Sassarta STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18"

Transkript

1 Sassarta STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

2

3 Nuuk, februar Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling vi satte i gang i 2013 for de medarbejdere, der har kundekontakt. Nu bliver det alle medarbejdere og hele TELE-POST, der skal træde frem. Vi skal alle tage ansvar for at skabe god og udviklende kontakt med vores kolleger, med vores kunder, vore samarbejdspartnere og hele samfundet.

4

5 Indhold Forord 6-7 Vore kunder og produkter 8 Vi vil bidrage til et stærkere samfund 11 Vore priser og netværk 13 Vi bliver mere effektive 15 Vi styrker vore kompetencer 17

6 Forord Vi vil være hele Grønlands selskab og udvikle hele Grønland Det grønlandske samfund ejer TELE-POST. Derfor har vi i TELE-POST et enormt ansvar, og vi har en helt unik mulighed for at bidrage til en positiv udvikling af samfundet. Strategiplanen Sassarta beskriver de mål, som vi i TELE-POST vil nå i årene Bestyrelsen og ledelsen i TELE-POST har udarbejdet en ambitiøs strategi, som vi glæder os til at føre ud i livet i tæt samarbejde med vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere og vores ejere. Vores fokus er borgerne og erhvervslivet i hele landet, og vi vil være hele Grønlands selskab og udvikle hele Grønland. TELE-POST er ikke længere blot en virksomhed, der skal sikre borgerne forsendelse af breve og pakker og opkobling til internettet. Den teknologiske udvikling går lynhurtigt, og den nye teknologi gør det nemmere at binde landet sammen, dele viden og løfte vidensniveauet i hele landet. Denne udvikling kommer til at gavne vort vidstrakte land med få mennesker, en vild natur og en meget spredt bosættelse. Er der noget sted i verden, der har brug for og gavn af den nye teknologi, så er det her. Det nye TELE-POST kan ses som en katalysator for udviklingen i samfundet. TELE-POST vil med sin tilstedeværelse alle bebyggede steder være til gavn for hele landet. TELE-POST vil understøtte uddannelse og kompetenceudvikling af den enkelte borger, og samtidig understøtte udviklingen af erhvervslivet i hele landet. 6

7 TELE-POST er den vigtigste leverandør af løsninger inden for kommunikation, og arbejder derfor hele tiden for at skabe hurtigere og billigere forbindelser. Kunderne skal kunne drage maksimal nytte af vores netværk til kommunikation og underholdning. Vores kunder skal kunne bruge vort netværk til onlinehandel med hele verden. Vi skal levere sikker opbevaring af data, vedligeholde it-netværk og andre værdiskabende tjenester. For at kunne lykkes med dette, så skal vi blive endnu bedre til at lytte til vores kunders forventninger, og vi skal bruge denne værdifulde information, når vi planlægger udbygningen af netværket og alle de nye produkter. Vi vil foretage de nødvendige investeringer i ny teknologi, så vi kan sænke vore omkostninger, og levere hurtigere og bedre tjenester. Det vil igen gøre det muligt at sænke vores priser, og dermed forbedre hele samfundets adgang til moderne kommunikation. Vi er stolte af vores rolle og tilstedeværelse overalt i samfundet, og vi vil videreudvikle os som hele Grønlands TELE-POST. God læsning! De bedste hilsner, Agner Nørgaard Mark og Michael Binzer Formand for bestyrelsen Adm. direktør 7

8 Vore kunder og produkter Overordnede målsætninger for vore kunder og produkter Vores vision er, at borgerne og virksomhederne her i landet inden 2018 skal have indhentet EU-landenes forspring på internetområdet. Som et mål for dette skal vi i hvert af årene opnå dobbelt så stor vækst i Grønlands udnyttelse af søkablet som EUs gennemsnitlige vækst i internetforbruget. Så hvis EU stiger med 30%, skal Grønland stige med 60%. Vi vil hvert år opnå Grønlands bedste image i forhold til venlig og kompetent kunderådgivning og service. I TELE-POST har vi altså to overordnede målsætninger omkring vores kunder og vore produkter. Det første mål handler om vækst i internetforbruget og det andet mål handler om vores image. Delmål Kundeorienteringen er den røde tråd for os. Vi vil give vores kunder meget bedre muligheder for at indgå i dialog med os. TELE-POST skal være et sted, hvor kunderne sætter pris på at handle, uanset om de henvender sig i en af vores butikker, om de går ind på vores hjemmeside på internettet eller ringer til vores kundecenter. Vi vil hele tiden måle, hvordan kunden oplever sin kontakt med os. Al den viden vi indsamler om kundernes behov og oplevelser bliver benyttet, når vi uddanner vores medarbejdere i god kundeservice. Vi fortsætter Sassarit, som vi startede i Her udvikler vi vore interne ambassadører, der overalt i selskabet skal styrke den kultur, der har fokus på kunderne. 8

9 Vi vil samtidig melde tydeligt tilbage til kunderne, hvordan deres feedback anvendes til at skabe en endnu bedre kundeoplevelse.vi ønsker at være primus motor for en markant udvikling i brugen af informations- og kommunikationsteknologi i hele landet. Derfor skal vi være bedre til at fange de nye trends på andre markeder, og udnytte de teknologiske muligheder for at skabe innovative produkter. Det kræver at vi har en hurtig og effektiv proces for udvikling og markedsføring af nye, attraktive produkter. Vi skal samtidig udfordre vores egne forestillinger om, hvilke produkter, der kan sælges sammen, og hvordan priserne på disse skal fastsættes. Alt dette vil give helt konkrete fordele for kunderne: F Vi vil gøre det muligt for kunderne at vælge overskuelige og fordelagtige pakker med telefoni og internet, og det skal være let at ændre på sammensætningen af produkter. F Kunder i hele Grønland vil opleve markante forbedringer af deres individuelle produktmuligheder. F Vi vil sænke priserne på alle de områder, hvor det kan stimulere efterspørgslen. Sådan kan vi opnå en større udbredelse og sikre at hele netværket bliver udnyttet bedre. F Vi vil tilbyde de private kunder internetbaserede underholdningstjenester på linje med, hvad der tilbydes kunder i EU. F Vi vil tilbyde erhvervskunder samlede servicepakker ud fra den enkelte kundes behov. Det kan være alt fra overvågning af deres netværk til drift af hele kundens IT system. Med den store stigning i elektronisk kommunikation vil mængden af breve, der sendes med post forsat falde. Til gengæld forventes en positiv udvikling inden for både mængden af pakker såvel som større logistiske opgaver. Det skyldes, at private forbrugere efterspørger et bredere varesortiment end det er økonomisk forsvarligt for de handlende at tilbyde de mindre steder. 9

10 En kundeorienteret logistiktjeneste vil gøre det muligt for grønlandske virksomheder at nedbringe deres pengebinding i lokale varelagre, og dermed styrke deres effektivitet. Det kræver imidlertid, at vi er gode til at afstemme kundernes forventninger omkring leveringstid, og at vi er gode til at indfri disse forventninger. F Vi vil sikre kunden overblik over status for deres forsendelser, og sikre mindst mulig spildtid i forbindelse med afsendelse og udlevering af post. F Vi vil udnytte vores kapacitet som postvirksomhed til at blive en stærkere partner for erhvervskunderne i forhold til større speditionsforsendelser. F Vi vil styrke vores netværk af udenlandske samarbejdspartnere, så kunderne altid har mulighed for at vælge en forsendelsesmetode, der her i landet leveres af TELE-POST. 10

11 Vi vil bidrage til et stærkere samfund Overordnede målsætninger Mindst 80 procent af borgerne skal have adgang til internet i hjemmet ved udgangen af strategiperioden i Vi gør det muligt at fordoble trafikken i uddannelsesnettet i hvert af årene i perioden , og i hvert af årene vil vi opnå en 50% forøgelse. Dette skal gennemføres uden at kommunernes og uddannelsesinstitutionernes udgifter til internettet forøges. Vi har altså to overordnede målsætninger omkring udviklingen af samfundet. Det første mål handler om adgangen til internettet, og det andet mål handler om uddannelse. 11

12 Delmål Vi ønsker at være en aktiv medspiller i samfundsudviklingen, idet en lang-sigtet forretningsmæssig succes for TELE-POST hænger tæt sammen med samfundets generelle vækst og velstand, herunder borgernes udnyttelse af teknologien til information og kommunikation. Vi har udpeget tre vigtige samfundsområder, hvor vi ønsker at indgå partnerskaber med den offentlige sektor om at skabe fremadrettede løsninger med stor samfundsværdi: F Vi vil skabe tilstrækkelig internetkapacitet til e-learning og internetadgang for elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner. F Vi vil medvirke til, at sundheds væsenet kan udnytte digitale løsninger i forbindelse med konsultation, diagnosticering og behandling. F Vi vil indtage en aktiv rolle i at sikre muligheder for digital borgerservice overalt i Grønland. 12

13 Vore priser og netværk Overordnede målsætninger for priser og netværk Vi vil hvert år i strategiperioden reducere prisen for såkaldt samtrafik på søkablet med 40 procent. I 2018 vil denne pris dermed udgøre under en tiendedel af prisen i Vi vil hvert år i strategiperioden reducere priserne for fast og mobilt internet med mindst 30 procent. I 2018 vil denne pris dermed udgøre højst en sjettedel af prisen i I 2018 har vi opbygget et langt stærkere netværk: F 80 % af befolkningen adgang til mindst 30 Mbit/s download F 100 % af befolkningen har adgang til mindst 10 Mbit/s download. F Virksomheder i byer med søkabel har adgang til op til Mbit/s, F Virksomheder i radiokædebyer har adgang til op til 100 Mbit/s, F Virksomheder i satellitområdet har adgang til op til 10 Mbit/s. Vi har altså tre overordnede målsætninger omkring vores priser og netværk. De første to mål handler om lavere internetpriser, og det tredje mål handler om hastighed på internettet. Delmål Borgerne i Grønland har mindst lige så stort et behov for internettet, som mennesker i andre lande, og på grund af TELE-POSTs meget store investeringer i bl.a. søkabel og radiokædeudbygninger er trafikmængderne eksploderet de sidste år. 13

14 Vi vil i fremtiden tilbyde væsentligt lavere priser for kapacitet på søkablet til vores egen detailforretning og til konkurrerende internetudbydere. Dette forventes at udmønte sig i lavere detailpriser, som vil stimulere større båndbredde og mere trafik, især for private kunder. Det kræver yderligere investeringer i lokale faste og trådløse netværk, men i byer med søkabelforbindelse, vil opgaven være overkommelig. Den begrænsede kapacitet og forholdsvist høje driftsomkostninger i radiokæden er en større udfordring. Det samme gælder prisen for kapacitet i de internationale kommunikationssatellitter, der er den eneste forsyningsmulighed i Nord- og Østgrønland. Det er vigtigt at videreføre søkablet til flere byer på vestkysten, så vi kan dække den massive stigning i internetforbruget, som vi ønsker i de kommende år. Dette vil blive vores absolut største strategiske investering i løbet af årene , men vi skal - som hele Grønlands teleselskab også have tilstrækkelig økonomisk styrke til samtidig at udbygge teleinfrastrukturen de andre steder. Vi skal derudover blive bedre til at udnytte al kapaciteten i radiokæden og i satellitterne. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af produkter som udnytter den lokale ekstra kapacitet. Vi vil også tilbyde produkter med endnu lavere priser uden for døgnets normale perioder med spidsbelastning. Brug af radiokæde- og satellitteknologi giver visse begrænsninger i mulighederne for at tilbyde kunderne mere internet, men vi vil fortsat udbygge kapaciteten og forbedre den oplevede hastighed og kvalitet, vel at mærke uden at forhøje priserne. Det vil vi gøre gennem bl.a. datakomprimering, lokal caching og trafikstyring. Sidst, men ikke mindst vil vi fokusere på at sikre god og stabil drift af vores netværk, for vores kunder vil glemme alt om faldende priser og hurtigere produkter, hvis de oplever udfald på deres forbindelse. Væsentligste investeringsprojekter i strategiperioden: F Anlæg af søkabel fra Nuuk til Diskobugten ( ) F Kontinuerlig udbygning af radiokædekapacitet (2015- ) F Faste og trådløse netværk i byer og bygder, som kan håndtere fremtidens højere internethastigheder (2014- ) 14

15 Vi bliver mere effektive Overordnede målsætninger for effektiv drift Vi er en veldrevet og omkostningsbevidst virksomhed, og har på en lang række områder fastsat specifikke og målbare mål for, hvordan og hvor meget vi i strategiperioden skal effektivisere vores indkøb, systemer, projekter og forretningsgange. Kunderne skal opleve effektiviseringsgevinster i form af hurtigere og mere smidig service, samt bedre og billigere produkter - og TELE-POST skal derfor hvert år kunne registrere en forbedring af kundernes bedømmelse af værdi for pengene. Vi har altså to overordnede målsætninger omkring effektivisering af driften. Delmål Elektronisk kommunikation og fysiske forsendelser i et land som vores, med små markeder, spredt ud over verdens største ø, vil altid være meget dyrere end i lande med store befolkninger. Derfor er det endnu vigtigere at have en klar og langsigtet plan for udviklingen af infrastrukturen. Planen skal sikre så lave omkostninger som muligt til anlæg og drift, og dermed sikre lavest mulige priser. Det er derfor vigtigt, at der er tæt overensstemmelse mellem samfundets visioner omkring den teknologi, der skal bruges til information og kommunikation, og TELE-POSTs investeringsstrategi. 15

16 En bedre udnyttelse af netværkets kapacitet kan sikre kunderne større værdi for pengene, men samtidig er vi nødt til at nedbringe vores basale driftsomkostninger. Det skal blandt andet ske gennem F at indføre bedre IT-systemer og simplere arbejdsgange F at give kunderne bedre muligheder for selvbetjening F at sikre en bedre prioritering og udførelse af projekter, og F at sikre en yderligere professionalisering af vores indkøbsproces. De gevinster, der kommer af effektiviseringerne, skal komme kunderne til gode gennem lavere priser og bedre produkter. Væsentligste investeringsprojekter i strategiperioden: F Udskiftning af hjertet i enhver televirksomhed vores kunde- og afregningssystem ( ) F Udskiftning og integration af IT systemer vi vil reducere kompleksiteten i vores systemlandskab, og gå fra at drive ca. 130 til ca. 65 systemer ( ) 16

17 Vi styrker vores kompetencer Overordnede målsætninger om vore kompetencer Vi vil i hele strategiperioden fastholde vores position som Grønlands mest attraktive arbejdsplads. Vi vil sikre, at vores medarbejdere har vilje, forståelse og energi til at bidrage aktivt på rejsen mod de mål, som vi har sat os for at nå i perioden Vi vil derfor øge andelen af ildsjæle dem der virkelig brænder for at gøre en positiv forskel for deres kunder, samarbejdspartnere og kolleger fra ca. 30% i 2014 til 50% i Vi har altså to overordnede målsætninger omkring vore kompetencer. Det første mål handler om TELE-POST som arbejdsplads og det andet mål handler om medarbejdernes motivation og evne til at skabe gode resultater. Delmål Et helt centralt element for at lykkes med strategien er kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere. Vi vil fokusere særligt på kompetencer, som er til gavn for kunderne og i sidste ende for samfundet. Vi vil afsætte betydelige økonomiske og menneskelige ressourcer til at styrke leder- og talentudviklingen, og vil skabe et elevudviklingsprogram, der tiltrækker nuværende og kommende studerende, som ønsker en fremtidsrettet karriere. Vi ser ligestilling på alle områder som en selvfølge, og det er vigtigt for os, at øge andelen af specialist- og lederstillinger, der er besat af fastboende. De effektiviseringer, som vi vil gennemføre i hele organisationen, forudsætter både forandringer i organisationen og en øget uddelegering af ansvar i virksomheden. Hver enkelt medarbejder skal besidde de rigtige redskaber til at udføre sit arbejde. Vi skal fremme lysten til at fremføre kritik og idéer til forbedring, og medarbejderen skal have tilstrækkeligt mandat til at træffe beslutninger. 17

18 Vi tror på, at større involvering vil skabe grundlag for smartere løsninger i dagligdagen, og vi accepterer at der i denne proces kan opstå fejl, som efterfølgende må rettes og drages lære af. Vi vil gennem god ledelse og tilpasning af centrale HR værktøjer som rekruttering, udvikling, evaluering og belønning fremme en arbejdskultur, hvor god performance anerkendes af såvel virksomheden som kollegerne. Vi ønsker en kultur, hvor opnåelse af fælles mål værdsættes på lige fod med individuelle præstationer, og som ansporer ledere og medarbejdere til at sætte ambitiøse arbejdsmæssige mål, men som stadig efterlader vigtig plads til familie og fritid. 18

19 Strategisk ambition for TELE-POST Kunder/oplevelser Vores vigtigste prioritet er at opnå en enestående høj placering i kundernes bevidsthed. Vi stræber efter altid at leve op til deres forventninger til kvalitet i produkter og service. Vi gør det let at opnå rådgivning om, købe og få serviceret vores produkter. Vi gør det let for kunderne at handle på internettet, og sikrer en hurtig og sikker levering. Connectivity Vi skaber produkter og tjenester som sikrer alle borgere, virksomheder og gæster i Grønland adgang til internettet. Vi gør det sikkert, let og overskueligt for vores kunder at bruge telefon- og internettet overalt hvor de rejser og opholder sig både i Grønland og i verden udenfor. Effektiv forretningsmodel Vi udvider markedet for kommunikationsløsninger, og tilpasser vores portefølje af tjenester i overensstemmelse med efterspørgsel. Vi stræber efter kontinuerligt at forbedre vores forretningsprocesser og øge vores konkurrenceevne til gavn for kunderne. Infrastruktur Vi udbygger og udnytter teleinfrastrukturen, og sikrer dermed Grønland samme muligheder for IKT-udvikling som resten af verden. Vi sikrer et sundt kapitalgrundlag for disse investeringer. Vi opnår et tæt og værdifuldt for hold til vores kunder gennem vores tilstedeværelse overalt i Grønland. Ejerinteresse og CSR Vi er ejet af det grønlandske samfund, og vil derfor være en drivkraft for værdiskabende IKT-udvikling. Vi sikrer samtidig et aftalt afkast af den investerede kapital. Vi sikrer vidensdeling med andre organisationer og virksomheder i forhold til teknologi, logistik og ledelse. Innovation, medarbejdere og kompetenceudvikling Vi har et udviklende arbejdsmiljø, med opmærksomhed på spirende kunde- og teknologitrends og skaber rum for innovative løsninger. Vi udvikler fremtidens ledere og specialister til gavn for virksomheden og for det grønlandske samfund. Vi forventer et højt engagement af vore medarbejdere, og stiller krav til hver enkelt om kontinuerlig udvikling af virksomhedsrelevante kompetencer. Til gengæld tilbyder vi Grønlands mest attraktive arbejdsplads. 19

20 NUUK OFFSET STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere