National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l"

Transkript

1 Dato: 15. marts 2016 Sag National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås samtidig en aftale om nationale mål for ene. Aftalen sætter år for år fokus på forudsætningerne for, at et sammenhængende erhvervsfremmesystem kan være drivkraft for udvikling og vækst i danske virksomheder. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Erhvervsstyrelsen gennemgår i dette notat realiseringen i 2015 af ni specifikke resultatmål aftalt for 2015 mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet den 6. juni i Resultatmålene er udformet med henblik på at tilvejebringe information om volumen, kvalitet og effekt i indsatsen til brug for enes ledelser og opdragsgivere. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Opgørelsen er dels baseret på den enkelte virksomheds evaluering af forløbet og vækstkortlægningen i 2015 i det enkelte, dels på registerdata fra Danmarks Statistik, som opgør udviklingen to år efter vækstkortlægning. Fra og med denne opgørelse udnytter Danmarks Statistik et forbedret effektmålingsværktøj, der er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og regionerne og testet og anvendt på strukturfondsprojekter. Læs mere Sammenfatning... 2 Vækstkortlægninger (resultatmål 2)... 5 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2015 (resultatmål 3)... 6 Tilfredshed med kvaliteten, 2015 (resultatmål 4)... 7 enes Net Promotor Score for 2015 (resultatmål 5)... 8 Udvikling i beskæftigelse, (resultatmål 6)... 9 Udvikling i omsætning, (resultatmål 7) Internationalisering, (resultatmål 8) Samfundsøkonomisk afkast (resultatmål 9) Samlet oversigt over målopfyldelsen i Oversigter i absolutte tal Beskrivende statistik: Vækstkortlagte virksomheder i

2 2/22 Sammenfatning Forventningerne til effekten af enes indsats er fortsat høje. ene har i 2015 konsolideret det strategiske fokus fra Husene har kortlagt og udviklet målrettede tilbud og processer, der skaber værdi hos virksomhederne og stimulerer til vækst og udvikling i samarbejde med andre erhvervsfremmeaktører. Volumen virksomheder har i 2015 modtaget kerneydelsen, vækstkortlægningen. Af disse er 85,7 pct. henvist til videre rådgivning hos private rådgivere eller offentlige specialister. Mere end virksomheder har derudover ladet sig inspirere ved særlige arrangementer i ene med fokus på aktuelle emner, fx kapitalsøgning, eksport, nye forretningsmodeller, mentorer, innovation, kompetenceberedskab. Bagerst i notatet ses beskrivende statistik på de virksomheder, der har benyttet ene i Kvalitet Efter endt vækstkortlægning anmodes virksomhederne om at bedømme forløbet med væksthuset. Der er fortsat en meget tilfredsstillende feedback på de kompetencer, virksomhederne møder i ene. 98,2 procent af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse. Virksomhedernes villighed til at anbefale et til andre virksomhedsejere eller andet netværk, den såkaldte Net Promotor Score, er atter steget - fra 71,8 procent i 2014 til 73,1 procent i Effekt Det tager tid for virksomhederne at omsætte ny viden i vækst. For at vurdere om vækstsparring afspejles på virksomhedernes bundlinje, udfører Danmarks Statistik for Erhvervsstyrelsen datakørsler på baggrund af officielle registre for bl.a. moms og lønindberetning med afsæt i virksomheder, der benyttede ene for to år siden, i Effektmålinger i tabel 6-9 bekræfter, at den største effekt ses to år efter vejledningen i ene. Det nye effektmålingsværktøj benytter det såkaldte P-nummer eller arbejdsstednummer til identifikation af den enkelte virksomhed i stedet for, som tidligere, selskabets CVR-nummer. Det betyder, at målingerne alene viser den beskæftigelse og den omsætning, som tilhører det pågældende arbejdssted og ikke hele koncernens udvikling. Derfor vil man kunne se, at omsætningen totalt i virksomhederne ligger en smule under niveauet i tidligere års opgørelser.

3 3/22 Effekten i virksomheder, der har modtaget vækstkortlægning, sammenholdes med udviklingen i andre virksomheder, der matcher væksthusenes kunder på en række parametre: o Geografi (region) o Virksomhedens alder o Branche o Størrelse, målt på gennemsnitligt antal fuldtidsårsværk o Forudgående vækst (når muligt) Opgørelserne brydes ned på iværksættere og etablerede virksomheder, der er etableret henholdsvis i 2010 eller senere og før Detaljeringsgraden giver to udfordringer, idet der dels kan opstå genkendelige enkeltobservationer, dels store, relative udsving ved selv små ændringer. Konkret medfører det, at eksporttabellen ikke nedbrydes på unge og etablerede virksomheder, men alene gengives for hele 2013-årgangen. Det er endvidere tydeligt, at nedbrydningen på mindre populationer medfører tydelige udsving i vækstraterne fx omsætning i unge virksomheder, der har benyttet væksthusene. Med opgørelsen for 2015 introduceres det samfundsøkonomiske afkast som overordnet pejlemærke. Dette nøgletal blev første gang beregnet i en ekstern evaluering i Erhvervsstyrelsen har besluttet at opgøre investeringen i væksthusene svarende til basisbevillingen til kommunerne. Derfor er de to målinger er ikke sammenlignelige, og årets beregning betragtes som en nulpunktsmåling. Beregningen viser, at for hver krone investeret i ene får samfundet 5,07 kroner tilbage i form af øget omsætning i de virksomheder, der har benyttet væksthusene.

4 4/22 Metode for opfølgning (resultatmål 1) Målet lyder Målopfyldelse ene skal i 2015 udvikle, beskrive og afprøve en metode for opfølgning over for virksomheder, der har været kunder i ene. Målet opgøres endeligt af Erhvervsstyrelsen baggrund af en skriftlig redegørelse fra ene metode, omfang og resultat. Målet er fælles for ene. Metodebeskrivelse ene arbejder struktureret med opfølgning i forhold til vækstkortlagte virksomheder med afsæt i samme strategiske ramme (ene 2.0). Der arbejdes under hensyntagen til den regionale kontekst. ene har udarbejdet en samlet beskrivelse 1 af de fælles grundelementer i en iterativ proces. Det centrale element er virksomhedens vækst og behov som bestemmende for, hvordan og hvornår den møder de forskellige private og offentlige videnleverandører. ene gør samtidig rede for erfaringer, som udbygges løbende. 1 Afrapportering ift. mål 1 i resultatkontakten for 2015, ene, januar 2016

5 5/22 Vækstkortlægninger (resultatmål 2) Målet lyder ene skal vejlede og motivere 4000 virksomheder til vækst. ene gennemfører i 2015 en vækstkortlægning for 2000 virksomheder. Vækstkortlægningen afsluttes med en vækstplan og tilmelding af virksomheden til brugerevaluering. Herudover skal 2000 andre virksomheder deltage i andre væksthusaktiviteter som fx konferencer, workshops el lign. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den 31. december 2015 med afsæt i CRM-systemet. Antallet af virksomheder følger fordelingsnøglen for bloktilskuddet og fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 1: Gennemførte vækstkortlægninger afsluttet med vækstplan 2 Mål for 2015 Realiseret i 2015 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: enes CRM-system. Tabel 2: Virksomheder, der deltager i andre aktiviteter i regi af et 3 Mål for 2015 Realiseret i 2015 Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: enes CRM-system. 2 For nærmere beskrivelse, se figur 4-7, side eksklusiv simple forespørgsler.

6 6/22 Henvisning til rådgivere og offentlige tilbud i 2015 (resultatmål 3) Målet lyder ene skal henvise mindst 80 procent af de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning i 2015, til private rådgivere eller offentlige tilbud. Henvisningen dokumenteres i vækstplanen. Mindst 70 procent heraf skal være henvisning til private tilbud. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december I opgørelsen indgår virksomheder, der i 2015 har fået en vækstkortlægning, er tilmeldt brugerevaluering, og er registreret i CRM-systemet med en henvisning til privat rådgivning eller offentlige tilbud. Tabel 3: kunder henvist til rådgivere og offentlige tilbud, 2015 Vækstkortlægninger, antal - henviste - heraf henvist til: Private rådgivere Privat/ offentlig Offentlig Udenlandsk Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Hovedstadsregionen , , , ,4 25 4,6 Midtjylland , ,0 36 9,0 17 4,3 11 2,8 Nordjylland , , ,1 18 8,8 4 2,0 Sjælland , , , ,0 12 5,0 Syddanmark , ,2 39 8,8 26 5,9 14 3,2 Total , , , ,5 66 3,6 Kilde: enes CRM-system Figur 1

7 7/22 Tilfredshed med kvaliteten, 2015 (resultatmål 4) Målet lyder Mindst 80 pct. af de virksomheder, der har modtaget en vækstkortlægning og en vækstplan i 2015 udtrykker i brugerevalueringen, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vækstkonsulentens kompetencer. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor tilfreds var du med vækstkonsulentens kompetencer kan besvares med meget tilfreds, tilfreds, mindre tilfreds, ikke tilfreds. Tabel 4: Tilfredshed med kompetencer i et Tilfreds eller meget tilfreds i 2015 i pct. af alle besvarelser Hovedstadsregionen 98,2 Midtjylland 98,5 Nordjylland 99,1 Sjælland 97,3 Syddanmark 97,6 Kilde: enes brugerevalueringssystem (svarprocent 49,7) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Figur 2 et i

8 8/22 enes Net Promotor Score for 2015 (resultatmål 5) Målet lyder Der opnås en Net Promotor Score på mindst 60 i forhold til de virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og en vækstplan i 2015 samt er tilmeldt brugerevaluering. Målopfyldelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen pr. 31. december 2015 i brugerevalueringssystemet, hvor spørgsmålet Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale et til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk måles på en skala fra 0-10, hvor 1 er usandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Net Promotor Score opgøres ved at andelen af svar med scoren 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar med scoren 0-6 (detractors). Tabel 5: enes Net promotor Score NPS Hovedstadsregionen 76,7 Midtjylland 75,1 Nordjylland 70,7 Sjælland 74,2 Syddanmark 66,0 Alle 73,1 Kilde: enes brugerevalueringssystem (svarprocent 49,7) Figur 3

9 9/22 Udvikling i beskæftigelse, (resultatmål 6) Målet lyder Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger beskæftigelsen med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder, der vægtes på region, størrelse og branche og forudgående vækst. Væksten beregnes over henholdsvis ét og to år. Målet opgøres også opdelt for iværksættere, etableret i 2010 og derefter, og for virksomheder etableret før Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 6: Vækst i beskæftigelsen for kunder med vækstkortlægning i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i beskæftigelsen i pct sml Vækst i beskæftigelsen i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle 10,2 4,1 6,1 15,9 7,0 8,9 10,6 3,3 7,3 16,8 5,4 11,4 8,6 0,4 8,2 9,5-0,7 10,2 6,8-0,7 7,5 8,9-2,2 11,1 1,5 1,5-0,1 6,1 2,0 4,1 8,2 3,3 4,9 12,7 4,0 8,7 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

10 10/22 Tabel 6a: Vækst i beskæftigelse for enes kunder opdelt på iværksættere og etablerede virksomheder Vækst i beskæftigelsen i pct sml Vækst i beskæftigelsen i pct sml Hovedstadsreg. Iværksættere 44,6 67,4 Etablerede 8,5 11,5 Midtjylland Iværksættere 47,9 48,1 Etablerede 4,8 12,1 Nordjylland Iværksættere 85,4 89,5 Etablerede 4,2 7,7 Sjælland Iværksættere 31,9 51,4 Etablerede 4,7 4,9 Syddanmark Iværksættere 43,3 57,1 Etablerede -0,1 4,2 Alle Iværksættere 51,1 61,0 Etablerede 4,2 8,2 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

11 11/22 Udvikling i omsætning, (resultatmål 7) Målet lyder Målopgørelse Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger omsætningen med mindst 15 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Kontrolgruppen består af alle de øvrige virksomheder, der vægtes på region, størrelse og branche og forudgående vækst. Væksten beregnes over henholdsvis ét og to år. Målet opgøres også opdelt for iværksættere, etableret i 2010 og derefter, og for virksomheder etableret før Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk og har under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 7: Vækst i omsætning for kunder med vækstkortlægning i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i omsætning i pct sml Vækst i omsætning i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle 3,6 3,6 0,0 16,4 10,1 6,3 20,8 7,7 13,1 34,0 11,8 22,2 9,0 2,2 6,8 11,3-0,1 11,4 3,2 4,6-1,5 10,7 7,5 3,2 3,5 4,1-0,6 11,8 6,4 5,4 9,8 5,7 4,1 19,1 8,6 10,5 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

12 12/22 Tabel 7a: Vækst i omsætning for kunder opdelt på iværksættere og etablerede virksomheder Vækst i omsætning i pct sml Vækst i omsætning i pct sml Hovedstadsreg. Iværksættere 34,1 72,6 Etablerede 3,6 13,6 Midtjylland Iværksættere 52,0 85,5 Etablerede 13,0 19,9 Nordjylland Iværksættere 47,2 75,6 Etablerede 8,1 11,1 Sjælland Iværksættere 31,7 80,9 Etablerede 0,3 7,2 Syddanmark Iværksættere 28,9 45,5 Etablerede 3,5 9,9 Alle Iværksættere 40,6 71,6 Etablerede 7,5 15,2 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

13 13/22 Internationalisering, (resultatmål 8) Mål Målopgørelse Virksomheder, der har fået en vækstkortlægning og vækstplan i 2013, og som er tilmeldt brugerevaluering, øger eksporten med mindst 10 procentpoint mere end sammenlignelige virksomheder fra og fastholder denne vækst over en toårig periode fra Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen på grundlag af de virksomheder, der er tilmeldt brugerevaluering i Målingen er baseret på virksomhedernes samlede omsætning fratrukket indenlandsk salg. Aht. den begrænsede population og diskretionering af virksomheder, kan denne måling ikke opdeles på iværksættere og etablerede virksomheder. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk samt under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Tabel 8: Vækst i eksport for kunder vejledt i 2013, sammenlignet med kontrolgruppe Vækst i eksport i pct sml Vækst i eksport i pct sml Kontrolgruppe Forskel i pct. point kunder kunder Kontrolgruppe Forskel i pct. point Hovedstadsreg. 7,7 3,2 4,5 28,3 16,1 12,2 Midtjylland 24,3 15,6 8,7 37,5 20,6 16,9 Nordjylland 7,4 13,4-6,0 8,8-1,3 10,1 Sjælland 1,0 10,9-9,9 4,0 21,6-17,5 Syddanmark 6,2 5,3 1,0 16,4 10,4 6,0 Alle 12,7 9,2 3,6 23,6 11,5 12,1 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

14 14/22 Samfundsøkonomisk afkast (resultatmål 9) Mål ene øger det samfundsøkonomiske afkast fra 2,6 til 3,0. Målopgørelse Målet opgøres af Erhvervsstyrelsen den på baggrund af CRM og brugerevalueringssystemet. Der indgår udelukkende virksomheder, der ifølge Danmarks Statistik har minimum ½ årsværk eller omsætning svarende til ½ årsværk samt under 250 årsværk. Kun virksomheder, der er i drift i hele perioden, indgår i opgørelsen. Nulpunktsmåling: Nærværende opgørelse udgør en nulpunktsmåling af to årsager: 1) Beregningen anvender grundbevillingen eksklusiv projektmidler fra regioner, kommuner og stat som udtryk for investeringen i væksthusene 2) Beregning baseres på omsætning på P-nr. og ikke på CVR-nr. og kan derfor ikke sammenlignes med målingen i IRIS Groups evaluering. 4 Tabel 9: Samfundsøkonomisk afkast Alle væksthuse Samlet nettoværdiskabelse* efter 2 år, kr ,18 enes grundbevilling i 2013, kr ,00 Samfundsøkonomisk afkast, kr. 1 : 5,07 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Beregningsgrundlag i hovedtræk: Akkumuleret mervækst i omsætning beregnet over 2 år, i alt kr ,77, korrigeres for selektionsbias (- 50 %), fortrængning (- 30 %), multiplikatoreffekt (+50). 4 Evaluering af ene, april 2013, Iris Groups

15 15/22 Selektionsbias er baseret på virksomhedernes evaluering af effekten af sparringen med et. Selektionsbias på 50 % anses for relativt konservativt, givet en støt stigende vurdering siden Samlet oversigt over målopfyldelsen i 2015 Tabel 10: Målopfyldelse, pct. Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Resultatmål 1. Metodeudvikling Vækstkortlægninger og andre virksomheder Henvisninger 93, , Tilfredshed mht. kompetencer NPS Beskæftigelseseffekt 1-årig 2-årig Omsætningseffekt 1-årig 2-årig Eksport-effekt 1-årig 2-årig Samfundsøkononomisk afskast 0-punktsmåling Målopfyldelse i procent 71,1 96,7 87,5 74,8 71,7 85,6

16 16/22 Oversigter i absolutte tal Tabel 11: kunder, 2013, iværksættere: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksomheder halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 12: kunder, 2013, etablerede virksomheder: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksomheder halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

17 17/22 Tabel 13: kunder, 2013, alle virksomheder: Gennemsnitlig beskæftigelse (hele årsværk). Antal virksom halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 14: kunder, 2013, iværksættere: Omsætning (1.000 kr.). Antal 2. halvår 2. halvår virks Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

18 18/22 Tabel 15: kunder, 2013, etablerede virksomheder: Omsætning kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Tabel 16: kunder, 2013, alle virksomheder: Omsætning (1.000 kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

19 19/22 Tabel 17: kunder, 2013, alle virksomheder: eksport (1.000 kr.). Antal virks halvår halvår Hovedstadsreg Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system

20 20/22 Beskrivende statistik: Vækstkortlagte virksomheder i 2015 Kilde: Danmarks Statistik pba. enes CRM-system Etableringsår Figur 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark eller før Selskabsform Figur 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Andet Anpartsselskaber Aktieselskaber Personligt ejet

21 21/22 Brancher Figur 6 100% Hovedstads - regionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmar k Kultur, fritid og anden service Off. Adm., undervisning og sundhed 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Erhvervsservice Finansiering og forsikring Information og kommunikation Handel og transport mv Bygge og anlæg Industri, råstof og forsyning Landbrug, skovbrug og fiskeri

22 22/22 Gn. Størrelse (hele årsværk) Figur 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark 50 + årsværk årsværk årsværk årsværk Under 1 årsværk

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg BILAG 3 22. september 2016 /ERST Sag Metodenotat: Registerbaseret effektmåling af den regionale virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats Danmarks Statistik har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fem

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Erhvervsfremme under lup

Erhvervsfremme under lup 016 Randers Erhvervsfremme under lup - fakta, effekter og benchmarking med andre kommuner Et nyt videngrundlag for den lokale erhvervspolitik Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere og virksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen...2 Bilag 1: Forslag til regionale mål 2014...2 Bilag 2: Resultatkontrakt 2014 med Væksthus

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune, som IRIS Group har gennemført i efteråret

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009

Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Resultatkontrakt Erhvervs- og Byggestyrelsen MEA, 31. marts 2009 Erhvervsservicesystemet i region Midtjylland Virksomheder og iværksættere Lokal erhvervsservice Basal vejledning Specialiseret erhvervsservice

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 BILAG 1 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere