Budget 2017: Borgernes Gentofte. Side 4-5. Lysende fliser gør træningen til en leg. Side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2017: Borgernes Gentofte. Side 4-5. Lysende fliser gør træningen til en leg. Side 14"

Transkript

1 Åbent hus på Gentofte Rådhus den 27. oktober. Side 2 Der er mange måder at lære på i folkeskolen. Side 6 Kulturprisen gik til operasangeren Guido Paevatalu. Side 11 Lysende fliser gør træningen til en leg. Side 14 OKTOBER 2016 Budget 2017: Borgernes Gentofte Side 4-5

2 Borgernes Gentofte Igen i år står Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen bag de næste to års budget, som vi har kaldt Borgernes Gentofte. I budgettet er der fortsat fokus på en robust økonomi, høj service og et lavt skattetryk, som også i år er landets laveste. Med lav personskat og den laveste grundskyld, som loven tillader. INVITATION Gentofte Rådhus åbner dørene Som vanligt indgår udligningsskatterne til andre kommuner som den markant største udgiftspost i budgetlægningen. I 2017 skal vi således sende 2,8 mia. kr. til resten af landet. Det svarer til 53 pct. af de penge, Gentoftes borgere betaler i indkomstskat. Det er urimeligt og nogen ønsker endda, at vi skal betale endnu mere i udligningsskat til andre kommuner. Vi skal bidrage til fællesskabet, men det er helt uacceptabelt, at familier i Gentofte skal stå tilbage med ca. det halve rådighedsbeløb end sammenlignelige familier i en jysk kommune. Derfor er det også meget positivt og vigtigt, at alle kommuner i hovedstadsområdet nu er enige om at arbejde for at få stoppet denne forskelsbehandling og få nedbragt de store udligningsskatter. At budgetaftalen igen er toårig er enestående og vidner om et positivt, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvor de fire forligspartier er enige om meget, men samtidig respekterer de forskelligheder, der er mellem partierne. Vi har et robust budget med investeringer i projekter og velfærd, som udvikler vores kommune i positiv retning. Nye tiltag er bl.a. modernisering af Tranehaven, et mobilt ungekontor som rammen for kommunens ungeindsats, ny arkitekturpolitik og et nyt ambassadørkorps, der bl.a. skal støtte den gode indsats med en times motion om dagen, som nu skal have fokus på borgere i alle aldre. Samtidig fortsætter vi de mange, planlagte initiativer og aktiviteter med fokus på en helhedsorienteret tilgang til børn, unge og ældre, herunder modernisering og vedligeholdelsen af kommunens bygninger. Vi ønsker med dette budgetforlig fortsat at skabe de gode løsninger i vores kommune sammen med borgerne. Sidste år indførte vi en ny politisk arbejdsform og inviterede borgere og virksomheder til samarbejde om udviklingen i kommunen. De første opgaveudvalg er afsluttet, og erfaringerne indtil videre er gode. F.eks. blev opgaveudvalget En Ung Politik rigtig spændende og vedkommende, fordi kommunens unge borgere var både inddraget og i meget høj grad medskabende. Og der er flere nye opgaveudvalg på vej bl.a. om emnerne: Sundhed i Gentofte Borgerrettet behandling, Forældre i Gentofte børn 0-6 år, Anbringelse, Specialundervisning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Udskoling, Boligsocial indsats og Kulturpolitik. Alle med inddragelse af virksomhedernes og borgernes kompetencer, ønsker og erfaringer. Det giver gode løsninger som gør en forskel for borgerne og giver ejerskab. Det toårige budget giver stabilitet og mulighed for langsigtet planlægning og sikrer, at Gentofte Kommune fortsat er et godt sted at leve, bo og arbejde. Med venlig hilsen Hans Toft Borgmester Den 27. oktober kl inviterer Gentofte Kommune igen tilflyttere og øvrige borgere i Gentofte til Åbent Hus på rådhuset. Borgmester Hans Toft byder velkommen. Kom og se Gentofte Rådhus og hør mere om de tilbud, vi har til dig. Der vil være en let forfriskning. Dørene åbnes kl Tilmelding Du kan tilmelde dig Åbent Hus på webbooking.gentofte.dk eller på telefon Der er åbent for tilmelding indtil den 27. oktober kl , eller så længe der er plads. Hvem skal tildeles årets Ældrepris 2016? I december uddeles Gentofte Kommunes ældrepris. Prisen gives til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats for Gentofte Kommunes ældre. Personer, der er ansat af Gentofte Kommune eller i institutioner med overenskomst/tilskud fra Gentofte Kommune, kan kun tildeles prisen for en indsats, der ligger ud over, hvad ansættelsesforholdet indebærer. Hvem kan stille forslag til modtager af prisen? Alle borgere i Gentofte kan stille motiverede forslag. Disse skal være Socialudvalget i hænde senest onsdag den 4. november 2016 kl Motiverede forslag indsendes til: Socialudvalget Gentofte Rådhus Bernstorffsvej Charlottenlund Sidste år modtog Rygårdscentrets Støtteforening prisen.

3 IDRÆT Medaljeregn på rådhuset OL bronzevinderne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen fra Hellerup Sejlklub og OL sølvvinderne Kamilla Rytter Juhl og Christina Pedersen fra Skovshoved Idrætsforening blev lykønsket på Gentofte Rådhus, da de i august vendte tilbage fra OL i Brasilien. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

4 BUDGET 2017 Borgernes Gentofte Et bredt flertal i Kommunalbestyrelsen har indgået en toårig aftale om budgettet for , der bl.a. lægger vægt på robust økonomi, uændret lavt skattetryk, øget borgerinddragelse og en ombygning af genoptræningscentret Tranehaven. Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Radikale Venstre har indgået en aftale om kommunens økonomi for de næste to år. Uden for forliget står Nye Borgerlige og Enhedslisten. Forligspartierne er enige om, at skatten i Gentofte Kommune skal holdes i ro. Indkomstskatten vil forblive uændret, og grundskylden fastholdt på lovens lavest tilladte niveau. Derfor forventes det, at Gentofte Kommune også fortsat vil have landets laveste skattetryk. Øget samarbejde med borgere og virksomheder Forligspartierne er også enige om, at kommunen som organisation skal fortsætte imod en endnu større og bedre inddragelse af borgere og virksomheder, så opgaver og effektive løsninger i endnu højere grad defineres og løses i et samspil mellem borgere, virksomheder, politikere og medarbejdere. Forligspartierne ønsker, at der i løbet af de næste to år bl.a. nedsættes opgaveudvalg om: Sundhed i Gentofte Borgerrettet behandling, Forældre i Gentofte børn 0-6 år, Anbringelse, Specialundervisning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Udskoling, Boligsocial indsats og Kulturpolitik. Nye tiltag Den nye toårige aftale bygger videre på den hidtidige budgetaftale fra september 2014, men rummer også nye tiltag såsom en gennemgribende modernisering af Tranehaven, hvor der bl.a. skal etableres én-sengsstuer. Forliget rummer også ønsket om at udvikle en ny udbudsform til brug for udbud af anlægsopgaver og tjenesteydelser, et ambassadørkorps skal støtte op om En times motion om dagen i daginstitutioner og skoler, et mobilt ungekontor skal involvere de unge i udviklingen af kommunens ungeindsats, og en fornyet arkitekturpolitik skal udvikles for at understøtte kommunens arkitektoniske udvikling og fornyelse. Budgetaftalen for og overslagsårene respekterer regeringens og KL s aftale om kommunernes økonomi for 2017 og overholder rammerne for service- og anlægsudgifterne og en uændret kommunal beskatning. Læs hele aftaleteksten på budget2017 Det bruges pengene til (mio. kr.) Her kommer pengene fra (mio. kr.) Udligning til andre kommuner Forebyggelse, rehabilitering og pleje af ældre Skoler Sociale ydelser Dagtilbud for børn og forebyggelse Administration, tjenestemandspensioner mv. Borgere med handicap, psykisk syge mv. Veje, miljø m.v. Kultur, fritid og unge Bygninger (Gentofte Ejendomme) Anlæg inkl. fjernvarme Indkomstskat (22,8%) Ejendomsskat (grundskyld 16 ) Øvrige skatter Lån til fjernvarmeudbygning m.v. Forbrug af kassebeholdning og investeringsbeholdning m.v. 4 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

5 Budgetaftalen for rummer blandt andet følgende projekter: Ekstra skub i borgerinddragelsen Modernisering af Tranehaven Mobilt ungekontor Forligspartierne ønsker at udvikle og afprøve anderledes former for inddragelse af de mange kompetente borgere i Gentofte Kommune. Det kan være gennem samarbejdsmetoder som advisory boards, borgerbudgettering, tænketanke og ambassadørkorps, hvor borgere og andre aktører med viden og interesse for forskellige områder kan give inspiration til medarbejderne og pege på behov og løsningsforslag. Herudover er det aftalt, at der i budgetperioden bl.a. oprettes følgende nye opgaveudvalg: Sundhed i Gentofte borgerrettet behandling, Forældre i Gentofte børn 0-6 år, Anbringelse, Specialundervisning, Innovation, Digitalisering, Integration, Arkitektur, Detailhandel, Udskoling, Boligsocial indsats og Kulturpolitik. En modernisering af Tranehaven med etablering af én-sengsstuer skal give en klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne samt kortere indlæggelsestider, da den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Desuden vil én-sengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring i hospitals- og plejemiljøer. Proces og timing aftales i dialog med de involverede aktører. For at sikre at kommunens unge har et godt kendskab til deres muligheder og selv har de bedste muligheder for at blive hørt, oprettes et mobilt ungekontor. Det skal danne rammen om et ligeværdigt og involverende samarbejde om den videre udvikling af Gentofte Kommunes ungeindsats. Ny arkitekturpolitik Ambassadørkorps skal sikre motion for alle Ny udbudsform Dagpleje Ved at inddrage borgere og andre interessenter skal der udvikles en ny arkitekturpolitik, der er endnu mere brugbar til både at sætte rammer og inspirere til kommunens videre arkitektoniske udvikling og fornyelse, både når det gælder bygninger og byrum. Der oprettes et ambassadørkorps, der bl.a. kan støtte op om og fortsætte den gode indsats med En times motion om dagen, der i 2013 blev implementeret i daginstitutioner og skoler. Ambassadørkorpset skal arbejde for at udbrede motionsbudskabet til borgere i alle aldre. Forligspartierne ønsker at afprøve en helt ny udbudsform, tre-i-én udbud. Gennem en åben dialog mellem kommune, arbejdstager og arbejdsgiver er målet at sikre, at pris og kvalitet lever op til forventningerne både hos kommune, arbejdstagere og arbejdsgivere. Der gennemføres i første omgang et pilotprojekt, der skal skabe klarhed og præcision ved konkurrenceudsættelse, så efterfølgende diskussion af enten kvalitet, pris eller begge dele kan undgås. En dagplejeplads er ca. 50 procent dyrere for kommunen end en vuggestueplads, og der skal derfor gennemføres en besparelse på 2 mio. kr. årligt. Det skal afklares med forældrebestyrelsen for Dagplejen, om der er mulighed for at skabe en kommunal dagpleje, der økonomisk og kvalitetsmæssigt er på samme niveau som kommunens øvrige dagtilbud til 0-2 årige. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

6 SKOLEREFORM Mange måder at lær Et af målene med skolereformen er at skabe en mere varieret og motiverende skoledag, så børnene lærer mere og bliver dygtigere. Derfor arbejder man konstant med at innovere læringen og initiere anderledes læringsprocesser og oplevelser på kommunens skoler. Et tag-selv-bord af idræt Go, go, go! Råbene sætter skub i en spinkel dreng, der sætter i løb mod en stribe røde skumpøller, der ligger som forhindringer på jorden. Hans øjne stirrer fokuserede frem bag visiret på en blank metalhjelm, på overkroppen bærer han et kraftigt skulderpanser og i favnen en brun, oval bold. I spring forcerer han skumpøllerne og fortsætter ufortrødent frem mod to piger, der spærrer vejen med skumskjolde. Drengen tackler sig gennem skjoldmuren og får et godt klaret! med på vejen fra instruktøren fra den lokale footballklub, Copenhagen Towers, før han lunter om bag køen igen. Gentofte Sportspark var kort efter sommerferien fyldt til randen med 700 skolebørn i alle aldre fra Bakkegårdsskolen, der blandt andet prøvede kræfter med amerikansk fodbold og mange andre idrætsgrene som volleyball, parkour, dans, kampsport, gymnastik, ishockey og fægtning. 11 lokale idrætsklubber var mødt frem til skolens idrætsdag, så eleverne, der var inddelt i hold på tværs af klassetrin og alder, fik mulighed for at prøve seks sportsgrene i løbet af dagen. Det gav børnene nogle sjove og anderledes idrætsoplevelser end normalt. Matematik blev til sæbekassebiler Hvor langt skal brættet til rattet være? Hvordan tegner man en trekant i flaget? Engagementet og begejstringen blandt de ca. 60 elever på Hellerup Skole var høj, da eleverne skulle bruge den matematik, de har lært, til at bygge sæbekassebiler. Projektugen løb af stablen i starten af skoleåret. Eleverne målte, tegnede og regnede, så de kunne bygge sæbekassebiler. De øvede kondition og cheerleading, designede flag i forskellige farver og former på computeren og målte og vejede af til kagebagning. Ugen kulminerede med en stor racerfest med sæbekassebilløb og cheerleading på sidelinjen. Alle sanser var i spil, og kreativiteten blomstrede. Teoretisk matematik blev omsat til praksis. 6 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

7 e på Børn lærer børn -Hvor er du modig udbrød en dreng fra 3.C fra Skovshoved Skole, da hans 0. klasse ven tog imod kongepytonen. Den lille dreng stod med store øjne og kiggede på slangen i hans favn. Lidt frygtindgydende, men samtidig kunne man også se stoltheden brede sig i hans øjne. 3. klasserne var i Københavns ZOO sammen med deres 0. klassevenner. Her lærte de store elever de små elever om mus, slanger, biller, dyretænder og meget andet. Ugen før havde de store elever først selv tillært sig en masse om dyrene, derpå havde de lavet små bøger om dyrene, som de brugte til at læse højt for de små, og nu var de så endelig i ZOO med de små for at vise og fortælle dem om dyrene. Eleverne nød at vende læringen på hovedet at prøve at lære fra sig i stedet for kun at modtage læring: Jeg synes, at det var meget sjovere at være lærer end elev. Og så har jeg lært mange flere fra 0.klasserne at kende, og det er godt slutter en dreng fra 3.C af. BIBLIOTEK Det er løgn! Lyveskole for viderekommende - De skal lære at fortælle historier. Vilde historier og skrøner. Hans Laurens er professionel historiefortæller, og han lærer 5. klasser at lyve godt og grundigt på Lyveskole i Gentoftegade Bibliotek. Sandheden først: Lyveskolen er et projekt, Gentofte Bibliotekerne og en række andre biblioteker har skabt sammen med historiefortæller Hans Laurens. Det handler om at lære kunsten at fortælle historier, om at lytte og om at få sat skub i forestillingsevnen. Lyveskolen løber over fire dage, og de bedste historier går videre til en landsfinale i Odense den 22. november. Gentofte Lige Nu var med, da 5. klasse fra Maglegårdsskolen skulle lære at lyve at fortælle en god historie. Husk, at I er i lyveskole Vi er på forløbets anden dag, og klassen kender allerede Hans Laurens godt. - Hey, har du lagt stemme til tegnefilm? - Nej, men du er ikke den første, der spørger, svarer Hans. Der er nok en anden mand, der lyder som mig. Faktisk prøvede jeg engang, da jeg var på vej med toget til Stavanger i Norge, at en norsk mand satte sig ned overfor mig og snakkede, som om vi kendte hinanden. Det viste sig, at mandens bedste ven lignede mig fuldstændig. Jeg har en dobbeltgænger ved I, hvad det er? Jo, det gør de. Det kan vi da bruge! Og så leger de i fællesskab med, hvad en dobbeltgænger kan i en historie. De lærer at holde fantasien i gang Hans Hans fortæller som opvarmning og beviser, at en god historie ikke kun handler om ord, men også om toneleje, blik og krop: I dag er det historien om Sømanden og Gummifjæs, hvis far er knivkaster. Så tager de endnu fælles afstikker: - Nogle knivkastere blandt jeres forældre? Husk, I er i lyveskole, siger Hans. Det viser sig, at der er Hollywoodskuespillerinder, præsidenter, fodboldspillere, en sabelsluger, en astronaut, Bill Gates og Harry Potter i klassens forældrekreds. Min far har en hemmelig organisation for magiske kræfter, og jeg har selv vilde superkræfter og kan se, hvad I drømmer om natten, fortæller en af pigerne. En løgn skal være så god, at den kunne være sand Hans smider regler for gode historier ind: En god idé er god. Men kun én gang. Anden gang er den død. Og så skal man huske at beskrive. Man kan ikke bare fortælle action, action, action. Så skal eleverne selv for alvor på banen. To og to skal de fortælle hinanden om en sommerferie. De skal forestille sig, at de selv har haft en dødssyg ferie og bliver nødt til at finde på en god løgnehistorie. - Må man godt fortælle sandheden? er der én, der spørger. - Ja, men så skal folk tro, at det kunne være løgn. En løgn skal være så god, at den kunne være sand. Og en sandhed skal være så vild, at det kunne være løgn. Så bliver der fortalt i fem minutter om ferietur til rummet, bl.a. Så skal alle finde en ny makker og fortælle den historie, de lige har fået fortalt. - I har fået en historie. Fortæl den videre. Kan I ikke huske det hele, så find på noget. Gør den bedre! Lyv for livet Minna, Joy, Anna, Agnete, Elin og Flora er begejstrede: De har fortalt om fiktive ferieture til Hawaii, om milliardgevinster i lotto, om en stjålet hest fra Californien. Det er klart sjovere at være her end at have almindelige timer. Vi bruger vores fantasi her kan man bare sige alt muligt, fortæller den ene. Man lærer at huske historier, og hvordan man finder frem til noget, der er sjovt, siger en anden. Lone Bjerregaard er deres lærer, bl.a. i dansk og historie. For hende er forløbet i Lyveskolen guld værd: - Det mundtlige er første prioritet det er det ikke så tit. Det ikke stavning og retskrivning, der sætter grænserne, siger hun og fortæller, at forløbet også er en del af arbejdet med klassens trivsel: - De lærer at lytte til hinanden, og det er en fantastisk god sidegevinst. Hans fortæller: - Eleverne har selvfølgelig fået at vide, at de ikke må lyve hele tiden. Men de er her på lyveskolen for at lære at holde fantasien i gang. Lyveskole handler helt basalt om forestillingsevnen. Om den billedskabende sans. Den kan trænes. Den er vigtig, når du fortæller. Min far har en hemmelig organisation for magiske kræfter, fortæller en af pigerne. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

8 KULTURKALENDEREN Hamlet Shakespeares Hamlet er i fokus hele november på Ordrup Bibliotek, så du kan komme i dybden med udstilling, foredrag og film. Søs Haugaard, der er formand for Det Danske Shakespeare Selskab, fortæller om både den historiske Hamlet og den dramatiske Hamlet: Hamlet på Shakespeares tid og Hamlet på scenen. Og hun undersøger, hvordan det lykkedes det Shakespeare at skabe en figur, der stadig er aktuel i dag. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter. Tirsdag den 1. november kl. 17. Ordrup Bibliotek. Hamlet på film Hamlet brænder igennem på det store lærred, og du får to af de bedste filmatiseringer. Cand. phil. i engelsk litteratur, Mette Pedersen introducerer ved begge filmaftener. Gratis. Tilmelding på genbib. dk/billetter. Oplev en klassisk filmatisering af Shakespeares Hamlet med én de største Shakespeare-skuespillere i vor tid, Laurence Olivier. Cand. phil. i engelsk litteratur, Mette Pedersen giver en kort introduktion. Tirsdag den 8. november kl. 19. Ordrup Bibliotek. Se også en moderne fortolkning og filmatisering af Shakespeares Hamlet af og med Kenneth Branagh. Det er en moderne Hamlet i et flot filmisk sprog og med masser af nerve. Cand. phil. i engelsk litteratur, Mette Pedersen giver en kort introduktion. Tirsdag den 22. november kl. 19. Ordrup Bibliotek. Mie Brunberg - Centuries of SummerDays Shakespeares sonetter hører til blandt det ypperste, digtekunsten har at byde på. Tolv af dem får nyt liv gennem singer-songwriter inspirerede melodier, melodika-riffs, klaver-lir og orientalske syngeskåle. Komponist og vokal, melodika og syngeskål: Mie Rank Brunberg. Pianist og vokal: Margit Haahr Østermark. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter Torsdag den 17. november kl. 19. Ordrup Bibliotek. Hamlet Live Hamlet set med en skuespillers øjne Én af sommerens store Hamlet-succesforestillinger i anledning af Shakespeare-året var Hamlet Live på Kronborg Slot i Helsingør. To af skuespillerne fra forestillingen - Reumertvinder Benjamin Stender og skuespiller og leder af That Theatre Company Ian Burns kommer til Ordrup og fortæller om at arbejde med Shakespeare og spille Hamlet. Entre: 35 kr. Billetter på genbib.dk/billetter Torsdag den 24. november kl Ordrup Bibliotek. SCENE Folk og røvere i Kardemommeby Tag hele familien med til den hyggeligste og festligste familieforestilling i den lille by, Kardemomme. Mød alle de rare, skøre og hyggelige indbyggere, bl.a. skrappe Tante Sofie, den godmodige Politimester Bastian og de tre røvere Kasper, Jesper og Jonatan. Den 19. november til den 18. december. Bellevue Teatret. KUNST BØGER Eva Tind: I Asta Nielsens skygge Stumfilmstjernen Asta Nielsen er Danmarks første og største filmdiva. Hør Eva Tind fortælle om Asta Nielsens romanagtige liv og om sit eget detektivarbejde med at skrive den anmelderroste portrætroman om et liv, der igennem tilfældigheder er tæt forbundet med hendes eget. Entré: 100 kr. Billetter på genbib. dk/billetter. Mandag den 7. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Soveseance med litteraturterapi og musik Tilbring en nat på biblioteket og få din underbevidsthed fodret: Hør om litteraturens terapeutiske potentiale og nyd oplæsning til afslappende ambient og klassisk musik. Entré 35 kr. Billetter på genbib.dk/billetter. Fredag den 11. november kl. 21-lørdag den 12. nov. Gentofte Hovedbibliotek. Bogen bag filmen: Joseph Conrads Mørkets hjerte Mørkets hjerte er en klassiker af Joseph Conrad fra Romanen inspirerede instruktør Francis Ford Coppola til en legendarisk filmversion, der dog foregår under Vietnamkrigen. Litteraturformidler Christine Fur Fischer fortæller om bogens tematikker og drager paralleller til filmen, som vises efterfølgende. Gratis. Tilmelding på genbib. dk/billetter Onsdag den 16. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Tomas Espedal Mød den norske stjerneforfatter Tomas Espedal, der er aktuel med romanen Året. Året er en bog om at elske den samme hele livet, selv når kærligheden ikke bliver gengældt, om aldring, desperation og dødslængsel, om stilstand og gentagelse. Espedal er i samtale med Politikens Kim Skotte. Entré: 95 kr. Køb billetter på genbib.dk/ billetter Onsdag den 16. november kl. 20. Gentofte Hovedbibliotek. Peder Frederik Jensen Med en særegen sans for poetisk prosa gennemborer Peder Frederik Jensens præcise pen det moderne samfund. Peder Frederik Jensen fortæller om sit forfatterskab, blandt andet prosasamlingen Banedanmark og romanen Læretid. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter Torsdag den 17. november kl Ordrup Bibliotek. Maria Gerhardt Maria Gerhardt debuterede i 2014 som skønlitterær forfatter med romanen Der bor Hollywoodstjerner på vejen - en kærlighedsskildring, en fortælling om en alvorlig kræftsygdom og et generationsportræt. I 2015 fulgte digtsamlingen Amagermesteren. Kom til et personligt møde med en af Danmarks nye stærke forfatterstemmer. Entré: 35 kr. Tilmelding på genbib.dk/ billetter Torsdag den 24. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Astrid Myntekær: Mana Stash Astrid Myntekær viser algers potentiale for både destruktion og skabelse i sin udstilling på Tranen. De mikrosystemer, som algerne udgør, bliver på Tranen et lysende skulpturelt miljø af liv, formet som et kunstigt wellness center, hvor abstrakte konstruktioner, levende mikroorganismer og kulturens forhold til naturen bliver til formfuldendt helhed. Indtil den 4. december. Tranen på Hovedbiblioteket. Meret Oppenheim Beyond the Fur Cup Den tysk-schweiziske kunstner Meret Oppenheim ( ) er verdensberømt for den pelsbeklædte tekop og -ske, hun skabte i Med ét slag gjorde værket Oppenheim til en af de førende internationale eksponenter for surrealismen. Selv søgte hun friheden, og ville ikke sættes i bås. Oplev mere end 100 værker, der viser spændvidden i Oppenheims værkproduktion, som er både fabulerende, fantasifuld, humoristisk og alvorlig. Indtil den 22. januar Øregaard Museum 8 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

9 MUSIK FOREDRAG Koncert med Cæcilie Norby/Lars Danielsson Duo Cæcilie Norby er kendt som Danmarks vokaldronning. I sin karriere, som spænder over 25 år, har hun fortolket og bevæget sig indenfor et musikalsk univers, der ikke hæfter sig ved afgrænsninger, men ved muligheder. Oplev hende sammen med den svenske bassist, cellist og komponists Lars Danielsson. Entré: 95 kr. Billetter på genbib. dk/billetter Fredag den 25. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Lars Von Trier: Det skandaløse geni Lars von Trier er internationalt kendt for grænseoverskridende og nyskabende filmkunst dogmefilm, kridtstreger og benspænd, men også for provokationer og skandaler. Peter Schepelern, der har skrevet bøger om instruktøren, tegner et portræt af dansk films hovedskikkelse. Entré: 35 kroner. Billetter på genbib.dk/billetter Torsdag den 17. november kl Gentofte Hovedbibliotek. bosættelserne i Island og Grønland, Erik den Røde i Øster- og Vesterbygd, Leif Erikson den Lykkeliges togter til Vinland og meget mere. Entré: 35 kr. Køb billetter på genbib.dk/billetter Onsdag den 23. november kl. 17. Gentofte Hovedbibliotek. Mænd der mister Hør Mads Christoffersen i et foredrag om at miste: I sommeren 2012 mistede Mads Christoffersen sin kone gennem 26 år, forfatteren og feministen Jazz: Tine Presterud og Jakob Roland Jazzen får et nordisk strejf, når Tine Presterud og Jakob Roland optræder i konstellationen sang og kontrabas. Sammen skaber de et rum, hvor harmoni og stærke tekster står i centrum, og hvor musikalsk nysgerrighed giver nyt liv til såvel jazzstandards som sange fra Danmark og Norden. Lørdag den 5. november kl Jægersborg Bibliotek. Lytteklubben 16:50: Ole Kock Hansen om NHØP Niels-Henning Ørsted Pedersen står som en af de største danske jazzmusikere med en international karriere. Jazzmusiker Ole Kock Hansen har kendt ham siden 1950, og han fortæller om NHØPs liv med musikken og præsenterer også mindre kendte indspilninger. Onsdag den 9. november kl Gentoftegade Bibliotek. Plademesse Vinylpladerne har igennem de sidste par år fået en gevaldig revival og overalt i Danmark bliver der holdt store plademesser, hvor folk udveksler og sælger plader til hinanden. Nu også på Hovedbiblioteket, hvor samlere, sælgere og almindeligt interesserede stiller boder op. Hvis du er interesseret i at få et bord til plademessen, så send en mail til Lørdag den 3. december kl Gentofte Hovedbibliotek. Vikingerne i Vinland: Nye spændende spor er dukket op Kom til et historisk foredrag med cand.polit. Jørgen D. Siemonsen, formand for Norse Research Committee. Hør om vikingeskibenes sødygtighed og navigation i Nordatlanten, Suzanne Giese. Mads Christoffersen udgav efterfølgende bogen samtalebogen Mænd der mister: Det handler om krise og meningsløshed, om at miste den man elsker og om at finde en ny vej i livet. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter. Tirsdag den 29. november kl. 17. Gentofte Hovedbibliotek. BØRN Halloween på Garderhøjfortet Få gåsehud, gys og grin på Garderhøjfortet, hvor I møder uhyggelige tusmørkevæsner på en tur rundt på fortet. Hvis I gennemfører er der diplomer og sukkergys! Arrangeret i samarbejde med Soroptimisterne i Gentofte, og overskuddet går til velgørende formål. Børn under 3 år er gratis, børn under 15 år koster 35 kr. og voksne koster 60 kr. Lørdag den 29. oktober kl Garderhøjfortet. Teaterdyssen: Apollo Teaters Godmorgen sol Tag med på en kalejdoskopisk rejse i Halfdan Rasmussens fantastiske univers med Snemand Frost og Frøken Tø som jeres guider! Alder: 6-12 år. Entré 35 kr. Billetter på genbib.dk/billetter. Søndag den 30. oktober kl. 15. Dyssegård Bibliotek/Dyssegårdskirken. Nordisk Spildag 2016 Dyst mod venner, fjender og folk, du ikke kender i klassikere og helt nye spil. Alverdens brætspil, gadgets, klassiske arkademaskiner, masser af sjov og ballade for store og små står på menuen, når vi fejrer spil i alle afskygninger. Lørdag den 19. november kl Vangede Bibliotek og Gentofte Hovedbibliotek. Liv lørdag: Mytiske drager Byg din egen drage. Sammen med designer Gine Preetzmann kan man bygge drager og dekorere dem med fabeldyr, så efterårets himmel fyldes af enhjørninger, sfinxer og den smukke fugl Fønix. Alder: fra 6 år. Lørdag den 5. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Barkentins teater: Suttog Smid sutten og gå med mor og far i teatret! En forestilling uden ord for de yngste og deres voksne om de store livsværdier, når man ikke selv er så stor: Om at spise, sove og bruge eller ikke bruge sut. Alder: 1½ til 4 år. Gratis, tilmelding på genbib.dk/ billetter. Søndag den 6. november kl. 14. Gentofte Hovedbibliotek. Få gode råd om højtlæsning + Ulvetime Bliv skarp på højtlæsning for dit barn. Få gode råd og prøv metoden af med dit barn. Og bliv hængende til Ulvetime med aftensmad og hygge. Onsdag den 9. november fra kl Gentofte Hovedbibliotek. Teatret Kriskat: Den lille båd En rengøringsmand finder bogen Den lille båd og gribes af historien. Han drages ind i fantasien om at være kaptajn på eget skib, mens han ved hjælp af en papirbåd, svampe og andre ting fra sin rengøringsvogn fortæller en eventyrlig historie, der ender i Paradis. Alder: fra 2-5 år. Gratis. Tilmelding på genbib.dk/billetter. Lørdag den 12. november kl Jægersborg Bibliotek. Højt fra træets grønne top Juleværksted Lav pynt i pagt med naturen. Lørdag den 26. november kl Jægersborg Bibliotek. Julemarked med børnelopper Sælg dit gamle legetøj og find noget godt til lillebror eller lillesøster. Lørdag den 26. november kl Gentofte Hovedbibliotek. Dickens forrygende julestue Jul i engelsk klassikerstil: Oplæsning af Et juleeventyr, levende figurer fra den store forfatters verden - Oliver Twist, Fagin, Mr. Micawber, Estella, Miss Havisham og Joe Gargery og sange, udstilling, juleklip og naturligvis te og engelsk kagebord. Lørdag den 10. december kl Gentofte Hovedbibliotek. Jul på Rådhuset Du kan sige hej til julemanden, når han tænder det store juletræ på pladsen foran rådhuset. Der er hygge, tombola, juleklip og masser af julemusik. En ægte juletradition. Søndag den 27. november fra kl. 14. Gentofte Rådhus. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

10 IDRÆT TRX stativet står på en fodboldbane. Det motiverer og giver sammenhold på en ny måde. Spillerne inddrages i fodboldtræningen, mens de træner fysisk træning. TILSKUD TIL TALENTUDVIKLING Gentofte Kommunes pulje til udvikling af talentudviklingsmiljøer støtter forskellige tiltag i foreninger, hvis formål er at udvikle et spirende talentmiljø. Nogle foreninger har modtaget støtte til mentorforløb mellem spillere fra forskellige hold og andre foreninger til udvikling af talentcenter i samarbejde med forbund. Læs mere om talentudvikling på gentofte.dk og find et ansøgningsskema til puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer. Der er løbende ansøgningsfrist, og der kan søges op til kr. pr. forening pr. år. TRX træning til talenterne i HIK Fodbold altid har core-muskulaturen i spil, fortæller Tim. Coremuskulaturen (på dansk kropsstammen) består af alle de stabiliserende indre og ydre muskler, som ligger omkring mave og ryg. En pointe, som Tim særligt hæfter sig ved, er: - De De unge talentspillere har fået et mere naturligt og realistisk forhold til styrketræning Tim I efteråret 2015 sendte HIK Fodbold en ansøgning afsted til Gentofte Kommunes pulje Puljen til udvikling af talentudviklingsmiljøer. Klubben ønskede tilskud til at indføre et nyt træningssystem til gavn for deres talentspillere på U15 holdene og op til senior niveau. Ansøgningen blev godkendt, og et år efter bevillingen kan foreningen konstatere, at det nye træningssystem har medført mere struktur i styrketræningen og færre skader. Tim Price fra HIK fodbold er uddannet TRX træner og har haft udvikling af talenternes fysik tæt på. - Træningssystemet vi modtog tilskud til hedder TRX og står for Total body Resistance Excercise, fortæller han. - Det er et stroppesystem, hvor udøverne bruger deres egen kropsvægt til at træne styrke, smidighed, balance og koordination. Vi har fået struktureret vores styrketræningsforløb meget bedre, efter vi har fået indført træningssystemet i klubben. Vi har uddannet vores trænere, så alle er bekendte med træningsformen. Vi har registeret færre skader på især U14, U15 og U17 holdene, måske fordi vi nu doserer træningen mere hensigtsmæssigt. Her kan de unge drenge ikke skade sig selv ved at tage for stor belastning på, siger Tim og henviser til drengenes konkurrence i træningslokaler, hvor de kan fristes til at tage for meget belastning på vægtstængerne, når de laver traditionel vægttræning. Træning af kropskernen I traditionel styrketræning kan man regulere belastning ved at tilføje eller fjerne vægtskiver. I TRX reguleres belastningen ved at indstille, hvor højt remmene hænger, og hvor stejl en vinkel du ligger eller står i. - Fælles for alle øvelser er, at de involverer flere muskelgrupper og unge talentspillere har nu fået et mere naturligt og realistisk forhold til, hvorfor styrketræning er en vigtig del af sporten. Tidligere har talentspillere i teenageårene fokuseret meget på at få en flot og stærk krop, når de styrketræner. Med TRX-træningen har spillerne fået en forståelse for, at det i høj grad er core- og eksplosivitetstræning, der er vigtig, når de spiller fodbold på højeste niveau. Vi tror på, at det her er den rigtige vej til god fysisk træning, siger Tim entusiastisk og tager sin mobiltelefon op af lommen for at vise et opslag på Facebook - Se her. Selv landsholdet bruger det i træningen. IDRÆT Idrætsskolen, Bakkegårdsskolen Går du i 6. klasse og brænder for din sport? Bakkegårdsskolen har fra 7. til 9. klasse et tilbud til idrætselever om fleksibel undervisning, sport og fysisk træning integreret i skoleskemaet, fællesskab blandt idrætselever, idrætsfaglige teorikurser samt idrætskoordinatorer, der hjælper eleverne med at kombinere sport og uddannelse. Der kan ansøges inden den 1. februar Læs mere om idrætsordningen på Gentofte.dk eller på Bakkegårdsskolens hjemmeside. 10 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

11 REN BY - HVER DAG Efterårsrengøring gi en hånd med Uge 43 er sat af til efterårsrengøring i Gentofte Kommune. Park- og Vej-medarbejdere vil gøre en ekstra indsats for at fjerne skrald, blade og lignende fra fortove og parker, rette skæve skilte og fjerne graffiti fra facader og inventar i byen. Alle borgere i kommunen må meget gerne give en hånd med, så Gentofte er smuk og rar at færdes i. Ren By et fælles ansvar Gentofte Kommune opfordrer alle til at gøre en indsats for at minimere og forebygge affald i byen. Flere og flere borgere gør allerede dagligt en forskel ved at smide affaldet i skraldespanden i stedet for på gader, i parker m.m. Eller ved at samle affald op for andre og sørge for, at det denne gang rammer spanden. Brug byens skraldespande og snup måske endda et ekstra stykke skrald, der er kommet på afveje. Tak for hjælpen! Smuk have Ren by Det betyder meget for byens helhedsindtryk, at private haver er velholdte. Gentofte Kommune uddeler derfor ekstra haveaffaldssække til villaer og rækkehuse i uge 43. Den ekstra sæk er en venlig opfordring til at gøre haven efterårsklar, så ukrudt og vildtvoksende hække ikke ødelægger fremkommeligheden på byens fortove. Læs mere om vedligeholdelse af din have mod vej på gentofte.dk/ haveognabo Få SMS inden fejebilen kommer Parkerede biler i vejkanten gør det svært for fejemaskinerne at holde de kommunale veje rene og pæne. Derfor er det nu muligt at tilmelde sig en sms-service, så du modtager en sms, dagen inden fejemaskinen kommer forbi din vej. Det giver dig mulighed for at flytte din bil ind på din grund og derved skabe plads til, at fejemaskinen komme helt ind til kantstenen. Du kan tilmelde dig den nye sms-service på gentofte. dk/fejesms. Ren by for mig er en by, hvor folk smider deres affald i skraldespanden Pedram, 16 år For at få en ren by skal vi have en fælles bevidsthed om, at det er alles ansvar at holde byen ren Juliane, 38 år Jeg synes, at det er sjovt at samle skrald. Vi finder mange sjove ting, når vi er på tur med børnehaven og rydder op på gaden Thomas, 5 år KULTUR Kulturprisen 2016 Guido Paevatalu er en éner i vort kulturliv. Det var en af roserne fra borgmester Hans Toft, der overrakte Gentofte Kommunes Kulturpris til Kgl. operasanger Guido Paevatalu i forbindelse med Rådhusdage den 11. oktober. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

12 KULTUR Dyk ned i et univers af øvelokaler, fælles instrumenter og masser af musisk ånd i Musikbunkeren. Plads til drømme i undergrunden To et halvt år har Musikbunkeren haft til at drømme og vokse under jorden. Det går godt. Nu er der musik i alle de mange øvelokaler, drømmene har avlet nye drømme, og der masser af plads til gode ideer og fællesskab. De tager imod helt oppe ved cykelparkeringen, Adam Lilienfeldt og Michael Hieronymus Vaarning, da Gentofte Lige Nu besøger MUSIKBUNKEREN Musikbunkeren en solrig septemberdag. Michael er formand for foreningen Musikbunkeren, og Adam er studentermedarbejder, Musikbunkeren åbnede Pt. er der 127 medlemmer under 25 år. Ca. 95 af dem øver aktivt i bunkeren. Musikbunkeren drives som et samarbejde mellem foreningen Musikbunkeren og medarbejdere. Læs mere på musikbunkeren.dk ansat af foreningen. Adam og Michael viser rundt der er sket meget siden dengang, Musikbunkeren åbnede med rå, afventende lokaler, og musikken, instrumenterne og fællesskabet var drømme, der kunne fylde rummene ud. Nu er mange af drømmene blevet til virkelighed: Musikbunkeren har godt gang i øvelokalerne og masser af ånd. Men når man drømmer om fællesskab, iderigdom og udvikling, så bliver man aldrig færdig. Fælles gear Vi starter turen i studiet. Her har foreningen indkøbt computere, mikrofoner og den slags gear, som alle kan bruge. Nu kan man altså indspille. Det var én af drømmene. Medlemmerne betaler 200 kr. om måneden for at bruge et øvelokale og så et årskontingent på 250 kr. Det lyder ikke af meget, men det giver faktisk foreningen en fornuftig indtægt. Der er råd til at anskaffe det, medlemmerne synes er vigtigt. Adam fortæller om baggearslokalet : For de uindviede er det et lokale, hvor man kan finde fælles udstyr; keyboardstativer, forstærkere osv. Det er godt på vej. - Det er fedt, at vi har mulighed for at købe fælles gear. Det øger virkelig kvaliteten af stedet for dem, som kommer her. Og indtil videre fungerer det med finansieringen: Vi har foreningens penge, og så har vi været så heldige at få støtte to gange fra Tuborgfondet, fortæller Michael. Adam supplerer: - Det var ret enkelt: Jeg skrev ansøgningen på 25 minutter, og det var godt nok, for vi har formaliteterne i orden og kan præsentere en egenfinansiering. Det kan fondene godt lide. Siden åbningen er der kommet fælles forstærkeranlæg i alle øvelokaler. Det var også en af drømmene. Michael har været foreningens formand i to år. Han er med i to bands og spiller både guitar, 12 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

13 VIDENDELING JAC inspirerer Færøerne Temaet var læring og dokumentation, da en lille delegation fra Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) var inviteret til Færøerne for at afholde en konference for samtlige medarbejdere og ledere på øernes dagtilbud på det specialiserede område. Kom og vær med i fællesskabet i Musikbunkeren her kan du låne øvelokaler, indspille din musik og meget mere. Som nogle af de første i Danmark arbejder JAC struktureret med læring ved at tilbyde kurser i fx videoproduktion og snedkerarbejde som en del af deres aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne med særlige behov. Samtidig har JAC udviklet sit eget visuelle redskab til at dokumentere den pædagogiske praksis; Kompetencekompasset. Et redskab, der gør det nemt for både borgerne selv og fagpersonaler at se udviklingen hos borgerne. I den anledning var JAC blevet inviteret til Færøerne for at inspirere øernes medarbejdere og ledere på dagtilbud på det specialiserede område til deres årlige virksomhedskonference. -Det var en meget inspirerende dag med en masse input, vi har taget med videre. Det er et helt nyt mindset at tænke i struktureret læring gennem kurser for vores målgruppe, som giver nye udviklingsmuligheder for borgerne og udfordrer vores faglighed. Vi er allerede begyndt at bruge kompetencekompasset på nogle af vores tilbud og vil også meget gerne i gang med at udvikle kurser, men er ikke nået så langt endnu, fortæller Elisabeth Henriksen, som er enhedsleder for alle Færøernes dagtilbud. Rejseudgifter, ophold og forplejning blev betalt af dagtilbuddene på Færøerne. bas og keyboard. Og så læser han engelsk og er i gang med sit speciale. Adam bruger ca timer om ugen i bunkeren, og arbejde og fritid har det med at flyde sammen under jorden. Han går på MGK et treårigt konservatorieforberedende kursus. På dørene hænger mug-shots af de medlemmer, som hører til i øvelokalet. Vi runder Adams øvelokale her spiller han altmuligt, primært guitar. I Michaels øvelokale er der tre bands, der øver på skift. Vi aftaler bare fra gang til gang. Det med at deles er en præmis for Musikbunkeren. Vi opfordrer alle til at deles om lokaler og gear, fortæller Michael. Musikbunkeren er et sted, hvor fællesskabet fylder Adam Gaffatape og budgetmøde På vej til Scenerummet bunkerens største fællesrum - går vi forbi en interimistisk kiosk. Her er sodavand og Amagerstænger. - Det kører sådan, at man noterer, hvad man tager, og så sender jeg en opkrævning. Og hvis der er noget, man ønsker sig i kiosken, så siger man det bare til mig, fortæller Adam. I løbet af den times tid, Gentofte Lige Nu er på besøg er der én, der lige får sagt til Adam, at der også skal være gaffatape. Det er en god idé, så det bliver skaffet. Musikbunkeren arrangerer løbende koncerter og events, og de finder sted i scenerummet. Vi snakker på den professionelle scene, bygget af speciallavede elementer fra Holland. Også scenen er resultat af bunkerens forretningsmodel. Adam fortæller historien om et helt særligt budgetmøde: - Jeg havde købt 200 bordtennisbolde, som hver repræsenterede et beløb. Medlemmerne var blevet enige om et antal ønsker, og så var det bare at stemme med bordtennisboldene på, hvad pengene skulle gå til. Nu har vi et flot excel-ark med alle ønskerne i prioriteret rækkefølge, og alle har haft indflydelse. Det er sådan, Musikbunkeren fungerer, smiler han. Michael samler tråden op: - Vi er alt andet end topstyret. Hvis nogen har en idé, så er der kort til at få den realiseret. Man skal bare være klar til selv at være med til at drive det. Dem, der tager bolden, skyder også i mål, fortæller Michael. Mere end billige øvelokaler Bunkerens spisestue er nyindrettet: I sommers var her workcamp i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke: 15 internationale og tre lokale unge byggede nye, sociale møbler for fællesskab. På de rå bræddesofaer fortæller Adam og Michael videre om Musikbunkeren, som allerede er en succes. Men de vil videre med stedet: - Musikbunkeren tilbyder øvelokaler til en billig penge. Det er der mange, der ved. Men vi vil gerne ud med beskeden om, at Musikbunkeren er et sted, hvor fællesskabet fylder: Vi låner af hinanden, deles om stedets ting, har socialt sammenhold og så det vigtigste; at medbestemmelsen er vidtrækkende. De penge, man betaler for at øve her, går til stedet. Og alle idéer er velkomne, siger Michael. Til alle, der måtte være bare det mindste interesserede i Musikbunkeren, er beskeden klar: - Kom og få en kop kaffe. Vi gir. Vi er søde og åbne og gode ideer er meget velkomne. Meld dig ind, kom og øv og vær med i fællesskabet, slutter Adam. KULTUR Kultur der Dur! Stemningen var helt i top, da over mennesker var samlet til årets Kultur der Dur-festival for mennesker med handicap den 24. august. Johnny Deluxe, Basim og kopibandet Gasbox var hovednavnene til festivalen, der i år kunne fejre 30 års jubilæum. De vante rammer var skiftet ud med Kellersvej i Søborg på grund af ny- og ombygningen af institutioner og tilbud på Bank-Mikkelsens Vej som et led i moderniseringsplanen Det gode liv i nye rammer. Til næste år forventes festivalen at blive afholdt i Gentofte Sportspark. Færingerne fik mulighed for selv at afprøve kompetencekompasset i små grupper på konferencen. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

14 SENIORER ÆLDRE Fra ældrebyrde til seniorstyrke Ældre er en ressource, der skal skabes større bevidsthed om. Over en million danskere har rundet de 65 år, som i øjeblikket er alderen for folkepensionen. Mange har stadig meget at byde på og oplever meningsløshed, når de stempler ud fra jobbet den sidste gang. Frivilligcenter Gentofte, som arbejder for netværk mellem foreninger i Gentofte og nytænkning inden for det frivillige område, afholder den 8. november en konference, der skal åbne øjnene for seniorernes potentiale - ikke kun på arbejdspladserne, men også i civilsamfundet, der har stærkt brug for kompetente ledige hænder. Konferencen finder sted på Gentofte Rådhus og åbnes af borgmester Hans Toft. Læs mere på Ved at træne på fliserne forbedres muskelstyrken med 22 procent og balancen med 150 procent. Lysende fliser forebygger faldulykker Ældre på kommunens dagcentre får bedre balance og stærkere ben ved at træne på specialudviklede fliser, der får træningen til at gå som en leg. Vi griner meget, og vi har det sjovt Lise Ældre på de to dagcentre Vennerslund og Tværbommen har i nogen tid haft mulighed for at træne på såkaldte Moto-fliser. Fliserne består af farvestrålende dioder, som blinker insisterende og fortæller, hvilken flise fødderne skal træde på næste gang. De ældre bevæger sig på dansefliserne, som minder om en moderne hinkerude. Man kan spille forskellige spil med fokus på fx balance, udholdenhed og hurtighed. Lise Olsen, der har trænet på fliserne på Vennerslund Dagcenter, fortæller: - Vi griner meget, og vi har det sjovt. Jeg har været fuldstændig lammet, og nu er min krop kommet op og stå igen. Ni ud af ti ældre synes, at fliserne er sjove at træne på, og det er med til at gøre træningen på Moto-fliserne mere effektiv for de ældre. Resultaterne udebliver da heller ikke, viser ny Ph.d.-afhandling, som forskere fra DTU står bag. Efter blot ni træningspas forbedrer de ældre deres muskelstyrke i benene med 22 procent, mens balancen forbedres med hele 150 procent. Fliserne er dermed med til at forebygge faldulykker, som ofte er forbundet med både store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Fliserne er udviklet på DTU s Center for Playware og er blevet testet, gennemprøvet og evalueret i fem kommuner, herunder Gentofte. De nye forskningsresultater peger også på, at de ældre får bedre mobilitet og styrket hukommelsen, når de træner med Moto-fliserne. 14 GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER 2016

15 ÆLDRE Bryd et tabu kom til foredrag Der er ikke mange tabuer tilbage i Danmark; inkontinens er et af de få tilbageværende. Nu kan du komme til gratis foredrag om emnet. Har du inkontinens en betegnelse for både ufrivillig vandladning og/eller afføring er det vigtigt, at du får den rigtige hjælp. Det er et af hovedbudskaberne i det foredrag, som kontinenssygeplejerske Charlotte Dahl Lundquist afholder to gange i november. Her kan du også høre Peter Sonne fortælle om sin historie og gode erfaringer fra det virkelig liv. Inkontinens kan have mange årsager og kan være et stigende problem med alderen, men der kan gøres noget for at forbedre tilstanden. Ud af de danskere med vandladningsproblemer kan de 70 procent hjælpes. Målet med foredraget er at give dig indsigt i mulighederne for at forebygge inkontinens. Du kan få råd og vejledning om, hvordan du forbereder, når du taler med din læge, og dermed får den rigtige hjælp. Foredraget kommer også ind på, at ufrivillig vandladning er et symptom på forandring, og at du derfor skal kontakte din praktiserende læge eller speciallæge for at få udredt din tilstand. FOREDRAGET INDEHOLDER: Bækkenbundens funktion Urininkontinens: årsager, symptomer og mulighederne for behandling Holde maven i orden hvorfor? Hvad har indvirkning på tarmfunktionen og hvordan? Tid og sted Gentofte Bibliotekerne, Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Mandag 14. november, kl Vangedes Venner, Café Caféen, Vangede Bygade 45, 2820 Gentofte Onsdag 23. november, kl Inkontinens Oplever du, at: du har svært ved at nå på toilettet i tide? du er oppe for at tisse mange gange om natten? du drypper, når du griner, hoster eller anstrenger dig? der kommer et efterdryp, efter at du har været på toilettet? du ofte har hård mave og bruger lang tid på toilettet? Så kom til foredrag og en fortælling fra det virkelige liv. HJEMMEHJÆLP Hjælp og pleje Valg af leverandør til madservice Hvis du er visiteret til Gentoftes Kommunes madservice, kan du vælge mellem to forskellige godkendte leverandører. De to leverandører er Det Danske Madhus og Din Private Kok. Valg af leverandør til indkøb Hvis du er visiteret til indkøbsordningen, kan du vælge mellem to forskellige leverandører, som er godkendt til at foretage indkøb for ældre og handicappede. De lever begge op til kommunens krav om pris og kvalitet. De to leverandører er: Intervare og Egebjerg Købmandsgård. Valg af praktisk og personlig hjemmehjælp I alt ni leverandører er godkendt til at levere praktisk og personlig hjælp og pleje til ældre og handicappede, der er visiteret til hjemmehjælp. Alle leverandører lever op til kommunens krav om pris og kvalitet, og mens nogle leverer alle ydelser, leverer andre kun nogle af dem. Visiterede brugere kan kontakte Pleje & Sundhed, hvis man ønsker at modtage materiale om nye leverandører. Praktisk hjælp i dagtimer mandag-fredag Personlig pleje i dagtimer mandag-fredag Personlig pleje i øvrige tidsrum Dansk Husmoderhjælp x x x DK Hjemmeservice DK-Pleje x x x Elite Miljø Gentofte Kommunes Hjemmepleje x x x Grøn Rengøring og Pleje x x x PUK s Hjemmehjælp x x x Renell TMT Enterprise x x x x Læs mere på under Seniorer, Hjælp og pleje. GENTOFTE LIGE NU / OKTOBER

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Efterårsprogram 2013

Efterårsprogram 2013 Efterårsprogram 2013 Tilmelding til aktiviteter Tilmelding og betaling til efterårs- og vinteraktiviteterne sker på følgende dage i Netværkshuset på. Tirsdag d. 17. og 24. september kl. 18:30-20:30 Onsdag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36)

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36) Piger 3-5. Klasse: Elsker du at vende på hovedet? Har du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er dette holdet for dig. Holdet er for friske piger, som har lyst

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV

AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL TEMAUGEN PIGELIV/DRENGELIV AKTIVITETSFORSLAG BØRN GØR EN FORSKEL PIGELIV/DRENGELIV TEMAUGEN Formålet med temaugen er at få eleverne til at reflektere over, hvordan kønsroller og kønsspecifikke forventninger påvirker deres eget liv

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Bamse på klasse-besøg - event for 0. klasse

Bamse på klasse-besøg - event for 0. klasse Bamse på klasse-besøg - event for 0. klasse Introduktion Ideen med Bamse på klassebesøg er, at eleverne i fællesskab med en slags maskot arbejder med emner, der har relation til det brede positive sundhedsbegreb.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner

Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Børnekulturuge 2015 Vilde Væsner Kære dagtilbud, Børnekulturugen 2015 har temaet Vilde Væsner og lægger sig tæt op ad den fabelagtige udstilling på Gentofte Hovedbibliotek Doktor Proktors sensationelle

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Små rytmepiger 0.-2.klasse Vores hold er for piger som har lyst til at danse og bruge kroppen, på alle mulige måder. Til MGP musik og meget mere. - Sarah, Josefine og

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære I klubben kan jeres barn være en del af mange forskellige fællesskaber. Klubtilbuddet kan fint kombineres med både ungdomsskole, sports-

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er ung, måske i gang med en STU uddannelse eller lignende. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed i Københavns

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Journal i Den var kun i avisen om søndagen. Knold og Tot var

Journal i Den var kun i avisen om søndagen. Knold og Tot var Radiserne Tegneseriens historie. Man ved ikke, hvilken der var den første tegneserie i verden. En af de første tegneserier hed Knold og Tot. Det var en mand fra USA, som tegnede den. Han tegnede den til

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter

EFTER SKOLETID. Fritidstilbud og -aktiviteter EFTER SKOLETID Fritidstilbud og -aktiviteter 1 Kære elever og forældre Her ser I vores brede vifte af tilbud. Vi har forsøgt at dække de forskellige dage godt ind, ligesom vi har bestræbt os på, at aktiviteterne

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf , Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,   Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 4. klasse, dansk/emne 2010/2011 Hvad skal der ske Uge-nr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Inspirationsmateriale til

Inspirationsmateriale til Inspirationsmateriale til Til de voksne: Vi har lavet dette inspirationsmateriale, som kan hjælpe til at forberede børnene på forestillingen Min farmors spøgelse og på oplevelsen i teatret. I skal ikke

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013

TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANS FORMATOR I OKTOBER DECEMBER 2013 Featuring Borgerscenen JERNBANEGADE 9-9000 AALBORG Foto: Mathies Brinkmann Jespersen TRANSFORMATOR ER AALBORG TEATERS EKSPERIMENTE-

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere