Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt!!!! 8 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser!!! 8 6. Offentligt tilsyn!!!!!!!! Administration!!!!!!!! Generalforsamlingen!!!!!!! Beslutninger på generalforsamlinger!!!!! Bestyrelsen!!!!!!!! Regnskab og budget!!!!!!! Midlertidig bestyrelse!!!!!!! Pumpelagets ophævelse!!!!!!! Tinglysning!!!!!!!! Partsfordelingslister!!!!!!! 15

2 1. Pumpelagets oprettelse 1. Laget er oprettet i henhold til kendelse af 9. april 1968 afsagt af Landvæsenskommissionen for Holbæk Amtsrådskred. Efter at have været forelagt for Vestsjællands Amtsråd blev vedtægten den 7. februar 1972 stadfæstet af den nævnte landvæsenskommission, nu benævt Landvæsenskommissionen for Vestsjællands Amt 2. Vedtæten blev a jourført den 1. april 1985 i henhold til lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb og igen den 1. oktober 1990 i henhold til amtets godkendelse af nogle ændringer som blev vedtaget af pumpelagets generalforsamling af 16. juni Vedtægten er i marts 1999 revideret i overensstemmelse med Vestsjællands Amtsråds besltuninger af 23. juni og 1. december 1997 om, a: ikke at udpege medlemmer til lagets bestyrelse efter 1. januar 1998, samt b: ikke at afholde udgifter til revision af lagets regnskab fra regnskabsåret i 1998 at regne 4. Lagets navn er Reersø Pumpelag, og lagets værneting er Slagelse Retskreds.

3 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme! Efterlandvæsenskommissionens bestemmelser er lagets tilhørende anlæg følgende: Alle efterfølgende anførte matr. nr. henhører under Reersø by, Kirke Helsinge. 1. Digerne Diget T-U har en længde på 292 m og er beliggende på matr. nr 44-g. Diget begyinder i det sydlige skel af matr. nr. 44-gy og forløber i sydlig retning til lagets pumpestation. Digets dimensioner er følgende: Kronekote 1.80 m. kronebredde 1,00 m og skråningsanlæg 2,0 til begge sider. Over diget findes ramper følgende steder: På matr. nr. 44-g, st og st (Stationeringen angiver afstanden i meter fra digets nordligste ende) Diget N-O har en længde på 71 m og er beliggende på matr. nr Diget forløber i nordlig-sydgående retning ca 200 m nordøst for et eksisterende pumpeanlæg ved Skansen. Digets Dimensioner er følgende: Kronekote 1,80m, kronebredde 1,00 og skråningsanlæg 2,0 til begge sider. Diget V-X har en længde på 324 m og er beliggende på den nordlige del af matr. nr 17-e. Det begynder ca 15 m nord for det nordlige skel af matr. nr 26-b og forløber i nordøstlig retning til ca. 28 m vest for det vestlige skel af matr. nr. 16-c Digets dimensioner er følgende: Kronekote 2.50 m, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0. Forlandet foran diget er sikret mod erosion med stenglacis. Diget G-H har en længde på 574 m og begynder i et punkt ca. 22 m vest for østlige skel af matr. nr. 17-bx. Diget forløber herfra i nordøstlig retning over matr. nr. 17-bx,. 27-e, 27-q, den private vej 27-t, 26-d, 17-ai, 17-f, 17-g, 11-z, 14-l, 5-d, den private vej 2-q og 2æ til et punkt beliggende ca 8 m vest for det østlige skel af matr. nr. 2-æ. Digets dimensioner er følgende: kronekote 2,50 m, kronebredde 1,50 m og skråningsanlæg mod havet 3,0 og mod land 2,0. Skrænten foran den vestligste del af diget er sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 40 m lang strækning ud fra matr. nr. 26-d og 17-ai. På de vestligste 20 m af denne flexflisestrækning er udført en fodsikring bestående af dæksten udlagt på filterdug. Dækstenene er udlagt i 2,5 m s bredde op til kote 0,4 over DNN (Dansk Normal Nul). Skrænten foran den midterste del af diget er ligeledes sikret mod erosion med flexfliser på en ca. 100 m lang strækning ud for matr. nr. 17-g, 11-z og 14-l.

4 Foran den vestligste del af denne flexflisestrækning er udført en strandfodring med sand bag de foran etablerede bølgebrydere 3, 4 og 5. Over diget G-H findes ramper følgende steder: På matr. nr. 27-e! st ! (Stationeringen angiver afstand i meter fra digets sydvestlige ende) På matr. nr. 27-a! st På matr. nr. 26-d! st På matr. nr. 17-ai! st På matr. nr. 11-z! st På matr. nr. 14-l! st På matr. nr. 4-f!! st På matr. nr. 2-q!! st Til digerne hører langs begge sider en 1,00 m bred arealstrimmel målt fra digefoden. ramperne over digerne skal vedligeholdes med kronehøjde 10 cm højere end vedtægtsmæssige digekronekote på stedet. Skråningsanlægget skal være mindt 1.5 og stining på vejbanen må ikke være over 1:6. 2. Bølgebrydere Der er etableret i alt 6 bølegbrydere parallelt med kysten ud for lagets dige G - H. Bølgebryder 1 er ca. 18 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 27-e og 27-q Bølgebryder 2 er ca. 29 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 17-ai og 17-f Bølgebryder 3 er ca. 20 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 17-f Bølgebryder 4 er ca. 16 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 17-g Bølgebryder 5 er ca. 17 m lang og er beliggende ud for matr. nr. 11-z Bølgebryder 6 er ca. 15 m lang og er beliggende ud for skellet mellem matr. nr. 11-z og 14-l Bølgebryderne består af store dæksten udlagt på filterdug og filtersten Kronebredden er ca 1,0 m og kronekoten varierer fra ca 0,5 til ca. 1,00 m over DNN 3. Pumpeanlægget Pumpeanlægget er beliggende på det til hovedafvandingskanalen udlagte areal umiddelbart ved kommunevejen Reersø - Vinde Helsinge Anlægget er indrettet til automatisk drift og består af 2 ens pumper hver med en ydeevne på 225 l/sek. ved en geometrisk løftehøjde på 1,35 m. Pumperne er tilsluttet hver sin el-motor og kan ved svømmeanordninger igangsættes og standses ved ønskede vandstande i pumpekanalen. Anlægget er endvidere forsynet med en anordning, så det kan standses automatisk, når vandstanden i udløbet når en bestemt højde.

5 Pumpeaggregaterne er installeret i et grundmuret hus med fundamenter, pumpekammer og indløbsbygværk udført i jernbeton. Afløbet sker igennem 2 stk. 18 m. lange Ø 60 cm. rørledninger under kommunevejen Reersø - Vinde Helsinge til en udløbssluse med klaplukke og videre i en 6 m. lang Ø 80 cm rørledning til et udløbsværk. Såvel udløbssluse som udløbsbygværk er støbt i beton, og rørledningerne er betonrør. Elforsyningen sker gennem et ca. 40 m. langt lavspændningskabel fra NVE s eksisterende ledningsnet. Lavspændningskablet ejes af pumpelaget. 3. Kanalerne Hovedafvandingskanalen = strækningen A - B - pumpestationen Denne kanal har en længde på 2861 m og begynder i det sydligste skelhjørne af matr. nr. 7-a (pkt. A) og forløber først i nordlig og derefter i østlig retning til pumpestationen. Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr(e): Venstre bred!!!!!!! Højre bred 7-a!!!!!!!! !!!!!!!! 7-a 7-a!!!!!!!! 115 (Privat vej) 5-b!!!!!!!! 2-h 3-f!!!!!!!! !!!!!!!! 6-g 35-a!!!!!!!! 4-a 4-a!!!!!!!! 35-a 5-a!!!!!!!! 2-by 2-by!!!!!!!! 3-c 44-dp!!!!!!!! 8-q 44-dt!!!!!!!! 54-b 46!!!!!!!! 9-i 14-y!!!!!!!! 55-b 14-z!!!!!!!! 7-o 17-i!!!!!!!! Kommunevej (Landervejen) 17-v!!!!!!!! 7-r 17-h (Vibevej)!!!!!!! 7-æ 17-u!!!!!!!! 9-as 27-p!!!!!!!! 9-bi (Nordstrandsvej) 26-a!!!!!!!! 9-bb 17-av!!!!!!!! 9-bc 17-aø!!!!!!!! 9-bd 17-bb!!!!!!!! 7-s

6 Venstre bred!!!!!!! Højre bred 17-bh!!!!!!!! 29-x 11-s!!!!!!!! 29-v 11-r!!!!!!!! 29-i 14-an!!!!!!!! 3-ab 4-t, 4-u, 4-v, 4-x!!!!!! 44-pr 5-x, 5-k!!!!!!!! Kommunevej! (Landervejen)!!!!!!!! 2-q!! (Frederiksvej)!!!!!!!! 2-au, 2-as!!!!!!!! 9-ar!!!!!!!! 9-bi!! (Nordstrandsvej)!!!!!!!! 9-r, 9-q, 9-p 8-au 9-at 7-z 7-ak 7-i!! (Hesselbjergvej)!!!!!! 3-h!! (Privat vej)! 3-ab 44-g Hovedkanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæg Bemærkninger A 0-91 x x x 1,0 0, x 0,60 x 0,2 B x x Tilløb af sidekanal D-B x 1,00 1, ,3 x 1, x 1,50 2, x x x Indløbsbygværk til pumpestationen

7 Sidekanalen D - B Denne kanal har en længde på 648 m og begynder i det nordlige skel af matr. nr. 26-b (pkt. D) og forløber først i sydlig og derefter i østlig retning med udløb i hovedafvandingskanalen i skelhjørnet mellem matr. nr. 46, 14-v og 8-q (pkt. B) Kanalen passerer eller gennemskærer følgende matr. nr(e): Venstre bred!!!!!!! Højre bred 17-e!!!!!!!! 26-b 79-a!!!!!!!! 17-b 26-i!!!!!!!! 16-a 18-a!!!!!!!! 18-a 14-v!!!!!!!! 17-e 14-x!!!!!!!! 21-b 14-ah! (Lærkevej)!!!!!! 11-æ!! 14-y!!!!!!!! 44-f!!!!!!!! 46 Kanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæg Bemærkninger D x x x 0, x 0,5 0,60 0,75-1, x 1,5 B x x x Hovedafvandingskanal Afløbskanalen = strækningen fra pumpestaionen - C Afløbskanalen har en længde på 165 m og begynder ved afløbet fra Ø 80 cm afløbsnedningerne fra pumpestaionen. Kanalen forløber i østlig retning med afløb til Vejlen ved pkt. C. Kanalen grænser mod nord til matr. nr. 44-g og mod syd til matr. nr Reersø. Afløbskanalen skal vedligeholdes med følgende dimensioner: Punkt Afstand i m (fra øvre ende) Bundkote cm Fald %o Bundbredde m Anlæ g Bemærkninger P. st x x x Udløb fra pumpestation 0,0 2,50 1,5 C x x x Udløb i Vejlen Til kanalstrækningerne i landbrugsområdet, hører på begge sider 2,00 m brede bræmmer, hvis bredde regnes fra kanalskråningernes øverste kanter. Til kanalstrækningerne langs med og i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet hører 1,00 m brede bræmmer på de sider, der vender mod de pågældende sommerhus- og helårsgrunde.

8 Langs afvandingskanalerne er der for hver ca. 200 m anbragt kant- og bundpæle. Kantpælene er anbragt 1 m fra kanalkanten, og bundpælenes top står 5 cm over kanalernes vedtægtsmæssige bund. De i denne vedtægt anførte koter er angivet i forhold til Dansk Normal Nul og referer til GI-fikspunkt , som er en G.I.-plade indstøbt i den østlige gavlmidte på et hus beliggende på matr. nr. 1-a Reersø (Strandvejen 20). Fikspunktets kote er 4,076 m. 3. Pumpelagets formål og drift 1. Pumpelagets formål er at sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtigt udnyttelse af arealerne som helhed muliggøres. 2. Lagets anlæg vedligeholdes på lagets foranstaltning og bekostningen med de i 2 anførte dimensioner. 3. Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de personer som laget har antaget hertil 4. Lagets bestyrelse fastsætter de nærmere regler for pumpningen. 5. Bestyrelsen sørger for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. vedligeholdelsen af lagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot en bevarelse af de bestående anlæg, men skal efterhånden på tidsvarende måde forny og styrke anlæggene, så de årlige vedligeholdelses- og driftsudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for lagets medlemmer. 6. Hvis der sker maskinskade eller anden skade på lagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 7. Afvandingskanalerne skal på lagets foranstaltning holdes oprenset til de i 2 angivne dimensioner og dybder. Kanalskråninger og bræmmer langs kanalerne skal slås 1 gang om året i perioden efter fullenes yngletid (august - oktober) efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 8. Laget foranstalter ligeledes 1 gang om året slåning af græsset på digerne med tilhørende banketter, og samtidig fjernes eventuelle træer og buse. 9. Vedligeholdelsesarbejder kan af bestyrelsen udliciteres eller bortgives i entreprise efter indhentet tilbud. 4. Pumpelagets medlemmer og deres bidragspligt

9 1. Lagets medlemmer er samtlige ejere af de bidragspligtige ejendomme, der fremgår af de i 15 anførte partsfordelingslister for henholdvis landbrugsarealer og for sommerhus- og helårsbeboelsesarealer. 2. Medlemmerne er pligtige til at bidrage til lagets drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forhold til det antal parter for hver enkelt matr. nr., der er anført i partsfordelingslisterne 3. Grænsen for de interesserede landbrugsområder samt sommerhus- og helårshusområder er vist på den vedtægten tilhørende kopi af matrikelkort 1: Partsfordelingslisterne med de lovlige foretagne ændringer er til enhver tid grundlag for lagets hjemmel til opkrævning af bidrag og for medlemmernes bidragspligt. 5. Når en ejendom, der er bidragspligtig til laget, udstykkes eller afgiver areal til veje m.v., fordeles ejendommens påhvilende bidragspligt af amtsrådet efter anmodning fra parcellisterne og på disse bekostning. Ejendommens bidragspligt fordeles mellem de udstykkede parceller, der er interesserede i laget i forhold til de enkelte parcellers interesse i laget før udstykningen 6. Fordelingen af bidragspligten foretages i henhold til vandløbslovens 67, og amtsrådet fastsætter, hvordan udgifterne ved fordelingen skal udredes. Amtsrådets afgørelse om udgiftsfordeling kan indbringes for landvæsenskommissionen inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt parterne. 5. Pumpelagets rettigheder og medlemmernes forpligtelser 1. Ejerne af de arealer, hvorpå lagets bygværker, kanaler og diger m.v. er beliggende, skal stede tåle tilstedeværelsen af anlæggene, der skal stedse henligge uforstyrret fra lodsejernes side, idet dog jagt- og fiskerirettighederne tilkommer de respektive ejere. 2. Pumpelaget har ret til færdsel på de interesserede arealer og adgangsvejen til disse i det omfang, der er nødvendig for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn 3. Til vedligeholdelses- og reparationsarbejder har laget ret til at tage fyld og græstørv på de tilgrænsende arealer eller eventuelt andet egnet sted hos enhver i pumpelaget interesseret lodsejer 4. Såfremt der ved lagets arbejder med vedligeholdelse og eftersyn sker skade på arealer og veje uden for anlæggene, f.eks. ved at der tages materialer eller ved kørsel med materialer eller materiel, skal laget erstatte vedkommende lodsejer for skaden 5. Hvis lagets bestyrelse ikke kan opnå en mindelig overenskomst om erstatningens størrelse, fastsættes denne af 1 eller, - hvis parterne ønsker det, - af 2 af retten udpegede uvildig mænd. I sidste tilfælde udpeger dommeren tillige en opmand, hvis de udmeldte ikke kan enes om at vælge en sådan 6. Digerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.v. og må ikke afgræsses af husdyr. Færdsel på digerne uden for de anlagte veje og ramper må ikke finde sted uden særlig tilladelse lagets bestyrelse 7. Lodsejerne må ikke foretage opgravning i digerne med tilhørende banketter 8. For at begrænse tilsivning fra havet må ingen lodsejer anlægge drænledninger eller åbne grøfter samt foretage opgravninger af materialer i mindre afstand end 20 m fra digernes midte 9. For at undgå, at digerne ødelægges af muldvarpe eller rotter og mus, har lagets bestyrelse ret til at bekæmpe disse dyr på de under laget hørende arealer 10.Lodsejerne er pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. 11.De til digerne og kanalerne grænsende arealer må ikke anvendes til løsdrift med mindre der anbringes forsvarlige hegn mellem disse arealer og digerne og kanalerne. Hegnspligten påhviler lodsejerne, og hegnet må ikke anbringes nærmere end 1 m fra digefod eller kanalkant. 12.Private overkørsler må kun etableres efter godkendelse fra lagets bestyrelse, der fastsætter dimensioner m.v. for eventuelle nye overkørsler 13.Ved lagets oprettelse fandtes følgende overkørsler: Over hovedafvandingskanalen! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 60 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for kommunevejen Landervejen! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for privat adgangsvej

10 ! St ,! Ø 120 cm røroverkørsel for privat adgangsvej Over sidekanalen D-B! St. 0-6,!! Ø 100 cm røroverkørsel for privat adgangsvej! Gennemløbene vedligeholdes af pumpelaget.! De under laget hørende lodsejere må ikke tilføre afvandningskanalerne afløb fra roeaffaldskuler eller ensilagebeholdere, og der må ikke uden tilladelse efter miljølovens 28 tilføres spildevand til kanalerne 14.De tilgrænsende lodsejere inde for landbrugsområdet skal uden erstatning tåle oplægning af fyld og græs m.v., som fremkommer ved kanalernes slåning og oprensning. Lodsejerne er ligeledes uden erstatning pligtige til at fjerne eller sprede det oplagte fyld til en afstand af mindst 3 m fra kanalkanterne inden hvert års 1. december. 15. Det fra kanalerne oprensede fyld og græs m.v. i sommerhus- og helårsbeboelsesområdet oplægges på de til kanalerne hørende 1,0 m brede bræmmer og fjernes på lagets bekostning 16.Hvis lagets medlemmer ikke udfører de arbejder vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, som de som medlemmer af laget er forpligtiget til, kan lagets bestyrelse lade arbejde udføre på de pågældendes regning og opkræve udgifterne på samme måde som de ordinære bidrag til pumpelaget 17.Overtrædelse af vedtægtens bestemmelser om anlæggenes benyttelse m.v. kan i henhold til vandløbslovens 85 straffes med bøde, for så vidt forholdet ikke efter anden lovgivning kan medføre højere straf. 18.For så vidt angår pumpelagets medlemmer forholdes i øvrigt i overensstemmelse med vandløbsloven, i det lagets anlæg er ligestillet med offentlige vandløb under amtsrådets tilsy 6. Offentligt tilsyn 1. Pumpelaget hører under Vestsjællands Amtsråds tilsyn, der også omfatter tilsynet med vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg. Tilsynet kan pålægge bestyrelse at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Hvis et pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre på lagets bekostning og opkræve udgiften hos lagets medlemmer efter partsfordelingerne i den eller de næstfølgende terminer. 2. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge spørgsmål for amtsrådet om fortolkning af denne vedtægt, og om den måde hvorpå laget forvaltes. En forelæggelse for amtsrådet har opsættende virkning for beslutningers gennemførelse. 3. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges for amtsrådet. Hvis amtsrådet ikke godkender beslutningen, jf. 7, stk. 3, bliver beslutningen uvirksom. 7. Administration 1. Inden for pumpelagets styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager driften og vedligeholdelsen af lagets anlæg og udadtil repræsenterer laget. 2. Spørgsmålet om køb og salg af fast ejendom kan afgøres en eenstemning beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges for generalforsamlingen til afgørelse. 3. Ændringer i vedtægten kan foretages ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jf. 8 og 9, når ændringerne tiltrædes af amtsrådet. Dog kan der ikke på denne måde foretages ændringer angående de tekniske anlæg, partsfordelingen, bestyrelsens sammensætning og tilsynet. Ændringer af sådanne bestemmelser kan kun ske med amtsrådets godkendelse. Amtsrådet kan pålægge bestyrelse at indbringe spørgsmål om ændringer for amtsrådet. Enhver af lagets medlemmer kan selv indbringe spørgsmål om ændringer for amtsrådet.

11 8. Generalforsamlingen 1. Generalforsamlingen omfatter samtlige medlemmer af pumpelaget, der er samtlige ejere af de under laget hørende ejendomme, jf. de i 15 anførte partsfordelingslister. En lodsejer, der ejer flere ejendomme, kan kun optræde som eet medlem. Er en ejendom i fælleseje, kan kun een af ejerne udøve stemmeret. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden hvert års 1. september. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte formandens beretning om lagets anliggender, godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget herunder driftsbidrag for det kommende år samt valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer repræsenterede mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det 5. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er det ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig, jf. dog 7, stk. 3 og 9, stk Beslutninger på generalforsamlinger 1. Ved afstemninger på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. påbegyndt 50 parter 2. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kræves der ved spørgsmål om ændringer af vedtægten, der ikke kræver amtsrådets godkendelse, og spørgsmål om ophævelse af pumpelaget, en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jf. 7 og Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. Medlemmerne har dog ret til at afgive stemme ved en med skriftlig fuldmagt hertil bemyndiget person, skal være medlem af laget. Ingen kan møde med mere end 1 fuldmagt. 10. Bestyrelsen 1. Pumpelagets bestyrelse består af 4 medlemmer af laget, som vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer for landbrugsarealerne og 2 medlemmer for sommerhus- og helårsbeboelsesarealet. 2. Generalforsamlingen vælger desuden personlige stedfortræder for hver af de valgte bestyrelsesmedlemmer. Et medlem kan vælges som stedfortræder for 2 bestyrelsesmedlemmer 3. Hvert 3. år vælger generalforsamlingen nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Genvalg er tilladt 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer 5. I tilfælde af varigt forfald for et bestyrelsesmedlem suppleres bestyrelsen med vedkommendes stedfortræder 6. Alle lagets medlemmer er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og er pligtige til at modtage valg, med mindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelsen af hvervet. 7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for eventuelle godtgørelser til bestyrelsens medlemmer. 8. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nye bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere, når en valgperiode udløber.

12 9. Bestyrelsen fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger 10.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af de valgte medlemmer er til stede Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed 11.Bestyrelsen skal føre tilsyn med lagets anlæg og sørge for den nødvendige vedligeholdelse af anlæggene. 11. Regnskab og budget 1. Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at lagets regnskab revideres af en af laget valgt statsautoriseret eller registreret revisor, hvorefter det reviderede regnskab inden hvert års 1. marts indsendes til amtet til godkendelse. 3. Bestyrelsen skal desuden opstille et budget samt forslag til driftsbidrag for det kommende år til vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Forslag til driftsbidrag for det kommende år sendes til amtet inden hvert års 1. september. 4. På grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttede år træffer amtsrådet beslutning om, hvor stort bidrag, der skal opkræves hos medlemmerne til dækning af driftsudgifterne i det kommende rengskabsår Udgiftsbudgettet bør omfatte samtlige lagets driftsudgifter og særlige udgifter samt eventuelle renter og afdrag på lån til anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. 5. Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke 6. De opkrævede bidrag udbetales af amtsrådets til bestyrelsen inden udgangen af henholdsvis april og oktober måned. Amtsrådets udgifter vedrørende pumpelaget i det forløbne år refunderes amtsrådet af pumpelagets bestyrelse efter regning. 7. For opkrævning af driftsbidrag til laget haves samme fortrinsret og udpantningsret som for de på fast ejendomme hvilende kommunale skatter. 12. Midlertidig bestyrelse 1. I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke indtil en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af pumpelaget. Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvordan den midlertidige bestyrelse skal lønnes af pumpelaget.

13 13. Pumpelagets ophævelse 1. Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet valgte midlertidig bestyrelse beslutter at ophæve pumpelaget, skal sagen indbringes for amtsrådet. Beslutning om ophævelse af laget kræver en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. 2. Hvis amtsrådet beslutter, at ophævelsen af laget skal fremmes, gennemføres likvidationen af bestyrelsen. AMtsrådets afgørelse kan dog påklages til Miljøstyrelsen og har i så tilfæde opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger 3. Samtlige medlemmer af laget hæfter i forhold til deres respektive partsantal for alle lagets forpligtelser, herunder for de af amtsrådet fastsatte honorarer til den midlertidige bestyrelse og udgifter til amtsrådets behandling af sagen 14. Bestyrelsen 1. Lagets oprindelige vedtægt er med hjemmel i den dengang gældende vandløbslov (Lov nr. 214 af 11. april 1949) tinglyst med prioritet forud for al pantegæld, a. som rådighedsindskrækning ifølge vedtægtens 3 på de i 2 og 4 anførte matr. nr., og b. som pantestiftende for drifts- og vedligeholdelsesudgifterne og for landbrugsarealernes vedkommende også for anlægsudgifterne på de i partsfordelingslisten i 15 anførte matr. nr. 2. Påtaleberettiget med hensyn til de servitutmæssige byrder er lagets bestyrelse og amtsrådet. 3. Såfremt et matr. nr., på hvilket der skal foretages tinglysning, udgør en del af en landbrugsejendom, tinglyses vedtægten på den samlede ejendom, men dog således, at noteringen i tingbogen kun sker med hensyn til de direkte berørte matr. nr. 4. I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil noteringen på amtsrådets begæring være at slette i tingbogen, når lagets bestyrelse overfor amtsrådet har dokumenteret, at laget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser og ordnet de fremtidig afvandingsforhold inden for lagets område i overensstemmelse med den afgørelse, amtsrådet måtte træffe i anledning. 15. Partsfordelingslister 1. Pumpelagets landbrugsarealer er pålignet i alt parter, mens sommerhus- og helårsbeboelsesarealerne er pålignet i alt parter. 2. Parterne fordeler sig på de enkelte ejendomme som angivet i nedenstående partsfordelingslister, der med lovligt foretagne udstykningsfordelinger til enhver tid er grundlag formedlemmernes forpligtelser med hensyn til lagets udgifter.

14 Partfordelingsliste for Reersø Pumpelag Landbrugsarealer Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsinge Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter 1-f 9 7-a i 38 2-a 4 8-c b 0 8-d a f 2 8-k f 3 2-g l g 16 2-h 33 8-q g 11 2-k 35 9-a dp l 55 9-i dq 3 2-t 53 9-bk dt 96 2-v æ by a 1 54-b 31 3-c d f 4 17-e a 20 4-a a a b b 3 26-b 1 6-g i 23 Landbrugsarealer i alt: Antal parter 3827

15 Partfordelingsliste for Reersø Pumpelag Sommerhus- og helårsbeboelsesarealer Alle anførte matr. nr. er under Reersø by, Kirke Helsinge Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter Matr. nr. Antal parter 2-z 12 4-b 33 4-an 20 2-æ 17 4-g 16 4-ao 20 2-ø 18 4-h 22 4aq 20 2-aa 8 4-i 11 4-ar 0 2-ab 24 4-k 11 5-d 39 2-ac 36 4-l 16 5-e 28 2-ad 16 4-m 16 5-f 14 2-ah 36 4-o 14 5-g 15 2-ai 36 4-p 49 5-h 21 2-ak 37 4-q 32 5-i 33 2-al 38 4-r 31 5-k 48 2-am 32 4-s 33 5-m 36 2-an 36 4-t 32 5-n 36 2-ao 48 4-u 32 5-o 36 2-ap 49 4-v 31 5-p 36 2-aq 50 4-x 29 5-q 36 2-ar 60 4-y 28 5-r 36 2-as 58 4-z 29 5-s 36 2-at 50 4-æ 20 5-t 24 2-au 37 4-ø 27 5-u 27 3-n 6 4-aa 30 5-v 23 3-t 14 4-ab 23 5-x 54 3-u 31 4-ac 23 5-y 48 3-v 34 4-ad 20 5-z 33

16 3-x 25 4-ae 19 7-i 8 3-y 25 4-af 19 7-o 37 3-z 25 4-ag 19 7-r 29 3-æ 38 4-ah 24 7-s 35 3-ø 38 4-ai 30 7-t 21 3-aa 69 4-ak 30 7-y 32 3-ab 38 4-al 27 7-z 20 3-ac 10 4-am 21 7-æ 36 7-aa 30 7-bp 41 8-ar 81 7-ab 3 7-bq 41 8-as ae 25 7-br 96 8-at 95 7-af 36 7-bs 52 8-au 67 7-ag 29 7-bt 52 9-b 32 7-ah 7 7-bu 52 9-d 62 7-ai 52 7-bv 52 9-k 30 7-ak 60 7-bx 52 9-l 31 7-al 32 7-by 40 9-m 32 7-am 40 7-bz 40 9-n 41 7-an 42 7-bæ 54 9-o 42 7-ao 49 7-bø 24 9-p 80 7-ap 40 7-ca 24 9-q 55 7-aq 32 7-cb 27 9-r 46 7-ar 32 7-cc 48 9-s 40 7-as 70 7-cd 31 9-t 40 7-at 41 7-ce 33 9-u 40 7-au 43 7-cf 32 9-v 30 7-av 41 7-cg 31 9-x 30 7-ay 20 7-ch 32 9-y 30 7-aæ 3 7-ci 35 9-z 34

17 7-aø 24 7-ck 32 9-æ 35 7-ba 29 7-cl 32 9-ø 34 7-bb 24 7-cm 32 9-aa 33 7-bc 32 7-cp 14 9-ab 34 7-bd 32 8-k 2 9-ac 9 7-be 32 8-o 12 9-ae 16 7-bf 24 8-ah 14 9-af 20 7-bg 28 8-ai 14 9-ag 30 7-bh 42 8-ak 28 9-ah 30 7-bi 43 8-al 33 9-ai 30 7-bk 31 8-am 53 9-ak 30 7-bl 36 8-an 36 9-al 31 7-bm 24 8-ao 36 9-am 31 7-bn 30 8-ap 36 9-an 31 7-bo 78 8-aq 60 9-ao 31 9-ap r ak 33 9-aq s al 33 9-ar t am 33 9-as u an 33 9-at v d 28 9-au x a 21 9-av y 4 17-k 3 9-ax a l 0 9-ay d 7 17-o 12 9-az e p 24 9-aæ f q 48 9-aø g r 60 9-ba h s 60 9-bb i t 60

18 9-bc k u 69 9-bd m 9 17-v 79 9-be n x 60 9-bf o y 65 9-bg 9 14-p z 61 9-bh q æ 72 9-bø r ø 47 9-ca s aa 13 9-cb t ac 4 9-cc u ae b v af f x ag g y ah 9 11-h z ai i æ al k ø am l aa an m ab ao n ac ap o ad aq p ae ar q af as at a z au d æ av f d 9 17-ax g f ay h l az d 3 30-p aæ f 4 30-t 27

19 17-aø g 8 30-x ba h 8 30-ab bb i ad bc k ae bd l af be m ag bf n ah bg o ai bh p al bi q 1 35-a bk a 7 36-a bl b 4 44-aa 8 17-bm e 3 44-ah bn g dn 6 17-bo k 1 44-pp bp m 1 44-pq bq o 5 44-pr br p 5 44-qs bs r 9 44-qt bt s qu bu t 7 44-qv bv u qx e 5 29-v qy f 6 29-x sq g 8 29-y b h q c i 48 Sommerhus- og helårsbeboelsesarealer i alt: Antal parter 14352

20 Denne revision af vedtægten i april 1999 kræver ikke ny tinglysning af vedtægten, der er godkendt på lagets generalforsamling den 24. april Natur & Miljø Vestsjællands Amt den 2. Maj 1999

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag Under henvisning til Skatteministeriets skrivelse af 22. december 1999, j. nr. 5.99-511-105, pålignes tinglysningsafgift 1.400,00 kr., idet heromhandlede vedtægt er etableret for at sikre den offentlige

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SYSTOFTE SKOVBY 1 Foreningens navn er: Systofte Skovby Grundejerforening Foreningens område er: A. Matr.nr. 14 bn, -bo, - bp, -bq, -br, -bs, -bt, -by, -bu, -bv, -bx, -bz, -bæ, -bø, -ca, -cb,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG ODSHERRED KOMMUNE SEPTEMBER 2016 VERSION 2 2 Vedtægt for Dybesø Kystbeskyttelseslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag. udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: 4.000. 2. Fortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken

Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken 2011 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Grøfthøjparken. Dens hjemsted er Viby J. under Århus kommune. 2 Enhver ejer af ejendommene matr.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren. GRUNDEJERFORENING FERREN Ferren 3A 9492 Blokhus e-mail : info@ferren.dk Blokhus den 1. marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ferren. Lørdag den 22. marts 2014, kl.

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. ---ooo0ooo--- Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens

Læs mere

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG Rev. 29. maj 2015 Generelle bemærkninger Tove Callesen ønsker at dagsordenen for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn

Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/ Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn Denne pdf-fil er flettet af filerne: 2013/32286 ---- Soldalen/Rylevænget - omlægning af dræn VEDTÆGTER FOR SOLVÆNGETS PUMPELAG AF 2017 Oprettet i henhold til Vandløbsreguleringsloven 38 (lovbekendtgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken

Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken Vedtægter for grundejerforeningen Birkelyparken Foreningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst den 21.1.1977 og senere på matr. nr. 11 b, 11 f, 11 g, 11 h, 11 i, 11 k, 11 l, 11 m, 11 n, 11 o,

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR EGENSE NORD DIGE LAG BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 EFTERFØLGENDE SENDT TIL KOMMUNEN FOR GODKENDELSE OG TINGLYSNING Indholdsfortegnelse: Side.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Husejerforeningen Horsbred, 2625 Vallensbæk VEDTÆGTER for Husejerforeningen Horsbred 1. Navn og område Foreningens navn er Husejerforeningen Horsbred, dens område dækker følgende husnumre og matr.nr. anført

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EUROPAPARKEN 1

VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EUROPAPARKEN 1 Matr. nr. 7h, 7i, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba,

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren

Vedtægter for Grundejerforeningen Teglageren Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er 2: Foreningens hjemsted er Nibe Kommune under Nibe Ret, der er foreningens værneting 3: Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup. Stiftet d. 11/10-1961

Vedtægt for KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING Østrup. Stiftet d. 11/10-1961 Vedtægt for "KASTANIEHØJ GRUNDEJERFORENING" Østrup Stiftet d. 11/10-1961 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Kastaniehøj Grundejerforening, og dens hjemsted er Østrup i Gundsø Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde UDKAST Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde Odsherred Kommune Indhold Lagets oprettelse...3 Lagets anlæg...3 Lagets medlemmer...4 Lagets opgave...4 Anlæggets brug...5 Generalforsamling...6

Læs mere

Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog.

Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog. Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog. Indhold 1. Landvindingslagets oprettelse.... 3 2. Fortegnelser over lagets ejendomme og anlæg.... 3 Pumpeanlæg... 3 Dæmning mod Tempelkrog....

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: 0021av 0021ax 0021aæ 0021az Adresse: Elektravej 36 0021ay 0021aø 0021ba 0021bb 0021bc 0021bg 0021p 0021n 0021m 27.12.2016 09:40:27 Side 1 af 11 0021l

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere