Sassarta STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18"

Transkript

1 Sassarta STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

2

3 Nuuk, februar Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling vi satte i gang i 2013 for de medarbejdere, der har kundekontakt. Nu bliver det alle medarbejdere og hele TELE-POST, der skal træde frem. Vi skal alle tage ansvar for at skabe god og udviklende kontakt med vores kolleger, med vores kunder, vore samarbejdspartnere og hele samfundet.

4

5 Indhold Forord 6-7 Vore kunder og produkter 8 Vi vil bidrage til et stærkere samfund 11 Vore priser og netværk 13 Vi bliver mere effektive 15 Vi styrker vore kompetencer 17

6 Forord Vi vil være hele Grønlands selskab og udvikle hele Grønland Det grønlandske samfund ejer TELE-POST. Derfor har vi i TELE-POST et enormt ansvar, og vi har en helt unik mulighed for at bidrage til en positiv udvikling af samfundet. Strategiplanen Sassarta beskriver de mål, som vi i TELE-POST vil nå i årene Bestyrelsen og ledelsen i TELE-POST har udarbejdet en ambitiøs strategi, som vi glæder os til at føre ud i livet i tæt samarbejde med vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og vores ejere. Vores fokus er borgerne og erhvervslivet i hele landet, og vi vil være hele Grønlands selskab og udvikle hele Grønland. TELE-POST er ikke længere blot en virksomhed, der skal sikre borgerne forsendelse af breve og pakker og opkobling til internettet. Den teknologiske udvikling går lynhurtigt, og den nye teknologi gør det nemmere at binde landet sammen, dele viden og løfte vidensniveauet i hele landet. Denne udvikling kommer til at gavne vort vidstrakte land med få mennesker, en vild natur og en meget spredt bosættelse. Er der noget sted i verden, der har brug for og gavn af den nye teknologi, så er det her. Det nye TELE-POST kan ses som en katalysator for udviklingen i samfundet. TELE-POST vil med sin tilstedeværelse alle bebyggede steder være til gavn for hele landet. TELE-POST vil understøtte uddannelse og kompetenceudvikling af den enkelte borger, og samtidig understøtte udviklingen af erhvervslivet i hele landet. 6

7 TELE-POST er den vigtigste leverandør af løsninger inden for kommunikation, og arbejder derfor hele tiden for at skabe hurtigere og billigere forbindelser. Kunderne skal kunne drage maksimal nytte af vores netværk til kommunikation og underholdning. Vores kunder skal kunne bruge vort netværk til onlinehandel med hele verden. Vi skal levere sikker opbevaring af data, vedligeholde it-netværk og andre værdiskabende tjenester. For at kunne lykkes med dette, så skal vi blive endnu bedre til at lytte til vores kunders forventninger, og vi skal bruge denne værdifulde information, når vi planlægger udbygningen af netværket og alle de nye produkter. Vi vil foretage de nødvendige investeringer i ny teknologi, så vi kan sænke vore omkostninger, og levere hurtigere og bedre tjenester. Det vil igen gøre det muligt at sænke vores priser, og dermed forbedre hele samfundets adgang til moderne kommunikation. Vi er stolte af vores rolle og tilstedeværelse overalt i samfundet, og vi vil videreudvikle os som hele Grønlands TELE-POST. God læsning! De bedste hilsner, Agner Nørgaard Mark og Michael Binzer Formand for bestyrelsen Adm. direktør 7

8 Vore kunder og produkter Overordnede målsætninger for vore kunder og produkter Vores vision er, at borgerne og virksomhederne her i landet inden 2018 skal have indhentet EU-landenes forspring på internetområdet. Som et mål for dette skal vi i hvert af årene opnå dobbelt så stor vækst i Grønlands udnyttelse af søkablet som EUs gennemsnitlige vækst i internetforbruget. Så hvis EU stiger med 30%, skal Grønland stige med 60%. Vi vil hvert år opnå Grønlands bedste image i forhold til venlig og kompetent kunderådgivning og service. I TELE-POST har vi altså to overordnede målsætninger omkring vores kunder og vore produkter. Det første mål handler om vækst i internetforbruget og det andet mål handler om vores image. Delmål Kundeorienteringen er den røde tråd for os. Vi vil give vores kunder meget bedre muligheder for at indgå i dialog med os. TELE-POST skal være et sted, hvor kunderne sætter pris på at handle, uanset om de henvender sig i en af vores butikker, om de går ind på vores hjemmeside på internettet eller ringer til vores kundecenter. Vi vil hele tiden måle, hvordan kunden oplever sin kontakt med os. Al den viden vi indsamler om kundernes behov og oplevelser bliver benyttet, når vi uddanner vores medarbejdere i god kundeservice. Vi fortsætter Sassarit, som vi startede i Her udvikler vi vore interne ambassadører, der overalt i selskabet skal styrke den kultur, der har fokus på kunderne. 8

9 Vi vil samtidig melde tydeligt tilbage til kunderne, hvordan deres feedback anvendes til at skabe en endnu bedre kundeoplevelse.vi ønsker at være primus motor for en markant udvikling i brugen af informations- og kommunikationsteknologi i hele landet. Derfor skal vi være bedre til at fange de nye trends på andre markeder, og udnytte de teknologiske muligheder for at skabe innovative produkter. Det kræver at vi har en hurtig og effektiv proces for udvikling og markedsføring af nye, attraktive produkter. Vi skal samtidig udfordre vores egne forestillinger om, hvilke produkter, der kan sælges sammen, og hvordan priserne på disse skal fastsættes. Alt dette vil give helt konkrete fordele for kunderne: F Vi vil gøre det muligt for kunderne at vælge overskuelige og fordelagtige pakker med telefoni og internet, og det skal være let at ændre på sammensætningen af produkter. F Kunder i hele Grønland vil opleve markante forbedringer af deres individuelle produktmuligheder. F Vi vil sænke priserne på alle de områder, hvor det kan stimulere efterspørgslen. Sådan kan vi opnå en større udbredelse og sikre at hele netværket bliver udnyttet bedre. F Vi vil tilbyde de private kunder internetbaserede underholdningstjenester på linje med, hvad der tilbydes kunder i EU. F Vi vil tilbyde erhvervskunder samlede servicepakker ud fra den enkelte kundes behov. Det kan være alt fra overvågning af deres netværk til drift af hele kundens IT system. Med den store stigning i elektronisk kommunikation vil mængden af breve, der sendes med post forsat falde. Til gengæld forventes en positiv udvikling inden for både mængden af pakker såvel som større logistiske opgaver. Det skyldes, at private forbrugere efterspørger et bredere varesortiment end det er økonomisk forsvarligt for de handlende at tilbyde de mindre steder. 9

10 En kundeorienteret logistiktjeneste vil gøre det muligt for grønlandske virksomheder at nedbringe deres pengebinding i lokale varelagre, og dermed styrke deres effektivitet. Det kræver imidlertid, at vi er gode til at afstemme kundernes forventninger omkring leveringstid, og at vi er gode til at indfri disse forventninger. F Vi vil sikre kunden overblik over status for deres forsendelser, og sikre mindst mulig spildtid i forbindelse med afsendelse og udlevering af post. F Vi vil udnytte vores kapacitet som postvirksomhed til at blive en stærkere partner for erhvervskunderne i forhold til større speditionsforsendelser. F Vi vil styrke vores netværk af udenlandske samarbejdspartnere, så kunderne altid har mulighed for at vælge en forsendelsesmetode, der her i landet leveres af TELE-POST. 10

11 Vi vil bidrage til et stærkere samfund Overordnede målsætninger Mindst 80 procent af borgerne skal have adgang til internet i hjemmet ved udgangen af strategiperioden i Vi gør det muligt at fordoble trafikken i uddannelsesnettet i hvert af årene i perioden , og i hvert af årene vil vi opnå en 50% forøgelse. Dette skal gennemføres uden at kommunernes og uddannelsesinstitutionernes udgifter til internettet forøges. Vi har altså to overordnede målsætninger omkring udviklingen af samfundet. Det første mål handler om adgangen til internettet, og det andet mål handler om uddannelse. 11

12 Delmål Vi ønsker at være en aktiv medspiller i samfundsudviklingen, idet en lang-sigtet forretningsmæssig succes for TELE-POST hænger tæt sammen med samfundets generelle vækst og velstand, herunder borgernes udnyttelse af teknologien til information og kommunikation. Vi har udpeget tre vigtige samfundsområder, hvor vi ønsker at indgå partnerskaber med den offentlige sektor om at skabe fremadrettede løsninger med stor samfundsværdi: F Vi vil skabe tilstrækkelig internetkapacitet til e-learning og internetadgang for elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner. F Vi vil medvirke til, at sundheds væsenet kan udnytte digitale løsninger i forbindelse med konsultation, diagnosticering og behandling. F Vi vil indtage en aktiv rolle i at sikre muligheder for digital borgerservice overalt i Grønland. 12

13 Vore priser og netværk Overordnede målsætninger for priser og netværk Vi vil hvert år i strategiperioden reducere prisen for såkaldt samtrafik på søkablet med 40 procent. I 2018 vil denne pris dermed udgøre under en tiendedel af prisen i Vi vil hvert år i strategiperioden reducere priserne for fast og mobilt internet med mindst 30 procent. I 2018 vil denne pris dermed udgøre højst en sjettedel af prisen i I 2018 har vi opbygget et langt stærkere netværk: F 80 % af befolkningen adgang til mindst 30 Mbit/s download F 100 % af befolkningen har adgang til mindst 10 Mbit/s download. F Virksomheder i byer med søkabel har adgang til op til Mbit/s, F Virksomheder i radiokædebyer har adgang til op til 100 Mbit/s, F Virksomheder i satellitområdet har adgang til op til 10 Mbit/s. Vi har altså tre overordnede målsætninger omkring vores priser og netværk. De første to mål handler om lavere internetpriser, og det tredje mål handler om hastighed på internettet. Delmål Borgerne i Grønland har mindst lige så stort et behov for internettet, som mennesker i andre lande, og på grund af TELE-POSTs meget store investeringer i bl.a. søkabel og radiokædeudbygninger er trafikmængderne eksploderet de sidste år. 13

14 Vi vil i fremtiden tilbyde væsentligt lavere priser for kapacitet på søkablet til vores egen detailforretning og til konkurrerende internetudbydere. Dette forventes at udmønte sig i lavere detailpriser, som vil stimulere større båndbredde og mere trafik, især for private kunder. Det kræver yderligere investeringer i lokale faste og trådløse netværk, men i byer med søkabelforbindelse, vil opgaven være overkommelig. Den begrænsede kapacitet og forholdsvist høje driftsomkostninger i radiokæden er en større udfordring. Det samme gælder prisen for kapacitet i de internationale kommunikationssatellitter, der er den eneste forsyningsmulighed i Nord- og Østgrønland. Det er vigtigt at videreføre søkablet til flere byer på vestkysten, så vi kan dække den massive stigning i internetforbruget, som vi ønsker i de kommende år. Dette vil blive vores absolut største strategiske investering i løbet af årene , men vi skal - som hele Grønlands teleselskab også have tilstrækkelig økonomisk styrke til samtidig at udbygge teleinfrastrukturen de andre steder. Vi skal derudover blive bedre til at udnytte al kapaciteten i radiokæden og i satellitterne. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af produkter som udnytter den lokale ekstra kapacitet. Vi vil også tilbyde produkter med endnu lavere priser uden for døgnets normale perioder med spidsbelastning. Brug af radiokæde- og satellitteknologi giver visse begrænsninger i mulighederne for at tilbyde kunderne mere internet, men vi vil fortsat udbygge kapaciteten og forbedre den oplevede hastighed og kvalitet, vel at mærke uden at forhøje priserne. Det vil vi gøre gennem bl.a. datakomprimering, lokal caching og trafikstyring. Sidst, men ikke mindst vil vi fokusere på at sikre god og stabil drift af vores netværk, for vores kunder vil glemme alt om faldende priser og hurtigere produkter, hvis de oplever udfald på deres forbindelse. Væsentligste investeringsprojekter i strategiperioden: F Anlæg af søkabel fra Nuuk til Diskobugten ( ) F Kontinuerlig udbygning af radiokædekapacitet (2015- ) F Faste og trådløse netværk i byer og bygder, som kan håndtere fremtidens højere internethastigheder (2014- ) 14

15 Vi bliver mere effektive Overordnede målsætninger for effektiv drift Vi er en veldrevet og omkostningsbevidst virksomhed, og har på en lang række områder fastsat specifikke og målbare mål for, hvordan og hvor meget vi i strategiperioden skal effektivisere vores indkøb, systemer, projekter og forretningsgange. Kunderne skal opleve effektiviseringsgevinster i form af hurtigere og mere smidig service, samt bedre og billigere produkter - og TELE-POST skal derfor hvert år kunne registrere en forbedring af kundernes bedømmelse af værdi for pengene. Vi har altså to overordnede målsætninger omkring effektivisering af driften. Delmål Elektronisk kommunikation og fysiske forsendelser i et land som vores, med små markeder, spredt ud over verdens største ø, vil altid være meget dyrere end i lande med store befolkninger. Derfor er det endnu vigtigere at have en klar og langsigtet plan for udviklingen af infrastrukturen. Planen skal sikre så lave omkostninger som muligt til anlæg og drift, og dermed sikre lavest mulige priser. Det er derfor vigtigt, at der er tæt overensstemmelse mellem samfundets visioner omkring den teknologi, der skal bruges til information og kommunikation, og TELE-POSTs investeringsstrategi. 15

16 En bedre udnyttelse af netværkets kapacitet kan sikre kunderne større værdi for pengene, men samtidig er vi nødt til at nedbringe vores basale driftsomkostninger. Det skal blandt andet ske gennem F at indføre bedre IT-systemer og simplere arbejdsgange F at give kunderne bedre muligheder for selvbetjening F at sikre en bedre prioritering og udførelse af projekter, og F at sikre en yderligere professionalisering af vores indkøbsproces. De gevinster, der kommer af effektiviseringerne, skal komme kunderne til gode gennem lavere priser og bedre produkter. Væsentligste investeringsprojekter i strategiperioden: F Udskiftning af hjertet i enhver televirksomhed vores kunde- og afregningssystem ( ) F Udskiftning og integration af IT systemer vi vil reducere kompleksiteten i vores systemlandskab, og gå fra at drive ca. 130 til ca. 65 systemer ( ) 16

17 Vi styrker vores kompetencer Overordnede målsætninger om vore kompetencer Vi vil i hele strategiperioden fastholde vores position som Grønlands mest attraktive arbejdsplads. Vi vil sikre, at vores medarbejdere har vilje, forståelse og energi til at bidrage aktivt på rejsen mod de mål, som vi har sat os for at nå i perioden Vi vil derfor øge andelen af ildsjæle dem der virkelig brænder for at gøre en positiv forskel for deres kunder, samarbejdspartnere og kolleger fra ca. 30% i 2014 til 50% i Vi har altså to overordnede målsætninger omkring vore kompetencer. Det første mål handler om TELE-POST som arbejdsplads og det andet mål handler om medarbejdernes motivation og evne til at skabe gode resultater. Delmål Et helt centralt element for at lykkes med strategien er kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere. Vi vil fokusere særligt på kompetencer, som er til gavn for kunderne og i sidste ende for samfundet. Vi vil afsætte betydelige økonomiske og menneskelige ressourcer til at styrke leder- og talentudviklingen, og vil skabe et elevudviklingsprogram, der tiltrækker nuværende og kommende studerende, som ønsker en fremtidsrettet karriere. Vi ser ligestilling på alle områder som en selvfølge, og det er vigtigt for os, at øge andelen af specialist- og lederstillinger, der er besat af fastboende. De effektiviseringer, som vi vil gennemføre i hele organisationen, forudsætter både forandringer i organisationen og en øget uddelegering af ansvar i virksomheden. Hver enkelt medarbejder skal besidde de rigtige redskaber til at udføre sit arbejde. Vi skal fremme lysten til at fremføre kritik og idéer til forbedring, og medarbejderen skal have tilstrækkeligt mandat til at træffe beslutninger. 17

18 Vi tror på, at større involvering vil skabe grundlag for smartere løsninger i dagligdagen, og vi accepterer at der i denne proces kan opstå fejl, som efterfølgende må rettes og drages lære af. Vi vil gennem god ledelse og tilpasning af centrale HR værktøjer som rekruttering, udvikling, evaluering og belønning fremme en arbejdskultur, hvor god performance anerkendes af såvel virksomheden som kollegerne. Vi ønsker en kultur, hvor opnåelse af fælles mål værdsættes på lige fod med individuelle præstationer, og som ansporer ledere og medarbejdere til at sætte ambitiøse arbejdsmæssige mål, men som stadig efterlader vigtig plads til familie og fritid. 18

19 Strategisk ambition for TELE-POST Kunder/oplevelser Vores vigtigste prioritet er at opnå en enestående høj placering i kundernes bevidsthed. Vi stræber efter altid at leve op til deres forventninger til kvalitet i produkter og service. Vi gør det let at opnå rådgivning om, købe og få serviceret vores produkter. Vi gør det let for kunderne at handle på internettet, og sikrer en hurtig og sikker levering. Connectivity Vi skaber produkter og tjenester som sikrer alle borgere, virksomheder og gæster i Grønland adgang til internettet. Vi gør det sikkert, let og overskueligt for vores kunder at bruge telefon- og internettet overalt hvor de rejser og opholder sig både i Grønland og i verden udenfor. Effektiv forretningsmodel Vi udvider markedet for kommunikationsløsninger, og tilpasser vores portefølje af tjenester i overensstemmelse med efterspørgsel. Vi stræber efter kontinuerligt at forbedre vores forretningsprocesser og øge vores konkurrenceevne til gavn for kunderne. Infrastruktur Vi udbygger og udnytter teleinfrastrukturen, og sikrer dermed Grønland samme muligheder for IKT-udvikling som resten af verden. Vi sikrer et sundt kapitalgrundlag for disse investeringer. Vi opnår et tæt og værdifuldt for hold til vores kunder gennem vores tilstedeværelse overalt i Grønland. Ejerinteresse og CSR Vi er ejet af det grønlandske samfund, og vil derfor være en drivkraft for værdiskabende IKT-udvikling. Vi sikrer samtidig et aftalt afkast af den investerede kapital. Vi sikrer vidensdeling med andre organisationer og virksomheder i forhold til teknologi, logistik og ledelse. Innovation, medarbejdere og kompetenceudvikling Vi har et udviklende arbejdsmiljø, med opmærksomhed på spirende kunde- og teknologitrends og skaber rum for innovative løsninger. Vi udvikler fremtidens ledere og specialister til gavn for virksomheden og for det grønlandske samfund. Vi forventer et højt engagement af vore medarbejdere, og stiller krav til hver enkelt om kontinuerlig udvikling af virksomhedsrelevante kompetencer. Til gengæld tilbyder vi Grønlands mest attraktive arbejdsplads. 19

20 NUUK OFFSET STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper...

Forord... 3 Glentens Strategi Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 1 2 Forord... 3 Glentens Strategi 2019... 4 Mission... 4 Vision... 4 En ambitiøs strategimodel... 5 Strategimodel... 5 Bærende principper... 5 Strategi 2019... 6 Udfordringerne... 6 De 3 strategiske fokusområder...

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Udviklingsseminar september 2013

Udviklingsseminar september 2013 Aningasaqarnermjt Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Udviklingsseminar 14 15 september 2013 Fremgang også i de mindre bosteder Naalakkersuisoq

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014

Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. maj 2014 15. maj 2014 Pkt. 7. Strategi for BIOFOS 1. Indstilling

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere