BLÅVANDSHUK. Danmarks vestligste punkt Idéoplæg Jesper Bork Architects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅVANDSHUK. Danmarks vestligste punkt Idéoplæg Jesper Bork Architects"

Transkript

1 BLÅVANDSHUK Danmarks vestligste punkt Idéoplæg Jesper Bork Architects

2 Blåvandshuk Et helstøbt kultur- og naturscenarie ved Danmarks vestkyst Blåvandshuk og det vestligste Danmark udgør et storslået og enestående natur- og kulturmiljø med en række spændende enkeltelementer, som skal udvikles til en fremtrædende, engagerende og raffineret helhed med potentiale til at blive Varde Kommunes vigtigste oplevelsesrum. Desuden kan et nyt sømærke, der samtidig fungerer som udsigtstårn og skulptur, på en nyskabende måde markere Danmarks vestligste punkt. Solfanger Uddrag af Varde Kommunes Udviklingsplan for Blåvand Naturcenter og Solfangeren Det nye oplevelsesrum i Blåvandshuk markeres af to hovedelementer, der på mange måder er hinandens modsætninger. De formidler og iscenesætter hver især dels natur- og kulturhistoriske elementer som er helt unikke for dette fantastiske sted. Klitlandskabet på den jyske vetkyst er enestående. Klitterne er skabt af naturen, formet af vinden, og de udgør med deres form en beskyttelse mod havet. Dette unikke og følsomme klitlandskab tilføjes hverken et hus eller et museum. Istedet indpasser en menneskeskabt klit sig ubemærket blandt tusinde andre klitter, og danner rammen om et naturcenter der formidler områdets unikke landskab og dyreliv. Solfangeren vil blive Danmarks vestligste bygningsværk. Den er placeret på toppen af bunker V174 som ligger i fyrmesterhaven. Den er udformet som en skål, der set inde fra klitten fanger den nedadgående sol. En landskabelig sti og trappe giver adgang til skålen hvorfra de besøgende kan nyde naturens elementer helt uforstyrret. Skålen er en genfortolkning af den radarskål der var opsat på dette sted under 2. Verdenskrig, og skulpturen bærer således en kulturhistorisk arv samtidig med at den iscenesætter naturens elementer - vinden, solen, vandet - på dette specifikke sted: Danmarks vestligste punkt. 216 P-pladser Fuglestation Naturcenter side 2

3 Om råd eaf græ nsn ing Naturcenter Blåvand fyr Fyrmester bolig Parkering 216 biler / 5 busser Fuglestatio n Solfangeren Vesterhavet Situationsplan N m 1:1000 side 3

4 Naturcentret Vi er på Danmarks vestligste punkt et sted hvor hav, kyst og land mødes. Dette meget autentiske sted er fundamentet for naturcentrets indhold. Dansk Center for Vestkystnatur er porten til naturen på kanten af Nationalpark Vadehavet (Unesco Verdensarv) og Naturpark Vesterhavet. I Naturcenteret får du viden om dyr, planter og geologi som former det område du er i. Du får viden og kompetence til at bruge naturen. Du vil få forståelse for, at naturen og du er en del af en helhed derfor har naturen stor betydning! Du ser i dag naturen med dit syn på livet og lærer at se verden fra naturens perspektiv f.eks. fra en fugl og det former din perception af den natur der omgiver dig. Naturcenteret iscenesætter forundring og skaber resonans. Formålet med naturcentret er: at skabe nysgerrighed for den enkelte til at gå ud og opleve naturen i virkeligheden at give mulighed for oplevelser, som ellers ikke lader sig gøre i naturen f.eks. det at komme helt tæt på en fugl, et krondyr, en ulv eller en hugorm Der er således et tæt samspil mellem inde og ude! Hovedtemaet for naturcentret er VESTKYSTNATUR, der deles op på 3 temaer En tidsrejse på år - Landskabets dannelse og udvikling siden sidste istid, herunder flora og fauna Et nu-billede Fauna og Flora med hovedvægten på fugle og krondyr, men også en fortælling om flora og den øvrige fauna Et nu-billede Menneskets indvirkning på naturen, med fokus på påvirkning af landskabet og bæredygtighed side 4

5 Naturcentret - Koncept +15.0m +14.0m +13.0m +12.0m +15.0m +14.0m +13.0m +12.0m +18.0m +18.0m +19.0m +19.0m 1100 m² +19.0m +19.0m Blåvand fyr +18.0m +17.0m +18.0m +17.0m +14.3m +16.0m +16.0m +15.0m +15.0m Fyrmesterboligen +14.0m +14.0m På grunden øst for Blåvand Fyr og fyrmesterboligen placeres det nye Naturcenter. Naturcentret ligger på et sted, der skråner ca. 5 meter op langs stien mod fyret m Et område på ca m² udgraves til et niveau svarende til niveauet på den sydlige del af grunden m +17.8m +300 m² Foyer Særudstilling +19.1m Kontor/WC Labs +14.3m Udstilling Hertil etableres et mellemniveau på ca. 300m² som danner overgangen fra indgangsniveauet på m Dette mellemniveau danner indgansfoyer med garderobe og reception samt særudstilling. På det nederste niveau er der udstilling i et storslået åbent rum. Udstillingen forstætter herefter i mindre, lukkede workshopsrum under foyerniveauet hvor også husets øvrige support faciliteter findes. side 5

6 Naturcentret - Koncept +15.0m +14.0m +13.0m +12.0m +18.0m +25.0m Blåvand fyr +19.0m +19.0m +24.0m +23.0m +22.0m +21.0m +20.0m +18.0m +17.0m +16.0m +15.0m Fyrmesterboligen +14.0m +13.0m Naturcentret placerer sig med en central beliggende indgang i forhold til både fyret og fyrmesterboligen, og Naturcentret etableres dermed som en integreret del af dette nye oplevelses-ensemble. Over naturcentret skabes en kunstig klit, som i både omfang og højde til forveksling ligner de omkringliggende klitter. Den eksisterende naturlige beplantning fortsætter over den kunstige klit. Havudsigt Fri adgang på klitten Udstillingsmontre Der er fri adgang for alle på toppen af klitten hvorfra man gennem store skylights kan kigge ned i udstillingsrummet. Desuden er der herfra og fra naturcentrets foyer udsigt over havet mod vest. Langs stien fra parkeringspladsen op mod fyret er der mindre skylights, som fører ned til små underjordiske udstillingsmontre, der fungerer som appetitvækker for den egentlige udstilling. side 6

7 Set fra adgangsvejen indgår Naturcentret som en naturlig del af det eksisterende landskab. Kun de organisk formede ovenlysvinduer røber lidt af den magi der gemmer sig nedenunder klitten. side 7

8 Udstillingskoncept Udstillingen deles op i tre tematiske hovedgrupper: Landskabet, flora og fauna - En virtuel rejse fra sidste istid til i dag En virtuel tidsrejse på år, hvor landskab, flora og fauna er i bevægelse og en indføring i vestkystnatur af i dag, således at gæsten er klædt på til mere uanset om det er inde eller ude. Temaet skal give en forståelse for landskabets og vestkystnaturens forandring over tid. Ved at skabe en fortælling om vestkystnaturens historie dannes der grundlag for resten af udstillingerne. Udstillingen skal også give en forståelse for udviklingen af flora og fauna over tid. Eksempler på aktiviteter Børnene skal gøre brug af deres sanser for derigennem at få en dybere oplevelse og læring. Formidlingen skal være interaktiv f.eks. 4D biograf, hvor man kan mærke bl.a. dyrene og vindens hærgen gennem tid. En interaktiv sandkasse, hvor man selv kan lege med landskabet og lære omkring landskabets dannelse. Derudover interaktive kikkerter som kan spole landskabet frem og tilbage gennem tid. En af disse kan evt. placeres uden for naturcenteret ved indgangen, så man bliver nysgerrig for at opleve mere. Formidlingen skal ske ved faktuel viden via film og plancher. Udstillingen her skal inspirere de besøgende til at tage ture ud i naturen både lokalt og langs hele vestkysten. Flora og fauna med særlig fokus på fugle og krondyr Særlig viden om fugle og krondyr, men også om andre signaturdyr som hugorm, ulven, plantelivet mm. Hvor den virtuelle rejse har bragt den besøgende op til nutiden i et overblik, så er hensigten med dette tema at skabe indblik i fuglenes og krondyrenes (som er den største af hjortedyrene) liv omkring Blåvandshuk, langs kysten og i det nære bagland. Vi kommer også nærmere på den øvrige flora og fauna, herunder især arter, der er sjældne eller svære at komme i nærheden af. Eksempler på aktiviteter Floraen Floraen skal opleves ved det visuelle indtryk gæsterne får, når de træder ind i naturcentret. I dette naturcenter er naturen taget ind til dem. Rundt i centret vil der være områder, der er beplantet, med de mest spændene planter området har at byde på. Ved hvert sted er der en skrivelse om planten, hvad vi kan bruge den til, samt en lille sjov anekdote. F.eks. havtorn, fremragende til snaps og marmelade, og for dem der ønsker C-vitamin så er der lige så mange C-vitaminer i ét havtornebær, som der er i en hel appelsin. Faunaen fugle og hjorte Det er vigtigt at stimulere barnet evne til at foretage egne valg, således der opnås engagement for at deltage og interesse for at vide mere. Det primære læringsrum tager udgangspunkt i fugle og hjortedyr. For fuglene er der især fokus på trækfuglene, der hvert forår starter fra det centrale Afrika, trækker via Danmarks Vestkyst og videre op til Nordnorge og Sibirien. Tilsvarende er der fokus på de danske hjortedyr; sika, dådyr, rådyr og krondyr, hvor krondyret er det største. Der inddrages også andre dyr, som hugormen, ulven mm. Tilbage til barnets evne til at træffe valg! Der laves to lege- og læringsforløb, der går på kryds og tværs af den nederste etage i centret. Der vil være en fuglerute og en hjorterute. Der er særlig fokus på fuglenes relation til Blåvand og den øvrige verden, men også hjortedyrenes betydning for stedet og den danske vestkyst. I forhold til fuglenes relation til stedet er emner som hvile, beskyttelse og føde afgørende for, at Hukket er et pitstop på en af verdens største trækruter fra syd til nord. Hjortedyrenes udbredelse, føde og del af fødekæden er også i fokus. Menneskets påvirkning af naturen Betydning af menneskets gøren og laden og dens betydning for flora, fauna og landskab Det er formålet at skabe forståelse for og lære om vores indflydelse på vestkystnaturen, med det mål at nudge adfærd. Det uanset om det er påvirkningen af naturen ved brug og gendannelse, som militærets område, kystsikring, Filsø, plantagerne, nationalparken eller naturparken. Indflydelsen dækker også et bæredygtighedskriterium, herunder forurening og overforbrug af naturgivne ressourcer, som overfiskeri af hjertemuslinger i Hollands betydning for antallet af en fugleart i Blåvand. Eksempler på aktiviteter Der laves en model af sand og vand med det mål at belyse betydningen af kystsikring. Ved at barnet sætter pinde ned der stopper vandet og sandet fås en forståelse af sandets vandring langs vestkysten. Tilsvarende kan der laves en interaktiv model, der kan skitsere betydningen for flora og fauna af afvanding af områderne omkring Filsø og tilsvarende betydningen af genetablering af søerne. Det kan også være en analog eller interaktiv model, der viser betydningen af at de store skibe renser lasten under sejladsen, herunder et olieudslip der rammer kysten. Med det mål at skabe forståelse for landskabets udvikling med og uden menneskets indgriben. Der vises illustrationer af landskabet med og uden; militæret, plantagerne mm. Det er vigtigt at skitserne suppleres med fakta og inspirerer til at gå ud i naturen med eller uden guide. Fortællinger i Naturpark Vesterhavet vil også kunne bruges under egne ture i naturen. side 8

9 Indgangsniveauet i naturcentret er badet i dagslys og fremstår lyst og storslået. Her indrammes det omkringliggende landskab af store organisk formede vinduer og de besøgende har mulighed for at nyde rummet og udsigten før de bevæger sig ind i det første udstillingsafsnit som giver en indføring i vestkystnaturen af i dag. side 9

10 Skitse fra udstillingsområdet og mod foyeren. Det store udstillingsrum er defineret af de organiske elementer der omgiver det: Den organisk svungne trappe som forlænges i indgangspartiet, det runde værksteds- og formidlingsrum med store glasåbninger der indbyder de besøgende til at deltage aktivt i workshops og lignende, samt ikke mindst det store krumme tag, som danner baggund for de udstillede fugle. På gulvet er der aktivitet på kryds og tværs og masser af hands-on oplevelser for både børn og voksne. side 10

11 Hovedindgang Plan øvre niveau Terasse Særudstilling En virtuel tidsrejse 144m² Videorum Reception Foyer 152m² Garderobe 16m² Indgang : m N side 11

12 Plan nedre niveau Køkken Terasse Vareindlevering Omkl. 4m² Wc 8m² Tekøkken Kontor 83 m² Formidlingsrum 80 m² Permanent udstilling Flora og fauna 467 m² Forrum 33 m² Lab 54 m² Bålplads Nedre Foyer 86 m² Toiletter 41 m² Permanent udstilling Menneskets påvirkning af naturen 196m² Forrum 11m² Grejrum 30m² Teknik 17m² 1: m N side 12

13 Længdesnit m m m m 1: m side 13

14 Solfangeren side 14

15 Historisk perspektiv Denne karakteristiske bunker som ligger i fyrmesterhaven er opført under 2. Verdenskrig som en del af den enorme nordatlantiske vold, som skulle sikre besættelsesmagten mod angreb fra de allierede. Det findes 9 bunkers af denne type i Danmark. Bunkeren blev brugt som fundament for en såkaldt V174 Würzburg radar, som var en tysk jordbaseret radar, der blev brugt mod fly under 2. verdenskrig. Den blev indført i 1941 og havde en rækkevidde på 70 km. Typisk arbejdede radarerne sammen to og to, så den ene fulgte et bombefly, mens den anden ledte et (nat-) jagerfly mod målet. Bunker i Blåvand - aktuelt foto uden radar Würzburg radar i Blåvand - historisk foto Würzburg radar i Blåvand - historisk foto side 15

16 Solfangeren - en markering af Danmarks vestligste punkt Bunkeren er beliggende på Danmarks vestligste punkt og udgør sammen med fyret og fyrmesterboligen en karakteristisk silhuet når man fra Blåvand kigger mod vest. Silhuetten udvides med en genfortolkning af radarskålen som et element der henvender sig til naturens elementer og indfanger solen når den går ned i vest. Vi kalder den for solfangeren. side 16

17 Solfangeren set fra øst side 17

18 Snit gennem Solfanger og landskab m m m m 1: m side 18

19 Solfangeren set fra stranden side 19

20 Skitseoverslag Projektudvikling udarbejdet af SAG.NR.: BYGHERRE: Jesper Bork SAG: Blåvandshuk Naturcenter PRISNIVEAU: Indeks 137, 4. KV DATO: REV. DATO: Initialer: HN/JRJ side 20

21 PROJEKTUDVIKLING SAG.NR.: BYGHERRE: SAG: DATO: REV. DATO: Jesper Bork Blåvandshuk Naturcenter Sammenstilling Naturcentret overført kr Solfangeren overført kr Samlet pris excl. moms. kr BEMÆRKNINGER: Overslaget er opbygget på basis af forslagsmappe udført af Jesper Bork Architects Overslaget er udført som et skitseoverslag med de forhåndværende informationer. Overslaget indeholder ikke udgifter til Specielle brandforhold - Tilslutningsafgifter - Rådgivning PROJEKTUDVIKLING SAG.NR.: BYGHERRE: Jesper Bork SAG: Blåvandshuk Naturcenter DATO: REV. DATO: Naturcenteret Nr Tekst Enhed Mængde Enhedspris Delpriser I alt 1.1 Udgravning og afskaffelse af jord ,02 - Byggegrube - maskinudgrave og bortkøre m ,01 - Tæt afstivning, opstille og nedtage m Terrændæk m. Terazzogulv (13)21.22,00 - Terrændæk, 680 mm Leca/beton 20 MPa m (43)22.30,00 - Terrazzo gulvbelægning m Enkeltkrum betonskal mod terræn, med isolering og klimaskærm ,01 - Vægforskalling m/træ, synlig overflade m ,03 - Mineraluldsplade 125 mm mod kældervæg m ,04 - Beton 30 MPa passiv miljø i vægge m ,02 - Duel Seal membran, saltvandsdug, lodret m tillæg for enkeltkrum m Dobbeltkrum betonskal, med isolering og klimaskærm, beplantet med 30 sand og 1.4 klitplanter ,01 - Vægforskalling m/træ, synlig overflade m ,03 - Mineraluldsplade 125 mm mod kældervæg m ,04 - Beton 30 MPa passiv miljø i vægge m ,02 - Duel Seal membran, saltvandsdug, lodret m tillæg for dobbeltkrum m Glasvæg ved indgangsparti med triangulerede felter (21)37.50,00 - Glasfacade, Curtain Wall m tillæg m Ovenlys vinduer (trianguleret glas) tilgængelige (21)37.50,00 - Glasfacade, Curtain Wall m tillæg Udvendig dør til terasse - Aludør Betondæk 1. sal m. nedhængt loft og terazzogulv (23)21.18,00 - Dækelement beton, 400 x x mm m (43)22.30,00 - Terrazzo gulvbelægning m Tillæg Betontrapper m terazzogulv (vandret areal) - Trappe m Organisk formet brystning ved trappe - Brystning m Revolverdør i glas Ø=2600mm - samlet Elevator 2 stop, ensidet tilgang, rund kabine og rund glas skakt ,07 - Panoramaelevator med 2 stop stk Indvendige vægge, almindelige (22)21.11,01 - Indervæg af armeret beton, t = 150 mm m Indvendige vægge, krumme - tillæg m (22)21.11,01 - Indervæg af armeret beton, t = 150 mm m Indvendige vægge, krumt glas (22)27.20,01 - Systemvæg, glaselementer, 23 mm hærdet glas m Tillæg m Indvendige vægge, almindeligt glas side 21

22 PROJEKTUDVIKLING SAG.NR.: BYGHERRE: Jesper Bork SAG: Blåvandshuk Naturcenter DATO: REV. DATO: Naturcenteret (22)27.20,01 - Systemvæg, glaselementer, 23 mm hærdet glas m Indvendige døre, glas - Glasdøre stk Invendige glas gelænder, buet - Værn udført i hærdet glas m Receptionsdisk, organisk formet, beton/corian el. lign. - Reception stk Garderobe, rundt møbel, Ø 4200mm H= 2000mm - Garderobe stk Toiletter inkl kabine, håndvaske etc. - toiletter m Vand, varme, sanitær, el ,08 - Vandinstallationer, museer m ,08 - Spildevandsinstallationer, museer m ,08 - Fjernvarmeanlæg, museer m ,08 - Elinstallationer, museer m ,08 - Ventilation, museer m ,03 - Køling, museer m ,08 - VVS-anlæg, øvrige, museer m Landskab - Skønnet underjordiske montre med glastag - stk Udvendig terasse med stenbelægning - m Udvendigt gelænder, stålnet - m Uforudsete udgifter - Der afsættes ca. 20% % Byggeplads og drift af samme + vinter - Der afsættes ca. 5% % Samlet Totalsum excl. moms PROJEKTUDVIKLING SAG.NR.: BYGHERRE: SAG: DATO: REV. DATO: Blåvandshuk Naturcenter Solfangeren Nr Tekst Enhed Mængde Enhedspris Delpriser I alt 1.1 Fundament til disc, fastgjort til eksisterende bunkertårn, stål malet - Skønnet stk Udkragende underkonstruktion for disc - Skønnet stk Disc underside, kugleformet, blank poleret stål - Beklædning i Poleret rustfrit stål m Disc overside: stål plant, malet - Beklædning i malet stål m Gelænder af buet glas - Hærdet glas værn m Jesper Bork Mellemrepos, Trækonstruktion med stålkanter inkl. underskonstruktion - Skønnet m Gelænder af buet glas - Værn af buet hærdet glas m Trappe underkonstruktion i stål fastgjort til bestående bunker - Trappe udført i stål, skønnet stk Bærende vanger af stål, delvist krum, malet - Stålkonstruktion m Trin af stål, malet - Trin m Håndliste af rustfrit stål inkl. konstruktion - Skønnet m Terrassedæk af hårdt træ, olieret, inkl. underkonstruktion - Terrassedæk m Sti, gangflade, hårdt træ, inkl. Underkonstruktion - skønnet m Sti, bærende vanger, malet stål - skønnet m Uforudsete udgifter - Der afsættes ca. 20% % Byggeplads og drift af samme + vinter - Der afsættes ca. 5% % Samlet Totalsum excl. moms side 22

23

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Oversigtsbillede set fra hovedbygningen. Belle Etage Ny pavillon til Gl. Holtegaards barokhave

Oversigtsbillede set fra hovedbygningen. Belle Etage Ny pavillon til Gl. Holtegaards barokhave Oversigtsbillede set fra hovedbygningen. Belle Etage Ny pavillon til Gl. Holtegaards barokhave 1 pavillonen set fra springvandet Et nyt blik på Gl. Holtegaard Det hævede orangeri For den der går rundt

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER DAMPFÆRGEVEJ 3, 3. SAL, 2100 KØBENHAVN Ø FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 397 ny-renoverede kvadratmeter i byens nye pakhuskvarter helt tæt ved Langelinie For mange er Dampfærgevej et spændende

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3

_PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORNYELSE VARDE MIDTBY _PAVILLION I KUNSTHAVEN, KROSTUE, KRÆMMERBODERNE OG BROGADE 3 BROGADE, FISKERGADE, KRÆMMERPASSAGE KARRÉEN PAVILLIONEN I KUNSTHAVEN Ny kileformet bygning i tæt

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø

LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø LEJEPROSPEKT EMDRUPVEJ 28 A, 3. SAL 2100 KØBENHAVN Ø Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Dejligt lyst og charmerende kontorlejemål med flot udsigt Gåafstand til S-toget, bus meget tæt på og lynhurtig

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE VINDMØLLE Idéen Ikke kun Jellingstenene, men hele det samlede mindesmærke i Jelling med kirken, de to vældige kongehøje, resterne af den skibsformede stensætning,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

DANSK CENTER FOR VESTKYSTNATUR Konkretisering af projektet

DANSK CENTER FOR VESTKYSTNATUR Konkretisering af projektet UDDRAG Dansk Center for Vestkystnatur er porten til naturen på kanten af både Nationalpark Vadehavet, Verdensarven og af Naturpark Vesterhavet. I Naturcenteret får du viden om den geologi og de dyr og

Læs mere

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk 5D-Codesdk fra projectanalysedk Page 1 of 20 00 00_Anlægsarbejde og Vandbygning, Ubenævnte måleenhed er i [mm] 0 00 Arbejdsplads for både byggeri og anlægsarbejde samt Vinter foranstaltninger 01 Nedrivning

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse.

Jeg modtog med brev af 6. april 2006 kommunens udtalelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 15. september 2005 af handicaptilgængeligheden på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I rapporten bad jeg

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Arken ny Foyer og Skulpturgård Hovedprojekt-Arkitekt dato : 06.06.08. Foyer og Skulpturgård

Arken ny Foyer og Skulpturgård Hovedprojekt-Arkitekt dato : 06.06.08. Foyer og Skulpturgård Foyer og Skulpturgård 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Foyer Skulpturgård Tegn. Nr. 01 Tagskive (21)4.04 Detalje 8 T-A-01-0-6-08 top, tilslutning til tag Ripperør, hvid RAL 9003 glans 70/80

Læs mere

HAVENS TRAPPE. Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard.

HAVENS TRAPPE. Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard. HAVENS TRAPPE Orangeriet er et offentligt rum i Barokhaven der hører til Gl. Holtegaard. Forslaget Havens Trappe er en blanding mellem en trappe, et udsigtspunkt, et opholdsrum og en sukkerrørsplantage.

Læs mere

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv

Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke - forslag 1F. Eksteriørperspektiv Eksteriørperspektiv Mål: ikke målfast Eksteriørperspektiv Mål: Ikke målfast Eksteriørperspektiver- ankomsten - dag og aften Mål: Ikke målfast Nyt kirkecenter ved Tvis Kirke NORD Denne mappe indeholder

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

Orangeri til Gl. Holtegaard

Orangeri til Gl. Holtegaard Orangeri til Gl. Holtegaard Pavillon: Pavillonen til Gl. Holtegaards barokhave er et rum udspændt mellem barokken og øjeblikket. Pavillonen er formet som en irregulær cylinder. Udgangspunktet er den barokke

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

KONTOR PÅ DET CHARMERENDE CHRISTIANSHAVN

KONTOR PÅ DET CHARMERENDE CHRISTIANSHAVN 388 m2 OVERGADEN NEDEN VANDET 9A, 3. SAL 1414 KØBENHAVN K. KONTOR PÅ DET CHARMERENDE CHRISTIANSHAVN INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 6 Lejemål 8 Plantegning 9 Lejevilkår 11 Kontaktinformation 2 C.W.

Læs mere

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift

SHiP. OLAV de LINDE. olavdelinde.dk. Idé, projektudvikling & drift B Y G G E S E L S K A B OLAV de LINDE Idé, projektudvikling & drift olavdelinde.dk SHiP Byggeselskab Olav de Linde - Frichsparken - Søren Frichs Vej 38A - 8230 Åbyhøj - Tlf 86 15 42 44 360 åbenhed Storslået

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

Eksklusive ferieboliger med panoramaudsigt i det eftertragtede Karon på Phuket i Thailand

Eksklusive ferieboliger med panoramaudsigt i det eftertragtede Karon på Phuket i Thailand N Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Eksklusive ferieboliger med panoramaudsigt i det eftertragtede Karon på Phuket i Thailand

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

Kontordomicil 554 m²

Kontordomicil 554 m² - til leje... Kontordomicil 554 m² Thrige, Haubergsvej 1 5000 Odense C Flagskibet på Thrige udlejes Et af øjeblikkets mest populære og dynamisk erhvervsområder i Odense Primært areal udgør 428 m 2, sekundært

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Sydhavnens nye VirksomhedsHus

Sydhavnens nye VirksomhedsHus I samarbejde med TIL LEJE Sluseholmen 1, 2450 København SV Sagsnr. 9890 SLUSEHOLMEN 1 VirksomhedsHus Sydhavnens nye VirksomhedsHus Effektivt multibrugerhus med fælles reception, mødelokaler og kantine

Læs mere

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6

Side 1 af 1. 9900 Frederikshavn ARKITEKT. 9900 Frederikshavn ENTREPRENØR BYGHERRE INGENIØR. Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Side 1 af 1 Rev.: Bygherre: Iscenter Nord, Frederikshavn Skøjtealléen 2-6 Sag: Renovering 2014 Ark. sagnr. Tegn. nr. F.00 tegninger : ARKINORD A S Havnepladsen 5b, : NIRAS A/S Silovej 8, 4. sal Emne: Tegningsoversigt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079

VANDVÆRK FENSMARK. Næstved Kommune. WHITE arkitekter A/S - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 SAG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune WHITE arkitekter A/ - Vestre Kaj 2 1. sal 4700 Næstved 01 Den 11. september 2013 KITEFORLAG AG.: 13079 VANDVÆRK FENMARK Næstved Kommune Bygherre: Fensmark Vandværk A.m.b.a

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorer i hjertet af Hillerød og med den bedste udsigt i byen Her mærker du byens puls og er i gåafstand til S-tog,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD 449-3.543 m2 PHILIP HEYMANS ALLÉ 29 2900 HELLERUP FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD FLERBRUGEREJENDOM ELLER DOMICIL INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 8 Lejemål 10 Plantegninger 17 Lejevilkår

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Norman Foster. Kendte Bygningsværker:

Norman Foster. Kendte Bygningsværker: Norman Foster Kendte Bygningsværker: Millau Viaduct Broen ligger i det sydlige Frankrig og har skabt en direkte vej mellem Paris og Barcelona. Den spænder 2460 meter, den store udfordring var ikke at ødelægge

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER

NALDTANGLEJREN. Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER NALDTANGLEJREN Konkurrenceforslag, juni 2014 af A78 Arkitekter for Foreningen de Danske Børneinstitutioner ARKITEKTER ARKITEKTONISKE OVERVEJELSER BAGGRUND Ønske om at udvide antallet af besøgende fra 45

Læs mere

Varde kommune. Vi i naturen

Varde kommune. Vi i naturen Varde kommune Vi i naturen Vi i Naturen den nye vision Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

ontekst ontrast ontakt

ontekst ontrast ontakt K ontekst ontrast ontakt Titelblad Præsentationsrapport Kontekst, Kontrast, Kontakt Gruppe 18, 5. semester 2008 Arkitektur & Design Aalborg Universitet Oplag: 10 Sidetal: 28 Hovedvejleder: Michael Lauring

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole December 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168

Læs mere

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP

LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV BALLERUP LEJEPROSPEKT BORUPVANG 5B, ST. TV. 2750 BALLERUP Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorlejemål i samme bygning som CA, Brenntag Nordic og Contour Design Flotte og præsentable kontorer med moderne

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere