SKS-Posten. Medlemsblad for de socialdemokratiske partiforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør Nr. 2, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKS-Posten. Medlemsblad for de socialdemokratiske partiforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør Nr. 2, 2011"

Transkript

1 SKS-Posten Medlemsblad for de socialdemokratiske partiforeninger i Slagelse, Korsør og Skælskør Nr. 2, 2011

2 Praktiske oplysninger Partiforeningerne Korsør Hjemmeside: eller via Formand: Tony Bomholt Rasmussen, Christiansgave 1, 4220 Korsør, Næstformand: Hans Erik Weiergang Larsen, Motalavej 115, 1., 4220 Korsør, Kasserer: Sonni Jørgensen, Revvej 16, 2., 4220 Korsør, Skælskør Hjemmeside: eller via Formand: Bjarne Balodis Olsen, Jernbanevej 10, 4230 Skælskør, Næstformand: Abdel Illah Sabri, Skælskør Landevej 268, Eggeslevmagle, Kasserer: Poul Johan Mikuta, Neblevej 11 A, 4242 Boeslunde, , Slagelse Hjemmeside: Formand: Thorben Herum Pedersen, Bøstrupvej 54, 4200 Slagelse, , Næstformand: Tina Christensen, Vejsgårdsparken 52, 4241 Vemmelev, Kasserer: Tom Månsson, Gl. Kongevej 26, 4200 Slagelse, , SKS-Posten SKS-Posten er medlemsblad for de socialdemokratiske partiforeninger i Korsør, Skælskør og Slagelse Ansvarshavende redaktør: Hans Lembøl, Korsbækvej 27, 4281 Gørlev, Redaktionens I redaktionen: Bjarne Balodis Olsen, Tony Bomholt Rasmussen, Erik Frimann, Pia Groth Indlæg, der ønskes bragt i bladet, bedes venligst sendt til redaktionens -adresse, gerne vedhæftet et foto af indsenderen indscannet i jpg.format Deadline for næste nummer: 31. juli 2011 Indhold i dette nummer Formanden har ordet 3 Redaktørens spalte 4 Lene Wibroe. Tak for samarbejdet 5 10 bud om vore skoler i Slagelse 6 Konkurrence på lige vilkår 8 Indslusningsløn i strid med EU 9 Generalforsamlingen i Skælskør 10 Den gode pensionskunde 11 Svar om Fair Løsning 12 Britta Thomsen EU-beretning 14 Mindretalsbeskyttelse ønskes 16 Tankeboksen 17 Statsministerens myter om Obama 18 Kai Knudsen. Vi skal videre 20 Valgkampen i gang i Skælskør 22 Større ulighed 23 Generalforsamlingen i Slagelse 24 Opslagstavlen 25 Masser af østrogen og rigeligt smør 26 Hvad er Fællesledelsen 28 Repræsentantskabsmøde i Fællesled. 29 Fællesledelsens beretning

3 Formanden har ordet Af Tony Rasmussen, formand for socialdemokraternes vælgerforening i Korsør Kom med det valg. Vi har det sidste stykke tid haft mulighed for at mødes i Slagelse Partiforenings lokaler på Ærøvej. Vi har modtaget 1200 plakater af John Dyrby Paulsen til opklæbning. Det har været hyggeligt at mødes med medlemmer fra andre partiforeninger til et fælles stykke arbejde. Efter min mening endnu en positiv udvikling for Socialdemokraterne i Slagelse Kommune. Vi har været sammen om en fælles opgave. Medlemsoplysningerne til frivilligbanken kommer ind til de respektive partiforeninger, til brug for det fremtidige arbejde. Vi vil således være i stand til at uddelegere opgaver til det kommende folketingsvalg, til gavn for vores folketingskandidat og vores parti. Meningsmålingerne har ikke været bedre i flere år, og det ser ud til, at Danmark får sin første kvindelige Statsminister. Det tegner også godt for John Dyrby Paulsen. Hvis alt går vel, får vi en lokal forsvarsminister Men kampen er ikke vundet endnu. Fair løsning står ofte for skud, når den borgerlige fløj i panik skal kritisere Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Der er bare ikke så meget at kritisere! Fair løsning er efter min mening et gennemtænkt stykke værktøj, hvor man tager arbejdsmarkedets parter alvorligt. Et stykke værktøj, der sætter gang i Dansk økonomi, og endelig et stykke værktøj, der tager fat i arbejdsløshedsproblemet. Det er måske derfor en god ide, at du som medlem af partiet sætter dig ind i Fair løsning. Det er jo en af meningerne med vores frivilligbank, at netop vores medlemmer er ambassadører for vores politik. Hvis du gerne vil have en kopi af Fair løsning, kan du rette henvendelse til din Partiforening. Og du kan læse om Fair løsning i dette nr. af SKS-Posten. Når du har læst Fair løsning, vil du også sige: Kom med det valg! Med venlig hilsen Tony Bomholt Rasmussen, Formand, Korsør Partiforening. SKS-Posten 3

4 Redaktørens Spalte Af Hans Lembøl, ansvarshavende redaktør Månedens navn er april, foråret er over os, og vi udsender hermed det andet nummer af SKS-Posten. Redaktionen glæder sig over, at vi kom så godt fra start med SKS-Posten som vi gjorde. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at der blandt nogle af vore medlemmer var nogen skepsis over for idéen om at opgive det lokale til fordel for et fælles blad - forståeligt nok. Der er nu engang processer, der tager tid. Og udviklinger, som man lige skal vænne sig til. Men når det er sagt, kan vi fastslå, at de positive kommentarer til SKS-Posten har været i overtal (faktisk er der ingen, der har udtrykt noget negativt om bladet). Vi håber fortsat at kunne producere et godt blad, som vore medlemmer kan glæde sig til at modtage. I den forbindelse er det glædeligt hver gang, der er nogen, der har noget på hjerte, som man gerne vil dele med resten af flokken. Vi kan lige så godt se det i øjnene: Bladet bliver så godt som I, kære medlemmer af Socialdemokratiet i de tre partiforeninger, vil gøre det til. Man kan spørge, i hvor høj grad SKS-Posten skal være et debatforum, forstået på den måde: I hvor høj grad skal vi lufte eventuelle uenigheder i et blad, som er tilgængeligt på nettet - og altså også for vore politiske modstandere. Min personlige holdning er, at direkte skænderier for åbent tæppe skal undgås. Men der er ingen grund til at skjule, at Socialdemokratiet er et fællesskab af individuelle mennesker med deres egne meninger om forskellige ting, og at der selvfølgelig er ting, vi kan være uenige om, og som vi kan debattere ganske åbent, fordi Socialdemokratiet også er et parti, der ikke begrænser loftshøjden unødigt. Konstruktiv uenighed kan mange gange være det, der driver udviklingen fremad og danner grundlag for gode løsninger. I en konstruktiv debat får man belyst flere sider af en sag, og kan derfor træffe mere kvalificerede beslutninger. Ikke mindst i den nuværende politiske tingenes tilstand i Slagelse er det vigtigt, at der diskuteres og debatteres på medlemsplan. I byrådet har den politiske sammensætning udviklet sig sådan, at parterne må koncentrere sig om de områder, hvor der kan opnås enighed. Derved sløres de politiske konturer. Men i lighed med de andre partier er det også vigtigt for os, at vi holder os for øje, hvad der er vores politik, for det er selvfølgelig en socialdemokratisk politik vi skal gå til valg på, når kalenderen står på Ingen tvivl om det. Her kan SKS-Posten være en nyttig medspiller, når det drejer sig om at få formidlet ud til alle vore medlemmer, hvad vi anser for at være den rigtige og nødvendige politik for Slagelse Kommune. Så kom bare frit frem i spalterne; det er jeres blad. SKS-Posten 4

5 Tak for samarbejdet Af Lene Wibroe, tidl. formand for Social- og Omsorgsudvalget (SF) Kære Lis og andre Socialdemokrater, Her er en TAK for et godt, tillidsfuldt samarbejde, i min tid som formand for Socialog Omsorgsudvalget. At sidde for bordenden i en periode med kommunalreformen og sammenlægningen af 4 kommuner og dele af det tidligere amts opgaver, kræver mod, tillid, tydelighed og ikke mindst glæde. Leif Hansen gav mig mange gode råd, om hvordan en formand arbejder. Et af rådene, gjorde jeg til mit, ved at have ordet er frit, hvor borgerne havde mulighed for at bede om en samtale sammen med Ældrechefen. Hans viden om arbejdet fra gl. Slagelse Kommune og netværket til Ejler Nielsen (Venstre), har haft stor betydning for mig. Bjarne Mikkelsen kom med rigtig mange gode innovative muligheder og sætningen gøre passive til aktive, har fået en hel ny betydning for mig. Senere i denne første periode for (ny) Slagelse Kommune, kom Finn Schou Larsen ind i udvalget og erstattede Leif. Finn var med til at udfordre forvaltningen og stille skarpt på økonomien. Den tillid jeg blev mødt med fra disse udvalgsmedlemmer, gjorde mange møder noget lettere ifht. til udfordringerne, der har været med skift af 4 Ældrechefer, og enkeltsager, der har fået unødigt meget mediefokus. Men størst af alt var støtten og opbakningen til TænkeTanken, at du og udvalgets medlemmer støttede op om, at vende bøtten og spørge 19 SOSUér, om hvad der skal til, før de går glade i seng vel vidende, at de skal på arbejde dagen efter. Dette har været en stor proces, som kun kunne lykkes med det samarbejde, som vi har haft med hinanden. Dette er en proces, der gerne skulle have fortsat fokus på anerkendelse, respekt og uddannelse af medarbejderne. Disse er vores GULD. Den fortsat nedadgående sygefraværsstatistik viser sit tydelige sprog, at det går i den rigtige retning! Sidste år, som var det første år i den anden periode i Slagelse Kommune, havde jeg fornøjelsen af Jacob og Kurt i udvalget. Disse to prægtige mænd, har fra dag 1 haft fokus på økonomien og fået udarbejdet handleplaner for udvalgets område. Med denne ihærdige indsats, afleverer vi Omsorgsudvalget med økonomien på rette kurs. Vi har sammen udviklet et frugtbart samarbejde med Ældrerådet, med fokus på udvikling og kvalitet indenfor udvalgets område. Både omkring harmoniseringen mellem 4 kulturer og serviceniveauet og med et kig ind i fremtiden, med opstart af velfærdsteknologiprojekter, hvor det vil være med til at løfte livskvaliteten for borgerne og planlægningen af et stort nyt plejecenter, hvor der er fokus på leve/bo miljø, både inde og ude. Du har været en god støtte for mig, når bølgerne har gået højt og de personlige angreb har været hårde i dagspressen. Leif, Bjarne, Finn, Jacob og Kurt har alle været med til at efterleve værdiordene: Modig, tydelig, kompetent og gjort dette med stor glæde. Tak til alle gode socialdemokrater for samarbejdet, som gerne skulle have sit fokus på at gøre en forskel og løfte livskvaliteten for både borger og medarbejder. Jeg er stolt af det arbejde, vi har udført sammen, med de konditioner vi har haft. SKS-Posten 5

6 De 10 bud om vore skoler i Slagelse. Af Flemming H Christensen, Seminarielektor i psykologi Hvor er debatten om indholdet i vore folkeskoler? Spurgte Emine Koca i S- Posten 4, Skal man have det sjovt i skolen? Ja - af og til; men det er ikke hovedsagen i vore skoler. Det er læring, opdragelse og socialisering. Denne læring fremmes helt afgørende hvis lærere og elever er engagerede og glade for deres dagligdag. Det skal ledelsen og kommunen sørge for. 2. Undervisning kan og skal for det meste foregå som udfordringer og samarbejde i klassen, hvor der gælder nogle spilleregler og ritualer ligesom på fodboldbanen. Her råber man ikke ustraffet efter dommer og linjevogter. 3. Læring i små hold omkring en fælles computer er også mere effektiv end både hver for sig eller i en stor klasse. Til gengæld kan en fremragende fortæller sagtens holde 75 elever fanget. Ligesom tv kan holde 1 millioner mennesker i ånde, hvis det drejer sig om et europamesterskab i håndbold. Altså det drejer sig om indhold, om sammenhængen og rammerne. Klassekvotienter kan være meget mere fleksible end i dag. 4. Skal man kun være i sit trygge klasseværelse? Nej selvfølgelig ikke. På Institut for Fremtidsforskning er der udarbejdet scenarier for, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud i Der er en række rimeligt sikre tendenser. Ud over computere, tv og digitalisering, som er nævnt ovenfor, er der globalisering. Studiebesøg i marken, i andre landsdele og andre lande skal der til. Vi skal som Britta Thomsen, MEP (S) siger i SKS Posten nr. 1, 2011 have EU på skoleskemaet. 5. Skal skolen i Slagelse kun tage hensyn til piger og meget dygtige drenge? Men sådan er det, fortæller den generelle statistik vedr. pædagogisk-psykologisk rådgivning, specialundervisning og heldagsskoler. Skolen skal tage hensyn til alle. F.eks. sakker drenge bagud i forhold til deres klassekammerater af modsatte køn. De mangler engagement og orker ikke at lave deres lektier. Her skal der sættes ind med den hjælp, der er brug for. 6. De danske folkeskoler bliver mere og mere feminiseret. Det kan ikke passe, at skolerne kun praktiserer en undervisning, der er tilpasset det ene køn. Skolepolitik i Slagelse Kommune bør tage dette alvorligt. F. eks kunne emner som sundhed og miljø & ressourcer gøres mere teknisk og praktisk. Begge felter kan danne grundlag for megen konkret og meningsfuld læring inden for de naturvidenskabelige områder, som desværre forsømmes i vores feminiserede skoleverden. Øget fokus på det naturvidenskabelige område kan måske bidrage til, at drengene ikke ender som det svage køn, en tendens, som ses mest markant blandt ikke etnisk danske unge, men mindre udtalt også blandt etnisk danske børn. SKS-Posten 6

7 7. Vore lærere skal være ajour med samfundsudviklingen. Mens eleverne er digitale indfødte, er mange lærere digitale analfabeter eller i bedste fald digitale indvandrere. Der skal mere videreuddannelse til, men af og til kunne lærerne skabe rum til at dygtige elever lærte andre inkl. lærere - noget. Læringsrum, involvering og inklusion skal ikke kun være begreber fra seminariernes studiekredse. 8. Det er på høje tid at vore skoler leverer et slagkraftigt modspil til den alt for dominerende individualisering og karakterfokusering så vi kan styrke fællesskab, ansvarsfølelse og sammenhængskraft. Det er ørkesløst at diskutere PISA, eller for nogle lærere at tro at de kan afskaffe karakterer. Men vi skal have debatteret hvordan, hvor meget, hvornår og hvad disse karakterer bruges til. 9. Skolerne skal primært vægte det at banke formaliseret viden ind i hovederne på børnene, og det skal ske samtidig med at vi betoner elevernes kreative og skabende kompetencer. Der skal tages højde for børns forskellige læringsstile. Og vi skal åbent have diskussioner om skolens kultur. 10. Eleverne skal have medbestemmelse, så de kan diskutere hvad de synes er det allervigtigste i deres skole. SKS-Posten 7

8 Konkurrence på lige vilkår Af Kurt Rasmussen, Byrådet (S) Først og fremmest et stort tillykke med det nye blad, et stort skridt i den rigtige retning. Et lille indlæg om ting der sker udenfor byrådssalens vægge, selv om der er nok at berette om, samarbejdsformer konstituering, personlig forfølgelse samt avisomtale, men til et punkt som ligger mig meget på sinde. Slagelse Kommune står overfor mange byggerier, og mange store byggerier, 144 plejeboliger, handicapboliger m.v., hvilket gerne skulle give arbejde til de mange af vores lokale håndværksfirmaer. Jeg så gerne at alt bygningsarbejde, renovering såvel som nybyggeri lå hos vores lokale håndværkere, men sådan kan og skal det ikke være, men det skal heller ikke være det modsatte (kun udenbys firmaer). Slagelse Kommune har gennem mange år manglet en politik på udbudsaftaler og byggeopgaver. Derfor kom der i slutningen af 2010 et udkast til retningslinier for kommunale bygge- og anlægsydelser som efter et orienteringsmøde blev sendt i høring. For første gang er det lykkedes at komme med et fælles høringssvar fra Slagelse Erhvervsråd, Dansk Byggeri (den største arbejdsgiverorganisation indenfor byggeriet) og LO. Høringssvaret har 3 hovedpunkter: 1: Retningslinjer for udbudsformer, med en beskrivelse af udbuds- og licitationsformer, så der også bliver mulighed for at vores lokale kan byde på opgaverne. F. eks. har Aarhus ved sit seneste udbud af et plejecenter til 80 millioner kr. udbudt det i 12 fagentrepriser; det kræver godt nok lidt mere af kommunen, men vi har jo mange dygtige medarbejdere. 2: Uddannelsesklausul, hvilket betyder at man kan kræve flere praktikpladser ved udførelse af kommunale byggeopgaver, hvilket ikke vil blive et problem for vores lokale firmaer. 3: Forebyggelse af social dumping, et meget vigtig element i de tider vi netop befinder os i, social dumping betyder, at vi følger de internationale regler på området, og alle kommunens byggeopgaver får en arbejdsklausul som sikrer at entreprenørens ansattes løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter er gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Denne klausul gælder også for underentreprenører, og som opstramning kan bygherren kræve dokumentation af forholdene inden for 7 dage. Jeg forventer mig meget af de retningslinjer for kommunale bygge- og anlægsydelser som gerne skulle få mange af vores arbejdsløse håndværkere i arbejde og fjerne frygten for, at billig udenlandsk arbejdskraft får arbejdet. Når vi skal konkurrere med udenlandsk arbejdskraft, skal det være på lige vilkår. SKS-Posten 8

9 Indslusningsløn i direkte strid med EU Af Britta Thomsen, MEP (S) Så er de på den igen. Den danske regering flirter atter med tanken om at indføre indslusningsløn, efter tænketanken CEPOS for to uger siden offentliggjorte prisen på indvandring i Danmark. Forslaget lægger op til selektivt at fratage arbejdsløse indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande deres bistand og i stedet sætte dem på en lav indslusningsløn. Men den går ikke, for forslaget er ulovligt! Bliver det vedtaget, handler Danmark direkte i strid med artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, som foreskriver, at enhver forskelsbehandling på baggrund af nationalitet er forbudt. Og når CEPOS taler om indvandrere, hvem omfatter det så helt konkret? Er det en tyrkisk indvandrer, som er kommet hertil for at tjene penge og med en konfliktfri fortid bag sig? Eller er det den irakiske flygtning, som blev jagtet og tortureret, før han fandt vej til Danmark og fik asyl på et tidspunkt med høj arbejdsløshed? Der er en verden til forskel på de sociale og psykiske betingelser, som Danmarks borgere af anden etnisk herkomst har med i bagagen og derfor vidt forskellige forudsætninger for at klare sig på arbejdsmarkedet. Disse forhold tager CEPOS' rapport ikke med i betragtning. Det er totalt misvisende at tale om indvandrere fra mindre udviklede lande, når det fremgår af statistikken, at både thailandske kvinder og tyrkiske mænd og pakistanske unge har en høj beskæftigelsesgrad. Det siger sig selv, at folk, der rejser ud med det ene formål at arbejde og tjene penge, har en anderledes adfærd end flygtninge, som kun kommer for at få beskyttelse mod krig og forfølgelse. I EU har Kommissionen konstateret, at immigranternes kvalifikationer ligger over gennemsnittet af EU-borgernes, men deres jobfunktioner ligger under. Det betragtes som ressourcespild. Det kunne være interessant at se om, det også gælder for Danmark, og ikke mindst kunne CEPOS se på forskellene på flygtninge og indvandreres forhold på det danske arbejdsmarked. Måske skal der gøres en samlet særindsats for nogle af flygtningegrupperne. Der er adskillelige alternativer såsom jobpraktik, uddannelse eller løntilskud. En kombination af disse tre har LO, DA og KL tidligere i fællesskab kørt succesfulde projekter med. Utroligt, når CEPOS gerne vil være moderne, at de opererer med begreber fra sidste århundrede. SKS-Posten 9

10 Generalforsamlingen i Skælskør Af Bjarne Balodis Olsen, fmd. Skælskør partiforening Tirsdag den 1. marts 2011 afholdt Skælskør Partiforening sin generalforsamling. Generalforsamlingen indledtes med 1 minuts stilhed til minde om formand for nu nedlagte Boeslunde Partiforening Jørgen Larsen og andre trofaste medlemmer, der var gået bort i Der var et flot fremmøde med flere end 30 medlemmer, som deltog aktivt i debatten, specielt omkring forslag fra bestyrelsen vedrørende vedtægter i Fællesledelsen, som omtales senere. Folketingskandidat John Dyrby Paulsen var indbudt som gæstetaler og ikke overraskende handlede hans indlæg om det nært forestående folketingsvalg. Socialdemokraternes kampagneberedskab er på plads og strategien er lagt og primært handler det om at få involveret så mange medlemmer som muligt at være fremme i skoene som ambassadører for vores parti. Det sandsynlige lige nu er, at folketingsvalget først kommer efter sommerferien men kommer det før, så er Socialdemokraterne klar. John var som altid velforberedt og der var en livlig debat og mange spørgsmål fra de fremmødte. Bjarne Balodis Olsen blev genvalgt som formand. Næstformand Anne Jensen havde af helbredsmæssige årsager bedt sig fritaget for bestyrelsesarbejdet i en periode, og i stedet valgtes Abdel Illah Sabri som næstformand. Generalforsamlingen ønskede Anne god bedring. Som nyvalgte til bestyrelsen valgtes Peder Conradsen, Kurt Christiansen, Erik Frimann og Dann Frederiksen. Erik og Dann er forholdsvis nytilkomne i Skælskør Partiforening, men har allerede været aktive på flere måder. Det ser spændende ud. Vores byrådsmedlemmer Steen Olsen og Jacob Borello aflagde politisk beretning, og det handlede ikke overraskende om situation i byrådet, betydningen for Skælskør og omegn og ikke mindst de politiske muligheder og begrænsninger i den etablerede Samlingsregering. Bestyrelsen havde til generalforsamlingen fremlagt forslag om, at denne tog stilling til det forslag til vedtægter, som Fællesledelsen ville fremlægger på deres repræsentantskabsmøde, dvs. at en tidligere mindretalsbeskyttelse fjernes, og at der åbnes op for, at en enkelt forening alene kan få flertal. Bestyrelsen fremlagde beregninger på mulige konsekvenser og det gav anledning til megen debat. Der var en stor undren blandt de fremmødte over formålet hermed. Bestyrelsen fik generalforsamlingens mandat til at fastholde ændringsforslag, hvor mindretalsbeskyttelsen blev fastholdt. Hvordan det så gik, kan du se under indlægget Skælskør ønsker at bevare mindretalsbeskyttelse. En stor tak til alle fremmødte og deres engagement i Skælskør Partiforening. SKS-Posten 10

11 Er den gode pensionskunde en mand? Af Britta Thomsen, MEP (S) Kvinder er mindre attraktive kunder for pensionsselskaberne end mænd, fordi de bliver ældre end mændene. Der skal simpelthen udbetales pension til kvinder i flere år end til mændene. Det vil Europa-Parlamentet nu have sat fokus på. Pensionsselskaber benytter modeller, som er baserede på en mandlig medarbejder med et fuldtidsarbejde, når de skal beregne pensionsydelser. Og betyder det noget, fristes man til at spørge? Ja, det gør det selvfølgelig! Kvinder får automatisk dårligere pensionsordninger, fordi de er så (u)heldige at blive gennemsnitligt ældre end deres ægtefæller. Det er simpelthen mindre attraktivt for pensionsselskaberne at have kvinder som kunder. Og dermed straffes kvinderne ekstra hårdt på pengepungen i alderdommen, for vi ved, at kvindernes pensionsopsparinger i forvejen er mindre end mændenes. Det er jo typisk kvinderne, der har passet børnene, draget omsorg for de ældre og været ansat på et arbejdsmarked, som ikke ligefrem belønner de typiske kvindefag. Altsammen med den konsekvens, at kvinderne har fået sparet mindre op. Det har vi i Europa-Parlamentet nu sat fokus på. Med en netop vedtaget betænkning kritiserer vi pensionsselskabernes beregningsmetode. Samtidig har vi med betænkningen holdt Kommissionen fast på, at nok skal vi ruste os til fremtidens udfordringer og lave de nødvendige reformer på pensionsområdet, men vi skal gøre det med et blik for, at kvinderne ikke straffes på pengepungen, selv om de holder barsel eller passer de gamle. SKS-Posten 11

12 Svar om fair løsning Af John Dyrby Paulsen, MF (S) Vores Fair Løsning med bl.a. 12 minutter mere om dagen har helt forståeligt rejst en del spørgsmål, som jeg synes, det er vigtigt at give svar på. Lad mig derfor gå direkte til sagen, så I er klædt på til politiske diskussioner om Fair Løsning: Den ekstra arbejdstid skal ikke indføres, før der er sat tilstrækkelig gang i økonomien til, at der er brug for ekstra arbejdskraft. Derfor starter Fair Løsning med, at vi sætter gang i væksten og skaber arbejdspladser. Og det gør vi ved at fremrykke offentlige investeringer (f.eks. renovering af nedslidte skoler, plejehjem og andre offentlige bygninger og det er private firmaer, der skal udføre arbejdet), og tilføre sundheds- og uddannelsessektoren flere ressourcer. Når der er sat gang i væksten og det koster 15 mia. kr. kan vi løse efterspørgslen efter arbejdskraft på 3 måder: vi kan lade produktionen ske i udlandet, vi kan importere udenlandsk arbejdskraft, eller vi kan alle arbejde lidt mere. Det er oplagt, at den sidste mulighed giver den bedste danske økonomi og de bedste betingelser for at bevare vores velfærdssamfund. Det er den mulighed S-SF har valgt at fokusere på. Når danskerne skal arbejde mere, skal det naturligvis være med fuld løn! Der er ikke på forhånd lavet en færdig aftale med arbejdsmarkedets parter om højere arbejdstid. De fleste af de store lønmodtagerorganisationer har givet håndslag på at finde de ca. 15 mia. kr., som en gennemsnitlig længere arbejdstid på 12 minutter om dagen vil betyde. Mig bekendt har de store lønmodtagerorganisationer ikke adspurgt deres medlemmer direkte, om de vil deltage i løsningen af udfordringerne for dansk økonomi, men formændene har givet håndslag på at finde løsninger, der bidrager med 15 mia. kr. Løsningen behøver altså ikke nødvendigvis at være 12 minutter mere om dagen. Vi har sagt, at dét kan være en løsning, men hvis arbejdsmarkedets parter foretrækker det, kan de sagtens foreslå andre løsninger. Pointen er bare, at løsningen skal skaffe 15 mia. kr. i såkaldt langsigtet økonomisk holdbarhed. Løsninger, der supplerer 12 minutter mere om dagen, kunne være at vi bliver længere tid eller flere mennesker på arbejdsmarkedet, bedre uddannelse af arbejdsstyrken, styrket flexicurity, lavere sygefravær eller opkvalificering af ledige m.v. Hvornår der bliver brug for 12 minutter mere om dagen (eller hvordan arbejdsmarkedets parter nu vælger at finde de 15 mia. kr.) afhænger af, hvor hurtigt vi får sat gang i væksten i den danske økonomi. Men trepartsforhandlingerne vil gå i gang SKS-Posten 12

13 med det samme, når vi overtager ansvaret for dansk økonomi, og de aftaler vi når frem til, vil så blive ført ud i livet efterhånden, som de kan blive vedtaget i overenskomstforhandlingerne. Bemærk i øvrigt at den høje arbejdsløshed lige nu sagtens kan imødegås ved, at der laves solidariske ordninger, hvor nogle medarbejdere går ned i tid (og dermed løn) for at bibeholde jobs til kolleger, der ellers ville blive fyret. Jeg har stor sympati for sådanne solidariske løsninger og bifalder dem, men målet må være, at skabe flere rigtige jobs gennem vækst i den danske økonomi kun sådan kan vi fastholde vores velfærdssamfund i fremtiden. Fair Løsning er ikke en mirakelkur, der med et snuptag kan løse alle udfordringer. Det er fair nok, hvis nogen ikke kan lide løsningen eller ikke ønsker (eller kan) bidrage med en længere arbejdstid, men som politikere er vi nødt til at anvise løsninger, der både virker, og som er fair. Danmark er et af de lande i Europa, der har den korteste årlige arbejdstid, og selv med 12 minutter mere om dagen, vil vi ligge i den lave ende. Men som sagt: det er altså først, når der er behov for den ekstra arbejdstid, at vi skal arbejde lidt længere, og det er naturligvis med fuld løn! SKS-Posten 13

14 Britta Thomsens EU-Beretning har været et begivenhedsrigt år i EU. Mest centralt for de fleste står nok den store debat om, hvordan den økonomiske krise bedst bekæmpes, og de deraf afledte historier om den græske gæld, der løb løbsk, spareplaner i de fleste lande, regulering af banksektoren og kampen for Euroens fortsatte overlevelse. Men set fra min stol i Europa-Parlamentet er der også mange andre sager, der har fyldt meget i Jeg vil i denne beretning fokusere på fem områder, som har været centrale for mit arbejde i parlamentet: barselsdirektivet, menneskehandelsdirektivet, energibesparelser, au pairs vilkår og en ny strategi for bekæmpelse af hjemløshed. Kampen for 20 ugers barsel med fuld løn Siden 2008 har EU arbejdet på at lave en fælles minimumslovgivning på barselsområdet. Højrefløjen i parlamentet har af flere omgange forsøgt at obstruere, at et barselsdirektiv skulle blive virkelighed. I oktober 2010 stod det endelige slag i parlamentet, og her lykkedes det for den socialdemokratiske gruppe at stå sammen og samtidig splitte den store konservative gruppe med det resultat, at parlamentet vedtog, at dets udspil er 20 ugers barsel med fuld løn til alle EUs kvinder. Samtidig skal alle fædre i EU sikres ret til to ugers barsel med fuld løn. Der er primært tre gode grunde til, at vi har brug for 20 ugers barsel med fuld løn, og for at jeg som leder af socialdemokraterne i ligestillingsudvalget i Europa- Parlamentet har kæmpet denne kamp. For det første får kvinderne i EU i dag ikke nok børn. Det betyder, at EU i fremtiden vil komme til at mangle arbejdskraft, hvis vi skal skabe vækst og sikre vores velfærd. Derfor skal vi motivere familierne i EU-landene til at få nogle flere børn - ikke afskrække dem fra det! For det andet fordi alle kvinder i EU har ret til at få børn uden at tabe arbejdsindkomst og pension. Ligestilling er en hjørnesten i EUs fundament, og det ene køn - kvinderne - skal ikke stilles ringere, fordi de føder børnene. For det tredje er en fælles høj standard for barsel helt nødvendigt for at skabe et velfungerende indre marked i EU. Et indre marked skal ikke kun handle om billige varer, men ligeså vigtigt er det at sikre høje sociale standarder for arbejdstagerne. Vi skal ikke have ulige konkurrencevilkår, hvor det kan betale sig at forringe vilkårene for kvinder, som så bliver ofre for social dumping. Ny fælles EU-indsats mod menneskehandel Siden 1993 har Danmark slæbt rundt på forbeholdene. Jeg er i mit arbejde i parlamentet meget optaget af de politiske sager, der har med borgernes grundlæggende rettigheder at gøre. Mange af disse sager er desværre forbeholdsramte, hvilket betyder, at den EU-lovgivning, der bliver lavet, ikke umiddelbart kommer til at gælde i Danmark. Et af de steder, hvor det kommer til at have de mest skæbnesvangre konsekvenser, er, når det gælder den internationale kamp for forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel. EUkommissionen har taget initiativ til en ny fælles lovgivning, som vil betyde bedre beskyttelse af ofrene og hårdere straffe til de skrupelløse bagmænd. Når Danmark ikke har indflydelse på den nye lovgivning, fordi danskerne sidder uden for døren, når EU-ministrene mødes, SKS-Posten 14

15 så er det godt, at de danske parlamentarikere stadig kan få indflydelse via Europa-Parlamentet. Denne mulighed brugte jeg til at stille 24 konkrete ændringsforslag til det nye direktiv. Ændringsforslagene gik blandt andet ud på at beskytte ofrene bedre, tilbyde dem hjælp på deres eget sprog og inddrage NGO'erne i arbejdet med rehabilitering. Ændringsforslagene blev en del af den endelige direktivtekst, da vi i parlamentet i december vedtog aftalen mellem ministerrådet og Europa- Parlamentet, og dermed blev direktivet til virkelighed. Bindende mål for energibesparelser Bindende mål for energibesparelser i hele EU. Det blev resultatet, da Europa-Parlamentet stemte om sin rapport om, hvordan EUs strategi for at blive bedre til at effektivisere med energien skulle se ud. At det blev bindende mål på minimum 20 procents besparelser i 2020 skyldes, at jeg som socialdemokraternes forhandler på området stillede et ændringsforslag, som blev bakket op af de liberale og de grønne. Den konservative ordfører på rapporten, Bendt Bendtsen, var nemlig ikke tilhænger af bindende mål. Det er helt afgørende, at målene om energibesparelser bliver bindende for EU-landene. Vi kan se, hvordan EU på en lang række områder har anbefalinger og målsætninger, som aldrig bliver til virkelighed, fordi de ikke er bindende. Vi har også allerede set, at bindende mål virker. Både når det gælder investeringer i vedvarende energi og nedbringelsen af CO2-udslippet. Energibesparelsesstrategien skal ses i sammenhæng med de store investeringer, både på EU-plan og i medlemslandene, i vedvarende energi som vind og sol. Nye tidssvarende regler for au pairs Tilbage i 1969 vedtog Europarådet en konvention om arbejdet som au pair. Selv om den mere end 40 år gamle konvention er helt ude af trit med virkeligheden, er det stadig den, som sætter standarden for det arbejde, som Danmarks ca au pairs udfører. En meget stor del af disse au pairs er filippinske kvinder godt oppe i 20 erne, der kommer til Danmark og arbejder for at kunne brødføde deres børn tilbage på Filippinerne. Den oprindelige idé med au pairordningen var, at unge kunne komme i huset hos en familie og kombinere husligt arbejde med kulturudveksling og sprogundervisning. I dagens Danmark fungerer ordningen desværre mere som et skalkeskjul for underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Derfor er der brug for en ny konvention for au pairs. Jeg har i parlamentets ligestillingsudvalg været ordfører på en rapport, hvor parlamentet kræver, at EUkommissionen tager initiativ til nye fælles EU-regler, hvor aldersgrænsen for au pairs nedsættes fra de nuværende 30 år. Ligeledes kræves bedre kontrol med at au pairs ikke udnyttes som billig arbejdskraft og at der i højere grad lægges vægt på sprogundervisning. Jeg er ikke interesseret i at nedlægge au pair-ordningen, men i at modernisere og målrette den mod kulturel udveksling. Vi skal under ingen omstændigheder finde os i, at mennesker der udfører et reelt stykke arbejde, som det er tilfældet med mange filippinske au pairs i Danmark i dag, får lommepenge i stedet for løn! En europæisk strategi for at afskaffe hjemløshed EU gør en dyd ud af at have statistik på stort set alle områder. Men når det gælder antallet af hjemløse i EU, har man ingen anelse om, hvor mange mennesker det drejer sig om. Faktisk har man, hvor grotesk det end lyder, bedre styr på antallet af fisk i Nordsøen end antallet af hjemløse i de 27 EU-lande! Vi ved, at 84 millioner mennesker i EU lever i fattigdom, og at en markant del af disse er truet af hjemløshed. Hvert år hører vi historierne om, hvordan hjemløse hen over vinteren er frosset ihjel i Europas hovedstader. Det er på tide, at vi handler. Derfor har jeg sammen med fire kollegaer fra andre partier taget initiativ til en skriftlig erklæring om, at EU har brug for en europæisk strategi for udryddelse af hjemløshed. Erklæringen fik ved Strasbourg-samlingen i december opbakning har mere end halvdelen af Europa- Parlamentets medlemmer og blev dermed vedtaget. Vi kræver en strategi, der dels indeholder en fælles definition af hjemløshed, etablerer en ordentlig og dækkende statistisk overvågning, men allervigtigst så skal EU-landene holdes op på at lave nationale initiativer, der forhindrer hjemløshed. SKS-Posten 15

16 Skælskør ønsker at bevare Mindretalsbeskyttelse Af Bjarne Balodis Olsen, fmd. Skælskør Partiforening Skælskør er den mindste af 3 socialdemokratiske foreninger i Slagelse Kommune og medlem af Fællesledelsen, som samler de 3 foreninger og hvor der op til Fællesledelsens repræsentantskabsmøde har været en del debat om vedtægterne. Vi finder det problematisk, at de nu vedtagne vedtægter åbner op for, at én forening alene kan få flertal i såvel Fællesledelsen som i nedsatte udvalg, herunder valgudvalg. Så sent som i 2010 vedtog man vedtægtsændring på forslag fra Fællesledelsens formand (dengang Hashøj Partiforening nu formand for Slagelse Partiforening) med følgende begrundelser: Dirigenten præciserer at 4, stk. 4 skal tolkes på den måde at det er hver partiforening der indstiller et bestyrelsesmedlem, bl.a. for at sikre en geografisk spredning. Det er altså ikke repræsentantskabet der vælger disse 3 bestyrelsesmedlemmer og kun et år efter fortryder man ændringen. Især det sidste år har arbejdet i Fællesledelsen været præget af en god tone og et konstruktivt samarbejde det er absolut positivt men hvad er så begrundelsen for at åbne for denne mulighed og dermed fjerne en mindretalsbeskyttelse. Svaret blæser lidt i vinden og alene velmente ord som positiv, sammenhold, at være velmenende og fremadrettet m.fl. gør det ikke alene og det sender et helt forkert signal i en tid, hvor der er behov for samarbejde ikke mindst når vi oplever situationen i byrådsgruppen. Jeg har stor sympati og respekt for Korsør Partiforenings holdning til, at vi er én kommune, at der er brug for samarbejde og for sammenhold. Det kan ingen formentlig være uenige i men hvilken logik skaber et tættere sammenhold, når man vælger at fratage en forening (den mindste) en ret til et bestyrelsesmedlem i Fællesledelsen? Den gode nyhed er, at vi anerkender de demokratiske spilleregler og at det er flertallet, der bestemmer og at vi i Skælskør ikke vil sætte os hen i et hjørne med korslagte arme og spille tøsesure. Den dårlige nyhed kan så være, at vi i Skælskør fortsat vil arbejde konstruktivt for at Skælskør også er en del af Slagelse Kommune. Men som Niels Hausgaard en gang har sagt: Er de flest' de bedst' - eller bare de flest'?" Politik på nettet Du kan følge med i Folketingets arbejde på Her kan du finde alt om partier, folketingsmedlemmer, Folketingets arbejde og mange andre politiske informationer SKS 16

17 Tankeboksen Af Hans Lembøl Det siges, at byrådet har betalt en konsulent kr. for at stille nogle regler op, som i korthed går ud på, at man i stadens råd skal samarbejde, opføre sig ordentligt, tale pænt til hinanden og varetage borgernes interesser. Det kunne man næppe have tænkt bedre selv. Godt at man ikke valgte at spare her. Det ligger tungt herhjemme med muslimernes muligheder for at få lov til at bygge moskéer også i Slagelse. I den forbindelse er det lidt sjovt tænke på, at allerede i 1915 blev den første tyske moské bygget i Berlin, i bydelen Wünsdorf. Men allerede for mere end 200 år siden indrettede den preussiske konge Friedrich Wilhelm 1. en moskésal til de muslimske soldater i hans livregimet i garnisionskirken! Man hører ofte i debatter nogle påstå, at modparten ikke er rigtig klog. Det rejser spørgsmålet: Hvordan bestemmer man, hvem der er rigtig klog? Men svaret ligger jo snublende nær. Rigtig kloge er andre mennesker, når de mener det samme som én selv. Og tumper er de, der mener noget andet. Altså, hvor svært kan det være? Nogle steder i verden har diktatorerne deres egne partier. Heldigvis bliver der færre af dem diktatorerne, altså. I Danmark har vi flere partier, ja der er endda en bank, der har sit eget. Saxo bank har således Liberal Alliance, der vil have skattelettelser for 70 milliarder kr. Men det er selvfølgelig ikke for at tilgodese de rigeste nej da, det er selvfølgelig for alle kan få flere penge at sætte i (Saxo)banken. Der er lagt op til, at der skal være længere mellem busstoppestederne i Slagelse. Er det nu rigtig gennemtænkt? De ældre skal jo så gå eller skubbe rollatoren længere, hvis de vil med bussen. Derved bliver deres kondition forbedret, så de lever længere, hvorved det offentlige vil få større udgifter. Det er en farlig udvikling, når der nu skal spares; det skulle man måske lige tænke over og lade busstoppestederne blive, hvor de er. Finansminister Claus Hjort Frederiksens ministerium skønnede lige 43 milliarder forkert, da man skulle gætte underskuddet på statens finanser. Det er godt at vide, at vi har kompetente og forstandige folk til at regere os. Sagen får mig til at tænke på historien om matematiklæreren, der siger til klassen. I klarer jer for dårligt, så I må regne med, at 50% af jer nok dumper til eksamen, hvorefter Olfert udbryder ha, ha, sikke noget fis, så mange er vi jo ikke engang! Politiet er begyndt at arbejde efter nogle geniale principper: Kvoter for forbrydere. Således skal der være 250 bandemedlemmer i fængslerne. Sikke perspektiver. Men når der er fiskekvoter, er det jo nærliggende at anvende samme princip på forbryderne. Altså: Årligt 120 mordere, 225 voldtægtsforbrydere, 80 bankrøvere, 20 pyromaner, 800 tyveknægte, 450 bedragere osv. Er der overskud i forhold til de fastsatte kvoter, overhældes forbryderne ligesom fiskene med gul farve og smides ud. Jorden går under den 21. maj i år det påstår en gruppe amerikanske kristne, der p.t. rejser verden rundt for at gøre opmærksom på denne usædvanlige begivenhed. Det oplyses desværre ikke, på hvilken tid af dagen, det vil ske. Andre mener, at undergangen først indtræffer i Lad os håbe, at undergangen lader vente lidt på sig, så vi kan nå at få Helle at se som statsminister. SKS-Posten 17

18 Statsministerens myter om Obama og S-SF s finanspolitik Af John Dyrby Paulsen, MF (S) Statsministeren er på det seneste begyndt at bruge Barack Obamas finanspolitik som argument for, at S-SF s finanspolitiske planer er enestående i deres uansvarlighed. Nedenfor redegøres for, hvorfor det er noget vrøvl. Hvad påstår Løkke? Statsministeren brugte et citat fra Barack Obamas State of the Union-tale i debatten med Villy Søvndal 7. februar På Facebook redegjorde han efterfølgende for, hvorfor Obama i finanspolitisk henseende ligger tættere på regeringen end S-SF: Hjemme fra debatten med folkesocialisternes formand, Villy Søvndal, slår det mig, at han ikke kan pege på et eneste europæisk land, hvor man følger den foreslåede opskrift om at øge de offentlige udgifter. Villy Søvndal, som tidligere har "udnævnt" sig selv til udenrigsminister i en eventuel kommende rød regering, pegede i stedet på præsident Obama som den store inspirationskilden. Tillad mig at citere fra Obamas "State of the Union"-tale for nylig: "Men nu hvor vi er ved at være gennem krisen, står vi med det problem, at det offentlige giver flere penge ud, end vi får ind. Det er ikke holdbart. Almindelige familier må leve af det, de tjener. De må hver dag prioritere for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. De fortjener, at vi som regeringen gør det samme."... og så annoncerede han, at "vi fra nu af fastfryser de offentlige udgifter i de næste fem år." Det sidste får vi ikke brug for i Danmark, men den første del er som talt ud af min egen mund! M.v.h. Lars Løkke Rasmussen Hvad er Obamas politik rent faktisk? Det er manipulation, når Lars Løkke Rasmussen tager Obama til indtægt for sin politik: 1. For det første er det, Obama konkret foreslår i talen, en fastfrysning af såkaldt diskretionære indenlandske offentlige udgifter, som kun udgør 12 % af budgettet. 88 % af budgettet er altså ikke fastfrosset. Det siger Obama direkte 1½ minut efter den passage i talen, som Løkke citerer. SKS-Posten 18

19 2. For det andet var Obamas oprindelige reaktion på den finansielle krise den samme, som S-SF foreslog, nemlig en vækstpakke. S-SF foreslog i februar 2009 at fremrykke offentlige investeringer for 36 mia. kroner. Samme måned vedtog Kongressen på Obamas foranledning The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 en vækstpakke på 787 mia. USD. 3. For det tredje er et centralt element i Obamas langsigtede plan for at genoprette balancen at beskatte de allerrigeste amerikanere hårdere. Bush skattelettelser fra 2001 er blevet forlænget frem til 2012, men derefter er det Obamas intention at hæve skatten for de 2 % rigeste amerikanere ikke ulig S- SF s forslag om en millionærskat. 4. For det fjerde planlægger Obama ifølge det fremlagte budget fortsat at investere i centrale, fremtidsrettede områder som uddannelse, grøn energi og transport, herunder de amerikanske jernbaner. Disse initiativer skal finansieres via skattestigninger for bl.a. finansindustrien, olie- og gasindustrien og forsikringsbranchen. En tilgang, hvor specifikke afgifts- og skattestigninger anvendes til målrettede investeringer i at udvikle velfærdssamfundet, er præcis den samme, som ligger til grund for Fair Forandring fra Der er imidlertid én stor lighed mellem den situation, USA og Danmark befinder sig i: Nemlig at de offentlige finanser er hårdt belastet af de store ufinansierede skattelettelser, som George W. Bush og Anders Fogh Rasmussen delte ud i årene før den finansielle krise. I det omfang Obama lader sig inspirere af den danske finanspolitiske debat, ser det dog ud til, at han har læst grundigere i Fair Forandring og Fair Løsning, end i regeringens udspil. SKS-Posten 19

20 Vi skal videre - og vi skal forny vores politik. Debatindlæg af Kai Knudsen Politik er at ville, sagde salig Olaf Palme en gang. Da Jens Otto Krag skrev FREMTIDENS DANMARK, ville han noget med visionerne han ville skabe noget politisk og anviste en vej. Det er min påstand, at vi i Socialdemokratiet i dag ikke får politisk fornyet os og skabt ny udvikling. Selv om vi nu i flere år har snakket om det, lokalt, regionalt og landspolitisk, så administrerer vi blot dagens politik og derfor er vi ikke et reelt alternativ til det borgerlige Danmark og talsmænd for en anden politisk vej. Vi er blevet konservative, vi vil bevare, vi administrerer, og vi vil ikke rigtig ændre tingenes tilstand. De sande konservative er stærkt repræsenteret i fagbevægelsen, og de har mere travlt med at sikre sig selv og bevare tingenes tilstand end at skabe faglig og organisationsmæssig nyudvikling. De skaber centralisering i de faglige organisationer, de skaber fremmedgørelse, og selv om medlemmer flygter i hobetal, sker der ikke noget, og begreber som decentralisering, nærhed, udvikling og fremmedgørelse er for fagbevægelsen en by i Rusland. Vi skal ikke, som udviklingsorienterede socialdemokrater, f. eks. være bange for at rejse kritik af den offentlige sektor, som mange socialdemokrater desværre ser som garantien for, at de får et godt liv. Vi har f. eks. ikke skabt folkets skole, for at op imod 20 procent af børnene nærmest må betragtes som analfabeter, der ofte hverken kan læse eller skrive. Hvorfor accepterer vi det. Hvorfor rejses der ikke en debat om mangelen på kvalitet i folkeskolen. Hvorfor stilles der ikke politiske krav om ændringer og kvalitet. Hvad er det f. eks. man er bange for i forhold til de private skoler? Kan folkeskolen ikke levere varen og kvaliteten, så må der rejses en saglig politisk kritik, og så tager vi fat på den, men vi skal ikke pr. automatik, som socialdemokrater forsvare folkeskolen og udelukke, at andre aktører kan gøre det bedre. Hvorfor har folkeskolen f. eks. ikke spillet nogen som helst rolle i integrationsproblematikken? Hvorfor har man ikke set markeringer og krav til folkeskolen om at være en kreativ og aktiv udfarende part i integrationen? Hvorfor skal vi se så urimeligt mange utilpassede unge af anden etnisk herkomst dem SKAL folkeskolen og Børnog Unge-forvaltningerne kunne hjælpe og integrere. Og hvorfor accepterer vi f. eks. at politiet, postvæsenet, Statsbanerne, sygehusvæsenet og andre offentlige områder, på grund af en dødssyg organisationskultur, ikke fungerer, som vi som borgere i 2011 naturligt må kunne forvente, selv om disse områder aldrig i danmarkshistorien har haft flere penge og ansatte, end de har aktuelt. Det er min påstand - efter mange års ansættelser i leder- og chefstillinger under Socialministeriet og i 3 amtskommuner - at det offentlige simpelthen ikke egner sig til store organisationer. Det har vi årelang dokumentation for i den statslige, den amtskommunale, den regionale og den kommunale opgaveadministration, og alligevel griber vi som socialdemokrater politisk ikke ind med de nødvendige krav og skaber den udvikling og fornyelse, der med nye organisationsmodeller, og med decentralisering og udstrakt selvforvaltning af de offentlige bevillinger, kan skabe positive ændringer og fornyelse og skabe engagerede medarbejdere i den offentlige sektor. Den offentlige organisationskultur er ganske enkelt meget alvorligt syg. Fremmedgørelse og konfliktskyhed styrer sammen med problemfornægtelse opgaveløsningen i alt for mange sam- SKS-Posten 20

21 menhænge og betyder, at vi som skatteydere og politisk interesserede borgere ikke får den vare og den kvalitet i de offentlige ydelser, som vi skattemæssigt betaler dyrt for. Vi mangler i den grad en diskussion om, hvad det er for opgaver, det offentlige i år 2011 skal løse. Hvad er det for opgaver, man som borger selv må og kan påtage sig ansvaret for. Hvad er det, der gør at alt for mange socialdemokrater fortsat i dag ikke kan acceptere, at private firmaer og organisationer overtager opgaver, som man, i samfundsudviklingen med rimelighed, må sige ikke længere er det offentliges opgave. Det er min påstand, at dagens politikere på det kommunale plan og det samme kunne siges om regional- og folketingspolitikere ikke har ret mange politiske visioner. De tror, at man kan administrere sig ud af politiske problemstillinger. De er ikke med i politik, fordi de vil noget politisk, og de er, for langt hovedpartens vedkommende, uden de kompetancer, som er nødvendige for politisk ledelse. Der mangler i den grad fodaftryk fra politisk ledelse i statens, regionernes og kommunernes måde at udøve de offentlige opgaver på, og der mangler politisk kontrol med, at forvaltningerne/de administrative led udøver deres opgaver i overensstemmelse med de politiske beslutningstagers politiske intentioner. Jeg nægter ganske enkelt at tro på, at administrationens måde at løse de politiske beslutninger på altid er i overensstemmelse med hensigterne med de politiske beslutninger; der kan faktisk fremlægges dokumentation for det modsatte. Der mangler i udtalt grad politisk ledelse og kontrol med de administrative led, hvor bureaukrati, fremmedgørelse og konfliktskyhed stadig styrer dagligdagen, og den mangel på effektivitet, som den offentlige sektor så stærkt har brug for. Og så er det, jeg efterlyser debatten i Socialdemokratiet om, hvad vi som borgere selv skal påtage os ansvaret for, hvad det offentlige skal tage sig af, og hvad kan/skal den private sektor tage sig af. Personlig er jeg fuldstændig åben for den diskussion, for mig handler det om udvikling og effektivitet, og jeg er fuldstændig lige glad med, hvor mange stillinger/personer, der er ansat i det offentlige der skal ikke være en eneste mere offentlig ansat, end der er brug for i alle led i en effektiv offentlig organisation. For mig handler det i min politiske verden om, at det politiske led skal levere aktørerne, varen og kvaliteten i overensstemmelse med det politiske fundament vi som socialdemokrater politisk står for og hellige køer har det som bekendt med altid at være i vejen. Lad mig give et eksempel i Danmark har vi en mangeårig tradition og praksis med at udsatte børn og unge fra dårligt fungerende familier, placeres i ophold eller i behandling på privatejede institutioner og organisationer eller i selvejende bosteder og plejefamilier. Ingen har nogensinde rejst saglig eller politisk kritik af denne model, og det offentliges tilbud til disse børn kunne ganske enkelt ikke være klaret uden denne organisationsform. Og så er det at jeg spørger: Hvorfor har man fortsat travlt med at etablere store offentlige plejecentre og tilbud, som fremmer umyndiggørelsen og fremmedgørelsen og hæmmer de gamles livskvalitet. Hvorfor udvikler man ikke nye boligformer og boliger, hvor de gamle, som har brug for den type tilbud, kan trives og få den livskvalitet, de med rimelighed har krav på? Og hvem er det, der fortæller og bilder dagens politikere ind, at stordrift er sagen i den offentlige forsorg, når vi nu er nogle, der i det offentliges tjeneste har brugt mange år på at dokumentere og lære medarbejderne, at decentralisering og selvforvaltning er modellen, som skaber ansvar og udvikling og samtidig er langt billigere driftsmæssigt, end de beregninger fra forvaltningerne som dagens politikere ukritisk forholder sig til hvem var det, der politisk talte om, at politik er at ville. SKS-Posten 21

22 Valgkampen i gang i Skælskør Af Bjarne Balodis Olsen Lørdag den 5. marts gik valgkampen i gang i Skælskør, hvor vi var på gaden i strålende solskin og solen strålede ikke mindre af de mange positive tilkendegivelser vi fik i ønsket om en ny regering. Enkelte tilkendegav, at de tilhørte blå blok, men havde i øvrigt ikke lyst til at tale politik. Vi havde folderen Sammen ud af krisen med på gaden og den blev godt modtaget. Det gennemgående træk blandt dem vi talte med var dog, at man var dødtræt af den personfnidder/fnadder der er i politik både på landsplan og lokalt. Det synspunkt kan man vel ikke være uenig i. Målet er, at vi nu hen over foråret og sommeren vil lave en del aktiviteter, som koordineres med vores folketingskandidat John Dyrby Paulsen. Vi ser frem til en hektisk periode, der gerne skal bære Socialdemokraterne ind i statsministeriet. På billedet ses Peder Conradsen i aktion. SKS-Posten 22

23 Større Ulighed Vi har brug for større ulighed i samfundet, var der en venstrepolitiker, der udtalte for nogen tid siden. Det amerikanske samfund må således være noget nær det ideelle, bedømt ud fra Venstres verdensopfattelse. I USA er der ulighed så det klodser. Nedenstående billede, som vi faldt over på nettet, illustrerer uligheden m.h.t. fordelingen af samfundspizzaen dvs. samfundets samlede værdier i USA. Hver kat repræsenterer godt 12% af befolkningen. Som man kan se, ejer de 12 rigeste procent af befolkningen godt og vel 2/3 af de samlede værdier, mens de 24 procent fattigste må tage til takke med et par sølle procent. USA må således være verdens bedste land at være rig i. SKS-Posten 23

24 Generalforsamling i Slagelse partiforening Torsdag den 3. marts afholdt den socialdemokratiske partiforening i Slagelse sin årlige generalforsamling, hvor der bl.a. var valg til bestyrelsen, som fik følgende sammensætning: Thorben Chr. Herum Pedersen, formand Tina Christensen, næstformand Tom Månsson, kasserer Pia Groth, sekretær (afløser Ole Hansen, som ikke ønskede genvalg) Kaj Andersen Jørn Bach Annette Elvensø (ny i bestyrelsen) Johnny Hansen Jan Henriksen Birgit Jørgensen Kristian Laugesen Hans Lembøl Børge Parsberg Madsen Kim Stendorf Finn Sørensen Jane Møller (suppleant 2 år) Jon Frisgaard Mejlstrup (suppleant 2 år - ny) Det kan allerede nu oplyses, at Slagelse Partiforenings næste generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 1. marts 2012 SKS-Posten 24

25 Opslagstavlen Der er 1. maj-arrangementer over hele linien. På bagsiden finder du en komplet oversigt over, hvad der foregår i Slagelse, Skælskør og Korsør den 1. maj. Det sker i Skælskør: Der planlægges politisk møde den 27. april med temaet. Har Skælskør en fremtid i Slagelse Kommune? Tid og sted er endnu ikke fastlagt men der gives besked, enten i dagspressen eller pr. mail. Husk Skælskør partiforenings 1. maj morgenarrangement, der afholdes i Skælskør Bådelaugs klubhus på havnen med start kl. 9,00. Der serveres gratis kaffe og morgenbrød. Tag gerne din nabo med. Se nærmere i dagspressen. Desuden forventer vi at optrappe vores gadearrangementer med henblik på den kommende valgkamp det vil vores medlemmer høre om løbende. Det sker i Korsør: Traditionen tro: 1 maj morgenmøde i Kulturhuset i Korsør kl. 08:00 til 10:00 Socialdemokraterne Korsør og 3f Storebælt holder FÆLLES morgenmøde i Kulturhuset, Skolegade 1, Korsør, og alle skal være så hjerteligt velkomne. Det er en "gammel " sag, det med at mødes tidligt 1. maj i Korsør, for at hygge, nyde dagen og vise hvad sammenhold er! Bl.a. Henning Blok Madsen og Sonni Jørgensen var ophavsmænd til dette fantastiske initiativ i 1973, hvorefter bl.a. Rune Ram og Flemming Kjærgaard fra datidens DSU overtog. Siden har vi alle år holdt stand, hvor bl.a. skolen i Slottensgade, Medborgerhuset, Storebæltshallen og nu Kulturhuset bruges. Igen i år vil lokalet genlyde af dygtige talere som John Dyrby Paulsen og Anders Nielsen. Hyggelig musik, fra 2 Times, duften af morgenkaffe, rundstykker, amerikansk lotteri. mm. Der vil være salg af øl og vand samt Gammel Dansk m.m. Så kære venner, start dagen godt og mød op i Kulturhuset i Korsør den 1. maj kl. 08:00. Vi glæder os til at se dig :) Med ønske fra bestyrelsen om et godt VALG, og at vi alle må få en fantastisk 1. maj med sol, glæde og hygge i hele Slagelse Kommune. Med venlig hilsen Benjamin Erichsen Korsør Partiforening. SKS-Posten 25

26 Masser af østrogen og rigeligt smør. En aften til eftertanke Af Lene Wibroe, byrådsmedlem (SF) Kan Adam Price holde styr på en gruppe debatlystne kvindelige politikere? Sådan lød spørgsmålet fra Q-Debatten før mandagens arrangement - og ja det kan han! Et veloplagt panel af kvindelige politikere indtog hjemmevant scenen på Vilcon, og førte de 120 fremmødte tilhørere igennem en række emner som bl.a. omhandlede familieliv kontra karriere, rollen som mor og politiker samt kønsforskellene på Christiansborg. Adam Price styrede professionelt og med en god portion humor slagets gang, og tilsatte undervejs enkelte spændende anekdoter fra sit arbejde med DRs dramaserie Borgen. Astrid Krag, Adam Price, Bodil Kornerup og Lene Wibroe Den personlige side Aftenen var præget af en hyggelig og afslappet stemning, der er også smittede af på de inviterede politikere. Derfor blev det også en debat der holdt sig langt fra partipolitik, og i virkeligheden handlede mest om mennesker og i særdeleshed kvinder. Flere af debattørerne åbnede op for en personlig side, som man sjældent oplever. Blandt andet fortalte Bodil Kornbek om det kvindenetværk, hun var en SKS-Posten 26

27 del af og nogle af de resultater, dette havde givet i beslutninger. Anna Mee Allerslev (R) opfordrede til at kvindelige politikere dropper misundelsen, de spidse albuer og hjælper andre kvinder i politik. Det kunne Colette Brix (DF) kun tilslutte sig, og hun fortalte også åbenhjertigt om, hvordan hendes politiske karriere havde haft konsekvenser i forhold til hendes børn. Min datter er fars pige. Jeg har ikke fået et lige så nært forhold til hende, for det er ikke mig, der har været der mest. Sådan er det bare, og det er konsekvenserne, konstaterede hun. Den udtalelse fik straks Adam Price til at spørge om man ikke kan være en god mor, og samtidig være politiker på Borgen. Et emne der også fik gang i snakken om, hvorvidt mødeplanlægning i udvalgene og grupperne i virkeligheden burde og kunne tilrettelægges, så der også var plads til familien i politikerens hverdag. Stor støtte til velgørenhed Generelt bød aftenen på mange spændende kommentarer fra både salen og panelet, og de mange fremmødte kvinder og enkelte modige mænd, kunne gå hjem med en fornemmelse af, at have været meget tættere på personerne bag politikken. Udover en spændende debat bød arrangementet også på et overdådigt lotteri, hvor alle præmier (værdi ) var sponsoreret af det lokale erhvervsliv. Hovedparten af gæsterne fik da også en eller flere præmier med hjem, og arrangørerne fra Q-Debatten kunne melde om totalt udsolgt af lodder da pausen var forbi. Overskuddet fra salget skal nu fordeles imellem Julemærkehjemmet i Skælskør, Kvindekrisecenteret i Ringsted og Mødrehjælpen. Ved en afstemning blandt deltagerne blev det afgjort at 58 % overskuddet skal gå til Julemærkehjemmet i Skælskør. Vi er rigtig glade for den opbakning vi har mødt, og et totalt booket arrangement med en lang venteliste er med til at give ekstra kræfter. Det har været en hård men spændende planlægning, så når pengene er overrakt, og vi har fået sagt ordentlig tak til sponsorerne, deltagerne og naturligvis politikkerne, så skal vi slappe af. SKS-Posten 27

28 Hvad er Fællesledelsen? Af Claus B. Jørgensen, formand for Fællesledelsen Fællesledelsens opgave er, som det står i vedtægterne: - at inspirere til og koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde mellem fællesledelsens foreninger samt formidle samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse. - at formidle samarbejdet med Fællesledelsens byrådskandidater samt opstille og føre valgkamp for disse. - at arbejde for øget tilslutning til partiet. I praksis drejer det sig om, at Fællesledelsen er den del af partiorganisationen, som håndterer kommunalvalg, drøfter valgresultat og konsekvenser, udpeger partifæller til tillidshverv og håndterer samarbejdet med byrådsgruppen. Dette sidste sker f.eks. ved, at der holdes 2 fællesmøder hvert år imellem byrådsgruppen og Fællesledelsen. Borgmester og gruppeformand har adgang til Fællesledelsens møder, øvrige byrådsmedlemmer har været inviteret til disse møder, og Fællesledelsen er repræsenteret ved gruppemøderne samt inddra-ges i beslutningsprocessen. Valgt til Fællesledelsen 2011 er: Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Claus B. Jørgensen Kaj Andersen Tom Månsson Tina Christensen Abdel I Sabri Hans Larsen Herudover består fællesledelsen af formændene for de 3 partiforeninger. Adgang til møderne har desuden en repræsentant fra hhv. LO, DSU og AOF og borgmester / gruppeformand, kredsformanden og kredsens folketingskandidat. Politik på nettet Regionsrådets arbejde kan følges på Husk at æ, ø og å ikke bruges, så det er sjaelland og regionsraadet SKS-Posten 28

29 Fra repræsentantskabsmødet i Fællesledelsen Af Claus B. Jørgensen, formand for Fællesledelsen Fællesledelsen afholdt primo februar 2011 repræsentantskabsmøde, hvor ca. 30 delegerede var mødt op. Formanden, Claus B Jørgensen, supplerede den skriftlige beretning for året der var gået, med at fortælle om, at forberedelserne til kommunevalget 2013 allerede var sat i gang. Vi er i gang med at analysere valgresultatet fra sidst, kigge på kandidatprofiler og forventninger sagde Claus B Jørgensen. Målet er også at få erfaring fra det kommende folketingsvalg, hvor Socialdemokraterne har erklæret, at der er dømt Obama-valgkamp. Den amerikanske præsidents valgkamp var i høj grad præget af at få frivillige til at deltage. Borgmester Lis Tribler gav en oversigt over de mange opgaver som er løst eller som er under vejs. Hun nævnte blandt andet problemerne Nordbyen i Slagelse, det nye sygehusbyggeri, erhvervsindsatsen, samarbejde i region Sjælland om vidensarbejdspladser og skolestrukturarbejdet som jo nu går ind i en ny fase. Slagelse Kommune er en sund og veldrevet kommune, men vi er udfordret fordi der er et lavt uddannelseniveau, mange ledige og førtidspensionister, som blandt andet betyder et svagt skattegrundlag forklarede Lis Tribler. Den netop indgåede brede politiske aftale og omkonstituering fik også nogle forklarende ord med på vejen af Lis Tribler. Baglandet i Socialdemokratiet har været kritisk i forløbet ligesom flere byrådsmedlemmer har udtrykt sig negativt. Det bliver spændende at følge, om begge sider af byrådssalen, kan og vil få samarbejdet til at lykkes. Fællesledelsen har senest efter et møde med byrådsgruppen slået fast, at kommunesammenlægningen og læren af de første år i den nye kommune er, at det er nye tider som kræver nye måder at arbejde på Hændelsen som førte frem til den ændrede magtfordeling i byrådet, at Ebbe Jens Ahlgren, som jo var mangeårig formand for Socialdemokraterne i Korsør, har meldt sig ind i Venstre, fik også en del ord med på vejen. Der er ingen tvivl om at mange Socialdemokrater ikke har megen forståelse for den ego-kultur, som Ebbe Jens Ahlgrens handling er udtryk for, som det blev udtrykt i rygepausen. SKS-Posten 29

30 Fællesledelsen Socialdemokraterne Slagelse Beretning 2010 Året 2010 var globalt set præget af den finansielle krise. Frem til finanskrisen havde Danmark været igennem en meget lang og næsten ubrudt økonomisk fremgang. Beskæftigelsen steg, boligpriserne steg - og olie og naturgas fossede op af Nordsøen og VK-regeringen svømmede med på bølgen. Det offentlige forbrug steg - og man gav skattelettelser. Hver valgperiode sine skattelettelser. Alt sammen finansieret af et såkaldt»økonomisk råderum«. Skattelettelserne i 2004 var finansieret af»råderummet«- og skattelettelserne i 2007 var ligeledes finansieret af»råderummet«- eller som regeringen helt sort har forklaret:»ved annulleringen af varslede skattelettelser«. Der så igen var finansieret af»råderummet«. Det havde været rart, at have haft dette råderum nu. V, K og O's økonomiske politik har skabt et økonomisk blødende sår og en beskæftigelsespolitik der ligger i ruiner. Regningen skal nu betales af de grupper der ikke fik del i festen med skattelettelser og bankpakker, nemlig den almindelige del af befolkningen. De skal nu også betale med en dårligere kommunal service, fordi regeringen har bundet kommunerne på hænder og fødder, så de ikke kan finansiere den offentlige velfærd, som borgerne med rette kan forvente. Venstres og de Konservatives løsning er nu en overordentlig brutal reform, hvor regeringen ikke kun vil afskaffe efterlønnen, men også vil rykke ændringen af folkepensionsalderen. Det kommer til at berøre rigtig mange hårdtarbejdende mennesker. Regeringen stjæler dermed muligheden for, at almindelige mennesker, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har forholdsvis lave lønninger gennem hele livet, også kan få et liv efter arbejdslivet. Det kommende folketingsvalg skal derfor sikre en bedre fælles fremtid ved at vi får en ny regering og genvalg til vores lokale folketingsmand John Dyrby Paulsen. Slagelse Kommune har hidtil haft en god økonomi, men har været hæmmet af aftaler indgået imellem regeringen og Kommunernes Landsforening - frivilligt, men vel nok med armen vredet om viste tegn på at prisen for kommunalreformen nu skal betales og vi må se i øjnene at de kommende år bliver en økonomisk udfordring. Regeringen og Dansk Folkeparti gennemførte en omfattende kommunalreform med det formål at skabe større og mere bæredygtige enheder, der skal kunne løse flere opgaver selvstændigt. Virkeligheden er dog nu, at det er gået i den stik modsatte retning. Kommunernes selvstyre er blevet indskrænket, kommunerne, de offentligt ansatte bliver vist mindre tillid, og de har aldrig været holdt i en kortere snor end under den nuværende regering. Det har medført ufrihed og unødigt komplicerede reguleringer af kommuner og de medarbejdere, der skal levere velfærden til borgerne. SKS-Posten 30

31 For Socialdemokraterne i Slagelse Kommune har 2010 også været året, hvor dønningerne fra kommunalreformen skyllede indover. 2 partiforeninger, Boeslunde og Hashøj, er nu fusioneret i de 3 øvrige Skælskør, Korsør og Slagelse. I 2010 har Fællesledelsen igangsat en evaluering af seneste kommunevalg, hvor vi bl.a. vil se på vore opstillingsregler, og resultatet, som vil komme i 2011, skal danne grundlag for det næste kommunevalg. Fællesledelsen vil arbejde for et stærk Socialdemokratisk hold, til byrådet næste gang. I alle årene har vores grundlæggende værdier været frihed, lighed og solidaritet. De værdier går aldrig af mode, men de er udfordret i disse år. Der har i de senere år bredt sig en egoisme, hvor bl.a. fællesskaber defineres meget smalt. Det er nu legalt at surfe imellem fællesskaber at hente gevinsten et sted og bruge den (på sig selv) et andet sted. Loyaliteten med sig selv har nydt fremme i de senere år. Det så vi tydeligt i Slagelse Kommune i De grundlæggende værdier, der præger vores arbejde, er fortsat de samme. Og der er stadig meget at kæmpe for. Denne stigende liberalisme har betydet, at der i Slagelse byråd er indgået en bred aftale om samarbejde. Det er i den forbindelse vigtigt at præcisere, at samarbejde kan være et middel til at nå målet, men det skal ikke være målet i sig selv var præget af et godt samarbejde med de lokale fagforeninger, LO og AOF, til gavn, glæde og inspiration for alle, som frivilligt bruger tid og kræfter på at kæmpe, for vores velfærdssamfund tak for det. Politik handler om værdier og viljen til at skabe forandringer. Forandringer sker ikke uden kamp og Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer af det danske samfund. Vi fortsætter kampen i Midtsjælland SKS-Posten 31

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4

Socialdemokraten. Socialdemokraterne i Varde Nr 4 Kære medlem Af Formand Frede S Pedersen Politisk set har det været et mærkeligt år, hvor vi i lang tid stod klar til at gå i valgkamp. Desværre vekslede Liberal Alliance så politiske holdninger med ministerposter,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere