Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1"

Transkript

1 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Fritids- og kulturudvalget 2 Bibliotekets lokale målsætning 3 Budget 4 Faktaoplysninger 5 Befolkningstal 6 Bibliotekets virksomhedsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 8-9 Aftalestyring 10 Indsatsområder 11 Begivenheder i Interne indsatsområder 15 Personale 16 Statistik 17 Kommentarer 18 Udlånstal 19 Udlånstal for enkelt-materialer, Bøger, Lydbøger, Musik, Video/film, Reserveringer 20 Materialer 21 Nyindkøb, Afgang, Lån til andre biblioteker 22 Biblioteket kommer, Daginstitutioner, Lydavis, Indlæsning 23 Lokaleudlån, Cd-rom, Dørtæller 24 Antal web-besøgende 25

2 2 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Fritids- og Kulturudvalget: ( ) Søren D. Sørensen (V), formand Andreas Frederiksen (S) næstformand Merete Scheelsbeck (K) Thomas Bak (S) Conny Trøjborg Krogh (SF) Nadeem Farooq (R) Lasse Herrun (DF)

3 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 3 Bibliotekets lokale målsætning Bibliotekerne i Høje-Taastrup Kommune er et åbent tilbud til kommunens borgere om: hjemlån af bøger og andre materialer for børn og voksne benyttelse på stedet af et alsidigt, aktuelt og kvalitetspræget udbud af bøger, aviser og tidsskrifter

4 4 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune hjemlån af musik adgang til det elektroniske informationsområde adgang til kulturelle arrangementer Byrådets overordnede målsætninger for folkebiblioteksvirksomheden er at: information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejdet med andre informationsformidlere materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling Fremtiden: Afdelingerne i Stationscentret, Rønnevang og Blåkilde samles i i en ny afdeling på Hovedgaden. Der arbejdes politisk videre med den øvrige struktur Budget *)

5 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 5 Folkebibliotekerne Personale Ejendom Materialer voksen Materialer børn Inventar Kulturelle arr. voksen Kulturelle arr. børn Administration Kørsel Indtægter *) Budgetmæssigt er en række konti flyttet til andre kommunale konti.

6 6 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Faktaoplysninger 2008 Bibliotekerne i Taastrup er mange - 8 udlånssteder - og med meget forskellige ugentlige åbningstimetal, lige fra 3,5 timer til 49 timer. Det politiske udvalg har i 2006 startet en drøftelse af den fremtidige biblioteksstruktur. Der har været afholdt borgermøde i efteråret 2006 og en beslutning omkring Stationscentret, Rønnevang og Blåkilde blev taget i 2007/08 nemlig en sammenlægning på Hovedgaden i Strukturen i den vestlige del af kommunen drøftes politisk i Fremtiden Fra politisk side bliver det jævnligt slået fast, at Danmarks største ressource er viden. I fremtiden skal alle borgere derfor sikres kendskab til informationssøgning og brug af Internettet som et led i den generelle omstilling til vidensamfundet. Biblioteket har en vigtig rolle at spille, da bibliotekaren har viden om, hvordan man vurderer og udvælger de relevante oplysninger. Hvor Internettet er vejen til en masse ustruktureret information, kan biblioteket således bruges til at finde og kvalitetssikre informationerne. Citat: Myter og facts om biblioteket s. 13.

7 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 7 Befolkningstal Antal personer: Pr.(31.12) I alt Der har været aktive lånere i 2006 Der har været aktive lånere i 2007 Der har været aktive lånere i 2008 Afdelingsoversigt Åbningstimer pr. uge Taastrup Bibliotek 49 Hedehusene Bibliotek 34 Høje Taastrup Bibliotek 38 Blåkilde Bibliotek 28 Biblioteket i Fløng 24 Sengeløse Bibliotek 12 Rønnevang Bibliotek 19 Reerslev Bibliotek 3,5

8 8 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Bibliotekets virksomhedsplan De overordnede målsætning- og resultatkrav har været tæt knyttet til udfaldet af debatten om biblioteksstrukturen. Aftalestyringen m.m. er iværksat fra Der er i forlængelse af KVIK og APV 2006/07 arbejdet med udviklingen af 1) det interne informationssystem hvor en arbejdsgruppe har bearbejdet kommunens intranet til en mindre model til bibliotekets benyttelse 2) sammensat en innovationsgruppe til en mere konsekvent bearbejdelse af udviklingsinitiativer. Begge initiativer kommer først til fuld udfoldelse i 2008/09. Processen omkring vurderingerne af de forskellige ændringer er meget i centrum, idet der tilstræbes den størst mulige forståelse/accept hos personalet. Kommunens grundlæggende værdier: Menneskelighed og positivt livssyn Engagement Professionalisme Helhed er i centrum og indarbejdes som naturlige betragtninger i udviklingsprocesserne.

9 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 9 Brugertilfredshedsundersøgelse UDDRAG AF BESVARELSER OG KONKLUSIONER 1. Lånerbesvarelserne fordeler sig skævt på afdelingerne i forhold til antal registrerede lånere: Afdeling Besvarelsesprocent Lånerprocent (andel af) (Andel af) Taastrup Hedehusene Rådhusbiblioteket Blåkilde 35 9 Fløng 5 5 Sengeløse 13 3 Rønnevang 3 3 Rådhusbiblioteket, Blåkilde og sengeløse er overrepræsenteret i besvarelsesantallet. 2. Kendetegn for de i undersøgelsen deltagende brugere: 62 % er kvinder, 38 % er mænd. Der er ikke taget hensyn til brugere under 15 år. Aldersmæssigt udgør aldersgrupperne % % % % % % over 75 1 % Alle (98 %) bruger bibliotekerne til at låne/aflevere materialer, 18 % læser aviser, 34 % kommer til arrangementer, 32 % henter informationsmaterialer, 7 % bruger borgerservice, 11 % bruger biblioteket til studiebrug/benyttelse af pc er. Mange af brugerne benytter flere af tilbuddene. (den samlede % er 140) Besøgsfrekvens: 59 % kommer en eller flere gange om ugen. 38 % kommer 1-2 gange om måneden. 4 % kommer 1-2 gange om året. Brug af bibliotekets hjemmeside: 48 % bruger siden 1-2 gange om ugen. 41 % bruger den 1-2 gange om måneden. Brug af , telefon, SMS kendes og bruges af 72 %. 19 % kender ikke til disse muligheder.

10 10 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune TILFREDSHEDSBEDØMMELSER: Procenten i bedømmelserne er beregnet ud fra omfanget af tilfreds ikke tilfreds, idet der ses væk fra - ved ikke og hverken eller. Kendskabet til de forskellige tilbud varierer en hel del. Alle kender til bog-muligheden, færre til avislæsningen, lån af musik, af film, af multimedier og af lydbøger. Kendskabet til arrangementer og it-introduktioner ligger på % af brugerne. A: Personalevejledning. 96 % er tilfreds. 4 % er ikke tilfreds. B: Udvalget af bøger, aviser, musik, lydbøger m.m. 91 % er tilfreds. 8 % er ikke tilfreds. C: Servicen med at låne fra andre biblioteker. 90 % er tilfreds. 10 % er ikke tilfreds. D: Lokalernes indretning. 94 % er tilfreds. 6 % er ikke tilfreds. E: Arrangementsvirksomheden. 87 % er tilfreds. 13 % er ikke tilfreds. F: IT-introduktioner 100 % er tilfreds.

11 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 11 Aftalestyring. Målene der skulle nås og svarene i kort form: % af brugerne er tilfreds med bibliotekernes tilbud og service. Målet for 2009 var * 90 % 2. Den digitale betjening skal øges med 10 % Fra 2007 til 2008 er antallet af lånere med pinkode øget fra til lig med 11,35 %. 3. Ingen spørgsmål i trivselsundersøgelse må ligge under 2.5. Der foretages først en ny trivselsundersøgelse i Sygefraværet må ikke overstige gennemsnittet i Hovedstadsregionens kommuner. Fraværet er opgjort til 4,35 %, hvilket er lidt højere end i 2007, men pænt under kommunens fraværsprocent % af medarbejderne skal opleve en stigende Videndeling. De 95 % er målet for Delmålet for 2008 er 80 %. Dette er ikke nået. 71 % har svaret ja på spørgsmålet. Der skal arbejdes yderligere med emnet. 6. Lånere der reservere/bestiller skal have 80 % af materialerne inden en måned. 82 % af materialet kommer før 30 dage. Der er således kun et punkt der ikke er opfyldt allerede i 2008, nemlig punkt 5.

12 12 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Indsatsområder Solstrålehistorier kaster ikke kun kaster glans over enkelte ansatte, men også over institution og kommune. Biblioteket har flere af disse solstråler, og nogle af dem har endog udspring i noget så bogligt orienteret som glæden over at læse. Sammen med kommunens skoler har biblioteket udviklet projektet LÆSELYST. Der fokuseres på læseoplevelsen, mindre på læsefærdigheden og analyseforståelsen. Otte 6. klasser har i 2008 deltaget i projektet, der egentlig har sit udspring i et tilsvarende forløb med de samme klasser som 5. klasser. Børnebibliotekarerne har udvalgt en række bøger, der er blevet præsenteret for børnene, der sammen med deres lærer har valgt en bog, de skulle læse og så fortælle om. I november 2008 mødtes børnene på rådhuset til en festival, hvor bl.a. nogle af de indbudte forfattere deltog. En anden formidling af læselystoplevelsen er Den Flyvende Kuffert. Kufferten er et tilbud til børnefamilier, der er trængt tidsmæssigt. Tilbuddet er til småbørnsfamilier med 2 eller flere børn i alderen 1 til 7 år. Hver måned bringes en kuffert med bøger, musik og spil efter familiens ønske til bopælen. Også LÆSEKLUBBERNE er med til at formidle læselysten. Bibliotekerne i Stationscentret, Hedehusene og Blåkilde giver læseglade mennesker mulighed for at mødes i hyggeligt samvær og dele læseoplevelser. Der har i 2008 været 5 klubber med hver mennesker, der har mødtes en gang om måneden for at snakke om en af læsekredsen valgt bog. Endnu en måde at formidle læseglæden på er det efterhånden faste indslag med deltagelse af mange: BIBLIOTEKAREN ANBEFALER. En række af årets nye bøger anmeldes/anbefales af de lokale bibliotekarer på et yderst velbesøgt arrangement. En måske lidt glemt FORMIDLINGSSITUATION er mødet med låneren i hverdagen, også her er der mulighed for at læselysten og dialogen om bøger kan udfoldes. Læselyst

13 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 13 Begivenheder i store opgaver falder i øjnene i året Chipningsprocessen. 2. Udviklingen af IT-introduktionerne. 3. Udviklingen af et biblioteksintranet. Chipningen foregik primært i maj-juni-juli måned. Forløbet af de tre måneder gik flot, selvfølgelig med mindre uforudsete problemer, men alt blev klaret med godt humør. En tak til alle, der har bidraget til gennemførelsen af denne trivielle, men nødvendige opgave. En sidegevinst: Før arbejdet startede, var der en materialebestand på ca enheder har vi ca materialeenheder. Et tal der i 2010 med det nye afdelingsbibliotek på Hovedgaden 88 bliver endnu mindre, da der ikke er plads til både Stationscentrets, Blåkildes og Rønnevangs materialer. Kassationstallet for 2008 var , hvilket er rekord. En følgevirkning af chipningen er den øgede selvbetjening i Stationscentret og i Hedehusene, idet Rådhusbiblioteket i forvejen havde selvbetjeningen. Teknikken er til stede så alle afdelinger kunne ændres, men investering i nye maskiner og inventar er ikke rentabel for Blåkildes og Rønnevangs vedkommende. Samarbejdet med skolebibliotekerne i Sengeløse, Fløng og Reerslev vil praktisk give en række problemer, der gør det uaktuelt at lave selvbetjening disse steder. Selvbetjeningen var kendt i Rådhusbiblioteket, men i Stationscentret og i Hedehusene noget nyt, der krævede en tilvænning. Servicen i udlånsbetjeningerne har ændret sig, så der nu også skal ydes hjælp til selvhjælp. Dermed er den direkte modtagelse selvfølgelig ikke forsvundet. Det tager sin tid at indarbejde en ændret arbejdsgang, både for lånerne og for personalet. Der vil være en periode med at forklare lånerne de nye muligheder, og der vil sikkert også være nogle, der fortsat skal have gammeldags service. Den er ændringen næsten gennemført. Der er et lille antal enheder, der løbende bliver chippet, hvis de bliver udlånt. Fjernlånet har stadig et mer-arbejde omkring lån hos biblioteker, der ikke har chippet, men flere og flere kommer på vognen.

14 14 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune IT-introduktioner. Fra den spæde start for et par år siden, er dette tilbud til borgerne vokset i omfang såvel som i mangfoldighed. Antallet af undervisere er udvidet til fem, der alle er med til at give et efterspurgt tilbud: ikke en omfattende indlæring/ langvarigt kursus, men en præsentation af borgerens it-muligheder på den kommunale hjemmeside, og den dialog, det er muligt at føre via IT. Introduktionerne dækker: Tænd og sluk, Introduktion til Internettet, Udvidet søgning, E-handel, Digital Signatur og som et af biblioteksmulighederne: Musiksøgning. Introduktionerne er modtaget med glæde, og i en brugerundersøgelse har aktiviteten scoret 100 % i tilfredshed hos deltagerne. Hjemmesiden 2008 Børnesiden er blevet udbygget og giver nu tips til nye bøger, spil og musik for børn mellem 8-12 år.. I slutningen af 2008 blev et nyt kalendermodul taget i brug. Det vil fremover give en bedre præsentation af bibliotekets arrangementer og kurser. I efteråret 2008 blev der åbnet for fjernadgang til databaser, samt online adgang til e-bøger og netlydbøger.: Det betyder at brugerne nu via hjemmesiden kan sidde ved deres egen pc og benytte en lang række databaser og e-resurser, samt downloade både musik og lydbøger til brug på pc eller MP3-afspiller. Eneste krav er, at de bor i kommunen og er låner på biblioteket. Brugerundersøgelser I foråret 2008 gennemførte USERNEEDS en brugerundersøgelse af indholdet på kommunens og bibliotekets hjemmeside. Her lå biblioteket helt i top: Fritid og Kultur er det tredje-mest benyttede indholdsområde og indenfor dette område er Biblioteket et af de hyppigst benyttede områder. 98 % af respondenterne er tilfredse med indholdet under Biblioteker, heraf er 42 % Meget tilfreds. Det er et superflot og centralt resultat. Bedst på nettet 2008 Igen i år blev bibliotekets hjemmeside vurderet af Bedst på Nettet: Vi fik 5 netkroner og blev nr. 4 i kategorien Kulturinstitutioner. Samtidig gennemførtes - som de tidligere år - en brugerundersøgelse. Billedet er det samme - vi ligger højt på alle punkter. Den typiske bruger er en kvinde (65 %) mellem år (49 %), men bibliotekets hjemmeside har fået flere brugere over 56 år (31 %). Hun er funktionær med en mellemlang uddannelse og benytter Internettet dagligt. Hun besøger hjemmesiden ca. 1 gang om ugen fra sin pc derhjemme. Hun er tilfreds (43 %) eller meget tilfreds (35 %) med hjemmesiden og finder det, hun leder efter (90.2 %). Hun synes at hjemmesiden er nem at finde rundt på (84.6 %)og at sproget er klart og let at forstå (95.3 %). Siden virker professionel og troværdig, med pænt og indbydende design, men måske ikke helt moderne. Statistik I foråret 2008 blev biblioteket koblet på KPI-indeks. De fleste af landets biblioteker sender data om brugen af deres hjemmeside + database til et firma, der behandler dataene og laver en landsdækkende statistik. Det er dog stadig svært at sammenligne tallene, fordi man ikke kan se, hvilke biblioteker, der også har skolebiblioteker på bibliotekssystemet. Det giver jo langt højere brug af databasen, hvis alle skolebibliotekerne i en kommune benytter den samme web. Og som det fremgår, tæller de to statistikprogrammer ikke ens:

15 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 15 Gennemsnitligt antal: Site Analyze 2008 Hjemmesiden KPI-indeks 2008 Hjemmesiden KPI-indeks 2008 Hjemmeside + database - sidevisninger pr. måned besøg pr. måned unikke brugere pr. måned De mest brugte sider er: Selvbetjening, Søgning i databaser, e-resurser mm., Ugens nye bøger, film, musik og spil, Biblioteket tilbyder, Se, lyt og læs, Lånernes top 10, Nyhedsoversigten,, Book en PC, Børnesiden. Selvbetjening og brug af digitale ydelser i 2008 Brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger stiger stadig kraftigt og ligger nu for de flestes vedkommende over 50 %. I løbet af 2008 er der indført øget selvbetjening på Tåstrup Bibliotek, Hedehusene Bibliotek og Rådhusbiblioteket. Det kan ses på udlånstallene % af samlet antal 2006 % af samlet antal 2007 % af samlet antal 2008 % af samlet antal Lånere med % % % % - heraf voksne % % % % Lånere med % % % % pinkode - heraf voksne % % % % Lånere med SMS % % % % Reserveringer foretaget af lånerne selv % % % % Udlån foretaget af lånerne selv % % - heraf fornyelser % % % % Bestillinger modtaget via bibliotek.dk Brugere af bibliotekets publikumsmaskiner (Internet og tekstbehandling)

16 16 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Interne indsatsområder Biblioteks-intranet Til støtte for/og af den interne kommunikation og videndeling har en arbejdsgruppe gennemført et stort planlægningsarbejde i Det tekniske udgangspunkt var rådhusets intranet. Strukturen og indholdet blev bearbejdet til bibliotekets forhold. Derved skulle biblioteksmedarbejderne have fået en samlet, overskuelig adgang til informationer af forskellig art tilpasset et biblioteksfokuseret intranet. Yderligere 8-10 medarbejdere er instrueret i den tekniske brug af systemet med den opgave at få lagt informationerne på siden. Udgangspunktet er, at alle skal have et fælles tilbud af informationer/ adgang til viden og beslutninger. Målet at 95 % af personalet skulle mærke en stigende informations- og videndeling blev ikke nået i Der vil derfor i 2009 blive sat ekstra kræfter ind for at nå dette mål. Hovedgaden 88 En del medarbejdere har været involveret i arbejdet med den ny afdeling på Hovedgaden 88, et afdelingsbibliotek indrettet i den tidligere rådhus- og retsbygning. Indflytning forventes Arbejdet er krævende. Der er mange ønsker/drømme om et fremtidsrettet bibliotek præget af muligheder for et mangesidet kulturelt tilbud med stor flexibilitet. Tilpasningen til bygningens muligheder i den lagte økonomiske ramme foregår under kyndig ledelse af ejendomscentret i en proces med en rådgiver, der har erfaring med indretning af ældre bygninger til nye formål under stramme økonomiske vilkår. Processen har været tillidsvækkende. Ny ledelsesstruktur i Stationscentret En ændring der også er på vej, er en ny ledelsesstruktur i Stationscentret. Den bibliotekariske leder blev leder af det samlede personale i Stationscentret med en gruppeleder af personalet i udlånsekspeditionen. I det kommende år skal der arbejdes med opgavefordeling og personalekompetencer ud fra at opgaverne skal struktureres anderledes under de kommende nye forhold i afdelingen på Hovedgaden 88. Der har i længere tid været et ønske om at bryde faggrænsernes fastlåshed og med en kommende ny indretning gives der også en ydre anledning til nye betragtninger. Denne proces vil ikke være mindre krævende end processen omkring bygningen og det er ikke gjort på et år.

17 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 17 Personale Personale, årsværk 2005 Bibliotekarer 28,2 28,2 28,2 27,5 Kontorudd. 35, , Andre 2,1 2,1 2,1 2,1 I alt 65,8 65,8 63,8 62,1 + vikartimer 3 x 0,105 3 x 0,105 3 x 0,105 - Personaleantallet er reduceret med 1,7 årsværk fra I 2008 har der været en del nyansættelser (6), hvorved aldersgennemsnittet er faldet mærkbart. Der har været fokus på personalets forhold gennem: A: Den årlige medarbejdersamtale A: Den årlige medarbejdersamtale Der blev fremsat en del ønsker om at prøve andre opgaver, både som en introduktion (føl) og som rigtig arbejdsopgave. Føl -ønskerne afvikles i løbet af året, ligesom enkelte af de øvrige ønsker har kunnet indarbejdes i arbejdsfordelingen på kort sigt. Derudover blev der fremsat en del kursusønsker, som efterfølgende er søgt indarbejdet i kursusudvalgets prioritering. Fremtiden Biblioteket har behov for nye kompetencer i dets formidling af de nye medier og af kilder på Internettet, men også når det gælder videreudvikling og modernisering af det klassiske bibliotekstilbud. Citat Myter og facts om biblioteket S. 11.

18 18 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Statistik omkring bibliotekets grundfunktioner 1) Udlånstal 2) Materialer 3) Nyindkøb 4) Afgang 5) Lån til og fra andre biblioteker 6) Biblioteket kommer 7) Daginstitutioner 8) Lydavis 9) Indlæsning 10) Lokaleudlån m.m. 11) Cd-rom 12) Dørtæller 13) Web-besøgende Aktive biblioteksbrugere: I snit kommer hver borger 1 gang pr. måned på biblioteket I snit låner hver borger, ung som ældre, én bog pr. måned

19 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 19 Kommentarer til statistikkerne Samlet set stigende aktivitet. Udlånstallet er steget med 1,1 % fra 2007 til Dette skal dog sammenholdes med at antal besøg på bibliotekets hjemmeside har været stigende plus download fra netmusik. Selvom disse tal skal behandles varsomt kan det fastslås at biblioteket fortsat er en central kulturformidler, men at en voksende del af benyttelsen flytter over på egenbetjening/fjernbetjening. 1) Udlånstallet er steget 1,1 %. 2) Musik-udlånet er umiddelbart faldet fra i 2007 til i Hertil skal dog suppleres med lånet vis basen: Net-musik med ca lånt i 2007 og i Lån af dvd er stigende fra 2005: til 2007: til 2008: Reserveringstallet syntes at have toppet i 2006 med og det mindre i 2007, men er i 2008 atter vokset til Lånernes reserveringer via pc er samtidig steget fra til og i 2008: Lån fra andre biblioteker er fortsat stigende. Fra til og Tåstrup bibliotekernes lån til andre har været i kraftig vækst fra til Antallet af brugere af Biblioteket kommer har været svagt faldende. Antallet af brugerne af lydavis (8) har været svagt faldende fra 51 til 47. Der sættes ind med ny teknik i løbet af Besøg i Stationscentret har fra 2006 til 2007 været stærkt faldende fra til I 2008 lå tallet på Sammenholdes dette med at udlånstallet har været stigende kunne en af årsagerne til faldet være Stationscentrets deroute som indkøbscenter.

20 20 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Udlånstal Alle materialer Taastrup Voksen Børn I alt Hedehusene Voksen Børn I alt Høje Taastrup (Rådhusbiblioteket)*) Voksen Børn I alt Blåkilde Voksen Børn I alt Fløng Voksen Børn I alt Rønnevang Voksen Børn I alt Sengeløse Voksen Børn I alt Reerslev Voksen Børn I alt I alt voksen I alt børn I alt voksen+børn

21 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 21 Udlånstal for enkelte-materialer 1. Bøger m. m. I alt børn, institutioner Lydbøger I alt voksen I alt børn I alt voksen + børn Musik I alt voksen I alt børn I alt voksen + børn Download fra netmusik I alt Dvd/Film I alt voksen I alt børn I alt voksen + børn Reserveringer I alt voksen + børn Heraf via nettet

22 22 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 2. Materialer Materialer pr Bøger Voksen (Monografier) Børn Voksen Lydbøger Børn Video Voksen Børn Musik Voksen Børn/unge Voksen Andre materialer Børn Cd-rom Voksen Børn DVD Voksen Børn Fortsat trimning af materialerne Aktuelle samlinger

23 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Nyindkøb Tilvækst materialer I alt voksen I alt børn I alt voksen + børn Afgang materialer I alt voksen I alt børn I alt voksen + børn Lån til og fra andre biblioteker Til andre Fra andre

24 24 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 6. Biblioteket kommer Bøger + lydbøger borgere har lånt via Biblioteket kommer i Daginstitutioner Kommunens ca. 65 daginstitutioner betjenes med lån af varierende længde, mellem 1 og 3 måneder. 8. Lydavis Antal uger Antal ex mennesker betjenes ved den ugentlige indlæsning af lokalaviserne. 9. Indlæsning Antal sager

25 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune Lokaleudlån Taastrup Cd-rom. Udlån I alt voksen I alt børn I alt Dørtæller, Stationscentret I alt (pr. dag) (483) (388) (391) Der har været en vigende besøgstendens. Dette kunne falde sammen med centrets i øvrigt faldende tiltrækningsevne.

26 26 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 13. Antal web-besøgende Brug af bibliotekets hjemmeside 2008 (antal besøg) antal sider Fortsat: Nye tider Endnu mere ny edb Tidligere vaner afløses af nye vaner

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse 1 Fritids- og Kulturudvalget 2 Bibliotekets lokale målsætning 3 Budget 4 Faktaoplysninger 5 Befolkningstal 6 Bibliotekets virksomhedsplan 2010 7 Aftalestyring 8

Læs mere

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Bibliotekets lokale målsætning 2 Faktaoplysninger 2007 3 Virksomhedsplan 2007 4 Beretning for 2007

Læs mere

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Bibliotekets lokale målsætning 2 Faktaoplysninger 2005 3 Virksomhedsplan 2005 4 Beretning for 2005

Læs mere

BIBLIOTEKERNE 2006-2007 V I R K S O M H E D S BERETNING

BIBLIOTEKERNE 2006-2007 V I R K S O M H E D S BERETNING BIBLIOTEKERNE H Ø J E T A A S T R U P K O M M U N E 2006-2007 V I R K S O M H E D S BERETNING Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Bibliotekets

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Virksomhedsberetning 2011-2012 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Fritids- og Kulturudvalget 2 Bibliotekets lokale målsætning 3 Budget

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014

Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse. Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 Svendborg Bibliometer 2014 Resultater fra brugerundersøgelse Svendborg Bibliotek, den 3. juni 2014 1 Disposition 1. Bibliometerkonceptet 2. Landsdækkende undersøgelse 16 biblioteksvæsner 3. Metode og svarprocent

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Årsberetning 2012 Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Åbent, digitalt, videnskabende og fællesskabende Vi lever i en tid, hvor evnen til at skaffe sig viden, til at kommunikere digitalt og

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT

KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt KOU åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT Offentlig digitalisering: Udfordringer og faldgruber Offentlig digitalisering - erfaringer

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere