Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006"

Transkript

1 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets navn 4 Felt_3. bibliotekets navn (fortsat) 5 IT-oplysninger 6 Felt_4 C1. Bibliotekssystem, navn 7 Felt_5 C2. Bibliotekssystem, version 8 Felt_6 C3. Har biblioteket selv driftafvikling af bibliotekssystem? Ja/Nej 9 Felt_7 C4. Hvis biblioteket har driftafvikling af bibliotekssystem for andre biblioteker, anfør da hvilke: 10 Felt_8 C5. Indgår biblioteket i bibliotekssystemfællesskab med andre biblioteker? Ja/Nej 11 Felt_9 C6. Hvis bibliotekets bibliotekssystem bliver driftafviklet af et andet bibliotek/institution, anfør da hvilken: 12 Felt_10 C7. Arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug, antal 13 Betjeningssteder, adgang, faciliteter og arealer 14 Felt_11 D1. Betjeningssteder, antal 15 Felt_12 D2. Hovedbibliotekets åbningstid, antal åbningstimer pr. uge 16 Felt_13 D3. Hovedbibliotekets åbningstid, antal åbningsdage i året 17 Felt_14 D4. Filialernes samlede åbningstid, antal åbningstimer pr. uge 18 Felt_15 D5. Arbejdspladser, antal siddepladser 19 Felt_16 D6. Areal, antal netto m2 20 Felt_17 D7. - heraf publikumsareal, antal netto m2 21 Felt_18 D8. - heraf lukket magasinareal, antal netto m2 22 Bestand af fysiske enheder 23 Felt_19 E1. Bøger og seriepublikationer i trykt form, antal fysiske enheder 24 Felt_20 E2. Manuskripter, antal fysiske enheder 25 Felt_21 E3. Mikroformer, antal fysiske enheder 26 Felt_22 E4. Dokument, grafisk, antal fysiske enheder 27 Felt_23 E5. Dokument, kartografisk, antal fysiske enheder 28 Felt_24 E6. Musikalier, trykte, antal fysiske enheder 29 Felt_25 E7. Dokument, digitalt (AV), antal fysiske enheder 30 Felt_26 E8. Dokument, digitalt (tekst), antal fysiske enheder 31 Felt_27 E9. Materialer, andre, antal fysiske enheder 32 Felt_28 E10. Materiale, ikke-katalogiseret, antal fysiske enheder

2 33 Felt_29 E11. Seriepublikationer, trykte, antal abonnementer på tidsskrifter 34 Felt_30 E12. Seriepublikationer, trykte, antal abonnementer på aviser 35 Felt_31 E13. Hyldemeter af fysiske enheder, samlet antal hyldemeter 36 Tilvækst af fysiske enheder 37 Felt_32 F1. Bøger og seriepublikationer i trykt form, antal fysiske enheder 38 Felt_33 F2. Manuskripter, antal fysiske enheder 39 Felt_34 F3. Mikroformer, antal fysiske enheder 40 Felt_35 F4. Dokument, grafisk, antal fysiske enheder 41 Felt_36 F5. Dokument, kartografisk, antal fysiske enheder 42 Felt_37 F6. Musikalier, trykte, antal fysiske enheder 43 Felt_38 F7. Dokument, digitalt (AV), antal fysiske enheder 44 Felt_39 F8. Dokument, digitalt (tekst), antal fysiske enheder 45 Felt_40 F9. Materiale, andre, antal fysiske enheder 46 Felt_41 F10. Materiale, ikke-katalogiseret, antal fysiske enheder 47 Afgang af fysiske enheder 48 Felt_42 G1. Bøger og seriepublikationer i trykt form, antal fysiske enheder 49 Felt_43 G2. Manuskripter, antal fysiske enheder 50 Felt_44 G3. Mikroformer, antal fysiske enheder 51 Felt_45 G4. Dokument, grafisk, antal fysiske enheder 52 Felt_46 G5. Dokument, kartografisk, antal fysiske enheder 53 Felt_47 G6. Musikalier, trykte, antal fysiske enheder 54 Felt_48 G7. Dokument, digitalt (AV), antal fysiske enheder 55 Felt_49 G8. Dokument, digitalt (tekst), antal fysiske enheder 56 Felt_50 G9. Materiale, andre, antal fysiske enheder 57 Felt_51 G10. Materiale, ikke-katalogiseret, antal fysiske enheder 58 Udlån, fornyelser og kopier 59 Direkte lån 60 Felt_52 H1. Lån, antal fysiske enheder 61 Felt_53 H2. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 62 Felt_54 H3. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 63 Læsesalslån 64 Felt_55 H4. Lån, antal fysiske enheder 65 Felt_56 H5. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 66 Felt_57 H6. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 67 Interurbanudlån til folkebiblioteker i Danmark

3 68 Felt_58 H7. Lån, antal fysiske enheder 69 Felt_59 H8. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 70 Felt_60 H9. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 71 Interurbanudlån til andre offentlige biblioteker i Danmark 72 Felt_61 H10. Lån, antal fysiske enheder 73 Felt_62 H11. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 74 Felt_63 H12. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 75 Interurbanudlån til biblioteker i Norden 76 Felt_64 H13. Lån, antal fysiske enheder 77 Felt_65 H14. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 78 Felt_66 H15. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 79 Interurbanudlån til biblioteker i øvrige udland 80 Felt_67 H16. Lån, antal fysiske enheder 81 Felt_68 H17. Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 82 Felt_69 H18. Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder 83 Interurbanindlån inkl. kopier fra andre biblioteker og informationsleverandører 84 Felt_70 H19. Fra folkebiblioteker i Danmark, antal interurbanindlån 85 Felt_71 H20. Fra andre biblioteker i Danmark, antal interurbanindlån 86 Felt_72 H21. Fra biblioteker i Norden, antal interurbanindlån 87 Felt_73 H22. Fra biblioteker i øvrige udland, antal interurbanindlån 88 Felt_74 H23. Fra andre informationsleverandører, antal interurbanindlån 89 Kopier 90 Felt_75 H24. Kopiering foretaget af brugerne, antal kopiark 91 Opgørelser af bibliotekernes online ressourcer og website 92 Bibliotekets bestand af onlineressourcer som biblioteket har indkøbt og som stilles til rådighed for brugerne via eksterne leverandørers se 93 Felt_76 I1. Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal titler 94 Felt_77 I2. Dokument, digital (tekst), antal titler 95 Felt_78 I3. Dokument, digital (AV), antal titler 96 Felt_79 I4. Database, bibliografisk, antal databasetitler 97 Felt_80 I5. Database, fakta, antal databasetitler 98 Bibliotekets bestand af onlineressourcer som biblioteket stiler til rådighed for brugerne fra egne servere 99 Felt_81 I6. Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal titler 100 Felt_82 I7. Dokument, digital (tekst), antal titler 101 Felt_83 I8. Dokument, digital (AV), antal titler 102 Felt_84 I9. Database, bibliografisk, antal databasetitler 103 Felt_85 I10. Database, fakta, antal databasetitler

4 104 Brug af onlineressourcer som biblioteket har indkøbt, og som stilles til rådighed for brugerne via eksterne leverandørers servere 105 Felt_86 I11. Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal download 106 Felt_87 I12. Dokument, digital (tekst), antal download 107 Felt_88 I13. Dokument, digital (AV), antal download 108 Felt_89 I14. Database, bibliografisk, antal søgninger 109 Felt_90 I15. Database, fakta, antal søgninger 110 Brug af onlineressourcer som biblioteket stiller til rådighed for brugerne fra egne servere 111 Felt_91 I16. Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal download 112 Felt_92 I17. Dokument, digital (tekst), antal download 113 Felt_93 I18. Dokument, digital (AV), antal download 114 Felt_94 I19. Database, bibliografisk, antal søgninger 115 Felt_95 I20. Database, fakta, antal søgninger 116 Brug af bibliotekets website 117 Felt_96 I21. Benyttelse af bibliotekets website, antal besøg, virtuelt 118 Felt_97 I22. Benyttelse af bibliotekets website, antal sidehenvisninger 119 Lånere, besøg, arrangementer og brugerundervisning 120 Lånere 121 Felt_98 J1. Lånere, aktive - antal 122 Biblioteksbesøg 123 Felt_99 J2. Besøg, antal 124 Biblioteksudstillinger og -arrangementer 125 Felt_100 J3. Udstillinger, antal 126 Felt_101 J4. Arrangementer, antal 127 Brugerundervisning 128 Felt_102 J5. Brugerundervisning, antal afviklede undervisningslektioner 129 Felt_103 J6. Brugerundervisning, antal fremmødte deltagere 130 Personale (angives med een decimal) 131 Felt_104 J7. Forskningsbibliotekarer/videnskabelige medarbejdere, antal årsværk 132 Felt_105 J8. - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 133 Felt_106 J9. Bibliotekarer, antal årsværk 134 Felt_107 J10. - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 135 Felt_108 J11. Assistenter m.v., antal årsværk 136 Felt_109 J12. - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 137 Felt_110 J13. Øvrigt personale, antal årsværk 138 Felt_111 J14. - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk

5 139 Økonomi 140 Driftsudgifter, ekskl. moms (angives i kr. med een decimal): 141 Løn 142 Felt_112 K1. Løn 143 Felt_113 K2. - heraf modtaget refusion til ansatte via beskæftigelsesordninger 144 Indkøb af materiale til samlingerne 145 Felt_114 K3. Bøger 146 Felt_115 K4. Trykte seriepublikationer 147 Felt_116 K5. Andre materialer 148 Felt_117 K6. - heraf elektroniske seriepublikationer 149 Felt_118 K7. - heraf digitale dokumenter 150 Felt_119 K8. - heraf fakta- og bibliografiske databaser 151 Andre udgifter 152 Felt_120 K9. Indbinding 153 Felt_121 K10. Informationstjenester, indkøb af 154 Felt_122 K11. Driftsudgifter, øvrige 155 Særskilt opgjorte udgifter 156 Felt_123 K12. Bygningsdrift, udgifter 157 Felt_124 K13. Driftsudgifter, ekstraordinære, samt anlægsudgifter 158 Indtægter ekskl. moms (angives i kr. med een decimal) 159 Felt_125 K14. Informationstjenester, salg af 160 Felt_126 K15. Kopiering mv. 161 Felt_127 K16. Øvrige indtægter

6

7

8 eksterne leverandørers servere

9 ndørers servere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: %8'*(7205c'(%,%/,27(.(5 %HVNULYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området:

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Årsrapport 2004 for Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 2. version -2- Indholdsfortegnelse 1.1. Mission...3 1.2. Vision...3 1.3. Hovedopgaver...3 1.4. Overordnede resultater...4 1.5. Kommende

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK.

OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK. OPLÆG TIL UDVIKLING AF MODELPROGRAM FOR FREMTIDENS BIBLIOTEK. Støttet af.com 1 Har biblioteket sejret sig ihjel? Står det i dag som et monument over industrisamfundets behov for oplyste borgere? Hvad skal

Læs mere

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012

Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 Biblioteksbarometer for folkebiblioteker 2012 1 Indledning Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret den traditionelle indsamling af statistikken med en spørgeskemaundersøgelse, under navnet Biblioteks

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere