DAGSORDEN MIDTPUNKTET 417 INDHOLD MIDTPUNKTET 417

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN MIDTPUNKTET 417 INDHOLD MIDTPUNKTET 417"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 417 til blokrådsmødet torsdag den 4. juni 2009 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. maj Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Forbud mod muskel- og kamphunde (s 14) b. Indkøb af nyt inventar til Beboerhotellet (s 15) 6. Eventuelt INDHOLD MIDTPUNKTET 417 Side Indhold 3 Køb og salg af ting og sager 4 Sekretæren har kigget i protokollen 5 Den årlige hekseafbrænding 7 Usædvanligt aprilsvejr hjælper varmeudgifterne 8 Første møde i arbejdsgruppen til handlingsplan 9 Forbedret prognose 10 Farum Midtpunkt med i Farverige Furesø 10 De kommer og hjælper 11 Skriv til»midtpunktet«luk for varmen i hele lejligheden 12 Farum Midtpunkts mange haver Midt Bolignet-nyt nr. 1 Midt Kort over Farum Midtpunkts mange haver 13 Hent en fuglekasse 14 Blokrådssager Forlang billed-legitimation! 15 Der er plads til forbedringer 16 Referat af Blokrådsmødet 5. maj Pist væk med de uindregistrerede biler 20 Praktiske oplysninger 2

3 Husk den store GENBRUGSDAG Lørdag den 6. juni 2009 kl foran Genbrugsen Kom og forsøg dig som gadesælger Slip af med alle de ting fra pulterrummet, som du alligevel ikke bruger mere (og køb hvad du mangler fra en anden beboers pulterrum) Køb alle tiders hadegave til svigermor Sælg dine hjemmestrikkede sokker og nybagte franskbrød Sælg børnetøjet som ungerne er vokset ud af, og køb noget der passer Slip af med arvestykkerne på en pæn måde Hvis du ikke selv har lyst til at være gadesælger tager vi gerne dine ting i kommission. Du bestemmer prisen, men 20% går til Genbrugsen. Hvis tingene ikke hentes inden kl , tilfalder de Genbrugsen Salg af kolde sodavand og varme popcorn 3

4 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG FRIVILLIGE HÆNDER TIL SANKT HANS-FESTEN Inden sommeren går på hæld og snestormene sætter ind, benytter vi årets vendepunkt til at holde en Sankt Hans-fest tirsdag den 23. juni. Vi vil gerne i kontakt med beboere, som vil give en hånd med det praktiske arrangement og helst beboere, som er indstillet på, at der altså også skal ryddes op ved 1-tiden om natten. Vi plejer at have det både skægt og hyggeligt, så meld dig straks til: Blokrådets Sekretariat på telefon / mobil eller VALG TIL ØKONOMIUDVALGET I henhold til forretningsordenen, skal der vælges medlemmer til Økonomiudvalget på blokrådsmødet i august. Interesserede kandidater skal aflevere en blokrådssag om, at de stiller op, senest mandag den 13. juli (afleveringsfrist til Midtpunktet 418) i Blokrådets postkasse eller i en mail til Økonomiudvalget beskæftiger sig med Blokrådets egen kagekasse, som betaler lønnen til sekretæren, udgifterne til bladet og mange andre ting. Udvalget holder møde én gang om måneden og gennemgår regnskabet. SVØMMEPØL IKKE TILLADT! Det er ikke tilladt at stille store svømmebassiner med flere hundrede liter vand på terrassen kun små børnesoppebassiner. Der er nemlig grænser for, hvor meget vand terrasseafløbet kan tage på én gang hvis der går hul! REGNSKABETS TIME ER NÆR Så er det atter på de tider, hvor blokkenes underskriftberettigede skal lave regnskab for perioden 1/ /6-09. Regnskabet skal være underskrevet af de 2 underskriftberettigede og vedlægges et husmødereferat, hvoraf det fremgår, at husmødet har godkendt regnskabet. Hele molevitten skal afleveres senest på blokrådsmødet tirsdag den 4. august 2009 kl

5 Kom til Blokrådets store SANKTHANSFEST Tirsdag den 23. juni kl på Stenalderpladsen Festpladsen åbner med salg af livsnødvendige væsker. Griller står klar til den medbragte mad Underholdning for børn og voksne Levende musik og dans Bålet tændes Alle beboere med familie og venner er velkomne! Efter aftale med brandvæsenet er der opsynspersonale til stede, og der efterslukkes. Der kan dog flyve gnister fra bålet. 5

6 Hjælp til midlertidigt handicappede Af Ejendomskontoret Har du i en begrænset periode brug for hjælp til at få bragt dit husholdningsaffald ned i affaldscontaineren? Så kan vi måske hjælpe dig! Men det forudsætter at du: er i en helt usædvanlig situation bor alene ikke modtager anden hjælp, eksempelvis ikke er visiteret til hjemmepleje Vi forestiller os at du: har mindre skader efter et fald er svækket efter en operation er i et genoptræningsforløb Bemærk! Hjælpen kan ydes i maksimalt 4 uger. Projektet er et helt ekstraordinært tilbud til en meget lille gruppe beboere i Farum Midtpunkt. Projektet løber i perioden , hvorefter det evalueres. For yderligere information kontakt ejendomskontoret på telefon (mandag torsdag kl. 12:30-14:30, fredag kl ) Første gang du modtager hjælpen udfyldes denne kupon. Hermed bekræftes, at jeg i en begrænset periode har brug for hjælp til bortskaffelse af husholdningsaffald. Sæt kryds ud for forventet antal uger: 1 uge 2 uger 3 uger 4 uger Årsag: Navn Adressse Tlf. nr. Underskrift 6

7 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Berit, Bladudvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af seneste måned: Besparelsen i den fantastiske april måned skyldes ca. 20 % adfærd og ca. 80 % vejrforhold JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i april var på MWh (megawatt timer) Budgettet for april var på MWh Besparelsen var således på 591 MWh Godt hjulpet af den varmeste, tørreste og mest solrige april måned i alle de år Meteorologisk Institut har målinger for, har vi en virkelig stor besparelse i forhold til budgettet. Det skal dog ikke afholde os fra selv at gøre vores bedste for at spare på energien, også her i sommermånederne. Ikke mindst fordi energipriserne (både varme og vand) jo ikke holder sig pænt i ro. Så husk at følge de gode råd i Energihjørnet, som du finder (næsten) hver måned her i bladet. Et godt alternativ til at åbne for varmen uden for varmesæsonen er at tage en sweater eller varm trøje på, hvis sommeren viser sig fra sin ubehagelige side. Sokker og sko kan jo også bruges i stedet for bare tæer i sandalerne. 7

8 Arbejdsgruppe til handlingsplan Af Blokrådssekretariatet På Blokrådsmødet den 8. januar 2009 vedtog Blokrådet i forbindelse med godkendelsen af sag 412.c om aflåsning af blokkene, at der skal udarbejdes en handlingsplan for imødegåelse af repressalier, hærværk, chikane m.v. De økonomiske aspekter Blokrådet besluttede, at der til aflåsning af blokkene oprettes en ekstraordinær anlægsudgift på 8,2 mio kr. (huslejekonsekvens 0,63%, svarende til 46 kr. om måneden for en stor lejlighed og 19 kr. for en lille lejlighed, ved et 20-årigt lån). Denne udgift blev stadfæstet af Blokrådet på dets møde 3. februar. På Blokrådsmøde 416 tirsdag den 5. maj blev der rejst tvivl om, hvorvidt Blokrådet havde bevilget ovennævnte beløb, eller om man havde stemt om en bevilling på kr. til en handlingsplan. På baggrund heraf har KAB tilsendt BR-FU denne juridiske vurdering af Blokrådets beslutning: Ifølge referatet fra BR møde nr. 412 (januar 2009) er både pkt. 1 og pkt. 2 under afstemning som ét tema. Dette fremgår af, at der under huslejekonsekvenser står: Huslejekonsekvens pkt. 1 og 2: 0,63% ved 20- årigt lån. Pkt. 3 indgår i det kommende driftsbudget. Dette betyder, at man har stemt samlet om pkt. 1 og 2, der skal indgå som en ekstraordinær anlægsudgift. Hertil kommer, at det tydeligt fremgår, at pkt. 3 skubbes til kommende års budgetter. Det fremgår ikke, at dette skal gælde for pkt. 1 også. Yderligere fremgår det, at der er en samlet huslejestigning på 0,63 % for de to punkter. Man har derfor ikke taget stilling til dem individuelt, men som et samlet forslag. Yderligere er hele forslaget vedtaget med 17 stemmer for, 6 imod og 3 "blanke". Forslaget er derfor vedtaget hvad angår pkt. 1 og 2. Pkt. 2s formulering betyder heller ikke, at de kr. skal gå til aflåsningsprojektet de skal gå til konsulentstøtte, indkøb og udarbejdelse af en helhedsplan som beskrevet i hele forslag 412C dette skal dog ske i forbindelse med aflåsningsprojektet. Det I har vedtaget er altså to projekter: ét projekt der omhandler aflåsning, og ét projekt der omhandler en "handlingsplan". Med ovenstående betragtninger in mente vil dette betyde, at man ikke kan skille de to punkter ad og sige, at kun det ene er vedtaget på BRmødet både pkt. 1 og pkt. 2 er vedtaget. Dette betyder, at begge projekter kan sættes i værk sideløbende. Den tekniske del Da selve aflåsningsprojektet er koblet sammen med etableringen af Bolignettet, er Bolignetudvalget følgegruppe på denne del. Bolignetudvalget er sammen med rådgiver og KAB i gang med at få projekteret anlægget. Der er etableret et samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut omkring sikringsdelen, altså om krav til låsesystemer, hærværkssikring, flugtmuligheder ved brand m.v. DBI har stor ekspertise på om- 8

9 rådet og mange års erfaring med dør-aflåsningsanlæg i boligområder. Dog skal her bemærkes, at Farum Midtpunkt byder på særlige udfordringer på grund af bebyggelsens konstruktion. Det forventes, at de afsatte midler kan dække et fuldt ud funktionsdygtigt aflåsningssystem. Det bliver et intelligent døraflåsningssystem. Det betyder bl.a., at det kan slås fra og til, alt efter hvad Blokrådet og husmøderne måtte beslutte. Nedsættelse af arbejdsgruppe til handlingsplan Projektet er nu så langt fremme, at der kan nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med de afledte virkninger af aflåsningen, jf. beskrivelse fra BR-sag 412.c: Vi forestiller os at forandringsprocessen opdeles i tre faser: 1. I forbindelse med etableringen af bolignet aflåses alle blokke. 2. Der udarbejdes en handlingsplan for imødegåelse af repressalier, hærværk, chikane m.v. fra de utilpassede unge. Idet vi forestiller os at nogen af dem vil forsøge at genvinde tabt territorium. Denne handlingsplan er et led i den samlede forandringsproces og kan derfor ikke stå alene. a. Et led i denne handlingsplan vil være et eller flere forsøg med et mobilt overvågningsudstyr, for at undersøge dets effekt samt til at bistå SSP og Politi med det opklarende arbejde. b. Ekstern konsulentbistand vil sandsynligvis kunne tilføje yderligere punkter. 3. Opgradering af de indre gangstrøg. Gode fysiske rammer er en forudsætning for tryghed, trivsel og tilfredshed. Hvis omgivelserne er appetitlige, indbyder de til ophold af beboerne, hvilket gør fællesskabet stærkere og forebygger kriminalitet. De indre gangstrøg i FM er nedslidte, snavsede og er i deres nuværende tilstand desværre i sig selv en hæmsko for positivt ophold. Første møde i arbejdsgruppen afholdes Tirsdag den 16. juni kl i Servicecentralen. Alle interesserede er velkomne til at deltage. Udvalgets kommissorium er punkt 2, inkl. underpunkt a. og b. VARMEØKONOMI Status pr. 30. april 2009: Variabel fjernv. kr ,- Aconto rådighed kr ,- Underskud kr ,- Prognose regnskab 08/09: Variabel fjernv. kr ,- Aconto rådighed kr ,- Underskud kr ,- D.v.s. en forbedring på ca. 23% i forhold til forrige måned. Prognosen svarer til gennemsnitlig efterbetaling ved årsafslutning på: Stor lejlighed: ca. kr ,- Lille lejlighed: ca. kr. 470,- Venlig hilsen Teknik- og Miljøudvalget 9

10 Farverige Furesø Af Inga, Blokrådssekretariatet Furesø kommune afholder i dagene juni arrangementet Farverige Furesø, som skal vise kommunens mangfoldighed. Der vil være arrangementer rundt omkring i hele kommunen. Læs nærmere i lokalaviserne og det husstandsomdelte program. Furesø Boligselskab deltager i Farverige Furesø med to arrangementer. Fugletur i Farum Midtpunkt Der er Guidet fugletur i Farum Midtpunkt ved Thomas Vikstrøm, kendt ornitolog og beboer i Farum Midtpunkt. Mandag den 8. juni kl Mødested: ved Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Friarealudvalget har tilrettelagt turen sammen med Thomas. Alle borgere i Furesø kommune er selvfølgelig velkomne til at deltage. Arrangementet varer formentlig et par timer. Bod på markedsdag ved Kulturhuset Furesø Boligselskab og nogle af Blokrådets udvalg har sammen med KABs udlejningsafdeling en bod på markedsdagen Lørdag den 13. Juni P-pladsen ved Kulturhuset. Blokrådets sekretær vil også være til stede. I boden fortælles interesserede om Farum Midtpunkt: boligernes indretning, huslejens størrelse, ventelister, beboerdemokratiets opbygning, mulighederne for at deltage i udvalgsarbejde og derigennem være med til at påvirke Farum Midtpunkts fremtid. Der er lysbilledshow, plancher, foldere og andet informationsmateriale. Håndværkerliste Af Ejendomskontoret Husk at håndværkerarbejde altid skal bestilles af / aftales med Ejendomskontoret. I modsat fald hæfter du selv for regningen. Blikkenslager Lokalt værksted ( & ) Henrik Lange Jan Christiansen Lars Rickert Peter Andersen Ulrik Neermann Elektriker Franks El Dan Maler Jørgen Folkvardsen Lasse Johnny Langhoff Basse Gulvmand Thomas Vendersbo Snedker Snedkerfirma HRH Heino Lokalt værksted Flex (Bad) Bent Marhauer Rengøring Ayhan Jørgensen

11 Bladudvalget søger bidragydere Af Berit, Bladudvalget Kære læser! Har du en god historie fra din dagligdag i Farum Midtpunkt, så skriv den og send den til Bladudvalget. Eller måske har du et godt råd om terrasser, rengøring, vedligeholdelse eller noget andet, som er relevant for boligområdet. Få det bragt i bladet, så alle kan få gavn af det. Det kan også være, at du har et spørgsmål, som både du og andre beboere har brug for at få svar på selvfølgelig i forhold til din lejlighed, din blok eller Farum Midtpunkt som sådan. Send det til bladet; så prøver Blokrådssekretariatet eller Bladudvalget at finde svaret. Vi bringer både spørgsmål og svar i bladet. Hvis du gerne vil have et indlæg i bladet, men føler dig usikker med hensyn til at få det skrevet ned, så står både Blokrådssekretariatet og Bladudvalget klar til at hjælpe dig. Vi skal dog gøre opmærksom på, at der ikke bringes annoncer eller annoncelignende artikler i bladet. Se bagest i bladet, hvornår der er afleveringsfrist til næste nummer af»midtpunktet«, og hvor og hvordan du afleverer dit bidrag. Vi glæder os til at høre fra dig! Åååhhhhh..Ja! ENERGIHJØRNET Lune forårs- og sommeraftener kan fordyre varmeregningen betydeligt. Det sker, hvis terrassedøren står åben, og termostatventilen ikke manuelt er lukket helt ned. Årsagen er, at selv en mild aften kan være for kold for en termostat i normal stilling. Den sætter varme på radiatoren. Man kan selv checke funktionen: Når termostatventilen er lukket helt ned, må der ikke være varme på radiatoren i den ende hvor ventilen sidder. Og er der også varme at mærke i den modsatte ende, er den rivende gal. Et godt råd er, at alle termostatventiler i lejligheden er manuelt lukket uden for varmesæsonen. Og skulle der være kolde dage, åbner man blot de få dage det varer - og så lukker igen. Venlig hilsen Teknik- og Miljøudvalget 11

12 Så dejligt er der her i Farum Midtpunkt! Af Berit, Bladudvalget Markvandring til små haver og særlige steder Efter Blokrådsmødet tirsdag den 5. maj var en gruppe på ca. 15 beboere sammen med gartnerformand Jan Erik og Hans fra Friarealudvalget på en tur rundt i Farum Midtpunkt for at se en række af de mange pladser og små haver der findes i vores enestående bebyggelse. Langs stien mellem Paltholmterrasserne og Bybækskolen står en række træer, hvis rødder er lidt for interesserede i at kravle ind under stien. Gartnerafdelingn eksperimenterer i øjeblikket med at begrænse røddernes udfoldelsesmuligheder. Mellem blok 15 og 16 er den første rhododendronhave anlagt. På sletten ved blok 16 står en stor poppel. De fleste andre popler, som har været ammetræer for den øvrige bevoksning, er blevet fældet. Men oppe i trækronen på denne vokser der en selvsået mistelten, hvilken er ganske sjældent. Langs volden står der kastanjetræer nogle af dem med røde blomster. Mellem blok 25 og 26 er den nye georginehave nu anlagt. Der er endnu ikke meget at se, men det skal nok komme i løbet af sommeren. På Grønne Plads stod oprindeligt en gruppe elmetræer, resterne af den oprindelige elmeallé til Bybækgård. Elmetræerne overlevede ikke den landsdækkende elmesyge for en række år siden, men træet fra dem er brugt til borde og bænke rundt omkring i Farum Midtpunkt. Den nuværende beplantning er nøje udvalgt af Friarealudvalget for at give stor farvevariation i løvet hen over året. Også ved Grønne Plads er der mellem blok 13 og 14 en rododendronhave, anlagt på initiativ af aktive beboere i blok 13. Ved Stenalderpladsen, hvor vi altid holder Sankt Hans-festen, står den skulptur, som blev rejst i forbindelse med Farum Midtpunkts 25 års jubilæum. Det er også i dette område, mellem blok 23 og 24, vi finder græshaven, som i løbet af sommeren bliver ganske imponerende. Den blå bro over motorvejen ved blok 36 er efterfølgeren for den Bailey-bro, som ingeniørtropperne etablerede på oprindeligt initiativ fra en beboer i Farum Midtpunkt. Hun syntes det var lige langt nok for børnene at cykle eller gå fra nordenden af Farum Midtpunkt, ned til motorvejsbroen ved Bytorvet og op på den anden side til Stenvadskolen. Langs volden er der anlagt en kærlighedssti med et nøddehegn og der er en masse egern! På den lille plads ved blok 45 og 46 på stien mellem Nygård- og Birkhøjterrasserne er der en helt afskærmet rosenhave, velegnet til en stille stund, alene eller sammen med en man holder af. Og det er også ved denne sti den allernyeste have er ved at blive anlagt mellem blok 42 og 42: en krydderurtehave, hvor beboerne kan plukke til salater og supper. Gå selv nogle ture rundt i Farum Midtpunkt og opdag de mange smukke haver, pladser, kroge og hjørner. Brug evt. kortet i indstikket midt i bladet. 12

13 BOLIGNET NYT MAJ 2009 Af Bolignetudvalget og Blokrådssekretariatet TIDSPLAN FOR KABLING AF BOLIGER Blok 11, 12, 21, 22, 45: Perioden 4. maj 26. juni 2009 Blok 41, 42, 43, 44, 46 & blok 34, 35, 36: Perioden 25. maj 14. august 2009 * Blok 31, 32, 33, 23, 24 & blok 25, 26 og 13: Perioden 22. juni 11. september 2009 * Blok 14, 15, 16 & blok A, B, C: Perioden 17. august 9. oktober 2009 * Ingen håndværkere i boligerne i perioden 6. juli 31. juli 2009 Godt nyt Tidsplanen holder (indtil videre), og de folk der arbejder på projektet har kun mødt velvilje fra beboerne. Heldigvis har der heller ikke været de helt store tekniske problemer med overgravede kabler og den slags. Ejendomskontoret og Blokrådssekretariatet har dog fået et par henvendelser fra beboere hvis telefon og internetforbindelse har været nede. I begge tilfælde skyldtes det tekniske problemer i forhold til udbyderen og har således ikke har noget med anlægget af bolignettet at gøre. Vi skal derfor anbefale, at man inden man kontakter os spørger de nærmeste naboer, om de har tilsvarende problemer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal man straks kontakte sin egen udbyder for at fejlmelde forbindelsen. Hvis naboerne også er ramt af problemet, skal man straks ringe på tlf , der ud over at gå i gang med at afhjælpe problemet hurtigst muligt vil tilbagemelde med en tidshorisont på løsningen. Tag hensyn til håndværkerne og til dine naboer! Hvis du ikke kan være hjemme på det aftalte tidspunkt, har undladt at aflevere nøglen på Ejendomskontoret eller ikke har ryddet arbejdsområderne (se de næste sider), så forsinkes tidsplanen! Lejlighederne i samme nummer kables samtidigt. Så dine naboer, som har ryddet og gjort klar til håndværkerne, har gjort det forgæves, hvis du ikke har gjort det samme. Håndværkerne har allerede nu bevist, at de gør sig meget umage med at lave nogle pæne installationer. Blandt andet vil nogle beboere opleve en næsten usynlig installation, fordi det i deres lejlighed har været muligt at genbruge allerede eksisterende trækkanaler. 1

14 2 Terrassehusene lejlighed A og D

15 Farum Midtpunkts haver og pladser

16 STEN- ALDER- PLADSEN FARUM MIDTPUNKT A B C FREDERIKSBORGVEJ NYGÅRDTERRASSERNE PALTHOLMTERRASSERNE BYBÆKTERRASSERNE BIRKHØJTERRASSERNE DEN GRØNNE PLADS SCT. HANS TORV NORD ENEBÆRHAVE KRYDDERURTEHAVE RHODODENDRON- HAVE SOMMEFUGLEHAVE GRÆSHAVE GEORGINEHAVE LØGHAVE ROSENHAVE RHODODENDRON- HAVE

17 Terrassehusene lejlighed E og F 3

18 4 Terrassehusene lejlighed B og C

19 NYT FRA BR-FU OG EJK LOMMEPENGEPROJEKTET: FUGLEKASSER KLAR TIL AFHENTNING I BLOKRÅDSSEKRETARIATET M.D. Jawad, Abde, Modar og Makiz har meddelt, at fuglekasserne er sat op på udvalgte steder i Farum Midtpunkt. Da der er produceret et overskud af kasser, udleveres de resterende ynglekasser efter først til mølle princippet. Størrelse på hul: 28 mm: Blåmejse, sumpmejse 32 mm: Musvit, skovspurv Kontakt Ejendomskontoret for at få at vide, hvordan du mest hensigtsmæssigt opsætter fuglekassen på terrassen i netop din lejlighedstype. HVEM ER MED I HVILKE UDVALG, ARBEJDSGRUPPER OG AKTIVITETER? Alle udvalg, arbejdsgrupper og aktiviteter bedes snarest muligt sørge for at ajourføre deres udvalgsliste i Blokrådssekretariatet, så den indeholder navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse på alle medlemmer. Husk at markere hvem der er kontaktperson. 13

20 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 417 BR-sag 417.a: Forbud mod muskel- og kamphunde Forslagsstiller: BR-FU De senere år har vi set en stigning i antallet af kamp- og muskelhunde i Farum Midtpunkt, og desværre er det ofte, mennesker uden kendskab til at leve med hunde, der anskaffer DE SKAL VISE LEGITIMATION Af BR-FU & EJK disse dyr. Det er bl.a. blevet bemærket at flere unge mennesker uden tradition og kultur for hundehold leger pittende (angrebs- og aggressionfremmende) lege med sådanne hunde, hvorfor disse er tikkende bomber i vor hverdag. Dette gør, at flere beboere og politiet har bedt BR-FU tage affære, hvilket vi gør med denne blokrådssag: For at sikre tryghed for såvel beboere som beboernes hunde i Farum Midtpunkt bliver det fra d.d. forbudt at holde kamp-, og muskelhunde af nedennævnte racer, samt blandinger af disse, i Farum Midtpunkt. De allerede eksisterende hunde skal udover at være tilmeldt lejemålet, ligesom alle andre hunde i bebyggelsen føres i snor. Herudover skal de bære mundkurv, når de færdes på Farum Midtpunkts arealer. De racer, der er på tale, er følgende: Kamphunderacer er racer, som har været avlet til at kæmpe mod andre hunde eller dyr; for tiden gælder det følgende racer: Staffordshire Bullterrier, Amerikansk Staffordshire Terrier, Pittbull og alle andre racer der indeholder ordet "bull", på nær fransk og engelsk bulldog. Forlang altid at se billede-legitimation før du lukker håndværkere ind i din bolig. Muskelhunde her i landet er: Amerikansk Bulldog, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Perro de presa canario, Tosa og Ca de Bou. Bemærk for blandinger af ovennævnte racer gælder samme regler. 14

21 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 417 Ovenstående gælder selvfølgelig også for de allerede i lovgivningen forbudte hunderacer: Pittbull og Tosa. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet vedtager forbud mod hundehold af ovennævnte racer samt blandinger af dem. Allerede herboende hunde af ovennævnte racer og blandinger skal holdes i line og være iført mundkurv, når de færdes på Farum Midtpunkts arealer. BR-sag 417.b: Indkøb af nyt inventar til Beboerhotellet Forslagsstiller: Boligudvalget Beboerhotellet er ekstra tilbud til beboerne i Farum Midtpunkt. Med en belægning på 50 % er beboerhotellet flittigt brugt og har positiv betydning for mange beboere. Det er uendeligt meget nemmere at have overnattende gæster, når de kan trække sig tilbage til beboerhotellet i stedet for at man skal rede op i stuen. Det koster 60 kr. pr. nat at leje et værelse i beboerhotellet. Det er meget billigt og står ikke mål med vand/el forbrug eller tidsforbruget på Ejendomskontoret. Men værelserne er i meget dårlig stand, så lejen kan ikke sættes op uden at det vil virke urimeligt. Der er reserveret kr. til Boligudvalgets informationsarbejde i budgetåret Disse midler er ikke blevet brugt, hvorfor Boligudvalget foreslår at de frigives til en renovering af beboerhotellet, så lejen kan hæves. Det vil betyde at beboerhotellet økonomisk kan hvile i sig selv og vedblive med at være et attraktivt tilbud til beboerne i Farum Midtpunkt. Renoveringen er budgetteret til kr eks. uforudsete omkostninger. Huslejekonsekvenser: Ingen Afstemningstema: Blokrådet vedtager at frigive de kr., som er reserveret til informationsarbejde i Boligudvalget, til renovering af beboerhotellet. VANDSTATUS Første delmål er at spare 15% i forhold til referenceåret 2006/07. Situationen pr. 30. april 2009: Juni - april 06/07: m 3 Juni - april 08/09: m 3 Besparelse indeværende år: 7,0 % Èn m 3 vand koster kr. 65,-. I forhold til referenceåret udgør besparelsen ca. kr ,- Besparelsen er steget 0,6 % i forhold til forrige måned, så årets besparelse er denne gang steget hele kr ,-. Venlig hilsen Teknik- og Miljøudvalget 15

22 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE maj Godkendelse af dirigent (Sabine) 2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 3. Godkendelse af referat fra april 2009 (Godk. u/bemærkn.) 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: (afstemning) a. Reservehold til Farum Fjernvarmes generalforsamling (17/0/0) 6. Eventuelt Markvandring STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER Blok Navn Adr. Telefon A Martha 204C Gerd 206G Hans 222F B Per 15H Kirsten 34F Sabine 74E Eva 71B Margit 85D Leni 85E Uden stemmeret: Palle, EJK. Jan-Erik, EJK Blok Navn Adr. Telefon 21 Niels 112E 25 Chr. Hequet 149D 26 Jakob 161B Torben 164B Anne Marie 246E 41 Torben 403D John 406F Lars 440A 16

23 1. Godkendelse af dirigent BR-FU foreslog Sabine/74E, som blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger. 3. Godkendelse af referat fra april 2009 Godkendt uden bemærkninger. 4. Meddelelser og debat 4.a Indlæg fra gæster Ingen gæster på dette møde. 4.b Blokrådets Forretningsudvalg Farvel til blok 45 s BR-FU repræsentant Svend Michael har meddelt at han desværre ikke kan finde tiden til at deltage i forretningsudvalget og derfor ønsker at udtræde af udvalget. Blok 45 har undersøgt om det var muligt at stille en suppleant for den resterende del af perioden, men uden held. BR-FU takker Svend Michael for godt samarbejde. Blok 44 til BR-FU Blok 44 bedes snarest tilkendegive om blokken kan stille med et medlem til BR-FU. Hvis blok 44 springer over, går turen til blok 43. Vedligeholdelse af loft i varmestuen Ejendomskontoret afventer tilbud på udbedring af defekte loftsplader i varmestuen. Nærbiksen Furesø kommune har meddelt Nærbiksen at der ikke kan gives byggetilladelse til facadeændring. Spørgsmål til EJK & BR-FU fra blok 21 Er der anvendt PCB blødgører (forbudt i 1997) i fuger mellem beton elementer og omkring dørkarme ved opførelsen af Farum Midtpunkt? Svar: Driftschef Frank Carlsen har i dag oplyst, at KAB er ved at undersøge om der er PCB i ældre afdelinger herunder Farum Midtpunkt. Prøverne udtages af et eksternt firma. Hvad er status for den af blokrådet besluttede sag om IT Svar: BR-FU er i gang med at forberede BR-sagen, med henblik på at den kan behandles på BR-møde 418. I onsdags UINDREGISTREREDE KØRETØJER... Af BR-FU & EJK Blok 14 til BR-FU Fra den 1. juni 2009 er det blok 14 s tur til at stille med et medlem til Blokrådets Forretningsudvalg. Undskyld vi roder Ejendomskontoret er for tiden i gang med en mindre ombygning af blandt andet forkontoret. I løbet af sommeren opfølges med endnu en ombygning, denne gang drejer det sig om indretning af et mødelokale, der kan benyttes af både driften og beboerdemokratiet. i Farum Midtpunkts parkeringskældre fjernes fremover med meget kort varsel. 17

24 foretog tømrer og elektriker opmåling af BR-mødelokalet, og vi forventer snart at få en pris på denne del. Hvad angår inventar, vil der også blive indhentet tilbud på indretning af 8 arbejdspladser. Indsigelse mod ref. fra Niels/112E Hermed en protest imod tilsidesættelsen af beslutning om, at BR-FU skulle udarbejde en BR sag om IT Jeg kan se i referatet fra sidste BRmøde, at vi får brug for at aflytte optagelsen af hvad det var BR-mødet besluttede under den vejledende afstemning om it og specielt sætningen: Ingen påtog sig at udabejde BRsagen, som kan opfattes som citat fusk. Svar: Referenten medgiver at sætningen kan misforstås. BR-FU har imidlertid ikke været i tvivl om, at det er BR- FU som skal rejse sagen, når ingen andre melder sig. Der er allerede gang i forarbejdet til BR-sagen, jf. ovennævnte svar. 4.c Andre udvalg Bolignetfølgegruppen Foreløbig går alt stort set efter planen. Der har været problemer med at fremskaffe tegninger over eksisterende rørføringer og entreprenøren har derfor måtte føle sig frem. I morgen har BNU og TVU aftale om besigtigelse af 3 demo-lejligheder, hvor kabelbakker og diverse stikdåser er opsat. Standardfarven for kabelbakker og stikdåser er hvid. Hundeudvalget Der afholdes møde onsdag, den 13. maj kl. 19:30 i Servicecentralen. Handicapudvalget Kirsten/HCU jeg har sammen med TMU startet et projekt, der går ud på midlertidigt at hjælpe svækkede beboere med at få bragt husholdsaffald ned i Molokcontainerne. Projektet løber over 1 år. I kan læse mere i MIDTPUNKTET 417. Driftsbudgetudvalget John/DBU aflæsning af vandforbruget er i gang. De foreløbige tal tyder på at vi kun har nået en besparelse på 7 %. Hvad angår BR-sag 412.c Gangstrøgene tilbage til blokkenes beboere vil jeg erindre om, at der er afsat kr. til en handleplan. For at arbejdet kan komme i gang, kræves at BR nedsætter et udvalg, jf. Hvad angår den del af BR-sagen der er sammenfaldende med etablering af Bolignet i FM er BNU følgegruppe. Debat om meddelelser fra andre udvalg Kamp- og muskelhunde Helene/HUU Det er ikke korrekt at Kevin ikke indkaldte til møder i HUU. Jeg forstår ikke Bentes udmelding på sidste møde. Torben/403D HUU er ikke nedlagt, men der har været en del internt fnidder i udvalget. Margit/85D nyt medlem af HUU, pointerede at udvalget er for alle og opfordrede til at komme til udvalgets møder. Helene/HUU ønskede også samarbejde. Lene/HUU ønskede ført til referat, at der blev afholdt møder mens Kevin var HUU-kontaktperson. Helene/HUU Kevin har været meget effektivt og gjort et stort stykke arbejde for hundeudvalget. Per/15H var bekymret over, at en beboer der havde fået fjernet sin hund havde anskaffet sig en hundehvalp. Berit/44D Har vi mulighed for som almen boligafdeling at forbyde bestemte hunderacer? Hvis ja opfordres HUU til at rejse en BR-sag. 18

25 Gerd/BR-FU på næste møde kommer der en sag rejst af BR-FU omkring dette emne. John/FURBO Boligselskabet vil ikke blande sig, men der er andre end de her nævnte hunde som er farlige og generende. Helene/HUU Her i bebyggelsen er 2 kamphunde der angriber de andre hunde. Der har været flere episoder, men ingen tør anmelde sagerne til politiet. Margit/85D Hundene kan virke nok så søde, men man kan aldrig regne med kamphunde deres instinkt er at dræbe. Anne Marie/246E et forbud er forud rettet, hvad med dem der allerede har anskaffet hundene? Sabine & Gerd/BR-FU allerede eksisterende hunde skal bære mundkurv, når de færdes på ejendommens område, hvis den kommende blokrådssag vedtages. Aflåsning af blokkene Gerd/BR-FU som svar til John vi tager initiativ til nedsættelse af et udvalg. Anne Marie/246E & Inga (BR-sekretariatet) forklarede BR-sag 412.c s opbygning. Mogens/278E - er usikker på den beslutning der blev truffet på BR-møde 412 afstemningstemaet kan tolkes i øst og vest. John/? ingen tvivl om, at BR har besluttet, at der optages lån på til finansiering af døraflåsning i Farum Midtpunkt. 5. Blokrådssager BR-sag 416.a: Reservehold til Farum Fjernvarmes generalforsamling Ingen kommentarer. Afstemning 17 stemte for, 0 imod og 0 undlod at stemme. 6. Eventuelt John/FURBO Det vil hjælpe os hvis udvalgene ajourfører sine mapper, ligesom I skal meddele Inga hvem der er indtrådt i/udtrådt af det pågældende udvalg. Herefter var der markvandring (se indstikket midt i bladet). ENERGIHJØRNET Hvorfor gives der nu mulighed for dag- / og natsænkning i terrassehusene? Det er vigtigt at fjernvarmevandet over året som gennemsnit afkøles mindst 30 o C. Hver manglende grad vil nemlig koste Midtpunktet ca. kr ,- på årsbasis i afkølingsbidrag. Opstart efter en sænkning forringer afkølingen. Derfor har den være sat ud af kraft i vintermånederne. Men afkølingen i indeværende år ligger nu på ca. 31 o C, og da forårs- og sommermånederne er afkølingsmæssigt gode måneder, har Ejendomskontoret besluttet at give beboerne i terrassehusene en midlertidig mulighed for at vælge dag- / og natsænkning. Venlig hilsen Teknik- og Miljøudvalget 19

26 PRAKTISKE OPLYSNINGER BACKGAMMON KLUBBEN Sidste torsdag i måneden kl i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 Kontakt: Per, BEBOERHOTEL Depositum: 200 kr. 1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat. Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt, men beskedent. Værelserne er røg- og dyrefrie. BLADUDVALGET Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon /Fax Mail: BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Fax Mail: BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat mandage samt de dage, hvor der er blokrådsmøde. Medlemmer af BR-FU er for tiden: Navn Bopæl Tlf Blok Don 64E Jakob 161B Gerd 206G A Verner 433A Følgende blokke står for tur til BR-FU Blok Blok Blok Blok Besked om medlemskab af BR-FU skal gives i god tid, da turen ellers går videre til næste blok. BLOKRÅDETS SEKRETARIAT Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Mobil Mail: Personlige henvendelser: Mandag Torsdag Henvendelser på mail, telefon eller mobil: Sekretæren træffes sædvanligvis mandag torsdag I Sekretariatet kan du få information om alt i Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til blokrådssager m.v. Endvidere laves annoncer og meddelelser til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede dørskilte. Vi har også farveprintere i både A4 og A3. Fax og sendes og modtages. BLØDE GÅRDMÆND : Bent telefon: Kirsten telefon: Træffes i Servicecentr. torsdag BORETIDER Mandag fredag: Lørdag, søndag, helligdage: DARTKLUBBEN Nygårdterrasserne 228A Farum Dart Klubs formål er at fremme kendskabet til Dart under Dansk Dart Union. Vi spiller og hygger mandage og torsdage Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ år) 300,- kr. senior, 125,- kr. junior (u. 16 år). Formand: Karsten Jørgensen 267D,

27 EJENDOMSKONTOR Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Fax Mail: Personlige henvendelser: Mandag fredag: Mandag tillige: Telefoniske henvendelser: Mandag torsdag: Fredag: Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne. Husk navn, adresse og telefonnummer. FALCK-VAGTEN Vagttelefon ved vandskade, skader efter brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende vand/varme o.l. katastrofer: Telefon , abonnementsnr FARUM ITV Farum ITV sender døgnet rundt på kanal 68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal. Henv.: BRs Sekretariat FISKEKLUBBEN Nygårdterrasserne 219A Åben 1. onsdag i måneden FORKORTELSER BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg BL Boligselskabernes Landsforening BNU Bolignetudvalget BR Blokrådet BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg BRM Blokrådsmøde BRS Blokrådssekretariatet BSU Boligsocialt Udvalg BU Bladudvalget BUU Børne- og Ungdomsudvalget DBU Driftsbudgetudvalget DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg EJK Ejendomskontoret FAU Friarealudvalget FK Furesø Kommune FM Farum Midtpunkt FV Fjernvarmeværket FURBO Furesø Boligselskab HCU HUU KAB KAU KTU LLO MP NB SC SH SL TMU TVU ØU Handicapudvalget Hundeudvalget Københavns Almindelige Boligselskab Katteudvalget Kulturudvalget Lejernes Landsorganisation Beboerbladet Midtpunktet Nærbiksen Servicecentralen Spisehuset Selskabslokalerne Teknik/Miljø Udvalget TV-udvalget Økonomiudvalget GENBRUGSEN Paltholmterrasserne 2A Telefon: Åbningstider: Mandag, torsdag, fredag: Vi køber ikke, men tage med glæde imod næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre afleverer. Omsyninger og småreparationer af tøj foretages. Genbrugsen drives af frivillige. KAB Vester Voldgade København V. Telefon: Mail: KATTEPROJEKTET Blokrådets projekt vedrørende vilde/ bortløbne katte. Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren. Henvendelse: Eva Binding, tlf.: , Lis Caspersen, tlf.: LITRA X Nygårdterrasserne 228A Klub for interesserede i jernbaner i størrelse H0. Der køres og bygges for medlemmer torsdage kl samt efter aftale. Kontingent: senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt. Kontaktperson: Bo Damgård,

28 MISBRUGSAMBULATORIET Paltholmterrasserne 13A Telefon: Åbningstider (telefonisk og personligt): Mandag, og torsdag samt mandag Antabus udlev. mand. & torsd NÆRBIKSEN Nygårdterrasserne 212 Telefon / Fax Åbningstider Mandag fredag Lørdag: Søndag: Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto og tips. Købmænd: Seref og Ergin. POLITI / ALARMCENTRAL Øjeblikkelig fare: Ring 112 Anmeldelser: Ring 114 PRAKTISKE TIPS Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt. Brevkassen ved Ejendomskontoret tømmes mandag fredag kl Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede køretøjer i P-kældrene. Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret for 100,- kr. Tilladelse til parabolopsætning fås hos driftschefen i KAB. Hunde- og kattehold skal tilmeldes lejemålet på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). RADIOFREKVENSER Frekvens Program 88,40 Danmarks Radio 1 (S) 88,90 Danmarks Radio 4 (S) 89,90 Danmarks Radio 3 (S) 90,60 Sveriges Radio 1 (S) 91,60 Sveriges Radio 2 (S) 92,10 Sveriges Radio 3 (S) 93,10 Radio 100 Soft 94,40 Radio Falcon 97,10 Sky, Holland 99,40 Radio 100 FM 101,10 The Voice 101,90 RTL Radio 103,60 P2 Musik og Kultur 105,40 Klassisk Radio 106,50 DR Klassisk 107,10 MTV Lyd 220,35 DAB 227,36 DAB SELSKABSLOKALER Nygårdterrasserne 206 Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 75 personer. Alt i service og køkkengrej. Komfur og opvaskemaskine, Mulighed for at låne musikanlæg: Garderobe, toiletter og 2 velmøblerede sale. SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT For alle borgere i Furesø Kommune over 50 år. Fast mødedag tirsdag kl i nr Ring og hør om aktiviteterne og medlemskab hos formand Bjarne Stubbegaard, 119F, telefon SPISEHUSET Nygårdterrasserne 201A Telefon , Åbningstider: Mandag torsdag Fredag og lørdag Søndag Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan spille backgammon og billard. Restauratør: Ole Poulsen SSP OPSØGENDE MEDARBEJDERE vedrørende børn og unge: Direkte telefon: TV-FREKVENSER Frekvens Program Kanal 48,25 Disney Channel 2 175,25 ARD Tysk

29 182,25 Sverige 1 (S) 6 189,25 ZDF Tysk ,25 Sverige 2 (S) 8 203,25 NDR 9 210,25 DR 1 Danmark (S) ,25 TCM/Cartoon S18 287,25 Animal Planet S19 479,25 TV3 Danmark ,25 TV4 Sverige (S) ,25 Discovery ,25 Kanal København ,25 CNN ,25 BBC World ,25 Eurosport/Q-TV ,25 EuroStar ,25 TV ,25 Video ,25 TV5 Europe ,25 TRT International ,25 BBC Prime ,25 MTV Nordic ,25 TV2 Zulu ,25 TV ,25 RTL ,25 Sky News ,25 Deutsche Welle ,25 Kanal 5 Danmark ,25 TV2 Charlie ,25 National Geographic ,25 DR 2 Danmark ,25 Norsk TV ,25 Norge ,25 3 Sat ,25 Farum ITV 68 VARMESTUEN Nygårdterrasserne 213 VASKERIET Paltholmterrasserne 23 Åbent alle ugens dage Magnetkort fås på Ejendomskontoret. VEDR. MIDTPUNKTET NR. 417 OG 418 MP 417 husstandsomdeles Fotos: Gerd, Berit Tryk: RC Grafisk Oplag: 1725 Udgiver: Farum Midtpunkt kl : Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 418, der udkommer Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. Mail: Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig aftale senest mandagen før afleveringsfristen få en senere frist for aflevering af renskrevet indlæg på eller cd-rom. Ansvarshavende: Berit, 44D Øvrige bladudvalg: sekretariatet. Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og forfatterangivelse. Originale tegninger må kun bruges af andre efter indhentning af tilladelse. De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! Officiel hjemmeside med nyt om Farum Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v. Henv.: Blokrådets Sekretariat. KALENDER FOR JUNI Blokrådsmøde kl Servicecentralen juni Farverige Furesø Fugletur kl Servicecentralen Præsentation af FURBO kl P-plads, Kulturhuset Deadline MP 418 kl Servicecentralen MP 418 udkommer Husstandsomdeles 23

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 Midtpunktet 446 Februar 2012 Kom til fastelavnsfest 19.. februar kl.. 14 på Sankt Hans Plads DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 til blokrådsmødet torsdag den 2. februar 2012 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 til blokrådsmødet torsdag den 6. juni 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. maj 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN BR-møde 410 INDHOLD MIDTPUNKTET 410. Til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2008 kl. 19:30

DAGSORDEN BR-møde 410 INDHOLD MIDTPUNKTET 410. Til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2008 kl. 19:30 DAGSORDEN BR-møde 410 Til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2008 kl. 19:30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsordenen 3. Godkendelse af referat fra oktober 4. Meddelelser og debat: a.

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 486 INDHOLD MIDTPUNKTET 486

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 486 INDHOLD MIDTPUNKTET 486 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 486 til blokrådsmødet torsdag den 1. oktober 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. september 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN

BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN BLOKRÅDETS FORRETNINGSORDEN BLOKRÅDETS ANSVARSOMRÅDE OG SAMMENSÆTNING 1 Blokrådet er beboerdemokratiets øverste organ. Blokrådet (BR) fungerer som kontaktled mellem Farum Midtpunkts beboere, Furesø Boligselskab,

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 462 INDHOLD MIDTPUNKTET 462

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 462 INDHOLD MIDTPUNKTET 462 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 462 til blokrådsmødet tirsdag den 6. august 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. juni 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 416

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 416 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 416 til blokrådsmødet tirsdag den 5. maj 2009 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 2. april 2009 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 421

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 421 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 421 til blokrådsmødet tirsdag den 3. november 2009 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 1. oktober 2009 4. Meddelelser og

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 til blokrådsmødet tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. december 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 479 til blokrådsmødet tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. januar 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015 Foto: Bjarne, 450D Midtpunktet 482 Maj 2015 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 482 til blokrådsmødet tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Indstik med plantegning af forslag til ombygning af Servicecentralen

Indstik med plantegning af forslag til ombygning af Servicecentralen Indstik med plantegning af forslag til ombygning af Servicecentralen DAGSORDEN MIDTPUNKTET 490 til blokrådsmødet tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 450 INDHOLD MIDTPUNKTET 450

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 450 INDHOLD MIDTPUNKTET 450 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 450 til blokrådsmødet torsdag den 7. juni 2012 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. maj 2012 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 419 INDHOLD MIDTPUNKTET 419

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 419 INDHOLD MIDTPUNKTET 419 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 419 til blokrådsmødet torsdag den 3. september 2009 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. august 2009 4. Meddelelser og

Læs mere

GRUNDLOVEN. Grundloven. Indledning

GRUNDLOVEN. Grundloven. Indledning GRUNDLOVEN Indledning Mandag d. 29. januar 1973 afholdt de på dette tidspunkt indflyttede beboere i Farum Midtpunkt et møde, som behandlede konkrete synspunkter og konkrete forslag om beboerdemokrati.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 436 INDHOLD MIDTPUNKTET 436

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 436 INDHOLD MIDTPUNKTET 436 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 436 til blokrådsmødet torsdag den 3. marts 2011 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. februar 2011 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 426 INDHOLD MIDTPUNKTET 426

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 426 INDHOLD MIDTPUNKTET 426 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 426 til blokrådsmødet tirsdag den 6. april 2010 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 2. marts 2010 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. maj 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne Foto: Thomas Brolyng DAGSORDEN MIDTPUNKTET 460 til blokrådsmødet tirsdag den 7. maj 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. april 2013 4.

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 472 til blokrådsmødet tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. maj 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 493 til blokrådsmødet tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. april 2016 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 468 til blokrådsmødet torsdag den 6. februar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. januar 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 475 INDHOLD MIDTPUNKTET 475

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 475 INDHOLD MIDTPUNKTET 475 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 475 til blokrådsmødet torsdag den 2. oktober 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. september 2014 4. Meddelelser og

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 til blokrådsmødet torsdag den 6. august 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. juni 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 489 til blokrådsmødet tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 1. december 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 10.10.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.10.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PIA H. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Aase. Afbud fra Klaus, Torben, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab

Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab Kollektivbyen Grantoften Ballerup almennyttige Boligselskab AFDELINGSBESTYRELSEN PRESSEMEDDELSE Mødedato: 1. oktober 2015 Init.: BKo Den: 8. oktober 2015 Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.01.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.01.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: Pia H. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Ingen afbud fra Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 1. Rettelse til

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 til blokrådsmødet tirsdag den 1. december 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. november 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 473 til blokrådsmødet torsdag den 7. august 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. juni 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Lyngby Boligselskab Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Fortunen, Lyngby Boligselskab. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også,

Læs mere

RADISEN. Kalender april - maj

RADISEN. Kalender april - maj RADISEN 15. årgang nr. 1 April 2007 31. marts Sæsonstart + oprydning alle kl. 11-14 11. april Vurdering kl. 17-19 16. april Bestyrelsesmøde (Elizabeth) bestyrelsen kl. 18.30 25. april Vurdering kl. 17-19

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 10. december 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere