Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II)"

Transkript

1 Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Wär ich Eve, hätt ich Steve Mein Leben wär erfüllt und nicht so primitiv Wäre, würde, rein fiktiv, was wär, wenn s für mich besser lief Vollkommen bin ich leider nur im Konjunktiv. Annett Louisan: Eve Sort regel Mennesker har den guddommelige evne at kunne tænke noget, som adskiller sig fra virkeligheden, noget irreelt. Her har vi fat på noget fundamentalt ved at være menneske - på godt og ondt ved fremskridtstanken. Sprogligt markeres denne distance også sprogligt på både dansk og tysk om end på hver sin måde. På tysk kaldes dette konjunktiv, og langt vigtigst er Konjunktiv II = datids konjunktiv og former dannet med denne: Konjunktiv II markerer altså, at sætningens indhold er irrealt eller hypotetisk. På dansk markeres det ved tidsforskydning, fx brug af datid i stedet for nutid eller fremtid. På tysk markeres det ved tidsforskydning og nogle bestemte former, hvori ofte indgår omlyd, fx hätte overfor hatte ( almindelig datid, dvs. indikativ). I det flg. vises konjunktiv IIformerne af de forskellige typer af verber i højre spalte, mens funktionerne kommer i venstre spalte. Irreale ønsker. Her er det meget nemt at forstå sammenhængen med indledningen, og sætninger af denne type kan nemt blive til den rene ønsketænkning: Wär ich Eve [Var jeg (bare) Eve ] Med konjunktion (bindeord): Wenn es bloß Sommer wäre! Wenn ich das bloß gewusst hätte! Mensch, wärst du bloß weitergefahren. Grundverber. De anvendes som bekendt også som: Hjælpeverber. ich hätte du hättest ich wäre du wärest ich würde du würdest Uden konjunktion: er hätte er wäre er würde Wäre es bloß Sommer! wir hätten wir wären wir würden Hätte ich das bloß gewusst! ihr hättet ihr wäret ihr würdet Könnte ich dir nur helfen! sie hätten sie wären wir würden

2 Sort øvelse Lad først kvinden fra Die Ladendiebin ønske, og i højre spalte detektiven, idet du sætter (verbet) i konjunktiv 2 som i eksemplet: (sein) ich Eve» Wär ich Eve (sein) ich nur nicht in den Laden reingegangen! (haben) ich bloß nicht etwas gestohlen! (haben) ich sie nur nicht gesehen! (haben) ich sie nur nicht erpresst! For at blive mere sikker i hypoteser: Rød regel Hvis vi bygger en smule videre på ønskesætningerne (Sort regel), får vi straks en sætningen af sammen type som den, du læser lige nu: En betingelseskonstruktion: Hvis A, så B: Wär ich Eve (A), hätt ich Steve (B) Disse sætninger (konditionalis) kan være realistiske, og så står begge sætningers verber i indikativ (normale former). Eller urealistiske, så står begge sætningers verber i konjunktiv II. A. Realistisk betingelse - realistisk følge: indikativ (1) Falls du früher kommst, können wir erst ins Kino gehen. B. Urealistisk betingelse - urealistisk følge: konjunktiv Hvis betingelsen er urealistisk, bliver følgen det også. På dansk tidsforskyder vi til datid, også når det handler om nutid eller fremtid: (2a) Hvis du kom tidligere, kunne vi først gå i biografen. På tysk tidsforskyder man og markerer desuden konjunktiv med omlyd + evt. ekstra -e, bortset fra svage verber. (2b) Falls du früher kämest, könnten wir erst ins Kino gehen. (2c) Kämest du früher, könnten wir erst ins Kino gehen. Som på dansk kan man udelade bindeordet» nb! ordstilling. Ofte udtrykkes irrealis (afstanden til virkeligheden) ikke i en betingelsesbisætning, men på anden måde, så der fremkommer en skjult betingelseskonstruktion: (3a) Schade, dass er da keine Kameras sind. Sonst könnte ich die schöne Frau bewundern. Ordet Sonst sammenfatter 1. sætning, der indeholder en nægtelse - og antyder ønsket om noget andet end virkeligheden med ordet Schade. Sonst har derfor samme funktion som en hypotetisk betingelsessætning og kan erstattes af sådan en: (3b) Wenn da Kameras wären, (dann) könnte ich die schöne Frau bewundern. Noget lignende kan andre småord udrette, fx: Dann (så). SVAGE VERBER (konj. = indik.) ich holte du holtest er holte wir holten ihr holtet sie holten STÆRK-SVAGE: er brennte (indikativ = brannte) er kennte (kannte) er nennte (nannte) er rennte (rannte) er sendete (sandte/sendete) er wendete (wandte/wendete) er brächte (brachte) er dächte (dachte) STÆRKE VERBER: ich gäbe du gäbest er gäbe wir gäben ihr gäbet sie gäben Ofte erstattes konjunktiv II af würde + infinitiv, fx: dann würde sich der Detektiv freuen. Men det er ikke altid så godt, se Gylden regel.

3 Rød øvelse Indsæt den rigtige konjunktivform (uden omskrivning) i følgende digt af Ulla Hahn. BILDLICH GESPROCHEN * ich ein Baum ich * (sein, wachsen) dir in die hohle Hand und * du das Meer ich * (sein, bauen) dir weiße Burgen aus Sand. * du eine Blume ich * (sein, graben) dich mit allen Wurzeln aus * ich ein Feuer ich * (sein, legen) in sanfte Asche dein Haus. * ich eine Nixe ich * (sein, saugen) (Nixe f = havfrue) dich auf den Grund hinab und * du ein Stern ich * (sein, knallen) dich vom Himmel hinab. Ulla Hahn ( ) Øv det også ved at beskrive en person (som alle kender?): Wenn er / sie eine Farbe wäre, Wenn er / sie ein Geräusch wäre, Wenn er / sie ein Geruch wäre, Wenn er / sie ein Tier wäre, Wenn er / sie eine Speise wäre, Tjek på konjunktivformerne? - Tjek på formerne på tid? -

4 Gylden regel Her ser vi på irreale betingelseskonstruktioner i forskellige varianter: 1. En bisætning, som angiver en irreal betingelse, og hovedsætning, som angiver følgen, der så også er irreal» begge sætninger i konjunktiv II: Wenn man Detektiv ist, muss man wachsam sein. (Indikativ) Wenn man Detektiv wäre, müsste man wachsam sein. (Konj. II). 2. Variant: Hovedsætningen kan godt stå først: Man müsste wachsam sein, wenn man Detektiv wäre. Was hättest du gemacht, wenn ich die Polizei gerufen hätte? Og man kan udelade bindeordet; så kommer der hovedsætningsordstilling i bisætningen (som på dansk): Wäre man Detektiv wäre, müsste man wachsam sein. Ny variant: Betingelsen udtrykkes måske uden bisætning, men i et ord eller udtryk, eller den fremgår af sammenhængen: Ohne dich wäre es nicht gelungen. Dann wäre es viel schwieriger gewesen. Sonst hätte ich es gar nicht versucht. I disse 3 sætninger er det tydeligt, at de kursiverede ord er en forkortet gengivelse af en betingelsesbisætning - det kunne i dem alle være: Wenn du mir nicht helfen wolltest. Se også: Eigentlich müsste ich jetzt gehen. Ich würde es nicht so sagen. I sidste sætning er meningen: hvis jeg var dig/ham/... ville jeg ikke... Men i modsætning til de foregående eksempler er dette medtænkte ikke repræsenteret med et ord i sætningen, det ligger blot i situationen. Konjunktiv II bruges også, når man vil udtrykke sig høfligt eller forsigtigt: Was könnten Sie mir außer Geld noch bieten? (På det tidspunkt er detektiven endnu rimelig høflig ) Ich hätte gern noch einen Kaffee. Das wäre alles für heute/das wäre es. (hvis ingen har noget at tilføje). Og når man vil udtrykke noget, som nær var sket, men ikke skete alligevel: Wir wären fast verunglückt. Einmal hätte ich mich beinahe auf die Schienen gelegt. (fra en ungdomsbog) Modalverber + Wissen har samme endelser som (indikativ), og der er omlyd i alle former bortset fra wollen og sollen, som slet ikke har omlyd: er dürfte (durfte) er könnte (konnte) er möchte (mochte) er müsste (musste) er sollte (sollte) er wollte (wollte) er wüsste (wusste) Omskrivning med WÜRDE+INFINITIV bruges især ved: stærke verber, hvor konjunktivformen er gammeldags: Ich würde dir helfen (ich hülfe dir) hvor konjunktiv II = indikativ: ved svage verber + visse stærke verber, fx med -ie- i datid: Wo würden wir sonst bleiben? - i st. f. Wo blieben wir sonst? Især i betingelseskonstruktioner, men det er nok, at en af sætningerne er tydelig konjunktiv II: Ihr würdet es nicht lernen, wenn ihr euch nicht konzentriertet! Ved sein og haben anses omskrivning med würde for ukorrekt, i hvert fald i skriftsprog.

5 Supergyldne regler! Konjunktiv II bruges også til: Irreale sammenligninger: Er blickte sie an, als verstünde er die Welt nicht mehr. Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären! (Men lidt senere er de ikke kun blevet dus!): Du benimmst dich, als ob dich dies alles nicht anginge / als ginge dich dies alles nicht an! Irrealis i øvrigt: Også her bruges konjunktiv II til at markere en afstand til virkeligheden; 2 eksempler fra en ungdomsbog: Ich hätte Christoph gern geschüttelt (11.08); (men fortælleren gør det ikke!). Ich hätte sie gern gestreichelt (122.22); (men det tør fortælleren heller ikke!) Bebrejdelser / "Dårlig samvittigheds konjunktiv!?" hvad der burde/skulle/kunne være sket, men ikke skete: das hättest du wissen sollen! hvad der ikke burde/skulle/kunne være sket, men skete alligevel: das hättest du nicht sagen sollen! Tysk anvender her hätte + 2 infinitiver. Dansk bruger altså modalverbet som finit (tidsbøjet) verbum, men glemt alt om dansk - så er det supernemt! De to infinitiver skyldes, at modalverberne i førnutid har to former: perfektum participium (kort tillægsform), når det er eneste verbum: Das habe ich nicht gewollt. (= det var ikke min hensigt) infinitiv, når det står sammen med en anden infinitiv: Ich habe es nicht tun wollen. Og vores detektiv siger: Ja, das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Den "danske" konstruktion, med modalverbet som finit verbum, giver undertiden korrekte sætninger, men med en anden betydning end den tilsigtede: Er hätte das Haus verkaufen sollen = han skulle/burde have solgt huset. DERIMOD: Er sollte das Haus verkauft haben = Man påstod, at han havde solgt huset. Er hätte den Bus nehmen können = Han kunne have taget bussen. DERIMOD: Er könnte den Bus genommen haben = Det kan måske tænkes, at han er taget med bussen. Das hätte er nicht vergessen dürfen = Det burde han ikke have glemt. DERIMOD: Das dürfte er nicht vergessen haben = Det er ikke sandsynligt, at han har glemt det.

6 Gyldne øvelser 1. Omform som i eksemplet: o Ich war gerade sehr aufmerksam. Deshalb bemerkte ich die Frau sofort. o Omform til: Falls/wenn ich nicht gerade sehr aufmerksam gewesen wäre, hätte ich die Frau nicht sofort bemerkt. Sie kam auf hochhackigen Schuhen daher. Deshalb bemerke sie der Detektiv sofort. Sie verließ die Umkleidekabine mit leeren Händen. Deshalb war der Detektiv nicht mehr im Zweifel. Die Frau hatte es plötzlich eilig. Deshalb rannte der Detektiv schnell die Rolltreppe hinunter. Er zeigte ihr seinen Ausweis. Deshalb folgte sie ihm. Sie weigerte sich nicht. Deshalb rief er nicht die Polizei an. Das Etikett mit dem Preisschild hing noch an dem BH. Deshalb konnte sie nicht protestieren. Sie hatte mit ihrem Handy alles aufgenommen. Deshalb hatte sie jetzt Beweise. So viel Geld hatte er nicht. Deshalb musste er sich es leihen. 2. Oversæt (Detektiven indleder bebrejdelserne): De skulle ikke have stjålet undertøj! Og de skulle ikke have udnyttet det! Skulle jeg da hellere have ringet efter politiet? Nej, De skulle slet ikke have været så emsig (übereifrig)! Skulle jeg da ikke have gjort min pligt? Måske, men De skulle ikke have gjort mere end Deres pligt! 3. Indsæt former i eget tempo: 4. Indsæt rigtige former på tid: 5. Tjek dig selv: W (Konjunktivoevelse_Schubert.ppt)

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso

Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso Kvindens kærlighed og liv Musik af Robert Schumann Digt af Adelbert von Chamisso 1. Seit ich ihn gesehen Seit ich ihn gesehen,

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Indhold Side Emne 1 Forord 2 Die deutsche Sprache 3-5 Die Familie 6-7 Mein Zimmer 8-9 Die deutschen Bundesländer

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Edna und Moritz. For mere end 20 år siden faldt muren. DDR's fremtid var uvis, men hurtigt

Edna und Moritz. For mere end 20 år siden faldt muren. DDR's fremtid var uvis, men hurtigt Side 2 af8 sider Edna und Moritz For mere end 20 år siden faldt muren. DDR's fremtid var uvis, men hurtigt begyndte man at diskutere en genforening af Øst- og Vesttyskland. Det var en stor økonomisk udfordring.

Læs mere

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE 1 BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Tysk, dansk, samfundsfag, historie Niveau: 8. 10.klasse og ungdomsuddannelserne INDHOLD: Til læreren... 2 Filmens handling... 3 Filmens tema og karakterer...

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere