Topplacering til dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topplacering til dansk økonomi"

Transkript

1 Topplacering til dansk økonomi 13. september 2004 Nykredit Markets offentliggør i dag analysen Topplacering til dansk økonomi. Analysen præsenterer Nykredits nye prognose for dansk økonomi samt en benchmarkanalyse af dansk økonomi i forhold til udvalgte lande. Hovedkonklusionerne er: DANSK ØKONOMI HAR LAGT AFMATNINGEN BAG SIG Alt tyder på, at dansk økonomi har lagt afmatningen bag sig. Privatforbruget skal dog yderligere op i gear og blive bredere funderet, hvis opsvinget skal holde momentum. Arbejdsmarkedet står over for en vending, og vi ser potentiale for beskæftigelsesfremgang primært i byggeriet og servicesektoren. TOPPLACERING TIL DANSK ØKONOMI Dansk økonomi er på mange punkter i særklasse i en international sammenligning. Strukturforbedringerne har i Danmark været større end i store europæiske lande som Tyskland og Frankrig, jf. Figur 1. Den danske produktivitet halter dog bag de førende lande. Det samme gør industriens forsknings- og udviklingsindsats, jf. Figur 2. Den økonomiske politik bør derfor fokusere på at udvide økonomiens vækstpotentiale. Figur 1: Strukturforbedring Figur 2: Produktivitet samt forskning og udvikling UK SWE DK ESP NED US FRA ITL GER JAP Produktivitetsvækst Danmark Forskning og udvikling Strukturforbedringen viser, hvor meget de enkelte lande inden for de seneste ti år er blevet i stand til at kunne reducere ledigheden, uden at der skabes øget inflation. Udviklingen i produktiviteten er bestemt af en række faktorer, herunder forskning og udvikling. For Danmarks vedkommende synes der at være plads til forbedring. For yderligere information Seniorøkonom Lars Nørkjær Nielsen Tlf , Cheføkonom John Madsen Tlf ,

2 Topplacering til dansk økonomi 13. september 2004

3 INDHOLD Resume 3 Dansk økonomi har lagt afmatningen bag sig 4 Det globale opsving kan anes 4 Olieprisen truer ikke opsvunget 5 Forbruget skal op i gear 5 Stigende kapacitetsudnyttelse i industrien 5 Byggeri og service vil trække beskæftigelsen op 6 Topplacering til dansk økonomi 6

4 Resume 13. september 2004 Topplacering til dansk økonomi Dansk økonomi har lagt afmatningen bag sig Dansk økonomi har lagt afmatningen bag sig. Spørgsmålet er kun, hvor kraftigt og langvarigt opsvinget bliver. Olieprisstigningerne vil trække væksten en smule ned, men vil ikke kunne true opsvinget. Privatforbruget skal op i gear Privatforbruget har sammen med investeringerne været drivkraften bag fremgangen i dansk økonomi. Skal det danske opsving holde momentum, er det imidlertid vigtigt, at privatforbruget kommer yderligere op i gear og bliver bredere funderet. Byggeri og service vil trække beskæftigelsen op Arbejdsmarkedet står over for en vending, og vi ser potentiale for beskæftigelsesfremgang primært i byggeriet og servicesektoren. Ledigheden er faldet med personer siden december. Faldet er dog ikke udtryk for en reel forbedring. Øget aktivering har været en væsentlig del af forklaringen. Ledigheden kommer ikke under i 2005 Regeringen har i deres seneste prognose fastholdt, at ledigheden vil falde til i Denne vurdering er imidlertid for optimistisk set i lyset af den fortsatte usikkerhed om den internationale økonomisk udvikling herunder olieprisen, samt at udviklingen i det private forbrug ikke har været så stærkt og bredt funderet som hidtil antaget. Dansk økonomi står til topplacering Dansk økonomi er grundlæggende i god form og står til en pæn karakter i en international benchmarking. Det gælder både konjunkturelt og strukturelt. Der er fortsat en række strukturelle udfordringer, men problemerne er ikke uoverstigelige set i en international sammenligning.

5 Topplacering til dansk økonomi Danmark har lagt afmatningen bag sig Oliepriserne truer ikke opsvinget Privatforbruget skal op i gear Servicesektoren vil trække beskæftigelsesvæksten Dansk økonomi står generelt til en flot karakter Behov for øget fokus på produktivitetsvæksten DANSK ØKONOMI HAR LAGT AFMATNINGEN BAG SIG Dansk økonomi har lagt afmatningen bag sig. Spørgsmålet er, hvor kraftigt og langvarigt opsvinget bliver. Første halvår 2004 viser en vækst på 2% i forhold til første halvår Drivkraften har som ventet været det private forbrug, men også investeringerne har bidraget positivt, jf. Figur 1. Væksten i eksporten har været kraftigere end forventet, men eksportfremgangen har været ledsaget af en stærk stigning i importen. Samhandlen med udlandet har dermed samlet set bidraget negativt til væksten. Figur 1: BNP-vækst samt kilder til vækst 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% BNP-vækst (år/år) Privatforbrug Investeringer Nettoeksport Forbruget bidrager pænt til væksten, mens samhandlen med udlandet trækker ned trods pæn fremgang i eksporten. DET GLOBALE OPSVING KAN ANES Tabel 1: Hovedtal for dansk økonomi BNP 1,0% 0,5% 2,2% 2,3% Privatforbrug 0,6% 0,8% 3,3% 3,0% Offentligt forbrug 2,1% 1,0% 0,4% 0,5% Faste bruttoinvest. 4,5% 0,1% 2,5% 3,5% Eksport 4,8% 0,0% 4,6% 5,1% Import 7,3% -0,6% 5,8% 5,9% Inflation 2,4% 2,1% 1,4% 1,8% Arbejdsløshed 5,2% 6,2% 6,3% 5,8% Betalingsbalance 2,0% 2,8% 3,1% 3,1% Budgetsaldo 1,6% 1,2% 1,2% 1,8% Forsyningsbalancens hovedposter er anført i reale årsstigningstakter, arbejdsløsheden er udtrykt i % af arbejdsstyrken, inflationen er målt ved forbrugerpriserne (CPI), betalingsbalancen er i % af BNP, og budgetsaldoen er opgjort for den samlede offentlige sektor i % af BNP. Vi forventer en samlet BNP-vækst på 2,2% i 2004 og 2,3% i Vi forventer faldende ledighed, men ledigheden vil næppe komme under personer for 2005 som gennemsnit. Udviklingen i olieprisen vil trække en smule ned på den økonomiske aktivitet, men kan ikke true opsvinget. Olieprisen er fortsat en risikofaktor, selvom truslen er rykket noget i baggrunden den seneste tid. JOBSKABELSEN THE MISSING LINK Konturerne af det globale opsving kan klart anes, men det er et fællestræk bag opsvinget, at vi endnu har et overbevisende gennembrud i jobskabelsen til gode, jf. Figur 2. I USA er jobefterslæbet betydeligt, og en gennemsnitlig jobskabelse hen over sommeren på om måneden er ingen garanti for et bæredygtigt opsving. Jobskabelsen skal væsentligt op i tempo, og kravet er en beskæftigelsesfremgang på godt om måneden året ud. Figur 2: Jobskabelsen the missing link Beskæftigelse, å/å 4% USA 3% 2% 1% 0% -1% Japan -2% Centralbankerne er stærke i troen på opsvinget, men arbejdsmarkedet halter fortsat alvorligt bagefter. G3 Euroland Væksten i privatforbruget har dog været en smule mere afdæmpet, end vi havde ventet. Skal privatforbruget bidrage til at trække den samlede BNP-vækst op over 2% i år, kræver det, at væksten i privatforbruget tager til i styrke i årets sidste halvdel. Det kræver også, at fremgangen i privatforbruget ikke i samme grad domineres af bilkøb, som det har været tilfældet i 1. halvår. I Euroland er jobskabelsen stort set ikke eksisterende. Væksten er fortsat utilstrækkelig til at generere et gennembrud i jobmarkedet, men der er dog små lyspunkter i horisonten. Regionens svageste økonomi, Tyskland, viser nu tendens til stabilisering efter flere års nedtur. side 4

6 EKSPORTMARKEDSVÆKSTEN TAGER TIL I STYRKE Det globale opsving kan mærkes på eksportmarkederne. Vi har på denne baggrund opjusteret skønnet for eksportmarkedsvæksten fra 5% til 6,1% for 2004 og fra 5,3% til 6,7% i Skønnet for eksportvæksten er ligeledes opjusteret. Vi vurderer dog fortsat, at eksportvæksten vil ligge under væksten på eksportmarkederne. Det skyldes, at dansk konkurrenceevne fortsat forringes gennem relativt høje danske lønstigningstakter. Eksporten steg 3,8% i første halvår af 2004 i forhold til 1. halvår 2003, og vi forventer en samlet vækst på 4,6% i år stigende til omkring 5% i FORBRUGET SKAL OP I GEAR Vi har endnu ikke for alvor set effekten af forårspakken på privatforbruget. Det er imidlertid sandsynligt, at effekten af lettelsen i personskatterne først for alvor vil gøre sig gældende i andet halvår. Det er vigtigt, at privatforbruget kommer yderligere op i gear, hvis vores forventning om privatforbruget som vækstdynamo skal holde. Privatforbruget er steget med 3,4% det første halvår i år i forhold til samme periode sidste år. Efter et markant løft i forbruget i 4. kvartal 2003 har den kvartalsvise vækstrate imidlertid været mere moderat i de to første måneder af året. Således var den kvartalsvise vækstrate i privatforbruget kun 0,4% i 1. og 2. kvartal 2004 mod 2% i 4. kvartal OLIEPRISEN TRUER IKKE OPSVINGET Olieprisen som tema er blevet trængt noget i baggrunden den seneste tid. Olieprisen er dog fortsat en væsentlig risikofaktor, og problemstillingen kan hurtigt blive aktualiseret. Stigende oliepriser vil alt andet lige reducere den økonomiske aktivitet i Danmark. En stigning på 10% i olieprisen vil dog kun reducere BNP med ca. 0,07%. Niveauet for olieprisen målt i danske kroner forventes at ligge ca. 16% højere i 2004 i forhold til Heri ligger en antagelse om, at olieprisen falder til ca. 38 dollar pr. tønde ved udgangen af Det er derfor vores vurdering, at effekten på den økonomiske aktivitet af olieprisstigningerne er relativt begrænset, og at opsvinget i dansk økonomi ikke af den årsag er truet. Figur 4: Kravforløb for privatforbruget 3% 2% 1% 0% -1% Forbrugsvækst (å/å), h.a. Forbrugsvækst (k/k) Væksten i privatforbruget skal op i gear. Kravforløb 4% 2% 0% -2% Figur 3: Energiforbruget i forhold til BNP Energiintensitet, energiforbrug i forhold til BNP Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Energipolitisk redegørelse. Vi forventer en samlet vækst i privatforbruget for 2004 som helhed på 3,3%. Det forudsætter imidlertid, at privatforbruget viser en kvartalsvis vækst på 0,9% i både 3. og 4. kvartal, jf. Figur 4. Hvis privatforbruget skal kunne bidrage væsentligt til at skabe fornyet momentum i dansk økonomi, er det også vigtigt, at fremgangen bliver væsentligt bredere funderet. Bilkøb har således trukket mellem 30% og 40% af forbrugsvæksten i første halvår STIGENDE KAPACITETSUDNYTTELSE I INDUSTRIEN De faste bruttoinvesteringer bidrog med 1,6 procentpoint til den samlede årlige BNP-vækst på 2,5% i andet kvartal. Denne stigning skal imidlertid ses på baggrund af et markant fald i investeringerne i 2. kvartal En vækst på 1,5% fra 1. til 2. kvartal 2004 er derimod ikke overvældende. Fremgangen var alene trukket af maskiner og inventar samt software. Den begrænsede effekt er et udtryk for, at dansk økonomi er blevet væsentligt mere robust over for olieprisstigninger end for blot ti år siden. Det samlede danske energiforbrug målt i forhold til BNP er således faldet ca. 20% inden for de seneste ti år og 35% i forhold til midten af 1970erne, jf. Figur 3. Den faldende trend i industriens kapacitetsudnyttelse siden ultimo 2000 er nu afløst af en forsigtig fremgang, jf. Figur 5. Det tyder på, at investeringer i maskiner og inventar vil fortsætte fremgangen i de kommende kvartaler. side 5

7 Figur 5: Kapacitetsudnyttelse og investeringer at tilskyndelsen til nybyggeri fortsat er høj. Vi ser endvidere potentiale for fremgang i servicesektorens beskæftigelse Stigende kapacitetsudnyttelse Boligbyggeriet har imidlertid udviklet sig svagere i årets første to kvartaler, end vi havde forventet. Tallene er dog stadig foreløbige og er erfaringsmæssigt underlagt store revisioner. Vi ser potentiale for en fornyet fremgang i boligbyggeriet, da der fortsat er en væsentlig tilskyndelse til nybyggeri. Dette skal ikke mindst ses på baggrund af udviklingen på boligmarkedet, hvor prisudviklingen i år ligger i omegnen af de 5%, og dermed viser en pæn real fremgang. Der er intet, som tyder på en markant svækkelse af boligefterspørgslen. Over de kommende år vil tempoet i husprisstigningerne imidlertid tage af og nærme sig den øvrige prisudvikling i samfundet. Det skyldes, at de senere års markante rentefald er ebbet ud og gradvist vil blive afløst af rentestigninger. BYGGERI OG SERVICE VIL TRÆKKE BESKÆFTIGELSEN OP Arbejdsmarkedet står over for en vending. Ifølge nationalregnskabet er beskæftigelsen steget med personer fra 3. kvartal 2003 til 2. kvartal ATP-statistikken bekræfter ikke helt dette billede, men viser en fremgang på lønmodtagere i 2. kvartal. Tabel 2: Beskæftigelsesforventninger Brancher Industri Bygge- og anlæg Detailhandel og reparation Transportvirksomhed Forretningsservice Industriens kapacitetsudnyttelse Investeringer i maskiner og inventar (å/å), h.a % 20% 0% -20% -40% Forventning Uændret Fremgang Fremgang Uændret Fremgang Kilde: Arbejdsmarkedsredegørelse, Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet, 2. kvartal 2004 samt egne beregninger. Tabellen viser arbejdsmarkedsrådenes forventninger til beskæftigelsen i 1. kvt i forhold til 1. kvt fordelt på udvalgte brancher. Byggeriet tegner sig alene for en fremgang på 5.400, hvilket afspejler en høj aktivitet i boligbyggeriet. Fremgangen i byggeriets beskæftigelse vil formentlig fortsætte. Det skal ses i lyset af, Beskæftigelsesforventningerne i de lokale arbejdsmarkedsråd tegner det samme billede, jf. Tabel 2. Arbejdsmarkedsrådene forventer fremgang i byggeriet, detailhandlen samt forretningsservice. Servicesektorens egne beskæftigelsesforventninger peger ligeledes på stigende beskæftigelse over de kommende tre måneder. Ledigheden er faldet med ca personer siden december Faldet er imidlertid ikke udtryk for en reel forbedring. Øget aktivering har derimod været en væsentlig del af forklaringen. Ser man på summen af ledige og aktiverede, er der ikke tale om en nævneværdig ændring i forhold til december, jf. Figur 6. Der er dog tale om en stabilisering, og vi forventer, at ledigheden for alvor vil begynde at falde i løbet af andet halvår i takt med en tiltagende vækst i beskæftigelsen. Regeringen har i deres seneste prognose fastholdt, at ledigheden vil falde til i Det er på linje med vores vurdering fra maj Denne vurdering er imidlertid for optimistisk set i lyset af den fortsatte usikkerhed om den internationale økonomiske udvikling, herunder olieprisen, samt at udviklingen i det private forbrug ikke har været så stærk og bredt funderet som hidtil antaget. Vi har derfor opjusteret skønnet for ledigheden og forventer nu en samlet ledighed i 2005 på ca Figur 6: Ledigheden, personer personer Ledige + aktiverede Ledigheden er reelt set ikke faldet endnu. Ledige TOPKARAKTER TIL DANSK ØKONOMI Dansk økonomi er grundlæggende i god form og står til en pæn karakter i en international benchmarking. Dette gælder både på kort sigt og mere langsigtet strukturelt. Vækstpotentialet i dansk økonomi er imidlertid begrænset. Den økonomiske politik bør derfor fokusere på at udvide økonomiens kapacitetsgrænse gennem produktivitetsvækst og tiltag, som kan øge arbejdsstyrken. Rent konjunkturelt ligger dansk økonomi godt placeret. OECD s sammensatte ledende indikator viser således, at dansk økonomi side 6

8 har vist en forbedring på 8,5% over de seneste seks måneder, hvor indikatoren for Euroland til sammenligning kun er forbedret med 4,4%. Danmark er samtidig karakteriseret ved en moderat inflation og en relativt lav ledighed, jf. Tabel 3. markant ved indførelsen af fastkurspolitikken. Strukturen er yderligere forbedret igennem de seneste ti år, hvor ledigheden er blevet reduceret væsentligt, uden at det har betydet et øget inflationspres, jf. Figur 7. Tabel 3: International benchmark Erhvervsfrekvens Offentlig saldo Ledende indikator (1) Inflation Ledighed DK 79,4 1,2 8,5 2,1 5,6 UK 76,6-3,2 1,3 1,4 5,0 FRA 68,2-4,1 6,4 2,2 9,7 NED 76,4-3,2 5,6 2,2 3,5 ITL 61,6-2,5-1,0 2,8 8,8 JAP 72,3-8,0 0,4-0,3 5,3 ESP 68,5 0,3 0,4 3,1 11,3 SWE 78,9 0,5-1,9 4,9 GER 71,3-3,9 6,0 1,0 8,7 USA 75,8-4,8 4,8 2,3 6,0 Erhvervsfrekvens: arbejdsstyrken i procent af befolkningen, aldersgruppen år. Offentlig saldo: den offentlige sektors overskud i procent af BNP i Ledende indikator: OECD s sammensatte konjunkturindikator, ændring over de seneste seks måneder. Ser man på den offentlige saldo, er Danmark i en klasse for sig. Det solide overskud har givet råderum til at imødegå den økonomiske afmatning med en finanspolitisk lempelse. Andre europæiske lande har ikke haft samme mulighed, selvom behovet for en finanspolitisk lempelse i disse lande i flere tilfælde har været større. På trods af de pæne karakterer er det imidlertid vanskeligt at se, hvordan dansk økonomi skal kunne udvise en vækst over 2% gennem en længere periode. Det langsigtede vækstpotentiale afhænger af muligheden for at øge arbejdsstyrken eller produktiviteten. Dansk økonomi er karakteriseret ved en høj erhvervsdeltagelse i forhold til andre lande. Potentialet for vækst gennem en forøgelse af arbejdsstyrken virker derfor begrænset uden markante reformer, som øger tilskyndelse til at arbejde. Den danske produktivitetsvækst lå i perioden på 1,5% i gennemsnit. Det er næppe realistisk, at produktivitetsvæksten overstiger 2% i de kommende år, hvilket ikke virker specielt overbevisende set i en international sammenligning. Her er der måske en mulighed for at gøre det lidt bedre. Produktiviteten er bestemt af en lang række forhold, herunder forskning og udvikling. Forskning og udviklingsindsatsen i dansk industri halter et pænt stykke efter de førende lande som fx Sverige, USA og Japan. I Danmark udgjorde industriens forsknings- og udviklingsomkostninger 1,7% af industriproduktionen som gennemsnit for perioden 1990 til Til sammenligning udgjorde forsknings- og udviklingsomkostningerne i den amerikanske industri 3,1% af produktionen i samme periode. Figur 8: Forskning og udvikling samt produktivitetsvækst Figur 7: Strukturforbedring UK SWE DK ESP NED US FRA ITL GER JAP Strukturforbedringen er målt som ændringen i kombinationen af inflation og ledighed over de seneste ti år. Produktivitetsvækst Danmark Forskning og udvikling Væksten i den dansk produktivitet ligger ikke helt i top. Det gør industriens forsknings- og udviklingsindsats heller ikke. Forskning og udvikling er omkostninger til forskning og udvikling i forhold til produktionen i industrien. Danmark har i modsætning til store europæiske lande som fx Tyskland og Frankrig haft succes med at forbedre strukturen i økonomien. Strukturforbedringerne er startet i begyndelsen af 1980erne, hvor inflationsforventningerne er blevet reduceret Sammenholder man produktivitetsvæksten og forsknings- og udviklingsindsatsen i industrien for en række lande, synes der at være en pæn positiv sammenhæng, jf. Figur 8. Danmarks placering tyder samtidig på, at forsknings- og udviklingsomkostnin- side 7

9 gerne skal øges ganske betydeligt i den private sektor, hvis den danske produktivitet af den vej skal bringes frem i front. Kunsten er på den ene side at skabe samfundsmæssige rammevilkår, som understøtter virksomhedernes interesse i forskning og udvikling. En arbejdsstyrke med en høj faglig kompetence kunne være en central parameter. På den anden side er det vigtigt, at der ikke skabes uhensigtsmæssige støtteordninger, som tilskynder til igangsættelsen af tvivlsomme forskning- og udviklingsprojekter, som økonomisk set ikke burde gennemføres. side 8

10 Nykredit Markets er en division i Nykredit Bank A/S. Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændig- heden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets.

11 Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

private jobs tabt under krisen

private jobs tabt under krisen 199.000 private jobs tabt under Dagens nationalregnskab bekræfter, at der fortsat var nedgang på arbejdsmarkedet i 1. kvartal 2010. På trods af en stagnerende arbejdsløshed faldt beskæftigelsen med 13.000

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Makro USA Stafetløb med forhindringer

Makro USA Stafetløb med forhindringer Makro USA Stafetløb med forhindringer 8. december 2015 Investeringsanalyse Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Væksten i privatforbruget vil aftage ind i 2016 Industrien gennemgår en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen

Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen Dansk økonomi har svært ved at slippe fri af krisen De nye nationalregnskabstal har reduceret faldet i BNP fra 0,5 procent til 0,1 procent i 1. kvartal 2011. Det mindre fald i BNP i 2011 skal dog ses i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Øjebliksbillede December 2016

Øjebliksbillede December 2016 Øjebliksbillede December 2016 1 Introduktion Øjebliksbillede fra Danske Byggecentre giver et kort og koncentreret overblik over den aktuelle tilstand i dansk økonomi. Det henvender sig til alle interesserede,

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere