for vare- og fællesmærker 102. årgang 16. september 1981 Nr. 21 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for vare- og fællesmærker 102. årgang 16. september 1981 Nr. 21 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering"

Transkript

1 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 102. årgang 16. september 1981 Nr. 21 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. VAREMÆRKER A 3213/79 Anm. 3. aug kl. 12,35 THIMON Société des Etablissements Thimon (S.A.), fabrikation, 7, Rue Clément Ader, Aix-Les- Bains, Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 7: maskiner, herunder maskiner til emballering, transportbåndmaskiner, maskiner til tilbinding og forsegling af flasker og andre beholdere, maskiner til påsætning af kapsler og låg på flasker og andre beholdere samt til påfyldning af flasker og andre beholdere, maskiner til udlevering, udskæring, strækning, afrulning og fordeling af emballeringsmateriale, varmeudvekslingsmaskiner, etiketteringsmaskiner, maskinelle apparater til håndtering, læsning og aflæsning, klasse 11; installationer til opvarmning, dampdannelse, køling, tørring og ventilation, varmluftsapparater, ovne (undtagen prøveovne og ovne til forsøg). A 3303/79 Anm. 9. aug kl. 12 SJS Protector Safety Protector Safety Industries Limited, fabrikation og handel, 137, McCredie Road, Guildford, New South Wales, Australien, fortrinsret er begært fra den 21. marts 1979, på indleveret i Australien under nr , mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at anvende det i mærket optagne kors eller dettes baggrund i rødt eller dermed forvekslelige farver, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasse 9; beskyttelsesbriller, briller og brilleglas, respiratorer, apparater til beskyttelse af åndedrættet, sikkerhedshjelme og -hatte, skærme til ansigtsbeskyttelse, optiske filtre til svejsebriller og -hjelme, beskyttende armbetræk til arbejdsbrug, beskyttelseshårnet til forhindring af, at hår gribes i bevægelige maskindele, gasdetektorer, redningsbælter samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til ovenstående. A 3921/79 Anm. 21. sept kl. 12,20 IIMTERCONTAINER m Société Nationale des Chemins de Fer Fran^ais»S.N.C.F.«, société anonyme, fabrikation og handel, 88, Rue Saint Lazare, Paris 9, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 28. marts 1979, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 6: fragtcontainere og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, klasse 7: taljer og trisseværk samt kraner til at løfte og hæve fragtcontainere samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele dertil, klasse 12: køretøjer, arbejds- og blokvogne samt åbne godsvogne til at transportere og flytte fragtcontainere samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele dertil, klasse 39: containertransport.

2 394 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 4005/79 Anm. 26. sept kl. 12,58 A 4951/79 Anm. 26. nov kl. 12,31 PROFESSOR KNOX LUPINETTE Skandinavisk Press AB, forlagsvirksomhed, Box 803, S Malmo, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Yankee Polish Liith & Co. KG, fabrikation og handel, Borsigstrasse 2, 2057 Reinbek, Forbundsrepublikken Tyskland, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasserne 16, 24, 25, 26, 28 og 41. A 4352/80 Anm. 3. okt kl. 12,47 klasse 5: luftrensemidler. A 4079/79 Anm. 2. okt kl. 12,23 III KUN NAN ENTERPRISE LTD., fabrikation og handel, 7-1, Lane 246, Sec. 3, Chung Shan Road, Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, mærket er registreret i Taiwan den 16. februar 1980 under numrene og og den 1. marts 1980 under nr bl.a. for nedennævnte varearter, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 25: beklædningsgenstande, herunder sportsbeklædning og fodtøj, særlig gymnastiksko, gummisko, lærredssko og støvler, klasse 28; sportsartikler i form af fiskestænger, fiskekroge, fiskesnøre, flod til fiskeri, hjul til fiskestænger og hjulholdere til fiskestænger samt andre fiskegrejer og fiskeredskaber (undtagen net). SOMTA TOOLS (PROPRIETARY) LIMITED, fabrikation og handel, 350, Main Reef Road, Denver, Johannesburg, Den sydafrikanske Republik, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 7, herunder maskiner og værktøjsmaskiner samt dele dertil, herunder sneglebor, holdeudstyr til værktøj, stålholderværktøj, forsætterværktøj, koldmejsler, koldsave, file, snittapper, skruebor, rømmejem, rømmerivaler, snedkerbor, skærestål og andre værktøjer med skærende kant, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer, klasse 8, herunder håndværktøj og -instrumenter, sneglebor, holdeudstyr til værktøj, stålholderværktøj, forsætterværktøj, koldmejsler, koldsave, file, snittapper, skruebor, rømmejern, rømmerivaler, snedkerbor, skærestål, alt som dele til håndværktøj og -instrumenter samt andre håndværktøjer med skærende kant, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer.

3 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 395 A 4896/79 Anm. 22. nov kl. 12,38 A 2515/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,43 Roth-Håndle Kunst- und Musik-Verlagsgesellschaft mbh, fabrikation og handel, Postfach, 7630 Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 22. maj 1979, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. R /41 Wz, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 9: grammofonplader, musik-kassetter, klasse 16: grafikudgivelser, kunstpostkort, plakater og kalendere, bøger, aviser og tidsskrifter, klasse 20: kunstgenstande (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, klasse 35: gennemførelse af auktioner og bortauktioner, klasse 41: filmproduktioner, filmudlejning, filmforevisninger, kunstnerformidlinger, musikunderholdning, teateropførelser, udlejning og fordeling af tidsskrifter, offentliggørelse og udgivelse af bøger og tidsskrifter, cirkusunderholdning og folkeforlystelsesvirksomhed, navnlig arrangering af loppemarkeder med gadeteater, klasse 42: arrangering af messer og udstillinger, udlejning af salgsautomater, værelsesreservering, organisationsrådgivning vedrørende kunstudgivelser og -udstillinger, museumsvirksomhed, udstilling af dyr. A 1989/80 Anm. 6. maj 1980 kl. 12,51 normacard Mecanorma S.A., fabrikation og handel, 5, Rue Greffulhe, Paris, Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbende og tørre overføringsbilleder og -ark samt film, tape og strimler (papirhandlervarer) dertil, passere, linealer, raderknive, malerpensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, tryktyper og klichéer. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrikation og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 1: midler til imprægnering mod vand, kemiske appreturmidler til beskyttelse af fodtøj, telte og beklædningsgenstande mod vand, fedt og skimmel, silikone, kemiske præparater til at gøre læder og lædererstatninger smidige gennem imprægnering, garvestoffer, klasse 2: maling, fernis, lak, præparater til emaljebelægning, farver, farvestoffer og naturlig harpiks. A 3348/80 Anm. 29. juli 1980 kl. 12,51 PLAYTEX International Playtex, Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, 700, Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 21. A 3716/80 Anm. 25. aug kl. 9,01 IE TO TRÅDE 5^- **GTZE m MARK China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import & Export Corporation, fabrikation og handel, 82, Dong An Men Street, Peking, Folkerepublikken Kina, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Hellerup, klasserne 29, 30, 32 og 33.

4 396 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 3717/80 Anm. 25. aug kl. 9,02 PEARL RIVER BRIDGE China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import & Export Corporation, fabrikation og handel, 82, Dong An Men Street, Peking, Folkerepublikken Kina, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Hellerup, klasserne 29, 30, 32 og 33. A 4205/80 Anm. 24. sept kl. 12,54 CORASET Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, klasse 3: pudse- og poleremidler (dog ikke til læder), slibemidler, smergelvarer. A 4775/80 Anm. 30. okt kl. 12,41 GEOMATEC Snia Viscosa Societa Nazionale Industria Applicazioni Viscosa S.p.A., fabrikation og handel, Via Montebello 18, Milano, Italien, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 17: ikke-vævede stoffer eller måtter fremstillet af syntetiske fibre eller tråde til isolerende formål til brug ved bygningsingeniørarbejder såsom vejbygning, kanalbygning, bygning af dæmninger, dræningsanlæg o.lign., klasse 19: ikke-vævede stoffer eller måtter fremstillet af syntetiske fibre eller tråde til stabiliserende, forstærkende eller filtrerende formål til brug ved bygningsingeniørarbejder såsom vejbygning, kanalbygning, bygning af dæmninger, dræningsanlæg o.lign. A 4776/80 Anm. 30. okt kl. 12,42 IMPALA Tavaro S.A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue de Chatelaine, Genéve, Schweiz, fortrinsret er begært fra den 5. maj 1980, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Schweiz under nr. 2340, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 7: symaskiner, dele (undtagen nåle) og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tilbehør i form af kamskiver, styrepedaler, fødder og plader af forskellige typer, spoler, stopperinge og apparater til rundsyning. A 4816/80 Anm. 3. nov kl. 12,01 CASTIKON Milliken & Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 1045, Sixth Avenue, New York, N.Y , U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 21: klude til rengøring, klasse 27: måtter. A 4853/80 Anm. 4. nov kl. 12,56 PLYCAO Société Parade (S.A.R.L.), fabrikation og handel, Saint Pierre Montlimart, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 6. juni 1980, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Frankrig under nr , for så vidt angår polyurethan til formning af skosåler, arbejdssko, skridsikre sko og såler, fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, klasse 1, herunder polyurethan i rå tilstand til støbning af skosåler, klasse 25, herunder arbejdssko og skridsikre sko samt såler dertil. A 4876/80 Anm. 5. nov kl. 12,55 SEJL OG MOTOR Forlaget Alt Om Sport A/S, forlagsvirksomhed, Kong Georgsvej 65, 2000 København F, klasse 16: et tidsskrift.

5 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 397 A 4380/80 Anm. 6. okt kl. 9,19 Omnikote Spezialschmierstoffe GmbH, fabrikation og handel, Triebstrasse 9, 8000 Miinchen 50, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy Andreasen, Odense, klasse 4: specialsmørestoffer på basis af molybdænsulfid (M0S2) 0 S andre faste smørestoffer til ekstreme tryk- og temperaturpåvirkninger. A 4741/80 Anm. 29. okt kl. 9,03 A 4973/80 Anm. 11. nov kl. 12,47 HYDROCRETE GeWaTech Grund- und Wasserbau GmbH, fabrikation og handel, Miihleneschweg 8, D-4500 Osnabriick, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, klasse 19: beton, især undervandsbeton. A 4976/80 Anm. 12. nov kl. 9,02 Mink-o-fleX Trekantens Trælast A/S, handel, Viborgvej, 7100 Vejle, klasserne 6 og 19, klasse 42, herunder rådgivningsvirksomhed i forbindelse med opbygning af minkhaller. A 4979/80 Anm. 12. nov kl. 12 V QØ ' Cino Cinelli & C. S.R.L., fabrikation og handel, Via Egidio Folli 45, Milano, Italien, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Håndværk, klasse 9: styrthjelme, klasse 12: cykler, knallerter og racercykler samt dele og beslag hertil, nemlig styr, sadler, pedaler, tåclips til pedaler, remme til tåclips, sadelrør, endestop til cykelstyr, stel til racercykler og dele hertil, forgafler, krankmuffer, stelmuffer, styringer til gearkabler, bremsebeslag og beslag til gearhåndtag, klasse 25: sportsbeklædning i form af sko, trøjer, shorts, træningstøj, bukser, overalls, undertrøjer, sokker, vinterhuer, handsker, veste. Victorino Garcia Catalan, fabrikation og handel, Plaza Espana 2-1, Funes (Navarra), Spanien, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasse 29: konserverede grøntsager. A 5414/80 Anm. 5. dec kl. 12,29 A 4945/80 Anm. 11. nov kl. 12,06 ITALTEL Italtel Societå Italiana Telecomunicazioni s.p.a., fabrikation og handel, P.le Zavattari, 12, Milano, Italien, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasserne 7 og 9. FAMOLARE, INC. Famolare, Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 4, West 58th Street, New York, N.Y , U.S.A., fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 25, herunder sko og skosåler (ikke indeholdt i andre klasser).

6 398 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 4618/80 Anm. 21. okt kl. 12,28 A 5559/80 Anm. 15. dec kl. 9,10 c Gulf & Western Corporation, doing business as Simon & Schuster, a Corporation of the State of New York, fabrikation og handel, 1230, Avenue of the Americas, New York, N.Y , U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 16, herunder særlig bøger. A 4875/80 Anm. 5. nov kl. 12,53 MACKY MAY Jansen de Wit Schijndel B.V., fabrikation og handel, Hoofdstraat 183, Schijndel, Holland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, klasse 25: benbeklædningsgenstande, navnlig strømper, sokker, tricot-benklæder, tricot-strømper, tricot-strømpebukser og nylonstrømpebukser. A 5558/80 Anm. 15. dec kl. 9,09 Johannes Højgaard, fabrikation og handel samt skønheds- og frisørsalon, Viby Ringvej 5, 8260 Viby J., klasserne 3, 5 og 42. A 5566/80 Anm. 15. dec kl. 12,45 MARKETPLACE Erlandsson & Falck Aktiebolag, forlags-, annonce-, reklame- og markedsundersøgelsesvirksomhed, Box 5829, S Stockholm, Sverige, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 16. A 5660/80 Anm. 19. dec kl. 12,31 SAVAREZ Savarez S.A., société anonyme, fabrikation og handel, 51, Rue Deleuvre, FR Lyon, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 15: musikinstrumenter (dog ikke talemaskiner og radiotekniske apparater), strenge og andet tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) samt dele dertil. Bombas Electricas, S.A. (Boelsa), fabrikation og handel, Carretera de Mieras, s.n., Banolas (Gerona), Spanien, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser). A 502/81 Anm. 4. febr kl. 9,06 TORTRIX Tortrix A/S, fabrikation og handel. Damhaven 5, 7100 Vejle, klasse 7: viklemaskiner, klasse 9.

7 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 399 A 4980/80 Anm. 12. nov kl. 12,10 SIDI OMAR SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DES VINS VIGNA, fabrikation og handel, 3 og 5, Avenue Ste-Claire Deville, Villeneuve la Garenne, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 33: vin. A 5432/80 Anm. 8. dec kl. 12,32 A 5436/80 Anm. 8. dec kl. 12,36 OSAI Olivetti Sistemi per 1-Automazione Industriale S.p.A., fabrikation og handel, Strada Provinciale Tavernetta, Marcianise (Caserta), Italien, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 7: værktøjsmaskiner, maskincentre (maskiner), industrielle robotter, maskiner og kraftdrevne apparater til automatisk samling af dele og grupper, klasse 9: dimensionsmåleapparater, numeriske styreapparater til ovennævnte maskiner og apparater, programmer og programmeringssprog til ovennævnte apparater optaget på bånd, kort eller plader. Ullldccrt A 5453/80 Anm. 9. dec kl. 10,13 Economy Engineering Company, a Corporation of the State of Illinois, fabrikation og handel, 484, Thomas Drive, Bensenville, Illinois, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 7: manuelt drevne eller selvdrevne elevatorarbejdsplatforme samt udstyr, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, maskiner omfattende elevator- eller udskydelige arbejdsplatforme. A 5579/80 Anm. 16. dec kl. 12,24 X0X Korn-Tips SPORTY -alle fritiders! Paw Sko ApS, handel. Lundegårds Strandvej 18 A, 2791 Dragør, klasse 25: skotøj, klasse 28. (Registreringen omfatter ikke trikotage). XOX Gebåck GmbH, fabrikation og handel. Linnicher Strasse 48, D-5000 Koln 41, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 30: hvede-, ris- og/eller majsprodukter fremstillet ved ekstrudering til brug som snacks, konditorivarer, bagerivarer, især blødt bagværk, sprøjte-, vaffel-, salt-, løg- og ostebagværk, vafler, oblater (bagværk), biscuits, tvebakker, honningkager, kiks, bagværk, især sødt og salt sandwichbagværk, muffins, langtidsholdbare bagerivarer, især hårde og bløde kiks, pop-corn, corn-flakes, kornpræparater til næringsformål, nemlig tilberedte kom og komflager tilsat nødder, rosiner, frugter, frugtpulver, hvedekim, sukker og/eller honning, bagte eller tørrede små halvfaste færdigvarer, der overvejende er fremstillet af kornprodukter (næringsmidler til mennesker). A 5483/80 Anm. 10. dec kl. 12,27 CHERRY VAT.T.EY Cherry Valley Farms Limited, fabrikation og handel, Rothwell, Lincolnshire, England, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, klasserne 29 og 31.

8 400 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 5258/80 Anm. 28. nov kl. 10,25 REPAL Kjellerup Tømmerhandel A-S, fabrikation og handel, Vinkelvej 1, 8620 Kjellerup, klasse 19: rammekonstruktioner af træ til opførelse af lagerhaller, maskinhuse o.lign., klasse 27: gulvbelægningsmaterialer og vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer, klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelsesog reparationsvirksomhed. (Registreringen omfatter ikke kunstofplader). A 5524/80 Anm. 12. dec kl. 9 DARK HORSE Tillies-Paveley Limited, fabrikation og handel, Doulton Road, Rowley Regis, Warley, West Midlands, England, fuldmægtig; Advokat Jørgen Bang, klasse 25. A 5526/80 Anm. 12. dec kl. 9,02 A 5458/80 Anm. 9. dec kl. 11,58 AEROCOWL AEROCOWL LIMITED, fabrikation og handel, Sandyacre, 18, Ballyardle Road, Kilkeel, County Down, Nordirland, fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, klasse 6: skorstenshætter af metal samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). A 5477/80 Anm. 10. dec kl. 11,46 SPANFAST Expandet Holland B.V., fabrikation og handel, Spoorstraat 64, Ruurlo, Holland, fortrinsret er begært fra den 1. august 1980, på indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor under nr , for så vidt angår bolte, skruer, svelleskruer, skruenagler, kroge og hyldebærere af uædelt metal, skruer og møtrikker af syntetisk materiale (ikke af metal), værktøjsreoler, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 6: bolte, skruer, svelleskruer, skruenagler, kroge og hyldebærere af uædelt metal, klasse 17: pløkke af plasticmateriale til fastgørelse af skruer, kroge etc. i vægge og i plademateriale, klasse 20: skruer og møtrikker af syntetisk materiale (ikke af metal), værktøjsreoler. A 5515/80 Anm. 11. dec kl. 12,41 FINNDENT Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Nilsiångatan 10, SF Helsingfors 51, Finland, fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, klasse 10, herunder særlig tandlægestole. Johannes Bliicher SkibUd, fabrikation og handel, Bliichersvej 1, 7480 Vildbjerg, klasserne 6, 11 og 17. A 5576/80 Anm. 16. dec kl. 12,21 picto's VAN DEN BERG EN SLOTHOUBER B.V., fabrikation og handel, Edisonstraat 2, 7701 BT Dedemsvaart, Holland, fortrinsret er begært fra den 4. juli 1980, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor under nr , fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, klasse 16: selvklæbende bogstaver, tal, tegn og symboler (ikke af tekstilmateriale).

9 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 401 A 5471/80 Anm. 10. dec kl. 9,01 A 5506/80 Anm. 11. dec kl. 12,17 Kamei-Porotherm GmbH u. Co KG, fabrikation og handel, Bodenstedtstrasse 4, 6200 Wiesbaden 1, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 2. juli 1980, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. K /12 Wz, fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkeruphus pr. Tølløse, klasse 12: køretøjsdele af plastic, tilbehør til køretøjer, nemlig hovedstøtter, hylder og handskerum, afdækninger til kuffertrum, hyldekonsoler, døraflægningsskåle, rathylstre, spoilere, smudsafvisere, vindafvisere, pyntefolier af plastic til anbringelse på karrosseriet, skiholdere, klasse 20: møbler, navnlig reoler af plastic, spejlhylder og telefonhylder. A 5492/80 Anm. 10. dec kl. 12,43 VAPIEN Shell International Petroleum Company Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, London SE1 7NA, England, fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, klasse 1: luftarter til industriel anvendelse, luftformige og i flydende form, drivmidler til aerosoler. Brown & Williamson Tobacco Corporation (Export) Limited, fabrikation, Westminster House, 7 Millbank, London SW, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 34: cigarer. A 5643/80 Anm. 19. dec kl. 9,01 A 5503/80 Anm. 11. dec kl. 11 mssm S/^UR-S\p^> Steen Wall, handel. Duevej 8, 3660 Stenløse, klasserne 7 og 8. (Registreringen omfatter ikke separatorer). I Bjørns Radio & TV A/S, handel, Finsensvej 39 A, 2000 København F, klasse 9: grammofonplader og bånd til optagelse og gengivelse af lyd og billeder.

10 402 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 5476/80 Anm. 10. dec kl. 11,45 A 5626/80 Anm. 18. dec kl. 9,01 "varmebank Passat Varme Handelsselskab ApS, handel, Holstebrovej 101, 8800 Viborg, klasse 11. FILCROSA A 5636/80 Anm. 18. dec kl. 12,51 Soc. Filatura di Crosa dei Fratelli Fileppo, societa in accomandita semplice, fabrikation og handel, Via Tripoli 24, Biella, Vercelli, Italien, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 23, herunder garn og tråd. A 5530/80 Anm. 12. dec kl. 9,06 PHOSTEK Casa Bernardo Ltda., fabrikation og handel, R. Amador Bueno 315/319, Santos - SP - Brasilien, fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Håndværk, VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Werksgelånde, 4010 Linz, Østrig, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasserne 6, 7,9,11,12, 20, 35, 36, 37, 40, 41 og 42. A 5637/80 Anm. 18. dec kl. 12,52 klasse 5: svampedræbende midler til korn og kornprodukter. A 5550/80 Anm. 15. dec kl. 9,01 RentexfO Bella Vista Frisørartikler A/S, fabrikation og handel, Sortenborgvej 1, 8600 Silkeborg, klasse 3: rengøringsmidler. A 5605/80 Anm. 17. dec kl. 12,27 SONNENBLUME ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & CO KG, vinfremstilling og vinhandel, Marientaler Au, D-5583 Zell/Mosel, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 33: vin, mousserende vin, spirituosa og likør. VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Werksgelånde, 4010 Linz, Østrig, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasserne 6, 7, 9,11, 12,20, 35, 36, 37, 40, 41 og 42. A 5740/80 Anm. 23. dec kl. 12,15 HELIFLUX Schonstedt Instrument Company, a Corporation of the State of Maryland, fabrikation og handel, 1775, Wiehle Avenue, Reston, Virginia 22090, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 9: udstyr til måling og detektering af magnetfelter.

11 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 403 A 5638/80 Anm. 18. dec kl. 12,53 A 559/81 Anm. 6. febr kl. 9 VOEST-ALPINE Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Werksgelånde, 4010 Linz, Østrig, fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, klasserne 6,7,9,11,12,20, 35,36,37,40,41 og 42. A 5649/80 Anm. 19. dec kl. 9,07 SPÅNIT Schmidt & Krags Sten- og Grusforretning A/S, fabrikation og handel, Skibbroen 16,6200 Åbenrå, klasse 19: byggematerialer, herunder træbaserede plader til bygningsbrug. A 5653/80 Anm. 19. dec kl. 11 H. W. Sauer/F.L.Bie Administration ApS & Co. Trykvalsefabrik IC/S, fabrikation og handel, Edwin Rahrsvej 50, 8220 Brabrand, klasserne 17 og 40. mumitmom A 590/81 Anm. 9. febr kl. 12,21 REPLAY Life Savers, Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New York, N.Y , U.S.A., fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 30. Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, fabrikation og handel, St. Strandstræde 18, 1255 København K, A 678/81 Anm. 13. febr kl. 12,34 klasse 16. A 506/81 Anm. 4. febr kl. 12,21 BRAWLER Gumasol-Werke Dr. May er KG, fabrikation og handel, Sondernheimer Strasse, Germersheim, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 12: massive gummiringe til køretøjer, luftringe til transportkøretøjer til brug i industrien. MUR Al Murai Optical Company Ltd., fabrikation og handel, 10, Toiyamachi 1-chome, Fukui, Fukui-ken, Japan, fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 9: briller, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil.

12 404 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 5741/80 Anm. 23. dec kl. 12,16 é^es^em éziiøns Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme, fabrikation og handel, 53, Boulevard Clovis, Bruxelles, Belgien, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier, is. A 5805/80 Anm. 30. dec kl. 12,45 Albert Goldberg og Myriam Goldberg gift Benaym, modeskabervirksomhed, 5, Promenade des Anglais, og 46, Avenue des Bosquets, begge F Nice, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 3, især toiletsæbe, kosmetiske præparater, parfume, toiletvand, deodoranter og andre parfumerivarer, klasse 18, især skabskufferter, rejsekufferter, håndkufferter, dokumentmapper, rejsetasker, håndtasker, beauty-boxe, toilettasker, små lædervareartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder tegnebøger, visitkortmapper, punge, visittasker, klasse 25, især frakker, regnfrakker, overfrakker, jakker, jaketter, veste, lumber-jackets, trekvartlange frakker, cardigans, benklæder, bermudashorts, shorts, badedragter, kjoler, nederdele, skjorter, bluser, skjortebluser, undertøj, træningsdragter, polotrøjer, T-shirts, pullovere, sokker, handsker, slips, halstørklæder, huer, kasketter og hatte, bælter (beklædning), sko, støvler, tøfler, herunder tennis- og sportssko. A 166/81 Anm. 13. jan kl. 12,47 KORSAR Ford Werke AG, fabrikation og handel, Ottoplatz 2, 5000 Køln 21, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 8. august 1980, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr , fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, klasse 12: motorkøretøjer og dele (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. A 181/81 Anm. 14. jan kl. 12,03 PROCISION Tellco Systems Ltd. Zweigniederlassung Deutschland, fabrikation og handel, Mittelstrasse 49, D-6072 Dreieich-Sprendlingen, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 17. december 1980, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. T /28 Wz, fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, klasse 9: billedskærmspil, herunder video- og/eller computerspil, og elektriske og elektroniske anlæg til overvågning, afprøvning og/eller fjernstyring af industrielle arbejdsprocesser eller til overvågning og/eller afprøvning af bygninger og rum eller til overvågning, afprøvning og/eller fjernstyring af genstande, klasse 28: spil og legetøj, herunder elektriske og elektroniske bræt- og bordspil, legetøj, der kan fjernstyres, herunder modelkøretøjer, modelskibe, modelfly og dukker, der er indrettet til fjernstyring ved ultralyd eller højfrekvent eller infrarødt lys. A 469/81 Anm. 3. febr kl. 9 IJPINUPAN Pinupan Development ApS, fabrikation og handel, Præstemosen 18, Vindeby, 5700 Svendborg, klasserne 19, 20 og 28.

13 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 405 A 267/81 Anm. 20. jan kl. 12,51 mon la Monta AG, fabrikation og handel, Route de Mont- Soleil 22, CH-2610 Saint-Imier, Schweiz, fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 7: værktøjsmaskiner, træ- og metalbearbejdningsmaskiner samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især værktøj, klasse 8: håndværktøj og -instrumenter, klasse 9: elektrisk drevne svejseautomater. A 329/81 Anm. 26. jan kl. 12,15 A 699/81 Anm. 16. febr kl. 9,11 TO-VE Tove Lystlund, fabrikation, Clausholm vej 345, Voldum, 8900 Randers, klasse 5. A 704/81 Anm. 16. febr kl. 12,34 JUMBO Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, bankvirksomhed. Holmens Kanal 2, klasserne 35 og 36. A 705/81 Anm. 16. febr kl. 12,35 ELEFANT Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, bankvirksomhed, Holmens Kanal 2, klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, bøger, fotografier, instruktions- og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater), klasserne 35 og 36. den med guld fjeren Jens Bagger Boligudstyr ApS, fabrikation og handel, Karup vej 62, Karup, 9300 Sæby, klasse 20, herunder sengetøj (undtagen sengelinned), puder, især hovedpuder, klasse 24, herunder sengelinned, dyner og sengetæpper. A 694/81 Anm. 16. febr kl. 9,06 A 731/81 Anm. 17. febr kl. 12,41 AIRSTOP Michelin & Cie (Compagnie Générale des Etablissements Michelin), fabrikation og handel, 4, Rue du Terrail, Clermont-Ferrand (Puy-de- Dome), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 1, især opløsninger til reparation af luftslanger, klasse 12, især luftslanger til befordringsmidler. Varybond Chemie AG, fabrikation og handel, 9469 Haag, Schweiz, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Hellerup, klasserne 1, 3 og 17. A 734/81 Anm. 18. febr kl. 9 MONO-KOTE Dankote A/S, kemisk/teknisk fabrikation. Poppelgårdvej 2, 2860 Søborg, klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske eller masse, konserveringsmidler til beton, cement og murværk, klæbemidler til industriel brug, tætningsmidler til reparation af slanger og luftringe, klasserne 2, 17 og 19.

14 406 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 393/81 Anm. 28. jan kl. 12,54 A 763/81 Anm. 19. febr kl. 9,01 LEVAGEL Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Leverkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, plastic i rå tilstand i form af granulater, spåner, pulver, pasta, væsker og emulsioner, ikke forarbejdede skumkunststoffer i form af geler som plastiske masser, navnlig som bæremateriale for virksomme stoffer, klasse 17: plastic og heraf forarbejdede skumstoffer som halvfabrikata, navnlig som bæremateriale for virksomme stoffer. A 430/81 Anm. 30. jan kl. 12,32 Preben Holst, P.H. Stål ApS, handel, Sofienlystvej 19, 8340 Malling, klasse 6. A 772/81 Anm. 19. febr kl. 12 Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsushi, Shizuoka-ken, Japan, fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasserne 36, 38, 39 og 40. American Cyanamid Company, a Corporation of the State of Maine, fabrikation og handel, 859, Berdan Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., mærket er udført i farver, fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 25: beklædningsgenstande. A 761/81 Anm. 18. febr kl. 13 Bohncy Bohnstedt-Petersen og Larsen A/S, fabrikation og handel. Emdrupvej 34, 3480 Fredensborg, klasse 12: cykler. A 784/81 Anm. 19. febr kl. 12,30 TOXGARD MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY, a Corporation of the State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 600, Penn Center Boulevard, Pittsburg, Pennsylvanien 15235, U.S.A., fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, klasse 9: analysatorer til gas og andre luftarter, instrumenter til konstatering og analysering af gas og andre luftarter i atmosfæren samt dele hertil. A 838/81 Anm. 24. febr kl. 12,05 HANDYJACK The Black and Decker Manufacturing Company, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, Towson, Maryland 21204, U.S.A., fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasse 20: et kombineret trappestige-arbejdsbord.

15 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 407 A 438/81 Anm. 30. jan kl. 12,47 A 910/81 Anm. 27. febr kl. 12,36 J. Seid International A/S, fabrikation og handel, Fabriksvej 15 c, 5467 Røjle, klasse 20. A 482/81 Anm. 3. febr kl. 12,16 Toyo Contact Lens Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 5 Higashibiwajima-cho, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan, fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, klasse 9: kontaktlinser og etuier hertil. A 916/81 Anm. 27. febr kl. 12,53 Per Spook og Bertrand Francis Djian, fabrikation og handel, 7, Rue Jean Ferrandi, Paris, og 3, Rue Charles Lamoureux, Paris, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 29. august 1980, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasserne 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 og 34. A 892/81 Anm. 26. febr kl. 12,33 Typeshop Druck- und Fotosatz Gesellschaft m.b.h. Nfg. KG, fabrikation og handel, Schwarzenbergstrasse 8, A-1010 Wien, Østrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, American District Telegraph Company, a Corporation of the State of New Jersey, fabrikation og handel, One World Tråde Center, Suite 9200, New York, N.Y , U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 9: brand-, varme- og røgdetektorer og -alarmer samt monteringsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til sådanne detektorer. klasse 16: tryksager, reklame-, repro-, foto- og silketryk (trykkeriprodukter), billedoverføringsark, navnlig til tøroverføring, til reklame-, tryk-, foto-, repro- og kunstskrifter, tryktyper. A 1021/81 Anm. 6. marts 1981 kl. 9,05 CARBIOTECH De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og handel, Vesterfælledvej 100, 1700 København V, klasserne 1 og 5.

16 408 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 501/81 Anm. 4. febr kl. 9,05 TEMPLIFIER Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1980, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. S 35536/9 Wz, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Hellerup, klasse 9: elektrotekniske apparater, redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske apparater, redskaber og instrumenter til styring, apparater, redskaber og instrumenter til regulering, kontrol og måling, dele af alle forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, anlæg bestående af en kombination af forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, klasse 11: apparater, redskaber og instrumenter til opvarmning, køling, luftkonditionering og ventilation, dele af alle forannævnte apparater, redskaber og instrumenter, anlæg bestående af en kombination af forannævnte apparater, redskaber og instrumenter. A 669/81 Anm. 13. febr kl. 9,05 A 1116/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,38 SEPABASE BASF Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, nemlig hjælpemidler til mineralolieindustrien og til udvinding af mineralolie. A 1124/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 9,03 GEL-AS-NEW Hans Jacobsen, handel. Bøgevang 49, 2830 Virum, klasse 3. A 1136/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,31 ULTIMA THULE Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Valtakatu 2, SF Lappeenranta 60, Finland, fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1980, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. O 1023/53 Wz, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 33: vin, spirituosa og likør. Firmaet El Kama v/martin Fonsholm, Hundemad & Pelspiejemidler, fabrikation og handel, 8833 Ørum Sønderlyng, klasse 5. A 1115/81 Anm. 12. marts 1981 kl. 12,37 HEVAC PASTEUR Institut Pasteur, fabrikation og handel, 25, Rue du Docteur Roux, Paris 15, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 19. september 1980, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 5: vacciner mod hepatitis. A 1146/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,49 LE SAINT DES SAINTS Société Anonyme les Fromageries Lutin S.O.F.R.O.L., SOCIété anonyme, fabrikation og handel, Conde-sur-Sarthe (Orne), Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 29, især ost, smør, fløde og andre mejeri- og mælkeprodukter. A 1262/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 9,15 MAXON Steen Hauerbach a.s., handel, Lyngbyvej 217, 2900 Hellerup, klasse 9: kassettebånd, videobånd og magnetbånd.

17 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 409 A 686/81 Anm. 13. febr kl. 12,48 Courtaulds Knitwear Limited, fabrikation, Haydn Road, Nottingham NG5 1GD, England, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 25, især strikkede beklædningsgenstande og beklædningsgenstande af strikkede materialer. A 756/81 Anm. 18. febr kl. 12,30 METAFUSE Metafuse Limited, fabrikation og handel, 20, Meteor Drive, Rexdale, Ontario M9W 1A5, Canada, fortrinsret er begært fra den 16. september 1980, på indleveret i Canada under nr. 458,771, fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 40: behandling af metaller, klasse 42: rådgivning og vejledning i forbindelse med behandling af metaller. A 757/81 Anm. 18. febr kl. 12,31 STOPITCH Hawker Pacific Pty, Ltd., a Corporation of the State of New South Wales, fabrikation, 8, Rachael Close, Silverwater, New South Wales 2141, Australien, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder medicinsk lotion. A 1101/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,49 SCULPTURA Jovan, Inc., a Corporation of the State of Illinois, fabrikation og handel, 875, North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 3, herunder parfume, eau-de-cologne samt toiletsæbe til kvinder. A 1104/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,52 MONSIEUR CROISSANT Grands Moulins de Paris, société anonyme, fabrikation og handel, 15, Rue Croix-des-Petits- Champs, F Paris Cedex 01, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1980, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, klasse 42, navnlig restaurationsvirksomhed, catering- og provianterings virksomhed, hoteller. A 1149/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 10 S.P.D. Limited, transportvirksomhed, Exchange House, 60, Exchange Road, Watford, Hertfordshire, England, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Uni-Dan A/S, klasse 39. A 1156/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 10,10 ^induesskrædderen Holger Ejlert Christensen ApS, maskinsnedkeri, Bag Stadion 1-3, 4220 Korsør, klasserne 6, 19, 37 og 40. A 1160/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,11 YAMAHA INFORMATION SYSTEM Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsushi, Shizukoka-ken, Japan, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasserne 9 og 16.

18 410 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 795/81 Anm. 19. febr kl. 12,55 A 1283/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9 HOTACO FIBERGIPS A/S Hotaco, fabrikation, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk, klasse 19. A 1289/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9,06 fsintergrafik scan-ad reklamebureau a/s, reklamebureauvirksomhed, Havnegade 8, 8100 Århus C, Sotodis S.A., fabrikation og handel, Pontanevaux, F La Chapelle de Guinchay, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 27. oktober 1980, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, klasse 33: vin, spirituosa og likør. A 1039/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,03 ATLAS CYKLER K.V. Andersen Trading A/S, fabrikation og handel, Herredsvej 199, 4944 Fejø, klasse 12: cykler samt dele og tilbehør til cykler (ikke indeholdt i andre klasser). A 1261/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 9,10 EUROTYPE Firmaet Prento ved Aksel O. Therkildsen, handel, Skalbakken 5, 2720 Vanløse, klasserne 16 og 17. A 1282/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 13 PEDICOR Jens Jakob Jensen's Eftf., Metalvarefabrik v/gert Toft Jensen, fabrikation. Risvangen 14, 2700 Brønshøj, klasse 8. klasse 35, herunder reproduktion, klasse 42, herunder trykkerivirksomhed. A 1292/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 9,10 SIMRI SKRIDSIKRE SÅLER Firmaet Jefo v/jens Rasmussen, fabrikation, Postbox 178, Ejlersvej 75, 4700 Næstved, klasse 25. A 1294/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 11,40 SUtOUHNET Bemis Company, Inc., fabrikation og handel, 800, Northstar Center, Minneapolis, Minnesota 55402, U.S.A., fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, klasse 17. A 1301/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,30 MIDDY Henri Wintermans' Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og handel, Nieuwstraat 75, Eersel, Holland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 34: tobak (rå og forarbejdet).

19 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 411 A 941/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,46 GIPIEMME A 1240/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,33 PRECICAP Maurice, Cyril, Justin Lestradet, fabrikation og handel, 291, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Fere Champenoise, Frankrig, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasserne 9 og 12. Gipiemme S.r.l., fabrikation og handel, Via Vicenza, Camisano Vicentino (Vicenza), Italien, fortrinsret er begært fra den 18. september 1980, på indleveret i Italien under nr /C/1980, for så vidt angår cykler og motorcykler samt dele dertil, mærket er udført i farver, fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 12, især cykler og motorcykler samt dele dertil. A 1241/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,34 INMOS Inmos International Limited, fabrikation og handel, Whitefriars, Lewins Mead, Bristol, England, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasserne 9 og 16. A 1063/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,01 M1SS0NI Ottavio Missoni, fabrikation og handel. Via Luigi Rossi, Sumirago (Varese), Italien, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasserne 3 og 23. A 1226/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 9,01 SUCUK RINDSBRATWURST (umger6tet)nach turkischer Art EGETURK _ A 1252/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,44 DEFOLAN CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, klasse 1: kemiske produkter (undtagen herbicider, fungicider og insekticider) til anvendelse som plantebeskyttelsesmidler inden for landbrug, havebrug og gartneribrug, afsvidningsmidler til afsvidning af løv og overjordiske, bløde plantedele, herunder især flydende sprøjtemidler til afsvidning af spise- og foderkartoflers overjordiske plantedele, klasse 5: midler til bekæmpelse af ukrudt, især herbicider, herunder navnlig i form af flydende sprøjtemidler, til bekæmpelse af ukrudt inden for rodfrugt-, grøntsags-, bær- og træfrugt- samt vindyrkningbrugene. Egetiirk Wurst- und Fleischwarenfabrikation GmbH & Co KG, fabrikation af pølser og kødvarer, Kunstfelder Str. 5, 5000 Koln 80, Forbundsrepublikken Tyskland, fortrinsret er begært fra den 2. oktober 1980, på indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under nr. E /29 Wz, mærket er udført i farver, fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkeruphus, Tølløse, klasse 29: oksekødpølser. A 1268/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,31 TAMBOCOR Riker Laboratories, Inc., a corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Nordhoff Street, Northridge, Californien U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 5: farmaceutiske præparater og midler til brug ved behandling af sygdomme hos mennesker.

20 412 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 942/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,47 The Gillette Company, a Corporation of the State of Delaware, fabrikation og handel, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts, U.S.A., fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 16, især papir, pap, varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser), blæk, tryksager, bøger og tidsskrifter, papirhandlervarer, skrive- og tegneredskaber, blækpatroner (refills) til penne, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), artikler til brug for kunstnere, kontorartikler (dog ikke møbler). A 1064/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,28 A 1277/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,40 VELFOAM Velcro Europe b.v., fabrikation og handel, 7480 AD Haaksbergen, Holland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 26, herunder fastgørelses- og sammenføjningsmaterialer af nylon eller af anden kunstfiber, solgt i ruller, i metermål eller i mindre kvantiteter, bestående af to dele, nemlig én del med hægter og klæbet på skumgummi og den anden del dækket med løkker og således, at de to dele hægter fast til hinanden ved sammenpresning. A 1278/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,41 SETEC Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Leverkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 5: voks til tandlægeaftryk. finnfix Metsåliiton Teollisuus Oy, fabrikation og handel, Norr skens vågen 6, SF Esbo 10, Finland, fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasse 1: cellulosederivater. A 1276/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,39 VELSTICK Velcro Europe b.v., fabrikation og handel, 7480 AD Haaksbergen, Holland, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 26, herunder fastgørelses- og sammenføjningsmaterialer med én overflade med hægter og en anden overflade med løkker, således at den ene overflade ved sammenpresning mod den anden hægtes sammen med denne til fastgørelse, henholdsvis sammenføjning af materialer og genstande, herunder hårdt belastende eller belastede materialer og genstande, til gulve, sæder, flyinteriør, døre og vægpaneler. A 1279/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,51 hair'flash PROFESSIONAL SYbTEM Cofrasa, Société å Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), fabrikation og handel. Zone Industrielle, Rue Henri Spaak, Stiring-Wendel, F Forbach, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 24. september 1980, på indleveret i Frankrig under nr , for så vidt angår frisørredskaber og fotografiske apparater, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 8, især frisørredskaber (håndværktøj), klasse 9, især kameraer. A 1297/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,26 ROCKFORM Rockwool International A/S, fabrikation og handel, Hovedgaden 501, Hedehusene, klasserne 17 og 19.

21 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 413 A 1010/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,38 m\at A 1296/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,25 DOMESTICA Shop-Vae Corporation, fabrikation og handel, 2323, Reach Road, Williamsport, Pennsylvanien, U.S.A., fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel Eneret, klasse 9: elektriske støvsugere til husholdningsbrug. A 1303/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,32 ROSSO ANTICO GIO. BUTON & C. S.p. A., fabrikation og handel, Viale Angelo Masini 24, Bologna, Italien, fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, klasse 33: alkoholholdige aperitiffer, vine, spirituosa og likører. Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, England, fortrinsret er begært fra den 10. november 1980, på indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor under nr , mærket er udført i farver, fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau ApS, klasse 4. A 1314/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,43 BRIGANTIN Yves Soulie, fabrikation og handel, Ordiget Villefranche De Rouergue (Aveyron), Frankrig, fortrinsret er begært fra den 26. februar 1981, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 29. A 1281/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,53 A 1350/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9,08 Compagnie Internationale pour l'informatique CII-Honeywell Bull, fabrikation og handel, 94, Avenue Gambetta, F Paris Cedex 20, Frankrig, fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, klasse 9: transportable elektroniske enheder, navnlig kreditkort med hukommelse og med elektroniske styrekredse, elektroniske identitetskort og -mærker, databehandlingsudstyr til brug i forbindelse dermed. Partolan Kenkåtehdas OY, fabrikation og handel, Pirkkala, P.O. Box 75, SF Tampere 10, Finland, fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk Patentbureau, klasse 25, især støvler, sko og tøfler.

22 414 Registreringstidende for vare- og fællesmærker A 1067/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,36 Netherby Ltd., fabrikation, Normandy House, St. Helier, Jersey, Kanaløerne, fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., klasse 25, herunder benklæder (jeans) og overdele. A 1072/81 Anm. 10. marts 1981 kl. 12,41 Danish Garden SAMODAN A/S, fabrikation og handel, Industrivej 8, 4800 Nykøbing F, klasserne 29 og 31. A 1092/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,38 FIRECORE CIBA GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, klæbestoffer og klæbemidler til industriel anvendelse, klasse 12: hovedsagelig af kunststoffer fremstillede strukturelle laminater, i form af konstruktionselementer til befordringsmidler til brug på land, i luften og i vandet, klasse 17: kunststoffer i halvforarbejdet tilstand i form af blokke, folier, plader, rør og stænger, herunder hovedsagelig af kunststoffer fremstillede strukturelle laminater i halvforarbejdet tilstand til bygning af befordringsmidler til brug på land, i luften og i vandet. A 1094/81 Anm. 11. marts 1981 kl. 12,40 DECOPREG CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, Schweiz, fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, klæbestoffer og klæbemidler til industriel anvendelse, klasse 12: hovedsagelig af kunststoffer fremstillede strukturelle laminater, i form af konstruktionselementer til befordringsmidler til brug på land, i luften og i vandet, klasse 17: kunststoffer i halvforarbejdet tilstand i form af blokke, folier, plader, rør og stænger, herunder hovedsagelig af kunststoffer fremstillede strukturelle laminater i halvforarbejdet tilstand til bygning af befordringsmidler til brug på land, i luften og i vandet. A 1159/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,10 YIS Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrikation og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsushi, Shizuoka-ken, Japan, fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., klasserne 9, 15 og 16. A 1162/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,31 COMPOPAVE + SCREG Routes et Travaux Publics, fabrikation og handel, Immeuble France-Evry, Tour Malte, Boulevard de France, Evry, Frankrig, fortrinsret er begært fra den 12. december 1980, på indleveret i Frankrig under nr , fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, klasserne 19 og 37. A 1173/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,57 GRUNOKINASE Griinenthal GmbH, fabrikation og handel, D-5190 Stolberg/Rhld., Forbundsrepublikken Tyskland, fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, klasse 5.

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Montageoversigt dørlukkere

Montageoversigt dørlukkere Montageoversigt dørlukkere Dørlukker med glideskinne Dørlukker med arm Side Indhold 4-6 TS 1500 Montage hængselside / dørblad Montage modsat hængselside / karm Montage modsat hængselside / dørblad / parallelarm

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2006-12-25-2006-12-31. Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 103. årgang 3. februar 1982 Nr. 2 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Markedsfokus på Hong Kong

Markedsfokus på Hong Kong Markedsfokus på Hong Kong December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 105. årgang (2. januar 1985) 1984 Nr. 48 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Ugeliste Danske Varemærker

Ugeliste Danske Varemærker Ugeliste Danske Varemærker Nr. 01. 2001-12-31-2002-01-06. Ugeliste Danske Varemærker, DK Abonnementsprisen for årgangen er 450,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81,

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 26. 104. årgang. 1998-06-29 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelige patentansøgninger 22 stk. 2... 766 Ansøgningsregister... 767 Navneregister...

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 119. årgang. 1998-11-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1629 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Registreringstidende

Registreringstidende Registreringstidende for vare- og fællesmærker 99. årgang 19. juli 1978 Nr. 26 A Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende

Dansk Patent Tidende. Nr årgang Dansk Patenttidende Dansk Patent Tidende Nr. 27. 104. årgang. 1998-07-06 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig patentansøgninger 22 stk. 2... 770 Meddelte patenter... 771 Ansøgningsregister...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Markedsfokus på Østrig

Markedsfokus på Østrig Markedsfokus på Østrig December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende

Dansk Patent. Dansk. Patent Tidende. Tidende. Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Dansk Patent Patent Tidende Tidende Nr. 28. 104. årgang. 1998-07-13 Dansk Patenttidende Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindeligt tilgængelig... 775 Almindelige tilgængelige på begæring...

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Å REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direlttøren for patent- og varemærkevæsenet, Københiavn, og indeliolder beliendtgørelse af registrerede varemærker, fa'llesmærker, kommunevåben

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

glattere end nogensinde før

glattere end nogensinde før FLOCATH QUICK glattere end nogensinde før Flocath Quick Alle gode gange tre: tre gange lavere friktion; silkeagtig belægning, glider blødt, glattere end nogensinde før* 3 3 tre gange højere komfort gennem

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, tællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

E-mail mail@danishfurniture.dk. Møbelsta. atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel

E-mail mail@danishfurniture.dk. Møbelsta. atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel Center Boulevard 5 2300 København S Telefon 70 26 81 11 Telefax 70 26 83 32 E-mail mail@danishfurniture.dk www.danishfurniture.dk Møbelsta atistik 2012 - produktionn - udenrigshandel - hjemmemarked Copyright:

Læs mere

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen.

Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering. Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. registreringstidende FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærlcevæsenet, Købenliavn, og indeholder beltendtgørelse af regi Nr. 16 strerede varemærlter, fæliesmærker,

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette

Produktguide ALGOT. Opbevaring i hele hjemmet. DESIGN Francis Cayouette 36_015 Produktguide ALGOT Opbevaring i hele hjemmet DESIGN Francis Cayouette KVALITET Designet til brug i hele hjemmet. ALGOT hylder er slidstærke, pletafvisende og nemme at holde rene. Hyldeknægtene er

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 123. årgang. 2002-12-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4519 Afslåede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 24. 15. årgang. 2006-12-22 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk

RM Papirkurve 1108B. www.rm-papirkurve.dk RMIG RM Papirkurve 1108B www.rm-papirkurve.dk Serie 200 Se flere farver på www.rm-papirkurve.dk RM pick-up til affaldssortering, Type 223 (14 liter) mat sort (RAL 9011) fx til batterier eller organisk

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 94 Møbler, sengebunde, madrasser, dyner, puder o. lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger Bestemmelser

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

Markedsfokus på Israel

Markedsfokus på Israel Markedsfokus på Israel December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI

JAIME Hayón 1974- MILJØ & TESTS DESIGN BESKRIVELSE MÅL GARANTI FAVN FAVN er en sofa designet af Jaime Hayón for Fritz Hansen. Favn; det danske ord for omfavnelse, er resultatet af en kreativ dialog mellem den spanske designer og Fritz Hansen. JAIME Hayón 1974- Spansk

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 120. årgang. 1999-04-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner

Leverandør af reservedele og pakkemaskiner Leverandør af reservedele og pakkemaskiner PTFE tapes PTFE belagt glasfi ber. Vi har en meget omfattende bestand af både klæbende og ikke klæbende PTFE belagt glasfi ber folier og svejsetråde og svejsebånd.

Læs mere

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt

Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka et stort varehus og en stor arbejdsplads 25. sep, 2015 by Maybritt Bilka er et varehus Et varehus er et meget stort supermarked, hvor man kan købe alt muligt: mad, tøj og sko, møbler, elektronik,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere