Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 18. november 2016 Arbejdsmarkedsrådet og VEU-centrene i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vejen til job. Vejlederkonference 18. november 2016 Arbejdsmarkedsrådet og VEU-centrene i Nordjylland"

Transkript

1 Vejledning vejen til job Vejlederkonference 18. november 2016 Arbejdsmarkedsrådet og VEU-centrene i Nordjylland

2 Udfordringer

3 Udfordringer

4 RAR s strategi Samarbejde og videndeling Vækst gennem opkvalificering Borgere på kanten

5 Den fælles opgave Jobcenter Uddannelsesinstitution A-kasse

6 Vejlederen Kvalificeret Indsigtsfuld Menneskeklog

7 Program 9.00 Velkomst v. Birgit Frederiksen, formand for RAR Nordjylland 3 perspektiver på dagens tema: EUD og EUV reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? v. Neil Jacobsen, direktør, EUC Nord Uddannelsesløft til kortuddannede v. Mads Peter Klindt, Lektor, Aalborg Universitet Fra gummistøvler til gigabyte v. Carsten Nielsen, afdelingsdirektør, MT Højgaard Pause

8 Program, fortsat Færdigheder, evner og talent. Realkompetencevurdering som motivation v. Erik Risager og Ulla Bach, pædagogisk konsulent, EUC Nord RKV i vejledning og målrettet opkvalificering i jobcentret v. Anne Aagaard Berg, funktionsleder, Jobcenter Rebild UU-vejledning med jobrettet perspektiv, de voksne unge uden uddannelse v. Taija Vangsø Erichsen, afdelingsleder, Center for Unge, Frederikshavn Kommune Den jobrettede samtale i a-kassen, brancheskift og uddannelsesperspektiv v. Per Hansen, vejleder, 3f Aalborg Pause Få nuancerne frem på kompetencepaletten v. Ann Berry, regionschef, Konsulenthuset Ballisager a/s Afrunding og opsamling, v. Birgit Frederiksen Frokost

9 Vejledning vejen til job Kend dine kompetencer se dine muligheder

10 EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

11 Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget lav frafald på GF1 2. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan stor fokus, gode takter, mange eux ere

12 Status: De 44 EUX-uddannelser

13 Status: De 44 EUX-uddannelser

14 Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 3. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Eleverne har generelt en høj trivsel (Trivselsmåling på EUD, MBUL, 2015) Virksomhederne er generelt tilfredse (VTU, ENNOVA, 2014) 4. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse - hvad siger tallene?

15 Status: EUD-reformen 1. prioritetstilmeldinger til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i 2016 (procent)

16 Status: EUD-reformen

17 Status: EUD-reformen

18 Status: EUV Der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (euv) i EUD-reformens første leveår. Alarmerende resultat, og stik mod reformens politiske intention, lyder det fra en ekspert

19 Status: EUV RKV uden at det koster et uddannelsesklip er positivt Tidligere valgte de voksne grundforløb, hovedindgang og derefter fag, nu skal de vælge en konkret uddannelse fra start Hvis relevant erhvervserfaring, automatisk skåret 10% procent af hovedforløbet og kan maksimalt være to i år praktik Samtidig er de faglige krav på uddannelsen blevet skærpet

20 Status: EUV Barrieren for en stor del af målgruppen er overhovedet at komme i gang Det er blevet et vanvittigt komplekst system, og man burde afskaffe de tre EUV-grupper Der bør indføres ét kortere grundforløb for alle over 25 år Erhvervsskolerne vil selv stå for opkvalificering af de personer over 25, der mangler karakteren 02 i dansk og matematik

21 Muligheder: Trepartsaftale 2 Målsætning om at arbejdsgiverne skal oprette flere praktikpladser årligt, end de gør i dag. Økonomisk gulerod og straf Merbidrag på 27 tkr. pr. elev for en virksomhed, der mangler at opfylde sin andel af elever Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole Fordelsuddannelser, virksomhederne belønnes M.m.m.

22 Barrierer: Trepartsaftale 2 Dimensionering fra 2018 på de uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og mulighed for at få en praktikplads, og hvor det fremtidige arbejdskraftbehov er faldende Dimensionering uden kvote, så elever kun kan starte på 2. del af grundforløbet, såfremt de har en uddannelsesaftale Dimensionering med fastlægges af en positiv kvote for, hvor mange elever, der kan starte på 2. del af grundforløbet uden uddannelsesaftale

23 Muligheder: Ekspertgruppen Bedre veje til ungdomsuddannelse (KL input) Kommunernes ansvar De unge i et krydsfelt mellem folkeskole, social indsats, beskæftigelsesindsats, integrationsindsats og vejledning Behov for helhedsorienteret indsats Behov for forenkling og rammelovgivning Individuel uddannelsesplan m. praktik, skoleelementer og mentor

24 Muligheder: Ekspertgruppen Bedre veje til ungdomsuddannelse (KL input) 10. kl. kun til ikke-uddannelsesparate unge og eud Reduktion af institutionsinteresser Ensartede forsørgelsesordninger Fokus på lærer- og pædagogkvalifikationer Erhvervsskoler og gymnasier skal arbejde med inklusion Behovsbestemt og professionaliseret visitation i én institutionsuafhængig enhed

25 Muligheder: 43 kommunale indsatser

26 Muligheder: Projekter og samarbejder Stort antal projekter i regi af Vækstforum og Den regionale Uddannelsespulje fx Vejen til varig job gennem kompetenceløft Den erhvervsfaglige vej til succes Utallige forsøgs- og udviklingsprojekter

27 Muligheder: Regionsrådsmedlem Otto Kjær Larsen i Nordjyske: Nærhed får flere unge til at gennemføre en (erhvervs)uddannelse - måske

28 Barrierer: Mor (og far, og bedsteforældrene, og kammeraterne, og klasselæreren )

29 Barrierer: Livsopfattelsen

30 Barrierer: Livsopfattelsen

31 Muligheder: Ny grundfortælling Nordjyske Erhvervsskoler Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

32 Forventninger til vejlederne AFTALE OM REFORM AF ERHVERVSUDDANNELSERNE: Fokusering af vejledningsindsatsen. Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg. Det skal medvirke til, at flere herunder de dygtige vælger en erhvervsuddannelse

33 EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

34 Centre for Labour Market Research (CARMA) Aalborg University, Denmark Uddannelsesløft til kortuddannede: status, barrierer og veje til at fremme læringsidentiteter Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Præsentation ved konferencen Vejledning, vejen til job 18. november 2016 RAR Nordjylland AaB Konference: Nordjyske Lounge Præsentation er tilvirket med afsæt i Sissel Kondrups præsentation: Læring som redskab til at fastholde beskæftigelse

35 Dagsorden Behov for flere faglærte og opkvalificering af arbejdsstyrken Ufaglærtes (manglende) læringsidentiteter og arbejderhabitus Muligheder for at styrke læringsidentiteter og veje til at øge ufaglærtes kompetencer

36 For mange ufaglærte, for få faglærte

37 AMU-aktiviteten styrtdykker Kilde: Databanken: Ministeriet for børn og undervisning

38 Beskæftigelsespolitik: uddannelse efterhånden en by i Rusland Figure 2 Activation of unemployment benefit recipients Activated full time persons Education and training Work-first activation Note: Education and training includes benefit recipients receiving ordinary education or continuing vocational training. Work-first activation includes benefit recipients in wage subsidy jobs, company internships, and intensive job-seeking courses. Source: Own calculations based on Statistics Denmark's labor market database and Jobindsats.dk

39 Ufaglærtes orientering mod VEU Instrumentelt (praksisorienteret) syn på uddannelse Mindre motiverede end andre faggrupper Relativt dårlige skoleerfaringer Deltagelse i uddannelsesaktiviteter har betydning for synet på uddannelse

40 Virksomhedernes brug af VEU Både interne og eksterne faktorer har betydning Forskellige uddannelseskulturer/ personalepolitiske strategier Instrumentel - rettet mod virksomhedsspecifikke behov og kernemedarbejdere (funktionel fleksibilitet versus hyr-fyr fleksibilitet; Vestas-eksemplet)

41 Tendenser i uddannelsessektoren Udpræget uddannelsesoptimisme Fokus på motivation som individuel egenskab Manglende blik for ambivalens og aversioner mod uddannelse (som sådan) Manglende blik for det konkrete arbejde, dets indhold, organisering og udvikling

42 Ufaglærtes (manglende) læringsidentitet - arbejderhabitus Arbejdet er midlet, fritiden er målet (manglende karriere- og udviklingsperspektiv) Arbejdet adler; stærk ansvarsetik (overfor arbejdsgiveren og arbejdet i sig selv) Overholdelse af sociale normer og kollegial adfærd Social kapital vigtigere end human kapital

43 Skismaer i det ufaglærte arbejdsliv Arbejdet er adgang til socialt liv men nedslidende Ufaglærte er bekymrede for, om de kan arbejde til de kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet (DP-reform, efterlønsreform) Mange er bekymrede for fremtidige beskæftigelsesmuligheder men der findes også mange, der kun tænker på den korte bane

44 Hvorfor manglende brug af VEUmuligheder? Manglende viden om egne muligheder Manglende følelse af behov for VEU Manglende tro på at man kan lære noget Kursusjunglen og godtgørelsescirkusset Uklar diskurs om behov for VEU Uddannelse / VEU ses som brud på kollektive normer eller arbejdsgivers interesser Uddannelse ses som en trussel mod egen social kapital og status

45 Hvordan kan læringsidentiteten udvikles hos ufaglærte? Kollektive uddannelsessatsninger fremfor individuelle Læring øger lysten til mere læring VEU skal give håb om styrket employability og nye beskæftigelsesmuligheder Uddannelsesbudskabet skal leveres af personer, som de ufaglærte har tillid til

46 Lindø-projektet

47 Anbefalinger til uddannelsesambassdører Det er nødvendigt, at anerkende og håndtere folks konkrete erfaringer og bekymringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. undersøge og tydeliggøre hvordan uddannelse kan understøtte folks livsstrategier. hjælpe med at gøre fremtiden til en reel orienteringshorisont, ved at opstille mål og planer der overskuelige, ønskværdige og troværdige.

48 Det regionale Arbejdsmarkedsråd Fra gummistøvler til gigabyte Carsten Nielsen

49 En snart 100-årig historie 1918 Højgaard & Schultz 1933 Seth grundlægges af HS 1984 Midtfjord træindustri opkøbes af HS (kaldes Scandi Byg fra 2002) 2000 HS opkøber E&P 2001 Fusion til MT Højgaard 2002 Udskilles Lindpro 2008 Udskilles Ajos 2014 MTH GROUP 1919 Monberg & Thorsen 1952 Greenland Contractors Grundlægges af HS, MT og fire andre 49

50 Geografisk platform Thulebasen Island Sverige Norge Danmark Qatar Færøerne Kina Grønland USA Vietnam Maldiverne Portugal Angola & Mozambique Offshore & Stålbroer NV Europa 50

51 MT-Højgaard A/S Omsætning ca. 7.5 mia Ansatte 4000, Heraf ca håndværkere 273 elever & lærlinge, heraf 219 håndværkere 9 Flexjobbere Regin Nordjylland + Omsætning ca. 475 mio Ansatte 39 funktionærer og, ca. 150 håndværkere 51

52 Lønsom vækst Silicor MT Højgaardkoncernen 2018 Nye markeder Udnyt Transformér Eksisterende markeder Must Win Battles Forsvar og udvid VDC Opbyg ressourcer Slack management Eksisterende kompetencer Nye kompetencer 52

53 To af udfordringerne set fra vores stol Lavproduktiv En af løsningerne. Digitale værktøjer og Jer Ressourcer En af løsningerne. Jer En anden kan desværre være udenlandsarbejdskraft (CN ) 53

54 Byggeindustrien har været lavproduktiv i 50 år Kilde: Danmarks Statistik Kilde: C3 systems/stanford

55 VDC Fra 2D til 6D med Virtual Design & Construction Modeller i steder for tegninger, så det er nemmere at undgå designfejl, finde informationer og orientere sig. Sekvensmodeller i stedet for tidsplaner, så alle kan forstå tidsplanen Hurtige automatiske mængdeudtræk og priskonfigurator til analyse af mange alternativer samt deres konsekvenser. Totaløkonomiberegninger ud fra 3D-modeller og D&V-modeller i stedet for manualer Højere produktivitet Lavere risiko Højere hit-rate Best in Class VDC Bedre arbejdsdage 55

56 56

57 Nyt mix af medarbejdere Hvorfor ændre sin virksomhed til de krav nyuddannede/ unge har? Hvad gør nye medarbejdere og nye tiltag ved en virksomhed, og de ansatte, og den kultur en virksomhed har Skal vi lede de ansatte anderledes? Hvorfor og hvordan Ledelse.. 57

58 Ledelse Ledelse drejer sig om udvikling af virksomheden og dens medarbejdere... Omverdenens krav, behov og vilkår ændrer sig konstant Peter Drucker, The Practice of Management, 1954 God ledelse er hele tiden at være i stand til at sikre den tilpasning af organisationen, der er nødvendig.

59 59

60 60 Før & nu

61 I kan hjælpe Ressourcer En af løsningerne. Jer Ud over det i kender med kurser & praktik. Så EDB, stabilitet & holdninger 61

62

63 November 24, 2016 Pause

64 Realkompetencevurdering som motivation v. Erik Risager og Ulla Bach, EUC Nord

65 Afklaring, som bygger på erhvervet viden og erfaring Er man fyldt 25 år, skal realkompetencevurdering (RKV) være første trin til optagelse, og grundlaget for uddannelsesplane n. Uddannelse Realkom pe-tence Arbejdserfaring Laves på erhvervsskolen før optagelse på uddannelsen. Folkeoplysning/ foreningsliv

66 Realkompetencevurdering At få vurderet sine realkompetencer, betyder at få kortlagt den viden man har, uanset hvor den er erhvervet. Formelt kompetencer der er erhvervet ved offentlig uddannelse på en uddannelsesinstitution, og der er udstedt eksamenspapirer, uddannelsesbeviser ol. Uformelt kompetencer, der er erhvervet ved tilfældig og ustruktureret læring, som finder sted i alle livets forhold. Ikke-formelt kompetencer, der er erhvervet i et organiseret læringsmiljø, eks. Et kursusforløb på en arbejdsplads, hvor der ikke er udstedt beviser.

67 EUV 1,2,3 Din baggrund Vurdering af kompetencer Grundforløb Hovedforløb EUV 1 Over 25 år Minimum 2 års relevant erhvervserfaring ½ - 10 dage godskrives Reduceret hovedforløb Ingen praktik EUV 2 Over 25 år Nogen uddannelsesog/eller erhvervserfaring ½ - 10 dage Reduceret hovedforløb delvis godskrivning Reduceret praktik, max 2 år - op til 20 uger EUV 3 Over 25 år Ingen erhvervserfaring ½ - 10 dage 20 uger Fuldt hovedforløb Fuld praktik svarende til eud

68 Det gode forløb hvordan understøtter vi hinanden: Orientering omkring økonomi for borgeren Reelt uddannelsesparate Formelt overgangskrav på 02 i dansk og matematik Praktiske sprogfærdigheder, således at borgeren kan fungere på en arbejdsplads. Relevante virksomhedspraktikker, der understøtter det realistiske uddannelsesønske

69 Realkompetencevurdering i vejledning og målrettet opkvalificering i jobcentret Anne Aagaard Berg, Jobcenter Rebild November 24, 2016

70 Jobcenter Rebild Uddannelsesløft Realkompetencevurdering Motivation

71 Beskæftigelsesreformens formål Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for

72 Redskab uddannelsesløft 150 mio årligt til at dække 80% (100 %) af driftsudgifter i jobcentrene Målgruppe ufaglærte ledige med forældet uddannelse Den lediges forsørgelse 80% dagpenge, 20% lån Erhvervsuddannelse skal kunne gennemføres indenfor dagpengeperiode

73 Trepartsaftale/Uddannelsesløft Forebygge rekrutteringsudfordringer Redskabet uddannelsesløft bliver mere fleksibelt Uddannelsesløft indenfor med størst rekrutteringsudfordringer vil give ledige100 % dagpenge

74 RKV ufaglærte lediges ret RKV = Realkompetencevurdering Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år har ret Sigtet er at styrke ufaglærte dagpengemodtageres job og uddannelsesmuligheder ved at dokumentere og bringe uformelle eller skjulte kvalifikationer og kompetencer frem i lyset.

75 Vejen til RKV Et CV vidner om erfaring som kan være byggesten til faglært niveau Vi skal i jobcentret kunne udpege en retning hvor borger har nogle byggesten, hvor arbejdsmarkedet har behov for arbejdskraft og hvor der er uddannelsesmuligheder De ordinære uddannelsesinstitutioner laver realkompetencevurderingen

76 De ufaglærte med potentiale Masser af menneskelige forhindringer for ikke at vælge uddannelse: Nemmest at gøre det man kender Manglende skolegang, sproglige, boglige kompetencer Ringe succes med skolegang tidligere Umiddelbar højere lønindkomst end % på dagpenge under uddannelse

77 Uddannelse er investering Uddannelse giver på sigt bedre indtjening Erhvervsuddannelse giver stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet færre/kortere perioder med ledighed Uddannelse betyder flere beskæftigelses - valgmuligheder

78 Tilgang til opgaven Vi vil have flere til RKV Vi skal være nysgerrige på jobnet CV er Arbejdserfaring Kurser og uddannelse Afklaring motivation og vejledning når vi tager udgangspunkt i konkrete muligheder

79 1. Realkompetencevurdering i vejledningen Hvordan kan vi mere systematisk få afdækket de lediges kompetencer? Hvordan kan vi blive endnu bedre til at samarbejde om dette?

80 UU-vejledning med jobrettet perspektiv, de voksne unge uden uddannelse Taija Vangsø Erichsen, Center for Unge November 24, 2016

81 Den jobrettede samtale i a-kassen, brancheskift og uddannelsesperspektiv Per Hansen, 3f Aalborg November 24, 2016

82 2. Vejledning til uddannelse med jobrettet perspektiv Hvordan får vi flere voksne og unge voksne til at stile efter at blive faglærte? Hvordan styrker vi vores samarbejde om dette?

83 November 24, 2016 Pause

84 Få nuancerne frem på kompetence- palletten! Vejlederkonferencen november Regionschef Ann Berry

85 Rekrutteringsanalyser & Håndbogen i Moderne jobsøgning

86 Bevidste kompetencer Ubevidste kompetencer Øget bevidsthed

87 Faglige og personlige kompetencer Faglige kompetencer Prince2-Projektledelse AutoCad Indretning af køkkener Budgetudarbejdelse LBK nr 807 af 01/07/2015 Skriftlig kommunikation Telefon- og kundebetjening Teamledelse Personlige kompetencer Ambitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Systematisk Netværker Pålidelig Branchefaglige kompetencer Metodefaglige kompetencer

88 Idenficer Prioriter Målret Faglige kompetencer Xx Xx Xx Personlige kompetencer Xx Xx Xx Motivationsfaktorer Hvor og i hvilke Målrettet CV og ansøgning Netværk Det usynlig jobmarked Kompetenceprofil Virksomhedskontakt Jobsamtalen

89 Trin 1 - Identifikation Situation (Hvor og hvornår?) Identificere; Vi havde store tab på vores debitorer Task (Hvad opgaven?) Jeg skulle sikre så mange Udarbejdelse penge af en i kassen brutto som CV over gennemgang alle kompetencer. af alle muligt Metode; Star(k) modellen Kompetence-interview Mindmapping Freemind Action (Adfærd, actions,?) Struktureret debitorer og prioriteret indsats. God løsningsorienteret dialog med kunderne. Fleksible løsninger ift. deres finansielle muligheder. Sætte forebyggende procedure op. Lære involveret personale at kreditvurdere. Motivere sælgere til at tage en direkte dialog med de kunder der ikke viste vilje Resultat (Feedback fra andre?) I Jeg sikrede 50% og satte en rutine op, der gjorde, at vi ikke ville havne i samme situation igen. P M Kompetencer (Faglige - personlige- sociale) Inkasso Kundedialog Overblik Struktur Undervisning Kommunikation Motiverende dialog Koordination

90 Trin 1 - Identifikation Identificere; Udarbejdelse af en brutto CV over alle kompetencer. Metode; Star(k) modellen Kompetence-interview Mindmapping Freemind I P M

91 Øvelse - Identificering 1. Beskriv enkeltvis en opgave, et område eller en tid, hvor du følte, at du fungerede godt i dit job: Du løste et problem eller et behov, og tingene lykkedes, og hvor du følte, at dit arbejde virkelig gav mening. 2. Makkeren skriver kompetencerne ned på post-its (en kompetence= 1 post-it). Lyt aktivt og skriv løs! 3. Giv feedback til den enkelte i forhold til hvilke kompetencer, der var i spil.

92 Trin 1 - Identifikation Identificere; Udarbejdelse af en brutto CV over alle kompetencer. Metode; Star(k) modellen Kompetence-interview Mindmapping Freemind I P M

93 Trin 2 - Prioritering Kompetenceafklaringsprocessen Prioritere: Prioritering af kompetencerne Løn Inkasso I Metode; De tre vinkler (Bedst til/gerne vil/vil ikke) Udarbejdelse af eget stillingsopslag (Jobindex arkiv) Anden hjælp; Jobindex (persontypetest) Jobbing Bogføring Detajleorienteret P M

94 Trin 2 - Prioritering Kompetenceafklaringsprocessen Prioritere: Prioritering af kompetencerne Metode; De tre vinkler (Bedst til/gerne vil/vil ikke) Udarbejdelse af eget stillingsopslag (Jobindex arkiv) Anden hjælp; Jobindex (persontypetest) Jobbing I P M

95 Trin 2 - Prioritering Kompetenceafklaringsprocessen Prioritere: Prioritering af kompetencerne Metode; De tre vinkler (Bedst til/gerne vil/vil ikke) Udarbejdelse af eget stillingsopslag (Jobindex arkiv) Anden hjælp; Jobindex (persontypetest) Jobbing I P M

96 Trin 2 - Prioritering Kompetenceafklaringsprocessen Prioritere: Prioritering af kompetencerne Metode; De tre vinkler (Bedst til/gerne vil/vil ikke) Udarbejdelse af eget stillingsopslag (Jobindex arkiv) Anden hjælp; Jobindex (persontypetest) Jobbing I P M

97 Trin 3 - Målret Kompetenceafklaringsprocessen Målrette; Hvilke opgaver kan løses? Hvilke jobfunktioner? Hvilke brancher? Metode; LinkedIn Jobindex arkiv Jobbing Markedsundersøgelse: Spørg virksomhederne (før, under og efter) Fokus på virksomhedernes behov I P M

98 Når du vil og kan, og arbejdsmarkedet har et behov Kompetencerne s Bulls Eye! VIRKSOMHEDENS BEHOV KANDIDATENS KVALIFIKATIONER /KOMPETENCER MOTIVATION LYST TIL

99 Tak for jeres opmærksomhed! Nysgerrig? Læs mere på

100 Vejledning vejen til job Kend dine kompetencer se dine muligheder

101 Tak for i dag Frokost i Himmerland

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget

Læs mere

Uddannelsesløft til kortuddannede: status, barrierer og veje til at fremme læringsidentiteter

Uddannelsesløft til kortuddannede: status, barrierer og veje til at fremme læringsidentiteter Centre for Labour Market Research (CARMA) Aalborg University, Denmark Uddannelsesløft til kortuddannede: status, barrierer og veje til at fremme læringsidentiteter Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center

Læs mere

Få nuancerne frem på kompetence- palletten!

Få nuancerne frem på kompetence- palletten! Få nuancerne frem på kompetence- palletten! Vejlederkonferencen 2016 18. november Regionschef Ann Berry Rekrutteringsanalyser & Håndbogen i Moderne jobsøgning Bevidste kompetencer Ubevidste kompetencer

Læs mere

Livslang læring i flexicurity-perspektiv: aktuelle udfordringer og svar

Livslang læring i flexicurity-perspektiv: aktuelle udfordringer og svar Centre for Labour Market Research (CARMA) Aalborg University, Denmark Livslang læring i flexicurity-perspektiv: aktuelle udfordringer og svar Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning

Læs mere

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne RAR vejlederkonference, 7.12.2016 Vejen til job En anden vej Realkompetencer

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Læring og opkvalificering - i spændingsfeltet mellem arbejde og uddannelse

Læring og opkvalificering - i spændingsfeltet mellem arbejde og uddannelse Læring og opkvalificering - i spændingsfeltet mellem arbejde og uddannelse Workshop 5, tilrettelagt af Dansk Voksenpædagogisk Forum Baggrund for ph.d.-projektet Livslang læring for alle? VEU-trepart 2004

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Uddannelse som dagpengemodtager

Uddannelse som dagpengemodtager Uddannelse som dagpengemodtager Seks ugers jobrettet uddannelse Den regionale uddannelsespulje Pulje til uddannelsesløft September 2017 Uddannelse eller opkvalificering giver flere jobmuligheder Mange

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013

Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Strategisk brug af opkvalificering Peter Thomsen Direktør for AMU Nordjylland siden 15. april 2013 Jobcenterleder/chef siden 1991 I Aalborg fra 1998 Om AMU Nordjylland Gennemfører årligt ca. 30.000 elevuger

Læs mere

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen KKR Syddanmark Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen Den 18. November 2016 Martin Svane Uddannelseskonsulent msv@esbjergkommune.dk Samarbejde på Uddannelsesområdet De Fællesfaglige udvalg De Lokale

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status på beskæftigelsesindsatsreformen. Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Status på beskæftigelsesindsatsreformen Oplæg v. kontorchef Christian Solgaard, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Beskæftigelsesindsatsreformen Den 18. juni 2014 forlig (S, RV, V, DF, C) om reform

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING

ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCER. LÆRLINGE, PRAKTIKKER, OPKVALIFICERING Forbundssekretær Per Påskesen Dansk Metals Uddannelses- og IKT-sekretariat Tirsdag d. 8. december 2015 MANGE FORSKELLIGE UDDANNELSER 2

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere