIAamp MinElute-kolonnen uden at gøre kanten våd. Undgå at røre QIAamp MinElute-kolonnemembranen med pipettespidsen. Lad låget på kolonnen stå åben og luk ventilen på vakuumsystemet. Når vaskebuffer 2 (AW2) er blevet trukket gennem QIAamp MinElute-kolonnen, åbnes ventilen og vakuumet udløses. QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

24 _DA :34 Uhr Seite 24 Protokol 15. Tilsæt 750 μl ethanol (96 100%) til QIAamp MinElute-kolonnen uden at gøre kanten våd. Undgå at røre QIAamp MinElute-kolonnemembranen med pipettespidsen. Lad låget på kolonnen stå åben og luk ventilen på vakuumsystemet. Når ethanol er blevet trukket gennem QIAamp MinElute Column, åbnes ventilen og vakuumet udløses. Anvend pipettespidser med aerosolskærm til at tilsætte ethanol til QIAamp MinElute-kolonnen. 16. Luk låget på QIAamp MinElute Column, fjern den fra vakuumsystemet og bortskaf VacConnector (VC). Anbring QIAamp MinElute-kolonnen i vaskeglasset (WT) gemt fra trin 9 og centrifugér ved fuld hastighed (ca x geller o/min) i 1 min. for at tørre membranen helt. Bortskaf Wash Tube (WT) med filtratet. Undlades tørrecentrifugeringen kan det føre til hæmning af den efterfølgende analyse. 17. Anbring QIAamp MinElute Column i en ny Wash Tube (WT) og inkubér med låget åbent i 56 C i 3 minutter, således at eventuel tilbagebleven væske kan fordampe. 18. Anbring QIAamp MinElute Column i en ren Elution Tube (ET) og bortskaf Wash Tube (WT). Åbn låget på QIAamp MinElute-kolonnen forsigtigt og tilsæt 20 μl til 60 μl elueringsbuffer (AVE) (afhængig af den efterfølgende analyse) til midten af membranen. Luk låget og inkubér ved stuetemperatur (15 25 C) i 3 min. Centrifugér ved fuld hastighed (ca x geller o/min) i 1 min. for at eluere de virale nukleinsyrer. Følg vedligeholdelsesproceduren for vakuumsystemet efter udførelse af denne protokol (se håndbogen, der var vedlagt vakuumsystemet for yderligere oplysninger). 24 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

25 _DA :34 Uhr Seite 25 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

26 _DA :34 Uhr Seite QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/2007

27 _DA :34 Uhr Seite 27 QIAamp DSP-viruskithåndbog 11/

28 _DA :34 Uhr Seite 28 Australia Orders Fax Technical Austria Orders 0800/ Fax 0800/ Technical 0800/ Belgium Orders Fax Technical Canada Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) China Orders Fax Technical Denmark Orders Fax Technical Finland Orders Fax Technical France Orders Fax Technical Offers Germany Orders Fax Technical Hong Kong Orders Fax Technical Ireland Orders Fax Technical Italy Orders Fax Technical Japan Telephone Fax Technical Korea (South) Orders Fax Technical Luxembourg Orders Fax Technical The Netherlands Orders Fax Technical Norway Orders Fax Technical Singapore Orders Fax Technical Sweden Orders Fax Technical Switzerland Orders Fax Technical UK Orders Fax Technical USA Orders Fax Technical 800-DNA-PREP ( ) DA 11/2007 Sample & Assay Technologies

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Marts 2012 Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 61704 1062686DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R5 1062686DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand Produktinfoblad Højalkalisk grundrengøringsmiddel Anvendelse: Til rengøring af alle vaskbare gulve. Kan med fordel anvendes i værksteder, motorer, lastbiler, restauranter, storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Varenummer 584129 Internt vare-nr. K3005 Betegnelse Lim National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190 LINEAR

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Eddikerens Anvendelse: Til rengøring af køkken og bad. Vare nr. 1951 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Uldvask Anvendelse: Til tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1960 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Produktdatablad November 2007

Produktdatablad November 2007 General Process Notes Produktdatablad November 2007 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG M0700V Vandfortyndbart flokkulationsmiddel P872-1000 Produkt Beskrivelse P872-1000 Vandfortyndbart

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Regnskovens hemmelighed

Regnskovens hemmelighed 1 Regnskovens hemmelighed Katalognummer 1660006-EDU www.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com Brugen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes.

Vaskeforstærker. KARAKTERISTIK Klar væske, der er blandbar med vand i alle forhold og let kan pumpes. Vaskeforstærker ANVENDELSE Vaskeforstærker anvendes i forvask eller hovedvask af tekstiler som i særlig grad er tilsmudsede med mineralske, animalske eller vegetabilske fedtstoffer. Anvendes i kombination

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13.

Sikkerhedsdatablad. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild tørres op med klud, der bortskaffes efter forskrifterne i punkt 13. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdet den: 14-01-2008 / ABB Anvendelse: Som lugtfjerner i airconditionsanlæg. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere