Søgen efter lykke i de vestlige samfund Salman Ahmed, New Civilisation efteråret 2004: Nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgen efter lykke i de vestlige samfund Salman Ahmed, New Civilisation efteråret 2004: Nr. 1"

Transkript

1 Søgen efter lykke i de vestlige samfund Salman Ahmed, New Civilisation efteråret 2004: Nr. 1 Indledning Da Briterne for første gang rejste til et udviklingsland, såsom Indien eller Indonesien, blev et væsentligt lys, for mange, kastet over forskellene mellem livet i et udviklet land og i et udviklingsland. Folk var i forvejen vant til at beklage sig over tilstanden i sundhedssektoren eller andre offentlige tjenesteydelser, sommetider med en følelse af påskønnelse over styrkerne af deres egen civilisation som værende et produkt af flere hundrede års vestlig kapitalisme. I Storbritannien, som i resten af det vestlige Europa, er det ikke mange, der tigger eller lever på gaderne, gaderne bliver ikke kun vasket når det regner, folk bliver ikke tvunget ud af hospitalerne, hvis de ikke kan betale for deres behandling, og skoler og universiteter er ikke forbeholdt de rige. Endvidere distribueres goderne i det britiske samfund skønt nogle ville argumentere for at uligheden er forværret således at majoriteten af den britiske befolkning anser dem selv som værende en del af middelklassen. De besidder en rigdom, som de fleste mennesker i udviklingslandene kun kan drømme om, en grad af rigdom, der tillader dem udlandsrejser. De bliver husejere og forbruger i stor stil alle typer af varer og tjenesteydelser. Rigdommen, teknologien, og organiseringen i de vestlige samfund betyder i dag at vi ikke længere står over for det, som John Maynard Keynes beskrev som et permanent problem for menneskeheden: kampen for overlevelse. Er det da muligt, på grundlag af denne tilstand, at konkludere, at befolkningens lykkelighed stiger i takt med dens rigdom? For nogle er svaret måske åbenlyst, men min og andres erfaring viser, at der er mange anekdotiske eksempler, som påviser, at der ikke er et indbyrdes afhængighedsforhold mellem rigdom om lykke. Mange af os har venner eller bekendte, som har valgt at droppe det hektiske ræs (et begreb, som benyttes om det moderne arbejdsliv) for at forbedre deres livsstil eller lykke. Og hvis du, ligesom mig, har kontakt til folk i udviklingslandene specielt i den muslimske verden eller andre steder, hvor ikkematerialistiske kulturer stadig har indflydelse - vil du støde på folk som udviser lykke og tilfredshed med deres liv, selvom de lever i et udviklingsland og har meget begrænset rigdom. Det virker som om, at deres mangel på rigdom ikke forhindrer deres lykke. Princippet om at lykke går hånd i hånd med rigdom, og at mennesket derfor bør have som overordnet mål at tilegne sig maksimal rigdom, har en indflydelse på folks liv, som bestemt ikke bør undervurderes. Dette gælder i særdeleshed folk, som lever i denne del af verden. For mange er det et centralt kriterium for de valg de træffer inden for deres arbejdsliv, personlige forhold, og endda hvordan de bruger deres fritid. Dette princip og andre, som er relateret hertil, såsom personlig frihed og selvrealisering, er den vestlige kapitalismes ideologiske grundsøjler. Lykke og Oplysningstiden Oplysningstænkerne fra det 18. århundrede og deres forløbere anså dem selv for at være banebrydende, idet deres ideer bragte Europa, som i århundreder havde været præget af mørke og uvidenhed, ind i en tidsalder domineret af fornuftslutninger og videnskab. Ifølge empirister som Hume og Locke har mennesket en medfødt evne til at observere realiteten, opdage dens fundamentale sandheder og heraf forbedre dens situation ved hjælp af dette kendskab. Bernard Mandeville fremlagde i sit digt, historien og bierne teorien om, at forfølgelsen af individuel selvrealisering var af største gavn for samfundet. Adam Smith hævdede i sin afhandling om nationernes rigdom, at samfundet generelt set fik gavn af markedets usynlige hånd og individernes forfølgelse af selvrealisering. Hobbes argumenterede i hans værk Leviathan for, at individerne i samfundet skulle opgive nogle af deres rettigheder og friheder til 1

2 regeringen, for således, at den kan forsyne individerne med tryghed og sikkerhed, hvilket betød at regeringens rolle skulle være at tjene den almene interesse og befolkningens lykke. Bidraget fra disse forfattere, deres efterfølgere og andre, der talte for humanisme og sekularisme, fremsatte et verdenssyn og et formål for mennesket, som gik ud på, at det skulle forfølge dets selvrealisering livet igennem. For at realiserer det, som var i individernes bedste interesse, havde befolkningen behov for et antal grundlæggende samfundsprincipper: at regeringens rolle var at arbejde for de almene interesser og befolkningens lykke, at forfølgelsen af materiel rigdom i konteksten af det frie marked var gavnlig for enhver i samfundet og skulle tilskyndes. En persons succes i hans stræben efter rigdom blev set som et produkt af hans/hendes hårde arbejde og anstrengelse. I det 19. århundrede blev det hævdet, at lige fremtidsudsigter for begge køn ville resultere i, at befolkningen kunne realisere forfølgelsen af deres selvrealisering. Ulighederne mellem befolkningen ville ikke længere afspejle arvet rigdom, men snarere være en konsekvens af personers anstrengelse og talent. Den prominente samfundsvidenskabsmand Thomas Carlyle manede til reelt aristokrati, dvs. talenternes aristokrati. Dette blev accepteret som værende dyb visdom, og regeringer implementerede en samfundslovgivning i det 19. og 20. århundrede, som resulterede i frembringelsen af folkeskoler og universiteter, der skulle producere talentfulde individer, som senere, gennem hårdt arbejde og slid, ville fortjene de positioner, de havde opnået. Det blev vidt accepteret, at en persons karakter var god, hvis vedkommende besad rigdom, mens fattigdom implicerede dovenskab, manglende talent og karaktersvaghed. Nogle tænkere foreslog endda, at almisse til de fattige var i modstrid med den naturlige biologiske orden. Herbert Spencer og hans socialdarwinistiske kollega hævdede, at de fattige, skrøbelige, og svage skulle efterlades til kampen om liv og død for at forbedre den generelle samfundskomposition. Således er forfølgelsen af rigdom i Vestens kapitalisme ikke bare godt, men praktisk talt nødvendigt for både individerne og samfundet. En vigtig rolle for staten er at bakke op om forfølgelsen af rigdom, idet lykke og rigdom er uadskillelige. Et studie af menneskets natur Eftersom lykke er en menneskelig følelse eller en fysiologisk tilstand, er det nødvendigt at studere og forstå, hvordan vestlige samfund tilfredsstiller menneskets natur og behov. Manglende tilfredsstillelse af vores menneskelige behov leder til en mangfoldighed af ubehagelige tilstande, dette kunne være sult, tørst, kulde, bekymring eller nedtrykthed, afhængig af, hvilket af menneskets behov, som ikke er tilfredsstillet. Omvendt leder tilfredsstillelsen af vores menneskelige behov til en tilstand af fornøjelse og lykke. Richard Tomkins påpeger i en artikel med titlen Hvordan bliver man lykkelig, at talrige gennemførte studier i de vestlige samfund over de sidste fem årtier indikerer, at der har været en nedgang i befolkningernes lykkefølelse samtidig med, at de er blevet rigere. For at redegøre for lykken i konteksten af tilfredsstillelsen af menneskets behov brugte Tomkins en udbredt accepteret model af menneskets natur kaldt behovspyramiden udviklet af psykologen Abraham Maslow. Maslow refererer til fem niveauer af behov, som motiverer mennesket til at handle. Disse niveauer er alle afhængige af hinanden således, at det er svært for en person at blive motiveret af et højere niveau, hvis det lavere niveau ikke er opfyldt. Det laveste niveau, som ifølge Maslow motiverer mennesket, er dets trang til de basale behov, såsom mad og vand. Det næste niveau er menneskets trang til tryghed og sikkerhed. Niveauet efter dette er behovet for at blive elsket og føle et tilhørsforhold. Næste niveau er behovet for agtelse, og i toppen af hierarkiet er behovet for selvrealisering, set ud fra hvad det pågældende menneske er i stand til at opnå ud fra egen evne. 2

3 Med denne model af menneskets natur påpeger Tomkins, at rigdom er nødvendig, for at menneskets basale behov kan realiseres, samt at dets omgivelser kan forblive trygge og sikre. Studier har demonstreret, at mennesker som har meget lave indkomster bliver betydeligt lykkeligere, så snart de er i stand til at opnå dette basale rigdomsniveau. Disse studier indikerer ligeledes, at opnåelsen af denne effekt nødvendiggør en relativt lille personindkomst til at starte med, mens indkomststigninger udover det basale niveau ikke har tendens til at medføre betydningsfulde forbedringer, hvad angår lykke. Følgelig fører en nationaløkonomisk politik, hvis formål er at forøge landets bruttonationalprodukt (BNP), ikke nødvendigvis til forøgelse af befolkningens lykke. Det næste niveau i Maslow hierarki er behovet for at føle et tilhørsforhold samt at modtage kærlighed. Dette opnås gennem tætte personlige forhold til andre - specielt en partner eller familiemedlemmer. Hvis samfundet programmerer os til at være for individualistiske i vores adfærd og personlige forbrug, vil det, ifølge Tomkins, sandsynligvis være på bekostning af disse personlige forhold. Jo flere timer vi bruger på udviklingen af vores karrierer, des færre timer bruger vi på vores partnere og børn. Mange af vores aktiviteter kan imidlertid linkes direkte til landets BNP, men kan samtidig skade vores følelsesmæssige tilstand over for andre. Mens skilsmissestatistikken stiger, bruger vi fortsat mere tid, energi og økonomi på juristhonorarer, rådgivning, vedligeholdelse af flere husstande mv. Disse aktiviteter forøger landets (BNP) men afspejler en større ulykkelighed for individerne, idet folks personlige forhold er forstyrret. Ligeledes forøges nationens BNP med de penge, vi bruger på personlig sikkerhed såsom alarmer og overvågningsudstyr, men dette er i følgeskab med følelsen af usikkerhed i vores samfund. For den farmaceutiske sektor er effekten stigende omsætning, da flere og flere mennesker bruger anti-depressive midler for at imødegå depressionen. Nogle økonomer har foreslået at modificere det statistiske målesystem for BNP for således at nedbringe de negative trivselsomkostninger gennem forøgelse af de økonomiske aktiviteter. Målesystemet Index of Sustainable Economic Welfare, som blev udviklet af den forhenværende økonom for Verdensbanken Herman Daly og teologen John Daly i deres bog fra 1989, for folkets vel. Dette målesystem og et andet målesystem kaldt Genuine Progress Indicator er blevet brugt til at analysere de økonomiske data fra USA og Storbritannien gennem de sidste 50 år. Lykkestudier gennemført i begge lande over samme årrække viser en interessant sammenhæng mellem BNP og befolkningens lykke. I USA forøgedes befolkningens generelle fremskidt (en størrelse, som inkluderer fremskridt i lykke) sideløbende med BNP fra 1950 til omkring 1970, hvor den begyndte at aftage, til forskel fra BNP, som vedblev med at stige. Omkring 1970 begyndte amerikanerne for alvor at blive ulykkelige trods det faktum, at landets BNP fortsat steg støt. Dernæst på Maslows hierarki er behovet for at opnå respekt og anerkendelse fra andre. I Vestens kapitalisme er den principielle måde, hvorpå man opnår respekt og anerkendelse ens evne til at akkumulere rigdom. Oplysningstidens tradition er, at rigdom er målestokken for mennesket succes. Det forholder sig imidlertid således, at denne målestok for succes og status er relativ. Dvs. at det er den indbyrdes forskel i rigdom mellem mennesker, der sammenligner sig med hinanden frem for den absolutte kvantitet af rigdom, som afgør en given persons status. Behovet for selvværd forårsager, at mennesker konkurrerer med hinanden over rigdom. Dette statuskapløb er uophørligt, idet der altid vil være folk med flere penge og flere rigdomspralende symboler, man kan konkurrere med. Desuden bliver tingene forældet kort tid efter, at tingene er blevet erhvervet, såsom biler, tøj, og andet. Så for facadens vedligeholdelses skyld bliver mange ejendele unødvendigt erstattet af nye. Imens vestlige samfund bliver rigere, bliver dette kapløb fortsat mere krævende. Richard Bronk argumenterer i hans bog, Progress and the Invisible Hand for, at mange statusvarer er knappe, til forskel fra de materielle goder, som er nødvendige for at opfylde de basale behov. Således er der kun et begrænset antal huse på de bedste placeringer i byen, kun få steder er der plads til fortøjning af en yacht, 3

4 ligesom der er et begrænset antal pladser på en Michelin stjernet restaurant. I takt med, at folks indkomster forøges, konkurrerer de endnu mere om disse begrænsede positionelle goder, hvilket leder til endnu højere priser. Folk, som ønsker disse statusvarer, er derfor nødt til at bruge endnu mere rigdom, anstrengelse og tid for at opretholde deres eksisterende fortæringsniveau af disse varer. Dette betyder at kapløbet om status bliver hårdere og hårdere sideløbende med, at samfundet bliver rigere. Alain De Botton argumenterer i hans for nyligt udgivne bog Status Anxiety for, at kapløbet om status vil lede til bekymring og depression for mange mennesker. Ikke alle og enhver vil blive investeringsrådgiver, administrerende direktør eller succesfuld entreprenør. De fleste mennesker vil ikke have råd til at udskifte deres bil hvert år, eller holde hyppige ferier på Caribien. Hvis folk deltager i dette kapløb ved at tage banklån og bruge kreditkort, vil mange af dem ende med storgæld. De vil blive gjort til tabere og fiaskoer i samfundet, da succes jo måles på rigdom. Det ovenstående studie af menneskets natur tyder på, at vestlige samfund påtvinger befolkningen at tilfredsstille deres menneskelige behov på en måde, der forårsager, at mange føler sig deprimeret, bekymret og ulykkelig. Hvis dette er tilfældet, burde man da ikke spørge sig selv, hvorfor befolkningen holder fast i og vedkender sig disse adfærdsmønstre, som gør dem ulykkelige? En mulig årsag er, at mennesket sjældent selv er i stand til at identificere roden til det problem, der forårsagede disse følelser. Frem for at promovere selvundersøgelse eller kritisk refleksion, opmuntrer vestlige samfund individerne til at hengive sig til aktiviteter, hvormed de kan flygte fra deres ængstelser og bekymringer: alkoholmisbrug, antidepressive midler, mad, computerspil osv. Ydermere har de vestlige samfund udviklet mekanismer, der påvirker befolkningens adfærd, fordi disse samfunds velgående er afhængig af individernes forfølgelse af rigdom og forbrug af varer og tjenesteydelser. Det er denne magttilstand eller kontrol, og mangel på en alternativ levemåde, der gør det svært for individerne at ændre deres adfærdsmønstre. Systemet har brug for individuelle forbrugere Kernen i det vestlige samfund er, at det er baseret på et kapitalistisk økonomisystem. Det repræsenterer et produktionssystem og udveksling af varer og tjenesteydelser i konteksten af det frie marked. For at systemet kan fungere skal økonomien konstant vokse. For at økonomien kan vokse, skal firmaer forøge produktionen af varer og tjenesteydelser, og folk skal om nødvendigt fortsætte med et forøget forbrug af disse varer og tjenesteydelser. Derfor skal systemet fortsætte med at opmuntre folk til at ønske sig mere. Inden for de fleste markedsområder møder producenterne et problem med overskud af varer. Givet deres økonomiske råderum, deres masseproduktionsfaciliteter, såvel som den teknologi, de har erhvervet sig igennem de sidste 200 år, er producenter i stand til at producere meget mere end forbrugerne kræver inden for næsten alle industrier. Folk i den vestlige verden lider i dag ikke af sult snarere bliver vi i dag præsenteret for en sådan mangfoldighed af fødevarer, at vores problem nu er fedmeepidemien. Kapitalismen lider af et overskudsproblem. En måde hvorpå firmaer kan nedskære deres produktionskapacitet af varer er at opkøbe virksomheder og forstyrre deres konkurrenter, men dette forårsager arbejdsløshed. Og eftersom de arbejdsløse også skal forbruge varerne og tjenesteydelserne som udgangspunkt, leder dette til en ond cirkel. En anden måde, at adressere overskudsproblemet på, er ved at forsøge åbningen af nye markeder. I de fleste udviklingslande er der dog få små eller slet ingen penge at tjene på disse markeder, eftersom folk har en meget lav købekraft. 4

5 Producenternes mest stabile måde at komme overskudsproblemet til livs på er derfor at opmuntre befolkningerne i de vestlige samfund til at forsætte deres forbrug af varer og tjenesteydelser med endnu større hastighed. Der er en gruppe af mennesker, hvis opgave er at forstå og fastsætte menneskers behov, uddanne folk i produkternes tilgængelighed og vigtige produktfeatures samt udvikle strategier for at overbevise mennesker om, at de bør købe produkterne; disse er handelsmændene. Hvis handelsmændene er de kommanderende generaler i denne overbevisningskrig, så er deres menige soldater reklamevirksomhederne, og deres mest magtfulde våben er massemedierne. For hundrede år siden var trykte ord den eneste måde, man kunne viderebringe informationer til masserne på. Med den moderne teknologi har vi nu, i næsten alle hjem, mange forskellige måder at modtage informationer på: radio, tv, magasiner, internet osv. Disse massemedier har en umådelig magt til at påvirke vores værdier, attituder, og adfærd. De skaber vores bevidsthed og projekterer livsstile, som vi afprøver og udlever. Folkene som forsyner massemedierne med økonomi er annoncørerne. Ved brugen af billedsprogskraften tilsigter massemedierne at overbevise os, forme vores personligheder og påvirke vores adfærd. Der er stort set ingen plads til neutrale informationer i de kommercielt drevne massemedier. Forkyndelsen af det kapitalistiske system foregår i disse massemedier ved at fremstille forbruget af varer og tjenesteydelser som noget spændende og følelsesmæssigt tilfredsstillende, noget som giver folk betydning og formål med livet. Fx skal vi, når vi beklæder os, gøre det med tøj der bærer et kendt sports- eller modemærke. Disse navne og logoer repræsenterer identiteter, vi føler en tilknytning til. Vores adfærd er formet således, at vi ønsker at efterligne livsstilen eller identiteten, annoncørerne har fremført berømte fodboldstjerner, basketballstjerner eller andre kendisser. Som Richard Tomkins argumenterer for, foregår mange af disse overtalelser på meget udspekulerede måder. For at undgå, at folk lider af reklameudmattelse, bruges mange billeder af produktet på en indirekte måde. Hollywood-film og musikvideoer er fyldt med produktanbringelser og professionelle sportsgrene er blevet gjort til endnu et marked for annonceringsindustrien. Faktisk kan ingen kulturel eller kunstnerisk begivenhed udspille sig uden kommerciel sponsorskab, ligesom modemagasiner ofte er en del mere end blot indkøbskataloger. Professor Philip Kotler, en af verdens førende marketing guruer sagde i et interview: Hvis der ikke er flere behov hvorved jeg mener, at der er en leverandør til alt hvad vi tænker på - så er vi nødt til at opfinde nye behov jeg ved at det er blevet kritiseret. Folk siger: hvorfor gør du det mod os? Hvorfor lader du os ikke være i fred? Men en del af kapitalismen er, at det er et system, hvor vi er nødt til at motivere folk så de ønsker ting, for således at de arbejder for disse ting. Hvis der ikke er flere ting de ønsker, arbejder de ikke så hårdt. De ønsker en 35 timers arbejdsuge, så 30 timer osv. Ja, marketing driver os til nye ønsker. Du har en Ford, nu ønsker du dig en BMW, og hvis du har penge nok bliver de brugt på en Lamborghini. Fra et filosofisk synspunkt kan folk snakke omkring at de bliver manipuleret. Handelsmænd og annoncører har magten til at ændre samfundskulturen. 1960erne var en tid med studenterprotester, demonstrationer mod Vietnam-krigen og Amerikas imperialisme. Hippierne repræsenterede den bohemeagtige livsstil og kultur, der forkastede konformitet og traditionelle værdier. De ønskede en verden, hvor kærlighed skulle dominere, ikke magt og rigdom. Den værste kriminalitet en hippie kunne begå var at sælge ud af de kommercielle interesser. Som Thomas Frank illustrerede i sin bog fra 1997, The Conquest of Cool, optog og promoverede annoncører og handelsmænd hippiernes liberalisme, fordi den nedbrød den utilregnelige kontrol over folks adfærd. Hvis folk forlader økonomi og konservatisme og prøvede at eksperimentere med ting som engang var forbudt, ville det betyde højere forbrug af varer og tjenesteydelser. 5

6 Hvad der startede som et oprør blev nu førende, idet annoncørerne adopterede de symboler, den musik og den identitet, som denne oprørskultur præsenterede. Den seksuelle liberalisering i 1960erne gav forretningsmindede personer nye kommercielle muligheder som kunne udnyttes. Fx pornoindustrien, som transformerede sig fra at være et tabu, en skyggefuld industri til at være mainstream i vores kultur i dag indeholder popsange softcore pornobilleder og samfundet accepterer det velvilligt. Hippiernes budskab, kærlighed frem for krig, der bekæmpede de grundlæggende og kommercielle interesser blev med tiden bekvemmeligt marginaliseret. Findes et alternativ? Som vi har undersøgt i denne artikel, udspringer der fra vestens kapitalisme en tilbøjelighed til konkurrence om rigdom og status. Dette resulterer i bekymring, depression, og et endeløst kapløb. Regeringens politik, som er fokuseret på den økonomiske vækst, fejler i at adressere vores ikke-materielle behov, såsom vores behov for en familie, kærlighed, medfølelse, sikkerhed, og fællesskab. Endvidere former og påvirker massemedierne vores attitude og adfærd så vi bliver de forbrugere, systemet ønsker, vi skal være. Lykkefølelsen, der opstår når vi lever vores liv i overensstemmelse med vores natur som menneske, er i dag sandelig en mangelvare. Oplysningstænkerne fejlede i antagelsen om, at rigdom ville bringe lykke, og at jagten på rigdom derfor skulle være samfundets hovedformål. Måske fokuserede de ikke nok på menneskets natur, eller måske var den ikke tilstrækkeligt forstået på den tid, hvor de udviklede deres idéer. Eftersom grundlaget i Vestens kapitalisme er præmissen om, at rigdom medfører lykke, er det meget svært, hvis ikke umuligt, at reformere Vestens kapitalisme således at dens mål og værdier stemmer overens med menneskets natur. Hvis vi virkelig ønsker lykke, er vi nødt til at søge efter et alternativ til kapitalismen, som er baseret på en fundamental anderledes opfattelse af formålet med menneskets eksistens, og som er i overensstemmelse med vores natur. Der eksisterer i dag et alternativ til kapitalismen, nemlig Islam. Måske fordi det er et alternativ, bliver Islam altid i de vestlige medier præsenteret i konteksten af terrorisme og fanatisme. Islams fundamentale verdenssyn er, at menneskeheden er skabt af en Skaber, at vi er blevet givet åbenbarede tekster som vi skal følge, at døden er uundgåelig for enhver person, at mennesket vil blive stillet til regnskab for det liv, det har ført mens det levede, hvorefter uendelig belønning eller straf vil blive udmålt. Ved at anvende Maslows behovsmodel kan vi vurdere hvordan Islam adresserer menneskets behov. Lad os først overveje Maslows nederste niveau ønsket om basale behov. I de islamiske traditioner er det velkendt, at mandlige individer muslim såvel som ikke-muslim er forpligtet til at søge arbejde for at tjene til deres daglige fornødenheder, såfremt de ikke allerede er i stand til at imødekomme deres basale behov gennem rigdom eller aktiver som de besidder. Men hvis de ikke er i stand til det måske er der ikke noget arbejde tilgængeligt, eller også lider de af et handikap så falder ansvaret for forsørgelsespligten først på de nærmeste familiemedlemmer. Ifald familiemedlemmerne er ude af stand til at forsørge dem grundet deres egen fattigdom, falder forpligtelsen om at varetage de basale behov på samfundet og staten. De islamiske traditioner taler nedsættende om den person som går mæt i seng, mens hans nabo er sulten. På næste niveau i behovspyramiden, identificerer Maslow behovet for tryghed og sikkerhed. Islam formaner individerne til ikke at involvere sig i aktiviteter såsom tyveri, bedrageri, og mord. Folk som engagerer sig i sådanne aktiviteter er fortalt, at de vil møde alvorlig straf fra deres Skaber. På samme tid 6

7 er det velkendt at Islam eksekverer straffe over for individer, der bliver taget i at begå sådanne kriminelle handlinger, hvilket tjener som en advarsel for andre. Det næste niveau er behovet for kærlighed og tilhørsforhold. Islam sikrer især dette gennem familieenheden. Begrebet familie samt forholdene og ansvaret, der følger med det, er alle centrale i den islamiske lære. Forholdet mellem mand og kone er ikke et herre-slave forhold, som det skildres af de vestlige medier. Snarere er det et forhold, hvor hver part har sin særlige rolle. Islam tilskynder, at parterne skal opføre sig på en måde, der sikrer et stærkt kærlighedsbånd mellem dem. At ofre sin partners rettigheder, såsom vedkommendes behov for hjælp, støtte og tid på bekostning af ydre interesser, såsom arbejde, er noget, som er stærkt frarådet. Enhver part i forholdet, mand eller kvinde, har rettigheder som skal opfyldes. Ligeledes er båndet mellem forældre og barn et bånd, der skal baseres på vejledning, kærlighed og ansvarlighed. Når børnene er små, er forældrene ansvarlige for opdragelsen, vejledningen og opretholdelsen af deres ve og vel. Og når forældrene bliver syge og svage grundet alderdom, vender ansvaret om at varetage tilbage til børnene. Når det kommer til udviklingen af personligheden, har Islam hæftet stor betydning til værdier og opførsel såsom fromhed, ærlighed, retskaffenhed, hjælpsomhed og engagement i mange andre handlinger, hvor der ingen selviske interesser er. Som et resultat er respekt i et Islamisk samfund fortjent ved at opføre sig på en måde, der demonstrere disse frem for, at det sker gennem status og rigdom. Desto mere folk reagerer på den islamiske lære om at hjælpe de fattige og trængende, passe på sine gamle forældre, ofre tid og penge på de problemer, der sanses i samfundet, desto mere respekt vil andre i samfundet give dem. Ud fra en materialistisk synsvinkel, begrænser Islam ikke akkumuleringen af rigdom eller at man erhverver sig luksuriøse genstande på et hvilket som helt niveau. Dette er fordi Islam ikke er en asketisk eller klosterlignende tro, hvor man skal opgive materialistiske nydelser på bekostning af livet efter døden. Snarere er muslimerne opmundret til at nyde verden og de varer og tjenesteydelser, som den menneskelige anstrengelse producerer. Hvad de islamiske tekster strengt forbyder er, at folk bliver hovmodige og arrogante grundet deres rigdom. Denne diskussion indikerer, at Islam adresserer menneskets natur på en måde, der er vidt forskellig fra kapitalismens på en måde der er i harmoni med vores natur. Islam kan frembringe en tilfredsstillelse og lykkefølelse, i modsætning til den statusbekymring, depression og utilstrækkelighedsfølelse, som tydeligvis forpester de kapitalistiske samfund. Endvidere diskuterer Islam åbent spørgsmålet om døden, så man allerede i en tidlig alder kan finde sig tilrette med det uundgåelige. Dette bevirker, at folk tænker på deres liv i et bredere perspektiv frem for en individualistisk, hedonistisk adfærd, hvor man flygter fra sin egen menneskelige svaghed. Mens kapitalistiske samfund bruger massemedierne til at gøre folk til gode forbrugere, arbejder Islams samfund for, at befolkningens værdier og adfærd er karakteriseret med ærlighed, sandfærdighed og ønsket om at ofre sig for familien og mindre lykkelige medborgere. Denne type af betingelse frembringer de bedste kvaliteter i vores menneskelige natur. Endelig forøger den menneskets lykke og giver dem flere valg. Behovet for at forbruge skal ikke være formålet med vores eksistens. Begærlige borgere, som ønsker at blive rige, skal ikke forhindres i at bruge deres tid og ressourcer på dette, dog med det forbehold, at de ikke involverer sig i kriminelle aktiviteter. Andre skal bare ikke føle sig som tabere. 7

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

1.lek&on:Behovspyramide og markedet

1.lek&on:Behovspyramide og markedet 1.lek&on:Behovspyramide og markedet 1.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark. Forløbet er baseret på kapitel 9 i Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 1.le&on:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

DETTE ER FREM- TIDENS CHICAGO

DETTE ER FREM- TIDENS CHICAGO DETTE ER FREM- TIDENS CHICAGO Den engang så stolte og stor slåede by ved bredden af Lake Michigan er gået i forfald, ligesom alle dens berømte vartegn Sears Tower, Pariser hjulet ved Navy Pier, højbanetogene

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE

BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Stormgade 2-6 1470 København K 16. januar 2006 BØRNERÅDETS SYNSPUNKTER VEDR. REGERINGENS FAMILIEPOLITISKE REDEGØRELSE Jeg skal hermed takke

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Inklusion og eksklusion

Inklusion og eksklusion MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk M a j 2 0 1 2 og eksklusion Af Marianne Grønbæk og Jonas Pors synes tæt på at være en sandhed forstået på den måde,

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z

VÆ R D S Æ T T E A F I V E R E T L S E M O T H U M A N U N I V E R Z I V E R E T A F VÆ R D S Æ T T E M O T L S E H U M A N U N I V E R Z 20 1 MEDARBEJDERES STØRSTE BEHOV Jeg (Gary) spiste middag med en ven, som er leder i en stor, frivillig organisation. Jeg gav ham en

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup

VÆR PROFESSIONEL. VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup VÆR PROFESSIONEL VI VIL TJENE VORES LØN UDEN AT SÆLGE SJÆLEN Charlotte Mandrup Individualisme & eksistens Når jobbet skal bære vores eksistens Vi vandt individualiteten & uafhængigheden og tabte: Religionens

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere