Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Kierulff & Bjerre, 70.»Kiosque International«ved Steffen Henriksen, 72.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Kierulff & Bjerre, 70.»Kiosque International«ved Steffen Henriksen, 72."

Transkript

1 I Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. København. Anmeldelserne angaar følgende Firmaer: (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldelserne findes.) Aktieselskabet Dansk Folkeforsikrinqsanstalt, 72. Arildsens, Sophus, Efterfølger, 73. Aulin, Indehaver Kurt Nielsen, 72. Autorex, C. E. Pasborg, 71. Badens, Jacob, Bogbinder-Etablissement, 73. Bech Nielsen & Schultz, 70. Bendix, Helge, 71. Bendix & Lønborg, 71. Brdr. O. & K. Schmidt, 73. Busk, Peter, 72. Christiansen, Johansen og Wiehe, 73. Dansk Ejendomstil syn v/ R. Frederiksen, 72. Dansk Gummi-Depot v/ Julius Jensens Eftf., 70. Dansk Stofhandskefabrik vi G. Marcus, 72. Dehns, N. L., Dampvaskeri, 72. Diploma ved A Ifred Karsberg, 71. Diploma ved Alexander Karsberg, 71. Dops Manufacturing Comp., The, v/ Duelund, Aage Pedersen og Sørensen, 70. Droobs Pelsberederi I/S., 73. Eisteds Blomster, 72. Elite Kontormøbler v/ Nielsen & Werner, 72. Ferrum ved Thorvald C. Nielsen, 70. Fiske- og Vildtforretningen»Stevns«- vj K. 0. Hansen, 73. Fløystrup, E., & Co., 71. Gardenia, Kaj Mathiasen, 70. Giertsen, J. Chr., 73. Herreborg, Th., 73. Holm's, Einar, Eftf.'s Eftf. vi Ernst Palm Pedersen og Svend Kokfelt, 72. Industri & Handelshuset»Danalynt. ved Carlo A. Jensen, 71. Kefano v/ Hoffmeyer og Smedegaard, 72. Keramos, Erik A. Nielsen & Co., 70. Kierulff & Bjerre, 70.»Kiosque International«ved Steffen Henriksen, 72. Kjøbkes Reprodiiktionsanstalt, 73. Knudsen, Cornelius, 72. Kraks Legat, 71. Københavns Konfektionsfabrik v/ Carl V. Rasmussen, 72. Københavns Sandblæseri ved A. Sahr, 70. Larsson, L. P., 71. Larssons, L. P., Eftf., 71. Lønborg, Helmer, 71. Madsen & Beidil, 70. Madsens, H. Vincent, Maskinfabrik, 70. Marathon Staal ved E. Bruun Andersen, 73. Marathon Staal ved E. Bruun Andersen, Aarhus Afdeling, 73. Marathon Staal ved E. Bruun Andersen, Odense Afdeling, 73. Marsbøll & Co., 70. Maskinfabriken»Argus«ved C. Kongsfelt, 73. Maskinsnedkeriet * Alpha* Eriksen og Bisgaard Nielsen, 73. Melamedts, M. Wulff, Skotøjsfabrik I/S, 72. Mercantile Agency v/ I Axel Larsen, 70. Mercantile Agency ved Georg A. Christensen, 70. Nielsen og Overgaard, 71. Nyhavns Skibshandel ved A. Aldenborg, 72. Nyhavns Skibshandel ved Marie Carlsen, 72.»Nørrebros Klædeskofabrik«ved li. Koch, 71. Olander, Poul, & Aage Sørensen, 70. Oversøisk Handels Kompagni ved Vester-Andersen, 71. Rederiet»Europa«v/ Sten Christensen, 71. Reverte ved Alexander Karsberg, 71. Reverte ved Alfred Kars berg, 71.»Rotex«ved A. Jeppesen. 70. Selandia Frugtimport vj L. Damsgaard, 71. Silcon ved Civilingeniør Per Beck Jensen, 71. Simonsen <t Weels Efterfølger, 72.»Staalvarehuset«v/ E. Aarestrup, 72.»Staalvarehuset«vj H. Christensen, 72. Stejlbjergs Skotøjsmaga sin, 70. Thalbitzer, Gerhard, 72. Trojel & Meyer, 72. Tuta ved A. Knudsen og Søn, 70.

2 Tvillingernes Knivudsalq, Gerhard Thalbitzer, 72. Understrup & Hansen, 71. Vanløse Bladcentral ved Anna Juhl, 73. Valby Bolig- og Blokhusbyggeri ved M. A. Fre deriksen, 71. Vesterbros Farvehandel vi G. Lissau, »VesterbrosFarvehandeU vi Vilhelm Dantzer, 70. Wibroe, Ernst, 71. Østerbro Legetøjsfabrik ved H. W. Christen sen, 70. Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Holger Winding Christensen udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet ØSTERBRO LEGETØJSFA BRIK ved H. W. CHRISTENSEN. Prokura er meddelt Carlo Christian Robert Øltieng- Hansen. Firmaet DANSK GUMMI-DEPOT vi JULIUS JENSEN'S EFTF. har meddelt Svend Øjvind Robert Federspiel Prokura. Firmaet H. VINCENT SKINFABRIK er hævet. MADSENS MA- Firmaet MADSEN & BEIDIL udøver Industridrift. Harry Vincent Madsen og Max Moses Beidil er de ansvarlige Deltagere. Alfred Fritz Carl Sahr af Rødovre driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS SANDBLÆSERI ved A. SAHR. Benjamin Ingerslev Petersen er udtraadt af Firmaet MARSBØLL & CO., der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Preben Francis Maximilian Raymond Thierry og Aage Peter Marsbøll. Firmaet BECH NIELSEN & SCHULTZ driver Handel. Viggo Bech Nielsen og Otto Schultz er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Christine Sofie Stejlbjerg, født Jensen, der var ansvarlig Deltager i Firmaet STEJLBJERGS SKOTØJSMAGASIN, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Janus Villiam Charles Emmanuel Stejlbjerg. Firmaet»VESTERBROS FARVEHAN DEL«v/ VILHELM DANTZER er hævet. Henry Gunnar Lissau driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VESTERBROS FARVEHANDEL v/ G. LISSAU. Firmaet POUL OLANDER & AAGE SØRENSEN er hævet. Firmaet KIERULFF & BJERRE driver Handel. Erik Christian Kierulff og Per Jacob Oscar Viggo Bjerre er de ansvarlige Deltagere. Neddi Frants Sørensen er udtraadt af Firmaet THE DOPS MANUFACTURING COMP. v/ DUELUND, AAGE PEDERSEN OG SØRENSEN, der fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Poul Peter Bay Duelund og Georg Aage Pedersen. Prokura er meddelt fornævnte N. F. Sørensen i Forbindelse med hver især af Firmaets ansvarlige Deltagere. Arne Villiam Jeppesen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»ROTEX«ved A. JEPPESEN. Marius Kaj Mathiasen af Dragør driver ia\ Handel som eneste ansvarlig Indehaver af t Firmaet GARDENIA. KAJ MATHIASEN. M Firmaet TUTA ved A. KNUDSEN OG DC SØN driver Handel. Adolf Knudsen og go Otto Adolf Knudsen er de ansvarlige Del- -Ia< tagere. Firmaet KERAMOS, ERIK A. NIELSEN & CO. udøver Industridrift. Lauritz Otto Willi Schmidt og Erik Alexander Nielsen, sidstnævnte af Søborg, er de ansvarlige Deltagere. Carl Christian Thorvald Nielsen af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig ludehaver af Firmaet FERRUM ved THORVALD C. NIELSEN. Firmaet MERCANTILE AGENCY ved GEORG A. CHRISTENSEN er hævet. m ott'.na agi -lal -ts bav bav Jørgen Axel Vilhelm Larsen driver Han- -ns del som eneste ansvarlig Indehaver af ts Firmaet MERCANTILE AGENCY v/ AXEL LARSEN. Københavns Magistrat, den 7. April 1943.

3 71 Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Firmaet DIPLOMA ved ALFRED KARS- BERG er hævet. Adzer Blume er indtraadt i Firmaet E. FLØYSTRUP & CO. som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet tegnes af Deltagerne i Forening. Firmaet»NØRREBROS KLÆDESKO FABRIK«ved R. KOCH er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at Forretningskontoret er overflyttet til Frederiksberg Birks Jurisdiktion. Morten Andersen Frederiksen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VALBY BOLIG- OG BLOKHUSBYGGERI ved M. A. FREDE RIKSEN. Firmaet L. P. LARSSON er hævet. Firmaet L. P. LARSSONS EFTF. driver Haandværk. Paul Frederik Blixt af Rødovre og Carl Egon Andreas Larsen af Frederiksberg er de ansvarlige Deltagere. Firmaet UNDERSTRUP & HANSEN driver Handel. Jens Haakon Understrup og Vagn Hansen er de ansvarlige Deltagere. Firmaet AUTOREX. C. E. PASBORG er hævet. Firmaet NIELSEN OG OVERGAARD driver Haandværk. Svend Aage Nielsen og Anders Christian Harry Thomsen Overgaard, sidstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere. Under Firma OVERSØISK HANDELS KOMPAGNI ved VESTER-ANDERSEN drives Handel af et Kommanditselskab, i hvilket Niels Peter Vester-Andersen af Hellerup er eneste ansvarlige Deltager. Niels Louis Damsgaard driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SELANDIA FRUGTIMPORT v/ L. DAMS GAARD. Carlo Augusto Jensen udøver Handel og Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet INDUSTRI & HANDELS HUSET»DANALYN«ved CARLO A. JENSEN. Alexander Borch Karsberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DIPLOMA ved ALEXANDER KARS- BERG. Prokura er meddelt Ivan Golterman Karsberg og Viggo Pommer hver for sig. Firmaet REVERTE ved ALFRED KARS BERG er hævet. Alexander Borch Karsberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet REVERTE ved ALEXANDER KARS BERG. Prokura er meddelt Ivan Golterman Karsberg og Viggo Pommer hver for sig. Sten Hvide Christensen af Holte driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet REDERIET»EUROPA«v/ STEN CHRISTENSEN. Prokura er meddelt Otte Hvide Christensen. Firmaet IKRAKS LEGAT har meddelt Povl Harkjær Munk-Madsen Prokura i Forening med hver især af de tidligere anmeldte Prokurister Steffen Peder Anker Heegaard, Kristian Muller eller Svend August Brandt-Møller. Firmaet BENDIX & LØNBORG er hævet. Helmer Lønborg driver Vekselerervirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HELMER LØNBORG. Helge Bendix driver Vekselerervirksomhed som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HELGE BENDIX. Paul Knudsen, der havde Prokura i Firmaet ERNST WIBROE, er afgaaet ved Døden. Prokura er meddelt Inger Frantzen. Per Beck Jensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SILCON ved CIVILINGENIØR PER BECK JENSEN. Københavns Magistrat, den 1(J. April 1943.

4 Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Steffen Henriksen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»KIOSQUE INTERNATIONAL«ved STEFFEN HENRIKSEN. Firmaet SIMONSEN & WEELS EF TERFØLGER er hævet. Axel Kofod, der var Medlem af Bestyrelsesraadet for Firmaet AKTIESELSKA BET DANSK FOLKEFORSIKRINGSAN- STALT, er afgaaet ved Døden. Børge Christian Jessen af Gentofte er indtraadt i Bestyrelsesraadet som Medlem af Kontrolkomiteen. Firmaet EINAR HOLM'S EFTF.'S EFTF. v/ ERNST PALM PEDERSEN OG SVEND KOKFELT udøver Industridrift. Ernst Palm Pedersen og Svend Oluf Magnus Frederik Kokfelt, begge af Hellerup, er de ansvarlige Deltagere. Robert Frederiksen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK EJENDOMSTILSYN v/ R. FRE DERIKSEN. Firmaet KEFANO v/ HOFFMEYER OG SMEDEGAARD udøver Industridrift. Sune Julius Niels Hoffmeyer og Peter Tage Andersen Smedegaard, sidstnævnte af Hellerup, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet DANSK STOFHANDSKEFA BRIK v/ G. MARCUS er hævet. Carl Valdemar Rasmussen udøver Handel og Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS KONFEKTIONSFABRIK v/ CARL V. RASMUSSEN. 72 Svend Otto Johannes Jacobsen er udtraadt af Firmaet PETER BUSK, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Peter Gunni Busk som eneste ansvarlig Indehaver. Firmaet M. WULFF MELAMEDTS SKOTØJSFABRIK I/S udøver Industridrift. Marcus Wulff Melamedt og Zalmanas Lipa Sandleris er de ansvarlige Deltagere. Firmaet N. L. DEHNS DAMPVASKERI er afmeldt af Handelsregistret. Firmaet»STAALVAREHUSET«v/ H. CHRISTENSEN er hævet. Ejvind Axel Aarestrup af Frederiksberg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»STAALVAREHUSET«v/ E. AARESTRUP. Kurt Harald Nielsen af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet AULIN. INDEHAVER KURT NIELSEN. Københavns Magistrat, den 16. April Til Københavns Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser: Victor Hans Meyer, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet TROJEL & MEYER, er afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet. Firmaet ELITE KONTORMØBLER v/ NIELSEN WERNER driver Haandværk. Holger Hans Peter Nielsen og Ove Antoni Werner er de ansvarlige Deltagere. Knud Mogens Fagerlund Eisted driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet EISTEDS BLOMSTER. Firmaet NYHAVNS SKIBSHANDEL ved MARIE CARLSEN er hævet. Arthur Louis Aldenborg driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet NYHAVNS SKIBSHANDEL ved A. ALDENBORG. Firmaet CORNELIUS KNUDSEN har meddelt Ernst Henriksen Prokura. Firmaet TVILLINGERNES KNIVUD SALG. GERHARD THALBITZER har meddelt Johanne Thalbitzer, født Detlephsen, Prokura. Gerhard Sophus Thalbitzer af Gentofte driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet GERHARD THALBIT ZER. Prokura er meddelt Johanne Thalbitzer, født Detlephsen.

5 Kaj Sigfred Knud Schmidt er udtraadt af Firmaet BRDR. O. & K. SCHMIDT, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Otto Tage Gustav Schmidt. Johan Christoffer Giertsen junior, der havde Prokura i Firmaet J. CHR. GIERT SEN, er afgaaet ved Døden. Prokura er meddelt Aage Giertsen. Firmaet MASKINFABRIKEN»ARGUS«ved C. KONGSFELT er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at Forretningskontoret er overflyttet til Søndre Birks Jurisdiktion. Anna Marie Juhl, født Tobiesen, driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VANLØSE BLADCENTRAL ved ANNA JUHL. Firmaet CHRISTIANSEN, JOHANSEN OG WIEHE er hævet. Firmaet DROOBS PELSBEREDERI I/S udøver Industridrift. Dion Karl Droob og Halfdan Rose Bjare er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af fornævnte H. R. Bjare alene. Firmaet TH. HERREBORG er hævet. Carl Peter Zingenberg, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SOPHUS ARILDSENS EFTERFØLGER, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Enke Adelheid Vilhelmine Zingenberg, født Jensen. Prokura er meddelt Godfred Karl Zingenberg. Børge Johansen er indtraadt i Firmaet KJØBKES REPRODUKTIONSANSTALT som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Firmaet MASKINSNEDKERIET»AL PHA«. ERIKSEN OG BISGAARD NIEL SEN udøver Industridrift. Erik Karl Martin Eriksen og Jens Bisgaard Nielsen er de ansvarlige Deltagere. Kai Otto Hansen af Jyderup driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FISKE- OG VILDTFORRETNIN GEN»STEVNS«v/ K. O. HANSEN. 73 Mogens Anthon Wille er indtraadt i Firmaet JAKOB BADENS BOGBINDER ETABLISSEMENT som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager. Erik Bruun Andersen af Gentofte, der under anmeldt Firma MARATHON STAAL ved E. BRUUN ANDERSEN har drevet Handel i Frederiksberg Birks Jurisdiktion, har overflyttet Forretningskontoret her til Staden, hvor han driver Handel under nævnte Firma. Prokura er meddelt Peer Leif Thorkild Svendsen. Firmaet har oprettet en Filial i Odense under Firma Marathon Staal ved E. Bruun Andersen, Odense Afdeling. Filialen i Odense bestyres af Mathias Andersen og Niels Henry Christian Løfqvist, der tegner Filialens Firma hver for sig. Endvidere har Firmaet oprettet en Filial i Aarhus under Firma Marathon Staal ved E. Bruun Andersen, Aarhus Afdeling. Filialen i Aarhus bestyres af Henning Ravnsø Lind og Jens Andreas Ravnsø Lind, der tegner Filialens Firma hver for sig. Københavns Magistralt, den 17. April Københavns Amt. Politikreds Nr. 1. Berigtigelse vedr. Bekendtg. i Statstidende 8. August 1942: Fru Karen Franziska Hansen, f. Nielsen, Finsensvej 55, driver Handel Finsensvej 55 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FREDE RIKSBERG BRÆNDSELSFORSYNING v. K. HANSEN«. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 29. Marts J. Parker. Erik Helmuth Christensen, Kaløvej 26, driver Haandværk Vesterbrogade 165 i Frederiksberg Kommune, idet han som eneste ansvarlige Indehaver fortsætter sin afdøde Fader Poul Georg Frederik Christensens hidtil drevne uanmeldte Firma»INSTALLATIONSFIRMAET POUL CHRISTENSEN«.

6 Georg Philip Foss, Nyvej 6, driver Haandværk Nyvej 6 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»WIFOS ved PHILIP FOSS«. Prokura har Niels Frederik Bundgaard, Østerbrogade 52. Firmaet»BRØDR. LAURSENS EF- TERF. MARMORVARE- & GRAVMONU MENTFORRETNING«af Frederiksberg har meddelt Charles Laursen, Søndre Fasanvej 35, og Carlo Victor Emanuel Foght, Hellerupvej 58, kollektiv Prokura. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 31. Marts P. P. V. G. Bent Piirschel. Fm. Firmaet»THULINS EFTF.«driver Haandværk GI. Kongevej 167 i Frederiksberg Kommune. Anker Pedersen Sommer, Hvalsøvej 27, og Knud Kjeldsen, Ingerslevsgade 184, er de ansvarlige Indehavere og tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren i Frederiksberg Birk. den 1. April J. Parker. Hans Laurits Larsen, Kildegaardsvej 13, udøver Industridrift Borupsallé 128 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»GENERATOR, ELEKTROMEKANISK ETABLISSEMENT ved HANS L. LARSEN«. Eneprokura er meddelt Bent Werdelin Larsen, Kildegaardsvej 13. Prokura 2 i Forening er meddelt Frk. Gudrun Crone, Wermlandsgade 8 J, Fru Karen Vilhelmine Nielsen, Smallegade 52 A., og Niels Peter Vigand Larsen, Reberbanegade 23. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 8. April J. Parker. Kommanditisten er udtraadt af Firmaet»J. A. SØRENSEN 6: CO.«af Frederiksberg. Politimesteren i Frederiksberg - Birk, den 9. April J. Parker. Carl Oskar Nikolaj Kretzschmer, Nøddekrogen 5, Charlottenlund, driver Haandværk Grundtvigsvej 37 i Frederiksberg 74 Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»UNGDOMMENS BIBLIOTEK v. OSKAR KRETZSCHMER«. Charles Victor Petersen, Bag Søndermarken 3, driver Haandværk Falkonerallé 25 i Frederiksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»TEMPUS FUGIT v. CHARLES V. PETERSEN«. Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 16. April J. Parker. Firmaet»HUMMER-BASSINERNE v. E. FEMERLING & SØNNER«driver Handel Gammel Kongevej 156 i Frederiksberg Kommune. Emil Valdemar Femerling, Junggreensvej 15, Poul Femerling, Jul. Valentinersvej 24, Ib Femerling, Peter Bangsvej 240, og Emil Christen Femerling, GI. Kongevej 156, er de ansvarlige Indehavere. Firmaet tegnes af Emil Valdemar Femerling alene eller af 2 af de øvrige Deltagere i Forening. Politimesteren i Frederiksberg Birk. den 21. April 1943, J. Parker. Politikreds Nr 2. Viggo Andersen Søgaard af København driver Handel i Lyngby-Taarbæk Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet TAARBÆK BOGHANDEL v/ VIGGO SØGAARD. Firma TRØRØD PELSDYRFARM v/ FRU RIGMOR MARIA LUNDSTRØM OG J. BIRGER CHRISTENSEN driver Handel i Søllerød Kommune. Rigmor Maria Lundstrøm og Jørgen Birger Christensen, begge af Vedbæk, er de ansvarlige Indehavere og tegner Firmaet i Forening. Firmaet HELMIC v/ H. C. HELWEG- MIKKELSEN af Hellerup har meddelt Robert Christian Jørgensen af Hellerup Prokura. Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 7. April Aage Seidenfaden.

7 Politikreds Nr. 3. Berigtigende Anmeldelse: Carl Christian Kongsfelt af København, der hidtil under anmeldt Firma:»MASKINFABRIKEN AR- GUS ved C. KONGSFELT«har drevet Haandværk i Københavns Kommune, har overflyttet Firmaet til Hvidovre Kommune, hvor han fremtidig udøver Industridrift under nævnte Firma. Prokura er meddelt Poul Harry Holmgren Kongsfelt. Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 27. Marts E. Reinstrap. Firmaet»POUL HANSEN & SØN«driver Haandværk i Taarnby Kommune. Per Poul Hansen og Wilfred Mozart Frithjof Hansen, begge af Kastrup, er de ansvarlige Deltagere. Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. v., den 6. April Roskilde. E. Reinstrap. Firmaet»DANSK PIBEFABRIK ved FRED. BRANDT«af Roskilde er hævet. Hans Erik Brandt af Roskilde udøver Industridrift i Roskilde Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»DANSK PIBEFABRIK ved HANS BRANDT«. Politimesteren i Roskilde m. v., den 8. April Aage Jørgensen. Frederiksborg Amt. Helsingør. Til herværende Firmaregister er anmeldt, at Frederik Christian Hansen og Gerhardt Emilius Larsen, begge af Helsingør, driver Industrivirksomhed i Helsingør under Firmanavnet»HELSINGØR 75 KAROSSERI OG MODELFABRIK v/ FR. HANSEN & G. LARSEN«. Politimesteren i Helsingør m. v., den 21. April Wineken. Politikreds Nr. 8. Knud Hartvig Rasmussen af Frederiksværk driver Haandværk i Frederiksværk Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»FREDERIKSVÆRK OG OMEGNS INSTALLATIONSFORRET NING ved HARTVIG RASMUSSEN«. 8. Politikreds Kontorafdeling, Frederiksværk, den 16. April Harck. Holbæk Amt. Holbæk. Firmaet HOLBÆK KARTONNAGEFA BRIK ved C. NYGAARD LILLESAND AF HOLBÆK er hævet. Ernst Nikolaus Wilhelm Hasch af Holbæk udøver Industridrift i Holbæk Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»HOLBÆK KARTONNAGEFABRIK ved ERNST HASCH«. Politimesteren i Holbæk ni. v., den 6. April Rosen. Berigtigende Anmeldelse: Det i Statstidende den 28. Oktober 1942 bekendtgjorte Firma»ANDELSSELSKABET HOLBÆK HØRSKETTERI«tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Forening. Politimesteren i Holbæk m. v., den 19. April Rosen.

8 Sorø Amt. Korsør. Firmaet MØNSTERBAGERIET, vi N. P. NIELSEN & K. E. NIELSEN, driver Haandværk i Korsør Købstad. Bagermester Niels Peter Nielsen og Bagermester Kaj Egon Nielsen, begge af Korsør, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Politikontoret i Korsør, den 21. April Skælskør. T. Waarst, Fm. Otto Jagd og Erling, begge af Skælskør, anmelder, at de som eneste ansvarlige Deltagere vil drive Karetmagervirksomhed i Skælskør under Firmaet»JAGD OG MALLING«. Politimesteren i Skælskør m. v., den 9. April Griiner. Slagelse. Firmaet»RØHLING & KRISTENSEN, AUTORISERET ELEKTROINSTALLA- TØR«, driver Haandværk i Finderup Kommune. Aksel Richard Røhling og Niels Aksel Kristensen, begge af Høng, er de ansvarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet. Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse den 9. April Ove Jensen. Undertegnede VILHELM PEDERSEN, HØNG, der fra min Maskinfabrik i Høng Finderup Kommune, driver Industrivirksomhed, anmelder herved, at jeg yderligere har meddelt Ingeniør Poul Oluf Glenstrup Pedersen af Høng Fuldmagt til at underskrive pr. procura i alle Forhold vedrørende min Forretning. Politimesteren i Slagelse m. v., Slagelse den 13. April Ove Jensen. 76 Firmaet:»J. NIELSEN OG K. NILSv., Slagelse den SON«, Slagelse, er hævet. Politimesteren i Slagelse m. 16. April Ove Jensen. Præstø Amt. Næstved. Hans Peter Mathiesen af Næstved driver Handel i Næstved som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet NÆSTVED LÆ DERHANDEL, A. CHR. RASMUSSENS EFTF. v. P. MATHIESEN. Poul Carl Møller af Næstved driver Haandværk i Næstved som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»BRØDFABRI- KEN HYGÆA ved POUL MØLLER«. Det i Statstidende for 14. August 1942 bekendtgjorte Firma»NÆSTVED BRØD FABRIK HYGÆA ved POUL MØLLER«er samtidig ophævet. Politimesteren i Næstved m. v., den 12. April L. Dyrlund. Bornholms Amt. Rønne. Børge Christian Georg Nielsen af Rønne driver Handel i Rønne Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»BORNHOLMS PRODUKTFORRET NING ved BØRGE CHR. NIELSEN«. Prokura er meddelt Carla Hildeborg Nielsen af Rønne. Ernst Georg Olsen af Rønne driver Handel i Rønne Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»ERNS'I G. OL SENS BOGHANDEL, RØNNE«. Politimesteren i Rønne m. v., den 15. April d'auchamp.

9 Odense Amt. Odense. Firmaet»VETO«ved KNUD EJLER AAS af Odense er hævet. Christian Nielsen af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»VETO ved CHR. NIELSEN«. Jørgen Bro af Odense driver Handel i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»DANSK KANIN SER VICE«ved JØRGEN BRO. Firma»ODENSE KRØLHAARSFABRIK ved JOHS. GULDDAL«der under anmeldt Firma driver Handel og Fabrikation i Odense Købstad anmelder, at den Bogholder Robert Gabriel, Odense, meddelte Prokura er tilbagekaldt. Politimesteren i Odense, den 7. April Seldorf. Firma E. S. JENSENS CIGARFORRET NING v/ E. S. JENSEN OG CO. driver Handel i Odense Købstad. Einar Sophus Jensen og Arne Gunner Knud Søderberg Jensen, begge af Odense, er de eneste ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Ernst Rasmus Jørgensen Foged af Odense driver Handel og Industri i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»MUNKEKILDEN«(FYNS MI NERALVANDSFABRIK) ved ERNST FO GED. Politimesteren i Odense, den 19. April Seldorf. FYENS STIFTS SPAREKASSE anmelder: Nye Vedtægter, der træder i Stedet for de hidtil gældende Vedtægter af 14. Februar 1938, er den 25. Marts 1943 stadfæstet af Handelsministeriet. Politimesteren i Odense, den 20. April Seldorf. 77 Middelfart. Albert Nikolai Hansen er udtraadt af Firmaet»MIDDELFART MALERVARE- OG TAPETHANDEL«ved Albert N. HANSEN, og i Stedet er indtraadt Johannes Berthold Guldbrandt Hansen af Middelfart som eneste ansvarlige Indehaver, hvorhos den sidstnævnte tillagte Prokura er tilbagekaldt. Politimesteren i Middelfart m. v., den 30. Marts Galschiøt. Politikreds Nr. 28. Firmaet»THE DANISH CANNING CO. ved GUSTAV NIELSEN OG ALFRED NIELSEN«anmelder, at Alfred Nielsen er udtraadt af Firmaet, der fortsættes af Jens Gustav Nielsen som eneste ansvarlig Indehaver. Firmanavnet er ændret til»the DANISH CANNING CO. ved GUSTAV NIELSEN«, og Firmaet udøver Industridrift i Dalum Kommune. Politimesteren i Odense Herred m. v., den 6. April Sophus Aagaard. Enkefru Louise Auguste Deele, f. Weimann, af Dalum Kommune udøver Industridrift i Hjallese, Dalum Kommune, som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»FYNS TRAN DEPOT ved AUGUSTE DEELE«. Eneprokura er meddelt Søren Erik Windfeldt Heinrich Corny Poulsen. Politimesteren i Odense Herred m. v., den 12. April Sophus Aagaard. Svendborg Amt. Nyborg og Politikreds Nr. 23. SØLLINGE-ESKILDSTRUP ANDELS- ELEKTRICITETSVÆRK OG MØLLE- FORRETNING, Søllinge, anmelder: Udtraadt af Bestyrelsen er Smedemester Th. L'ittau, Eskildstrup, og i Stedet for er indtraadt Gaardejer Lars Kristiansen, Havndrup.

10 Af Firmaet: Autocentralen ved J. Kruse og Fehr Jensen, Nyborg, er Johannes Amdrup Kruse udtraadt, og Firmaet fortsættes under Navn: AUTOCENTRALEN v/ A. FEHR, NYBORG, med Anton Fehr, Nyborg, som eneste ansvarlige Indehaver. Carl Vilhelm Nielsen har Procura. Politikontoret i Nyborg, den 30. Marts Har horn. Henry Mathias Johansen af Nyborg anmelder, at han under Firma NYBORG MØ BELLAKERING v/ HENRY M. JOHAN SEN driver Haandværk i Nyborg som eneste ansvarlige til Underskrift berettigede Indehaver. Politikontoret i Nyborg, den 13. April Maribo Amt. Nykøbing F. Har horn. 78 Enkefru Emma Alvilda Wismer af Nykøbing F. anmelder, at hun som eneste Indehaver driver Handel i Nykøbing F. under Firmaet»ERIK WISMER«idet hun fortsætter den af hendes afdøde Mand Erik Wismer i Nykøbing F. under uanmeldt Firma»ERIK WISMER«drevne Forretning. Politimesteren i Nykøbing F. ni. v., den 17. April Aage H. Jørgensen. Saxkøbing. Firmaet»CARDIEN &. LINDEGAARD«af Saxkjøbing driver Haandværk i Saxkjøbing. Egon Ingvar Louis Cardien Jørgensen af Sundby, Lolland, og Hans Poul Christian Lindegaard af Saxkjøbing er de ansvarlige Deltagere, der tegner Firmaet i Forening. Politimesteren i Saxkjøbing m. v., den 30. Marts S el sin g. Politikreds Nr. 19. Olga Amalie Schåfler-Petersen, Nykøbing F., anmelder, at hun som eneste Indehaver driver Handel i Væggerløse Kommune under Firma»HASSELØ FODER- OG JORDBRUGSKALKVÆRK, INDEHA VER OLGA AMALIE SCHÅFLER-PE TERSEN«. Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 16. April Aage H. Jørgensen. Bestyrelsen for STUBBEKØBING BRUGSFORENING har anmeldt, at Smed Frants Jensen, Stubbekøbing er udtraadt af Bestyrelsen for Brugsforeningen. I Stedet er indtraadt Chauffør Carl Andreas Laurits Nielsen, Stubbekøbing. Politimesteren i Nykøbing F. m v., den 28. April Aage H. Jørgensen. Firmaet»TEGLVÆRKERNES SALGS KONTOR FOR LOLLAND-FALSTER«har anmeldt, at Teglværksejer Julius Rasmussen, Klokkemosegaard Teglværk, er udtraadt af Firmaet. I hans Sted er indtraadt Direktør Georg Aarslew-Jensen, Nykøbing F. Garantikapitalen er forhøjet med Kr. til Kr. Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 19. April Aage H. Jørgensen. Aalborg Amt. Aalborg. Henrik Ernst Kristjan Carstens af Hjørring driver Handel i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet»CARSTENS HERRE MAGASIN«. Vagn Aage Larsen af Hasseris har Prokura. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 20. Marts C. L. Bach. Kirstine Riisager af Aalborg driver

11 Haandværk i Aalborg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»AAL BORG OMSYNINGSCENTRAL ved KIR STINE RIISAGER«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 14. April C. I.. Bach. Firmaet:»DANSK VARECENTRAL ved J. HØYER 6: C. NØHR FRANDSEN«af Aalborg driver Handel i Aalborg Købstad. Jørgen Høyer og Carl Nøhr Frandsen, begge af Aalborg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Firmaet:»B. V. NIELSEN OG J. KIL DEN NIELSEN«af Aalborg er hævet. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 20. April C. L. Bach. Anders Christian Christensen af Aalborg driver Industrinæring i Aalborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet:»AALBORG SALATFABRIK ved A. C. CHRISTENSEN«. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 21. April C. L. Bach. Frk. Mette Carstens af Hjørring er indtraadt i Firmaet:»CARSTENS HERRE MAGASIN«af Aalborg som fuldt ansvarlig og tegningsberettiget Deltager. Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 27. April C. L. Bach. Nørresundby. Werner Holst Pedersen af Nørresundby er udtraadt af og Hugo Pedersen, smst., er indtraadt i Firmaet»I/S NØRRESUNDBY MASKINSNEDKERI ved CHR. PEDER SEN OG SØNNER«i Nørresundby. Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v., den 7. April R. Arum. 79 delund og hans Sønner, Johan Christian Nøddelund og Knud Nøddelund, boende henholdsvis Vestergade 7, Vestergade 9 og Vesterbrogade 12 i Nørresundby, er de ansvarlige Deltagere, der hver for sig tegner Firmaet. Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v., den 10. April R. Arum. Politikreds Nr. 49. Bestyrelsen for BIERSTED BRUGS FORENING anmelder, at Gaardejer Lars Nødgaard, Biersted, er indtraadt i Bestyrelsen i Stedet for Gaardejer Jens Andersen Jeppesen, smstd. Politimesteren i Nørresundby Købstad m. v., den 19. April R. Arum. Hjørring Amt. Hjørring. Firmaet J. STYRUP & V. PROSCH- JENSEN udøver Industridrift i Hjørring Købstad. Jens Styrup af Ribe og Viggo Emil Pro'sch-Jensen af Hellerup er de ansvarlige Deltagere. Af»SYÆSKEN«ved MARGRETHE NIELSEN OG GERDA HANSEN er Fru Gerda Johanne Hansen, Hjørring, udtraadt, hvorefter Firmaet fortsættes uændret af den hidtidige Medindehaver Fru Margrethe Magdalene Nielsen, Hjørring, som eneste ansvarlige Indehaver. Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 7. April E. Land au, cst. Firmaet»I. C. NØDDELUND OG SØN NERS BLIKKENSLAGERFORRETNING«driver Haandværk i Nørresundby Købstad. Blikkenslager Johan Christian Nød- Frederikshavn. Firmaet M. LAURITZEN & CO., FRE DERIKSHAVN BUNKERKUL DEPOT,

12 FREDERIKSHAVN, anmelder Prokura for Jørgen Jensen, Frederikshavn. Politikontoret i Frederikshavn, den 6. April Platou. Tømrermester Bertel Andersen Hald, Elmevej, Frederikshavn, anmelder: Under Firmaet»KOMMANDITSELSKA BET BERTEL HALD & CO.«drives Haandværk i Frederikshavn Købstad. Eneste ansvarlige Indehaver: Bertel Andersen Hald. Der er indtraadt en Kommanditist i Firmaet. Intet Forbehold med Hensyn til Tegningsretten. Politikontoret i Frederikshavn, den 10. April Platon. 80 Anton Andersen af Viborg Kommune driver Handel i Viborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet VOGN- SENS EFTF. v/ ANTON ANDERSEN. Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 14. April Ewald. Skive. Firmaet»BOLIGMONTERINGEN ved DYHRBERG & SØN«driver Haandværk i Skive Købstad. Mads Peter Dyhrberg, Aagade 1, Skive, og Aksel Ramsdal Dyhrberg, Jyllandsgade 12, Skive, er ansvarlige Deltagere og kan hver for sig tegne Firmaet. Politimesteren i Skive Købstad m. v., den 16. April K- Poulsen. Politikreds Nr. 50. Bestyrelsen for ASAA OQ OMEGNS BRUGSFORENING anmelder, at Husmand Rasmus Christian Lauridsen, Asaa Hede, og Gaardejer Jens Christian Nielsen af Søraa er udtraadt af Bestyrelsen, og at Gaardejer Carl Martin Madsen og Husmand Jens Peter Sørensen, begge af Asaa, er indtraadt i Stedet. Politimesteren i Sæby Købstad m. v., den 5. April Viggo Ehlern. Viborg Amt. Viborg. Laurits Herman Ernst Nagel af Viborg Kommune, driver Handel i Viborg Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet L. NAGELS FRØHANDEL v/ L. NA GEL. Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 8. April Ewald. Berigtigende Anmeldelse: Politikreds Nr. 56. Af Bestyrelsen for»haasum ANDELS- BAGERI«er udtraadt Boelsmand Agner Gregersen af Haasum, Gaardejer Holger Grønning af Haasum, Gaardejer Andreas Sørensen af Rønbjerg, Gaardejer Jens Lundgaard af Volling, og i Stedet for er indtraadt Gaardejer Magnus Kjærulff af Haasum, Gaardejer Kristen Høj af Haasum, Gaardejer Erik Svansø Pedersen af Volling og Boelsmand Anton Jeppesen, Rønbjerg. Politimesteren i Skive Købstød m. v., den 9. April K. Ponlsen. Politikreds Nr. 57. Af Tilsynsraadet for LEVRING SOGN SPARE- OG LAANEKASSE er udtraadt Gaardejer Jens Riis Vestergaard, Skovsborg, og Gaardejer Andreas Jensen Holdgaard, Levring, og i Stedet for er indtraadt Gaardejer Rasmus Holger Overby, Klausholm, og Gaardejer Vagner Peder Nielsen Holgersdal. Tilsynsraadets Formand er Gaardejer Jens Marius Jensen, Levring. Peder Thorvald Thommesen er

13 fratraadt som Direktør, og i Stedet er Gaardejer Andreas Jensen Holdgaard, Levring, indtraadt. Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 1. April Ewald. Aarhus Amt. Aarhus. Firmaet»C. A. FREDERIKSEN«af Aarhus er afmeldt af det herværende Handelsregister. Berigtigende Anmeldelse: Firmaet»KARNO MAGASINET ved ELEONORA GADGAARD MADSEN OG KAREN AN DERSEN«af Aarhus driver Handel i Aarhus Købstad. Eleonora Gadgaard Madsen og Karen Ingeborg Andersen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening. Politimesteren for Aarhus Købstad, den 13. April Hoeck. Firmaet»J. JENSEN & SØN«af Aarhus udøver Industridrift i Aarhus Købstad. Jens Jensen af Aarhus og Sigurd Vilhelm Jensen af Aabyhøj er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet hver for sig. Politimesteren for Aarhus Købstad, den 14. April Hoeck. Fa.»JULIUS AUGUST KAEMPFFE«af Aarhus er afmeldt af det herværende Handelsregister. Firmaet»VINBJERGEJERNES DEPOT v/ ALBERT THORUPS BODEGA«af Aarhus er hævet. Firmaet»FREDERIKSEN & PEDERSEN«af Aarhus er hævet. Firmaet FREDERIKSBJERG SYMA SKINE & CYCLE FORRETNING ved O. CHR. OLESEN«af Aarhus er hævet. Politimesteren for Aarhus Købstad, den 17. April Hoeck. 1 Firmaet»ANGUILLA v/ E. NELLE- MOSE OG A. MIKKELSEN«af Aarhus udøver Industridrift i Aarhus Købstad. Edvin Viggo Immanuel Andersen Nellemose og Anna Margrethe Raunsbjerg Mikkelsen, begge af Aarhus, er de ansvarlige Deltagere. Hans Iver Pedersen a;f Skaade driver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»STRØ GETS BLOMST v/ H. I. PEDERSEN«. Politimesteren for Aarhus Købstad, den 20. April Glente, cst. Der er meddelt Aage Christian Jacobsen Prokura i Firmaet»AARHUS GLAS IMPORT & GLASSLIBERI v/ HULDE JACOBSEN«af Aarhus. Der er meddelt Søren Christian Peter Rønsted Prokura i Firmaet»P. BAUNS- GAARD«af Aarhus. Politimesteren for Aarhus Købstad, den 21. April Glente, cst. Skanderborg Amt. Horsens. Egon Johan Nielsen. Horsens, udøver Haandværk i Horsens Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»HORSENS HANDSKEFABRIK v/ E. NIELSEN«. Firmaet»HORSENS HANDSKEFABRIK v/ A. P. JENSEN«af Horsens er hævet. Politimesteren i Horsens Købstad ni. v., den 10. April R. Krause. Firmaet»HANSEN OG NIELSEN«af Horsens er hævet. Politimesteren i Horsens Købstad m. v., den 13. April Togeby, cst.

14 Silkeborg og Politikreds Nr. 38. Niels Møller Vinther Andersen, der driver Handel i Skandernp-Stilling Kommune, anmelder, at han meddeler Prokura til Alfred Andersen af Skandernp-Stilling Kommune. Under Firma»MALERNES ANDELS- FORRETNING«udøves Haandværk i Silkeborg Købstad af et Andelsselskab med begrænset Ansvar. Vedtægterne er af 16. Februar Den i Selskabet indskudte Kapital udgør mindst pr. Medlem Kr. 100,00. Medlemmerne hæfter for Selskabets Forpligtelser, dog ikke udover det dobbelte Indskud. Selskabets Bestyrelse er: Richardt Jensen, Formand, Helge Karup Andreasen, Næstformand, Ole Elsborg Jensen, Knud Nielsen og Egon Pedersen, alle af Silkeborg. Selskabet tegnes af to Bestyrelsesmedlemmer i Forening med Forretningsføreren. Prokura har Forretningsføreren, Maler Alfred Skovbo af Silkeborg. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i»silkeborg Socialdemokrat«. Politimesteren i Silkeborg m. v., den 7. April G. Munch, cst. Berigtigende Anmeldelse: ARBEJDER NES MÆLKEFORSYNING STASSANO«, SILKEBORG, der udøver Industridrift, anmelder, at ingen af Medlemmerne hæfter for Selskabets Forpligtelser. Politimesteren i Silkeborg ni. v., den 17. April Grønkvist, cst. Randers Amt. Randers og Politikreds Nr Bestyrelsen for»snedkernes OG STOLEMAGERNES KOOPERATIVE FORRETNING I RANDERS«anmelder: Forretningens Vedtægter er under 29. Januar 1943 ændret saaledes, at Firmaets Navn er»snedkersvendenes KOOPE RATIVE FORRETNING I RANDERS«, samt at Medlemmerne ikke hæfter solidarisk, men alene med Beløb, stort 50 Kr., for hver. Selskabet tegnes af to af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Af Bestyrelsen er udtraadt Frederik Christian Nielsen, Peter Thorvald Hansen og Ulrik Mikkelsen Hansen, og i Stedet er indtraadt Carl Anders Peter Nielsen (Formand), Aksel Therkildsen, alle af Randers. Den Orla Groes Pedersen meddelte Prokura er tilbagekaldt. I Stedet er der meddelt Forretningsfører Philip Nicolaj Christensen, Randers, kollektiv Prokura i Forening med Formanden. Bekendtgørelser til Medlemmerne sker ikke i offentlige Tidender. Politimesteren i Randers m. v., den 23. Marts Volquartz. Firmaet»VESTERPORT ved P. S. KASTRUP«af Randers er hævet. Firmaet»CECILIE HANSEN & CO. RANDERS«er ophævet. AF Firmaet»WARNSTRØM OG MARIA GER NIELSEN«af Randers er hævet. Politimesteren i Randers m. v., den 2. April Volquartz. Af Bestyrelsen for»asferg BRUGS FORENING«er udtraadt Boelsmand Christen Christensen Tobberup, Asferg, og Boelsmand Søren Sørensen, Asferg Østermark, og Forpagter Niels Andreas Østergaard, Asferg, og i deres Sted er indtraadt Gaardejer Carl Christensen Harbo, Asferg (Formand), Gaardejer Kaj Christian Friis Dam, Kaatrup, og Gaardejer Peder Pedersen Møller, Kaatrup. Niels Kristian Thomsen af Randers driver Handel i Randers Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet:»RAN DERS ANNONCEBUREAU ved N. K. THOMSEN«. Politimesteren i Randers m. v., den 8. April Volquartz. GALTEN OG VISSING SOGNES SPA RE- OG LAANEKASSE er hævet. Politimesteren i Randers m. v., den 8. April Volquartz.

15 Politikreds Nr. 42. Bestyrelsen for KOLIND & OMEGNS BRUGSFORENING anmelder, at Gaardejer Mads Hansen Madsen af Kolind, Gaardejer Valdemar Svane af Kolind og Boelsmand Rasmus Bernhard Knudsen af Kolindbro er udtraadt af Bestyrelsen, og i Stedet for er indtraadt Vognmand Christen Jensen, Statshusmand Sigfred Jensen og Tømrer Søren Jensen Bjerregaard, alle af Kolind. Politimesteren i Grenaa m. v., den 29. Marts A. P. Andersen. Politikreds Nr. 43. Fabrikant Hans Marius Sørensen, Hornslet, Hornslet Kommune, anmelder, at han driver Haandværk i Hornslet Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet HORNSLET MASKINFABRIK ved H. M. SØRENSEN. Politikreds Nr. 43 Rougsø Herred m. v., den 5. April J. Leerbeck. Politikreds Nr. 46. Bestyrelsen for AALESTRUP OG OM EGNS BRUGSFORENING anmelder, at pens. Baneformand Jens Peter Thomsen, Aalestrup, og Gaardejer Niels Fruergaard, Østerbølle, er udtraadt af Bestyrelsen, og at Snedker Alfred Andersen, Aalestrup, og Gaardejer Martin Nielsen, Østerbølle i Stedet er indtraadt i Bestyrelsen. Politimesteren i Hobro Købstad m. v., den 16. April Andr. Barfod. Ringkøbing Amt. Ringkøbing og Politikreds Nr Bogtrykker Johannes Kristensen, Tarm, driver Haandværk i Egvad Kommune under Firma»TARM BOGTRYKKERI v/ JOHS. KRISTENSEN«som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet. Under Firma»I/S HENRY NIELSENS STENHUGGERI, RINGKØBING, (RING KØBING STENHUGGERI) v/ BØRGE JENSEN & CO.«udøves Industridrift i Ringkøbing Købstad. De ansvarlige Indehavere er Stenhuggermester Børge Jensen, Træhandler Oluf Jensen, begge af Ringkøbing, og Træhandler Jens Jensen af Ulfborg. Firmaet tegnes af 2 af de ansvarlige Indehavere i Forening. STABY SPARE- OG LAANEKASSE anmelder, at Købmand Jens Marius Nielsen, Staby, er udtraadt af Direktionen, og at i Stedet er indtraadt Gaardejer Hans Peder Iversen, Staby. Politimesteren i Ringkøbing m. v., den (5. April Seer up. Politikreds Nr. 60. Bestyrelsen for»djeld BRUGSFOR ENING«af Sevel anmelder, at Gdr. Peter Christensen, Sevel, og Boelsmand Niels Hansen, Sevel, er udtraadt af Bestyrelsen, og i Stedet for er indvalgt: Boelsmand Otto Ejner Christensen, Møgelvang, og Boelsmand Søren Sørensen Melgaard, Nautrup. Gdr. K. J. Mogensen er Foreningens Formand. Politimesteren i Holstebro m. v., den 31. Marts N. A. Hallund. Firmaet STRUER MUSLINGE-INDU- STRI I/S v. MEHLSEN, SAUER & CO. udøver Industridrift i Struer Købstad. Fiskeeksportør Niels Christian Mehlsen, Fiskeeksportør Peder Marinus Pedersen Sauer, Slagteriejer Mogens Albert Ramskov Pedersen, Prokurist Jakob Koustrup, alle af Struer, og Slagteriejer Gjevert Christian Pedersen af Vinderup er de ansvarlige Deltagere. Firmaet tegnes af to Deltagere i Forening. Politimesteren i Holstebro m. v., den 20. April N. A. Hallund.

16 Vejle Amt. Kolding. Firmaet»CENTRALTRYKKERIET ved HOLLBAUM OG FROM«er hævet. Carl From af Kolding Kommune driver Haandværk i Kolding Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»CENTRALTRYKKERIET, KOLDING, ved CARL FROM«. Politimesteren i Kolding m. v., den 2. April Thalbitzer. Wilhelm Martin Oluf Steinfath af Kolding Kommune driver Haandværk i Kolding Købstad som eneste ansvarlige ludehaver af Firmaet»WILH. STEINFATH, BLIKKENSLAGER, AUT. GAS- OG VANDMESTER«. Prokura er meddelt Blikkenslager Robert Hans Ejner Steinfath. Politimesteren i Kolding m. v., den 6. April Thalbitzer. Den under 24. Marts 1937 anmeldte Prokura for Gustav Locht til i det da uanmeldte Firma»HERMANN LOCHT, EGTVED«, at tegne Firmaet er tilbagekaldt. Politimesteren i Kolding m. v., den 8. April Thalbitzer. Politikreds Nr. 34. I»HEJNSVIG OG OMEGNS BRUGS FORENING«er Laurids Rasmussen Jensen, Kristian Petersen og Hans Jensen udtraadt af Bestyrelsen og i deres Sted er indtraadt Jes Nielsen, Ole Kruse og Gregers Kristensen, alle af Hejnsvig. Politimesteren i Kolding m. v., den 16. April Thalbitzer. I Firmaet»ANDELS-KLÆDEFABRI- KEN I GRINSTED«er Jens Anthon Rahbek udtraadt af Bestyrelsen og i hans Sted er indtraadt Aage Østergaard, Filskov. 84 Forretningsudvalget bestaar herefter af Peder Kristian Præstegaard, Formand, Bertel Strebøl, Næstformand, og Kjeld Hansen. Politimesteren i Kolding m. v., den 21. April Thalbitzer. Haderslev Amt. Haderslev. Berigtigende Anmeldelse; Peter Christian Jensen af Haderslev driver Handel i Haderslev Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet:»MØBELHUSET ved P. C. JENSEN, HADERSLEV«. Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d. 2. April Hartmann. Firmaet»CARL FAABORG«af Haderslev har meddelt Helene Faaborg af Haderslev Prokura. Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d. 26. April Hartmann. Adolph Heinrich Jiirgensen af Haderslev anmelder, at hans Fader, Jiirgen Jiirgensen, der var eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet»N. JURGENSEN«, er død. Firmaet fortsætter uforandret med Adolph Heinrich Jiirgensen som eneste ansvarlige Indehaver. Prokura er meddelt Jiirgen Friedrich Heinrich Boldt og Marius Jens Thomsen, begge af Haderslev. Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d. 27. April Hartmann.

17 Aabenraa-Sønderborg Amt. Politikreds Nr. 70 Under Firma»EUPA«EUROPÆISK PAKKEFORSENDELSE ved AAGE BRAN 85 DI, Bov, drives Handel i Bov Kommune af et Kommanditselskab, i hvilket Aage Brandi, Padborg, Bov, er eneste ansvarlige Deltager. Firmaet tegnes af Aage Brandi, Prokura har Christian Peter Barsøe, Aabenraa. Politimesteren i Graasten, den 1. April Bjerre.

18

19 HH WBB Sffp^P i!:ra?, MKHfiSIn BHpjM i smmhh HHM6I9hp m mm

20 88 Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene, udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstændigt Firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere Aargange. Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader. Nr. 4 for 1943, 2V S Ark, færdigt fra Trykkeriet den 31. Maj Udgiver: Afdelingschef P. Villadsen, Hovedkommissionær: V.Thaning & Appels Ef tf. Handelsministeriet. Kjøbmagerg;ade 7. Kjobenhavn 1943 Centraltrykkeriet.

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold

Holdkonkurrence: Storebæltsmester. 1 Storebælts Mester Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04. Holdkonkurrence: Gevær hold Holdkonkurrence: Storebæltsmester 1 Storebælts Mester 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1 191/04 Total 191/04 Holdkonkurrence: Gevær hold 1 Nyborg Skytteforening 53557 Mikkel Christiansen Klasse: US1

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE

ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE ÅRHUS LUKKET 2006 RESULTATLISTE 27. 28. oktober 2006 & 3. 4. november 2006 10m Luftpistol U1 1 Frederik Larsen DSB/ASF 86 93 90 269 U2 1 Andreas Andersson DSB/ASF 88 90 80 258 Herre junior 1 Lars S Jørgensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2011 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2011 - Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division Ballerup 1 1782 10 3567 18 Bredstrup-Pjedsted 1 1774 8 3545 14 DSB/ASF 1 1734 2 3521 12 Hvidovre 1 1760 6 3521 10 Viborg 1 1755 4 3507 6 Svinninge 1 1714 0 3418

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

omgang. Resultatliste. Hjemmebaneturnering Riffel 10m Åben klasse og Oldboys

omgang. Resultatliste. Hjemmebaneturnering Riffel 10m Åben klasse og Oldboys Hjemmebaneturnering Riffel 10m og Oldboys 2015-16 Resultatliste 2. omgang 2. omgang total 1. division A BPI 1 1244,7 2 2491,2 4 C Årk 1 1212,3 2 2397,6 4 B Helle 1 1223,3 2 2448,1 2 b Viborg 1 1217,5 0

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

omgang. Resultatliste. Hjemmebaneturnering Riffel 10m Åben klasse og Oldboys

omgang. Resultatliste. Hjemmebaneturnering Riffel 10m Åben klasse og Oldboys Hjemmebaneturnering Riffel 10m og Oldboys 2015-16 Resultatliste 3. omgang 3. omgang total 1. division A BPI 1 1245,3 2 3736,5 6 c Helle 1 1224,8 2 3672,9 4 B Viborg 1 1215,5 2 3656,9 4 b Årk 1 1202,9 0

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere