VINTERMAN. Systemdokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERMAN. Systemdokumentation"

Transkript

1 Systemdokumentation

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning VINTERMAN struktur VINTERMAN serveren VINTERMAN klienter Borland Database Engine (BDE) Installation og opdatering Borland Database Engine (BDE en) Opsætning af VIS forbindelse Anvendelse af WinFrame/MetaFrame VINTERCOM VERSIONMAN Systemadministration Systemparametre Kolonneopsætning Filer på en klient Brugere og kodeord Databaser og databasealiaser Databasekomprimering Sikkerhedskopiering og dokumentation Nye programversioner Interbase Generelt om kort Opsætning af telefonstyring Kommunikationsstatus Inlive overvågning Datamodel...24

3 1. Indledning Denne vejledning udgør systemdokumentationen til VINTERMAN. Systemet er udviklet af Vejdirektoratet samt amterne i København, Frederiksborg, Vestsjælland, Storstrøm, Ribe og Viborg. Den samlede dokumentation til VINTERMAN omfatter: Brugervejledning. Heri beskrives strukturen og anvendelsen af VINTERMAN programmet. Vejledningen er primært rettet mod de personer, der skal forestå opsætningen af VINTERMAN. Personalet på vintercentralen vil kunne bladre lettere henover kapitlerne omkring stamdata, kort, vagtplaner samt bogføring og statistikker. Systemdokumentation. Indeholder installationsvejledning samt beskrivelse af systemkrav, systemstruktur og opsætning mv. Systemdokumentationen henvender sig primært til den systemansvarlige for VINTERMAN installationen. Kommunikation mellem VINTERMAN og vinterbekæmpelsesudstyr. Dette notat er på engelsk og beskriver en standardiseret grænseflade mellem VINTERMAN og f.eks. saltspredere med GPS. Notatet er beregnet til at udlevere til leverandører af vinterbekæmpelsesudstyr. Brugervejledningen senere blive indlagt som on-line hjælp i VINTERMAN programmet.

4 2. VINTERMAN struktur VINTERMAN er opbygget som et klient-server system baseret på en central VINTERMAN server med databasen samt mulighed for et antal samtidige brugere af systemet. Denne opbygning giver mulighed for at afvikle VINTERMAN i forskellige udgaver fra den simple løsning, hvor alt afvikles på samme maskine over mere avancerede strukturer med mange klienter og flere maskiner til on-line dataopsamling. Strukturen af en VINTERMAN installation fremgår af nedenstående figur. Data til Vejdirektoratet pr. Afsendelse af meldinger pr. og fax VINTERMAN server Glatførevarslingsserver Lokalnet VINTERMAN klient, vintercent ralen VINTERMAN klient, distriktskontor GPS On-line dataopsamling DAU filer VINTERMAN klient, hjemme hos bagvagten Figur: Strukturen af en VINTERMAN installation i et amt eller en kommune Figuren illustrerer blot et eksempel på en VINTERMAN installation incl. glatførevarslingssystem. En installation kan indeholde: En VINTERMAN server. Serveren skal indeholde VINTERMAN s database. Den skal desuden kunne afsende mails og have et fax-modem til afsendelse af telefaxer. Serveren kan anvendes som VINTERMAN arbejdsstation, men det anbefales at anvende en anden pc.

5 Hvis der skal ske on-line dataopsamling, vil de forskellige leverandører af saltspredere normalt kræve en pc til modtagelse af data. Har man udstyr fra forskellige leverandører, skal man sandsynligvis have flere pc er til dataopsamling. I princippet burde leverandørernes software kunne ligge på serveren, men dette er ikke afprøvet. Et antal VINTERMAN klienter. VINTERMAN kan installeres på det antal maskiner, man måtte ønske. Maskinerne skal blot på nettet, således at de kan anvende VINTERMAN s database på serveren. Klienter kan forbindes via modem hjemmefra eller forbindes via lokalnet f.eks. bundet sammen via routere og ISDN-linier. Ved daglig drift af VINTERMAN bør der være mindst 128 Kbit/sek som båndbredde mellem klienter og server. Ved lejlighedsvis opkald kan et almindeligt modem anvendes. Glatførevarslingsserveren er medtaget på figuren. VINTERMAN vil på sigt anvende data herfra til beregning af vinterindex mv. Samtidig vil glatførevarslingssystemet kunne anvendes fra alle klienter på nettet. I kommuner anvendes amtets glatførevarslingsserver normalt. Den mest simple installation indeholder alle komponenter på en og samme maskine evt. med en separat glatførevarslingsserver. Anvendes on-line dataopsamling ikke, kan dette også være en fornuftig løsning i en mindre vinteradministration VINTERMAN serveren En VINTERMAN server vil normalt skulle have følgende software installeret: NT Server version 4.0. Inprise Interbase server version 4.2 eller senere. Indkøb af Interbase er normalt sket via EuroSoft ( ) eller Ravenholm ( ). En klient og egen mail-adresse. VINTERCOM. Dette er proces til modtagelse af data fra online dataopsamlingen samt afsendelse af og fax. VINTERMAN. Selvom VINTERMAN programmet ikke anvendes driftsmæssigt på serveren, er det normalt en fordel også at have systemet installeret på serveren.

6 Er VINTERMAN serveren den eneste maskine til afvikling af VINTERMAN, vil operativsystemet også kunne være NT Workstation eller Windows 9x. En server til VINTERMAN bør ikke være udstyret med mindre end 128 MB RAM. Selve VINTERMAN s database stiller ikke store krav til harddisk-plads (20-30 MB/år), men ønskes data opsamlet fra sprederne gemt, må dette forventes at være en væsentlig større datamængde. Et overslag på datamængderne er ca. 100 MB pr amt pr år, men dette tal er behæftet med en meget stor usikkerhed. On-line dataopsamling kører først driftsmæssigt fra sæsonen 99/00. VINTERM AN server Afsendelse af VINTERCOM VinterCom.gdb Database VINTERMAN klient Af sendelse af telefax via et faxmodem On-line dataopsamling DAU filer Vinterman.gdb Database VINTERMAN klient med modem til telefonstyring Figur: Opgaver for VINTERMAN serveren Serveren varetager normalt følgende opgaver: Interbase styrer opslag i mindst to databaser, VinterCom og Vinterman. Disse databaser anvendes ved normal drift af VINTERMAN, men det er muligt at have flere forskellige databaser til f.eks. testformål. VINTERCOM kigger jævnligt (normalt en gang i minuttet) efter nye DAU filer med on-line data, som leverandørernes saltspredere har sendt. Hvis der modtages data, vil

7 VINTERCOM lægge det modtagne i VinterCom databasen og opdatere eventuelle tilhørende aktiviteter i Vinterman databasen. VINTERCOM undersøger også i Vinterman databasen, om der er mails eller faxer, der skal afsendes. VINTERMAN klienterne vil normalt læse i både Vinterman og VinterCom databaserne, men kan nøjes med forbindelse til Vinterman databasen. Haves ingen forbindelse til en VinterCom database, vil VINTERMAN ikke kunne præsentere data fra on-line dataopsamlingen. På klienterne kan VINTERMAN styre et lokalt voice-modem til at taste et valgt telefonnummer via Windows TAPI. Afsendelse af faxer og s sker altid fra serveren. Dermed skal opsætning af disse faciliteter kun ske et sted VINTERMAN klienter Almindelige VINTERMAN klienter bør normalt være maskiner med mindst følgende specifikation: Windows NT eller 9x som operativsystem. Mindst Pentium processor. Det anbefales at have mindst 64 MB RAM (primært af hensyn til kortbillederne), men mindre kan også fungere fornuftigt. Mindst 17 og helst 19 skærm. Kravet er en opløsning på mindst 1024*768 og små skrifttyper. TFT skærme kan typisk være mindre i størrelse og stadig give et meget behageligt billede i 1024*768 punkters opløsning. Hvis VINTERMAN skal kunne styre telefonen, skal der monteres et (voice-) modem med forbindelse til telefonen. Modemet behøver ikke være et voice-modem, men driveren skal til modemet skal være en voice-modem driver ellers vil Microsofts nummersender ikke fungere. VINTERMAN programmet installeres på klienten. Sammen med VINTERMAN installeres Borland Database Engine (BDE en) for at kunne skabe forbindelse mellem klienten og serveren over nettet.

8 2.3. Borland Database Engine (BDE) VINTERMAN er udviklet i Inprise (tidligere Borland) Delphi og anvender Borland Database Engine (BDE en) til kommunikation mellem program og database. BDE en er en praktisk opfindelse set udfra programmøren, idet programmet ikke skal tage hensyn til den specifikke database. Derved vil VINTERMAN forholdsvis let kunne flyttes til f.eks. en Oracle database i stedet. BDE en styrer kommunikationen til databasen og udnytter den specifikke databases egenskaber, hvis det er muligt. Ellers træder BDE en til og overtager de funktioner, som den specifikke database ikke selv kan løse. Til VINTERMAN anvendes Interbase, der normalt selv gør det meste af arbejdet (f.eks. søgninger mellem flere tabeller). Prisen for denne fleksibilitet er at man skal installere og konfigurere BDE en på alle VINTERMAN klienter. VINTERMAN program Borland Database Engine (BDE) Interbase Databaseprogram Klient Server Database-filen Vinterman.gdb Database-filen VinterCom.gdb Figur: VINTERMAN med normal fordeling mellem klient og server

9 Som figuren viser, består en VINTERMAN klient-server installation af følgende fire dele: VINTERMAN programmet. Dette er selve programmet med skærmbilleder og funktioner mv. Når VINTERMAN skal vise data fra databasen, taler den udelukkende med BDE en. Borland Database Engine (BDE). BDE en indeholder en række alias er. Hvert alias indeholder en række opsætningsparametre omkring en databaseforbindelse. I BDE en vælges bl.a. databasetypen, hvor selve databasefilen ligger og hvad filen fysisk hedder. Ved start af VINTERMAN programmet kan brugeren vælge mellem alle databasealiaser, der starter med navnet VINTERMAN. Interbase databaseprogram. Interbase er et selvstændigt databaseprogram installeret på serveren. Interbase sikrer, at data i databasen indsættes, opdateres og slettes korrekt. Interbase gemmer en database i en enkelt databasefil. Interbase kan problemfrit arbejde med flere forskellige databaser (databasefiler) samtidig. Interbase skal køre på serveren, for at VINTERMAN kan fungere. Databasefilerne Vinterman.gdb og VinterCom.gdb. Disse fil indeholder alle data i VINTERMAN s driftsdatabaser. Det er forholdsvis simpelt at foretage backup eller kopiere en database, da en alle oplysninger om en database er samlet i en fil.. Da filnavnet vælges i BDE ens alias opsætning, kan man problemfrit have adgang til flere forskellige databasefiler (*.gdb). Hvis VINTERMAN installeres som en enkeltbrugerløsning, vil alle dele være installeret på samme maskine. Funktionen vil være uændret, bortset fra at forbindelsen mellem BDE en og Interbase sker internt på maskinen og ikke via netværket. Hvis båndbredden mellem klienter og server er tilstrækkelig (f.eks. i et 10 Mbit lokalnet), kan selve VINTERMAN programmet flyttes til en server, således at der kun findes en version af Vinterman.exe filen. Borland Database Engine skal stadig ligge på den lokale maskine. Flere systemer kan dele BDE og/eller Interbase databaseprogram. Haves f.eks. VIMS, BELMAN, STRIBEMAN eller DANBRO på klientmaskinen i forvejen, vil BDE en blive delt mellem systemerne og der vil kun blive installeret aliaser til VINTERMAN. Haves en Interbase installation via f.eks. VIMS, STRIBEMAN eller DANBRO, kan VINTERMAN s databasefiler også anvendes af denne Interbase.

10 2.4. Installation og opdatering Installation af de enkelte dele af VINTERMAN skal ske i følgende rækkefølge: Først installeres Interbase version 4.2 eller 5.x på serveren. Dette produkt skal anskaffes særskilt og findes normalt ikke på VINTERMAN installationscd en. Installation af Interbase afsluttes normalt med genstart af maskinen. Herefter installeres VINTERMAN på klienterne fra VINTERMAN installationscd en. Installation sker ved at afvikle Setup.exe placeret på cd en i kataloget \Setup\Disk1\Setup.exe. Ved installation installeres både VINTERMAN programmet, BDE en samt nogle databasefiler (*.gdb). Hvis VINTERMAN skal installeres som en enkeltbrugerudgave, skal begge ovenstående trin installeres på den samme maskine. Hvis Interbase er installeret på en server og VINTERMAN programmet på en klient, skal databasefilerne (*.gdb) efterfølgende flyttes til et passende sted på serveren. Herefter skal databasealias erne i BDE en justeres, således at VINTERMAN kan finde databasefilerne på serveren. Denne justering sker via BDEAdmin, der er et værktøj til ajourføring af databasealiaser (beskrives i næste afsnit). Opdateringer af VINTERMAN udsendes normalt pr. til alle brugere. En opdatering vil normalt være en selvudpakkende fil, der blot udføres på klienterne og dermed overskriver en eller flere filer. Når der udsendes en ny installationscd, vil der normalt også være et \Update katalog, hvori der ligger en opdateringspakke til eksisterende VINTERMAN installationer. VINTERCOM udsendes altid komplet, idet programmet kun består af nogle få filer. På en installationscd vil der være en selvudpakkende fil i kataloget \VinterCom med de nødvendige filer. Ved udsending pr. vil det også ske som en selvudpakkende fil Borland Database Engine (BDE en) BDEAdmin er værktøjet til oprettelse og ændring af alias er. BDEAdmin installeres sammen med BDE en på klienterne og findes normalt via stien C:\Programmer\Borland\Common Files\Bde\BdeAdmin.exe. Skærmbilledet på næste side viser et

11 eksempel på et alias til VINTERMAN. Blandt parametrene i højre side af skærmbilledet skal følgende fremhæves: Type. Her angiver INTRBASE, at der er tale om en forbindelse til en Interbase database. LANGDRIVER. Her angives en driver til fortolkning af nationale bogstaver. Dette felt skal altid være udfyldt med Borland DAN Latin-1. SERVER NAME. Her angives stien til selve databasefilen (I eksemplet er dette w:\vinterman\vinterman.gdb ). Ved start af VINTERMAN kan brugeren vælge mellem alle databasealiaser, der starter med navnet VINTERMAN. Ved at lave flere aliaser (f.eks. VINTERMAN, VINTERMAN_Demo og VINTERMAN_Test) kan man arbejde på forskellige databaser fra det samme program. Figur: Opsætning af Borland Database Engine alias i BDEAdmin

12 VINTERMAN brugeren kan altid se i programmets overskrift hvilket alias, han/hun har startet programmet med. Når aliaset afviger fra VINTERMAN, vil der desuden være en grøn markering i værktøjsliniens højre side. Den systemansvarlige vil skulle forestå installation, opdatering og oprettelse af databasealiaser. Da databasealiaser normalt ligger lokalt på hver enkelt pc, er det vigtigt at sikre, at disse er ens. Anvendelsen af databasealiaser giver stor frihed til at flytte på databaser og anvende flere udgaver til f.eks. træning og demontrationsudgaver. Denne grad af frihed betales med en risiko for, at brugeren arbejder i en forkert database. Derfor skal mulighederne anvendes med omtanke og der bør desuden altid tages hyppigt backup af databasefilerne (*.gdb) Opsætning af VIS forbindelse Ved en normal VINTERMAN installation er der ikke behov for at opsætte en VIS-forbindelse. VIS forbindelsen anvendes kun til udtræk af X/Y koordinater til dannelse af kort over ruter. Dette udtræk af kortdata leveres årligt i forbindelse med en programopdatering. Udtrækket findes i filen DKGeoXY.vis og anvendes kun, når man trykker på rutebilledets knapper til opdatering af X/Y koordinater. BELMAN-brugere med VIS-forbindelse har automatisk også VIS-forbindelse i VINTERMAN, idet begge systemer anvender det samme alias, AJOURVIS. Haves ikke en BELMANinstallation på samme maskine, skal AJOURVIS -aliaset oprettes som et oracle-alias med net protokol TNS og servername skal være TNS-navnet på vis databasen (normalt AMT_VIS). Oprettelse af et Oralce-alias kræver forudgående installation af SQL*Net mv. svarende til en normal VIS klientinstallation Anvendelse af WinFrame/MetaFrame Ribe amt har valgt at installere VINTERMAN i et WinFrame/MetaFrame miljø. I et sådant miljø arbejdes der stadig med Windows på server og klienter, men klienterne viser kun vinduerne. Det er serveren, der foretager alt arbejdet for klienterne.

13 Fordelene ved en sådan konstruktion er, at behovet for båndbredde er lille, således at ydelsen over f.eks. en telefonlinie stadig bliver tilfredsstillende. Da alt foregår på serveren, kan man normalt ikke kontrollere et modem i den lokale maskine, således at VINTERMAN kan assistere med at taste telefonnumre i udkaldssituationen. For at give mulighed for dette, er der udviklet et særligt telefon-modul, der kommunikerer med VINTERMAN. Derved har Ribe amt stadig adgang til VINTERMAN s fulde funktionalitet. Da erfaringerne med WinFrame/MetaFrame løsningen ikke er store endnu, anbefales det at kontakte den systemansvarlige i Ribe amt hvis man overvejer en sådan løsning.

14 3. VINTERCOM VINTERCOM skal afvikles på serveren eller en maskine med mindst 10 Mbit netforbindelse til serveren. VINTERCOM varetager som nævnt følgende opgaver: Modtagelse af data fra on-line dataopsamling. Dette modul læser regelmæssigt fra en række kataloger, hvor softwaren fra leverandørerne af saltspredere afleverer deres data fra dataopsamlingen. Data leveres i tekstfiler med DAU format heraf navnet DAU-filer. Selve kommunikationsprincippet og indholdet af DAU-filerne er beskrevet nærmere i notatet omkring kommunikation mellem VINTERMAN og vinterbekæmpelsesudstyr. Afsendelse og modtagelse af . Denne del anvendes til at sende oplysninger fra amterne om køretøjernes position og saltninger mv. til Vejdirektoratet. Desuden anvendes faciliteten til generel afsendelse af vejmeldinger pr. . Afsendelse af telefaxer. Denne del skal anvendes til afsendelse af vejmeldinger pr. telefax. Modulet vil først være klar i løbet af VINTERCOM arbejder altid på driftsdatabaserne, dvs. aliasnavnene Vinterman og VinterCom. Data er fordelt i to forskellige databaser, således at VinterCom databasen udelukkende indeholder to registre med data fra on-line dataopsamlingen: De aktuelle positioner (incl. haler ) på hvor køretøjerne er netop nu. Indholdet i dette register anvendes udelukkende til at vise køretøjerne på VINTERMAN s og VINTERDATA s kortbillede. Alle de modtagne data fra on-line dataopsamlingen. I VINTERMAN kan disse data ses på den enkelte aktivitet. Her kan data vises som de er samt på kort. Under dataopsamlingen opdaterer VINTERCOM samtidig det aktuelle forbrug og kørelængde mv. på den enkelte aktivitet. Derfor kan VINTERMAN og VINTERDATA anvendes problemfrit selvom VinterCom databasen på et senere tidspunkt slettes. Det vil udelukkende være de detaljerede data fra dataopsamlingen, der mistes. Aktivitetens totale forbrug mv. vil stadig være registreret, idet disse oplysninger ligger i Vinterman databasen. Anvendelse af VINTERCOM s funktioner kræver følgende:

15 Maskinen til VINTERCOM (f.eks. serveren) skal have en standard klient installeret med sin egen adresse. I amter skal dette fungere for at Vejdirektoratet kan modtage data. I kommuner vil manglende adgang til betyde, at vejmeldinger ikke kan sendes til andre pr. . Hvis VINTERMAN og VINTERDATA skal kunne afsende meldinger til andre pr. fax, skal der være et faxmodem installeret. Ønsker en kommune ikke at anvende on-line dataopsamling, e- mail eller faxer, kan man undlade at installere VINTERCOM. VINTERCOM bør indlægges i makinens startmenu, således at VINTERCOM altid startes, når maskinen startes. Figur: VINTERCOM skærmbillede, fanebladet Mail opsætning

16 VINTERCOM s første faneblad (der kommer også et omkring fax-opsætning) anvendes til opsætning af dataopsamling og e- mail. Samtidig startes og stoppes alle funktioner via dette billede. Når VINTERCOM er startet, kan der ikke rettes i systemet. VINTERCOM vil som standard udføre sine opgaver for hver 60 sekunder (dvs. afsendelse af meldinger i VINTERMAN forsinkes maksimalt i 60 sekunder). Markeringen i Start automatisk bør sættes ved almindelig drift, idet VINTERCOM derved påbegynder sine opgaver, blot programmet startes. VINTERCOM gemmer altid den sidste udfyldning af skræmbilledet i registreringsdatabasen. Samme sted kan intervallet mellem hvert check ændres fra 60 sekunder. I Opsætning af dataopsamling kan der markeres for følgende: Online dataopsamling. Sættes et kryds her, vil VINTERCOM checke for data modtaget on-line. VINTERCOM kigger i de kataloger, der er registreret under [Opsætning, Spredersetup]. Opsætningen kan også ses i VINTERMAN samt VINTERDATA under det samme menupunkt og er nærmere beskrevet ved gennemgangen af menupunktet [Opsætning]. Slet DAU-filer efter brug. Når der modtages data fra leverandørerne, ligger disse i en række DAU-filer. For at undgå en ophobning af data, bør der markeres for at VINTERCOM skal slette filerne efter brug. Markeringen bør kun fjernes for at identificere problemer med datamodtagelsen. I Opsætning af skal følgende angives: I feltet Host navn / IP angives navnet eller IP-adressen på mail serveren. Mail serveren kan være ens egen mail server eller en internet udbyders POP3/SMTP server. Port angives i dette felt er meget ofte 25. Bruger ID er navnet på den postkasse, som VINTERCOM må anvende. Navn angiver navnet på den, der sender mailen. Dette er typisk mere forklarende end selve Bruger ID. adresse er den komplette adresse på VINTERCOM s postkasse. Anvend til meldinger og GPS positioner mv.. Markeres her, vil VINTERCOM anvende de angivne oplysninger til at sende s, når der er noget at sende.

17 Send meldinger til andre end Vejdirektoratet. Denne markering betyder, at VINTERCOM kan sende meldinger pr. . Send meldinger og GPS positioner mv. til Vejdirektoratet. Markeres her, vil VINTERCOM sende oplysninger pr. til Vejdirektoratet og dermed vil meldingerne også blive videresendt til amtets hjemmeside. Kommuner vil ikke have behov for at sætte dette kryds. Send kun oplysninger om statsruter til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager som standard oplysninger om alle aktiviteter på kørebaneruterne (dvs. ruter med rutetype lig kørebane). Hvis der afkrydses her, vil der kun blive modtaget data om aktiviteter på kørebaneruter med statsprocent større end nul (dvs. statsruterne). Når VINTERCOM ikke kører, kan mail-delen afprøves via den nederste del af billedet. Skærmbilledet indeholder følgende faciliteter: Til bruges til at skrive en internet-adresse på hvem, der skal have mailen. Emne. Her angives titlen på mailen. Tekst. Her angives selve mailens tekst. Ved tryk på Send -knappen afsendes mailen som anført i de tre felter.

18 4. VERSIONMAN VINTERMAN (og VINTERDATA) indeholder en faciliteter til at lette arbejdet med opdatering til nye programversioner i installationer med flere klienter og en server. Denne facilitet består i et samspil mellem VINTERMAN og VERSIONMAN, således at nye opdateringer automatisk installeres på klienterne, når serveren er opdateret. For at udnytte denne mulighed, skal følgende forhold være opfyldt: Der skal installeres en komplet VINTERMAN på serveren. Dette skal altid være den aktuelle version, som man ønsker kørende på alle klienter. Alle klienterne skal have VINTERMAN installeret normalt første gang. Klienterne skal desuden kunne se VINTERMAN installationen på serveren via et almindeligt drevbogstav. De klienter, man ønsker automatisk opdateret i fremtiden, skal kalde deres VINTERMAN-program med en parameter. Denne parameter skal være det komplette filnavn på VINTERMAN programmet incl. sti til det sted på nettet, VINTERMAN er installeret (f.eks. v:\afdeling\systemer\vinter\vinterman.exe ). Når VINTERMAN programmet kaldes med en parameter, vil programmet først sammenligne fil-datoen på den lokale udgave med datoen for netværksudgaven. På baggrund af dette sker der følgende: Er filerne ens, vil programmet fortsætte og åbne som normalt. Er den lokale installation nyest, fås en advarsel om at programmet er nyere end net-udgaven. Dette vil normalt kun forekomme, hvis man glemmer at installere en version på serveren eller afprøver en ny udgave på en klentmaskine i første omgang. Er net-udgaven nyest, vil VINTERMAN spørge om man ønsker at opdatere programmet. Svares Ja, starter VERSIONMAN programmet på nettet og VINTERMAN afsluttes. VERSIONMAN vil herefter kopiere en række filer fra nettet til den lokale installation, hvorefter den lokale VINTERMAN startes igen automatisk. Det sidste tilfælde vil være det, som brugeren oplever, når der er installeret en opdatering af VINTERMAN på serveren.

19 5. Systemadministration VINTERMAN indeholder mange muligheder, men en installation skal administreres fornuftigt for at forebygge mod datatab og almindeligt kaos i installation og opsætning. Dette kapitel en række mindre afsnit om emner, som man skal være opmærksom på ved administration af en VINTERMAN installation Systemparametre Under [Opsætning, Systemopsætning] findes en række parametre, der ændre på systemets virkemåde. Disse parametre fordeler sig i to grupper: Generelle parametre. Disse parametre ligger i databasen og påvirker hele systemet og dermed alle klienterne. Lokale parametre. Disse værdier ligger i registreringsdatabasen og påvirker kun de klienter, som ændringen er foretaget på. Ved rettelse i de lokale parametre skal man være opmærksom på at dette måske skal ske på alle klienter. De enkelte parametre er beskrevet nærmere i brugervejledningen Kolonneopsætning I alle VINTERMAN s lister med et grønt felt i øverste venstre hjørne kan kolonneopsætningen tilpasses. De enkelte kolonner kan ombyttes ved at trække i overskriften og bredden kan tilpasses på sædvanlig vis. Ved tryk på det grønne felt kan kolonner desuden til- og fravælges. Man bør derfor gennemgå hele programmet på en VINTERMAN klient og opsætte det ønskede layout af kolonnerne. Bruger man altid korte navne, kan der spares på bredden og en række kolonner vil mange kunne fravælge. Specielt i statusbilledets aktivitetsliste er det vigtigt at lave en god kolonneopsætning. Kolonneopsætningen gemmes i filen Vinterman.grd. Denne fil ligger i samme katalog som VINTERMAN programmet og kan kopieres til andre VINTERMAN klienter, således at de derved får samme kolonneopsætning.

20 Slettes Vinterman.grd, vil VINTERMAN anvende standard kolonneopsætningen. Når der senere ændres i opsætningen, vil VINTERMAN gendanne denne fil Filer på en klient Ved en standard installation installeres VINTERMAN lokalt på C- drevet i kataloget c:\vd\vinterman. I dette katalog kan man normalt finde følgende filer: Vinterman.exe. Dette er selve VINTERMAN programmet. Vinterman.sys. Dette er alle teksterne til VINTERMAN programmet. Teksterne ligger udenfor selve systemet for at lette oversættelsen. Via menupunktet [Opsætning, sprog] kan der skiftes mellem dansk og engelsk. Vinterman.grd. Indeholder kolonneopsætningen. Ms4.dll. Dette er MapServer, VINTERMAN s kortkomponent til håndtering og præsentation af kort i programmet. Cnv*.gll. Dette er en række af MapServer s konverteringsrutiner til import af kort i andre formater. C4dll.dll, Ms4Cnv.dll og Ms4User.dll. Dette er en række hjælperutiner til MapServer. DKGeoXY.vis. Denne fil indeholder et udtræk af X/Y koordinater fra VIS for alle amts- og statsveje. Cfx32.ocx. VINTERMAN s grafikbibliotek, der anvendes i standardrapporterne. Cfx32.lic. En licens-fil til grafikbiblioteket. Regcfx.bat. Lille job til registrering af Cfx32 i Windows. Unregcfx.bat. Lille job til at fjerne en registrering af Cfx32 i Windows. Tregsvr.exe. Et kommandolinie-baseret program til manipulation med registreringsdatabasen. De to batch-jobs Regcfx og UnRegcfx anvender dette program. Hvis VINTERMAN flyttes manuelt til nye klienter, skal der ske en registrering af Cfx32.ocx i registreringsdatabasen. Dette kan ske ved blot at køre jobbet Regcfx.bat. Manuel flytning af VINTERMAN kræver, at BDE en er installeret i forvejen f.eks. via et andet program.

21 Udover de angivne filer findes tre underkataloger: MapS. I dette katalog ligger alle de kortlag, som VINTERMAN anvender. Alle kortlag skal ligge i MapServer s eget format. MapU. Her gemmer VINTERMAN alle brugerkortlag, dvs. de kortlag, der indeholder ruterne. Da man kan anvende flere databaser (via flere databasealiaser) fra samme klient, vil databasealias navnet indgå forrest i alle filnavnene. TblCache. Her gemmes lokale kopier af de mest anvendte registre. Ved logon mv. checker VINTERMAN, hvorvidt disse filer skal opdateres. De lokale kopier er oprettet for at spare tid ved logon og i driftssituationen. De sidste to kataloger bør kun VINTERMAN ajourføre. MapS kan brugeren ajourføre hvis der importeres egne kortlag i f.eks. en kommune. MapS og MapU kan placeres et andet sted via de lokale systemparametre. Derved kan flere klienter dele den samme kortopsætning Brugere og kodeord Når en database installeres fra installationscd en, er der normalt altid en bruger ved navn bs1 og kodeord bs1. Denne bruger har sædvanligvis administrator-rettigheder og kan derfor anvendes til at oprette nye brugere mv. VINTERMAN har sin egen styring af adgangsrettigheder baseret på brugernavn og kodeord placeret i databasen (dvs. i den enkelte Vinterman.gdb fil). VINTERMAN anvender ikke Interbases egen styring af brugere, men tilslutter sig altid databasen med Interbases standardbruger SYSDBA med det tilhørende standard kodeord. Derfor må Interbases brugernavn SYSDBA ikke fjernes eller få ændret kodeord Databaser og databasealiaser Det er let at kopiere en VINTERMAN database på serveren og lave et ekstra databasealias på en klient eller måske en lokal VINTERMAN installation til f.eks. oprettelse af stamdata inden sæsonen. Der er dog en række forhold, man skal være opmærksom på: Driftsversionen af VINTERMAN skal altid arbejde på databasealiaserne VINTERMAN og VINTERCOM.

22 Man bør altid anvende samme navn på databasefilerne som på aliaset, dvs. VINTERMAN-aliaset bør pege til en fil med navnen Vinterman.gdb. Ellers opstå der let fejl og risikoen for datatab er stor. På de VINTERMAN klienter, der anvendes driftsmæssigt, bør alle databasealiaser være ens igen for at undgå fejl. På de VINTERMAN klienter, der anvendes driftsmæssigt, bør brugerne have adgang til en testdatabase (f.eks. VINTERMAN_Test ). Derved kan alle prøve en funktion i stille perioder uden at det har konsekvenser. Denne database kan man regelmæssigt overskrive med en kopi af driftsdatabasen. Alle aliaser til VINTERMAN databaser skal starte med navnet VINTERMAN, f.eks. VINTERMAN_Test eller VINTERMAN_Demo. VINTERMANs database er beregnet til at indeholde data for en sæson. Når man laver en årskopi via [Opsætning, systemopsætning], oprettes der et alias med adgang til den afsluttede sæsons data. Dette alias oprettes kun på den klient, hvorfra årskopien er dannet. Filen Idapi.cfg (placeret sammen med BDEAdmin programmet) indeholder opsætningen af databasealiaser på en klient. Denne fil kan kopieres til andre klienter, hvis disse skal have de samme aliaser. Dog skal man være opmærksom på, at andre programmer end VINTERMAN anvender BDE en og dermed også alias opsætninger. Derfor må filen kun kopieres mellem klienter, hvis disse anvender de samme aliaser. Når der oprettes nye aliaser i BDEAdmin kan det direkte checkes, om aliaset virker. Ved dobbeltklik på aliaset vil BDE en forsøge at lave login på databasen. Her skal brugernavnet SYSDBA med standard kodeord anvendes Databasekomprimering Når der slettes eller opdateres flittigt i en database, opstår der normalt spildplads i selve databasefilen. VINTERMAN s database er designet, således at denne spildplads vokser mindst muligt, men det kan ikke undgås helt. Derfor kan der være behov for at udføre en databasekomprimering. Databasekomprimering sker i Interbase version 4.2 via Interbase Server Manager ved først at lave en backup og herefter restore i en ny database.

23 Hvorefter VINTERMAN er klar til brug igen. Ved normal brug er der ikke behov for komprimering i sæsonen, men skal databasen sendes pr. mail eller tilsvarende, kan det være en fordel at udføre komprimering inden Sikkerhedskopiering og dokumentation Det er vigtigt løbende at foretage sikkerhedskopiering af alle databasefilerne. Følgende andre filer kan være relevante at lave en kopi af: Kolonneopsæningen placeret i Vinterman.grd. Opsætningen af databasealiaser i Idapi.cfg. Den normale opsætning af databasealiaser, lokale systemparametre og VINTERCOM bør også dokumenteres på papir Nye programversioner På grund af udviklingsmetoden er der hidtil udkommet mange nye versioner af VINTERMAN. Inden en ny programversion installeres, bør man altid lave backup af driftdatabaserne. VINTERMAN vil selv efter behov foretage opdatering af databasernes struktur, således at programændringerne kan fungere. Brugeren advares dog altid inden en databaseopdatering igangsættes. VINTERMAN indeholder versionsnumre i databaserne og programmet, således at VINTERMAN altid sikre sig, at program og database passer sammen. Man behøver ikke installere alle opdateringer. Springes en eller flere opdateringer over, vil VINTERMAN efter behov selv foretage alle de nødvendige databaseopdateringer samtidig Interbase VINTERMAN er oprindeligt udviklet til brug på Interbase version 4.2. Installation af version 4.2 er sædvanligvis problemfri, idet den kan bruges direkte. Interbase version 5.0 og 5.5 kræver efter installation at man registrere en række licensnumre til drift af databasen samt for hver samtidig bruger. Først herefter kan Interbase anvendes.

24 Ved flytning af databaser mellem de enkelte Interbase versioner kan man altid gå opad i versionsnummer, dvs. en 4.2 databasefil kan umiddelbart anvendes under 5.0 eller 5.5. Alle demodatabaser, der udsendes, er i Interbase version 4.2 format. Man kan ikke umiddelbart gå nedad i versionsnummer, dvs. f.eks. fra version 5.0 til 4.2. Det skulle dog kunne lade sig gøre ved at lave en backup i version 5.0 og herefter restore i version 4.2. Hvis man ofte flytter databasen mellem f.eks. serveren og en lokal installation, bør Interbase derfor altid have samme version. Typisk vil man være interesseret i at flytte databasen når stamdata mv. skal inddateres Generelt om kort VINTERMAN anvender MapServer version 4 som kortprodukt. Dette udmærker sig ved at kunne distribueres licensfrit og samtidig ikke kræve adgang til en specifik database. MapServer har sit eget interne format på de enkelte kortlag et kortlag beskrives af 4 filer som det kan ses i MapS og MapU katalogerne. Alle standard kortlag er importeret fra VIS s MapInfo-baserede kortsystem. Hvis f.eks. en kommune har behov for egne kortlag i bedre opløsning, kan MapServer importere kortlag i en række standardformater, bl.a. MapInfo og AutoCAD. VINTERMAN er forberedt for arbejde i hhv. System-34 (i kilometer eller meter) og wgs-84 (i grader eller radianer). Det aktuelle format afgøres af en systemparameter (se evt. brugervejledningen under Opsætning, Systemopsætning ). Import af nye kortlag i andre formater sker via [Opsætning, kort, lag], men brugeren skal være opmærksom på selv at placere lagene i MapS kataloget. På nuværende tidspunkt er det ikke let at oprette brugerlag med ruter på kommuneveje. X/Y koordinaterne skal i øjeblikket indlægges manuelt for de enkelte ruter. Der vil dog komme en import-funktion i løbet af efteråret VINTERMAN s kort ligger lokalt på den enkelte klient. Dette betyder, at kort også kan anvendes over tynde linier, f.eks. når netværksforbindelsen er oprettet via et modem. Første gang en database anvendes eller når der er ændret på ruterne (dvs. brugerlagene), vil VINTERMAN dog have behov for at gendanne alle brugerkortlag udfra oplysningerne i databasen. Dette tager nogen tid specielt via et modem.

25 5.11. Opsætning af telefonstyring Anvendelse af et modem til tastning af et telefonnummer i Windows 95 og NT kan give anledning til problemer. Ikke alle modemdrivere og Microsofts TAPI vil fungere sammen. Sædvanligvis skal modemet eller som minimum driveren være af voice-typen. Hvorvidt et modem er egnet kan afgøres via Windows nummersender. Virker nummersenderen, bør VINTERMAN også kunne styre modemet (idet nummersenderen og VINTERMAN begge anvender Windows TAPI) Kommunikationsstatus I VINTERMAN programmet under [Opsætning, status for kommunikation] findes en liste, der viser hvad VINTERCOM afsender pr. mail og fax. Dette billede vil blive revideret i løbet af efteråret Inlive overvågning På nuværende tidspunkt er der ikke inlive overvågning i VINTERMAN, men der arbejdes på at implementere følgende: Når man arbejder på driftsdatabasen, vil der være en ekstra knap på værktøjslinien, der indikerer hvorvidt VINTERCOM fungere som forventet. Denne knap vil lyse rødt, hvis der er fejl og ved tryk på knappen fortælles om fejlen. VINTERCOM vil i amtsversionerne sende periodiske s til Vejdirektoratet. I Vejdirektoratets version vil det blive overvåget, at der med jævne mellemrum modtages en mail fra amtet. Dermed vil Vejdirektoratet have sikkerhed for at den seneste melding stadig er gyldig.

26 6. Datamodel På næste side er VINTERMAN datamodellen gengivet. Datamodellen er en hjælp ved brug af [Funktioner, brugerdefinerede rapporter], hvor standard rapportgeneratoren fra Shazam åbnes. Selve datamodellen er ikke dokumenteret yderligere, men TKoder skal dog nævnes. Dette register indeholder kode- og afkodning af en række felter i de forskellige registre, således at der kan dannes rapporter med de korrekte titler. F.eks. er teksterne for opgaverkoderne gengivet i dette register. Er registeret TKoder tomt, kan det fyldes via [Opsætning, systemopsætning], hvor der på sidste faneblad findes en knap til at fylde registeret. Registeret vil blive fyldt med tekster på det aktuelle sprog.

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2017 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN klienter... 3 2.2. Installation og opdatering... 4 2.3. Anvendelse af Citrix terminalserver...

Læs mere

VINTERMAN. Systemdokumentation

VINTERMAN. Systemdokumentation Systemdokumentation 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. VINTERMAN struktur... 2 2.1. VINTERMAN serveren... 3 2.2. VINTERMAN klienter... 6 2.3. Internet-forbindelse mellem server og

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Installation

Indholdsfortegnelse. Installation Indholdsfortegnelse Generelt om installationen... 2 Installation af Sybase Sybase SQL Anywhere... 3 Installation af Sybase SQL Anywhere... 4 Licensbetingelser... 6 Registreringsnøgle... 7 Bruger information...

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

CD-DIRECT Installationsvejledning

CD-DIRECT Installationsvejledning CD-DIRECT Installationsvejledning Indhold 1. Kom godt i gang med installationen af CD-DIRECT... 3 2. CD-DIRECT Installation... 4 3. Enkeltbruger Type I (uden kopi af databasefilen)... 5 3.1 Opdatering

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22 Statens Lønsystem ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem Oktober 2012 Side 1 af 22 Forord Moderniseringsstyrelsen digitaliserer papiruddata fra Løn- og Pensionssystemet

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data

1 Start installation. 2 Vælg Kør. Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Installation af Næsgaard Mark.NET og konvertering af data Generelt Opdatér det gamle program til version 13.0 Tøm PocketMark Kode Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer det nye Næsgaard Mark.NET

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program

Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program Kom godt i gang med DLBR IT. Vejledning til installation af kopisikringslås og program Denne installationsvejledning beskriver trin for trin installationen af DLBR IT på din computer. Nyeste version af

Læs mere

Mamut NemHandel Installation

Mamut NemHandel Installation [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Mamut NemHandel Installation 1 Installation af Mamut NemHandel INSTALLATION AF MAMUT NEMHANDEL Mamut NemHandel Service Mamut NemHandel består af

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere