Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Ryomgård den Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Ryomgård den 28.04 2013 Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde"

Transkript

1 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur Ryomgård den Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Fritids- og kulturcenter i Ryomgård - projektstøtte 01. januar 2012 overtog Idrætsforeningen Midtdjurs (IFM) Midtdjurshallen fra Syddjurs Kommune. Forretningsudvalget i IFM har brugt 2012 til at optimere driften og dermed frembringe et solidt økonomisk grundlag for driften af Midtdjurshallen og klubhuset. Som det er bekendt, har det i flere år været et stort ønske i IFM, at skaffe rammer for et fritids- og kulturcenter i Ryomgård, ikke kun til brug for medlemmerne i IFM. men for alle borgere i den nordlige del af Syddjurs kommune. Der er generelt meget stor opbakning til dette projekt i og omkring Ryomgård - herunder også fra Ryomgård Erhvervsforening og Ryomgård Distriktsråd samt det øvrige forenings- og kulturliv. Efter et år, hvor forretningsudvalget har brugt kræfterne på samdriften af Midtdjurshallen og klubhuset, vil forretningsudvalget fremadrettet målrettet arbejde på at få opført Fritids- og kulturcenteret. Som det fremgår af vedlagte prospekt, vil det ske med en tilbygning til hallen således, at hal og klubhus sammenbygges til en enhed. En udvidelse og ombygning af de eksisterende bygninger vil fremtidssikre en såvel kulturel som sportslig udvikling af området på et bæredygtigt økonomisk ftmdament. Frivillige fra såvel IFM, Støtteforeninger og andre borgere bruger mange fritimer på at skabe gode forhold for alle brugere og sportsudøvere i IFM. Bl.a. er der i skolernes efterårs- og vinterferie etableret et legeland i hallen med deltagelse af ca. 100 børn hver dag. Med Syddjurs Kommunes plan om en bosætningsudvikling langs jernbanen, må det forventes, at der i fremtiden vil komme flere brugere af de muligheder IFM tilbyder. IFM ansøger hermed Syddjurs Kommune om 5 mio. i anlægsstøtte til at realisere et Fritids- og kulturcenter i Ryomgård, som det fremgår af vedlagte prospekt. Med venlig hilsen 'ormand Claus Rank Jensen Næstformand Bilag: Prospekt "Fritidscenter i Ryomgård Redegørelse for kapitalfremskaffelse samt driftsbudget for ny hal Budget for samdrift af hal og klubhus.

2 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Fritids- og kulturcenter i Ryomgård Prospekt Et fritids- og kulturcenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård, Derudover vil det give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Jens Mikkelsen - Hovedformand, IFM

3 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Fritids- og kulturcenter i Ryomgård Prospekt Et fritids- og kulturcenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Derudover vil det give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Jens Mikkelsen - Hovedformand, IFM

4 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 IFM fritids- og kulturcenter i Ryomgård Dette prospekt beskriver nødvendige om/tilbygninger af Midtdjurshallen med henblik på skabelse af fritids- og kulturcenter for indbyggerne i Syddjurs Kommune. Et fritids- og kulturcenter med tilhørende fitnesscenter, cafe samt mulighed for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder, vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Fritidscentret vil give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område, som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste, som skal se storebror spille fodbold - til de ældste som deltagere i banko-spil eller petanque. Den samlede plan for fritids- og kulturcenter kan ses på de medfølgende bilag. Projektforudsætninger: Der er i projektbeskrivelsen taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Kommunalt tilskud til anlægsfinansiering på DKK 5 mio'. Låneoptagelse af realkredhlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslået driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune Tidsplan: Fase 1: Midtdjurshallen, IFM klubhus samt tilstødende jordarealer etableres som en selvejende institution under IFM (ER GENNEMFØRT) Fase 2: : Organisationsopbygning og driftsoptimering (I PROCES) Fase 3: Byggeri af ekstra hal- og kulturfaciliteter samt fælles cafe igangsættes. Fase 4: Fritids-og kulturcenter åbner Med venlig hilsen Jens Mikkelsen Hovedformand, IFM og borger i Syddjurs kommune Bilag 1: Status siden overtagelsen Bilag 2: Situationsplan samt angivelse af overdragelsens omfanj Bilag 3: Funktionsbeskrivelsefritids-og kulturcenter Bilag 4: Detaljeret beskrivelse og budget

5 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 IFM fritids- og kulturcenter i Ryomgård Dette prospekt beskriver nødvendige om/tilbygninger af Midtdjurshallen med henblik på skabelse af fritids- og kulturcenter for indbyggerne i Syddjurs Kommune. Et fritids- og kulturcenter med tilhørende fitnesscenter, cafe samt mulighed for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder, vil skabe et nyt fælles mødested i Ryomgård. Fritidscentret vil give yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område, som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste, som skal se storebror spille fodbold - til de ældste som dehagere i banko-spil eller petanque. Den samlede plan for fritids- og kulturcenter kan ses på de medfølgende bilag. Projektforudsætninger: Der er i projektbeskrivelsen taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Kommunalt tilskud til anlægsfmansiering på DKK 5 mio. Låneoptagelse af realkreditlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslået driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune Tidsplan: Fase 1: Midtdjurshallen, IFM klubhus samt tilstødende jordarealer etableres som en selvejende institution under IFM (ER GENNEMFØRT) Fase 2; : Organisationsopbygning og driftsoptimering (I PROCES) Fase 3: Byggeri af ekstra hal- og kulturfaciliteter samt fælles cafe igangsættes. Fase 4: Fritids- og kulturcenter åbner Med venlig hilsen Jens Mikkelsen Hovedformand, IFM og borger i Syddjurs kommune Bilag 1: Status siden overtagelsen Bilag 2: Situationsplan samt angivelse af overdragelsens omfang Bilag 3: Funktionsbeskrivelsefritids-og kulturcenter Bilag 4: Detaljeret beskrivelse og budget

6 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 1 Status siden overtagelsen af MIdtdjurs-hallen : IFM overtog driften af Midtdjurs hallen pr IFM forretningsudvalg som i forvejen driver IFM klubhus er det driftsansvarlige organ som står for drift, økonomi og ansættelser. Overtagelsen af Midtdjurs hallen er det første og største skridt på vejen til etablering af Fritids- og kulturcenter i Ryomgård. Processen startede med den første henvendelse til Syddjurs Kommune i Der er i 2012 udført følgende tiltag i den overordnede plan for etablering af fritids- og kulturcenter: Samdrift, optimering og organisering af IFM klubhus og Midtdjurs hallen: o Samdrift af Midtdjurs hallen og IFM klubhus er sket germem ansættelse af en fælles "halinspektør" som er ansvarlig for rengøring, daglig drift samt cafeteriadrift i IFM klubhus. o Samdriften har betydet at der er rationaliseret i forhold til de arbejdsopgaver som udføres af henholdsvis brugere/medlemmer og "halinspektøren", o Samdriften betyder at udgifterne til "lønninger" i forhold til tidligere er nedbragt væsentligt. Optimering af driftsøkonomi: o IFM har gennemført flere bestyrelseskonferencer i løbet af 2012 for alle bestyrelserne i IFM for at etablere et "driftskodeks" i forhold til prioriteringer mellem aktiviteter, sport og økonomi, o IFM har lavet en midlertidig tilbygning til fitnesscenter på 150m2 for at kunne tilgodese disse aktiviteter og det voksende antal medlemmer o Således er medlemsantallet i IFM fitness siden tilbygningen vokset fra ca. 230 medlemmer til 330 medlemmer ultimo januar 2013 o Tilbygningen er afskrevet og finansieret over driften o IFM Fitness er dermed fremtidssikret som en væsentlig bidragyder til driften af fremtidigt fritids- og kulturcenter. Dette er blot en del af de tiltag som er foretaget i 2012 med henblik på at darme et sikkert grundlag for driften af IFM "Fritids- og kulturcenter" som dette prospekt omhandler.

7 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 1 Status siden overtagelsen af Midtdjurs-hallen : IFM overtog driften af Midtdjurs hallen pr IFM forretningsudvalg som i forvejen driver IFM klubhus er det driftsansvarlige organ som står for drift, økonomi og ansættelser. Overtagelsen af Midtdjurs hallen er det første og største skridt på vejen til etablering af Fritids- og kulturcenter i Ryomgård. Processen startede med den første henvendelse til Syddjurs Kommune i Der er i 2012 udført følgende tiltag i den overordnede plan for etablering af fritids- og kulturcenter: Samdrift, optimering og organisering af IFM klubhus og Midtdjurs hallen: o Samdrift af Midtdjurs hallen og IFM klubhus er sket gennem ansættelse af en fælles "halinspektør" som er ansvarlig for rengøring, daglig drift samt cafeteriadrift i IFM klubhus. o Samdriften har betydet at der er rationaliseret i forhold til de arbejdsopgaver som udføres af henholdsvis brugere/medlemmer og "halinspektøren". o Samdriften betyder at udgifterne til "lønninger" i forhold til tidligere er nedbragt væsentligt. Optimering af driftsøkonomi: o IFM har gennemført flere bestyrelseskonferencer i løbet af 2012 for alle bestyrelserne i IFM for at etablere et "driftskodeks" i forhold til prioriteringer mellem aktiviteter, sport og økonomi, o IFM har lavet en midlertidig tilbygning til fitnesscenter på 150m2 for at kunne tilgodese disse aktiviteter og det voksende antal medlemmer o Således er medlemsantallet i IFM fitness siden tilbygningen vokset fra ca. 230 medlemmer til 330 medlemmer ultimo januar 2013 o Tilbygningen er afskrevet og finansieret over driften o IFM Fitness er dermed fremtidssikret som en væsentlig bidragyder til driften af fremtidigt fintids- og kulturcenter. Dette er blot en del af de tiltag som er foretaget i 2012 med henblik på at danne et sikkert grundlag for driften af IFM "Fritids- og kulturcenter" som dette prospekt omhandler.

8 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 2 Situationsplan samt angivelse af overdragelsens omfang.

9 S101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 2 Situationsplan samt angivelse af overdragelsens omfang. 3-' 1 1 ^ib w -^ -

10 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 3 IFM AKTIVITETSCENTER FUNKTIONER DIAGRAM De nyeste undersøgelser viser at nutidens og især fremtidens krav til bevægelse og sport går i retning af aktiviteter der ikke umiddelbart kan ske inden for de rammer der dannes af de nuværende idrætshaller. I dag stilles der i meget høj grad krav til individuelle aktiviteter såsom fitness, der kan udøves netop på det tidspunkt den enkelte har tid og tyst. uafhængigt af andre mennesker. I tilknytning til disse aktiviteter, der i princippet kan ske på ethvert tidspunkt af døgnet er det tanken at tilkoble alle mulige andre relevante funktioner, således at det nye center til en vis grad også kan fijngere som medborgerhus. AtMMf tum og l»fl«anfcnniiiilr«twr i MmJOMM: O' K jktwttttsctnttf tot att åån lutmnebq. fl(ksa)tc fxwig, f jntng, god lya jtuadtrsimmtlag N-' TC J- A ; f««dm ifllog midw { cjfmix Indbydtndi. spandtndt dufki god njmmtlg, irten eg hyggtlig { bf rmjmwitttr «g fottdug «e hohpft itoibtllri nifig /itd oj ipindwdt mtdubud

11 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 3 IFM AKTIVITETSCENTER FUNKTIONER DIAGRAM De nyeste undersøgelser viser at nutidens og især fi-emttdens krav til bevægelse og sport går i retning af aktiviteter der ikke umiddelbart kan ske inden for de rammer der dannes af de nuværende idrætshaller 1 dag stilles der i meget høj grad krav til individuelle aktiviteter såsom fitness, der kan udøves netop på det tidspunkt den enkelte har tid og lyst, uafhængigt af andre mennesker I tilknytning til disse aktiviteter, der i pnncippet kan ske på ethvert tidspunkt af døgnet er det tanken at tilkoble alle mulige andre relevante funktioner, således at det nye center til en vis grad også kan fungere som medborgerhus \ \.- / bjraohiltoiji* ogtj hjindh WM«/ jfctwutenim og ko«<in fci inndw bti t ftrnm.mte«: / y \ k^a kgmjlfordjtp,,*,fr,>v»mmhtitftiralltmil, "T- j/ ijtundarummttig <«talb«ltti ning jhlmjtbctnt«fol jlt åin rumntlg. fitkslitl, fjtvtng, ( mrig, god lyd. \ z\ z^> A /' sfc^v^ cjlten, Indbydendt.spandendt duflcr god nimnmig, intm og hyggtlig nitg og iwdwted tft«sport < JwjdMdogrodw : tdebotep t \l ' 1 \! - ifoftdijg ispnndwdi RUdnbud mfd«kd((tbytn

12 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 4 Fritids- og kulturcenter i Ryomgård - detaljeret beskrivelse Skabelsen af fritids- og kulturcenteret vil medføre nye muligheder for alle de eksisterende brugere af IF Midtdjurs (IFM) klubhus og Midtdjurs-hallen, samt tiltrække yderligere brugere til nye aktiviteter. Dette gælder ikke alene det foreningsbaserede træningscenter som IFM allerede har etableret i samarbejde med DGI, men også muligheden for at kunne afholde endnu flere lokale og regionale arrangementer end i dag. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste som skal se storebror spille fodbold - til de ældste som enten deltagere i bankospil eller petanque. Med et fritids- og kulturcenter som omdrejningspunkt vil den samlede bygningsmasse rumme: Idrætshal og multihal med flere aktiviteter samtidig Sammenbygning mellem hal, klubhus og fritidscenter Samlet og fælles mødested - Cafe" en til både afslapning efter sport, børneaktiviteter, internetcafé, kulturelle arrangementer - herunder foredrag, mindre koncerter m.v. Fritids- og kulturcenteret er for alle aldre Bankohal for alle aldre samt kørestolsbrugere Aktivitets,- og legerum for mindre børn Opvammingsrum for idrætten Foreningsbaseret træningscenter for alle aldre Mødelokaler Lokaler til dans, drama, tværgående projekter Muligheden for at skabe et fælles mødested i nye omgivelser. En samlet cafe (i dag forefindes to), nyt større fritids- og kulturcenter og fitnesscenter vil skabe yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommimen. 2. Brugere af faciliteterne i dag og i fremtiden Brugerne af faciliteterne er i dag primært de ca medlemmer af IF Midtdjurs (IFM). IFM er en flerstrenget forening indenfor håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, bordtermis, fitness, spinning og petanque. Hertil skal tillægges en stor velftmgerende støtteforening som arrangerer koncerter, bankospil, halbal m.m. Antallet af medlemmer har været stabilt voksende over de seneste år. Medlemmerne går fra de mindste sandkassehold af 3-4 årige drenge/piger til petanquespil med medlemmer langt ind i pensionsalderen. Foreningens lokaler anvendes hver mandag til velbesøgte bankospil med op til 200 spillere fra nær og fjern. Det er primært personer "oppe i årene" som må døje med store niveauforskelle i de nuværende lokaler. Dette afskærer i dag kørestolsbrugere fra at deltage.

13 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Bilag 4 Fritids- og kulturcenter i Ryomgård- detaljeret beskrivelse Skabelsen af fritids- og kulturcenteret vil medføre nye muligheder for alle de eksisterende brugere af IF Midtdjurs (IFM) klubhus og Midtdjurs-hallen, samt tiltrække yderligere brugere til nye aktiviteter. Dette gælder ikke alene det foreningsbaserede træningscenter som IFM allerede har etableret i samarbejde med DGI, men også muligheden for at kunne afholde endnu flere lokale og regionale arrangementer end i dag. Således er det alle aldersgrupper som i dag er brugere af området lige fra de mindste som skal se storebror spille fodbold - til de ældste som enten deltagere i bankospil euer petanque. Med et fritids- og kulturcenter som omdrejningspunkt vil den samlede bygningsmasse rumme: Idrætshal og multihal med flere aktiviteter samtidig Sammenbygning mellem hal, klubhus og fritidscenter Samlet og fælles mødested - Cafe'en til både afslapning efter sport, børneaktiviteter, internetcafé, kulturelle arrangementer - herunder foredrag, mindre koncerter m.v. Fritids- og kulturcenteret er for alle aldre Bankohal for alle aldre samt kørestolsbrugere Aktivitets,- og legerum for mindre børn Opvammingsrum for idrætten Foreningsbaseret træningscenter for alle aldre Mødelokaler Lokaler til dans, drama, tværgående projekter Muligheden for at skabe et fælles mødested i nye omgivelser. En samlet cafe (i dag forefindes to), nyt større fritids- og kulturcenter og fitnesscenter vil skabe yderligere dynamik og tiltrækningskraft til et område som allerede i dag tiltrækker mange tilflyttere og nye skatteydere til kommunen. 2. Brugere af faciliteterne i dag og i fremtiden Brugerne af faciliteterne er i dag primært de ca medlemmer af IF Midtdjurs (IFM). IFM er en flerstrenget forening indenfor håndbold, fodbold, gymnastik, badminton, bordtennis, fitness, spinning og petanque. Hertil skal tillægges en stor velfungerende støtteforening som arrangerer koncerter, bankospil, halbal m.m. Antallet af medlemmer har været stabilt voksende over de seneste år. Medlemmerne går fra de mindste sandkassehold af 3-4 årige drenge/piger til petanquespil med medlemmer langt ind i pensionsalderen. Foreningens lokaler anvendes hver mandag til velbesøgte bankospil med op til 200 spillere fra nær og f]qm. Det er primært personer "oppe i årene" som må døje med store niveauforskelle i de nuværende lokaler. Dette afskærer i dag kørestolsbrugere fra at deltage.

14 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Området filtrækker i dag yderligere kommunale og regionale arrangementer og møder. Blandt andet kan nævnes: DBU' fodboldskole for ungdom om sommeren (varighed 1 uge) DHF håndboldskole for ungdom Møder i Østjyllands dommerforening De lokale børnehaver og dagplejeordning i Ryomgård Pentanque mesterskaber i Århus Amt med over 250 deltagende spillere Afholdelse af diverse projekter såsom "Projekt Udeliv" med fokus på at få ikke-medlemmer af idrætsforeningen til at dyrke motion. For at bibeholde og tiltrække flere af disse arrangementer samt sikre, at de ældre og handicappede medborgere også kan deltage i de mangeartede arrangementer, vil sammenlægning af de 2 cafeteria i ny tilbygning sammen med ny multihal (som vil kunne bruges til både møder, kulturelle- og idrætsarrangementer m.v.), betyde en væsentlig forbedring af de i dag over 25 år gamle bygninger. IFM har etableret et foreningsbaseret træningscenter efter DGI's principper i juli Her kan man træne i tidsrummet fra hver dag hele året samt har adgang til mere end 8 ugentlige spinninghold. Herudover er der lavet specialhold for "overvægfige". kostvejledning og etableret løbeklub. Dette giver stor fleksibilitet i muligheden for at dyrke motion og giver borgerne muligheden for at planlægge dette individuelt. Alle brugere skal have en gennemgang af maskiner af uddannet instruktører, før man træner på egen hånd. (uddannelse af disse forestås af IFM i samarbejde med DGI). Det skal nævnes at alle instruktører er frivillige. Det foreningsbaserede træningscenter er endvidere et filbud fil alle borgere i Syddjurs kommune samt sikre et attraktivt tilbud i den nordlige del af Syddjurs Kommune til motion og træning, hvor man er uafhængig af transport til Rønde, Auning eller Hornslet. Med over 300 aktive medlemmer er det midlertidigt etablerede trænningscenter allerede "under pres" og vil blive udvidet med etablering af det nye fritids- og kulturcenter idet hele cafeteriet i det eksisterende klubhus vil blive inddraget. Dermed genbruges eksisterende bygninger og omklædningsrum. Sammenlægning af de 2 cafeteria som findes i dag (klubhus og Midtdjurs-hallen) vil være en yderligere gevinst. Det vil sikre et naturligt samlingspunkt for alle brugere af fritids- og kulturcenteret. Der er i dag "skæve" perioder i begge cafeteria afhængig af årstiden samt opdeling af de forskellige aktiviteters deltagere. IFM står i dag for forpagtning af cafeteria i klubhuset og vil videreføre dette i et samlet regi, som sikrer et kostrigtige udbud af mad og drikke samt bemanding.

15 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Området tiltrækker i dag yderligere kommunale og regionale arrangementer og møder. Blandt andet kan nævnes: DBU' fodboldskole for ungdom om sommeren (varighed 1 uge) DHF håndboldskole for ungdom Møder i Østjyllands dommerforening De lokale børnehaver og dagplejeordning i Ryomgård Pentanque mesterskaber i Århus Amt med over 250 deltagende spillere Afholdelse af diverse projekter såsom "Projekt Udeliv" med fokus på at fa ikke-medlemmer af idrætsforeningen til at dyrke motion. For at bibeholde og tiltrække flere af disse arrangementer samt sikre, at de ældre og handicappede medborgere også kan deltage i de mangeartede arrangementer, vil sammenlægning af de 2 cafeteria i ny tilbygning sammen med ny multihal (som vil kuime bruges til både møder, kulturelle- og idrætsarrangementer m.v.), betyde en væsentlig forbedring af de i dag over 25 år gamle bygninger. IFM har etableret et foreningsbaseret træningscenter efter DGI" s principper i juli Her kan man træne i tidsrummet fra hver dag hele året samt har adgang til mere end 8 ugentlige spinninghold. Herudover er der lavet specialhold for "overvægtige", kostvejledning og etableret løbeklub. Dette giver stor fleksibilitet i muligheden for at dyrke motion og giver borgerne muligheden for at planlægge dette individuelt. Alle brugere skal have en gennemgang af maskiner af uddannet instruktører, før man træner på egen hånd. (uddannelse af disse forestås af IFM i samarbejde med DGI). Det skal nævnes at alle instruktører er frivillige. Det foreningsbaserede træningscenter er endvidere et tilbud til alle borgere i Syddjurs kommune samt sikre et attraktivt tilbud i den nordlige del af Syddjurs Kommune til motion og træning, hvor man er uafhængig af transport til Rønde. Auning eller Hornslet. Med over 300 aktive medlemmer er det midlertidigt etablerede trænningscenter allerede "under pres" og vil blive udvidet med etablering af det nye fritids- og kulturcenter idet hele cafeteriet i det eksisterende klubhus vil blive inddraget. Dermed genbruges eksisterende bygninger og omklædningsrum. Sammenlægning af de 2 cafeteria som findes i dag (klubhus og Midtdjurs-hallen) vil være en yderligere gevinst. Det vil sikre et naturligt samlingspunkt for alle brugere af fritids- og kulturcenteret. Der er i dag "skæve" perioder i begge cafeteria afhængig af årstiden samt opdeling af de forskellige aktiviteters deltagere. IFM står i dag for forpagtning af cafeteria i klubhuset og vil videreføre dette i et samlet regi, som sikrer et kostrigtige udbud af mad og drikke samt bemanding.

16 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 3- IFM som medspiller IFM er med sine 1100 medlemmer en stor aktør i lokalområdet i den nordlige del af Syddjurs Kommime. IFM's forretningsudvalg og hovedbestyrelse står fuldt og helt bag fritids- og kulturcenterprojektet. IFM er ligeledes villig til at se på yderligere anvendelsesmuligheder for fritid- og kulturcenteret i forhold til kommunens andre institutioner. IFM har endvidere stærk kontakt til det lokale erhvervsliv 4. Om/tilbygning Følgende hovedområder skal tilbygges/renoveres: Udvidelse og renovering af eksisterende cafeteria Etablering af multihal og ekstra omklædningsrum Renovering af eksisterende klubhus og "nedlæggelse af eksisterende cafeteria". Udvidelse af foreningsbaseret træningscenter i cafeteria i det "gamle klubhus" 5. Budget Der er i samarbejde med Rubicon Arkitekter APS udarbejdet budget for byggeri på baggrund af sammenlignelige byggerier og erfaringstal. Budgettet er udarbejdet efter følgende forudsætninger: Kommimalt tilskud til etablering af fritidscenter på DKK 5 mio. Låneoptagelse af realkreditlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslået driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune Anslåede lejeindtægter fra Cafe og lokaleudlejning udarbejdet på baggrund af eksisterende indtægter

17 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 3. IFM som medspiller IFM er med sine 1100 medlemmer en stor aktør i lokalonwådet i den nordlige del af Syddjurs Kommune. IFM's forretningsudvalg og hovedbestyrelse står fuldt og helt bag fritids- og kulturcenterprojektet. IFM er ligeledes villig til at se på yderligere anvendelsesmuligheder for fritid- og kulturcenteret i forhold til kommunens andre institutioner. IFM har endvidere stærk kontakt til det lokale erhvervsliv 4, Om/tilbygning Følgende hovedområder skal tilbygges/renoveres: Udvidelse og renovering af eksisterende cafeteria Etablering af multihal og ekstra omklædningsrum Renovering af eksisterende klubhus og "nedlæggelse af eksisterende cafeteria". Udvidelse af foreningsbaseret træningscenter i cafeteria i det "gamle klubhus" 5. Budget Der er i samarbejde med Rubicon Arkitekter APS udarbejdet budget for byggeri på baggrund af sammenlignelige byggerier og erfaringstal. Budgettet er udarbejdet efter følgende forudsætninger: Kommunalt tilskud til etablering af fritidscenter på DKK 5 mio. Låneoptagelse af realkreditlån (udarbejdet i samarbejde med Djurslands Bank i Ryomgård) Anslået driftstilskud fra Syddjurs Kommune. Dette er baseret på eksisterende driftstilskud til lignende haller i Syddjurs kommune Anslåede lejeindtægter fra Cafe og lokaleudlejning udarbejdet på baggrund af eksisterende indtægter

18 WS101651W omskan SEPBARCODE a_b3 Etableringsbudget ^nansiering ^S^5?w;'W'>' ''^i'^ fv.%^'>^«f, s.lh^'^#-' V,',; Realkreditian som kan finansieres via IFM drift Kommunetilskud til etablering Fonde + indsamling i Ryomgård åsm^i^^^^^^^m'^(wpméåm 6. Opsummering Hermed en kort opsummering af de fordele og benefits nærværende forslag vil give borgerne i Syddjurs kommune. Skabelse af et aktivt og inspirerende miljø til glæde for alle i Syddjurs kommime Øget aktivitetsmuligheder for alle medborgere herunder ældre og handicappede Øget mulighed for dyrkelse af idræt og samling af kulturelle aktiviteter i lokalområdet Øget tiltrækningskraft overfor nye tilflyttere og skatteborgere udenfor Syddjurs Kommune Renovering af over 25 år gamle bygninger foretages med en deraf forlængelse af levetiden. Afhjælpning af pladsmangel til alle de eksisterende aktiviteter i IFM's regi.

19 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Etableringsbudget Realkreditlån som kan finansieres via IFM drift Kommunetilskud til etablering Fonde + indsamling i Ryomgård. ij-^.'."!.,!-..^!;^- ^ [ '^ } Opsummering Hermed en kort opsummering af de fordele og benefits nærværende forslag vil give borgeme i Syddjurs kommune. Skabelse af et aktivt og inspirerende miljø til glæde for alle i Syddjurs kommune Øget aktivitetsmuligheder for alle medborgere herunder ældre og handicappede Øget mulighed for dyrkelse af idræt og samling af kulturelle akfiviteter i lokalområdet Øget tiltrækningskraft overfor nye tilflyttere og skatteborgere udenfor Syddjurs Kommune Renovering af over 25 år gamle bygninger foretages med en deraf forlængelse af levetiden. Afhjælpning af pladsmangel til alle de eksisterende aktiviteter i IFM's regi.

20 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Budget Samdrift af hal og klubhus Driftsindtægter: Kommunalt driftstilskud, hal + klubhus Lejeindtægter, hal Lejeindtægter, klubhus Medlemsbidrag Halgebyr + timeforbrug Forpagtningsindtægt, kiosk (ej medregnet cafeteria i hallen) ikr IFM Fitness (medlemsbaseret) Driftsindtægter, i alt Driftsudgifter: Samlede lønudgifter m.v. (hal, klubhus ind. Rengøring) Halgebyr-Syddjurs Kommune El, vand og varme, (ind. årligt bidrag t 90 til Fjernvarmeværket) Renovation Vedligeholdelse (ind. div. indkøb, rengøringsartikler m.v.) Forsikringer Ejendomsskat ( ) Div. omkostninger (tif. IT, møder, arrangementer m.v.) Renteudgifter Driftsudgifter, i alt Driftsoverskud

21 WS101651Womskan SEPBARCODE a_b3 Opførelse af ny hal inci. café Anslået investering ind. omkostninger m.v Kapitalfremskaffelse: Låneoptagelse Egen finansiering Kommunalt tilskud llailt Hvad koster det at låne? Kr ,5% fast rente med 20 års løbetid Årlig ydi Kr F5 lån m/10 års afdragsfrihed, 30 år. Årlig ydl. Kr Samlet driftsbudget for "nv har: UDGIFTER: Lønudgift ind. rengøring m.v Vand, Varme, El & renovation Forsikring Ejendomsskat Vedligeholdelse (ind. div. indkøb af rengøringsartikler m.v.) Diverse Låneydelser I alt udgifter INDTÆGTER: Øget kommunalt tilskud Øget aktivitetsbaserede indtægter ind. udlejning Udlejning til Ryomgård Realskole Sponsorindtægter (50 stk. a 5.000) Sponsorcykelløb i f.m sommerfesten I alt indtægter

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt

Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Aktivitetscenter i Ryomgård Prospekt Et aktivitetscenter med tilhørende fitnesscenter, cafe og muligheder for at dyrke idræt og aktiviteter på nye og fleksible måder vil skabe et nyt fælles mødested i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015

APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN. Strategi 2015 APPENDIKS TIL KORINTH HALLENS UDVIKLINGSPLAN Strategi 2015 Udarbejdet af bestyrelsen for Korinth Hallen i samarbejde med DGI huse og haller og med stor hjælp fra hallens interessenter Vingsted Skovvej

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness

Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness 1 Hornbæk Idrætsforening Foreningsfitness - Et lokalt Fitnesscenter Hornbæk Idrætsforening - Hornbæk Fitness er et lokalt forankret og foreningsbaseret motionscenter, der vil blive etableret på Idrætsanlægget

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere