Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktionærnyt. Kære Aktionær. Nye kontaktløse Dankort på vej. August 2015. www.fynskebank.dk"

Transkript

1 Aktionærnyt August 2015 Kære Aktionær Vi har i Fynske Bank netop offentliggjort et godt og tilfredsstillende resultat for første halvår med vækst i basisindtjeningen, faldende nedskrivninger og stigende kundetilgang, hvilket du kan læse mere om på næste side. Den sidste større milepæl i fusionsprocessen nåede vi i marts måned med 2. del af vores IT-konvertering. Vi kan nu glæde os over, at hele banken er på samme platform og kan tilbyde vores kunder de samme løsninger, uanset om man er kunde i Børkop eller i Rudkøbing. I dette nummer af Aktionærnyt kan du også læse om det tidligere så populære F1-lån, som mange nu vælger at omlægge til nye favorable lånetyper. Traditionen tro har vi også en række kulturelle aktionærtilbud, som vi håber du finder interessante og vil tage godt imod. God fornøjelse med læsningen af Aktionærnyt. Kort før sommerferien sagde vi farvel til bankdirektør Arne Jakobsen ved en reception på en dejlig solrig dag i bankens gård i Assens. Et telt var rejst i dagens anledning og rigtig mange kunder, forretningsforbindelser og venner af huset lagde vejen forbi. Arne Jakobsen vil nu bruge tiden på familien, golf og varmluftballon. Petter Blondeau adm. direktør I løbet af september måned vil alle nye dankort blive udstedt med en kontaktløs funktion der betyder, at du kan betale for mindre indkøb uden brug af pinkode. Det gør betalingen både nem og hurtig, og lige så sikkert som at betale ved brug af chip og pinkode. Nye kontaktløse Dankort på vej I løbet af efteråret vil alle nye Dankort og VisaDankort blive udstedt med kontaktløs funktion. Det betyder, at dit næste Dankort/VisaDankort automatisk bliver et kort med kontaktløs funktion. Udskiftningen og overgangen til de nye kort sker i takt med at kortene udløber. På forsiden af dit kort kan du se, hvornår dit kort udløber. Alle Dankort og VisaDankort med symbolet for kontaktløs funktion kan bruges til kontaktløse betalinger. Nem og hurtig betaling Med blot en enkelt bevægelse gør den kontaktløse funktion det meget nemmere at betale og komme hurtigt videre i hverdagen. Ved køb under 200 kr. skal du ikke indtaste pinkode, og du slipper derfor for at skulle have kontanter i pungen til lavværdikøb. Kortet kan stadig bruges som et traditionelt kort, hvor du sætter det i terminalen og taster din pinkode. Fuld kontrol under hele betalingen De nye Dankort og VisaDankort med kontaktløs funktion er fortsat blandt de sikreste kort i verden. Og fordi du aldrig slipper kortet, har du fuld kontrol under hele betalingen. Terminalen kan kun aflæse ét kort ad gangen, og din betaling vil derfor blive afvist, hvis du ved en fejl kommer til at lægge flere kort på samtidig.

2 Aktionærnyt Tilfredsstillende halvårsresultat med øget basisresultat og stigende kundetilgang Petter Blondeau adm. direktør 1. halvår 2015 har været præget af høj aktivitet med tilgang af nye kunder, låneomlægninger af realkreditlån og handel med værdipapirer for kunder. Fynske Banks delårsrapport for 1. halvår 2015 viser et koncernresultat på 37,5 mio.kr. før skat mod et koncernresultat før skat på 42,4 mio.kr. i Efter skat udgør resultatet 30,8 mio.kr. mod et resultat på 36,7 mio. kr. i Resultatet for 1. halvår 2015 er positivt påvirket af kursreguleringer på 8,7 mio.kr. mod 23,6 mio.kr. i Ligeledes er resultatet positivt påvirket af lavere nedskrivninger. i 1. halvår 2015, som primært vedrører tilgang af nye kunder. Indlån (inkl. indlån fra puljeordninger) udgør mio. kr. pr. 30. juni 2015 og er øget med 260 mio.kr. fra mio.kr. 31. december Fremgangen kan blandt andet henføres til en øget kundetilgang samt stigning i bankens generelle indlån. Nøgletal og solvens Fynske Bank koncernens solvens og kernekapital er pr. 30. juni 2015 opgjort til 18,5% mod et lovkrav på minimum 8% og mod det af bestyrelsens fastlagte solvensbehov på 9,5% for Basisindtjeningen på 50,6 mio.kr. er øget med 6,9 mio. kr. i forhold til 1. halvår Den større basisindtjening kan primært henføres til øgede netto rente- og gebyrindtægter med 6,6 mio.kr. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, især grundet væksten i basisindtjeningen, de store ressourcer allokeret til IT-konverteringen samt det fortsat faldende nedskrivningsbehov. Balancen Fynske Banks koncern balance udgør 6,0 mia. kr. og er øget med 296 mio.kr. i 1. halvår 2015, hvilket primært skyldes øget indlån og øgede tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker. Udlån udgør mio.kr., og er øget med 77 mio.kr. Likviditeten er fortsat særdeles høj med en overdækning på 335% i forhold til lovens krav. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er fuldt tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter. Fynske Bank er kapitalmæssigt velpolstret og de fælles europæiske regler, CRD IV forordningen, som indfases frem mod 2019, opfyldes allerede på nuværende tidspunkt. Banken overholder i øvrigt komfortabelt Finanstilsynets 5 målepunkter i tilsynsdiamanten. Bankens aktier blev ved halvårets slutning noteret til 83 kr. pr. aktie. Aktiens indre værdi er på halvåret beregnet til 116 kr. pr. aktie og halvårets resultat er beregnet til 4,85 kr. pr. aktie. Halvårsresultat Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Resultat af associerede virksomheder Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Basisresultat Nedskrivninger på udlån Andre driftsudgifter (primært sektorløsninger) Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Forventninger til årsresultatet for 2015 Det er bankens vurdering, at forudsætningerne for de udmeldte forventninger ved årsskiftet ikke er ændret i væsentlig grad, hvorfor banken fastholder de tidligere udmeldte forventninger til en basisindtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger og skat i et niveau på mio.kr. Det forventes ligeledes, at tab og nedskrivninger vil blive på samme niveau som i 2014, dog med usikkerhed om de enkelte sektorers generelle og markedsmæssige udvikling. Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører, at Fynske Banks forventninger er behæftet med nogen usikkerhed. Udvalgte balanceposter (1.000 kr.) Udlån Indlån og anden gæld (inkl. puljer) Egenkapital Garantier m.v

3 En bankdirektørs farvel Torsdag den 25. juni blev bankdirektør Arne Jakobsen sendt på pension med en festlig reception, hvor han kunne se tilbage på sine 46 år i bankverdenen heraf de sidste 16 år som bankdirektør. Den uformelle afskedsreception blev afholdt i et telt i bankens gård i Assens, og der var mange, der kiggede forbi for at hilse af med Arne Jakobsen.

4 Godt tidspunkt at forlade F1-lånet Dit boliglån er en væsentlig del af din samlede økonomi. Både renten og dine behov udvikler sig, og derfor er det godt løbende at tage stilling til, om du har det rigtige lån. Heidi Nordquist boligansvarlig F1-lån har i mange år været populært, fordi de har været det billigste lån, fortæller boligansvarlig Heidi Nordquist. De senere år er prisen på F1-lån sat op, renterne har været faldende, og nye låntyper er kommet til. Hvis du er én af de mange boligejere, der har et F1-lån, vil det med stor sandsynlighed være til din fordel at omlægge det. Det gælder uanset, om du ønsker sikkerhed mod rentestigninger eller en lav månedlig ydelse. Lige nu anbefaler vi følgende attraktive alternativer: Fast rente er til dig, der gerne vil kende din rente i hele lånets løbetid. Renteniveauet på fastforrentede lån er meget lavt, så måske er tiden moden til at skifte nu? F-kort er til dig, der fortsat gerne vil have en lav ydelse på dit lån. Renten er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du skal derfor være indstillet på, at ydelsen kan stige, hvis renten stiger. Hvad koster det at skifte til fast rente? Hvis du omlægger dit F1-lån til et lån med fast rente, så stiger din månedlige ydelse efter skat for hver lånt mio. kroner med: Fra F1-lån med afdrag 634 kr. *) Fra F1-lån uden afdrag kr. *) Du kan altså opnå fuld budgetsikkerhed for en relativ beskeden merydelse ved at omlægge til et lån med fast rente. Det kan du spare ved at skifte til F-kort Hvis du omlægger dit F1-lån til F-kort, så opnår du en månedlig besparelse efter skat for hver lånt mio. kroner på: Fra F1-lån med afdrag 64 kr. *) Desuden får du et øget afdrag pr. måned på 170 kr. *) Fra F1-lån uden afdrag 186 kr. *) Du opnår altså en lavere ydelse ved at omlægge til F-kort, og ofte vil det månedlige afdrag også være højere ved F-kort end på F1-lån. Kontakt din rådgiver i banken og få en snak om hvilket lån, der er det bedste for lige præcis dig. *) pr. 11. august 2015 Hele banken er nu på samme IT platform I foråret nåede vi, med konverteringen fra SDC til BEC, den sidste af de store milepæle i vores sammenlægningsproces: Hele banken er nu på samme IT-platform! Rejsen til denne milepæl har varet 15 arbejdskrævende, men også spændende og udfordrende måneder med workshops, testrunder, generalprøver og første konvertering i efteråret Petter Blondeau adm. direktør Da konverteringen i efteråret var overstået, var processen med at forberede den næste konvertering allerede godt i gang. Arbejdet med den sidste konvertering fra SDC i foråret blev lige så intens og udfordrende som konverteringen fra Bankdata i efteråret. Det har været en kæmpestor og meget spændende forandringsopgave, som alle i banken har taget del i, med både mindre og større udfordringer undervejs. Vi har stor respekt for den måde, hvorpå vores kunder og aktionærer har håndteret introduktionen af blandt andet en ny net- og mobilbank og et nyt e-boks arkiv. Tak for jeres tålmodighed i processen, det er vi både ydmyge over og rigtig glade for. Nu skal vi for alvor til at anvende de nye IT systemer og de nye arbejdsprocesser, som er introduceret samtidig med overgangen til den nye IT platform. Vi føler, at vi er klædt rigtig godt på til at servicere såvel nuværende som kommende nye kunder og aktionærer.

5 T A J M E R B O O K I N G & M A N A G E M E N T P R Æ S E N T E R E R K Ø B B I L L E T T E R P Å Aktionærtilbud Besøg på Holckenhavn Slot, Nyborg Foredrag og koncert Søndag den 20. september kl Baronesse Christina Holck fortæller om slægten Holck på Holckenhavn, som har været i slægtens eje siden Christina Holck måtte - efter sin fars tidlige død i overtage godset, og hun fortæller om den store opgave det var som 16-årig, at blive ansvarlig for videreførelse af godset, samt om de store udfordringer, der var med skabelse af et nyt koncept for slægtens overlevelse på stedet. Desuden fortælles om Holckenhavns imposante bygningsanlæg, som fortrinsvis blev skabt af Ulfeldt-slægten og Ellen Marsvin. Christina Holck har i dag, sammen med sin mand, opbygget ét af Danmarks mest eksklusive centre fra konference-/mødeaktivitet samt selskaber for danske og udenlandske gæster. Efter pausen skal vi nyde en koncert med Syddansk Musikkonservatoriums Kammerorkester med værker at Jean Sibelius, Arcangelo Corelli, Carl Nielsen, Mircea Chiriac og Edvard Grieg. Aktionærpris: 110 kr. Normalpris: 160 kr. Dig og Mig putting it together Musical, teatersalen Arena Assens Fredag den 25. september kl. 20 En musikalsk perle i selskab med velsyngende skuespillere og et veloplagt 4-mands orkester. Forestillingen består af numre fra forskellige musicals, sammensat til en fortælling om kærlighedens svære kunst. Der mixes både drinks og følelser under et cocktailparty hos et velhavende, midaldrende par, der synes at have styr på tilværelsens materielle goder, men mindre styr på at pleje deres efterhånden sølvbryllupstrætte kærlighed. Den ene drink afløser den anden, og de bliver mere åbenhjertige om det svære i at fastholde passionen, om kedsomhed i sengen, om det svære ved at acceptere, at de bliver ældre og om behovet for at finde ud af, om de stadig elsker hinanden. Medvirkende: Preben Kristensen, Betty Glosted, David Owe, Charlotte Guldberg, og Peter Pilegaard. Kapelmester: Jakob Lindbirk med 4-mandsorkester på scenen Aktionærpris: 175 kr. Normalpris: 250 kr. Thomas Helmig Mutters alene Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Torsdag den 19. november kl I over 30 år, har Thomas Helmig spillet landet tyndt. Det er blevet til hundredvis af koncerter og scenerne har været alt fra spillesteder, festivaler, open air og sportshaller til teatre, kulturhuse o.s.v. På hver eneste af disse koncerter, har han haft et orkester omkring sig altid omgivet af de bedste folk. For et par år siden tog han en særdeles succesrig tur rundt i landet, kun i selskab med sin keyboardspiller Poul Reimann. Nu tager han skridtet helt ud. For første gang nogensinde er han helt alene på scenen igen en turné landet rundt, han har valgt at kalde MUTTERS ALENE. Han markerer dermed 30 året for udsendelsen af sit debutalbum med både at kigge tilbage, til siden og ikke mindst frem. Inden koncerten byder vi på en buffet bestående af både koldt, varmt og sødt sammensat af sæsonens råvarer, og serveret i Teatersalen. Drikkelse er for egen regning. Aktionærpris: 385 kr. inkl. billet og buffet. Ekskl. drikkelse. Normalpris: 555 kr. Lars Hjortshøj Omvendt Kolding Teater Fredag den 30. oktober kl. 20 Lars Hjortshøj er tilbage på scenen med et klassisk stand-up show og klar til at give publikum sit bud på, hvad der er op og ned på den komplicerede tilværelse. Han har gjort den skelsættende opdagelse, at det vil hjælpe de fleste at vende sig selv og tingene på hovedet og se det hele i et nyt perspektiv. Konverteringen har dog ikke på nogen måde gjort ham til puritaner tværtimod! HJORTSHØJ O M V N D T S T A N D - U P L A R S H J O R T S H O J. D K En dag vågnede jeg op midt i livet og troede, jeg var blevet klogere med alderen. Det er heldigvis ikke sket. Jeg forbeholder mig stadig retten til at komme i tvivl, ændre mening og blive omvendt! siger Lars Hjortshøj. Aktionærpris: 225 kr. (prisgruppe 1) Normalpris: 300 kr. Billetter Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra og med fredag den 28. august 2015 Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne overdrages til 3. mand E

6 Fynske Bank i front i digitaliserings-projekt Det skal være nemt at være kunde i Fynske Bank. Og ofte er det langt det nemmeste for kunden selv at klare hverdagens små bankforretninger. Derfor har vi allerede i dag en række smarte, digitale værktøjer, der gør det nemt f.eks. at tjekke kontoen, overføre penge, bestille kort og valuta eller handle værdipapirer fra mobilen eller computeren. Digitale forbedringer og nye muligheder Den udvikling sætter vi sammen med BEC, vores samarbejdspartner på IT-området, turbo på i de næste 3 år. BEC har allerede i dag nye digitale løsninger, som er klar til at blive implementeret. Det er både løsninger, der er rettet mod kunderne gennem netbank og mobilbank, og løsninger der vil være med til at effektivisere processerne i banken. som kan bruges i hverdagen, når der skal træffes store beslutninger, f.eks. køb af ny bolig og bil. De nye digitale muligheder skal ses som et ekstra service-tilbud til vores kunder, og på ingen måde en erstatning for den direkte kontakt mellem kunde og personlig rådgiver. Og faktisk går digitalisering og glade kunder hånd i hånd: En undersøgelse blandt europæiske banker viser, at kundetilfredsheden stiger, når kunderne anvender flere digitale løsninger. Fokus på nemhed og nærhed Vi vil løbende automatisere processer, så man i større grad vil kunne betjene sig selv og kommunikere med os digitalt, f.eks. sende os oplysninger ved brug af NemID. Inden for den nærmeste fremtid vil det blive muligt, via vores hjemmeside, at ansøge om at blive kunde, søge om udvalgte lån eller en forhøjelse af nuværende lån/kredit. Det bliver også muligt, at få et hurtigt overblik over økonomien via funktionen økonomioverblik, Nyansættelser Vivi Palmelund Frydensbjerg, 31 år, erhvervstrainee, Kolding, ansat pr. 1. april 2015 Lise-Lotte Skovlund Nielsen, 52 år, kreditkonsulent, Stab, ansat pr. 15. april 2015 Susanne Hansen, 48 år, kunderådgiver, Børkop, ansat pr. 1. maj 2015 Thomas Thoft Madsen, 44 år, områdedirektør, kunder, ansat pr. 1. maj 2015 Rikke H. Lindegaard, 43 år, kundemedarbejder, Børkop, ansat pr. 1. august 2015 Jesper Pilgaard, 38 år, kreditkonsulent, Stab, ansat pr. 1. august 2015 Udnævnelser Jubilæer Bjarne Bay Jacobsen, udnævnt til filialdirektør, Rudkøbing afdeling den 15. juni 2015 Jenna Damca Hoang, udnævnt til kunderådgiver, Middelfart afdeling den 1. august 2015 Kim Sørensen, kreditkonsulent, 25 års jubilæum den 1. juni 2015 Henrik Bo Jenen, privatkundechef, 25 års jubilæum den 1. juni 2015 Bjarne Bay Jacobsen, filialdirektør, 25 års jubilæum den 1. august 2015

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion

Fornuftigt resultat i usædvanligt år med fusion Aktionærnyt Februar 2014 Kære aktionær Du sidder nu med det første Aktionærnyt fra Fynske Bank i hænderne! Fusionen mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er en realitet. Vi vil gerne sige tak til

Læs mere

Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling Pænt halvårsresultat i svære

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg www.sparv.dk 29 blev et tilfredsstillende

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Godt resultat både med og uden Det smitter naturligvis af på resultatet,

Godt resultat både med og uden Det smitter naturligvis af på resultatet, AktionærNyt Forår 2004 Bankdirektør Peter Vinther Christensen Bedste regnskab i nyere tid Det var overskriften i Skive Folkeblad onsdag den 28. januar 2004, da vi offentliggjorde resultatet for 2003, og

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere