Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOK96030U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOK96030U"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Ved problemer eller skader på apparatet: Skru sikringerne ud eller slå dem fra. Reparationer Reparationer på apparatet må kun udføres af autoriserede installatører. Hvis reparationer ikke udføres fagmæssigt korrekt, kan det indebære en betydelig risiko. Ovnen er forsynet med børnesikring. må ikke kunne komme i klemme under den varme ovndør. Vigtigt: Risiko for forbrænding! Under brug bliver ovnrummet meget varmt. Vigtigt: Under funktionen Damp må ovndøren aldrig åbnes! Den udstrømmende damp kan give fugtskader på køkkenskabe. Undgå at komme i direkte kontakt med den udstrømmende damp. Hvis der sættes madvarer med alkohol i ovnen, kan der opstå en letantændelig blanding af alkohol og luft. I så fald skal døren åbnes med forsigtighed. Samtidig må der ikke rodes op i gløder, gnister eller ild. Personer (herunder børn), der ikke selv kan bruge apparatet på forsvarlig vis - på grund af fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps, eller på grund af manglende erfaring eller viden - bør kun bruge apparatet under tilsyn eller vejledning af en ansvarlig person. Oplysning om akrylamid Nye videnskabelige undersøgelser har vist, at ved kraftig bruning af maden (især stivelsesholdige madvarer) dannes det sundhedsskadelige stof akrylamid. Man bør derfor tilberede maden ved lavest mulig temperatur og lade være med at brune maden for kraftigt. Sådan undgås skader på apparatet Dæk ikke ovnbunden med alufolie, og stil ikke plader, gryder og lignende på bunden; ellers ophobes der varme, der beskadiger ovnemaljen. Dryp af frugtsaft fra bagepladen efterlader pletter, der ikke kan fjernes. Brug en bradepande til meget fugtige kager. Belast ikke ovndøren, når den er åben. Hæld aldrig vand direkte ind i ovnen, når den er meget varm. Det kan give misfarvning og skader på emaljen. Hvis glasset udsættes for overlast, især i kanterne af frontruden, kan det gå itu. Opbevar aldrig brændbare ting i ovnen. Der kan gå ild i dem, når der tændes for ovnen. Opbevar aldrig fugtige madvarer i ovnen. De kan give skader på emaljen. electrolux 3 Lad ikke madvarer stå utildækket i ovnen, efter at der er slukket for blæseren. Damp i ovnrummet eller på ovnglasset kan sætte sig som fugt, der også kan trænge ind i køkkenelementerne. Oplysning om emalje Selv om ovnens emalje ændrer farve ved brug, forringer det ikke dens anvendelighed til almindelige formål, dvs. det den er beregnet til. Der er derfor heller ikke tale om en mangel i forhold til produktgarantien. Beskrivelse af ovnen Ovnen set forfra Betjeningspanel Lysbjælke Dørgreb Ovndør: Ovnen slukker automatisk efter 2 minutter, hvis der ikke er valgt en funktion, og der ikke er ændret noget på ovnen. Lysbjælken er dog stadig tændt. Lysbjælken slukkes ved at tænde for ovnen med tasten og derefter slukke den igen med samme taste. 4 electrolux Betjeningspanel Ovnindikatorer 2 Funktionsknapper, ovn 3 Vandbeholder Indretning, ovn Grillelement Ovnbelysning Fedtfilter Varmelegemer, varmluft 5 Fordamper/dampfordeler 6 Ovnribber, udtagelige 7 Riller electrolux 5 Tilbehør til ovnen Rist Til service, kageforme, stege og grillmad. Quick-svamp 180 Svamp med stor sugeevne i ringform, nøje udformet til sit formål. Bageplade Til kager og småkager. Inden ibrugtagning Indstille uret og ændre klokkeslæt Ovnen virker kun, når uret er indstillet. Efter tilslutning til lysnet eller efter en strømafbrydelse blinker symbolet for aktuel tid automatisk. Efter ca. 5 sekunder holder displayet op med at blinke, og uret viser det indstillede klokkeslæt. 1. Hvis et indstillet klokkeslæt skal ændres, trykker man én eller flere gange på tasten Urfunktioner, til symbolet for Aktuel tid blinker. 2. Indstil det aktuelle klokkeslæt med tasterne eller. Ovnen er klar til brug. 6 electrolux Uret kan kun stilles, når børnesikring er slået fra, når ingen af urfunktionerne Minutur, Varighed eller Slut er indstillet, og når der ikke er indstillet en ovnfunktion. Rengøring før ibrugtagning Inden ovnen tages i brug, bør den rengøres. Vigtigt Brug aldrig skarpe eller skurende rengøringsmidler! Det kan beskadige overfladen. Til metalfronter bruges gængse pudsemidler. 1. Åbn ovndøren. Ovnbelysningen er tændt. 2. Alle tilbehørsdele og ovnribber tages ud og rengøres i varmt sulfovand. 3. Vask også ovnen indvendig med varmt sulfovand og tør den af. 4. Aftør betjeningspanelet med en fugtig klud. Lær ovnen at kende Med testfunktionen kan man få vist eller afprøvet alle trin i ovnens betjening. Ovnen bliver ikke varm. Slå testfunktionen til 1. Sluk for ovnen med tasten Tænd/sluk ausschalten. 2. Tryk samtidig på tasterne for bage-/stegeprogrammer og, til der lyder et signal, og displayet viser "d". Slå testfunktionen fra 1. Sluk for ovnen med tasten Tænd/sluk ausschalten. 2. Tryk samtidig på tasterne for bage-/stegeprogrammer og, til der lyder et signal, og "d" slukkes i displayet. Betjening af ovnen Ovnens elektroniske styring Displayfelt Memory: P / Test: d 2 Damp 3 Temperatur/Aktuel tid 4 Urfunktioner/Driftstid 5 Termometer-symbol 6 Bage-/stegeprogrammer electrolux 7 7 Tilberedningsfunktioner Betjeningspanel Tænd/sluk-taste Funktionsvælger, ovn Taste Ur-funktioner Generelle bemærkninger Memory-funktion Taste Bage-/stegeprogrammer Hurtig opvarmning Tænd altid først for ovnen på tænd-/sluk. tasten Når den valgte funktion lyser, begynder ovnen at varme op, eller der tælles ned fra den indstillede tid. Når den valgte temperatur er nået, lyder et signal. Ovnbelysningen tændes, så snart en ovnfunktion startes eller ovndøren åbnes. Når ovndøren er åbnet og ovnen er slukket, slukkes ovnbelysningen automatisk efter 10 min. Sluk for ovnen med tænd-/sluktasten. Valg af ovnfunktion 1. Tænd for ovnen med tænd-/sluktasten. 2. Tryk en eller flere gange på tasten Ovn, til den ønskede ovnfunktifunktioner on kommer frem.

3 Temperatur-displayet viser et temperaturforslag. Hvis den foreslåede temperatur ikke ændres i løbet af ca. 5 sekunder, begynder ovnen at forvarme. Ændre ovntemperatur Skru op eller ned for varmen med tasten eller. Ovnen kan indstilles i trin på 5 C. 8 electrolux Ventilator Ventilatoren bliver automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de udvendige sider. Efter at der er slukket for ovnen, kører ventilatoren videre, til apparatet er afkølet. Så slukker den automatisk. Hurtig opvarmning Når der er valgt en ovnfunktion, kan den tomme ovn ret hurtigt forvarmes ved at vælge tillægsfunktionen Hurtig opvarmning. Termometer-symbol Det langsomt stigende termometer-symbol viser, hvor meget ovnen nu er varmet op. Når tre blokke blinker skiftevis i termometer-symbolet, er hurtig opvarmning slået til. Ændre ovnfunktionen Ovnfunktionen ændres ved at trykke én eller flere gange på tasten Ovnfunktioner, til den ønskede ovnfunktion bliver vist. Vigtigt Maden må først sættes i ovnen, når Hurtig opvarmning er afsluttet, og ovnen arbejder i den ønskede funktion. 1. Indstil og start den ønskede ovnfunktion. Evt. vælges en anden temperatur end den foreslåede. 2. Tryk på tasten Hurtig opvarmning. Symbolet lyser. En efter en blinker de bjælker, der viser, at Hurtig opvarmning er i gang. Når den indstillede temperatur er nået, lyser bjælkerne for opvarmning i displayet. Der lyder et signal. Symbolet slukkes. Derefter varmer ovnen efter den valgte ovnfunktion og temperatur. Nu kan maden sættes i ovnen. Slukke for ovnen Sluk for ovnen med tænd-/sluktasten. Tilberedningsfunktioner electrolux 9 Ovnfunktion Damp Intervaldamp Varmluft Varmluftgrill Anvendelse Til grøntsager, kartofler, pasta eller andet tilbehør. Til bagning, stegning og opvarmning af køleskabskolde og dybfrosne madvarer. Til stegning og bagning i op til to lag ad gangen. Til stegning af større kødstykker eller fjerkræ på én rille. Funktionen egner sig også til gratinering, f. eks. af revet ost. Til grillstegning af flade madvarer og til ristning. Til optøning og til tørring af urter, frugt eller grøntsager. Til tilberedning af ekstra møre og saftige stege. Til energisparende bagning og tilberedning af overvejende tørt bagværk, f.eks. gratiner i form, i ét lag. Grill Optøning/tørring Lavtemperaturstegning Fugtig varmluft Sætte rist og plade i Glidestop og tippesikring Alle udtagelige dele er sikret ved, at de på undersiden af højre og venstre kant har en lille udbuling. Sæt altid udtagelige dele i ovnen, så denne udbuling vender mod ovnrummets bagende. Udbulingen er også vigtig for tippesikringen af udtagelige dele. Sætte bagepladen i: Skub bagepladen ind mellem skinnerne ud for den valgte rille. Den hævede ramme rundt om risten gør, at fade og lignende er ekstra godt sikret mod at kure ud. Isætte/fjerne fedtfilter Sæt kun fedtfilteret i ved stegning for at beskytte varmelegemet i bagvæggen mod fedtstænk. Sætte fedtfilter i Hold i grebet på fedtfilteret, og sæt begge holdere oppefra og ned i åbningen på ovnens bagvæg (blæseråbningen). Sætte risten i: Sæt risten i, så de to fødder vender nedad. Skub risten ind mellem skinnerne ud for den valgte rille. 10 electrolux Tage fedtfilter ud Hold i grebet på fedtfilteret, og træk det opad og ud. Tilberedning med damp, funktioner Vigtigt Dampfunktioner skal altid indstilles sammen med urfunktionerne Varighed eller Slut (se kapitlet Urfunktioner Varighed /Slut ). Vigtigt Som væske må kun bruges vand! En summetone fortæller, når vandet er sluppet op. Kort efter påfyldning af vand standser summetonen igen. På grund af den automatiske, ca. 5 minutter lange afdampning sidst i tilberedningstiden og opvarmningstiden på ca. 2 minutter har indstillinger på under 10 minutter næsten ingen virkning. Når døren åbnes, slipper der damp ud. Tilberedning med damp 1. Vand (ca. 7 dl) må ikke hældes direkte i fordamperen, men skal påfyldes gennem vandbeholderen i betjeningspanelet. Det påfyldte vand rækker til ca. 30 minutter. 2. Tænd finstillet, blinker symbolet igen i ca. 5 sekunder. Derefter lyser symbolet konstant. Der tælles ned fra. den tid, der er indstillet for Minutur Den tid, der er indstillet for Varighed og Slut, begynder at tælle ned, når den valgte funktion er startet. Minutur 1. Tryk en eller flere gange på tasten Urfunktioner, til symbolet for Minutur blinker. Når den indstillede tid er gået, giver ovnen signal i 2 minutter. Displayet viser "0. 00", og symet signal (ca. 2 sekunder). Tastelyd er atter slået til. Ovnens automatiske sikkerhedsafbryder Hvis ovnen ikke slukkes eller temperaturen ikke ændres efter en bestemt tid, slukker den af sig selv. I temperaturdisplayet blinker den sidst indstillede temperatur. Ovnen slukker automatisk ved en ovntemperatur på: C C efter 12,5 timer C C efter 8,5 timer C C efter 5,5 timer Displayet viser OFF. Ibrugtagning efter automatisk frakobling Sluk helt for ovnen. Derefter kan den atter startes. Anvendelser, tabeller og tips Tilberedning med damp Ved tilberedning med damp bruges ovnfunkeller Intervaldamp tionerne Kraftig damp. Advarsel Under funktionen Kraftig damp må ovndøren aldrig åbnes! Vigtigt Som væske må kun bruges vand! Kogegrej til dampning Til tilberedning med damp er forme af varme- og korrosionsbestandigt materiale egnede. Stegefade af kromstål er særlig velegnede (se under specialtilbehør). Riller Rillerne fremgår af den følgende tabel. Rillerne tælles nedefra og op. Generelle bemærkninger Ved stegetider over 30 minutter eller større mængder madvarer tilsættes vand undervejs. Når funktionen Kraftig damp bruges, skal fedtfilteret tages ud ; ellers bliver tilberedningstiden forlænget. Hvis ovnen ikke bruges i længere tid, skal vandbeholder, slangeforbindelser og fordamper skylles grundigt igennem (se kapitlet Rengøring og vedligeholdelse). Vejledning til tabellerne Damp og Intervaldamp I de følgende tabeller er angivet temperatur, tid og rille for en række forskellige retter. Temperaturer og tilberedningstider er vejledende, idet de afhænger af madvarernes sammensætning, størrelse og mængde, samt af kogegrej.

4 Hvis du ikke finder konkrete oplysninger om Deres egen opskrift, kan du bruge opskriften til en lignende ret som rettesnor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder tabellerne for mad, der sættes i kold ovn. Kraftig damp Funktionen Kraftig damp er egnet til alle fødevarer, friske eller dybfrosne. Den kan bruges til at tilberede, opvarme, optø, po- electrolux 17 chere eller blanchere grøntsager, kød, fisk, pasta, ris, majsmel og æg. Tilberedning af menuer Komplette menuer kan tilberedes på en gang. Ideelt skal de bestå af retter med nogenlunde samme tilberedningstid. Så undgår man, at enkelte ingredienser får for lidt eller for meget. Den mængde vand, der skal påfyldes, afhænger af den madvare, der kræver mest vand. Vejledning, se tabellen. Desuden skal retterne placeres på riste i velegnede fade og lignende. Afstanden mellem ristene skal være sådan, at dampen kan komme til alle retterne. Tabel: Kraftig damp Madvare Ved tilberedning af menuer skal vandet til risen - modsat angivelserne i tabellen - øges i forholdet 1 : 1,5 til 1 : 2. Sterilisering af beholdere Funktionen Kraftig damp kan bruges til at dampsterilisere for eksempel sutteflasker med damp. Beholderne vaskes rene og sættes midt på risten med åbningen nedad, på 1. rille. Hold beholderne lidt på skrå, når de sættes i ovnrummet. Påfyld den maksimale vandmængde (6,5 dl) og vælg en varighed på 40 min. ved 96 C. Tilsætning af vand gennem vandbeholder, ml Temperatur C Rille Varighed 1) minutter Risotto Ris (tilsæt væske i forholdet 1:1) Majs (polenta, tilsæt væske i forholdet 1:3) Pillekartofler, jævne Skrællede kartofler (m. salt) Ratatouille Rosenkål Broccoli, i buketter Blomkål, hel Blomkål, i buketter Krydderurter Tomater, hele Rødbeder, hele Kålrabi/selleri/fennikel, snittede Squash, snittet Gulerødder, snittede Optø grøntsager Optøning og ovnstegning af grøntsager Blanchering af grøntsager Blanchering af bønner Bønner, dybfrost Kyllingebryst Skinke m. nødder, 1000 g Hamburgerryg, g Fyldte peberfrugter Wienerpølse/pølser med kalvekød 18 electrolux Madvare Tilsætning af vand gennem vandbeholder, ml Temperatur C Rille Varighed 1) minutter Farsbrød opvarmes i 1-cm skiver Fiskefilet, ca g Fiskefilet, fladfisk, ca. 300 g Fiskefilet, dybfrosne, g Bækørreder à g Budding i portionsskåle Æggestand Thainudler Æg, blødkogt Æg, smilende Æg, hårdkogt 1) De opgivne tider er vejledende og varierer efter størrelse og mængde. Start funktionen Kraftig damp Varmluft efterfulgt af Damp, og lad al maden stege færdig på en gang. og KrafMed kombinationen af Varmluft tig damp kan man først tilberede kød, Inden funktionen Kraftig damp kan grøntsager og tilbehør efter hinanden og startes, skal ovnen være afkølet til ca. så bruge Kraftig damp til at lave dem færdig 80 C (se temperaturdisplay). Hvis ovnpå én gang, så de er klar til servering samtidøren åbnes, går afkølingen hurtigere. dig. Brun kødet med funktionen Varmluft. Læg klargjorte grøntsager og tilbehør ind til stegen i ovnen, på ovnfaste fade. Tabel: Varmluft efterfulgt af Kraftig damp Madvare Varmluft Temp. i C Oksesteg, 1 kg rosenkål, polenta Flæskesteg, 1 kg, kartofler, grøntsager, skysauce Kalvesteg, 1 kg, ris, grøntsager Kød Tid i min Kraftig damp (tilsæt vand, maks. 6,5 dl) Kød og tilbehør, tid i minutter Riller kød bør centrumtemperaturen ligge på C C, før der skiftes til Kraftig damp. Tabel: Intervaldamp Intervaldamp Funktionen Intervaldamp er især egnet til at brune store kødstykker og til at optø og varme færdigstegte portionsanretninger. electrolux 19 Stegning i flere lag Madvare Intervaldamp Temperatur i C Opvarmning af menu, 6 tallerkener, Ø 24 cm Flæskesteg, 1000 g Oksesteg, 1000 g Kalvesteg, 1000 g Kødfars, rå; 500 g Wienerpølse/pølser med kalvekød Hamburgerryg, g (udvand i 2 timer) Kylling, 1000 g And, g Gås, 3000 g Fiskefilet Kartoffelgratin, kartoffelgratin med purløg Pastagratin Lasagne Diverse brød, g Rundstykker, g Forbagte rundstykker, g Forbagte rundstykker, dybfrosne, g Forbagte kuvertbrød, g Forbagte kuvertbrød, dybfrosne, g (tilsæt vand, maks. 2,5 dl) Tid i minutter Riller 2 og Hele stege udskæres inden opvarmning. 1 1 form: for eksempel bliver kun en anelse længere. skyldes den store temperaturforskel mellem ovnrummet og maden. bagværk f.eks. pizzaer, frugtkager m.v.) tilberedes i ét lag. i bruning udjævnes i løbet af bagetiden. Den nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end din forrige ovn. længere bagetider kan man slukke for ovnen ca. den måde bliver kødet saftigere. stegetabellen Stegetabel Madvare Svinekød Bov, nakkekam, skinkesteg ( g) Kotelet, hamburgerryg ( g) Farsbrød ( g) Flæskeskank, forkogt ( g) Oksekød Grydesteg ( g) Roastbeef eller filet, pr. cm højde Kalv Grydesteg ( g) Kalveskank, ( g) Lam Angivelserne i den følgende tabel er omtrentlige. Vi anbefaler, at man kun ovnsteger kød og fisk, der vejer 1 kg eller mere.

5 For at undgå, at udsivende kødsaft eller fedt brænder fast, anbefales det at hælde noget væde i stegefadet. Stege vendes efter behov (efter 1/2-2/3 af tilberedningstiden). Store stege og fjerkræ overhældes med stegesky flere gange under tilberedningen. Det giver et bedre stegeresultat. Sluk for ovnen ca. 10 minutter før stegetiden er slut, så eftervarmen kan udnyttes. Varmluft med ringvarmelegeme Rille Temperatur C ) Tid Ti.: min. 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 2:00-2:30 0:06-0:09 pr. cm højde 1:30-2:00 2:00-2: electrolux Madvare Lammekølle ( g) Lammeryg ( g) Koteletter på plade Pølse, 'Cordon bleu' Grillpølser Schnitzel eller kotelet, paneret Frikadeller Fisk (dampning) Hel fisk ( g) Fjerkræ Kylling, poulard (1-1,5 kg) Halv kylling ( g pr. stk.) Parteret fjerkræ (stk. à g) And ( g) Vildt Hareryg, harekølle (op til 1000 g) Dyreryg ( g) Dyrekølle ( g) 1) Forvarmet ovn ) :25-0:40 1:15-1:45 1:30-2: :45-1:15 0:35-0:50 0:35-0:50 1:15-1: :45-1: ) ) ) ) 0:05-0:08 0:12-0:15 0:15-0:20 0:15-0: Varmluft med ringvarmelegeme Rille Temperatur C Tid Ti.: min. 1:15-2:00 1:00-1:30 Lavtemperaturstegning Ovnfunktion: Lavtemperaturstegning Med ovnfunktionen Lavtemperaturstegning bliver stegen dejlig mør og ekstra saftig. Lavtemperaturstegning anbefales til møre, magre kødstykker og fisk. Lavtemperaturstegning egner sig ikke til for eksempel stegning i fad eller eller flæskesteg med meget fedt. Ovnen varmer op til den valgte temperatur. Når denne temperatur er nået, lyder et signal. Derefter skifter ovnen automatisk til en lavere temperatur, som retten steger færdig ved. Tabel, Lavtemperaturstegning Madvare 1) Roastbeef Oksefilet Kalvesteg Steaks 1) Forbrunes på panden Vægt, g Vigtigt Bemærk: Sæt fedtfilter i før stegning! Med ovnfunktionen Lavtemperaturstegning steges der altid åbent, dvs. uden låg. 1. Brun kødet på en meget varm pande. 2. Læg det i et stegefad eller direkte på risten med drypbakken under. 3. Sæt det i ovnen. Vælg Ovnfunktionen Lavtemperaturstegning, evt. en anden temperatur, og steg færdig (se tabellen). Temperaturindstilling Rille Samlet tid, min electrolux 25 Grill Ovnfunktion: Grill på højeste trin med temperaturen Ved grillstegning bruges rist og bradepande sammen. De angivne tider er omtrentlige Vigtigt Grill altid med ovnlågen lukket. Grilltabel Madvare der grilles Toastbrød 1) Rille min min. Tilberedningstiden 1. side 2. side 3-5 min. --- Toastbrød med pålæg 1) Brug grillrist uden bradepande under Varmluftgrill Ovnfunktion: Varmluftgrill Bemærk Sæt fedtfilter i før brug af varmluftgrill! Ret Temperatur i C Plade Grillrist Rille Kylling ( g) Flæskerullesteg (2000 g) Pastagratin Gratineret kartoffelsalat Gnocchi, gratineret Blomkål med hollandaise Grilltid i minutter efter... minutter vendes maden Grillstegning er især egnet til flade kød- og fiskestykker. Ved optøning sættes risten i 1. tørres de færdig. Rille 2 lag 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 Tid i timer (omtrentligt) Henkogning Ovnfunktion: Varmluft med ringvarmelegeme Brug kun standardglas af samme størrelse til henkogning. Glas med skrue- eller bajonetlåg og metaldåser er uegnede. Til henkogning bruges 1. rille fra neden. Brug bradepanden til henkogning. Her kan stå op til seks glas à en liter. Alle glassene skal fyldes lige meget, og klemmerne skal spændes til. Henkogningstabel Placér glassene således i bradepanden, at de ikke rører hinanden. Hæld ca. 1/2 liter vand i bradepanden, så luften i ovnen bliver tilstrækkeligt fugtig. Så snart væsken begynder at boble i de første glas (ved 1 liter-glas efter ca minutter), slukkes der for ovnen, eller temperaturen sættes ned til 100 C (se tabellen). electrolux 27 Madvare 1) Temperatur i C Tid, til væsken begynder at boble, i min Færdigkogning ved 100 C, i min. Bærfrugter Jordbær, blåbær, hindbær, modne stikkelsbær Umodne stikkelsbær Stenfrugter Pærer, kvæder, svesker Traditionelle grøntsager Gulerødder2) Agurker Blandet pickles Glaskål (knudekål), ærter, asparges ) De angivne henkogningstider og temperaturer er vejledende. 2) Skal køle af i ovnen Programmerede funktioner og opskrifter Ovnen har 12 programmerede funktioner/ opskrifter, som vises efter hinanden, når der trykkes på tasten Bage-/stegeprogrammer. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P 10 P 11 P 12 RENGØRING (Rengøringsprogram) GRØNTSAG G (Grøntsagsret) KARTOFFELGRATIN FRANSKBRØD G BOLLER À 40 G (Kuvertbrød, 40 g) FISKEFILET (gratineret) FOREL G PIZZA QUICHE LORRAINE KYLLING 1000 G KALVERYG 1000 G OPVARME 3. Sluk for ovn og signal med tænd-/sluktasten. 4. Tør ovnen af indvendig med en blød klud. Advarsel Ovnen skal først være kølet af. 5. Fjern resten af vandet fra fordamperen. Fugt quick-svampen og læg den i fordamperen, når den er kølet af. Klem svampen godt sammen. Tag svampen op, og tryk vandet ud. Lad ovndøren stå åben i ca. 1 time. Indstilling P 1 RENGØRING Varighed Rille --Tilsætning af vand gennem vandbeholder 1,5 dl RENGØRING (Rengøringsprogram) 1. Vand (ca. 1,5 dl) og 1 spsk. eddike hældes direkte i fordamperen. 2. Start rengøringsautomatikken med tasten Bage-/stegeprogrammer. Et signal med tre toner betyder, at rengøringsprogrammet er slut. 15 min. GRØNTSAG G (Grøntsagsret) Kogegrej: 28 electrolux Der kan bruges alle slags kogegrej, der tåler mindst 100 C.

6 Ingredienser: 400 g blomkål 200 g gulerødder 200 g glaskål 200 g gul og rød peberfrugt Tilberedning: Skyl blomkålen og del den i buketter. Skræl gulerødder og glaskål, og skær dem ud i passende stykker. Vask peberfrugterne og skær dem i strimler. Hæld alle grøntsagerne i et åbent kogekar, og tilbered dem uden at hælde vand ved. Ved denne tilberedningsmåde kan krydderier og salt undværes. Indstilling P 2 GRØNTSAG G Varighed Rille 1 og 4 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 6,5 dl 6 dl mælk 15 g salt Tilberedning: Hæld mel og salt i et stort fad. Opløs gæren i mælken og tilsæt det til melet. Det hele æltes sammen til en smidig dej. Alt efter meltypen skal der måske tilsættes mere mælk. Lad dejen hæve til dobbelt størrelse. Slå to brød op, og læg dem på den smurte bageplade eller konditorplade (ekstraudstyr). Lad brødene efterhæve til dobbelt størrelse. Inden bagning drysses brødene med lidt mel og ridses 3-4 gange på skrå med en skarp kniv, mindst 1 cm dybt. Indstilling P 4 FRANSKBRØD G Varighed Rille 2 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2 dl 55 min. 40 min. KARTOFFELGRATIN (til 4-5 pers.) Klargøring: Smør en pyrexform på 30 x 21 cm med smør. Ingredienser: 1000 g kartofler 60 g revet ost 2 dl fløde 2 dl mælk Salt, peber, muskatnød, hvidløg. Tilberedning: Skræl kartoflerne, skær dem i 3 mm tykke skiver og fordel dem lagvis i en gratinform. Smag til med salt, peber, muskat og hvidløg. Bland mælk og fløde og hæld det over kartoflerne. Drys den revne ost på til sidst. Indstilling P 3 KARTOFFELGRATIN Varighed Rille 2 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2 dl BOLLER À 40 G (Kuvertbrød, 40 g) Ingredienser: 500 g bagemel 20 g gær eller 2,5 tsk. tørgær 3 dl vand 10 g salt Tilberedning: Hæld mel og salt i et stort fad. Opløs gæren i vandet, og tilsæt det til melet. Det hele æltes sammen til en smidig dej. Lad dejen hæve til dobbelt størrelse. Skær dejen i stykker, der formes til boller/kuvertbrød og lægges på den smurte bageplade eller konditorplade (ekstraudstyr). Lad bollerne efterhæve i ca. 25 minutter. Skær et kryds i hver bolle før bagningen. Drys med birkes, kommen eller sesam. Indstilling Varighed Rille Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2 dl P 5 BOLLER À 40 G 3 50 min. 15 min. FRANSKBRØD G Ingredienser: 1000 g bagemel 40 gram gær eller 1 brev tørgær FISKEFILET (700 G) Ingredienser: 700 g sandart- eller ørredfilet 100 g revet emmentalerost electrolux 29 2 dl fløde 50 g rasp salt, peber, citronsaft hakket persille 40 g smør til smøring af form Tilberedning: Dryp fiskefileten med citronsaft og lad den trække lidt. Dup overskydende saft af med køkkenrulle. Drys salt og peber på begge sider af fiskefileterne. Læg dem så i en smurt ildfast form. Bland fløde, revet ost, rasp og hakket persille; fordel det over fiskefileten. Indstilling P 6 FISKEFILET Varighed Rille 2 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2,5 dl 25 min. FOREL G Ingredienser: 4 foreller à g citronsaft, peber, salt. Tilberedning: Vask forellerne grundigt ind- og udvendig, dryp dem med citronsaft, krydr og læg dem parvis i en rustfri form med dampindsats. Serveres med ristede mandelsplitter. Variation, blå forel: Inden forellerne lægges i den rustfri form med dampindsats, overhældes de med meget varmt eddikevand. Indstilling Rille P 7 FOREL G Varighed Tilsætning af vand gennem vandbeholder 4 dl Tilberedning, dej: Opløs gæren i vandet, tilsæt de andre ingredienser og ælt det hele sammen til en smidig dej. Lad dejen hæve tildækket i 30 minutter - slå dejen ned 3 gange under hævningen. Ingredienser, tomatsovs: 2 dåser hakkede, flåede tomater (800 g) 100 g finthakkede løg 2 finthakkede hvidløgsfed Salt, peber, oregano eller pizzakrydderi Tilberedning, tomatsovs: Rør løg, hvidløg og krydderi sammen med tomaterne og kog ind,til sovsen bliver lidt tyk. Lad den køle af. Ingredienser, fyld: 600 g pizzaost (feta), i store tern, 150 g til hver pizza Fyld, 400 g: Skinke, salami, svampe, bacontern, sardiner, 100 g til hver pizza Færdigtilberedning: Del dejen i 4 portioner, der formes til dejkugler og udrulles med rigeligt mel til 3-4 mm tykke bunde. Fordel kold tomatsovs over bundene, lad ca. 1 cm stå fri langs kanten. Læg det ønskede fyld på, og drys med pizzaost. Bag i forvarmet ovn ved 230 C Indstilling P 8 PIZZA Varighed Rille 3 Tilsætning af vand gennem vandbeholder min. 30 min. PIZZA (4 stk., runde, Ø 28cm) Klargøring: Tomatsovs Ingredienser, dej: 500 g bagemel 2,5 dl vand 20 g gær 1 æg 2 spsk. olivenolie 1 tsk. salt QUICHE LORRAINE Ingredienser, dej: 250 g bagemel 125 g smør 0,6 dl vand 1 tsk. salt lidt peber og muskatnød Klargøring: Bland mel, smør og salt, tilsæt vand og ælt hurtigt dejen sammen. Lad dejen hvile 1 time i køleskabet. Ingredienser, fyld: 1 dl mælk 1,5 dl syrnet fløde 2 æg 150 g revet gruyère- eller emmentalerost 150 g mager røget bacon i tern 150 g løg i tern 30 electrolux Peber, muskatnød Tilberedning: Svits skinke og løg et øjeblik. Pisk mælk, fløde, æg og krydderier godt sammen; bland så osten i. Færdigtilberedning: Dejen rulles ud og lægges i en smurt glat springform (Ø 28 cm). Fordel baconog løgterninger jævnt og hæld saucen over. Indstilling P 9 QUICHE LORRAINE Varighed Rille 3 Tilsætning af vand gennem vandbeholder min. 2 dl 35Min. KYLLING 1200 G Ingredienser: 1 kylling, g 2 spsk. jordnøddeolie Salt, peber, paprika, karry (pulver) Tilberedning: Vask kyllingen og tør den af med køkkenrulle. Bland krydderierne med olie og pensl kyllingen jævnt ind- og udvendig. Læg så kyllingen med brystet nedad i et stentøjs- eller glasfad med dampindsats (ekstraudstyr).

7 Efter ca. 25 minutter vendes kyllingen. Efter første signal (ca. 50 min. ) mærkes efter, om kyllingen er mør. Hvis det er nødvendigt, forlænges stegetiden, til signalet lyder for anden gang (ca. 60 min.) Indstilling Rille P 10 KYLLING G Varighed Tilsætning af vand gennem vandbeholder KALVERYG (til 4-6 pers.) Klargøring: Tag kødet ud af køleskabet 1 time før tilberedningen. Ingredienser: 1000 g kalveryg 2 spsk. jordnøddeolie Salt, peber, paprika, lidt sennep Tilberedning: Vask stegen og tør den af med køkkenrulle. Bland krydderierne med jordnøddeolie og pensl stegen jævnt med blandingen. Brun kødet i en stegepande ved kraftig varme i 10 minutter og læg det i den forvarmede form. Bageform: Varmefast glas- eller keramikform; evt. stegegryde af støbejern Indstilling P 11 KALVERYG Varighed Rille 2 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2 dl 80 min. OPVARME (mad til 4-6 pers.) Kogegrej: Der kan bruges alle slags kogegrej, der tåler mindst 110 C. Tilberedning: Anret retterne enkeltvis eller blandet på tallerken eller fad. Sæt dem utildækket i ovnen. Maks. 6 tallerkener (Ø 26 cm). Indstilling P 12 OPVARME Varighed Rille 1 og 4 Tilsætning af vand gennem vandbeholder 2 dl 20 min. Rengøring og vedligeholdelse Advarsel Inden rengøring skal der slukkes for ovnen, og den skal være kølet af. Advarsel Af sikkerhedsgrunde er det forbudt at rengøre ovnen med dampeller højtryksrenser! Bemærk Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, skuresvampe, stålsvampe eller lignende. electrolux 31 Bemærk Rengør ikke ovnruden med ru, slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere. Det kan ridse ruden, så der kommer spændinger i glasset, og det revner. Apparatet set udefra Aftør fronten med en blød klud opvredet i varmt vand med opvaskemiddel. Til metalfronter bruges gængse pudsemidler. Brug aldrig skurepulver/-pasta eller skuresvampe. Ovnrum Rengøringsprogram Funktionen RENGØRING er udførligt beskrevet i kapitlet Programmerede funktioner og Opskrifter. Manuel rengøring Advarsel Inden rengøring skal ovnen være kølet af. Rengør altid ovnen efter brug. Så er det nemmere at fjerne snavs, og det brænder ikke fast. 1. Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk. 2. Aftør altid ovnen med opvaskemiddel; tør efter. Brug ikke skarpe eller skurende genstande. Hvis det er nødvendigt, blødes snavset først op, eller der tændes kort for funktionen Damp. Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel. Bemærk Når der bruges ovnrens i spraydåse, skal producentens anvisninger nøje følges! Tilbehør Alle løse dele (rist, bageplade, ovnribber mv.) skal vaskes op og tørres godt af, hver gang ovnen har været i brug. En kort iblødsætning gør dem lettere at få rene. Fedtfilter 1. Fedtfilteret rengøres i varmt opvaskevand eller i opvaskemaskinen. 2. Hvis der er meget fastbrændt snavs, koges det i vand tilsat 2-3 spsk. opvaskemiddel til opvaskemaskine. Ovnribber Ovnribberne i ovnens venstre og højre side kan tages ud, når sidevæggene skal rengøres. Udtagning af ovnribber 1. Træk forsigtigt hver ovnribbe opad og ud af det forreste ophæng. 2. Vip ovnribben lidt indad ved det forreste ophæng. 3. Løft ovnribben op af det bageste ophæng. 32 electrolux Sætte ovnribberne i 1. Før ovnribben ind langs ovnens sidevæg, og sæt den skråt oppefra ned i bageste ophæng. Fordamperenhed Vigtigt Fordamperen skal tørres af efter hver brug. Sug vandet op med en svamp. Eventuelle kalkrande fjernes bedst med eddikevand. Vigtigt Kemiske afkalkningsmidler kan beskadige ovnens emalje. Overhold altid producentens anvisninger! Vandbeholder og fordamper 1. Eddikevand (ca. 2,5 dl) hældes i fordamperen via vandbeholderen. 2. Ved forreste ophæng vipper du ovnribben over tappen og ind mod væggen. 3. Sæt ovnribben i forreste ophæng. Vent ca. 10 minutter. 2. Fjern eddikevandet med en blød svamp uden skuresål. 3. Skyl fordamperenheden igennem ved at hælde rent vand (1-2 dl) gennem vandbeholderen. 4. Sug med svampen vandet op af fordamperen og tør grundigt efter. electrolux Lad ovndøren stå åben, så ovnen kan tørre helt. Ovnbelysning Advarsel Risiko for elektrisk stød! Inden ovnpæren skiftes: Sluk for ovnen! Skru sikringerne ud på tavlen eller sluk for gruppen på el-tavlen. Læg en klud i bunden af ovnen for at beskytte ovnpæren og dens dækglas. Skift af ovnpæren i siden / rengøring af dækglas 1. Tag venstre ovnribbe af. 2. Løsn skruerne i metaldækslet med en stjerneskruetrækker. 6. Sæt ovnribben i. ovndøren 1. Åbn ovndøren helt. 2. Vip klemmearmene på dørens to hængsler helt op. 3. Hold fast i begge sider af døren, og luk den ca. 3/4, ud over det punkt, hvor der mærkes modstand. 3. Tag metaldæksel og pakning af og rengør dem. 4. døren med ydersiden nedad på et blødt, jævnt underlag (f.eks. et tæppe), så den ikke bliver ridset. Montere ovndøren 1. Tag fat i begge sider af døren fra den side, hvor grebet sidder. 2. Hold døren i en vinkel på ca Skub samtidig begge dørens hængsler ind i de to udsparinger nederst til højre og venstre på ovnen, så langt som de kan komme. 4. Løft op i døren, til der mærkes modstand, og luk den så helt op. 5. Reparationer på ovnen må kun udføres af autoriserede installatører. Hvis reparationer ikke udføres fagmæssigt korrekt, kan det udsætte brugeren for betydelig risiko. Ved fejlbetjening er besøg fra servicetekniker eller forhandler ikke gratis, heller ikke i garantiperioden. Vejledning for apparater med metalfront: Da ovnens front er kølig, kan der kortvarigt dannes dug indvendig på ovnruden, når døren åbnes under eller kort efter bagning eller stegning. Monteringsvejledning Bemærk Ovnen må kun monteres og tilsluttes af en autoriseret installatør. Overhold denne anvisning, da garantien ellers ikke vil dække i tilfælde af skader. For at forebygge risici skal udskiftning af defekte netledninger ske gennem Electrolux Service A/S eller udføres af en autoriseret installatør.

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Oplysninger til installatøren vedr. sikkerhed Den elektriske installation skal udformes, så det er muligt at afbryde apparatet på alle poler, med en kontaktafstand på min. 3 mm. Velegnede afbrydere er for eksempel LSkontakter, sikringer (skruesikringer skal tages ud af fatningen), FI-relæer og -afbrydere. Tilslutning til nettet skal ske i en stikkontakt, der er tilgængelig og befinder sig uden for indbygningsarealet. Indbygning skal udføres, så den sikrer berøringsbeskyttelse. Indbygningsskabets stabilitet skal opfylde kravene i DIN electrolux electrolux electrolux electrolux 39 2 H05VV-F H05RR-F min.1,60m alternativ 40 electrolux electrolux x3,5x25 13 Bortskaffelse Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Emballage Emballagematerialet er miljøvenligt og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket med internationale forkortelser, f.eks. >PE <, >PS< osv. Aflevér emballagen i de rette affaldsbeholdere på kommunens genbrugsplads. Advarsel Inden ovnen kasseres, bør den gøres ubrugelig, så ingen kan komme til skade med den. Tag stikket ud af kontakten, og klip netledningen af ovnen. Service Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet "Hvad gør man, hvis...?"). Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere. For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger: Model Produktnummer (PNC) Serienummer (S-No.) (numrene står på typeskiltet) Problemets art 42 electrolux eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her, så De har dem ved hånden. Model: PNC: S-No: electrolux 43 Besøg vor hjemmeside for bestilling av tilbehør og reservedele: www. electrolux.dk B-1208.

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4401-4-WAEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7100000M http://da.yourpdfguides.com/dref/3348564

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7100000M http://da.yourpdfguides.com/dref/3348564 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4001-4-M AEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606875

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E4001-4-M AEG-NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/606875 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E4001-4-M AEG-NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-M NORDIC R05 http://da.yourpdfguides.com/dref/807566

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-M NORDIC R05 http://da.yourpdfguides.com/dref/807566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX B8931-4-M NORDIC R05 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/807556

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/807556 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX B8931-4-ANORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KS7404001M http://da.yourpdfguides.com/dref/4129423 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B98205-5-M http://da.yourpdfguides.com/dref/2625741

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B98205-5-M http://da.yourpdfguides.com/dref/2625741 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB9890X http://da.yourpdfguides.com/dref/625119

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB9890X http://da.yourpdfguides.com/dref/625119 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EOB9890X i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2627630

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC http://da.yourpdfguides.com/dref/2627630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX E5731-4-B NORDIC i brugermanualen (information,

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KB9800E-M http://da.yourpdfguides.com/dref/807828

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX KB9800E-M http://da.yourpdfguides.com/dref/807828 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Kostplan En uge fra Diva Light

Kostplan En uge fra Diva Light Kostplan En uge fra Diva Light Mandag 1 æg ½ avokado Peberfrugt 2 tsk pesto eller nøddeolie 20 gram mandler 1 tomat Kog ægget til det er blødkogt eller hårdkogt, vend peberfrugt og avokado i pesto eller

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B M (NORDIC) R

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B M (NORDIC) R Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX B4001-4-M (NORDIC) R i brugermanualen (information,

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QCE730-2-W R05 http://da.yourpdfguides.com/dref/835614

Din brugermanual HUSQVARNA QCE730-2-W R05 http://da.yourpdfguides.com/dref/835614 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QCE730-2-W R05 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2

Eriks Mad og Musik Tema: Italiensk mad 2 Eriks Mad og Musik Tema:.0. 0 Parmesan snacks 0 g revet parmesan spsk. olivenolie 0g hvedemel æggehvider Blend alle ingredienser. Smør dejen ud på bagepapir og form som kiks. Bag kiksene i ovnen ved 0

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog

Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog Velkommen til Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelses Madpakkebog Madpakkebogen er blevet til i forbindelse med opbygningen af konceptet Sund

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag skærtorsdag Langfredag Fyldt Kylling med Fyldte Grøntsagslasagne skrubbefilet tomatsauce

Læs mere

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.

Pip i madkassen. Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40. www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry. Pip i madkassen Rose Poultry A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Telefon 99 95 95 95 Fax 99 95 95 40 www.rosepoultry.dk, rose@rosepoultry.dk Mere end bare madpakker! Vi har udviklet en håndfuld lækre og sunde

Læs mere

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011

Mad fra Thailand. Mad fra Thailand. Torsdag d. 27 Januar 2011 Mad fra Thailand Rød Grøntsags karry 1 spsk olie 1 løg, hakket 1-2 spsk rød karrypasta 3,75 dl kokosmælk 2,5 dl vand 350g kartofler, i tern 200g blomkål, i buketter 6 kaffir lime blade 150g grønne bønner,

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

COMPETENCE B3000-4. Elovn til indbygning. Brugsanvisning

COMPETENCE B3000-4. Elovn til indbygning. Brugsanvisning COMPETENCE B3000-4 Elovn til indbygning Brugsanvisning Kære kunde, Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og gem den, så De kan slå efter i den. Giv brugsvejledningen videre, hvis De sælger komfuret

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39

Indkøbsliste. Ugepakken. inderholder i denne uge. Uge 38-39 Uge 38-39 Indkøbsliste Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksekød 650 gram oksekødsgyros 8 stk. fadkoteletter 800 gram kyllingestrimler 2 glas champignon (evt. 500 g friske) 7 fed hvidløg

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN)

KARTOFFELFRIKADELLER (DET SUNDE FIBREKØKKEN) VEGETAR RETTER (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) KARTOFFELFRIKADELLER VARM CHAMPIGNON PATE' SELLERIPOSTEJ GULERODSPOSTEJ GRØNSAGSTERRIN STEGT RØDBEDEFARS GRØNSAGSFRIKADELLER MED RÅ GRØNSAGER GRØNSAGSFRIKADELLER

Læs mere

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør

Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare. 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Salt og peber Kulør Forloren hare med vildt sauce. 1 stk. forloren hare 200 g ribsgele 1 l. sødmælk 100 g margarine 4 spsk. hvedemel 200 g Dana Blue Kulør Sæt haren i ovnen, ved 225 C i ca. ½ time. Sovs: Hæld sødmælk i en

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB5620AB http://da.yourpdfguides.com/dref/624225

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOB5620AB http://da.yourpdfguides.com/dref/624225 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EOB5620AB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX B M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX B9831-4-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fire lækre opskrifter

Fire lækre opskrifter Fire lækre opskrifter En verden af nye opskrifter senf-dill zucchinicurry meerrettichapfel I Cremisso serien forenes sprøde grøntsager med fyldige solsikkekerner og udvalgte urter. Alle Cremisso smørepålæg

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. august 2008

Eriks Mad og Musik 23. august 2008 Eriks Mad og Musik. august 008 Skaldyr Pil selv rejer - ½ kg hele rejer tskf groft salt dild citron mayonnaise surbrød (eller ristet brød) Bring rigeligt vand i kog og tilsæt salt og dild. Kogte krebs

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Fyldte peberfrugter med kalv og flæsk. Bbq kyllingebryst samt salat med søde kartofler.

Fyldte peberfrugter med kalv og flæsk. Bbq kyllingebryst samt salat med søde kartofler. Fyldte peberfrugter med kalv og flæsk 600 g hakket kalv og flæsk 5 store gule- eller røde peberfrugter 1 dl ris (brune eller parboiled) 1 lille revet løg ½ dl fløde 6 spsk. god tomatketchup 1 spsk. tørret

Læs mere

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s.

Uge 2 - aftensmåltider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Frikadeller med salat VBK2 s. 196. Fuldkornshotdogs. BDK s. Jeannette - Kampen mod kræsenheden Du får alle udleveret et eksemplar af Bitz bog Bitz dit køkken (BDK) og min nyeste bog VBK2 som pdf til inspiration. Bogens opskrifter vil også blive brugt i madplanerne.

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Opskrifter November 2014

Opskrifter November 2014 Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Kokkelærerens Madplan

Kokkelærerens Madplan Kokkelærerens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Kålsalat med resten af farsbrødet og ris Salat med croutoner og omelet blomkål Pastasalt med skaldyr Mandag Tirsdag

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

BURGER MED FRITTER. 1 Portion

BURGER MED FRITTER. 1 Portion DRENGERØVSMAD BURGER MED FRITTER 1 Portion Ingredienser 1 bagekartoffel (125 g) 1 tsk. olie (5g) 100 g hakket oksekød Salt, peber 1 skive ost 30+ 1 stor fuldkornsburgerbolle Sennep Ketchup 2 sprøde salat

Læs mere

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA ELSKER SUPPER FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g De fleste forbinder Philadelphia

Læs mere

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU:

ÆG- OG REJESALAT INGREDIENSER: SÅDAN GØR DU: ÆG- OG REJESALAT 1 ½ spsk. soja yoghurt (fx Alpro soya naturel) 3 spsk. mayonnaise 1 spsk. ketchup ½ spsk. sukker Lidt citronsaft Smages til med salt og peber 1 hårdkogt æg 150 g rejer Soja yoghurt, mayonnaise

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie.

Vask svampene og del dem i kvarte. Rist svampene og fennikel af på en pande med lidt olie. Mandag Omelet med friske svampe, ost og fennikel 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 1 stk. fennikel, delt i halve og skåret super tyndt 200 gram svampe, som Karl

Læs mere

Opskrifter Februar 2015

Opskrifter Februar 2015 Skinkesteg med ratatouille og ovnstegte kartofler 1 stk. skinkesteg Sennep Ratatouille: 2 stk. auberginer 2 stk. courgetter 3 store tomater 6 spsk. olivenolie 3 store løg 2 store peberfrugter 2 fed hvidløg

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur Sundhed er for alle Opskrifter Maj 2015 Sundhed Idræt og Kultur Forord Denne kogebog er udarbejdet efter afholdelse af et sundhedsfremmende kursus Sundhed er for alle målrettet borgere med medfødt hjerneskade/

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven

Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Ossobuco i hvidvin med tomater og oliven Det skal du bruge (4 pers.) 2-4 pakker Ossobuco 1 tyk skive røget bacon Lidt hvedemel Olie til stegning 1 helt hvidløg

Læs mere

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer)

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) 50 minutter Gryde Sigte Kartoffelskræller spatel Grydelåg Husk at vaske 200 g grønne bønner 1 tsk salt 250 kartofler 2 løg, ca. 150 g 4 tsk

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

-----------------------

----------------------- Farsbrød i butterdej 250 g spinat 30 g smør 125 g champignon 600 g hakket kalv-og flæsk 1 æg 1 tsk. salt Peber 1 fed hakket hvidløg ½ tsk. paprika 5 plader butterdej æg til pensling Damp spinaten i lidt

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BØRNENES LIVRETTER Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER 4 Personer BØRNENES LIVRETTER giver ny inspiration til hverdagsmaden I

Læs mere

Madspild undgås med omtanke

Madspild undgås med omtanke Madspild undgås med omtanke Brug dine oste-rester i madlavningen DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET www.mammenost.dk DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET Bønne fettuccine med smagfuld Mammen Guld sauce,

Læs mere

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af:

Uge 27. Indkøb: Basis: Denne uge består madplanen af: Denne uge består madplanen af: Uge 27 Kylling med basilikum Blomkålskarrysuppe Pasta m. Cherrytomater, mozarella og roculasalat Krebinetter med marinerede grønne bønner Hønsekødssuppe Risotto med kylling

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT

GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT 8 grillpølser Kartoffelsalat: 1 kg kartofler 4 æg 1 pk. bacon i tern, 120-150 g 2 dl cheddarost i tern 2 dl finthakket porre GRILLPØLSER MED KARTOFFELSALAT Dressing: 2 dl græsk yoghurt ½ dl tomatpuré 2

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955

Din brugermanual HUSQVARNA QCE741-1-X R07 http://da.yourpdfguides.com/dref/835955 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere